Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

of 32 /32
8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014 http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 1/32  Anul II v Nr 61 10 - 16 Noiembrie 2014 32 pagini 1 leu www.buletindemehedinti.ro Fondator:  MARIUS CILIBIA Săptămânal de informaţie și atitudine al mehedinţenilor R Pag. 16/17 KLAUS IOHANNIS-DRUM LIBER CĂTRE COTROCENI! MEHEDINŢENI, ALEGEŢI PREŞEDINTELE CARE ADUCE ROMÂNIA LUCRULUI BINE FĂCUT! CLIPSĂ ROŞIE LA ORŞOVA!  Pag. 4/5 OFERTĂ PROGRAME TURISTICE ÎN PARCUL NATURAL PORŢILE DE FIER Pag. 24/25  Pag. 19 PRIMIM LA REDACŢIE ACL Mehedinţi s-a mobilizat pentru turul doi al alegerilor prezidenţiale

Transcript of Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

Page 1: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 1/32

 Anul II v Nr 61

10 - 16 Noiembrie 201432 pagini 1 leu

www.buletindemehedinti.ro

Fondator: MARIUS CILIBIA

Săptămânal de informaţie și atitudine al mehedinţenilor 

R

�Pag. 16/17

KLAUS IOHANNIS-DRUM LIBER CĂTRE COTROCENI!MEHEDINŢENI, ALEGEŢI PREŞEDINTELE CARE ADUCE

ROMÂNIA LUCRULUI BINE FĂCUT!

CLIPSĂ ROŞIE LAORŞOVA!

  �Pag. 4/5

OFERTĂ PROGRAMETURISTICEÎN PARCUL NATURALPORŢILE DE FIER

�Pag. 24/25   �Pag. 19

PRIMIM LA REDACŢIE

ACL Mehedinţi s-amobilizat pentru turul doi

al alegerilor prezidenţiale

Page 2: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 2/322

10 - 16 Noiembrie 2014

S.C. TIPOGRAFIA PROD COM S.R.L.Târgu-Jiu, Gorj, str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, nr.20

Tel. 0253-212.991,Fax  0253-218.343 E-mail:  [email protected]

 Pre-press & printing

Fondator: Marius CILIBIA

Săptămânal editat de S.C. 2 M DROBETA MEDIA GLOBAL S.R.L.ISSN 2344-2425

Redacția:Strada CRIȘAN, Nr. 25, etaj 2

Tel., Fax: 0352 417 177E-mail: [email protected]

atitudine, opinie și cultură la zi online lawww.mariuscilibia.ro

MEHEDINŢIUL panoramic

Să vezi și să nu crezi cum se aran-jează lucrurile spre sfârșit de an și înplină campanie electorală, când sepresupune că atenţia oamenilor estedirecţionată către alte treburi demult mai strictă actualitate. Având-lca iniţiator pe domnul viceprimarMarius Screciu, prin Consiliul LocalTurnu-Severin a fost trecut valvârtej,un Proiect de Hotărâre de Consiliuprin care mai mult de 100 de solici-tanţi au primit locuinţe ANL. Prin-tre fericiţi se numără domnișoaraCărindăţoiu Carmen Loredana, fiicaconsilierului local cu același numede familie și membru al comisiei deverificare a dosarelor (acesta nu econflict de interese, tovarăși?), cu ce-rere depusă în anul 2012; domnișoa-ra Manta Hanelore Elena, fiica sub-prefectului Felix Manta, cu cereredepusă în anul 2013; precum șidomnul Bidilici Gilian Dorin, anga-jat al postului tv Tele2, dar și frate aldirectorului postului, domnul Bidi-lici Adrian, cel care a obţinut de treiori locuinţă ANL! Și cererea acestuiadin urmă a fost depusă tot în anul

2013! Curios este și faptul că mulţialţi severineni, cu servicii și venituristabile, familiști, părinţi a unu, doisau trei copii, cu cereri depuse deprin anii 2007-2008, trebuie… sămai aștepte… Unii dintre ei spun căli s-au solicitat unele „atenţii”, lucrucunoscut și de procurorii mehedin-ţeni, care nu mai finalizează odatăun dosar ce tinde să devină cel mai vechi deschis la Parchet! De ce setergiversează treaba asta? Între timp,noi suntem asaltaţi de sesizări aleunor solicitanţi care spun că… „au șidat”, dar n-au primit nimic, iar acumfac coadă pe la ușile domiciliilor ce-lor care „au cules”… În zadar?

¤¤¤¤Când se lasă seara, pe Splaiul Mi-

hai Viteazul din municipiul reședin-ţă de judeţ se aprind becurile ilumi-natului stradal. Se aprind ele, darlumina este așa de palidă, așa dechioară, că riști să-ţi bagi degeteleîn ochi! Practic, se pare că becurileastea, a căror utilizare o plătimdestul de scump, sunt menite doarsă marcheze străzile, nu să asigure

un iluminat corespunzător! De ce?¤¤¤¤

La Strehaia și-a făcut apariţia,din nou, domnul Vlad Bontea, înaltfuncţionar public pe la București,nepot și fin al generalului arestat

Dumitru Iliescu. Căzut în dizgraţiamai-marilor PSD, dizgraţie la care acontribuit chiar protectorul său (lamijloc fiind, se pare, interesele legatede o firmă de pază), tânărul VladBontea trebuie să-și redemonstrezeeficienţa electorală la Strehaia, altfel

 viitorul său în rândurile partiduluiroșu pare destul de incert. Dacă pri-marul Sîmion Burcu îi va face saunu faţă, rămâne de văzut!

¤¤¤¤Dacă iluminatul stradal este…

„palid”, în schimb continuă monta-rea ornamentelor stradale pentruCrăciun, ba chiar s-a montat și Bra-dul de pe strada Crișan! Păi nu-iprea devreme, oameni buni? Ce se-ntâmplă și de ce… „depășirea astade termen”? Nu cumva cineva trebu-ie să încaseze niște bani mai devre-

me decât era planificat?¤¤¤¤În schimb, lucrările de reamena-

 jare a Parcului central, lucrări desprecare noi am și scris că nu se impu-neau și că s-a risipit banul publicaiurea (vom reveni și cu argumente-le necesare!), trenează, se târâie, casă zicem așa, de-a dreptul. Pentrutrei alei și cinci borduri se pare căeste nevoie de mai mult de 8 luni dezile! Ba mai mult, în intervalul aces-ta s-au tăiat și arbori seculari din in- ventarul dendrologic al municipiu-

lui, ceea ce, să fim sinceri până lacapăt, constituie INFRACŢIUNE șise pedepsește ca atare. Sigur că insti-tuţiile statului dorm somn dulce, daravem noi niște informaţii că vine șisezonul coșmarurilor!

Buletin de Mehedinţi

Page 3: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 3/323

10 - 16 Noiembrie 2014

Semne de întrebare  De sezon 

Banculsăptămânii

Un tip se duce la medic să-șifacă o radiografie la plămâni. Dupăradiografie medicul, privind filmul,îi comunică pacientului:

- Am două vești pentru dum-neavoastră, una bună și una proas-tă.

- Începeţi cu aia proastă, spusepacientul.

- Aveţi o tumoare la plămâni.

- Și cea bună?- Se poate rezolva în Photoshop.

Cu mai puţin de o săptămânăînainte de turul 2 al alegerilor prezi-denţiale, vă aducem aminte de cele-bra afirmaţie a lui VV Ponta făcutăpe la mijlocul verii, când spunea cădacă nu reușesc ei, psd-iștii, să câști-ge alegerile… scapă cine poate! Valulde arestări care a urmat, în urma că-ruia chiar și Viorel Hrebenciuc și fiulau fost arestaţi, la fel ca NicușorConstantinescu și Tudor Pendiuc (și

acesta împreună cu fiica!), iar „pilo-nii candidatului PSD”, Ilie Sîrbu șiLiviu Dragnea sunt audiaţi frecventde procurorii DNA, neștiind cu sigu-ranţă dacă seara următoare îi vaprinde pregătiţi de culcare în propri-ile paturi sau prin cele așternute cupătura aspră a arestului, confirmă te-oria alarmistă a premierului. Chiar șiun nepriceput sau un îndoctrinat, dela nefericiţii care nu au, de ani dezile, un loc de muncă și sunt obligaţisă accepte pomenile electorale alepsd-iștilor, până la inși cu oarece…„mobilier intelectual”, gen MariusScreciu, știu că Justiţia își face, însfârșit, treaba și că TOŢI activiștiiPSD (din fericire, nu doar ei!) pot fiarestaţi și condamnaţi! Jaful se pe-depsește cu închisoarea, de aceeacred psd-iștii că doar câștigarea ale-gerilor i-ar putea feri de închisoare șide pierderea averilor, chiar cu risculca România să fie pusă la colţ de că-tre Uniunea Europeană. Urâtă viaţătrebuie să trăiască oamenii ăștia!Cum nici un efort nu-i prea marepentru evitarea dezastrului, vinereatrecută, într-unul din spaţiile publiceale Hotelului Continental din Turnu-Severin, s-au întâlnit deputatul PSDMarius Manolache și deputatul Mi-hai Stănișoară, susţinător al lui CălinPopescu Tăriceanu!!! Ne dăm seamacă nu se iubesc, poate chiar să nu sesufere, dar ceea ce acum doi ani pă-rea imposibil, alimentat de frica pri-mului și de setea de putere a celuide-al doilea, face să devină posibil.Pentru că e clar, o apropiere care înurmă cu foarte puţin timp li se pă-rea… „sulfuroasă” ambilor, a devenitagreabilă în schimbul unor avantaje

reciproce, nu unei bruște revelaţiicomune. Miza? Prima dintre ele: ju-deţul Mehedinţi și „fraierii” care-l

SCAPĂ CINE POATE…În zilele premergătoare turu-lui I al alegerilor prezidenţiales-au distribuit populaţiei cu veni-turi mici tichetele pentru ajutoa-rele în alimente venite de la Uni-unea Europeană! Credeţi că a fosto coincidenţă? Eu nu cred asta!Într-un stil șmecheresc, deja fa-miliar pentru noi, românii, auto-rităţile psd-

iste aflate înlipsă marede idei și deoferte viabi-le, a încer-cat să folo-sească șitreaba astaîn tentativade cumpă-rare a votului necăjiţilor, dezmoș-teniţilor sorţii, a celor pe care totele, autorităţile PSD, i-au adus înhalul de sărăcie în care se află.Umilitor pentru bieţii oameni,productiv pentru partidul bolșe- vic ilor români! Cu stupoareaflăm faptul că în ziua de 2 no-iembrie, zi de vot, cu vreme nuprea grozavă, judeţul Mehedinţi afost vizitat de nu mai puţin de17000 de turiști, cu toţii ţinândmorţiș să voteze pe listele supli-mentare!!! Cum nici în vârf desezon nu avem un astfel de afluxturistic, am purces și noi la pure-carea listelor respective, iar rezul-tatele le vom face publice, că așa-inormal să fie, iar oamenii trebuiesă afle cine le hotărăște viitorulși-mai ales-în ce fel! Acestea ar fiunele coincidenţe, altele se vorpetrece, cu siguranţă, în ziua ce-lui de-al doilea tur… Demon-strând că electoratul său este într-adevăr de dreapta, doamnaMonica Macovei a declarat că îl va susţine pe Klaus Iohannis înacest al doilea tur. Mai strepezită,mai furioasă, revanșardă până lacapăt, Elena Udrea a îndemnatelectoratul său să voteze împotri- va candidatului PSD. Totuși, în-demnul său rămâne aproape lip-

sit de valoare, atâta timp cât nueste dublat de un îndemn clar,ferm, al președintelui Traian Bă-sescu. Tocmai lucrul acesta îl ex-ploatează activiștii psd-iști afir-mând că, de fapt, cei doi ar fibătut palma cu VV Ponta, pentrua fi scutiţi de probleme în vii-tor… Ce fel de probleme? Vom

 vedea! Cu

toate efor-turile depu-se, nici acti- viștii aflaţiîn tristulcortegiu allui CălinPopescu Tă-riceanu nuau prea

mare succes în convingerea po-pulaţiei să voteze cu stânga! Oa-meni pe care-i credeau apropiaţi,convinși de-o idee și de un modde a privi politica, le cam trântescușile în nas politrucilor care,pentru propriile lor avantaje, în-cearcă să-i convingă, acum, căalbul e negru și negrul… alb.Propaganda cominustoidă numai contenește cu lătratul, îmbă-tată de succesul din primul tur,succes care l-a trecut, definitiv,în uitare pe Ioan Adrian Duicu,demonstrându-se că se poate, bachiar foarte bine, și fără el. șipentru că tot veni vorba de ares-tatul la domiciliu: nu vi se parecurios că tocmai dușmanii luideclaraţi din interiorul PSD:Hrebenciuc, Bunea Stancu, Pen-diuc, Nicușor Constantinescu aufost arestaţi după ce măsura ares-tului preventiv, în cazul său, afost înlocuită cu măsura arestu-lui la domiciliu. Dacă și soluţiadin dosarul de incompatibilitate,ce se va judeca în data de 18 no-iembrie, îi va fi favorabilă, atuncitrocul este mai mult decât clar!Sau și chestiile astea sunt tot co-incidenţe?

 Marius CILIBIA

COINCIDENŢE? populează. Dacă cei doi nu vor maiavea influenţă aici, nu vor mai aveanicăieri, așa că dă-i frate pupături șistrângeri de falange, chiar dacă înţe-legerea seamănă mult prea mult cu„frăţia” dintre o reptilă veninoasă șiun șobolan. Urât! Am înţeles că mar-tor a fost deputatul Ion „Bebe” Cupă.Despre el n-avem nimic de zis, căoricum el nu contează. Pentru căl-am amintit doar în treacăt și nu

 vrem să creadă că-l neglijăm, îi rea-mintim domnului viceprimar Ma-rius Screciu că mai sunt doar 50 dezile până la sfârșitul anului și investi-ţia „portughejilor” nu se mai bazeazădecât pe-o firavă speranţă că Guver-nul le va acorda un ajutor de stat…Despre „investitori” străini care au venit în România, sperând să obţinăcapitalizare pentru proiectele lor, ammai auzit, dar despre materializarea vreunuia dintre acestea…., mărturi-sim, încă nu! În consecinţă, cu ulti-mele puteri, cu ultimele eforturi deimaginaţie și cu ultimele resurse,apologeţii bolșevismului în Româniamai încearcă odată… vor reuși ei saunu? Noi sperăm că NU!

 M.C.

Page 4: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 4/32

4

10 - 16 Noiembrie 2014

Orşovenii sunt oamenicuminţi, aşezaţi, mun-

citori şi frumoşi, nu-mai cei care profită de bunăta-tea şi cumsecădenia lor suntnegri la suflet ca păcura din ve-chile caldarine ce foloseau la în-călzirea locuinţelor oraşului! În2 noiembrie, la turul I al alege-rilor prezidenţiale, Orşova a fostcopleşită de numărul „turiştilor”

cu mare poftă de vot pe listelesuplimentare. Cuminţi, inofen-

sivi şi complet neimplicaţi, poli-ţiştii orşoveni au stat tupilaţiprin birouri, consumând cafelesau ceaiuri fierbinţi, moleşiţi detoamna blândă şi de eclipsa ro-şie care a cuprins oraşul. Activiş-tii PSD au cărat numeroşi „prie-teni” pe la secţiile de votare,oameni fără nicio treabă intrau

cu mâinile goale pe la diversesocietăţi comerciale şi ieşeau în-

cărcaţi de pachete sau aşteptau,pe trotuare, să-şi primească „ta-inul”… Imaginile sunt mai multdecât edificatoare, de asta vi leşi punem la dispoziţie. Amenin-ţările şi limbajul suburban auabundat, au fost folosite în ex-ces, făcând irespirabilă atmosfe-ra din liniştitul, altfel, oraş du-

ECLIPSĂ ROŞIEnărean. Ca să pună capac la

toate, la volanul autoturismuluisău, proaspătul viceprimar Stoi-ca Marius, provenit din PPDD (cecloacă de otrepe a fost partidu-leţul acesta!), cel care, conformstenogramelor, ieşea din şedin-ţele de CL pentru a-l ţine, telefo-nic, la curent pe stăpânul său,Constantin Popescu, cu „tot cemişcă”, le arăta orşovenilor în-demnuri grobiene, cu degetulmijlociu ridicat, ca să simtă şi eigrija ocârmuirii bolşevice! Fru-mos gest, domnule viceprimar,l-ai învăţat în familie!? Sau aşate saluţi cu „permanent veselul”

Page 5: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 5/32

5

10 - 16 Noiembrie 2014

STOMATOLOGIEIMPLANTOLOGIE

PROTETICĂ

VOUCHERProgramează-te acumpentru GRATUITĂŢI!Fii pacientul nostru

şi beneficiezi deREDUCERE

10-25%SEVERIN IMPLANT CLINIC

VOUCHERNume…………..

Prenume…………Cu acest voucher primiţi

 GRATUIT lucrări descrise alăturat.

 În plus, prin acest voucher deveniţi unul dintre pacienţii

 noştri speciali şi beneficiaţi deREDUCERI între 10-25%.Policlinica Aluniş, Serpentina

Roşiori, aripa de vest

SEVERIN IMPLANT CLINIC

(spre Timişoara)Tel: 0352.420.576. 0721.91.70.91

Programează-te acumla 0352.420.576 pentruCADOUL nostru pe 2014!

Un consult şi două şedinţe dedetartraj şi periaj profesional

disponibile pe parcursul acestui anCONSUL GRATUIT

Evaluarea sănătăţii oro-dentareValoare CADOU 40 de lei

DETARTRAJ+PERIAJProfesional+profilaxia cariei

Valoare CADOU 180 de leiDETARTRAJ+PERIAJ

Profesional+profilaxia carieiValoare CADOU 180 de lei

Singura clinică de implantologie dinDrobeta Turnu Severin.

 Medic stomatolog – Raluca Floricică Lunguleasa Implantologie- dr. Dragoş Antonescu

LA ORŞOVA!dumneatale şef, primarul-infor-

mator Manea? Acum, nu că amfi mai deştepţi, dar experienţă,oricum avem mai multă: oricefaptă are şi răsplata ei, aşa căsă fi atent, domnule viceprimar,s-ar putea să te alegi chiar cusimbolul care ţi-e atât de famili-ar, ba şi cu ceva podoabe pentrumâini, ca să şi audă când comiţigestul respectiv! Să-ţi fie debine, că la A…a tot nu pui bo-

tul, i s-a întors stăpânul, care,din ce ştim, este şi al tău!

Buletin de Mehedinţi

Page 6: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 6/326

10 - 16 Noiembrie 2014

Ceaușescu a promis 100 de leiacum 25 de ani pentru a continuaregimul comunist. Ponta promiteacum tot 100 de lei pentru cadrelemedicale, sperând că va continua re-gimul neo-comunist. De ce jigneșteromânii atât de tare?! Pomenile elec-torale curg. Ponta ne ascunde că ta-xează mult și taie investițiile, inclu-siv cofinanțările pentru baniieuropeni. În anul 2015, românii vordeconta din plin greșelile electoraleale lui Ponta de azi.

REVOLTĂTOR: Ponta lovește cuPlumb în români: sărăcia este ade-vărata politică socială a PSD. Doam-na ministru Plumb a dormit înpăpușoi până acum. În plină campa-nie electorală anunță ce ne mai „dă”Victor Ponta. 2 ani și jumătate nu aavut timp să rezolve problemele so-ciale. Ascunde că e vorba de baniiplătiți de români prin taxe și impo-zite, nicidecum de banii lui Ponta.

Doamna ministru Plumb nu știecă: România a pierdut 5 poziții înlume în clasamentul prosperității. Oconfirmă Indicele Prosperității.

