INSPECTORATUL CASA CORPULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN … · CERCUL PEDAGOGIC Nr. 1 Responsabil: Prof....

52
CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA

Transcript of INSPECTORATUL CASA CORPULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN … · CERCUL PEDAGOGIC Nr. 1 Responsabil: Prof....

C A SA C OR P U L U I

D I D A C T I C

P R A HOVA

I N SP E C TOR AT U L

ȘC OL A R JU D E Ț E A N

P R A HOVA

1

2

MINISTERUL

EDUCAȚIEI

NAȚIONALE

CASA CORPULUI

DIDACTIC

PRAHOVA

INSPECTORATUL

ŞCOLAR JUDEŢEAN

PRAHOVA

Programul cercurilor pedagogice

Anul școlar 2017-2018

1

CUPRINS

CUPRINS ............................................................................................................................................ 1

MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT............................................................ 2 ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR ........................................................................................................ 3

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ................................................................................................................ 9

ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR......................................................................................................... 18 LIMBĂ ŞI COMUNICARE ........................................................................................................................................... 18

Limba română .............................................................................................................................................................. 18

Limba latină ................................................................................................................................................................. 21

Limba engleză .............................................................................................................................................................. 21

Limba franceză............................................................................................................................................................. 23

Limba germană ............................................................................................................................................................ 25

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................................................................... 25

Matematică ................................................................................................................................................................... 25

Fizică ............................................................................................................................................................................ 28

Chimie .......................................................................................................................................................................... 29

Biologie ........................................................................................................................................................................ 29

OM ŞI SOCIETATE ....................................................................................................................................................... 30

Istorie ........................................................................................................................................................................... 30

Geografie...................................................................................................................................................................... 33

Ştiinţe socio-umane ...................................................................................................................................................... 35

Religie .......................................................................................................................................................................... 36

ARTE .............................................................................................................................................................................. 38

Educaţie plastică.............................................................................................................................................................. 38

Educaţie muzicală ........................................................................................................................................................ 38

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ..................................................................................................................................... 38

TEHNOLOGII ................................................................................................................................................................ 40

Informatică ................................................................................................................................................................. 40

Educaţie tehnologică .................................................................................................................................................... 41

Discipline tehnice ....................................................................................................................................................... 41

Învăţământ particular ................................................................................................................................................... 45

EDUCAŢIE PERMANENTĂ ......................................................................................................... 45 ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT ................................................................ 47

ŞTIINŢA INFORMĂRII - BIBLIOTECONOMIE ...................................................................... 48

2

MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 1 Responsabil:

Prof. Petre Vulpe

Inspector şcolar pentru managementul instituţional

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Directorii colegiilor şi liceelor din judeţul Prahova

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Rolul marketingului educațional în promovarea

imaginii școlii

23.11.2017

Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”,

Orașul Mizil Insp., prof. Petre Vulpe

II Adecvarea deciziilor manageriale la noutățile

apărute în plan legislativ

17.05.2018

Colegiul Național „Nicolae Iorga”, Orașul

Vălenii de Munte Insp., prof. Petre Vulpe

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 2 Responsabil:

Prof. Florea Mincu

Inspector şcolar pentru management instituţional

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Directorii şcolilor gimnaziale din municipiul Ploieşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Rolul marketingului educațional în promovarea

imaginii școlii

23.11.2017 Școala Gimnazială „George Emil Palade”,

Municipiul Ploiești Insp.,prof. Florea Mincu

II Adecvarea deciziilor manageriale la noutățile

apărute în plan legislativ

26.04. 2018 Școala Gimnazială „Radu Stanian”,

Municipiul Ploiești Insp.,prof. Florea Mincu

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 3 Responsabil:

Prof. dr. Tudorel Oană

Inspector şcolar pentru managementul instituţional

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Directorii şcolilor gimnaziale din zona Valea Cricovului

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Rolul marketingului educațional în promovarea

imaginii școlii

23.11.2017 Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”,

Orașul Boldești Scaeni Insp., prof. dr.Tudorel Oană

II Adecvarea deciziilor manageriale la noutățile

apărute în plan legislativ

24.05.2018 Școala Gimnazială Comuna Apostolache Insp., prof.dr. Tudorel Oană

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 4 Responsabil:

Prof. Nicolae Băcan

Inspector şcolar pentru management instituţional

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Directorii şcolilor gimnaziale din zona Prahova - Sud

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Rolul marketingului educațional în promovarea

imaginii școlii

07.12.2017 Școala Gimnazială „Sfinții Împărați”,

Comuna Balta Doamnei Insp., prof. Nicolae Băcan

II Adecvarea deciziilor manageriale la noutățile

apărute în plan legislativ

26.04.2018 Școala Gimnazială Comuna Berceni Insp., prof. Nicolae Băcan

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 5 Responsabil:

Prof. Florea Mincu

Inspector şcolar pentru managementul instituţional

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Directorii şcolilor gimnaziale din zona Valea Prahovei

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Rolul marketingului educațional în promovarea

imaginii școlii

16.11.2017 Școala Gimnazială „B. P. Hașdeu”,

Municipiul Câmpina Insp., prof. Florea Mincu

II Adecvarea deciziilor manageriale la noutățile

apărute în plan legislativ

17.05.2018 Școala Gimnazială „Radu și Severa

Novian”, Comuna Adunați Insp., prof. Florea Mincu

3

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 6 Responsabil:

Prof. dr. Tudorel Oană

Inspector şcolar pentru managementul instituţional

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Directorii şcolilor gimnaziale din zona Prahova – Sud - Est

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Rolul marketingului educațional în promovarea

imaginii școlii

07.12.2017 Școala Gimnazială „Ion Ionescu”, Comuna

Valea Călugărească Insp., prof.dr. Tudorel Oană

II Adecvarea deciziilor manageriale la noutățile

apărute în plan legislativ

03.05.2018 Școala Gimnazială Sat Cioranii de Sus,

Comuna Ciorani Insp., prof.dr. Tudorel Oană

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 7 Responsabil:

Prof. Leonard Coțac

Inspector şcolar pentru managementul instituţional

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Directorii şcolilor gimnaziale din zona Valea Teleajenului şi Valea Slănicului

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Rolul marketingului educațional în promovarea

imaginii școlii

16.11.2017 Școala Gimnazială „Radu Tudoran”,

Comuna Blejoi Insp., prof. Leonard Coțac

II Adecvarea deciziilor manageriale la noutățile

apărute în plan legislativ

26.04.2018 Școala Gimnazială Comuna Gornet Insp., prof. Leonard Coțac

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 8 Responsabil:

Prof. dr. Tudorel Oană; Prof. Leonard Coțac

Inspectori şcolari pentru managementul instituţional

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Directorii grădiniţelor cu personalitate juridică

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Rolul marketingului educațional în promovarea

imaginii școlii

14.12.2017 Gradinița cu P.P. Nr. 33, Municipiul

Ploiești Insp., prof. dr.Tudorel Oană Insp., prof. Leonard Coțac

II Adecvarea deciziilor manageriale la noutățile

apărute în plan legislativ

24.05.2018 Gradinița cu P.P. Nr. 35, Municipiul

Ploiești Insp., prof. dr.Tudorel Oană

Insp., prof. Leonard Coțac

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 1 Responsabili:

Prof. Lucia Lazăr, Grădiniţa Nr. 30, Municipiul Ploieşti

Prof. Maria Neagu, Grădiniţa Nr. 38, Municipiul Ploieşti (GRUPA Mică, Municipiul Ploieşti - Zona Centru-Sud)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Grădiniţele: Municipiul Ploieşti: Nr. 2, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 26, 30, 32, 35, 38, „Nichita Stănescu”, „Cheiţa de Aur”, „Scufiţa Roşie”, „Căsuţa cu Poveşti”, „Ludovic Mrazek”, „Crai

Nou”, „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”, „Sf. Stelian”, Ciorani

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Creativitatea - genetică sau educaţie?

(teoretic) 14.11.2017

Grădiniţa cu Program Prelungit Happy

Kids, Municipiul Ploieşti Lazar Lucia

II Importanţa jocurilor de mişcare la preşcolarii mici

(practic) 13.03.2018

Grădiniţa cu program prelungit „Crai Nou”,

Municipiul Ploieşti Neagu Maria

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 2

Responsabili: Prof. înv. preşcolar, Ana Cernica, Grădiniţa Nr. 53, Municipiul Ploieşti

Prof. înv. preşcolar, Aurora Radu, Grădiniţa Nr. 30, Municipiul Ploieşti (GRUPA MICĂ, Municipiul Ploieşti – Nord, Malu Roşu,

Vest)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Grădiniţele: Municipiul Ploieşti: Nr.8, 10, 21, 23, 33, “Sf. Mucenic Mina”, 40, 43, 47,”Dumbrava Minunată”, 51, 52, “Licurici”, “Rază de Soare”

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Grădiniţa, cadru de formare a comportamentelor civilizate

(teoretic)

15.11.2017 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr 33, Municipiul Ploieşti

Ana Cernica

II Jocul, metodă şi mijloc de realizare a educaţiei centrate pe copil

(practic)

14.03.2018 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 40,

Municipiul Ploieşti Aurora Radu

4

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 3 Responsabili:

Prof. Ioana Enuţă, Grădiniţa Nr. 28, Municipiul Ploieşti

Ed. Ana Păltânea, Grădiniţa „Nichita Stănescu”, Municipiul Ploieşti (GRUPA MIJLOCIE, Municipiul Ploieşti – Sud - Centru)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Grădiniţele: Municipiul Ploieşti: Nr. 2, 3, 4, 5, 7, 11, „Angels”, „Cheiţa de Aur”, „Scufiţa

Roşie”, „Căsuţa cu Poveşti”, „Crai Nou”, „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”, „Sf. Stelian”, 14, 16, 26, 28, 30, 32, 35, 38, Spectrum, Ciorani

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Noutate şi inovaţie prin activităţile de tip outdoor din grădiniţă

(teoretic)

16.11.2017 Grădiniţa cu Program Prelungit „Sf. Arh.

Mihail şi Gavriil”, Municipiul Ploieşti Ioana Enuţă

II Influenţa basmului terapeutic asupra preşcolarilor

(practic) 15.03.2018

Grădiniţa cu Program Prelungit şi Program

Normal Nr.30, Municipiul Ploiesti Ana Păltânea

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 4 Responsabili:

Prof. Aurelia Dospinoiu, Grădiniţa Nr. 50, Municipiul Ploieşti

Prof. Tobă Mihaela, Grădiniţa Nr.10, Municipiul Ploieşti (GRUPA Mijlocie, Municipiul Ploieşti - Zona Nord-Vest)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Grădiniţele: Municipiul Ploieşti- Nr. 8, 10, 21,23, 33, 39, 40, 41, 43, 47, 50, 51,

„Rază de Soare”, „Sf. Mucenic Mina”, „Dumbrava Minunată”, „Licurici”

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Contexte şi instrumente folosite pentru dezvoltarea

gândirii laterale a copilului preşcolar (teoretic)

17.11.2017 Grădiniţa cu Program Prelungit „Sf. Muc. Mina”, Municipiul Ploieşti

Aurelia Dospinoiu

II Strategii didactice folosite în formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii (practic)

16.03.2018 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 23, Municipiul Ploieşti

Mihaela Tobă

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 5

Responsabili:

Prof. Stan Daniela, Grădiniţa cu Program Prelungit Sf. Muc. Mina,

Municipiul Ploieşti

Prof. Victoria Petre, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 40, Municipiul Ploieşti

(GRUPA MARE, Municipiul Ploieşti - Zona Centru- Sud)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Grădiniţele: Municipiul Ploieşti - Nr.1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 38, „Angels”, „Crai Nou”, „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”, „Sf. Stelian”, „Nichita Stănescu”,

Ciorani

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Activităţi de tip outdoor - posibilităţi şi modalităţi de negociere cu preşcolarii

(teoretic)

21.11.2017 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 38, Municipiul Ploieşti

Victoria Petre

II Activităţi ce vizează dezvoltarea socio – emoţională a preşcolarilor

(practic)

20.03.2018 Grădiniţa cu Program Normal „Nichita

Stănescu” , Municipiul Ploieşti Stan Daniela

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 6

Responsabili:

Prof. Ghinoiu Nicoleta, Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava minunată”, Municipiul Ploieşti

Prof. Valeria Baciu, Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava

minunată”, Municipiul Ploieşti

(GRUPA MARE, Municipiul Ploieşti - Zona Nord - Vest)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Grădiniţele: 8, 10, 21,23, 33, 39, 40, 41, 43, 47, 50, 51, „Rază de Soare”, „Sf. Mc. Mina”,

„Dumbrava Minunată”, „Licurici”, “Ion Creangă” - Municipiul Ploieşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Formarea spiritului civic la preşcolari (teoretic)

22.11.2017 Grădiniţa cu Program Normal Nr.50, Municipiul Ploieşti

Valeria Baciu

II Contribuţia activităţilor din grădiniţă la performanţa şcolară a copilului (practic)

22.03.2018 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 47, Municipiul Ploieşti

Ghinoiu Nicoleta

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 7 Responsabili:

Prof.Emilia Dragomir, Grădiniţa cu Program Normal Moara Nouă

Prof. Marinof Ecaterina, Grădiniţa cu Program Normal Olarii Vechi (NIVEL I - Zona rural/ Sud)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Grădiniţele: Gorgota, Crivina, Poienarii Apostoli, Potigrafu, Poienarii Burchii, Cărbunari, Ologeni, Poienarii Rali, Pucheni, Miroslăveşti, Odăile, Pietroşani, Moşneni, Balta Doamnei,

Bâra, Drăgăneşti, Bărăitaru, Meri, Dumbrava, Ciupelniţa, Zănoaga, Gherghiţa, Independenţa, Malamuc, Ungureni, Olari, Fânari, Olarii Vechi, Râfov, Buda, Goga,

Mălăieşti, Moara Domnească, Palanca, Sicrita, Bărcăneşti, Ghighiu, Româneşti, Tătărani, Berceni, Cătunu, Corlăteşti, Moara Nouă

5

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Rolul excursiei tematice în formarea culturii

organizaţionale la preşcolari (teoretic)

14.11.2017 Grădiniţa cu Program Normal Dumbrava Emilia Dragomir

II A.B.C-ul educaţiei financiare în grădiniţă (practic)

13.03.2018 Grădiniţa cu Program Normal Malamuc, Gherghiţa

Marinof Ecaterina

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 8 Responsabili:

