BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

38
BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ INDUSTRIALĂ Dragoş Mircea Danubianu, preşedintele Grupului de Sprijin al Proiectului ECOREG, membru în Consiliul de Administraţie al Termica Sa Suceava noiembrie 2010, Bacău

description

BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ. Dragoş Mircea Danubianu, preşedintele Grupului de Sprijin al Proiectului ECOREG, membru în Consiliul de Administraţie al Termica Sa Suceava. noiembrie 2010, Bacău. context General. context General. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 1: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ REŢEAUA DE SIMBIOZĂ

INDUSTRIALĂ INDUSTRIALĂ

Dragoş Mircea Danubianu,

preşedintele Grupului de Sprijin al Proiectului ECOREG,

membru în Consiliul de Administraţie al Termica Sa Suceava

noiembrie 2010, Bacău

Page 2: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

CONTEXT GENERAL CONTEXT GENERAL

Page 3: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 3

CONTEXT GENERALCONTEXT GENERAL

Proiectul Proiectul „Aplicarea principiilor ecologiei industriale în „Aplicarea principiilor ecologiei industriale în

dezvoltarea regională – ECOREG”dezvoltarea regională – ECOREG” este finanţat prin este finanţat prin

Programului Life+, componenta Programului Life+, componenta Politică şi Guvernare înPolitică şi Guvernare în

domeniul protecţiei mediuluidomeniul protecţiei mediului, de către Comisia Europeană şi , de către Comisia Europeană şi

cofinanţat de Guvernul României, prin Ministerul Mediului. LIFE cofinanţat de Guvernul României, prin Ministerul Mediului. LIFE

şi LIFE+ sunt instrumentele financiare europene pentru mediu.şi LIFE+ sunt instrumentele financiare europene pentru mediu.

Page 4: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 4

CONTEXT GENERALCONTEXT GENERAL

Componenta Componenta LIFE+ Politică şi guvernare în domeniul LIFE+ Politică şi guvernare în domeniul

protecţiei mediuluiprotecţiei mediului promovează la nivel european proiecte- promovează la nivel european proiecte-

pilot care contribuie la dezvoltarea unor politici, tehnologii, pilot care contribuie la dezvoltarea unor politici, tehnologii,

metode şi instrumente inovatoare. În cadrul primei cereri de metode şi instrumente inovatoare. În cadrul primei cereri de

propuneri pentru programul LIFE+ (2007 – 2013), Fondul propuneri pentru programul LIFE+ (2007 – 2013), Fondul

European pentru Mediu, Comisia a selectat pentru finanţare 74 European pentru Mediu, Comisia a selectat pentru finanţare 74

de proiecte, care se desfăşoară în 21 de state membre, dintre de proiecte, care se desfăşoară în 21 de state membre, dintre

care 2 proiecte se implementează în România. care 2 proiecte se implementează în România.

Page 5: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 5

CONTEXT GENERALCONTEXT GENERAL

Proiectul îşi propune să implementeze în România Proiectul îşi propune să implementeze în România

conceptul de „simbioză industrială”, care are la bază principiile conceptul de „simbioză industrială”, care are la bază principiile

simbiozei la sistemele naturale, prin valorificarea produşilor simbiozei la sistemele naturale, prin valorificarea produşilor

secundari şi a deşeurilor rezultate dintr-un anumit ciclu de secundari şi a deşeurilor rezultate dintr-un anumit ciclu de

producţie în cadrul altui ciclu, reducându-se astfel cantităţile de producţie în cadrul altui ciclu, reducându-se astfel cantităţile de

materii prime folosite în industrie şi valorificându-se produşii materii prime folosite în industrie şi valorificându-se produşii

secundari şi deşeurile. secundari şi deşeurile.

Page 6: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 6

CONTEXT GENERALCONTEXT GENERAL

Acest concept propune o nouă viziune asupra activităţii Acest concept propune o nouă viziune asupra activităţii

economice, preocupările pentru mediu fiind transformate în economice, preocupările pentru mediu fiind transformate în

oportunităţi, profit şi beneficii pentru participanţi şi pentru oportunităţi, profit şi beneficii pentru participanţi şi pentru

economia regională, în general. economia regională, în general.