Doamna ministru Plumb nu știecă: România a înregistrat cea maimare scădere a locurilor de muncădin Europa. În ultimii 2 ani avem cu600 mii locuri de muncă mai puțin(Trimestrul 2 din anul 2012 – Tri-mestrul 2 din anul 2014).

Doamna ministru Plumb nu știecă: Rata șomajului în rândul tineri-lor până în 25 de ani a crescut cuPonta la guvernare, de la 22,6% în2012, la 23,7% în anul 2013, con-form Eurostat.

Doamna ministru Plumb nu știe

că: Fondurile publice de pensii și desănătate sunt pe deficit, deficite carese adâncesc cu fiecare an, dar decla-ră că e „aiurea” să aplici contribuțiilede asigurări de sănătate pentru pen-siile între 740 și 1.000 de lei. De lavorba PSD la faptă e distanță de lapământ la cer. PSD nu a eliminataceste contribuții de când e la guver-nare, ci le-a aplicat și pe veniturilepensionarilor din arende sau chirii.Guvernul Ponta a eliminat multemedicamente din lista celor com-pensate, a înjumătățit numărul con-troalelor gratuite pentru pensionariși a redus zilele pentru biletele detratament cuvenite anual pensiona-rilor.

Andreea PAUL: Ponta ne prostește, nu unește

ADEVĂRUL: Creșterea sărăcieidovedită prin fapte este adevăratapolitică socială a PSD. Rata sărăcieiși a excluziunii sociale sunt mai mari

și în 2012, și în 2013 sub PSD, decâtîn anul 2011. O dovesc datele oficialeale biroului european de statistică.Creșterea sărăciei este adevărata po-

litică socială a PSD, dovedită prinfapte. Îi întreb pe doamna Plumb șiguvernul Ponta de ce crește sărăciasub guvernul PSD.

Andreea Paul: ”Ponta şi Corlăţean suntpasibili de închisoare de la 6 luni la 3 ani

pentru împiedicarea exercitării dreptului lavot, conform Codului Penal”

Cât popcorn a mâncat Ponta în timp ce mii deromâni din Disporă au stat ore în șir ca să-și exercitedreptul la vot? Oare Ponta și Corlățean au citit preved-erile noului Cod Penal în timp ce mâncau popcorn?Bănuiesc că au citit doar proiectul de lege al amnistieiși grațierii corupților. Iată ce spune art. 385 din noulCod Penal legat de împiedicarea exercitării drepturilorelectorale:

(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberuluiexerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales sepedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Înainte de a fi candidat la prezidențiale, Ponta estepremier. Condițiile deplorabile asigurate de guvernulPSD pentru desfășurarea alegerilor în Diasporă nu pot

să rămână nesancționate. Ce măsuri a luat? Niciuna.Ce a afirmat Ponta azi noapte? Că este extrem de mân-dru că este român. Ce scandau românii? Demisia. Ceface Justiția? Vom vedea... Noi știm ce trebuie săfacem în turul II: alegem între șmecherie și seriozitate.Din șmecherie câștigă doar șmecherii, pe termenscurt. Din seriozitate, câștigă oamenii de treabă, petermen lung. Vom da o șansă României lucrului binefăcut în favoarea românilor demni, cinstiți și cu bunsimț. Îl vom susține pe Klaus Iohannis.

 Andreea PAULPrim-vicepreședinte ACL

Page 7: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 7/327

10 - 16 Noiembrie 2014

-Bună ziua domnule primar, bineaţi revenit în municipiul Drobeta Tur-nu Severin și între mehedinţeni, înacest noiembrie destul de mohorât, celpuţin astăzi. Vreau să vă mărturisescfaptul că aţi venit mai des la TurnuSeverin în ultimul an de zile, decâtmulţi dintre parlamentarii propuși dePSD pe liste și aleși de mehedinţeni.Cum vi se par mehedinţenii chiar șidupă acest scor de 22%, doar, în fa-voarea lui Klaus Iohannis.

-Am foarte mulţi prieteni aici în

Mehedinţi, colegi de cameră în tim-pul facultăţii, cunosc foarte binezona, am venit de foarte multe ori înacest oraș încă de la vârsta de 13 ani.Am fost chiar la o tabără pe malulDunării, și, atunci îmi doream să ur-mez cursurile Liceului de Marină dinOrșova. Din tinereţe am avut dorinţade a face ceva special, armata am fă-cut-o la cerere, la parașutiști, nu cadomnul Ponta care a fugit de armată,schiez foarte bine, am fost născut înţara moţilor. Am permis de barcă.Contează să fi om politic cu spiritul

vieţii. Atunci poţi fi un om apropiatde cetăţeni. Un politician distant decetăţeni nu are cum să înţeleagă situ-aţia reală. Și faptul că dumneavoastrăaţi spus că eu am venit aici de maimulte ori decât un parlamentar PSD,pe mine mă bucură, dar îi dezono-rează pe acei parlamentari care auvenit să ceară votul aici, după care aupărăsit pe oamenii care i-au votat.Cred că românii trebuie să meargăacum masiv la vot, să-și aleagă ei pre-ședintele și nu altcineva.

-Este un gest lăudabil dacă el se va

materializa. Am și eu încredere că ol-tenii și mehedinţenii vor face să se îm-plinească acest lucru. Faţă de celelaltejudeţe ale ţării, Mehedinţiul are o po-ziţie geografică și un bagaj de resursenaturale, chiar umane, cum majorita-tea celorlalte judeţe nu îl au. De ce to-tuși rămânem atât de jos din punct devedere economic, mai ales că dezvolta-rea în vechea Valahie și Oltenie, a în-ceput de aici odată cu venirea RegeluiCarol I, construcţia de nave, au venitfirme din Germania, Austria etc.. cese întâmplă cu noi acum, cum vă pu-teţi explica dumneavoastră, un omcare vedeţi lucrurile din afară? 

-Omul sfinţește locul! Noi vorbimde România modernă, exact în jurul

personalităţii Regelui Carol I. el nu a venit ca rege, a venit ca principe. Nua fost nici ortodox, dar a devenitunul din cei mai mari români. A de- venit omul care a sprijinit cel maibine biserica mamă ortodoxă. Esteomul care va rămâne în istoria Ro-mâniei ca cel care a dat drumul laaceastă Românie modernă, cel care apregătit prima unificare. Vedeţi ceînseamnă omul faptelor. Noi am avuto Revoluţie în urmă cu 25 de ani șiau fost orașe care au beneficiat de

Revoluţie pentru că au avut conducă-tori după Revoluţie cu o anumitădeschidere, cu o anumită viziune. Se- verinul nu a avut astfel de oameni.Aţi avut timp de trei mandate un pri-mar roșu, roșu, roșu. Alţii au văzutlucrurile altfel și au pornit pe altdrum. Aradul are astăzi 68.000 de lo-curi de muncă. Are 5400 de firme,Severinul are sub 3000. Aradul ex-portă astăzi de peste 4 miliarde deeuro, în timp ce Severinul nu exportănimic. Zero. Asta arată de fapt un de-calaj în interiorul României. În Seve-

rin se trăiește periculos pentru că oa-menii își vor părăsi orașul și se vorduce în Timișoara sau în occident.Cine unifică românii din acest punctde vedere? Eu cred că astăzi suntemîn etapa în care trebuie să alegem în-tre doi oameni. Eu spun că avem unKlaus Iohannis, un om al faptelor, unom care 14 ani a condus un oraș și laridicat la 85000 de locuri de muncă.Un om al disciplinei și al corectitudi-nii. De partea cealaltă, în stânga poli-tică, avem un Victor Ponta care îșicaută rădăcini religioase, el de fapt

căsătorindu-se de două ori, nu a reu-șit să treacă pe la biserica ortodoxă.Avem un Victor Ponta care a fugit dearmată, un om care guverneazăprost de doi ani și jumătate o ţară,dar dă vina pe alţii. Acest om vrea săajungă președinte. Prin ce metode?Klaus Iohannis a chemat lângă el peromâni, Ponta ia chemat pe VadimTudor, pe Dan Diaconescu, acestaavând sentinţă de executare la primainstanţă. Aceste două imagini pot fi văzute într-o dezbatere publică. Vic-tor Ponta s-a transformat în MoșCrăciun și bagă mâna în buzunarultuturor românilor pentru a face ca-douri electorale. Românii pot schim-ba acest lucru dacă vin masiv la vot.

Aradul se vrea partener cuDrobeta Turnu Severin

Sunt sigur că și aici sunt oameni carecred în valorile umane. Ponta a dez-binat această ţară și a făcut ca româ-nii din străinătate să nu poată vota.Avem patru milioane de români înstrăinătate care ar dori să revină înţară, la familiile lor. Ponta nu știe ceînseamnă familie. Și-a părăsit prima

soţie tocmai când era însărcinată.S-a căsătorit prima oară în Budapes-ta și a doua oară în China. Acest omare valoare? Tinerii, dacă află adevă-rul vor veni să voteze în masă.

-S-a tot bătut monedă de către ac-tiviștii PSD, pe lipsa elocinţei domnu-lui Klaus Iohannis. La fel, în perioadaîn care Regele Carol I a fost monar-hul României, nm-am auzit să fie prin fonoteca de aur a radio-difuziu-nii române vre-un discurs al său. Înschimb, am ascultat la Kogălniceanu, pe Xenopol, pe Rosetti. Este acesta un

impediment, un mare avantaj pentruPonta faptul că are o elocinţă mai pregnantă decât domnul Iohannis. Se poate păcăli omul cu treaba asta? 

-Trebuie să fim sinceri, dar cătrebuie să spunem românilor, maiale celor din mediul rural, celor careștiu ce înseamnă tradiţia poporuluiromân, că pe vremuri strângeai bă-nuţ cu bănuţ să-ţi cumperi un cal.Când te duci la târg, nu-l alegi pe celcare necheză tare. Acela este leneș.Victor Ponta necheză tare, dar nutrage tare. În schimb, calul care tra-

ge, este exact omul care a făcut dinSibiu capitală europeană a culturii.Sibiul avea 14 % șomaj, mai mult de-

cât Mehedinţiul astăzi, iar în șase aniSibiul are șomaj zero. Acest om a vorbit puţin dar a făcut mult. Oame-nii vor fapte nu vorbe. Dragnea afost 14 ani președintele ConsiliuluiJudeţean Teleorman, acest judeţaflându-se astăzi la coada clasamen-tului, foarte aproape de Mehedinţi.

Cum arată însă casa lui Dragnea?Este un imperiu. De 14 ani este și Io-hannis primarul Sibiului. Cum aratăSibiul? Klaus Iohannis a rămas înRomânia în anii 1990 când a avutoportunitatea să plece în Germania.Lui Victor Ponta i-a fost frică să facăși armata, să jure pe steagul româ-nesc. Iohannis nu are copii datoritălui. Ponta și-a părăsit copilul. Ce po-por avem oare de nu vede acest lu-cru? România trebuie să intre în rân-dul valorilor. Iohannis are șaselocuinţe, însă valoarea unei singurelocuinţe din cele șapte ale lui Pontaeste mai mare decât a celor șase caseale lui Iohannis. Ponta aruncă cu no-roi.

-Cu alte cuvinte, consideraţi că în16 noiembrie românii vor alege de-mocraţie, occident, Klaus Iohannis? 

-Dacă românii ar fi conștienţi căpericolul este Rusia prin ceea ce faceVictor Ponta, dacă ar conștientiza căPonta nu are recunoaștere internaţi-onală, vă garantez că românii nu l-ar vota nici 10%. Regretul este că astăzisuntem manipulaţi prin jocul mass-mediei. Am încredere sută la sută înromâni.

Interviu cu dl Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad

Page 8: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 8/32

8

10 - 16 Noiembrie 2014

Avem șansa să schimbăm TOTUL printr-un singur vot! N-avem voie să ratăm oportunitatea asta și am încredere că severinenii reali-zează pericolul care ne paște dacă nu vor ieși la vot. Votaţi Klaus Io-hannis pentru ca speranţele noastre să poată fi împlinite, pentru caseverinenii să aibă dreptul să CREADĂ că fii lor vor putea să trăiascăaici, să se dezvolte normal, să-și întemeieze familii și să rămână ceeace sunt: SEVERINENI! Este primul semn al redeșteptării naţiunii, iarnoi nu avem dreptul să rămânem deoparte! Haideţi la vot!

MIRCEA SEVASTIAN GROSU(consilier local şi preşedintePDL Turnu-Severin):

Suntem în faţa celui mai important examen civic la care au fost su-puși românii de la Revoluţie încoace! Votaţi Klaus Iohannis, nu staţi încase, revendicaţi-vă dreptul la viitor și la speranţă, atât pentru voi cât șipentru cei dragi vouă! Mehedinţiul nu poate rămâne un judeţ roșu, așacum strâmb am fost hașuraţi pe hartă. Sunt prea multe în joc pentru camehedinţenilor să nu le pese, să fie de acord să se întoarcă într-un tre-cut anacronic, întunecat și rușinos. Veniţi la vot, căci acesta este drep-tul vostru și nimic nu vă poate împiedica să schimbaţi lucrurile înbine!

CONSTANTIN ADRIANSTUPARU (secretargeneral PDL Mehedinţi):

 ATITUDINI

Radioteleviziunea GALAXYALĂTURI DE TINE!

Page 9: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 9/32

9

10 - 16 Noiembrie 2014

Page 10: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 10/32

Page 11: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 11/3211

10 - 16 Noiembrie 2014

LCĂIAU LACHEII (VIII)pe-acolo. Mă sună și sora ta STELA.

DUICU IOAN –ADRIAN: Cevrea?BIDILICI ADRIAN: Să-mi spună

de urările astea. Ţi-am zis că ea ori-cum se….

DUICU IOAN –ADRIAN: Îhî…BIDILICI ADRIAN: Așa. Și o

sună DELIA că pică…Le-am împăr-ţit așa: eu mă ocup de o parte dintreei, ea de altă parte ca să…Ne-am în-tâlnit și ieri și azi să vorbim… Mărog, STELA pică la ea. Și o sună și-ispusă preţu. Păi, da. Da eu vorbisemcu ADRIAN și-mi zisese alt preţ.Păi, acela era pentru una. Păi și cumle faceţi? Scrise sau video? Păi, nu.Scrise. Păi, da. Da eu aș vrea video.

DUICU IOAN –ADRIAN: Fă-ivideo.

BIDILICI ADRIAN: Dacă e vi-deo…Păi, da. Asta am zis și eu. Dacăe video, vă costă mai mult. Cât măcostă? Douăzeci de milioane. Și măsună să-mi spună: Bă, voi sunteţi să-nătoși la cap? Cum douăzeci de mili-oane?!

 DUICU IOAN –ADRIAN: Ăă!BIDILICI ADRIAN: Ce-s prostii-

le astea? Ce drac de douăzeci de mi-

lioane?DUICU IOAN –ADRIAN: (Ne-inteligibil). Că STELA ca să aparăașa…

BIDILICI ADRIAN: Trebuie sădea vreo mie de euro, nu douăzeci demilioane!

DUICU IOAN –ADRIAN: Ridu-rile și pistruile…

BIDILICI ADRIAN: Nu...Da vor-besc eu cu asta, cu DELIA, să lasedracu prostiile astea cu douăzeci demilioane că râde lumea după aia, zicăștia că-i jecmănim!

DUICU IOAN –ADRIAN: Hai,

mă! Fii serios! Nici gând de așa ceva.BIDILICI ADRIAN: Păi, îi spusei

eu și ăsteia: Hai, mă, stai potolită!Acesta e preţu, nu contează că e vi-deo, că e scris… fiecare cum prefe-raţi. Acesta e preţu. N-are nici un felde importanţă.

DUICU IOAN –ADRIAN: Nu etreaba mea, nu mă interesează.

BIDILICI ADRIAN: Păi, bineîn-ţeles că nu e treaba ta. Îţi spun infor-mativ. (…) Domnu MANEA să știică nu poate să facă nimic… Și maisunt vreo doi, trei.

DUICU IOAN –ADRIAN: Ce nupoa să facă?

BIDILICI ADRIAN: Nu poate să

facă, nu… El nu vrea să ureze orșo-

 venilor, nu vrea să ureze…DUICU IOAN –ADRIAN: Păi,de ce?

BIDILICI ADRIAN: El ar ura,da…da mai bine nu. Las că-ţi maispun eu când ne…Un idiot! Ce să…?

DUICU IOAN –ADRIAN: Ce?Ce-a zis?

BIDILICI ADRIAN: Că…Las că-ţi spun când…Ideea e că nu, că nupoate să facă, nu…

DUICU IOAN –ADRIAN: Altci-neva?

BIDILICI ADRIAN: Mai sunt

 vreo…vreo doi, trei care tot la fel, nupot să facă. Lasă dracu! Las că ţi-ispun când ne vedem, las că n-are….nu e urgenţă.

DUICU IOAN –ADRIAN: PO-PESCU?

 BIDILICI ADRIAN: Cine?DUICU IOAN –ADRIAN: PO-

PESCU?BIDILICI ADRIAN: POPESCU

de la ORȘOVA?DUICU IOAN –ADRIAN: Îî?!BIDILICI ADRIAN: A! Păi, pe

acesta nici nu l-am…știi? A! Da binecă-mi spuseși, las că o pun pe priete-ne lui DELIA să-l sune.

DUICU IOAN –ADRIAN:…(Râde)

BIDILICI ADRIAN: Lasă că…Lasă că îi împac în felu ăsta pe amân-doi. Când o auzi POPESCU, că-lsună DELIA pentru..ău, u, u! Cep…a mea?! Ce?! Au! Bine că-mi dă-duși ideea asta. Lasă că…

 DUICU IOAN –ADRIAN: PO-PESCU al mic.

BIDILICI ADRIAN: Las c-o punpe asta.

DUICU IOAN –ADRIAN: Păi,

 vezi că și POPESCU al mic e.BIDILICI ADRIAN: Păi, știu că

mai e și POPESCU al mic că suntmai multe instituţii care nu-s trecuteacolo! Nu știu ce p…mea de listăaveţi voi cu deconcentrate, cu căca-turi, cu ălea, că e foarte incompletă!Mai multe care… În schimb sunt totfelul de porcării cu Studii Petrochi-mice (?)…draci, laci! Bun, asta nu edeconcentrată în sensu clasic.

DUICU IOAN –ADRIAN: Vezicum dau de GETA aia CÂNTAR.

BIDILICI ADRIAN: Î?

DUICU IOAN –ADRIAN: DeGETA CÂNTAR cum dau?BIDILICI ADRIAN: Băă, n-am

mai vorbit, mă, cu ea, Chiar. Uite,

trebuie s-o mai sun dracului!

În ziua de 18.12.2013, la ora11.5035, MIJACHE LOREDANA-ANDREEA, de la postul telefonic077140…, este contactată de STE-LUŢA STANOMIRESCU, aflată lapostul telefonic 072667…:

STELUŢA STANOMIRESCU:Bună ziua.

MIJACHE LOREDANA-AN-DREEA: Bună ziua.

STELUŢA STANOMIRESCU:STELUŢA STANOMIRESCU sunt.

MIJACHE LOREDANA-AN-

DREEA: Da, da, ziceţi.STELUŢA STANOMIRESCU:

Vedeţi că v-am mai plătit și eu douăluni astăzi.

MIJACHE LOREDANA-AN-DREEA: Da? Bine atunci. Și cu restulcum rămâne sau nu știţi?

STELUŢA STANOMIRESCU:Păi vedem, deocamdată…

MIJACHE LOREDANA-AN-DREEA: Bine, atunci….

STELUŢA STANOMIRESCU: Casă știţi…vedem zilele următoaredacă mai facem…

MIJACHE LOREDANA-AN-DREEA: Îmi spuneţi. Bine, vă mul-ţumesc frumos. La revedere.

