Boris Coretchi Thesis

download Boris Coretchi Thesis

of 184

Embed Size (px)

Transcript of Boris Coretchi Thesis

 • UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

  Cu titlu de manuscris

  C.Z.U: 338.439.54 : 339.56 (478)

  CORECHI BORIS

  DIVERSIFICAREA RELAIILOR ECONOMICE EXTERNE N

  DOMENIUL AGROALIMENTAR CA FACTOR AL EFICIENTIZRII

  COMERULUI EXTERIOR AL REPUBLICII MOLDOVA

  SPECIALITATEA: 08.00.14 - ECONOMIE MONDIAL; RELAII ECONOMICE INTERNAIONALE

  Tez de doctor n economie

  Conductor tiinific: Gribincea Alexandru, dr. hab., prof. univ.

  Autorul: Corechi Boris

  CHIINU, 2013

 • 2

  Corechi Boris, 2013

 • 3

  Cuprins

  ADNOTARE .............................................................................................................................................. 5

  LISTA ABREVIERILOR ...................................................................................................................... 8

  INTRODUCERE ...................................................................................................................................... 9

  1. ABORDRI CONCEPTUALE ALE COMERULUI EXTERIOR CA ELEMENT AL DIVERSIFICRII RELAIILOR ECONOMICE EXTERNE .................................................. 14

  1.1. Delimitri conceptuale ale relaiilor economice externe ..................................................... 14

  1.2. Comerul exterior ca form eficient a diversificrii relaiilor economice externe ............ 26

  1.3. Formarea i dezvoltarea conceptelor cu privire la relaiile comerciale externe .................. 36

  1.4. Concluzii la capitolul 1 ....................................................................................................... 49

  2. APRECIEREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A COMERULUI EXTERIOR AL REPUBLICII MOLDOVA N CONTEXTUL DIVERSIFICRII RELAIILOR ECONOMICE EXTERNE ................................................................................................................... 51

  2.1.Analiza comerului exterior i a filierei produselor agroalimentare din Republica Moldova .................................................................................................................................................... 51

  2.2. Influena factorilor asupra modificrii volumului comerului cu produse agricole din Republica Moldova .................................................................................................................... 74

  2.3. Promovarea comerului cu produse agricole ecologice cu scopul dezvoltrii sectorului agrar al Republicii Moldova ....................................................................................................... 86

  2.4. Concluzii la capitolul 2 ....................................................................................................... 92

  3. APLICAREA MODELELOR DE CUANTIFICARE A NIVELULUI DE

  DIVERSIFICARE A PRODUCIEI AGROALIMENTARE N DERULAREA OPERAIUNILOR EXPORT-IMPORT A REPUBLICII MOLDOVA.................................. 95

  3.1. Modaliti de cuantificare a nivelului de diversificare a produselor agroalimentare .......... 95

  3.2. Caracteristica nivelului de diversificare n cadrul ntreprinderilor agricole din Republica Moldova ................................................................................................................................... 106

  3.3. Influena diversificrii produselor agroalimentare asupra fluxurilor export-import al Republicii Moldova n contextul relaiilor economice externe ................................................ 108

  3.4. Concluzii la capitolul 3 ..................................................................................................... 118

  CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI ........................................................................ 120

  BIBLIOGRAFIE .................................................................................................................................. 123

  ANEXE ................................................................................................................................................... 132

  Anexa 1. Principalele direcii ale relaiilor economice externe ............................................... 132

  Anexa 2. Severitatea i riscul apariiei problemelor pertinente securitii alimentare prin prisma exporturilor ............................................................................................................................... 133

  Anexa 3. Evoluia exportului produselor agroalimentare al Republicii Moldova n perioada 2001-2011, mii dolari USD ...................................................................................................... 134

  Anexa 4. Evoluia importului produselor agroalimentare al Republicii Moldova n perioada 2001-2011, mii dolari USD ...................................................................................................... 135

 • 4

  Anexa 5. Balana comercial a comerului cu produse agroalimentare al Republicii Moldova n perioada 2001-2011, mii dolari USD ....................................................................................... 136

  Anexa 6. Evoluia produselor agroalimentare exportate de ctre Uniunea European n perioada 2001-2011, mii dolari USD ....................................................................................... 137

  Anexa 7. Indicele Avantajului Comparativ Relevat pentru produsele agroalimentare al

  Republicii Moldova fa de UE, n perioada 2001-2011 ......................................................... 138

  Anexa 8. Evoluia produselor agroalimentare exportate de ctre CSI n perioada 2001-2011, mii dolari USD ......................................................................................................................... 139

  Anexa 9. Indicele Avantajului Comparativ Relevat pentru produsele agroalimentare al

  Republicii Moldova fa de CSI, n perioada 2001-2011......................................................... 140

  Anexa 10. Nomenclatorul Mrfurilor utilizat n comerul exterior al Republicii Moldova clasat n 21 seciuni i 97 capitole ...................................................................................................... 141

  Anexa 11. Indicatorul intensitii comerului exterior per locuitor n statele lumii n perioada anilor 2009-2011 ...................................................................................................................... 144

  Anexa 12. Dinamica comerului exterior i partenerii comerciali ai Republicii Moldova n perioada anilor 2007-2011, mii dolari SUA ............................................................................. 149

  Anexa 13. Topul primelor 20 de ri ce dein ponderea cea mai mare n comerul exterior al Republicii Moldova .................................................................................................................. 151

  Anexa 14. rile partenere n comerului exterior al Republicii Moldova n anul 2011-2012 ...... .................................................................................................................................................. 152

  Anexa 15. Productivitatea medie la hectar a principalelor produse vegetale n gospodriile de toate categoriile din Republica Moldova, chintale ................................................................... 153

  Anexa 16. Topul a 10 ri ce dein ponderea cea mai mare n exportul Republicii Moldova ........ .................................................................................................................................................. 154

  Anexa 17. Topul a 10 ri ce dein ponderea cea mai mare n importul Republicii Moldova ....... .................................................................................................................................................. 155

  Anexa 18. Cuantificarea nivelului de diversificare a produciei la nivelul ntreprinderilor agricole ..................................................................................................................................... 156

  Anexa 19. Arborele produselor finale ale ntreprinderii agricole ............................................ 175

  Anexa 20. Schema-bloc Optimizarea fluxurilor EX-IM (exemplu 1) .................................. 176

  Anexa 21. Schema-bloc Optimizarea fluxurilor EX-IM (exemplu 2) .................................. 177

  Anexa 22. Schema-bloc Optimizarea fluxurilor EX-IM (caz general) ................................. 178

  Anexa 23. Acte de implementare ............................................................................................. 179

  DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII ........................................................ 183

  CURRICULUM VITAE ..................................................................................................................... 184

 • 5

  ADNOTARE

  Corechi Boris, Diversificarea relaiilor economice externe n domeniul agroalimentar ca factor al eficientizrii comerului exterior al Republicii Moldova, tez de doctor n economie, Chiinu, 2013.

  Structura tezei include: introducere, trei capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografie din 123 titluri, 23 anexe, 122 pagini de text de baz, 17 figuri, 22 tabele. Rezultatele obinute sunt publicate n 31 lucrri tiinifice.

  Cuvinte-cheie: comer exterior, sector agroalimentar, eficien economic, factori de producie, troc, relaii economice, produse ecologice, calitate, standarde internaionale.

  Domeniul de studiu l constituie aspectele teoretice, metodologice i practice ale eficientizrii comerului exterior al Republicii Moldova prin aspectele diversificrii relaiilor economice externe n domeniul agroalimentar.

  Scopul tezei const n analiza teoretico-practic a relaiilor economice externe; evaluarea i argumentarea diversificrii relaiilor economice externe n contextul eficientizrii comerului exterior al Republicii Moldova prin intermediul modelului de cuantificare a nivelului de

  diversificare a produciei agroalimentare n derularea operaiunilor export-import. Obiectivele lucrrii const n delimitarea conceptual a relaiilor economice externe;

  identificarea comerului extern ca form eficient a relaiilor economice externe; prezentarea aspectelor de formare i dezvoltare a conceptelor cu privire la relaiile comerciale externe; analiza comerului i a filierei produselor agroalimentare din Republica Moldova; determinarea influenei factorilor asupra modificrii volumului comerului agricole din Republica Moldova; promovarea comerului cu produse agricole ecologice cu scopul dezvoltrii sectorului agrar al Republicii Moldova; aplicarea modalitilor de cuantificare a nivelului de diversificare a produselor agroalimentare; relatarea caracteristicii nivelului de diversificare n cadrul ntreprinderilor agricole din Republica Moldova; determinarea influenei diversificrii produselor agroalimentare asupra fluxurilor export-import al Republicii Moldova n contextul relaiilor economice externe.

  Noutatea i originalitatea tiinific const n determinarea principalilor indicatori de eficientizare a comerului exterior, ct i nivelul de dezvoltare a acestuia n contextul diversificrii relaiilor economice externe; argumentarea necesitii promovrii comerului cu produse agricole ecologice cu scopul dezvoltrii sectorului agrar; aplicarea modelelor de cuantificare a nivelului de diversificare a produciei agroalimentare n derularea operaiunilor export-import a Republicii Moldova prin argumentare tiinific de sporire a eficienei comerciale a leguminoaselor pentru boabe.

  Problema tiinific important soluionat const n aspectele de mbuntire, instituionalizare i diversificare a relaiilor economice externe n gestionarea coerent a pieelor agroalimentare la diferite etape de dezvoltare cu acordarea ateniei deosebite asupra eficientizrii comerului cu produselor agroalimentare ecologice.

  Semnificaia teoretic a lucrrii const n metodologia tiinific argumentat prin procesul de analiz, apreciere a nivelului de dezvoltare a comerului exterior al Republicii Moldova n contextul diversificrii relaiilor economice externe; aplicarea modelelor economico-matematice de cuantificare a nivelului de diversificarea a produciei agroalimentare cu scopul eficientizrii operaiunilor export-import ale Republicii Moldova.

  Valoarea aplicativ a lucrrii. Aportul tiinific i inovator va contribui la identificarea metodelor celor mai eficiente a dezvoltrii i diversificrii relaiilor economice externe n domeniul agroalimentar, cu scopul profilrii i eficientizrii comerului exterior al Republicii Moldova.

  Implementarea rezultatelor tiinifice. Rezultatele cercetrilor tiinifice efectuate au fost publicate n reviste, culegeri ale simpozioanelor i discutate n cadrul dezbaterilor la conferinele tiinifice naionale i internaionale.

