Conferința Națională OER 2012

11
Conferința Națională OER 2012 Stadiul Convenției Primarilor în România Camelia Rață director executiv Asociația „Orașe Energie România” - OER

description

Conferința Națională OER 2012. Stadiul Conven ției Primarilor în România Camelia Rață director executiv Asociația „Orașe Energie România” - OER. Ce este Convenția Primarilor?. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Conferința Națională OER 2012

Page 1: Conferința Națională OER 2012

Conferința Națională OER 2012

Stadiul Convenției Primarilor în România

Camelia Rațădirector executiv

Asociația „Orașe Energie România” - OER

Page 2: Conferința Națională OER 2012

2Clubul Primarilor – Secțiunea I | 15.03.2012 | Brașov

Ce este Convenția Primarilor?

Convenţia Primarilor reprezintă principala mişcare europeană în care sunt implicate autorităţile locale şi regionale care se angajează în mod voluntar pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor de energie regenerabilă în teritoriile lor.

Prin angajamentul lor, semnatarii Convenţiei îşi propun atingerea şi depăşirea obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 20% a emisiilor de CO2 până în 2020.

Page 3: Conferința Națională OER 2012

3Clubul Primarilor – Secțiunea I | 15.03.2012 | Brașov

Ce este Convenția Primarilor?

Municipiile semnatare se angajează să:

- Depășească obiectivele stabilite de UE pentru 2020, reducând cu cel puțin 20% emisiile de CO2 din teritoriile administrate

- Elaboreze un inventar de bază al emisiilor, ca bază a Planului de Acțiuni privind Energia Durabilă (PAED)

- Prezinte Planul de Acțiuni privind Energia Durabilă (PAED) în termen de un an de la data semnării Convenției

- Adapteze structurile administrative pentru implementarea PAED

- Mobilizeze societatea civilă pentru a participa la dezvoltarea PAED

- Organizeze “Zilele Energiei” și să împărtășească experiența acumulată

Page 4: Conferința Națională OER 2012

4Clubul Primarilor – Secțiunea I | 15.03.2012 | Brașov

Istoric

Istoric - date de referință

• Februarie 2009 – Prima Ceremonie de Semnare a Convenţiei Primarilor,

Parlamentul European - Bruxelles, 370 orașe semnatare

• RO: Aiud, Baia Mare, Brașov, București S1, Craiova, Giurgiu, Mizil, Râmnicu

Vâlcea, Slobozia, Târgoviște, Târgu Jiu

• Mai 2010 – Cea de-a doua Ceremonie de Semnare a Convenției

Primarilor, Parlamentul European - Bruxelles, 1680 orașe semnatare

• Octombrie 2010 – Sesiunea Plenară a Comitetului Regiunilor - Bruxelles,

2086 orașe semnatare

• Satu Mare – semnatarul nr. 2000, Berlin – cea de-a 25 capitală semnatară

Page 5: Conferința Națională OER 2012

5Clubul Primarilor – Secțiunea I | 15.03.2012 | Brașov

Stadiul actual

2012:• 3636 semnatari din 46 țări

• Pe primul loc se clasează ITALIA cu cei mai mulți semnatari – 1771

• Pe locul al doilea se clasează Spania – 987 semnatari

• Germania – 61 semnatari

• România – 63 semnatari!

Sighișoara a semnat Convenția la 23 Februarie 2012

Page 6: Conferința Națională OER 2012

6Clubul Primarilor – Secțiunea I | 15.03.2012 | Brașov

Stadiul actual

3636 semnatari din 46 de țări / 1182 de PAED-uri depuse

63 de semnatari din România:

• 38 de localități cu o populație mai mică de 50.000 de locuitori (2 PAED-uri depuse) 25 localități sub 10.000 de locuitori (jud. Timiș și Iași)

• 11 localități cu populație între 50.000 și 100.000 de locuitori (4 PAED-uri depuse)• 13 municipalități cu până în 500.000 de locuitori (5 PAED-uri depuse)• București (peste 500.000 de locuitori)

11 SEAP-uri depuse:

20% reducere – 6 PAED-uri21-24% reducere – 4 PAED-uri

32% reducere – 1 PAED

Page 7: Conferința Națională OER 2012

7Clubul Primarilor – Secțiunea I | 15.03.2012 | Brașov

Suporterii Convenției

Structuri de suport ale Convenției în România

1. Instituții publice – organisme naționale și regionale, județe, provincii, aglomerări urbane, municipii mentor etc.

2. Rețele de autoritățile locale și regionale care se angajează să îmbunătățească stadiul implementării inițiativei Convenția Primarilor la nivel național.

Page 8: Conferința Națională OER 2012

8Clubul Primarilor – Secțiunea I | 15.03.2012 | Brașov

Suporterii Convenției

Structuri de suport ale Convenției în România:

- AMR (Asociația Municipiilor din România)- Pivex Energy Municipality- OER (Orașe Energie România)

OER – 19 semnatariPivex – 2 semnatariAMR – 19 semnatari (16 membri comuni cu OER)

25 de semnatari cu Structuri de Suport desemnate – 9 PAED-uri depuse

Page 9: Conferința Națională OER 2012

9Clubul Primarilor – Secțiunea I | 15.03.2012 | Brașov

Suporterii Convenției

Structuri de suport ale Convenției în România:

• Promovează CoM la nivelul municipalităților din România

• Sprijină și coordonează acțiunile semnatarilor

• Oferă asistență tehnică și strategică privind CoM

• Suport pentru dezvoltarea și implementarea PAED-urilor și a ZME (Zile Municipale ale Energiei)

• Interfață cu Biroul Convenției Primarilor

Page 10: Conferința Națională OER 2012

10Clubul Primarilor – Secțiunea I | 15.03.2012 | Brașov

Finanțare

Finanțare Europeană

• ELENA (European Local ENergy Assistance facility) • Cei 4 J (Jeremie, Jaspers, Jessica, Jasmine)• Eco-innovation în cadrul CIP (Competitiveness and Innovation Programme)• Marguerite• Facilități IFI (pentru Statele Membre)

- Finanțări municipale - Finanțări municipale pentru infrastructură- Finanțări pentru eficiență energetică- Finanțări pentru IMM-uri

Page 11: Conferința Națională OER 2012

11

Vă mulțumesc pentru atenție!

Camelia Rațădirector executiv

Asociația „Orașe Energie România” - OER