CLR - 11 februarie 2015.doc

of 10 /10
Proiect didactic Clasa:Pregătitoare B Data : 11 februarie 2015 Propunător: Mirlescu Ecaterina Aria curriculară : Limbă şi comunicare Disciplina : Comunicare în limba română Unitatea tematică : Prietenii necuvântătoarelor Subiectul lec iei: ț unetul !t"# literele $t%şi $&% 'e ti(ar Forma de realizare : lec)ie integrată Tipul lecţiei : Predare-învăţare Competenţe specifice : 1*1 esi+area semnifica)iei globale a unui mesa, scurt# (e teme familiare# rostit clar şi rar- 1*2 .ecunoaşterea unor 'etalii 'intr/un mesa, scurt# rostit clar şi rar- 1* 'entificarea cu intelor 'in enun)uri scurte# rostite clar şi rar- 1*5Manifestarea curio+ită)ii fa)ă 'e rece(tarea semnifica)iei mesa,elor orale# în conte3te 'e com 2*14rticularea 'e enun)uri folosin' accentul şi intona)ia cores(un+ătoare inten)iei 'e comunicare 2* Partici(area la 'ialoguri scurte# în situa)ii 'e comunicare u+uală- 2* Manifestarea interesului (entru e3(rimarea 'e i'ei în conte3te cunoscute- Competen e integrate: ț 6P 7 2* 1* .ecunoaşterea emo)iilor 'e ba+ă ra(ortate la e3(erien)ele 'e ia)ă trăite- MM 7 2* 1* Cântarea în colecti a cântecelor# asociin' mişcarea sugerată 'e te3t 7 * 1* Manifestarea liberă# a'ec ată# (e mu+ică# a(elân' la 'i erse forme 'e e3(rimare Obiectie operaţionale: a* Cognitie : 8C1: să i'entifice sunetul !t" silabic aflat în (o+i)ie ini)ială# me'iană şi finală- 8C2: să stabilească cores(on'en)a 'intre sunetul !t" şi litera $&% mare 'e ti(ar- 8C : să citească litera $&% aflată în (o+i)ie ini)ială# me'iană sau finală în silabe şi cu inte- 8C : să corele+e structura combinată a unui cu ânt la un şir 'e imagini* 1

Embed Size (px)

