Comunicarea verbală.ppt

of 18 /18

Embed Size (px)

Transcript of Comunicarea verbală.ppt

Page 1: Comunicarea verbală.ppt
Page 2: Comunicarea verbală.ppt

• Tipuri de comunicare• Stiluri de comunicare• Comunicarea verbală orală• Comunicarea verbală scrisă.

2Iulia Iurchevici, dr., conf. univ,

ULIM

Page 3: Comunicarea verbală.ppt

Limbajul trupului

Tonul

Ce arăţi Cum spui

Ce spui7%

55% 38%

Cuvintele

MESAJE NONVERBALE MESAJE VERBALE

3Iulia Iurchevici, dr., conf. univ,

ULIM

MESAJE PARAVERBALE

Page 4: Comunicarea verbală.ppt

• O tipologie a stilurilor de comunicare

• Stilul neutru –intre emiţător şi receptor nu se stabilesc alte relaţii decit cele oficiale, de serviciu;

• Stilul familiar –presupune o exprimare mai puţin pretenţioasă, mai apropiată, folosită in relaţiile cu membrii familiei, prietenii, colegii;

• Stilul solemn / protocolar, solicitată de împrejurări deosebite, în vederea exprimării unor gînduri şi sentimente grave, măreţe, profunde;

• Stilul beletristic –este stilul care încearcă să abordeze dicţionarul unei limbi în exhaustivitatea sa;

• Stilul ştiinţific – se caracterizează prin aceea că în procesul comunicării se apelează la formele de deducţie şi de inducţie ale raţionamentelor;

• Stilul administrativ –prezenţa unor formule sintactice clişeu, cu ajutorul cărora se efectuează o comunicare specifică instituţiilor;

• Stilul publicistic –pune accentul pe informaţie mai mult decit pe forma de prezentare, urmărind informarea auditoriului;

• Stilul de comunicare managerială – stilul in care mesajul managerului caută să aibă unimpact puternic asupra auditoriului.

4Iulia Iurchevici, dr., conf. univ,

ULIM

Page 5: Comunicarea verbală.ppt

Stiluri de comunicare

Pasiv Asertiv Agresiv

Problema este evitată Problema ta este discutată

Problema este atacată

Drepturile tale sunt ignorate

Drepturile tale sunt susţinute

Ignori drepturile celorlalţi

Ceilalţi aleg în locul tău Îţi alegi tu activitatea Ofensezi lucrul altora

Nu ai încredere în tine Ai încredere în tine Ostil / blamezi / acuzi

Drepturile celorlalţi prevalează

Complianţă reciprocă Drepturile tale prevalează

5Iulia Iurchevici, dr., conf. univ,

ULIM

Page 6: Comunicarea verbală.ppt

Cuvintele pot fi rostite sau scrise – corespunzător există:

6Iulia Iurchevici, dr., conf. univ,

ULIM

Page 7: Comunicarea verbală.ppt

Stimulii de natură externă:-tendinţa de abstractizare;-tendinţa deductivă;-tendinţa evaluării.

• Stimulii de natură internă:

- experienţele personale, mentale, fizice, psihologice şi semantice, "istoria" fiecăruia;

- atitudinile personale, datorate educaţiei şi instrucţiei fiecăruia, nivelului şi poziţiei sociale, profesiei;

- percepţia şi concepţia noastră despre lume, despre noi inşine, despre interlocutori;

- propriile deprinderi de comunicator şi nivelul de comunicare al interlocutorului.

7Iulia Iurchevici, dr., conf. univ,

ULIM

Page 8: Comunicarea verbală.ppt

ABILITĂŢILE VORBITORULUI:

• claritate ;

• acurateţe;

• empatie;

• sinceritate;

• atitudinea;

• contactul vizual;

• postura;

• vocea;

• viteza de vorbire;

• pauzele de vorbire.

8Iulia Iurchevici, dr., conf. univ,

ULIM

Page 9: Comunicarea verbală.ppt

• ABILITĂŢILE ASCULTĂTORULUI:ABILITĂŢILE ASCULTĂTORULUI:

• • disponibilitatea pentru ascultare disponibilitatea pentru ascultare ;;

• manifestarea interesului;manifestarea interesului;

• ascultarea ascultarea îîn totalitate;n totalitate;

• urmărirea ideilor principale;urmărirea ideilor principale;

• concentrarea atenţiei;concentrarea atenţiei;

• luarea de notiţeluarea de notiţe;;

• susţinerea vorbitorului.susţinerea vorbitorului.

