Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

122
Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană 1. anfangen (a începe) 2. befehlen (a comanda) 3. beginnen (a începe) 4. beißen (a ruga) 5. betrügen (a înşela) 6. beweisen (a dovedi) 7. bieten (a oferi) 8. binden (a lega) 9. bitten (a cere) 10. bleiben (a rămâne) 11. brechen (a rupe) 12. brennen (a arde) 13. bringen (a aduce) 14. denken (a gândi) 15. einladen (a invita) 16. empfangen (a primi) 17. empfehlen (a recomanda) 18. empfinden (a simţi) 19. enden (a termina) 20. entscheiden (a decide) 21. entwerfen (a concepe) 22. essen (a mânca) 23. fahren (a conduce) 24. fällen (a cădea) 25. fangen (a prinde) 26. finden (a găsi) 27. fliegen (a zbura) 28. fließen (a curge) 29. fressen (a mânca) 30. frieren (a fi frig) 31. gebären (a naşte) 32. geben (a da) 33. gehen (a pleca) 34. gelingen (a reuşi) 35. geschehen (a a se întâmpla) 36. gewinnen (a câştiga) 37. glauben (a crede) 38. greifen (a prinde) 39. haben (a avea) 40. halten (a ţine) 41. heben (a ridica) 42. helfen (a ajuta) 43. hören (a asculta) 44. kennen (a şti) 45. klingen (a suna) 46. kommen (a veni) 47. können (a putea) 48. lachen (a râde) 49. laden (a încărca) 50. lassen (a lăsa) 51. laufen (a merge) 52. legen (a aşeza) 53. leiden (a suferi) 54. leihen (a împrumuta) 55. lesen (a citi) 56. lieben (a iubi) 57. liegen (a minţi) 58. nehmen (a lua) 59. öffnen (a deschide) 60. pfeifen (a fluiera) 61. raten (a sfătui) 62. reiten (a călări) 63. rennen (a alerga) 64. riechen (a mirosi) 65. rufen (a chema) 66. schaffen (a crea) 67. schieben (a împinge) 68. schlafen (a dormi) 69. schlagen (a lovi) 70. schließen (a închide) 71. schneiden (a tăia) 72. schreiben (a scrie) 73. sehen (a vedea) 74. sein (a fi) 75. senden (a trimite) 76. singen (a cânta) 77. sitzen (a sta) 78. spielen (a juca) 79. sprechen (a vorbi) 80. springen (a sări) 81. stehen (a sta) 82. stehlen (a fura) 83. sterben (a muri) 84. stoßen (a împinge) 85. streiten (a (se) certa) 86. tragen (a purta) 87. trinken (a bea) 88. tun (a face) 89. vergessen (a uita) 90. verlieren (a pierde) 91. verzeihen (a ierta) 92. wachsen (a creşte) 93. waschen (a spăla) 94. weinen (a plânge) 95. wenden (a întoarce) 96. werden (a deveni) 97. werfen (a arunca) 98. wiegen (a cântări) 99. wissen (a şti) 100. wollen (a dori)

description

conjugarea primelor 100 verbe din limba germana

Transcript of Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Page 1: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

1. anfangen (a începe)2. befehlen (a comanda)3. beginnen (a începe)4. beißen (a ruga)5. betrügen (a înşela)6. beweisen (a dovedi)7. bieten (a oferi)8. binden (a lega)9. bitten (a cere)10. bleiben (a rămâne)11. brechen (a rupe)12. brennen (a arde)13. bringen (a aduce)14. denken (a gândi)15. einladen (a invita)16. empfangen (a primi)17. empfehlen (a recomanda)18. empfinden (a simţi)19. enden (a termina)20. entscheiden (a decide)21. entwerfen (a concepe)22. essen (a mânca)23. fahren (a conduce)24. fällen (a cădea)25. fangen (a prinde)26. finden (a găsi)27. fliegen (a zbura)28. fließen (a curge)29. fressen (a mânca)30. frieren (a fi frig)31. gebären (a naşte)32. geben (a da) 33. gehen (a pleca)34. gelingen (a reuşi)35. geschehen (a a se întâmpla)36. gewinnen (a câştiga)37. glauben (a crede)38. greifen (a prinde)39. haben (a avea)40. halten (a ţine)

41. heben (a ridica)42. helfen (a ajuta)43. hören (a asculta)44. kennen (a şti)45. klingen (a suna)46. kommen (a veni)47. können (a putea)48. lachen (a râde)49. laden (a încărca)50. lassen (a lăsa)51. laufen (a merge)52. legen (a aşeza)53. leiden (a suferi)54. leihen (a împrumuta)55. lesen (a citi)56. lieben (a iubi)57. liegen (a minţi)58. nehmen (a lua)59. öffnen (a deschide)60. pfeifen (a fluiera)61. raten (a sfătui)62. reiten (a călări)63. rennen (a alerga)64. riechen (a mirosi)65. rufen (a chema)66. schaffen (a crea)67. schieben (a împinge)68. schlafen (a dormi)69. schlagen (a lovi)70. schließen (a închide)71. schneiden (a tăia)72. schreiben (a scrie)73. sehen (a vedea)74. sein (a fi)75. senden (a trimite)76. singen (a cânta)77. sitzen (a sta)78. spielen (a juca)79. sprechen (a vorbi)80. springen (a sări)81. stehen (a sta)82. stehlen (a fura)83. sterben (a muri)84. stoßen (a împinge)

85. streiten (a (se) certa)86. tragen (a purta)87. trinken (a bea)88. tun (a face)89. vergessen (a uita)90. verlieren (a pierde)91. verzeihen (a ierta)92. wachsen (a creşte)93. waschen (a spăla)94. weinen (a plânge)95. wenden (a întoarce)96. werden (a deveni)97. werfen (a arunca)98. wiegen (a cântări)99. wissen (a şti)100. wollen (a dori)

Page 2: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "anfangen" (a începe)

Indikativ Präsensich fange an  du fängst an  er/sie/es fängt an  wir fangen an  ihr fangt an  sie/Sie fangen an 

Indikativ Präteritumich fing an  du fingst an  er/sie/es fing an  wir fingen an  ihr fingt an  sie/Sie fingen an 

Indikativ Futur I ich werde anfangen  du wirst anfangen  er/sie/es wird anfangen  wir werden anfangen  ihr werdet anfangen  sie/Sie werden anfangen 

Indikativ Perfektich habe angefangen  du hast angefangen  er/sie/es hat angefangen  wir haben angefangen  ihr habt angefangen  sie/Sie haben angefangen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte angefangen  du hattest angefangen  er/sie/es hatte angefangen  wir hatten angefangen  ihr hattet angefangen  sie/Sie hatten angefangen 

Indikativ Futur IIich werde angefangen haben  du wirst angefangen haben  er/sie/es wird angefangen haben  wir werden angefangen haben  ihr werdet angefangen haben  sie/Sie werden angefangen haben 

Konjunktiv I Präsensich fange an  du fangest an  er/sie/es fange an  wir fangen an  ihr fanget an  sie/Sie fangen an 

Konjunktiv I Perfektich habe angefangen  du habest angefangen  er/sie/es habe angefangen  wir haben angefangen  ihr habet angefangen  sie/Sie haben angefangen 

Konjunktiv I Futur Iich werde anfangen  du werdest anfangen  er/sie/es werde anfangen  wir werden anfangen  ihr werdet anfangen  sie/Sie werden anfangen 

Konjunktiv II Präsensich finge an  du fingest an  er/sie/es finge an  wir fingen an  ihr finget an  sie/Sie fingen an 

Konjunktiv II Perfektich hätte angefangen  du hättest angefangen 

er/sie/es hätte angefangen  wir hätten angefangen  ihr hättet angefangen  sie/Sie hätten angefangen 

Konjunktiv II Futur Iich würde anfangen  du würdest anfangen  er/sie/es würde anfangen  wir würden anfangen  ihr würdet anfangen  sie/Sie würden anfangen 

Konjunktiv I Futur IIich werde angefangen haben  du werdest angefangen haben  er/sie/es werde angefangen haben  wir werden angefangen haben  ihr werdet angefangen haben  sie/Sie werden angefangen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde angefangen haben  du würdest angefangen haben  er/sie/es würde angefangen haben  wir würden angefangen haben  ihr würdet angefangen haben  sie/Sie würden angefangen haben 

Partizip Präsensanfangend    Partizip Perfektangefangen 

Imperativfange an, fang an  fangen wir an  fangt an  fangen Sie an     

Page 3: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "befehlen" (a comanda)

Indikativ Präsensich befehle  du befiehlst  er/sie/es befiehlt  wir befehlen  ihr befehlt  sie/Sie befehlen 

Indikativ Präteritumich befahl  du befahlst  er/sie/es befahl  wir befahlen  ihr befahlt  sie/Sie befahlen 

Indikativ Futur I ich werde befehlen  du wirst befehlen  er/sie/es wird befehlen  wir werden befehlen  ihr werdet befehlen  sie/Sie werden befehlen 

Indikativ Perfektich habe befohlen  du hast befohlen  er/sie/es hat befohlen  wir haben befohlen  ihr habt befohlen  sie/Sie haben befohlen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte befohlen  du hattest befohlen  er/sie/es hatte befohlen  wir hatten befohlen  ihr hattet befohlen  sie/Sie hatten befohlen 

Indikativ Futur IIich werde befohlen haben  du wirst befohlen haben  er/sie/es wird befohlen haben  wir werden befohlen haben  ihr werdet befohlen haben  sie/Sie werden befohlen haben 

Konjunktiv I Präsensich befehle  du befehlest  er/sie/es befehle  wir befehlen  ihr befehlet  sie/Sie befehlen 

Konjunktiv I Perfektich habe befohlen  du habest befohlen  er/sie/es habe befohlen  wir haben befohlen  ihr habet befohlen  sie/Sie haben befohlen 

Konjunktiv I Futur Iich werde befehlen  du werdest befehlen  er/sie/es werde befehlen  wir werden befehlen  ihr werdet befehlen  sie/Sie werden befehlen 

Konjunktiv II Präsensich befähle, ich beföhle  du befählest, du beföhlest  er/sie/es befähle, er beföhle  wir befählen, wir beföhlen  ihr befählet, ihr beföhlet  sie/Sie befählen, sie beföhlen 

Konjunktiv II Perfektich hätte befohlen  du hättest befohlen  er/sie/es hätte befohlen 

wir hätten befohlen  ihr hättet befohlen  sie/Sie hätten befohlen 

Konjunktiv II Futur Iich würde befehlen  du würdest befehlen  er/sie/es würde befehlen  wir würden befehlen  ihr würdet befehlen  sie/Sie würden befehlen 

Konjunktiv I Futur IIich werde befohlen haben  du werdest befohlen haben  er/sie/es werde befohlen haben  wir werden befohlen haben  ihr werdet befohlen haben  sie/Sie werden befohlen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde befohlen haben  du würdest befohlen haben  er/sie/es würde befohlen haben  wir würden befohlen haben  ihr würdet befohlen haben  sie/Sie würden befohlen haben 

Partizip Präsensbefehlend    Partizip Perfektbefohlen    Imperativbefiehl  befehlen wir  befehlt  befehlen Sie   

Page 4: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "beginnen" (a începe)

Indikativ Präsensich beginne  du beginnst  er/sie/es beginnt  wir beginnen  ihr beginnt  sie/Sie beginnen 

Indikativ Präteritumich begann  du begannst  er/sie/es begann  wir begannen  ihr begannt  sie/Sie begannen 

Indikativ Futur I ich werde beginnen  du wirst beginnen  er/sie/es wird beginnen  wir werden beginnen  ihr werdet beginnen  sie/Sie werden beginnen 

Indikativ Perfektich habe begonnen  du hast begonnen  er/sie/es hat begonnen  wir haben begonnen  ihr habt begonnen  sie/Sie haben begonnen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte begonnen  du hattest begonnen  er/sie/es hatte begonnen  wir hatten begonnen  ihr hattet begonnen  sie/Sie hatten begonnen 

Indikativ Futur IIich werde begonnen haben  du wirst begonnen haben  er/sie/es wird begonnen haben  wir werden begonnen haben  ihr werdet begonnen haben  sie/Sie werden begonnen haben 

Konjunktiv I Präsensich beginne  du beginnest  er/sie/es beginne  wir beginnen  ihr beginnet  sie/Sie beginnen 

Konjunktiv I Perfektich habe begonnen  du habest begonnen  er/sie/es habe begonnen  wir haben begonnen  ihr habet begonnen  sie/Sie haben begonnen 

Konjunktiv I Futur Iich werde beginnen  du werdest beginnen  er/sie/es werde beginnen  wir werden beginnen  ihr werdet beginnen  sie/Sie werden beginnen 

Konjunktiv II Präsensich begönne, ich begänne  du begönnest, du begännest  er/sie/es begönne, er begänne  wir begönnen, wir begännen  ihr begönnet, ihr begännet  sie/Sie begönnen, sie begännen 

Konjunktiv II Perfektich hätte begonnen  du hättest begonnen  er/sie/es hätte begonnen 

wir hätten begonnen  ihr hättet begonnen  sie/Sie hätten begonnen 

Konjunktiv II Futur Iich würde beginnen  du würdest beginnen  er/sie/es würde beginnen  wir würden beginnen  ihr würdet beginnen  sie/Sie würden beginnen 

Konjunktiv I Futur IIich werde begonnen haben  du werdest begonnen haben  er/sie/es werde begonnen haben  wir werden begonnen haben  ihr werdet begonnen haben  sie/Sie werden begonnen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde begonnen haben  du würdest begonnen haben  er/sie/es würde begonnen haben  wir würden begonnen haben  ihr würdet begonnen haben  sie/Sie würden begonnen haben 

Partizip Präsensbeginnend    Partizip Perfektbegonnen      Imperativbeginne, beginn  beginnen wir  beginnt  beginnen Sie   

Page 5: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "beißen" (a ruga)

Indikativ Präsensich beiße  du beißt  er/sie/es beißt  wir beißen  ihr beißt  sie/Sie beißen 

Indikativ Präteritumich biss  du bissest  er/sie/es biss  wir bissen  ihr bisset  sie/Sie bissen 

Indikativ Futur I ich werde beißen  du wirst beißen  er/sie/es wird beißen  wir werden beißen  ihr werdet beißen  sie/Sie werden beißen 

Indikativ Perfektich habe gebissen  du hast gebissen  er/sie/es hat gebissen  wir haben gebissen  ihr habt gebissen  sie/Sie haben gebissen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gebissen  du hattest gebissen  er/sie/es hatte gebissen  wir hatten gebissen  ihr hattet gebissen  sie/Sie hatten gebissen 

Indikativ Futur IIich werde gebissen haben  du wirst gebissen haben  er/sie/es wird gebissen haben  wir werden gebissen haben  ihr werdet gebissen haben  sie/Sie werden gebissen haben 

Konjunktiv I Präsensich beiße  du beißest  er/sie/es beiße  wir beißen  ihr beißet  sie/Sie beißen 

Konjunktiv I Perfektich habe gebissen  du habest gebissen  er/sie/es habe gebissen  wir haben gebissen  ihr habet gebissen  sie/Sie haben gebissen 

Konjunktiv I Futur Iich werde beißen  du werdest beißen  er/sie/es werde beißen  wir werden beißen  ihr werdet beißen  sie/Sie werden beißen 

Konjunktiv II Präsensich bisse  du bissest  er/sie/es bisse  wir bissen  ihr bisset  sie/Sie bissen 

Konjunktiv II Perfektich hätte gebissen  du hättest gebissen  er/sie/es hätte gebissen 

wir hätten gebissen  ihr hättet gebissen  sie/Sie hätten gebissen 

Konjunktiv II Futur Iich würde beißen  du würdest beißen  er/sie/es würde beißen  wir würden beißen  ihr würdet beißen  sie/Sie würden beißen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gebissen haben  du werdest gebissen haben  er/sie/es werde gebissen haben  wir werden gebissen haben  ihr werdet gebissen haben  sie/Sie werden gebissen haben  Konjunktiv II Futur IIich würde gebissen haben  du würdest gebissen haben  er/sie/es würde gebissen haben  wir würden gebissen haben  ihr würdet gebissen haben  sie/Sie würden gebissen haben 

Partizip Präsensbeißend   Partizip Perfektgebissen    Imperativbeiße  beißen wir  beißt  beißen Sie     

Page 6: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "betrügen" (a înşela)

Indikativ Präsensich betrüge  du betrügst  er/sie/es betrügt  wir betrügen  ihr betrügt  sie/Sie betrügen 

Indikativ Präteritumich betrog  du betrogst  er/sie/es betrog  wir betrogen  ihr betrogt  sie/Sie betrogen 

Indikativ Futur I ich werde betrügen  du wirst betrügen  er/sie/es wird betrügen  wir werden betrügen  ihr werdet betrügen  sie/Sie werden betrügen 

Indikativ Perfektich habe betrogen  du hast betrogen  er/sie/es hat betrogen  wir haben betrogen  ihr habt betrogen  sie/Sie haben betrogen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte betrogen  du hattest betrogen  er/sie/es hatte betrogen  wir hatten betrogen  ihr hattet betrogen  sie/Sie hatten betrogen 

Indikativ Futur IIich werde betrogen haben  du wirst betrogen haben  er/sie/es wird betrogen haben  wir werden betrogen haben  ihr werdet betrogen haben  sie/Sie werden betrogen haben 

Konjunktiv I Präsensich betrüge  du betrügest  er/sie/es betrüge  wir betrügen  ihr betrüget  sie/Sie betrügen 

Konjunktiv I Perfektich habe betrogen  du habest betrogen  er/sie/es habe betrogen  wir haben betrogen  ihr habet betrogen  sie/Sie haben betrogen 

Konjunktiv I Futur Iich werde betrügen  du werdest betrügen  er/sie/es werde betrügen  wir werden betrügen  ihr werdet betrügen  sie/Sie werden betrügen 

Konjunktiv II Präsensich betröge  du betrögest  er/sie/es betröge  wir betrögen  ihr betröget  sie/Sie betrögen 

Konjunktiv II Perfektich hätte betrogen  du hättest betrogen  er/sie/es hätte betrogen 

wir hätten betrogen  ihr hättet betrogen  sie/Sie hätten betrogen 

Konjunktiv II Futur Iich würde betrügen  du würdest betrügen  er/sie/es würde betrügen  wir würden betrügen  ihr würdet betrügen  sie/Sie würden betrügen 

Konjunktiv I Futur IIich werde betrogen haben  du werdest betrogen haben  er/sie/es werde betrogen haben  wir werden betrogen haben  ihr werdet betrogen haben  sie/Sie werden betrogen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde betrogen haben  du würdest betrogen haben  er/sie/es würde betrogen haben  wir würden betrogen haben  ihr würdet betrogen haben  sie/Sie würden betrogen haben 

Partizip Präsensbetrügend    Partizip Perfektbetrogen      Imperativbetrüge, betrüg  betrügen wir  betrügt  betrügen Sie     

Page 7: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

 Conjugarea verbului "beweisen" (a

dovedi)

Indikativ Präsensich beweise  du beweist  er/sie/es beweist  wir beweisen  ihr beweist  sie/Sie beweisen 

Indikativ Präteritumich bewies  du bewiesest  er/sie/es bewies  wir bewiesen  ihr bewieset  sie/Sie bewiesen 

Indikativ Futur I ich werde beweisen  du wirst beweisen  er/sie/es wird beweisen  wir werden beweisen  ihr werdet beweisen  sie/Sie werden beweisen 

Indikativ Perfektich habe bewiesen  du hast bewiesen  er/sie/es hat bewiesen  wir haben bewiesen  ihr habt bewiesen  sie/Sie haben bewiesen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte bewiesen  du hattest bewiesen  er/sie/es hatte bewiesen  wir hatten bewiesen  ihr hattet bewiesen  sie/Sie hatten bewiesen 

Indikativ Futur IIich werde bewiesen haben  du wirst bewiesen haben  er/sie/es wird bewiesen haben  wir werden bewiesen haben  ihr werdet bewiesen haben  sie/Sie werden bewiesen haben 

Konjunktiv I Präsensich beweise  du beweisest  er/sie/es beweise  wir beweisen  ihr beweiset  sie/Sie beweisen 

Konjunktiv I Perfektich habe bewiesen  du habest bewiesen  er/sie/es habe bewiesen  wir haben bewiesen  ihr habet bewiesen  sie/Sie haben bewiesen 

Konjunktiv I Futur Iich werde beweisen  du werdest beweisen  er/sie/es werde beweisen  wir werden beweisen  ihr werdet beweisen  sie/Sie werden beweisen 

Konjunktiv II Präsensich bewiese  du bewiesest  er/sie/es bewiese  wir bewiesen  ihr bewieset  sie/Sie bewiesen 

Konjunktiv II Perfektich hätte bewiesen  du hättest bewiesen  er/sie/es hätte bewiesen 

wir hätten bewiesen  ihr hättet bewiesen  sie/Sie hätten bewiesen 

Konjunktiv II Futur Iich würde beweisen  du würdest beweisen  er/sie/es würde beweisen  wir würden beweisen  ihr würdet beweisen  sie/Sie würden beweisen 

Konjunktiv I Futur IIich werde bewiesen haben  du werdest bewiesen haben  er/sie/es werde bewiesen haben  wir werden bewiesen haben  ihr werdet bewiesen haben  sie/Sie werden bewiesen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde bewiesen haben  du würdest bewiesen haben  er/sie/es würde bewiesen haben  wir würden bewiesen haben  ihr würdet bewiesen haben  sie/Sie würden bewiesen haben 

Partizip Präsensbeweisend    Partizip Perfektbewiesen    Imperativbeweise  beweisen wir  beweist  beweisen Sie     

Page 8: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "bieten" (a oferi)

Indikativ Präsensich biete  du bietest  er/sie/es bietet  wir bieten  ihr bietet  sie/Sie bieten 

Indikativ Präteritumich bot  du botest  er/sie/es bot  wir boten  ihr botet  sie/Sie boten 

Indikativ Futur I ich werde bieten  du wirst bieten  er/sie/es wird bieten  wir werden bieten  ihr werdet bieten  sie/Sie werden bieten  Indikativ Perfektich habe geboten  du hast geboten  er/sie/es hat geboten  wir haben geboten  ihr habt geboten  sie/Sie haben geboten 

Indikativ Plusquamperfektich hatte geboten  du hattest geboten  er/sie/es hatte geboten  wir hatten geboten  ihr hattet geboten  sie/Sie hatten geboten 

Indikativ Futur IIich werde geboten haben  du wirst geboten haben  er/sie/es wird geboten haben  wir werden geboten haben  ihr werdet geboten haben  sie/Sie werden geboten haben 

Konjunktiv I Präsensich biete  du bietest  er/sie/es biete  wir bieten  ihr bietet  sie/Sie bieten 

Konjunktiv I Perfektich habe geboten  du habest geboten  er/sie/es habe geboten  wir haben geboten  ihr habet geboten  sie/Sie haben geboten 

Konjunktiv I Futur Iich werde bieten  du werdest bieten  er/sie/es werde bieten  wir werden bieten  ihr werdet bieten  sie/Sie werden bieten 

Konjunktiv II Präsensich böte  du bötest  er/sie/es böte  wir böten  ihr bötet  sie/Sie böten  Konjunktiv II Perfektich hätte geboten  du hättest geboten  er/sie/es hätte geboten 

wir hätten geboten  ihr hättet geboten  sie/Sie hätten geboten 

Konjunktiv II Futur Iich würde bieten  du würdest bieten  er/sie/es würde bieten  wir würden bieten  ihr würdet bieten  sie/Sie würden bieten 

Konjunktiv I Futur IIich werde geboten haben  du werdest geboten haben  er/sie/es werde geboten haben  wir werden geboten haben  ihr werdet geboten haben  sie/Sie werden geboten haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde geboten haben  du würdest geboten haben  er/sie/es würde geboten haben  wir würden geboten haben  ihr würdet geboten haben  sie/Sie würden geboten haben 

Partizip Präsensbietend    Partizip Perfektgeboten    Imperativbiete  bieten wir  bietet  bieten Sie     

Page 9: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "binden" (a lega)

Indikativ Präsensich binde  du bindest  er/sie/es bindet  wir binden  ihr bindet  sie/Sie binden 

Indikativ Präteritumich band  du bandest  er/sie/es band  wir banden  ihr bandet  sie/Sie banden 

Indikativ Futur I ich werde binden  du wirst binden  er/sie/es wird binden  wir werden binden  ihr werdet binden  sie/Sie werden binden 

Indikativ Perfektich habe gebunden  du hast gebunden  er/sie/es hat gebunden  wir haben gebunden  ihr habt gebunden  sie/Sie haben gebunden 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gebunden  du hattest gebunden  er/sie/es hatte gebunden  wir hatten gebunden  ihr hattet gebunden  sie/Sie hatten gebunden 

Indikativ Futur IIich werde gebunden haben  du wirst gebunden haben  er/sie/es wird gebunden haben  wir werden gebunden haben  ihr werdet gebunden haben  sie/Sie werden gebunden haben 

Konjunktiv I Präsensich binde  du bindest  er/sie/es binde  wir binden  ihr bindet  sie/Sie binden 

Konjunktiv I Perfektich habe gebunden  du habest gebunden  er/sie/es habe gebunden  wir haben gebunden  ihr habet gebunden  sie/Sie haben gebunden 

Konjunktiv I Futur Iich werde binden  du werdest binden  er/sie/es werde binden  wir werden binden  ihr werdet binden  sie/Sie werden binden 

Konjunktiv II Präsensich bände  du bändest  er/sie/es bände  wir bänden  ihr bändet  sie/Sie bänden 

Konjunktiv II Perfektich hätte gebunden  du hättest gebunden  er/sie/es hätte gebunden 

wir hätten gebunden  ihr hättet gebunden  sie/Sie hätten gebunden 

Konjunktiv II Futur Iich würde binden  du würdest binden  er/sie/es würde binden  wir würden binden  ihr würdet binden  sie/Sie würden binden 

Konjunktiv I Futur IIich werde gebunden haben  du werdest gebunden haben  er/sie/es werde gebunden haben  wir werden gebunden haben  ihr werdet gebunden haben  sie/Sie werden gebunden haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gebunden haben  du würdest gebunden haben  er/sie/es würde gebunden haben  wir würden gebunden haben  ihr würdet gebunden haben  sie/Sie würden gebunden haben 

Partizip Präsensbindend    Partizip Perfektgebunden    Imperativbinde, bind  binden wir  bindet  binden Sie     

 

Page 10: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "bitten" (a cere)

Indikativ Präsensich bitte  du bittest  er/sie/es bittet  wir bitten  ihr bittet  sie/Sie bitten 

Indikativ Präteritumich bat  du batest  er/sie/es bat  wir baten  ihr batet  sie/Sie baten 

Indikativ Futur I ich werde bitten  du wirst bitten  er/sie/es wird bitten  wir werden bitten  ihr werdet bitten  sie/Sie werden bitten 

Indikativ Perfektich habe gebeten  du hast gebeten  er/sie/es hat gebeten  wir haben gebeten  ihr habt gebeten  sie/Sie haben gebeten 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gebeten  du hattest gebeten  er/sie/es hatte gebeten  wir hatten gebeten  ihr hattet gebeten  sie/Sie hatten gebeten 

Indikativ Futur IIich werde gebeten haben  du wirst gebeten haben  er/sie/es wird gebeten haben  wir werden gebeten haben  ihr werdet gebeten haben  sie/Sie werden gebeten haben 

Konjunktiv I Präsensich bitte  du bittest  er/sie/es bitte  wir bitten  ihr bittet  sie/Sie bitten 

Konjunktiv I Perfektich habe gebeten  du habest gebeten  er/sie/es habe gebeten  wir haben gebeten  ihr habet gebeten  sie/Sie haben gebeten 

Konjunktiv I Futur Iich werde bitten  du werdest bitten  er/sie/es werde bitten  wir werden bitten  ihr werdet bitten  sie/Sie werden bitten 

Konjunktiv II Präsensich bäte  du bätest  er/sie/es bäte  wir bäten  ihr bätet  sie/Sie bäten 

Konjunktiv II Perfektich hätte gebeten  du hättest gebeten  er/sie/es hätte gebeten 

wir hätten gebeten  ihr hättet gebeten  sie/Sie hätten gebeten 

Konjunktiv II Futur Iich würde bitten  du würdest bitten  er/sie/es würde bitten  wir würden bitten  ihr würdet bitten  sie/Sie würden bitten 

Konjunktiv I Futur IIich werde gebeten haben  du werdest gebeten haben  er/sie/es werde gebeten haben  wir werden gebeten haben  ihr werdet gebeten haben  sie/Sie werden gebeten haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gebeten haben  du würdest gebeten haben  er/sie/es würde gebeten haben  wir würden gebeten haben  ihr würdet gebeten haben  sie/Sie würden gebeten haben 

Partizip Präsensbittend    Partizip Perfektgebeten      Imperativbitte  bitten wir  bittet  bitten Sie     

Page 11: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "brechen" (a rupe)

Indikativ Präsensich breche  du brichst  er/sie/es bricht  wir brechen  ihr brecht  sie/Sie brechen 

Indikativ Präteritumich brach  du brachst  er/sie/es brach  wir brachen  ihr bracht  sie/Sie brachen 

Indikativ Futur I ich werde brechen  du wirst brechen  er/sie/es wird brechen  wir werden brechen  ihr werdet brechen  sie/Sie werden brechen 

Indikativ Perfektich habe gebrochen  du hast gebrochen  er/sie/es hat gebrochen  wir haben gebrochen  ihr habt gebrochen  sie/Sie haben gebrochen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gebrochen  du hattest gebrochen  er/sie/es hatte gebrochen  wir hatten gebrochen  ihr hattet gebrochen  sie/Sie hatten gebrochen 

Indikativ Futur IIich werde gebrochen haben  du wirst gebrochen haben  er/sie/es wird gebrochen haben  wir werden gebrochen haben  ihr werdet gebrochen haben  sie/Sie werden gebrochen haben 

Konjunktiv I Präsensich breche  du brechest  er/sie/es breche  wir brechen  ihr brechet  sie/Sie brechen 

Konjunktiv I Perfektich habe gebrochen  du habest gebrochen  er/sie/es habe gebrochen  wir haben gebrochen  ihr habet gebrochen  sie/Sie haben gebrochen  Konjunktiv I Futur Iich werde brechen  du werdest brechen  er/sie/es werde brechen  wir werden brechen  ihr werdet brechen  sie/Sie werden brechen 

Konjunktiv II Präsensich bräche  du brächest  er/sie/es bräche  wir brächen  ihr brächet  sie/Sie brächen 

Konjunktiv II Perfektich hätte gebrochen  du hättest gebrochen  er/sie/es hätte gebrochen 

wir hätten gebrochen  ihr hättet gebrochen  sie/Sie hätten gebrochen 

Konjunktiv II Futur Iich würde brechen  du würdest brechen  er/sie/es würde brechen  wir würden brechen  ihr würdet brechen  sie/Sie würden brechen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gebrochen haben  du werdest gebrochen haben  er/sie/es werde gebrochen haben  wir werden gebrochen haben  ihr werdet gebrochen haben  sie/Sie werden gebrochen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gebrochen haben  du würdest gebrochen haben  er/sie/es würde gebrochen haben  wir würden gebrochen haben  ihr würdet gebrochen haben  sie/Sie würden gebrochen haben 

Partizip Präsensbrechend    Partizip Perfektgebrochen    Imperativbrich  brechen wir  brecht  brechen Sie     

Page 12: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "brennen" (a arde)

Indikativ Präsensich brenne  du brennst  er/sie/es brennt  wir brennen  ihr brennt  sie/Sie brennen 

Indikativ Präteritumich brannte  du branntest  er/sie/es brannte  wir brannten  ihr branntet  sie/Sie brannten 

Indikativ Futur I ich werde brennen  du wirst brennen  er/sie/es wird brennen  wir werden brennen  ihr werdet brennen  sie/Sie werden brennen  Indikativ Perfektich habe gebrannt  du hast gebrannt  er/sie/es hat gebrannt  wir haben gebrannt  ihr habt gebrannt  sie/Sie haben gebrannt 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gebrannt  du hattest gebrannt  er/sie/es hatte gebrannt  wir hatten gebrannt  ihr hattet gebrannt  sie/Sie hatten gebrannt 

Indikativ Futur IIich werde gebrannt haben  du wirst gebrannt haben  er/sie/es wird gebrannt haben  wir werden gebrannt haben  ihr werdet gebrannt haben  sie/Sie werden gebrannt haben 

Konjunktiv I Präsensich brenne  du brennest  er/sie/es brenne  wir brennen  ihr brennet  sie/Sie brennen 

Konjunktiv I Perfektich habe gebrannt  du habest gebrannt  er/sie/es habe gebrannt  wir haben gebrannt  ihr habet gebrannt  sie/Sie haben gebrannt  Konjunktiv I Futur Iich werde brennen  du werdest brennen  er/sie/es werde brennen  wir werden brennen  ihr werdet brennen  sie/Sie werden brennen 

Konjunktiv II Präsensich brennte  du brenntest  er/sie/es brennte  wir brennten  ihr brenntet  sie/Sie brennten 

