chestionar baza

15
Chestionar aplicat personalului medical Pentru cunoaşterea unor aspecte importante din procesul de reformă a sistemului public de sănătate se organizează o cercetare statistică în perioada iunie-iulie, la nivelul personalului medical cu studii superioare. Cercetarea se desfăşoară în cadrul unui proiect de cercetare coordonat de prof. univ.dr. Ion STANCU, prorectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi prof. univ. dr. Florian POPA, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti. Răspunsurile la întrebările din chestionar sunt confidenţiale, iar timpul necesar completării chestionarului este de aproximativ 15 minute. Eventualele sugestii şi întrebări pot fi formulate pe adresa de email [email protected] . Prelucrarea datelor obţinute în urma aplicării acestui chestionar se realizează până în luna octombrie, iar raportul obţinut poate fi furnizat la cererea solicitanţilor. Vă mulţumim pentru sprijinul acordat în derularea acestei cercetări statistice. 1. Aspecte privind reforma sistemului public de sănătate 1.1. Cum apreciaţi următoarele aspecte legate de reforma sistemului public de sănătate: (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie) Foarte slab Slab Satisfăc ător Bun Foart e bun (A1_1) 1. Finanţarea sistemului public de sănătate 1 2 3 4 5 (A1_2) 2. Măsurile de reformă de la nivelul instituţiei în care lucraţi 1 2 3 4 5 (A1_3) 3. Sistemul de achiziţii de medicamente 1 2 3 4 5 (A1_4) 4. Procesul de descentralizare din sănătate 1 2 3 4 5 (A1_5) 5. Sistemul de angajare şi promovare a personalului medical cu studii universitare 1 2 3 4 5 (A1_6) 6. Sistemul de angajare şi promovare a personalului medical cu studii medii 1 2 3 4 5 1.2. Folosind scala de măsură având valorile de mai jos, 1 2 3 4 5 Schimbarea este radicală dar negativă Schimbarea este una moderat negativă Situaţia nu se schimbă Schimbarea este una moderat pozitivă Schimbarea este una radical pozitivă

Transcript of chestionar baza

Page 1: chestionar baza

Chestionar aplicat personalului medical

Pentru cunoaşterea unor aspecte importante din procesul de reformă a sistemului public de sănătate se organizează o cercetare statistică în perioada iunie-iulie, la nivelul personalului medical cu studii superioare. Cercetarea se desfăşoară în cadrul unui proiect de cercetare coordonat de prof. univ.dr. Ion STANCU, prorectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi prof. univ. dr. Florian POPA, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti. Răspunsurile la întrebările din chestionar sunt confidenţiale, iar timpul necesar completării chestionarului este de aproximativ 15 minute. Eventualele sugestii şi întrebări pot fi formulate pe adresa de email [email protected]. Prelucrarea datelor obţinute în urma aplicării acestui chestionar se realizează până în luna octombrie, iar raportul obţinut poate fi furnizat la cererea solicitanţilor.

Vă mulţumim pentru sprijinul acordat în derularea acestei cercetări statistice.

1. Aspecte privind reforma sistemului public de sănătate

1.1. Cum apreciaţi următoarele aspecte legate de reforma sistemului public de sănătate: (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

Foarte slab Slab Satisfăcător Bun

Foarte bun

(A1_1) 1. Finanţarea sistemului public de sănătate 1 2 3 4 5(A1_2) 2. Măsurile de reformă de la nivelul instituţiei în care lucraţi

1 2 3 4 5

(A1_3) 3. Sistemul de achiziţii de medicamente 1 2 3 4 5(A1_4) 4. Procesul de descentralizare din sănătate 1 2 3 4 5(A1_5) 5. Sistemul de angajare şi promovare a personalului medical cu studii universitare

1 2 3 4 5

(A1_6) 6. Sistemul de angajare şi promovare a personalului medical cu studii medii

1 2 3 4 5

1.2. Folosind scala de măsură având valorile de mai jos,1 2 3 4 5

Schimbarea este radicală dar

negativă

Schimbarea este una moderat

negativă

Situaţia nu se schimbă

Schimbarea este una moderat

pozitivă

Schimbarea este una radical

pozitivăapreciaţi cum se vor schimba într-o perspectivă scurtă de timp (până la 5-7 ani) următoarele elemente ce

definesc sistemul public de sănătate: (se completează fiecare celulă a tabelului de jos cu câte o cifră corespunzătoare scalei de măsură din tabelul anterior).

