Condiţionarea vinurilor_surda valentin

59
Condiţionarea Condiţionarea vinurilor. vinurilor.

Transcript of Condiţionarea vinurilor_surda valentin

Page 1: Condiţionarea vinurilor_surda valentin

Condiţionarea Condiţionarea vinurilor.vinurilor.

Page 2: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 3: Condiţionarea vinurilor_surda valentin

Procesul de cupajare. Scopul cupajării. Procesul de cupajare. Scopul cupajării. Procedeele de realizare a cupajării. Procedeele de realizare a cupajării. Egalizarea. Asamblarea. Corecţia Egalizarea. Asamblarea. Corecţia compoziţiei vinurilor. Alcoolizarea. compoziţiei vinurilor. Alcoolizarea. Scopul alcoolizării. Procedeele de Scopul alcoolizării. Procedeele de realizare a alcoolizării. Fenpomenul realizare a alcoolizării. Fenpomenul contracţiei. contracţiei.

Procedeele de dezacidulare şi Procedeele de dezacidulare şi acidulare a mustului şi vinului. acidulare a mustului şi vinului. Procedee biologice de dezacidulare. Procedee biologice de dezacidulare. Levurile Schizasaccharomyces şi Levurile Schizasaccharomyces şi bacteriile fermentării malolactice. bacteriile fermentării malolactice. Procedee chimice. Acidularea mustului Procedee chimice. Acidularea mustului şi vinurilor. Procedeele de acidulare. şi vinurilor. Procedeele de acidulare.

Page 4: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 5: Condiţionarea vinurilor_surda valentin

Îmbutelierea şi Îmbutelierea şi maturarea vinului în maturarea vinului în

buteliibutelii

Page 6: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 7: Condiţionarea vinurilor_surda valentin

Controlul parametrilor fizico-chimici şi Controlul parametrilor fizico-chimici şi stabilităţii vinului. Metode de determinare stabilităţii vinului. Metode de determinare a stabilităţii vinului. Pregătirea spălarea a stabilităţii vinului. Pregătirea spălarea buteliilor. Verificarea stab9ilităţii termice a buteliilor. Verificarea stab9ilităţii termice a buteliilor. Verificarea buteliilor la buteliilor. Verificarea buteliilor la stabilitatea chimică. stabilitatea chimică.

Umplerea şi dopuirea buteliilor. Umplerea şi dopuirea buteliilor. Caracteristica tehnologică a maşinilor de Caracteristica tehnologică a maşinilor de umplut buteliile cu vin şi dopuire. umplut buteliile cu vin şi dopuire. Îmbutelierea sterilă. Dopurile utilizate la Îmbutelierea sterilă. Dopurile utilizate la dopuirea buteliilor. Prelucrarea dopurilor dopuirea buteliilor. Prelucrarea dopurilor înainte de îmbuteliere. Mmmaturarea înainte de îmbuteliere. Mmmaturarea vinului în butelii. vinului în butelii.

Page 8: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 9: Condiţionarea vinurilor_surda valentin

Bolile şi defectele Bolile şi defectele vinuluIvinuluI

Page 10: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 11: Condiţionarea vinurilor_surda valentin

Bolile vinului. Cauzele şi simptomele Bolile vinului. Cauzele şi simptomele îmbolnăvirii vinurilor. Schimbările în îmbolnăvirii vinurilor. Schimbările în vinuri în urma îmbolnăvirii lor. vinuri în urma îmbolnăvirii lor. Provocatorii îmbolnăvirilor. Măsuri Provocatorii îmbolnăvirilor. Măsuri preventive şi de tratare. Lucrările lui preventive şi de tratare. Lucrările lui luis Pasteur. Floarea vinului. Oţetirea luis Pasteur. Floarea vinului. Oţetirea vinului. Înăcrirea lactică sau borşirea vinului. Înăcrirea lactică sau borşirea vinului. Transformarea fructozei în vinului. Transformarea fructozei în manitol. Manitarea vinului. manitol. Manitarea vinului. Descompunerea acidului tartric şi Descompunerea acidului tartric şi glicerinei. Amăreala vinului. Băloşirea glicerinei. Amăreala vinului. Băloşirea vinului. Gustul şi mirosul (izul) de vinului. Gustul şi mirosul (izul) de şoareci a vinului. şoareci a vinului.