STELUŢA STANOMIRESCU: N-aveţi pentru ce.

În ziua de 18.12.2013, la ora13.49.07, BIDILICI ADRIAN, de lapostul telefonic 074205…, este con-tactat de un domn aflat la postul te-lefonic 073219…

BIDILICI ADRIAN: Alo!DOMNUL: Salut.BIDILICI ADRIAN: Ce faci? Sa-

lut.

DOMNUL: Ce pot să fac eu laprânz?

BIDILICI ADRIAN: Mănânci.DOMNUL: Nu, între 01:00 și

03.00 eu stau în pat.BIDILICI ADRIAN: A, am înţe-

les. Mă, ai zis că ai făcut ălea, deci înbancă nu-i nimic până acum.

DOMNUL: Stai că-ţi trimit acuși,imediat. Aseară m-am uitat și la asta,e din ING făcută aseară, e și oră șitot, acum ţi-l trimit.

BIDILICI ADRIAN: Și-mi ziceANDREEA, că ai vorbit cu ea, numaiparţial, nu mă interesează parţial,trebuie să strâng 570 de milioanepână mâine.

DOMNUL: Și eu mâine îţi dau

diferenţa.BIDILICI ADRIAN: A, mâine daidiferenţa. Mâine ce e, joi?

DOMNUL: Da.BIDILICI ADRIAN: Bun, dacă

dai mâine e OK, dar…să nu fie maitârziu de mâine.

DOMNUL: Îţi trimit, zi-mi și mieun mail de-al tău să-ţi trimit…îţi facpoza acum și ţi-o…

BIDILICI ADRIAN: Las-o dracu,dacă zici că ai…că ai făcut asta. Acu verifică, acum 5 minute, și nu intra-seră. Or intra după două, nu știu…

DOMNUL: Aseară am făcut-odin ING... Am avut hârtia cu mine,că m-am gândit că vii la ședinţă.

BIDILICI ADRIAN - Nu, n-am...DOMNUL: Și am avut hârtia cu

mine.BIDILICI ADRIAN: Bun, lasă,

dacă ai făcut, înseamnă că intră după02:00, dar dă mâine și la ceilalţi...

DOMNUL: Uite hârtia aici... deciam și ţinut-o după mine, spusei.

BIDILICI ADRIAN: Înseamnă căintră după 02:00 dacă ai făcut asea-ră...

DOMNUL: 6750...

BIDILICI ADRIAN: 6750...DOMNUL: Din ING... transfer

multimat, SC MAURO SRL ș.a.m.d...în BRD. M-auzi?

BIDILICI ADRIAN : FRAMAU-RO, nu MAURO.

DOMNUL: FRAMAURO, uiteaicea RO 29366254 banca BRD 65...

BIDILICI ADRIAN: Lasă, o punsă mai verifice în după-amiaza astași aștept mâine să dai drumul și la...ceilalţi, da?

DOMNUL: Îhî. Uite, am ordinulîn mână, că eu am crezut că vii asea-

ră la ședinţă, de-aia l-am și păstrat lamine.BIDILICI ADRIAN: N-am venit

că am avut treabă și... v-am lăsat pe voi, pe consilieri și pe șefii de decon-centrate să vorbiţi...

DOMNUL: Da, sigur, sigur...păi a vorbit un singur om, dar mă rog...

BIDILICI ADRIAN: Păi nu așa seface? (nu se înţelege) să ascultaţi. De ce

crezi că nu am venit eu? Oricumdiscuţiile le știam.

DOMNUL: Da. OK.BIDILICI ADRIAN: Bine... hai, te

pup, pa, pa.DOMNUL: Pa, pa.

-va urma-

Page 12: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 12/32

12

10 - 16 Noiembrie 2014

PÂINEA DE SEARĂDe acum oricine poate să servească fără grijă o felie de pâine proas-

pătă în fiecare seară, deoarece acum vă oferim Pâinea de Seară, bogată în proteine. Mai puţine glucide, mai multe proteine – acestea sunt prin-cipalele caracteristici ale pâinii noastre de seară. Conţine făină integralăde grâu, tărâţe de grâu, soia, seminţe de in, seminţe de floarea soareluişi seminţe de susan.

O puteţi achiziţiona din magazinul AURORA, Str Horia, Nr 2 (centru) şila cerere din orice alt magazin AURORA.

 N O U ! ! !

SPĂLĂTORIEAUTO

LUMEEEEE, DRAGĂ LUME…La finalul ultimei ședinţe a Consiliului

Local Orșova, onor domnul primar Ion Ma-nea, cunoscut și ca fost informator al Securi-tăţii cu numele de cod ALIN, părea într-ostare ciudată: alterna uluitor de rapid zâmbe-tul larg, faţa bonomă, privirea galeșă, cu rân- jetul tâmp, gesturile bruște și imprecaţiile verbale de-acum binecunoscute. Martoriispun că veneau și niște efluvii alcoolice din-spre vajnicul edil, dar noi nu le dăm crezare.Iată, însă, că la sfârșitul celebrei ședinţe, pri-

marul Manea, ieșit destul de intempestiv, a dat să urce scările către etajul Pri-măriei, acolo unde-și are biroul. Stupoare, însă, probabil căpătând o stare devertij, domnul Manea s-a împleticit evident și a căzut… grămadă! Ajutat demereu prezenţii limbărăi din preajma sa, a revenit la poziţia bipedă și a reușit săiasă din raza vizuală a martorilor. Domnule primar, că bei, e treaba dumitale,măi „frace-miu”, dar dacă mă gândesc că bei și în exerciţiul funcţiunii, iar une-ori mai și conduci autoturismul, atunci treaba nu mai este în ordine!

Buletin de Mehedinţi

Tinerii orşoveni alături deromânii din diaspora

Peste 200 de tineri din Orșova și localităţile limitrofe Eșelniţa, Dubova,Sviniţa și chiar din Drobeta Turnu Severin, au participat în seara zilei desâmbătă 08 noiembrie a.c., la un marș de susţinere a diasporei române și astudenţilor care au fostîmpiedicaţi să își exer-cite dreptul la vot înprimul tur de scrutinal alegerilor preziden-ţiale. Tinerii au aprinschiar și torţe și auscandat împotriva ac-tualului guvern careîngrădește dreptul ro-mânilor din afara gra-niţelor să își exercite

dreptul de vot.

Page 13: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 13/32

13

10 - 16 Noiembrie 2014

Page 14: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 14/3214

10 - 16 Noiembrie 2014

Urmare din numărul trecut    DUMITRU

„BANDITUL” ARESTAT CHIFostul deţinut politic Dumitru Dragomir locuieşte acum în Dr. Tr. Severin şi, deşi a trecut pragul celor 80 deani, este foarte activ şi dornic să e de folos. Este membru fondator, vicepreşedinte şi secretarul AsociaţieiFoştilor Deţinuţi Politici liala Mehedinţi şi zilnic, conştiincios, vine la datorie. Între orele 9-12 îl găseşti lasediul Asociaţiei pentru a rezolva problemele celor care au avut de suferit în perioada regimului comunist dar şia celor care au nevoie de ceva: informaţii, documente, cărţi, sfaturi, etc. Este căsătorit şi are două fete cu careare de ce să se mândrească.

D.Dragomir a fost anchetat la Securita-tea Craiova patru luni. În data de 26 aprilie1959 tot lotul a fost judecat. Nu au avutdreptul să-și pună apărător, li s-a dat la toţiun apărător din oficiu care mai mult i-aacuzat decât i-a apărat. Procesul s-a desfă-

șurat cu ușile închise, fără să poată fi de faţăcineva din familiile acuzaţilor. De altfel, dinmomentul arestării nici unul dintre ei n-amai putut lua legătura cu familia sau priete-nii. La proces degeaba au spus că mărturiilele-au fost smulse sub tortură, degeaba mar-torii propuși de ei i-au apărat, nimic nu acontat. Au fost aduși martori ai acuzării pecare nici nu-i cunoșteau, aceiași în maimulte dosare, adică erau martori plătiţi.Sentinţele au fost anunţate imediat dupăproces ceea ce înseamnă că erau deja pregă-tite, indiferent de cursul procesului. Sentin-ţa domnului Dragomir era una grea: 14 anide închisoare. Primise 8 ani pentru uneltireîmpotriva ordinii sociale (conform art. 209,litera a), 6 ani pentru deţinere de documen-te secrete (art. 506, lit. b) și 4 ani interdicţiecivică, suspendarea tuturor drepturilor șiconfiscarea totală a averii. Ceilalţi din grupau primit, de asemenea sentinţe grele careînsă nu i-au speriat. Erau convinși că nu vor

face acești ani de temniţă pentru că se vainterveni în favoarea lor din afară. Optimis-mul avea să le scadă considerabil când aufost duși la închisoare și acolo au întâlnitcondamnaţi care ispășiseră și 18-20 de anide temniţă. Se aflau în închisoare de pe vre-

mea lui Carol al II-lea sau a lui Antonescuși deveniseră adevărate epave umane. Eraunume prestigioase, oameni cu studii înalte,patrioţi de renume, specialiști care avusese-ră o contribuţie majoră la propășirea Ro-mâniei dar nu erau pe placul regimului.

Deţinut la Gherla

După proces și comunicarea sentinţelora început formarea loturilor pentru diverselocuri de detenţie. D.Dragomir a fost re-partizat pentru închisoarea Gherla. S-a bu-curat, fiindcă aflase că acolo pot munci șisunt mai bine hrăniţi. N-a fost de loc așa.Până la închisoare au fost transportaţi cu vagoane pentru animale, cu lanţuri și cătu-șe, aproape nemâncaţi. De la gara Gherla aufost duși cu dubele în curtea închisorii.Acolo s-au format grupuri de câte 10 și aufost repartizaţi în celule mici, de 4m pe2,5m lăţime. În celulă mai erau alţi 6 deţi-

nuţi, deci cu 16 persoane era supraaglome-rată. Lipsa de aer era acută. Se roteau perio-dic la ferestruţa aflată sus și camuflată cuun oblon, ca să nu poată privi afară. Tinetaaflată în interiorul celulei era golită doar odată pe zi ceea ce făcea ca aerul să fie irespi-rabil. Acest “amănunt”, tineta, juca un roldeosebit de important în strategia de umili-re și îngenunchere a unui deţinut. Se aflaîntr-un colţ al celulei şi nu asigura deţinut-ului nici-un fel de intimitate în exercitareafuncţiilor sale fiziologice. În felul acesta de-ţinutul era în situaţia de coborâre din ceeace înseamnă superioritatea omului la treap-ta animalică. Erau scoși la plimbare destulde rar, doar câteva minute și atunci nuaveau voie să stea de vorbă, să priveascăunde doreau, să se relaxeze. Trebuiau sămeargă continuu în cerc, cu privirea în jos.Comandantul închisorii era Goiciu, iar ad- junct Domokoș. Gardienii erau în majorita-te ţigani sau unguri. Aceștia îi băteau cu saufără motiv. Chiar și o privire putea fi motiv

de pedeapsă. Erau bătuţi peste faţă sau peunde le venea lor bine și cu ce aveau la în-demână. Cel mai mult se temeau de corec-ţiile administrate de o femeie gardian care-ilovea cu un beţișor sau creion peste testicu-le. Hrana era mult mai proastă decât la Cra-iova. Raţia era de 200 g turtoi , făcut dingloduri de porumb amestecate cu făină ve-che, adesea mucegăită, ciorbă din coji decartof sau gogonele., varză și altfel de ali-mente sărace în calorii și în cantitate atât deredusă încât foamea era o senzaţie perma-nentă. Cei periculoși, cum era considerat șidomnul Dragomir nu erau scoși la muncă.Erau bătuţi și pedepsiţi cu carcera pentruorice. La Zarca din Gherla D.Dragomir afost nevoit să stea în două rânduri. Era oîncăpere extrem de strâmtă, pe pereţii căre-

ia erau bătute cuie cu partea ascuţită spreexterior încât să nu te poţi sprijini de zid.Nici jos nu puteau sta pentru că nu era locsă-ţi îndoi genunchii și în plus, pe jos eraapă. Nu primeau mâncare de loc sau foartepuţină dacă pedeapsa era de mai lungă du-rată, doar puţină apă. La Gherla a avut cin-stea să stea în celulă cu DoruNovacovici,care ulterior a reușit să fugă în vest și a fost ales președintele UMRL, cu ge-neralul de cavalerie Dumitrescu, mare pa-triot care a murit acolo, în braţele lui și acolegilor de celulă, din cauza subnutriţiei șicondiţiilor inumane de viaţă. Atitudineaacestui mare român a fost pentru cei zeceproaspăt ajunși în celulă un exemplu dedemnitate, integritate morală, inflexibilitateîn faţa tentaţiilor cu care erau ademeniţi..Securitatea românească, școlită de mento-

rul de la răsărit, învăţase că nu este bine să-ilase pe deţinuţi în celulă prea mult în ace-eași formaţie. S-ar fi legat așa prietenii du-rabile, s-ar fi putut ţese comploturi, nu ar

mai fi putut ușor strecura informatori prin-tre deţinuţi. Însă, oricum i-ar fi schimbat,cei tineri aveau prilejul să cunoască figuripe care nu le vor putea uita pentru că repre-zentau o elită a caracterelor care parcă lu-minau celulele mai smolite decât iadul. Înaceastă închisoare D.Dragomir a rămasdoar o jumătate de an. Nici de aici nu a pu-tut lua legătura cu familia ori logodnica. La venirea iernii lui 1959 se zvonea că suntpregătite loturi care vor pleca de la Gherlaîn Ucraina. Acesta era un motiv în plus destres.

Regim de exterminare la Sighet 

Prin noiembrie 1959 D. Dragomir și alţicâţiva colegi de celulă au fost anunţaţi să sepregătească pentru părăsirea închisorii.Erau convinși că merg în Ucraina. 12 deţi-nuţi au fost urcaţi în duba neagră și au luat-o spre nord. Aproape de graniţă s-au oprit.Deţinuţii au aflat că au ajuns la Sighet, răsu-

flând ușuraţi că rămân în ţară. La Sighet re-gimul a fost unul de exterminare. Aici izo-larea era dusă la extrem. Izolat de familie,de prieteni, de societate și chiar de alţi deţi-nuţi, cel închis va încerca prin toate mijloa-cele să-și învingă frica și să refacă prin oriceposibilităţi legăturile cu semenii. A învăţatdomnul Dragomir toate trucurile prin carese poate comunica între celule: prin Morse,prin bătăi în zid, prin tuse, prin noduri peaţă, etc., etc. Era interdicţie de a face uz depat în afara celor 8 ore de somn. Pe lângăoboseala de stat în picioare 16 ore din 24,aveau în permanenţă senzaţia de înfometa-re. Deși era foarte frig celulele rămâneauneîncălzite și ziua și noaptea. S-a constatatcă nimic nu-l demoralizează mai tare peom decât frigul, foamea și frica. Cei 3 F

erau din abundenţă la Sighet. Un coleg decelulă, aflat în închisoare încă din 1947pentru că făcuse parte din lotul Maniu, le-aspus despre “neagra”, adică celula de pe-deapsă unde nu era nici-o sursă de lumină,fără pat ori alt mobilier decât tineta, undeputeau ajunge fără nici-un motiv. Foartemulţi politicieni și oameni de cultură își gă-siseră sfârșitul la Sighet și trupurile lor aufost înmormântate la Cimitirul Săracilor,fără nici-o cruce ori slujbă religioasă. Cada- vrele celor decedaţi erau vârâte într-un saccare le servea drept giulgiu numai până lagroapă. Acolo erau aruncaţi goi, fiindcă sa-cul servea apoi altui decedat. Norocul luiD.Dragomir a fost că n-a rămas prea multla Sighet. Având în vedere că era tânăr șiîncă puternic, a fost selectat pentru colonii-le de muncă din Balta Brăilei. La destinaţie

au fost urcaţi pe un șlep cu nume și pavilionfrancez, probabil ca să nu se știe că pe șlepse află deţinuţi. Vapoarele care circulau peDunăre sunau drept salut pentru nava

Page 15: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 15/3215

10 - 16 Noiembrie 2014

DRAGOMIR,

AR IN ZIUA LOGODNEI SALE Prof. Marcel Mateescu, Dr. Tr. Severin

“franceză“ pe lângă care treceau. Pe șlepdomnul Dragomir a avut bucuria să întâl-nească foști colegi de celulă de la Gherla

printre care Doru Novacovici și frateleacestuia. Acolo lucrau la plantat orez și tăiatde stuf. Stăteau zilnic ore în șir, de fapt zilumină, în apă și noroi aplecaţi la lucru. Li-pitorile erau o adevărată pacoste pentru căli se lipeau de picioare și le sugeau sângele șiașa împuţinat. Șef era locotenentul Ungu-reanu, un individ lipsit de cultură, o brutăde o cruzime patologică care-i trata pe deţi-nuţi ca pe niște animale. Munca istovitoa-re, hrana insuficientă și lipsită de valori nu-tritive i-a distrus și pe cei mai puternici.Soarta amară a lui D. Dragomir s-a întune-cat definitiv la muncile din coloniile aflateîn Balta Brăilei. Privea deznădăjduit la miilede oameni în lanţuri aflaţi acolo, umbre ne-norocite, numai piele și os, fără vlagă și în-flămânziţi, dar dornici să trăiască. Se gân-

dea că în curând va ajunge ca ei sau chiarmai rău. Și așa a fost. Înconjurat de apeleDunării deţinutul nostru a trăit din plin ex-perienţele traumatizante ale închisoriloracelor vremuri. Și totuși, s-a străduit să-șimenţină ţinuta exemplară în faţa represiu-nii. Se îmbărbăta că viaţa poate avea senschiar și în condiţii extrem de infame.

Teroarea era în plin. Orice nimic deve-nea pretext pentru o pedeapsă.

La Stoienești a lucrat la dig. Norma erade săpat 3 m cubi de pământ, încărcat pă-mântul în roabă, transportat la o distanţăde cel puţin 50 m și urcat la înălţimea deaproximativ 3 m. iar acolo trebuia bătătorit.Era aproape imposibil de realizat aceastănormă și pentru un om sănătos și viguros.Dar ei erau niște schelete umblătoare. Șefulcoloniei era căpitanul Petrescu, ajutat deplutonierul Prisecaru, amândoi niște brute.Au omorât în bătaie pe un deţinut din Dolj,

Zgură se numea, tată a 6 copii. În 1961 deţi-nuţii au fost mutaţi de pe șlep în niște ba-răci unde condiţiile nu erau cu nimic mai

bune. Atâta doar că în timpul verii aerul eramai respirabil decât în șlep. La muncă erausupravegheaţi de gardienii Cornea și Scarlatcare avea și un câine pe care-l folosea împo-triva deţinuţilor. Dacă îndrăzneau să se în-drepte de spate erau loviţi cu o prăjină lun-gă sau asmuţeau asupra lor câinele. Dupăcâteva luni de muncă peste puterile sale, D.Dragomir s-a îmbolnăvit grav. Tot corpul,inclusiv faţa i s-au umflat și nu mai puteaumbla, d-apoi să muncească! A fost dus încele din urmă la o așa zisă infirmerie careera de fapt o bracă acoperită cu stuf, fărănici-o dotare. Medic era tot un deţinut.Acesta și-a dat toată silinţa și, deși n-a avutmedicamente a reușit să-l salveze pe bolnav.Acum, după mai bine de o jumătate de veac, Dragomir îi este recunoscător acestui

medic ieșean cu suflet mare. Recuperatdoar în mică măsură, D.Dragomir va facecunoștinţă cu alte două colonii de muncă:Strâmba și Salcia. Aceasta din urmă era unperimetru încadrat de ape, ostil, încercuitcu reţele de sârmă ghimpată. Locuiau însaivane sau înghesuiţi în șlepuri ca anima-lele. La Salcia era comandant Baciu. Ad- junctul său, colonelul Svoboda a recunos-cut că din cauza numărului mare dedeţinuţi, aceștia nu mai puteau dormi nicipe jos, ci în picioare precum caii!!! Și în ma-terie de torturi în lagărul de la Salcia s-auremarcat supraveghetorii, gardienii și con-ducerea: bătăi cu parul, îngropaţi până lagât, supuși la șocuri electrice, dezbrăcaţi înger de minus 20 de grade, puși să smulgăspinii cu gura, băgaţi goi în carceră și câtealtele. Este de mirare că au murit atât demulţi ? Aceeași lipsă de hrană și de condiţiicât de cât umane. De foame mâncau iarbăsau vietăţi adunate din apă. Practic, se dez-umanizaseră. După atâta chin victimele își

pierdeau reperele etice și cognitive ale nor-malităţii. Pe bună dreptate se spune că In-sula Mare a Brăilei a fost înconjurată în aceiani cu o centură de pământ și sânge. Ni-meni nu va ști vreodată cu precizie câţi suntîngropaţi în digul ridicat cu atâta efort șisuferinţă! Urmele crimelor s-au șters de pepământ, de pe hartă, în parte și din memo-ria celor care au pătimit acolo. Peste toates-a așternut tăcerea…

Pelerinajul lui D.Dragomir prin lagă-rele comuniste continuă cu alte locuri săl-

batice: Grind, Periprava, Luciu-Giurgeni.