Creşterea calităţii actului medical

Creşterea accesibilităţii cetăţenilor la

serviciul medical

Îmbunătăţirea finanţării sistemului public de sănătate

Creşterea venitului

personalului medical

Îmbunătăţirea dotării unităţilor medicale

1. Spitale A2_1 A2_2 A2_3 A2_4 A2_52. Dispensare A3_1 A3_2 A3_3 A3_4 A3_53. Policlinici A4_1 A4_2 A4_3 A4_4 A4_54.Laboratoare medicale A5_1 A5_2 A5_3 A5_4 A5_55.Unităţi de distribuire a medicamentelor A6_1 A6_2 A6_3 A6_4 A6_5

1.3. Cum apreciaţi următoarele aspecte de la nivelul instituţiei în care lucraţi? (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

Foarte deficitară

Deficitară Acceptabilă Bună Foarte bună

(A7_1) 1. Dotarea cu aparatura medicală 1 2 3 4 5(A7_2) 2. Asigurarea necesarului de medicamente 1 2 3 4 5(A7_3) 3. Organizarea internă a instituţiei 1 2 3 4 5(A7_4) 4. Asigurarea cu personal medical cu studii superioare

1 2 3 4 5

Page 2: chestionar baza

(A7_5) 5. Asigurarea cu personal medical cu studii medii

1 2 3 4 5

1.4. Cum apreciaţi sistemul de evaluare a calităţii serviciilor de la nivelul instituţiei în raport cu: (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

Nesatisfăcător Satisfăcător Bine Foarte bine(A8_1) 1. Existenţa şi aplicarea sistemului de indicatori pentru evaluarea performanţei instituţiei

1 2 3 4

(A8_2) 2. Aplicarea evaluării anuale a performanţelor angajaţilor din cadrul instituţiei

1 2 3 4

(A8_3) 3. Existenţa unui sistem de consultare permanente a pacienţilor asupra calităţii serviciilor oferite

1 2 3 4

1.5. Cum apreciaţi transparenţa ministerului în luarea deciziilor legate de procesul de reformă a sistemului public de sănătate? (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

Nesatisfăcătoare Satisfăcătoare Bună Foarte bună(A9_1) 1.Discutarea actelor legislative legate de procesul de reformă la nivelul asociaţiilor profesionale

1 2 3 4

(A9_2) 2. Prezentarea acestora în mass media 1 2 3 4

2. Politica în domeniul sănătăţii2.1. Cum apreciaţi următoarele aspecte legate de politica în domeniul sănătăţii publice? (se încercuieşte o

singură variantă de răspuns pe linie)Nesatisfăcător Satisfăcător Bine Foarte bine

(A10_1) 1. Volumul cheltuielilor publice de sănătate (ponderea în PIB a cheltuielilor publice de sănătate)

1 2 34

(A10_2) 2. Politica programelor naţionale de sănătate desfăşurate de Ministerul Sănătăţii

1 2 3 4

(A10_3) 3. Transparenţa utilizării fondurilor pentru medicamente compensate şi gratuite în medicina primară

1 2 3 4

2.2. Apreciaţi care este nivelul de accesibilitate al unui cetăţean la asistenţa de sănătate (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

Foarte mică Mică Medie Mare Foarte mare(A11_1) 1. primară 1 2 3 4 5(A11_2) 2. secundară 1 2 3 4 5(A11_3 3. terţiară 1 2 3 4 5

2.3. Cum credeţi că va influenţa noua legislaţie în domeniul internării unui bolnav într-un spital? (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

Negativ Moderat negativ Nu va influenta Moderat pozitiv Pozitiv(A12_1) 1. Costurile la nivelul spitalului