Konjunktiv II Perfektich hätte gebrannt  du hättest gebrannt  er/sie/es hätte gebrannt 

wir hätten gebrannt  ihr hättet gebrannt  sie/Sie hätten gebrannt 

Konjunktiv II Futur Iich würde brennen  du würdest brennen  er/sie/es würde brennen  wir würden brennen  ihr würdet brennen  sie/Sie würden brennen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gebrannt haben  du werdest gebrannt haben  er/sie/es werde gebrannt haben  wir werden gebrannt haben  ihr werdet gebrannt haben  sie/Sie werden gebrannt haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gebrannt haben  du würdest gebrannt haben  er/sie/es würde gebrannt haben  wir würden gebrannt haben  ihr würdet gebrannt haben  sie/Sie würden gebrannt haben 

Partizip Präsensbrennend    Partizip Perfektgebrannt    Imperativbrenne  brennen wir  brennt  brennen Sie     

Page 13: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "bringen" (a aduce)

Indikativ Präsensich bringe  du bringst  er/sie/es bringt  wir bringen  ihr bringt  sie/Sie bringen 

Indikativ Präteritumich brachte  du brachtest  er/sie/es brachte  wir brachten  ihr brachtet  sie/Sie brachten 

Indikativ Futur I ich werde bringen  du wirst bringen  er/sie/es wird bringen  wir werden bringen  ihr werdet bringen  sie/Sie werden bringen 

Indikativ Perfektich habe gebracht  du hast gebracht  er/sie/es hat gebracht  wir haben gebracht  ihr habt gebracht  sie/Sie haben gebracht 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gebracht  du hattest gebracht  er/sie/es hatte gebracht  wir hatten gebracht  ihr hattet gebracht  sie/Sie hatten gebracht 

Indikativ Futur IIich werde gebracht haben  du wirst gebracht haben  er/sie/es wird gebracht haben  wir werden gebracht haben  ihr werdet gebracht haben  sie/Sie werden gebracht haben 

Konjunktiv I Präsensich bringe  du bringest  er/sie/es bringe  wir bringen  ihr bringet  sie/Sie bringen 

Konjunktiv I Perfektich habe gebracht  du habest gebracht  er/sie/es habe gebracht  wir haben gebracht  ihr habet gebracht  sie/Sie haben gebracht 

Konjunktiv I Futur Iich werde bringen  du werdest bringen  er/sie/es werde bringen  wir werden bringen  ihr werdet bringen  sie/Sie werden bringen 

Konjunktiv II Präsensich brächte  du brächtest  er/sie/es brächte  wir brächten  ihr brächtet  sie/Sie brächten 

Konjunktiv II Perfektich hätte gebracht  du hättest gebracht  er/sie/es hätte gebracht 

wir hätten gebracht  ihr hättet gebracht  sie/Sie hätten gebracht 

Konjunktiv II Futur Iich würde bringen  du würdest bringen  er/sie/es würde bringen  wir würden bringen  ihr würdet bringen  sie/Sie würden bringen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gebracht haben  du werdest gebracht haben  er/sie/es werde gebracht haben  wir werden gebracht haben  ihr werdet gebracht haben  sie/Sie werden gebracht haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gebracht haben  du würdest gebracht haben  er/sie/es würde gebracht haben  wir würden gebracht haben  ihr würdet gebracht haben  sie/Sie würden gebracht haben 

Partizip Präsensbringend      Partizip Perfektgebracht    Imperativbringe, bring  bringen wir  bringt  bringen Sie   

Page 14: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "denken" (a gândi)

Indikativ Präsensich denke  du denkst  er/sie/es denkt  wir denken  ihr denkt  sie/Sie denken Indikativ Präteritumich dachte  du dachtest  er/sie/es dachte  wir dachten  ihr dachtet  sie/Sie dachten 

Indikativ Futur I ich werde denken  du wirst denken  er/sie/es wird denken  wir werden denken  ihr werdet denken  sie/Sie werden denken 

Indikativ Perfektich habe gedacht  du hast gedacht  er/sie/es hat gedacht  wir haben gedacht  ihr habt gedacht  sie/Sie haben gedacht 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gedacht  du hattest gedacht  er/sie/es hatte gedacht  wir hatten gedacht  ihr hattet gedacht  sie/Sie hatten gedacht 

Indikativ Futur IIich werde gedacht haben  du wirst gedacht haben  er/sie/es wird gedacht haben  wir werden gedacht haben  ihr werdet gedacht haben  sie/Sie werden gedacht haben 

Konjunktiv I Präsensich denke  du denkest  er/sie/es denke  wir denken  ihr denket  sie/Sie denken 

Konjunktiv I Perfektich habe gedacht  du habest gedacht  er/sie/es habe gedacht  wir haben gedacht  ihr habet gedacht  sie/Sie haben gedacht 

Konjunktiv I Futur Iich werde denken  du werdest denken  er/sie/es werde denken  wir werden denken  ihr werdet denken  sie/Sie werden denken 

Konjunktiv II Präsensich dächte  du dächtest  er/sie/es dächte  wir dächten  ihr dächtet  sie/Sie dächten 

Konjunktiv II Perfektich hätte gedacht  du hättest gedacht  er/sie/es hätte gedacht 

wir hätten gedacht  ihr hättet gedacht  sie/Sie hätten gedacht 

Konjunktiv II Futur Iich würde denken  du würdest denken  er/sie/es würde denken  wir würden denken  ihr würdet denken  sie/Sie würden denken 

Konjunktiv I Futur IIich werde gedacht haben  du werdest gedacht haben  er/sie/es werde gedacht haben  wir werden gedacht haben  ihr werdet gedacht haben  sie/Sie werden gedacht haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gedacht haben  du würdest gedacht haben  er/sie/es würde gedacht haben  wir würden gedacht haben  ihr würdet gedacht haben  sie/Sie würden gedacht haben 

Partizip Präsensdenkend    Partizip Perfektgedacht    Imperativdenke  denken wir  denkt  denken Sie     

Page 15: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "einladen" (a invita)

Indikativ Präsensich lade ein  du lädst ein  er/sie/es lädt ein  wir laden ein  ihr lad(e)t ein  sie/Sie laden ein  Indikativ Präteritumich lud ein  du ludst ein  er/sie/es lud ein  wir luden ein  ihr ludt ein  sie/Sie luden ein 

Indikativ Futur I ich werde einladen  du wirst einladen  er/sie/es wird einladen  wir werden einladen  ihr werdet einladen  sie/Sie werden einladen 

Indikativ Perfektich habe eingeladen  du hast eingeladen  er/sie/es hat eingeladen  wir haben eingeladen  ihr habt eingeladen  sie/Sie haben eingeladen  Indikativ Plusquamperfektich hatte eingeladen  du hattest eingeladen  er/sie/es hatte eingeladen  wir hatten eingeladen  ihr hattet eingeladen  sie/Sie hatten eingeladen 

Indikativ Futur IIich werde eingeladen haben  du wirst eingeladen haben  er/sie/es wird eingeladen haben  wir werden eingeladen haben  ihr werdet eingeladen haben  sie/Sie werden eingeladen haben 

Konjunktiv I Präsensich lade ein  du ladest ein  er/sie/es lade ein  wir laden ein  ihr ladet ein  sie/Sie laden ein 

Konjunktiv I Perfektich habe eingeladen  du habest eingeladen  er/sie/es habe eingeladen  wir haben eingeladen  ihr habet eingeladen  sie/Sie haben eingeladen 

Konjunktiv I Futur Iich werde einladen  du werdest einladen  er/sie/es werde einladen  wir werden einladen  ihr werdet einladen  sie/Sie werden einladen 

Konjunktiv II Präsensich lüde ein  du lüdest ein  er/sie/es lüde ein  wir lüden ein  ihr lüdet ein  sie/Sie lüden ein 

Konjunktiv II Perfektich hätte eingeladen  du hättest eingeladen  er/sie/es hätte eingeladen 

wir hätten eingeladen  ihr hättet eingeladen  sie/Sie hätten eingeladen 

Konjunktiv II Futur Iich würde einladen  du würdest einladen  er/sie/es würde einladen  wir würden einladen  ihr würdet einladen  sie/Sie würden einladen 

Konjunktiv I Futur IIich werde eingeladen haben  du werdest eingeladen haben  er/sie/es werde eingeladen haben  wir werden eingeladen haben  ihr werdet eingeladen haben  sie/Sie werden eingeladen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde eingeladen haben  du würdest eingeladen haben  er/sie/es würde eingeladen haben  wir würden eingeladen haben  ihr würdet eingeladen haben  sie/Sie würden eingeladen haben  Partizip Präsenseinladend      Partizip Perfekteingeladen      Imperativlade ein, lad ein  laden wir ein  lad(e)t ein  laden Sie ein     

Page 16: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "empfangen" (a primi)

Indikativ Präsensich empfange  du empfängst  er/sie/es empfängt  wir empfangen  ihr empfangt  sie/Sie empfangen 

Indikativ Präteritumich empfing  du empfingst  er/sie/es empfing  wir empfingen  ihr empfingt  sie/Sie empfingen 

Indikativ Futur I ich werde empfangen  du wirst empfangen  er/sie/es wird empfangen  wir werden empfangen  ihr werdet empfangen  sie/Sie werden empfangen 

Indikativ Perfektich habe empfangen  du hast empfangen  er/sie/es hat empfangen  wir haben empfangen  ihr habt empfangen  sie/Sie haben empfangen  Indikativ Plusquamperfektich hatte empfangen  du hattest empfangen  er/sie/es hatte empfangen  wir hatten empfangen  ihr hattet empfangen  sie/Sie hatten empfangen 

Indikativ Futur IIich werde empfangen haben  du wirst empfangen haben  er/sie/es wird empfangen haben  wir werden empfangen haben  ihr werdet empfangen haben  sie/Sie werden empfangen haben 

Konjunktiv I Präsensich empfange  du empfangest  er/sie/es empfange  wir empfangen  ihr empfanget  sie/Sie empfangen 

Konjunktiv I Perfektich habe empfangen  du habest empfangen  er/sie/es habe empfangen  wir haben empfangen  ihr habet empfangen  sie/Sie haben empfangen 

Konjunktiv I Futur Iich werde empfangen  du werdest empfangen  er/sie/es werde empfangen  wir werden empfangen  ihr werdet empfangen  sie/Sie werden empfangen 

Konjunktiv II Präsensich empfinge  du empfingest  er/sie/es empfinge  wir empfingen  ihr empfinget  sie/Sie empfingen 

Konjunktiv II Perfektich hätte empfangen  du hättest empfangen  er/sie/es hätte empfangen 

wir hätten empfangen  ihr hättet empfangen  sie/Sie hätten empfangen 

Konjunktiv II Futur Iich würde empfangen  du würdest empfangen  er/sie/es würde empfangen  wir würden empfangen  ihr würdet empfangen  sie/Sie würden empfangen 

Konjunktiv I Futur IIich werde empfangen haben  du werdest empfangen haben  er/sie/es werde empfangen haben  wir werden empfangen haben  ihr werdet empfangen haben  sie/Sie werden empfangen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde empfangen haben  du würdest empfangen haben  er/sie/es würde empfangen haben  wir würden empfangen haben  ihr würdet empfangen haben  sie/Sie würden empfangen haben 

Partizip Präsensempfangend    Partizip Perfektempfangen    Imperativempfange, empfang  empfangen wir  empfangt  empfangen Sie     

Page 17: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "empfangen" (a primi)

Indikativ Präsensich empfange  du empfängst  er/sie/es empfängt  wir empfangen  ihr empfangt  sie/Sie empfangen 

Indikativ Präteritumich empfing  du empfingst  er/sie/es empfing  wir empfingen  ihr empfingt  sie/Sie empfingen 

Indikativ Futur I ich werde empfangen  du wirst empfangen  er/sie/es wird empfangen  wir werden empfangen  ihr werdet empfangen  sie/Sie werden empfangen 

Indikativ Perfektich habe empfangen  du hast empfangen  er/sie/es hat empfangen  wir haben empfangen  ihr habt empfangen  sie/Sie haben empfangen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte empfangen  du hattest empfangen  er/sie/es hatte empfangen  wir hatten empfangen  ihr hattet empfangen  sie/Sie hatten empfangen 

Indikativ Futur IIich werde empfangen haben  du wirst empfangen haben  er/sie/es wird empfangen haben  wir werden empfangen haben  ihr werdet empfangen haben  sie/Sie werden empfangen haben  Konjunktiv I Präsensich empfange  du empfangest  er/sie/es empfange  wir empfangen  ihr empfanget  sie/Sie empfangen 

Konjunktiv I Perfektich habe empfangen  du habest empfangen  er/sie/es habe empfangen  wir haben empfangen  ihr habet empfangen  sie/Sie haben empfangen 

Konjunktiv I Futur Iich werde empfangen  du werdest empfangen  er/sie/es werde empfangen  wir werden empfangen  ihr werdet empfangen  sie/Sie werden empfangen 

Konjunktiv II Präsensich empfinge  du empfingest  er/sie/es empfinge  wir empfingen  ihr empfinget  sie/Sie empfingen 

Konjunktiv II Perfektich hätte empfangen  du hättest empfangen  er/sie/es hätte empfangen 

wir hätten empfangen  ihr hättet empfangen  sie/Sie hätten empfangen 

Konjunktiv II Futur Iich würde empfangen  du würdest empfangen  er/sie/es würde empfangen  wir würden empfangen  ihr würdet empfangen  sie/Sie würden empfangen 

Konjunktiv I Futur IIich werde empfangen haben  du werdest empfangen haben  er/sie/es werde empfangen haben  wir werden empfangen haben  ihr werdet empfangen haben  sie/Sie werden empfangen haben  Konjunktiv II Futur IIich würde empfangen haben  du würdest empfangen haben  er/sie/es würde empfangen haben  wir würden empfangen haben  ihr würdet empfangen haben  sie/Sie würden empfangen haben 

Partizip Präsensempfangend    Partizip Perfektempfangen      Imperativempfange, empfang  empfangen wir  empfangt  empfangen Sie     

Page 18: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "empfehlen" (a recomanda)

Indikativ Präsensich empfehle  du empfiehlst  er/sie/es empfiehlt  wir empfehlen  ihr empfehlt  sie/Sie empfehlen  Indikativ Präteritumich empfahl  du empfahlst  er/sie/es empfahl  wir empfahlen  ihr empfahlt  sie/Sie empfahlen 

Indikativ Futur I ich werde empfehlen  du wirst empfehlen  er/sie/es wird empfehlen  wir werden empfehlen  ihr werdet empfehlen  sie/Sie werden empfehlen 

Indikativ Perfektich habe empfohlen  du hast empfohlen  er/sie/es hat empfohlen  wir haben empfohlen  ihr habt empfohlen  sie/Sie haben empfohlen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte empfohlen  du hattest empfohlen  er/sie/es hatte empfohlen  wir hatten empfohlen  ihr hattet empfohlen  sie/Sie hatten empfohlen 

Indikativ Futur IIich werde empfohlen haben  du wirst empfohlen haben  er/sie/es wird empfohlen haben  wir werden empfohlen haben  ihr werdet empfohlen haben  sie/Sie werden empfohlen haben 

Konjunktiv I Präsensich empfehle  du empfehlest  er/sie/es empfehle  wir empfehlen  ihr empfehlet  sie/Sie empfehlen 

Konjunktiv I Perfektich habe empfohlen  du habest empfohlen  er/sie/es habe empfohlen  wir haben empfohlen  ihr habet empfohlen  sie/Sie haben empfohlen 

Konjunktiv I Futur Iich werde empfehlen  du werdest empfehlen  er/sie/es werde empfehlen  wir werden empfehlen  ihr werdet empfehlen  sie/Sie werden empfehlen 

Konjunktiv II Präsensich empfähle, ich empföhle  du empfählest, du empföhlest  er/sie/es empfähle, er empföhle  wir empfählen, wir empföhlen  ihr empfählet, ihr empföhlet  sie/Sie empfählen, sie empföhlen 

Konjunktiv II Perfektich hätte empfohlen  du hättest empfohlen  er/sie/es hätte empfohlen 

wir hätten empfohlen  ihr hättet empfohlen  sie/Sie hätten empfohlen 

Konjunktiv II Futur Iich würde empfehlen  du würdest empfehlen  er/sie/es würde empfehlen  wir würden empfehlen  ihr würdet empfehlen  sie/Sie würden empfehlen 

Konjunktiv I Futur IIich werde empfohlen haben  du werdest empfohlen haben  er/sie/es werde empfohlen haben  wir werden empfohlen haben  ihr werdet empfohlen haben  sie/Sie werden empfohlen haben  Konjunktiv II Futur IIich würde empfohlen haben  du würdest empfohlen haben  er/sie/es würde empfohlen haben  wir würden empfohlen haben  ihr würdet empfohlen haben  sie/Sie würden empfohlen haben 

Partizip Präsensempfehlend    Partizip Perfektempfohlen    Imperativempfiehl  empfehlen wir  empfehlt  empfehlen Sie     

Page 19: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "empfinden" (a simţi)

Indikativ Präsensich empfinde  du empfindest  er/sie/es empfindet  wir empfinden  ihr empfindet  sie/Sie empfinden 

Indikativ Präteritumich empfand  du empfandest  er/sie/es empfand  wir empfanden  ihr empfandet  sie/Sie empfanden  Indikativ Futur I ich werde empfinden  du wirst empfinden  er/sie/es wird empfinden  wir werden empfinden  ihr werdet empfinden  sie/Sie werden empfinden 

Indikativ Perfektich habe empfunden  du hast empfunden  er/sie/es hat empfunden  wir haben empfunden  ihr habt empfunden  sie/Sie haben empfunden 

Indikativ Plusquamperfektich hatte empfunden  du hattest empfunden  er/sie/es hatte empfunden  wir hatten empfunden  ihr hattet empfunden  sie/Sie hatten empfunden 

Indikativ Futur IIich werde empfunden haben  du wirst empfunden haben  er/sie/es wird empfunden haben  wir werden empfunden haben  ihr werdet empfunden haben  sie/Sie werden empfunden haben 

Konjunktiv I Präsensich empfinde  du empfindest  er/sie/es empfinde  wir empfinden  ihr empfindet  sie/Sie empfinden 

Konjunktiv I Perfektich habe empfunden  du habest empfunden  er/sie/es habe empfunden  wir haben empfunden  ihr habet empfunden  sie/Sie haben empfunden 

Konjunktiv I Futur Iich werde empfinden  du werdest empfinden  er/sie/es werde empfinden  wir werden empfinden  ihr werdet empfinden  sie/Sie werden empfinden 

Konjunktiv II Präsensich empfände  du empfändest  er/sie/es empfände  wir empfänden  ihr empfändet  sie/Sie empfänden 

Konjunktiv II Perfektich hätte empfunden  du hättest empfunden  er/sie/es hätte empfunden 

wir hätten empfunden  ihr hättet empfunden  sie/Sie hätten empfunden 

Konjunktiv II Futur Iich würde empfinden  du würdest empfinden  er/sie/es würde empfinden  wir würden empfinden  ihr würdet empfinden  sie/Sie würden empfinden 

Konjunktiv I Futur IIich werde empfunden haben  du werdest empfunden haben  er/sie/es werde empfunden haben  wir werden empfunden haben  ihr werdet empfunden haben  sie/Sie werden empfunden haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde empfunden haben  du würdest empfunden haben  er/sie/es würde empfunden haben  wir würden empfunden haben  ihr würdet empfunden haben  sie/Sie würden empfunden haben 

Partizip Präsensempfindend 

Partizip Perfektempfunden    Imperativempfinde, empfind  empfinden wir  empfindet  empfinden Sie     

Page 20: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "enden" (a termina)

Indikativ Präsensich ende  du endest  er/sie/es endet  wir enden  ihr endet  sie/Sie enden 

Indikativ Präteritumich endete  du endetest  er/sie/es endete  wir endeten  ihr endetet  sie/Sie endeten 

Indikativ Futur I ich werde enden  du wirst enden  er/sie/es wird enden  wir werden enden  ihr werdet enden  sie/Sie werden enden 

Indikativ Perfektich habe geendet  du hast geendet  er/sie/es hat geendet  wir haben geendet  ihr habt geendet  sie/Sie haben geendet 

Indikativ Plusquamperfektich hatte geendet  du hattest geendet  er/sie/es hatte geendet  wir hatten geendet  ihr hattet geendet  sie/Sie hatten geendet 

Indikativ Futur IIich werde geendet haben  du wirst geendet haben  er/sie/es wird geendet haben  wir werden geendet haben  ihr werdet geendet haben  sie/Sie werden geendet haben 

Konjunktiv I Präsensich ende  du endest  er/sie/es ende  wir enden  ihr endet  sie/Sie enden 

Konjunktiv I Perfektich habe geendet  du habest geendet  er/sie/es habe geendet  wir haben geendet  ihr habet geendet  sie/Sie haben geendet 

Konjunktiv I Futur Iich werde enden  du werdest enden  er/sie/es werde enden  wir werden enden  ihr werdet enden  sie/Sie werden enden 

Konjunktiv II Präsensich endete  du endetest  er/sie/es endete  wir endeten  ihr endetet  sie/Sie endeten 

Konjunktiv II Perfektich hätte geendet  du hättest geendet  er/sie/es hätte geendet 

wir hätten geendet  ihr hättet geendet  sie/Sie hätten geendet 

Konjunktiv II Futur Iich würde enden  du würdest enden  er/sie/es würde enden  wir würden enden  ihr würdet enden  sie/Sie würden enden 

Konjunktiv I Futur IIich werde geendet haben  du werdest geendet haben  er/sie/es werde geendet haben  wir werden geendet haben  ihr werdet geendet haben  sie/Sie werden geendet haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde geendet haben  du würdest geendet haben  er/sie/es würde geendet haben  wir würden geendet haben  ihr würdet geendet haben  sie/Sie würden geendet haben 

Partizip Präsensendend    Partizip Perfektgeendet    Imperativende  enden wir  endet  enden Sie     

Page 21: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "entscheiden" (a decide)

Indikativ Präsensich entscheide  du entscheidest  er/sie/es entscheidet  wir entscheiden  ihr entscheidet  sie/Sie entscheiden 

Indikativ Präteritumich entschied  du entschiedst  er/sie/es entschied  wir entschieden  ihr entschiedet  sie/Sie entschieden 

Indikativ Futur I ich werde entscheiden  du wirst entscheiden  er/sie/es wird entscheiden  wir werden entscheiden  ihr werdet entscheiden  sie/Sie werden entscheiden 

Indikativ Perfektich habe entschieden  du hast entschieden  er/sie/es hat entschieden  wir haben entschieden  ihr habt entschieden  sie/Sie haben entschieden 

Indikativ Plusquamperfektich hatte entschieden  du hattest entschieden  er/sie/es hatte entschieden  wir hatten entschieden  ihr hattet entschieden  sie/Sie hatten entschieden 

Indikativ Futur IIich werde entschieden haben  du wirst entschieden haben  er/sie/es wird entschieden haben  wir werden entschieden haben  ihr werdet entschieden haben  sie/Sie werden entschieden haben  Konjunktiv I Präsensich entscheide  du entscheidest  er/sie/es entscheide  wir entscheiden  ihr entscheidet  sie/Sie entscheiden 

Konjunktiv I Perfektich habe entschieden  du habest entschieden  er/sie/es habe entschieden  wir haben entschieden  ihr habet entschieden  sie/Sie haben entschieden 

Konjunktiv I Futur Iich werde entscheiden  du werdest entscheiden  er/sie/es werde entscheiden  wir werden entscheiden  ihr werdet entscheiden  sie/Sie werden entscheiden 

Konjunktiv II Präsensich entschiede  du entschiedest  er/sie/es entschiede  wir entschieden  ihr entschiedet  sie/Sie entschieden 

Konjunktiv II Perfektich hätte entschieden  du hättest entschieden  er/sie/es hätte entschieden 

wir hätten entschieden  ihr hättet entschieden  sie/Sie hätten entschieden 

Konjunktiv II Futur Iich würde entscheiden  du würdest entscheiden  er/sie/es würde entscheiden  wir würden entscheiden  ihr würdet entscheiden  sie/Sie würden entscheiden 

Konjunktiv I Futur IIich werde entschieden haben  du werdest entschieden haben  er/sie/es werde entschieden haben  wir werden entschieden haben  ihr werdet entschieden haben  sie/Sie werden entschieden haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde entschieden haben  du würdest entschieden haben  er/sie/es würde entschieden haben  wir würden entschieden haben  ihr würdet entschieden haben  sie/Sie würden entschieden haben 

Partizip Präsensentscheidend    Partizip Perfektentschieden    Imperativentscheide  entscheiden wir  entscheidet  entscheiden Sie     

Page 22: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "entwerfen" (a concepe)

Indikativ Präsensich entwerfe  du entwirfst  er/sie/es entwirft  wir entwerfen  ihr entwerft  sie/Sie entwerfen 

Indikativ Präteritumich entwarf  du entwarfst  er/sie/es entwarf  wir entwarfen  ihr entwarft  sie/Sie entwarfen 

Indikativ Futur I ich werde entwerfen  du wirst entwerfen  er/sie/es wird entwerfen  wir werden entwerfen  ihr werdet entwerfen  sie/Sie werden entwerfen 

Indikativ Perfektich habe entworfen  du hast entworfen  er/sie/es hat entworfen  wir haben entworfen  ihr habt entworfen  sie/Sie haben entworfen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte entworfen  du hattest entworfen  er/sie/es hatte entworfen  wir hatten entworfen  ihr hattet entworfen  sie/Sie hatten entworfen 

Indikativ Futur IIich werde entworfen haben  du wirst entworfen haben  er/sie/es wird entworfen haben  wir werden entworfen haben  ihr werdet entworfen haben  sie/Sie werden entworfen haben 

Konjunktiv I Präsensich entwerfe  du entwerfest  er/sie/es entwerfe  wir entwerfen  ihr entwerfet  sie/Sie entwerfen 

Konjunktiv I Perfektich habe entworfen  du habest entworfen  er/sie/es habe entworfen  wir haben entworfen  ihr habet entworfen  sie/Sie haben entworfen 

Konjunktiv I Futur Iich werde entwerfen  du werdest entwerfen  er/sie/es werde entwerfen  wir werden entwerfen  ihr werdet entwerfen  sie/Sie werden entwerfen 

Konjunktiv II Präsensich entwürfe  du entwürfest  er/sie/es entwürfe  wir entwürfen  ihr entwürfet  sie/Sie entwürfen 

Konjunktiv II Perfektich hätte entworfen  du hättest entworfen  er/sie/es hätte entworfen 

wir hätten entworfen  ihr hättet entworfen  sie/Sie hätten entworfen 

Konjunktiv II Futur Iich würde entwerfen  du würdest entwerfen  er/sie/es würde entwerfen  wir würden entwerfen  ihr würdet entwerfen  sie/Sie würden entwerfen 

Konjunktiv I Futur IIich werde entworfen haben  du werdest entworfen haben  er/sie/es werde entworfen haben  wir werden entworfen haben  ihr werdet entworfen haben  sie/Sie werden entworfen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde entworfen haben  du würdest entworfen haben  er/sie/es würde entworfen haben  wir würden entworfen haben  ihr würdet entworfen haben  sie/Sie würden entworfen haben 

Partizip Präsensentwerfend    Partizip Perfektentworfen    Imperativentwirf  entwerfen wir  entwerft  entwerfen Sie     

Page 23: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "essen" (a mânca)

Indikativ Präsensich esse  du isst  er/sie/es isst  wir essen  ihr esst  sie/Sie essen  Indikativ Präteritumich aß  du aßest  er/sie/es aß  wir aßen  ihr aßt  sie/Sie aßen 

Indikativ Futur I ich werde essen  du wirst essen  er/sie/es wird essen  wir werden essen  ihr werdet essen  sie/Sie werden essen  Indikativ Perfektich habe gegessen  du hast gegessen  er/sie/es hat gegessen  wir haben gegessen  ihr habt gegessen  sie/Sie haben gegessen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gegessen  du hattest gegessen  er/sie/es hatte gegessen  wir hatten gegessen  ihr hattet gegessen  sie/Sie hatten gegessen 

Indikativ Futur IIich werde gegessen haben  du wirst gegessen haben  er/sie/es wird gegessen haben  wir werden gegessen haben  ihr werdet gegessen haben  sie/Sie werden gegessen haben 

Konjunktiv I Präsensich esse  du essest  er/sie/es esse  wir essen  ihr esset  sie/Sie essen 

Konjunktiv I Perfektich habe gegessen  du habest gegessen  er/sie/es habe gegessen  wir haben gegessen  ihr habet gegessen  sie/Sie haben gegessen 

Konjunktiv I Futur Iich werde essen  du werdest essen  er/sie/es werde essen  wir werden essen  ihr werdet essen  sie/Sie werden essen 

Konjunktiv II Präsensich äße  du äßest  er/sie/es äße  wir äßen  ihr äßet  sie/Sie äßen 

Konjunktiv II Perfektich hätte gegessen  du hättest gegessen  er/sie/es hätte gegessen 

wir hätten gegessen  ihr hättet gegessen  sie/Sie hätten gegessen 

Konjunktiv II Futur Iich würde essen  du würdest essen  er/sie/es würde essen  wir würden essen  ihr würdet essen  sie/Sie würden essen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gegessen haben  du werdest gegessen haben  er/sie/es werde gegessen haben  wir werden gegessen haben  ihr werdet gegessen haben  sie/Sie werden gegessen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gegessen haben  du würdest gegessen haben  er/sie/es würde gegessen haben  wir würden gegessen haben  ihr würdet gegessen haben  sie/Sie würden gegessen haben  Partizip Präsensessend    Partizip Perfektgegessen    Imperativiss  essen wir  esst  essen Sie   

Page 24: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "fahren" (a conduce)

Indikativ Präsensich fahre  du fährst  er/sie/es fährt  wir fahren  ihr fahrt  sie/Sie fahren 

Indikativ Präteritumich fuhr  du fuhrst  er/sie/es fuhr  wir fuhren  ihr fuhrt  sie/Sie fuhren 

Indikativ Futur I ich werde fahren  du wirst fahren  er/sie/es wird fahren  wir werden fahren  ihr werdet fahren  sie/Sie werden fahren 

Indikativ Perfektich habe gefahren  du hast gefahren  er/sie/es hat gefahren  wir haben gefahren  ihr habt gefahren  sie/Sie haben gefahren 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gefahren  du hattest gefahren  er/sie/es hatte gefahren  wir hatten gefahren  ihr hattet gefahren  sie/Sie hatten gefahren 

Indikativ Futur IIich werde gefahren haben  du wirst gefahren haben  er/sie/es wird gefahren haben  wir werden gefahren haben  ihr werdet gefahren haben  sie/Sie werden gefahren haben  Konjunktiv I Präsensich fahre  du fahrest  er/sie/es fahre  wir fahren  ihr fahret  sie/Sie fahren 

Konjunktiv I Perfektich habe gefahren  du habest gefahren  er/sie/es habe gefahren  wir haben gefahren  ihr habet gefahren  sie/Sie haben gefahren 

Konjunktiv I Futur Iich werde fahren  du werdest fahren  er/sie/es werde fahren  wir werden fahren  ihr werdet fahren  sie/Sie werden fahren 

Konjunktiv II Präsensich führe  du führest  er/sie/es führe  wir führen  ihr führet  sie/Sie führen 

Konjunktiv II Perfektich hätte gefahren  du hättest gefahren  er/sie/es hätte gefahren 

wir hätten gefahren  ihr hättet gefahren  sie/Sie hätten gefahren 

Konjunktiv II Futur Iich würde fahren  du würdest fahren  er/sie/es würde fahren  wir würden fahren  ihr würdet fahren  sie/Sie würden fahren 

Konjunktiv I Futur IIich werde gefahren haben  du werdest gefahren haben  er/sie/es werde gefahren haben  wir werden gefahren haben  ihr werdet gefahren haben  sie/Sie werden gefahren haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gefahren haben  du würdest gefahren haben  er/sie/es würde gefahren haben  wir würden gefahren haben  ihr würdet gefahren haben  sie/Sie würden gefahren haben 

Partizip Präsensfahrend    Partizip Perfektgefahren    Imperativfahre, fahr  fahren wir  fahrt  fahren Sie   

Page 25: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "fällen" (a cădea)

Indikativ Präsensich fälle  du fällst  er/sie/es fällt  wir fällen  ihr fällt  sie/Sie fällen 

Indikativ Präteritumich fällte  du fälltest  er/sie/es fällte  wir fällten  ihr fälltet  sie/Sie fällten 

Indikativ Futur I ich werde fällen  du wirst fällen  er/sie/es wird fällen  wir werden fällen  ihr werdet fällen  sie/Sie werden fällen 

Indikativ Perfektich habe gefällt  du hast gefällt  er/sie/es hat gefällt  wir haben gefällt  ihr habt gefällt  sie/Sie haben gefällt 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gefällt  du hattest gefällt  er/sie/es hatte gefällt  wir hatten gefällt  ihr hattet gefällt  sie/Sie hatten gefällt 

Indikativ Futur IIich werde gefällt haben  du wirst gefällt haben  er/sie/es wird gefällt haben  wir werden gefällt haben  ihr werdet gefällt haben  sie/Sie werden gefällt haben  Konjunktiv I Präsensich fälle  du fällest  er/sie/es fälle  wir fällen  ihr fället  sie/Sie fällen 

Konjunktiv I Perfektich habe gefällt  du habest gefällt  er/sie/es habe gefällt  wir haben gefällt  ihr habet gefällt  sie/Sie haben gefällt 

