Conferința științifică națională cu participare internațională...

48
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI INOVARE Conferința științifică națională cu participare internațională INTEGRARE PRIN CERCETARE ȘI INOVARE Program

Transcript of Conferința științifică națională cu participare internațională...

Page 1: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI INOVARE

Conferința științifică națională

cu participare internațională

INTEGRARE PRIN CERCETARE ȘI INOVARE

Program

Page 2: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

1

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI INOVARE

Conferința științifică națională

cu participare internațională

INTEGRARE PRIN CERCETARE ȘI INOVARE

Program

Chisinău, 2020

Page 3: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

2

Conferința științifică națională cu participare internațională INTEGRARE PRIN CERCETARE ȘI INOVARE

Comitetul științific: Gheorghe Ciocanu

Universitatea de Stat din Moldova, dr. hab., prof. univ.

Florentin Paladi Universitatea de Stat din Moldova, prorector pentru activitatea ştiinţifică, dr. hab., prof. univ.

Constantin Marin Universitatea de Stat din Moldova, președinte al Consiliului științific, dr. hab., prof. univ.

Valentina Nicorici Universitatea de Stat din Moldova, decan al Facultăţii de Fizică şi Inginerie, dr., conf. univ.

Antonina Gubanova

Universitatea națională ,,Ivan Oghienko”, Facultatea de Fizică și Matematică, Kameneț Podolsk, Ucraina, dr., conf. univ.

Galina Rusu Universitatea de Stat din Moldova, decan al Facultăţii de Matematică şi Informatică, dr., conf. univ.

Mihai Leşanu Universitatea de Stat din Moldova, decan al Facultăţii de Biologie şi Pedologie, dr., conf.univ.

Dorel Ureche Universitatea ,,Vasile Alecsandri”, Facultatea de Științe, Bacău, România, dr., conf. univ.

Viorica Gladchi Universitatea de Stat din Moldova, decan al Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică, dr., conf.univ.

Sergiu Brînză Universitatea de Stat din Moldova, decan al Facultăţii de Drept, dr.hab., prof. univ.

Sergiu Matveev Universitatea de Stat din Moldova, decan al Facultăţii de Istorie şi Filosofie, dr., conf. univ.

Sorin Șipoș Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, România, dr., prof. univ.

Georgeta Stepanov

Universitatea de Stat din Moldova, Decan al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, dr. hab., prof. univ.

Elena Kuznetsova Universitatea Națională Politehnică din Lvov, Ucraina, dr.hab., prof.univ.

Dumitru Mirel Popa

Universitatea „Apollonia”, Decan al Facultății de Ştiinţe ale Comunicării, Iaşi, România, dr., prof. univ.

Adriana Cazacu Universitatea de Stat din Moldova, decan al Facultăţii de Litere, dr., conf. univ.

Gabriela Ignat

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Facultatea de Agricultură, Iaşi, România, dr., conf. univ.

Vladimir Guţu Universitatea de Stat din Moldova, decan al Facultăţii de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, dr.hab., prof. univ.

Marta Iuliana Vicol

Universitatea ,,Petre Andrei”, Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, Iași, România, dr., lector univ.

Constantin Ticu Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea Psihologie și Științe ale Educației, directorul Școlii Doctorale, Iași, România, dr., prof. univ.

Page 4: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

3

Contiu Tiberiu Șoitu

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, decan al Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice , Iași, România, dr., prof.univ.,

Alexandru Solcan Universitatea de Stat din Moldova, decan al Facultăţii de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, dr., conf. univ.

Galina Ulian Universitatea de Stat din Moldova, decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice, dr. hab., prof. univ.

Veronica Grosu Universitatea ,,Ștefan cel Mare”, Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, Suceava, România, dr., prof. univ.,

Ludmila Cojocaru Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Cercetare și Inovare, secretar științific, dr., conf. univ.

Tatiana Bulimaga Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Cercetare și Inovare, șef secţie, responsabil de ediţie, responsabil secţiunea Ştiinţe ale naturii şi exacte

Marianna Savva Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Cercetare și Inovare, specialist principal, responsabil secţiunile Ştiinţe sociale şi științe juridice şi economice

Violeta Macovei Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Cercetare și Inovare, specialist principal, responsabil secţiunea Ştiinţe umanistice

Andrei Perjan Universitatea de Stat din Moldova, Școala doctorală matematică și știința informaticii, dr.hab., prof. univ.

Viorel Duşciac Universitatea de Stat din Moldova, Școala doctorală de științe fizice şi inginereşti, dr., conf. cercet.

Maria Gonţa Universitatea de Stat din Moldova, Școala doctorală de științe chimice, dr.hab., prof. univ.

Șalaru Victor Universitatea de Stat din Moldova, Școala doctorală de științe biologice și geonomice, dr.hab., prof. univ.

Aurel Zanoci Universitatea de Stat din Moldova, Școala doctorală de istorie, arheologie și filosofie, dr., conf. univ.

Iraida Condrea Universitatea de Stat din Moldova, Școala doctorală de studii lingvistice și literare, dr. hab., prof. univ.

Cornelia Cincilei Universitatea de Stat din Moldova, Şcoala doctorală de studii de lingvistică romano-germanică și literatură universală și comparată, dr., conf. univ.

Mariana Doga-Mîrzac

Universitatea de Stat din Moldova, Școala doctorală de științe economice, dr. hab., conf. univ.

Svetlana Slusarenco

Universitatea de Stat din Moldova, Școala doctorală de ştiinţe juridice, dr., conf. univ.

Victor Saca Universitatea de Stat din Moldova, Școala doctorală de științe sociale, dr. hab., prof. univ.

Svetlana Tolstaia Universitatea de Stat din Moldova, Școala doctorală de psihologie și științe ale educației, dr., conf. univ.

© Universitatea de Stat din Moldova

Page 5: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

4

Programul de lucru al conferinţei Atelierul Biologie şi Pedologie

Sedința Plenară consacrată in

memoriam „Mihai Coşcodan”

Mihai Leșanu, dr., conf. univ.

Vitalie Sochircă, dr., conf. univ.

Marți, 10.11.2020

Sala 324, bl. III, ora 12.00

Secţia Geoştiinţe şi Silvicultură

Vitalie Sochircă, dr., conf. univ.

Tatiana Nagacevschi, dr., conf. univ.

Marți, 10.11.2020

Sala 324, bl. III, ora 15.00

Secţia Biologie şi Ecologie

Aurelia Crivoi, dr. hab., prof. univ.

Elena Chiriţa, dr., cercet. ştiinţ. coord.

Miercuri, 11.11.2020

Sala 221, bl. III, ora 12.00

Atelierul Fizică și Inginerie, Matematică și Informatică

Natalia Nedeoglo, dr., conf.univ.

Galina Rusu, dr., conf.univ.

Marți, 10.11.2020

Sala 122, bl. IV, ora 13.30

Atelierul științifico-practic

,,Tehnologii fizice avansate cu

aplicarea UVS în monitorizarea și

modelarea factorilor de mediu’’

Florentin Paladi, dr.hab., prof.univ.

Marți, 10.11.2020

Sala 429, bl. IV, ora 13.00

Atelierul Chimie și Tehnologie Chimică

Tatiana Isac-Guțul, dr., conf. univ.

Ruslan Borodaev, dr.

Marți, 10.11.2020

Ora 15.00

Atelierul Litere

Secțiunea 1

Elena Varzari, dr., conf. univ.

Marți, 10.11.2020

Sala 205, bl.III, ora 13.30

Secțiunea 2

Lucia Veste, drd., lector univ.

Miercuri, 11.11.2020

Sala 130, bl. III, ora 13.30

Atelierul Jurnalism și Științe ale Comunicării

Secția Teoria și Practica

Jurnalismului

Ludmila Rusnac, dr., lector univ.

Marți, 10.11.2020

Sala 421, bl. central

Secția Comunicare și Teoria

Informării

Inga Cernat, lector univ.

Marți, 10.11.2020

Sala 423, bl. central, ora 10.00

Atelierul Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative

Tatiana Ciobanu, dr., conf. univ.

Victoria Bevziuc, dr., lector univ.

Carolina Budurina-Goreacii, dr., lector univ.

Miercuri, 11.11.2020

Sala 505, bl.central, ora 11.00

Atelierul Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială

Secția Psihologie

Angela Potâng, dr., conf. univ.

Viorica Mocanu, dr., conf. univ.

Jana Racu, dr.hab., prof. univ.

Ana Tarnovschi, dr., lector univ.

Marți, 10.11.2020

Sala 507, bl. III, ora 10.00

Secția Științe ale Educației Maia Șevciuc, dr., conf. univ.

Nadejda Butnari, drd., asist. univ.

Ana Dabija, dr., lector univ.

Marți, 10.11.2020

Sala 503, bl.III, ora 09.30

Secția Sociologie și Asistență

Socială

Stela Milicenco, dr., conf. univ.

Tatiana Spătaru, dr. hab., prof. univ.

Miercuri, 11.11.2020

Ora 14.00

Atelierul Drept

Secția Drept Penal

Stanislav Copețchi, dr., conf. univ.

Mihaela Botnarenco, dr., conf. univ.