Proiectul contribuie la implementarea politicilor Proiectul contribuie la implementarea politicilor

europene de mediu şi la dezvoltarea unor idei politice, europene de mediu şi la dezvoltarea unor idei politice,

tehnologii, metode şi instrumente inovatoare în planul tehnologii, metode şi instrumente inovatoare în planul

dezvoltării durabile locale şi regionale.dezvoltării durabile locale şi regionale.

Page 7: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 7

CONTEXT GENERALCONTEXT GENERAL

Prin acţiunile vizate de acest proiect se urmăreşte Prin acţiunile vizate de acest proiect se urmăreşte

menţinerea locurilor de muncă şi dezvoltarea unei activităţi menţinerea locurilor de muncă şi dezvoltarea unei activităţi

economice sustenabile, prin identificarea de noi direcţii de economice sustenabile, prin identificarea de noi direcţii de

acţiune care să îmbunătăţească performanţa operatorilor acţiune care să îmbunătăţească performanţa operatorilor

economici şi sociali.economici şi sociali.

Page 8: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

CONSTITUIRE PAG CONSTITUIRE PAG

Page 9: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 9

CONSTITUIRE PAG CONSTITUIRE PAG

În scopul de consiliere şi validare a soluţiilor rezultate în În scopul de consiliere şi validare a soluţiilor rezultate în

urma sinergiilor identificate, s-a constituit PAG (urma sinergiilor identificate, s-a constituit PAG (Project Advisory Project Advisory

Group). Group).

Membrii PAG au fost contactaţi anterior, li s-au Membrii PAG au fost contactaţi anterior, li s-au

prezentat obiectivele proiectului şi misiunea în implementarea prezentat obiectivele proiectului şi misiunea în implementarea

acestuia. acestuia.

Şedinţa oficială de constituire a avut loc în data de 21 Şedinţa oficială de constituire a avut loc în data de 21

mai 2009, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mai 2009, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din

Suceava. Suceava.

Page 10: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 10

CONSTITUIRE PAG CONSTITUIRE PAG

În cadrul primei şedinţe, fiecare membru al grupului s-a prezentat În cadrul primei şedinţe, fiecare membru al grupului s-a prezentat personal, apoi compania pe care o reprezintă. personal, apoi compania pe care o reprezintă.

Au participat reprezentanţi ai:Au participat reprezentanţi ai:

Prefectura Suceava – ing. Florin SinescuPrefectura Suceava – ing. Florin Sinescu

SC Iridex Grup Construct – ing. Ştefan MurariuSC Iridex Grup Construct – ing. Ştefan Murariu

SC Termica SA Suceava – dr. ing. Dragoş Mircea Danubianu SC Termica SA Suceava – dr. ing. Dragoş Mircea Danubianu

SC Test Prima SA Suceava – ing. Ion CioatăSC Test Prima SA Suceava – ing. Ion Cioată

SC Facos SA Suceava- ing. Denisa ŞtefănescuSC Facos SA Suceava- ing. Denisa Ştefănescu

SC SAB Rădăuţi SA – ing. Corneliu Mateiciuc SC SAB Rădăuţi SA – ing. Corneliu Mateiciuc

SC ACET SA Suceava – ing. Constantin Oniga SC ACET SA Suceava – ing. Constantin Oniga

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava – ing. Iluţă CocrişAgenţia pentru Protecţia Mediului Suceava – ing. Iluţă Cocriş

SC EGGER SA Rădăuţi – ing. Ioan Lucian BanciuSC EGGER SA Rădăuţi – ing. Ioan Lucian Banciu

Page 11: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 11

CONSTITUIRE PAG CONSTITUIRE PAG

Imagini de la şedinţa de constituire a GAP – Agenţia pentru Protecţia Mediului, Imagini de la şedinţa de constituire a GAP – Agenţia pentru Protecţia Mediului, Suceava, 21 mai 2009Suceava, 21 mai 2009

Page 12: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 12

CONSTITUIRE PAG CONSTITUIRE PAG

Imagini de la şedinţa de constituire a GAP – Agenţia pentru Protecţia Mediului, Imagini de la şedinţa de constituire a GAP – Agenţia pentru Protecţia Mediului, Suceava, 21 mai 2009Suceava, 21 mai 2009

Page 13: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 13

CONSTITUIRE PAG CONSTITUIRE PAG

Imagini de la şedinţa de constituire a GAP – Agenţia pentru Protecţia Mediului, Imagini de la şedinţa de constituire a GAP – Agenţia pentru Protecţia Mediului, Suceava, 21 mai 2009Suceava, 21 mai 2009

Page 14: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

ACTIVITATE PAG ACTIVITATE PAG

Page 15: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 15

ACTIVITATE PAG ACTIVITATE PAG

Periodic s-au organizat întâlniri de lucru ale PAG pentru Periodic s-au organizat întâlniri de lucru ale PAG pentru

punere în temă asupra progresului proiectului, problemelor punere în temă asupra progresului proiectului, problemelor

întâmpinate, soluţiilor identificate, planului de acţiune în întâmpinate, soluţiilor identificate, planului de acţiune în

perioada următoare. perioada următoare.