Konjunktiv I Futur Iich werde fällen  du werdest fällen  er/sie/es werde fällen  wir werden fällen  ihr werdet fällen  sie/Sie werden fällen 

Konjunktiv II Präsensich fällte  du fälltest  er/sie/es fällte  wir fällten  ihr fälltet  sie/Sie fällten 

Konjunktiv II Perfektich hätte gefällt  du hättest gefällt  er/sie/es hätte gefällt 

wir hätten gefällt  ihr hättet gefällt  sie/Sie hätten gefällt 

Konjunktiv II Futur Iich würde fällen  du würdest fällen  er/sie/es würde fällen  wir würden fällen  ihr würdet fällen  sie/Sie würden fällen  Konjunktiv I Futur IIich werde gefällt haben  du werdest gefällt haben  er/sie/es werde gefällt haben  wir werden gefällt haben  ihr werdet gefällt haben  sie/Sie werden gefällt haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gefällt haben  du würdest gefällt haben  er/sie/es würde gefällt haben  wir würden gefällt haben  ihr würdet gefällt haben  sie/Sie würden gefällt haben 

Partizip Präsensfällend    Partizip Perfektgefällt    Imperativfälle  fällen wir  fällt  fällen Sie     

Page 26: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "fangen" (a prinde)

Indikativ Präsensich fange  du fängst  er/sie/es fängt  wir fangen  ihr fangt  sie/Sie fangen 

Indikativ Präteritumich fing  du fingst  er/sie/es fing  wir fingen  ihr fingt  sie/Sie fingen 

Indikativ Futur I ich werde fangen  du wirst fangen  er/sie/es wird fangen  wir werden fangen  ihr werdet fangen  sie/Sie werden fangen 

Indikativ Perfektich habe gefangen  du hast gefangen  er/sie/es hat gefangen  wir haben gefangen  ihr habt gefangen  sie/Sie haben gefangen  Indikativ Plusquamperfektich hatte gefangen  du hattest gefangen  er/sie/es hatte gefangen  wir hatten gefangen  ihr hattet gefangen  sie/Sie hatten gefangen 

Indikativ Futur IIich werde gefangen haben  du wirst gefangen haben  er/sie/es wird gefangen haben  wir werden gefangen haben  ihr werdet gefangen haben  sie/Sie werden gefangen haben 

Konjunktiv I Präsensich fange  du fangest  er/sie/es fange  wir fangen  ihr fanget  sie/Sie fangen 

Konjunktiv I Perfektich habe gefangen  du habest gefangen  er/sie/es habe gefangen  wir haben gefangen  ihr habet gefangen  sie/Sie haben gefangen 

Konjunktiv I Futur Iich werde fangen  du werdest fangen  er/sie/es werde fangen  wir werden fangen  ihr werdet fangen  sie/Sie werden fangen 

Konjunktiv II Präsensich finge  du fingest  er/sie/es finge  wir fingen  ihr finget  sie/Sie fingen 

Konjunktiv II Perfektich hätte gefangen  du hättest gefangen  er/sie/es hätte gefangen 

wir hätten gefangen  ihr hättet gefangen  sie/Sie hätten gefangen 

Konjunktiv II Futur Iich würde fangen  du würdest fangen  er/sie/es würde fangen  wir würden fangen  ihr würdet fangen  sie/Sie würden fangen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gefangen haben  du werdest gefangen haben  er/sie/es werde gefangen haben  wir werden gefangen haben  ihr werdet gefangen haben  sie/Sie werden gefangen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gefangen haben  du würdest gefangen haben  er/sie/es würde gefangen haben  wir würden gefangen haben  ihr würdet gefangen haben  sie/Sie würden gefangen haben  Partizip Präsensfangend    Partizip Perfektgefangen    Imperativfange, fang  fangen wir  fangt  fangen Sie     

Page 27: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "finden" (a găsi)

Indikativ Präsensich finde  du findest  er/sie/es findet  wir finden  ihr findet  sie/Sie finden 

Indikativ Präteritumich fand  du fandest  er/sie/es fand  wir fanden  ihr fandet  sie/Sie fanden 

Indikativ Futur I ich werde finden  du wirst finden  er/sie/es wird finden  wir werden finden  ihr werdet finden  sie/Sie werden finden 

Indikativ Perfektich habe gefunden  du hast gefunden  er/sie/es hat gefunden  wir haben gefunden  ihr habt gefunden  sie/Sie haben gefunden 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gefunden  du hattest gefunden  er/sie/es hatte gefunden  wir hatten gefunden  ihr hattet gefunden  sie/Sie hatten gefunden 

Indikativ Futur IIich werde gefunden haben  du wirst gefunden haben  er/sie/es wird gefunden haben  wir werden gefunden haben  ihr werdet gefunden haben  sie/Sie werden gefunden haben 

Konjunktiv I Präsensich finde  du findest  er/sie/es finde  wir finden  ihr findet  sie/Sie finden 

Konjunktiv I Perfektich habe gefunden  du habest gefunden  er/sie/es habe gefunden  wir haben gefunden  ihr habet gefunden  sie/Sie haben gefunden 

Konjunktiv I Futur Iich werde finden  du werdest finden  er/sie/es werde finden  wir werden finden  ihr werdet finden  sie/Sie werden finden 

Konjunktiv II Präsensich fände  du fändest  er/sie/es fände  wir fänden  ihr fändet  sie/Sie fänden  Konjunktiv II Perfektich hätte gefunden  du hättest gefunden  er/sie/es hätte gefunden 

wir hätten gefunden  ihr hättet gefunden  sie/Sie hätten gefunden 

Konjunktiv II Futur Iich würde finden  du würdest finden  er/sie/es würde finden  wir würden finden  ihr würdet finden  sie/Sie würden finden 

Konjunktiv I Futur IIich werde gefunden haben  du werdest gefunden haben  er/sie/es werde gefunden haben  wir werden gefunden haben  ihr werdet gefunden haben  sie/Sie werden gefunden haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gefunden haben  du würdest gefunden haben  er/sie/es würde gefunden haben  wir würden gefunden haben  ihr würdet gefunden haben  sie/Sie würden gefunden haben 

Partizip Präsensfindend    Partizip Perfektgefunden      Imperativfinde, find  finden wir  findet  finden Sie     

Page 28: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "fliegen" (a zbura)

Indikativ Präsensich fliege  du fliegst  er/sie/es fliegt  wir fliegen  ihr fliegt  sie/Sie fliegen 

Indikativ Präteritumich flog  du flogst  er/sie/es flog  wir flogen  ihr flogt  sie/Sie flogen 

Indikativ Futur I ich werde fliegen  du wirst fliegen  er/sie/es wird fliegen  wir werden fliegen  ihr werdet fliegen  sie/Sie werden fliegen 

Indikativ Perfektich habe geflogen  du hast geflogen  er/sie/es hat geflogen  wir haben geflogen  ihr habt geflogen  sie/Sie haben geflogen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte geflogen  du hattest geflogen  er/sie/es hatte geflogen  wir hatten geflogen  ihr hattet geflogen  sie/Sie hatten geflogen 

Indikativ Futur IIich werde geflogen haben  du wirst geflogen haben  er/sie/es wird geflogen haben  wir werden geflogen haben  ihr werdet geflogen haben  sie/Sie werden geflogen haben 

Konjunktiv I Präsensich fliege  du fliegest  er/sie/es fliege  wir fliegen  ihr flieget  sie/Sie fliegen 

Konjunktiv I Perfektich habe geflogen  du habest geflogen  er/sie/es habe geflogen  wir haben geflogen  ihr habet geflogen  sie/Sie haben geflogen 

Konjunktiv I Futur Iich werde fliegen  du werdest fliegen  er/sie/es werde fliegen  wir werden fliegen  ihr werdet fliegen  sie/Sie werden fliegen 

Konjunktiv II Präsensich flöge  du flögest  er/sie/es flöge  wir flögen  ihr flöget  sie/Sie flögen 

Konjunktiv II Perfektich hätte geflogen  du hättest geflogen  er/sie/es hätte geflogen 

wir hätten geflogen  ihr hättet geflogen  sie/Sie hätten geflogen 

Konjunktiv II Futur Iich würde fliegen  du würdest fliegen  er/sie/es würde fliegen  wir würden fliegen  ihr würdet fliegen  sie/Sie würden fliegen 

Konjunktiv I Futur IIich werde geflogen haben  du werdest geflogen haben  er/sie/es werde geflogen haben  wir werden geflogen haben  ihr werdet geflogen haben  sie/Sie werden geflogen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde geflogen haben  du würdest geflogen haben  er/sie/es würde geflogen haben  wir würden geflogen haben  ihr würdet geflogen haben  sie/Sie würden geflogen haben  Partizip Präsensfliegend    Partizip Perfektgeflogen      Imperativfliege, flieg  fliegen wir  fliegt  fliegen Sie     

Page 29: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "fließen" (a curge)

Indikativ Präsensich fließe  du fließt  er/sie/es fließt  wir fließen  ihr fließt  sie/Sie fließen 

Indikativ Präteritumich floss  du flossest  er/sie/es floss  wir flossen  ihr flosst  sie/Sie flossen 

Indikativ Futur I ich werde fließen  du wirst fließen  er/sie/es wird fließen  wir werden fließen  ihr werdet fließen  sie/Sie werden fließen 

Indikativ Perfektich bin geflossen  du bist geflossen  er/sie/es ist geflossen  wir sind geflossen  ihr seid geflossen  sie/Sie sind geflossen 

Indikativ Plusquamperfektich war geflossen  du warst geflossen  er/sie/es war geflossen  wir waren geflossen  ihr wart geflossen  sie/Sie waren geflossen 

Indikativ Futur IIich werde geflossen sein  du wirst geflossen sein  er/sie/es wird geflossen sein  wir werden geflossen sein  ihr werdet geflossen sein  sie/Sie werden geflossen sein 

Konjunktiv I Präsensich fließe  du fließest  er/sie/es fließe  wir fließen  ihr fließet  sie/Sie fließen 

Konjunktiv I Perfektich sei geflossen  du seist geflossen  er/sie/es sei geflossen  wir seien geflossen  ihr seiet geflossen  sie/Sie seien geflossen 

Konjunktiv I Futur Iich werde fließen  du werdest fließen  er/sie/es werde fließen  wir werden fließen  ihr werdet fließen  sie/Sie werden fließen 

Konjunktiv II Präsensich flösse  du flössest  er/sie/es flösse  wir flössen  ihr flösset  sie/Sie flössen 

Konjunktiv II Perfektich wäre geflossen  du wärst geflossen  er/sie/es wäre geflossen 

wir wären geflossen  ihr wäret geflossen  sie/Sie wären geflossen 

Konjunktiv II Futur Iich würde fließen  du würdest fließen  er/sie/es würde fließen  wir würden fließen  ihr würdet fließen  sie/Sie würden fließen 

Konjunktiv I Futur IIich werde geflossen sein  du werdest geflossen sein  er/sie/es werde geflossen sein  wir werden geflossen sein  ihr werdet geflossen sein  sie/Sie werden geflossen sein 

Konjunktiv II Futur IIich würde geflossen sein  du würdest geflossen sein  er/sie/es würde geflossen sein  wir würden geflossen sein  ihr würdet geflossen sein  sie/Sie würden geflossen sein 

Partizip Präsensfließend    Partizip Perfektgeflossen    Imperativfließe, fließ  fließen wir  fließt  fließen Sie   

Page 30: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "fressen" (a mânca)

Indikativ Präsensich fresse  du frisst  er/sie/es frisst  wir fressen  ihr fresst  sie/Sie fressen  Indikativ Präteritumich fraß  du fraßest  er/sie/es fraß  wir fraßen  ihr fraßt  sie/Sie fraßen 

Indikativ Futur I ich werde fressen  du wirst fressen  er/sie/es wird fressen  wir werden fressen  ihr werdet fressen  sie/Sie werden fressen 

Indikativ Perfektich habe gefressen  du hast gefressen  er/sie/es hat gefressen  wir haben gefressen  ihr habt gefressen  sie/Sie haben gefressen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gefressen  du hattest gefressen  er/sie/es hatte gefressen  wir hatten gefressen  ihr hattet gefressen  sie/Sie hatten gefressen 

Indikativ Futur IIich werde gefressen haben  du wirst gefressen haben  er/sie/es wird gefressen haben  wir werden gefressen haben  ihr werdet gefressen haben  sie/Sie werden gefressen haben 

Konjunktiv I Präsensich fresse  du fressest  er/sie/es fresse  wir fressen  ihr fresset  sie/Sie fressen 

Konjunktiv I Perfektich habe gefressen  du habest gefressen  er/sie/es habe gefressen  wir haben gefressen  ihr habet gefressen  sie/Sie haben gefressen 

Konjunktiv I Futur Iich werde fressen  du werdest fressen  er/sie/es werde fressen  wir werden fressen  ihr werdet fressen  sie/Sie werden fressen 

Konjunktiv II Präsensich fräße  du fräßest  er/sie/es fräße  wir fräßen  ihr fräßet  sie/Sie fräßen 

Konjunktiv II Perfektich hätte gefressen  du hättest gefressen  er/sie/es hätte gefressen 

wir hätten gefressen  ihr hättet gefressen  sie/Sie hätten gefressen 

Konjunktiv II Futur Iich würde fressen  du würdest fressen  er/sie/es würde fressen  wir würden fressen  ihr würdet fressen  sie/Sie würden fressen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gefressen haben  du werdest gefressen haben  er/sie/es werde gefressen haben  wir werden gefressen haben  ihr werdet gefressen haben  sie/Sie werden gefressen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gefressen haben  du würdest gefressen haben  er/sie/es würde gefressen haben  wir würden gefressen haben  ihr würdet gefressen haben  sie/Sie würden gefressen haben 

Partizip Präsensfressend    Partizip Perfektgefressen    Imperativfriss  fressen wir  fresst  fressen Sie   

Page 31: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "frieren" (a fi frig)

Indikativ Präsensich friere  du frierst  er/sie/es friert  wir frieren  ihr friert  sie/Sie frieren  Indikativ Präteritumich fror  du frorst  er/sie/es fror  wir froren  ihr frort  sie/Sie froren 

Indikativ Futur I ich werde frieren  du wirst frieren  er/sie/es wird frieren  wir werden frieren  ihr werdet frieren  sie/Sie werden frieren  Indikativ Perfektich bin gefroren  du bist gefroren  er/sie/es ist gefroren  wir sind gefroren  ihr seid gefroren  sie/Sie sind gefroren 

Indikativ Plusquamperfektich war gefroren  du warst gefroren  er/sie/es war gefroren  wir waren gefroren  ihr wart gefroren  sie/Sie waren gefroren 

Indikativ Futur IIich werde gefroren sein  du wirst gefroren sein  er/sie/es wird gefroren sein  wir werden gefroren sein  ihr werdet gefroren sein  sie/Sie werden gefroren sein 

Konjunktiv I Präsensich friere  du frierest  er/sie/es friere  wir frieren  ihr frieret  sie/Sie frieren 

Konjunktiv I Perfektich sei gefroren  du seist gefroren  er/sie/es sei gefroren  wir seien gefroren  ihr seiet gefroren  sie/Sie seien gefroren 

Konjunktiv I Futur Iich werde frieren  du werdest frieren  er/sie/es werde frieren  wir werden frieren  ihr werdet frieren  sie/Sie werden frieren 

Konjunktiv II Präsensich fröre  du frörest  er/sie/es fröre  wir frören  ihr fröret  sie/Sie frören 

Konjunktiv II Perfektich wäre gefroren  du wärst gefroren  er/sie/es wäre gefroren 

wir wären gefroren  ihr wäret gefroren  sie/Sie wären gefroren 

Konjunktiv II Futur Iich würde frieren  du würdest frieren  er/sie/es würde frieren  wir würden frieren  ihr würdet frieren  sie/Sie würden frieren 

Konjunktiv I Futur IIich werde gefroren sein  du werdest gefroren sein  er/sie/es werde gefroren sein  wir werden gefroren sein  ihr werdet gefroren sein  sie/Sie werden gefroren sein 

Konjunktiv II Futur IIich würde gefroren sein  du würdest gefroren sein  er/sie/es würde gefroren sein  wir würden gefroren sein  ihr würdet gefroren sein  sie/Sie würden gefroren sein 

Partizip Präsensfrierend    Partizip Perfektgefroren    Imperativfriere  frieren wir  friert  frieren Sie     

Page 32: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "gebären" (a naşte)

Indikativ Präsensich gebäre  du gebierst  er/sie/es gebiert  wir gebären  ihr gebärt  sie/Sie gebären 

Indikativ Präteritumich gebar  du gebarest  er/sie/es gebar  wir gebaren  ihr gebaret  sie/Sie gebaren 

Indikativ Futur I ich werde gebären  du wirst gebären  er/sie/es wird gebären  wir werden gebären  ihr werdet gebären  sie/Sie werden gebären 

Indikativ Perfektich habe geboren  du hast geboren  er/sie/es hat geboren  wir haben geboren  ihr habt geboren  sie/Sie haben geboren 

Indikativ Plusquamperfektich hatte geboren  du hattest geboren  er/sie/es hatte geboren  wir hatten geboren  ihr hattet geboren  sie/Sie hatten geboren 

Indikativ Futur IIich werde geboren haben  du wirst geboren haben  er/sie/es wird geboren haben  wir werden geboren haben  ihr werdet geboren haben  sie/Sie werden geboren haben 

Konjunktiv I Präsensich gebäre  du gebärest  er/sie/es gebäre  wir gebären  ihr gebäret  sie/Sie gebären 

Konjunktiv I Perfektich habe geboren  du habest geboren  er/sie/es habe geboren  wir haben geboren  ihr habet geboren  sie/Sie haben geboren 

Konjunktiv I Futur Iich werde gebären  du werdest gebären  er/sie/es werde gebären  wir werden gebären  ihr werdet gebären  sie/Sie werden gebären 

Konjunktiv II Präsensich gebäre  du gebärest  er/sie/es gebäre  wir gebären  ihr gebäret  sie/Sie gebären 

Konjunktiv II Perfektich hätte geboren  du hättest geboren  er/sie/es hätte geboren 

wir hätten geboren  ihr hättet geboren  sie/Sie hätten geboren 

Konjunktiv II Futur Iich würde gebären  du würdest gebären  er/sie/es würde gebären  wir würden gebären  ihr würdet gebären  sie/Sie würden gebären 

Konjunktiv I Futur IIich werde geboren haben  du werdest geboren haben  er/sie/es werde geboren haben  wir werden geboren haben  ihr werdet geboren haben  sie/Sie werden geboren haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde geboren haben  du würdest geboren haben  er/sie/es würde geboren haben  wir würden geboren haben  ihr würdet geboren haben  sie/Sie würden geboren haben 

Partizip Präsensgebärend    Partizip Perfektgeboren 

Imperativgebier  gebären wir  gebärt  gebären Sie   

Page 33: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "geben" (a da)

Indikativ Präsensich gebe  du gibst  er/sie/es gibt  wir geben  ihr gebt  sie/Sie geben  Indikativ Präteritumich gab  du gabst  er/sie/es gab  wir gaben  ihr gabt  sie/Sie gaben 

Indikativ Futur I ich werde geben  du wirst geben  er/sie/es wird geben  wir werden geben  ihr werdet geben  sie/Sie werden geben 

Indikativ Perfektich habe gegeben  du hast gegeben  er/sie/es hat gegeben  wir haben gegeben  ihr habt gegeben  sie/Sie haben gegeben 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gegeben  du hattest gegeben  er/sie/es hatte gegeben  wir hatten gegeben  ihr hattet gegeben  sie/Sie hatten gegeben 

Indikativ Futur IIich werde gegeben haben  du wirst gegeben haben  er/sie/es wird gegeben haben  wir werden gegeben haben  ihr werdet gegeben haben  sie/Sie werden gegeben haben  Konjunktiv I Präsensich gebe  du gebest  er/sie/es gebe  wir geben  ihr gebet  sie/Sie geben 

Konjunktiv I Perfektich habe gegeben  du habest gegeben  er/sie/es habe gegeben  wir haben gegeben  ihr habet gegeben  sie/Sie haben gegeben 

Konjunktiv I Futur Iich werde geben  du werdest geben  er/sie/es werde geben  wir werden geben  ihr werdet geben  sie/Sie werden geben 

Konjunktiv II Präsensich gäbe  du gäbest  er/sie/es gäbe  wir gäben  ihr gäbet  sie/Sie gäben 

Konjunktiv II Perfektich hätte gegeben  du hättest gegeben  er/sie/es hätte gegeben 

wir hätten gegeben  ihr hättet gegeben  sie/Sie hätten gegeben 

Konjunktiv II Futur Iich würde geben  du würdest geben  er/sie/es würde geben  wir würden geben  ihr würdet geben  sie/Sie würden geben 

Konjunktiv I Futur IIich werde gegeben haben  du werdest gegeben haben  er/sie/es werde gegeben haben  wir werden gegeben haben  ihr werdet gegeben haben  sie/Sie werden gegeben haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gegeben haben  du würdest gegeben haben  er/sie/es würde gegeben haben  wir würden gegeben haben  ihr würdet gegeben haben  sie/Sie würden gegeben haben 

Partizip Präsensgebend    Partizip Perfektgegeben    Imperativgib  geben wir  gebt  geben Sie     

Page 34: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "gehen" (a pleca)

Indikativ Präsensich gehe  du gehst  er/sie/es geht  wir gehen  ihr geht  sie/Sie gehen 

Indikativ Präteritumich ging  du gingst  er/sie/es ging  wir gingen  ihr gingt  sie/Sie gingen  Indikativ Futur I ich werde gehen  du wirst gehen  er/sie/es wird gehen  wir werden gehen  ihr werdet gehen  sie/Sie werden gehen 

Indikativ Perfektich bin gegangen  du bist gegangen  er/sie/es ist gegangen  wir sind gegangen  ihr seid gegangen  sie/Sie sind gegangen 

Indikativ Plusquamperfektich war gegangen  du warst gegangen  er/sie/es war gegangen  wir waren gegangen  ihr wart gegangen  sie/Sie waren gegangen 

Indikativ Futur IIich werde gegangen sein  du wirst gegangen sein  er/sie/es wird gegangen sein  wir werden gegangen sein  ihr werdet gegangen sein  sie/Sie werden gegangen sein 

Konjunktiv I Präsensich gehe  du gehest  er/sie/es gehe  wir gehen  ihr gehet  sie/Sie gehen 

Konjunktiv I Perfektich sei gegangen  du seist gegangen  er/sie/es sei gegangen  wir seien gegangen  ihr seiet gegangen  sie/Sie seien gegangen 

Konjunktiv I Futur Iich werde gehen  du werdest gehen  er/sie/es werde gehen  wir werden gehen  ihr werdet gehen  sie/Sie werden gehen 

Konjunktiv II Präsensich ginge  du gingest  er/sie/es ginge  wir gingen  ihr ginget  sie/Sie gingen 

Konjunktiv II Perfektich wäre gegangen  du wärst gegangen 

er/sie/es wäre gegangen  wir wären gegangen  ihr wäret gegangen  sie/Sie wären gegangen 

Konjunktiv II Futur Iich würde gehen  du würdest gehen  er/sie/es würde gehen  wir würden gehen  ihr würdet gehen  sie/Sie würden gehen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gegangen sein  du werdest gegangen sein  er/sie/es werde gegangen sein  wir werden gegangen sein  ihr werdet gegangen sein  sie/Sie werden gegangen sein 

Konjunktiv II Futur IIich würde gegangen sein  du würdest gegangen sein  er/sie/es würde gegangen sein  wir würden gegangen sein  ihr würdet gegangen sein  sie/Sie würden gegangen sein 

Partizip Präsensgehend    Partizip Perfektgegangen    Imperativgehe, geh  gehen wir  geht  gehen Sie   

Page 35: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "gelingen" (a reuşi)

Indikativ Präsensich gelinge  du gelingst  er/sie/es gelingt  wir gelingen  ihr gelingt  sie/Sie gelingen 

Indikativ Präteritumich gelang  du gelangst  er/sie/es gelang  wir gelangen  ihr gelangt  sie/Sie gelangen 

Indikativ Futur I ich werde gelingen  du wirst gelingen  er/sie/es wird gelingen  wir werden gelingen  ihr werdet gelingen  sie/Sie werden gelingen 

Indikativ Perfektich bin gelungen  du bist gelungen  er/sie/es ist gelungen  wir sind gelungen  ihr seid gelungen  sie/Sie sind gelungen 

Indikativ Plusquamperfektich war gelungen  du warst gelungen  er/sie/es war gelungen  wir waren gelungen  ihr wart gelungen 

sie/Sie waren gelungen 

Indikativ Futur IIich werde gelungen sein  du wirst gelungen sein  er/sie/es wird gelungen sein  wir werden gelungen sein  ihr werdet gelungen sein  sie/Sie werden gelungen sein 

Konjunktiv I Präsensich gelinge  du gelingest  er/sie/es gelinge  wir gelingen  ihr gelinget  sie/Sie gelingen 

Konjunktiv I Perfektich sei gelungen  du seist gelungen  er/sie/es sei gelungen  wir seien gelungen  ihr seiet gelungen  sie/Sie seien gelungen 

Konjunktiv I Futur Iich werde gelingen  du werdest gelingen  er/sie/es werde gelingen  wir werden gelingen  ihr werdet gelingen  sie/Sie werden gelingen 

Konjunktiv II Präsensich gelänge  du gelängest  er/sie/es gelänge  wir gelängen  ihr gelänget  sie/Sie gelängen 

Konjunktiv II Perfektich wäre gelungen 

du wärst gelungen  er/sie/es wäre gelungen  wir wären gelungen  ihr wäret gelungen  sie/Sie wären gelungen 

Konjunktiv II Futur Iich würde gelingen  du würdest gelingen  er/sie/es würde gelingen  wir würden gelingen  ihr würdet gelingen  sie/Sie würden gelingen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gelungen sein  du werdest gelungen sein  er/sie/es werde gelungen sein  wir werden gelungen sein  ihr werdet gelungen sein  sie/Sie werden gelungen sein 

Konjunktiv II Futur IIich würde gelungen sein  du würdest gelungen sein  er/sie/es würde gelungen sein  wir würden gelungen sein  ihr würdet gelungen sein  sie/Sie würden gelungen sein 

Partizip Präsensgelingend    Partizip Perfektgelungen    Imperativgelinge, geling  gelingen wir  gelingt  gelingen Sie     

Page 36: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "geschehen" (a a se întâmpla)

Indikativ Präsensich geschehe  du geschiehst  er/sie/es geschieht  wir geschehen  ihr gescheht  sie/Sie geschehen 

Indikativ Präteritumich geschah  du geschahst  er/sie/es geschah  wir geschahen  ihr geschaht  sie/Sie geschahen  Indikativ Futur I ich werde geschehen  du wirst geschehen  er/sie/es wird geschehen  wir werden geschehen  ihr werdet geschehen  sie/Sie werden geschehen 

Indikativ Perfektich bin geschehen  du bist geschehen  er/sie/es ist geschehen  wir sind geschehen  ihr seid geschehen  sie/Sie sind geschehen 

Indikativ Plusquamperfektich war geschehen  du warst geschehen  er/sie/es war geschehen  wir waren geschehen 

ihr wart geschehen  sie/Sie waren geschehen  Indikativ Futur IIich werde geschehen sein  du wirst geschehen sein  er/sie/es wird geschehen sein  wir werden geschehen sein  ihr werdet geschehen sein  sie/Sie werden geschehen sein 

Konjunktiv I Präsensich geschehe  du geschehest  er/sie/es geschehe  wir geschehen  ihr geschehet  sie/Sie geschehen 

Konjunktiv I Perfektich sei geschehen  du seist geschehen  er/sie/es sei geschehen  wir seien geschehen  ihr seiet geschehen  sie/Sie seien geschehen 

Konjunktiv I Futur Iich werde geschehen  du werdest geschehen  er/sie/es werde geschehen  wir werden geschehen  ihr werdet geschehen  sie/Sie werden geschehen 

Konjunktiv II Präsensich geschähe  du geschähest  er/sie/es geschähe  wir geschähen  ihr geschähet  sie/Sie geschähen 

Konjunktiv II Perfekt

ich wäre geschehen  du wärst geschehen  er/sie/es wäre geschehen  wir wären geschehen  ihr wäret geschehen  sie/Sie wären geschehen 

Konjunktiv II Futur Iich würde geschehen  du würdest geschehen  er/sie/es würde geschehen  wir würden geschehen  ihr würdet geschehen  sie/Sie würden geschehen 

Konjunktiv I Futur IIich werde geschehen sein  du werdest geschehen sein  er/sie/es werde geschehen sein  wir werden geschehen sein  ihr werdet geschehen sein  sie/Sie werden geschehen sein 

Konjunktiv II Futur IIich würde geschehen sein  du würdest geschehen sein  er/sie/es würde geschehen sein  wir würden geschehen sein  ihr würdet geschehen sein  sie/Sie würden geschehen sein 

Partizip Präsensgeschehend    Partizip Perfektgeschehen    Imperativgeschieh  geschehen wir  gescheht  geschehen Sie   

Page 37: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

 

Conjugarea verbului "gewinnen" (a câştiga)

Indikativ Präsensich gewinne  du gewinnst  er/sie/es gewinnt  wir gewinnen  ihr gewinnt  sie/Sie gewinnen 

Indikativ Präteritumich gewann  du gewannst  er/sie/es gewann  wir gewannen  ihr gewannt  sie/Sie gewannen 

Indikativ Futur I ich werde gewinnen  du wirst gewinnen  er/sie/es wird gewinnen  wir werden gewinnen  ihr werdet gewinnen  sie/Sie werden gewinnen 

Indikativ Perfektich habe gewonnen  du hast gewonnen  er/sie/es hat gewonnen  wir haben gewonnen  ihr habt gewonnen  sie/Sie haben gewonnen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gewonnen  du hattest gewonnen  er/sie/es hatte gewonnen 

wir hatten gewonnen  ihr hattet gewonnen  sie/Sie hatten gewonnen 

Indikativ Futur IIich werde gewonnen haben  du wirst gewonnen haben  er/sie/es wird gewonnen haben  wir werden gewonnen haben  ihr werdet gewonnen haben  sie/Sie werden gewonnen haben 

Konjunktiv I Präsensich gewinne  du gewinnest  er/sie/es gewinne  wir gewinnen  ihr gewinnet  sie/Sie gewinnen 

Konjunktiv I Perfektich habe gewonnen  du habest gewonnen  er/sie/es habe gewonnen  wir haben gewonnen  ihr habet gewonnen  sie/Sie haben gewonnen 

Konjunktiv I Futur Iich werde gewinnen  du werdest gewinnen  er/sie/es werde gewinnen  wir werden gewinnen  ihr werdet gewinnen  sie/Sie werden gewinnen 

Konjunktiv II Präsensich gewönne, ich gewänne  du gewönnest, du gewännest  er/sie/es gewönne, er gewänne  wir gewönnen, wir gewännen  ihr gewönnet, ihr gewännet  sie/Sie gewönnen, sie gewännen 

Konjunktiv II Perfektich hätte gewonnen  du hättest gewonnen  er/sie/es hätte gewonnen  wir hätten gewonnen  ihr hättet gewonnen  sie/Sie hätten gewonnen 

Konjunktiv II Futur Iich würde gewinnen  du würdest gewinnen  er/sie/es würde gewinnen  wir würden gewinnen  ihr würdet gewinnen  sie/Sie würden gewinnen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gewonnen haben  du werdest gewonnen haben  er/sie/es werde gewonnen haben  wir werden gewonnen haben  ihr werdet gewonnen haben  sie/Sie werden gewonnen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gewonnen haben  du würdest gewonnen haben  er/sie/es würde gewonnen haben  wir würden gewonnen haben  ihr würdet gewonnen haben  sie/Sie würden gewonnen haben 

Partizip Präsensgewinnend    Partizip Perfektgewonnen    Imperativgewinne, gewinn  gewinnen wir  gewinnt  gewinnen Sie   

Page 38: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

 

Conjugarea verbului "glauben" (a crede)

Indikativ Präsensich glaube  du glaubst  er/sie/es glaubt  wir glauben  ihr glaubt  sie/Sie glauben 

Indikativ Präteritumich glaubte  du glaubtest  er/sie/es glaubte  wir glaubten  ihr glaubtet  sie/Sie glaubten 

Indikativ Futur I ich werde glauben  du wirst glauben  er/sie/es wird glauben  wir werden glauben  ihr werdet glauben  sie/Sie werden glauben 

Indikativ Perfektich habe geglaubt  du hast geglaubt  er/sie/es hat geglaubt  wir haben geglaubt  ihr habt geglaubt  sie/Sie haben geglaubt 

Indikativ Plusquamperfektich hatte geglaubt  du hattest geglaubt  er/sie/es hatte geglaubt 

wir hatten geglaubt  ihr hattet geglaubt  sie/Sie hatten geglaubt 

Indikativ Futur IIich werde geglaubt haben  du wirst geglaubt haben  er/sie/es wird geglaubt haben  wir werden geglaubt haben  ihr werdet geglaubt haben  sie/Sie werden geglaubt haben 

Konjunktiv I Präsensich glaube  du glaubest  er/sie/es glaube  wir glauben  ihr glaubet  sie/Sie glauben 