 • 6

  ,

  , , , 2013.

  : , , , 123 , 23 , 122 , 17 , 22 . 31 .

  : , , , , , , , , .

  , .

  - ; - .

  : ; , ; ; ; ; ; ; - .

  , ; ; - .

  , .

  , , ; - - .

  . .

  . , .

 • 7

  ANNOTATION

  Corechi Boris, The diversification of foreign economic relations in agri-food sector as a factor of the efficiency increasing of external trade of the Republic of Moldova, PhD Thesis in Economics, Chisinau, 2013.

  The thesis structure. The paper consists of an introduction, three chapters, general

  conclusions and recommendations, bibliography containing a list of 123 sources, 23 annexes, 122

  pages of the main text, 17 figures, 22 tables. The obtained results are published in 31 scientific

  papers.

  The key words: external trade, agri-food sector, economic efficiency, production factors,

  barter, economic relations, ecological products, quality, international standards,.

  The field of study concerns the theoretical, methodological and practical aspects increasing

  the efficiency of the foreign trade of the Republic of Moldova through the diversification of foreign

  economic relations in the agri-food sector.

  The purpose of the dissertation consists in theoretical and practical analysis of external

  economic relations; assessment and argumentation of diversification the external economic relations

  in conditions of improving the efficiency of external trade of the Republic of Moldova by

  measurement model the level of diversification the agri-food production in conducting export-import

  operations.

  The objectives of dissertation consist in identifying the conceptual boundaries of external

  economic relations as an effective form of external economic relations; presenting the aspects of

  concepts formation and development regarding external trade relations; analyzing the trade and distribution of agri-food products in the Republic of Moldova; determining the influence degree of

  factors on the modification of agricultural trade volume of the Republic of Moldova; promoting the

  trade of ecological agricultural products in order to develop Moldova's agricultural sector;

  implementing the quantification methods of the diversification level of agri-food products;

  highlighting the characteristic of diversification level within the agricultural enterprises of the

  Republic of Moldova; determining the impact of agri-food products diversification on the export-

  import flows of the Republic of Moldova in the context of external economic relations.

  The scientific novelty and originality consist in: the determination of the increasing

  efficiency main indexes of the external trade as well as its level of development in the context of

  external economic relations diversification; reasoning the necessity to promote the trade of ecological

  products in order to develop the agricultural sector; implementing the quantification models of the

  diversification level of the agri-food products in the development of export-import operations in the

  Republic of Moldova through the scientific argumentation of the necessity to increase the

  commercial efficiency of legumes.

  The important scientific problem solved contains in the aspects of improvement,

  institutionalization and diversification of foreign economic relations, coherent management of the

  agri-food markets at different stages of development with special focus on increasing the efficiency

  of trade with ecological agri-food products.

  The theoretical significance of the dissertation consists in the scientific methodology argued

  by the process of analysis, estimation of the development level of the external trade in the Republic

  of Moldova in the context of external economic relations diversification; application of economic-

  mathematical models quantifying the level of agri-food products diversification in order to increase

  the efficiency of export-import operations of the Republic of Moldova.

  The applied value of dissertation. Scientific and innovative contribution of the dissertation

  will help to identify the most effective methods of developing and diversifying foreign economic

  relations in the agri-food sector with the purpose of specializing and increasing the efficiency of

  Moldova's foreign trade.

  The implementation of scientific results. The results of scientific research have been

  published in journals, collections of symposia and discussed at national and international scientific

  conferences.

 • 8

  LISTA ABREVIERILOR

  ACR Avantajul Comparativ Relevat;

  BNS Biroul Naional de Statistic ;

  CA Cooperativ agricol;

  CSI Comunitatea Statelor Independente;

  EX Export;

  ha Hectar;

  HACCP Hazard analysis and critical control points/Analiza riscurilor i punctele critice de

  control;

  H-O-S Heckscher-Ohlin-Samuelson;

  IM Import;

  ISD Investiiilor Strine Directe;

  ISO Organizaia Internaional de Standardizare;

  MAIA Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare;

  Mln. Milioane;

  Mlrd. Miliarde;

  OMC Organizaia Mondial a Comerului;

  ONU Organizaia Naiunilor Unite;

  PEC Politica extern contemporan;

  PIB Produsul Intern Brut;

  PNB Produsul Naional Brut;

  PT Progresul tehnico-tiinific;

  PUI Piaa Unic Intern;

  q Chintale;

  RE Relaii Externe;

  REC Relaiile Economice Compensatorii;

  REE Relaii Economice Externe;

  REI Relaii Economice Internaionale;

  REN Relaiile Economice Nerambursabile;

  RES Relaiile Economice Subvenionate;

  RM Republica Moldova;

  SA Societate pe Aciuni;

  SRL Societate cu Rspundere Limitat;

  SUA Statele Unite ale Americii;

  SWOT Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportuniti),

  Threats (riscuri);

  UE Uniunea European;

  UEM Uniunea economic i monetar;

  URSS Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste;

  USD Dolari americani;

 • 9

  INTRODUCERE

  Actualitatea i importana problemei abordate. O form veche tradiional a relaiilor

  economice externe o constituie comerul exterior. Republica Moldova, dispunnd de o aezare

  geografic ce reprezint spaiul de intersecie a numeroaselor ci comerciale i comunicaii de

  conotaie regional, trebuie s utilizeze aceste avantaje n scopul diversificrii relaiilor

  economice externe; pentru aceasta, Republica Moldova urmeaz s-i utilizeze potenialul intern

  ntr-un mod intensiv i eficient.

  Sectorul agroalimentar este unul dintre sectoarele cele mai importante i cu o contribuie

  destul de impuntoare asupra economiei Republicii Moldova. La etapa actual, n condiiile

  caracterului limitat al resurselor n Republica Moldova, problema primordial const n

  mbuntirea i diversificarea relaiilor economice cu alte state n domeniul agroalimentar

  privind gestionarea eficient a relaiilor comerciale pe pieele acestora.

  Comerul cu produse agroalimentare ecologice reprezint un potenial considerabil att

  pentru pieele tradiionale, ct i pentru cele noi. Studierea tendinelor internaionale n domeniul

  produselor alimentare ecologice impune o orientare spre mecanismele de acces pe pieele noi de

  desfacere. Acest fapt este deosebit de important, deoarece Republica Moldova nu se poate baza

  numai pe pieele tradiionale. ns accesul pe pieele noi depinde preponderent de consolidarea

  relaiilor economice externe n domeniul agroalimentar i de securitatea alimentar a acesteia.

  Actualmente, problema securitii alimentare este una dintre principalele sisteme de asigurare a

  vieii umane i are o deosebit importan mpreun cu obiectivele de securitate generale

  economice i de securitate a ntregii ri.

  Abordarea pertinent a problemei securitii alimentare ca factor primordial al comerului

  exterior i a diversificrii relaiilor economice externe, presupune utilizarea unui instrument

  adecvat, alturi de gestionarea n condiiile eficientizrii multiplelor procese ce asigur accesul

  populaiei la produse agroalimentare de calitate corespunztoare i la preuri accesibile, printre

  care: informarea agricultorilor n ceea ce privete evoluia pieelor agricole, astfel nct acetia

  s-i poat planifica din timp producia i s o ajusteze la cerinele pieei; informarea

  agricultorilor n legtur cu nivelul preurilor practicate pe pieele din mediul urban, astfel nct

  acetia s poat negocia cu comercianii n condiii de egalitate fr intermediari, etc.

  Multitudinea problemelor ce stau n calea statelor este asigurarea necesitilor populaiei

  cu produse agroalimentare de nalt calitate, ndestularea cererii ntreprinderilor din ramurile

  industriei alimentare i de prelucrare cu materie prim, asigurarea necesitii exportului cu

 • 10

  materie prim agricol, stabilitatea pieelor alimentare, anume aceasta ducnd spre o dezvoltare

  i o diversificare a relaiilor economice externe.

  Scopul i obiectivele tezei. Scopul tezei const n analiza teoretico-practic a relaiilor

  economice externe; evaluarea i argumentarea diversificrii relaiilor economice externe n

  contextul eficientizrii comerului exterior al Republicii Moldova prin intermediul modelului de

  cuantificare a nivelului de diversificare a produciei agroalimentare n derularea operaiunilor

  export-import.

  n realizarea scopului menionat relev determinarea urmtoarelor obiective ale cercetrii:

  1. delimitarea conceptual a relaiilor economice externe;

  2. identificarea comerului extern ca form eficient a relaiilor economice externe;

  3. prezentarea aspectelor de formare i dezvoltare a conceptelor cu privire la relaiile

  comerciale externe;

  4. analiza comerului i a filierei produselor agroalimentare din Republica Moldova;

  5. determinarea influenei factorilor asupra modificrii volumului comerului agricole din

  Republica Moldova;

  6. promovarea comerului cu produse agricole ecologice cu scopul dezvoltrii sectorului

  agrar al Republicii Moldova;

  7. aplicarea modalitilor de cuantificare a nivelului de diversificare a produselor

  agroalimentare;

  8. relatarea caracteristicii nivelului de diversificare n cadrul ntreprinderilor agricole din

  Republica Moldova;

  9. determinarea influenei diversificrii produselor agroalimentare asupra fluxurilor export-

  import al Republicii Moldova n contextul relaiilor economice externe.

  Obiectul cercetrii. Lucrarea dat ancoreaz stabilirea metodelor i a mijloacelor ce stau

  la temelia dezvoltrii comerului cu produse agroalimentare al Republicii Moldova n modelul

  creterii i dezvoltrii relaiilor economice externe, promovarea comerului cu produse agricole

  ecologice cu scopul dezvoltrii sectorului agrar, elaborarea modelelor de cuantificare a nivelului

  de diversificarea a produciei agroalimentare n derularea operaiunilor export-import, incluznd

  date din ntreprinderile agricole ale raionului tefan Vod ce reflect activitatea economic a

  acestuia i alte surse care includ date statistice privind exportul Republicii Moldova.

  Metodologia cercetrii tiinifice a lucrrii se bazeaz pe aplicarea diverselor metode

  de cercetare, acordndu-se prioritate metodei dialectice, ca suport universal a gnoseologiei

  materiei cu elementele ei componente: analiza, sinteza, inducia i deducia, metoda

  monografic, metoda tabelar, metoda grafic, metoda de comparaie, clasificare etc.