Prof. Niculina Doina Mihai, Grădiniţa cu Program Normal Bărcăneşti

Prof. Camelia Niculina Ştefan, Grădiniţa cu Program Normal Bărcăneşti (NIVEL II -Zona rural/ Sud)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Grădiniţele: Gorgota, Crivina, Poienarii Apostoli, Potigrafu, Poienarii Burchii, Cărbunari,

Ologeni, Poienarii Rali, Pucheni, Miroslăveşti, Odăile, Pietroşani, Moşneni, Balta Doamnei, Bâra, Drăgăneşti, Bărăitaru, Meri, Dumbrava, Ciupelniţa, Zănoaga, Gherghiţa,

Independenţa, Malamuc, Ungureni, Olari, Fânari, Olarii Vechi, Râfov, Buda, Goga, Mălăieşti, Moara Domnească, Palanca, Sicrita, Bărcăneşti, Ghighiu, Româneşti, Tătărani, Berceni, Cătunu, Corlăteşti, Moara Nouă

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Contribuţia activităţilor outdoor la dezvoltarea

personalităţii preşcolarilor (teoretic)

15.11.2017 Grădiniţa cu Program Normal Puchenii

Moşneni Doina Mihai

II

Rolul activităţilor artistico-plastice în educarea

gustului estetic al copilului de vârsă preşcolară (practic)

14.03.2018 Grădiniţa cu Program Normal Moara Nouă Camelia Ştefan

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 9

Responsabili:

Prof. Gabriela Ciocârdaru, Grădiniţa cu Program Normal Nr. 4, Boldești Scăeni

Prof. Niculina Dinu, Grădiniţa cu Program Normal Filipeştii de Târg (NIVEL I - Zona rural/ Nord-Vest)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Grădiniţele: Nr. 1, 2, 3, 4, Boldeşti, Seciu, Blejoi, Ploieştiori, Ţânţăreni, Târgşoru Vechi,

Strejnicu, Stănceşti, Ariceştii-Rahtivani, Stoeneşti, Buda, Nedelea, Târgşoru-Nou, Brazi, Băteşti, Negoieşti, Popeşti, Filipeştii de Târg, Brătaşanca, Mărgineni, Cocorăştii Colţ, Cocorăştii Grind, Măneşti, Băltiţa, Coada Izvorului, Zalhanaua, Şirna, Brăteşti, Hăbud,

Tăriceni, Varniţa, Tinosu, Pisculeşti, Predeşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Contribuţia activităţilor extraşcolare la dezvoltarea personalităţii copiilor de vârstă preşcolară (teoretic)

16.11.2017 Grădiniţa cu Program Normal Brăteşti, Şirna

Gabriela Ciocârdaru

II Evoluţia copilului preşcolarprin prisma domeniilor de dezvoltare

(practic)

15.03.2018 Grădiniţa cu Program Normal Nedelea, Ariceştii Rahtivani

Niculina Dinu

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 10

Responsabili:

Prof. Daniela Mihăilescu, Grădiniţa cu Program Normal Nedelea

Prof. Rozalia Petrescu, Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, Boldeşti-Scăeni

(NIVEL II - Zona rural/Nord-Vest)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Grădiniţele: Nr. 1, 2, 3, 4, Boldeşti, Seciu, Blejoi, Municipiul Ploieştiori, Ţânţăreni, Târgşoru Vechi, Strejnicu, Stănceşti, Ariceştii-Rahtivani, Stoeneşti, Buda, Nedelea, Târgşoru-Nou, Brazi, Băteşti, Negoieşti, Popeşti, Filipeştii de Târg, Brătaşanca, Mărgineni, Cocorăştii Colţ,

Cocorăştii Grind, Măneşti, Băltiţa, Coada Izvorului, Zalhanaua, Şirna, Brăteşti, Hăbud, Tăriceni, Varniţa, Tinosu, Pisculeşti, Predeşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Cunoaşterea de sine ca precondiţie, cale şi scop în

educaţia preşcolară (teoretic)

15.11.2017

Grădiniţa cu Program Normal Ariceştii Rahtivani

Rozalia Petrescu

II

Forme concrete de manifestare a educaţiei pentru societate, prin valorificarea elementelor de specific şi tradiţie locală

(practic)

20.03.2018 Grădiniţa cu Program Normal Cocorăştii Colţ

Daniela Mihăilescu

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 11 Responsabili:

Prof. Loredana Sârbu, Grădiniţa cu Program Normal Rotari

Ed. Irina Cristea, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1, Urlaţi (NIVEL I - Zona rural/ Nord)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Grădiniţele: Urlaţi, Jercălăi, Mărunţiş, Valea Pietrei, Valea Urloii, Albeşti Paleologu, Albeşti

Muru, Cioceni, Vadu Părului, Apostolache, Buzota, Mârlogea, Valea Cricovului, Bucov, Chiţorani, Pleaşa, Ceptura, Rotari, Şoimeşti, Chiojdeanca, Nucet, Trenu, Gornet Cricov,

Coşerele, Dobrota, Priseaca, Ţărculeşti, Iordăcheanu, Moceşti, Plavia, Valea Cucului, Vărbila, Lapoş, Lapoşel, Sângeru, Butuci, Mireşu Mare, Tisa, Tătaru, Podgoria, Valea Călugărească, Dârvari, Pantazi, Rachieri, Valea Popii, Nicovani, Plopu, Salcia

6

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Educaţia pentru schimbare şi valenţele ei în

societatea cunoaşterii (teoretic)

14.11.2017 Grădiniţa cu Program Normal Podgoria Loredana Sârbu

II Diversitatea culturală în activităţile cu preşcolarii (practic)

20.03.2018 Grădiniţa cu Program Normal Valea Cucului

Irina Cristea

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 12

Responsabili:

Ed. Ruxandra Cuculeanu, Grădiniţa cu Program Prelungit și Normal Nr.1, Urlați

Prof. Mortoiu Alice - Graţiela, Grădiniţa cu Program Normal, Valea Călugărească

(NIVEL II -Zona rural/ Nord)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Grădiniţele Urlaţi, Jercălăi, Mărunţiş, Valea Pietrei, Valea Urloi, Albeşti Paleologu, Albeşti

Muru, Cioceni, Vadu Părului, Apostolache, Buzota, Mârlogea, Valea Cricovului, Bucov, Chiţorani, Pleaşa, Ceptura, Rotari, Şoimeşti, Chiojdeanca, Nucet, Trenu, Gornet Cricov,

Coşerele, Dobrota, Priseaca, Ţărculeşti, Iordăcheanu, Moceşti, Plavia, Valea Cucului, Vărbila, Lapoş, Lapoşel, Sângeru, Butuci, Mireşu Mare, Tisa, Tătaru, Podgoria, Valea Călugărească, Dârvari, Pantazi, Rachieri, Valea Popii, Nicovani, Plopu, Salcia

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Educaţia outdoor – istoric şi forme de manifestare

(teoretic) 16.11.2017

Grădiniţa cu Program Normal Priseaca,

Gornet Cricov Alice Mortoiu

II Deyvoltarea bucuriei de a învăţa prin instrumente şi practici adecvate învăţământului preşcolar

(practic)

22.03.2018 Grădiniţa cu Program Normal Trenu,

Chiojdeanca Ruxandra Cuculeanu

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 13 Responsabili:

Prof. Grigore Mădălina, Grădiniţa cu Program Normal Nr.5, Mizil

Ed. Maria Ciorăneanu, Grădiniţa cu Program Normal Nr.1, Mizil (NIVEL I - MIZIL)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Grădiniţele Mizil Nr.1, 2, 3, 4,5, Baba Ana, Cireşanu, Conduratu, Boldeşti Grădiştea,

Călugăreni, Cărbuneşti, Colceag, Inoteşti, Parepa, Vâlcelele, Fântânele, Fulga de Jos, Fulga de Sus, Gura Vadului, Perşunari, Jugureni, Sălciile, Tomşani, Loloiasca, Magula, Vadu

Săpat

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Grădiniţa, cadru de formare a comportamentelor

civice (teoretic)

13.11.2017 Grădiniţa cu Program Normal Tomşani Maria Ciorăneanu

II Tehnici şi procedee de stimulare a creativităţii, prin intermediul activităţilor artistico-plastice (practic)

20.03.2018 Grădiniţa cu Program Normal Sălciile Grigore Mădălina

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 14 Responsabili:

Ed. Ioana Minculescu, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.3, Mizil

Prof. Adelina Dumitrescu, Grădiniţa cu Program Normal Nr.1, Mizil (NIVEL II – Mizil)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Grădiniţele: Mizil Nr.1, 2, 3, 4, Baba Ana, Cireşanu, Conduratu, Boldeşti Grădiştea, Călugăreni, Cărbuneşti, Colceag, Inoteşti, Parepa Ruşani, Vâlcelele, Fântânele, Fulga de Jos,

Fulga de Sus, Gura Vadului, Perşunari, Jugureni, Sălciile, Tomşani, Loloiasca, Magula, Vadu Săpat

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Alfabetizarea emoţională prin joc (teoretic)

14.11.2017 Grădiniţa cu Program Normal „Sf. Maria”,

Mizil Ioana Minculescu

II

Dezvoltarea abilităţilor de viaţă la vârsta preşcolară

(practic)

21.03.2018 Grădiniţa cu Program Normal Sălciile Adelina Dumitrescu

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 15 Responsabili:

Prof. Adriana Popa, Grădiniţa cu Program Normal Poiana Vărbilău

Prof. Aurelia Panait, Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, Vâlcăneşti (NIVEL I - Plopeni)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Grădiniţele: Slănic, Groşani, Prăjani, Băicoi, Dâmbu, Lilieşti, Tufeni Ţintea, Plopeni, Aluniş , Ostrovu, Bertea, Cocorăştii Mislii, Goruna, Tipăreşti, Cosmina, Dumbrăveşti, Mălăeşti, PlopeniSfârleanca,Păuleşti, Cocoşeşti, Găgeni, Scorţeni, Bordeni, Mislea, Ştefeşti, Scurteşti,

Vărbilău, Coţofeneşti, Livadea, Poiana Vărbilău, Vîlcăneşti, Cârjari

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Activitatea psiho-motrică în dezvoltarea copilului preşcolar (teoretic)

24.11.2017 Grădiniţa cu Program Normal Ştefeşti Adriana Popa

II Terapii specifice în tulburările de dezvoltare a limbajului la copilul preşcolar

(practic)

16.03.2018 Grădiniţa cu Program Normal Băicoi Aurelia Panait

7

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 16 Responsabili:

Prof. Lili Soare, Grădiniţa cu Program Normal Plopeni

Ed. Augustina Androhovici, Grădiniţa cu Program Normal Cocoşeşti (NIVEL II –Plopeni)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Grădiniţele: Slănic, Groşani, Prăjani, Băicoi, Dâmbu, Lilieşti, Tufeni Ţintea, Plopeni, Aluniş, Ostrovu, Bertea, Cocorăştii Mislii, Goruna, Tipăreşti, Cosmina, Dumbrăveşti, Mălăeşti, Plopeni, Sfârleanca, Păuleşti, Cocoşeşti, Găgeni, Scorţeni, Bordeni, Mislea, Ştefeşti,

Scurteşti, Vărbilău, Coţofeneşti, Livadea, Poiana Vărbilău, Vâlcăneşti, Cârjari

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Activitatea logopedică şi de consiliere, sprijin în pregătirea copilului pentru şcoală (teoretic)

23.11.2016 Grădiniţa cu Program Normal Păuleşti Lili Soare

II Jocul şi creativitatea în activităţile integrate (practic)

15.03.2018 Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2, Vărbilău

Augustina Androhovici

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 17 Responsabili:

Prof. Mihaela Predea, Grădiniţa cu Program Normal Nr. 4, Câmpina

Prof. Mihaela Bucşeneanu, Grădiniţa cu Program Normal Nr.4, Câmpina (GRUPA MICĂ, Câmpina Sud)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Grădiniţele: Nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Câmpina, Grădiniţa Waldorf Câmpina, Băneşti, Urleta, Brebu, Pietriceaua, Cornu de Jos, Cornu de Sus, Filipeştii de Pădure, Diteşti, Floreşti,

Călineşti, Novăceşti, Măgureni, Cocorăştii Caplii, Lunca Prahovei, Poiana Câmpina, Bobolia, Proviţa de Jos, Drăgăneasa, Proviţa de Sus, Izvoru, Şotrile, Lunca Mare, Plaiu Câmpinei, Seciuri, Vistieru, Telega, Buştenari, Doftana, Meliceşti, Teşila, Trăisteni

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Aspecte teoretice şi practice în dezvoltarea

limbajului şi comportamentului copiilor de vârstă preşcolară cu ajutorul poveştilor (teoretic)

14.11.2017 Grădiniţa cu Program Prelungit şi Program Normal Iulia Haşdeu, Câmpina

Mihaela Predea

II Strategii didactice privind educaţia multiculturală la preşcolari.

(practic)

20.03.2018 Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2, Telega Mihaela Bucşeneanu

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 18 Responsabili:

Prof. Floriniţa Dulă, Grădiniţa cu Program Normal Băneşti

Prof. Crenguţa Tocitu, Grădiniţa cu Program Normal Urleta (GRUPA MIJLOCIE – Câmpina Sud)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Grădiniţele: Nr. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Câmpina, Grădiniţa Waldorf Câmpina, Băneşti, Urleta, Brebu,

Pietriceaua, Cornu de Jos, Cornu de Sus, Filipeştii de Pădure, Diteşti, Floreşti, Călineşti, Novăceşti, Măgureni, Cocorăştii Caplii, Lunca Prahovei, Poiana Câmpina, Bobolia, Proviţa de Jos , Drăgăneasa, Proviţa de Sus, Izvoru, Şotrile, Lunca Mare, Plaiu Câmpinei, Seciuri, Vistieru, Telega,

Buştenari, Doftana, Meliceşti, Teşila, Trăisteni, Scorteni, Bordeni, Mislea

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Jocul didactic – modalitate de optimizare a procesului instructive – educativ în grădiniţă. (teoretic)

15.11.2017 Grădiniţa cu Program Normal, Bordeni Floriniţa Dulă

II Tehnici de gestionare a emoţiilor la preşcolari.