Konjunktiv I Perfektich habe geglaubt  du habest geglaubt  er/sie/es habe geglaubt  wir haben geglaubt  ihr habet geglaubt  sie/Sie haben geglaubt  Konjunktiv I Futur Iich werde glauben  du werdest glauben  er/sie/es werde glauben  wir werden glauben  ihr werdet glauben  sie/Sie werden glauben 

Konjunktiv II Präsensich glaubte  du glaubtest  er/sie/es glaubte  wir glaubten  ihr glaubtet  sie/Sie glaubten 

Konjunktiv II Perfektich hätte geglaubt  du hättest geglaubt  er/sie/es hätte geglaubt  wir hätten geglaubt  ihr hättet geglaubt  sie/Sie hätten geglaubt 

Konjunktiv II Futur Iich würde glauben  du würdest glauben  er/sie/es würde glauben  wir würden glauben  ihr würdet glauben  sie/Sie würden glauben 

Konjunktiv I Futur IIich werde geglaubt haben  du werdest geglaubt haben  er/sie/es werde geglaubt haben  wir werden geglaubt haben  ihr werdet geglaubt haben  sie/Sie werden geglaubt haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde geglaubt haben  du würdest geglaubt haben  er/sie/es würde geglaubt haben  wir würden geglaubt haben  ihr würdet geglaubt haben  sie/Sie würden geglaubt haben 

Partizip Präsensglaubend    Partizip Perfektgeglaubt    Imperativglaube  glauben wir  glaubt  glauben Sie 

Page 39: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

   

Conjugarea verbului "greifen" (a prinde)

Indikativ Präsensich greife  du greifst  er/sie/es greift  wir greifen  ihr greift  sie/Sie greifen 

Indikativ Präteritumich griff  du griffst  er/sie/es griff  wir griffen  ihr grifft  sie/Sie griffen 

Indikativ Futur I ich werde greifen  du wirst greifen  er/sie/es wird greifen  wir werden greifen  ihr werdet greifen  sie/Sie werden greifen 

Indikativ Perfektich habe gegriffen  du hast gegriffen  er/sie/es hat gegriffen  wir haben gegriffen  ihr habt gegriffen  sie/Sie haben gegriffen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gegriffen  du hattest gegriffen  er/sie/es hatte gegriffen 

wir hatten gegriffen  ihr hattet gegriffen  sie/Sie hatten gegriffen 

Indikativ Futur IIich werde gegriffen haben  du wirst gegriffen haben  er/sie/es wird gegriffen haben  wir werden gegriffen haben  ihr werdet gegriffen haben  sie/Sie werden gegriffen haben 

Konjunktiv I Präsensich greife  du greifest  er/sie/es greife  wir greifen  ihr greifet  sie/Sie greifen 

Konjunktiv I Perfektich habe gegriffen  du habest gegriffen  er/sie/es habe gegriffen  wir haben gegriffen  ihr habet gegriffen  sie/Sie haben gegriffen 

Konjunktiv I Futur Iich werde greifen  du werdest greifen  er/sie/es werde greifen  wir werden greifen  ihr werdet greifen  sie/Sie werden greifen 

Konjunktiv II Präsensich griffe  du griffest  er/sie/es griffe  wir griffen  ihr griffet  sie/Sie griffen 

Konjunktiv II Perfektich hätte gegriffen  du hättest gegriffen  er/sie/es hätte gegriffen  wir hätten gegriffen  ihr hättet gegriffen  sie/Sie hätten gegriffen 

Konjunktiv II Futur Iich würde greifen  du würdest greifen  er/sie/es würde greifen  wir würden greifen  ihr würdet greifen  sie/Sie würden greifen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gegriffen haben  du werdest gegriffen haben  er/sie/es werde gegriffen haben  wir werden gegriffen haben  ihr werdet gegriffen haben  sie/Sie werden gegriffen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gegriffen haben  du würdest gegriffen haben  er/sie/es würde gegriffen haben  wir würden gegriffen haben  ihr würdet gegriffen haben  sie/Sie würden gegriffen haben 

Partizip Präsensgreifend    Partizip Perfektgegriffen    Imperativgreife, greif  greifen wir  greift  greifen Sie   

Page 40: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

 

Conjugarea verbului "haben" (a avea)

Indikativ Präsensich habe  du hast  er/sie/es hat  wir haben  ihr habt  sie/Sie haben 

Indikativ Präteritumich hatte  du hattest  er/sie/es hatte  wir hatten  ihr hattet  sie/Sie hatten 

Indikativ Futur I ich werde haben  du wirst haben  er/sie/es wird haben  wir werden haben  ihr werdet haben  sie/Sie werden haben 

Indikativ Perfektich habe gehabt  du hast gehabt  er/sie/es hat gehabt  wir haben gehabt  ihr habt gehabt  sie/Sie haben gehabt 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gehabt  du hattest gehabt  er/sie/es hatte gehabt  wir hatten gehabt 

ihr hattet gehabt  sie/Sie hatten gehabt 

Indikativ Futur IIich werde gehabt haben  du wirst gehabt haben  er/sie/es wird gehabt haben  wir werden gehabt haben  ihr werdet gehabt haben  sie/Sie werden gehabt haben 

Konjunktiv I Präsensich habe  du habest  er/sie/es habe  wir haben  ihr habet  sie/Sie haben 

Konjunktiv I Perfektich habe gehabt  du habest gehabt  er/sie/es habe gehabt  wir haben gehabt  ihr habet gehabt  sie/Sie haben gehabt 

Konjunktiv I Futur Iich werde haben  du werdest haben  er/sie/es werde haben  wir werden haben  ihr werdet haben  sie/Sie werden haben 

Konjunktiv II Präsensich hätte  du hättest  er/sie/es hätte  wir hätten  ihr hättet  sie/Sie hätten 

Konjunktiv II Perfektich hätte gehabt  du hättest gehabt  er/sie/es hätte gehabt  wir hätten gehabt  ihr hättet gehabt  sie/Sie hätten gehabt 

Konjunktiv II Futur Iich würde haben  du würdest haben  er/sie/es würde haben  wir würden haben  ihr würdet haben  sie/Sie würden haben 

Konjunktiv I Futur IIich werde gehabt haben  du werdest gehabt haben  er/sie/es werde gehabt haben  wir werden gehabt haben  ihr werdet gehabt haben  sie/Sie werden gehabt haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gehabt haben  du würdest gehabt haben  er/sie/es würde gehabt haben  wir würden gehabt haben  ihr würdet gehabt haben  sie/Sie würden gehabt haben 

Partizip Präsenshabend    Partizip Perfektgehabt    Imperativhabe  haben wir  habt  haben Sie   

Page 41: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

 

Conjugarea verbului "halten" (a ţine)

Indikativ Präsensich halte  du hältst  er/sie/es hält  wir halten  ihr haltet  sie/Sie halten  Indikativ Präteritumich hielt  du hieltest  er/sie/es hielt  wir hielten  ihr hieltet  sie/Sie hielten 

Indikativ Futur I ich werde halten  du wirst halten  er/sie/es wird halten  wir werden halten  ihr werdet halten  sie/Sie werden halten  Indikativ Perfektich habe gehalten  du hast gehalten  er/sie/es hat gehalten  wir haben gehalten  ihr habt gehalten  sie/Sie haben gehalten 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gehalten  du hattest gehalten  er/sie/es hatte gehalten  wir hatten gehalten 

ihr hattet gehalten  sie/Sie hatten gehalten 

Indikativ Futur IIich werde gehalten haben  du wirst gehalten haben  er/sie/es wird gehalten haben  wir werden gehalten haben  ihr werdet gehalten haben  sie/Sie werden gehalten haben 

Konjunktiv I Präsensich halte  du haltest  er/sie/es halte  wir halten  ihr haltet  sie/Sie halten 

Konjunktiv I Perfektich habe gehalten  du habest gehalten  er/sie/es habe gehalten  wir haben gehalten  ihr habet gehalten  sie/Sie haben gehalten 

Konjunktiv I Futur Iich werde halten  du werdest halten  er/sie/es werde halten  wir werden halten  ihr werdet halten  sie/Sie werden halten 

Konjunktiv II Präsensich hielte  du hieltest  er/sie/es hielte  wir hielten  ihr hieltet  sie/Sie hielten 

Konjunktiv II Perfektich hätte gehalten  du hättest gehalten  er/sie/es hätte gehalten  wir hätten gehalten  ihr hättet gehalten  sie/Sie hätten gehalten 

Konjunktiv II Futur Iich würde halten  du würdest halten  er/sie/es würde halten  wir würden halten  ihr würdet halten  sie/Sie würden halten 

Konjunktiv I Futur IIich werde gehalten haben  du werdest gehalten haben  er/sie/es werde gehalten haben  wir werden gehalten haben  ihr werdet gehalten haben  sie/Sie werden gehalten haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gehalten haben  du würdest gehalten haben  er/sie/es würde gehalten haben  wir würden gehalten haben  ihr würdet gehalten haben  sie/Sie würden gehalten haben 

Partizip Präsenshaltend    Partizip Perfektgehalten    Imperativhalte, halt  halten wir  haltet  halten Sie   

Page 42: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

 

Conjugarea verbului "heben" (a ridica)

Indikativ Präsensich hebe  du hebst  er/sie/es hebt  wir heben  ihr hebt  sie/Sie heben 

Indikativ Präteritumich hob  du hobst  er/sie/es hob  wir hoben  ihr hobt  sie/Sie hoben 

Indikativ Futur I ich werde heben  du wirst heben  er/sie/es wird heben  wir werden heben  ihr werdet heben  sie/Sie werden heben 

Indikativ Perfektich habe gehoben  du hast gehoben  er/sie/es hat gehoben  wir haben gehoben  ihr habt gehoben  sie/Sie haben gehoben 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gehoben  du hattest gehoben  er/sie/es hatte gehoben  wir hatten gehoben 

ihr hattet gehoben  sie/Sie hatten gehoben 

Indikativ Futur IIich werde gehoben haben  du wirst gehoben haben  er/sie/es wird gehoben haben  wir werden gehoben haben  ihr werdet gehoben haben  sie/Sie werden gehoben haben 

Konjunktiv I Präsensich hebe  du hebest  er/sie/es hebe  wir heben  ihr hebet  sie/Sie heben 

Konjunktiv I Perfektich habe gehoben  du habest gehoben  er/sie/es habe gehoben  wir haben gehoben  ihr habet gehoben  sie/Sie haben gehoben 

Konjunktiv I Futur Iich werde heben  du werdest heben  er/sie/es werde heben  wir werden heben  ihr werdet heben  sie/Sie werden heben 

Konjunktiv II Präsensich höbe  du höbest  er/sie/es höbe  wir höben  ihr höbet  sie/Sie höben 

Konjunktiv II Perfektich hätte gehoben  du hättest gehoben  er/sie/es hätte gehoben  wir hätten gehoben  ihr hättet gehoben  sie/Sie hätten gehoben 

Konjunktiv II Futur Iich würde heben  du würdest heben  er/sie/es würde heben  wir würden heben  ihr würdet heben  sie/Sie würden heben 

Konjunktiv I Futur IIich werde gehoben haben  du werdest gehoben haben  er/sie/es werde gehoben haben  wir werden gehoben haben  ihr werdet gehoben haben  sie/Sie werden gehoben haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gehoben haben  du würdest gehoben haben  er/sie/es würde gehoben haben  wir würden gehoben haben  ihr würdet gehoben haben  sie/Sie würden gehoben haben 

Partizip Präsenshebend    Partizip Perfektgehoben    Imperativhebe, heb  heben wir  hebt  heben Sie   

Page 43: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

 

Conjugarea verbului "helfen" (a ajuta)

Indikativ Präsensich helfe  du hilfst  er/sie/es hilft  wir helfen  ihr helft  sie/Sie helfen 

Indikativ Präteritumich half  du halfst  er/sie/es half  wir halfen  ihr halft  sie/Sie halfen 

Indikativ Futur I ich werde helfen  du wirst helfen  er/sie/es wird helfen  wir werden helfen  ihr werdet helfen  sie/Sie werden helfen 

Indikativ Perfektich habe geholfen  du hast geholfen  er/sie/es hat geholfen  wir haben geholfen  ihr habt geholfen  sie/Sie haben geholfen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte geholfen  du hattest geholfen  er/sie/es hatte geholfen  wir hatten geholfen 

ihr hattet geholfen  sie/Sie hatten geholfen 

Indikativ Futur IIich werde geholfen haben  du wirst geholfen haben  er/sie/es wird geholfen haben  wir werden geholfen haben  ihr werdet geholfen haben  sie/Sie werden geholfen haben 

Konjunktiv I Präsensich helfe  du helfest  er/sie/es helfe  wir helfen  ihr helfet  sie/Sie helfen 

Konjunktiv I Perfektich habe geholfen  du habest geholfen  er/sie/es habe geholfen  wir haben geholfen  ihr habet geholfen  sie/Sie haben geholfen 

Konjunktiv I Futur Iich werde helfen  du werdest helfen  er/sie/es werde helfen  wir werden helfen  ihr werdet helfen  sie/Sie werden helfen  Konjunktiv II Präsensich hülfe, ich hälfe  du hülfest, du hälfest  er/sie/es hülfe, er hälfe  wir hülfen, wir hälfen  ihr hülfet, ihr hälfet  sie/Sie hülfen, sie hälfen 

Konjunktiv II Perfektich hätte geholfen  du hättest geholfen  er/sie/es hätte geholfen  wir hätten geholfen  ihr hättet geholfen  sie/Sie hätten geholfen 

Konjunktiv II Futur Iich würde helfen  du würdest helfen  er/sie/es würde helfen  wir würden helfen  ihr würdet helfen  sie/Sie würden helfen 

Konjunktiv I Futur IIich werde geholfen haben  du werdest geholfen haben  er/sie/es werde geholfen haben  wir werden geholfen haben  ihr werdet geholfen haben  sie/Sie werden geholfen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde geholfen haben  du würdest geholfen haben  er/sie/es würde geholfen haben  wir würden geholfen haben  ihr würdet geholfen haben  sie/Sie würden geholfen haben 

Partizip Präsenshelfend    Partizip Perfektgeholfen    Imperativhilf  helfen wir  helft  helfen Sie   

Page 44: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

 

Conjugarea verbului "hören" (a asculta)

Indikativ Präsensich höre  du hörst  er/sie/es hört  wir hören  ihr hört  sie/Sie hören 

Indikativ Präteritumich hörte  du hörtest  er/sie/es hörte  wir hörten  ihr hörtet  sie/Sie hörten 

Indikativ Futur I ich werde hören  du wirst hören  er/sie/es wird hören  wir werden hören  ihr werdet hören  sie/Sie werden hören 

Indikativ Perfektich habe gehört  du hast gehört  er/sie/es hat gehört  wir haben gehört  ihr habt gehört  sie/Sie haben gehört 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gehört  du hattest gehört  er/sie/es hatte gehört 

wir hatten gehört  ihr hattet gehört  sie/Sie hatten gehört 

Indikativ Futur IIich werde gehört haben  du wirst gehört haben  er/sie/es wird gehört haben  wir werden gehört haben  ihr werdet gehört haben  sie/Sie werden gehört haben 

Konjunktiv I Präsensich höre  du hörest  er/sie/es höre  wir hören  ihr höret  sie/Sie hören 

Konjunktiv I Perfektich habe gehört  du habest gehört  er/sie/es habe gehört  wir haben gehört  ihr habet gehört  sie/Sie haben gehört 

Konjunktiv I Futur Iich werde hören  du werdest hören  er/sie/es werde hören  wir werden hören  ihr werdet hören  sie/Sie werden hören 

Konjunktiv II Präsensich hörte  du hörtest  er/sie/es hörte  wir hörten  ihr hörtet  sie/Sie hörten 

Konjunktiv II Perfektich hätte gehört  du hättest gehört  er/sie/es hätte gehört  wir hätten gehört  ihr hättet gehört  sie/Sie hätten gehört 

Konjunktiv II Futur Iich würde hören  du würdest hören  er/sie/es würde hören  wir würden hören  ihr würdet hören  sie/Sie würden hören 

Konjunktiv I Futur IIich werde gehört haben  du werdest gehört haben  er/sie/es werde gehört haben  wir werden gehört haben  ihr werdet gehört haben  sie/Sie werden gehört haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gehört haben  du würdest gehört haben  er/sie/es würde gehört haben  wir würden gehört haben  ihr würdet gehört haben  sie/Sie würden gehört haben 

Partizip Präsenshörend    Partizip Perfektgehört    Imperativhöre  hören wir  hört  hören Sie   

Page 45: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

 

Conjugarea verbului "kennen" (a şti)

Indikativ Präsensich kenne  du kennst  er/sie/es kennt  wir kennen  ihr kennt  sie/Sie kennen 

Indikativ Präteritumich kannte  du kanntest  er/sie/es kannte  wir kannten  ihr kanntet  sie/Sie kannten 

Indikativ Futur I ich werde kennen  du wirst kennen  er/sie/es wird kennen  wir werden kennen  ihr werdet kennen  sie/Sie werden kennen 

Indikativ Perfektich habe gekannt  du hast gekannt  er/sie/es hat gekannt  wir haben gekannt  ihr habt gekannt  sie/Sie haben gekannt 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gekannt  du hattest gekannt  er/sie/es hatte gekannt  wir hatten gekannt 

ihr hattet gekannt  sie/Sie hatten gekannt 

Indikativ Futur IIich werde gekannt haben  du wirst gekannt haben  er/sie/es wird gekannt haben  wir werden gekannt haben  ihr werdet gekannt haben  sie/Sie werden gekannt haben 

Konjunktiv I Präsensich kenne  du kennest  er/sie/es kenne  wir kennen  ihr kennet  sie/Sie kennen 

Konjunktiv I Perfektich habe gekannt  du habest gekannt  er/sie/es habe gekannt  wir haben gekannt  ihr habet gekannt  sie/Sie haben gekannt 

Konjunktiv I Futur Iich werde kennen  du werdest kennen  er/sie/es werde kennen  wir werden kennen  ihr werdet kennen  sie/Sie werden kennen 

Konjunktiv II Präsensich kennte  du kenntest  er/sie/es kennte  wir kennten  ihr kenntet  sie/Sie kennten 

Konjunktiv II Perfektich hätte gekannt  du hättest gekannt  er/sie/es hätte gekannt  wir hätten gekannt  ihr hättet gekannt  sie/Sie hätten gekannt 

Konjunktiv II Futur Iich würde kennen  du würdest kennen  er/sie/es würde kennen  wir würden kennen  ihr würdet kennen  sie/Sie würden kennen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gekannt haben  du werdest gekannt haben  er/sie/es werde gekannt haben  wir werden gekannt haben  ihr werdet gekannt haben  sie/Sie werden gekannt haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gekannt haben  du würdest gekannt haben  er/sie/es würde gekannt haben  wir würden gekannt haben  ihr würdet gekannt haben  sie/Sie würden gekannt haben  Partizip Präsenskennend    Partizip Perfektgekannt    Imperativkenne  kennen wir  kennt  kennen Sie 

Page 46: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

   

Conjugarea verbului "klingen" (a suna)

Indikativ Präsensich klinge  du klingst  er/sie/es klingt  wir klingen  ihr klingt  sie/Sie klingen 

Indikativ Präteritumich klang  du klangst  er/sie/es klang  wir klangen  ihr klangt  sie/Sie klangen 

Indikativ Futur I ich werde klingen  du wirst klingen  er/sie/es wird klingen  wir werden klingen  ihr werdet klingen  sie/Sie werden klingen 

Indikativ Perfektich habe geklungen  du hast geklungen  er/sie/es hat geklungen  wir haben geklungen  ihr habt geklungen  sie/Sie haben geklungen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte geklungen  du hattest geklungen  er/sie/es hatte geklungen  wir hatten geklungen 

ihr hattet geklungen  sie/Sie hatten geklungen 

Indikativ Futur IIich werde geklungen haben  du wirst geklungen haben  er/sie/es wird geklungen haben  wir werden geklungen haben  ihr werdet geklungen haben  sie/Sie werden geklungen haben 

Konjunktiv I Präsensich klinge  du klingest  er/sie/es klinge  wir klingen  ihr klinget  sie/Sie klingen 

Konjunktiv I Perfektich habe geklungen  du habest geklungen  er/sie/es habe geklungen  wir haben geklungen  ihr habet geklungen  sie/Sie haben geklungen 

Konjunktiv I Futur Iich werde klingen  du werdest klingen  er/sie/es werde klingen  wir werden klingen  ihr werdet klingen  sie/Sie werden klingen 

Konjunktiv II Präsensich klänge  du klängest  er/sie/es klänge  wir klängen  ihr klänget  sie/Sie klängen 

Konjunktiv II Perfektich hätte geklungen  du hättest geklungen  er/sie/es hätte geklungen  wir hätten geklungen  ihr hättet geklungen  sie/Sie hätten geklungen 

Konjunktiv II Futur Iich würde klingen  du würdest klingen  er/sie/es würde klingen  wir würden klingen  ihr würdet klingen  sie/Sie würden klingen 

Konjunktiv I Futur IIich werde geklungen haben  du werdest geklungen haben  er/sie/es werde geklungen haben  wir werden geklungen haben  ihr werdet geklungen haben  sie/Sie werden geklungen haben  Konjunktiv II Futur IIich würde geklungen haben  du würdest geklungen haben  er/sie/es würde geklungen haben  wir würden geklungen haben  ihr würdet geklungen haben  sie/Sie würden geklungen haben 

Partizip Präsensklingend    Partizip Perfektgeklungen    Imperativklinge, kling  klingen wir  klingt  klingen Sie   

Page 47: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

 

Conjugarea verbului "kommen" (a veni)

Indikativ Präsensich komme  du kommst  er/sie/es kommt  wir kommen  ihr kommt  sie/Sie kommen 

Indikativ Präteritumich kam  du kamst  er/sie/es kam  wir kamen  ihr kamt  sie/Sie kamen 

Indikativ Futur I ich werde kommen  du wirst kommen  er/sie/es wird kommen  wir werden kommen  ihr werdet kommen  sie/Sie werden kommen 

Indikativ Perfektich bin gekommen  du bist gekommen  er/sie/es ist gekommen  wir sind gekommen  ihr seid gekommen  sie/Sie sind gekommen 

Indikativ Plusquamperfektich war gekommen  du warst gekommen  er/sie/es war gekommen 

wir waren gekommen  ihr wart gekommen  sie/Sie waren gekommen 

Indikativ Futur IIich werde gekommen sein  du wirst gekommen sein  er/sie/es wird gekommen sein  wir werden gekommen sein  ihr werdet gekommen sein  sie/Sie werden gekommen sein  Konjunktiv I Präsensich komme  du kommest  er/sie/es komme  wir kommen  ihr kommet  sie/Sie kommen 

Konjunktiv I Perfektich sei gekommen  du seist gekommen  er/sie/es sei gekommen  wir seien gekommen  ihr seiet gekommen  sie/Sie seien gekommen 

Konjunktiv I Futur Iich werde kommen  du werdest kommen  er/sie/es werde kommen  wir werden kommen  ihr werdet kommen  sie/Sie werden kommen 

Konjunktiv II Präsensich käme  du kämest  er/sie/es käme  wir kämen  ihr kämet  sie/Sie kämen 

Konjunktiv II Perfektich wäre gekommen  du wärst gekommen  er/sie/es wäre gekommen  wir wären gekommen  ihr wäret gekommen  sie/Sie wären gekommen 

Konjunktiv II Futur Iich würde kommen  du würdest kommen  er/sie/es würde kommen  wir würden kommen  ihr würdet kommen  sie/Sie würden kommen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gekommen sein  du werdest gekommen sein  er/sie/es werde gekommen sein  wir werden gekommen sein  ihr werdet gekommen sein  sie/Sie werden gekommen sein 

Konjunktiv II Futur IIich würde gekommen sein  du würdest gekommen sein  er/sie/es würde gekommen sein  wir würden gekommen sein  ihr würdet gekommen sein  sie/Sie würden gekommen sein 

Partizip Präsenskommend    Partizip Perfektgekommen 

Imperativkomme, komm  kommen wir  kommt  kommen Sie   

Page 48: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

 

Conjugarea verbului "können" (a putea)

Indikativ Präsensich kann  du kannst  er/sie/es kann  wir können  ihr könnt  sie/Sie können 

Indikativ Präteritumich konnte  du konntest  er/sie/es konnte  wir konnten  ihr konntet  sie/Sie konnten 

Indikativ Futur I ich werde können  du wirst können  er/sie/es wird können  wir werden können  ihr werdet können  sie/Sie werden können 

Indikativ Perfektich habe gekonnt / ich habe können  du hast gekonnt / du hast können  er/sie/es hat gekonnt / er hat können  wir haben gekonnt / wir haben können  ihr habt gekonnt / ihr habt können  sie/Sie haben gekonnt / sie haben können 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gekonnt / ich hatte können  du hattest gekonnt / du hattest können  er/sie/es hatte gekonnt / er hatte können 

wir hatten gekonnt / wir hatten können  ihr hattet gekonnt / ihr hattet können  sie/Sie hatten gekonnt / sie hatten können 

Indikativ Futur IIich werde gekonnt haben  du wirst gekonnt haben  er/sie/es wird gekonnt haben  wir werden gekonnt haben  ihr werdet gekonnt haben  sie/Sie werden gekonnt haben 

Konjunktiv I Präsensich könne  du könnest  er/sie/es könne  wir können  ihr könnet  sie/Sie können 

Konjunktiv I Perfektich habe gekonnt / ich habe können  du habest gekonnt / du habest können  er/sie/es habe gekonnt / er habe können  wir haben gekonnt / wir haben können  ihr habet gekonnt / ihr habet können  sie/Sie haben gekonnt / sie haben können 

Konjunktiv I Futur Iich werde können  du werdest können  er/sie/es werde können  wir werden können  ihr werdet können  sie/Sie werden können  Konjunktiv II Präsensich könnte  du könntest  er/sie/es könnte  wir könnten  ihr könntet  sie/Sie könnten 

Konjunktiv II Perfektich hätte gekonnt / ich hätte können  du hättest gekonnt / du hättest können  er/sie/es hätte gekonnt / er hätte können  wir hätten gekonnt / wir hätten können  ihr hättet gekonnt / ihr hättet können  sie/Sie hätten gekonnt / sie hätten können 

Konjunktiv II Futur Iich würde können  du würdest können  er/sie/es würde können  wir würden können  ihr würdet können  sie/Sie würden können 

Konjunktiv I Futur IIich werde gekonnt haben  du werdest gekonnt haben  er/sie/es werde gekonnt haben  wir werden gekonnt haben  ihr werdet gekonnt haben  sie/Sie werden gekonnt haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gekonnt haben  du würdest gekonnt haben  er/sie/es würde gekonnt haben  wir würden gekonnt haben  ihr würdet gekonnt haben  sie/Sie würden gekonnt haben 

Partizip Präsenskönnend    Partizip Perfektgekonnt / können    Imperativ-  -  -  -   

Page 49: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

 

Conjugarea verbului "lachen" (a râde)

Indikativ Präsensich lache  du lachst  er/sie/es lacht  wir lachen  ihr lacht  sie/Sie lachen 

Indikativ Präteritumich lachte  du lachtest  er/sie/es lachte  wir lachten  ihr lachtet  sie/Sie lachten 

Indikativ Futur I ich werde lachen  du wirst lachen  er/sie/es wird lachen  wir werden lachen  ihr werdet lachen  sie/Sie werden lachen 

Indikativ Perfektich habe gelacht  du hast gelacht  er/sie/es hat gelacht  wir haben gelacht  ihr habt gelacht  sie/Sie haben gelacht 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gelacht  du hattest gelacht  er/sie/es hatte gelacht  wir hatten gelacht 

ihr hattet gelacht  sie/Sie hatten gelacht 

Indikativ Futur IIich werde gelacht haben  du wirst gelacht haben  er/sie/es wird gelacht haben  wir werden gelacht haben  ihr werdet gelacht haben  sie/Sie werden gelacht haben 

Konjunktiv I Präsensich lache  du lachest  er/sie/es lache  wir lachen  ihr lachet  sie/Sie lachen 

Konjunktiv I Perfektich habe gelacht  du habest gelacht  er/sie/es habe gelacht  wir haben gelacht  ihr habet gelacht  sie/Sie haben gelacht 

Konjunktiv I Futur Iich werde lachen  du werdest lachen  er/sie/es werde lachen  wir werden lachen  ihr werdet lachen  sie/Sie werden lachen 

Konjunktiv II Präsensich lachte  du lachtest  er/sie/es lachte  wir lachten  ihr lachtet  sie/Sie lachten 

Konjunktiv II Perfektich hätte gelacht  du hättest gelacht  er/sie/es hätte gelacht  wir hätten gelacht  ihr hättet gelacht  sie/Sie hätten gelacht 

Konjunktiv II Futur Iich würde lachen  du würdest lachen  er/sie/es würde lachen  wir würden lachen  ihr würdet lachen  sie/Sie würden lachen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gelacht haben  du werdest gelacht haben  er/sie/es werde gelacht haben  wir werden gelacht haben  ihr werdet gelacht haben  sie/Sie werden gelacht haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gelacht haben  du würdest gelacht haben  er/sie/es würde gelacht haben  wir würden gelacht haben  ihr würdet gelacht haben  sie/Sie würden gelacht haben 

Partizip Präsenslachend    Partizip Perfektgelacht    Imperativlache  lachen wir  lacht  lachen Sie   

Page 50: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

 

Conjugarea verbului "laden" (a încărca)

Indikativ Präsensich lade  du lädst  er/sie/es lädt  wir laden  ihr lad(e)t  sie/Sie laden 

Indikativ Präteritumich lud  du ludst  er/sie/es lud  wir luden  ihr ludt  sie/Sie luden  Indikativ Futur I ich werde laden  du wirst laden  er/sie/es wird laden  wir werden laden  ihr werdet laden  sie/Sie werden laden 

Indikativ Perfektich habe geladen  du hast geladen  er/sie/es hat geladen  wir haben geladen  ihr habt geladen  sie/Sie haben geladen  Indikativ Plusquamperfektich hatte geladen  du hattest geladen  er/sie/es hatte geladen 

wir hatten geladen  ihr hattet geladen  sie/Sie hatten geladen 

Indikativ Futur IIich werde geladen haben  du wirst geladen haben  er/sie/es wird geladen haben  wir werden geladen haben  ihr werdet geladen haben  sie/Sie werden geladen haben 

Konjunktiv I Präsensich lade  du ladest  er/sie/es lade  wir laden  ihr ladet  sie/Sie laden 

Konjunktiv I Perfektich habe geladen  du habest geladen  er/sie/es habe geladen  wir haben geladen  ihr habet geladen  sie/Sie haben geladen 

Konjunktiv I Futur Iich werde laden  du werdest laden  er/sie/es werde laden  wir werden laden  ihr werdet laden  sie/Sie werden laden 

Konjunktiv II Präsensich lüde  du lüdest  er/sie/es lüde  wir lüden  ihr lüdet  sie/Sie lüden 

Konjunktiv II Perfektich hätte geladen  du hättest geladen  er/sie/es hätte geladen  wir hätten geladen  ihr hättet geladen  sie/Sie hätten geladen 

Konjunktiv II Futur Iich würde laden  du würdest laden  er/sie/es würde laden  wir würden laden  ihr würdet laden  sie/Sie würden laden 

Konjunktiv I Futur IIich werde geladen haben  du werdest geladen haben  er/sie/es werde geladen haben  wir werden geladen haben  ihr werdet geladen haben  sie/Sie werden geladen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde geladen haben  du würdest geladen haben  er/sie/es würde geladen haben  wir würden geladen haben  ihr würdet geladen haben  sie/Sie würden geladen haben 

Partizip Präsensladend    Partizip Perfektgeladen    Imperativlade, lad  laden wir  lad(e)t  laden Sie   

Page 51: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "lassen" (a lăsa)

Indikativ Präsensich lasse  du lässt  er/sie/es lässt  wir lassen  ihr lasst  sie/Sie lassen 

Indikativ Präteritumich ließ  du ließest  er/sie/es ließ  wir ließen  ihr ließt  sie/Sie ließen 

Indikativ Futur I ich werde lassen  du wirst lassen  er/sie/es wird lassen  wir werden lassen  ihr werdet lassen  sie/Sie werden lassen  Indikativ Perfektich habe gelassen  du hast gelassen  er/sie/es hat gelassen  wir haben gelassen  ihr habt gelassen  sie/Sie haben gelassen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gelassen  du hattest gelassen  er/sie/es hatte gelassen  wir hatten gelassen  ihr hattet gelassen 

sie/Sie hatten gelassen 

Indikativ Futur IIich werde gelassen haben  du wirst gelassen haben  er/sie/es wird gelassen haben  wir werden gelassen haben  ihr werdet gelassen haben  sie/Sie werden gelassen haben 

Konjunktiv I Präsensich lasse  du lassest  er/sie/es lasse  wir lassen  ihr lasset  sie/Sie lassen 

Konjunktiv I Perfektich habe gelassen  du habest gelassen  er/sie/es habe gelassen  wir haben gelassen  ihr habet gelassen  sie/Sie haben gelassen 

Konjunktiv I Futur Iich werde lassen  du werdest lassen  er/sie/es werde lassen  wir werden lassen  ihr werdet lassen  sie/Sie werden lassen 

