AVIZAT, INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL · Web viewAVIZAT, inspector Școlar general pROF. GABRIELA...

12

Transcript of AVIZAT, INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL · Web viewAVIZAT, inspector Școlar general pROF. GABRIELA...

Page 1: AVIZAT, INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL · Web viewAVIZAT, inspector Școlar general pROF. GABRIELA PLĂCINTĂ Regulament de organizare concurs interjudeŢean ”s.o.s- salvaȚi pământul!”
Page 2: AVIZAT, INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL · Web viewAVIZAT, inspector Școlar general pROF. GABRIELA PLĂCINTĂ Regulament de organizare concurs interjudeŢean ”s.o.s- salvaȚi pământul!”
Page 3: AVIZAT, INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL · Web viewAVIZAT, inspector Școlar general pROF. GABRIELA PLĂCINTĂ Regulament de organizare concurs interjudeŢean ”s.o.s- salvaȚi pământul!”

AVIZAT, INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL

PROF. GABRIELA PLĂCINTĂ

REGULAMENT DE ORGANIZARE

CONCURS INTERJUDEŢEAN

”S.O.S- SALVA I PĂMÂNTUL!”Ț2018-2019

CAERI 2018, DOMENIUL ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI,

POZIŢIA 1407 ORGANIZATORI/ COORDONATORI :

1. Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui:

Inspector pentru educaţie timpurie: prof. POPESCU ZOICA

2. Grădinița cu P.P. nr.4 Bârlad:

Director: prof. CAMBER MIHAELA

Coordonator concurs: prof. OBREJA NUȚA

Prof. BLEOJU CARMEN

Prof. CARANFIL ANCA- ELENA

3. Grădinița cu P.P. nr.2 Bârlad:

Director : prof. GHECIU RODICA-STELA

Prof. SLAVU CATI

Prof. PRISTER CRISTINA- MIHAELA

4. Grădinița cu P.P. nr.5 Bârlad:

Director: prof. CHIRILĂ OANA-DENISA

Prof. OPREA AURA

Prof. MARIN ROXANA-IULIA

5. Grădinița cu P.P. nr.8 Bârlad:

Director: prof. RADU GEANINA- ELENA

Prof. POPA LENȚA

6. Grădinița cu P.P. nr.9 Bârlad:

Director: prof. MUNTEANU ANIȘOARA

Prof. ZOTA CORINA

Page 4: AVIZAT, INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL · Web viewAVIZAT, inspector Școlar general pROF. GABRIELA PLĂCINTĂ Regulament de organizare concurs interjudeŢean ”s.o.s- salvaȚi pământul!”

7. Grădinița cu P.P. nr.11 Bârlad:

Director : prof. DRUȚU ADINA

Prof. UNGUREANU CORINA

8. Liceul Pedagogic ”Ioan Popescu” B ârlad

Director: prof. PAȘCA GABRIELA

Prof. CIOBANU LIVIA- CRISTINA

Prof. ROMANIC ROXANA

8. Grădinița cu P.P. nr.17 Vaslui:

Director: prof. NANE GINA

Prof. AFRĂSINEI MARICELA

Prof. PARFENE ELENA

9. Grădinița cu P.P. nr.10 Huși:

Director: prof. CALANCEA ALINA-GABRIELA

Prof. STOIAN CĂTĂLINA MIHAELA

Prof. COMAN MONICA

10. Grădinița cu P.P. nr.18 Focșani:

Director: prof. DIMA GIGEA

Prof. NECULA VERONICA

Prof. BRATU OANA

11. Grădinița cu P.P. ,,Lumea Copilăriei’ ’ Râmnicu Sărat :

Director: prof. MANAFU ELENA

Prof. PANȚURU SIMONA

Prof. URSICĂ FĂNICA

12. Grădinița cu P.P. nr.245 București:

Director: prof. PĂDUREAN MARIOARA

Prof. CUZINCU ARTEMIZA

Prof. VOINEA DOMNIȚA

PARTENERI:

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui

Casa Corpului Didactic Vaslui

Școala Gimnazială de Arte ,,N.N.Tonitza’’Bârlad

Primăria Municipiului Bârlad

Page 5: AVIZAT, INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL · Web viewAVIZAT, inspector Școlar general pROF. GABRIELA PLĂCINTĂ Regulament de organizare concurs interjudeŢean ”s.o.s- salvaȚi pământul!”