(practic) 16.03.2017

Grădiniţa cu Program Normal „Cireşarii” ,

Urleta Crenguţa Tocitu

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 19

Responsabili:

Prof. Ana Toader Rădulescu, Grădiniţa cu Program Normal Nr.11,

Câmpina

Prof. Elena Secară, Grădiniţa cu Program Prelungit ”Iulia Hasdeu”,

Câmpina

(GRUPA MARE – Câmpina Sud)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Grădiniţele: Nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Câmpina, Grădiniţa Waldorf Câmpina, Băneşti, Urleta, Brebu, Pietriceaua, Cornu de Jos, Cornu de Sus, Filipeştii de Pădure, Dițeşti, Floreşti,

Călineşti, Novăceşti, Măgureni, Cocorăştii Caplii, Lunca Prahovei, Poiana Câmpina, Bobolia, Proviţa de Jos, Drăgăneasa, Proviţa de Sus, Izvoru, Şotrile, Lunca Mare, Plaiu

Câmpinei, Seciuri, Vistieru, Telega, Buştenari, Doftana, Meliceşti, Teşila, Trăisteni

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Activitatea integrată - calea către educarea eficace la

vârsta preşcolară (teoretic)

16.11.2017 Grădiniţa cu Program Normal Nr.9, Câmpina

Elena Secară

II

Tehnici noi utilizate în activitatea artistico-plastică în vederea dezvoltării receptivităţii estetice la

preşcolari (practic)

22.03.2018 Grădiniţa cu Program Normal Cornu de Sus Ana Toader Rădulescu

8

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 20 Responsabili:

Ed. Elena Bobe, Grădiniţa cu Program Normal Nr. 6, Breaza

Ed. Tania Ionescu, Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, Comarnic (NIVEL I – Valea Prahovei Nord)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Grădiniţele: Azuga, „George Enescu”-Sinaia, „Floare de Colţ”-Sinaia, Comarnic, Ghioseşti,

Podu Lung, Poiana, Posada, Buşteni, Poiana Ţapului, „Castelul fermecat”, „Albinuţele”, „Albă-ca-Zăpada”-Breaza, Gura Beliei, Nistoreşti, Podu Vadului, Valea Târsei, Secăria, Talea, Adunaţi

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Managementul timpului din perspective Planului

Dalton (teoretic)

14.11.2017 Grădiniţa cu Program Normal „Freamăt de

Codru”, Breaza Tania Ionescu

II

Arc peste timp-bucuria redescoperirii şi valorificării

creative a tradiţiilor locale, zonale, prin activităţile din grădiniţă.

(practic)

20.03.2018 Grădiniţa cu Program Normal Talea Elena Bobe

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 21

Responsabili:

Prof. Carmen Comărniceanu, Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit

„George Enescu”, Sinaia

Prof. Carmen Vişan, Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, Buşteni (NIVEL II – Valea Prahovei)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Grădiniţele: Azuga, „George Enescu”-Sinaia, “Floare de Colţ”-Sinaia, Comarnic, Ghioseşti, Podu Lung, Poiana, Posada, Buşteni, Poiana Ţapului, Breaza, Gura Beliei, Nistoreşti, Podu Vadului, Valea Târsei, Secăria, Talea, Adunaţi

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Activităţile liber-alese şi importanţa lor în

dezvoltarea preşcolarilor. (teoretic)

16.11.2017 Grădiniţa cu Program Prelungit/ Program

Normal ,,George Enescu”, Sinaia Carmen Vişan

II

Rolul activităţilor de cunoaşterea mediului în

dezvoltarea intelectuală a copiilor de vârstă preşcolară. „Zi de zi descoperim cât e de frumoasă

lumea care ne înconjoară” (practic)

22.03.2018 Grădiniţa cu Program Normal Poiana Comarnic

Carmen Comărniceanu

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 22

Responsabili:

Ed. Gica Florea, Grădiniţa cu Program Normal Nr. 3, Vălenii de Munte

Prof. Margareta Cristache, Grădiniţa cu Program Normal Nr.1, Vălenii

de Munte

(NIVEL I – Vălenii de Munte)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Grădiniţele: Vălenii de Munte Nr.1, 2, 3, 4, Ariceştii Zeletin, Bălţeşti, Podenii Vechi, Bătrâni, Ceraşu, Slon, Valea Borului, Drajna de Sus, Ciocrac, Drajna de Jos, Ogretin, Gornet, Gornet

Cuib, Gura Vitioarei, Bughea de Jos, Făgetu, Fundeni, Poiana Copăceni, Izvoarele, Homorâciu, Malu Vânat, Schiuleşti, Lipăneşti, Zamfira, Măgurele, Coada Malului, Iazu, Măneciu, Cheia,

Chiciureni, Măneciu Pământeni, Păcureţi, Matiţa, Podenii Noi, Mehedinţa, Popeşti, Valea Dulce, Poseşti, Nucşoara, Târleşti, Valea Plopului, Valea Screzii, Predeal, Poienile, Vitioara de Sus, Şoimari, Lopatniţa, Măgura, Starchiojd, Brădet, Gresia, Valea Anei, Surani, Teişani, Olteni

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Asigurarea succesului în activitatea instruvtiv-

educativă din grădiniţă prin folosirea metodelor interactive (teoretic)

14.11.2017 Grădiniţa cu Program Normal Zamfira Gica Florea

II Abordări moderne ale procesului instructiv-educativ în grădiniţă. Activitate integrată.

(practic)

22.03.2018 Grădiniţa cu Program Normal Predeal Sărari

Margareta Cristache

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 23

Responsabili:

Prof. Luminiţa Ghencea, Grădiniţa cu Program Normal Nr.2, Măneciu

Pământeni

Prof. Cristina Trăscău, Grădiniţa cu Program Normal Nucşoara (NIVEL II – Valea Teleajenului)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Grădiniţele: Vălenii de Munte Nr.1, 2, 3, 4, Ariceştii Zeletin, Bălţeşti, Podenii Vechi, Bătrâni, Ceraşu, Slon, Valea Borului, Drajna de Sus, Ciocrac, Drajna de Jos, Ogretin, Gornet, Gornet Cuib, Gura Vitioarei, Bughea de Jos, Făgetu, Fundeni, Poiana Copăceni, Izvoarele,

Homorâciu, Malu Vânat, Schiuleşti, Lipăneşti, Zamfira, Măgurele, Coada Malului, Iazu, Măneciu, Cheia, Chiciureni, Măneciu Pământeni, Păcureţi, Matiţa, Podenii Noi, Mehedinţa,

Popeşti, Valea Dulce, Poseşti, Nucşoara, Târleşti, Valea Plopului, Valea Screzii, Predeal, Poienile, Vitioara de Sus, Şoimari, Lopatniţa, Măgura, Starchiojd, Brădet, Gresia, Valea Anei, Surani, Teişani, Olteni

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Optimizarea procesului instructiv-educativ prin

activităţile extracurriculare la vârsta preşcolară (teoretic)

23.11.2017 Grădiniţa cu Program Normal Ogretin Trăscău Cristina

9

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

II

Valoarea timpului în dezvoltarea armonioasă a

copilului (practic)

16.03.2018 Grădiniţa cu Program Normal Gornet Luminiţa Ghencea

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 1

Responsabil:

Inst. Carmen Enăchescu

Colegiul Național „Jean Monnet”, Municipiul Ploiești (clasa pregătitoare)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcolile gimnaziale/primare: „Elena Doamna”, „Candiano Popescu”, Nr. 13, „Florin Comişel”, „Nicolae Titulescu”, „Ioan Grigorescu”, „Andrei Mureşanu”, „George Emil

Palade”, Nr. 22, „H.M.Berthelot”; Colegiul Naţional „I.L. Caragiale”, Colegiul Naţional „Jean Monnet”, Municipiul Ploieşti, Liceul de Artă „Carmen Sylva”, Municipiul Ploieşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a

elevilor – exemple de bune practici 14.11.2017

Școala Gimnazială. ,,Andrei Mureşanu”, Municipiul Ploiești (şcoala gazdă)

Școala Gimnazială ,,H.M. Berthelot”, Municipiul Ploiești (şcoala asociată)

Prof. Carmen Enăchescu

II

Integrarea elementelor de educație experiențială prin intermediul activităților de tip outdoor

20.03.2018

Școala Gimnazială ,,Elena Doamna”,

Municipiul Ploiești (şcoala gazdă) Colegiul Național ,,Jean Monnet”,

Municipiul Ploiești (şcoala asociată)

Prof. Carmen Enăchescu

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 1 Responsabil:

Inst. Aida Baroianu

Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”, Municipiul Ploiești (clasa I)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcolile gimnaziale/primare: „Elena Doamna”, „Candiano Popescu”, Nr. 13, „Florin Comişel”, „Nicolae Titulescu”, „Ioan Grigorescu”, „Andrei Mureşanu”, „George Emil

Palade”, Nr. 22, „H.M.Berthelot”; Colegiul Naţional „I.L. Caragiale”, Colegiul Naţional „Jean Monnet”, Municipiul Ploieşti, Liceul de Artă „Carmen Sylva”, Municipiul Ploieşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a

elevilor – exemple de bune practici

14.11.2017

Colegiul Național „Jean Monnet”, Municipiul Ploiești (şcoala gazdă)

Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Municipiul Ploiești (şcoala asociată)

Prof. Aida Baroianu

II

Integrarea elementelor de educație experiențială prin intermediul activităților de tip outdoor

20.03.2018

Școala Gimnazială „George Emil Palade”,

Municipiul Ploiești (şcoala gazdă) Școala Gimnazială „Florin Comișel”,

Municipiul Ploiești (şcoala asociată)

Prof. Aida Baroianu

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 1 Responsabil:

Prof. înv. primar Stoica Monica

Colegiul Național „Andrei Mureșanu”, Municipiul Ploiești (clasa a II-a)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcolile gimnaziale/primare: „Elena Doamna”, „Candiano Popescu”, Nr. 13, „Florin Comişel”, „Nicolae Titulescu”, „Ioan Grigorescu”, „Andrei Mureşanu”, „George Emil Palade”, Nr. 22, „H.M.Berthelot”; Colegiul Naţional „I.L. Caragiale”, Colegiul Naţional

„Jean Monnet”, Municipiul Ploieşti, Liceul de Artă „Carmen Sylva”, Municip iul Ploieşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a elevilor – exemple de bune practici

14.11.2017

Școala Gimnazială ,,George Emil Palade”,Municipiul Ploiești (şcoala gazdă) Colegiul National ,,Jean Monnet”,

Municipiul Ploiești (şcoala asociată)

Prof. Stoica Monica

II

Integrarea elementelor de educație experiențială prin intermediul activităților de tip outdoor

20.03.2018

Școala Gimnazială ,,Andrei Mureșanu”,

Municipiul Ploiești (şcoala gazdă) Scoala Gimnazială „H.M. Berthelot”, Municipiul Ploiești (şcoala asociată)

Prof. Stoica Monica

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 1 Responsabil:

Prof. înv. primar Florentina Cristescu

Şcoala Gimnazială ,,Elena Doamna“ Ploieşti (clasa a III-a)

10

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcolile gimnaziale/primare: „Elena Doamna”, „Candiano Popescu”, Nr. 13, „Florin

Comişel”, „Nicolae Titulescu”, „Ioan Grigorescu”, „Andrei Mureşanu”, „George Emil Palade”, Nr. 22, „H.M.Berthelot”; Colegiul Naţional „I.L. Caragia le”, Colegiul Naţional

„Jean Monnet”, Municipiul Ploieşti, Liceul de Artă „Carmen Sylva”, Municipiul Ploieşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a elevilor – exemple de bune practici

14.11.2017

Școala Gimnazială ,,Florin Comișel”,

Municipiul Ploiești (şcoala gazdă) Scoala Gimnazială”,,Nicolae Titulescu”,

Municipiul Ploiești (şcoala asociată)

Prof. Cristescu Florentina

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin

intermediul activităților de tip outdoor 20.03.2018

Colegiul Național ,,I.L.Caragiale”, Municipiul Ploiești (şcoala gazdă)

Scoala Gimnazială ,,Candiano Popescu”, Municipiul Ploiești (şcoala asociată)

Prof. Cristescu Florentina

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 1 Responsabil:

Prof. înv. primar Irina Vasile

Școala Gimnazială ,,H.M.Berthelot” , Municipiul Ploiești (clasa a IV-a)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcolile gimnaziale/primare: „Elena Doamna”, „Candiano Popescu”, Nr. 13, „Florin

Comişel”, „Nicolae Titulescu”, „Ioan Grigorescu”, „Andrei Mureşanu”, „George Emil Palade”, Nr. 22, „H.M.Berthelot”; Colegiul Naţional „I.L. Caragiale”, Colegiul Naţional „Jean Monnet”, Municipiul Ploieşti, Liceul de Artă „Carmen Sylva”, Municipiul Ploieşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a elevilor – exemple de bune practici

14.11.2017

Școala Gimnazială „Ioan Grigorescu”

Ploieşti (şcoala gazdă) Scoala Gimnazială „Elena Doamna” Ploieşti (şcoala asociată)

Prof. Irina Vasile

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin

intermediul activităților de tip outdoor 20.03.2018

Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Ploieşti (şcoala gazdă)

Scoala Gimnazială „Florin Comişel” Ploieşti (şcoala asociată)

Prof. Irina Vasile

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 2 Responsabil:

Prof. înv. primar Aneta Manole

Școala Gimnazială „Sf. Vineri”, Municipiul Ploiești (clasa pregătitoare)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcolile gimnaziale/primare: „Radu Stanian”, Nr. 19, „Toma Caragiu”, „Ion Creangă”,

„Grigore Moisil”, „Rareş Vodă”, „George Coşbuc”, „Sf. Vasile”, „Mihai Eminescu”, „Anton Pann”, „Sf.Vineri”, „Nicolae Bălcescu”, „Nicolae Iorga”, „Profesor Nicolae Simache”, „Ienăchiţă Văcărescu”, „I. A. Bassarabescu”; Liceul Tehnologic „Sf. Apostol Andrei”,

Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum”, Municipiul Ploieşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a elevilor – exemple de bune practici

15.11.2017

Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, Municipiul Ploiești (şcoala gazdă) Școala Gimnazială „Nicolae Simache”,

Municipiul Ploiești (şcoala asociată)

Prof. Manole Aneta

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin intermediul activităților de tip outdoor

21.03.2018

Școala Gimnazială „Sfânta Vineri”,

Municipiul Ploiești (şcoala gazdă) Scoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Municipiul Ploiești (şcoala asociată)

Prof. Manole Aneta

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 2 Responsabil:

Prof. înv. primar Maria Brejan

Școala Gimnazială „Sf. Vasile”, Municipiul Ploiești (clasa I)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcolile gimnaziale/primare: „Radu Stanian”, Nr. 19, „Toma Caragiu”, „Ion Creangă”,

„Grigore Moisil”, „Rareş Vodă”, „George Coşbuc”, „Sf. Vasile”, „Mihai Eminescu”, „Anton Pann”, „Sf.Vineri”, „Nicolae Bălcescu”, „Nicolae Iorga”, „Profesor Nicolae Simache”,