Konjunktiv II Präsensich ließe  du ließest  er/sie/es ließe  wir ließen  ihr ließet  sie/Sie ließen 

Konjunktiv II Perfekt

ich hätte gelassen  du hättest gelassen  er/sie/es hätte gelassen  wir hätten gelassen  ihr hättet gelassen  sie/Sie hätten gelassen 

Konjunktiv II Futur Iich würde lassen  du würdest lassen  er/sie/es würde lassen  wir würden lassen  ihr würdet lassen  sie/Sie würden lassen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gelassen haben  du werdest gelassen haben  er/sie/es werde gelassen haben  wir werden gelassen haben  ihr werdet gelassen haben  sie/Sie werden gelassen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gelassen haben  du würdest gelassen haben  er/sie/es würde gelassen haben  wir würden gelassen haben  ihr würdet gelassen haben  sie/Sie würden gelassen haben 

Partizip Präsenslassend    Partizip Perfektgelassen    Imperativlass, lasse  lassen wir  lasst  lassen Sie   

Page 52: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

 

Conjugarea verbului "laufen" (a merge)

Indikativ Präsensich laufe  du läufst  er/sie/es läuft  wir laufen  ihr lauft  sie/Sie laufen 

Indikativ Präteritumich lief  du liefst  er/sie/es lief  wir liefen  ihr lieft  sie/Sie liefen 

Indikativ Futur I ich werde laufen  du wirst laufen  er/sie/es wird laufen  wir werden laufen  ihr werdet laufen  sie/Sie werden laufen 

Indikativ Perfektich bin gelaufen  du bist gelaufen  er/sie/es ist gelaufen  wir sind gelaufen  ihr seid gelaufen  sie/Sie sind gelaufen 

Indikativ Plusquamperfektich war gelaufen  du warst gelaufen  er/sie/es war gelaufen  wir waren gelaufen 

ihr wart gelaufen  sie/Sie waren gelaufen 

Indikativ Futur IIich werde gelaufen sein  du wirst gelaufen sein  er/sie/es wird gelaufen sein  wir werden gelaufen sein  ihr werdet gelaufen sein  sie/Sie werden gelaufen sein 

Konjunktiv I Präsensich laufe  du laufest  er/sie/es laufe  wir laufen  ihr laufet  sie/Sie laufen 

Konjunktiv I Perfektich sei gelaufen  du seist gelaufen  er/sie/es sei gelaufen  wir seien gelaufen  ihr seiet gelaufen  sie/Sie seien gelaufen 

Konjunktiv I Futur Iich werde laufen  du werdest laufen  er/sie/es werde laufen  wir werden laufen  ihr werdet laufen  sie/Sie werden laufen 

Konjunktiv II Präsensich liefe  du liefest  er/sie/es liefe  wir liefen  ihr liefet  sie/Sie liefen 

Konjunktiv II Perfektich wäre gelaufen  du wärst gelaufen  er/sie/es wäre gelaufen  wir wären gelaufen  ihr wäret gelaufen  sie/Sie wären gelaufen 

Konjunktiv II Futur Iich würde laufen  du würdest laufen  er/sie/es würde laufen  wir würden laufen  ihr würdet laufen  sie/Sie würden laufen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gelaufen sein  du werdest gelaufen sein  er/sie/es werde gelaufen sein  wir werden gelaufen sein  ihr werdet gelaufen sein  sie/Sie werden gelaufen sein 

Konjunktiv II Futur IIich würde gelaufen sein  du würdest gelaufen sein  er/sie/es würde gelaufen sein  wir würden gelaufen sein  ihr würdet gelaufen sein  sie/Sie würden gelaufen sein 

Partizip Präsenslaufend    Partizip Perfektgelaufen    Imperativlaufe, lauf  laufen wir  lauft  laufen Sie   

Page 53: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

 

Conjugarea verbului "legen" (a aşeza)

Indikativ Präsensich lege  du legst  er/sie/es legt  wir legen  ihr legt  sie/Sie legen 

Indikativ Präteritumich legte  du legtest  er/sie/es legte  wir legten  ihr legtet  sie/Sie legten 

Indikativ Futur I ich werde legen  du wirst legen  er/sie/es wird legen  wir werden legen  ihr werdet legen  sie/Sie werden legen 

Indikativ Perfektich habe gelegt  du hast gelegt  er/sie/es hat gelegt  wir haben gelegt  ihr habt gelegt  sie/Sie haben gelegt 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gelegt  du hattest gelegt  er/sie/es hatte gelegt  wir hatten gelegt 

ihr hattet gelegt  sie/Sie hatten gelegt 

Indikativ Futur IIich werde gelegt haben  du wirst gelegt haben  er/sie/es wird gelegt haben  wir werden gelegt haben  ihr werdet gelegt haben  sie/Sie werden gelegt haben  Konjunktiv I Präsensich lege  du legest  er/sie/es lege  wir legen  ihr leget  sie/Sie legen 

Konjunktiv I Perfektich habe gelegt  du habest gelegt  er/sie/es habe gelegt  wir haben gelegt  ihr habet gelegt  sie/Sie haben gelegt  Konjunktiv I Futur Iich werde legen  du werdest legen  er/sie/es werde legen  wir werden legen  ihr werdet legen  sie/Sie werden legen 

Konjunktiv II Präsensich legte  du legtest  er/sie/es legte  wir legten  ihr legtet  sie/Sie legten 

Konjunktiv II Perfektich hätte gelegt  du hättest gelegt  er/sie/es hätte gelegt  wir hätten gelegt  ihr hättet gelegt  sie/Sie hätten gelegt 

Konjunktiv II Futur Iich würde legen  du würdest legen  er/sie/es würde legen  wir würden legen  ihr würdet legen  sie/Sie würden legen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gelegt haben  du werdest gelegt haben  er/sie/es werde gelegt haben  wir werden gelegt haben  ihr werdet gelegt haben  sie/Sie werden gelegt haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gelegt haben  du würdest gelegt haben  er/sie/es würde gelegt haben  wir würden gelegt haben  ihr würdet gelegt haben  sie/Sie würden gelegt haben 

Partizip Präsenslegend    Partizip Perfektgelegt    Imperativlege  legen wir  legt  legen Sie   

Page 54: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

 

Conjugarea verbului "leiden" (a suferi)

Indikativ Präsensich leide  du leidest  er/sie/es leidet  wir leiden  ihr leidet  sie/Sie leiden 

Indikativ Präteritumich litt  du littest  er/sie/es litt  wir litten  ihr littet  sie/Sie litten 

Indikativ Futur I ich werde leiden  du wirst leiden  er/sie/es wird leiden  wir werden leiden  ihr werdet leiden  sie/Sie werden leiden  Indikativ Perfektich habe gelitten  du hast gelitten  er/sie/es hat gelitten  wir haben gelitten  ihr habt gelitten  sie/Sie haben gelitten 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gelitten  du hattest gelitten  er/sie/es hatte gelitten  wir hatten gelitten 

ihr hattet gelitten  sie/Sie hatten gelitten 

Indikativ Futur IIich werde gelitten haben  du wirst gelitten haben  er/sie/es wird gelitten haben  wir werden gelitten haben  ihr werdet gelitten haben  sie/Sie werden gelitten haben  Konjunktiv I Präsensich leide  du leidest  er/sie/es leide  wir leiden  ihr leidet  sie/Sie leiden 

Konjunktiv I Perfektich habe gelitten  du habest gelitten  er/sie/es habe gelitten  wir haben gelitten  ihr habet gelitten  sie/Sie haben gelitten 

Konjunktiv I Futur Iich werde leiden  du werdest leiden  er/sie/es werde leiden  wir werden leiden  ihr werdet leiden  sie/Sie werden leiden 

Konjunktiv II Präsensich litte  du littest  er/sie/es litte  wir litten  ihr littet  sie/Sie litten 

Konjunktiv II Perfektich hätte gelitten  du hättest gelitten  er/sie/es hätte gelitten  wir hätten gelitten  ihr hättet gelitten  sie/Sie hätten gelitten  Konjunktiv II Futur Iich würde leiden  du würdest leiden  er/sie/es würde leiden  wir würden leiden  ihr würdet leiden  sie/Sie würden leiden 

Konjunktiv I Futur IIich werde gelitten haben  du werdest gelitten haben  er/sie/es werde gelitten haben  wir werden gelitten haben  ihr werdet gelitten haben  sie/Sie werden gelitten haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gelitten haben  du würdest gelitten haben  er/sie/es würde gelitten haben  wir würden gelitten haben  ihr würdet gelitten haben  sie/Sie würden gelitten haben 

Partizip Präsensleidend    Partizip Perfektgelitten    Imperativleide  leiden wir  leidet  leiden Sie   

Page 55: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

 

Conjugarea verbului "leihen" (a împrumuta)

Indikativ Präsensich leihe  du leihst  er/sie/es leiht  wir leihen  ihr leiht  sie/Sie leihen 

Indikativ Präteritumich lieh  du liehst  er/sie/es lieh  wir liehen  ihr lieht  sie/Sie liehen 

Indikativ Futur I ich werde leihen  du wirst leihen  er/sie/es wird leihen  wir werden leihen  ihr werdet leihen  sie/Sie werden leihen 

Indikativ Perfektich habe geliehen  du hast geliehen  er/sie/es hat geliehen  wir haben geliehen  ihr habt geliehen  sie/Sie haben geliehen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte geliehen  du hattest geliehen  er/sie/es hatte geliehen 

wir hatten geliehen  ihr hattet geliehen  sie/Sie hatten geliehen 

Indikativ Futur IIich werde geliehen haben  du wirst geliehen haben  er/sie/es wird geliehen haben  wir werden geliehen haben  ihr werdet geliehen haben  sie/Sie werden geliehen haben 

Konjunktiv I Präsensich leihe  du leihest  er/sie/es leihe  wir leihen  ihr leihet  sie/Sie leihen 

Konjunktiv I Perfektich habe geliehen  du habest geliehen  er/sie/es habe geliehen  wir haben geliehen  ihr habet geliehen  sie/Sie haben geliehen 

Konjunktiv I Futur Iich werde leihen  du werdest leihen  er/sie/es werde leihen  wir werden leihen  ihr werdet leihen  sie/Sie werden leihen 

Konjunktiv II Präsensich liehe  du liehest  er/sie/es liehe  wir liehen  ihr liehet  sie/Sie liehen 

Konjunktiv II Perfektich hätte geliehen  du hättest geliehen  er/sie/es hätte geliehen  wir hätten geliehen  ihr hättet geliehen  sie/Sie hätten geliehen  Konjunktiv II Futur Iich würde leihen  du würdest leihen  er/sie/es würde leihen  wir würden leihen  ihr würdet leihen  sie/Sie würden leihen 

Konjunktiv I Futur IIich werde geliehen haben  du werdest geliehen haben  er/sie/es werde geliehen haben  wir werden geliehen haben  ihr werdet geliehen haben  sie/Sie werden geliehen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde geliehen haben  du würdest geliehen haben  er/sie/es würde geliehen haben  wir würden geliehen haben  ihr würdet geliehen haben  sie/Sie würden geliehen haben 

Partizip Präsensleihend    Partizip Perfektgeliehen    Imperativleihe, leih  leihen wir  leiht  leihen Sie   

Page 56: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

 

Conjugarea verbului "lesen" (a citi)

Indikativ Präsensich lese  du liest  er/sie/es liest  wir lesen  ihr lest  sie/Sie lesen 

Indikativ Präteritumich las  du lasest  er/sie/es las  wir lasen  ihr last  sie/Sie lasen 

Indikativ Futur I ich werde lesen  du wirst lesen  er/sie/es wird lesen  wir werden lesen  ihr werdet lesen  sie/Sie werden lesen  Indikativ Perfektich habe gelesen  du hast gelesen  er/sie/es hat gelesen  wir haben gelesen  ihr habt gelesen  sie/Sie haben gelesen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gelesen  du hattest gelesen  er/sie/es hatte gelesen  wir hatten gelesen 

ihr hattet gelesen  sie/Sie hatten gelesen 

Indikativ Futur IIich werde gelesen haben  du wirst gelesen haben  er/sie/es wird gelesen haben  wir werden gelesen haben  ihr werdet gelesen haben  sie/Sie werden gelesen haben 

Konjunktiv I Präsensich lese  du lesest  er/sie/es lese  wir lesen  ihr leset  sie/Sie lesen 

Konjunktiv I Perfektich habe gelesen  du habest gelesen  er/sie/es habe gelesen  wir haben gelesen  ihr habet gelesen  sie/Sie haben gelesen  Konjunktiv I Futur Iich werde lesen  du werdest lesen  er/sie/es werde lesen  wir werden lesen  ihr werdet lesen  sie/Sie werden lesen 

Konjunktiv II Präsensich läse  du läsest  er/sie/es läse  wir läsen  ihr läset  sie/Sie läsen 

Konjunktiv II Perfektich hätte gelesen  du hättest gelesen  er/sie/es hätte gelesen  wir hätten gelesen  ihr hättet gelesen  sie/Sie hätten gelesen 

Konjunktiv II Futur Iich würde lesen  du würdest lesen  er/sie/es würde lesen  wir würden lesen  ihr würdet lesen  sie/Sie würden lesen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gelesen haben  du werdest gelesen haben  er/sie/es werde gelesen haben  wir werden gelesen haben  ihr werdet gelesen haben  sie/Sie werden gelesen haben  Konjunktiv II Futur IIich würde gelesen haben  du würdest gelesen haben  er/sie/es würde gelesen haben  wir würden gelesen haben  ihr würdet gelesen haben  sie/Sie würden gelesen haben 

Partizip Präsenslesend    Partizip Perfektgelesen    Imperativlies  lesen wir  lest  lesen Sie   

Page 57: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "lieben" (a iubi)

Indikativ Präsensich liebe  du liebst  er/sie/es liebt  wir lieben  ihr liebt  sie/Sie lieben 

Indikativ Präteritumich liebte  du liebtest  er/sie/es liebte  wir liebten  ihr liebtet  sie/Sie liebten 

Indikativ Futur I ich werde lieben  du wirst lieben  er/sie/es wird lieben  wir werden lieben  ihr werdet lieben  sie/Sie werden lieben 

Indikativ Perfektich habe geliebt  du hast geliebt  er/sie/es hat geliebt  wir haben geliebt  ihr habt geliebt  sie/Sie haben geliebt 

Indikativ Plusquamperfektich hatte geliebt  du hattest geliebt  er/sie/es hatte geliebt  wir hatten geliebt 

ihr hattet geliebt  sie/Sie hatten geliebt 

Indikativ Futur IIich werde geliebt haben  du wirst geliebt haben  er/sie/es wird geliebt haben  wir werden geliebt haben  ihr werdet geliebt haben  sie/Sie werden geliebt haben 

Konjunktiv I Präsensich liebe  du liebest  er/sie/es liebe  wir lieben  ihr liebet  sie/Sie lieben 

Konjunktiv I Perfektich habe geliebt  du habest geliebt  er/sie/es habe geliebt  wir haben geliebt  ihr habet geliebt  sie/Sie haben geliebt 

Konjunktiv I Futur Iich werde lieben  du werdest lieben  er/sie/es werde lieben  wir werden lieben  ihr werdet lieben  sie/Sie werden lieben 

Konjunktiv II Präsensich liebte  du liebtest  er/sie/es liebte  wir liebten  ihr liebtet  sie/Sie liebten 

Konjunktiv II Perfektich hätte geliebt  du hättest geliebt  er/sie/es hätte geliebt  wir hätten geliebt  ihr hättet geliebt  sie/Sie hätten geliebt 

Konjunktiv II Futur Iich würde lieben  du würdest lieben  er/sie/es würde lieben  wir würden lieben  ihr würdet lieben  sie/Sie würden lieben 

Konjunktiv I Futur IIich werde geliebt haben  du werdest geliebt haben  er/sie/es werde geliebt haben  wir werden geliebt haben  ihr werdet geliebt haben  sie/Sie werden geliebt haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde geliebt haben  du würdest geliebt haben  er/sie/es würde geliebt haben  wir würden geliebt haben  ihr würdet geliebt haben  sie/Sie würden geliebt haben 

Partizip Präsensliebend    Partizip Perfektgeliebt    Imperativliebe  lieben wir  liebt  lieben Sie   

Page 58: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "liegen" (a minţi)

Indikativ Präsensich liege  du liegst  er/sie/es liegt  wir liegen  ihr liegt  sie/Sie liegen 

Indikativ Präteritumich lag  du lagst  er/sie/es lag  wir lagen  ihr lagt  sie/Sie lagen 

Indikativ Futur I ich werde liegen  du wirst liegen  er/sie/es wird liegen  wir werden liegen  ihr werdet liegen  sie/Sie werden liegen  Indikativ Perfektich habe gelegen  du hast gelegen  er/sie/es hat gelegen  wir haben gelegen  ihr habt gelegen  sie/Sie haben gelegen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gelegen  du hattest gelegen  er/sie/es hatte gelegen  wir hatten gelegen 

ihr hattet gelegen  sie/Sie hatten gelegen 

Indikativ Futur IIich werde gelegen haben  du wirst gelegen haben  er/sie/es wird gelegen haben  wir werden gelegen haben  ihr werdet gelegen haben  sie/Sie werden gelegen haben 

Konjunktiv I Präsensich liege  du liegest  er/sie/es liege  wir liegen  ihr lieget  sie/Sie liegen 

Konjunktiv I Perfektich habe gelegen  du habest gelegen  er/sie/es habe gelegen  wir haben gelegen  ihr habet gelegen  sie/Sie haben gelegen 

Konjunktiv I Futur Iich werde liegen  du werdest liegen  er/sie/es werde liegen  wir werden liegen  ihr werdet liegen  sie/Sie werden liegen 

Konjunktiv II Präsensich läge  du lägest  er/sie/es läge  wir lägen  ihr läget  sie/Sie lägen 

Konjunktiv II Perfektich hätte gelegen  du hättest gelegen  er/sie/es hätte gelegen  wir hätten gelegen  ihr hättet gelegen  sie/Sie hätten gelegen 

Konjunktiv II Futur Iich würde liegen  du würdest liegen  er/sie/es würde liegen  wir würden liegen  ihr würdet liegen  sie/Sie würden liegen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gelegen haben  du werdest gelegen haben  er/sie/es werde gelegen haben  wir werden gelegen haben  ihr werdet gelegen haben  sie/Sie werden gelegen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gelegen haben  du würdest gelegen haben  er/sie/es würde gelegen haben  wir würden gelegen haben  ihr würdet gelegen haben  sie/Sie würden gelegen haben 

Partizip Präsensliegend    Partizip Perfektgelegen    Imperativliege, lieg  liegen wir  liegt  liegen Sie 

Page 59: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

   

Conjugarea verbului "nehmen" (a lua)

Indikativ Präsensich nehme  du nimmst  er/sie/es nimmt  wir nehmen  ihr nehmt  sie/Sie nehmen 

Indikativ Präteritumich nahm  du nahmst  er/sie/es nahm  wir nahmen  ihr nahmt  sie/Sie nahmen 

Indikativ Futur I ich werde nehmen  du wirst nehmen  er/sie/es wird nehmen  wir werden nehmen  ihr werdet nehmen  sie/Sie werden nehmen 

Indikativ Perfektich habe genommen  du hast genommen  er/sie/es hat genommen  wir haben genommen  ihr habt genommen  sie/Sie haben genommen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte genommen  du hattest genommen  er/sie/es hatte genommen  wir hatten genommen 

ihr hattet genommen  sie/Sie hatten genommen 

Indikativ Futur IIich werde genommen haben  du wirst genommen haben  er/sie/es wird genommen haben  wir werden genommen haben  ihr werdet genommen haben  sie/Sie werden genommen haben 

Konjunktiv I Präsensich nehme  du nehmest  er/sie/es nehme  wir nehmen  ihr nehmet  sie/Sie nehmen 

Konjunktiv I Perfektich habe genommen  du habest genommen  er/sie/es habe genommen  wir haben genommen  ihr habet genommen  sie/Sie haben genommen 

Konjunktiv I Futur Iich werde nehmen  du werdest nehmen  er/sie/es werde nehmen  wir werden nehmen  ihr werdet nehmen  sie/Sie werden nehmen 

Konjunktiv II Präsensich nähme  du nähmest  er/sie/es nähme  wir nähmen  ihr nähmet  sie/Sie nähmen 

Konjunktiv II Perfektich hätte genommen  du hättest genommen  er/sie/es hätte genommen  wir hätten genommen  ihr hättet genommen  sie/Sie hätten genommen 

Konjunktiv II Futur Iich würde nehmen  du würdest nehmen  er/sie/es würde nehmen  wir würden nehmen  ihr würdet nehmen  sie/Sie würden nehmen 

Konjunktiv I Futur IIich werde genommen haben  du werdest genommen haben  er/sie/es werde genommen haben  wir werden genommen haben  ihr werdet genommen haben  sie/Sie werden genommen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde genommen haben  du würdest genommen haben  er/sie/es würde genommen haben  wir würden genommen haben  ihr würdet genommen haben  sie/Sie würden genommen haben 

Partizip Präsensnehmend      Partizip Perfektgenommen    Imperativnimm  nehmen wir  nehmt  nehmen Sie   

Page 60: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "öffnen" (a deschide)

Indikativ Präsensich öffne  du öffnest  er/sie/es öffnet  wir öffnen  ihr öffnet  sie/Sie öffnen 

Indikativ Präteritumich öffnete  du öffnetest  er/sie/es öffnete  wir öffneten  ihr öffnetet  sie/Sie öffneten 

Indikativ Futur I ich werde öffnen  du wirst öffnen  er/sie/es wird öffnen  wir werden öffnen  ihr werdet öffnen  sie/Sie werden öffnen 

Indikativ Perfektich habe geöffnet  du hast geöffnet  er/sie/es hat geöffnet  wir haben geöffnet  ihr habt geöffnet  sie/Sie haben geöffnet  Indikativ Plusquamperfektich hatte geöffnet  du hattest geöffnet  er/sie/es hatte geöffnet 

wir hatten geöffnet  ihr hattet geöffnet  sie/Sie hatten geöffnet 

Indikativ Futur IIich werde geöffnet haben  du wirst geöffnet haben  er/sie/es wird geöffnet haben  wir werden geöffnet haben  ihr werdet geöffnet haben  sie/Sie werden geöffnet haben 

Konjunktiv I Präsensich öffne  du öffnest  er/sie/es öffne  wir öffnen  ihr öffnet  sie/Sie öffnen 

Konjunktiv I Perfektich habe geöffnet  du habest geöffnet  er/sie/es habe geöffnet  wir haben geöffnet  ihr habet geöffnet  sie/Sie haben geöffnet 

Konjunktiv I Futur Iich werde öffnen  du werdest öffnen  er/sie/es werde öffnen  wir werden öffnen  ihr werdet öffnen  sie/Sie werden öffnen 

Konjunktiv II Präsensich öffnete  du öffnetest  er/sie/es öffnete  wir öffneten  ihr öffnetet  sie/Sie öffneten 

Konjunktiv II Perfektich hätte geöffnet  du hättest geöffnet  er/sie/es hätte geöffnet  wir hätten geöffnet  ihr hättet geöffnet  sie/Sie hätten geöffnet 

Konjunktiv II Futur Iich würde öffnen  du würdest öffnen  er/sie/es würde öffnen  wir würden öffnen  ihr würdet öffnen  sie/Sie würden öffnen 

Konjunktiv I Futur IIich werde geöffnet haben  du werdest geöffnet haben  er/sie/es werde geöffnet haben  wir werden geöffnet haben  ihr werdet geöffnet haben  sie/Sie werden geöffnet haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde geöffnet haben  du würdest geöffnet haben  er/sie/es würde geöffnet haben  wir würden geöffnet haben  ihr würdet geöffnet haben  sie/Sie würden geöffnet haben 

Partizip Präsensöffnend    Partizip Perfektgeöffnet    Imperativöffne  öffnen wir  öffnet  öffnen Sie   

Page 61: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "pfeifen" (a fluiera)

Indikativ Präsensich pfeife  du pfeifst  er/sie/es pfeift  wir pfeifen  ihr pfeift  sie/Sie pfeifen 

Indikativ Präteritumich pfiff  du pfiffst  er/sie/es pfiff  wir pfiffen  ihr pfifft  sie/Sie pfiffen 

Indikativ Futur I ich werde pfeifen  du wirst pfeifen  er/sie/es wird pfeifen  wir werden pfeifen  ihr werdet pfeifen  sie/Sie werden pfeifen 

Indikativ Perfektich habe gepfiffen  du hast gepfiffen  er/sie/es hat gepfiffen  wir haben gepfiffen  ihr habt gepfiffen  sie/Sie haben gepfiffen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gepfiffen  du hattest gepfiffen  er/sie/es hatte gepfiffen 

wir hatten gepfiffen  ihr hattet gepfiffen  sie/Sie hatten gepfiffen 

Indikativ Futur IIich werde gepfiffen haben  du wirst gepfiffen haben  er/sie/es wird gepfiffen haben  wir werden gepfiffen haben  ihr werdet gepfiffen haben  sie/Sie werden gepfiffen haben 

Konjunktiv I Präsensich pfeife  du pfeifest  er/sie/es pfeife  wir pfeifen  ihr pfeifet  sie/Sie pfeifen 

Konjunktiv I Perfektich habe gepfiffen  du habest gepfiffen  er/sie/es habe gepfiffen  wir haben gepfiffen  ihr habet gepfiffen  sie/Sie haben gepfiffen 

Konjunktiv I Futur Iich werde pfeifen  du werdest pfeifen  er/sie/es werde pfeifen  wir werden pfeifen  ihr werdet pfeifen  sie/Sie werden pfeifen 

Konjunktiv II Präsensich pfiffe  du pfiffest  er/sie/es pfiffe  wir pfiffen  ihr pfiffet  sie/Sie pfiffen 

Konjunktiv II Perfektich hätte gepfiffen  du hättest gepfiffen  er/sie/es hätte gepfiffen 

wir hätten gepfiffen  ihr hättet gepfiffen  sie/Sie hätten gepfiffen 

Konjunktiv II Futur Iich würde pfeifen  du würdest pfeifen  er/sie/es würde pfeifen  wir würden pfeifen  ihr würdet pfeifen  sie/Sie würden pfeifen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gepfiffen haben  du werdest gepfiffen haben  er/sie/es werde gepfiffen haben  wir werden gepfiffen haben  ihr werdet gepfiffen haben  sie/Sie werden gepfiffen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gepfiffen haben  du würdest gepfiffen haben  er/sie/es würde gepfiffen haben  wir würden gepfiffen haben  ihr würdet gepfiffen haben  sie/Sie würden gepfiffen haben 

Partizip Präsenspfeifend    Partizip Perfektgepfiffen    Imperativpfeife, pfeif  pfeifen wir  pfeift  pfeifen Sie 

Page 62: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

 

Conjugarea verbului "raten" (a sfătui)

Indikativ Präsensich rate  du rätst  er/sie/es rät  wir raten  ihr ratet  sie/Sie raten 

Indikativ Präteritumich riet  du rietest  er/sie/es riet  wir rieten  ihr rietet  sie/Sie rieten 

Indikativ Futur I ich werde raten  du wirst raten  er/sie/es wird raten  wir werden raten  ihr werdet raten  sie/Sie werden raten 

Indikativ Perfektich habe geraten  du hast geraten  er/sie/es hat geraten  wir haben geraten  ihr habt geraten  sie/Sie haben geraten 

Indikativ Plusquamperfektich hatte geraten  du hattest geraten  er/sie/es hatte geraten 

wir hatten geraten  ihr hattet geraten  sie/Sie hatten geraten 

Indikativ Futur IIich werde geraten haben  du wirst geraten haben  er/sie/es wird geraten haben  wir werden geraten haben  ihr werdet geraten haben  sie/Sie werden geraten haben 

Konjunktiv I Präsensich rate  du ratest  er/sie/es rate  wir raten  ihr ratet  sie/Sie raten 

Konjunktiv I Perfektich habe geraten  du habest geraten  er/sie/es habe geraten  wir haben geraten  ihr habet geraten  sie/Sie haben geraten 

Konjunktiv I Futur Iich werde raten  du werdest raten  er/sie/es werde raten  wir werden raten  ihr werdet raten  sie/Sie werden raten 

Konjunktiv II Präsensich riete  du rietest  er/sie/es riete  wir rieten  ihr rietet  sie/Sie rieten 

Konjunktiv II Perfektich hätte geraten  du hättest geraten  er/sie/es hätte geraten  wir hätten geraten  ihr hättet geraten  sie/Sie hätten geraten 

Konjunktiv II Futur Iich würde raten  du würdest raten  er/sie/es würde raten  wir würden raten  ihr würdet raten  sie/Sie würden raten 

Konjunktiv I Futur IIich werde geraten haben  du werdest geraten haben  er/sie/es werde geraten haben  wir werden geraten haben  ihr werdet geraten haben  sie/Sie werden geraten haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde geraten haben  du würdest geraten haben  er/sie/es würde geraten haben  wir würden geraten haben  ihr würdet geraten haben  sie/Sie würden geraten haben 

Partizip Präsensratend    Partizip Perfektgeraten    Imperativrate, rat  raten wir  ratet  raten Sie 

Page 63: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

   

Conjugarea verbului "reiten" (a călări)

Indikativ Präsensich reite  du reitest  er/sie/es reitet  wir reiten  ihr reitet  sie/Sie reiten 

Indikativ Präteritumich ritt  du rittest  er/sie/es ritt  wir ritten  ihr rittet  sie/Sie ritten 

Indikativ Futur I ich werde reiten  du wirst reiten  er/sie/es wird reiten  wir werden reiten  ihr werdet reiten  sie/Sie werden reiten 

Indikativ Perfektich habe geritten  du hast geritten  er/sie/es hat geritten  wir haben geritten  ihr habt geritten  sie/Sie haben geritten 

Indikativ Plusquamperfektich hatte geritten  du hattest geritten  er/sie/es hatte geritten 

wir hatten geritten  ihr hattet geritten  sie/Sie hatten geritten 

Indikativ Futur IIich werde geritten haben  du wirst geritten haben  er/sie/es wird geritten haben  wir werden geritten haben  ihr werdet geritten haben  sie/Sie werden geritten haben 

Konjunktiv I Präsensich reite  du reitest  er/sie/es reite  wir reiten  ihr reitet  sie/Sie reiten 

Konjunktiv I Perfektich habe geritten  du habest geritten  er/sie/es habe geritten  wir haben geritten  ihr habet geritten  sie/Sie haben geritten 

Konjunktiv I Futur Iich werde reiten  du werdest reiten  er/sie/es werde reiten  wir werden reiten  ihr werdet reiten  sie/Sie werden reiten 

Konjunktiv II Präsensich ritte  du rittest  er/sie/es ritte  wir ritten  ihr rittet 

sie/Sie ritten 

Konjunktiv II Perfektich hätte geritten  du hättest geritten  er/sie/es hätte geritten  wir hätten geritten  ihr hättet geritten  sie/Sie hätten geritten 

Konjunktiv II Futur Iich würde reiten  du würdest reiten  er/sie/es würde reiten  wir würden reiten  ihr würdet reiten  sie/Sie würden reiten 

Konjunktiv I Futur IIich werde geritten haben  du werdest geritten haben  er/sie/es werde geritten haben  wir werden geritten haben  ihr werdet geritten haben  sie/Sie werden geritten haben  Konjunktiv II Futur IIich würde geritten haben  du würdest geritten haben  er/sie/es würde geritten haben  wir würden geritten haben  ihr würdet geritten haben  sie/Sie würden geritten haben 

Partizip Präsensreitend    Partizip Perfektgeritten    Imperativreite  reiten wir  reitet 

Page 64: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

reiten Sie   

Conjugarea verbului "rennen" (a alerga)

Indikativ Präsensich renne  du rennst  er/sie/es rennt  wir rennen  ihr rennt  sie/Sie rennen 

Indikativ Präteritumich rannte  du ranntest  er/sie/es rannte  wir rannten  ihr ranntet  sie/Sie rannten 

Indikativ Futur I ich werde rennen  du wirst rennen  er/sie/es wird rennen  wir werden rennen  ihr werdet rennen  sie/Sie werden rennen 

Indikativ Perfektich bin gerannt  du bist gerannt  er/sie/es ist gerannt  wir sind gerannt  ihr seid gerannt  sie/Sie sind gerannt 

Indikativ Plusquamperfektich war gerannt  du warst gerannt 

er/sie/es war gerannt  wir waren gerannt  ihr wart gerannt  sie/Sie waren gerannt 

Indikativ Futur IIich werde gerannt sein  du wirst gerannt sein  er/sie/es wird gerannt sein  wir werden gerannt sein  ihr werdet gerannt sein  sie/Sie werden gerannt sein 

Konjunktiv I Präsensich renne  du rennest  er/sie/es renne  wir rennen  ihr rennet  sie/Sie rennen 

Konjunktiv I Perfektich sei gerannt  du seist gerannt  er/sie/es sei gerannt  wir seien gerannt  ihr seiet gerannt  sie/Sie seien gerannt 

Konjunktiv I Futur Iich werde rennen  du werdest rennen  er/sie/es werde rennen  wir werden rennen  ihr werdet rennen  sie/Sie werden rennen 

Konjunktiv II Präsensich rennte  du renntest  er/sie/es rennte  wir rennten  ihr renntet  sie/Sie rennten 