Page 12: Condiţionarea vinurilor_surda valentin

Defectele vinurilor. Depistarea, Defectele vinurilor. Depistarea, cauzele, prevenirea şi înlăturarea lor. cauzele, prevenirea şi înlăturarea lor. Defectele de natură chimică şi Defectele de natură chimică şi biochimică. Casarea ferică. Tulburări biochimică. Casarea ferică. Tulburări datorate cuprului. Alte casări metalice. datorate cuprului. Alte casări metalice. Casarea oxidazică (brună). Defectele Casarea oxidazică (brună). Defectele legate de nerespectarea tehnologiei. legate de nerespectarea tehnologiei. Tulbureli în vinuri. Tulburelile de natură Tulbureli în vinuri. Tulburelile de natură biologică şi cauza lor. biologică şi cauza lor. Tulbureli fizico-Tulbureli fizico-chimice şi clasificarea lor. Tulbureli chimice şi clasificarea lor. Tulbureli cristaline. Tulbureli coloidale. Modul de cristaline. Tulbureli coloidale. Modul de prevenire şi înlăturarea a tulburelilor. prevenire şi înlăturarea a tulburelilor.

Page 13: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 14: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 15: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 16: Condiţionarea vinurilor_surda valentin

Tehnologia specială a vinuluiTehnologia specială a vinului

Page 17: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 18: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 19: Condiţionarea vinurilor_surda valentin

Procedee speciale utilizate la Procedee speciale utilizate la producerea vinurilor de diferite tipuri. producerea vinurilor de diferite tipuri.

Caracteristica procedeelor tehnologice. Caracteristica procedeelor tehnologice. Importanţa strugurilor. Selectarea soiurilor şi Importanţa strugurilor. Selectarea soiurilor şi prelucrarea primară a strugurilor. Stafidirea prelucrarea primară a strugurilor. Stafidirea boabelor. Vinurile Tokay şi Muscat. Utilizarea boabelor. Vinurile Tokay şi Muscat. Utilizarea strugurilor atacaţi de Botrytis cinerea. strugurilor atacaţi de Botrytis cinerea. Vinurile Sotern şi Mozel. Aplicarea Vinurile Sotern şi Mozel. Aplicarea procedeelor tehnologice speciale. Vinul procedeelor tehnologice speciale. Vinul „ausleze” din Germania. Macerarea pe „ausleze” din Germania. Macerarea pe boştină. Încălzirea. Alcoolizarea. Utilizarea boştină. Încălzirea. Alcoolizarea. Utilizarea diferitor specii de levuri pentru vinuri diferitor specii de levuri pentru vinuri peliculare. Saturarea vinurilor cu CO2. peliculare. Saturarea vinurilor cu CO2. aromatizarea vinurilor. aromatizarea vinurilor.

Page 20: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 21: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 22: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 23: Condiţionarea vinurilor_surda valentin

Procedee de bază la prelucrarea Procedee de bază la prelucrarea vinurilor de diferite tipurivinurilor de diferite tipuri

Procese de oxido-reducere. Procese de oxido-reducere. Oxidazele mustului şi vinului şi rolul Oxidazele mustului şi vinului şi rolul lor tehnologic. Reacţiile lor tehnologic. Reacţiile carbonilamine. Eterificarea. carbonilamine. Eterificarea. Caramelizarea. Alte procese. Rolul Caramelizarea. Alte procese. Rolul acestor procese la formarea acestor procese la formarea particularităţilor specifice a vinurilor particularităţilor specifice a vinurilor de diferite tipuri. de diferite tipuri.

Page 24: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 25: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 26: Condiţionarea vinurilor_surda valentin

Tehnologia vinurilor Tehnologia vinurilor naturale (de masă)naturale (de masă)

Page 27: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 28: Condiţionarea vinurilor_surda valentin

Vinurile albe seci. Particularităţile Vinurile albe seci. Particularităţile tehnologiei vinurilor albe seci. tehnologiei vinurilor albe seci. Vinurile de consum curent, vinuri de Vinurile de consum curent, vinuri de calitate superioară. Vinurile cu zahăr calitate superioară. Vinurile cu zahăr rezidual. Vinurile slabo oxidate. rezidual. Vinurile slabo oxidate. Vinurile albe seci de calitate Vinurile albe seci de calitate superioară din Republica Moldova. superioară din Republica Moldova. Vinuri albe de origine controlată în Vinuri albe de origine controlată în Moldova. Moldova.