Transcript of CLR - 11 februarie 2015.doc

Proiect didactic
Clasa: Pregtitoare B Data: 11 februarie 2015 Propuntor: Mirlescu Ecaterina Aria curricular: Limb i comunicare Disciplina: Comunicare în limba român Unitatea tematic: Prietenii necuvânttoarelor   Subiectul lec iei:  unetul !t"# literele $t%i $&% 'e ti(ar  Forma de realizare: lec)ie integrat Tipul leciei: Predare-învare
Competene specifice : 1*1 esi+area semnifica)iei globale a unui mesa, scurt# (e teme familiare# rostit clar i rar- 1*2 .ecunoaterea unor 'etalii 'intr/un mesa, scurt# rostit clar i rar- 1* 'entificarea cuintelor 'in enun)uri scurte# rostite clar i rar- 1*5 Manifestarea curio+it)ii fa) 'e rece(tarea semnifica)iei mesa,elor orale# în conte3te 'e comunicare cunoscute- 2*1 4rticularea 'e enun)uri folosin' accentul i intona)ia cores(un+toare inten)iei 'e comunicare- 2* Partici(area la 'ialoguri scurte# în situa)ii 'e comunicare u+ual- 2* Manifestarea interesului (entru e3(rimarea 'e i'ei în conte3te cunoscute-
Competen e integrate:
• 6P 7 2* 1* .ecunoaterea emo)iilor 'e ba+ ra(ortate la e3(erien)ele 'e ia) trite-
• MM 7 2* 1* Cântarea în colecti a cântecelor# asociin' micarea sugerat 'e te3t   7 * 1* Manifestarea liber# a'ecat# (e mu+ic# a(elân' la 'ierse forme 'e e3(rimare Obiectie operaionale:
a* Cognitie :
• 8C1: s i'entifice sunetul !t" silabic aflat în (o+i)ie ini)ial# me'ian i final-
• 8C2: s stabileasc cores(on'en)a 'intre sunetul !t" i litera $&% mare 'e ti(ar-
• 8C: s citeasc litera $&% aflat în (o+i)ie ini)ial# me'ian sau final în silabe i cuinte-
• 8C: s corele+e structura combinat a unui cuânt la un ir 'e imagini*
1
 b* Psi!o"motorii:
• 8M1: s îi coor'one+e actiitatea oculomotorie# (entru re'area corect a simbolurilor grafice-
• 8M2: s/i coor'one+e micrile (entru manerarea corect a instrumentelor 'e lucru-
• 8M: s a'o(te o (o+i)ie corect în tim(ul e3ersrii scrierii* c* Afectie:
• 841: or manifesta interes (entru în)elegerea i a(licarea cunotin)elor în)ate-
• 842: or manifesta interes (entru 'eco'ificarea mesa,ului scris cu a,utorul unui sistem 'e simboluri* Strategii didactice:
♣ Meto'e i (roce'ee 'i'actice: conersa)ia# e3(lica)ia# 'emonstra)ie# e3erci)iul# anali+a# ,ocul 'i'actic*
♣ Mi,loace 'e în)mânt: au3iliar# fie# (lane 'i'actice în format electronic# la(to(# i'eo(roiector# teatru 'e ((ui*
♣ 9orme 'e organi+are: frontal# (e gru(uri# in'ii'ual* #esurse:
♣ umane: 15 elei-
♣ temporale: 5 minute 15 minute actiit i recreatie-
$ibliografie:
; tiin)ifice: / soft e'uca)ional: $4lfabetul 'in (oeti%# E'itura $E6<%- / au3iliar 'i'actic: Camelia Coman# Crinela=rigorescu# $4BC/ul (oetilor%# Bucureti# E'itura $4.&%# 2012-
; oficiale: - Programe colare pentru clasa pregtitoare, nr. 3656/29.03.2012;
; meto'ico 7 'i'actice: / oan >e'rean# $Meto'ica (re'rii limbii române la clasele /?%# Bucureti# e'itura 6i'actic i Pe'agogic# [email protected]@5- / linca 4nton# $Meto'ica limbii române în în)mântul (rimar%# Bacu# E'itura $=rigore &abacaru%# [email protected]@@- / oan ur'u# oan 6nil# $E'uca)ia limba,ului în gr'ini)# la gru(ele mare i (regtitoare APreabece'ar%# E'itura $Egal%# [email protected]@- / oan 6nil# oan ur'u# $4bece'ar- în'rumarul în)torului%# Bucureti# $4LL E'uca)ional%# 2000*
2
%r& crt&
Strategii
(oduri de organizare
(oment
organizatoric
841
842
4sigurarea unui climat e'uca)ional faorabil* 4ctiitatea 'ebutea+ cu ##Dntâlnirea 'e 'iminea)%# actiitate între co(ii i 'oamna în)toare (rin interme'iul salutului 'e 'iminea)* Co(iii se salut (rin cântec: $telu)ele s/au tre+it Bun 'iminea)a >oriceii s/au tre+it Bun 'iminea)a e(uraii s/au tre+it Bun 'iminea)a >i co(iii s/au tre+it Bun 'iminea)a*% e reali+ea+ (re+en)a la (anou- e alege un co(il care a com(leta ##Calen'arul naturii%*
5 min*
Conersa)ia
orientarea
ateniei
841 Dntr/un ca'ru s(ecial# (re+int un scurt 'ialog între litere:
8'at# 'e atunci a trecut mult reme# literele au înce(ut s se certe* 9iecare# lu'ân'u/se# se cre'ea cea mai im(ortant*
/ Eu# înce(u litera  A# sunt cea mai im(ortant* Cu mine înce(e alfabetul* Mi se cuine res(ect*
/ Ba eu se grbi s intre în orb litera C. Eu înce( cuântul „cas”. Ce (oate fi mai frumos i mai trainic 'ecât o casF