1 2 3 4 5

(A12_2) 2. Costul cu procurarea de medicamente compensate

1 2 3 4 5

(A12_3) 3. Sănătatea populaţiei 1 2 3 4 5(A12_4) 4. Activitatea birocratică din spital

1 2 3 4 5

2.4. Cum apreciaţi iniţiativa Ministerului Sănătăţii de construire de noi spitale regionale, în raport cu …?(se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

Total nepotrivita Nepotrivita Buna Foarte buna(A13_1) 1. Financiar 1 2 3 4(A13_2) 2. Asigurarea cu cadre medicale 1 2 3 4(A13_3) 3. Dotarea cu tehnică medicală 1 2 3 4(A13_4) 4. Asigurarea serviciilor medicale populaţiei 1 2 3 4

2

Page 3: chestionar baza

(A13_5) 5. Ca politică de ansamblu de dezvoltarea a sistemului public de sănătate

1 2 3 4

3

Page 4: chestionar baza

2.5. Cum apreciaţi actualul sistem de organizare a sistemului medical universitar, în raport cu următoarele aspecte? (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

Total nepotrivită

Nepotrivită Bună Foarte bună

(A14_1) 1. Crearea cadrului de cercetare

1 2 3 4

(A14_2) 2. Angajarea de personal de specialitate

1 2 3 4

(A14_3) 3. Finanţarea activităţilor de cercetare

1 2 3 4

3. Educaţia sanitară a populaţiei3.1. Cum apreciaţi educaţia sanitară a populaţiei în prevenirea îmbolnăvirii şi agravării unei boli? (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

Majoritatea populaţiei nu

acordă importanţă

O mare parte a populaţiei nu

acordă importantă

În jur de jumătate din populaţie se

preocupă de acest aspect

O mare parte a populaţiei acordă

importanţă

Majoritatea populaţiei

acordă importanţă

(A15_1) 1. Populaţia urbană

1 2 3 4 5

(A15_2) 2. Populaţia rurală

1 2 3 4 5

3.2. La finele unei perioade de tratament pacienţii solicită un nou control medical? (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

O mică parte dintre aceştia

O parte moderată solicită acest lucru

Jumătate dintre pacienţi

MajoritateaCu mici excepţii, toţi

pacienţii(A16_1) 1. Populaţia urbană 1 2 3 4 5(A16_2) 2. Populaţia rurală 1 2 3 4 5

3.3. Pe o scală de la 1 (nu acordă suficientă importanţă sănătăţii lor) la 5 (acordă o importanţă foarte mare sănătăţii), apreciaţi dacă populaţia acordă suficientă importanţă sănătăţii lor? (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

1 2 3 4 5(A17_1) 1. Populaţia urbană 1 2 3 4 5(A17_2) 2. Populaţia rurală 1 2 3 4 5

3.4. Cum apreciaţi contribuţia următoarelor instituţii pentru dezvoltarea programelor de educaţie sanitară şi prevenţie a îmbolnăvirii în rândul populaţiei? (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

Nesatisfăcătoare Satisfăcătoare Bună Foarte bună Nu cunosc(A18_1) 1. Ministerul Sănătăţii 1 2 3 4 5(A18_2) 2. Ministerul Educaţiei 1 2 3 4 5(A18_3) 3. Unităţile sanitare 1 2 3 4 5(A18_4) 4. Mass media 1 2 3 4 5

3.5. În noul proces de reforma a sistemului public de sănătate, în ce măsură este utilă dezvoltarea de programe de educaţie sanitară şi prevenţie în rândul populaţiei? (A19_1)(se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

Nu este utilăEste utilă într-o

mică măsurăEste utilă într-o

mare măsurăEste utilă într-o foarte

mare măsuraEste indispensabilă

1 2 3 4 5

3.6. Există la nivelul unităţii sanitare în care vă desfăşuraţi activitatea, practica completării la finele perioadei de asistenţă medicală de către pacient a unui chestionar privind gradul de satisfacţie în raport cu serviciul primit? (se bifează căsuţa corespunzătoare variantei de răspuns) (A20_1)

1.Da 2. Nu

4

Page 5: chestionar baza

Dacă răspunsul la întrebarea anterioară a fost NU, vă rugăm să treceţi la întrebarea 4.1, dacă răspunsul a fost Da, vă rugăm să treceţi la întrebarea următoare.