„Ienăchiţă Văcărescu”, „I. A. Bassarabescu”; Liceul Tehnologic „Sf. Apostol Andrei”, Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum”, Municipiul Ploieşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a

elevilor – exemple de bune practici 15.11.2017

Școala Gimnazială ,,George Coşbuc”, Municipiul Ploieşti (şcoala gazdă)

Școala Gimnazială ,,Sfântul Vasile”, Municipiul Ploieşti (şcoala asociată)

Prof. Brejan Maria

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin intermediul activităților de tip outdoor

21.03.2018

Școala Gimnazială „I.A. Bassarabescu”,

Municipiul Ploieşti (şcoala gazdă) Școala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu”,

Municipiul Ploieşti (şcoala asociată)

Prof. Brejan Maria

11

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 2 Responsabil:

Prof. înv. primar Ștefania Iene

Școala Gimnazială „Sf. Vineri”, Municipiul Ploiești (clasa a II-a)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcolile gimnaziale/primare: „Radu Stanian”, Nr. 19, „Toma Caragiu”, „Ion Creangă”, „Grigore Moisil”, „Rareş Vodă”, „George Coşbuc”, „Sf. Vasile”, „Mihai Eminescu”, „Anton Pann”, „Sf.Vineri”, „Nicolae Bălcescu”, „Nicolae Iorga”, „Profesor Nicolae Simache”,

„Ienăchiţă Văcărescu”, „I. A. Bassarabescu”; Liceul Tehnologic „Sf. Apostol Andrei”, Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum”, Municipiul Ploieşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a

elevilor – exemple de bune practici 15.11.2017

Școala Gimnazială „Sf. Vasile”, Municipiul Ploieşti (şcoala gazdă)

Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Municipiul Ploieşti (şcoala asociată)

Prof. Iene Ştefania

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin intermediul activităților de tip outdoor

21.03.2018

Școala Gimnazială „I.A.Bassarabescu”, Municipiul Ploieşti (şcoala gazdă) Școala Gimnazială „Rareș Vodă”,

Municipiul Ploieşti (şcoala asociată)

Prof. Iene Ştefania

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 2 Responsabil:

Prof. înv. primar Simona Iliescu

Școala Gimnazială „Sf. Vineri”, Municipiul Ploiești (clasa a III-a)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcolile gimnaziale/primare: „Radu Stanian”, Nr. 19, „Toma Caragiu”, „Ion Creangă”, „Grigore Moisil”, „Rareş Vodă”, „George Coşbuc”, „Sf. Vasile”, „Mihai Eminescu”, „Anton

Pann”, „Sf.Vineri”, „Nicolae Bălcescu”, „Nicolae Iorga”, „Profesor Nicolae Simache”, „Ienăchiţă Văcărescu”, „I. A. Bassarabescu”; Liceul Tehnologic „Sf. Apostol Andrei”,

Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum”, Municipiul Ploieşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a elevilor – exemple de bune practici i

15.11.2017

Şcoala Gimnazială „Toma Caragiu”

Municipiul Ploieşti (şcoala gazdă) Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”

Municipiul Ploieşti (şcoala asociată)

Prof. Simona Iliescu

II Integrarea elementelor de educaţie experienţială prin intermediul activităţilor de tip outdoor

21.03.2018

Şcoala Gimnazială „I. A. Bassarabescu” Municipiul Ploieşti (şcoala gazdă)

Şcoala Gimnazială „Prof. Nicolae Simache” Municipiul Ploieşti (şcoala

asociată)

Prof. Simona Iliescu

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 2 Responsabil:

Prof. înv. primar Maria Comănescu

Școala Gimnazială „Sf. Vasile”, Municipiul Ploiești (clasa a IV-a)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcolile gimnaziale/primare: „Radu Stanian”, Nr. 19, „Toma Caragiu”, „Ion Creangă”, „Grigore Moisil”, „Rareş Vodă”, „George Coşbuc”, „Sf. Vasile”, „Mihai Eminescu”, „Anton Pann”, „Sf.Vineri”, „Nicolae Bălcescu”, „Nicolae Iorga”, „Profesor Nicolae Simache”,

„Ienăchiţă Văcărescu”, „I. A. Bassarabescu”; Liceul Tehnologic „Sf. Apostol Andrei”, Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum”, Municipiul Ploieşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a

elevilor – exemple de bune practici 15.11.2017

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Municipiul Ploiești (şcoala gazdă)

Școala Gimnazială „Anton Pann”, Municipiul Ploiești (şcoala asociată)

Prof. Comănescu Maria

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin intermediul activităților de tip outdoor

21.03.2018

Școala Gimnazială „I.A. Bassarabescu”, Municipiul Ploiești (şcoala gazdă) Școala Gimnazială „Sfântul Vasile”,

Municipiul Ploiești (şcoala asociată)

Prof. Comănescu Maria

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 3 Responsabil: Prof. înv. primar Camelia Ionelia Ionescu

Școala Gimnazială „Constantin Stere”, Bucov

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile gimnaziale/primare din oraşul Boldeşti-Scăeni şi din comunele: Blejoi, Bucov, Lipăneşti, Plopu

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a

elevilor – exemple de bune practici 16.11.2017

Școala Gimnazială „Mihai Vodă” Pleașa

(şcoala gazdă) Școala Gimnazială Plopu (şcoala asociată)

Prof. Camelia Ionelia

Ionescu

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin intermediul activităților de tip outdoor

22.03.2018

Școala Gimnazială Plopu (şcoala gazdă)

Școala Gimnazială „Mihai Vodă” Pleașa (şcoala asociată)

Prof. Camelia Ionelia

Ionescu

12

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 4 Responsabil: Înv. Elena Constantinescu

Școala Gimnazială Podenii Noi

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile gimnaziale/primare din comunele: Ariceştii Zeletin, Bălţeşti, Cărbuneşti, Păcureţi, Podenii Noi, Surani, Şoimari

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a

elevilor – exemple de bune practici

16.11.2017

Școala Gimnazială Matița (şcoala gazdă) Școala Primară Măgura (şcoala asociată)

Înv. Constantinescu Elena

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin

intermediul activităților de tip outdoor

22.03.2018

Școala Gimnazială Ariceștii Zeletini (şcoala gazdă)

Școala Primară Albinari (şcoala asociată)

Înv. Constantinescu Elena

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 5 Responsabil: Înv. Gheorghe Soare

Școala Gimnazială „Ion Ionescu”, Valea Călugărească

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile gimnaziale/ primare din comunele: Albeşti Paleologu, Berceni, Valea Călugărească

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată

a elevilor – exemple de bune practici

16.11.2017

Școala Gimnazială Berceni (şcoala gazdă) Școala Gimnazială Cioceni (şcoala

asociată)

Înv. Gheorghe Soare

II

Integrarea elementelor de educație experiențială prin

intermediul activităților de tip outdoor

22.03.2018

Școala Gimnazială Albești Paleologu

(şcoala gazdă) Școala Gimnazială Nicovani (şcoala

asociată)

Înv. Gheorghe Soare

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 6 Responsabil: Prof. înv. primar Ion Maria Gabriela

Școala Gimnazială Poienarii Apostoli

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile gimnaziale/ primare din comunele: Brazi, Bărcăneşti, Gorgota, Poienarii Burchii, Puchenii Mari, Şirna, Tinosu

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a elevilor – exemple de bune practici

23.11.2017

Şcoala Gimnazială, Comuna Tinosu (școala

gazdă), cu structuri - Şcoala Primară, sat Predeşti și Şcoala Primară, sat Pisculeşti (şcoli asociate)

Prof. Ion Maria Gabriela

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin

intermediul activităților de tip outdoor 29.03.2018

Școala Gimnazială „Prof. Oprea Mihai”, Negoiești (școala gazdă)

Școala Gimnazială „Antonie Vodă”, Popești (şcoala asociată)

Prof. Ion Maria Gabriela

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 7 Responsabil: Inst. Ion Costaru

Școala Gimnazială Strejnicu

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile gimnaziale/primare din comunele: Ariceştii Rahtivani, Filipeştii de Târg, Măneşti,

Târgşorul Vechi

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a elevilor – exemple de bune practici

14.11.2017

Școala Gimnazială Cocorăștii Grind

(şcoala gazdă) Școala Gimnazială Cocorăștii Colț (şcoala

asociată)

Inst. Ion Costaru

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin

intermediul activităților de tip outdoor 20.03.2018

Școala Gimnazială Coada Izvorului (şcoala gazdă)

Scoala Gimnazială Zalhana (şcoala

asociată)

Inst. Ion Costaru

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 8 Responsabil: Prof. înv. primar Valentina Teodoru

Școala Gimnazială „Înv. Nicolae Dinu”, Dumbrava

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile gimnaziale/ primare din comunele: Balta Doamnei, Ciorani, Drăgăneşti, Dumbrava,

Gherghiţa, Olari, Râfov

13

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a elevilor – exemple de bune practici

15.11.2017

Şcoala Primară Bărăitaru (şcoala gazdă)

Școala Gimnazială Drăgănești (şcoala

asociată)

Prof. Valentina Teodoru

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin intermediul activităților de tip outdoor

21.03.2018

Școala Gimnazială Ciupelnița (şcoala

gazdă) Școala Gimnazială „Înv. Dinu Nicolae”,

Dumbrava (şcoala asociată)

Prof. Valentina Teodoru

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 9 Responsabil:

Prof. înv. primar Ana Manuela Petre

Școala Gimnazială, comuna Măgureni (clasa pregătitoare)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile gimnaziale/primare din municipiul Câmpina şi din comunele: Băneşti, Brebu, Cornu, Floreşti, Filipeştii de Pădure, Măgureni, Poiana Câmpina, Proviţa de Jos, Proviţa de Sus,

Scorţeni, Şotrile, Telega, Valea Doftanei

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a elevilor – exemple de bune practici

16.11.2017

Școala Gimnazială„Ioan Duhovnicul”,

Băneşti (şcoala gazdă) Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Câmpina

(şcoala asociată)

Prof. Petre Ana Manuela

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin

intermediul activităților de tip outdoor 22.03.2018

Școala Gimnazială „Matei Basarab”, Comuna Brebu (şcoala gazdă)

Şcoala Gimnazială Centrală, Câmpina (şcoala asociată)

Prof. Petre Ana Manuela

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 9 Responsabil:

Prof. înv. primar Sima Doina Mihaela

Școala Gimnazială „Ion Câmpineanu”, Câmpina (clasa I)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcolile gimnaziale /primare din municipiul Câmpina şi din comunele: Băneşti, Brebu, Cornu,

Floreşti, Filipeştii de Pădure, Măgureni, Poiana Câmpina, Proviţa de Jos, Proviţa de Sus, Scorţeni, Şotrile, Telega, Valea Doftanei

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a

elevilor – exemple de bune practici 16.11.2017

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Câmpina (şcoala gazdă)

Școala Gimnazială „Ion Câmpineanu” Câmpina (şcoala asociată)

Prof. Sima Doina Mihaela

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin intermediul activităților de tip outdoor

22.03.2018 Școala Gimnazială Șotrile (şcoala gazdă) Școala Gimnazială Florești (şcoala

asociată) Prof. Sima Doina Mihaela

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 9 Responsabil:

Prof. înv. primar Maria Ghinea

Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Câmpina (clasa a II-a)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcolile gimnaziale/primare din municipiul Câmpina şi din comunele: Băneşti, Brebu, Cornu,

Floreşti, Filipeştii de Pădure, Măgureni, Poiana Câmpina, Proviţa de Jos, Proviţa de Sus, Scorţeni, Şotrile, Telega, Valea Doftanei

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a

elevilor – exemple de bune practici 16.11.2017

Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, Municipiul Câmpina (şcoala gazdă)

Scoala Gimnazială „Ioan Moga”- Dițești (şcoala asociată)

Prof. Ghinea Maria

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin intermediul activităților de tip outdoor

22.03.2018

Școala Gimnazială Comuna Florești (şcoala gazdă) Școala Gimnazială „B.P.Hașdeu”,

Municipiul Câmpina (şcoala asociată)

Prof. Ghinea Maria

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 9 Responsabil:

Prof. înv. primar Elena Velcea

Școala Gimnazială Centrală, Câmpina

(clasa a III-a)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile gimnaziale/primare din municipiul Câmpina şi din comunele: Băneşti, Brebu, Cornu, Floreşti, Filipeştii de Pădure, Măgureni, Poiana Câmpina, Proviţa de Jos, Proviţa de Sus,

Scorţeni, Şotrile, Telega, Valea Doftanei

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a elevilor – exemple de bune practici

16.11.2017

Școala Gimnazială Centrală, Câmpina

(şcoala gazdă) Școala Gimnazială ,,Alexandru Popescu”,

Telega (şcoala asociată)

Prof. Velcea Elena

14

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin intermediul activităților de tip outdoor

22.03.2018

Școala Gimnazială ,,Matei Basarab”, Brebu

(şcoala gazdă) Scoala Gimnazială ,,Ion Câmpineanu”,

Câmpina (şcoala asociată)

Prof. Velcea Elena

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 9 Responsabil:

Prof. înv. primar Cristina Badea

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Municpiul Câmpina (clasa a IV-a)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile gimnaziale/primare din municipiul Câmpina şi din comunele: Băneşti, Brebu, Cornu, Floreşti, Filipeştii de Pădure, Măgureni, Poiana Câmpina, Proviţa de Jos, Proviţa de Sus, Scorţeni, Şotrile, Telega, Valea Doftanei

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a elevilor – exemple de bune practici

16.11.2017

Școala Gimnazială Măgureni (şcoala

gazdă) Școala Gimnazială Scorțeni (şcoala

asociată)

Prof. Badea Cristina

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin

intermediul activităților de tip outdoor 22.03.2018

Școala Gimnazială „Mitropolit Pimen Georgescu”, Provița de Sus (şcoala gazdă)

Scoala Gimnazială Nr.3, Municipiul Câmpina (şcoala asociată)

Prof. Badea Cristina

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 10 Responsabil:

Prof. înv. primar Silvia Duţu

Școala Gimnazială „Nestor Urechia”, Bușteni (clasa pregătitoare)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile gimnaziale/primare din oraşele: Breaza, Buşteni, Comarnic, Sinaia şi din comunele:

Adunaţi, Secăria, Talea

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a elevilor – exemple de bune practici

21.11.2017

Școala Gimnazială „Principesa Maria”

Sinaia (şcoala gazdă) Scoala Gimnazială „George Enescu” Sinaia

(şcoala asociată)