Echipa proiectului a raportat asupra localităţilor unde s-Echipa proiectului a raportat asupra localităţilor unde s-

au făcut deplasări, asupra instituţiilor publice şi companiilor au făcut deplasări, asupra instituţiilor publice şi companiilor

vizitate, asupra rezultatelor demersurilor.vizitate, asupra rezultatelor demersurilor.

Page 16: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 16

ACTIVITATE PAG ACTIVITATE PAG

Partenerii de la ISL au pus la dispoziţia echipei române Partenerii de la ISL au pus la dispoziţia echipei române

un set consistent de exemple de Studii de Caz, care prezintă un set consistent de exemple de Studii de Caz, care prezintă

exemple concrete de implementare a conceptului de sinergie exemple concrete de implementare a conceptului de sinergie

industrială în proiecte anterioare (NISP). industrială în proiecte anterioare (NISP).

Acestea au fost studiate de către membrii PAG, atât Acestea au fost studiate de către membrii PAG, atât

pentru a pentru a înţelege filozofia abordării obiectivelor pentru a pentru a înţelege filozofia abordării obiectivelor

proiectului, cât şi pentru a identifica modalităţi concrete de proiectului, cât şi pentru a identifica modalităţi concrete de

aplicare a unor exemple din UK, la situaţiile practice din aria de aplicare a unor exemple din UK, la situaţiile practice din aria de

implementare.implementare.

Page 17: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 17

ACTIVITATE PAG ACTIVITATE PAG

Dintre sinergiile potenţiale, identificate în cadrul Dintre sinergiile potenţiale, identificate în cadrul

Atelierelor de Simbioză Industrială, numai anumite procese/ Atelierelor de Simbioză Industrială, numai anumite procese/

fluxuri/ deşeuri au fost selectate pentru analize ulterioare. fluxuri/ deşeuri au fost selectate pentru analize ulterioare.

Parteneriatele ce trebuie să se stabilească pe criterii Parteneriatele ce trebuie să se stabilească pe criterii

simbiotice vizează îmbunătăţirea eficienţei activităţii fiecărui simbiotice vizează îmbunătăţirea eficienţei activităţii fiecărui

partener, prin depistarea unor pieţe de desfacere a deşeurilor, partener, prin depistarea unor pieţe de desfacere a deşeurilor,

a produselor proprii secundare sau principale. a produselor proprii secundare sau principale.

Page 18: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 18

ACTIVITATE PAG ACTIVITATE PAG

Proiectul ECOREG încurajează agenţii economici să Proiectul ECOREG încurajează agenţii economici să

privească dincolo de pieţele tradiţionale pentru oportunităţi de privească dincolo de pieţele tradiţionale pentru oportunităţi de

afaceri, subliniind beneficiile economice ale acestei abordări, cu afaceri, subliniind beneficiile economice ale acestei abordări, cu

scopul de a stimula dezvoltarea economică, cu respectarea scopul de a stimula dezvoltarea economică, cu respectarea

mediului înconjurător, prin reconsiderarea „deşeului” ca mediului înconjurător, prin reconsiderarea „deşeului” ca

„resursă”.„resursă”.

Page 19: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 19

ACTIVITATE PAG ACTIVITATE PAG

În scopul validării soluţiilor rezultate în urma sinergiilor În scopul validării soluţiilor rezultate în urma sinergiilor

identificate, membrii PAG au fost contactaţi de către echipa de identificate, membrii PAG au fost contactaţi de către echipa de

implementare a proiectului ECOREG, li s-au prezentat primele implementare a proiectului ECOREG, li s-au prezentat primele

Studii de Caz elaborate, au fost consultaţi referitor la Studii de Caz elaborate, au fost consultaţi referitor la

dezvoltarea sinergiilor identificate la Atelierele de simbioză dezvoltarea sinergiilor identificate la Atelierele de simbioză

industrială şi pentru soluţii de finalizare a acestora. industrială şi pentru soluţii de finalizare a acestora.