Page 29: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 30: Condiţionarea vinurilor_surda valentin

Vinurile roşii seci. Soiuri de struguri. Vinurile roşii seci. Soiuri de struguri. Particularităţile tehnologiei vinurilor roşii Particularităţile tehnologiei vinurilor roşii seci. seci. Metode de obţeinere a vinurilor roşii de Metode de obţeinere a vinurilor roşii de calitate superioară. Fermentarea pe boştină. calitate superioară. Fermentarea pe boştină. Extragerea boştinei în flux. Încălzirea Extragerea boştinei în flux. Încălzirea mustuielii sau a strugurilor şi fermentarea mustuielii sau a strugurilor şi fermentarea musturlui colorat. Tratarea mustuielii cu musturlui colorat. Tratarea mustuielii cu praparate enzimatice.. fermentarea praparate enzimatice.. fermentarea mustuielii în condiţiile presiunii excesive de mustuielii în condiţiile presiunii excesive de CO2. macerarea carbonică. Vinuri de CO2. macerarea carbonică. Vinuri de consum curent, maturate şi vinuri roşii seci consum curent, maturate şi vinuri roşii seci de calitate superioară. Vinuri de colecţie. de calitate superioară. Vinuri de colecţie. Vinuri roşii seci cu denumire de origine Vinuri roşii seci cu denumire de origine controlată. controlată.

Page 31: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 32: Condiţionarea vinurilor_surda valentin

Vinurile demiseci şi demidulci. Vinurile demiseci şi demidulci. Metode de producere. Tratarea şi Metode de producere. Tratarea şi stabilizarea vinurilor demiseci şi stabilizarea vinurilor demiseci şi demidulci. Vinurile demiseci şi demidulci. Vinurile demiseci şi demidulci a Moldovei şi ţărilor de demidulci a Moldovei şi ţărilor de peste hotare. peste hotare.

Page 33: Condiţionarea vinurilor_surda valentin

demidulcidemidulci demidulcidemidulci

Page 34: Condiţionarea vinurilor_surda valentin

Tehnologia vinurilor tariTehnologia vinurilor tari

Page 35: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 36: Condiţionarea vinurilor_surda valentin

Vinuri alcoolizate tari „Prometeu”. Vinuri alcoolizate tari „Prometeu”. Tehnologia tradiţională a vinurilor Tehnologia tradiţională a vinurilor „Porto” în Portugalia. Fabricarea „Porto” în Portugalia. Fabricarea vinurilor „Prometeu” în Moldova. vinurilor „Prometeu” în Moldova. Procesele de bază ce decurg în timpul Procesele de bază ce decurg în timpul maderuzării vinurilor. Maderizarea maderuzării vinurilor. Maderizarea vinului în prezenţa materialului de vinului în prezenţa materialului de stejar şi fără el. Maderizarea vinului în stejar şi fără el. Maderizarea vinului în butoaie şi în rezervoare de capacitate butoaie şi în rezervoare de capacitate mare. mare. Metodele de maderizare Metodele de maderizare accelerată. accelerată.

Page 37: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 38: Condiţionarea vinurilor_surda valentin

Vinuri peliculare în Moldova. Vinuri peliculare în Moldova. Tehnologia tradiţională a jeresului în Tehnologia tradiţională a jeresului în Spania. Particularităţile tehnologiei Spania. Particularităţile tehnologiei vinurilorpeliculare. Levurile speciale vinurilorpeliculare. Levurile speciale pentru vinurile peliculare. pentru vinurile peliculare. Schimbarea compoziţiei chimice a Schimbarea compoziţiei chimice a vinului în procesul de jeresare. vinului în procesul de jeresare. Procedeul prin peliculă. Procedeul în Procedeul prin peliculă. Procedeul în spaţiu (volum). Procedeul fără spaţiu (volum). Procedeul fără peliculă. Procedeul în volum şi prin peliculă. Procedeul în volum şi prin peliculă. Cupajarea vinurilor peliculă. Cupajarea vinurilor peliculare. Căile de perfecţionare a peliculare. Căile de perfecţionare a tehnologiei vinurilor peliculare. tehnologiei vinurilor peliculare.