Konjunktiv II Perfektich wäre gerannt  du wärst gerannt  er/sie/es wäre gerannt  wir wären gerannt  ihr wäret gerannt  sie/Sie wären gerannt 

Konjunktiv II Futur Iich würde rennen  du würdest rennen  er/sie/es würde rennen  wir würden rennen  ihr würdet rennen  sie/Sie würden rennen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gerannt sein  du werdest gerannt sein  er/sie/es werde gerannt sein  wir werden gerannt sein  ihr werdet gerannt sein  sie/Sie werden gerannt sein 

Konjunktiv II Futur IIich würde gerannt sein  du würdest gerannt sein  er/sie/es würde gerannt sein  wir würden gerannt sein  ihr würdet gerannt sein  sie/Sie würden gerannt sein  Partizip Präsensrennend    Partizip Perfektgerannt    Imperativrenne  rennen wir  rennt  rennen Sie 

Page 65: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

   

Conjugarea verbului "riechen" (a mirosi)

Indikativ Präsensich rieche  du riechst  er/sie/es riecht  wir riechen  ihr riecht  sie/Sie riechen 

Indikativ Präteritumich roch  du rochst  er/sie/es roch  wir rochen  ihr rocht  sie/Sie rochen 

Indikativ Futur I ich werde riechen  du wirst riechen  er/sie/es wird riechen  wir werden riechen  ihr werdet riechen  sie/Sie werden riechen 

Indikativ Perfektich habe gerochen  du hast gerochen  er/sie/es hat gerochen  wir haben gerochen  ihr habt gerochen  sie/Sie haben gerochen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gerochen  du hattest gerochen 

er/sie/es hatte gerochen  wir hatten gerochen  ihr hattet gerochen  sie/Sie hatten gerochen 

Indikativ Futur IIich werde gerochen haben  du wirst gerochen haben  er/sie/es wird gerochen haben  wir werden gerochen haben  ihr werdet gerochen haben  sie/Sie werden gerochen haben 

Konjunktiv I Präsensich rieche  du riechest  er/sie/es rieche  wir riechen  ihr riechet  sie/Sie riechen 

Konjunktiv I Perfektich habe gerochen  du habest gerochen  er/sie/es habe gerochen  wir haben gerochen  ihr habet gerochen  sie/Sie haben gerochen  Konjunktiv I Futur Iich werde riechen  du werdest riechen  er/sie/es werde riechen  wir werden riechen  ihr werdet riechen  sie/Sie werden riechen 

Konjunktiv II Präsensich röche  du röchest  er/sie/es röche  wir röchen  ihr röchet  sie/Sie röchen 

Konjunktiv II Perfektich hätte gerochen  du hättest gerochen  er/sie/es hätte gerochen  wir hätten gerochen  ihr hättet gerochen  sie/Sie hätten gerochen 

Konjunktiv II Futur Iich würde riechen  du würdest riechen  er/sie/es würde riechen  wir würden riechen  ihr würdet riechen  sie/Sie würden riechen  Konjunktiv I Futur IIich werde gerochen haben  du werdest gerochen haben  er/sie/es werde gerochen haben  wir werden gerochen haben  ihr werdet gerochen haben  sie/Sie werden gerochen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gerochen haben  du würdest gerochen haben  er/sie/es würde gerochen haben  wir würden gerochen haben  ihr würdet gerochen haben  sie/Sie würden gerochen haben 

Partizip Präsensriechend    Partizip Perfektgerochen    Imperativrieche, riech  riechen wir  riecht  riechen Sie 

Page 66: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Conjugarea verbului "rufen" (a chema)

Indikativ Präsensich rufe  du rufst  er/sie/es ruft  wir rufen  ihr ruft  sie/Sie rufen 

Indikativ Präteritumich rief  du riefst  er/sie/es rief  wir riefen  ihr rieft  sie/Sie riefen 

Indikativ Futur I ich werde rufen  du wirst rufen  er/sie/es wird rufen  wir werden rufen  ihr werdet rufen  sie/Sie werden rufen 

Indikativ Perfektich habe gerufen  du hast gerufen  er/sie/es hat gerufen  wir haben gerufen  ihr habt gerufen  sie/Sie haben gerufen  Indikativ Plusquamperfektich hatte gerufen  du hattest gerufen 

er/sie/es hatte gerufen  wir hatten gerufen  ihr hattet gerufen  sie/Sie hatten gerufen 

Indikativ Futur IIich werde gerufen haben  du wirst gerufen haben  er/sie/es wird gerufen haben  wir werden gerufen haben  ihr werdet gerufen haben  sie/Sie werden gerufen haben 

Konjunktiv I Präsensich rufe  du rufest  er/sie/es rufe  wir rufen  ihr rufet  sie/Sie rufen 

Konjunktiv I Perfektich habe gerufen  du habest gerufen  er/sie/es habe gerufen  wir haben gerufen  ihr habet gerufen  sie/Sie haben gerufen 

Konjunktiv I Futur Iich werde rufen  du werdest rufen  er/sie/es werde rufen  wir werden rufen  ihr werdet rufen  sie/Sie werden rufen 

Konjunktiv II Präsensich riefe  du riefest  er/sie/es riefe  wir riefen 

ihr riefet  sie/Sie riefen 

Konjunktiv II Perfektich hätte gerufen  du hättest gerufen  er/sie/es hätte gerufen  wir hätten gerufen  ihr hättet gerufen  sie/Sie hätten gerufen 

Konjunktiv II Futur Iich würde rufen  du würdest rufen  er/sie/es würde rufen  wir würden rufen  ihr würdet rufen  sie/Sie würden rufen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gerufen haben  du werdest gerufen haben  er/sie/es werde gerufen haben  wir werden gerufen haben  ihr werdet gerufen haben  sie/Sie werden gerufen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gerufen haben  du würdest gerufen haben  er/sie/es würde gerufen haben  wir würden gerufen haben  ihr würdet gerufen haben  sie/Sie würden gerufen haben 

Partizip Präsensrufend    Partizip Perfektgerufen    Imperativrufe, ruf  rufen wir 

Page 67: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

ruft  rufen Sie     

Conjugarea verbului "schaffen" (a crea)

Indikativ Präsensich schaffe  du schaffst  er/sie/es schafft  wir schaffen  ihr schafft  sie/Sie schaffen 

Indikativ Präteritumich schuf  du schufst  er/sie/es schuf  wir schufen  ihr schuft  sie/Sie schufen 

Indikativ Futur I ich werde schaffen  du wirst schaffen  er/sie/es wird schaffen  wir werden schaffen  ihr werdet schaffen  sie/Sie werden schaffen  Indikativ Perfektich habe geschaffen  du hast geschaffen  er/sie/es hat geschaffen  wir haben geschaffen  ihr habt geschaffen  sie/Sie haben geschaffen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte geschaffen  du hattest geschaffen 

er/sie/es hatte geschaffen  wir hatten geschaffen  ihr hattet geschaffen  sie/Sie hatten geschaffen  Indikativ Futur IIich werde geschaffen haben  du wirst geschaffen haben  er/sie/es wird geschaffen haben  wir werden geschaffen haben  ihr werdet geschaffen haben  sie/Sie werden geschaffen haben  Konjunktiv I Präsensich schaffe  du schaffest  er/sie/es schaffe  wir schaffen  ihr schaffet  sie/Sie schaffen 

Konjunktiv I Perfektich habe geschaffen  du habest geschaffen  er/sie/es habe geschaffen  wir haben geschaffen  ihr habet geschaffen  sie/Sie haben geschaffen 

Konjunktiv I Futur Iich werde schaffen  du werdest schaffen  er/sie/es werde schaffen  wir werden schaffen  ihr werdet schaffen  sie/Sie werden schaffen 

Konjunktiv II Präsensich schüfe  du schüfest  er/sie/es schüfe  wir schüfen  ihr schüfet  sie/Sie schüfen 

Konjunktiv II Perfektich hätte geschaffen  du hättest geschaffen  er/sie/es hätte geschaffen  wir hätten geschaffen  ihr hättet geschaffen  sie/Sie hätten geschaffen 

Konjunktiv II Futur Iich würde schaffen  du würdest schaffen  er/sie/es würde schaffen  wir würden schaffen  ihr würdet schaffen  sie/Sie würden schaffen 

Konjunktiv I Futur IIich werde geschaffen haben  du werdest geschaffen haben  er/sie/es werde geschaffen haben  wir werden geschaffen haben  ihr werdet geschaffen haben  sie/Sie werden geschaffen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde geschaffen haben  du würdest geschaffen haben  er/sie/es würde geschaffen haben  wir würden geschaffen haben  ihr würdet geschaffen haben  sie/Sie würden geschaffen haben 

Partizip Präsensschaffend    Partizip Perfektgeschaffen    Imperativschaffe, schaff  schaffen wir  schafft  schaffen Sie 

Page 68: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

 

Conjugarea verbului "schieben" (a împinge)

Indikativ Präsensich schiebe  du schiebst  er/sie/es schiebt  wir schieben  ihr schiebt  sie/Sie schieben  Indikativ Präteritumich schob  du schobst  er/sie/es schob  wir schoben  ihr schobt  sie/Sie schoben 

Indikativ Futur I ich werde schieben  du wirst schieben  er/sie/es wird schieben  wir werden schieben  ihr werdet schieben  sie/Sie werden schieben  Indikativ Perfektich habe geschoben  du hast geschoben  er/sie/es hat geschoben  wir haben geschoben  ihr habt geschoben  sie/Sie haben geschoben 

Indikativ Plusquamperfektich hatte geschoben  du hattest geschoben 

er/sie/es hatte geschoben  wir hatten geschoben  ihr hattet geschoben  sie/Sie hatten geschoben 

Indikativ Futur IIich werde geschoben haben  du wirst geschoben haben  er/sie/es wird geschoben haben  wir werden geschoben haben  ihr werdet geschoben haben  sie/Sie werden geschoben haben 

Konjunktiv I Präsensich schiebe  du schiebest  er/sie/es schiebe  wir schieben  ihr schiebet  sie/Sie schieben 

Konjunktiv I Perfektich habe geschoben  du habest geschoben  er/sie/es habe geschoben  wir haben geschoben  ihr habet geschoben  sie/Sie haben geschoben 

Konjunktiv I Futur Iich werde schieben  du werdest schieben  er/sie/es werde schieben  wir werden schieben  ihr werdet schieben  sie/Sie werden schieben 

Konjunktiv II Präsensich schöbe  du schöbest  er/sie/es schöbe  wir schöben  ihr schöbet 

sie/Sie schöben 

Konjunktiv II Perfektich hätte geschoben  du hättest geschoben  er/sie/es hätte geschoben  wir hätten geschoben  ihr hättet geschoben  sie/Sie hätten geschoben 

Konjunktiv II Futur Iich würde schieben  du würdest schieben  er/sie/es würde schieben  wir würden schieben  ihr würdet schieben  sie/Sie würden schieben 

Konjunktiv I Futur IIich werde geschoben haben  du werdest geschoben haben  er/sie/es werde geschoben haben  wir werden geschoben haben  ihr werdet geschoben haben  sie/Sie werden geschoben haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde geschoben haben  du würdest geschoben haben  er/sie/es würde geschoben haben  wir würden geschoben haben  ihr würdet geschoben haben  sie/Sie würden geschoben haben  Partizip Präsensschiebend    Partizip Perfektgeschoben    Imperativschiebe  schieben wir  schiebt 

Page 69: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

schieben Sie   

Conjugarea verbului "schlafen" (a dormi)

Indikativ Präsensich schlafe  du schläfst  er/sie/es schläft  wir schlafen  ihr schlaft  sie/Sie schlafen 

Indikativ Präteritumich schlief  du schliefst  er/sie/es schlief  wir schliefen  ihr schlieft  sie/Sie schliefen 

Indikativ Futur I ich werde schlafen  du wirst schlafen  er/sie/es wird schlafen  wir werden schlafen  ihr werdet schlafen  sie/Sie werden schlafen 

Indikativ Perfektich habe geschlafen  du hast geschlafen  er/sie/es hat geschlafen  wir haben geschlafen  ihr habt geschlafen  sie/Sie haben geschlafen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte geschlafen 

du hattest geschlafen  er/sie/es hatte geschlafen  wir hatten geschlafen  ihr hattet geschlafen  sie/Sie hatten geschlafen 

Indikativ Futur IIich werde geschlafen haben  du wirst geschlafen haben  er/sie/es wird geschlafen haben  wir werden geschlafen haben  ihr werdet geschlafen haben  sie/Sie werden geschlafen haben 

Konjunktiv I Präsensich schlafe  du schlafest  er/sie/es schlafe  wir schlafen  ihr schlafet  sie/Sie schlafen 

Konjunktiv I Perfektich habe geschlafen  du habest geschlafen  er/sie/es habe geschlafen  wir haben geschlafen  ihr habet geschlafen  sie/Sie haben geschlafen 

Konjunktiv I Futur Iich werde schlafen  du werdest schlafen  er/sie/es werde schlafen  wir werden schlafen  ihr werdet schlafen  sie/Sie werden schlafen 

Konjunktiv II Präsensich schliefe  du schliefest  er/sie/es schliefe  wir schliefen 

ihr schliefet  sie/Sie schliefen 

Konjunktiv II Perfektich hätte geschlafen  du hättest geschlafen  er/sie/es hätte geschlafen  wir hätten geschlafen  ihr hättet geschlafen  sie/Sie hätten geschlafen 

Konjunktiv II Futur Iich würde schlafen  du würdest schlafen  er/sie/es würde schlafen  wir würden schlafen  ihr würdet schlafen  sie/Sie würden schlafen 

Konjunktiv I Futur IIich werde geschlafen haben  du werdest geschlafen haben  er/sie/es werde geschlafen haben  wir werden geschlafen haben  ihr werdet geschlafen haben  sie/Sie werden geschlafen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde geschlafen haben  du würdest geschlafen haben  er/sie/es würde geschlafen haben  wir würden geschlafen haben  ihr würdet geschlafen haben  sie/Sie würden geschlafen haben 

Partizip Präsensschlafend    Partizip Perfektgeschlafen    Imperativschlafe, schlaf  schlafen wir 

Page 70: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

schlaft  schlafen Sie     

Conjugarea verbului "schlagen" (a lovi)

Indikativ Präsensich schlage  du schlägst  er/sie/es schlägt  wir schlagen  ihr schlagt  sie/Sie schlagen 

Indikativ Präteritumich schlug  du schlugst  er/sie/es schlug  wir schlugen  ihr schlugt  sie/Sie schlugen 

Indikativ Futur I ich werde schlagen  du wirst schlagen  er/sie/es wird schlagen  wir werden schlagen  ihr werdet schlagen  sie/Sie werden schlagen 

Indikativ Perfektich habe geschlagen  du hast geschlagen  er/sie/es hat geschlagen  wir haben geschlagen  ihr habt geschlagen  sie/Sie haben geschlagen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte geschlagen 

du hattest geschlagen  er/sie/es hatte geschlagen  wir hatten geschlagen  ihr hattet geschlagen  sie/Sie hatten geschlagen 

Indikativ Futur IIich werde geschlagen haben  du wirst geschlagen haben  er/sie/es wird geschlagen haben  wir werden geschlagen haben  ihr werdet geschlagen haben  sie/Sie werden geschlagen haben 

Konjunktiv I Präsensich schlage  du schlagest  er/sie/es schlage  wir schlagen  ihr schlaget  sie/Sie schlagen 

Konjunktiv I Perfektich habe geschlagen  du habest geschlagen  er/sie/es habe geschlagen  wir haben geschlagen  ihr habet geschlagen  sie/Sie haben geschlagen 

Konjunktiv I Futur Iich werde schlagen  du werdest schlagen  er/sie/es werde schlagen  wir werden schlagen  ihr werdet schlagen  sie/Sie werden schlagen 

Konjunktiv II Präsensich schlüge  du schlügest  er/sie/es schlüge  wir schlügen 

ihr schlüget  sie/Sie schlügen 

Konjunktiv II Perfektich hätte geschlagen  du hättest geschlagen  er/sie/es hätte geschlagen  wir hätten geschlagen  ihr hättet geschlagen  sie/Sie hätten geschlagen 

Konjunktiv II Futur Iich würde schlagen  du würdest schlagen  er/sie/es würde schlagen  wir würden schlagen  ihr würdet schlagen  sie/Sie würden schlagen 

Konjunktiv I Futur IIich werde geschlagen haben  du werdest geschlagen haben  er/sie/es werde geschlagen haben  wir werden geschlagen haben  ihr werdet geschlagen haben  sie/Sie werden geschlagen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde geschlagen haben  du würdest geschlagen haben  er/sie/es würde geschlagen haben  wir würden geschlagen haben  ihr würdet geschlagen haben  sie/Sie würden geschlagen haben 

Partizip Präsensschlagend    Partizip Perfektgeschlagen    Imperativschlage, schlag  schlagen wir 

Page 71: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

schlagt  schlagen Sie     

Conjugarea verbului "schließen" (a închide)

Indikativ Präsensich schließe  du schließt  er/sie/es schließt  wir schließen  ihr schließt  sie/Sie schließen 

Indikativ Präteritumich schloss  du schlossest  er/sie/es schloss  wir schlossen  ihr schlosst  sie/Sie schlossen 

Indikativ Futur I ich werde schließen  du wirst schließen  er/sie/es wird schließen  wir werden schließen  ihr werdet schließen  sie/Sie werden schließen 

Indikativ Perfektich habe geschlossen  du hast geschlossen  er/sie/es hat geschlossen  wir haben geschlossen  ihr habt geschlossen  sie/Sie haben geschlossen 

Indikativ Plusquamperfekt

ich hatte geschlossen  du hattest geschlossen  er/sie/es hatte geschlossen  wir hatten geschlossen  ihr hattet geschlossen  sie/Sie hatten geschlossen 

Indikativ Futur IIich werde geschlossen haben  du wirst geschlossen haben  er/sie/es wird geschlossen haben  wir werden geschlossen haben  ihr werdet geschlossen haben  sie/Sie werden geschlossen haben 

Konjunktiv I Präsensich schließe  du schließest  er/sie/es schließe  wir schließen  ihr schließet  sie/Sie schließen 

Konjunktiv I Perfektich habe geschlossen  du habest geschlossen  er/sie/es habe geschlossen  wir haben geschlossen  ihr habet geschlossen  sie/Sie haben geschlossen 

Konjunktiv I Futur Iich werde schließen  du werdest schließen  er/sie/es werde schließen  wir werden schließen  ihr werdet schließen  sie/Sie werden schließen 

Konjunktiv II Präsensich schlösse  du schlössest  er/sie/es schlösse  wir schlössen 

ihr schlösset  sie/Sie schlössen  Konjunktiv II Perfektich hätte geschlossen  du hättest geschlossen  er/sie/es hätte geschlossen  wir hätten geschlossen  ihr hättet geschlossen  sie/Sie hätten geschlossen 

Konjunktiv II Futur Iich würde schließen  du würdest schließen  er/sie/es würde schließen  wir würden schließen  ihr würdet schließen  sie/Sie würden schließen 

Konjunktiv I Futur IIich werde geschlossen haben  du werdest geschlossen haben  er/sie/es werde geschlossen haben  wir werden geschlossen haben  ihr werdet geschlossen haben  sie/Sie werden geschlossen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde geschlossen haben  du würdest geschlossen haben  er/sie/es würde geschlossen haben  wir würden geschlossen haben  ihr würdet geschlossen haben  sie/Sie würden geschlossen haben 

Partizip Präsensschließend    Partizip Perfektgeschlossen    Imperativschließe, schließ  schließen wir 

Page 72: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

schließt  schließen Sie     

Conjugarea verbului "schneiden" (a tăia)

Indikativ Präsensich schneide  du schneidest  er/sie/es schneidet  wir schneiden  ihr schneidet  sie/Sie schneiden 

Indikativ Präteritumich schnitt  du schnittest  er/sie/es schnitt  wir schnitten  ihr schnittet  sie/Sie schnitten 

Indikativ Futur I ich werde schneiden  du wirst schneiden  er/sie/es wird schneiden  wir werden schneiden  ihr werdet schneiden  sie/Sie werden schneiden 

Indikativ Perfektich habe geschnitten  du hast geschnitten  er/sie/es hat geschnitten  wir haben geschnitten  ihr habt geschnitten  sie/Sie haben geschnitten 

Indikativ Plusquamperfekt

ich hatte geschnitten  du hattest geschnitten  er/sie/es hatte geschnitten  wir hatten geschnitten  ihr hattet geschnitten  sie/Sie hatten geschnitten 

Indikativ Futur IIich werde geschnitten haben  du wirst geschnitten haben  er/sie/es wird geschnitten haben  wir werden geschnitten haben  ihr werdet geschnitten haben  sie/Sie werden geschnitten haben 

Konjunktiv I Präsensich schneide  du schneidest  er/sie/es schneide  wir schneiden  ihr schneidet  sie/Sie schneiden 

Konjunktiv I Perfektich habe geschnitten  du habest geschnitten  er/sie/es habe geschnitten  wir haben geschnitten  ihr habet geschnitten  sie/Sie haben geschnitten 

Konjunktiv I Futur Iich werde schneiden  du werdest schneiden  er/sie/es werde schneiden  wir werden schneiden  ihr werdet schneiden  sie/Sie werden schneiden 

Konjunktiv II Präsensich schnitte  du schnittest  er/sie/es schnitte  wir schnitten 

ihr schnittet  sie/Sie schnitten 

Konjunktiv II Perfektich hätte geschnitten  du hättest geschnitten  er/sie/es hätte geschnitten  wir hätten geschnitten  ihr hättet geschnitten  sie/Sie hätten geschnitten 

Konjunktiv II Futur Iich würde schneiden  du würdest schneiden  er/sie/es würde schneiden  wir würden schneiden  ihr würdet schneiden  sie/Sie würden schneiden 

Konjunktiv I Futur IIich werde geschnitten haben  du werdest geschnitten haben  er/sie/es werde geschnitten haben  wir werden geschnitten haben  ihr werdet geschnitten haben  sie/Sie werden geschnitten haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde geschnitten haben  du würdest geschnitten haben  er/sie/es würde geschnitten haben  wir würden geschnitten haben  ihr würdet geschnitten haben  sie/Sie würden geschnitten haben 

Partizip Präsensschneidend    Partizip Perfektgeschnitten    Imperativschneide  schneiden wir 

Page 73: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

schneidet  schneiden Sie     

Conjugarea verbului "schreiben" (a scrie)

Indikativ Präsensich schreibe  du schreibst  er/sie/es schreibt  wir schreiben  ihr schreibt  sie/Sie schreiben 

Indikativ Präteritumich schrieb  du schriebst  er/sie/es schrieb  wir schrieben  ihr schriebt  sie/Sie schrieben 

Indikativ Futur I ich werde schreiben  du wirst schreiben  er/sie/es wird schreiben  wir werden schreiben  ihr werdet schreiben  sie/Sie werden schreiben 

Indikativ Perfektich habe geschrieben  du hast geschrieben  er/sie/es hat geschrieben  wir haben geschrieben  ihr habt geschrieben  sie/Sie haben geschrieben 

Indikativ Plusquamperfekt

ich hatte geschrieben  du hattest geschrieben  er/sie/es hatte geschrieben  wir hatten geschrieben  ihr hattet geschrieben  sie/Sie hatten geschrieben 

Indikativ Futur IIich werde geschrieben haben  du wirst geschrieben haben  er/sie/es wird geschrieben haben  wir werden geschrieben haben  ihr werdet geschrieben haben  sie/Sie werden geschrieben haben 

Konjunktiv I Präsensich schreibe  du schreibest  er/sie/es schreibe  wir schreiben  ihr schreibet  sie/Sie schreiben 

Konjunktiv I Perfektich habe geschrieben  du habest geschrieben  er/sie/es habe geschrieben  wir haben geschrieben  ihr habet geschrieben  sie/Sie haben geschrieben 

Konjunktiv I Futur Iich werde schreiben  du werdest schreiben  er/sie/es werde schreiben  wir werden schreiben  ihr werdet schreiben  sie/Sie werden schreiben 

Konjunktiv II Präsensich schriebe  du schriebest  er/sie/es schriebe  wir schrieben 

ihr schriebet  sie/Sie schrieben 

Konjunktiv II Perfektich hätte geschrieben  du hättest geschrieben  er/sie/es hätte geschrieben  wir hätten geschrieben  ihr hättet geschrieben  sie/Sie hätten geschrieben 

Konjunktiv II Futur Iich würde schreiben  du würdest schreiben  er/sie/es würde schreiben  wir würden schreiben  ihr würdet schreiben  sie/Sie würden schreiben 

Konjunktiv I Futur IIich werde geschrieben haben  du werdest geschrieben haben  er/sie/es werde geschrieben haben  wir werden geschrieben haben  ihr werdet geschrieben haben  sie/Sie werden geschrieben haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde geschrieben haben  du würdest geschrieben haben  er/sie/es würde geschrieben haben  wir würden geschrieben haben  ihr würdet geschrieben haben  sie/Sie würden geschrieben haben 

Partizip Präsensschreibend    Partizip Perfektgeschrieben    Imperativschreibe, schreib  schreiben wir 

Page 74: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

schreibt  schreiben Sie     

Conjugarea verbului "sehen" (a vedea)

Indikativ Präsensich sehe  du siehst  er/sie/es sieht  wir sehen  ihr seht  sie/Sie sehen 

Indikativ Präteritumich sah  du sahst  er/sie/es sah  wir sahen  ihr saht  sie/Sie sahen 

Indikativ Futur I ich werde sehen  du wirst sehen  er/sie/es wird sehen  wir werden sehen  ihr werdet sehen  sie/Sie werden sehen 

Indikativ Perfektich habe gesehen  du hast gesehen  er/sie/es hat gesehen  wir haben gesehen  ihr habt gesehen  sie/Sie haben gesehen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gesehen 

du hattest gesehen  er/sie/es hatte gesehen  wir hatten gesehen  ihr hattet gesehen  sie/Sie hatten gesehen 

Indikativ Futur IIich werde gesehen haben  du wirst gesehen haben  er/sie/es wird gesehen haben  wir werden gesehen haben  ihr werdet gesehen haben  sie/Sie werden gesehen haben 

Konjunktiv I Präsensich sehe  du sehest  er/sie/es sehe  wir sehen  ihr sehet  sie/Sie sehen 

Konjunktiv I Perfektich habe gesehen  du habest gesehen  er/sie/es habe gesehen  wir haben gesehen  ihr habet gesehen  sie/Sie haben gesehen 

Konjunktiv I Futur Iich werde sehen  du werdest sehen  er/sie/es werde sehen  wir werden sehen  ihr werdet sehen  sie/Sie werden sehen 

Konjunktiv II Präsensich sähe  du sähest  er/sie/es sähe 

wir sähen  ihr sähet  sie/Sie sähen 

Konjunktiv II Perfektich hätte gesehen  du hättest gesehen  er/sie/es hätte gesehen  wir hätten gesehen  ihr hättet gesehen  sie/Sie hätten gesehen 

Konjunktiv II Futur Iich würde sehen  du würdest sehen  er/sie/es würde sehen  wir würden sehen  ihr würdet sehen  sie/Sie würden sehen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gesehen haben  du werdest gesehen haben  er/sie/es werde gesehen haben  wir werden gesehen haben  ihr werdet gesehen haben  sie/Sie werden gesehen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gesehen haben  du würdest gesehen haben  er/sie/es würde gesehen haben  wir würden gesehen haben  ihr würdet gesehen haben  sie/Sie würden gesehen haben 

Partizip Präsenssehend    Partizip Perfektgesehen    Imperativsie/Sie h 

Page 75: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

sehen wir  seht  sehen Sie   

Conjugarea verbului "sein" (a fi)

Indikativ Präsensich bin  du bist  er/sie/es ist  wir sind  ihr seid  sie/Sie sind 

Indikativ Präteritumich war  du warst  er/sie/es war  wir waren  ihr wart  sie/Sie waren 

Indikativ Futur I ich werde sein  du wirst sein  er/sie/es wird sein  wir werden sein  ihr werdet sein  sie/Sie werden sein 

Indikativ Perfektich bin gewesen  du bist gewesen  er/sie/es ist gewesen  wir sind gewesen  ihr seid gewesen  sie/Sie sind gewesen 

Indikativ Plusquamperfektich war gewesen 

du warst gewesen  er/sie/es war gewesen  wir waren gewesen  ihr wart gewesen  sie/Sie waren gewesen 

Indikativ Futur IIich werde gewesen sein  du wirst gewesen sein  er/sie/es wird gewesen sein  wir werden gewesen sein  ihr werdet gewesen sein  sie/Sie werden gewesen sein 

Konjunktiv I Präsensich sei  du seist  er/sie/es sei  wir seien  ihr seiet  sie/Sie seien 

Konjunktiv I Perfektich sei gewesen  du seist gewesen  er/sie/es sei gewesen  wir seien gewesen  ihr seiet gewesen  sie/Sie seien gewesen 

Konjunktiv I Futur Iich werde sein  du werdest sein  er/sie/es werde sein  wir werden sein  ihr werdet sein  sie/Sie werden sein 

Konjunktiv II Präsensich wäre  du wärst  er/sie/es wäre  wir wären 

ihr wäret  sie/Sie wären 

Konjunktiv II Perfektich wäre gewesen  du wärst gewesen  er/sie/es wäre gewesen  wir wären gewesen  ihr wäret gewesen  sie/Sie wären gewesen 

Konjunktiv II Futur Iich würde sein  du würdest sein  er/sie/es würde sein  wir würden sein  ihr würdet sein  sie/Sie würden sein 

Konjunktiv I Futur IIich werde gewesen sein  du werdest gewesen sein  er/sie/es werde gewesen sein  wir werden gewesen sein  ihr werdet gewesen sein  sie/Sie werden gewesen sein 

Konjunktiv II Futur IIich würde gewesen sein  du würdest gewesen sein  er/sie/es würde gewesen sein  wir würden gewesen sein  ihr würdet gewesen sein  sie/Sie würden gewesen sein 

Partizip Präsensseiend    Partizip Perfektgewesen    Imperativsei  sind wir 

Page 76: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

seid  sind Sie   

Conjugarea verbului "senden" (a trimite)

Indikativ Präsensich sende  du sendest  er/sie/es sendet  wir senden  ihr sendet  sie/Sie senden 

Indikativ Präteritumich sandte, ich sendete  du sandtest, du sendetest  er/sie/es sandte, er sendete  wir sandten, wir sendeten  ihr sandtet, ihr sendetet  sie/Sie sandten, sie sendeten 

Indikativ Futur I ich werde senden  du wirst senden  er/sie/es wird senden  wir werden senden  ihr werdet senden  sie/Sie werden senden  Indikativ Perfektich habe gesandt, ich habe gesendet  du hast gesandt, du hast gesendet  er/sie/es hat gesandt, er hat gesendet  wir haben gesandt, wir haben gesendet  ihr habt gesandt, ihr habt gesendet  sie/Sie haben gesandt, sie haben gesendet 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gesandt, ich hatte gesendet  du hattest gesandt, du hattest gesendet  er/sie/es hatte gesandt, er hatte gesendet 

wir hatten gesandt, wir hatten gesendet  ihr hattet gesandt, ihr hattet gesendet  sie/Sie hatten gesandt, sie hatten gesendet  Indikativ Futur IIich werde gesandt haben, ich werde gesendet haben  du wirst gesandt haben, du wirst gesendet haben  er/sie/es wird gesandt haben, er wird gesendet haben  wir werden gesandt haben, wir werden gesendet haben  ihr werdet gesandt haben, ihr werdet gesendet haben  sie/Sie werden gesandt haben, sie werden gesendet haben 

Konjunktiv I Präsensich sende  du sendest  er/sie/es sende  wir senden  ihr sendet  sie/Sie senden 

Konjunktiv I Perfektich habe gesandt, ich habe gesendet  du habest gesandt, du habest gesendet  er/sie/es habe gesandt, er habe gesendet  wir haben gesandt, wir haben gesendet  ihr habet gesandt, ihr habet gesendet  sie/Sie haben gesandt, sie haben gesendet 

Konjunktiv I Futur Iich werde senden  du werdest senden  er/sie/es werde senden  wir werden senden  ihr werdet senden  sie/Sie werden senden 

Konjunktiv II Präsensich sendete  du sendetest  er/sie/es sendete  wir sendeten  ihr sendetet  sie/Sie sendeten 

Konjunktiv II Perfektich hätte gesandt, ich hätte gesendet  du hättest gesandt, du hättest gesendet  er/sie/es hätte gesandt, er hätte gesendet  wir hätten gesandt, wir hätten gesendet  ihr hättet gesandt, ihr hättet gesendet  sie/Sie hätten gesandt, sie hätten gesendet 

Konjunktiv II Futur Iich würde senden  du würdest senden  er/sie/es würde senden  wir würden senden  ihr würdet senden  sie/Sie würden senden 

Konjunktiv I Futur IIich werde gesandt haben, ich werde gesendet haben  du werdest gesandt haben, du werdest gesendet haben  er/sie/es werde gesandt haben, er werde gesendet haben  wir werden gesandt haben, wir werden gesendet haben  ihr werdet gesandt haben, ihr werdet gesendet haben  sie/Sie werden gesandt haben, sie werden gesendet haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gesandt haben, ich würde gesendet haben  du würdest gesandt haben, du würdest gesendet haben  er/sie/es würde gesandt haben, er würde gesendet haben  wir würden gesandt haben, wir würden gesendet haben  ihr würdet gesandt haben, ihr würdet gesendet haben  sie/Sie würden gesandt haben, sie würden gesendet haben 