A făcut cunoștinţă la Periprava cu bine-cunoscutul de acum torţionar Ficioru.. unom amoral, în afara noţiunii de bine și rău,o brută care ucidea ca și când a lua viaţacuiva, a unui semen, era cel mai firesc lu-cru. Această persoană declara în urmă cudoar câteva săptămâni unui reporter de laziarul Gândul că poate n-a făcut tot ce tre-buia! Păi, sigur, nu i se impută decât omorâ-rea a 103 persoane!!!! La Luciu-GiurgeniD.Dragomir își amintește că erau obligaţi săîndeplinească o normă care nu ar fi putut firealizată nici de un om sănătos, bine hrănit.Trebuiau să taie stuf și să facă 30 de braţe deo anumită grosime, să le lege și să le trans-porte într-un anumit loc. cum să îndepli-

nească norma când ei erau cu toţii nișteepave, hrăniţi cu ciorbă din cartofi degeraţi,aruncaţi în cazan cu coaja pe ei, plini de pă-mânt și paie, erau îmbrăcaţi cu haine subţiriși rupte, bolnavi și fără putere ?!. Prăbuși-rea malurilor din care scoteau pământul îiameninţa mereu. Își amintește că a reușit săsalveze pe deţinutul severinean Ion Purcarucare era atât de slăbit că nu mai putea ieșide sub pământul prăbușit peste el . Acoloi-a cunoscut pe academicianul Al. Zub, pepictorul Radu Bercea, pe actualul președin-te al AFDPR Octav Bjoza, pe Niculae Cer- veni, fost președinte PNL, Adrian Niţoiu –cel care va judeca lotul Com. Pol. Executival PCR după revoluţia din decembrie 1989.La rândul său a fost ajutat de medicul craio- vean Badea care l-a vindecat de ciroză he-patică și hepatită epidemică… Pe bună

dreptate domnul Dragomir spune că amin-tirile sale sunt multe, tragice, pot fi subiectde roman. A fost eliberat din închisoare în1964, odată cu ceilalţi deţinuţi politici, da-torită amnistiei impuse lui Dej de LumeaLiberă. Dar eliberarea nu a însemnat sfârși-tul calvarului pentru D. Dragomir. Ba pu-tem spune că a luat-o de la capăt în așa-zisalibertate. A avut surpriza să constate că esterespins de societatea pentru care se sacrifi-case. Prin arestare evoluţia lui profesionalăfusese brutal întreruptă. Acceptase maiușor condamnarea pentru convingerile șisentimentele sale decât putea accepta să se vadă marginalizat, respins, de cei care pro-fitaseră de pe urma arestării sale. Îl durea să vadă în munci de răspundere pe cei care îierau net inferiori dar acceptaseră să pacti-

zeze cu comuniștii, iar lui nu i se puteau în-credinţa nici cele mai de jos slujbe. Ajunsacasă a aflat despre persecuţiile la care îi fu-seseră supuși părinţii. Mama a murit la

scurtă vreme după arestarea sa pentru căfusese bătută cu crucea în cap de securiștiicare veniseră să-i confiște ce-i mai rămăseseprin casă. Femeia încercase să-și disculpefiul și să apere pe ceilalţi membri ai familiei jurând pe cruce și cu acea cruce a fost bătu-tă. Tata fusese internat într-un spital de psi-hiatrie din Sibiu tot din cauza bătăilor pri-mite. Viitorul celor doi fraţi ai “banditului”a fost compromis, sora lui s-a stins fără vre-me, ca și părinţii. Logodnicei i s-a spus că afost executat. I-a fost confiscat ceasul pecare-l primise ca dar de logodnă sub pre-

textul că are un dispozitiv prin care comu-nică cu străinătatea. Fata a încercat să ia le-gătura cu părinţii lui, să afle împreună ces-a întâmplat cu logodnicul ei. L-a așteptat,l-a căutat o vreme până a fost ameninţatăsă-și vadă de treabă și de viaţa ei, că Miticăeste mort. D.Dragomir a căutat-o după eli-berare, a găsit-o, dar căsătorită. Nu îi impu-ta și nici acum nu îi impută nimic, dimpo-trivă. La refacerea lui fizică și psihică dupăieșirea din închisoare de mare ajutor i-a fostactuala soţie pe care soarta i-a scos-o încale. Cu multă delicateţe această femeie,atunci o fată ce semăna mai mult cu o șco-lăriţă, l-a ajutat din toate punctele de vede-re. Era fără serviciu, fără bani, dezorientat,speriat, îndurerat pentru faptul că practicfamilia lui nu mai exista. Deși foarte tânără

ea a știut cum să-l ajute fără ca el să se simtăumilit. S-a angajat să presteze o muncămult sub nivelul pregătirii sale, fiindcă doarasta i se oferea. N-a vrut să-și vândă sufle-tul, pentru că așa ar fi găsit repede un loc demuncă potrivit. A trăit modest dar demn, arămas un om de caracter și cu coloană ver-tebrală, și-a făcut carieră pornind de jos șipromovând greu, după ce superiorii săis-au convins că este un om cinstit și mun-citor, o persoană pe care te putea-i baza. Afost urmărit și persecutat în toată perioadacomunistă. Deși la serviciu i se încredinţaumunci de răspundere, pe stat figura camuncitor necalificat, iar când veneau con-troale în întreprindere trebuia să treacă au-tomat la lopată până ce securiștii plecau.Nici după decembrie 1989 nu s-a finalizatpersecuţia sa. Fiindcă a fost în primele rân-

duri ale celor care militau pentru apărareadrepturilor omului, pentru intrarea ţăriiîntr-o stare de normalitate a primit nume-roase telefoane de ameninţare. Nu prea le-aluat în seamă și, fiindcă nu s-a potolit, de latelefoane s-a trecut la fapte. În martie 1991a fost victima unui atentat politic. Într-oseară a fost acroșat de o mașină condusă deun poliţist care a plecat de la locul acciden-tului dar a fost prins cu ajutorul martorilor.S-a trezit din comă la spital, unde era în-conjurat de ofiţeri de poliţie și securitatecare au mușamalizat cazul destul de repede.Victima a fost operată, a avut nevoie de 21de zile de spitalizare, dar vinovatul a scăpatnepedepsit. Doar unul dintre atentatoriavea să-l contacteze peste ani și să-și cearăiertare pe patul de moarte. În încheiere

consider că este timpul când istoria trebuiesă-i așeze la locul ce-l merită pe cei ce auîndrăznit să lupte împotriva unui regimcare nu a cunoscut nici iertarea, nici mila.

Page 16: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 16/32

16

10 - 16 Noiembrie 2014

Sala de spectacole a Casei Ti-neretului din municipiul DrobetaTurnu Severin a devenit, sâmbă-

tă, neîncăpătoare pentru sutele demembrii ai Partidului NaţionalLiberal și ai Partidului DemocratLiberal din Mehedinţi, care auparticipat la o întâlnire cu doi li-deri marcanţi ai ACL, respectivGheorghe Falcă și Teodor Atana-siu. De la întâlnire nu au lipsit ceidoi copreședinţi ai ACL Mehe-dinţi, respectiv Marius Bălu șiVirgil Popescu. După întâlnirea

cu activul de partid, cei patru aususţinut o conferinţă de presă lasediul ACL Mehedinţi. „Am fost

și suntem interesaţi să ne maxi-mizăm votul, atât în Mehedinţicât și în România, pentru că acest

 vot va da un alt președinte ţării.Facem de altfel o campanie demobilizare a cetăţenilor în așa felîncât prezenţa la vot să fie maxi-mă. Este regretabil că un candidatla funcţia de președinte al Româ-niei se folosește de Guvernul Ro-mâniei ca de o mită electorală. În

ACL Mehedinţi s-a mobilizat pentruTeodor Atanasiu și

Gheorghe Falcăau fost prezenţi

 sâmbătă înDrobeta Turnu

Severin, unde au participat la o

întâlnire cuactivul ACL în

vederea mobiliză-rii pentru turul doi

al alegerilor prezidenţiale.

acest sens l-a depășit deja pe Ni-colae Ceaușescu cu oferirea depomeni electorale. În Mehedinţi,

cu regret o spun, este nevoie deeconomie, de locuri de muncă.

Acest judeţ are mari oportunităţiîn acest sens, dar se trăiește încontinuare în mare sărăcie. Gu-

 vernanţii nu s-au aplecat nicioda-tă asupra acestui judeţ, Mehedin-ţiul având cea mai mare cădereeconomică din 2012 încoace.Sunt sigur că tinerii vor ieși la votîn număr mare, ei neputând fi

cumpăraţi cu pensii sau alte po-meni electorale. Pot să mai afirmfaptul că, dacă Iohannis va ieși pre-

ședinte, în 10 ani, pensiile vor creștecu 45%”, a declarat Gheorghe Falcă.

Ponta nu-şi serveştepatria

Prezent la Drobeta Turnu Se- verin, Teodor Atanasiu, a susţinutcă Victor Ponta nu și-a servit ni-ciodată patria și nu o face nici deacum înainte. „Pentru început sa-

Page 17: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 17/32

17

10 - 16 Noiembrie 2014

turul doi al alegerilor prezidenţiale

lut propunerea lui Băsescu de apune la dispoziţie Palatul Cotro-ceni pentru confruntarea dintrePonta și Iohannis. Acum să ve-dem dacă premierul poate săarate ceva. Este știut faptul căatunci când am fost ministrulapărării, am scos obligativitateastagiului militar. Pe atunci, arma-ta era folosită la cules de porumb,

la săpat de șanţuri și la alte mun-ci. Aveam nevoie de o armatăprofesionistă și acum o avem. Îmipare rău însă că am scos stagiulmilitar înainte de a-l face și Pon-ta. Măcar așa ar fi servit și el oda-tă patria. Niciodată nu a servitpatria și nici nu o va face vreoda-tă. Face însă pe Moș Crăciun șidă cadouri din buzunarele noas-

tre fără a ne întreba dacă suntemde acord sau nu. Este anormal cacel care fură primul să vrea săajungă președintele unei ţări”, adeclarat Teodor Atanasiu. În ceeace privește rezultatul primului turde scrutin, cei doi copreședinţi ai

ACL Mehedinţi, Marius Bălu șiVirgil Popescu, si-au arătat ne-mulţumirea faţă de obţinerea adoar 21 de procente, însă au cer-titudinea că în turul foi vor aveaun scor de peste 40%.

Buletin de Mehedinţi

Page 18: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 18/3218

10 - 16 Noiembrie 2014

La sfârșitul lunii octombrie 2014, în evidenţeleAJOFM Mehedinţi erau înregistraţi un număr to-tal de 11.800 șomeri, ceea ce corespunde unei ratea șomajului în judeţul nostru de 10,03 %. Din to-talul de 11.800 șomeri înregistraţi (din care 4.735sunt femei), 2.232 sunt șomeri indemnizaţi (18,92%), iar 9.568 șomeri neindemnizaţi (81,08 %) .Comparativ cu sfârșitul lunii septembrie 2014,când rata șomajului a fost de 9,64 %, se poate con-stata că, la 31.10.2014, aceasta a înregistrat o creș-tere cu 0,39 %, până la valoarea de 10,03 %. În

funcţie de mediul de provenienţă, structura nu-mărului de șomeri înregistraţi în evidenţele insti-

tuţiei noastre se prezintă astfel:-2.435 șomeri cu domiciliul în mediul urban,

persoane (20,64%);-9.365 șomeri cu domiciliul în mediul rural,

persoane (79,36%) .Din datele prezentate mai sus se observă că

peste 79% din şomerii înregistraţi în evidenţelenoastre au domiciliul în mediul rural, iar dintreaceştia majoritatea sunt şomeri neindemnizaţi be-neficiari ai venitului minim garantat în baza Legiinr 416 / 2001, cu modificările şi completările ulte-

rioare, piaţa forţei de muncă din judeţul nostrufiind caracterizată prin faptul că cele mai multe

locuri de muncă vacante sunt concentrate în zo-nele urbane din judeţul Mehedinţi şi în special încea a municipiului reşedinţă Drobeta Turnu Seve-rin, iar mulţi din şomerii din aceste comunităţirurale nu pot ocupa un loc de muncă datorităcheltuielilor determinate de utilizarea mijloacelorde transport sau a posibilităţilor de cazare .

Compartiment comunicare şi secre-tariat consiliu consultativ AJOFM

 Mehedinţi

COMUNICAT DE PRESĂ

La data de 31.10.2014 rata şomajului în

 judeţul Mehedinţi a fost de 10,03 %

Acțiuni pentru combatereainfracțiunilor contra

patrimoniuluiLa data de 06.11.2014, între orele 07.00-12.00, poli țiștii Biroului

Investigaţii Criminale din cadrul Poliției municipiului Drobeta Turnu

Severin au inițiat și desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combate-

rea infracţiunilor contra patrimoniului pe raza municipiului Drobeta

Turnu Severin. În cadrul acțiunii a fost identificat G.A., de 26 ani, din

municipiul Drobeta Turnu Severin, ca fiind suspectul infracţiunii de

furt din data de 29.10.2014, a unui telefon mobil aparţinând lui R.A.,

de 55 ani, din aceeași localitate, în timp ce se afla în incinta unei

societăți comerciale de pe raza municipiului. În cauză s-a întocmit do-

sar penal sub aspectul săvârșirii infracţiunii de furt faptă prevăzută și

pedepsită de art.228, alin.1 din Codul Penal.

Cercetat pentru furtLa data de 06.11.2014, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Strehaia și

Postului de Poliție Dumbrava, în urma cercetărilor efectuate au identi-

ficat suspectul furtului ca fiind G.I., de 21 ani, din comuna Dumbrava,

 județul Mehedinți, care la data de 04.11.2014, a sustras din curtea unei

proprietăți de pe raza comunei Dumbrava, doi câini din rasa ciobănesc

mioritic, provocând un prejudiciu de 1.000 lei. Animalele au fost recu-

perate și predate proprietarului, iar față de G.I. se continuă cercetările

sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, faptă prev. și ped.de art.228, alin.1 și art.229, alin.1, lit.b din Codul Penal.

Cercetați pentruconducere fără permis

La data de 06.11.2014, ora 08.50, polițiștii Biroului Rutier și Birou-

lui Ordine Publică din cadrul Poliției municipiului Drobeta Turnu Se-

 verin l-au depistat pe C.C., de 36 ani, din municipiul Drobeta Turnu

Severin, județul Mehedinţi, în timp ce conducea un autoturism, pe bld.

Mihai Viteazu din municipiul Drobeta Turnu Severin, fără să posede

permis de conducere.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracţiunii

de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de

conducere, faptă prev. și ped. de art.335, alin.1 din Codul Penal. În ace-

eași zi, ora 10.55, polițiștii Biroului Rutier și Biroului Ordine Publică

din cadrul Poliției municipiului Drobeta Turnu Severin l-au depistat

pe I.D., de 19 ani, din municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Me-

hedinţi, în timp ce conducea un autoturism pe DC 23, în comuna Și-

mian, județul Mehedinți, fără să posede permis de conducere. Autotu-rismul a fost încredinţat spre a fi condus pe drumurile publice lui I.D.

de către, I.T., de 20 ani, din municipiul Drobeta Turnu Severin, județul

Mehedinţi, proprietar al autoturismului.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracţiuni-

lor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis

de conducere, faptă prev. și ped. de art.335, alin.1 din Codul Penal, re-

spectiv încredinţarea unui autovehicul pentru a fi condus pe drumurile

publice de către o persoană fără permis de conducere, faptă prev. și

ped. de art.335, alin.3 din Codul Penal.

