Cercetare Grupuri Emoooo

download Cercetare Grupuri Emoooo

of 47

 • date post

  23-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Cercetare Grupuri Emoooo

 • 7/24/2019 Cercetare Grupuri Emoooo

  1/47

  EmoEmo

  -proiect de cercetare-proiect de cercetaresociologica-sociologica-

 • 7/24/2019 Cercetare Grupuri Emoooo

  2/47

  Cine suntem noi?Cine suntem noi?

  Ne numimNe numimSopanda Diana&ArsenieSopanda Diana&ArsenieRaluca,Raluca,suntem eleve in clasa a-!-a Dsuntem eleve in clasa a-!-a D

  si am reali"at acest proiect cusi am reali"at acest proiect cu scopulscopulde a va e#pune activitateade a va e#pune activitateades$asurata in cadrul unuides$asurata in cadrul unuiproiect deproiect de

  cercetare sociologicacercetare sociologica%%

 • 7/24/2019 Cercetare Grupuri Emoooo

  3/47

  ersoanele emoersoanele emo

 • 7/24/2019 Cercetare Grupuri Emoooo

  4/47

  Des$asurarea activitatii'Des$asurarea activitatii'

  Primul pas n cadrul proiectului a fost, ca n cazulPrimul pas n cadrul proiectului a fost, ca n cazuloricrei cercetri sociologice,oricrei cercetri sociologice, formularea problemeiformularea problemei..

  -a-am pornit de la ideea c, n general,m pornit de la ideea c, n general,toatetoatepersoanele emo sunt foarte ciudate,ele par ca indpersoanele emo sunt foarte ciudate,ele par ca indrupte de realitate.rupte de realitate.

  Apoi, respectnd etapele investigaiilor sociologice,Apoi, respectnd etapele investigaiilor sociologice,amamformulat ipotezele problemei.formulat ipotezele problemei.

  -daca-dacaar exista cel putin o persoana care sa stie saar exista cel putin o persoana care sa stie salucreze cu acesti copii care au ales sa e emo,ar contalucreze cu acesti copii care au ales sa e emo,ar contafoarte mult,deoarece i-ar putea face sa renunte la acestfoarte mult,deoarece i-ar putea face sa renunte la acestcult.cult.

  --tiam ctiam cipotezele formulate constiutuie modeleipotezele formulate constiutuie modelede rspuns la problemele cercetrii.de rspuns la problemele cercetrii.

  up ce m-am asigurat c am respectat cele douup ce m-am asigurat c am respectat cele douproprieti eseniale ale ipotezelor!proprieti eseniale ale ipotezelor! contureaz ocontureaz orelaie cauzalrelaie cauzaliisunt testa"ilesunt testa"ile#varia"ilele pot #varia"ilele pot

  msurate$, am sta"ilit grupul de studiu ce urma s emsurate$, am sta"ilit grupul de studiu ce urma s ecercetat.cercetat.

 • 7/24/2019 Cercetare Grupuri Emoooo

  5/47

  Ce este emo?Ce este emo? Aspectul emo%Aspectul emo% Caracteristicile emo%Caracteristicile emo% Comportamentul emoComportamentul emo De ce emo?De ce emo?

  arintii emoarintii emo (rupul emo%(rupul emo%

  %"iective propuse!%"iective propuse!

 • 7/24/2019 Cercetare Grupuri Emoooo

  6/47

  universul cercetrii:universul cercetrii: familii ai cror copiifamilii ai cror copii

  sunt cuprini nsunt cuprini n cultul emocultul emoi familii carei familii carenu au copiinu au copii in cadrul acestui cult.in cadrul acestui cult. mrimea eantionului:mrimea eantionului: 2020 de familii, nde familii, n

  totaltotal &'&'c(estionare aplicatec(estionare aplicate

  eantionare:eantionare:

  aleatoare, pe "aza listeloraleatoare, pe "aza listelor

  cu copii cuprini ncu copii cuprini n cult.cult. ate socio-demograce privindate socio-demograce privind

  persoanele c(estionate!persoanele c(estionate! Sexul subiecilorSexul subiecilor!! ))))* femei,* femei, +&+&**