Prof. Silvia Duţu

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin

intermediul activităților de tip outdoor 27.03.2018

Școala Gimnazială Vatra Sat Comarnic (şcoala gazdă)

Liceul „Simion Stolnicu” Comarnic (şcoala

asociată)

Prof. Silvia Duţu

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 10 Responsabil:

Prof. înv. primar Diana-Gabriela Corfu

Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Breaza (clasa I)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile gimnaziale/primare din oraşele: Breaza, Buşteni, Comarnic, Sinaia şi din comunele:

Adunaţi, Secăria, Talea

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a elevilor – exemple de bune practici

21.11.2017

Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Breaza

(şcoala gazdă) Scoala Gimnazială „Constantin

Brâncoveanu”, Breaza (şcoala asociată)

Prof. Corfu Diana-Gabriela

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin

intermediul activităților de tip outdoor 27.03.2018

Școala Gimnazială „George Enescu”, Sinaia (şcoala gazdă)

Liceul Teoretic Azuga (şcoala asociată)

Prof. Corfu Diana-Gabriela

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 10 Responsabil:

Înv. Teodora Bosnea

Liceul „Simion Stolnicu”, Comarnic (clasa a II-a)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile gimnaziale/primare din oraşele: Breaza, Buşteni, Comarnic, Sinaia şi din comunele: Adunaţi, Secăria, Talea

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a elevilor – exemple de bune practici

21.11. 2017

Școala Gimnazială Nistorești (şcoala

gazdă) Scoala Gimnazială „Nestor Urechia”, Bușteni .(şcoala asociată)

Înv. Bosnea Teodora

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin

intermediul activităților de tip outdoor 27.03. 2018

Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”, Breaza (şcoala gazdă)

Liceul „Simion Atolnicu”, Comarnic (şcoala asociată)

Înv. Bosnea Teodora

15

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 10 Responsabil:

Prof. înv. primar Daniela Dogaru

Școala Gimnazială „Regina Elisabeta”, Bușteni (clasa a III-a)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile gimnaziale/primare din oraşele: Breaza, Buşteni, Comarnic, Sinaia şi din comunele: Adunaţi, Secăria, Talea

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a

elevilor – exemple de bune practici 21.11.2017

Liceul Teoretic ,,Aurel Vlaicu”, Breaza (şcoala gazdă)

Şcoala Gimnazială Nistoreşti (şcoala

asociată)

Prof. Dogaru Daniela

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin intermediul activităților de tip outdoor

27.03.2018

Școala Gimnazială ,,Regina Elisabeta”,

Buşteni (şcoala gazdă) Liceul Teoretic Azuga (şcoala asociată)

Prof. Dogaru Daniela

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 10 Responsabil:

Prof. înv. Primar Constantin Nistorică

Școala Gimnazialã „Nestor Urechia”, Bușteni (clasa a IV-a)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile gimnaziale/primare din oraşele: Breaza, Buşteni, Comarnic, Sinaia şi din comunele:

Adunaţi, Secăria, Talea

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a

elevilor – exemple de bune practici 21.11.2017

Școala Gimnazială „Constantin

Brâncoveanu”, Breaza (şcoala gazdă)

Scoala Gimnazială Breaza de jos (şcoala

asociată)

Prof. Nistorică Constantin

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin

intermediul activităților de tip outdoor 27.03.2018

Școala Gimnazială „Principesa Maria”,

Sinaia (şcoala gazdă)

Școala Gimnazială Poiana Comarnic (şcoala asociată)

Prof. Nistorică Constantin

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 11 Responsabil:

Prof. înv. primar Cristina Rotaru

Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Băicoi (clasa pregătitoare)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile gimnaziale/primare din oraşele: Băicoi, Plopeni, Slănic şi din comunele: Aluniş,

Bertea, Cocorăştii-Mislii, Cosminele, Dumbrăveşti, Păuleşti, Ştefeşti, Vărbilău, Vîlcăneşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a elevilor – exemple de bune practici

22.11.2017

Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Băicoi (şcoala gazdă) Liceul Teoretic „Şerban Vodă”, Slănic

(şcoala asociată)

Prof. Cristina Rotaru

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin intermediul activităților de tip outdoor

28.03.2018

Școala Gimnazială Vâlcaneşti (şcoala

gazdă) Şcoala Gimnazială Cosminele (şcoala

asociată)

Prof. Cristina Rotaru

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 11 Responsabil:

Înv. Gheorghe Georgeta Amalia

Școala Gimnazială comuna Dumbrăvești (clasa I)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile gimnaziale/primare din oraşele: Băicoi, Plopeni, Slănic şi din comunele: Aluniş,

Bertea, Cocorăştii-Mislii, Cosminele, Dumbrăveşti, Păuleşti, Ştefeşti, Vărbilău, Vîlcăneşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a elevilor – exemple de bune practici

22.11.2017 Şcoala Gimnazială Bertea (şcoala gazdă)

Şcoala Gimnazială Vîlcănești (şcoala

asociată)

Prof. Gheorghe Georgeta Amalia

II Integrarea elementelor de educație experiențială

prin intermediul activităților de tip outdoor 28.03.2018

Şcoala Gimnazială Ștefești (şcoala gazdă)

Şcoala Gimnazială „Gheorghe Costescu”, Aluniș (şcoala asociată)

Prof. Gheorghe Georgeta

Amalia

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 11 Responsabil:

Prof. înv. primar Gabriela Ilie

Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Băicoi (clasa a II-a)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile gimnaziale/ primare din oraşele: Băicoi, Plopeni, Slănic şi din comunele: Aluniş,

Bertea, Cocorăştii-Mislii, Cosminele, Dumbrăveşti, Păuleşti, Ştefeşti, Vărbilău, Vîlcăneşti

16

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a elevilor – exemple de bune practici

22.11.2017

Școala Primara Livadea (şcoala gazdă)

Școala Gimnazială, Comuna Vȋlcǎnești (şcoala asociată)

Prof. Gabriela Ilie

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin intermediul activităților de tip outdoor

28.03.2018

Școala Gimnazială “Carol I”, Plopeni (şcoala gazdă) Școala Gimnazială Plopeni-Sat, Comuna

Dumbrǎvești (şcoala asociată)

Prof. Gabriela Ilie

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 11 Responsabil:

Prof. înv. primar Georgeta-Iuliana Cojocaru

Școala Gimnazială Nr. 3, Liliești, Băicoi (clasa a III-a)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile gimnaziale/ primare din oraşele: Băicoi, Plopeni, Slănic şi din comunele: Aluniş, Bertea, Cocorăştii-Mislii, Cosminele, Dumbrăveşti, Păuleşti, Ştefeşti, Vărbilău, Vîlcăneşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a

elevilor – exemple de bune practici 22.11.2017

Școala Gimnazială Vărbilău (şcoala

gazdă)

Școala Gimnazială Țintea (şcoala asociată)

Prof. Cojocaru Iuliana

Georgeta

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin intermediul activităților de tip outdoor

28.03.2018

Școala Gimnazială Comuna Bertea (şcoala

gazdă) Școala Gimnazială Liliești, Orașul Băicoi (şcoala asociată)

Prof. Cojocaru Iuliana Georgeta

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 11 Responsabil:

Prof. înv. primar Ioana Anton

Școala Gimnazială Bertea (clasa a IV-a)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile gimnaziale/primare din oraşele: Băicoi, Plopeni, Slănic şi din comunele: Aluniş, Bertea, Cocorăştii-Mislii, Cosminele, Dumbrăveşti, Păuleşti, Ştefeşti, Vărbilău, Vîlcăneşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată

a elevilor – exemple de bune practici 22.11.2017

Școala Gimnazială Ghe. Costescu, Aluniş (şcoala gazdă)

Scoala Gimnazială „Toma N. Socolescu”, Păuleşti (şcoala asociată)

Prof. Anton Ioana

II

Integrarea elementelor de educație experiențială

prin intermediul activităților de tip outdoor 28.03.2018

Școala Gimnazială Dumbrăveşti (şcoala

gazdă) Școala Gimnazială Cocorăştii Mislii

(şcoala asociată)

Prof. Anton Ioana

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 12 Responsabil:

Prof. înv. primar Elena Veronica Micu

Şcoala Gimnazială „Ing. Gh. Pănculescu”, Vălenii de Munte (clasa pregătitoare)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile gimnaziale/ primare din oraşul Vălenii de Munte şi din comunele: Ceraşu, Drajna, Gornet, Gura Vitioarei, Izvoarele, Măgurele, Măneciu, Poseşti, Predeal Sărari, Starchiojd,Teişani

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a elevilor – exemple de bune practici

23.11.2017

Liceul Tehnologic Măneciu (şcoala

gazdă) Școala Gimnazială Măneciu (şcoala

asociată)

Prof. Micu Elena Veronica

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin

intermediul activităților de tip outdoor 22.03.2018

Școala Gimnazială „Platon Mocanu”, Drajna de Jos (şcoala gazdă)

Școala Primară Nr. 4, Vălenii de Munte (şcoala asociată)

Prof. Micu Elena Veronica

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 12 Responsabil:

Prof. înv. primar Amelia Munteanu

Școala Gimnazială Măneciu Pământeni (clasa I)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcolile gimnaziale/ primare din oraşul Vălenii de Munte şi din comunele: Ceraşu, Drajna,

Gornet, Gura Vitioarei, Izvoarele, Măgurele, Măneciu, Poseşti, Predeal Sărari, Starchiojd,Teişani

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a

elevilor – exemple de bune practici 23.11.2017

Şcoala Gimnazială Măgurele (şcoala

gazdă)

Liceul Tehnologic Măneciu Ungureni (şcoala asociată)

Prof. Munteanu Amelia

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin

intermediul activităților de tip outdoor 22.03.2018

Liceul Tehnologic Măneciu Ungureni

(şcoala gazdă) Prof. Munteanu Amelia

17

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

Școala Gimnazială Posești/ Nucșoara de Jos

(şcoala asociată)

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 12 Responsabil:

Prof. înv. primar Gabriela Pușcașu

Școala Gimnazială „Ing. Gheorghe Pănculescu”, Vălenii de Munte (clasa a II-a)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile gimnaziale/ primare din oraşul Vălenii de Munte şi din comunele: Ceraşu, Drajna, Gornet, Gura Vitioarei, Izvoarele, Măgurele, Măneciu, Poseşti, Predeal Sărari,

Starchiojd,Teişani

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a elevilor – exemple de bune practici

23. 11. 2017

Şcoala Gimnazială „Platon Mocanu”,

Drajna de Jos (şcoala gazdă) Liceul Tehnologic Măneciu Ungureni

(şcoala asociată)

Prof. Pușcașu Gabriela

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin

intermediul activităților de tip outdoor 22.03. 2018

Şcoala Gimnazială „Ing. Gh. Pănculescu”, Vălenii de Munte (şcoala gazdă)

Școala Gimnazială Bătrâni (şcoala

asociată)

Prof. Pușcașu Gabriela

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 12 Responsabil:

Prof. înv. primar Liliana Panait Şcoala Gimnazială „Traian Săvulescu”, Izvoarele

(clasa a III-a)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcolile gimnaziale/ primare din oraşul Vălenii de Munte şi din comunele: Ceraşu, Drajna,

Gornet, Gura Vitioarei, Izvoarele, Măgurele, Măneciu, Poseşti, Predeal Sărari, Starchiojd,Teişani

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a

elevilor – exemple de bune practici 23.11.2017

Școala Gimnazială „Ing. Gheorghe Pănculescu”, Vălenii de Munte (şcoala

gazdă) Școala Gimnazială Gura Vitioarei (şcoala

asociată)

Prof. Panait Liliana

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin intermediul activităților de tip outdoor

22.03.2018 Liceul Tehnologic Măneciu (şcoala gazdă) Liceul Tehnologic Cerașu (școala asociată)

Prof. Panait Liliana

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 12 Responsabil:

Prof. înv. primar Teju Mariana Claudia

Școala Gimnazială „Ing. Gheorghe Pănculescu”, Vălenii de Munte (clasa a IV-a)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcolile gimnaziale/ primare din oraşul Vălenii de Munte şi din comunele: Ceraşu, Drajna,

Gornet, Gura Vitioarei, Izvoarele, Măgurele, Măneciu, Poseşti, Predeal Sărari, Starchiojd,Teişani

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a elevilor – exemple de bune practici

23.11.2017

Şcoala Gimnazială „Platon Mocanu”, Drajna de Jos (şcoala gazdă) Liceul Tehnologic Măneciu Ungureni (şcoala

asociată)

Prof. Teju Mariana Claudia

II

Integrarea elementelor de educație experiențială prin intermediul activităților de tip outdoor

22.03.2018

Liceul Tehnologic Starchiojd (şcoala gazdă) Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”, Vălenii de Munte (şcoala

asociată)

Prof. Teju Mariana Claudia

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 12 Responsabil:

Prof. înv. primar Daniel Vlăşceanu

Școala Gimnazială Schiulești Izvoarele (învățământ simultan)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile gimnaziale/primare din oraşul Vălenii de Munte şi din comunele: Ceraşu, Drajna, Gornet, Gura Vitioarei, Izvoarele, Măgurele, Măneciu, Poseşti, Predeal Sărari, Starchiojd,

Teişani – care au clase cu predare simultană

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a elevilor – exemple de bune practici

23.11.2017

Școala Gimnazială Vitioara de Sus (şcoala

gazdă) Școala Primară Nr. 1 Cheia (şcoala

asociată)

Prof. înv. primar Vlășceanu Daniel

II Integrarea elementelor de educație experiențială prin

intermediul activităților de tip outdoor 22.03.2018

Școala Gimnazială Valea Plopului (şcoala

gazdă)

Școala Primară Valea Screzii (şcoala

asociată)

Prof. înv. primar Vlășceanu

Daniel

18

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 13 Responsabil:

Înv. Liliana Sora

Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, Mizil (clasa pregătitoare, clasa I și a II-a)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile gimnaziale/primare din oraşul Mizil şi din comunele: Baba Ana,Boldeşti Grădiştea,

Călugăreni, Colceag, Fântânele, Fulga, Gura Vadului, Jugureni, Sălciile, Tomşani

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a elevilor – exemple de bune practici

14.11.2017

Școala Gimnazială Colceag (școala

gazdă) Școala Gimnazială Inotești (școala

asociată)

Înv. Sora Liliana

II

Integrarea elementelor de educație experiențială prin

intermediul activităților de tip outdoor 20.03.2018

Școala Gimnazială „Sf. Nicolae”, Mizil (școala gazdă)

Școala Gimnazială „Sf. Maria”, Mizil (școala asociată)