Page 19: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 19/3219

10 - 16 Noiembrie 2014

Prin puterea cu care sunteţi în-vestit și atribuţiile speciale deţinuterugăm să analizaţi și să dispuneţimăsuri pentru stoparea jafului insti-tuţional la nivel de primărie și dinfonduri europene, bazat pe prieteniași sprijinul celor din CJ și prefectură,poliţie, parchet, iniţiat, cordonat șiexecutat de acest afemeiat și iubitorde petreceri cu jocuri de noroc șimult alcol. Una din cele mai impor-tante realizări cu care primarul co-munei se mândrește la ora actuală,este asfaltarea drumului DC 6 B, dela intersecţia cu DJ 670 până la ieși-rea din satul Păunești. Proiectul afost realizat pe măsura 3.2.2.cu o va-loare de 906.000 euro fără TVA. Olucrare complexă ce a implicat reali-zarea de podeţe, rigole și asfaltare pe

porţiuni mari s-au executat lucrăride apărare maluri împotriva alune-cărilor de teren (multe doar pe hâr-tie) și necesară pentru a mai ajuta fi-nanţele familiei primarului lovite defalimentul unei firme. Din păcate, camereu de când este primar, sa aran-jat la caietul de sarcini pentru că lici-taţia a fost câștigată de Via VitaConstrucţii a lui Sorinel Duducea,prieten bun cu Duicu de la CJ, cucondiţia ca lucrările să fie executatede tata și fratele primarului cu firmaCitadin srl din Păunești, proprietara

(în acte) Rabu Mariana, soţia un-chiului primarului Gheorgheci Ghe-orghe (Gogu) firma care a realizat

rigole, podeţe și consolidări maluri,iar regele asfaltului, Duducea, a fă-cut asfaltarea (neuniformă, cu fi-suri). În imediata apropiere a clădiriifostei școli din satul Păunești, sa ridi-cat un Centru de Informare Turisti-că, cu o valoare de 170000 euro fărăTVA, pentru ca comuna Godeanu sădevină un important punct de atrac-ţie turistică. Acest obiectiv deosebitde important a fost realizat de cătreacelași cuplu tată-fiu, folosind oechipă de sclavi condusă de MladinMarius, folosind oameni ca:

-Isac Ștefan Gheorghe-Isac Emil-Popescu Ion-Selesandreanu Nelu-Mihalcea Nelu-Lăcătușu Marian

-Giget Viorel-Garmod Vasile.În timpul cât se construia Centru

de Informare Turistică, folosind ma-teriale și oameni de la lucrare, Ghe-orgheci Ion (tata primarului) a con-struit o casă zice-se pentru fiu-suEugen, un excroc celebru în zonă,prioritate la reparaţii drumuri auproprietăţile familiei primarului caredeţine numeroase terenuri în satulPăunesti și în comună fără să aparăîn rolul lor agricol. Verificaţi decla-raţia de avere a primarului și obser-

 vaţi că este sărac lipit, locuiește la bi-rouri la tată-su, dar circulă cu Porcheși mercedez ML înmatriculate pe

Bulgaria, are un excavator (buldoex-cavator) care cu motorina de la pri-mărie deszăpezește uliţele facturândprestaţia pe firma lui tată-su. Aceastăfamilie căpușează de la primul man-dat primăria cu bani, a cumpărat unnou mandat, cumpără reclamă șiaprecieri în presa media locală, înspecial la televiziunile lui Duicu dela CJ ,prezentat ca un tânăr primareducat cu facultăţi, multe diplomecumpărate cu bani, pentru că în pe-

rioada de școală era alcolic cronic șimare gospodar, dar el conduce cu fa-milia sa tată, frate, unchi, prin teroa-re și șantaj, ameninţând cu relaţiile

lor. Reţineţi că am sesizat conduce-rea CJ Mehedinţi, personal pe Dui-cu, zisa primarului fiind că Duicumănâncă având combinaţii, care arefuzat să se implice, am sesizat ANIfără reacţie, sunteţi singura speranţă

să demascaţi furturile din bugetulprimăriei și să fim apăraţi de răzbu-narea familiei Gheorgheci, care îndecembrie 2009 la presat pe un con-silier comunal,Turturea Ion, să se si-nucidă. Nu ai voie să ceri explicaţiiești ameninţat, tot deţine primarul șifamilia lui, de la primărie, poliţie, bi-serici, terenuri, fac cum vor mușchiilor, sunt șmecheri cu bani, pun ţiga-nii din Strehaia pe tine și te scot dinsat. Dacă ancheta va fi serioasă sigur

se vor găsi și dovedi alte măgării fă-cute de această familie, care a mono-polizat o comună cu oameni sărmaniși care umiliţi acceptă să trăiască așa,

ne dorim un viitor bun pentru copiinoștri.Semnează consilieri locali ai co-

munei Godeanu jud.Mehedinţi Achimescu Romică

 Achimescu Cristian

PRIMIMLA

REDACŢIE

Domnule redactor şef,Am urmărit cu interes serialul frăţia licitaţiilor şi dorim să semnalăm şi noi probleme

cu acelaşi caracter. Subsemnaţii Achimescu Romică consilier local PD-L al comuneiGodeanu, jud. Mehedinţi, Achimescu Cristian consilier PSD şi Armulescu Valentin

consilier UNPR, transmitem spre cercetare activităţi primar comuna Godeanu,Gheorgheci Ionică

Page 20: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 20/32

20

10 - 16 Noiembrie 2014

Percheziţiile efectuate marţi dedimineaţă, de către procurorii DNA,

în orașul Strehaia, s-au desfășuratconcomitant cu alte descinderi aleoamenilor legii în judeţele Timiș,Olt, Argeș și Iași. Referitor la acţiu-nile desfășurate în Strehaia, oameniilegii susţineau că mai multe firmedin judeţele mai sus amintit, au luatlegătura cu o societate care, prinreprezentanții ei legali, ar fi înregis-trat facturi false în ceea ce priveștelivrarea de bunuri și/sau prestareade servicii. Astfel, perchezițiile s-audesfășurat la sediile unor firme pre-cum SC Cicerone SRL, SC Diesel

Company sau SC Gigimet GrupSRL, dar și la domiciliile unor admi-nistratori de firme precum MihaiBenoni, Gabi Rădulescu, Mihai Za-

haria, precum și la domiciliile unorfoști administratori ai firmelor vizate.

Conform oamenilor legii, faptele co-mise ar fi determinat diminuarea pro-fitului obținut de o societate pe perioa-da 2010-2012, cu consecința afectăriisumelor datorate statului ca impozit peprofit și o mărire artificială a taxei pe valoarea adăugată deductibilă , cuimplicații directe asupra taxei pe va-loare adăugată de plată sau asupra ta-xei pe valoare adăugată de recuperat șiimplicit asupra bugetului de stat.

Acţiunile au continuat şi

miercuriA doua zi, poliţiști din cadrul

Serviciului de Investigare a Fraude-

lor din cadrul IPJ Mehedinţi, spriji-niţi de luptători ai Serviciului pentru

Acţiuni Speciale, au efectuat șasepercheziţii, de data aceasta, nu nu-mai în Strehaia, ci și în localităţile

Butoiești și Șimian. “La data de 5

noiembrie, poliţiști din cadrul Servi-ciului de Investigare a Fraudelor –I.P.J. Mehedinţi și ai Poliţiei orașuluiStrehaia, sprijiniţi de luptători ai Ser-

Descinderi ale mascaţilor înfieful fierului vechi

 Zilele de marţi şi miercuri, săptămâna trecută, au produs rumoare pestrăzile din Strehaia, procurorii DNA efectuând o serie de percheziţii la maimulte sedii de firme din oraş, asupra mai multor administratori de firmeexistând suspiciuni privind săvârșirea de evaziune fiscală, spălare de bani șiaderare la un grup infracțional organizat.

 viciului pentru Acţiuni Speciale, auefectuat șase percheziţii, pe raza lo-calităţilor Strehaia, Șimian și Buto-iești. Au fost vizate mai multe per-soane fizice și juridice, bănuite decomiterea de infracţiuni de evaziunefiscală, spălare de bani, tâlhărie șinerespectarea regimului armelor șimuniţiilor. Poliţiștii au verificat le-galitatea activităţilor desfășurate depersoanele bănuite, prin intermediula 37 de societăţi comerciale. În fapt,în perioada 2008 – 2014, reprezen-tanţii societăţilor implicate ar fi rea-

lizat achiziţii de mărfuri (mase plas-tice, materiale de construcţie, ţevi,tablă, fier beton), eludând plata TVAși a impozitului pe profit, prin înre-gistrarea în contabilitate de achiziţiifictive de la alte societăţi controlatede persoanele bănuite. Prejudiciulestimat până în prezent este de2.000.000 de euro, reprezentând taxeși impozite sustrase de la plată. Înurma percheziţiilor, poliţiștii au ri-dicat 2 autoturisme, faţă de care ur-mează a se dispune sechestru asigu-rător, precum și documente

contabile aparţinând mai multor so-cietăţi comerciale. De asemenea, aumai fost ridicate, de la locuinţa unuitânăr de 19 ani, din localitatea Șimi-an, un telefon mobil ce ar fi fostsustras la data de 31 octombrie a.c.,iar de la locuinţa unui alt tânăr, de21 de ani, din comuna Butoiești, afost ridicat un pistol cu muniţie leta-lă, de calibru 8 mm. Persoanele încauză au fost conduse la sediul poli-ţiei orașului Strehaia, pentru conti-nuarea cercetărilor și stabilirea în-tregii activităţi infracţionale” se

arată în comunicatul emis de IPJMehedinţi.

C. O. MANDA

Page 21: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 21/32

21

10 - 16 Noiembrie 2014

Surprinși în trafic cuautovehicule neînmatriculate

La data de 03.11.2014, ora 16.24, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poli-ţiei municipiului Drobeta Turnu Severin l-au depistat pe V.E., de 30 ani, dinmunicipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, în timp ce conduceape bld.Revoluţiei, din municipiu, un autoturism ce avea montate plăcuţe cunumăr de înmatriculare provizoriu, expirat din data de 24.12.2013. În cauzăs-a întocmit dosar penal și se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii in-fracţiunii de conducerea unui vehicul neînmatriculat, faptă prev. și ped. deart.334, alin.1 din Codul Penal. În aceeași zi, polițiștii orașului Strehaia l-audepistat pe V.R., de 24 ani, din orașul Strehaia, în timp ce conducea un auto-turism ce avea montate plăcuţe cu număr de înmatriculare provizoriu, expi-rat din data de 01.11.2014. În cauză s-a întocmit dosar penal și se continuăcercetările sub aspectul săvârșirii infracţiunii de conducerea unui vehiculneînmatriculat, faptă prev. și ped. de art.334, alin.1 din Codul Penal.

   În trafic sub influențabăuturilor alcoolice

La data de 03.11.2014, ora 20.19, polițiștii Biroului Rutier din cadrulPoliţiei municipiului Drobeta Turnu Severin l-au depistat pe B.G., de 33

ani, din municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, în timp ceconducea pe str.Walter Mărăcineanu, din localitate, un moped, fără a fi în-matriculat sau înregistrat în circulaţie. În urma verificărilor s-a stabilit și

faptul că B.G., nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie deautovehicule. Totodată, a fost testat și cu aparatul etilotest rezultând o va-

loare de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosarpenal și se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de con-ducere a unui vehicul neînmatriculat, faptă prev. și ped. de art.334, alin.1din Codul Penal, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptăprev. și ped. de art.335, alin.1 din Codul Penal și conducerea unui vehiculsub influenţa alcoolului faptă prev. și ped. de art.336, alin.1 din Codul Penal.

 

Cercetați pentru furtLa data de 03.11.2014, ora 17.00, polițiștii Postului de Poliție Devesel au

fost sesizați telefonic prin Serviciul Unic de Urgență 112, de B.V., 45 ani,din comuna Devesel, județul Mehedinți, cu privire la faptul că în seara zileide 02.11.2014, persoane necunoscute i-au sustras mai multe bunuri dincurtea locuinței sale. La fața locului s-au deplasat polițiștii Posturilor dePoliție Devesel și Hinova care au constatat faptul că în ziua de 02.11.2014,între orele 07.00-23.00, persoane necunoscute au pătruns în curtealocuinței, de unde au sustras mai multe bunuri gospodărești și alimentare.

În urma verificărilor efectuate polițiștii, au identificat suspecții furtului cafiind doi minori cu vârste cuprinde între 10 și 11 ani, ambii din comuna De- vesel, județul Mehedinți, prejudiciul fiind recuperat în totalitate.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii defurt calificat faptă prev. și ped.de art.228-229, alin.1, lit.b și alin.2, lit.b dinCodul Penal. La data de05.11.2014, ora 09.10,Poliția municipiuluiOrșova a fost sesizatăprin Serviciul Unic deUrgență 112 de G.P., de43 ani, cu privire la fap-tul că lui G.E., de 78 ani,din municipiul Orșova,i-au fost sustrase bijuteridin aur, de către douăpersoane necunoscute,prin inducere în eroare.La fața locului s-au de-plasat polițiștii care auconstatat că cele sesizatese confirmă, G.E. facând un schimb de bijuterii cu două persoane necunoscute.Aceasta a primit două inele, o brățară și un lănțișor din metal care păreau a fidin aur și a oferit un lănțișor din aur de 7 gr în valoare de aproximativ 1.000 lei.Ulterior a sesizat că bijuteriile nu sunt din aur, motiv pentru care a apelat Servi-ciul Unic de Urgență 112. În urma cercetărilor efectuate au fost identificațisuspecții infracțiunii de înșelăciune, ca fiind M.A., de 26 ani și G.M., de 43 ani,ambii din municipiul Rîmnicu Vâlcea, județul Vâlcea. În cauză a fost întocmitdosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. și ped. de art.244 din CodulPenal. În aceeași zi, T.G., de 63 ani, din comuna Vînători, județul Mehedinți, aufost sesizați polițiștii Postului de Poliție Vînători cu privire la faptul că, persoanenecunoscute i-au sustras lucerna de pe un teren ce îl deține pe raza comuneiVînători, județul Mehedinți. În urma cercetărilor efectuate au fost identificațisuspecții faptei, ca fiind A.I., de 51 ani și A.E., de 44 ani, ambii din comuna

Braniștea, județul Mehedinți. În cauză a fost întocmit dosar de urmărire penalăsub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, faptă prev. și ped. de art.228 dinCodul Penal.

Cercetat pentru distrugereLa data de 05.11.2014, ora 18.42, C.V., de 20 ani, din comuna Dîrvari,

 județul Mehedinți, a sesizat polițiștii Postului de Poliție Dîrvari cu privirela faptul că o persoană i-a tăiat anvelopele autoturismului. Din verificărileefectuate, polițiștii Postului de Poliție Dîrvari au constatat faptul că, la datade 05.11.2014, G.A., de 43 ani, din aceeași localitate a tăiat cu un cuțit douăanvelope ale autoturismului, totodată amenințându-l pe proprietar cuacelași cuțit. În cauză a fost întocmit dosar de urmărire penală sub aspectul

săvârșirii infracțiunilor de distrugere, faptă prev. și ped. de art.253 șiamenințare, faptă prev. și ped. de art.206 din Codul Penal.

Page 22: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 22/3222

10 - 16 Noiembrie 2014

de Victor Rusu

Jurnal de lectură 

CENTENAR Iancu Bârneanu (1914-2014)de Victor Rusu

Planul descriptiv al nuvelei„Ochii diavolului” de Iancu Bârnea-nu, ale cărui secvenţe alternează înstructura compoziţională a scrierii,cu secvenţe prin excelenţă epice, dinfirul narativ propriu-zis, încorporea-

ză în ampla lui desfăţurare cinema-tografică, de o pregnanţă, sugestivă vizualitate, câteva pagini remarcabileconsacrate arhitecturii populare, tra-diţionale, specifice zonei etnofolclo-rice din Valea Coșuștei. Aceasta, ca

SimpluCondiţia mea de a fiEste deschiderea tandră abraţelor tale,Ne chemăm simplu,Ca două izvoare în aceeașimatcă,Ca două cântece în același fluier,Ca două pietre în aceeași statuie

...

De toamnăSunt uns voievod cu steme de

brumăDe aripile cocorilorÎnalt ruginiteÎn sângele toamneiAgonic curgând către suduri,Cum trec osemintele bunilorCătre flori și lumini ...Zăvorâţi ca-ntr-o rugă păgână,

Cocorii din nou mă adastăȘi îmi cer dezlegarea păcatuluiDe-a închipui troiţe aprinsepe cerCu depărtări răstignite-ntrearipi.

MâhnireTot așteptândsă-i devină daltao prelungire a nervilor,câte fecioare de piatră

bănuie cioplitorul în stâncă!Și câtă mâhnire-i e dată, apoi,

Când dalta găseșteDoar una ...

Neiertat deomenesc

Mâhnire dinspre departeCe încă nu mă știeCa pe un vers frumos,Iată-mă, vin,Arici cu neliniști în spate,Să binecuvântezi febreCu răcoarea altarului tăuCotropitDe flăcări amare, de pelin,De palpitaţia înnoptată a ferigii,De sânge pieritor,Jurat sălbăticiei.Vin ... Primește-măfără-ntrebăriȘi așa mă voi ruga ţiePână la încrâncenarea versetuluiDe culoarea adevărului mereuamânat.Sângele meuE o invenţie a însuși păcatului,După cum aripaO invenţie a înălţării se cheamă,Floarea – o invenţie genuină aculorii.Aripi, inimă, floare ...Neiertat de omenesc e păcatulDe-a visa chip cioplit,

Iar chipul să aibă conturulAripii, inimii, florii ...

Ahitectura populară din Valea Coşuşteiși în alte cazuri de rememorare aunor fapte și date de natură etnolo-gică, din intenţia evidentă, chiar de-clarată, a autorului de a reconstituicât mai veridic, cu o accentuată, ex-presivă notă de autenticitate, spaţiulepic al nuvelei, al tramei sale. Seapelează la posibilităţile de expresienelimitate ale modului de expunereal descrierii, cu o benefică, producti- vă răbdare în acumularea lentă, mi-

nuţioasă, a unor detalii semnificati- ve din realitatea rememorat ă,recreată artistic, cu finalitatea esteti-că implicită a realizării unei imaginide ansamblu, expresie a unui tabloude viaţă animat, pitoresc, în deplinăconcordanţă cu sensul, spiritul, im-plicaţiile de factură ideatică sauemoţională, ale acţiunii nuvelei, aletribulaţiilor existenţiale ce marchea-ză semnificativ, hotărâtor, destinulpersonajelor sale. La aceste conside-raţii critice, voi adăuga și aserţiuneacă aceste pasaje descriptive nu confi-

gurează numai spaţiul acţiunii, cums-ar putea crede, ci și timpul acţiu-nii, pentru simplul și bunul motiv căarhitectura populară reconstituităartistic de către autor se practica lanivelul unei anumite vârste, deter-minată, identificată istoric, din evo-luţia civilizaţiei tradiţionale, a satu-lui românesc, în ansamblulrealităţilor sale etnografice. Iată unprim citat edificator în privinţa ine-puizabilelor disponibilităţi descripti- ve ale prozatorului Iancu Bârneanu, valorificate superior, în prezentarea

casei ţăranului șișeștean înstărit Ional Badi: „Casa era din bârne, neten-cuită pe dinafară. Destul de mare, cutrei hodăi, iar în faţă cu tindă pătratăși cu stâlpi puternici care susţineaubalconul, ieșit și el afară din acope-riș. Dintre cele trei hodăi, numai ceadinspre apus și cea de la mijloc, varaerau rostuite. Cea dinspre răsărit nuera nici măcar paietată: ferestreleoarbe, plină de tot felul de cioboroa-ce, lemne de foc, cuibare de găini,mese dărăpănate, lăzi. Ușa din faţălipsă. Cea de la bucătărie, la vatră,

înfundată cu blăni. Hodaia din mij-loc era cam pe jumătatea celeilalte.În dreapta laviţa, cu toate vasele și

celelalte obiecte de bucătărie așezatepe ea ca pe un măgar. Dedesubt, căl-dărușa de mămăligă, piva, scăunelecâte vrei, măsuţa cu trei picioare vâ-râtă cu faţa în jos, uscături de foc,lemne. Deasupra ușii de intrare,ocna podului și o scăriţă păntuitădupă ușă. În faţă, vatra, deasupra că-reia era un coș larg, cu pereţii negride funingine. De un lemn așezatde-a curmezișul, mai sus de nivelultavanului, atârna zălarul, prevăzut lacapătul de jos cu un cârlig. Se atârnade el căldarea de făcut mămăliga șiţestul de copt. În stânga, la jumăta-tea peretelui dintre ușă și vatră seafla ferăstruica de care am pomenit.Face legătura dintre vatră și hodaiade dormit. Pe același perete, jos, îngura vetrei, se află foruna, pe undese încălzește dormitorul”.

  În aceeași manieră și cu ace-leași mijloace de expresie este de-scrisă și casa cu o arhitectură aparte,a ciobanului Gagea: „Casa ca o micăcetate, cu zid gros și înalt în faţă, cesusţine tinda. În capul tinzii e o sca-ră din bârne late de salcâm, încheia-tă de o mână meșteră. În părţi suntdouă streje, tot de salcâm, netede. Tepoţi răzima de ele când sui scara.N-ai teamă! Hodăile, trei la rând,toate frumos aranjate, cu felurite ţe-sături, lucrate în casă, haine îmblă-nite, cojoace; lăzi cu ţoale în fiecareîncăpere, paturi largi cu așternuturipâsloase. Icoane pe pereţi, mormnede lână toarsă atârnată de ele. Casăde gospodari adevăraţi”.