Marți/Miercuri, 10-11.11.2020

Sala 216, bl.II, ora 10.00

Secția Drept Public Ciobanu Rodica, dr., conf. univ.

Svetlana Slusarenco, dr., conf. univ.

Marți, 10.11.2020

Sala 119, bl.II, ora 10.00

Secția Drept Internațional Olga Dorul, dr., conf. univ. Miercuri, 11.11.2020

Sala 119, bl.II, ora 11.00

Secția Drept Privat Octavian Cazac, dr., conf. univ.

Natalia Chibac, dr., lector univ.

Marți, 10.11.2020

Sala 206, bl.II, ora 10.30

Secția Drept Procedural Elena Belei, dr., conf. univ.

Tatiana Vîzdoaga, dr., conf. univ.

Miercuri, 11.11.2020

Sala 216, bl. II, ora 11.00

Atelierul Științe Economice

Natalia Stefanco, lector univ.

Marți, 10.11.2020

Sala 327, bl. central, ora 11.00

Page 6: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

5

ȘTIINȚE ALE NATURII ȘI EXACTE

ATELIERUL BIOLOGIE ŞI PEDOLOGIE

(str. M.Kogălniceanu, 65, bl.III, USM )

ȘEDINȚĂ PLENARĂ

Viața și activitatea profesorului universitar Mihai Coșcodan1

Moderatori – Mihai LEȘANU, dr., conf.univ.

Vitalie SOCHIRCĂ, dr., conf. univ.

Marți, 10 noiembrie 2020

Sala 324 „Mihai Coșcodan”, bl. III, ora 12.00 Link-ul pentru accesul on-line: https://us02web.zoom.us/j/87347836089

Meeting ID: 873 4783 6089

1. Maria NEDEALCOV, Vitalie SOCHIRCĂ, Ilie BOIAN

Preocupări științifice ale profesorului

și savantului Mihai Coșcodan

2. Serghei FILIPENCO

Activitatea didactică și managerială a profesorului universitar

Mihai Coșcodan

3. Discuții: Dezvoltarea sistemului de învățământ superior

Secţia Geoştiinţe şi Silvicultură

consacrată in memoriam „Mihai Coşcodan”

Program de lucru

Marți, 10 noiembrie 2020

Sala 324 ,,Mihai Coșcodan”, bl. III, ora 15.00 Link-ul pentru accesul on-line: https://us02web.zoom.us/j/89357081085

Meeting ID: 893 5708 1085

1. Laurenţia ARTIOMOV, Nina FRUNZE

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

Impactul nanoparticulelor de argint asupra microbiomului solului

1Masa rotundă este organizată cu susținerea Proiectului ,,Platforma ecologică’’, realizat de

Asociația Internațională ,,Eco-TIRAS’’ (Chișinău) în parteneriat cu OO ,,Ecospectr’’ (Bender),

în cadrul Programului ,,Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii’’, finanțaț de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Page 7: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

6

2. Petru BALAN

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Influența regulatorilor de creștere asupra normării organelor

reproductive, productivității și calității fructelor

la soiul de măr Gala Delicious

3. Alina BEȘLIU Evaluarea acțiunii nanocompozitului chitosan-fier

și chitosan-zinc asupra biosintezei carbohidraților

la tulpina de levuri Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30

4. Inna BÎLICI

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Sortimentul mărului pe plan mondial

și în Republica Moldova

5. Ștefan CRUCEAN

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Efectul negativ de pe urma simbiozei furnicilor (formicidae)

și ale afidelor (Callaphis juglandis Goeze)

asupra culturii nucifere

6. Gheorghe JIGĂU, Anjela STADNIC, Boris TURCHIN, Nina PLĂCINTĂ, Cristian JIGĂU, Natalia BORȘ, Nistor BOLOCAN Universitatea de Stat din Moldova Institutul de Microbiologie și Biotehnologie Funcțiile agroecologice ale structurii agregatice a solurilor (concept, conținut)

7. Gheorghe JIGĂU, Boris TURCHIN, Nina PLĂCINTĂ,

Cristian JIGĂU, Anjela STADNIC, Sergiu DOBROJAN,

Galina DOBROJAN

Procedeul biofizico-tehnologic de ameliorare

a complexelor de solonețuri și cernoziomuri solonetizate

(concept, conținut)

8. Tatiana NAGACEVSCHI, Stela CURCUBĂT Reforma funciară în Moldova, ca rezultat

al unei strategii arbitrare

9. Vitalie SOCHIRCĂ, Tatiana NAGACEVSCHI

Cercetări geopedologice la situl arheologic

Saharna-Rude din raionul Rezina,

Republica Moldova

Page 8: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

7

10. Anjela STADNIC, Gheorghe JIGĂU, Boris TURCHIN,

Nina PLĂCINTĂ, Natalia BORȘ, Cristian JIGĂU,

Nistor BOLOCAN

Universitatea de Stat din Moldova

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie

Paradigma sustenabilizării sistemelor agricole

de management a fertilității cernoziomurilor arabile

11. Andrei LUNGU

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Necesitatea cultivării legumelor în spații protejate

12. Anatolie GANEA

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Perspectivele conservării in situ a părului

pădureț în Republica Moldova

Secţia Biologie și Ecologie

Moderatori – Aurelia CRIVOI, dr. hab., prof. univ.

Elena CHIRIŢA, dr., cercet. ştiinţ. coord.

Miercuri, 11 noiembrie 2020

Sala 221, bl. III, ora 12.00 Link-ul pentru accesul on-line: meet.google.com/kzu-ncbh-gec

1. Aurelia CRIVOI, Iurie BACALOV, Elena CHIRIŢA,

Adriana DRUŢA, Ana ILIEŞ, Iulian PARA, Lidia

COJOCARI, Luminița SUVEICĂ, Ilona POZDNEACOVA

Universitatea de Stat din Moldova

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N.Testemițanu”

Evaluarea efectului hematomodulator al tincturii

de propolis pe fundalul diabetului experimental

2. Luminița SUVEICA, Vlad ROȘCA, Aurelia CRIVOI, Iurie

BACALOV, Elena CHIRIŢA, Lidia COJOCARI, Adriana

DRUȚA , Ana ILIEŞ, Iulian PARA, Ilona POZDNEACOVA

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N.Testemițanu”,

România, Universitatea de Stat din Moldova,

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Obezitatea infantilă

Page 9: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

8

3. Alexandr MOROZOV

Institute of Zoology

Ixodid ticks of recreational areas of the city Chisinau

4. Alina TROFIM, Valentina BULIMAGA, Liliana ZOSIM, Maria-Bianca BULIMAGA Universitatea de Stat din Moldova Universitatea din Köln, Germania Aplicarea biopreparatelor cianobacteriene pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii

5. Юлианна ЛУПАШКО, Наталья ТАРАН,

Елена БЕРЕЗОВСКАЯ

Государственный университет медицины

и фармации им. Н. Тестемицану

Качество жизни у пациентов с циррозом

печени до трансплантации

6. Людмила ГОЛОВАТЮК, Елена БЕРЕЗОВСКАЯ,

Даниелла ЛУПАШКО, Галина ПОСТОЛАТИ

Государственный университет медицины

и фармации им. Н. Тестемицану

Некоторые показатели лабораторной диагностики

при оценке нутритивного статуса

7. Елена БЕРЕЗОВСКАЯ, Юлианна ЛУПАШКО, Ина ВЕНГЕР, Елена КИРВАС Государственный университет медицины и фармации им. Н. Тестемицану Методы оценки качества жизни у пациентов с хроническими гепатопатиями

8. Inga DELEU Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport Estimarea nivelului de acid lactic în organismul sportivilor înotători de performanță în timpul efortului de înot în regim anaerobo-aerob

9. Natalia DUDNIC, Eugeniu DUDNIC

Unele aspecte privind dopajul în sport

10. Ilona POZDNEACOVA

Prevenirea hipercoagulabilității sângelui în diabetul

experimental ca urmare a administrării resveratrolului

din Vitis vinifera și Polygonum cuspidatum

Page 10: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

9

11. Anatolie BACIU Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie Integrarea fiziologiei în domeniul interdisciplinar al ingineriei biologice sau biomedicale

12. Ion BALAN, Nicolae ROȘCA, Vladimir BUZAN, Iulia CAZACOV, Sergiu BALACCI, Galina OSIPCIUC, Alexei HANȚAȚUC Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie Aspecte moleculare ale capacitării celulelor reproductive