/ 6ar euF +ice litera  M. Eu înce( cuântul
2 min*
conersa)ia
 „mama”!  Gu cre'e)i c eu sunt mai im(ortant 'ecât oiF
/ Ei bine 6ar 'e mine ce +ice)iF se amestec atunci în orb i litera  N * Cuântul  „noi”  înseamna unire i (utere* Pi e'e)iF Gu/i acesta lucrul cel mai im(ortantF
/ 6ar euF +ice litera T. Eu înce( cuântul  „tata”! Gu cre'e)i c eu sunt mai im(ortant 'ecât oiF
/ Cre' c înela)i cu toate# s(une gra litera  S . Cine e cel mai mare) i mai strlucitorF .ecunoate)i 'esigur cu toate# c e  „Soaree” * oarele e neîntrecut
/ =ata# a,unge# nu mai fi)i necugetate le/a s(us mustrtor 4lfabetul* Gici cuântul
 „Soaree” nici cuintele  „cas” „mama”  „noi” nu se scriu cu o singur liter* <nite scrie)i cuintele Poetile i (oe+iile ate(tate 'e co(ii se scriu cu toate literele* 6e aceea sunte)i toate foarte im(ortante >i aa# 'e/atunci toate literele triesc în bun în)elegere i armonie*
conersa)ia
#eactualizarea
cuno)tinelor
 +nsu)ite
anterior
841
olicit numirea literelor cunoscute i formarea unor cuinte cu acestea*
1 min* conersa)ia
obiectielor
nformea+ eleii c în aceast lec)ie or  recunoate i citi litere# silabe# cuinte în)ate i or face cunotin) cu o nou liter a alfabetului limbii române* e a lucra cu imaginile re'ate la i'oe(ro(iector care îi or a,uta în stabilirea cuintelor i cHiar a unei (ro(o+i)ii*
5 min*
Conersa)ia
8C1
8C2
8C
841
8C1
8C2
8C
8M1
8M2
842
Pro(une eleilor s obsere 'es(re ce liter este orba în (oeste* Cere eleilor s citeasc# a,uta)i 'e imagini# cuintele (re+entate în (oestea interacti* olicit eleilor un e3em(lu 'e (ro(+i)ie (e care o or anali+a folosin' simbolurile grafice*
 „T"#N$% &NT"' &N SAT.”  .
 __ __ __ ___ __ ___ 
 ••• ••• •• ••• •• •••
"âte sila#e are cuvântul SAT$
%nde se aude sunetul nou învat$
Pronun) cuântul îm(reun cu co(iii i  (relungesc (ronun)ia sunetului !t"* "e alte cuvinte din propo&iie conin sunetul 
nou învat$
repre&entat gra'ic pe ta#l$
6u( anali+a (e unit)i a (ro(o+i)iei# cere eleilor s 'ea nume trenule)ului 'es(re care se orbete în (ro(o+i)ie* e anali+ea+ un cuânt cu liter ini)ial $&%* Com(onen)a fonetic: Cere eleilor s obsere imaginea titlu 'e la înce(utul (oetii* E3(lic semnul grafic $&%* e rostete sunetul cores(un+tor !t" i se
lucrea+ (e au3iliarul 'i'actic la (agina 11*
Conersa)ia
8C1
8C2
8C
8C
8M1
8M2
841
842
4fiea+ la alfabetarul clasei litera $&% i  (lana cu imaginea (entru literele $t% i $&%* Dm(arte eleii în (atru gru(e i ini)ia+ concursul literei $&%# format 'in 'oua run'e* &ema concursului este strâns legat 'e  (oestea (re+entat (e i'eo(roiector la înce(ut* .un'a : 9iecare ecHi( a trebui s rs(un' la o întrebare* 1 4lege un lucru (e care tanti Mia l/a folosit atunci cân' &obi a fost rcit* 2 &obi a fcut o încurctur* =sete i tu o  (erecHe un'e &obi a înlocuit (rimul sunet cu altul* Ca s îi îning frica 'e întuneric# &obi re(eta întruna T%()*. =sete i tu un cuânt asemntor:
&I 7 III Gumele lui && are 'ou silabe i 'ou litere $&%*
&I 7 &I 6esco(er cuântul care are aceeai regul cu numele trenule)ului*
10 min*
Conersa)ia
$&%
8C1 8C2 8C 8C 841 8M2 8M
.un'a a/a: 9iecare ecHi( a (rimi (licuri cu literele în)ate* EcHi(a câtigtoare beneficia+ 'e un bonus# constân' în 'ecorarea literei $&%*
5 min*
Conersa)ia
6
transferul
8C1
8C
841
8M1
Cere eleilor s numeasc litera nou în)at i s arate caracteristicile grafice ale acesteia* olicit i'entificarea literei $&% la alfabetarul clasei i locali+area acesteia (e stati* Le cere s (reci+e+e litera $&% în cuintele: &.EG# &&# &8B# &E4&.<* Dm(arte co(iilor sârm colorat (e care co(iii o or mo'ela în literele $t% i $&%* Le (ro(une s 'ecu(e+e# 'in +iare i reiste#  (entru ora urmtoare# cuinte cu $&% i $t% i s le li(easc (e caietul (ersonal*
5 min*
Conersa)ia
ealuare formati
Ealuarea selecti
8C1 8C2 8C 8C 841 8M1 8M2 842
Dm(arte o fi s(re a fi com(letat 'e ctre elei* Cere acestora s obsere imaginile i s i'entifice sarcina 'e lucru* 9ia nr*1: Colorea+ 'oar mi,loacele 'e trans(ort ale cror 'enumiri con)in sunetul !t"*
Conersa)ia
n'ii'ual
 
4GEK4 1: 9ia nr*1  Gume i (renume:   6ata: 11 februarie 2015
9
 
4GEK4 2: 9ia nr*2 A(entru eleii cu (oten)ial ri'icat care termin sarcinile 'i'actice (ro(use
 Gume i (renume:     6ata: 11 februarie 2015
10