Page 23: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 23/3223

10 - 16 Noiembrie 2014

Bl i t  z 

E bătrân și în locul ochiuluidrept orbita strălucește roșie șigoală. Blana nu-i mai străluceșteca altădată și în locul escapadelorde pe garduri și acoperișuri, cucare exasperase zăvozii din carti-er, preferă să stea ghemuit pe ple-dul așternut în coșul lui. Nici nuse mai întinde caaltădată, nici nuse mai freacă depicioarele stăpâ-nilor. Pare plicti-sit, distant, moro-cănos. De fapt…e doar bătrân șiobosit. Doar co-pilul mai vine și-lmai prinde deurechi sau de coa-dă, încercând să-latragă într-un jocla care altădată

participa cu mul-tă dăruire. Acum tresare și în-cearcă să scape. Pe urmă se furi-șează pe coama gardului, undecopilul nu-l poate ajunge… Îlprivește cu ochiul sănătos și-ipare rău că-l supără prin lipsa sade participare. Nedumerit, piciulde doar trei ani îl privește înciu-dat, pe urmă se întoarce și îţimută atenţia către cei doi căţei.Nici ăștia doi nu par prea dispușisă se joace… Au mâncat bine șile-ar surâde, mai degrabă, o oră

de siestă decât hârjoneala cu pi-ciul dornic de joacă. Cu toate as-tea îl mângâie pe mâini, se lasătrași de urechi, mârâie în joacă șitot în joacă îi prind degeţelele în-tre colţii lor albi, strălucitori, pri- vindu-l ștrengărește, cu coadaochilor migdalaţi. Ei sunt mai ti-neri și, până în urmă cu câtevaluni se jucau și ei cu Aristică, pi-soiul cu un ochi lipsă. Acum fugeși de hârjoneala cu ei, preferândsă-i evite. Nici ei nu înţeleg ce seîntâmplă cu felina… Pe el, pe co-

pil, îl știu din prima zi de cândl-au adus de la spital, și își amin-

tesc cu plăcere de zilele când îipăzeau landoul așezat la soare,pândindu-i gângurelile și mârâ-ind în acord cu plânsul lui. Aces-ta era deliciul întregii familii, bachiar și al cunoscuţilor care so-seau în vizită. După câteva minu-te, piciul caută metode noi de

 joacă și cea maiamuzantă i separe cea în caretrage, simultan,de cozile celordoi căţei. Astanu li se pareamuzant, așa căo zbughescamândoi subgrămada delemne de undenu mai vor, înruptul capului,să iasă… În cele

din urmă, de peușa din spate a clădirii iese o fe-meie între două vârste, bunicabăieţelului, care lasă să iasă pelângă ea, prin ușa deschisă, miro-suri de mâncare gătită.

- Căline, unde sunt căţeii?- Nu tiu…- Și Aristică? Degetul băiatu-

lui arată către motanul cocoţat pecoama gardului…

- De ce stă acolo?- Ale puleci! declară ritos pi-

ciul, privind înciudat către piso-

iul chior căruia i-a găsit cel mairușinos motiv pentru care, în locsă accepte jocul cu el, stă cocoţatacolo, sus, unde nu-l poate ajun-ge… în cele din urmă, după cepiciul luat de mână de bunică, in-tră în casă, coboară și pisoiul și secuibărește pe pledul deja răcit.Înainte de a.și cuibări botulumed între labele din faţă și blă-niţa de pe piept, mai vede cuochiul bun cum ies căţeii de subgrămada de lemne. Încă temă-tori…

 Marius CILIBIA

În seri de vară-albastre, voi mer- ge pe poteciPrintre ţepoase grâne, strivind

otava verde,Și tipărindu-mi pașii în firele ei

reci,Îmi voi lăsa-n vânt părul – ușor

să mi-l dezmierde.

Voi merge în tăcere, și fără niciun gând,

Dar îmi va crește-n suflet iubi-rea nesfârșită;

Ca un nomad umbla-voi, depar-te, străbătând 

Prea fericit, Natura, ca lângă oiubită.1870

Rectorul UBB, Ioan Aurel Pop,prezent la evenimentul de inaugura-re, a declarat că noul institut repre-zintă un pas important și necesar îndomeniul cercetării comunitățilorarmene din Europa Centrală și deEst. „Înființarea la UBB a primuluiInstitut de Armenologie din Româ-nia, dar și din spațiul central și est-european, este un eveniment impor-tant al universității noastre. Suntemmândri de faptul că civilizația și cul-tura armeană a reprezentat un mo-del pentru români, maghiari și ger-mani. Noul institut reprezintă un pasimportant și necesar în domeniulcercetării comunităților armene dinEuropa Centrală și de Est și va trebuisă creeze subiecte de cercetare pen-tru prezent și viitor, nu numai pen-tru trecut. În spațiul Europei de Estși în special în România, armenii aureprezentat un important grup etno-cultural din perspectiva evoluției so-cio-culturale a comunităților locale”,a spus rectorul Ioan Aurel Pop. El aținut să amintească faptul că încă

din Evul Mediu comunitățile de ar-meni stabilite în spațiul european auadus prosperitate și au creat un cli-mat socio-economic stabil și prosperacolo unde s-au așezat. Prezent la in-augurare, ambasadorul Armeniei înRomânia, Hamlet Gasparian, a vor-bit despre importanța pe care o vaavea în studierea comunităților și aculturii armene acest institut. „Acti- vitatea Institutului de Armenologie va favoriza descoperirea elementuluiarmenesc în diversitatea culturală aspațiului european contemporan șiîmbogățirea identității armenești”, aspus ambasadorul Hamlet Gaspari-an. La ceremonie au mai participatAram Simonyan, rectorulUniversității de Stat din Erevan, Va-rujan Vosganian, președintele Uniu-nii Armenilor din România, LucianNastasă-Kovacs, care va fi directorulInstitutului de Armenologie al UBB.În prezent, UBB are 20 de institutede cercetare.

AGERPRES/(A — autor: ElenaStanciu, editor: Ștefan Gabrea)

Primul Institut deArmenologie din țară,

inaugurat la ClujPrimul Institut de Armenologie din România, care vafuncționa în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” (UBB),a fost inaugurat vineri, la Cluj-Napoca, scopul acestuia

fiind de a se ocupa de cercetarea comunitățilorarmene din centrul și estul Europei.

ARISTICĂ ARE

PURECI…

 Simţire de Arthur Rimbaud

Page 24: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 24/32

24

10 - 16 Noiembrie 2014   REPORTAJ

PROGRAME DE O ZI.PROGRAM 1 . Itinerariu turistic

auto și naval. Preluarea grupului. Programul începe

cu vizitarea Muzeului Regiunii Porţilorde Fier, situat în Drobeta Turnu Severin,organizat pe mai multe secţii (istorie-ar-heologie, știinţele naturii, acvariu, artăpopulară și etnografie). Tot în acest punctse pot vizita ruinele castrului roman“Drobeta” ce reprezintă prima construc-ţie de piatră ridicată de romani pe terito-riul Daciei, edificiu ce apără primul podroman peste Dunare, ruine ale acestuia (2picioare) fiind vizibile și în prezent. Vizi-tarea acestor obiective se poate realiza încca. 2 ore. Continuarea traseului se reali-zează pe șoseaua europeană E 70 ce înso-ţeste malul Dunării, prin defileul sculptatde acest fluviu în arcul carpatic, ce repre-zintă unul din cele mai spectaculoase fe-nomene naturale din Europa, valoareaturistică a sa fiind dată și de frumuseţea șivarietatea peisajului. După parcurgerea acca. 12 km, la ieșirea din loc. Gura Văii sepoate vizita Complexul Hidroenergetic șide Navigaţie “Porţile de Fier”, ce reprezin-tă cel mai mare edificiu de acest fel dinRomânia, fiind și un elegant monumental tehnicii contemporane. Ansamblul de-sfășurat între malurile românesc și sârb-

esc ale Dunării, alcătuit din barajul dever-sor, ecluze, blocuri de comandă centralehidroelectrice, are dimensiuni impresio-nante. Complexul dispune și de un

OFERTĂ PROGRÎn arealul Parcului Natural Porţile de Fier se pot desfăşuraprograme turistice ce valorifică resursele naturale debiodiversitate şi peisaj existente în această zonă a ţării.Programele turistice pot avea întinderea pe o zi, sau pe maimulte zile, acestea din urmă fiind limitate ca număr deturişti de infrastructura de cazare (grupuri de max.20persoane). Se vor prezenta câteva variante de programeturistice ce se pot desfăşura în perimetrul Parcului NaturalPorţile de Fier, având asigurate serviciile de ghid din parteapersonalului administraţiei acestui parc.

muzeu ce se poate vizita, acesta fiindstructurat pe secţii de geologie, arheolo-gie si etnografie. Traseul se continuă pânăla Mănăstirea Vodiţa, abătându-se cca.1,0 km de la E 70. Aici se pot vizita ruine-le celei mai vechi așezări monahale dinŢara Românească întemeiată de voievo-dul Vladislau Vlaicu (unul din primii Ba-sarabi) la îndemnul călugărului Nicodim,în anul 1372. Alături de acestea, se poate

 vizita mănăstirea actuală, ridicată în1990. Continuând pe DN 70, și abătân-du-se cca. 4km, traseul poate oferi vizi-tarea unuia din cele mai interesante pu-ncte fosilifere din tară - rezervaţiapaleontologică Bahna,- de mare valoareștiinţifică.

Traseul urmează mai departe Defileul

Dunării, până în localitatea Orșova. Larestaurantele locale din oraș (de 2 sau 3stele) se poate servii masa. Ulterior, orașulOrșova poate constituii o atracţie turisti-că, prin vizitarea câtorva obiective cumsunt: Catedrala Romano Catolică (unicăîn România prin stilul său architectonic).în apropierea orașului, se poate vizitaMănăstirea Sf. Ana, ctitorie a cunoscutu-lui ziarist interbelic Pamfil Șeicaru. Aicise află și Muzeul Memorial Pamfil Șeica-ru. Din orașul Orșova, programul turisticse poate desfășura în două variante:

1. Varianta auto:Preluare grup. Părăsind orașul

Orșova, traseul urmează DN 57, vizitândîn loc. Eșelniţa, Muzeul Etnografic (unde

se poate vedea atât colecţia etnograficăcât și colecţia de icoane și cărţi bisericeștidin sec XV - XX) precum și Centrul deCreștere în Captivitate a Ţestoasei luiHermann. Acesta a fost înfinţat prin pro-iecte cu finaţare externă, de către Univer-sitatea din Bucuresti, fiind un obiectiv in-teresant din punct de vedere știinţific. Laintrarea în Golful Mraconia, se află “Chi-pul lui Decebal”, basorelief sculptat într-ocoloana monolitică naturală de calcar, fi-ind cea mai mare lucrare de acest gen dinRomânia (40 m înălţime și 25 m lăţime).Se poate vizita și mănăstirea Mraconia,mănăstire ce are la bază un fost punct dedirijare a navigaţiei fluviale. Traseul con-tinuă cu parcurgerea Cazanelor Dunării,sectorul cel mai interesant și impunător al

Clisurii Dunării, ce se constituie în rezer- vaţie naturală mixtă.Valoarea peisagisticăa acestuia reiese atât dintr-o largă diversi-tate a reliefului carstic cu versanţi abrupţi

iar varietatea speciilor de plante și habita-te de importanţă europeană conferă ace-stui obiectiv importanţă știinţifică. Întoa-rcerea în orașul Orșova; masa se poateservi pe traseu la pensiunile aflate de-alungul Dunării, sau la restaurantele loca-le din oraș (de 2 sau 3 stele). Vizitareaacestor obiective se poate realiza într-o zi.Echipament necesar: bocanci/ghete; încazul deplasării pe platoul Ciucaru Mare.

2. Varianta cu nave de pasageri : Se poate efectua îmbarcarea pe nave

fluviale de pasageri cum ar fi DIERNA,DANUBIUS și FLAMINGO puse la di-spoziţie de agenţi economici din orașulOrșova, pentru vizitarea CazanelorDunării sectorul cel mai interesant și im-

punător al Clisurii Dunării. De pe navă sepoate observa și “Tabula Traiana”, obiectivsituat pe malul sârbesc, de importanţăcultural istorică, monument UNESCO,inscripţie romană ce glorifică munca deconstruire a drumului militar roman de-alungul Dunării. Se poate admira și “Chi-pul lui Decebal”, basorelief sculptat într-ocoloană monolitică naturală de calcar, fi-ind cea mai mare lucrare de acest gen dinRomânia (40 m înălţime și 25 m lăţime).Programul se încheie cu întoarcerea tu-riștilor în locul de plecare (orașul Dr. Tr.Severin, Orșova). Distanţa parcursă înacest traseu este de cca. 120 km (dus-înt-ors), din Drobeta Turnu Severin și 60 kmdus-întors din Orșova. Deplasarea se po-ate efectua și cu autocare puse la dispo-

ziţie de agenţi economici locali. Costulunui astfel de program cu aproximativ20-30 turiști (în funcţie de capacitatea deîmbarcare a navelor de croazieră, se potîmbarca maxim 90 persoane pe navaDierna şi minim 60 persoane pe nava Fla-mingo) este structurat astfel:

- Transport cu autocare puse la di-spoziţie de agenţi ec. locali: cca. 250 Eu-ro(inclus croazieră Dunare)

- Servicii de ghid asigurate de ad-ministraţia parcului : 30 Euro;

- Cost intrări muzee, obiective vi-zitabile: 2 Euro/pers;

- Masa: cca. 10 Euro/pers; PROGRAM 2. - Traseu combinat

auto și drumeţie: 1 zi

 Program turistic cultural,ecumenic.Preluarea grupului (în fucţie de locali-

Page 25: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 25/32

25

10 - 16 Noiembrie 2014REPORTAJ

AME TURISTICE

tate)Obiective de vizitare:- Mănăstirea Vodiţa- Mănăstirea Sf. Ana- Catedrala romano-catolică din

Orşova- Muzeul parohial Eşelniţa- Mănăstira Mraconia Costul unei astfel de program este

structurat astfel:- transport cu autocare puse la dispo-

ziţie de agenţi ec. locali: cca 100 Euro;- Servicii de ghid asigurate de admi-

nistraţia parcului : 78 lei ;- Masa: cca 10 Euro/pers la pensiuni-

le din apropiere. 

PROGRAM 3 - Trasee de drumeţiede o zi.

 Se pot efectua drumeţii pe trasele

marcate din Parcul Natural Porţile deFier, drumeţii ce pot avea durate de 5-8ore, în funcţie de traseul ales. Adminis-traţia parcului poate pune la dispoziţieservicii de ghid turistic pentru un numarde 10 trasee turistice, cu grade diferite dedificultate. Acestea oferă atât parcurgereaunor peisaje de un pitoresc deosebit, cât șivizitarea unor gospodării izolate ale local-nicilor (sălasuri) pentru observarea și cu-noșterea ocupaţiilor localnicilor, a modu-lui de viaţă tradiţional din zonă.

Practicarea pescuituluitradiţional cu sacoviștea.

Interesul pentru parcurgerea acestortrasee poate reieși și din varietatea aso-ciaţiilor vegetale, alcatuită din elementetermofile dintre care numeroase sunt en-demice cât și a vegetaţiei arborescente.Unele din trasee pot prezenta interespentru turismul știinţific, acestea parcur-gând parţial rezervaţii naturale forestiere,botanice sau mixte. Traseele pe care sepot desfășura drumeţii sunt:

- Traseul Vodiţa, jud. MH-Traseul Boldovin, începe din loc. Ilo-

viţa și ajunge până la Vf. Boldovin,înap-oindu-se pe Valea Racovaţ, jud. MH

-Traseul Tarovăţ, începe de la râulBahna și urmează parţial vechea graniţăAustro-Ungară, coborând în loc. Orșova.jud. MH

te, cu gheată waterproof, pulover, peleri-nă, rucsac;

- vremea poate fi schimbătoare;- pentru fotografiere animale salbatice,habitate, floră în scop comercial se maipercep încă 25 euro/zi/persoană;- programul nu include asigurarea mesei;- vă rugăm să faceţi o rezervare cu cel pu-ţin 3 zile înainte.

 PROGRAM 4

Traseu tematic educativ Balta Nera--Ostrov Moldova Nouă.

Traseu tematic educativ Traseul mori-lor de apă Valea Sicheviţa drumeţie de 1 zi.

Preluare grup. Prezentarea traseuluice se va parcurge :1. Program turistic de 2 zile:Ziua IPlecarea: ora 9:00 din rezervaţia Balta

Nera, Preluarea grupului se va face dinlocalitatea Pojejena la ora 8:00

Obiective de vizitare:  -vizitarea a rezervaţiei Balta Nera-

Dunăre  -vizitarea -Mănăstirea “Sf. Sava” -

Baziaș  -prezentarea rezervaţiei Ostrov Cali-

novăţ, rezervaţie naturală avifaunistică  -prezentarea și vizitareaa rezervaţiei

Rîpa cu lăstuniÎnoptare la Cabana Apus de Soare sau

Pensiunea “Melinda”.

Ziua a II-aObiective de vizitare:-Centrul Cultural Sârb-Vizitarea ariei de protecţie specială

avifaunistică Divici Pojejena-Vizitarea ariei de protecţie specială

avifaunistică Ostrov Moldova Veche( se va trece cu barca ,cost:200 lei/8 persoane)

Innoptare la Cabana Dunarea (Mol-dova Nouă) sau înnoptare în corturi înlocul de popas Susca

Incheierea programuluiGrad de dificultate: mediu;Perioada: aprilie- octombrie;Se asigură :  - ghid turistic; - observare peisaje deosebite (în zilele

însorite); - observaţii floră pe traseu.Menţiuni:

 - participanţii vor fi echipaţi de mun-te, cu gheată waterproof, pulover, peleri-nă, rucsac;

  - vremea poate fi schimbătoare;- pentru fotografiere animale salbatice,

habitate, floră în scop comercial se maipercep încă 25 euro/zi/persoană;- programul nu include asigurarea mesei;- vă rugăm să faceţi o rezervare cu cel pu-tin 3 zile înainte.

Pret :-78 RON / (grup) de 10 persoane

-10 RON / persoana (grup > 10 perso-ane)

  -Cazare şi Masă: cca 30-40 Euro/pers/zi ,opţional la pensiunile din apro-pierea traseului

PROGRAM 5

Traseu tematic educativ: Traseul mo-rilor de apă Valea Sicheviţa drumeţie de 1zi.

Preluare grup. Prezentarea traseu-lui ce se va parcurge :

1. Program turistic de 1 zi:Plecarea: ora 8:00 de la Podul Gornei;Traseul urmat: Valea Scheviţai - ValeaCameniţăi; Durată: 8 ore; Sosire: ora16:00 la Podul Gornei;

Grad de dificultate: mediu; Perioada:aprilie- octombrie;

Se asigură : -ghid turistic;-vizitarea a 9 mori de apă-vizitarea muzeului sătesc Gornea-vizitarea obiectivului arheologic

“Villa rustică”; -observare peisaje deose-bite (în zilele însorite);  -observaţii floră pe traseu.Menţiuni:-participanţii vor fi echipaţi de munte,

cu gheată waterproof, pulover, pelerina,rucsac;

-vremea poate fi schimbătoare;-pentru fotografiere animale salbatice,habitate, floră în scop comercial se maipercep înca 25 euro/zi/persoana;-programul nu include asigurarea mesei;-vă rugăm să faceţi o rezervare cu cel pu-tin 3 zile înainte.

Preţ :-78 RON / (grup) de 10 persoane

-10 RON / persoana (grup > 10 persoa-

ne)- Masa: cca 10-20 Euro/pers/zi,opţional la pensiunile din apropierea tra-seului

Vizitarea obiectivului arheologic“Villa rustică”

Vizitare Muzeu sătesc GorneaVizitarea Schitului “Izvorul Tămădu-

irii”Vizitarea morilor de apă cu “ciutură”

-un număr de 9 mori dispuse ca o salbăpe Pâraul Cameniţa

Contact: Administraţia Parcului Na-tural Porţile de Fier

Email:[email protected] , tel/fax +40 252 36 25 96

Personă de contact: ranger BaratkyFelix - ghid local , tel 0735550359

ranger Stoica Marius - ghid local , tel0735550358

- Traseul Ciucarul Mare parcurgeparţial rezervaţia cazanele Mari și Mici; jud MH

-Traseul Ciucarul Mic, parcurgeparţial rezervaţia cazanele Mari si Mici;

 jud MH- Traseul “Amfiteatru Șviniţa -Triku-

le”, jud. MH- Traseul Trescovat, ce permite par-

curgerea cu piciorul a neckului vulcanicpână în varf; jud. MH

- Traseul Plaviseviţa - Liubotina, ceurmează cele două văi, jud. MH

- Traseul Sf. Elena - Gârnic, jud. MH- Traseul Crucea lui Sf. Petru- jud.

