Campania P.R Campania Anti-Foc

download Campania P.R Campania Anti-Foc

of 12

Embed Size (px)

Transcript of Campania P.R Campania Anti-Foc

 • 7/26/2019 Campania P.R Campania Anti-Foc

  1/12

  Campania

  Prof. Coordonator: Studente: Apreotesei Diana-Gabriela

  Nastase Andreea

  Lect. Nicoleta Dospinescu

 • 7/26/2019 Campania P.R Campania Anti-Foc

  2/12

  Relatii publice Ap 3 Grupa 1

  1. Alege o organizaie i prezent misiunea i viziunea acesteia. De asemenea

  descrie publicurile (stakeholderii) organizaiei.

  Pn n anul !!"# msurile de protec ie ci$il i stin%ere a incendiilor se reali&au de ctre 'nspectoratul General al Corpului Pompierilor (ilitari i Comandamentul Protec iei Ci$ile# institu ii aflate sub coordonarea (inisterului de 'nterne.

  Pentru a se adapta la cre terea e)ponen ial a riscurilor nonmilitare# pe fondul accelerrii tendin elor de %lobali&are# al sc*imbrilor climatice radicale# al di$ersificrii acti$it ilor economice i producerii de de&astre# cele dou institu ii men ionate fu&ionea& n decembrie !!"# lund astfel fiin 'nspectoratul General pentru Situa+ii de ,r%en+ 'GS,.

  Obiectivul fundamentalal acti$it ii desf urate de 'GS, $i&ea& eficienti&area ac iunilor de pre$enire i %estionare a situa iilor de ur%en # n $ederea men inerii sub control a riscurilor i

  asi%urrii strii de normalitate a $ie ii comunit ilor umane i este atins prin multitudinea de acti$it i de pre$enire i inter$en ie pentru stin%erea incendiilor# descarcerare i prim-a/utor S(,0D# sal$area persoanelor i limitarea pa%ubelor produse de inunda ii# alunecri de teren# mi cri seismice# epidemii# epi&ootii# n&pe&iri# secet# asisten a persoanelor aflate n situa ii critice# inter$en ia la accidente te*nolo%ice# radiolo%ice# nucleare# biolo%ice sau alte tipuri decalamit i naturale sau antropice.

  1n calitate de inte%rator al Sistemului Na ional de (a%a%ement al Situa iilor de ,r%en # creat n !!"# 'GS, coordonea& ac iunile institu iilor implicate n mana%ementul situa iilor de ur%en # asi%urnd i func ia de punct na ional de contact n rela ia cu or%ani&a iile interna ionale

  %u$ernamentale i ne%u$ernamentale cu responsabilit i n domeniu.

  Sistemul Na ional de (a%a%ement al Situa iilor de ,r%en a fost creat premer%tor aderrii 0omniei la ,niunea 2uropean i repre&int o re ea de comunicare permanent ntre autorit ile administra iei publice i structurile abilitate n mana%ementul situa iilor de ur%en # constituite pe ni$eluri i domenii de competen # i care dispun de infrastructura i resursele necesare pentru reducerea pierderilor de $ie i omene ti i inter$en ia la diferitele tipuri de situa ii de ur%en .

  Stakeholderii or%ani&a+iei sunt repre&entan+i de:

  Comitete pentru situa ii de ur%en la ni$el na ional# ministerial# al municipiului

  3ucure ti# /ude ean i local4 'nspectoratul General pentru Situa ii de ,r%en rol inte%rator - asi%ur transmiterea

  deci&iilor luate de Gu$ern sau de ctre Comitetul Na ional ctre autprit ile administra iei publice centrale i locale4

  Ser$icii publice comunitare profesioniste pentru situa ii de ur%en inspectorate /ude ene

  pentru situa ii de ur%en 4

  2

 • 7/26/2019 Campania P.R Campania Anti-Foc

  3/12

  Relatii publice Ap 3 Grupa 1

  Centre operati$e pentru situa ii de ur%en permanente sau temporare - se constituie n

  cadrul ministerelor i celorlalte institu ii din cadrul sistemului# pentru a asi%ura flu)ul de informa ii anterior sau n momentul producerii unei situa ii de ur%en 4

  Comandantul ac iunii asi%ur coordonarea unitar la locul producerii e$enimentului

  e)cep ional.