Au fost organizate şedinţe tehnice în care fiecare Au fost organizate şedinţe tehnice în care fiecare

participant a raportat asupra localităţilor unde s-au făcut participant a raportat asupra localităţilor unde s-au făcut

deplasări, asupra instituţiilor publice şi companiilor vizitate, deplasări, asupra instituţiilor publice şi companiilor vizitate,

asupra rezultatelor demersurilor. asupra rezultatelor demersurilor.

Page 20: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 20

ACTIVITATE PAG ACTIVITATE PAG

Acest mod de abordare a fost necesar deoarece Acest mod de abordare a fost necesar deoarece

stabilirea sinergiilor nu se face prin simpla semnalare a unui stabilirea sinergiilor nu se face prin simpla semnalare a unui

potenţial de colaborare între două companii. A fost necesara potenţial de colaborare între două companii. A fost necesara

efectuarea de vizite la managerii companiilor posibil de pus in efectuarea de vizite la managerii companiilor posibil de pus in

contact şi demonstrarea fata de acestia a faptului ca sinergia contact şi demonstrarea fata de acestia a faptului ca sinergia

identificata le este benefică, într-o perioadă în care situaţia identificata le este benefică, într-o perioadă în care situaţia

economică naţională si zonala este nefavorabilă.economică naţională si zonala este nefavorabilă.

Page 21: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 21

ACTIVITATE PAG ACTIVITATE PAG Membrii echipei proiectului au semnalat următoarea Membrii echipei proiectului au semnalat următoarea

situaţie, comună majorităţii unităţilor vizitate: discuţiile cu situaţie, comună majorităţii unităţilor vizitate: discuţiile cu

managerii sunt dificil de programat, deoarece aceştia nu au managerii sunt dificil de programat, deoarece aceştia nu au

timp pentru întâlnirile şi discutarea problemelor legate de timp pentru întâlnirile şi discutarea problemelor legate de

protejarea mediului. protejarea mediului.

În momentul în care se delegă sarcinile către În momentul în care se delegă sarcinile către

responsabilul cu protecţia mediului (acolo unde există o astfel responsabilul cu protecţia mediului (acolo unde există o astfel

de funcţie) acesta ezită să ia decizii fără acceptul managerului, de funcţie) acesta ezită să ia decizii fără acceptul managerului,

ceea ce presupune din nou implicarea acestuia. ceea ce presupune din nou implicarea acestuia.

Page 22: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 22

ACTIVITATE PAG ACTIVITATE PAG Este util sa se stabilească legEste util sa se stabilească legăătura cu reprezentantura cu reprezentanţţii ii

companiilor, dar - companiilor, dar - şşi mai util - si mai util - săă se men se menţţină această legătură şi ină această legătură şi

se inducă idea că aceştia sunt importanse inducă idea că aceştia sunt importanţţi pentru program.i pentru program.

Faptul cFaptul căă efectele crizei economice sunt atât de drastic efectele crizei economice sunt atât de drastic

resimţite în aria economică a zonei de implementare, este resimţite în aria economică a zonei de implementare, este

demonstrat şi de numărul de fişe “wants”, mult mai mic decât demonstrat şi de numărul de fişe “wants”, mult mai mic decât

cel de fişe “haves”, iar proporţia a scăzut de la atelierul din mai cel de fişe “haves”, iar proporţia a scăzut de la atelierul din mai

2009, faţă de cel din iulie 2010.2009, faţă de cel din iulie 2010.

Managerii trebuiesc convinsi privind profitul pe care l-ar Managerii trebuiesc convinsi privind profitul pe care l-ar

putea scoate din orice posibila sinergie. putea scoate din orice posibila sinergie.

Page 23: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

SEMNALĂRISEMNALĂRI

Page 24: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 24

SEMNALĂRISEMNALĂRI

Cele mai multe dificultăţi au reieşit din criza economică Cele mai multe dificultăţi au reieşit din criza economică

actuală, ceea ce a limitat disponibilitatea unor manageri actuală, ceea ce a limitat disponibilitatea unor manageri

profesionişti să ia parte în mod activ la reţeaua de sinergii profesionişti să ia parte în mod activ la reţeaua de sinergii

industriale, din cauza reducerilor bugetare severe şi reducerilor industriale, din cauza reducerilor bugetare severe şi reducerilor

de personal. de personal.