3.7. Dacă există practica completării acestor chestionare cum apreciaţi utilitatea lor? (pot fi alese mai multe răspunsuri). (se încercuieşte cifra sau cifrele corespunzătoare răspunsului sau răspunsurilor)

Este o acţiune formală

Pacienţii nu completează de

cele mai multe ori aceste formulare

Nu există interes din partea

conducerii în analizarea acestora

Sunt întreprinse o serie de măsuri în urma analizării

răspunsurilor din aceste chestionare

Pacienţii se tem de

completarea acestora

Nu există o educaţie la nivelul populaţiei

care să permită completarea

chestionarelor(A21_1) 1 (A21_2) 2 (A21_3) 3 (A21_4) 4 (A21_5) 5 (A21_6) 6

4. Analiza comportamentului neacademic4.1. La nivelul instituţiei dumneavoastră, au fost persoane de conducere schimbate pe criterii politice? (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie) (A22_1)

Niciodată Uneori Adesea Mereu1 2 3 4

4.2. În ce măsură schimbările la nivel politic survenite în urma alegerilor au generat schimbări în deciziile din domeniul: (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

Nu s-au produs

schimbări

Schimbările au fost moderate

Schimbările au fost mari

Schimbările au fost foarte

mari

Schimbările au fost

esenţiale(A23_1) 1. Managementul sistemului public de sănătate în general

1 2 3 4 5

(A23_2) 2. Sistemul de salarizare a personalului din sănătate

1 2 3 4 5

(A23_3) 3. Managementul bugetar al instituţiei 1 2 3 4 5

(A23_4) 4. Managementul serviciilor din cadrul instituţiei 1 2 3 4 5

(A23_5) 5. Angajarea de personal 1 2 3 4 54.3. Cum apreciaţi nivelul corupţiei din următoarele domenii: (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

Nu există corupţie

Există corupţie într-o măsură

nesemnificativă

Există corupţie la

nivel moderat

Există corupţie într-o mare

măsură

Există corupţie

generalizată(A24_1) 1.Educaţie 1 2 3 4 5(A24_2) 2. Sănătate 1 2 3 4 5(A24_3) 3. În domeniul politic 1 2 3 4 5(A24_4) 4. Administraţia publică 1 2 3 4 5(A21_5) 5. În instituţia dumneavoastră 1 2 3 4 5

4.4. După părerea dvs., care sunt elementele care favorizează corupţia din domeniul sănătăţii? (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

În mare măsură

Destul de mult

ModeratÎntr-o măsură

nesemnificativăDeloc

(A25_1) 1. Cadrul legal 1 2 3 4 5(A25_2) 2. Sistemul de salarizare 1 2 3 4 5(A25_3) 3.Presiunea din partea mediului economic 1 2 3 4 5(A25_4) 4. Presiunea sistemul politic 1 2 3 4 5(A25_5) 5. Comportamentul pacienţilor 1 2 3 4 5

4.5. Cum apreciaţi că a evoluat nivelul corupţiei în ultima perioadă: (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie) (A26_1)

nivelul corupţiei a crescut mult

nivelul corupţiei a crescut

nivelul corupţiei nu s-a modificat semnificativ

nivelul corupţiei a scăzut moderat

nivelul corupţiei a scăzut semnificativ

1 2 3 4 54.6. Cum consideraţi că va evolua nivelul corupţiei în perioada post-aderare a României la UE: (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie) (A27_1)

nivelul corupţiei va creste mult

nivelul corupţiei va creste

nivelul corupţiei nu se va modifica semnificativ

nivelul corupţiei va scădea moderat

nivelul corupţiei va scădea semnificativ

1 2 3 4 5

5

Page 6: chestionar baza

4.7. Cum consideraţi că următoarele elemente contribuie în această perioadă la reducerea corupţiei: (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