ECHIPA DE ORGANIZARE:Prof. Obreja NuțaProf. Caranfil Anca- ElenaProf. Podoleanu GinaEduc. Robu MaricicaEduc. Breazu DoinaProf. Braharu AndreeaEduc. Bahnă LauraEduc. Șaramet RamonaProf. Guțu Camelia-LilianaProf. Tamaș Carmen Gianina

Instit. Bleoju CarmenProf . Bîrcău AlinaProf. Camber MihaelaDecuseară FlaviaMircea Claudius-IulianRadu Anca-Rita

Unitățile de învățământ participante la concurs Mass-media Părinții preșcolarilor/școlarilor din clasele pregătitoare

MOTTO:„Cel mai important lucru pe care îl avem de făcut, dacă vrem să salvăm lumea, este să educăm.” Peter ScottARGUMENT

În grădiniță și școală, sub îndrumarea cadrelor didactice, activitățile de cunoașterea mediului înconjurător îi înarmează pe copii cu informații diverse, lărgindu-le orizontul intelectual și afectiv, dezvoltându-le capacitatea de a cerceta și de a descoperi relațiile dintre fenomene; le răspunde dorinței acestora de investigare, răspunde curiozitățiilor, caracteristică specifică vârstei.

Degradarea continuă a mediului înconjurător, care se petrece sub ochii noștri, este un element major al unei “crize de civilizație” și se datorează tocmai intervenției omului în natură. Pericolul este foarte mare. De aceea, trebuie conștientizată necesitatea protecției sale, a ocrotirii vieții în cele mai variate forme ale sale. În acest context, educatorului îi revine obligația de a-i învăța pe copii să înțeleagă și să iubească natura, să-i pătrundă tainele și să o protejeze, să urmărească formarea și dezvoltarea conștiinței ecologice a acestora.

Copiii trebuie să se apropie cu dragoste de natură și să învețe s-o ocrotească. La orice vârstă se consolidează cunoștințele, deprinderile, în ceea ce privește cunoașterea omului, a mediului înconjurător și a relației dintre acestea, având convingerea că putem să trezim interesul copiilor pentru tot ce-i înconjoară și să le formăm o atitudine pozitivă față de mediu.

Experienţa ne-a demonstrat că, uneori, creativitatea copiilor o poate depăşi pe a noastră, puterea de a surprinde esenţialul este mare, ideile sunt ingenioase, manifestând profunzime, spontaneitate şi naivitate în dorinţa de a găsi explicaţii pentru toate fenomenele şi evenimentele ce apar în jurul lor.

Este timpul să-i sensibilizăm pe copii să fie garantul protecţiei pământului, acum mai mult ca oricând, când “Pământul suferă” de neglijenţa şi nepăsarea oamenilor, natura fiind considerată leagănul civilizaţiei umane și cea care asigură condiţiile existenţei noastre.

Page 6: AVIZAT, INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL · Web viewAVIZAT, inspector Școlar general pROF. GABRIELA PLĂCINTĂ Regulament de organizare concurs interjudeŢean ”s.o.s- salvaȚi pământul!”

In acelaşi timp, dorim ca acţiunea de a proteja și iubi frumosul din natură, să fie o lecţie dată comunităţii şi părinţilor, de proprii lor copii. Un copil sensibil, activ și eficient în relațiile cu natura se formează de la cea mai fragedă vârstă în familie, continuând în grădiniță, apoi în școală pentru a deveni un promotor al echilibrării relațiilor existente de veacuri într-un mediu în care ne naștem și pe care dorim să-l cunoaștem cercetându-l și deseori păstrându-l.

Noi toţi suntem o părticică din natură şi de aceea trebuie să avem grijă de ea, să o iubim!