  "r"ai"r"ai Vrsta subiecilorVrsta subiecilor!! ''* din eantion au* din eantion au

  vrste cuprinse ntrevrste cuprinse ntre &&ii de anide ani

  C)estionarulC)estionarul

 • 7/24/2019 Cercetare Grupuri Emoooo

  7/47

  *odel de c)estionar*odel de c)estionar

  SexSex 1. Brbat1. Brbat 2. Femeie2. Femeie

  Vrst:Vrst:____ ani____ ani

  V3V3. Care sunt, n opinia. Care sunt, n opiniadvs. principalele 3dvs. principalele 3probleme ale cultului emo:probleme ale cultului emo:

  1.1.

  2.2.

  3.3.V4V4. Ct de bine cunoatei cultul emo!. Ct de bine cunoatei cultul emo!

  + Foarte bineFoarte bine+ BineBine

  + "a i aa"a i aa+ #uin#uin+ Foarte puinFoarte puin

 • 7/24/2019 Cercetare Grupuri Emoooo

  8/47

  /0. 1e caracteristici emo cunoatei2/0. 1e caracteristici emo cunoatei2%%%%.%.%

  /). vs. sau un mem"ru al familiei dvs. ai facut parte/). vs. sau un mem"ru al familiei dvs. ai facut partedin cultul emo2din cultul emo2

  Da, Cine?///////////////////////Da, Cine?/////////////////////// NuNu/3. 4n ce msur considerai c activitile derulate/3. 4n ce msur considerai c activitile derulate

  prin intermediul proiectului sunt utile pentru tineriiprin intermediul proiectului sunt utile pentru tineriidin ziua de azi2din ziua de azi2 -- 0n $oarte mare m1sur10n $oarte mare m1sur1

  -- 0n mare m1sur10n mare m1sur1-- A2a 2i a2aA2a 2i a2a-- 0n mic1 m1sur10n mic1 m1sur1

  -- 0n $oarte mic1 m1sur10n $oarte mic1 m1sur1/. 1e activiti noi ar tre"ui introduse n cadrul/. 1e activiti noi ar tre"ui introduse n cadrul

  proiectului2proiectului2%%%%

  .%.%

 • 7/24/2019 Cercetare Grupuri Emoooo

  9/47

  !nterviul!nterviul

  5nterviuri n profunzime5nterviuri n profunzime universul cercetriiuniversul cercetrii:: parintii copiilor,parintii copiilor,

  persoanele a3ate in cau"a, di$eriti oameni, etc%persoanele a3ate in cau"a, di$eriti oameni, etc%

  mrimea eantionuluimrimea eantionului''totaltotal 44 persoanepersoane

  modalitate de aplicare:modalitate de aplicare:

  $a51 6n $a51, prin$a51 6n $a51, prinoperator de interviuoperator de interviu

 • 7/24/2019 Cercetare Grupuri Emoooo

  10/47

  Analiza datelorAnaliza datelor

  + Analiza datelorAnaliza dateloro"inute din interviurio"inute din interviurisisic(estionare referitoare lac(estionare referitoare la cultul 678%9cultul 678%9

  + ateleatele care s-au colectat prin acestecare s-au colectat prin acestemetode au fost structurate pe aspectelemetode au fost structurate pe aspectelece tre"uiau analizate i evaluate.ce tre"uiau analizate i evaluate.

  + Pe "azaPe "aza rezultatelor evaluriirezultatelor evaluriis-au trass-au trasconcluzii i s-au oferit recomandriconcluzii i s-au oferit recomandripentru viitor, npentru viitor, nscopulscopulm"untiriim"untiriirezultatelor i impactului unor proiecte irezultatelor i impactului unor proiecte i

  activiti similareactiviti similare..

 • 7/24/2019 Cercetare Grupuri Emoooo

  11/47

  Ce este emo?Ce este emo?