NegativModerat negativ

Nu influenţează

Moderat pozitiv

Pozitiv

(A28_1) 1. Mass media 1 2 3 4 5(A28_2) 2. Şcoala 1 2 3 4 5(A28_3) 3. Biserica 1 2 3 4 5(A28_4) 4. Comportamentul clasei politice 1 2 3 4 5(A28_5) 5. Comportamentul reprezentanţilor statului/funcţionarilor publici

1 2 3 4 5

(A28_6) 6. Comportamentul cetăţenilor 1 2 3 4 5Dacă sunteţi cadru didactic universitar sau desfăşuraţi activitate de cercetare vă rugăm să completaţi răspunsurile la întrebările de la secţiunea următoare, dacă nu, vă rugăm să treceţi la secţiunea a şasea.

5. Capacitatea de cercetare ştiinţifică a sistemului public de sănătate5.1. Cum apreciaţi următoarele aspecte legate de cercetarea ştiinţifică medicală din instituţia în care vă desfăşuraţi activitatea? (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

Foarte slab

Slab Satisfăcător Bun Foarte bun

(A29_1) 1. Organizarea activităţii de cercetare 1 2 3 4 5(A29_2) 2. Surse de documentare 1 2 3 4 5(A29_3) 3. Colaborarea cu instituţii similare din ţară 1 2 3 4 5(A29_4) 4. Colaborarea cu instituţii similare din străinătate 1 2 3 4 5(A29_5) 5. Dotarea laboratoarelor cu aparatură medicală 1 2 3 4 5(A29_6) 6. Accesul la internet 1 2 3 4 5(A29_7) 7. Existenţa unor direcţii de cercetare bine conturate 1 2 3 4 5(A29_8) 8. Existenţa unor baze de date statistice actualizate 1 2 3 4 55.2. In ce măsura actualul proces de reformă sprijină dezvoltarea capacităţii de cercetare a instituţiilor medicale din România, din perspectiva elementelor următoare: (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

într-o mică măsura

ModeratDestul de

multFoarte mult

(A30_1) 1. Organizarea activităţii de cercetare 1 2 3 4(A30_2) 2. Dezvoltarea resurselor umane 1 2 3 4(A30_3) 3. Dezvoltarea bazei materiale 1 2 3 4(A30_4) 4. Întărirea capacităţii de finanţare a activităţii de cercetare 1 2 3 45.3. Cum apreciaţi actualul sistem naţional de finanţare în domeniul cercetării medicale? (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie) (A31_1)

Foarte slab Slab Satisfăcător Bun Foarte bun

1 2 3 4 55.4. Precizaţi la câte din următoarele activităţi aţi participat pe parcursul unui an calendaristic: (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

Activităţi 0 1 2 3 4 5 si mai multe(A32_1) 1. Conferinţe naţionale 1 2 3 4 5 6(A32_2) 2. Conferinţe internaţionale 1 2 3 4 5 6(A32_3) 3. Cursuri de formare în ţară 1 2 3 4 5 6(A32_4) 4. Cursuri de formare în străinătate 1 2 3 4 5 6

5.5. Precizaţi cine va plătit următoarele cheltuieli: (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

ActivităţiSurse

propriiSponsoriză

ri

Contracte naţionale de

cercetare

Instituţia în care lucraţi

Contracte internaţionale de

cercetare

Alte surse

Nu este

cazul(A33_1)1. Conferinţe naţionale 1 2 3 4 5 6 7(A33_2)2. Conferinţe internaţionale

1 2 3 4 5 6 7

(A33_3)3. Cursuri de formare în ţară

1 2 3 4 5 6 7

(A33_4)4. Cursuri de formare în străinătate

1 2 3 4 5 6 7

6

Page 7: chestionar baza

5.6. Precizaţi cele mai importante deficienţe ale sistemului cercetării medicale din România:

1.…… (A34_1)………………………………………………………………………………………

2…………(A35_1)………………………………………………………………………………………………….

3………………………(A36_1)………………………………………………………………………………….

