Carieră de succes în ştiinţele inginereşti

12
Carieră de succes Carieră de succes în ştiinţele în ştiinţele inginereşti inginereşti Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară nr. 2: ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1: ”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă” Titlul proiectului: „Carieră de succes în ştiinţele inginereşti” Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/136211 Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

description

Carieră de succes în ştiinţele inginereşti. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară nr. 2: ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Carieră de succes în ştiinţele inginereşti

Page 1: Carieră de succes în ştiinţele inginereşti

Carieră de succes în Carieră de succes în ştiinţele inginereştiştiinţele inginereşti

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară nr. 2: ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”Domeniul major de intervenţie 2.1: ”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă”Titlul proiectului: „Carieră de succes în ştiinţele inginereşti”Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/136211Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Page 2: Carieră de succes în ştiinţele inginereşti

Carieră de succes în ştiinţele inginereşti POSDRU/161/2.1/G/136211

A.4. Consiliere şi orientare profesională

Obiectivul general al proiectului

Asigurarea tranziţiei a 400 de studenţi din regiunea

Bucureşti - Ilfov spre piaţa forţei de muncă

Page 3: Carieră de succes în ştiinţele inginereşti

Carieră de succes în ştiinţele inginereşti POSDRU/161/2.1/G/136211

A.4. Consiliere şi orientare profesională

(L1-L18)

400 de studenţi consiliaţi

cel puţin 280 îşi vor continua studiile sau vor obţine un loc de muncă

Page 4: Carieră de succes în ştiinţele inginereşti

Carieră de succes în ştiinţele inginereşti POSDRU/161/2.1/G/136211

A.4. Consiliere şi orientare profesională

Ce spun angajatorii?

Care sunt atitudinile şi comportamentele pe care le apreciaţi cel mai mult la un proaspăt absolvent?

15% - învăţarea continuă

15% - pasiunea

15% - lucrul în echipă

12% - proactivitatea

12% - comunicare eficientă

9% - asumarea responsabilităţii pentru finalizarea task-urilor

9% - orientarea spre rezultate (sursa: Hipo.ro)

Page 5: Carieră de succes în ştiinţele inginereşti

Carieră de succes în ştiinţele inginereşti POSDRU/161/2.1/G/136211

A.4. Consiliere şi orientare profesională

Metafora Iceberg-ului

55

Cunoscut

Necunoscut

Autocunoaştere

Explorare educaţională,profesională

Decizie educaţională, profesională

Promovare profesională

Page 6: Carieră de succes în ştiinţele inginereşti

Carieră de succes în ştiinţele inginereşti POSDRU/161/2.1/G/136211

A.4. Consiliere şi orientare profesională

Consiliere si orientare profesională de grup

Consiliere şi orientare profesională individuală

Consiliere şi orientare profesională on-line

Page 7: Carieră de succes în ştiinţele inginereşti

Carieră de succes în ştiinţele inginereşti POSDRU/161/2.1/G/136211

A.4. Consiliere şi orientare profesională

Consiliere si orientare profesională de grup

Tema principală: Strategii de căutare a unui job – portofoliu de angajare

Scop: Formarea abilităţilor studenţilor de promovare profesională

În urma parcurgerii acestei activităţi, studenţii vor fi capabili:

- să elaboreze în mod adecvat C.V-ul, scrisoarea de intenţie;

- să analizeze factorii implicaţi în parcurgerea cu succes a unui interviu de angajare.

Page 8: Carieră de succes în ştiinţele inginereşti

Carieră de succes în ştiinţele inginereşti POSDRU/161/2.1/G/136211

A.4. Consiliere şi orientare profesională

Consiliere si orientare profesională de grup

Metode utilizate in cadrul sesiunilor de consiliere

de grup: - dezbaterea,

- studiul de caz, - jocul de rol, - brainstorming-ul.

Durată: 2 h

Număr participanţi: 25 studenţi

Page 9: Carieră de succes în ştiinţele inginereşti

Carieră de succes în ştiinţele inginereşti POSDRU/161/2.1/G/136211

A.4. Consiliere şi orientare profesională

Consiliere si orientare profesională individuală

Tema principală: Evaluare psihocomportamentală

individuală în raport cu procesul de

angajare / piaţa muncii

Scop: Conturarea profilului vocaţional al studentului

Page 10: Carieră de succes în ştiinţele inginereşti

Carieră de succes în ştiinţele inginereşti POSDRU/161/2.1/G/136211

A.4. Consiliere şi orientare profesională

Consiliere si orientare profesională individuală

Aplicarea de chestionare

- Valori profesionale

- Scala stimei de sine

- Scală de evaluare a expectanţelor profesionale

- Chestionar de congruență personalitate – profesie

Discuţia liberă, centrată pe student

Page 11: Carieră de succes în ştiinţele inginereşti

Carieră de succes în ştiinţele inginereşti POSDRU/161/2.1/G/136211

A.4. Consiliere şi orientare profesională

Consiliere şi orientare profesională on-line

Prin utilizarea secţiunii din cadrul platformei on-line a proiectului

Modalitate de lucru cu studenţii: asincronă, prin: - forum

- secţiunea de informare on-line specifică a site-ului proiectului

Page 12: Carieră de succes în ştiinţele inginereşti

Carieră de succes în ştiinţele inginereşti POSDRU/161/2.1/G/136211

A.4. Consiliere şi orientare profesională

Consiliere şi orientare profesională on-line

Prin utilizarea secţiunii din cadrul platformei on-line a proiectului, studenţii vor putea:

- Să adreseze întrebări experţilor în consiliere profesională

- Să obţină feedback pe documente specifice portofoliului de angajare

- Să împărtăşească experienţele din stagiul de practică profesională sau alte experienţe de angajare pe care le-au avut

- Să obţină informaţii diverse privind oportunităţile educaţionale şi de angajare existente