 • 11

  Multitudinea aspectelor teoretice i practice privind abordrile conceptuale ale

  comerului exterior au fost studiate n lucrrile unor savani de notorietate ca: A. Smith, D.

  Ricardo, J. Mill, J. Keynes, F. List, D. Keynes, M. Porter, A. Marshall, N. Kaldor, T. Mun, A.

  Montchrestien, J.B. Colbert, E. Heckscher, B. Ohlin, F. Taussig, J.L. Williams, D. Angell, Al.

  Hamilton, B. Balassa, P.A. Samuelsson, P. Krugman, V. Leontiev, P. Pososhkov, O.I.

  Degteareva, T.N. Poleanova, J.Sarkisova, M. Manoilescu, etc.

  Un suport teoretico-tiinific al tezei au constituit concepiile i lucrrile savanilor de

  notorietate, precum: W.D. Nordhaus, E.F. Avdokushin, S.I. Dolgov, I.P. Faminsky, N. u, P.

  Roca, I. Galaju, V. Rojco, I. Cobzaru, Al. Gribincea, D. Moldovanu, V. Gheorghi, Al Stratan,

  T. Bajura, P. Catan, etc.

  Noutatea i originalitatea tiinific const n:

  1. determinarea principalilor indicatori de eficientizare a comerului exterior, ct i nivelul

  de dezvoltare a acestuia n contextul diversificrii relaiilor economice externe;

  2. argumentarea necesitii promovrii comerului cu produse agricole ecologice cu scopul

  dezvoltrii sectorului agrar;

  3. aplicarea modelelor de cuantificare a nivelului de diversificare a produciei

  agroalimentare n derularea operaiunilor export-import a Republicii Moldova prin argumentare

  tiinific de sporire a eficienei comerciale a leguminoaselor pentru boabe.

  Problema tiinific important soluionat const n aspectele de mbuntire,

  instituionalizare i diversificare a relaiilor economice externe n gestionarea coerent a pieelor

  agroalimentare la diferite etape de dezvoltare cu acordarea ateniei deosebite asupra eficientizrii

  comerului cu produselor agroalimentare ecologice.

  Importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii. Aportul tiinific i inovator va

  contribui la identificarea metodelor celor mai eficiente a dezvoltrii i diversificrii relaiilor

  economice externe n domeniul agroalimentar, cu scopul profilrii i eficientizrii comerului

  exterior al Republicii Moldova. Totodat va contribui la liberalizarea schimburilor comerciale i

  consolidarea relaiilor economice externe, la dezvoltarea sectorului agrar prin stabilitatea

  relaiilor productive, inflaie redus, impactul competitiv pe piaa produselor de nalt calitate,

  reducerea monopsonilor asupra productorului agricol, reducerea ratei dobnzii la creditele

  bancare, acoperirea costurilor la produsele agricole, reducerea preurilor la materiile prime

  agricole, majorarea subveniilor de stat, reducerea incertitudinii i riscurilor n procesele de

  comercializare a produselor finale, minimizarea exodului muncii din spaiul rural, perfeciunea

  formelor noi de organizare, minimizarea importurilor de produse agricole, etc.

 • 12

  Implementarea rezultatelor tiinifice. Concluziile efectuate, recomandrile i opiunile

  propuse privind diversificarea relaiilor externe i direciile de eficientizare a comerului exterior

  al Republicii Moldova n domeniul agroalimentar sunt parial utilizate n redresarea activitii

  economice n cadrul Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare al Republicii Moldova, ct

  i n cadrul unitilor agricole din republic.

  Pe lng aceasta, o importan deosebit pentru eficiena comerului exterior o are metoda

  de cuantificare a nivelului de diversificare a produselor agroalimentare pentru instituiile de

  profil i didactic n procesul de nvmnt desfurat n instituiile superioare i de cercetri

  tiinifice din Republica Moldova.

  Aprobarea rezultatelor cercetrii. Rezultatele cercetrilor tiinifice efectuate au fost

  publicate n reviste, culegeri ale simpozioanelor i discutate n cadrul dezbaterilor la conferinele

  tiinifice naionale i internaionale.

  Volumul i structura tezei. Teza este structurat din: introducere, trei capitole, concluzii

  generale i recomandri, bibliografie din 123 surse, 23 anexe, 17 figuri, 22 tabele, 122 pagini de

  text de baz.

  n introducere este relatat actualitatea i importana temei investigate, scopul i

  obiectivele tezei, reflectarea succint a noutii tiinifice, importana teoretic i valoarea

  aplicativ a lucrrii.

  n capitolul 1. Abordri conceptuale ale comerului exterior ca element al

  diversificrii relaiilor economice externe sunt abordate delimitrile conceptuale ale relaiilor

  economice externe, funciile comerului, raporturile dintre componentele sistemului relaiilor

  externe ce reflect eficiena acestora asupra comerului exterior, prezentarea aspectelor de

  formare i dezvoltare a conceptelor cu privire la relaiile comerciale externe, etc.

  n capitolul 2. Aprecierea nivelului de dezvoltare a comerului exterior al Republicii

  Moldova n contextul diversificrii relaiilor economice externe se analizeaz comerul

  exterior, indicatorii de eficientizare a acestuia i filiera produselor agroalimentare din Republica

  Moldova, prin aspectele de regionalizare i integrare, abordnd problema cercetrii prin

  mbuntirea i de a instituionaliza relaiile economice n gestionarea pieelor externe la diferite

  etape de dezvoltare, o atenie deosebit se atrage promovrii comerului cu produse

  agroalimentare ecologice n scopul dezvoltrii sectorului agrar, evideniind importana securitii

  alimentare ale acesteia. De asemenea, se acord atenie identificrii principalelor provocri n

  perspectiva dezvoltrii sectorului agroalimentar prin determinarea influenei factorilor asupra

  modificrii volumului comerului cu produse agricole. Totodat se identific care este importana

 • 13

  dezvoltrii i promovrii comerului cu produse agricole ecologice cu scopul dezvoltrii

  sectorului agrar al Republicii Moldova.

  Capitolul 3. Aplicarea modelelor de cuantificare a nivelului de diversificare

  produciei agroalimentare n derularea operaiunilor export-import a Republicii Moldova

  reflect modaliti de cuantificare a nivelului de diversificare a produselor agroalimentare,

  caracteristica nivelului de diversificare n cadrul ntreprinderilor agricole din Republica

  Moldova, ct i influena diversificrii produselor agroalimentare asupra fluxurilor export-import

  al Republicii Moldova n contextul relaiilor economice externe. n scopul obinerii unor

  concluzii pertinente s-a realizat schema bloc a optimizrii exporturilor i a importurilor prin

  reducerea costurilor de transport.

  Concluziile generale i recomandrile generalizeaz rezultatele cu caracter teoretic i

  practic asupra cercetrilor efectuate, ce relev unele deducii i msuri, care, n opinia noastr,

  vor contribui la diversificarea relaiilor economice externe n domeniul agroalimentar i a

  eficientizrii comerului exterior al Republicii Moldova.

  Cuvinte-cheie: comer exterior, sector agroalimentar, eficien economic, factori de

  producie, troc, relaii economice, produse ecologice, calitate, standarde internaionale.

 • 14

  1. ABORDRI CONCEPTUALE ALE COMERULUI EXTERIOR CA ELEMENT AL

  DIVERSIFICRII RELAIILOR ECONOMICE EXTERNE

  1.1. Delimitri conceptuale ale relaiilor economice externe

  O parte component a politicii economice a unui stat este relevat de politica comercial,

  care vizeaz sfera relaiilor economice externe ale acestuia. Politica comerciala reprezint

  totalitatea reglementarilor adoptate de un stat cu caracter administrativ, juridic, fiscal, bugetar,

  financiar, valutar etc., n scopul promovrii sau restrngerii schimburilor comerciale externe i a

  protejrii economiei naionale de concurena strin [25].

  n relevarea relaiile economice externe, politica comercial este un factor important al

  creterii economice, fiind principalul obiectiv pe termen lung, pe care statele l urmresc cu

  ajutorul instrumentelor i msurilor de politica comercial ce rezid stimularea dezvoltrii

  economiei naionale, ct i protejarea acesteia de concurena strin [25].

  Drept urmare, politica comercial a fiecrui stat trebuie s ndeplineasc trei funcii

  principale:

  1. promovarea, diversificarea relaiilor economice externe, adic impulsionarea

  exporturilor;

  2. protejarea economiei naionale de concuren strin, ceea ce presupune reglementri i

  controlul asupra importurilor;

  3. urmrirea realizrii unui echilibru dinamic n balana comercial i balana de pli,

  concomitent cu sporirea rezervei valutare a statului [25].

  Din obiectivele pe termen lung se direcioneaz mai multe obiective pe termen scurt i

  mediu:

  a. perfecionarea structurii schimburilor comerciale externe;

  b. fie restrngerea, fie stimularea comerului cu anumite produse sau grupe de produse;

  c. orientarea geografic a fluxurilor comerciale exterioare: restrngerea acestor fluxuri

  cu unele ri i dezvoltarea lor cu altele, adic diversificarea REE;

  d. mbuntirea raportului de schimb prin sporirea puterii de cumprare a exportului.

  Toate aceste obiective sunt diferite de la stat la stat, n funcie de condiiile interne i

  internaionale [25].

  Studiind bazele fundamentele ale politicii comerciale, un interes deosebit le reprezint

  punctele de vedere ale cercettorului american Bla Balassa, care a atras atenia asupra faptului

  c rile dezvoltate, n special n Europa de Vest, tot mai mult negociaz reciproc cu mrfuri

 • 15

  difereniate a aceleiai ramuri. Acest tip de comer nu putea gsi o explicaie acceptabil n

  cadrul oricrei dintre teoriile de mai sus. Teoria elaborat de el studiaz comerul internaional

  din punct de vedere al gradului de diversificare a nomenclaturii de produse, mprind comerul

  internaional n dou fluxuri - comerul intra-sectorial i inter-sectorial [88, p. l25-127]. Bla

  Balassa separ comerul intra-sectorial i cel inter-sectorial n baza unui ir de caracteristici

  principale, care sunt:

  1. Condiiile de asigurare a factorilor de producie. Comerul intra-sectorial se dezvolt

  n condiiile asigurrii similare sau asemntoare a factorilor de producie, n timp ce, cel inter-

  sectorial se dezvolt asigurrii diferite.