6. Desfăşurarea activităţilor curente6.1. Precizaţi numărul de ore alocat în medie pe parcursul unei zile următoarelor activităţi: (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

0 1 2 3 4 5 6 7(A37_1)1. Activităţi medicale directe cu pacienţii 1 2 3 4 5 6 7 8(A37_2)2. Completarea unor documente medicale 1 2 3 4 5 6 7 8(A37_3)3. Activităţi de cercetare ştiinţifică 1 2 3 4 5 6 7 8(A37_4)4. Activităţi administrative 1 2 3 4 5 6 7 8(A37_5)5. Alte activităţi …………(A38_1). 1 2 3 4 5 6 7 8

Dacă vă desfăşuraţi activitatea într-un spital vă rugăm să răspundeţi la întrebarea următoare, dacă nu, vă rugăm să treceţi la secţiunea a şaptea.

6.2. Precizaţi numărul de gărzi pe care le-aţi efectuat pe parcursul ultimei luni încheiate:(se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie) (A39_1)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Aspecte personale7.1. În ce măsura sunteţi mulţumiţi de următoarele aspecte: (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

Nu sunt mulţumit

deloc

Într-o mică măsură

ModeratÎntr-o mare

măsurăÎn

totalitate

(A40_1) 1. Venitul mediu lunar 1 2 3 4 5(A40_2) 2. Respectul din partea colegilor 1 2 3 4 5(A40_3) 3. Respectul din partea pacienţilor 1 2 3 4 5(A40_4) 4. Respectul din partea şefului direct 1 2 3 4 5(A40_5) 5. Respectul din partea conducerii instituţiei 1 2 3 4 57.2.Care din următoarele elemente reprezintă pentru dumneavoastră factori de motivare în muncă ?(se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

În mare măsură Destul de mult Moderat În mică măsură Deloc(A41_1) 1. Salarizarea 1 2 3 4 5(A41_2) 2. Condiţiile de muncă 1 2 3 4 5(A41_3) 3. Perspectiva unei cariere de succes 1 2 3 4 5

(A41_4) 4. Satisfacţia de a face lucruri utile pentru comunitate, societate 1 2 3 4 5

(A41_5) 5. Existenţa unei competiţii permanente în cadrul instituţiei pentru o activitate de calitate

1 2 3 4 5

(A41_6) 6. Comunicarea în cadrul echipei din care fac parte 1 2 3 4 5

(A41_7) 7. Libertatea de a avea iniţiative 1 2 3 4 57.3. Dacă aţi avea posibilitatea să începeţi din nou o activitate, aţi alege să lucraţi tot în domeniul sănătăţii? (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie) (A42_1)

Fără nici o îndoială, Da Probabil că Da Probabil că Nu Fără nici o îndoială, Nu

1 2 3 4

7

Page 8: chestionar baza

7.4. Dacă aţi avea posibilitatea să începeţi din nou o activitate, aţi alege să lucraţi tot la actualul loc de muncă? (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie) (A43_1)

Fără nici o îndoială, Da Probabil că Da Probabil că Nu Fără nici o îndoială, Nu

1 2 3 47.5. Unde vă vedeţi lucrând peste 5 ani? (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie) (A44_1)

În aceeaşi instituţie, pe aceeaşi poziţie

În aceeaşi instituţie, pe o altă

poziţie

În altă instituţie din ţară

În altă instituţie din străinătate

Voi ieşi la pensie Alte cazuri

1 2 3 4 5 67.6. Intenţionaţi să părăsiţi sistemul public de sănătate din România pentru a lucra în străinătate tot în domeniul sănătăţii? (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie) (A45_1)

Sigur , Da Probabil că Da Probabil că Nu Fără nici o îndoială, Nu

1 2 3 47.7. Daca răspunsul la întrebarea 7.6 este altul decât “Fără nici o îndoială, Nu”, cum apreciaţi următorii factori care pot motiva decizia dumneavoastră: (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