MHTuriștii pot fi preluaţi de către ghidul

parcului, la solicitarea acestora de la pun-

ctele de inceput ale traseelor și readusi, lasfarșitul programului, în aceste puncte.Costul unui astfel de traseu se rezumă

la costul serviciilor de ghid ( 78 lei) încondiţiile în care nu există facilitate deasigurare a cazării sau servire a mesei peaceste trasee. Programele bazate pe par-curgerea traseelor turistice pot fi de o zi(în cazul în care se parcurge doar un tra-seu) sau se pot desfășura pe parcursulmai multor zile, în funcţie de numărultraseelor ce se doresc parcurse. In cazulmai multor zile, cazarea și masa se asi-gură de către restaurantele și pensiuniledin zonă (de 2 sau 3 stele sau margarete)la preţuri cuprinse între 20- 40 Euro/zicazare și cca. 10-15 euro/masa.

Precizăm faptul că astfel de programese pot realiza numai cu grupuri relativmici de turiști (10-15 pers.).

Menţiuni:- participanţii vor fi echipaţi de mun-

Page 26: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 26/3226

10 - 16 Noiembrie 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

REBUS ȘI INTEGRAME

DizolvaţiOrizontal. 1) Dizolvaţi. 2) Are darul de a vorbi –Cei mai buni. 3) Cenuşie – Prăpădiţi. 4) Nun – Na-tional Mining Association – Asociaţia Municipiilordin România. 5) Monedă turcească de argint (pl) – Poftim. 6) Şef – Osana fără sfârşit. 7) Înverşunat –Au 12 luni.8) Final de delir – Cadenţă. 9) Originaridin Coasta de Fildeş. 10) Locuitori din Estonia.

Vertical. 1) A adus daruri în ghete (două cuv.). 2)Lepădaţi. 3) Tras de boi – Ars. 4) Ermetic – Începe

vocabularul. 5) Rotaţi la cap – Cursă atletică. 6) Ar - bore cu lemn alb şi tare – Nu-s moi. 7)În ciot – Corpde pacient. 8) Priveşte – Castaniu. 9) Comună înMehedinţi – Unit pe mijloc. 10) Exprimă mirarea –Lezaţi.

C. O. Manda

   ◀

   ◀  ◀

   ◀

   ◀

   ◀   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀

   ◀   ◀   ◀

   ◀   ◀

          ◀

          ◀   ◀           ◀

          ◀

          ◀

          ◀

          ◀   ◀

          ◀

          ◀

          ◀

          ◀

          ◀

          ◀

          ◀   ◀

          ◀          ◀

          ◀

          ◀

   ◀

.......

BRUMAR C.O.MANDA

PetrePopescuCeat dearnu i

Vânztor înie en rimel

Enunat

Baz

Ameii

Clei de brad(pl)

Calic

Apropiat

Pan dedespicat

Limb la

ceas

Proverb

Meteugit

Goi

 Not muzical

Corp de asin

Adunetoanele

A hmi

De acord

Sere

 Mâncare demiel

Gen literar 

Scândur 

Pus în zid

n ziua deastzi

Catâr 

ncurcate la

r zboi Vip

Aplauze lacorid

Parcel

mpreun

Dânsele

Plant textil

n cal

Expus

CatBalt

Tete

Bani

ContingentSuferinmare

C. O. MANDA

BRU M A R

Page 27: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 27/3227

10 - 16 Noiembrie 2014

R  e ţ  e t  a  s ă  p t  ă  m â n i  i 

 H O R O S C O P (săptămâna 20 - 26 octombrie)

BERBECAceastă perioadă

prezintă un potenţial cres-

cut pentru un nou începutîn ceea ce priveşte toate tipurile derelaţii, fie ele de afaceri, romanticesau de prietenie. Configuraţia astralăeste excelentă pentru colaborări. Esteun semn bun pentru cei care vor săsemneze contracte sau să îşi asumeangajamente şi responsabilităţi înfaţa cuiva. Nativii acestei zodii se vorsimţi în elementul lor în aceastăperioadă.

TAUROportunităţile mult aș-

teptate pentru un nou înce-put, fie el profesional saupersonal, apar ca din senin în aceastăperioadă. Dacă aţi plănuit începereaunei diete sau a unui program deexerciţii fizice, acum este momentulsă îl demaraţi. Veţi fi mult mai predis-puși la a urma planul propus. Cevamai târziu, veţi găsi un mod de a re-zolva o problemă de familie sau a ac-cepta un fapt care nu vă convine, gra-ţie unei perioade propiceintrospecţiei..

GEMENIPregătiţi-vă de o nouărelaţie de dragoste, astrele

care vă guvernează fiind acum încli-nate spre domeniul amoros și al rela-xării. Dacă aţi intenţionat să cereţicuiva să iasă cu dumneavoastră,acum este momentul. Pe de altă par-te, oportunităţile unor activităţi crea-tive vor apărea des în această perioa-dă, așa că dacă aveţi astfel de gândurinu ar fi rău să și profitaţi.

RACSectorul casnic va primi

un impuls în această perioa-

dă și vă veţi simţi inspiraţi săredecoraţi, să vindeţi sau săcumpăraţi ceva pentru cămin. În plus,dacă vă gândiţi să rearanjaţi sau să ex-tindeţi locuinţa, acesta este un momentbun pentru a demara acest plan. Lucru-rile bune nu se termină aici, conexiuneaJupiter-Uranus fiind aducătoare de no-roc. Acest lucru se poate traduce printr-o oportunitate în carieră sau atingereaunui ţel propus, care va avea și conse-cinţe financiare pozitive.

LEU

Jupiter se află în zodiadumneavoastră și vă încura- jează să vă afișaţi talentele și

abilităţile, iar această perioadă esteperfectă pentru a vă autopromova.Dacă aveţi un plan în minte, indiferentde ce este legat, următoarea perioadăeste potrivită pentru demararea sa.Astrele mai au surprize pentru dum-neavoastră și v-ar putea oferi în peri-oada următoare o oportunitate unică,parcă venită din senin.

FECIOARĂ

Banii devin punctulde interes, având în vede-re că Soarele intră acumîn Balanţă. Orice schim-

bare pe care doriţi să o faceţi va figrăbită în această perioadă de confi-guraţia astrelor. Dacă aveţi în plansă luaţi un împrumut, să vă schim-baţi priorităţile bugetare sau să des-chideţi un cont de economii, acumeste momentul. Intuiţia dumnea- voastră funcţionează foarte bine,

chiar și la nivel de detalii. Dacă vă vine să plecaţi undeva sau să faceţiceva, daţi curs instinctului..

BALANŢĂSoarele se află acum

chiar în zodia dumnea- voastră, ceea ce înseamnă că aveţi șan-sa de a schimba tot ceea ce vă doriţi înurmătoarea perioadă. Nu amânaţi însălucrurile foarte mult, dacă aveţi unplan deja definit. Șansele de a întâlni pecineva cu adevărat special, la nivel per-sonal sau profesional, sunt foarte mari..

SCORPIONMisterul și magia

cresc în intensitate pe mă-sură ce Soarele intră însectorul ce vă guvernează viaţa spiri-tuală. De această dată ar fi bine să văanalizaţi mai bine visele și dorinţele,mai ales cele care sunt excesiv de in-tense. Aţi putea descoperi moduri dea ajunge unde doriţi. Orice veţi între-prinde în această perioadă din punctde vedere spiritual va avea un rezultatpozitiv și vă veţi simţi mai liniștiţi șiîmpăcaţi cu dumneavoastră înșivă.

SĂGETĂTOR

Socializarea și între-ţinerea relaţiilor profesi-onale primesc un im-

puls din partea astrelor în aceastăperioadă, când vă veţi simţi multmai dispuși să aderaţi la diversegrupuri sau să deveniţi membri aiunor cluburi sau cercuri noi. Dacăsunteţi la începutul unei relaţii,aceasta s-ar putea dovedi de foartemare ajutor pe termen lung. Veţidescoperi că viaţa personală și cea

profesională se vor îmbunătăţi caurmare a socializării cu oameniicare contează.

CAPRICORNÎnceputul acestei pe-rioade aduce cu sine ooportunitate profesiona-lă de neratat. Folosiţi-vă

de ea pentru a demara un proiect, asemna un contract, a încheia o înţele-gere sau a începe lucrul la un nou locde muncă. Astrele sunt configurate înașa fel încât dacă aveţi șansa de a lu-cra în echipă sau de a vă alătura unuigrup, nu trebuie să o rataţi.

VĂRSĂTORSunteţi cam obosiţi din

punct de vedere social, darşi în această perioadă vatrebui să faceţi faţă unorresponsabilităţi în acest

sector al vieţii. Dacă doriţi să porniţiîntr-o călătorie sau să vă luaţi o vacanţă, tot ce puteţi face este săprogramaţi astfel încât să nu încurcaţiplanurile celor din jur. În schimb, oriceputeţi face pentru a vă creşte nivelul depregătire profesională este binevenit înaceastă perioadă.

PEȘTIDomeniile mai sensibile

ale vieţii dumneavoastră,

cum ar fi finanţele sau relaţia intimă,sunt punctele de interes maxim înaceastă perioadă, beneficiind de şansaunui nou început. Dacă doriţi săîncheiaţi o relaţie sau să începeţi unanoua, acum este momentul să vă faceţicunoscute intenţiile. Finanţelepersonale pot avea parte de oîmbunătăţire în această perioadă. Maitârziu, Mercur va intra în Scoprion şi vă va îndemna să căutaţi moduri de aacumula mai multe cunoştinţe.

Ingrediente:500 gr carne de vită,1 lingură cu

muștar, 1 lingură cu hrean ras, câte-va felii subţiri de bacon, 2 morcovi,1 sfeclă roșie mică, 2-3 cstraveciorimuraţi, 1 ceapă mare, 1 praz mic(partea albă și verde pal), 1 felie ţeli-nă rădăcină, 1 căţel de usturoi, 2 lin-guri pastă de roșii, 150 ml vin roșusec, 500 ml supă de vită sau pui, 1 f ir

cimbru, 1 foaie dafin, 1/2 legaturăpătrunjel, 1 lingură smântână, 2 lin-guri ulei, sare, piper

Preparare:Se taie carnea felii, pe fibră și se

bat subţire, ca pentru șniţele. Seamestecă muștarul cu hreanul. Se taiemorcovul beţișoare la o lungime ast-fel încât să se potrivească cu feliile decarne. Se taie și castraveţii și sfeclabeţișoare la fel de lungi. Fiecare feliede carne se unge cu un strat subţiredin amestecul de muștar-hrean. Seacoperă apoi cu felii de bacon. Sepun beţișoare de legume. Puneţi câtebeţișoare intră, astfel încât să le puteţirula ușor. Se rulează și se fixează ru-

lourile cu scobitori. Repetaţi pânăterminaţi toată carnea. Tocaţi cubu-leţe ce v-a rămas din legume. Striviţiusturoiul. Încingeţi uleiul și apoi pră- jiţi rulourile de jur împrejur, până-șischimbă culoarea. Scoateţi rulouriledin oală și, în grăsimea rămasă, căliţilegumele până încep să prindă un picde culoare, amestecând des. Adăugaţipasta de roșii și continuaţi să căliţiîncă 5 minute. Daţi focul la maxim șiadăugaţi vinul. Așezaţi rulourile îna-poi în oală și adăugaţi supa. Lichidultrebuie doar să cuprindă rulourile.

Adăugaţi dafinul, cimbrul, pătrunje-lul tocat și adăugaţi sare și piper dupăgust. Aduceţi la fierbere. Fierbeţi cucapac, la foc mic până carnea e fiartă.Rulourile sunt fierte când furculiţaintră ușor în ele. Scoateţi rulouriledin oală și eliminaţi scobitorile. Pu-neţi sosul și legumele într-un robot șimixaţi. Dregeţi sosul de sare. Dacădoriţi adăugaţi și puţină smântână.

Turnaţi sosul cremos peste rulouri.Se servește caldă, cu cartofi natur saupiure de cartofi cu hrean.

Vită în sos de vin şi legume

Page 28: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 28/32

28

10 - 16 Noiembrie 2014

Prima sportivă din fos-ta Republică DemocratăGermană care a cerut, în

2005, unei federații să-ișteargă numele de pe listarecordurilor naționale ofi-ciale, Geipel, născută Sch-midt, 54 de ani, luptă demai mulți ani pentru a firecunoscut statutul de vic-time pentru sportivii dinGermania de Est, țară carea făcut din sport vitrina so-cialismului. Conform maimultor estimări, circa10.000 de sportivi au fost dopați înRDG, în special în anii 70 și 80, cândțara de numai 16 milioane de locuitoridomina clasamentele pe medalii. RDG a

încheiat pe locul 2 în clasamentul penațiuni la Jocurile Olimpice de la Mon-treal, în 1976, în urma marelui frate so-vietic. Un loc conservat la Moscova, în1980, la Jocurile boicotate de SUA, dar șila Seul, în 1988. Natația și atletismulerau disciplinele-far, iar anumite recor-duri din acea epocă, precum cel al Mari-

tei Koch pe 400 m (47”60/100, pe 6 oc-tombrie 1985) ține și astăzi. Însă prețulplătit a fost cel al dopajului organizat.„Primim scrisori care povestesc lucruride acest fel: ‚Am fost gimnast, nu mai

pot să mă mișc absolut deloc, puteți să-mi instalați acasă un ascensor?’... Aceas-tă persoană are 40 de ani”, povestește,pentru AFP, doamna Geipel, a căreiasociație a creat o celulă de primire careurmărește peste 700 de dosare. Daunelefizice, ca și cele psihologice (depresii, su-icid...) sunt „enorme”, explică ea. „Prin

administrarea de steroizi,hormoni masculini, orga-nele, inima, rinichi, ficatul

sunt otrăvite, distruse”.Pentru femei, tabloul esteîn mod special mai sum-bru: „insuficiență ovariană,copii handicapați”, iar „dez-astrul atinge a douagenerație, picioare diforme,chircite, hidrocefalii”. Înplus, conform unorspecialiști, în epocă existauși alte practici inumane,despre care se știe că au

fost create de sovietici: femeile, înotătoa-rele în special, erau însărcinate, la pro-priu, cu circa 7 luni înainte decompetiția «de obiectiv», după care se

efectua avortul. Între timp, organismulgravidei producea hormoni, pe cale na-turală, deci, în plus, totul pentru acelenenorocite sutimi de secundă maipuțin... Revenind la povestirea fosteiatlete Ines Geipel, iată și un caz emble-matic, cel al lui Andreas Krieger, care afost altădată femeie, Heidi, aruncătoare

Sportivii dopaţi din RDG, „ocatastrofă”, evocaţi la 25 de ani de

la căderea Zidului Berlinului„Trupurile au fost distruse, sufletele la fel”, afirmă calm Ines Geipel,

fostă sprinteră est-germană și președintă, acum, a unei asociații a

victimelor dopajului, pentru a descrie situația pe care o califică drept

„o catastrofă” la 25 de ani după căderea Zidului Berlinului, într-un

comentariu al Agenției France Presse.

bilă la sfârșitul lunii septembrie. „Moartea sa este simbolică”,subliniază Geipel. Bonk a scris într-o zi că a fost „prăjit” deRDG și „uitat” de Germania reunificată. Președinta Asociației

 victimelor dopajului îi împărtășește trista constatare:”Nu existănicio susținere din partea politicului, absolut nimic din parteasportului. Am scris anul trecut președintelui Joachim Gauck,spunându-i că la 25 de ani după căderea Zidului, ar fi un gest

frumos să invite 10-20 de victime la Castelul Bellevue(rezidența sa oficială). Imposibil”. Ea i-a scris, de asemenea,cancelarei Angela Merkel, care a trăit, ca și Gauck, de cealaltăparte a Zidului. Răspuns negativ, și de la ea. Cu câteva zile înurmă, asociația s-a mobilizat contra lui Rolf Beilschmidt, res-ponsabil pentru sport al Turingiei. Altădată, el era un cadru denivel înalt al partidului comunist est-german SED și un infor-mat al poliției politice Stasi, când lucra la clubul SC MotorIena, chiar clubul lui Ines Geipel. „Este absolut incredibil, ceiresponsabili pot face o frumoasă carieră în timp ce nu se acor-dă nicio privire victimelor. Am rămas fără voce”, a spus Geipel.Invocând dopajul de stat, ea se bate pentru „o pensie de indem-nitate” în favoarea acestor victime: sportivii, sperând punerea lapunct a „unui fond de urgență” pentru cazurile cele mai grave șicrearea a 2 clinici specializate. Dar, pentru fosta campioană vatrebui mai întâi o „schimbare de mentalitate”, întrucât în Ger-

mania, spune ea, „există încă acest război rece între Est și Vest”.Astfel, „la Vest, nu se admite că un dopaj sistematic ar fi pututexista” și în RFG”.

AGERPRES (autor: Lucian Oprea, editor: Teodor Ciobanu)

de greutate și campioană europeană în1986 cu 21,10 m. Ea a devenit bărbatdin cauza absorbției fără să știe de hor-moni masculini și a fost supusă în 1997la o operație de schimbare de sex. Cu„surplusul la antrenament pe care îl poțiprimi grație chimiei, corpul este epuizat.

În anumite sporturi, precum halterele,spatele, articulațiile sunt ‚kaput’”, detali-ază Geipel. Pe 20 octombrie, fostul colosdin RDG, Gerd Bonk, dublu medaliatolimpic și fost recordman mondial lahaltere la categoria supergrea, a decedatla 63 de ani, suferind de serioase leziuniinterne, el a căzut într-o comă ireversi-

Page 29: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 29/32

29

10 - 16 Noiembrie 2014

Asigură, într-un decordeosebit şi condiţii

excepţionale, organizareade mese festive şi

evenimente deosebite.Rezervări la telefon

0371428980.