  2. Caracterul subiecilor implicai n comer. In condiiile comerului intra-sectorial

  negocierea are loc reciproc n mare parte ntre rile dezvoltate i n curs de dezvoltare, ct i

  rile de dimensiuni diferite. n condiiile comerului inter-sectorial - de regul are loc ntre rile

  dezvoltate i cele ce au aceiai dimensiuni.

  3. Deosebirile dintre produsele comercializate: primul se efectueaz de regul cu mrfuri

  eterogene, al doilea cu mrfuri omogene. Cu toate acestea, n unele cazuri, poate avea loc i

  comerul intra-sectorial cu mrfuri omogene. Acest lucru se explic prin reducerea costurilor de

  transport sau a cheltuielilor sezoniere.

  4. Gradul de prelucrare a materiei prime: n cazul comerului intra-sectorial rile

  negociaz de regul cu piese i componente, iar la comerul inter-sectorial - cu produsul finit.

  5. Nivelul de impact sociale. Comerul intra-sectorial, este mai inofensiv, din punct de

  vedere social, el nu duce la deplasarea grupurilor mari a forei de munc din sectoarele a cror

  exporturi se reduc, n sectoarele crora exporturile sunt n cretere. Pe de alt parte, comerul

  inter-sectorial duce la consecine sociale semnificative, legate de deplasarea trans-sectorial a

  forei de munc [123].

  Bla Balassa este un adept al reglementrilor supranaionale a procesului de integrare. El

  identific cinci etape ale procesului de integrare: o zona de comer liber, uniunea vamal,

  uniunea economic, uniunea monetar i a integrrii politice. Rolul organismelor supranaionale

  crete de la o etap la alta [89, p. 2].

  O bun parte a comerului extern al Republicii Moldova este n mod explicit inter-

  sectorial, atunci cnd produsele finite ale unei ramuri sunt schimbate cu produsele finite ale altei

  ramuri. Acest lucru explic parial necesitatea de a proteja sectoarele slab dezvoltate de ravagiile

  concurenei strine prin intermediul tarifelor de import.

  Pe teoria avantajelor comparative a factorilor de producie se bazeaz i adepii

  interveniei active a statului n economie de J. Keynes i adepii lui.

 • 16

  Abordarea contemporan keynesian n evaluarea rolului i importanei factorului

  comerului exterior se bazeaz pe conceptul fundamental de reglare anticiclic de stat, n scopul

  de a influena asupra cererii agregate i a o aduce n conformitate cu oferta agregat.

  Ideea de intervenie a statului n relaiile de pia D. Keynes le considera logice. n scopul

  de a realiza echilibrul macroeconomic, pentru a preveni crizele i omajul n mas, n opinia lui

  D. Keynes, statul ar trebui s asigure abundena de moned n ar, i ieftinirea lor pentru

  antreprenorii care primesc o cantitate de bani din creditele bancare, la o rat destul de redus.

  Ieftinirea i disponibilitatea creditelor asigur o posibilitate real pentru investiii n producie,

  extinderea ei, i, n consecin, reducerea omajului, creterea capacitii de cumprare a maselor

  monetare. n scopul de a asigura ocuparea forei de munc deplin, Keynes D. considera

  admisibile limitele la importul bunurilor strine, subveniile exporturilor etc. [78, p. 21].

  Keynesismul contemporan apare ca o serie de curente din care de obicei sunt evideniate

  dou dintre cele mai elocvente: post-keynesism i neo-keynesism [51, p. 162].

  Din primul face parte vechea generaie a keynesienilor, care cred c sistemul teoretic a lui

  D. Keynes a pus bazele teoriei i a politicii macroeconomice moderne. n cadrul acestui concept

  a fost dezvoltat teoria integrrii pozitive i negative.

  Integrarea negativ treptat lichideaz barierele administrative care mpiedic la libera

  circulaie a factorilor de producie - a capitalului, mrfurilor, serviciilor i a forei de munc.

  Integrarea pozitiv poart un caracter instituional, esena ei este privit prin prisma unei

  politici unice de coordonare n volumul, ce corespunde soluionrii problemelor fundamentale

  din economie. Integrarea pozitiv include urmtorii parametri: politica economic anticiclic,

  reglarea de stat a preurilor, protecionismul agrar, planificarea economic, utilizarea resurselor

  naionale, politica fiscal, meninerea stabilitii balanei tarifare, politicile financiare interne,

  libera circulaie a mrfurilor, serviciilor i ali factori de producie n cadrul uniunii vamale. Pe

  msura transmiterii funciilor de mai sus a statului naional sub jurisdicia organelor supra-

  naionale, procesul de integrare devine o calitate pozitiv.

  n centrul ateniei a neo-keynesienilor - noua micare din Cambridge, stabilit n anii 80,

  este rolul comerului exterior i factorilor externi n economia naional i global. Fondatorul

  acestei micri este N. Kaldor, deoarece o mare influen asupra formrii doctrinei a exercitat-o

  conceptul creterea economic bazat pe export.

  N. Kaldor considera c problema incompatibilitii de economii i investiii este relevant

  pentru rile cu un grad ridicat de restrngere a economiei. Pentru rile ale cror economii sunt

  orientate spre comerul exterior, cu un bilan comercial activ, nivelul ocuprii forei de munc

  este determinat de factorul economic extern, care este o diferen semnificativ. El considera

 • 17

  greit politica guvernamental postbelic, orientat spre instituirea raportului optim de investiii

  i economii n detrimentul sarcinii mai actuale de stimulare a exportului [108]. N. Kaldor

  considera c este mai preferabil dezvoltarea economiei spre export.

  n opinia noastr, avantajul de cretere economic, condus de exporturi, const n aceea

  c el permite de a delimita reglarea capitalului i consumului astfel, nct restricia consumului

  este asigurat de creterea cererii externe pentru produsele autohtone. Creterea rapid a rilor

  n curs de dezvoltare este bazat pe export [90, p. 169].

  Aceast teorie este excentric, n opinia noastr, prin faptul c este aplicabil pentru o

  economie deschis i se bazeaz pe ideile fundamentale ale controlului la import, i care este

  considerat ca singurul mijloc macroeconomic de a asigura echilibrul cererii n ansamblu i

  ocuparea forei de munc n ar.

  Economistul american M. Porter n anul 1991, a publicat, Teoria avantajele competitive

  ale naiunilor, iar n anul 1993 a publicat lucrarea Concurena internaional: avantajele

  competitive. n acest studiu este n detaliu elaborat o abordare cu totul nou a problemelor

  legate de comerul exterior. Acest fel de ncercare de a rezolva problema de mbinare a

  intereselor ale economiei naionale i interesele firmelor participante n comerul exterior, M.

  Porter l explic astfel: Pe pieele externe concureaz firmele, nu rile. Este necesar s

  nelegem cum ntreprinderile creeaz i menin un avantaj competitiv, pentru a nelege rolul

  rii n acest proces [82, p. 51].

  Conceptul de competitivitate internaional a naiunii, a fost dezvoltat de M. Porter n

  baza studiului de experien practic a companiilor din 10 ri industriale importante, crora le

  revine aproape jumtate din exporturile mondiale. Premisele lui teoretice au servit ca baz pentru

  elaborarea recomandrilor la nivel de stat n anii 90, pentru a spori competitivitatea mrfurilor

  comerciale n Australia, Noua Zeeland i SUA.

  n abordrile lui M. Porter despre abordri considerate moderne i dinamice, a pornit de

  la premisa c ntreprinderile pot obine avantaje competitive prin deinerea avantajelor

  tehnologice i nu prin abundena relativ a factorilor de producie. Avantajul tehnologic se obine

  prin inovare, prin valorificarea inteligenei umane. Albert Einstein citat de M. Porter, spunea:

  Imaginaia este mai important dect tiina [82, p. 49]. Iar inovarea nu este dect rodul

  imaginaiei unor oameni inteligeni. Dup cum a observat M. Porter, Japonia i China au

  cunoscut o dezvoltare rapid dup cel de-al doilea rzboi mondial datorit faptului c au reuit s

  nlocuiasc lipsa resurselor prin inovarea tiinific i tehnologic. Firmele pot crea avantaje

  competitive prin strategiile adoptate, prin gama de produse obinute i prin drepturile de

  proprietate intelectual deinute, iar proprietatea intelectual are rdcini n puterea

 • 18

  imaginaiei. Porter arat c avantajele competitive ale unei ri sunt influenate de dou

  categorii de determinani care alctuiesc structura puternic a unui diamant naional, figura

  1.1.

  Fig. 1.1. Diamantul lui Porter - determinanii avantajelor competitive ale naiunilor

  Sursa: [113, p. 125].

  n diamantul lui Porter, autorul i fundamenteaz concepia pe baza unui set amplu de

  date statistice cu privire la anumite sectoare industriale/servicii din rile ce dein o poziie

  semnificativ n comerul internaional; el introduce conceptul de clusters, prin aceasta

  nelegnd un grup de ntreprinderi interconectate, furnizori i alte instituii ce se consolideaz n

  anumite locaii [119], elementele principale analizate sunt prezentate astfel:

  1. Determinanii factoriali:

  a. Resursele umane: numrul, structura pe vrste, calificarea, costurile, atitudinea fa de

  munc, disciplina;

  b. Resursele naturale: poziionarea geografic, clima, solul, subsolul, apa, abundena,

  accesibilitatea, costul acestor resurse.

  c. Resursele de cunotine se refer la cantitatea de cunotine tiinifice, tehnice i comerciale

  ncorporate n bunurile i serviciile comercializate pe plan mondial. Aceste resurse se afl

  stocate la nivelul universitilor, instituiilor de cercetare, precum i la nivelul

  compartimentelor de cercetare ale firmelor.

  d. Resursele de capital se refer la costul capitalului disponibil pentru producie sau la

  investiiile strine directe i de portofoliu.

  e. Infrastructura are influen asupra competitivitii unei ri (reelele de transport, serviciile

  potale, reelele de distribuie a energiei electrice, comunicaiile).

  Strategia firmei,

  structura i rivalitile

  Industriile din amonte,

  aval i integrate orizontal

  Determinanii cererii

  Determinanii factoriali

 • 19

  2. Determinanii cererii se refer la dimensiunea, structura, internaionalizarea i

  ritmul de cretere al cererii, complexitatea cumprtorilor, capacitatea unei industrii naionale

  de a prefigura cererea mondial, etc.

  3. Ramurile industriale din amonte i aval contribuie la creterea competitivitii

  internaionale a productorului.