13. Victoria BOGDAN, Mariana CIOCHINĂ,

Lilia POLEACOVA

Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie

Streptococi cu incidenţă în diverse surse naturale

14. Olga BULAT

Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie

Efectele rațiilor alimentare cu diferit conținut

de componente asupra statutului imun umoral

în perioada diminuării și degradării funcțiilor vitale

15. Iulia CAZACOV, Ion BALAN, Ion MEREUȚĂ,

Vladimir BUZAN, Nicolai ROȘCA, Melania BUCARCIUC,

Lilia POLEACOVA, Olga BULAT

Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie

Acțiunea sinergismului zaharozei și dulcitului

în componența mediului pentru

congelarea spermei umane

16. Natalia CHISELIŢA, Oleg CHISELIŢA,

Nadejda EFREMOVA, Elena TOFAN, Alina BEŞLIU,

Marina DANILIŞ, Constantin DADU, Ana LOZAN

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

Potenţialul biochimic al biomasei de levuri

din sedimentele de la producerea berii

17. Svetlana DJUR, Valentina BULIMAGA, Liliana ZOSIM,

Ion TAȘCA, Veronica DUMBRĂVEANU

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

Universitatea de Stat din Moldova

Procedeu de obţinere a biomasei cianobacteriei Spirulina

platensis cu conţinut sporit de germaniu şi seleniu

Page 11: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

10

18. Nadejda EFREMOVA, Alina BEȘLIU,

Natalia CHISELIȚA, Elena TOFAN

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie

Evaluarea viabilității și productivității tulpinii de levuri

pigmentate în prezența nanoparticulelor de argint 19. Ecaterina ERHAN, Inga DELEU

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport Cercetarea nivelului de proteină totală, uree, acid uric şi creatinină la sportivii înotători de performanţă

20. Vasile FEDAȘ

Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie

Obezitatea – noi abordări, paradigme și oportunități

21. Liudmila LISTOPADOVA

The role of activating systems in the formation of correlative

properties of bioelectric activity in the areas of the neocortex

during motivated behavior

22. Igor PETCU, Ion BALAN, Boris DEMCENCO,

Natalia OSADCI, Feodora ROŞCA,

Veceaslav GRAMOVICI

Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii

în Zootehnie şi Medicină Veterinară

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Rolul bioactiv al aminoacizilor în componența

rației alimentare pentru păsări

23. Ludmila RUDI, Liliana CEPOI, Tatiana CHIRIAC,

Ana VALUȚĂ, Vera MISCU,

Ion ROTARI, Anastasia CEPOI

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie

Unele particularități ale procesului de biofuncționalizare

spontană a nanoparticulelor de Ag (PEG) de către

celulele vii ale cianobacteriei Spirulina platensis

24. Tamara SIRBU, Viorina GORINCIOI,

Cristina MOLDOVAN, Olga ȚURCAN, Ion TIMUȘ

IP Institutul de Microbiologie și Biotehnologie

IP Institutul de Chimie

Studiul viabilității tulpinilor de micromicete

cultivate pe medii cu nanoparticule

Page 12: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

11

25. Boris DEMCENCO, Ion BALAN, Igor PETCU,

Natalia OSADCI, Feodora ROŞCA,

Veceaslav GRAMOVICI

Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii

în Zootehnie şi Medicină Veterinară

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Взаимосвязь между содержанием йода

и интенсивность метаболических процессов птицы

26. Федор СТРУТИНСКИЙ, Ион МЕРЕУЦЭ,

Светлана ГАРАЕВА, Владимир КАРАУШ,

Лилия ПОЛЯКОВА, Галина ПОСТОЛАТИ,

Марьяна ЧОКИНЭ

Институт физиологии и санокреатологии

Влияние окислительно-восстановительного

потенциала воды на аминокислотный

профиль крови модельных животных

27. Vladimir ȘEPTIȚCHI, Ana LEORDA,

Lilia POLEACOVA

Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie

Factorii imuni, implicați în dezvoltarea

dereglărilor spermatogenezei

28. Ana LEORDA, Vladimir ȘEPTIȚCHI,

Viorica RAISCHI

Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie

Factorii comportamentali de risc în condiții de stres

psihoemoțional provocat de izolare

29. Valentina CIOCHINĂ, Vladimir ȘEPTIȚCHI,

Ana LEORDA, Valeria VRABIE

Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie

Stresul psihogen în condițiile pandemiei COVID-19

(Fapte și ipoteze preliminare)

30. Viorica RAISCHI, Ana LEORDA, Vladimir ȘEPTIȚCHI,

Maria SCRALIUC

Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie

Regimul alimentar în condiții de stres psihoemoțional,

provocat de izolare

Page 13: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

12

31. Vasile MACARI, Valeriu RUDIC, Valentin GUDUMAC,

Gheorghe PISTOL, Victor PUTIN, Ana ROTARU,

Zuabi BAKER, Valeria PANTEA

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N.Testemițanu”

Impactul remediului ZooBioR din spirulină asupra stării

funcționale a ficatului la găini în prima perioadă de ouat

32. Gheorghe PISTOL, Vasile MACARI, Victor PUTIN, Ana ROTARU, Liliana ROTARI, Dumitru MAȚENCU, Sergiu DIDORUC, Ion CATANA Universitatea Agrară de Stat din Moldova Efectele remediului ZooBioR, produs autohton asupra statusului clinico-hematologic la găini, în prima perioadă tehnologică de ouat

33. Ludmila BATÎR, Valerina SLANINA IP Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

Influenţa nanoparticulelor în baza fierului asupra

viabilităţii microorganismelor în urma liofilizării

34. Lilia POLEACOVA, Mariana CIOCHINĂ, Victoria

BOGDAN

Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie

Impactul rațiilor alimentare cu conţinut diferit al

componentelor constituente asupra potenţialului vital şi masei

corporale la şobolani în diferite perioade de vârstă

35. Александр КОРЛЭТЯНУ Онтогенетические особенности исследовательского поведения и стрессоустойчивости белых крыс в условиях новизны

36. Людмила КОРЛЭТЯНУ, Сергей МАСЛОБРОД

Вода как индуктор биологических эффектов при

воздействии миллиметрового излучения на семена

Page 14: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

13

ATELIERUL CHIMIE ȘI TEHNOLOGIE CHIMICĂ

(str. Al. Mateevici, 60, bl.IV)

Moderatori – Tatiana ISAC-GUȚUL, dr., conf.univ.

Ruslan BORODAEV, dr.

ȘEDINȚĂ PLENARĂ

Marți, 10 noiembrie 2020, ora 15.00 Link-ul pentru accesul on-line:

https://us02web.zoom.us/j/86297753814?pwd=d3B5VnRrTTE5OFdmMmVtUGNX

M1BnUT09

1. Viorica GLADCHI

Cuvânt de salut А.Н. СТРОЙ

Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и

химической безопасности им. академика Л.И. Медведя

Министерства здравоохранения Украины

Оценка рисков влияния потребления различных никотин-

содержащих изделий на качество воздуха в помещении

***

1. Anna RUSNAC, Olga GARBUZ, Aurelian GULEA

Sinteza și cercetarea proprietăților anticancer ale combinațiilor

coordinative în baza cuprului (II) și 4-({2-[(piridin-2-il)

metiliden]hidrazincarbotioil}amino)benzoat de etil

2. Vladislav BLONSCHI, Viorica GLADCHI

Transformări fotochimice ale cisteinei în prezența acizilor

humici și a ionilor de cupru (II) și fier (III)

3. Valentin BOBEICĂ, Vladiclav BLONSCHI,

Elena COJOCARU, Adriana NEGARA

Separarea compușilor fitochimici ai rădăcinii de lemn

dulce în trei grupuri de principii farmacologic active

4. Angela LIS, Viorica GLADCHI, Gheorghe DUCA

Universitatea de Stat din Moldova

Institutul de Chimie

Participarea substanțelor humice la fotoliza acidului

tioglicolic în mediul acvatic

Page 15: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

14

5. Larisa MOCANU, Maria GONȚA, Vera MATVEEVICI,

Veronica PORUBIN-SCHIMBĂTOR

Degradarea fotocatalitică a amoxicilinei cu dioxid

de titan și raze UV în soluții apoase

6. Elena NEGUȚA, Gabriel LAZĂR, Ion BULIMESTRU

Compuşi coordinativi homo- și heterometalici ai Cu(II)

și Bi(III) cu ioni aminopolicarboxilat

și semi/tiosemicarbazone ale 2-formilpiridinei

7. Vasile GUŢANU, Elena TUTOVAN, Tatiana ISAC-GUȚUL

Cinetica sorbţiei albastrului de metilen pe carbuni activi

8. Ana POPUȘOI, Ștefan ROBU, Pavel ȚIULEANU,

Galina DRAGALINA, Tamara POTLOG

Metaloftalocianine solubile în apă din copolimeri

de N-vinilpirolidonă cu clorură de acriloil

9. Veronica PORUBIN-SCHIMBĂTOR, Maria GONȚA,

Larisa MOCANU

Fotooxidarea catalitică a surfactantului cationic CTAB

10. Elena BUNDUCHI, Ruslan BORODAEV

Evaluarea capacităţii de autopurificare a apelor lacului Dănceni

în condiţiile de creştere a concentraţiei de cisteină

11. Diana CEBOTARI

Moldova State University, Paris-Saclay University

Synthesis and characterization of complexes based

on fragments [Mo2O2S2]2+ for applications in biology

Page 16: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

15

ATELIERUL FIZICĂ ȘI INGINERIE

ATELIERUL MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

(str.Al.Mateevici, 60, bl.IV)

Moderatori – Natalia NEDEOGLO, dr., conf. univ.

Galina RUSU, dr., conf. univ.