  Scopul IGSU cutare# descarcerare i sal$are a persoanelor4 e$acuare a persoanelor# popula iei sau bunurilor periclitate# prin asi%urarea msurilor de

  e$acuare# instalarea taberelor de sinistra i# participarea la transportul popula iei i al unor cate%orii de bunuri4

  distru%ere a &poarelor de %*ea sau de%a/are a cursurilor de ap4 asi%urare lo%istic a inter$en iei structurilor proprii i punere la dispo&i ia altor structuri#

  a unor cate%orii de te*nic# materiale i ec*ipamente4 stin%ere a incendiilor4 decontaminare a popula iei# cu mi/loace speciali&ate i5sau a punctelor de decontaminare

  personal# te*nic i ec*ipament recunoscute din timp n profil teritorial4 neutrali&are a efectelor materialelor periculoase prin ac iuni de asanare a muni iei

  nee)plodate din timpul conflictelor militare.

  2. oreleaz ! obiective de PR cu ! publicuri, prezent"nd ce canale i

  mijloacede comunicare #$ sunt potrivite i de ce. %&empli'ic c"t mai

  concret.

  a. monitori&are# e$aluare# cercetare a cau&elor producerii situa iilor de ur%en - societatea civila-canale:aparatura si lo%istica proprie# infrastructura i resurselenecesare pentru reducerea pierderilor de $ie i omene ti i inter$en ia la diferitele tipuri de situa ii de ur%en . Aceste mi/loace 6i canale de comunicare suntspecifice 'GS, si fac parte dintr-o structura ampla ramificata in toata tara.

  b. acordare a asisten ei medicale de ur%en prin module S(,0D din cadrul ser$iciilor de ur%en profesioniste- societatea civila-canale:spitale# medici.Aceste mi/loace 6i canale de comunicare sunt accesibile tuturorcetatenilor#finantate din bu%etul de stat.

  c. informare i educare pre$enti$ a popula iei i a$erti&are a acesteia# n tiin are a

  autorit ilor administra iei publice# despre posibilitatea5iminen a producerii situa iilor de ur%en - societatea civila-canale:internet# materiale informati$emass-media# or%ani&a+ii non-%u$ernamentale. Aceste canale sunt eficiente pentruintrea%a populatie intrucat mediul de promo$are este amplu4informatia a/un%eeficent si in timp util la toti cetatenii atat in mediul on-line cat si la tele$i&or sipresa.

  3

 • 7/26/2019 Campania P.R Campania Anti-Foc

  4/12

  Apreotesei DianaNastase Andreea

  !. $ealizeaz urmtoarele materiale de comunicare scris pe care organizaia

  aleas de tine le utilizeaz pentru a se adresa unui anumit tip de public.

  #rezent publicul i structura complet a urmtoarelor piese

  Din punct de $edere lo%istic # actiunile de diseminare a mesa/ului de campanie au fost sustinute

  de urmatoarele materiale:

  Brosura :

  'nspectoratul General pentru Situatii de ,r%enta

  Fiecare dintre noi trebuie sa fie constient ca siguranta nu este un joc de noroc!rin urmare este imperativ sa ne asiguram vietile"Focul poate distruge in cateva secunde ce ai cladit intr-o viata"

  4

 • 7/26/2019 Campania P.R Campania Anti-Foc

  5/12

  Relatii publice Ap 3 Grupa 1

  #emo

  Brief

  Proiectul acestei campanii a luat nastere ca urmare a necesitatii lansarii unui a$ertismentpri$itor la numarul mare de $ictime ale incendiilor# implicit a incendiilor de locuinte

  5

  15.12.2015

  $%tre:'oana Popescu#director 'S, 'asi

  7elefon:!8598.";

 • 7/26/2019 Campania P.R Campania Anti-Foc

  6/12

  Apreotesei DianaNastase Andreea

  produse n 0omnia. Anali&nd dinamica incendiilor n perioada !98 !9# obser$amtendinta crescatoare e)ceptie fiind anul !9"# an dominat de precipitatii e)cedentare. 1ninter$alul mentionat s-au nre%istrat ?.;@ incendii la locuinte.1n pri$inta $ictimelor# datele sunt urmatoarele: 8.; de $ictime n inter$alul !98 -!9# re&ultnd o medie anuala de " persoane $ictime ale incendiilor produse lalocuinte. De mentionat ca !B dintre $ictime sunt copii. Dintre acestia# ;B repre&inta$ictimele ce nu au mplinit ; ani# deci nu au beneficiat de alternati$a unei educatiisuplimentare celei primite n familie.

  Grupul tinta principal este format din repre&entantii le%ali ai copiilor: parinti#

  bunici# asistenti sociali etc.Grupuri secundare: copiii cu $rste cuprinse ntre si 9" ani.