  4. Strategia i structura firmelor i concurena dintre acestea includ obiectivele

  firmelor, metodele de management utilizate, motivarea salariailor, nivelul competiiei

  existente n industrie, etc.

  A doua categorie de factori o formeaz, n opinia lui Porter, guvernul i ansa,

  reprezentat n figura 1.2. Spre deosebire de D. Ricardo (adeptul unei economii libere de

  intervenia statului), M. Porter consider c guvernul are un rol principal n influenarea evoluiei

  factorilor de producie prin politici de investiii, subvenii, prin reglementarea pieelor de capital,

  prin politici educaionale. Guvernul singur, ns, nu are puterea de a crea avantaje competitive.

  Politicile publice trebuie s se armonizeze cu cele private pentru construirea unei configuraii

  durabile a diamantului. Companiile dobndesc avantaje competitive acolo unde locaia

  activitilor lor le permite s obin acumulrile adecvate de active i cunotine specializate,

  unde primesc prompt i sugestiv informaii despre cerinele pieei; unde scopurile proprietarilor,

  managerilor i lucrtorilor converg spre investiii durabile; unde climatul macroeconomic este

  mai dinamic i mai provocativ [82, p. 30].

  Fig. 1.2. Diamantul lui Porter complet

  Sursa: [113, p. 125].

  Firmele reuesc acolo unde diamantul naional este cel mai favorabil. Structura

  diamantului este dinamic, ntre factori existnd o permanent interdependen. De aceea, se

  Strategia firmei,

  structura i rivalitile

  Industriile din amonte,

  aval i integrate orizontal

  Determinanii cererii

  Determinanii factoriali

  Guvernul

  ansa

 • 20

  poate concluziona c o ar nu se poate baza pe un singur avantaj competitiv, cum ar fi fora de

  munc ieftin.

  Diamantul se va afla n dezechilibru static, iar avantajul competitiv poate fi pierdut

  ntruct fora de munc ieftin dintr-o ar poate fi nlocuit cu o for de munc i mai ieftin

  dintr-o ar mai puin dezvoltat. Deci avantajul competitiv al unei ri trebuie s se bazeze pe o

  configuraie durabil a diamantului.

  n viziunea lui M. Porter, economiile naionale parcurg patru stadii ale dezvoltrii

  avantajelor competitive n cadrul creterii economice. Aceste stadii reflect sursele avantajului

  unei ri precum i natura ramurilor industriale de succes.

  1. stadiul avantajelor determinate de dotarea cu factori de producie;

  2. stadiul avantajelor competitive determinate de investiii;

  3. stadiul avantajelor competitive determinate de inovare;

  4. stadiul avantajelor competitive determinate de avuia naional.

  M. Porter observ c diferenele manifestate ntre ri n abundena factorilor nu sunt att

  de importante ca diferenele tehnologice. De multe ori abundena factorilor ar putea reduce

  avantajul competitiv pentru c apare risipa. Raritatea factorilor, n schimb, ar putea stimula

  inovaia. Competitivitatea naional nregistreaz o continu cretere n primele trei stadii, iar n

  al patrulea economia ar putea intra n declin. Teoria lui Porter a pus bazele unei politici naionale

  bazate pe competitivitate i a fost admirat de unii i criticat de alii. Criticile aduse teoriei se

  refer la metodologia de analiz utilizat de Porter, la ideea localizrii unui diamant puternic

  numai acolo unde exist industrii competitive la nivel mondial, la stimularea rilor n curs de

  dezvoltare la promovarea unor politici care le pot fi duntoare [82, p. 41]. Printre cauzele care

  pot duce la distrugerea diamantului, adic la pierderea unui avantaj competitiv (n viziunea lui

  Michael Porter) se numr: modificrile tehnologice, nrutirea determinanilor factoriali,

  reducerea competitivitii n interiorul economiei naionale, instabilitatea politic sau economic,

  interveniile nejustificate ale statului la nivelul pieei.

  n cele mai recente studii, cercettorii innd cont de teoriile clasice, i unele completri

  de baz, autorii susnumii i ali autori tind s adapteze conceptul lor n practic. Astfel,

  cercettorul i economistul Yves D. Kernel dezvolt ipoteza de grupuri concurente,

  considernd c o organizaie sau alta a lucrtorilor, n special sindicatele, creeaz obstacole

  pentru trecerea lucrtorilor n alte sectoare i ramuri ale acesteia, n special legate de sectoarele

  de export [86, p. 19].

  Preul mrfurilor n aceste condiii nu poate fi n conformitate cu costurile reale ale forei

  de munc, timpului de munc. Structura comerului n acest caz, se va abate de la existentul

 • 21

  principiul al costurilor comparative, deoarece nivelul salariilor, din cauza existenei grupurilor

  de concuren, este diferit de la un sector la altul. Decizia hotrtoare va rmne dup raportul

  dintre cerere i ofert. Celebrul cercettor, economistul i specialistul n domeniul dreptului

  internaional Alfred Marshall, la rndul su, subliniaz rolul ofertei n formarea preurilor.

  Cererea internaional pentru produsele acestei ri se extinde considerabil, accentueaz el n

  cazul n care ara n ansamblu va propune mrfurile sale n condiii mai favorabile pentru

  cumprtori, i, invers, atunci cnd va impune condiii favorabile pentru ea nsi [110, p. 124].

  Marshall, accentund atenia asupra ofertei, conchide c rile bogate pot fi fondatori n

  producerea a noilor bunuri, economisind relaiile comerciale largi i bine-stabilite, de asemenea,

  sunt capabili s adapteze producia de anumite bunuri la capacitatea diferitor piee, dect rile

  srace, i ca rezult vor obine mai multe beneficii din comerul exterior. Locul de amplasare a

  rii n diviziunea internaional a muncii, n comerul internaional este determinat de ofert i

  de elasticitatea acesteia.

  n conformitate cu aceasta, A. Marshall introduce n teoria comerului internaional curba

  cererii i ofertei reciproce ca indicatorul condiiilor optime de comer exterior. Partea sa

  predominant n teoria clasic a comerului internaional, i multiplele sale interpretri

  contemporane explic sensul comerului exterior, beneficiile economice pentru participani,

  diferenele dintre ri n dotarea cu factori de producie. Cu ct sunt mai mari aceste diferene, cu

  att exist mai multe anse egale (n alte condiii similare) pentru comer i beneficii primite de

  rile tere.

  n realitatea economic, mai ales actualmente, partea predominant a schimbului

  internaional i revine rilor industrializate cu caracteristici factoriale similare de asigurare cu

  resurse naturale. n esen, crete considerabil rolul avantajelor achiziionate, asociate de

  procesul inovaional. Conform teoriei de Similitudinea rilor, n aceast situaie o ar

  dezvoltat are mai multe anse s-i adapteze produsele la pieele rilor similare.

  n ultimii ani, n elaborrile teoretice ale problemelor comerului internaional se pune

  accentul pe necesitatea de a analiza microeconomia, nivelul companiilor i ntreprinderilor.

  Acest lucru este determinat de creterea n mod semnificativ a volumului i creterea rolului

  schimbului internaional intra-sectorial [73, p. 27].

  Dezvoltarea i diversificarea relaiilor externe, inclusiv, a comerului exterior, transform

  relaiile economice externe ntr-un factor important al creterii economice i totodat enun

  problemele independenei economice (i nu numai), a dependenei rilor i interdependena lor.

  Evideniind perspectivele, cercettorii autohtoni i strini remarc c n condiiile create

  n domeniul economiei mondiale, raportul dintre factorii bazici de producie se va schimba n

 • 22

  mod inevitabil. Aceasta n primul rnd se refer la forele de munc, din cauza creterii

  accelerate a populaiei n rile n curs de dezvoltare, i de asemenea, la agravarea problemelor

  de limitare a resurselor naturale, mai ales n rile dezvoltate [27]. Proclamarea sloganului la

  predominarea politicii, antreprenorialului liber, care ns nu respinge interveniile limitate a

  statului n economie, inclusiv n domeniul comerului exterior. Acest lucru este sprijinit prin

  referire la experiena din Japonia, Taiwan, Republica Coreean. De fapt, trebuie s se ia n

  consideraie cele patru circumstane.

  n primul rnd, constituirea i dezvoltarea produciilor multiramurale n anumite ri, care

  pot inhiba comerul internaional.

  n al doilea rnd, introducerea i utilizarea pe scar larg a produciei flexibile, care va

  face mai eficient producia intern n cantiti mici i va reduce interesul spre import.

  n al treilea rnd, innd cont de cota avansat i creterea rapid a ponderii serviciilor n

  consum i n schimbul internaional se va reduce relativ rolul comerului cu mrfuri, ct i

  costurile totale de producie ale acestuia.

  n al patrulea rnd, relaiile de comer liber au mari beneficii, deoarece liberul schimb

  asigur n final - creterea consumului, utilizarea mai eficient a resurselor (factorilor de

  producie), de munc, capital, pmntul i n general creterea nivelului de trai.

  Cu toate acestea, n realitate, ideea de comer liber este acceptat numai n statutul

  organizaiilor internaionale. Aceast situaie este cauzat de existena altor state, care sunt n

  confruntare i care nainteaz n faa guvernului angajamentul de a asigura interesele naionale,

  inclusiv prin msuri protecioniste. Aproape fiecare ar utilizeaz restricii comerciale.

  Aa cum am menionat, din punct de vedere istoric, doctrina comerului liber a existat

  cu elemente de protecionism. Tendina principal a opiniei exprimate de ctre adepii

  protecionismului, era legat de influena statului asupra pieelor de bunuri i servicii i a

  discriminrii anumitor categorii de mrfuri strine n scopul protejrii productorilor autohtoni.

  Aceste argumente purtau att caractere teoretice, ct i practice. Au fost ntreprinse ncercri de a

  moderniza teoriile neoclasice pentru argumentarea protecionismului [52, p. 120].

  La nceputul secolului XX economistul austriac Robert H. Schuller a contribuit la

  rspndirea pe scar larg a doctrinei de factori de producie neutilizai. El considera c un

  tarif mic poate duce la includerea n producie a factorilor suplimentari, n special a forei de

  munc i a pmntului. n plus, Robert H. Schuller afirma, c protecionismul n conformitate cu

  conceptul neoclasic, trebuie s introduc stimulente suplimentare pentru importul de capital sau a

  imigrrii forei de munc, precum i de a lrgi producia naional [72].