Marți, 10 noiembrie 2020

Sala 122, bl. IV, ora 13.30 Link-ul pentru accesul on-line: meet.google.com/otz-gada-khb

1. Александр КЛЮКАНОВ, Денис НИКА

Квазичастицы в физике

конденсированного состояния

2. Dumitru RUSNAC, Ion LUNGU,

Tamara POTLOG

Formarea stării excitate triplet în straturile subțiri

dopate cu GA sintetizate din soluție

3. Vadim P. SIRKELI

Recent progress in wide bandgap semiconductors-based

devices for terahertz applications

4. Dumitru RUSNAC, Vladimir FEDOROV,

Gleb COLIBABA

Obţinerea straturilor subţiri de ZnO

cu conductibilitate înaltă prin pulverizare

magnetron a ţintelor preparate în vapori halogenici

5. Veaceslav SPRINCEAN, Liliana DMITROGLO,

Elmira VATAVU, Mihail CARAMAN

Procese de generare-recombinare a purtătorilor

de sarcină de neechilibru în compozitul Ga2O3/Ga2Se3

și în structurile microlamelare β-Ga2O3/GaSe

6. Al Qassem AMJAD, Ludmila GAGARA,

Vladimir FEDOROV, Tamara POTLOG

The intermediate CdO layer influence on solar

energy conversion in CdS/CdTe heterojunctions

Page 17: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

16

7. Константин СУШКЕВИЧ, Никита СИМИНЕЛ,

Наталья НЕДЕОГЛО, Анатолий СИМИНЕЛ,

Дмитрий НЕДЕОГЛО

Молдавский государственный университет

Институт прикладной физики

Ассоциативные центры люминесценции в кристаллах ZnSe,

совместно легированных элементами V и VII групп

8. Татьяна ГОГЛИДЗЕ, Евгений ГОНЧАРЕНКО,

Игорь ДЕМЕНТЬЕВ, Наталья НЕДЕОГЛО,

Татьяна ЮРЬЕВА, Дмитрий НЕДЕОГЛО

Молдавский государственный университет

Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor,

Plasmei şi Radiaţiei, Măgurele, Ilfov, România

Излучательные свойства порошков ZnO:Ag, полученных

химическим осаждением из водного раствора

9. Ion LUNGU, Gleb COLIBABA, Tamara POTLOG

Fabricarea structurilor SnO2/CdTe/ZnO

şi cercetarea proprietăţilor acestora

10. Ivan GADIAC, Ion LUNGU,

Vadim FURTUNA, Tamara POTLOG

Influența iodului asupra parametrilor fotovoltaici ai celulelor

solare pe baza ftalocianinei de zinc realizat din soluții chimice

11. Leonid GORCEAC, Vasile BOTNARIUC,

Andrei COVAL, Sergiu VATAVU, Boris CINIC,

Simion RAEVSCHI, Corneliu ROTARU

Fotodetector pe heterojoncțiune din fosfură de indiu

12. Valentina NICORICI

Особенности получения слоев материалов,

диссоциирующих при нагревании

13. Антонина ГУБАНОВА

Каменец-Подольский государственный

университет им. И. Огиенко

Особенности подготовки школьников к олимпиадам

по физике в условиях дистанционного обучения

Page 18: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

17

14. Viorel BULIMAGA

Conceptul de sistem suport pentru decizii aplicat pentru exportul

datelor din sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat

al accidentelor rutiere” în formatul CADaS al Uniunii Europene

15. Aurelian BUZDUGAN

Opportunities for improving cyber risk management in critical

infrastructures

16. Ghenadie USIC

Diabetes type I patient-specific self-monitoring: comparison

of smartphone and paper-based monitoring commitment

Atelierul științifico-practic

„Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS

în monitorizarea și modelarea factorilor de mediu”

Moderator – Florentin PALADI, dr.hab., prof.univ.

Marți, 10 noiembrie 2020

Sala 429, bl. IV, ora 13.00 Link-ul pentru accesul on-line: https://us02web.zoom.us/j/81758114218?pwd=a1-

RuMXBjZUdqRHN2VkQrVHhEdkM4Zz09

1. Florentin PALADI, Alexandr BARSUC

Modelarea dinamicii de tranziție prin intermediul

fluctuațiilor termice

2. Alexandr BARSUC, Florentin PALADI

Contribuții la studiul stabilității stărilor de echilibru

ale sistemelor dinamice complexe

3. Veaceslav SPRINCEAN, Mihail CARAMAN,

Arcadi CHIRIȚA, Florentin PALADI

Monitorizarea proceselor de dezvoltare a plantelor

prin măsurări ale spectrelor optice

4. Arcadi CHIRIȚA, Mihail CARAMAN,

Veaceslav SPRINCEAN, Florentin PALADI

Cercetarea spectrelor de reflectanță a microobiectelor

biologice la distanță

Page 19: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

18

5. Alexei IVANȚOV

НКО „Центр развития беспилотных технологий UAV Moldova”

Применение беспилотников в современном агробизнесе.

Как использовать новые технологии:

решения, выгоды, перспективы

6. Alexei IVANȚOV

НКО „Центр развития беспилотных технологий UAV Moldova”

Разработка платформы для интеллектуальной системы

распознавания заболеваний сельскохозяйственных

растений на основе нейронных сетей

7. Iurie ODAGIU, Victoria JITARI, Constantin RUSNAC

Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”

Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în

monitorizarea și modelarea acțiunilor de urmărire penală

8. Tatiana CASTRAȘAN, Silvia DULSCHI,

Eugenia CEBOTARU, Tatiana SAVCA

Academia de Administrare Publică

Oportunități de utilizare a dronelor de APL

9. Ghenadie COJOCARU

Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice

Utilizarea dronelor pentru aprecierea stării fitosanitare a

arbortelor

10. Constantin VOZIAN

Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova

Problematica reglemenătii domeniului aparatelor

de zbor fără pilot

11. Valeriu CAZAN

Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova

Aplicațiile civile ale aparatelor de zbor fără pilot la bord -

facilitator al economiei dronelor în RM

12. Anton DANICI

Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova

Saves Grup SRL (DanAero)

Operațiuni UAS, disciplina – rețeta succesului

Page 20: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

19

ȘTIINȚE UMANISTICE

ATELIERUL LITERE

(str. M.Kogălniceanu, 65, bl.III)

Secțiunea 1

Moderator – Elena VARZARI

Marți, 10 noiembrie 2020

Sala 205, bl.III, ora 13.30 Link-ul pentru accesul on-line: https://meet.google.com/oqx-zgzz-taq

1. Iraida CONDREA

Componenta funcțional-pragmatică a variantelor antroponimice

2. Ana VULPE

Structura semantică a cuvintelor:

abordare din perspectivă lexicografică

3. Viorica MOLEA

Forme și sensuri lexicale noi în context pandemic,

relevate în mass-media din Republica Moldova

4. Larisa GURĂU

Particularități ortoepice în exprimarea prezentatorilor TV

5. Adela MANOLII

Jocul de limbaj ca instrument al corectitudinii politice

6. Elena VARZARI

Expresii și antiexpresii latinești în comunicarea actuală

7. Silvia MAZNIC Raporturi sintactice în proza lui F. Dostoievski

8. Raluca Miruna SOISUN

Resurse de expresivitate literară ale genului gramatical:

masculin vs feminin

9. Eleonora MIHAILA

Reperes semiotiques pour l’etude du discours argumentatif

10. Ina VOLOȘCIUC

Framing neologisms in lexicography

Page 21: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

20

11. Nadejda BÂLICI, Marcel BÂLICI

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”

Universitatea de Stat din Moldova

Valenţe fonetice ale paronimelor în exprimarea

orală ghidată de organizatorii textuali

Secțiunea 2

Moderator – Lucia VESTE, drd., lector univ.

Miercuri, 11 noiembrie 2020

Sala 130, bl. III, ora 13.30 Link-ul pentru accesul on-line: https://meet.google.com/spf-pquz-rmt

1. Adriana CAZACU

Literatura migrației: repercusiuni

ale globalizării

2. Ludmila USATÂI

Martha Bibescu. „În tinerețe trăiam ca să scriu.

Acum scriu ca să trăiesc”

3. Emilia TARABURCA

Discursul umanist al operei lui

Antoine de Saint-Exupéry

4. Dorina ROTARI

Expresionism și neoexpresionism:

mutații de paradigmă în literatura română

5. Oxana CREANGA

Presentational modes in literary narratives

6. Carolina GABURA

Vocea narativă și liricizarea regimului homodiegetic

7. Victoria FONARI

Castor și Polux – o perspectivă interpretativă

a dublului în lirica Leonidei Lari

8. Vera CĂTANĂ

Ion Vatamanu – poetul limbii române

Page 22: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

21

9. Ștefania-Mona-Lisa CIOBANU

România

Impactul sistemului de valori fundamentale

asupra procesului educativ

10. Владимир НОСОВ

Ю. Тынянов о Пушкине и поэтах пушкинской поры

11. Всеволод ЧЕРНЕЛЕВ

Профессиональный кретинизм

сквозь призму русского фольклора

12. Галина ЯРОВАЯ

«Фейсбучная литература» как феномен

современного литературного процесса

13. Emilia GRIGORAȘ

România

Ecorșeuri maternale în operele Și a fost noapte...