  La ni$el national au fost desfasurate ".@@@ actiuni de informare pre$enti$a dedicate campaniei#re&ultnd o media de 99@ actiuni5inspectorat /udetean. La aceste actiuni au participat ;;9.!8;

  persoane# din care ?9.!8 adulti si [email protected] copii. (edia nationala este de 9.8@participanti5unitate si 98 persoane5actiune.

  Soma'ia :

  (otificare-soma'ie'nspectoratul General pentru Situatii de ,r%enta 3ucure ti# str. 3anu Dumitrac*e nr. ";# sector Nr. 9@@!5!9

  Catre Cafeneaua Piata ,nirii

  Conform>otrrii Gu$ernului nr. @95!9 pri$ind stabilirea criteriilor pentru oprirea

  func+ionrii ori utili&rii construc+iilor sau amena/rilor determinate de nclcarea %ra$ acerin+ei de securitate la incendiu n ceea ce pri$e6te periclitarea $ie+ii ocupan+ilor 6i for+elor deinter$en+ie# neasi%urarea stabilit+ii elementelor portante# respecti$ a limitrii propa%rii focului6i fumului n interiorul edificiului 6i la $ecint+i'GS, doreste sa informe&e persoana /uridica a$and urmatoarele date de identificare: C,':;8"@# Nr. 1nmatriculare: 55!9!# infiintata la data de !9.!;.!9! ca in conformitate

  cu noile modificari aduse criteriilor de functionare impotri$a incendiilor# acti$itatea cafeneleieste neconforma.

  6

 • 7/26/2019 Campania P.R Campania Anti-Foc

  7/12

  Relatii publice Ap 3 Grupa 1

  $riteriile pentru )nchiderea localurilorse aplic# potri$it actului normati$# n ca&ulcldirilor5spa+iilor comerciale# adic n baruri# cluburi# discoteci# restaurante# centre comerciale#ma%a&ine 6i superma%a&ine. De asemenea# acestea sunt $alabile n e%al msur pentrucldirile5spa+iile culturaleteatre# cinemato%rafe# sli poli$alente# sli de spectacole sau alteleasemenea# destinate sau desc*ise participrii publicului 6i cldirile5spa+iile turistice*oteluri#moteluri# *osteluri# $ile turistice# cabane turistice# pensiuni.Noile pre$ederi sunt $alabile pentru construc+iile5amena/rile cu o arie desf6urat mai marede*++ de metri p%tra'i# indiferent de e)isten+a5ine)isten+a unei autori&ri de securitate laincendiu.'GS, somea&a Cafeneaua Piata ,nirii sa reali&e&e modificarile necesare conform noii le%iintrate in $i%oare pana la data de 9!.!.!9;.Not: alorile de re'erin pentru criteriile menionate sunt* con'orm hotr"rii de +uvern* cele

  incluse ,n documentaiile tehnice a'erente autorizaiilor de securitate la incendiu* raportate la

  cerinele reglementrilor tehnice indicate ,n documentaia ce a stat la baza obinerii

  autorizaiei.

  'n ca&ul in care nu se $or respecta cerintele impuse#se $a dispune aplicarea si%iliului laconstruc iile sau amena/rile operatorului economic n punctul de lucru $i&ea& aplicareaacestuia doar pe cile de acces destinate clien ilor i n situa ia n care operatorul economic aresediul5punctul de lucru i domiciliul n aceea i loca ie cu pri$ire la care se efectuea& aplicareasi%iliului.

  0edactata si semnata asta&i# !9.99.!9# in e)emplare# la care s-au ane)at copii certificatepentru conformitate de pe inscrisurile mentionate in cuprinsul notificarii.

  7

 • 7/26/2019 Campania P.R Campania Anti-Foc

  8/12

  Apreotesei DianaNastase Andreea

  - Alege o campanile de $elaii #ublice care sa derulat ,n 2/1-.

  +enereaz o radiogra'ie a acesteia* c"t mai detaliat* ,n 'uncie de

  urmtoarele aspecte

  Tipul de campanie:

  Proiectul acestei campanii a luat nastere ca urmare a necesitatii lansarii unui a$ertisment pri$itorla numarul mare de $ictime ale incendiilor# implicit a incendiilor de locuinae produse n0omnia. Anali&nd dinamica incendiilor n perioada !98 !9# obser$am tendinaa crescatoaree)ceptie fiind anul !9"# an dominat de precipitatii e)cedentare. 1n inter$alul mentionat s-aunre%istrat ?.;@ incendii la locuinte.