 • 23

  Pe de alt parte, cercettorul romn M. Manoilescu, combina n acelai timp

  protecionismul cu imperfeciunea diviziunii ramurale a forei de munc n rile aflate n curs de

  dezvoltare din Europa. n baza a numeroase calcule statistice M. Manoilescu, a demonstrat c, n

  rile n curs de dezvoltare munca n cea mai mare parte este concentrat n sectorul agrar i prea

  puin n domeniul industrial, unde exist un nivel exagerat de muncitori.

  Constatarea gndirii problemei industrializrii de ctre cercettor, const c rile

  dezvoltate trebuie s fie interesate n industrializarea celor subdezvoltate, ntruct ea sporete

  capacitatea de cumprare a rilor srace, ele achiziionnd o cantitate mai mare de mrfuri de la

  cele bogate. Totodat, el elaboreaz protecionismului general. Criteriul de determinare a

  ramurilor ce au nevoie de protecie este nivelul productivitii muncii. Derularea proteciei

  ramurilor care au o productivitate a muncii mai mare dect media naional. Prin industrializare

  are loc deplasarea de capital i de fore de munc din ramurile cu o productivitate mai mic

  (agricultura) ntr-o ramur cu o productivitate mai mare [47, p. 252].

  Cercettorii enumerai mai sus considerau protecionismul innd seama de condiiile

  modificate ale funcionrii conceptului neoclasic. n ambele cazuri, era vorba de celelalte ri

  europene, de preferin cu populaie rural.

  Actualmente, argumentele pentru protecia sectorului industrial naional devine tot mai

  variat. Variaia argumentelor n favoarea introducerii restriciilor la general, i a securitii

  vamale n special, se folosete condiia cu privire la necesitatea de a proteja industria naional

  aflat n curs de formare. Acest argument a fost dezbtut pe larg la nceputul formrii produciei

  capitaliste n toate rile. n SUA, de exemplu, protecia a avut loc prin intermediul tarifelor

  ramurilor create n sectorul industrial a fost aplicat de ctre activistul american Alexander

  Hamilton la sfritul secolului al XVII-lea, n acelai timp a fost publicat lucrarea lui Adam

  Smith.

  Argumentele n favoarea protecionismului au fost utilizate mai avansat de Friedrich List,

  n Germania, P. Pososhkov n Rusia i ali cercettori ai secolului XVIII i XIX.

  Odat cu apariia diviziunii internaionale a muncii n rile n curs de dezvoltare, ideile

  protecionismului s-au rspndit tot mai larg. Sensul securitii sectorului industrial creat,

  prevede urmtoarele: ara dispune de unele avantaje comparative n producerea unor bunuri, dar

  din cauza lipsei de cunotine i a unui volum redus de producie, industrial poate iniia

  fabricarea lor, de aceea este nevoie de o protecie temporar, pentru c sectorul industrial este n

  faza de formare. Dup atingerea maturitii sau a nivelului avansat a sectorului industrial i

  pentru a asigura producia n mas, protecia poate fi exclus.

 • 24

  n viziunea noastr, o astfel de poziie este convingtoare. Este dificil s-i imaginezi, c

  sectorul industrial nou creat poate rezista luptei concureniale cu sectorul industrial al unei ri

  dezvoltate.

  Totui, problema const n alegerea sectorului industrial, care are necesitate inevitabil de

  protecie i care posed un nivel relativ de avantaje. n caz contrariu, exist o dezvoltare

  incorect a anumitor sectoare i exist pierderi semnificative pentru societate cauzate de sprijinul

  sectorului industrial ineficient. De regul, sectorul industrial protejat, menine n mod normal o

  ntrziere de lung durat a activitii sale, rmnnd n urma dezvoltrii economice, totodat el

  devine o povar pentru societate, ct i aduce la scadena eficienei de producie.

  Spre exemplu, n SUA, pn n anii 70 ai secolului trecut existau impozite considerabile

  pentru oelul importat, totodat exista un nivel sczut al eficienei de producie n industria

  siderurgic. Cu toate acestea, industria siderurgic, care se afla n condiiile taxelor vamale

  ridicate la importul oelului i a fontei, era relativ slab dezvoltat i ineficient. Acest argument

  este mai potrivit pentru rile n curs de dezvoltare, unde de obicei exista lipsa de capital.

  n calitate de contra-argument important servete opinia c protecia vamal nu apare ca

  un mod optim, asigurnd crearea unei industrii competitive. Dup cum demonstreaz practica, un

  mod mai eficient - este acordarea de subvenii n producie.

  Principiul despre industria n curs de dezvoltare este folosit nu numai pentru a proteja

  sectoarele noi, ct i pentru a sprijini ramurile mai vechi, cea mai mare parte a crora este

  necompetitiv n comparaie cu productorii strini. Argumentul principal este pericolul scderii

  produciei.

  n practic, astfel de argumente abstracte conduceau la programele concrete de

  liberalizare. Motivul creia, c mijloacele suplimentare de la creterea nivelului de trai a rii s

  fie mprite ntre toi membrii societii. Cantitatea, revenit fiecrui individ, este att de

  nesemnificativ ca el nu are nici o idee despre asta. ns scderea nivelului de trai a unui

  productor concret nu va trece pentru el indispensabil, i n cazul sectorului monopolizat, el are

  de obicei o oportunitate de a face lobbyism, impunnd taxe de import neavantajoase.

  La nceputul anilor 30, cunoscut n istoria economiei sub denumirea de Marea

  Depresie, a fost naintat lozinca despre necesitatea proteciei locurilor de munc.

  Este dificil de a pune la ndoial, faptul c introducerea tarifelor vamale ar putea spori

  nivelul ocuprii forei de munc n industria autohton. Tariful pentru oel, introdus n SUA n

  anii 30, a sporit brusc ocuparea forei de munc din ar i, n special, n Pennsylvania, unde

  sunt concentrate ntreprinderile pentru topire a oelului [117, p. 131].

 • 25

  Cu toate acestea, acest lucru este adevrat numai n msura n care este imposibil

  organizarea programelor alternative de folosire a forei de munc. Admisibilitatea soluionrii

  problemei omajului, prin creterea tarifelor la import va fi determinat de faptul, dac are oare

  omajul un caracter structural sau temporar (oportunist). Introducerea tarifului nu va schimba

  esenialul, deoarece n mod evident, pstrarea unei ramuri ineficiente va duce doar la cheltuieli

  nerecuperabile.

  Alternativa performanei consta n organizarea programelor de folosire eficient a forei

  de munc, inclusiv reciclarea, sau doar pensionarea anticipat. De exemplu, o astfel de situaie,

  exist n industria naval din Marea Britanie, unde vrsta medie a lucrtorilor este de peste

  cincizeci de ani, iar recalificarea lor este foarte costisitoare i ineficient. n Republica Moldova

  situaia similar poate fi urmrit practic n toate sectoarele, deoarece situaia economico-social

  este foarte redus i persist procesul de migraiune al persoanelor tinere calificate.

  Aproape de argumentul de mai sus este protecia protecionist, n scopul de a crea o

  economie independent. Motivul acesteia, este c rile n curs de dezvoltare, care furnizeaz

  materii prime pe pieele internaionale depind de fluctuaiile economice i care sunt legate de

  modificrile ciclice ale conjuncturii sau a ciclului de producie n rile dezvoltate.

  Diminuarea conjuncturii mondiale ar putea avea consecine negative pentru rile n curs

  de dezvoltare, orientate spre exportul unei sau a ctorva categorii de mrfuri.

  A se opune acestui fapt poate numai ncercarea de a elabora o strategie de dezvoltare,

  orientat spre crearea unei economii mondiale independente de economia naional diversificat.

  Problema const n aceea c aceast stabilitate poate fi realizat n detrimentul

  funcionrii ineficiente a economiei naionale i utilizarea ineficient a resurselor.

  Un argument comun n favoarea introducerii protecionismului ar putea fi programul

  pentru atingerea invulnerabilitii militare i politice, care sunt de obicei strns legate de

  lichidarea dependenei statului de furnizarea materiei prime din strintate, precum i crearea

  industriei proprii de aprare. Un exemplu ar fi politica extern a Uniunii Sovietice n timpul

  rzboiului rece (1947-1989).

  De remarcat faptul c Adam Smith n lucrarea sa, admitea i justifica introducerea

  restriciilor n ramurile, care asigurau creterea capacitii de protecie.

  ntr-un timp, pericolul presiunii materiei prime a fost n mod clar demonstrat n timpul

  crizei petroliere din anii 1973-1974, atunci cnd rile din Europa de Vest au devenit ostatici ai

  embargoului petrolier, introdus de rile Golfului Persic. Asigurarea independenei politice din

  contul protecionismului economic este un program economic normal, cu toate acestea, este

  necesar s se in cont de urmtoarele fapte: stimularea produciei interne a resurselor naturale

 • 26

  vitale non-regenerabile pe termen lung, care poate s duc la epuizarea lor i la consecine direct

  opus - la scderea avuiei naionale a rii; pentru economia rii un mod mai eficient este de a

  rezolva problema printr-un program de diversificare a surselor de aprovizionare [58, p. 97].

  Unicul argument rezonabil n favoarea meninerii protecionismului n produciei, este

  necesar de a menine producerea unui anumit volum de producie i pstrarea abilitilor de

  calificare, a cunotinelor i a experienei pentru a produce bunuri competitive, care altfel ar fi

  fost pur i simplu pierdute i proliferate pentru stat cu contravalori foarte mari.

  Pentru susinerea necesitii i includerea a unei politici protecioniste ar trebui, n opinia

  noastr, s fie justificate, cel puin dou teze:

  1) protecionismul asigur mai multe beneficii dect prejudicii, pentru dezvoltarea unor

  ramuri specifice sau a economiei naionale;

  2) protecionismul reprezint cel mai eficient mijloc de a atinge obiectivul necesar.

  Comun pentru toate argumentele n favoarea lichidrii restriciilor este prerea c,

  bunstarea general a rii sporete nu din contul includerii restriciilor, dar n condiiile

  comerului liber.

  n urma cercetrii anterioare putem conchide c, relaiile economice externe se bazeaz

  pe utilizarea avantajelor diviziunii internaionale a muncii i pe modificarea diferitor concepte,

  innd cont de specificul fiecrui stat. Totodat putem remarca faptul c, dezbaterea cu privire la

  gradul i formele de participare a statului n economie i n viaa social la general, continu i

  astzi n rndul economitilor.