  7ermenul de7ermenul de emoemo se re$era, in general, la ose re$era, in general, la opersoana mai sensi8ila, uneori si maipersoana mai sensi8ila, uneori si maiemotiva% Aparitia categoriei emo a urmatemotiva% Aparitia categoriei emo a urmatunui trend din anii 9:; in mu"ica pun

 • 7/24/2019 Cercetare Grupuri Emoooo

  12/47

  (enera5ia(enera5ia >emo>emo esteestegenera5ia adolescen5ilorgenera5ia adolescen5ilor

  depresivi si antisociali% Sedepresivi si antisociali% Sespune ca acesti tinerispune ca acesti tinerisunt victime ale societatiisunt victime ale societatii

  moderne%moderne%Con$orm specialistilor,Con$orm specialistilor,aceasta stare a generatieiaceasta stare a generatieiemoemo apare in urma unorapare in urma unortraume care le modicatraume care le modicatinerilor modul de a ganditinerilor modul de a gandisi a se mani$esta%si a se mani$esta%

 • 7/24/2019 Cercetare Grupuri Emoooo

  13/47

  !n plan social, la s$arsitul secolului!n plan social, la s$arsitul secoluluitrecut s-a produs o mutatie de latrecut s-a produs o mutatie de lavalorile puternic masculinevalorile puternic masculine@agresivitate, dominare, raceala@agresivitate, dominare, racealaemotionala si in general orientareemotionala si in general orientarecatre sine catre valorile $emininecatre sine catre valorile $eminine@a$ectiune, daruire, toleranta si@a$ectiune, daruire, toleranta siorientare catre ceilalti% *ai mult, aorientare catre ceilalti% *ai mult, a$ost incura=ata e#primarea acestor$ost incura=ata e#primarea acestorvalori, in special prin arta%valori, in special prin arta%Conceptul de emo a su$eritConceptul de emo a su$eritsc)im8ari in relativ scurta sa istorie%sc)im8ari in relativ scurta sa istorie%

 • 7/24/2019 Cercetare Grupuri Emoooo

  14/47

  C)iar daca persoaneleC)iar daca persoanele emoemo nunu

  e#celea"a in a se arata celorlalti, stilule#celea"a in a se arata celorlalti, stilultocilaresc pe care ei il adoptau atocilaresc pe care ei il adoptau adevenit un sim8ol al cura=ului de a-tidevenit un sim8ol al cura=ului de a-tie#prima sentimentele, ind adoptate#prima sentimentele, ind adoptat

  imediat de o multime de alte persoaneimediat de o multime de alte persoaneca $orma de ra"vratire% Ast$el s-a a=unsca $orma de ra"vratire% Ast$el s-a a=unsla conturarea unui stil de viata menitla conturarea unui stil de viata menit

  sa atraga atentia% Aceastasa atraga atentia% Aceastametamor$o"a a conceptului a dus,metamor$o"a a conceptului a dus,invaria8il, la acu"atiile de plagiat%invaria8il, la acu"atiile de plagiat%

 • 7/24/2019 Cercetare Grupuri Emoooo

  15/47

  *ulte persoane ce se declara*ulte persoane ce se declara emoemo suntsuntacu"ate ca ar acu"ate ca ar $a

 • 7/24/2019 Cercetare Grupuri Emoooo

  16/47

  7otusi, e#ista7otusi, e#istanumeroase persoanenumeroase persoaneemo care nu adoptaemo care nu adoptastilul specic% Sestilul specic% Sespune ca cei care suntspune ca cei care suntcu adevarat emo nu secu adevarat emo nu se

  declara, 8a c)iar nicideclara, 8a c)iar nicinu se percep pe einu se percep pe eiinsisi ca ind emo%insisi ca ind emo%Aceste persoane auAceste persoane autendinte introverte sitendinte introverte sisunt atrase desunt atrase deactivitati preponderantactivitati preponderantartistice sau creative%artistice sau creative%