Queen’s café &lounge

4th I.G. BibicescuThe Royal Coffee

Shop in Town

 N O  U

Bâlciul deşertăciunilor

Astra n-a reușit mai mult decât oremiză la 1, pe teren propriu, în faţalegendarei Celtic Glasgow, stârnindfuria lui Ioan Nicolae, patron care aanunţat că nu va mai acorda interviuripe teme de fotbal! La remiza asta acontribuit și arbitrul care le-a anulatscoţienilor un gol (în opinia mea) per-fect valabil. Bătălia s-a dus în ceaţădensă și a fost destul de lipsită despectaculozitate, deși cele două goluriau fost frumoase. A mai ieșit în evi-

denţă și portarul Lung jr., cu paradede excepţie și ieșiri inspirate din poar-tă. Ce folos, însă, când Astra nu maiare nicio șansă să ajungă în primăvaraeuropeană. Steaua, după o partidă sla-bă, salvată de golurile de kinogramăale lui Keșeru și Filip (care a avut oevoluţie de excepţie, fiind și pasator laprimul gol!), a smuls un scor bun,egalând la 2 în prelungirile prelungiri-lor, pe terenul celor de la Rio Avea, aopta clasată în prima ligă portugheză

și dacă va obţine victoria în Danemar-ca, pe terenul lui Allborg, se va calificapentru sezonul de primăvară al com-petiţiei. Trupa lui Gâlcă a părut obosi-tă, demotivată și deconcentrată, jucă-torii dând impresia că se află pentruprima oară, în această formulă, pe unteren de fotbal. Ce se întâmplă? Habarnu am, dar prea desele zvonuri despreeventuala schimbare a antrenoruluinu fac bine! Vedetele trupei au înce-put să se comporte anormal, susţinu-

te, probabil, tocmai de aceste zvonuri.Pe de altă parte, meciurile cu portu-ghezii și scoţienii ne-au arătat cât demare este diferenţa între competiţiileeuropene, fosta Cupă UEFA părândun fel de liga a doua românească pelângă Champions League… Așadar,păstrăm de doi bani speranţă, dar taremi-e teamă ca ea, speranţa, să nu serisipească în ceţurile Nordului…

D. I. BACIU 

DE DOI BANI

SPERANŢĂ…

Sâmbătă 01 noiembrie în Macedoniala Skopje s-a desfășurat ‘’MIOKI OPEN’’la care au luat parte 400 de sportivi din11 ţări: ROU, MAK, SRB, KOS, GRE,MNE, BIH, CRO, TUR, SLO, BUL.Sportivii CSM Drobeta au urcat din noupe podium după cum urmează:Loc I -VLADU ANA MARIA -28 kg-U15  -COVACIU IASMINA -36 kg -U14  -TĂTAR KRISZTINA -48 kg -seniori 

Loc II-COVACIU IASMINA -4 0 kg-U14  -TĂTAR KRISZTINA -48 kg -U18

Loc III -IOVIŢĂ ROBERTA -44 kg-U15  -NAE ALEXANDRA -44 kg -U15  -DEMETRIO GABRIEL -38 kg -U15  -DEMETRIO DANIELA -48 kg -U15  -AL-FLOARI FLORIANA -40 kg -U15  -IANICU IONUŢ -60 kg -U18

CSM Drobeta s-a clasat pe locul I lacategoria de vârstă U15 feminin fiindechipa cu cele mai multe medalii laaceastă vârstă.

Prof.Lena STEREA,Purtător de cuvânt al CSM Drobeta

Turnu Severin

JUDO

Page 30: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 30/3230

10 - 16 Noiembrie 2014

VÂNZĂRI

♦ Vând apartament în Orșova,două camere, baie, bucătărie, tera-

să, parter. Preţ 12.000 euro negoci-abil. Tel. 0786205131.

♦ Cumpăr cântar mecanic depersoane. Tel. 0730811571.

♦ Închiriez apartament 2 came-re, mobilate, et. 3, preţ negociabil.Tel: 0744.858840.

♦ Vând tractor U 650, perfectăstare de funcţionare, anvelope faţă,spate, noi, motor SETEU. Merităvăzut. Tel: 0753.954866.

♦ Vând garsonieră etaj 2, con-fort II, cu îmbunătăţiri, zona CET,

sau la schimb cu garsonieră con-fort I plus diferenţă. Preţ negocia-bil. Tel: 0737.332476 sau0731.323533.

♦ Vând casă cu 3 camere mobi-late, dependinţe, fântână în curte,la șosea naţională, 1 ha pomi altoiși 10 ha teren în comuna Dumbra-va, favorabil a face fermă și dispo-nibilităţi de extindere. Preţ negoci-abil. Tel. 0256.457038

♦ Vând uși cu dim. 205x105 cmși ferestre duble cu 2 si 3 canate cu

dim. 155x120 cm și 120x120 cm,stare bună. Preţ negociabil. Tel.0252362882 sau 0754520261.

♦ Vând set vase de gătit, 6 buc,cu termostat din oţel inoxidabilspecial, fund 3 straturi, se spalăfoarte ușor, pretabile pentru pensi-uni, restaurante. Preţ după catalog,ușor negociabil. Tel. 0252362882sau 0754520261. După ora 20.00.

♦ Vând 2 buc. Damigene 50 li-tri, vechi de 50 ani, pereţi groși, re-zistente. Preţ negociabil. Tel.

0252362882 sau 0754520261. Dupăora 20.00.♦ Vând haine piele groase cali-

tate superioară, stare foarte bună,preţuri negociabile. Tel.0252362882 sau 0754520261. Dupăora 20.00.

♦ Vând plită cu două ochiurimari, cu inducţie electromagnetică,consum redus de curent, randament96%, marcă englezească, modelhome nefolosită, programare electro-nică. Preţ negociabil. Tel. 0252362882

sau 0754520261. După ora 20.00.♦ Vând teren intravilan în co-

muna Eșelniţa, 20 ari, cu ieșire la

Dunăre. Preţ 70 lei/mp negociabil.Tel 0732125417.

♦ Vând apartament 110 mp, 4camere, 2 băi, 2 balcoane, completrenovat, et. 4 din 6, la Bulevard.Preţ 45000 euro negociabi l. Tel.0743898983.

♦Vând teren Ogradena 8Eșelni-ţa) lângă drumul principal. Preţ 60lei/mp. Tel. 0756659183.

♦Vând apartament 3 camere ul-tracentral situat în Timișoara. Tel.0745021154.

♦Vând 2 taxiuri cu licenţă, starefuncţionabilă, taxe plătite la zi. Preţ9.500 euro negociabil. Tel.0756550880.

♦ Vând apartament decoman-dat, zonă semicentrală (Hotel Trai-an), îmbunătăţiri sau schimb cu

garsonieră / apartament în Craio- va. Tel 0761653140.

♦ Vând teren 500 mp pe aero-port, posibilităţi apă și curent șigarsonieră. Tel. 0742680478

♦ Vând mașină îngheţată cu uncap la 220V și mașină WolsvagenT3 motor 1,6 motorină. Tel.0742680478.

♦ Absolventă a facultăţii de Hi-drotehnică, doresc să lucrez înacest domeniu, în contabilitate pri-mară, îngrijesc școlari, bătrâni, fac

curăţenie. Tel. 0770836620.♦ Vând vilă P+1, zonă centrală,

5 dormitoare, două holuri mari,garaj, baie, bucătărie, teren 100 mp.Preţ negociabil. Tel. 0723305925.

♦ Vând vilă P+1 toate facilităţi-le, zonă centrală, preţ negociabil.Tel. 0723305925.

♦ Vând casă cu 3 camere mobi-late, dependinţe, fântână în curte lașosea naţională, asfaltată, 1 hapomi altoi diferiţi și 10 ha teren încomuna Dumbrava. Preţ negocia-

bil. Tel: 0256457038 Timișoara♦ Vând vacă fătată de o lună și

 jumătate cu viţică – la a patra făta-re. Preţ negociabil. Tel: 0252362882după ora 20.00.

♦ Vând în satul Bunoaica 1 hapădure și 1 ha teren intravilan cupomi fructiferi și o cabană din bilede brad cu 2 camere și bucătărie.Tel: 0740048800.

♦ Cumpăr moară mălai (valţ)format mic. Tel: 0730811571.

♦ Vând casă cu 3 camere +bucă-

tărie + baie în Tabaci, două salteletip Relaxa, mașină de cusut ILEA-NA, aparat de abdomene, sobă

emailată SUPER. Tel. 0770687160sau 0741 337672

♦ Vând Opel Astra „G” Cara- van, an fabricaţie 2001, euro 4, air-bag – 4, motor 1,2 injecţie benzină,AC, ABS, închidere centralizată,km reali 200.000, unic proprietar,

foarte bine întreţinută. Preţ fix3000 euro. Tel. 0723/631348.

♦ Execut lucrări de instalaţii sa-nitare și încălzire de toate tipurilela preţul pieţei. Tel. 0723/631348.

♦ Ofer colecţionarilor, colecţiide discuri, reviste, ziare și diverseobiecte rare. Tel. 0722/086474.

♦ Vând ţuică de prună, oricecantitate. Preţ foarte bun. Tel.0742957592.

♦ Vând gospodărie în comunaMalovăţ, cu două case la curte, una

la etaj plus anexe gospodărești, te-ren intravilan 4000 mp, extravilan4 hectare, vie 1100 bușteni, încălzi-re centrală. Preţ negociabil. Tel:0731/126646.

♦ Vând boiler electric 5 litri, ne-folosit. Preţ negociabil. Tel:0252/362882 sau 0754/520261.

♦ Vând 4 buc lampă cu neon ,lungimea tubului 1200 mm. Preţ neg.Tel. 0252/362882 sau 0754/520261.

♦ Vând două bucăţi birouripentru școlari, noi, nefolosite. Preţ

neg. Tel. 0252/362882 sau0754/520261.

♦ Vând teren intravilan 10.000mp, posibilităţi curent electric șiapă în comuna Tâmna, sat Creme-nea de Jos. Preţ neg. Tel.0252/362882 sau 0754/520261.

♦ Vând teren extravilan 1,200ha în comuna Tâmna, sat Creme-nea de Jos. Preţ neg. Tel.0252/362882 sau 0754/520261.

♦Vând parter casă zonă centra-lă. Tel. 0755/123390. Între orele

18.00 – 21.00♦Vând garsonieră cf 1 suprafaţă

utilă 32 mp, stare foarte bună, mo-bilată și utilată., în spate la Raiffei-sen de pe Bulevard. Bl C1, sc.1 et.2. Preţ negociabil. Tel: 0741/216902

♦Vând șifonier cu una ușă șisertar, ladă de zestre, ambele foarte vechi de peste 200 de ani. Tel.0754/520261 sau 0252/362882după orele 20.00. Preţ negociabil.

♦Vând apartament 2 camere,deomandat, etaj 2, mici îmbunătă-

ţiri. Preţ 83.000 lei, negociabil. Tel:0748/357.059

♦Vand Voucher Rabla cu valoa-rea de 6500 lei, emis in data de 9

iulie 2013, 3000 lei negociabil. Re-latii la numerele 0762657505 sau0767229903.

♦Vând casă în oraș Strehaiazonă centrală, str. Stroescu nr. 19, 3camere și bucătărie cu teracote, 2holuri, baie și beci, grădină flori,curte cu fântână cu apă potabilă,anexe gospodărești, acces 2 autotu-risme sau 2 microbuze, grădină delegume mare cu apă de la reţea,pomi fructiferi și viţă de vie.

Preţ 32.000 euro – negociabil.

Tel 0724959652♦VÂND -Apartament 3 came-

re decomandat, în faţa Școlii Ge-nerale nr 11, bloc reabilitat termic,termopane, gresie, faianţă, ușischimbate, parchet. Merită văzut.Preţ negociabil. Tel: 0723/259/016.

♦ Vand Garsoniera confort

1,cu fata la faleza etaj 2,supra-

fata 30 mp,str:cernei nr 33,sc A.

Tel:0723.647.236, 0727.891.825

♦Vând casă și bucătărie în comPoroina Mare Mehedinţi, acoperite

cu ţiglă, teren 2.500 mp. Locuinţebătrâne sau materiale rezultate dindemolare. Tel:0731.786.211,0352.803.492. Preţ:negociabil

♦Vând apartament 2camere, de-condat, etajul 4, izolat termic aco-periș, calorimetre, apometre +F+P,bucătărie mobi lată nou.Tel:0768.147.902

♦Vând apartament 4 camere, et3, G+F+P, 1garaj pentru 2 mașini.Preţ:negociabil. Tel:0754.771.102

♦Vând casă în Sat Arginești

Com.Butoiești Jud.Mh,compusădin 6 camere,beci,etaj+parter, teren5.000 mp. Preţ:negociabil.Tel:0742.347.347, 0352.421.133

♦Vând Fermă Mică în SatIzvoarele,Mehedinţi, 5 ha,casă 4c a m e r e , a n e x e , p i v n i ţ ă ,8.000mp,pleaţ cu vie și pomiirigat,combină John Deere masătaiere3,80 m. Preţ:preţul zonei.Tel:0755.840.621, 0732.583.177.

♦Vând Fermă Mică în Izvoare-le-Mehedinţi-compusă din sediul

fermei, casă în sat -5 ha teren iri-gat, pomi și viţă de vie,combinăJohn Dere. Preţ:12.000 euro.

♦Închiriez apartamente mo-bilate și utilate în zonele CET șiStomatologie. Preţ 150 euro. Tel.0740472842.

Absolventă a Facultăţii de Hi-drotehnică doresc să lucrez. Tel.0770836620.

Page 31: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 31/3231

10 - 16 Noiembrie 2014

Talon de MICA PUBLICITATE - GRATUIT

Nume: ________________________________________________________________

Prenume: _______________________________________________________________

CI/BI: seria ________ Nr. __________________________

Localitatea: _____________________________________________________________TEXTUL ANUNȚULUI:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Trimiteți pe adresa: Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, strada I.C. Brătianu Nr. 11 A,

orice anunț de mică publicitate.

 Atenție! Pentru anunțurile matrimoniale, de comemorare sau deces este obligatorie furnizareanumelui complet și numărul de telefon.

Talon de MICA PUBLICITATE - GRATUIT

Nume: ________________________________________________________________

Prenume: _______________________________________________________________

CI/BI: seria ________ Nr. __________________________

Localitatea: _____________________________________________________________TEXTUL ANUNȚULUI:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Trimiteți pe adresa: Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, strada CRIȘAN, Nr. 25, etaj 2

orice anunț de mică publicitate.

 Atenție! Pentru anunțurile matrimoniale, de comemorare sau deces este obligatorie furnizarea

numelui complet și numărul de telefon.

Tel:0755.840.621, 0732.583.177.♦Vând set vase de gătit 6 buc cu

termostat din oţel inoxidabil,fundcu 3 straturi se spală foarteușor,acte la zi ,garanţie 3 ani. Preţ:negociabil. Tel:0754.520.261,

0252.362.882.♦Vând plită cu 2 ochiuri cu in-

ducţie electromagnetică,consumredus de curent, randament9 6 % , e f i c i e n ţ ă t e r m i c ămare,programare timp,oprire au-tomată, model Home,nefolosită.Preţ:negociabil. Tel:0754.520.261,0252.362.882.

♦Vând două bancuri metalicepentru lăcătușerie și sudură cuuși ,5 sertare ș i pol i ţă .Preţ:negociabil.Tel:0754.520261,

0252.362.882♦Vând sobă de teracotă, grătar,

ușe, cuptor. Preţ:negociabil.Tel:0754.520.261, 0252.362.882.

♦Vând sau închiriez aparta-ment 3 camere în Drobeta TurnuSeverin. Relaţii la tel. 0745/158060

♦Vând porci de la 100 Kg la200Kg. Tel. 0724. 344836

♦Vând convenabil: colţar sufra-gerie, canapea. Frigider stare bună.Tel:0748/564643

♦ Vând casă în Dr Tr Severin,

Str:Eroii de la Cerna,Nr 24. 270mp,cadastru, toate utilităţile.Tel:0771.480.161

♦ Închiriez spaţiu pe Str:GH.I.Șișești (fosta Cosminului) Nr30, spaţiu preferabil construcţie(făcut contract la înţelegere pe ter-men de ? ani) fără plata chiriei peacești ani. Tel:0748.564.643

♦Vând combină Class-Senator,masa3 m, motor Ford 3 pistoanestare impecabilă+echipamentefloarea soarelui. Preţ:7.000 euro.Tel:0746.928.899

♦Vând aparat de fotografiat„PRAKTICA”. Preţ atractiv și ne-gociabil. Tel. 0752/944015

♦Vând casă 2 camere + 10.000mp. teren intravilan. Preţ 50.000RON sau 15.000 Euro negociabil.Tel. 0747/859472 sau 0762/342883.

♦Vând casă în comuna Hinova– jud. Mehedinţi cu 4 camere, beci,încălzire centrală 150mp.

Preţ negociabil. Stanciu Ion.♦Vând casă la ţară - Opri-

șor :3 case în curte: 2 bătrânești ,

1 nouă cu etaj: la parter beci dinpiatră la etaj din caramidă. Spaţiu1300 mp. La 65 km de Severin. Preţnegociabil. Tel : 0756/536533 –0769/065930

♦Vând Orgă Roland VA 7 – sta-re foarte bună. Preţ 500 EURO ne-gociabil și Roland EXR E2 - 400EURO neg.(a fost cumparată nouăși folosită 2 luni, carte, cd-uri, style)Tel : 0756/536533 – 0769/065930

♦Vând teren intavilan 1000mp,(lângă centura ocolitoare aoraşului) zona Carrefour. Preţ: ne-gociabil. Tel:0252/388/092

♦Vând casă bătrânească în com.

Voloiac,cu 2 camere,antreu

sală,beci,separat bucătărie de

vară,bucătarie de iarnă,grajd pătul,c

uptor,curent,apă,grădină,pomi,vie

acasă şi la câmp pădure,teren extra-

vilan ferit de inundaţii şi alunecări.

Preţ:-negociabil. Tel:0252/362/882

sau 0745/520/261

♦Vând sistem home-cinema

5+1 deosebit, compatibil cu orice

sistem video, preţ negociabil. Re-

laţii la telefon 0751657411.

♦Vând apartament 2 cameresemidecomandat, G+F+P+T+AC,etaj 4, bloc din cărămidă, zonaStomatologie. Preţ 27.000 euro. Tel.

0724.755099♦Vând 3 mese de biliard nr 8 marca

Chesterfild,lemn masiv,coşuri dinpiele,suprafaţă semi rapidă,inclusivaccesorii, set bile, tacuri,suporttacuri şi cretă, lămpi 3 becuri,huse şi triunghiuri în perfectă starede funcţionare. Preţ atractiv şinegociabil,Tel:0722.207930

♦Vând mobilă sufragerie șifrigider,stare bună. Preţ convena-bil Tel:0720006852

♦Transport zilnic persoane inItalia, Spania,Portugalia, Franta,Belgia, nglia, Irlanda si Germaniala destiantie, cu masini moderneclimatizate. Tel.0721285100”

♦Caut menajera, persoana fărălocuinţă, ofer mâncare,cazare,îmbrăcăminte și 200 roni pe lună.Tel:0730811571

Inchiriez apartament cu 2camere, semidecomandat, parter,complet renovat-parchet, gresiesi faianta, usi lemn, usa met-alica acces, timplarie PVC, in-stalatii termice, sanitare, elec-trice noi.Spatiul este pretabilatat pentru locuinta cat si pen-tru spatiu comercial sau birou.Bucatarie complet utilata (ara-gaz, frigider, mobilier, hota,masina spalat).Pret: 150 euro/luna semimobilat sau 250 euro/

luna complet mobilat, plusgarantie.Apartamentul este

situat in zona Ionescu-Sisesti-Independentei. Relatii la tel.:0745641769.

♦Vand in Oras- Baia de Aramateren constructie casa, supafatateren 8750mp. Tel:0252-318898

♦ Vând în Vânju Mare

casă cu 3 camere,hol, beci,baie, bucătărie,anexe,fântână,grădină,

vie,facilităţi canal,dublu front

stradal,intabulată Preţ:18.900 eu-

ro-neg. Tel:0757/381/551

♦ Vând în Livezile

gospodărie cu două case bune

 bucătărie,anexe,grădină 6,5 ari şi

altă grădină de 30 ari cu heleşteu şi

arbori.Acte de mână. Preţ:29.000

ron-neg. Tel:0252/354/241

♦ Ofer spre închiriere în

Bucureşti Garsonieră confort

1,zona Eroii Revoluţiei,etaj1,complet mobilată şi utilată.

Tel:0726/211/643.

DIVERSE

♦Ofer garsonieră mobilată spreînchiriere, zona CPL, preţ 400RON (negociabil). Tel. 0740751113

♦Schimb apartament 3 ca-mere decomandat etaj 1 zonaAlion cu aprtament 2 cameredecomandate etaj 1 sau 2-zonă

apropriată. Tel:0352.806.946după ora 16.

Page 32: Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

8/10/2019 Buletin de Mehedinţi, Nr. 61/10 noiembrie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/buletin-de-mehedinti-nr-6110-noiembrie-2014 32/32