  1.2. Comerul exterior ca form eficient a diversificrii relaiilor economice externe

  Evoluia economiei mondiale se mixeaz uneori imprevizibil, tendinele sau fenomenele

  mai vechi ce au definit relaiile externe dintre state cu evenimente sau procese epuizate relativ

  recent, ndeosebi prbuirea blocului comunist (1989) i disiparea caracterului bipolar la nivelul

  puterii politicii mondiale.

  Avnd ca aspect materializarea relaiilor externe (RE), compartimentul dat conine

  aspectele relaiilor politice, economice, militare, culturale i de alt tip dintre state. Conform

  opiniilor specialitilor J. Goldstein i J. Pevehouse, acestea au n primul rnd un caracter istoric,

  cu referire la istoria ultimelor cinci secole [105, p. 112]. Pe de alt parte, indiferent de relaiile

  comerciale dintre state, acestea constituie doar o secven din ansamblul relaiilor externe dintre

  state, adic din ansamblul relaiilor politice, militare, economice, culturale i de alte tipuri.

  Numeroase schimbri survenite n plan politic, social sau economic la nivel mondial au indus

 • 27

  Relaii economice: - comerciale;

  - financiare;

  - altele.

  Compartimentul

  comerului exterior

  Relaii politice

  Relaii militare

  Relaii culturale

  Relaii de alt tip

  Politica

  comercial

  aplicat

  Com

  part

  imen

  tul

  rela

  iil

  or

  exte

  rne

  din

  tre

  ri

  le l

  um

  ii

  treptat schimbri majore n relaiile instituionale dintre principalele state ale lumii. Contextul

  contemporan, de dup 1990, a devenit n mod remarcabil mai complex, deoarece fiecare stat a

  devenit o parte component a unei structuri remarcabile ce i pun amprenta asupra deciziilor

  politice sau economice pe care statul le adopt [95, p. 6].

  Din aspect strict teoretico-metodologic, putem remarca sintagma dintre Relaii Externe

  (RE) i sintagma de Relaii Economice Externe (REE), deoarece aceasta reprezint o parte

  component din structura relaiilor externe legiferate de statele lumii, aceasta se reflect n figura

  1.3.

  Fig. 1.3. Raporturile dintre componentele sistemului relaiilor externe

  Sursa: [11, p .60].

  Aspectele dezvoltrii sociale la etapa actual, reflect c nici un stat nu se poate deplasa

  n mod eficient de-a lungul traiectoriei progresului economic n adiacen de economia mondial.

  Aspectul economiei naionale este definit n cea mai mare msur nu numai prin potenialul

  interiorului, att prin amploarea, ct i prin gradul de participare la diviziunea internaional a

  muncii.

  O expresie elocvent a dezvoltrii relaiilor economice dup Cobzaru I., o constituie

  extensiunea ariei geografice n care se realizeaz afacerile externe, ce reflect creterea

  numrului de ri i de ntreprinderi atrase masiv n circuitul economic mondial. Concomitent cu

  dezvoltarea i diversificarea afacerilor internaionale se menine i se accentueaz instabilitatea

  n diferitele componente ale acestora, fapt care impune exigene sporite fa de managementul

  relaiilor economice externe. Fapt ce ne poate demonstra eecul negocierilor din Seattle, care a

 • 28

  avut loc n cadrul Organizaiei Mondiale a Comerului (OMC) i care a euat n mod detestabil n

  principal din pricina unei insuficiente pregtiri prealabile [14, p. 11-12].

  Fcnd aceste laconice descrieri ale relaiilor economice externe, trebuie s conturm c

  nici n ultimul deceniu al acestui secol situaia pieei mondiale nu relev o evoluie uniform.

  Diverse ri i ntreprinderi i consider poziiile, iar cutarea unor modele noi, viabile, este

  foarte frecvent, aceasta desfurndu-se mai adesea pe un coninut confuz de sugestii, fr

  demersuri clare, de perspectiv, i ca atare prin folosirea unor instrumente de aciune discutabile

  i vulnerabile.

  Bazndu-ne pe diviziunea internaional a muncii i conformate n contextul formrii i

  dezvoltrii pieei mondiale, relaiile economice externe au devenit n acest sfrit de mileniu o

  structur fundamental pentru tot ceea ce nseamn via economic, indiferent de cadrul spaial

  n care se desfoar. ntr-un timp ndelungat acest sistem era privit ca unul complementar al

  economiilor naionale, iar n prezent i cu certitudine n viitor relaiile economice dintre naiuni

  determin structura i dinamica activitilor umane.

  n viziunea noastr, de la comer i pn la consulting, de la turism i pn la investiii de

  capital, diversificarea relaiile economice externe acord noi surse de progres pentru diferite

  regiuni ale lumii. Reflectarea viitorului n ntuneric, i de nu a permite dezvoltarea direciilor de

  colaborare spre alte state i mai ales a nu pregti nuclee economice auxiliare capabile s se

  integreze n acest gigant sistem economic internaional, constituie cderea n prpastiile

  civilizaiei contemporane, rmnnd n preocuparea sociologilor ca un incident extravagant de

  inadaptare.

  Diversificarea reprezint extinderea activitii economice a ntreprinderii, asociaiei, n

  scopul de a lrgi gama de produse i de a crete cota de noi produse n producia total, ceea ce

  duce la o reorientare a strategiei politicii de produs pentru a consolida poziia pe pia [77].

  Formarea, dezvoltarea i diversificarea relaiilor economice externe ntre statele lumii, se

  datoreaz dezvoltrii inovaionale a progresului tehnico-tiinific, care a accelerat o transformare

  calitativ a tuturor elementelor asupra potenialului de producie i a schimbrilor majore n

  structura geografic a fluxului comercial de mrfuri. Importana diviziunii internaionale a

  muncii n contextul dezvoltrii economice i sociale a oricrei ri, n condiii moderne, este

  dificil de evaluat. Acesta este obiectivul de baz al relaiilor tiinifice, tehnice, industriale,

  comerciale i economice ntre ri.

  n condiiile actuale de dezvoltarea al relaiilor economice externe se caracterizeaz prin

  integrarea sporit a economiilor naionale, mbuntirea forelor de munc pe baza consolidrii a

  diviziunii internaionale a muncii. Acest proces implic n primul rnd sectoarele mari ale

 • 29

  economiei naionale, de exemplu: sectorul industrial, agrar, precum i o parte component a

  ramurilor, care sporete specializarea lor n domeniul tehnologic.

  Dezvoltarea specializrii n domeniul n care i deine avantajul comparativ este benefic

  pentru toate statele lumii. Nivelul conceptual al schimburilor comerciale se amelioreaz, ceea ce

  nseamn, c fiecare lucrtor din diferite regiuni poate obine o cantitate mai mare de bunuri

  destinate consumului pentru acelai volum de munc.

  Pentru o investigaie mai detaliat apare necesitatea relevrii esenei i coninutului

  termenului de Relaii Economice Internaionale.

  O relevare a definirii relaiilor economice internaionale o are autorul autohton P. Roca

  care specific c sunt o sfer a relaiilor de pia ntre ri, condiionate de diviziunea

  internaional a muncii i fundamentarea economic din partea partenerilor [60, p. 25].

  Dup afirmaiile savantului N. u, relaiile economice internaionale reprezint un strat

  calitativ al relaiilor interstatale care sunt consolidate prin specializarea internaional n

  producie i care stabilesc oportunitatea unor raporturi economice ntre state, ntre agenii

  economici, inclusiv societi transnaionale, purttori ai cererii i ofertei. Dei factorii interni

  rmn decisivi, performana unei economii naionale este condiionat ntr-o msur nsemnat

  de participarea la circuitul economic mondial, la relaiile economice internaionale [66, p.33-34].

  Conform I. Galaju i V. Rojco, relaiile economice internaionale prezint totalitatea

  raporturilor, schimburilor i tranzaciilor economice dintre rile lumii, cuprinznd att circulaia

  internaional de mrfuri i servicii, fluxurile financiar-creditare, ct i cele din sfera produciei

  i a cercetrilor tiinifice. Tot aici, ei mai menioneaz c REI reprezint legturile dintre

  economiile naionale, dintre agenii economici de pe glob, legturi care se formeaz n virtutea

  diviziunii mondiale a muncii [29, p. 29-30].

  Aceste relaii se desfoar ntr-un cadru economico-juridic determinat. Existena i

  dezvoltarea relaiilor economice internaionale presupun intervenia activ a statului, intervenie

  care se concretizeaz n ncheierea de acorduri comerciale, de cooperare, n nfiinarea unor

  reprezentane oficiale peste grani etc. Alturi de statul-naiune, marile firme transnaionale,

  organizaiile economice interstatale, joac un rol din ce n ce mai important n promovarea

  acestor relaii [29, p. 31].

  Dup formulrile conceptuale ale profesorului Igor P. Faminsky, relaiile economice

  internaionale reprezint o activitate de vnzarea-cumprare internaional de bunuri i servicii,

  precum i circulaia internaional a resurselor materiale, bani, munc i resurse intelectuale [85,

  p.73].

 • 30

  n dezvoltarea conceptelor de relaii economice internaionale S.I. Dolgov definete REI

  ca un ansamblu de directive, forme, metode i instrumente de cooperare comerciale, economice

  monetare, financiare i tehnico-tiinifice ntre statele lumii [76, p. 9].

  Dup E.F. Avdokushin, REI rezid o component important (subsistem), din totalitatea

  sistemului relaiilor economice. Obiectul de studiu al relaiilor economice internaionale, include

  n primul rnd, relaiile de cooperare economice dintre entitile din diferite state, i n al doilea

  rnd, mecanismul de realizare a acestor relaii. Totodat, sistemul relaiilor economice

  internaionale include, un mecanism pentru relaii exigente individuale ntre ri, ntre uniunile

  integraioniste, ct i a ntreprinderilor individuale (corporaii multinaionale), n procesul de

  producie, de distribuie, de schimb i de consum a bunurilor i a serviciilor. Factorul primordial

  n dezvoltarea relaiilor economice internaionale, este determinat att geografic, ct i istoric a

  plasrii neuniforme n plan internaional a forei de munc, a resurselor naturale, a mijloacelor

  tehnice, a capitalului fix i circulant, ct i a potenialului tehnico-tiinific [73, p. 19-20].

  De asemenea, Paul A. Samuelsson i Nordhaus, D. William trateaz relaiile economice

  internaionale ca un agregat al comerului internaional, att ct i mobilitatea fluxurilor de

  capital, cooperarea n producie interstatal, relaiile de schimb tiinifico-practic, libera

  circulaiei a forei de munc, relaiile valutare, de credit, turismul internaional, etc. [116, p.69].