Înv. Sora Liliana

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 13 Responsabil:

Inst. Nicolae Rusen

Școala Gimnazială „Sfânta Maria”, Mizil (clasa a III-a și a IV-a)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile gimnaziale/primare din oraşul Mizil şi din comunele: Baba Ana, Boldeşti Grădiştea,

Călugăreni, Colceag, Fântânele, Fulga, Gura Vadului, Jugureni, Sălciile, Tomşani

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a elevilor – exemple de bune practici

14.11.2017

Școala Gimnazială Inotești (școală gazdă) Școala Gimnazială Conduratu (școala

asociată)

Inst. Nicolae Rusen

II

Integrarea elementelor de educație experiențială prin

intermediul activităților de tip outdoor

20.03.2018

Școala Gimnazială Nr. 1, Mizil (școală

gazdă)

Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, Mizil (școala asociată)

Inst. Nicolae Rusen

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 14 Responsabil:

Inst. Elena Stănescu

Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă”, Urlați

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile gimnaziale/primare din oraşul Urlați şi din comunele: Apostolache, Ceptura, Chiojdeanca, Gornet Cricov, Iordăcheanu, Lapoș, Salcia, Sângeru, Tătaru

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Prevenirea eșecului școlar prin tratarea diferențiată a elevilor – exemple de bune practici

15.11.2017

Școala Gimnazială Nichita Stănescu

Ceptura (şcoala gazdă) Școala Gimnazială.Rotari(şcoala asociată)

Inst. Elena Stănescu

II

Integrarea elementelor de educație experiențială prin intermediul activităților de tip outdoor

21.03.2018 Liceul Tehnologic Sângeru (şcoala gazdă) Școala Gimnazială Mireș (şcoala asociată)

Inst. Elena Stănescu

ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR

LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Limba română

CERCUL PEDAGOGIC nr. 1 Responsabil:

Prof. dr.Violeta Mihai

Colegiul Naţional „I.L.Caragiale”, Municipiul Ploieşti LICEU

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Colegiul Naţional ,,I.L.Caragiale”, Municipiul Ploieşti, Colegiul Naţional ,,Nichita Stănescu”,

Municipiul Ploieşti, Colegiul Naţional ,,AL.I.Cuza”, Municipiul Ploieşti, Liceul Tehnologic de

Servicii ,,Sf. Apostol Andrei”, Municipiul Ploieşti, Liceul de Artă ,,Carmen Sylva”, Municipiul

Ploieşti, Colegiul ,,Spiru Haret”, Municipiul Ploieşti, Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti, Liceul

Tehnologic de Transporturi Municipiul Ploieşti, Liceul Tehnologic Ciorani, Colegiul Tehnic ,,Elie

Radu”, Municipiul Ploieşti, Colegiul Tehnic ,,Toma N. Socolescu”, Municipiul Ploieşti, Liceul

Tehnologic ,,Şansa”, Liceul Tehnologic ,,Spiru Haret”, Municipiul Ploieşti, Liceul Teoretic

,,Şerban Vodă”, Slănic, Liceul Tehnologic ,,Theodor Diamant” Boldeşti-Scăeni, Colegiul

Tehnic ,,Gh. Lazăr”, Plopeni

19

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Tradiții legate de sărbătoarea Sf. Andrei oglindite în

literatură

28.11. 2017

Liceul Tehnologic de Transporturi, Ploiești

în colaborare cu Liceul Economic UCECOM

Prof. dr.Violeta Mihai

II Pedagogie și performanță prin tehnologia viitorului.

22. 05. 2018 Colegiul Național ,,Al. I. Cuza”, Ploiești Prof. dr.Violeta Mihai

CERCUL PEDAGOGIC nr. 2 Responsabil:

Prof. Ioana Dumitrescu

Colegiul Naţional „Jean Monnet”, Ploieşti LICEU

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Colegiul Naţional „Jean Monnet”, Municipiul Ploieşti, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”,

Municipiul Ploieşti, Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploieşti, Liceul Tehnologic

Administrativ şi de Servicii „Victor Slăvescu”, Municipiul Ploieşti, Colegiul Tehnic „Lazăr

Edeleanu”, Municipiul Ploieşti, Liceul Tehnologic „1 Mai”, Municipiul Ploieşti, Liceul Tehnologic

„Ludovic Mrazek”, Municipiul Ploieşti, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Municipiul Ploieşti,

Liceul Teoretic „Brâncoveanu-Vodă”, Urlaţi, Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, Mizil, Liceul

Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Mizil, Colegiul Agricol „Gh. Ionescu Siseşti”, Valea Călugărească,

Liceul Economic „Mihail Manoilescu”, Municipiul Ploieşti, Colegiul Naţional „Nicolae Iorga”

Vălenii de Munte, Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”, Vălenii de

Munte, Liceul Tehnologic Măneciu

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Dezvoltarea gustului pentru lectură și a simțului

estetic prin activități extracurriculare

16.01.2018

Liceul Tehnologic ,,Lazăr Edeleanu”,

Ploiești

Prof. Ioana Dumitrescu

II Rolul modelator al lecturii

20. 03. 2018

L.T. Sat Gheaba, comuna Măneciu

Prof. Ioana Dumitrescu

CERCUL PEDAGOGIC nr. 3 Responsabil:

Prof. Luminiţa Mischie

Colegiul Naţional „Nicolae Grigorescu”, Câmpina LICEU

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Colegiul Naţional ,,Nicolae Grigorescu”, Câmpina, Colegiul Tehnic Forestier Câmpina, Colegiul

Tehnic ,,Constantin Istrati”, Câmpina, Liceul Tehnologic Energetic Câmpina, Liceul Tehnologic

Mecanic Câmpina, Liceul Tehnologic ,,Carol I”, Valea Doftanei, Liceul Teoretic Filipeştii de Pădure,

Liceul Tehnologic Filipeştii de Pădure, sat minier, Liceul Tehnologic ,,Constantin Cantacuzino”,

Băicoi, Liceul Teoretic Azuga, Colegiul ,,Ion Kalinderu" Buşteni, Colegiul ,,Mihail

Cantacuzino" Sinaia, Liceul Tehnologic ,,Simion Stolnicu" Comarnic, Liceul Teoretic ,,Aurel

Vlaicu" Breaza, Colegiul Naţional Militar ,,Dimitrie Cantemir" Breaza

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Istorie și literatură, realitate și ficțiune

14 .11.2017 Liceul „Simion Stolnicu”, Comarnic Prof. Luminiţa Mischie

II Forme moderne ale dramaturgiei

27.03.2018 Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza

Prof. Luminiţa Mischie

CERCUL PEDAGOGIC nr. 1 Responsabil:

Prof. Mihaela Rusu

Şcoala Gimnazială „I. A. Bassarabescu”, Municipiul Ploieşti GIMNAZIU

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcolile Gimnaziale: ,,I.A. Bassarabescu”, Municipiul Ploieşti, ,,G.E. Palade”, Municipiul

Ploieşti, ,,Nicolae Simache”, Municipiul Ploieşti, ,,Nicolae Iorga”, Municipiul Ploieşti“Elena

Doamna”, Municipiul Ploieşti, ,,Nicolae Bălcescu”, Municipiul Ploieşti, ,,Sf. Vasile”,

Municipiul Ploieşti, ,,Radu Stanian”, Municipiul Ploieşti, ,,Ion Creangă”, Municipiul Ploieşti,

,,Ienăchiţă Văcărescu”, Municipiul Ploieşti, ,,Toma Caragiu”, Municipiul Ploieşti, ,,Nicolae

Titulescu”, Municipiul Ploieşti, ,,Florin Comişel”, Municipiul Ploieşti, ,,Constantintin Stere”,

Bucov, ,,Mihai Vodă”, Pleaşa, Chiţorani, Păuleşti, Cioranii de Sus, Plopu

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Dezvoltarea competenţelor de lectură prin activităţi

specifice disciplinei limba şi literatura romȃnă 23.01.2018

Şcoala Gimnazială ,,Elena Doamna”,

Ploieşti Prof. Mihaela Rusu

II Evaluarea cu scop de orientare şi de optimizare a

învăţăturii la disciplina limba şi literatura romȃnă 20.03.2018

Şcoala Gimnazială ,,Sfȃntul Vasile”,

Ploieşti Prof. Mihaela Rusu

CERCUL PEDAGOGIC nr. 2 Responsabil:

Prof. Alina Arion

Şcoala Gimnazială „H.M.Berthelot”, Municipiul Ploieşti GIMNAZIU

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile Gimnaziale: ,,Grigore Moisil”, Municipiul Ploieşti, ,,Rareş Vodă”, Municipiul Ploieşti,

,,George Coşbuc”, Municipiul Ploieşti, ,,Ioan Grigorescu”, Municipiul Ploieşti, ,,Mihai Eminescu”,

20

Municipiul Ploieşti, ,,Sfânta Vineri”, Municipiul Ploieşti, ,,Andrei Mureşanu”, Municipiul Ploieşti,

,,Anton Pann”, Municipiul Ploieşti, ,,H.M. Berthelot”, Municipiul Ploieşti, Târgşorul Vechi,

Strejnicu, Valea Călugărească, Rachieri, Dârvari, Nicovani, Blejoi, Spectrum, Municipiul Ploieşti,

Filipeştii de Târg, Brătăşanca, Stoeneşti, Ariceştii Rahtivani

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Strategii de valorificare a evaluărilor inițiale în scop

remedial

12.12.2018

Şcoala Gimnazială „Anton Pann”, Ploiești Școala asociată: Școala Gimnazială „Andrei

Mureșanu”, Ploiești

Prof. Alina Arion

II Momentul ortografic și relevanța acestuia în studiul limbii și literaturii române

27.02.2018 Şcoala gazdă: Şcoala Gimnazială Strejnicu

Prof. Alina Arion

CERCUL PEDAGOGIC nr. 3

Responsabili:

Prof. dr. Emil Muşat

Colegiul Naţional „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte

Boţoc Loredana

Liceul Teoretic Slănic

GIMNAZIU

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcolile Gimnaziale : ,,Platon Mocanu”, Drajna de Jos, Drajna de Sus, Ogretin, Izvoarele, Izvoarele

- Homorâciu, Schiuleşti, Homorâciu, Slon, Bătrâni, Nucşoara, , Gura Vitioarei, Bughea, Copăceni, Predeal -Sărari, Poseşti, Valea Plopului, Măneciu - Pământeni, Teişani, Olteni, Plopeni Sat, Cosminele, Nr. 1 Groşani Slănic, Nr. 1 Prăjani Slănic, Vărbilău, Aluniş Ostrov, Nr.1 Aluniş,

Bertea, „Carol I” Plopeni, Coţofeneşti, Dumbrăveşti, Vâlcăneşti, Cocorăştii Mislii

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor prin explorarea textului literar/nonliterar

14 .11.2017 Măneciu Pământeni

Prof. dr. Emil Muşat

II

Corectitudine și greșeală în exprimarea elevilor

24. 04.2018

Şcoala Gimnazială Bertea

Prof. Smolenic Irina Boţoc Loredana

CERCUL PEDAGOGIC nr. 4

Responsabil:

Prof. . Florina Luciana Nica

Scoala Gimnazială Zamfira (Lipăneşti)

Prof. Crăciun Carmen

Școala Gimnazială „Nichita Stănescu” Ceptura

GIMNAZIU

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Liceul Tehnologic Sângeru; Şcolile Gimnaziale „Dimitrie Ştefescu”, Albeşti – Paleologu,

Vadu- Părului, ,,Lizeta Paul Greceanu”, Cioceni, „Cănuţă Ionescu”, Urlaţi, ,,Nichita

Stănescu”, Ceptura, Rotari-Ceptura, Chiojdeanca, Apostolache, Iordăcheanu, Verbila –

Iordăcheanu, Valea – Cucului, Gornet – Cricov, ,,Eugeniu Corbu”, Podgoria (Tătaru), Mireş,

Salcia, Lapoş, Nr.1, Boldeşti-Scăeni, Nr.2, Boldeşti-Scăeni, ,,Eroilor”, Lipăneşti, ,,Spirea

Sorescu”, Zamfira, Bălţeşti, Podenii Noi, Valea Dulce, Matiţa, Podenii Vechi, Păcureţi,

Gornet, Surani, Şoimari, Ariceştii-Zeletin, Cărbuneşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Rolul lecturii în dezvoltarea personală a elevilor 7.11.2017 Școala Gimnazială „Nichita Stănescu”

Ceptura Prof. Crăciun Carmen

II Jocul de rol în cadrul orei de literatura română 13.03.2018 Școala Gimnazială Cărbunești Prof. Florina Luciana Nica

CERCUL PEDAGOGIC nr. 5

Responsabil:

Prof. Mariana Cazacu

Şcoala Gimnazială Puchenii Mari

Prof. Mihaela Ene

Şcoala Gimnazială Fulga de sus

GIMNAZIU

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcolile Gimnaziale: Tăriceni, Hăbud, Şirna/Varniţa, Puchenii Mari, Puchenii Moşneni,

Pietroşani, Potigrafu, Poienarii Burchii, Poienarii Apostoli, Tinosu, Filipeştii de Târg,

Mărgineni, Stoeneşti, Ariceşti Rahtivani, Cocorăştii Colţ, Măneşti, Drăgăneşti, Ciupelniţa,

Dumbrava, Brazi, Băteşti, Râfov, Buda Palanca, Gherghiţa, Olari, Lacul Turcului, Balta

Doamnei, Conduratu, Colceag + Inoteşti + Parepa, Baba Ana, Cireşanu, Gura Vadului,

Boldeşti, Nr.1, Mizil, ,,Sfanta Maria”, Mizil, “Sfântul Nicolae”, Mizil, ,,Laurentiu Fulga”,

Fulga de Sus, Fulga de Jos, Vadu Săpat, Fântânele, Sălciile, Româneşti, Bărcăneşti, Tătărani,

Berceni, Corlăteşti

21

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Tema jocului reflectată ȋn literatura română 5.12.2017 Ṣcoala Gimnazialǎ Inoteşti

Şcoala Gimnazială Baba Ana Prof. Mihaela Ene

II De la strategii la demers didactic ȋn

interdisciplinaritate

27.03.2018 Ṣcoala Gimnazialǎ Fântânele

Şcoala Gimnazială Vadu Săpat Prof. Mihaela Ene

CERCUL PEDAGOGIC nr. 6

Responsabil:

Prof. Daniela Frîncu

Şcoala Gimnazială „George Enescu”, Sinaia

Prof. Arman Laura

Scoala Centrală Câmpina

GIMNAZIU

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcolile Gimnaziale: Valea Târsei, Breaza de Jos, ,,Constantin Brâncoveanu”, Breaza,

Nistoreşti, Adunaţi, Talea, Poiana Comarnic, Vatra–Sat, Comarnic, Secăria, ,,George

Enescu”, Sinaia, ,,Principesa Maria”, Sinaia, ,,Nestor Urechia”,Buşteni, ,,Cezar

Petrescu”,Buşteni, ,,Regina Elisabeta”, Poiana Ţapului, “Ion Câmpineanu”, Câmpina,

Centrală, Câmpina, Nr. 3, Câmpina, “B. Petriceicu Hasdeu”, Câmpina, “Al. I. Cuza”,

Câmpina, “Ion Mateescu”, Poiana Câmpina, Cornu, “Ioan Duhovnicu”, Băneşti+Urleta,

Brebu+Pietriceaua, Proviţa de Sus+Proviţa de Jos, Măgureni, Floreşti+Călinesti, Filipeştii de

Pădure, “Ioan Moga”, Diţeşti, Băicoi+ Ţintea+Lilieşti, Telega, Nr. 1+Telega, Nr. 2, Valea

Doftanei, Şotrile, Ştefeşti, Scorţeni+ Bordeni+ Mislea

Nota! Pentru Cercul 6 gimnaziu, responsabilii de cerc răspund de anunţarea şcolilor arondate!