și Hronicul găinarilor de Aureliu Busuioc

14. Svetlana KOROLEVSKI

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”

Ştefan Ciobanu şi a sa Istorie a literaturii române vechi

Page 23: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

22

ȘTIINȚE SOCIALE

ATELIERUL JURNALISM ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII (str. Al.Mateevici, 60, bl. central)

Secția Teoria și Practica Jurnalismului Moderator – Ludmila RUSNAC

Marți, 10 noiembrie 2020 Sala 421, bl. central, ora 10.00 Link-ul pentru accesul on-line:

https://us04web.zoom.us/j/77295403479?pwd=ZTVDaFVGU0VoS29UTmFl

ZXlPRnNFQT09 Meeting ID: 772 9540 3479 Passcode: 1TsPa9

1. Georgeta STEPANOV Resursele umane în domeniul învățământului jurnalistic din RSS Moldovenească: modalități de constituire

2. Laura TUGAREV Reportajul în mediul online

3. Vitalie GUŢU Transfigurarea redacţională în instituţiile media vs criza pandemică de COVID-19

4. Mariana TACU Marketingul politic și rolul mass-mediei în campaniile electorale

5. Ludmila RUSNAC Imaginea media a persoanelor cu dizabilități – grup cu risc de incluziune socială

6. Mihai LESCU Mass-media și geopolitica internă a Republicii Moldova

7. Boris PARFENTIEV Impactul evenimentelor din Cehoslovacia (1968) asupra mass-mediei

8. Ecaterina DELEU Migraţia în discursul mediatic în perioada pandemiei COVID-19

9. Suzana PURICE Educația online – misiune imposibilă sau normalitatea secolului XXI?

10. Olesea GARBUZ The role of mass media in the construction of political mentality and political behaviour during elections

Page 24: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

23

11. Mariana MARCU Elemente de umor în programul matinal radiofonic

12. Oxana RUSNAC Ролъ журналистики в формировании правовой културы насиление

13. Mariana TOACĂ Tehnici de realizare a lucrului individual în cadrul FJȘC

14. Arcadie GHERASIM Stilul apocalictic în materialeledin presa autohtonă

15. Victoria BULICANU Publicitatea pe Internet și publicitatea tradițională: diverse perspective asupra conceptelor

Secția Comunicare și Teoria Informării Moderator – Inga CERNAT

Marți, 10 noiembrie Sala 423, bl. central, ora 10.00 Link-ul pentru accesul on-line:

https://us04web.zoom.us/j/75223807381?pwd=VzJidExMNlBJREVrY2MzT

29XVXN0QT09 Meeting ID: 752 2380 7381 Passcode: 3e5yGH

1. Mariana HARJEVSCHI Orașe inteligente, biblioteci inteligente și bibliotecari inteligenţi

2. Laura ANDROS Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași Rolul persuasiunii în reclamele audio-video pentru copii

3. Lilia POVESTCA Necesități de formare profesională continuă (Cazul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova)

4. Mihail CREȚU Ne-am distanțat fizic, în online rămânem: diagnosticarea relației dintre cetățeni și putere pe timp de pandemie

5. Silvia GROSSU „Cazul Gurie”: tehnici discursive de persuadare și de manipulare în presa interbelică

6. Arina ANTOCI Mass-media, opinia și social media

Page 25: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

24

7. Natalia GOIAN Organizarea ergonomică a muncii în biblioteca publică

8. Valentin DOROGAN Slogane publicitare de succes

9. Inga CERNAT Instruirea la distanță – avantaje și dezavantaje pentru studenții FJȘC (învățământ cu frecvență redusă)

10. Rodica CIOBANU Sistemul educațional în pandemie – între drept și moralitate

ATELIERUL RELAȚII INTERNAȚIONALE, ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE

(str. Al. Mateevici, 60, bl. central)

Moderatori – Tatiana CIOBANU, dr., conf. univ. Victoria BEVZIUC, dr., lector univ. Carolina BUDURINA-GOREACII, dr., lector univ.

Miercuri, 11 noiembrie 2020 Sala 505, bl.central, ora 11.00

https://us02web.zoom.us/j/83786407770?pwd=c1pjeXcyWTVQT2RNQTd5K3FNZ2srZz09 Identificatorul: 837 8640 7770 Cod de acces: 9kcvwj

1. Tatiana CIOBANU Aspecte conceptuale și organizaționale în efectuarea controlului de stat asupra activității de întreprinzător

2. Mariana BORDIAN, Petru SOCOLAN Impactul inadvertențelor asupra proporției de ½ sau de 50%

3. Vladimir STERPU Amenințări hibride la securitatea națională

4. Cristina EJOVA Activitatea organizației pentru cooperare de la Shanghai în domeniul combaterii și prevenirii terorismului

5. Ирина КОЖУХАРЬ Международный ответ на социокультурные вызовы глобализации в сфере интеграции этнических меньшинств

6. Angela ZUBCO Implicarea administrației publice din Republica Moldova în promovarea direcțiilor prioritare ale politicii de mediu și dezvoltare durabilă

Page 26: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

25

7. Iuliana STRATAN

Interdependența dintre calitatea regimurilor politice

și asistența oficială pentru dezvoltare

8. Анатолий ТКАЧ

Молдо-российские отношения: внешние и внутренние

факторы, влияющие на развитие стратегического

партнёрства

9. Olga BURDILA

Mitul ca tehnologie de proiectare a realității politice

ATELIERUL PSIHOLOGIE, ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI,

SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

(str. M.Kogălniceanu, 65, bl.III)

Secția Psihologie

Moderatori – Angela POTÂNG, dr., conf. univ.

Viorica MOCANU, dr., conf. univ.

Jana RACU, dr. hab., prof. univ.

Ana TARNOVSCHI, dr., lector univ.

Marți, 10 noiembrie 2020

Sala 507, bl. III, ora 10.00 Link-ul spre ședința on-line: https://us02web.zoom.us/j/84611193584

Identificatorul Conferinței: 846 1119 3584

1. Жанна РАКУ

Особенности смысложизненных ориентаций

студенческой молодежи

2. Natalia COJOCARU

Note despre o reprezentare polemică în germene:

reprezentarea pandemiei COVID-19

3. Zinaida BOLEA

Imaginea celuilalt în descrierea aspectelor

reziliente în fenomenul deportărilor din RSSM

4. Aliona PALADI

Sinteze teoretice asupra inteligenței digitale

Page 27: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

26

5. Oxana PALADI

Adaptabilitatea psihosocială și stima

de sine a adolescenților

6. Galina PRAVIȚCHI, Olga AXENTII

Relația dintre agresivitate și locul de control la tineri

7. Viorica ȘAITAN

Percepții și atitudini privind realizarea cercetărilor psihologice

în mediul organizațional din Republica Moldova

8. Iulia RACU

Anxietatea și trăsăturile de personalitate

la adolescenți

9. Parascovia TOPADA-COROI

Cadrul psihoterapeutic în lucrul

cu supraviețuitorii abuzului

10. Corina BALAN

Necesitatea prevenirii și controlului agresivității

și violenței școlare

11. Rodica PASCARI

Programe de intervenție în cadrul muncii emoționale

12. Elena SUMAN

Abordări moderne privind managementul echipei

13. Victoria CHEPTENE

Aptitudinile comunicative și inteligența emoțională

la vârsta adolescenței

14. Ion CAȘCAVAL

Abordări teoretice privind capacitatea

de mentalizare la părinți

15. Alin Ioan CREȚU

Burnout-ul, efect al suprasolicitărilor cotidiene

16. Cristina DOLINSCHI

Satisfacția și stabilitatea maritală în contextul pandemiei

COVID-19

Page 28: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

27

17. Natalia DOȚEN

Institutul de Medicină Urgentă,

Centrul Național de Epileptologie

Aspectele psihologice și sociale ale epilepsiei

18. Călin DRĂGOI

Stresul ocupațional bazat pe empatie.

Fatigabilitatea de compasiune – o metasinteză

19. Natalia GABATIUC

Motivația managementului impresiei

20. Crina Florica CREȚU

Mindfulness și anxietatea în preadolescență

21. Florian Viorel MIU

Definiții conceptuale ale jocului de noroc patologic

22. Elena NISTREAN

Abordări teoretice privind trauma de pierdere

23. Tatiana ROȘCA

Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Aspecte ale bilingvismului ca modalitate

de integrare în cazul copiilor imigranți

24. Diana ȘTIRBU

Complianța – factor facilitator al adaptării

psihosociale a adultului aflat la tratament

prin hemodializă cronică

25. Анастасия КОВРОВА

Направленность программ психокоррекции

жертвенной позиции личности у взрослых

26. Инна ТЕЛЮКОВА

Аспекты эмоциональной готовности дошкольника

как предпосылки успешной адаптации к школе

27. Ana-Maria VLADU

Studiu asupra atenției și a respectării distanței

în mers (Diferențe în funcție de gen)

Page 29: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

28

28. Nicoleta CROITORIU

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava

Repere conceptuale ale psihologilor despre burnout

29. Татьяна ГРАУР (ПОЧТАРЬ)

Возрастные особенности проявления

симптомов интернет-зависимости у подростков

30. Valentina MIRON

Relația dintre perfecționism și stările emoționale

Secția Științe ale Educației

Moderatori – Maia ȘEVCIUC, dr., conf. univ.