  Reieind din cele expuse mai sus, conchidem c relaiile economice internaionale sunt

  interdependente de relaiile economice, politice, de tranzaciile comerciale i ale diplomaiei, de

  producia industrial i comercial, de cercetare i de relaiile financiar-creditare dintre

  economiile naionale ale diferitelor state.

  Dar, relaiile economice externe (REE) - reprezint relaiile economice, comerciale,

  politice, care prevede schimbul de bunuri i servicii, specializarea i cooperarea n producie,

  cooperarea tiinific i tehnic, asistena tehnico-economic, formarea societilor mixte i alte

  forme de cooperare economic. De asemenea, prin intermediul relaiilor economice externe

  relev diviziunea internaional a muncii, al crui scop este de utiliza eficient fora de munc n

  procesul de producie i partajarea rezultatelor obinute ntre diferite ri [87].

  n opinia noastr, aceste definiii caracterizeaz activitatea comerul exterior, care pune

  accentul pe formele compensatorii ale activitii economice externe. Dar, apare ntrebarea ce se

  ntmpla n cazurile n care activitatea economic extern este de natur nerambursabil?

  Cu regret, poziia considerat n acest domeniu, nu acord un rspuns concret, dei,

  alocaiile n activitatea de comer exterior joac un rol important n cadrul cooperrii

  internaionale.

 • 31

  Dup prerea noastr, relaiile economice compensatorii (REC), trebuie s fie luate n

  considerare i reviziunea acelor relaiile economice externe, care sunt efectuate pe o baz

  comercial, atunci cnd exist drept scop majorarea capitalului.

  Relaiile economice subvenionate sau nerambursabile (RES sau REN), sunt aceleai

  relaii economice externe, care nu au scopuri comerciale, dar ele sunt necesare n situaiile

  provocate de apariia problemelor general-sociale, cum ar fi: protecia mediului nconjurtor,

  dezvoltarea i protecia oceanelor, eliminarea diverselor efecte ale dezastrelor naturale provocate

  de inundaii, cutremure, incendii, etc.

  Aceast abordare a relaiilor economice externe a permis clasificarea acestora dintr-o

  poziie a principiului de retribuie, care este reflectat n anexa 1.

  Pe baza celor expuse anterior, obiectivul primordial al politicilor externe a statului l

  constituie, n opinia noastr, crearea unor condiii economice favorabile pentru reproducerea

  extins n interiorul statului, i pentru a asigura interesele sale economice i politice.

  Prin urmare, n conformitate cu activitatea economic extern, trebuie s fie analizate i

  considerate un ansamblu de diferite forme, metode, directive i libera circulaie internaional a

  muncii, resurse materiale, financiare i intelectuale dintre statele lumii, efectuate n calitate de

  principii compensatorii i nerambursabile sau subvenionate.

  Procesul de globalizare a sistemului diviziuni internaionale a muncii afecteaz toate

  sferele vieii sociale, orientrile diviziunii pretind la fluctuaiile din sfera economic extern cu

  provocri dictate de planificare centralizat i de reglementrile cererilor de pe piaa mondial.

  Aceast schimbare, de la interaciunea activ cu economia mondial este cauzat de o criz

  profund pe piaa intern.

  Din practica mondial, relaiile economice externe, necesit reglementarea politicilor de

  ctre stat. Acest lucru se realizeaz printr-o politic extern care este strns legat de politicile

  economice interne ale statului.

  Politica extern contemporan (PEC) este interacionat prin dou aspecte: liberalizare

  (comer liber) i protecionism. Ca atare, protecionismul pur i liberalizare nu exist. Politica

  extern contemporan este o simbioz ntre aceste dou direcii, cu o superioritate la una dintre

  direciile n funcie de politica promovat de ctre stat. Una dintre manifestrile cele mai

  remarcabile ale principiului de comer liber este o tactic de comer exterior a Japoniei, care,

  totui, nu exclud elementele de protecionism. Aceast combinaie permite manipularea cu

  abilitate a partenerilor japonezi.

  Subiectul activitii economice externe a unui stat n conformitate cu legislaia sa, sunt

  persoanele originare din acelai stat i/sau persoanele strine fizice i/sau juridice.

 • 32

  Pentru participarea cetenilor Republicii Moldova la activitile economice externe sunt

  entiti juridice stabilite n conformitate cu legislaia Republicii Moldova, avnd reedina

  permanent pe teritoriul su, precum i persoanele fizice care au domiciliul permanent pe

  teritoriul Republicii Moldova, i sunt nregistrate ca ntreprinztori individuali.

  Contribuabilii strini reprezint persoanele juridice ce au activiti economice ntr-o

  form juridic diferit, cu o capacitate civil, care este determinat de legile statului strin, n

  care acestea sunt stabilite, iar, persoanele fizice sunt cetenii strini, cu o capacitate civil ce

  este definit de legislaia unui stat strin din care i au originea, totodat i persoanele fr

  cetenie cu o capacitate civil, care sunt determinate de legile statului strin n care aceste

  persoane au un loc permanent de reedin.

  Odat cu desfiinarea Uniunii Sovietice, Republica Moldova s-a confruntat cu o sarcin

  dificil i ambiioas de formare a relaiilor economice externe, mai ales cu fostele republici

  sovietice care au devenit state independente i subiect ale dreptului internaional. Acest fapt a

  dus la divizarea fostei Uniuni n proprietate, introducerea monedelor distincte, formarea propriile

  tarife, apariia vmilor, etc. n consecin, diferenele n domeniul mecanismelor economice i a

  legislaiilor, ct i influena principiilor politici economice interne a noilor state i modul de

  reglementare a lor n domeniul relaiilor economice externe.

  Totodat, cu obinerea independenei, Republica Moldova a dobndit, dreptul la

  autogestiune i dreptul de a identifica zonele de relaii economice externe.

  La etapa actual, situaia predominant prescrie necesitatea urgent de a gsi parteneri de

  afaceri din strintate: pe de o parte, independena economic ca stat al Republicii Moldova, pe

  de alt parte - capacitatea limitat a cererii de pe piaa intern i pentru a asigura reproducerea

  relaiilor economice externe.

  n acelai timp, aspectul regional al politicii externe actuale trebuie s in cont de

  contradiciile ntre interesele Republicii Moldova i partenerii si externi. Pe de o parte, politica

  extern are drept scop s introduc la nivel mondial produse de nalt tehnologie, eliminarea

  barierelor existente pentru diverse categorii de produse, dar i posibilitatea de a obine nalta

  tehnologie i a fluxului de investiii n cadrul economiei statului, pe de alt parte, interesul

  partenerilor strini se constrnge n pstrarea modelelor existente de participare a Republicii

  Moldova la diviziunea internaional a muncii printr-o gam larg de produse pe piaa extern.

  Aceast situaie, dup prerea noastr, pe deplin este justificat, ntruct producia oricrei ri

  spre ieirea pe piaa internaional se ghideaz n primul rnd de interesele lor proprii.

  Interesele partenerilor strini n Republica Moldova se formeaz sub dominaia a diferitor

  factori. Precum, c Republica Moldova este un stat agrar, dispune de soluri fertile, o clim

 • 33

  avantajoas n producerea i cultivarea diverselor culturi agricole, ct i prelucrarea acestora

  respectnd standardele de calitate i cerinele consumatorilor. Lund n consideraie c Republica

  Moldova dispune de for de munc calificat i ieftin. Totodat, amplasarea geografic i

  permite direcionarea produselor ntre cele dou puteri mari ale lumii: Uniunea European (UE)

  i Comunitatea Statelor Independente (CSI). Deoarece interesul prioritar, este cooperarea cu

  regiunile transfrontaliere i nu n ultimul rnd interesai n dezvoltarea relaiilor tradiionale.

  Modificrile intervenite pe plan mondial, nu puteau afecta situaia economic din

  Republica Moldova. Ca stat modern, trebuia s construiasc relaii economice cu partenerii si,

  avnd poziia economic slbit i suferind pierderi nsemnate n potenialul tiinific, tehnic, i

  totodat nu putea oferi deplina stabilitate politic n cadrul limitelor sale.

  Totui, n pofida prezenei a tendinelor negative, Republica Moldova trebuia s menin

  i s dezvolte relaiile cu fostele republici din fosta URSS, care sunt promitoare i au interese

  economice naionale.

  Pe de o parte, ea este i o problema actual de meninere a relaiilor economice cu rile

  vecine i n deosebi pentru dezvoltarea comerului cu acestea. Instituirea n scurt timp a

  produciei proprii provenite de la statele CSI, precum i achiziionarea produselor de pe pieele

  mondiale, la etapa actual este problematic.

  Un alt avantaj al schimburilor comerciale dintre Republica Moldova cu rile vecine, l

  constituie poziia geografic n comercializarea produsul finit. n relaii economice i comerciale

  n acest domeniu persist i un ir de oportuniti pentru a pstra o mare parte din livrrile de

  produse agroalimentare i industriale.

  ntre Republica Moldova i rile vecine apare necesitatea de a soluiona probleme

  specifice n asigurarea condiiilor pentru extinderea relaiilor economice i comerciale. Dar n un

  aspect important n comerul cu produse agroalimentare l reprezint modul n care aceste

  produse sunt reglementate n cadrul pieei interne i obstacolele tehnice, cu care acestea s-ar

  putea confrunta pe pieele externe [20, p.88]. n ultimul timp dup embargourile impuse de

  Federaia Rus la produsele vitivinicole s-au stocat n cteva luni, productorii de vin din

  Republica Moldova au decis s-i schimbe radical strategiile i s invadeze alte piee, printre

  care i Romnia. Odat cu majorarea exportului de vin prin cele mai multe ci de ordin rutier

  feroviar, chiar i prin Portul Internaional Liber Giurgiuleti, care este orientat spre Europa.

  Asigurarea bunei funcionri a cilor de transport de orice tip, pentru conexiunea pieelor

  externe, necesit stabilitate i asupra intereselor economice de securitate ale rilor partenere.

  Reieind din cele relatate anterior, Republica Moldova, trebuie s obin un sprijin pe

  pieele mondiale. Pentru aceasta este necesar o strns cooperare cu partenerii si din CSI i

 • 34

  UE, cu un asortiment vast de produse i cu o calitate superioar n special la produse