Coma diabetică hiperosmolară

27
Coma diabetică hiperosmolară

Transcript of Coma diabetică hiperosmolară

Page 1: Coma diabetică hiperosmolară

Coma diabetică hiperosmolară

Page 2: Coma diabetică hiperosmolară

Definiţie• Comă clinică• Hiperglicemie marcată (>600 mg/dl)• Hiperosmolaritate (>350 mOsm/l)• Absenţa cetozei şi a acidozei:

– corpi cetoni absenţi în urină şi în concentraţie normală în ser

– HCO3- >20 mEq/l

– pH >7,3

Există suprapuneri între CHO şi CAD!

Page 3: Coma diabetică hiperosmolară

Circumstanţe de apariţie• Vârstnici (dar rar şi la copii)• Factori precipitanţi

– infecţii urinare şi respiratorii– infarct miocardic– embolie pulmonară– pancreatită acută– unele medicamente: corticoizi, betablocante,

diuretice, fenitoină, cimetidină, clorpromazină, clozapină, olanzapină, alcool, droguri

Page 4: Coma diabetică hiperosmolară

Tablou clinic

• Comă de diverse grade de severitate

• Deshidratare marcată (tegumente uscate, hipoTA)

• Manifestări neurologice: semne de focar, convulsii

• NU: vărsături, dispnee Kussmaul

• Mortalitate: 15%

Page 5: Coma diabetică hiperosmolară

Diagnostic

• Suspiciune în prezenţa comei la un diabetic cunoscut (poate fi şi inaugurală)

• Hiperosmolaritate:

2 x (Na+ + K+) + uree/6 + glicemie/18

• Absenţa cetozei şi acidozei

Page 6: Coma diabetică hiperosmolară

Tratament

• Rehidratare

• Reechilibrare electrolitică

• Corectarea hiperglicemiei

• Tratamentul factorilor precipitanţi

Page 7: Coma diabetică hiperosmolară

Rehidratare + reechilibrare electrolitică• Deficit de fluide de 10-15% din G (8-12 l)• 1 l/h (1 oră sau 2-3 ore, în funcţie de starea

aparatului cardiovascular)• 50% din deficit în 24 ore• Soluţie NaCl 9‰• Soluţie NaCl 4,5 ‰ dacă Na+ >150 mEq/l (Na+

poate creşte când glicemia scade)• Soluţie glucoză 5% sau 10% când glicemia

<300 mg/dl• Corectarea deficitului de K+

Page 8: Coma diabetică hiperosmolară

Refacerea deficitului de apăFluide i.v.

Starea de hidratare şi TA

Şoc hipovolemic

Hipotensiune sau TA normală

NaCl 0,9% 1 l/h, (cu adaptare în funcţie de statusul volemic, cardiovascular)

Na+

Na+ ↑ (>150 mEq/l) Na+ normal sau ↓

NaCl 0,45%4-14 ml/kgc/h

NaCl 0,9 %4-14 ml/kgc/h

Când glicemia este < 300 mg%: glucoză 5% sau 10% tamponată cu insulină

Page 9: Coma diabetică hiperosmolară

Corectarea hiperglicemiei

• Insulină cu acţiune scurtă intravenos

• Bolus: 0,15 – 0,3 UI/kg/h

• Injectomat: 0,1 UI/kg/h (6UI/h)

• Rata de scădere a glicemiei: 50-70 mg/dl/h

• Când glicemia <300 mg/dl: 1-4 UI/h (în funcţie de glicemie)

• Glicemia: 90-180 mg/dl

• Insulină s.c. când se reia alimentaţia orală (insulina i.v. se

opreşte la 1 h după prima injecţie de insulină s.c.)

Page 10: Coma diabetică hiperosmolară

Schema de administrare a insulineiInsulină scurtă

Iniţial: 0,15 UI/kgc i.v. în bolus

0,1 UI/kgc/h i.v. în perfuzie

Dacă glicemia nu scade cu 50-70 mg% în prima oră

0,2 U/kgc/h i.v. în perfuzie urmărind ca glicemia să scadă cu 50-70 mg%/h

Practic: 1 ml insulină (100 U/ml) + 9 ml Sol NaCl 0,9% în injectomat

Page 11: Coma diabetică hiperosmolară

Complicaţii• Rabdomioliză non-traumatică

hiperosmolară– CK >1000 UI/l– IRA

• Tromboembolism (TVP, embolie pulmonară)– frecvent– nu se recomandă anticoagulare de rutină,

riscul hemoragiei fiind mare

Page 12: Coma diabetică hiperosmolară

Acidoza lacticăla diabetici

Page 13: Coma diabetică hiperosmolară

Definiţie

• Hiperglicemie

• Acidoză (pH < 7,35)