Partizip Präsenssendend    

Page 77: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Partizip Perfektgesandt, gesendet   Imperativsende  senden wir  sendet  senden Sie 

Conjugarea verbului "singen" (a cânta)

Indikativ Präsensich singe  du singst  er/sie/es singt  wir singen  ihr singt  sie/Sie singen 

Indikativ Präteritumich sang  du sangst  er/sie/es sang  wir sangen  ihr sangt  sie/Sie sangen 

Indikativ Futur I ich werde singen  du wirst singen  er/sie/es wird singen  wir werden singen  ihr werdet singen  sie/Sie werden singen 

Indikativ Perfektich habe gesungen  du hast gesungen  er/sie/es hat gesungen  wir haben gesungen  ihr habt gesungen  sie/Sie haben gesungen 

Indikativ Plusquamperfekt

ich hatte gesungen  du hattest gesungen  er/sie/es hatte gesungen  wir hatten gesungen  ihr hattet gesungen  sie/Sie hatten gesungen 

Indikativ Futur IIich werde gesungen haben  du wirst gesungen haben  er/sie/es wird gesungen haben  wir werden gesungen haben  ihr werdet gesungen haben  sie/Sie werden gesungen haben 

Konjunktiv I Präsensich singe  du singest  er/sie/es singe  wir singen  ihr singet  sie/Sie singen 

Konjunktiv I Perfektich habe gesungen  du habest gesungen  er/sie/es habe gesungen  wir haben gesungen  ihr habet gesungen  sie/Sie haben gesungen 

Konjunktiv I Futur Iich werde singen  du werdest singen  er/sie/es werde singen  wir werden singen  ihr werdet singen  sie/Sie werden singen 

Konjunktiv II Präsensich sänge  du sängest 

er/sie/es sänge  wir sängen  ihr sänget  sie/Sie sängen 

Konjunktiv II Perfektich hätte gesungen  du hättest gesungen  er/sie/es hätte gesungen  wir hätten gesungen  ihr hättet gesungen  sie/Sie hätten gesungen 

Konjunktiv II Futur Iich würde singen  du würdest singen  er/sie/es würde singen  wir würden singen  ihr würdet singen  sie/Sie würden singen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gesungen haben  du werdest gesungen haben  er/sie/es werde gesungen haben  wir werden gesungen haben  ihr werdet gesungen haben  sie/Sie werden gesungen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gesungen haben  du würdest gesungen haben  er/sie/es würde gesungen haben  wir würden gesungen haben  ihr würdet gesungen haben  sie/Sie würden gesungen haben 

Partizip Präsenssingend    Partizip Perfektgesungen    Imperativ

Page 78: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

singe, sing  singen wir  singt  singen Sie     

Conjugarea verbului "sitzen" (a sta)

Indikativ Präsensich sitze  du sitzt  er/sie/es sitzt  wir sitzen  ihr sitzt  sie/Sie sitzen 

Indikativ Präteritumich saß  du saßest  er/sie/es saß  wir saßen  ihr saßet  sie/Sie saßen 

Indikativ Futur I ich werde sitzen  du wirst sitzen  er/sie/es wird sitzen  wir werden sitzen  ihr werdet sitzen  sie/Sie werden sitzen 

Indikativ Perfektich habe gesessen  du hast gesessen  er/sie/es hat gesessen  wir haben gesessen  ihr habt gesessen  sie/Sie haben gesessen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gesessen 

du hattest gesessen  er/sie/es hatte gesessen  wir hatten gesessen  ihr hattet gesessen  sie/Sie hatten gesessen 

Indikativ Futur IIich werde gesessen haben  du wirst gesessen haben  er/sie/es wird gesessen haben  wir werden gesessen haben  ihr werdet gesessen haben  sie/Sie werden gesessen haben 

Konjunktiv I Präsensich sitze  du sitzest  er/sie/es sitze  wir sitzen  ihr sitzet  sie/Sie sitzen 

Konjunktiv I Perfektich habe gesessen  du habest gesessen  er/sie/es habe gesessen  wir haben gesessen  ihr habet gesessen  sie/Sie haben gesessen 

Konjunktiv I Futur Iich werde sitzen  du werdest sitzen  er/sie/es werde sitzen  wir werden sitzen  ihr werdet sitzen  sie/Sie werden sitzen 

Konjunktiv II Präsensich säße  du säßest  er/sie/es säße 

wir säßen  ihr säßet  sie/Sie säßen 

Konjunktiv II Perfektich hätte gesessen  du hättest gesessen  er/sie/es hätte gesessen  wir hätten gesessen  ihr hättet gesessen  sie/Sie hätten gesessen 

Konjunktiv II Futur Iich würde sitzen  du würdest sitzen  er/sie/es würde sitzen  wir würden sitzen  ihr würdet sitzen  sie/Sie würden sitzen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gesessen haben  du werdest gesessen haben  er/sie/es werde gesessen haben  wir werden gesessen haben  ihr werdet gesessen haben  sie/Sie werden gesessen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gesessen haben  du würdest gesessen haben  er/sie/es würde gesessen haben  wir würden gesessen haben  ihr würdet gesessen haben  sie/Sie würden gesessen haben 

Partizip Präsenssitzend    Partizip Perfektgesessen    Imperativsitze, sitz 

Page 79: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

sitzen wir  sitzt  sitzen Sie     

Conjugarea verbului "spielen" (a juca)

Indikativ Präsensich spiele  du spielst  er/sie/es spielt  wir spielen  ihr spielt  sie/Sie spielen 

Indikativ Präteritumich spielte  du spieltest  er/sie/es spielte  wir spielten  ihr spieltet  sie/Sie spielten 

Indikativ Futur I ich werde spielen  du wirst spielen  er/sie/es wird spielen  wir werden spielen  ihr werdet spielen  sie/Sie werden spielen 

Indikativ Perfektich habe gespielt  du hast gespielt  er/sie/es hat gespielt  wir haben gespielt  ihr habt gespielt  sie/Sie haben gespielt 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gespielt 

du hattest gespielt  er/sie/es hatte gespielt  wir hatten gespielt  ihr hattet gespielt  sie/Sie hatten gespielt 

Indikativ Futur IIich werde gespielt haben  du wirst gespielt haben  er/sie/es wird gespielt haben  wir werden gespielt haben  ihr werdet gespielt haben  sie/Sie werden gespielt haben 

Konjunktiv I Präsensich spiele  du spielest  er/sie/es spiele  wir spielen  ihr spielet  sie/Sie spielen 

Konjunktiv I Perfektich habe gespielt  du habest gespielt  er/sie/es habe gespielt  wir haben gespielt  ihr habet gespielt  sie/Sie haben gespielt 

Konjunktiv I Futur Iich werde spielen  du werdest spielen  er/sie/es werde spielen  wir werden spielen  ihr werdet spielen  sie/Sie werden spielen 

Konjunktiv II Präsensich spielte  du spieltest  er/sie/es spielte 

wir spielten  ihr spieltet  sie/Sie spielten 

Konjunktiv II Perfektich hätte gespielt  du hättest gespielt  er/sie/es hätte gespielt  wir hätten gespielt  ihr hättet gespielt  sie/Sie hätten gespielt 

Konjunktiv II Futur Iich würde spielen  du würdest spielen  er/sie/es würde spielen  wir würden spielen  ihr würdet spielen  sie/Sie würden spielen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gespielt haben  du werdest gespielt haben  er/sie/es werde gespielt haben  wir werden gespielt haben  ihr werdet gespielt haben  sie/Sie werden gespielt haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gespielt haben  du würdest gespielt haben  er/sie/es würde gespielt haben  wir würden gespielt haben  ihr würdet gespielt haben  sie/Sie würden gespielt haben 

Partizip Präsensspielend    Partizip Perfektgespielt    Imperativspiele 

Page 80: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

spielen wir  spielt  spielen Sie   

Conjugarea verbului "sprechen" (a vorbi)

Indikativ Präsensich spreche  du sprichst  er/sie/es spricht  wir sprechen  ihr sprecht  sie/Sie sprechen  Indikativ Präteritumich sprach  du sprachst  er/sie/es sprach  wir sprachen  ihr spracht  sie/Sie sprachen 

Indikativ Futur I ich werde sprechen  du wirst sprechen  er/sie/es wird sprechen  wir werden sprechen  ihr werdet sprechen  sie/Sie werden sprechen 

Indikativ Perfektich habe gesprochen  du hast gesprochen  er/sie/es hat gesprochen  wir haben gesprochen  ihr habt gesprochen  sie/Sie haben gesprochen 

Indikativ Plusquamperfekt

ich hatte gesprochen  du hattest gesprochen  er/sie/es hatte gesprochen  wir hatten gesprochen  ihr hattet gesprochen  sie/Sie hatten gesprochen 

Indikativ Futur IIich werde gesprochen haben  du wirst gesprochen haben  er/sie/es wird gesprochen haben  wir werden gesprochen haben  ihr werdet gesprochen haben  sie/Sie werden gesprochen haben 

Konjunktiv I Präsensich spreche  du sprechest  er/sie/es spreche  wir sprechen  ihr sprechet  sie/Sie sprechen 

Konjunktiv I Perfektich habe gesprochen  du habest gesprochen  er/sie/es habe gesprochen  wir haben gesprochen  ihr habet gesprochen  sie/Sie haben gesprochen 

Konjunktiv I Futur Iich werde sprechen  du werdest sprechen  er/sie/es werde sprechen  wir werden sprechen  ihr werdet sprechen  sie/Sie werden sprechen 

Konjunktiv II Präsensich spräche  du sprächest  er/sie/es spräche 

wir sprächen  ihr sprächet  sie/Sie sprächen 

Konjunktiv II Perfektich hätte gesprochen  du hättest gesprochen  er/sie/es hätte gesprochen  wir hätten gesprochen  ihr hättet gesprochen  sie/Sie hätten gesprochen 

Konjunktiv II Futur Iich würde sprechen  du würdest sprechen  er/sie/es würde sprechen  wir würden sprechen  ihr würdet sprechen  sie/Sie würden sprechen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gesprochen haben  du werdest gesprochen haben  er/sie/es werde gesprochen haben  wir werden gesprochen haben  ihr werdet gesprochen haben  sie/Sie werden gesprochen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gesprochen haben  du würdest gesprochen haben  er/sie/es würde gesprochen haben  wir würden gesprochen haben  ihr würdet gesprochen haben  sie/Sie würden gesprochen haben  Partizip Präsenssprechend    Partizip Perfektgesprochen    Imperativsprich 

Page 81: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

sprechen wir  sprecht  sprechen Sie     

Conjugarea verbului "springen" (a sări)

Indikativ Präsensich springe  du springst  er/sie/es springt  wir springen  ihr springt  sie/Sie springen 

Indikativ Präteritumich sprang  du sprangst  er/sie/es sprang  wir sprangen  ihr sprangt  sie/Sie sprangen 

Indikativ Futur I ich werde springen  du wirst springen  er/sie/es wird springen  wir werden springen  ihr werdet springen  sie/Sie werden springen 

Indikativ Perfektich bin gesprungen  du bist gesprungen  er/sie/es ist gesprungen  wir sind gesprungen  ihr seid gesprungen  sie/Sie sind gesprungen 

Indikativ Plusquamperfektich war gesprungen 

du warst gesprungen  er/sie/es war gesprungen  wir waren gesprungen  ihr wart gesprungen  sie/Sie waren gesprungen 

Indikativ Futur IIich werde gesprungen sein  du wirst gesprungen sein  er/sie/es wird gesprungen sein  wir werden gesprungen sein  ihr werdet gesprungen sein  sie/Sie werden gesprungen sein  Konjunktiv I Präsensich springe  du springest  er/sie/es springe  wir springen  ihr springet  sie/Sie springen 

Konjunktiv I Perfektich sei gesprungen  du seist gesprungen  er/sie/es sei gesprungen  wir seien gesprungen  ihr seiet gesprungen  sie/Sie seien gesprungen 

Konjunktiv I Futur Iich werde springen  du werdest springen  er/sie/es werde springen  wir werden springen  ihr werdet springen  sie/Sie werden springen 

Konjunktiv II Präsensich spränge  du sprängest  er/sie/es spränge  wir sprängen 

ihr spränget  sie/Sie sprängen 

Konjunktiv II Perfektich wäre gesprungen  du wärst gesprungen  er/sie/es wäre gesprungen  wir wären gesprungen  ihr wäret gesprungen  sie/Sie wären gesprungen 

Konjunktiv II Futur Iich würde springen  du würdest springen  er/sie/es würde springen  wir würden springen  ihr würdet springen  sie/Sie würden springen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gesprungen sein  du werdest gesprungen sein  er/sie/es werde gesprungen sein  wir werden gesprungen sein  ihr werdet gesprungen sein  sie/Sie werden gesprungen sein  Konjunktiv II Futur IIich würde gesprungen sein  du würdest gesprungen sein  er/sie/es würde gesprungen sein  wir würden gesprungen sein  ihr würdet gesprungen sein  sie/Sie würden gesprungen sein  Partizip Präsensspringend    Partizip Perfektgesprungen    Imperativspringe, spring  springen wir 

Page 82: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

springt  springen Sie     

Conjugarea verbului "stehen" (a sta)

Indikativ Präsensich stehe  du stehst  er/sie/es steht  wir stehen  ihr steht  sie/Sie stehen 

Indikativ Präteritumich stand  du standst, du standest  er/sie/es stand  wir standen  ihr standet  sie/Sie standen 

Indikativ Futur I ich werde stehen  du wirst stehen  er/sie/es wird stehen  wir werden stehen  ihr werdet stehen  sie/Sie werden stehen 

Indikativ Perfektich habe gestanden  du hast gestanden  er/sie/es hat gestanden  wir haben gestanden  ihr habt gestanden  sie/Sie haben gestanden 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gestanden 

du hattest gestanden  er/sie/es hatte gestanden  wir hatten gestanden  ihr hattet gestanden  sie/Sie hatten gestanden 

Indikativ Futur IIich werde gestanden haben  du wirst gestanden haben  er/sie/es wird gestanden haben  wir werden gestanden haben  ihr werdet gestanden haben  sie/Sie werden gestanden haben 

Konjunktiv I Präsensich stehe  du stehest  er/sie/es stehe  wir stehen  ihr stehet  sie/Sie stehen 

Konjunktiv I Perfektich habe gestanden  du habest gestanden  er/sie/es habe gestanden  wir haben gestanden  ihr habet gestanden  sie/Sie haben gestanden 

Konjunktiv I Futur Iich werde stehen  du werdest stehen  er/sie/es werde stehen  wir werden stehen  ihr werdet stehen  sie/Sie werden stehen 

Konjunktiv II Präsensich stünde, ich stände  du stündest, du ständest  er/sie/es stünde, er stände  wir stünden, wir ständen 

ihr stündet, ihr ständet  sie/Sie stünden, sie ständen 

Konjunktiv II Perfektich hätte gestanden  du hättest gestanden  er/sie/es hätte gestanden  wir hätten gestanden  ihr hättet gestanden  sie/Sie hätten gestanden 

Konjunktiv II Futur Iich würde stehen  du würdest stehen  er/sie/es würde stehen  wir würden stehen  ihr würdet stehen  sie/Sie würden stehen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gestanden haben  du werdest gestanden haben  er/sie/es werde gestanden haben  wir werden gestanden haben  ihr werdet gestanden haben  sie/Sie werden gestanden haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gestanden haben  du würdest gestanden haben  er/sie/es würde gestanden haben  wir würden gestanden haben  ihr würdet gestanden haben  sie/Sie würden gestanden haben 

Partizip Präsensstehend    Partizip Perfektgestanden    Imperativstehe, steh  stehen wir 

Page 83: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

steht  stehen Sie     

Conjugarea verbului "stehlen" (a fura)

Indikativ Präsensich stehle  du stiehlst  er/sie/es stiehlt  wir stehlen  ihr stehlt  sie/Sie stehlen 

Indikativ Präteritumich stahl  du stahlst  er/sie/es stahl  wir stahlen  ihr stahlt  sie/Sie stahlen 

Indikativ Futur I ich werde stehlen  du wirst stehlen  er/sie/es wird stehlen  wir werden stehlen  ihr werdet stehlen  sie/Sie werden stehlen 

Indikativ Perfektich habe gestohlen  du hast gestohlen  er/sie/es hat gestohlen  wir haben gestohlen  ihr habt gestohlen  sie/Sie haben gestohlen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gestohlen 

du hattest gestohlen  er/sie/es hatte gestohlen  wir hatten gestohlen  ihr hattet gestohlen  sie/Sie hatten gestohlen 

Indikativ Futur IIich werde gestohlen haben  du wirst gestohlen haben  er/sie/es wird gestohlen haben  wir werden gestohlen haben  ihr werdet gestohlen haben  sie/Sie werden gestohlen haben 

Konjunktiv I Präsensich stehle  du stehlest  er/sie/es stehle  wir stehlen  ihr stehlet  sie/Sie stehlen 

Konjunktiv I Perfektich habe gestohlen  du habest gestohlen  er/sie/es habe gestohlen  wir haben gestohlen  ihr habet gestohlen  sie/Sie haben gestohlen 

Konjunktiv I Futur Iich werde stehlen  du werdest stehlen  er/sie/es werde stehlen  wir werden stehlen  ihr werdet stehlen  sie/Sie werden stehlen 

Konjunktiv II Präsensich stähle, ich stöhle  du stählest, du stöhlest  er/sie/es stähle, er stöhle  wir stählen, wir stöhlen 

ihr stählet, ihr stöhlet  sie/Sie stählen, sie stöhlen 

Konjunktiv II Perfektich hätte gestohlen  du hättest gestohlen  er/sie/es hätte gestohlen  wir hätten gestohlen  ihr hättet gestohlen  sie/Sie hätten gestohlen 

Konjunktiv II Futur Iich würde stehlen  du würdest stehlen  er/sie/es würde stehlen  wir würden stehlen  ihr würdet stehlen  sie/Sie würden stehlen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gestohlen haben  du werdest gestohlen haben  er/sie/es werde gestohlen haben  wir werden gestohlen haben  ihr werdet gestohlen haben  sie/Sie werden gestohlen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gestohlen haben  du würdest gestohlen haben  er/sie/es würde gestohlen haben  wir würden gestohlen haben  ihr würdet gestohlen haben  sie/Sie würden gestohlen haben 

Partizip Präsensstehlend    Partizip Perfektgestohlen    Imperativstiehl  stehlen wir 

Page 84: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

stehlt  stehlen Sie     

Conjugarea verbului "sterben" (a muri)

Indikativ Präsensich sterbe  du stirbst  er/sie/es stirbt  wir sterben  ihr sterbt  sie/Sie sterben 

Indikativ Präteritumich starb  du starbst  er/sie/es starb  wir starben  ihr starbt  sie/Sie starben 

Indikativ Futur I ich werde sterben  du wirst sterben  er/sie/es wird sterben  wir werden sterben  ihr werdet sterben  sie/Sie werden sterben 

Indikativ Perfektich bin gestorben  du bist gestorben  er/sie/es ist gestorben  wir sind gestorben  ihr seid gestorben  sie/Sie sind gestorben 

Indikativ Plusquamperfektich war gestorben 

du warst gestorben  er/sie/es war gestorben  wir waren gestorben  ihr wart gestorben  sie/Sie waren gestorben 

Indikativ Futur IIich werde gestorben sein  du wirst gestorben sein  er/sie/es wird gestorben sein  wir werden gestorben sein  ihr werdet gestorben sein  sie/Sie werden gestorben sein 

Konjunktiv I Präsensich sterbe  du sterbest  er/sie/es sterbe  wir sterben  ihr sterbet  sie/Sie sterben 

Konjunktiv I Perfektich sei gestorben  du seist gestorben  er/sie/es sei gestorben  wir seien gestorben  ihr seiet gestorben  sie/Sie seien gestorben 

Konjunktiv I Futur Iich werde sterben  du werdest sterben  er/sie/es werde sterben  wir werden sterben  ihr werdet sterben  sie/Sie werden sterben 

Konjunktiv II Präsensich stürbe  du stürbest  er/sie/es stürbe  wir stürben 

ihr stürbet  sie/Sie stürben 

Konjunktiv II Perfektich wäre gestorben  du wärst gestorben  er/sie/es wäre gestorben  wir wären gestorben  ihr wäret gestorben  sie/Sie wären gestorben 

Konjunktiv II Futur Iich würde sterben  du würdest sterben  er/sie/es würde sterben  wir würden sterben  ihr würdet sterben  sie/Sie würden sterben 

Konjunktiv I Futur IIich werde gestorben sein  du werdest gestorben sein  er/sie/es werde gestorben sein  wir werden gestorben sein  ihr werdet gestorben sein  sie/Sie werden gestorben sein  Konjunktiv II Futur IIich würde gestorben sein  du würdest gestorben sein  er/sie/es würde gestorben sein  wir würden gestorben sein  ihr würdet gestorben sein  sie/Sie würden gestorben sein 

Partizip Präsenssterbend    Partizip Perfektgestorben    Imperativstirb  sterben wir 

Page 85: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

sterbt  sterben Sie   

Conjugarea verbului "stoßen" (a împinge)

Indikativ Präsensich stoße  du stößt  er/sie/es stößt  wir stoßen  ihr stoßt  sie/Sie stoßen 

Indikativ Präteritumich stieß  du stießest  er/sie/es stieß  wir stießen  ihr stießt  sie/Sie stießen 

Indikativ Futur I ich werde stoßen  du wirst stoßen  er/sie/es wird stoßen  wir werden stoßen  ihr werdet stoßen  sie/Sie werden stoßen 

Indikativ Perfektich habe gestoßen  du hast gestoßen  er/sie/es hat gestoßen  wir haben gestoßen  ihr habt gestoßen  sie/Sie haben gestoßen 

Indikativ Plusquamperfekt

ich hatte gestoßen  du hattest gestoßen  er/sie/es hatte gestoßen  wir hatten gestoßen  ihr hattet gestoßen  sie/Sie hatten gestoßen 

Indikativ Futur IIich werde gestoßen haben  du wirst gestoßen haben  er/sie/es wird gestoßen haben  wir werden gestoßen haben  ihr werdet gestoßen haben  sie/Sie werden gestoßen haben 

Konjunktiv I Präsensich stoße  du stoßest  er/sie/es stoße  wir stoßen  ihr stoßet  sie/Sie stoßen 

Konjunktiv I Perfektich habe gestoßen  du habest gestoßen  er/sie/es habe gestoßen  wir haben gestoßen  ihr habet gestoßen  sie/Sie haben gestoßen 

Konjunktiv I Futur Iich werde stoßen  du werdest stoßen  er/sie/es werde stoßen  wir werden stoßen  ihr werdet stoßen  sie/Sie werden stoßen  Konjunktiv II Präsensich stieße  du stießest  er/sie/es stieße 

wir stießen  ihr stießet  sie/Sie stießen 

Konjunktiv II Perfektich hätte gestoßen  du hättest gestoßen  er/sie/es hätte gestoßen  wir hätten gestoßen  ihr hättet gestoßen  sie/Sie hätten gestoßen 

Konjunktiv II Futur Iich würde stoßen  du würdest stoßen  er/sie/es würde stoßen  wir würden stoßen  ihr würdet stoßen  sie/Sie würden stoßen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gestoßen haben  du werdest gestoßen haben  er/sie/es werde gestoßen haben  wir werden gestoßen haben  ihr werdet gestoßen haben  sie/Sie werden gestoßen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gestoßen haben  du würdest gestoßen haben  er/sie/es würde gestoßen haben  wir würden gestoßen haben  ihr würdet gestoßen haben  sie/Sie würden gestoßen haben 

Partizip Präsensstoßend    Partizip Perfektgestoßen    Imperativstoße, stoß 

Page 86: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

stoßen wir  stoßt  stoßen Sie   

Conjugarea verbului "streiten" (a (se) certa)

Indikativ Präsensich streite  du streitest  er/sie/es streitet  wir streiten  ihr streitet  sie/Sie streiten 

Indikativ Präteritumich stritt  du strittest  er/sie/es stritt  wir stritten  ihr strittet  sie/Sie stritten 

Indikativ Futur I ich werde streiten  du wirst streiten  er/sie/es wird streiten  wir werden streiten  ihr werdet streiten  sie/Sie werden streiten 

Indikativ Perfektich habe gestritten  du hast gestritten  er/sie/es hat gestritten  wir haben gestritten  ihr habt gestritten  sie/Sie haben gestritten 

Indikativ Plusquamperfekt

ich hatte gestritten  du hattest gestritten  er/sie/es hatte gestritten  wir hatten gestritten  ihr hattet gestritten  sie/Sie hatten gestritten 

Indikativ Futur IIich werde gestritten haben  du wirst gestritten haben  er/sie/es wird gestritten haben  wir werden gestritten haben  ihr werdet gestritten haben  sie/Sie werden gestritten haben 

Konjunktiv I Präsensich streite  du streitest  er/sie/es streite  wir streiten  ihr streitet  sie/Sie streiten 

Konjunktiv I Perfektich habe gestritten  du habest gestritten  er/sie/es habe gestritten  wir haben gestritten  ihr habet gestritten  sie/Sie haben gestritten 

Konjunktiv I Futur Iich werde streiten  du werdest streiten  er/sie/es werde streiten  wir werden streiten  ihr werdet streiten  sie/Sie werden streiten 

Konjunktiv II Präsensich stritte  du strittest  er/sie/es stritte  wir stritten 

ihr strittet  sie/Sie stritten  Konjunktiv II Perfektich hätte gestritten  du hättest gestritten  er/sie/es hätte gestritten  wir hätten gestritten  ihr hättet gestritten  sie/Sie hätten gestritten 

Konjunktiv II Futur Iich würde streiten  du würdest streiten  er/sie/es würde streiten  wir würden streiten  ihr würdet streiten  sie/Sie würden streiten 

Konjunktiv I Futur IIich werde gestritten haben  du werdest gestritten haben  er/sie/es werde gestritten haben  wir werden gestritten haben  ihr werdet gestritten haben  sie/Sie werden gestritten haben  Konjunktiv II Futur IIich würde gestritten haben  du würdest gestritten haben  er/sie/es würde gestritten haben  wir würden gestritten haben  ihr würdet gestritten haben  sie/Sie würden gestritten haben 

Partizip Präsensstreitend    Partizip Perfektgestritten    Imperativstreite  streiten wir 

Page 87: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

streitet  streiten Sie     

Conjugarea verbului "tragen" (a purta)

Indikativ Präsensich trage  du trägst  er/sie/es trägt  wir tragen  ihr tragt  sie/Sie tragen 

Indikativ Präteritumich trug  du trugst  er/sie/es trug  wir trugen  ihr trugt  sie/Sie trugen 

Indikativ Futur I ich werde tragen  du wirst tragen  er/sie/es wird tragen  wir werden tragen  ihr werdet tragen  sie/Sie werden tragen 

Indikativ Perfektich habe getragen  du hast getragen  er/sie/es hat getragen  wir haben getragen  ihr habt getragen  sie/Sie haben getragen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte getragen 

du hattest getragen  er/sie/es hatte getragen  wir hatten getragen  ihr hattet getragen  sie/Sie hatten getragen 

Indikativ Futur IIich werde getragen haben  du wirst getragen haben  er/sie/es wird getragen haben  wir werden getragen haben  ihr werdet getragen haben  sie/Sie werden getragen haben 

Konjunktiv I Präsensich trage  du tragest  er/sie/es trage  wir tragen  ihr traget  sie/Sie tragen 

Konjunktiv I Perfektich habe getragen  du habest getragen  er/sie/es habe getragen  wir haben getragen  ihr habet getragen  sie/Sie haben getragen 

Konjunktiv I Futur Iich werde tragen  du werdest tragen  er/sie/es werde tragen  wir werden tragen  ihr werdet tragen  sie/Sie werden tragen 

Konjunktiv II Präsensich trüge  du trügest  er/sie/es trüge  wir trügen 

ihr trüget  sie/Sie trügen 

Konjunktiv II Perfektich hätte getragen  du hättest getragen  er/sie/es hätte getragen  wir hätten getragen  ihr hättet getragen  sie/Sie hätten getragen 

Konjunktiv II Futur Iich würde tragen  du würdest tragen  er/sie/es würde tragen  wir würden tragen  ihr würdet tragen  sie/Sie würden tragen 

Konjunktiv I Futur IIich werde getragen haben  du werdest getragen haben  er/sie/es werde getragen haben  wir werden getragen haben  ihr werdet getragen haben  sie/Sie werden getragen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde getragen haben  du würdest getragen haben  er/sie/es würde getragen haben  wir würden getragen haben  ihr würdet getragen haben  sie/Sie würden getragen haben 

Partizip Präsenstragend    Partizip Perfektgetragen    Imperativtrage, trag  tragen wir 

Page 88: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

tragt  tragen Sie     

Conjugarea verbului "trinken" (a bea)

Indikativ Präsensich trinke  du trinkst  er/sie/es trinkt  wir trinken  ihr trinkt  sie/Sie trinken 

Indikativ Präteritumich trank  du trankst  er/sie/es trank  wir tranken  ihr trankt  sie/Sie tranken 

Indikativ Futur I ich werde trinken  du wirst trinken  er/sie/es wird trinken  wir werden trinken  ihr werdet trinken  sie/Sie werden trinken 

Indikativ Perfektich habe getrunken  du hast getrunken  er/sie/es hat getrunken  wir haben getrunken  ihr habt getrunken  sie/Sie haben getrunken 

Indikativ Plusquamperfektich hatte getrunken 

du hattest getrunken  er/sie/es hatte getrunken  wir hatten getrunken  ihr hattet getrunken  sie/Sie hatten getrunken 

Indikativ Futur IIich werde getrunken haben  du wirst getrunken haben  er/sie/es wird getrunken haben  wir werden getrunken haben  ihr werdet getrunken haben  sie/Sie werden getrunken haben 

Konjunktiv I Präsensich trinke  du trinkest  er/sie/es trinke  wir trinken  ihr trinket  sie/Sie trinken 

Konjunktiv I Perfektich habe getrunken  du habest getrunken  er/sie/es habe getrunken  wir haben getrunken  ihr habet getrunken  sie/Sie haben getrunken 

Konjunktiv I Futur Iich werde trinken  du werdest trinken  er/sie/es werde trinken  wir werden trinken  ihr werdet trinken  sie/Sie werden trinken 

Konjunktiv II Präsensich tränke  du tränkest  er/sie/es tränke  wir tränken 

ihr tränket  sie/Sie tränken 

Konjunktiv II Perfektich hätte getrunken  du hättest getrunken  er/sie/es hätte getrunken  wir hätten getrunken  ihr hättet getrunken  sie/Sie hätten getrunken  Konjunktiv II Futur Iich würde trinken  du würdest trinken  er/sie/es würde trinken  wir würden trinken  ihr würdet trinken  sie/Sie würden trinken 

Konjunktiv I Futur IIich werde getrunken haben  du werdest getrunken haben  er/sie/es werde getrunken haben  wir werden getrunken haben  ihr werdet getrunken haben  sie/Sie werden getrunken haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde getrunken haben  du würdest getrunken haben  er/sie/es würde getrunken haben  wir würden getrunken haben  ihr würdet getrunken haben  sie/Sie würden getrunken haben 

Partizip Präsenstrinkend    Partizip Perfektgetrunken    Imperativtrinke, trink  trinken wir 

Page 89: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

trinkt  trinken Sie     

Conjugarea verbului "tun" (a face)

Indikativ Präsensich tue  du tust  er/sie/es tut  wir tun  ihr tut  sie/Sie tun 

Indikativ Präteritumich tat  du tatest  er/sie/es tat  wir taten  ihr tatet  sie/Sie taten 

Indikativ Futur I ich werde tun  du wirst tun  er/sie/es wird tun  wir werden tun  ihr werdet tun  sie/Sie werden tun 

Indikativ Perfektich habe getan  du hast getan  er/sie/es hat getan  wir haben getan  ihr habt getan  sie/Sie haben getan 

Indikativ Plusquamperfektich hatte getan 

du hattest getan  er/sie/es hatte getan  wir hatten getan  ihr hattet getan  sie/Sie hatten getan 

Indikativ Futur IIich werde getan haben  du wirst getan haben  er/sie/es wird getan haben  wir werden getan haben  ihr werdet getan haben  sie/Sie werden getan haben 

Konjunktiv I Präsensich tue  du tuest  er/sie/es tue  wir tuen  ihr tuet  sie/Sie tuen 

Konjunktiv I Perfektich habe getan  du habest getan  er/sie/es habe getan  wir haben getan  ihr habet getan  sie/Sie haben getan 

Konjunktiv I Futur Iich werde tun  du werdest tun  er/sie/es werde tun  wir werden tun  ihr werdet tun  sie/Sie werden tun 

Konjunktiv II Präsensich täte  du tätest  er/sie/es täte  wir täten 

ihr tätet  sie/Sie täten 

Konjunktiv II Perfektich hätte getan  du hättest getan  er/sie/es hätte getan  wir hätten getan  ihr hättet getan  sie/Sie hätten getan 