Nadejda BUTNARI, drd., asist. univ.

Ana DABIJA, dr., lector univ.

Marți 10 noiembrie 2020

Sala 503, bl.III, ora 10.00 https://us02web.zoom.us/j/9056086079?pwd=OG1CaDhweDd6ZExhd-

URENGxHTkFIZz09

Identificatorul conferinței: 905 608 6079; Cod de acces: 2u97FN

1. Vladimir GUȚU

Educaţia formală, nonformală şi informală: cadrul comparativ

2. Nina BÎRNAZ, Nadejda BUTNARI, Iulian RAȚĂ

Etosul cadrului didactic în procesul de comunicare pedagogică

3. Natalia TOMA

Particularitățile motivației pentru învățare la tineri

și adulți: cadrul nonformal

4. Carolina ȚURCANU

Educația nonformală: opțiuni metodologice

și profiluri de formare

5. Valentina BODRUG-LUNGU, Eugenia GANEA

Education system from a gender perspective

6. Ramona-Elena ROTARU

The concept of creativity and the connection between

creative thinking and creative problem solving

Page 30: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

29

7. Valeria BOTEZATU

Aspecte-cheie ale măsurării – etapă în evaluarea

formativă a studenților

8. Aurelia DOMNIŢEANU

Dezvoltarea competenţei de lectură în contextul

învăţământului online

9. Vasilica-Carina BANU

Modalităţi de ameliorare a blocajelor

şi barierelor în comunicarea didactică

10. Vladimir GUȚU, Vasilica-Carina BANU

Optimizing the didactic communication between

the teacher and the student with hearing disabilities.

Examples of good practice

11. Vasilica BALERCĂ

Interactivitatea în grup – premisă a dezvoltării

gândirii critice la copii

12. Angela DIMITRIU

Valoarea pragmaticii în dezvoltarea competenței

de comunicare în limba engleză la elevii

din învățământul profesional tehnic

13. Angela SÎRGHI

Institutul de Formare Continuă

Particularități ale instrumentelor digitale

utilizate în procesul de formare a competenței

lingvistice în limba străină la adulți

14. Nadejda USATÎI

Educație pentru maternitate

15. Andra-Ramona BORȘ

Comunicare interinstituțională strategică

în organizațiile școlare de tip liceal

16. Оana СОDREANU

Rоlul jосului didaсtiс matematiс în dezvоltarea

gândirii сreatоare a preșсоlarilоr

Page 31: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

30

17. Lucica CROITORU

Liceul Tehnologic Vernești

Integrarea mijloacelor didactice digitale

ȋn lecțiile de limba și literatura romȃnǎ

ȋn ȋnvǎțǎmȃntul profesional tehnologic

18. Vladimir GUȚU, Ramona-Elena ROTARU

Stimulating creativity in primary school children

from the perspective of trans and interdisciplinarity

19. Hila BALALIS Israel Approaches of teachers’ organizational citizenship behavior

20. Einas DANIEL-SHAMA

Israel

Forming inclusive education environment

for children with disabilities in Israel

21. Надежда КОЧАНЖИ

Материалы из педагогического опыта

преподавателей гагаузского языка и литературы по

обучению учащихся диалогической речи

22. Viorica GORAȘ-POSTICĂ

Studiu empiric privind promovarea

de către cadrele didactice a valorilor

creștine în consilierea educațională

23. Florin CHEIA Statutul și funcțiile învățătorului de sprijin în realizarea instruirii individualizate a elevilor cu CES

24. Marianna SAVVA Repere istorice privind apariția profesiei didactice

25. Lilia SPÎNU Educația nonformală în angajabilitatea

(post)universitară

26. Olesea MUNTEANU Adaptarea psihosocială la locul de muncă

Page 32: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

31

27. Mariana ŢÎBULAC-CIOBANU

Institutul de Istorie

Repere privind parteneriatul educațional-academic

dintre Republica Moldova și România

în perioada anilor 1991-2005

Secția Sociologie și Asistență Socială

Moderator – Stela MILICENCO, dr., conf. univ.

Tatiana SPĂTARU, dr. hab., prof. univ.

Miercuri, 11 noiembrie 2020, ora 14.00 Link-ul pentru accesul on-line: https://meet.google.com/qje-thot-njs

1. Maria BULGARU

Consecinţele migraţiei părinţilor la muncă

în străinătate asupra copiilor

2. Stela MILICENCO „Mișcarea așezămintelor socialeˮ în contextul dezvoltării asistenței sociale

3. Tatiana SPĂTARU Determinarea atitudinilor legate de coeziune în condițiile de pandemie COVID-19

4. Diana CHEIANU-ANDREI Migraţia ilegală în Republica Moldova prin prisma datelor Poliţiei de Frontieră

5. Oxana ISAC Mitologia sinuciderii

6. Anastasia OCERETNÎI Participarea studenților în procesul decizional la nivel universitar

7. Aliona ONOFREI, Ala GHEORGHIȚĂ (IONESCU) Ecosistemul antreprenoriatului social în Republica Moldova

8. Liliana SALCUȚAN Autonomia seniorilor și îmbătrânirea activă: elemente de coeziune

Page 33: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

32

9. Valentina MOVILA Aportul valorilor în devenirea identității naționale a tinerilor

10. Cristina COROBAN Competențele sociale ale copiilor în situaţie vunerabilă

11. Angela MIRON Principii de lucru pentru tratamentul aplicat consumatorilor de droguri

12. Reghina ERHAN Viabilitatea financiară a organizațiilor societății civile din Republica Moldova

13. Sergiu OCERETNÎI Supervizarea ca obiect de cercetare științifică

14. Natalia BARGAN Evoluția aplicării recensământului populației

Page 34: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

33

ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ECONOMICE

ATELIERUL DREPT

(str. M.Kogălniceanu, 65, bl.II)

Secția Drept Penal

Moderatori – Stanislav COPEȚCHI, dr., conf. univ.

Mihaela BOTNARENCO, dr., conf. univ.

Marți/Miercuri, 10-11 noiembrie 2020

Sala 216, bl.II, ora 10.00 Join our Cloud HD Video Meeting

Identificatorul conferinței: 503 920 9812; Cod de acces: 865526

1. Vitalie STATI

Hărțuirea nonsexuală în mediul educațional:

este oare oportună incriminarea?

2. Serghei BRÎNZA

Justificarea publică a sinuciderii: caracteristici definitorii

3. Alexandru STRÎMBEANU

Coerența teleologică dintre art. 259 Cod penal

și prevederile complementare din legislația națională

4. Stanislav COPEŢCHI

Coraportul dintre buna ştiinţă şi modalitatea normativă

a intenţiei infracţionale

5. Cristian BRÎNZA

Implicații penale ale statutului juridic al administratorului

și al lichidatorului

6. Nicolae POSTOVANU

Eroarea cu privire la prezența sau lipsa stării de ebrietate

în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 264 Cod penal

7. Mihaela ANGHELUȚĂ

Obiectul material/imaterial al infracțiunii prevăzute

la art. 155 din Codul penal: între posibilitate și realitate

Page 35: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

34

8. Costică MOȚOC

Necesitatea protecției juridice a secretului profesional

în Codul penal al Republicii Moldova

9. Lilia GÎRLA

Limitele răspunderii penale pentru infecțiile nosocomiale

10. Mariana GRAMA

Despre ordinea aplicării pedepselor complementare

11. Gheorghe GLADCHI

Tendința umanizării dreptului penal

12. Dorina GUREV

Accesul ilegal la informaţia computerizată:

problematica încadrării juridice și soluții

13. Igor I. HŁOPEŢCHI

Abordări pragmatice privitoare la persoana juridică ca subiect

al infracțiunilor de la art. 320 Cod penal al Republicii Moldova

14. Ludmila DUMNEANU

Drogurile: fenomen infracțional și politici

de prevenire și sancționare

15. Stela BOTNARU, Ana CUCERESCU

Reglementarea instituției legitimei apărări în perioada antică

16. Eduard CALMAȚUI

Sensul noțiunii „determinare” din dispoziția art.220 CP RM

17. Igor CIOBANU, Artur COTRUȚĂ

Infracțiuni contra vieții și contra integrității

corporale în spațiul românesc

18. Grigore CHIŢANU

Acordurile anticoncurențiale în sectorul farmaceutic

19. Roman EREMCIUC

Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului

Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Eroarea de drept în legea penală a Republicii Moldova:

propuneri de lege ferenda

Page 36: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

35

20. Tudor JALBĂ

Analiza juridico-penală a laturii subiective a infracțiunii

de încălcare a regulilor de protecție a muncii

21. Victor MORARU, Anca COLESCU

Executarea măsurilor de siguranţă

22. Aurora OLARU

Legea penală ca instrument de protecție a relaţiilor sociale

orientate spre convieţuirea tuturor cetăţenilor ţării noastre,

indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, religie

23. Stela BOTNARU, Gheorghe POPA

Victima infracțiunii de violare de domiciliu

(art.179 Cod penal)

24. Vitalie RACU

Obiectul confiscării extinse

25. Cristina ROBU, Veaceslav URSU, Artiom JUCOV

Academia „Ștefan cel Mare”

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N.