• Creşterea concentraţiei lactatului

>7 mmol/l (V.N.: 0,4 – 1,2 mmol/l)

Page 14: Coma diabetică hiperosmolară

Circumstanţe de apariţie• Hipoxie tisulară severă (tip A)

– şoc septic– şoc cardiogenic

• Acidoză lactică aerobă (tip B)– biguanide (fenformin, dar şi metformin)– salicilaţi– etanol, metanol– glicogenoze– afecţiuni hepatice

Page 15: Coma diabetică hiperosmolară

Tablou clinic• Debut brutal (ore)• Astenie rapid progresivă• Crampe musculare şi abdominale• Vărsături• Dispnee Kussmaul• Tendinţă la şoc, cu oligurie şi

hipotermie• Comă profundă• Deces frecvent

Page 16: Coma diabetică hiperosmolară

Diagnostic

• Dozarea lactatului (diagnostic de certitudine)

• Sugerat de acidoză severă, neexplicată prin valoarea glicemiei)

• Glicemia: ↓, N sau ↑

• Poate complica CAD

Page 17: Coma diabetică hiperosmolară

Tratament

• În ATI

• Obiective

– îndepărtarea cauzei precipitante

– menţinerea DC şi refacerea perfuziei tisulare

– alcalinizare

– creşterea utilizării lactatului

Page 18: Coma diabetică hiperosmolară

Alcalinizare• Bicarbonat de sodiu

– controversat– efecte adverse cardiovasculare– nu modifică pH-ul intracelular– ameliorează prognosticul dacă se asociază cu

hemodializă• Carbicarb (soluţie echimolară de

bicarbonat de sodiu şi carbonat de sodiu)

• THAM

Page 19: Coma diabetică hiperosmolară

Creşterea utilizării lactatului

• Dicloroacetat

– Stimulează stimulează PDH

• Hemodializă

– Îndepărtează lactatul

– Îndepărtează metforminul

– Rezolvă supraîncărcarea cu Na+ şi apă

Page 20: Coma diabetică hiperosmolară

Coma hipoglicemică

Page 21: Coma diabetică hiperosmolară

Definiţie

• Comă determinată de scădere valorilor

glicemiei (de obicei <50 mg/dl)

• În caz de tratament cu insulină sau

ADO (frecvent derivaţi de SU)

• Hipoglicemie severă: pacientul nu este

capabil să se trateze singur

Page 22: Coma diabetică hiperosmolară

Circumstanţe de apariţie• Supradozaj medicamentos• Creşterea intervalului între administrarea

tratamentului şi alimentare• Ingestie de HC în cantitate redusă• Nealimentare• Injectare în vas de sânge• Efort fizic excesiv• Vărsături sau diaree• Consum de alcool• Insuficienţă renală

Page 23: Coma diabetică hiperosmolară

Tablou clinic• Debut rapid (minute), uneori neprecedată de

semne care sugerează hipoglicemia• Pacient agitat, frecvent cu convulsii, semnul

Babinski bilateral; uneori mimează o comă neurologică

• Tonus muscular crescut, contracturi• Hidratare normală, frecvent transpiraţii (nu

sunt obligatorii, fiind absente în comele prelungite sau în caz de neuropatie vegetativă!!!!)

Page 24: Coma diabetică hiperosmolară

Probe biologic

• Glicemie <50 mg/dl (uneori foarte mică)

• Fără glicozurie sau cetonurie

Page 25: Coma diabetică hiperosmolară

Diagnostic diferenţial

Criteriu Coma cetoacidotică

Coma hipoglicemică

Debut lent rapid

Tonus muscular

scăzut crescut

Hidratare deshidratare normală, transpiraţii

Neuropsihic liniştit agitat

Biologic hiperglicemie, glicozurie, cetonurie

nipoglicemie, fără glicozurie şi cetonurie

Page 26: Coma diabetică hiperosmolară

Tratament• De urgenţă maximă• Glucagon 1-2 mg i.m.• Glucoză 33% până ce pacientul iese din

comă (100-150 ml)• Dacă nu sunt disponibile: se introduce

zahăr sau sirop cu linguriţa între arcadele dentare

Page 27: Coma diabetică hiperosmolară

Tratament• După ce îşi revine: prânz glucidic• Dacă pacientul nu îşi revine şi glicemia

a crescut, se continuă cu perfuzii cu soluţii glucozate 5-10%, pentru a menţine glicemia la 200-250 mg/dl

• Tratamentul se aplică şi dacă nu avem certitudinea comei hipoglicemice

• Se recomandă spitalizarea, chiar dacă pacientul a ieşit din comă