Page 39: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 40: Condiţionarea vinurilor_surda valentin

Vinurile caramelizate Vinurile caramelizate „Cărpineni”.Tehnologia tradiţională a „Cărpineni”.Tehnologia tradiţională a vinului „Marsal” în Italia. vinului „Marsal” în Italia. Particularităţile tehnologiei diferitor Particularităţile tehnologiei diferitor tipiri de vinuri caramelizate. tipiri de vinuri caramelizate. Fabricarea vinurilor caramelizatela Fabricarea vinurilor caramelizatela fabrica experimentală de vinuri fabrica experimentală de vinuri „Cărpineni” din Moldova. „Cărpineni” din Moldova.

Page 41: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 42: Condiţionarea vinurilor_surda valentin

Tehnologia vinurilor de Tehnologia vinurilor de desertdesert

Page 43: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 44: Condiţionarea vinurilor_surda valentin

Vinurile de desert şi caracteristica Vinurile de desert şi caracteristica lor. Soiurile de struguri. Vinurile lor. Soiurile de struguri. Vinurile demidulci de desert şi tehnologia lor. demidulci de desert şi tehnologia lor. Vinurile licoroase dulci de desert. Vinurile licoroase dulci de desert.

Page 45: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 46: Condiţionarea vinurilor_surda valentin

Vinurile cu aromă de Muscat. Vinurile cu aromă de Muscat. Particularităţile tehnologiei vinurilor Particularităţile tehnologiei vinurilor cu aromă de Muscat. Vinurile cu cu aromă de Muscat. Vinurile cu aromă de Muscat ale Moldovei. aromă de Muscat ale Moldovei.

Page 47: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 48: Condiţionarea vinurilor_surda valentin

Vinurile de Tokay. Tehnologia Vinurile de Tokay. Tehnologia tradiţională a vinurilor de Tokay în tradiţională a vinurilor de Tokay în Ungaria. Procese de bază, ce decurg Ungaria. Procese de bază, ce decurg la producerea vinurilor de Tokay. la producerea vinurilor de Tokay. Particularităţile tehnologiei de Particularităţile tehnologiei de fabricare a vinului de Cotnari. Căile fabricare a vinului de Cotnari. Căile de perfecţionare a tehnologiei de perfecţionare a tehnologiei vinurilor de desert în Moldova. vinurilor de desert în Moldova.

Page 49: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 50: Condiţionarea vinurilor_surda valentin

Vinurile de desert „Pastoral”. Esenţa Vinurile de desert „Pastoral”. Esenţa proceselor biochimice ce decurg la proceselor biochimice ce decurg la fabricarea vinurilor „Pastoral”. fabricarea vinurilor „Pastoral”. Regiunile de producere a vinurilor Regiunile de producere a vinurilor „Pastoral” în Moldova. „Pastoral” în Moldova.

Page 51: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 52: Condiţionarea vinurilor_surda valentin

Tehnologia vinurilor Tehnologia vinurilor aromatizatearomatizate

Page 53: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 54: Condiţionarea vinurilor_surda valentin

Vinurile aromatizate. Caracteristica Vinurile aromatizate. Caracteristica vinurilor aromatizate a Italiei, Moldovae şi a vinurilor aromatizate a Italiei, Moldovae şi a altor ţări. Materia primă la fabricarea altor ţări. Materia primă la fabricarea vinurilor aromatizate. Cerinţe asupra vinurilor aromatizate. Cerinţe asupra vinurilor materie primă , alcoolului etilic, vinurilor materie primă , alcoolului etilic, zahărului. Caramele şi tehnologia de zahărului. Caramele şi tehnologia de preparare. Materia primă vegetală. preparare. Materia primă vegetală. Substanţele extrase din materia primă Substanţele extrase din materia primă vegetală şi importanţa lor la formarea vegetală şi importanţa lor la formarea calităţilor organoleptice şi proprietăţilor calităţilor organoleptice şi proprietăţilor curative a vinurilor aromatizate. Maceratul curative a vinurilor aromatizate. Maceratul de plante. Tehnologia fabricării. Producerea de plante. Tehnologia fabricării. Producerea vinurilor aromatizate. Maceratul de plante. vinurilor aromatizate. Maceratul de plante. Tehnologia fabricării. Producerea vinurilor Tehnologia fabricării. Producerea vinurilor aromatizate în Moldova. aromatizate în Moldova.

Page 55: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 56: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 57: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 58: Condiţionarea vinurilor_surda valentin
Page 59: Condiţionarea vinurilor_surda valentin