Foarte favorabile

plecării

Favorabile plecării

Nu sunt relevante

pentru plecare

Favorabile rămânerii în

ţară

Foarte favorabile

rămânerii în ţara

(A46_1) 1.Veniturile din practicarea meseriei de medic

1 2 3 4 5

(A46_2) 2. Posibilitatea de dezvoltare profesională 1 2 3 4 5(A46_3) 3. Posibilitatea de promovare 1 2 3 4 5(A46_4) 4. Climatul de la nivelul unităţii în care lucrez

1 2 3 4 5

(A46_5) 5. Condiţiile din societatea în care lucrez 1 2 3 4 5(A46_6) 6. Dorinţa de a lucra în străinătate 1 2 3 4 57.8. În ultimul an aţi urmat cursuri de formare in domeniu? (se bifează căsuţa corespunzătoare variantei de răspuns) (A47_1)

1. da 2. nu

Dacă răspunsul este Da, vă rugăm să răspundeţi la întrebările 7.9 - 7.10, iar dacă răspunsul este Nu, vă rugăm să treceţi la întrebarea 7.11:

7.9. Cine a plătit aceste cursuri? (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie) (A48_1)instituţia în

totalitateparţial instituţia surse proprii sponsorizări finanţări externe alte surse

1 2 3 4 5 67.10. Care sunt criteriile utilizate în instituţia dumneavoastră pentru desemnarea participanţilor la cursuri de perfecţionare (pot fi alese mai multe răspunsuri): (A49_1)(se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

relaţii informale cu conducerea instituţiei

rezultatele bune în muncă

lipsa de performanţă

bunăvoinţa şefilor direcţi

prin rotaţie altele

1 2 3 4 5 6

7.11. Apreciaţi cu o nota de la 1 (lipsa totală de obiectivitate) la 5 (obiectivitate totală) obiectivitatea actualului sistem de evaluare a performanţelor profesionale individuale 7.12. Cum apreciaţi relaţiile dumneavoastră cu:(se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

Foarte bune

Bune Satisfăcătoare NesatisfăcătoareNu mă pot pronunţa

(A51_1) 1. Colegii de compartiment 1 2 3 4 5(A51_2) 2. Colegii din alte compartimente 1 2 3 4 5(A51_3) 3. Şeful direct 1 2 3 4 5(A51_4) 4. Conducătorul instituţiei 1 2 3 4 5(A51_5) 5. Pacienţii 1 2 3 4 5(A51_6)6. Alte instituţii similare 1 2 3 4 5

(A50_1)

8

Page 9: chestionar baza

8. Date generale81. Genul persoanei (se bifează căsuţa corespunzătoare variantei de răspuns) (A52_1)

1. Masculin 2. Feminin

8.2. Vârsta în ani împliniţi: (se bifează căsuţa corespunzătoare variantei de răspuns) (A53_1)

1) Sub 30 2) 31-40 3) 41-50 4) 51-60 6) 61 şi peste

8.3. Precizaţi categoria de personal în care vă încadraţi: (A54_1)(se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie)

Personal cu funcţie de conducere

Medic specialist Medic primar Rezident Altă categorie

1 2 3 4 5

8.4. Religia (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie) (A55_1)Ortodox Catolic Protestant Adventist Musulman Alta

1 2 3 4 5 6

8.5. Precizaţi în ani întregi de cât timp vă aflaţi în următoarele situaţii: 1. Lucrez în aceeaşi unitate medicală 2. Lucrez în postul actual 3. Lucrez în subordinea aceluiaşi sef direct

(A56_1) (A57_1) (A58_1)

8.6. Precizaţi ce titlu universitar aveţi: (se încercuieşte o singură variantă de răspuns pe linie) (A59_1)Nu am titlu univ. Preparator Asistent Şef lucrări/lector Conf. Univ. Prof. univ.

1 2 3 4 5 6

8.7. Precizaţi tipul unităţii medicale în care vă desfăşuraţi activitatea:

...................................... (A60_1)........................................................................................................

8.8. Precizaţi următoarele

De stat PrivatNorma de bază (ore) (A61_1) (A62_1)Activitate suplimentară (ore) (A63_1) (A64_1)

8.8. Precizaţi judeţul în care se află localitatea în care vă desfăşuraţi activitatea:

....................................................................... (A65_1)........................................................................

9