Testemițanu”

Constrângerea psihică în practica justiției

26. Gheorghe RENIȚĂ

Răspunderea penală pentru instruirea unui participant

la un eveniment sportiv sau de pariat să manipuleze

evenimentul în care evoluează

27. Mihaela BOTNARENCO

Normele de incriminare în alb: probleme de accesibilitate

28. Diana HAMÂC

Reflecții asupra fenomenului prostituției și proxenetismului

29. Cristina CHIHAI

Piramidele financiare din perspectiva Codului penal

al Republicii Moldova

30. Rodica BERDILO

Pregătirea și tentativa în cazul omorului

săvârșit în stare de afect

Page 37: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

36

31. Dorin BOTNARENCO

Unele reflecții privind noțiunea „contrară legii”

din dispoziția art.307 CP RM

32. Drăgălin PĂDURE

Aplicarea legii penale în timp: sinteza de lege lata

33. Grigore CRISTEA

Aspecte introductive privind criteriile generale

de individualizare a pedepsei penale

34. Vladimir GROSU, Adrian BORDIANU

Extrădarea deghizată și privarea de libertate

35. Petru VÎRLAN

Istoricul apariției și incriminării îmbogățirii ilicite

36. Елена КОНДОРАКИ

Социальный контроль преступности

несовершеннолетних (ювенальной преступности)

Secția Drept Public

Moderatori – Rodica CIOBANU, dr., conf. univ.

Svetlana SLUSARENCO, dr., conf. univ.

Marți, 10 noiembrie 2020

Sala 119, bl.II, ora 10.00 https://us02web.zoom.us/j/4234276963?pwd=OGxaQ0JCS0ErcmYxQmdw

WURsMGY2UT09 ID-ul: 423 427 6963; Key acces: i5np9j

1. Oxana CHISARI-LUNGU

Realizarea competențelor funcționale de către organele

administrației publice pe perioada de pandemie generată

de virusul COVID-19, (2019-nCoV)

2. Lilia CHIRTOACĂ

Administrarea masei succesorale

3. Victor MOCANU

Ierarhia actelor normative

Page 38: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

37

4. Oleg TELEVCA

Procedura aplicabilă fondurilor asigurării

obligatorii de asistență medicală

5. Rodica CIOBANU

Reconceptualizarea dreptului din perspectivă paradigmatică

6. Svetlana SLUSARENCO

Evaluarea activității serviciilor publice desconcentrate

din perspectiva deschiderii către cetăţean

7. Andrei NEGRU

Perspective judiciare în condiții de izolare socială

8. Veronica MOCANU

Implementarea rezilienței în domeniul judiciar prin extinderea

practicii de utilizare a aplicațiilor de videoconferință

9. Natalia CRECIUN

Criteria for evaluating quality and efficiency

of the judicial inspection activity

10. Elena ARAMĂ

Teleeducația juridică: învățăminte din timpul pandemiei

11. Ianuș ERHAN

Analiza competențelor poliției prin prisma protecției drepturilor

omului (Aspecte teoretice și practice)

12. Cristina POPOVICI

Principiile constituționale de realizare a justiției

13. Ion GUCEAC

Solidaritatea socială – condiție prioritară pentru stabilitatea

orânduirii constituționae a Republicii Moldova

14. Andrei NEGRU, Cristina JOSANU Mecanisme juridice de selectare a reprezentanților societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii

15. Teodor CÂRNAȚ, Ion TINTIUC

Influența prevederilor CEDO asupra aplicării

măsurilor preventive

Page 39: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

38

16. Andrei UNGUREANU, Teodor CÂRNAȚ

Garanțiile constituționale ale dreptului de proprietate

17. Vladimir COJOCARU

Aspecte teoretico-practice ale deținerii persoanelor în

penitenciare conform tipurilor și regimurilor stabilite

(Prin prisma regulilor penitenciare europene revizuite)

18. Oleg PANTEA Caracteristica generală a contravențiilor prevăzute la capitolul XV din Codul contravențional al Republicii Moldova

19. Vlad VLAICU

Impozitul pe avere vs impoziul pe bunurile imobiliare

(Aspecte teoretico-practice)

20. Pavel ZAMFIR

,,Progresul” Republicii Moldova în implementarea

convenției Aarhus

21. Rodica NICHITA

Natura liberală a dreptului fundamental la învățătură

22. Gheorghe BOSÎI

Asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilități – un deziderat

pentru incluziunea socială a acestora

23. Tatiana IGNATIUC

Protecția socială a tinerilor

24. Alina IORDACHESCU

Unele aspecte privind libertatea de conștiință și dreptul

la vaccinare profilactică sistemică

25. Nicolae PASCARU

Analiza conceptului de ,,interes public’’ prin prisma

legislației din Republica Moldova

26. Pavel ȚURCAN

Identificări teoretico-conceptuale și importanța

executării silite a obligației vamale

Page 40: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

39

Secția Drept Internațional

Moderator – Olga DORUL, dr., conf. univ.

Miercuri, 11 noiembrie 2020

Sala 119, bl.II, ora 11.00 Link-ul pentru accesul on-line: https://meet.google.com/uqv-wzzs-rzg

1. Violeta COJOCARU

Respectarea dreptului copilului la abitație în familie în

jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului

2. Nicolae OSMOCHESCU

Atribuțiile șefului de stat în domeniul politicii externe

3. Aurel BĂIEȘU

Repararea prejudiciului în cazul neexecutării contractului

comercial internațional: între certitudine și eventualitate

4. Valeriu BABĂRĂ

Regimul succesiunii vacante în dreptul conflictual

al Republicii Moldova

5. Lilia GRIBINCEA

Convenția de la Singapore cu privire la recunoașterea

și executarea acordurilor de mediere

6. Doina CAZACU

Reglementări regionale privind egalitatea

și nediscriminarea (evoluție și conținut)

7. Diana LAZĂR

Arbitrajul comercial internațional în perioada

pandemiei COVID-19

8. Olga DORUL

Reflecții privind consolidarea științifică

a instituției protecției genomului uman

9. Valentin ROȘCA

Unele aspecte privind instituția „protecției temporare”

în dreptul internațional

10. Igor ŞEREMET

Noile prevederi legale în materia dreptului

internațional privat privind calificarea

noțiunii de reședința obișnuită

Page 41: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

40

11. Natalia ZAMFIR

Particularitățiile naționalizării obiectivelor dezvoltării

durabile în contextul Republicii Moldova

12. Diana SÂRCU SCOBIOALĂ, Cezara-Elena POLISCA

Homeschooling-ul în doctrina Curții Europene

a Drepturilor Omului

13. Victoria ARHILIUC

Companiile multinaționale prin prisma dreptului internațional

14. Carolina CAPAȚÎNA

Garanțiile de independență a judecătorilor CtEDO

15. Nicolae COȘLEȚ

Interzicerea utilizării forței: Carta Națiilor Unite

ca sistem al securității colective

16. Iulian MORARU

Prejudiciul și particuritățile aferente evaluării

acestuia în contextul concurenței neloiale

17. Natalia SUCEVEANU

Măsuri de monitorizare a transpunerii directivelor și tabelele de

corespondență – obligație de notificare a Comisiei!?

18. Sorin DOLEA

Covid-19: public health emergency measures

and state defenses in international investment law

19. Marilena DRAGNEA

Provocări și adaptări în traficul internațioal cu substante

narcotice și psihotrope, în contextul pandemiei COVID -19

Secția Drept Privat

Moderatori – Octavian CAZAC, dr., conf. univ.,

Natalia CHIBAC, dr., lector univ.