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I 1918 oglindit în literatură și alte arte

31.10.2017

Școala Gimnazială „Constantin

Brâncoveanu”, Breaza

Prof. Daniela Frîncu

Zona Sinaia

II Valențe formative ale educației non formale

15.05.2018 Școala Gimnazială „George Enescu”, Sinaia

Prof. Daniela Frîncu Zona Sinaia

I Pași în istoria scrisului-excursie tematică 21. 11. 2017 Școala Gimnazială Măgureni Prof. Arman Laura Zona Câmpina

II Dezvoltarea inteligenței emoționale prin intermediul orelor de literatura română în gimnaziu

7. 03. 2018. Școala Gimnazială Florești Prof. Arman Laura Zona Câmpina

Limba latină

CERCUL PEDAGOGIC unic Responsabil:

Prof. Tudor Vlădoi

Colegiul Naţional „I.L. Caragiale”, Municipiul Ploieşti

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Toate unităţile şcolare de nivel liceal în care se predă limba latinǎ

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I LECTURI PARALELE - Masă rotundă

2. 11. 2017

Gazdă CN ILCaragiale - PLOIESTI

Prof. Tudor Vlădoi

II

LECTURI PARALELE - Elemente cosmogonice în literatura latină și

literatura română (OVIDIUS - EMINESCU)

10. 05. 2018 Liceul Teoretic - Vălenii de Munte Prof. Tudor Vlădoi

Limba engleză

CERCUL PEDAGOGIC nr. 1 Responsabil:

Prof. Pinţea Janin

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploieşti

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Municipiul Ploieşti – Judeţul Prahova – Zona Sud

Şcoli gimnaziale: Ploieşti: „George Coşbuc”; „Mihai Eminescu”; „Radu Stanian”; „Rareş Vodă”; „Sf. Vineri”; Şcoala Gimnazială nr.19 Judeţ: „Antonie Vodă”, Brazi; „Sfintii Împăraţi”, Balta Doamnei; „Gheorghe Lazăr”,

Bărcăneşti;Şcolile gimnaziale Băteşti Brazi; Berceni; Buda–Râfov; Corlăteşti Berceni; Gherghiţa; Hăbud Şirna; Lacu Turcului; Negoieşti Brazi; Olari Gherghiţa; Ologeni Poienarii

Burchii; Pietroşani Puchenii Mari; Poienarii Apostoli Gorgota; Poienarii Burchii; Poienarii Rali; Potigrafu; Puchenii Mari; Puchenii Moşneni; Râfov; Româneşti; Strejnic; Târgşoru Vechi; Tăriceni; Tinosu; Tătărani; Varniţa Şirna.

Colegii şi licee: Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploieşti; Liceul de Artă „Carmen Sylva”, Municipiul Ploieşti; Colegiul Naţional „Jean Monnet”, Municipiul Ploieşti;

Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii „Victor Slăvescu”, Municipiul Ploieşti; Liceul

22

Tehnologic „1 Mai”, Municipiul Ploieşti; Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, Municipiul

Ploieşti; Colegiul „Spiru Haret”, Municipiul Ploieşti; Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti.

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Teaching 5th graders with creativity 22.11.2017

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Ploieşti - şcoală gazdă

Şcoala Gimnazială „Radu Stanian”, Ploieşti

- şcoală asociată

Prof. Pinţea Janin

II Teaching English in modern contexts 7.03.2018

Colegiul Tehnic „Spiru Haret”, Ploieşti -

şcoală gazdă

Şcoala Gimnazială Tătărani - şcoală

asociată

Prof. Pinţea Janin

CERCUL PEDAGOGIC nr. 2 Responsabil:

Prof. Sersea Andreia

Colegiul Naţional „Nichita Stănescu”, Municipiul Ploieşti

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Municipiul Ploieşti – Judeţul Prahova – Zona Nord

Şcoli gimnaziale: Ploieşti: „Andrei Mureşanu”; ,„Elena Doamna”; ,„Florin Comişel”;

„Grigore Moisil” ; „H.M. Berthelot”; „ I.A. Bassarabescu”; „Ienachiţă Văcărescu”; „Ion Creangă”; „Matei Basarab”; „Nicolae Balcescu”; „Nicolae Iorga”; „Nicolae Simache”;

„Nicolae Titulescu”; „Sf. Vasile”; „George Emil Palade”; „Toma Caragiu” Judeţ: „ Carol I”, Plopeni; Diţeşti Filipeştii de Pădure; Ariceştii Rahtivani; Băltiţa Măneşti; Brătăşanca; Filipeştii de Târg; Călineşti Floreşti; Cocoraştii Colţ; Cocorăştii Mislii; Găgeni

Păuleşti; Goruna; Măgureni; Mărginenii de Jos; Nedelea; Nr.1, Boldeşti Scăeni; Nr.2, Boldeşti Scăeni; Păuleşti; Plopeni Sat; Seciu Boldeşti; Stoeneşti.

Colegii şi licee: Colegiul Naţional „I.L Caragiale”, Municipiul Ploieşti; Colegiul Naţional „A.I. Cuza”, Municipiul Ploieşti; Colegiul Naţional „Nichita Stănescu”, Municipiul Ploieşti; Liceul Teoretic Filipeştii de Pădure; Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu”, Municipiul

Ploieşti; Colegiul Tehnic „Elie Radu”, Municipiul Ploieşti; Liceul Tehnologic de Transporturi Municipiul Ploieşti; Colegiul Tehnic „Gheorghe Lazăr”, Plopeni; Liceul

Tehnologic „Teodor Diamant”, Boldeşti Scăeni; Liceul Tehnologic de Servicii „Sf. Apostol Andrei”, Municipiul Ploieşti; Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploieşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Teaching 5th graders with creativity 22.11.2017

Colegiul Național „Al.I. Cuza”, Ploieşti - şcoală gazdă

Şcoala Gimnazială „Toma Caragiu”, Ploiești - şcoală asociată

Prof. Sersea Andreia

II Enhancing motivation for reading in the ESL classroom

18.04.2018

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”,

Ploieşti - şcoală gazdă Şcoala Gimnazială „Carol I”, Plopeni,

Şcoala Gimnazială Găgeni, Păuleşti - şcoli

asociate

Prof. Sersea Andreia

CERCUL PEDAGOGIC nr. 3 Responsabil:

Prof. Costache Cornelia

Colegiul Naţional „I. L. Caragiale”, Municipiul Ploieşti

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Municipiul Ploieşti – Judeţul Prahova - Zona Est

Şcoli gimnaziale: Ploieşti: „Candiano Popescu”; „Anton Pann”; Şcoala Gimnaziă nr. 13

Judeţ: „Constantin Stere”, Bucov; „Nicolae Dinu”, Dumbrava; „Lizeta Paul Greceanu”, Cioceni; „Mihai Vodă”, Pleaşa; „Prof. Mihai Dinu”, Măgula Tomşani; „Sf. Maria”, Mizil; Albeşti

Paleologu; Apostolache; Baba Ana; Boldeşti Grădiştea; Călugăreni; Cărbuneşti; Ceptura; Chiojdeanca; Chiţorani; Cioranii de Sus; Cireşanu - Baba Ana; Colceag; Conduratu - Baba Ana; Ciupelniţa; Dârvari - Valea Calugărească; Drăgăneşti; Fântânele; Fulga de Jos; Fulga de Sus; Gura

Vadului; Inoteşti - Colceag; Jugureni; Loloiasca - Tomşani; Nicovani - Valea Călugarească; Nr.1, Mizil; Nr.2, Mizil; Nr.2, Urlaţi; Parepa Ruşani Colceag; Perşunari Gura Vadului; Plopu; Rachieri

- Valea Călugărească; Rotari - Ceptura; Salcia; Sălciile; Vadu Părului; Valea Călugărească; Vărbila - Iordăcheanu; Iordăcheanu; Sângeru; Colegii şi licee: Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă”, Urlaţi; Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”,

Mizil; Liceul Tehnologic „Ludovik Mrazek”, Municipiul Ploieşti; Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Municipiul Ploieşti; Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Mizil; Colegiul Agricol

„Gheorghe Ionescu Siseşti”,Valea Călugărească; Liceul Tehnologic Cioranii de Sus

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Teaching 5th graders with creativity 22.11.2017

Școala Gimnazială „Anton Pann”, Ploieşti -

şcoală gazdă Şcoala Gimnazială Gornet-Cricov - şcoală

asociată

Prof. Costache Cornelia

II Enhancing motivation for reading in the ESL

classroom 21.03.2018

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, Urlați - şcoală gazdă

Liceul Tehnologic Sângeru - şcoală

asociată

Prof. Costache Cornelia

23

CERCUL PEDAGOGIC nr. 4 Responsabil:

Prof. Dumitrescu Iuliana

Colegiul Naţional „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Judeţul Prahova - Zona Valea Teleajenului Şcoli gimnaziale: „Înv. Atanasie Stănculescu”, Ariceştii Zeletin; „Traian Săvulescu”, Izvoarele; Apostolache; Bătrâni Starchiojd; Bertea; Bughea de Jos; Cosminele; Coţofeneşti

Vărbilău; Făgetu; Gornet; Gornet-Cricov; Groşani-Slănic; Gura Vitioarei; Homorâciu; Izvoarele; Livadea-Vărbilău; Matiţa-Păcureţi; Mehedinţa-Podenii Noi; nr.1, Aluniş; Drajna

de Sus; Şoimari; Nucşoara de Jos; Ogretin; Olteni-Teişani; Ostrovu-Aluniş; Păcureţi; Podenii Noi; Podenii Vechi; Poseştii Pământeni; Prăjani Slănic; Predeal Sărari; Poiana Copăceni;

Schiuleşti Izvoarele; Slon-Ceraşu; Starchiojd; Ştefeşti; Surani; Teişani; Valea Anei-Starchiojd; Valea Borului; Valea Dulce; Valea Plopului-Poseşti; Vărbilău; Vitioara de Sus; Zamfira; Lipăneşti; Drajna de Jos; Măgurele; „Ing.Gheorghe Pănculescu”, Vălenii de

Munte; Colegii şi licee: ; Liceul Tehnologic Bălţeşti; Colegiul Naţional „Nicolae Iorga”, Vălenii de

Munte; Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”, Vălenii de Munte; Liceul Tehnologic Măneciu; Liceul Teoretic „Şerban Vodă”, Slănic

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Teaching 5th graders with creativity 15.11.2017

Școala Gimnazială Ştefeşti - şcoală gazdă Scoala Gimnazială „Gheorghe Costescu”,

Aluniş; Şcoala Gimnazială Bertea - şcoli

asociate

Prof. Dumitrescu Iuliana

II Motivation- the key to involving students in learning English

21.03.2018

Liceul Tehnologic Ceraşu - şcoală gazdă

Şcoala Gimnaziala Slon, Şcoala Gimnazială Drajna de Jos, Școala Gimnazială Drajna

de Sus - şcoli asociate

Prof. Dumitrescu Iuliana

CERCUL PEDAGOGIC nr. 5 Responsabil:

Prof. Stoian Corina

Colegiul Naţional „Nicolae Grigorescu”, Câmpina

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Judeţul Prahova - Zona Valea Prahovei

Şcoli gimnaziale: „B.P. Haşdeu”, Câmpina; „Înv. Ioan Drăgănescu”, Trăisteni –Teşila;

„George Enescu”, Sinaia; „Înv. Ion Mateescu”, Poiana Câmpina; Băneşti; Bordeni Scorţeni; Breaza de Jos; Breaza de Sus; Buştenari Telega; Cornu de Jos; Drăgăneasa Proviţa de Jos;

Lilieşti Băicoi; Mislea Scorţeni; Nistoreşti Breaza; Brebu; nr.1, Buşteni; nr.1, Telega; nr.2, Băicoi; nr.2, Buşteni; nr.2, Comarnic; nr.2, Telega; Centrală Câmpina; nr.8, Câmpina; Pietriceaua Brebu; Poiana Comarnic; Poiana Ţapului; Proviţa de Jos; Proviţa de Sus;

Scorţeni; Secăria; Şotriile; Ţintea Băicoi; Urleta; Valea Târsei Breaza; Podu Vadului. Colegii şi licee: Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Sinaia; Colegiul Naţional „Nicolae

Grigorescu”, Câmpina; Colegiul Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza; Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Breaza; Colegiul „Ion Kalinderu”, Buşteni; Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Băicoi; Liceul „Simion Stolnicu”, Comarnic; Colegiul Tehnic Forestier

Câmpina; Liceul Tehnologic Energetic Câmpina; Liceul Tehnologic Mecanic Câmpina;

Colegiul Tehnic „C-tin Istrati”, Câmpina; Liceul Tehnologic „Carol I”, Valea Doftanei.