SCOP: - Conştientizarea actorilor implicaţi direct în procesul educaţional, cu privire la rolul lor în educaţia, îngrijirea şi protecţia mediului înconjurător prin stimularea aptitudinilor, valorificarea potenţialului creator al copiilor şi cultivarea dragostei faţă de natură;

OBIECTIVE:- Realizarea unui schimb de experienţă între grădinițe și școli prin mediatizarea proiectului;- Stimularea potenţialului artistic şi creativ al  preşcolarilor/elevilor în cadrul concursului;- Promovarea lucrărilor efectuate de copii prin diseminarea rezultatelor obținute (expoziție, reviste, presa locală);

GRUP ȚINTĂ:• Cadre didactice din învăţământul preuniversitar;• Preşcolari;• Școlari - clasa pregătitoare;• Părinţi;• Membri ai comunităţii.

MEDIATIZAREA ȘI DISEMINAREA CONCURSULUI: - postarea concursului pe site-ul grădiniței/școlii; - comunicări în cadrul Comisiei Metodice şi a cercurilor pedagogice; - prin publicarea de articole în revista unităţilor, presă/media locală.

FINALITATE: - Participanţii vor primi diplome, adeverințe. Diplomele de participare la concurs se vor ridica de la unitatea noastră sau vor fi trimise prin poștă. Pentru faza locală diplomele vor fi trimise prin e_mail.

REGULAMENTUL CONCURSULUI INTERJUDEȚEAN:

,,S.O.S.- SALVAȚI PĂMÂNTUL !”

Concursul are trei faze: faza I (locală), faza a II-a (judeţeană) și faza a III-a (interjudețeană).

1. Faza I (locală) – în perioada 20-24 martie 2019 se organizează la nivelul fiecărei unități de învățământ preșcolare și înscrie maxim 3 copii pentru fiecare cadru didactic.

2. Faza a II-a (judeţeană) – în perioada 27-31 martie 2019 - participă copii din judeţul Vaslui și din țară care au obținut premiile I, II ș i III la faza locală ce s-a desfășurat în fiecare unitate de

Page 7: AVIZAT, INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL · Web viewAVIZAT, inspector Școlar general pROF. GABRIELA PLĂCINTĂ Regulament de organizare concurs interjudeŢean ”s.o.s- salvaȚi pământul!”

învățământ, dar nu mai mult de doi copii. Această fază se desfășoară la Grădinița cu P.P. nr.4 Bârlad.

3. Faza a III-a (interjudețeană) – în perioada 14-20 aprilie 2019 - participă lucrările premiate cu premiile I, II și III la faza județeană și se desfășoară la Grădinița cu P.P. nr.4 Bârlad.

Compoziţiile plastice vor fi realizate în orice tehnică pe suport A4.

SECȚIUNI: PICTURĂ/DESEN COLAJ/POSTERE PE TEME ECOLOGICE

RESURSE  FINANCIARE: F ĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE!

Copiii/elevii participanți la concurs, cadrele didactice îndrumătoare vor trimite în perioada martie-aprilie 2019 cele 2 lucrări premiate la faza locală în fiecare unitate parteneră, pentru a participa la faza județeană și interjudețeană în unitatea coordonatoare. La grupa unde lucrează două cadre didactice, pe aceeaşi lucrare pot apărea numele ambelor îndrumătoare.

Fiecare cadru didactic va primi: Adeverință îndrumător copii/organizator expoziție.Diplomele și adeverințele vor fi trimise în perioada aprilie-mai 2019.

EVALUAREA ȘI CRITERII DE EVALUARE: Se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni şi premii speciale pentru fiecare grupă de vârstă

și diplome de participare tuturor copiilor participanţi.Se va aprecia:

realizarea formei plastice, originalitatea/creativitate în redarea temelor plastice /ingeniozitatea în folosirea tehnicilor de lucru/impactul mesajului.