  Anali&a e$enimentelor ce au %enerat $ictime din rndul copiilor a condus la urmatoareleconclu&ii:

  ma/oritatea $ictimelor pro$in din familii cu probleme sociale si financiare4 copiii au fost lasati sin%uri n casa# cu mi/loacele de ncal&ire n functiune# n multe

  situatii ncuiati sau blocati si aflati n imposibilitatea de a se autoe$acua4 mare parte din $ictime au fost lasate n n%ri/irea bunicilor sau a altor rude# parintii

  fiind plecati din tara.

  Obiectivele intite:

  (esa/ul campaniei:

  ,,Un copil pe saptamana arde )n om.nia (u-ti lasa copilul singur )n casa//

  biecti$ele campaniei:

  Obiectivul de ba0a: reducerea numarului de incendii la locuinte si implicit al $ictimelor dinrndul copiilor.

  8

 • 7/26/2019 Campania P.R Campania Anti-Foc

  9/12

  Relatii publice Ap 3 Grupa 1

  Obiectivele de comunicare:

  Cunoasterea cau&elor de incendiu si a modului de pre$enire a acestora la locuintele

  indi$iduale si multifamiliale4 'mportanta educatiei anti-incendiu n familie. Necesitatea supra$e%*erii copiilor si asi%urarii conditiilor de securitate n locuinta# n

  special n lipsa parintilor.

  !ublicul 'int%

  Grupul tinta principaleste format din repre&entantii le%ali ai copiilor: parinti#

  bunici# asistenti sociali etc. Grupuri secundare: copiii cu $rste cuprinse ntre si 9" ani.

  Tacticile abordate, cu trimiteri la publicaiile n care s-au evideniat, la exemple certe:

  !arteneri

  #ateriale suport ale campaniei:

  Din punct de $edere lo%istic # actiunile de diseminare a mesa/ului de campanie au fost sustinute

  de urmatoarele materiale:a.

 • 7/26/2019 Campania P.R Campania Anti-Foc

  10/12

  Apreotesei DianaNastase Andreea

  Calendarul derulrii aciunilor !ia"rama #$NTT:

  $ampania:FO$-

  F12$2I13

  O#O22 $O!II &ata

  1una augustActi$itate5 Durata 9 8 " ; ? @ 9

  !99

  9

  98

  9"

  9

  9;

  9

  9?

  9@

  !

  9.Crearea uneipa%ini de promo$area campaniei.Actuali&area&ilnic a pa%inii de

 • 7/26/2019 Campania P.R Campania Anti-Foc

  11/12

  Relatii publice Ap 3 Grupa 1

  publicitare

  %u"etul alocat pe etape &i activiti derulate:

  9.Crearea unei pa%ini de promo$are a campaniei ! lei.Actuali&area &ilnic a pa%inii de

 • 7/26/2019 Campania P.R Campania Anti-Foc

  12/12

  Apreotesei DianaNastase Andreea

  0 crie detalii i e&plicaii despre memele care au contat pentru tine. ine

  lea transmis cop 3riginalitate De ce au rmas ,n minte e

  anume lea ancorat

  'mportanta si%urantei a fost unul din principalii factori moti$ationali care ne-au sensibili&at. importan+ deosebit se acord transmiterii mesa/ului campaniei ctre familiile cele mai$ulnerabile cu mul+i copii# cu situa+ie material precar# cu probleme sociale# prin+i pleca+i lamunc cu lsarea copiilor n %ri/a altor rude.Afisul reali&at a a$ut un mesa/ cu un puternic impact emotional si a ramas intiparit prine)primarea posibilitatii in care un copil ar putea sa isi piarda $iata si sa arda de $iu in propriacasa.

  4 e reprezint barierele de comunicare 3'er e&emple pentru cel puin

  ! dintre acestea

  a. Slaba instruirea a societatii ci$ile in materie de pre$enire a incendiilor.b. Ne%li/enta parintilor care recur% la metoda incuierii copiilor nesupra$e%*eati in casa fara

  a-si lua metode de precautie in acest scopc. Slaba $ite&a de reactie a autoritatilor locale in ceea ce pri$este situatiile de ur%enta.

  5 #rezint inuta vestimentar cerut de uzanele protocolare. are sunt

  normele de comportament la aciunile protocolare

  'n ceea ce pri$este tinuta sin%urul aspect ce merita preci&at este acela ca autoritatile abilitate in%estionarea situatiilor de ur%enta utili&ea&a o uniforma.'n ceea ce ii pri$este pe cetateni# nu se impun anumite tinute $estimentare si se lasa la apreciereafiecarui in parte ce stil urmea&a sa adopte.

  12