9Iulia Iurchevici, dr., conf. univ,

ULIM

Page 10: Comunicarea verbală.ppt

10Iulia Iurchevici, dr., conf. univ,

ULIM

Page 11: Comunicarea verbală.ppt

.

Comunicarea orală

Este mai rapidă decât cea scrisă;

Permite obţinerea unui feedback instantaneu;

Permite corectarea instantanee a mesajului, ca şi sublinierea sau accentuarea lui prin elemente de comunicare nonverbală

11Iulia Iurchevici, dr., conf. univ,

ULIM

Page 12: Comunicarea verbală.ppt

12Iulia Iurchevici, dr., conf. univ,

ULIM

Page 13: Comunicarea verbală.ppt

Comunicările scrise:

durabilitatea în raport cu forma orală a comunicării;

textul poate fi văzut/citit de mai multe persoane;

poate fi citit la un moment potrivit şi poate fi recitit etc.

pot fi analizate mai atent şi sunt mai persistente – mesajul rezistă în timp (scripta manent).

Avantaje:

comunicările scrise cer mai mult timp pentru realizare;

nu primesc un feedback instantaneu;

emiţătorul unui mesaj scris trebuie să fie sigur de cuvintele scrise în document – ca urmare precizia de limbaj este foarte importantă, căci greşelile dintr-un mesaj scris nu pot fi corectate prea uşor.

Dezavantaje:

13Iulia Iurchevici, dr., conf. univ,

ULIM

Page 14: Comunicarea verbală.ppt

Cateva lucruri utile in comunicarea scrisa:

1. Care este motivul pentru care scrii? Ce anume doresti sa faca cititorul în urma citirii mesajului tău?2. Care este publicul ţintă?Pune publicul pe primul loc - scopul este de a atrage atenţia şi a menţineinteresul cititorilor3. Care este ideea principală pe care vrei s-o comunici?4. Organizează-ţi gândurile înainte de a te apuca de scris. Fă-ţi un plan, o schiţă.De unde pleci, unde vrei să ajungi şi cum ajungi acolo.Principiul KISS (Keep It Simple, Stupid) - adica scrie simplu şi pe înţelesultuturoro Mesajul este clar şi concis? Atenţie şi la exprimare.o Scrie corect gramatical.o Foloseşte corect punctuaţia.o Verifică gramatica şi punctuaţia la final.o Împarte textul în paragrafeo Frazele să nu fie prea lungi pentru că există riscul ca cititorul să îşi piardainteresul sau să se plictisească, fiind mai greu de urmarit textul. 14

Iulia Iurchevici, dr., conf. univ, ULIM

Page 15: Comunicarea verbală.ppt

Factorii comunicarii paraverbale

Ritm

Volumul vocii

Intonatie

Tonalitate

15Iulia Iurchevici, dr., conf. univ,

ULIM

Page 16: Comunicarea verbală.ppt

1. Elaboraţi variante de text cu un conţinut dintr-un domeniu ce vă este familiar, variante care să reflecte următoarele stiluri de comunicare:

• a) Familiar; b) Neutru; c) Ştiinţific; d) Administrativ

• e) Managerial.

2. Construiţi schiţe de texte de maxim o pagină cu un conţinut ce vă este familiar care să vă ajute să realizaţi:

• a) Prelegere; b) Povestire; c) Pledoarie; d) Interviu; e) Expunere

• f) Alocuţiune.

16Iulia Iurchevici, dr., conf. univ,

ULIM

Page 17: Comunicarea verbală.ppt

3. Realizaţi în fiecare zi un exerciţiu personal de comunicare verbală.

• Scopul unor astfel de exerciţii este cel de a vă imbunătăţi abilităţile de comunicator în aşa fel încat să nu se mai simtă nimic construit sau fals în comportamentul dumneavoastră verbal.

• În acest sens sugerăm:

• a) conştientizaţi modul dumneavoastră de exprimare; verificaţi-vă stilul şi încercaţi să respectaţi cerinţele pentru a fi un bun vorbitor şi ascultător (le găsiţi explicitate în curs, la secţiunea ''comunicarea verbală'');

• b) explicaţi unui prieten sau membru de familie aceste cerinţe şi rugaţi-l apoi să vă urmărească în timpul dialogurilor şi să vă corecteze atunci când este cazul;

• c) urmăriţi cu atenţie modul de vorbire al oamenilor din jurul dumneavoastră şi încercaţi să identificaţi erorile pe care le comit raportat la cerinţele realizării unei bune comunicări verbale.

17Iulia Iurchevici, dr., conf. univ,

ULIM

Page 18: Comunicarea verbală.ppt

18Iulia Iurchevici, dr., conf. univ,

ULIM