COMISIA DE JURIZARE: Va fi formată din:

un reprezentant al I.S.J. Vaslui; un reprezentant al Școlii Gimnaziale de Arte ,,N.N.Tonitza”-Bârlad; 3 cadre didactice din Grădinița cu P.P. nr.4 - Bârlad.

Expoziţia şi jurizarea lucrărilor au loc pe 21 aprilie 2019 la Grădiniţa cu P.P. nr. 4 Bârlad/Școala Gimnazială de Arte ,,N.N.Tonitza’’.

Page 8: AVIZAT, INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL · Web viewAVIZAT, inspector Școlar general pROF. GABRIELA PLĂCINTĂ Regulament de organizare concurs interjudeŢean ”s.o.s- salvaȚi pământul!”

FIȘĂ DE ÎNSCRIEREla Concursul Interjude ean ț de creaţie artistico-plastică

„S.O.S-SALVA I PȚ ĂMÂNTUL!”Bârlad ediţia a V-a-2019

Numele i prenumele îndrumș ătorului: .....……….............………………Specialitatea: ……………....……Unitatea de învăţământ: …………....................……………………............Adresa unde organizatorii vor trimite materialele de la concurs: Strada:………………….........................................Nr........................................ Localitatea: ……………………...…. Codul po tal:ș ….......................Judeţul: ......................................tel.........................E_mail......................................................Faza locală: 20-20.03.2019

Nr. crt.

Numele şi prenumele Grupa/

clasa

Secţiunea :

I / II

Premiul obţinut

1

2

Faza judeţeană: 27-31.03.2019

Nr. crt.

Numele şi prenumele Grupa/

clasa

Secţiunea :

I / II

1

2

Faza interjudeţeană: 14-20.04.2019

Nr. crt.

Numele şi prenumele Grupa/

clasa

Secţiunea :

I / II

1

2

Semnătura cadrului didactic, ............................................ Eticheta

Numele preşcolarului/elevului: .........................................................Grupa/clasa: ..................................................................................Titlul lucrării: ...............................................................................Grădiniţa/Şcoala: ..........................................................................Cadrul didactic îndrumător: ............................................................

Notă: Completaţi fişa de înscriere pentru toate fazele

Page 9: AVIZAT, INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL · Web viewAVIZAT, inspector Școlar general pROF. GABRIELA PLĂCINTĂ Regulament de organizare concurs interjudeŢean ”s.o.s- salvaȚi pământul!”

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui Inspectoratul Şcolar________________ Școala Gimnazială de Arte,,N.N.Tonitza’’ Telefon/fax: 0335/803637 Telefon/fax: Nr. ____ /__________________    Nr. ____ / __________________   

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE

încheiat la data de……………… între partenerii*Școala Gimnazială de Arte,,N.N.Tonitza’’și Structură Grădiniţa cu P. P.nr. 4 - cu sediul în Bârlad, Str. M.Kogălniceanu nr.4 – reprezentată de Director, Prof. Camber Mihaela și coordonator concurs prof. Obreja Nuțași *...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Obiectul prezentului Protocol de colaborare îl constituie participarea la Concursul interjudețean „S.O.S.- SALVAȚI PĂMÂNTUL!” – Ediția a V-a, organizat de Grădinița cu P.P.nr.4 Bârlad, şi urmărește colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea unei bune organizări a acestora.

Unitatea coordonatoare se obligă: 1. Să distribuie regulamentul concursului grădinițelor/şcolilor partenere; 2. Să trimită tuturor participanţilor diplomele/adeverințele de participare şi premiile; 3. Să mediatizeze rezultatele concursului; Grădiniţa/Şcoala participantă se obligă: 1. Să mediatizeze concursul în școală/grădiniță; 2. Să înscrie cadrele didactice la concurs; 3. Să distribuie participanţilor diplomele obţinute.

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2018 – 2019.

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata concursului pentru ca acestea să se deruleze conform scopului stabilit.

Concursul propus de unitatea noastră şcolară face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară.

Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Școala Gimnazială de Arte,,N.N.Tonitza’’ Bârlad Școala/Grădinița....................................

Director,           Director,                                   

Prof. Camber Mihaela Prof.