Marți, 10 noiembrie 2020

Sala 206, bl.II, ora 10.30 Link-ul pentru accesul on-line:

https://us02web.zoom.us/j/83706068252?pwd=am9wZGxKUldLQjB5cWVm

N0liczJjQT09 Zoom ID: 837 0606 8252 parola: privat

1. Natalia CHIBAC

Obligațiile informaționale precontractuale în contractele

de prestări servicii după modernizarea Codului civil

al Republicii Moldova

Page 42: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

41

2. Lilia CHIRTOACĂ

Administrarea masei succesorale

3. Ion DODON

Limitarea dreptului pacientului la confidențialitate

în contextul epidemiei COVID-19

4. Viorica STRELCIUC

L’obligation d’entretien dans les relations

familiales l’exercice avec bonne

foi ou l’abus de droit

5. Alexandru CUZNEŢOV

Problematica concernului ca grup de persoane

juridice cu scop lucrativ

6. Nicolae SADOVEI, Ion GUCEAC

Prima de asigurare în sistemul asigurărilor

obligatorii de asistență medicală

7. Tatiana MACOVEI

Concediul parțial plătit de îngrijire a copilului

8. Inna SOȚCHI

Practica judiciară în materia protecției

dreptului pacientului sub aspectul accesului

la servicii medicale

9. Octavian CAZAC

Superficia – drept real limitat complex

10. Olesea PLOTNIC, Elena CIOCHINA,

Iuliana-Claudia MIHALACHE

Considerații științifice cu privire la subiecții sistemului

de ocrotire a sănătății

11. Elena ARAPU

Abuzul de drept ca formă de încălcare a bunei-credințe

în cadrul raporturilor de vecinătate

12. Mircea GLADCHI

Pământul – bun imobil sau resursă naturală

13. Oxana ROBU

Clasele de moștenitori legali în lumina legii de modernizare

a Codului civil din 01 martie 2019

14. Aliona CARA-RUSNAC

Obiectul contractului în mediul online

Page 43: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

42

15. Andrei PĂDURE, Tatiana NOVAC

Evaluarea calității serviciilor medicale în sistemul

asigurărilor obligatorii de asistență medicală

16. Felicia PĂSCĂLUȚĂ

Consacrarea legală a obligațiilor și a drepturilor

lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă

17. Vitalii PISTRIUGA

Obiectul procedurii notariale de autentificare

în Republica Moldova (Istoric și perspective)

18. Maria PÎSLARUC

Viaţa privată a salariatului în cazul exercitării funcţiei publice

19. Constanța OBADĂ

Modalitățile de constituire a dreptului de superficie

20. Mariana Rodica TIRLEA

Abuse clauses. principles and legal rights of consumers in bank

credit contracts

21. Dumitru JOSANU

Aspecte practice în procesul de delimitare și demarcare

a frontierei de stat a Republicii Moldova și Ucraina

22. Irina DIGORI

Caracterul versatil al fiduciei prezentat prin câteva

potențiale utilizări practice ale acesteia

23. Mircea GROZAVU

Cenzurarea judiciară a cuantumului dobânzii

penalizatoare prevăzută de contractele

de credit bancar încheiate cu consumatorii

24. Влада КАЛМЫК

Момент и место заключения дистанционных

договоров с участием потребителей

25. Tatiana MIHAILOV

Contractul de muncă prin agent de muncă temporară

26. Mariana ȘARGAROVSCHI

Refacerea actului juridic civil

27. Valeriu ZUBCO

Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Unele opinii privind dispozițiile definitorii din Codul

administrativ al Republicii Moldova

Page 44: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

43

28. Mihail CEBOTARI

Protecția drepturilor sociale ale lucrătorilor migranți

cetățeni ai Republicii Moldova în cadrul CSI

29. Ludmila BELIBAN-RAȚOI

Unele aspecte cu privire la contractul în favoarea unui terț

după modernizarea Codului civil al Republicii Moldova

30. Dina ROȘCA

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

Libertatea gândirii – prerogativă inalienabilă ființei umane

31. Silvia STICI

Noţiunea, natura juridică şi importanța contractului de

furnizare a resurselor energetice consumatorilor finali

32. Daniela ȚURCAN, Ludmila BELIBAN-RAȚOI

Înstrăinarea cotei succesorale – polemici teoretice și practice

33. Aliona CHISARI-RURAK

Reglementări juridice în domeniul asigurărilor

obligatorii de asistență medicală

Secția Drept Procedural

Moderatori – Elena BELEI, dr., conf. univ.

Tatiana VÎZDOAGA, dr., conf. univ.

Miercuri, 11 noiembrie 2020

Sala 216, bl. II, ora 14.00 Link-ul pentru accesul on-line:

https://us02web.zoom.us/j/85426533346?pwd=SU1wTHJGT2VUWXMwM

FBNSk0yTFQ4dz09 Zoom ID: 854 2653 3346 parola: 449791

1. Elena BELEI

Prejudiciile materiale și/sau morale în contenciosul administrativ

2. Igor COBAN Conţinutul şi forma contestaţiei la executare în contextul modernizării procedurii civile

3. Igor DOLEA Noi aspecte ale problemei detenției preventive în materia procedurii penale

4. Gheorghe MACOVEI

Abordarea teoretică a conceptului de insolvabilitate

și a celui de procedură a insolvabilității

Page 45: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

44

5. Veaceslav BOTNARI

Temeinicia prima facie a acțiunii – condiție

a aplicării măsurilor de asigurare a acțiunii civile

6. Felicia CHIFA

Rolul notarului în procedura de mediere

7. Lilia LUPAȘCO Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) Aprecierea probelor la judecarea cauzelor privind aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical

8. Dumitru ROMAN

Corectarea erorilor materiale și înlăturarea

unor omisiuni vădite în procesul penal

9. Vasile CREȚU

Sancțiunile procedurale civile conform

legislației Republicii Moldova

10. Dumitru OBADĂ

Implicații normativ-practice asupra mecanismului

prelevării de organe, țesuturi și celule

de la cadavru, în cazuri medico-legale

11. Valeriu BODEAN

Reluarea urmăririi penale după suspendare

și suspendarea condiționată a acesteia

12. Ion CARAMAN

Puterea lucrului judecat a hotărârilor arbitrale

13. Felicia CHIFA, Constantin-Adi GAVRILĂ Medierea online ca modalitate de soluționare a litigiilor

14. Vladislav CLIMA

Curtea de Apel Chișinău

Unele aspecte teoretico-practice asupra titlurilor

executorii în materie de contencios administrativ

15. Dumitru DUMITRAȘCU

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Mijloacele alternative/atipice de apărare

ale pârâtului în procesul civil

16. Artiom ENI

Metodica infiltrării agentului sub acoperire

în mediul investigației operative

Page 46: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

45

17. Andrei IOSIP

Conținutul și particularitățile cererii creditorului privind

intentarea procedurii insolvabilității față de debitor

18. Ina JIMBEI

Felurile de acțiuni în contenciosul administrativ

19. Vasile JOSAN Garantarea ordinii în cadrul procesului civil prin sancționarea cu decăderea din drepturi

20. Tatiana VIZDOAGĂ

Calitatea apărătorului de subiect al probatoriului

(Unele aspecte de drept comparat)

21. Irina PAVEL

Particularitățile unor mijloace de probă în cadrul

aplicării procedurii prevăzute de art. 3641 CPP RM

22. Sergiu PETRUȘCA

Avocatul – subiect sau participant la formarea convingerii

asupra aprecierii probelor în procesul penal

23. Gheorghe STRATULAT Probațiunea în litigiile privind contestarea actelor executorului judecătoresc

24. Anatolie CEACHIR

Funcția apărării în procesul penal – între

reglementări și realitate

25. Gheorghe GOLUBENCO, Mihai COSTEA Semnătura ca obiect de cercetare criminalistică

26. Aureliu POSTICĂ

Conţinutul învinuirii formulate în rechizitoriu – element

obligatoriu al limitelor judecării cauzei

27. Oxana NOVICOV

Executorul judecătoresc – între reprezentant

al creditorului și reprezentant al statului

Page 47: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

46

ATELIERUL ȘTIINȚE ECONOMICE

(str. Al.Mateevici, 60, bl.central)

Moderator – Natalia STEFANCO, lector univ.

Marți, 10 noiembrie 2020

Sala 327, bl. central, ora 11.00 Link-ul pentru accesul on-line: https://meet.google.com/pnv-xvvi-bmo

1. Maria COJOCARU, Elena RUSU

Achizițiile circulare – soluție pentru dezvoltarea durabilă

2. Mircea DIAVOR

Academia de Studii Economice a Moldovei

Analiza evoluției comerțului exterior

al Republicii Moldova ca pondere în PIB

3. Viorica ATAMAN

Incubatoarele de afaceri virtuale – soluții viabile pentru

dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii pe timp de criză

4. Dmitri TERZI

Use of sampling method, I

5. Natalia LOBANOV

Academia de Studii Economice a Moldovei

Statul și reglementarea relațiilor economice externe

6. Maria BOGOI

Aspecte privind organizarea contabilităţii

în instituţiile medicale private

7. Maria COJOCARU

Prețurile de referință: pârghie pentru fundamentarea

politicilor sociale și economice

8. Dragoș UNGUREAN Cercetarea abordărilor conceptuale ale incubatorului

de afaceri amplasate în mediul universitar

9. Iulia CAPRIAN, Ionuț LOM

Teoretizări privind conceptul asigurărilor

10. Liliana BUZILĂ, Marcela ENACHE

Abordări conceptuale ale controlului financiar intern

11. Tatiana BULIMAGA

Aspecte privind internaționalizarea IMM-urilor

Page 48: Conferința științifică națională cu participare internațională …cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11... · 2020. 11. 6. · Constantin Marin Universitatea de

47

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională

„Integrare prin cercetare şi inovare” 10-11 noiembrie 2020

Program

Redactori literari: Antonina Dembiţchi

Procesare computerizată: Tatiana Bulimaga

Marianna Savva

Semnat pentru tipar 30.10.2020 Formatul 60x84 1/16.

Coli de tipar 3. Coli editoriale 1,5. Comanda . Tirajul 400 ex.

Centrul Editorial-Poligrafic al USM str. Al.Mateevici, 60, Chişinău, MD 2009