Există o percepţie limitată a managerilor din mediul Există o percepţie limitată a managerilor din mediul

industrial cu privire la potenţialul de deşeuri care pot fi folosite industrial cu privire la potenţialul de deşeuri care pot fi folosite

ca resurse alternative, dar acesta a fost un risc aşteptat al ca resurse alternative, dar acesta a fost un risc aşteptat al

proiectului.proiectului.

Page 25: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 25

SEMNALĂRISEMNALĂRI

O provocare pentru proiect este acum progresul O provocare pentru proiect este acum progresul

sinergiilor identificate si finalizarea acestora cu succes. sinergiilor identificate si finalizarea acestora cu succes.

(se impune ca echipa ECOREG să construiască relaţii bune cu şi (se impune ca echipa ECOREG să construiască relaţii bune cu şi

între membrii săi, pentru progresul sinergiilor; experienţa din între membrii săi, pentru progresul sinergiilor; experienţa din

alte reţele de Symbioza industriala din întreaga lume arată că alte reţele de Symbioza industriala din întreaga lume arată că

succesul unui proiect depinde de expertiza şi abilităţile de succesul unui proiect depinde de expertiza şi abilităţile de

comunicare ale practicienilor). comunicare ale practicienilor).

Page 26: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 26

SEMNALĂRISEMNALĂRI

Un aspect important este legat de actuala criză Un aspect important este legat de actuala criză

economică care a afectat grav mediul de afaceri din Regiunea economică care a afectat grav mediul de afaceri din Regiunea

Nord-Est din România (mai ales după luna martie, 2009). Nord-Est din România (mai ales după luna martie, 2009).

Companiile consideră că planurile pe termen lung nu Companiile consideră că planurile pe termen lung nu

reprezinta o prioritate. reprezinta o prioritate.

Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a convinge Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a convinge

companiile să devină membri reţelei de sinergii industriale.companiile să devină membri reţelei de sinergii industriale.

Page 27: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

RECOMANDĂRIRECOMANDĂRI

Page 28: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 28

RECOMANDĂRIRECOMANDĂRI

Membrii PAG recomandă agenţilor economici şi Membrii PAG recomandă agenţilor economici şi

sociali să se alăture reţelei de simbioză industrială sociali să se alăture reţelei de simbioză industrială

creată prin acest proiect, participarea acestora la reţea creată prin acest proiect, participarea acestora la reţea

fiind benefică.fiind benefică.

În mod evident şi demonstrat, avantajele sunt În mod evident şi demonstrat, avantajele sunt

mai numeroase decât dezavantajele.mai numeroase decât dezavantajele.

Page 29: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 29

RECOMANDĂRIRECOMANDĂRI

Aplicarea principiilor simbiozei industriale în contextul Aplicarea principiilor simbiozei industriale în contextul

economic şi social actual, în Regiunea de Nord Est a României, economic şi social actual, în Regiunea de Nord Est a României,

poate fi o soluţie viabilă pentru redresarea economică, poate fi o soluţie viabilă pentru redresarea economică,

deoarece promovează creşterea calitativă.deoarece promovează creşterea calitativă.

Aplicarea acestor principii presupune programarea Aplicarea acestor principii presupune programarea

ştiinţifică a performanţelor şi poluării, astfel încât poluarea ştiinţifică a performanţelor şi poluării, astfel încât poluarea

mediului să scadă cantitativ, în favoarea creşterii calităţii mediului să scadă cantitativ, în favoarea creşterii calităţii

produselor şi serviciilor.produselor şi serviciilor.