Konjunktiv II Futur Iich würde tun  du würdest tun  er/sie/es würde tun  wir würden tun  ihr würdet tun  sie/Sie würden tun 

Konjunktiv I Futur IIich werde getan haben  du werdest getan haben  er/sie/es werde getan haben  wir werden getan haben  ihr werdet getan haben  sie/Sie werden getan haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde getan haben  du würdest getan haben  er/sie/es würde getan haben  wir würden getan haben  ihr würdet getan haben  sie/Sie würden getan haben 

Partizip Präsenstuend      Partizip Perfektgetan    Imperativtue, tu  tun wir 

Page 90: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

tut  tun Sie     

Conjugarea verbului "vergessen" (a uita)

Indikativ Präsensich vergesse  du vergisst  er/sie/es vergisst  wir vergessen  ihr vergesst  sie/Sie vergessen 

Indikativ Präteritumich vergaß  du vergaßest  er/sie/es vergaß  wir vergaßen  ihr vergaßt  sie/Sie vergaßen 

Indikativ Futur I ich werde vergessen  du wirst vergessen  er/sie/es wird vergessen  wir werden vergessen  ihr werdet vergessen  sie/Sie werden vergessen 

Indikativ Perfektich habe vergessen  du hast vergessen  er/sie/es hat vergessen  wir haben vergessen  ihr habt vergessen  sie/Sie haben vergessen 

Indikativ Plusquamperfekt

ich hatte vergessen  du hattest vergessen  er/sie/es hatte vergessen  wir hatten vergessen  ihr hattet vergessen  sie/Sie hatten vergessen 

Indikativ Futur IIich werde vergessen haben  du wirst vergessen haben  er/sie/es wird vergessen haben  wir werden vergessen haben  ihr werdet vergessen haben  sie/Sie werden vergessen haben 

Konjunktiv I Präsensich vergesse  du vergessest  er/sie/es vergesse  wir vergessen  ihr vergesset  sie/Sie vergessen 

Konjunktiv I Perfektich habe vergessen  du habest vergessen  er/sie/es habe vergessen  wir haben vergessen  ihr habet vergessen  sie/Sie haben vergessen 

Konjunktiv I Futur Iich werde vergessen  du werdest vergessen  er/sie/es werde vergessen  wir werden vergessen  ihr werdet vergessen  sie/Sie werden vergessen 

Konjunktiv II Präsensich vergäße  du vergäßest  er/sie/es vergäße  wir vergäßen 

ihr vergäßet  sie/Sie vergäßen 

Konjunktiv II Perfektich hätte vergessen  du hättest vergessen  er/sie/es hätte vergessen  wir hätten vergessen  ihr hättet vergessen  sie/Sie hätten vergessen 

Konjunktiv II Futur Iich würde vergessen  du würdest vergessen  er/sie/es würde vergessen  wir würden vergessen  ihr würdet vergessen  sie/Sie würden vergessen 

Konjunktiv I Futur IIich werde vergessen haben  du werdest vergessen haben  er/sie/es werde vergessen haben  wir werden vergessen haben  ihr werdet vergessen haben  sie/Sie werden vergessen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde vergessen haben  du würdest vergessen haben  er/sie/es würde vergessen haben  wir würden vergessen haben  ihr würdet vergessen haben  sie/Sie würden vergessen haben 

Partizip Präsensvergessend    Partizip Perfektvergessen    Imperativvergiss  vergessen wir 

Page 91: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

vergesst  vergessen Sie     

Conjugarea verbului "verlieren" (a pierde)

Indikativ Präsensich verliere  du verlierst  er/sie/es verliert  wir verlieren  ihr verliert  sie/Sie verlieren 

Indikativ Präteritumich verlor  du verlorst  er/sie/es verlor  wir verloren  ihr verlort  sie/Sie verloren 

Indikativ Futur I ich werde verlieren  du wirst verlieren  er/sie/es wird verlieren  wir werden verlieren  ihr werdet verlieren  sie/Sie werden verlieren 

Indikativ Perfektich habe verloren  du hast verloren  er/sie/es hat verloren  wir haben verloren  ihr habt verloren  sie/Sie haben verloren 

Indikativ Plusquamperfekt

ich hatte verloren  du hattest verloren  er/sie/es hatte verloren  wir hatten verloren  ihr hattet verloren  sie/Sie hatten verloren 

Indikativ Futur IIich werde verloren haben  du wirst verloren haben  er/sie/es wird verloren haben  wir werden verloren haben  ihr werdet verloren haben  sie/Sie werden verloren haben 

Konjunktiv I Präsensich verliere  du verlierest  er/sie/es verliere  wir verlieren  ihr verlieret  sie/Sie verlieren 

Konjunktiv I Perfektich habe verloren  du habest verloren  er/sie/es habe verloren  wir haben verloren  ihr habet verloren  sie/Sie haben verloren 

Konjunktiv I Futur Iich werde verlieren  du werdest verlieren  er/sie/es werde verlieren  wir werden verlieren  ihr werdet verlieren  sie/Sie werden verlieren  Konjunktiv II Präsensich verlöre  du verlörest  er/sie/es verlöre  wir verlören 

ihr verlöret  sie/Sie verlören 

Konjunktiv II Perfektich hätte verloren  du hättest verloren  er/sie/es hätte verloren  wir hätten verloren  ihr hättet verloren  sie/Sie hätten verloren 

Konjunktiv II Futur Iich würde verlieren  du würdest verlieren  er/sie/es würde verlieren  wir würden verlieren  ihr würdet verlieren  sie/Sie würden verlieren 

Konjunktiv I Futur IIich werde verloren haben  du werdest verloren haben  er/sie/es werde verloren haben  wir werden verloren haben  ihr werdet verloren haben  sie/Sie werden verloren haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde verloren haben  du würdest verloren haben  er/sie/es würde verloren haben  wir würden verloren haben  ihr würdet verloren haben  sie/Sie würden verloren haben 

Partizip Präsensverlierend    Partizip Perfektverloren    Imperativverliere  verlieren wir 

Page 92: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

verliert  verlieren Sie     

Conjugarea verbului "verzeihen" (a ierta)

Indikativ Präsensich verzeihe  du verzeihst  er/sie/es verzeiht  wir verzeihen  ihr verzeiht  sie/Sie verzeihen 

Indikativ Präteritumich verzieh  du verziehst  er/sie/es verzieh  wir verziehen  ihr verzieht  sie/Sie verziehen 

Indikativ Futur I ich werde verzeihen  du wirst verzeihen  er/sie/es wird verzeihen  wir werden verzeihen  ihr werdet verzeihen  sie/Sie werden verzeihen 

Indikativ Perfektich habe verziehen  du hast verziehen  er/sie/es hat verziehen  wir haben verziehen  ihr habt verziehen  sie/Sie haben verziehen 

Indikativ Plusquamperfekt

ich hatte verziehen  du hattest verziehen  er/sie/es hatte verziehen  wir hatten verziehen  ihr hattet verziehen  sie/Sie hatten verziehen 

Indikativ Futur IIich werde verziehen haben  du wirst verziehen haben  er/sie/es wird verziehen haben  wir werden verziehen haben  ihr werdet verziehen haben  sie/Sie werden verziehen haben  Konjunktiv I Präsensich verzeihe  du verzeihest  er/sie/es verzeihe  wir verzeihen  ihr verzeihet  sie/Sie verzeihen 

Konjunktiv I Perfektich habe verziehen  du habest verziehen  er/sie/es habe verziehen  wir haben verziehen  ihr habet verziehen  sie/Sie haben verziehen  Konjunktiv I Futur Iich werde verzeihen  du werdest verzeihen  er/sie/es werde verzeihen  wir werden verzeihen  ihr werdet verzeihen  sie/Sie werden verzeihen 

Konjunktiv II Präsensich verziehe  du verziehest  er/sie/es verziehe 

wir verziehen  ihr verziehet  sie/Sie verziehen 

Konjunktiv II Perfektich hätte verziehen  du hättest verziehen  er/sie/es hätte verziehen  wir hätten verziehen  ihr hättet verziehen  sie/Sie hätten verziehen 

Konjunktiv II Futur Iich würde verzeihen  du würdest verzeihen  er/sie/es würde verzeihen  wir würden verzeihen  ihr würdet verzeihen  sie/Sie würden verzeihen 

Konjunktiv I Futur IIich werde verziehen haben  du werdest verziehen haben  er/sie/es werde verziehen haben  wir werden verziehen haben  ihr werdet verziehen haben  sie/Sie werden verziehen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde verziehen haben  du würdest verziehen haben  er/sie/es würde verziehen haben  wir würden verziehen haben  ihr würdet verziehen haben  sie/Sie würden verziehen haben 

Partizip Präsensverzeihend    Partizip Perfektverziehen    Imperativverzeihe, verzeih 

Page 93: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

verzeihen wir  verzeiht  verzeihen Sie     

Conjugarea verbului "wachsen" (a creşte)

Indikativ Präsensich wachse  du wachst  er/sie/es wachst  wir wachsen  ihr wachst  sie/Sie wachsen 

Indikativ Präteritumich wachste  du wachstest  er/sie/es wachste  wir wachsten  ihr wachstet  sie/Sie wachsten  Indikativ Futur I ich werde wachsen  du wirst wachsen  er/sie/es wird wachsen  wir werden wachsen  ihr werdet wachsen  sie/Sie werden wachsen 

Indikativ Perfektich habe gewachst  du hast gewachst  er/sie/es hat gewachst  wir haben gewachst  ihr habt gewachst  sie/Sie haben gewachst 

Indikativ Plusquamperfekt

ich hatte gewachst  du hattest gewachst  er/sie/es hatte gewachst  wir hatten gewachst  ihr hattet gewachst  sie/Sie hatten gewachst 

Indikativ Futur IIich werde gewachst haben  du wirst gewachst haben  er/sie/es wird gewachst haben  wir werden gewachst haben  ihr werdet gewachst haben  sie/Sie werden gewachst haben 

Konjunktiv I Präsensich wachse  du wachsest  er/sie/es wachse  wir wachsen  ihr wachset  sie/Sie wachsen 

Konjunktiv I Perfektich habe gewachst  du habest gewachst  er/sie/es habe gewachst  wir haben gewachst  ihr habet gewachst  sie/Sie haben gewachst  Konjunktiv I Futur Iich werde wachsen  du werdest wachsen  er/sie/es werde wachsen  wir werden wachsen  ihr werdet wachsen  sie/Sie werden wachsen 

Konjunktiv II Präsensich wachste  du wachstest  er/sie/es wachste  wir wachsten 

ihr wachstet  sie/Sie wachsten 

Konjunktiv II Perfektich hätte gewachst  du hättest gewachst  er/sie/es hätte gewachst  wir hätten gewachst  ihr hättet gewachst  sie/Sie hätten gewachst 

Konjunktiv II Futur Iich würde wachsen  du würdest wachsen  er/sie/es würde wachsen  wir würden wachsen  ihr würdet wachsen  sie/Sie würden wachsen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gewachst haben  du werdest gewachst haben  er/sie/es werde gewachst haben  wir werden gewachst haben  ihr werdet gewachst haben  sie/Sie werden gewachst haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gewachst haben  du würdest gewachst haben  er/sie/es würde gewachst haben  wir würden gewachst haben  ihr würdet gewachst haben  sie/Sie würden gewachst haben 

Partizip Präsenswachsend    Partizip Perfektgewachst    Imperativwachse  wachsen wir 

Page 94: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

wachst  wachsen Sie     

Conjugarea verbului "waschen" (a spăla)

Indikativ Präsensich wasche  du wäschst  er/sie/es wäscht  wir waschen  ihr wascht  sie/Sie waschen 

Indikativ Präteritumich wusch  du wuschest  er/sie/es wusch  wir wuschen  ihr wuscht  sie/Sie wuschen 

Indikativ Futur I ich werde waschen  du wirst waschen  er/sie/es wird waschen  wir werden waschen  ihr werdet waschen  sie/Sie werden waschen 

Indikativ Perfektich habe gewaschen  du hast gewaschen  er/sie/es hat gewaschen  wir haben gewaschen  ihr habt gewaschen  sie/Sie haben gewaschen 

Indikativ Plusquamperfekt

ich hatte gewaschen  du hattest gewaschen  er/sie/es hatte gewaschen  wir hatten gewaschen  ihr hattet gewaschen  sie/Sie hatten gewaschen 

Indikativ Futur IIich werde gewaschen haben  du wirst gewaschen haben  er/sie/es wird gewaschen haben  wir werden gewaschen haben  ihr werdet gewaschen haben  sie/Sie werden gewaschen haben 

Konjunktiv I Präsensich wasche  du waschest  er/sie/es wasche  wir waschen  ihr waschet  sie/Sie waschen 

Konjunktiv I Perfektich habe gewaschen  du habest gewaschen  er/sie/es habe gewaschen  wir haben gewaschen  ihr habet gewaschen  sie/Sie haben gewaschen 

Konjunktiv I Futur Iich werde waschen  du werdest waschen  er/sie/es werde waschen  wir werden waschen  ihr werdet waschen  sie/Sie werden waschen  Konjunktiv II Präsensich wüsche  du wüschest  er/sie/es wüsche  wir wüschen 

ihr wüschet  sie/Sie wüschen 

Konjunktiv II Perfektich hätte gewaschen  du hättest gewaschen  er/sie/es hätte gewaschen  wir hätten gewaschen  ihr hättet gewaschen  sie/Sie hätten gewaschen 

Konjunktiv II Futur Iich würde waschen  du würdest waschen  er/sie/es würde waschen  wir würden waschen  ihr würdet waschen  sie/Sie würden waschen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gewaschen haben  du werdest gewaschen haben  er/sie/es werde gewaschen haben  wir werden gewaschen haben  ihr werdet gewaschen haben  sie/Sie werden gewaschen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gewaschen haben  du würdest gewaschen haben  er/sie/es würde gewaschen haben  wir würden gewaschen haben  ihr würdet gewaschen haben  sie/Sie würden gewaschen haben 

Partizip Präsenswaschend    Partizip Perfektgewaschen    Imperativwasche, wasch  waschen wir 

Page 95: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

wascht  waschen Sie     

Conjugarea verbului "weinen" (a plânge)

Indikativ Präsensich weine  du weinst  er/sie/es weint  wir weinen  ihr weint  sie/Sie weinen 

Indikativ Präteritumich weinte  du weintest  er/sie/es weinte  wir weinten  ihr weintet  sie/Sie weinten 

Indikativ Futur I ich werde weinen  du wirst weinen  er/sie/es wird weinen  wir werden weinen  ihr werdet weinen  sie/Sie werden weinen 

Indikativ Perfektich habe geweint  du hast geweint  er/sie/es hat geweint  wir haben geweint  ihr habt geweint  sie/Sie haben geweint 

Indikativ Plusquamperfekt

ich hatte geweint  du hattest geweint  er/sie/es hatte geweint  wir hatten geweint  ihr hattet geweint  sie/Sie hatten geweint 

Indikativ Futur IIich werde geweint haben  du wirst geweint haben  er/sie/es wird geweint haben  wir werden geweint haben  ihr werdet geweint haben  sie/Sie werden geweint haben 

Konjunktiv I Präsensich weine  du weinest  er/sie/es weine  wir weinen  ihr weinet  sie/Sie weinen 

Konjunktiv I Perfektich habe geweint  du habest geweint  er/sie/es habe geweint  wir haben geweint  ihr habet geweint  sie/Sie haben geweint 

Konjunktiv I Futur Iich werde weinen  du werdest weinen  er/sie/es werde weinen  wir werden weinen  ihr werdet weinen  sie/Sie werden weinen 

Konjunktiv II Präsensich weinte  du weintest  er/sie/es weinte  wir weinten 

ihr weintet  sie/Sie weinten 

Konjunktiv II Perfektich hätte geweint  du hättest geweint  er/sie/es hätte geweint  wir hätten geweint  ihr hättet geweint  sie/Sie hätten geweint 

Konjunktiv II Futur Iich würde weinen  du würdest weinen  er/sie/es würde weinen  wir würden weinen  ihr würdet weinen  sie/Sie würden weinen 

Konjunktiv I Futur IIich werde geweint haben  du werdest geweint haben  er/sie/es werde geweint haben  wir werden geweint haben  ihr werdet geweint haben  sie/Sie werden geweint haben  Konjunktiv II Futur IIich würde geweint haben  du würdest geweint haben  er/sie/es würde geweint haben  wir würden geweint haben  ihr würdet geweint haben  sie/Sie würden geweint haben  Partizip Präsensweinend    Partizip Perfektgeweint    Imperativweine  weinen wir 

Page 96: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

weint  weinen Sie     

Conjugarea verbului "wenden" (a întoarce)

Indikativ Präsensich wende  du wendest  er/sie/es wendet  wir wenden  ihr wendet  sie/Sie wenden 

Indikativ Präteritumich wandte, ich wendete  du wandtest, du wendetest  er/sie/es wandte, er wendete  wir wandten, wir wendeten  ihr wandtet, ihr wendetet  sie/Sie wandten, sie wendeten 

Indikativ Futur I ich werde wenden  du wirst wenden  er/sie/es wird wenden  wir werden wenden  ihr werdet wenden  sie/Sie werden wenden 

Indikativ Perfektich habe gewandt, ich habe gewendet  du hast gewandt, du hast gewendet  er/sie/es hat gewandt, er hat gewendet  wir haben gewandt, wir haben gewendet  ihr habt gewandt, ihr habt gewendet  sie/Sie haben gewandt, sie haben gewendet 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gewandt, ich hatte gewendet  du hattest gewandt, du hattest gewendet  er/sie/es hatte gewandt, er hatte gewendet  wir hatten gewandt, wir hatten gewendet 

ihr hattet gewandt, ihr hattet gewendet  sie/Sie hatten gewandt, sie hatten gewendet 

Indikativ Futur IIich werde gewandt haben, ich werde gewendet haben  du wirst gewandt haben, du wirst gewendet haben  er/sie/es wird gewandt haben, er wird gewendet haben  wir werden gewandt haben, wir werden gewendet haben  ihr werdet gewandt haben, ihr werdet gewendet haben  sie/Sie werden gewandt haben, sie werden gewendet haben 

Konjunktiv I Präsensich wende  du wendest  er/sie/es wende  wir wenden  ihr wendet  sie/Sie wenden 

Konjunktiv I Perfektich habe gewandt, ich habe gewendet  du habest gewandt, du habest gewendet  er/sie/es habe gewandt, er habe gewendet  wir haben gewandt, wir haben gewendet  ihr habet gewandt, ihr habet gewendet  sie/Sie haben gewandt, sie haben gewendet 

Konjunktiv I Futur Iich werde wenden  du werdest wenden  er/sie/es werde wenden  wir werden wenden  ihr werdet wenden  sie/Sie werden wenden 

Konjunktiv II Präsensich wendete  du wendetest  er/sie/es wendete  wir wendeten  ihr wendetet  sie/Sie wendeten 

Konjunktiv II Perfektich hätte gewandt, ich hätte gewendet  du hättest gewandt, du hättest gewendet  er/sie/es hätte gewandt, er hätte gewendet  wir hätten gewandt, wir hätten gewendet  ihr hättet gewandt, ihr hättet gewendet  sie/Sie hätten gewandt, sie hätten gewendet 

Konjunktiv II Futur Iich würde wenden  du würdest wenden  er/sie/es würde wenden  wir würden wenden  ihr würdet wenden  sie/Sie würden wenden 

Konjunktiv I Futur IIich werde gewandt haben, ich werde gewendet haben  du werdest gewandt haben, du werdest gewendet haben  er/sie/es werde gewandt haben, er werde gewendet haben  wir werden gewandt haben, wir werden gewendet haben  ihr werdet gewandt haben, ihr werdet gewendet haben  sie/Sie werden gewandt haben, sie werden gewendet haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gewandt haben, ich würde gewendet haben  du würdest gewandt haben, du würdest gewendet haben  er/sie/es würde gewandt haben, er würde gewendet haben  wir würden gewandt haben, wir würden gewendet haben  ihr würdet gewandt haben, ihr würdet gewendet haben  sie/Sie würden gewandt haben, sie würden gewendet haben 

Partizip Präsenswendend   

Page 97: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Partizip Perfektgewandt, gewendet    Imperativwende  wenden wir  wendet  wenden Sie 

Conjugarea verbului "werden" (a deveni)

Indikativ Präsensich werde  du wirst  er/sie/es wird  wir werden  ihr werdet  sie/Sie werden 

Indikativ Präteritumich wurde  du wurdest  er/sie/es wurde  wir wurden  ihr wurdet  sie/Sie wurden 

Indikativ Futur I ich werde werden  du wirst werden  er/sie/es wird werden  wir werden werden  ihr werdet werden  sie/Sie werden werden 

Indikativ Perfektich bin geworden  du bist geworden  er/sie/es ist geworden  wir sind geworden  ihr seid geworden  sie/Sie sind geworden 

Indikativ Plusquamperfektich war geworden  du warst geworden  er/sie/es war geworden  wir waren geworden  ihr wart geworden  sie/Sie waren geworden 

Indikativ Futur IIich werde geworden sein  du wirst geworden sein  er/sie/es wird geworden sein  wir werden geworden sein  ihr werdet geworden sein  sie/Sie werden geworden sein 

Konjunktiv I Präsensich werde  du werdest  er/sie/es werde  wir werden  ihr werdet  sie/Sie werden 

Konjunktiv I Perfektich sei geworden  du seist geworden  er/sie/es sei geworden  wir seien geworden  ihr seiet geworden  sie/Sie seien geworden 

Konjunktiv I Futur Iich werde werden  du werdest werden  er/sie/es werde werden  wir werden werden  ihr werdet werden  sie/Sie werden werden 

Konjunktiv II Präsensich würde 

du würdest  er/sie/es würde  wir würden  ihr würdet  sie/Sie würden 

Konjunktiv II Perfektich wäre geworden  du wärst geworden  er/sie/es wäre geworden  wir wären geworden  ihr wäret geworden  sie/Sie wären geworden 

Konjunktiv II Futur Iich würde werden  du würdest werden  er/sie/es würde werden  wir würden werden  ihr würdet werden  sie/Sie würden werden 

Konjunktiv I Futur IIich werde geworden sein  du werdest geworden sein  er/sie/es werde geworden sein  wir werden geworden sein  ihr werdet geworden sein  sie/Sie werden geworden sein  Konjunktiv II Futur IIich würde geworden sein  du würdest geworden sein  er/sie/es würde geworden sein  wir würden geworden sein  ihr würdet geworden sein  sie/Sie würden geworden sein 

Partizip Präsenswerdend    Partizip Perfektgeworden   

Page 98: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Imperativwerde  werden wir  werdet  werden Sie   

Conjugarea verbului "werfen" (a arunca)

Indikativ Präsensich werfe  du wirfst  er/sie/es wirft  wir werfen  ihr werft  sie/Sie werfen 

Indikativ Präteritumich warf  du warfst  er/sie/es warf  wir warfen  ihr warft  sie/Sie warfen 

Indikativ Futur I ich werde werfen  du wirst werfen  er/sie/es wird werfen  wir werden werfen  ihr werdet werfen  sie/Sie werden werfen 

Indikativ Perfektich habe geworfen  du hast geworfen  er/sie/es hat geworfen  wir haben geworfen  ihr habt geworfen  sie/Sie haben geworfen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte geworfen  du hattest geworfen  er/sie/es hatte geworfen  wir hatten geworfen  ihr hattet geworfen  sie/Sie hatten geworfen 

Indikativ Futur IIich werde geworfen haben  du wirst geworfen haben  er/sie/es wird geworfen haben  wir werden geworfen haben  ihr werdet geworfen haben  sie/Sie werden geworfen haben 

Konjunktiv I Präsensich werfe  du werfest  er/sie/es werfe  wir werfen  ihr werfet  sie/Sie werfen 

Konjunktiv I Perfektich habe geworfen  du habest geworfen  er/sie/es habe geworfen  wir haben geworfen  ihr habet geworfen  sie/Sie haben geworfen 

Konjunktiv I Futur Iich werde werfen  du werdest werfen  er/sie/es werde werfen  wir werden werfen  ihr werdet werfen  sie/Sie werden werfen 

Konjunktiv II Präsensich würfe  du würfest 

er/sie/es würfe  wir würfen  ihr würfet  sie/Sie würfen  Konjunktiv II Perfektich hätte geworfen  du hättest geworfen  er/sie/es hätte geworfen  wir hätten geworfen  ihr hättet geworfen  sie/Sie hätten geworfen 

Konjunktiv II Futur Iich würde werfen  du würdest werfen  er/sie/es würde werfen  wir würden werfen  ihr würdet werfen  sie/Sie würden werfen 

Konjunktiv I Futur IIich werde geworfen haben  du werdest geworfen haben  er/sie/es werde geworfen haben  wir werden geworfen haben  ihr werdet geworfen haben  sie/Sie werden geworfen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde geworfen haben  du würdest geworfen haben  er/sie/es würde geworfen haben  wir würden geworfen haben  ihr würdet geworfen haben  sie/Sie würden geworfen haben  Partizip Präsenswerfend    Partizip Perfektgeworfen    Imperativ

Page 99: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

wir f  werfen wir  werft  werfen Sie     

Conjugarea verbului "wiegen" (a cântări)

Indikativ Präsensich wiege  du wiegst  er/sie/es wiegt  wir wiegen  ihr wiegt  sie/Sie wiegen 

Indikativ Präteritumich wog  du wogst  er/sie/es wog  wir wogen  ihr wogt  sie/Sie wogen 

Indikativ Futur I ich werde wiegen  du wirst wiegen  er/sie/es wird wiegen  wir werden wiegen  ihr werdet wiegen  sie/Sie werden wiegen 

Indikativ Perfektich habe gewogen  du hast gewogen  er/sie/es hat gewogen  wir haben gewogen  ihr habt gewogen  sie/Sie haben gewogen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gewogen  du hattest gewogen  er/sie/es hatte gewogen  wir hatten gewogen  ihr hattet gewogen  sie/Sie hatten gewogen 

Indikativ Futur IIich werde gewogen haben  du wirst gewogen haben  er/sie/es wird gewogen haben  wir werden gewogen haben  ihr werdet gewogen haben  sie/Sie werden gewogen haben 

Konjunktiv I Präsensich wiege  du wiegest  er/sie/es wiege  wir wiegen  ihr wieget  sie/Sie wiegen 

Konjunktiv I Perfektich habe gewogen  du habest gewogen  er/sie/es habe gewogen  wir haben gewogen  ihr habet gewogen  sie/Sie haben gewogen 

Konjunktiv I Futur Iich werde wiegen  du werdest wiegen  er/sie/es werde wiegen  wir werden wiegen  ihr werdet wiegen  sie/Sie werden wiegen 

Konjunktiv II Präsensich wöge  du wögest 

er/sie/es wöge  wir wögen  ihr wöget  sie/Sie wögen 

Konjunktiv II Perfektich hätte gewogen  du hättest gewogen  er/sie/es hätte gewogen  wir hätten gewogen  ihr hättet gewogen  sie/Sie hätten gewogen 

Konjunktiv II Futur Iich würde wiegen  du würdest wiegen  er/sie/es würde wiegen  wir würden wiegen  ihr würdet wiegen  sie/Sie würden wiegen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gewogen haben  du werdest gewogen haben  er/sie/es werde gewogen haben  wir werden gewogen haben  ihr werdet gewogen haben  sie/Sie werden gewogen haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gewogen haben  du würdest gewogen haben  er/sie/es würde gewogen haben  wir würden gewogen haben  ihr würdet gewogen haben  sie/Sie würden gewogen haben 

Partizip Präsenswiegend    Partizip Perfektgewogen    Imperativ

Page 100: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

wiege, wieg  wiegen wir  wiegt  wiegen Sie     

Conjugarea verbului "wissen" (a şti)

Indikativ Präsensich weiß  du weißt  er/sie/es weiß  wir wissen  ihr wisst  sie/Sie wissen 

Indikativ Präteritumich wusste  du wusstest  er/sie/es wusste  wir wussten  ihr wusstet  sie/Sie wussten 

Indikativ Futur I ich werde wissen  du wirst wissen  er/sie/es wird wissen  wir werden wissen  ihr werdet wissen  sie/Sie werden wissen  Indikativ Perfektich habe gewusst  du hast gewusst  er/sie/es hat gewusst  wir haben gewusst  ihr habt gewusst  sie/Sie haben gewusst 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gewusst  du hattest gewusst  er/sie/es hatte gewusst  wir hatten gewusst  ihr hattet gewusst  sie/Sie hatten gewusst 

Indikativ Futur IIich werde gewusst haben  du wirst gewusst haben  er/sie/es wird gewusst haben  wir werden gewusst haben  ihr werdet gewusst haben  sie/Sie werden gewusst haben 

Konjunktiv I Präsensich wisse  du wissest  er/sie/es wisse  wir wissen  ihr wisset  sie/Sie wissen 

Konjunktiv I Perfektich habe gewusst  du habest gewusst  er/sie/es habe gewusst  wir haben gewusst  ihr habet gewusst  sie/Sie haben gewusst 

Konjunktiv I Futur Iich werde wissen  du werdest wissen  er/sie/es werde wissen  wir werden wissen  ihr werdet wissen  sie/Sie werden wissen 

Konjunktiv II Präsensich wüsste 

du wüsstest  er/sie/es wüsste  wir wüssten  ihr wüsstet  sie/Sie wüssten 

Konjunktiv II Perfektich hätte gewusst  du hättest gewusst  er/sie/es hätte gewusst  wir hätten gewusst  ihr hättet gewusst  sie/Sie hätten gewusst 

Konjunktiv II Futur Iich würde wissen  du würdest wissen  er/sie/es würde wissen  wir würden wissen  ihr würdet wissen  sie/Sie würden wissen 

Konjunktiv I Futur IIich werde gewusst haben  du werdest gewusst haben  er/sie/es werde gewusst haben  wir werden gewusst haben  ihr werdet gewusst haben  sie/Sie werden gewusst haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gewusst haben  du würdest gewusst haben  er/sie/es würde gewusst haben  wir würden gewusst haben  ihr würdet gewusst haben  sie/Sie würden gewusst haben 

Partizip Präsenswissend    Partizip Perfektgewusst   

Page 101: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Imperativwisse  wissen wir  wisst  wissen Sie   

Conjugarea verbului "wollen" (a dori)

Indikativ Präsensich will  du willst  er/sie/es will  wir wollen  ihr wollt  sie/Sie wollen 

Indikativ Präteritumich wollte  du wolltest  er/sie/es wollte  wir wollten  ihr wolltet  sie/Sie wollten 

Indikativ Futur I ich werde wollen  du wirst wollen  er/sie/es wird wollen  wir werden wollen  ihr werdet wollen  sie/Sie werden wollen 

Indikativ Perfektich habe gewollt / ich habe wollen  du hast gewollt / du hast wollen  er/sie/es hat gewollt / er hat wollen  wir haben gewollt / wir haben wollen  ihr habt gewollt / ihr habt wollen  sie/Sie haben gewollt / sie haben wollen 

Indikativ Plusquamperfektich hatte gewollt / ich hatte wollen  du hattest gewollt / du hattest wollen  er/sie/es hatte gewollt / er hatte wollen  wir hatten gewollt / wir hatten wollen  ihr hattet gewollt / ihr hattet wollen  sie/Sie hatten gewollt / sie hatten wollen 

Indikativ Futur IIich werde gewollt haben  du wirst gewollt haben  er/sie/es wird gewollt haben  wir werden gewollt haben  ihr werdet gewollt haben  sie/Sie werden gewollt haben 

Konjunktiv I Präsensich wolle  du wollest  er/sie/es wolle  wir wollen  ihr wollet  sie/Sie wollen 

Konjunktiv I Perfektich habe gewollt / ich habe wollen  du habest gewollt / du habest wollen  er/sie/es habe gewollt / er habe wollen  wir haben gewollt / wir haben wollen  ihr habet gewollt / ihr habet wollen  sie/Sie haben gewollt / sie haben wollen  Konjunktiv I Futur Iich werde wollen  du werdest wollen  er/sie/es werde wollen  wir werden wollen  ihr werdet wollen  sie/Sie werden wollen 

Konjunktiv II Präsensich wollte 

du wolltest  er/sie/es wollte  wir wollten  ihr wolltet  sie/Sie wollten 

Konjunktiv II Perfektich hätte gewollt / ich hätte wollen  du hättest gewollt / du hättest wollen  er/sie/es hätte gewollt / er hätte wollen  wir hätten gewollt / wir hätten wollen  ihr hättet gewollt / ihr hättet wollen  sie/Sie hätten gewollt / sie hätten wollen 

Konjunktiv II Futur Iich würde wollen  du würdest wollen  er/sie/es würde wollen  wir würden wollen  ihr würdet wollen  sie/Sie würden wollen  Konjunktiv I Futur IIich werde gewollt haben  du werdest gewollt haben  er/sie/es werde gewollt haben  wir werden gewollt haben  ihr werdet gewollt haben  sie/Sie werden gewollt haben 

Konjunktiv II Futur IIich würde gewollt haben  du würdest gewollt haben  er/sie/es würde gewollt haben  wir würden gewollt haben  ihr würdet gewollt haben  sie/Sie würden gewollt haben 

Partizip Präsenswollend    Partizip Perfektgewollt / wollen   

Page 102: Conjugarea primelor 100 verbe din limba germană

Imperativ-  -  -  -