Page 30: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 30

RECOMANDĂRIRECOMANDĂRI

Ca strategii de abordare a lucrului în reţeaua comună Ca strategii de abordare a lucrului în reţeaua comună

de simbioză industrială, se recomandă:de simbioză industrială, se recomandă:

1.1.„„forţarea” creşterii calităţii produselor şi serviciilor membrilor forţarea” creşterii calităţii produselor şi serviciilor membrilor

reţelei;reţelei;

2.2.creşterea eficienţei ecologice a proceselor;creşterea eficienţei ecologice a proceselor;

3.3.utilizarea lărgită a tehnologiilor „curate”, prin promovarea utilizarea lărgită a tehnologiilor „curate”, prin promovarea

conceptelor de „producţii curate”;conceptelor de „producţii curate”;

Page 31: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 31

RECOMANDĂRIRECOMANDĂRI

4. 4. modernizarea produselor prin lărgirea gamei de dotări modernizarea produselor prin lărgirea gamei de dotări

multiple (multifuncţionalitate); multiple (multifuncţionalitate);

5. 5. asigurarea serviciilor de reparare şi prelungire a vieţii asigurarea serviciilor de reparare şi prelungire a vieţii

produselor;produselor;

6. 6. promovarea unor forme noi de utilizare a produselor: folosire promovarea unor forme noi de utilizare a produselor: folosire

intensivă, revânzarea produselor utilizate (second hand), intensivă, revânzarea produselor utilizate (second hand),

renunţare la utilizarea celor care nu corespund calitativ etc.renunţare la utilizarea celor care nu corespund calitativ etc.

Page 32: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 32

RECOMANDĂRIRECOMANDĂRI

7. 7. folosirea raţională a resurselor neregenerabile, folosirea raţională a resurselor neregenerabile,

8. 8. eliminarea tehnologiilor energofage, poluante şi neeconomice,eliminarea tehnologiilor energofage, poluante şi neeconomice,

9. 9. redimensionarea capacităţilor, optimizarea relaţiei consumuri redimensionarea capacităţilor, optimizarea relaţiei consumuri

– profit,– profit,

10.10.investiţii în pregătirea resursei umane, cea mai importantă investiţii în pregătirea resursei umane, cea mai importantă

resursă în zonă, insuficient valorificată.resursă în zonă, insuficient valorificată.

Page 33: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

CONCLUZIICONCLUZII

Page 34: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 34

CONCLUZIICONCLUZII

Beneficiarul coordonator (Ministerul Mediului şi Beneficiarul coordonator (Ministerul Mediului şi

Pădurilor) este în contact cu organizaţiile relevante, atât Pădurilor) este în contact cu organizaţiile relevante, atât

la nivel naţional şi internaţional şi acţionează ca un la nivel naţional şi internaţional şi acţionează ca un

centru de comunicare si PR pentru proiect, asigurând centru de comunicare si PR pentru proiect, asigurând

vizibilitatea naţională şi internaţională pentru proiectul vizibilitatea naţională şi internaţională pentru proiectul

ECOREG. ECOREG.

Page 35: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 35

CONCLUZIICONCLUZII

Şedinţele de management sau teleconferinte, Şedinţele de management sau teleconferinte,

şedinţele tehnice, toate activităţile proiectului (cum ar fi şedinţele tehnice, toate activităţile proiectului (cum ar fi

atelierele de sinergii industriale, formarea profesională a atelierele de sinergii industriale, formarea profesională a

practitionerilor IS etc.), au adus oportunităţi pentru practitionerilor IS etc.), au adus oportunităţi pentru

întâlniri şi discuţii de gestionare suplimentară pentru întâlniri şi discuţii de gestionare suplimentară pentru

diversele probleme tehnice şi administrative identificate.diversele probleme tehnice şi administrative identificate.

Page 36: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 36

CONCLUZIICONCLUZII

Progresul general al proiectului a fost bun, cu Progresul general al proiectului a fost bun, cu

toate obiectivele pentru această etapă a implementării toate obiectivele pentru această etapă a implementării

proiectului finalizate.proiectului finalizate.

Alte activităţi implicând aspecte tehnice specifice, Alte activităţi implicând aspecte tehnice specifice,

organizarea şi monitorizarea progreselor -au fost organizarea şi monitorizarea progreselor -au fost

efectuate în condiţii bune.efectuate în condiţii bune.

Page 37: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

Page 37

CONCLUZIICONCLUZII

Membrii PAG consideră că organizarea Membrii PAG consideră că organizarea

implementării şi derularea activităţilor până acum, implementării şi derularea activităţilor până acum,

asigură progresul proiectului în perioada următoare, asigură progresul proiectului în perioada următoare,

care să conducă la finalizarea cu succes a acestuia în care să conducă la finalizarea cu succes a acestuia în

2011.2011.

Page 38: BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA REŢEAUA DE SIMBIOZĂ INDUSTRIALĂ

MULŢUMESCMULŢUMESC