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Teaching 5th graders with creativity 15.11.2017

Școala Gimnazială „Nestor Urechia”,

Buşteni - şcoală gazdă Școala Gimnazială Şotrile - şcoală asociată

Prof. Stoian Corina

II Activating Students through CLIL Methods

18.04.2018

Școala Gimnazială „George Enescu”,

Sinaia - şcoală gazdă Școala Gimnazială „Matei Basarab”, Brebu

- şcoală asociată

Prof. Stoian Corina

Limba franceză

CERCUL PEDAGOGIC nr. 1 Responsabil:

Prof. Moga Vasile

Colegiul Naţional „I. L. Caragiale”, Municipiul Ploieşti

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Stratégies de motivation en classe de FLE

22.11.2017

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Ploiești

Liceul Teoretic „Brâncoveanu-Vodă”, Urlați

Prof. Moga Vasile

II La classe inversée un succès 16.05.2018 Colegiul Tehnic „Spiru Haret”, Ploiești Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, Ploiești

Prof. Moga Vasile

24

CERCUL PEDAGOGIC nr. 2 Responsabil:

Prof. Ion Sabina

Şcoala Gimnazială „H. M. Berthelot”,Municipiul Ploieşti

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Stratégies de motivation en classe de FLE 15.11. 2017 Liceuk Tehnologic „Sf. Apostol Andrei”, Ploiești

Școala Gimnazială Cioranii de Jos

Prof. Ion Sabina

II La classe inversée un succès 06.06.2018 Școala Gimnazială Ariceștii Rahtivani Școala Gimnazială Dumbrava

Prof. Ion Sabina

CERCUL PEDAGOGIC nr. 3 Responsabil:

Prof. Nitu Luminița

Şcoala Gimnazială Nr.1 Mizil

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Stratégies de motivation en classe de FLE 08.11.2017 Scoala Gimnazială „Laurențiu Fulga”, Comuna Fulga

Școala Gimnazială Parepa

Prof. Nitu Luminita

II La classe inversée un succès 25.04.2018 Școala Gimnazială „Sf. Vasile”, Ploiești Școala Gimnazială Pleașa

Prof. Nitu Luminita

CERCUL PEDAGOGIC nr. 4 Responsabil:

Prof. Ionel Sima

Şcoala Gimnazială, Comuna Şoimari

0COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Stratégies de motivation en classe de FLE

29.11.2017 Liceul Tehnologic Cerașu Școala Gimnazială „Platon Mocanu”, Drajna de Jos

Prof. Ionel Sima

II La classe inversée un succès 30.05.2018 Școala Gimnazială Bătrâni Școala Gimnazială Gura Vitioarei

Prof. Ionel Sima

CERCUL PEDAGOGIC nr. 5 Responsabil:

Prof. Soreanu Dinela

Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Breaza

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Stratégies de motivation en classe de FLE 01.11.2017 Liceul Tehnologic Energetic Câmpina

Prof. Soreanu Dinela

II

La classe inversée un succès

09.05.2018

Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Sinaia Prof. Soreanu Dinela

CERCUL PEDAGOGIC nr. 6 Responsabil:

Prof. Nistorescu Maria

Şcoala Gimnazială “Ion Câmpineanu”, Câmpina

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Stratégies de motivation en classe de FLE 25.10.2017

Scoala Gimnazială „Regina Elisabeta”,

Poiana Țapului Școala Gimnazială Nistorești

Prof. Nistorescu Maria

II La classe inversée un succès 09.05.2018

Școala Gimnazială Filipeștii de Târg Școala Gimnazială Mărginenii de Jos, Comuna Filipeștii de Târg

Prof. Nistorescu Maria

25

Limba germană

CERC PEDAGOGIC Responsabil:

Prof. Ardeleanu Rodica,

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Ploieşti

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC: CERC UNIC

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Der Film im DaF-Unterricht 22.11.2017

Colegiul Național ,,Jean Monnet”, Ploiești - şcoală gazdă

Colegiul Naţional „I.L. Caragiale”, Ploieşti; Şcoala Gimnazială „Sf. Vasile”, Ploieşti -

şcoli asociate

Prof. Ardeleanu Rodica

II Spaß in Deutsch 25.04.2018

Colegiul Național ,,Mihai Viteazul”, Ploiești - şcoală gazdă

Colegiul Naţional „Nicolae Grigorescu”, Câmpina - şcoală asociată

Prof. Ardeleanu Rodica

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII

Matematică

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 1

Responsabili:

Prof. Cezar Apostolescu

Colegiul Naţional „I.L. Caragiale”, Municipiul Ploieşti

Prof. Anda Marcu

Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil”, Municipiul Ploieşti

Municipiul Ploieşti

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”, Municipiul Ploieşti; Colegiul Naţional „Nichita Stănescu”, Municipiul Ploieşti; Colegiul Naţional „JeanMonnet”, Municipiul Ploieşti;

Colegiul „Spiru Haret”, Municipiul Ploieşti; Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploieşti; Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu”, Municipiul Ploieşti; Liceul

Tehnologic de Transporturi, Municipiul Ploieşti; Liceul Tehnologic „1 Mai”, Municipiul Ploieşti; Şcoala Gimnazială „Radu Stanian”, Municipiul Ploieşti; Şcoala Gimnazială „Toma Caragiu”, Municipiul Ploieşti; Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil”, Municipiul Ploieşti;

Şcoala Gimnazială „Rareş Vodă”, Municipiul Ploieşti; Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Municipiul Ploieşti; Şcoala Gimnazială „Anton Pann”, Municipiul Ploieşti;

Şcoala Gimnazială „Ioan Grigorescu”, Municipiul Ploieşti; Şcoala Gimnazială „Sfânta Vineri”, Municipiul Ploieşti; Şcoala Gimnazială „George Emil Palade”, Municipiul Ploieş ti;

Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum”, Municipiul Ploieşti; Şcoala Gimnazială

„George Coşbuc”, Municipiul Ploieşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Inegalități algebrice și geometrice în gimnaziu și liceu - aspecte metodico-știintifice

13.11.2017

Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Municipiul Ploieşti Școala Gimnazială „Ioan Grigorescu ”,

Municipiul Ploieşti

Prof. Cezar Apostolescu Prof. Anda Marcu

II

1.Aspecte metodico-științifice privind predarea

capitolului „Elemente de geometrie și unități de măsură”, la clasa a V a (programa 3393/28.02.2017) 2.Modele de teste pentru evaluările naționale: clasa a

VI a, VIII a și Bacalaureat

26.03.2018

Școala Gimnazială „Sfânta Vineri”,

Municipiul Ploieşti Colegiul Național „Nichita Stănescu”, Municipiul Ploieşti

Prof. Cezar Apostolescu Prof. Anda Marcu

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 2

Responsabili:

Prof. Ovidiu Avramescu

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul ”, Municipiul Ploieşti

Prof. Tatiana Pană

Şcoala Gimnazială „Sf. Vasile”, Municipiul Ploieşti

Municipiul Ploieşti

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcoala Gimnazială „Sfântul Vasile”, Municipiul Ploieşti; Liceul Tehnologic de Servicii

„Sfântul Apostol Andrei”, Municipiul Ploieşti; Şcoala Gimnazială „Candiano Popescu”, Municipiul Ploieşti; Şcoala Gimnazială „Andrei Mureşanu”, Municipiul Ploieşti; Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploieşti; Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza”,

Municipiul Ploieşti; Colegiul Tehnic „Elie Radu”, Municipiul Ploieşti; Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, Municipiul Ploieşti; Liceul de Artă „Carmen Sylva”, Municipiul Ploieşti; Liceul

Tehnologic „Anghel Saligny”, Municipiul Ploieşti; Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, Municipiul Ploieşti; Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii „Victor Slăvescu”, Municipiul Ploieşti; Şcoala Gimnazială „Elena Doamna”, Municipiul Ploieşti; Şcoala

Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Municipiul Ploieşti; Şcoala Gimnazială „H. M. Berthelot”, Municipiul Ploieşti; Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Municipiul Ploieşti; Şcoala

26

Gimnazială „Nicolae Iorga”, Municipiul Ploieşti; Şcoala Gimnazială „Prof. Nicolae Simache”,

Municipiul Ploieşti; Şcoala Gimnazială „I.A. Bassarabescu”, Municipiul Ploieşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Inegalități algebrice și geometrice în gimnaziu și liceu - aspecte metodico-știintifice

27.11.2017

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Municipiul Ploieşti Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu ”,

Municipiul Ploieşti

Prof. Ovidiu Avramescu Prof. Tatiana Pană

II

1.Aspecte metodico-științifice privind predarea

capitolului „Elemente de geometrie și unități de măsură”, la clasa a V a (programa 3393/28.02.2017) 2.Modele de teste pentru evaluările naționale: clasa a

VI a, VIII a și Bacalaureat

16.04.2018

Școala Gimnazială „Sfântul Vasile”,

Municipiul Ploieşti Școala Gimnazială „Candiano Popescu”, Municipiul Ploieşti

Prof. Ovidiu Avramescu Prof. Tatiana Pană

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 3

Responsabil:

Prof. Carmen Angelescu

Colegiul Naţional „Nicolae Grigorescu”, Câmpina

Prof. Sânziana Dumitran

Colegiul Naţional „Nicolae Grigorescu”, Câmpina

Valea Prahovei

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcoala Gimnazială „Radu şi Severa Novian”, Adunaţi; Şcoala Gimnazială „Ioan Duhovnicul”, Băneşti; Şcoala Gimnazială „Matei Basarab'“, Brebu; Şcoala Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu”, Cornu; Şcoala Gimnazială Măgureni; Şcoala Gimnazială „Învăţător Ion Mateescu”,

Poiana Câmpina; Şcoala Gimnazială Proviţa de Jos; Şcoala Gimnazială „Mitropolit Pimen Georgescu”, Proviţa de Sus; Şcoala Gimnazială Secăria; Şcoala Gimnazială Şotrile; Şcoala

Gimnazială Talea; Şcoala Gimnazială Nr. 1, Telega; Liceul Tehnologic „Carol I”, Valea Doftanei; Liceul Teoretic Azuga; Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Breaza; Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir”, Breaza; Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”, Breaza; Colegiul „Ion

Kalinderu”, Buşteni; Şcoala Gimnazială „Nestor Urechia”, Buşteni; Şcoala Gimnazială „Regina Elisabeta”, Buşteni; Colegiul Naţional „Nicolae Grigorescu”, Câmpina; Colegiul Tehnic

„Constantin Istrati'“, Câmpina; Colegiul Tehnic Forestier Câmpina; Liceul Tehnologic Mecanic Câmpina; Liceul Tehnologic Energetic Câmpina; Şcoala Gimnazială „Ion Câmpineanu”, Câmpina; Şcoala Gimnazială Centrală Câmpina; Şcoala Gimnazială „B. P. Hasdeu”, Câmpina; Şcoala

Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza“, Câmpina; Liceul Simion Stolnicu”, Comarnic; Şcoala Gimnazială Nr. 2, Comarnic; Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Sinaia; Şcoala Gimnazială „George

Enescu”, Sinaia; Şcoala Gimnazială „Principesa Maria”, Sinaia

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Inegalități algebrice și geometrice în gimnaziu și liceu - aspecte metodico-știintifice

20.11.2017

Școala Gimnazială „B.P. Hașdeu”,

Municipiul Câmpina Liceul Tehnologic Mecanic, Municipiul

Câmpina

Prof. Carmen Angelescu Prof. Sânziana Dumitran

II

1.Aspecte metodico-științifice privind predarea

capitolului „Elemente de geometrie și unități de măsură”, la clasa a V a (programa 3393/28.02.2017) 2.Modele de teste pentru evaluările naționale: clasa a

VI a, VIII a și Bacalaureat

23.04.2018

Colegiul Tehnic Forestier, Municipiul Câmpina

Școala Gimnazială „Matei Basarab”, comuna Brebu

Școala Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu”, comuna Cornu

Prof. Carmen Angelescu Prof. Sânziana Dumitran

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 4

Responsabil:

Prof. Gabriel Necula

Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir”,Breaza

Prof. Ionel Brabeceanu

Școala Gimnazială „Carol I”, orașul Plopeni

Băicoi-Plopeni-Slănic

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcoala Gimnazială „Gheorghe Costescu”, Aluniş; Şcoala Gimnazială „Radu Tudoran”, Blejoi;

Şcoala Gimnazială Ploieştiori-Blejoi; Şcoala Gimnazială Cocorăştii Mislii; Şcoala Gimnazială Cosminele; Şcoala Gimnazială Dumbrăveşti; Şcoala Gimnazială „Arhitect T.T. Socolescu”,

Păuleşti; Şcoala Gimnazială Scorţeni; Şcoala Gimnazială Ştefeşti; Şcoala Gimnazială Vărbilău; Şcoala Gimnazială Vâlcăneşti; Şcoala Gimnazială „Constantin Stere”, Bucov; Şcoala Gimnazială „Mihai Vodă”, Pleaşa-Bucov; Şcoala Gimnazială Plopu; Şcoala Gimnazială

Floreşti; Şcoala Gimnazială Bertea; Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Băicoi; Şcoala Gimnazială Lilieşti Băicoi; Colegiul Tehnic „Gheorghe Lazăr”, Plopeni; Şcoala

Gimnazială „Carol I”, Plopeni; Liceul Teoretic „Şerban Vodă”, Slănic

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Inegalități algebrice și geometrice în gimnaziu și liceu - aspecte metodico-știintifice

13.11.2017 Şcoala Gimnazială Comuna Florești Şcoala Gimnazială Liliești, Orașul Băicoi

Prof. Gabriel Necula

Prof. Ionel Brabeceanu

II

1.Aspecte metodico-științifice privind predarea capitolului „Elemente de geometrie și unități de măsură”, la clasa a V a (programa 3393/28.02.2017)

2.Modele de teste pentru evaluările naționale: clasa a VI a, VIII a și Bacalaureat

26.03.2018

Şcoala Gimnazială „Radu Tudoran”, Comuna Blejoi Şcoala Gimnazială, sat Ploieștiori, Comuna

Blejoi Școala Gimnazială, comuna Plopu

Prof. Gabriel Necula Prof. Ionel Brabeceanu

27

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 5

Responsabili:

Prof. Maria Marghioala Andrei

Colegiul Naţional „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte

Prof. Dumitru Ivaşcu

Liceul Tehnologic Măneciu

Boldeşti-Măneciu-Văleni

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcoala Gimnazială „Înv. Athanasie Jan Stoicescu”, Aricestii Zeletin; Liceul Tehnologic

Bălţeşti; Şcoala Gimnazială Bătrâni; Şcoala Gimnazială Cărbuneşti; Liceul Tehnologic Ceraşu; Şcoala Gimnazială Slon Ceraşu; Şcoala Gimnazială „Platon Mocanu'”, Drajna de

Jos; Şcoala Gimnazială Gura Vitioarei; Şcoala Gimnazială „Traian Săvulescu”, Izvoarele; Şcoala Gimnazială „Eroilor”, Lipăneşti; Şcoala Gimnazială Măgurele; Liceul Tehnologic Măneciu; Şcoala Gimnazială Măneciu; Şcoala Gimnazială Păcureţi; Şcoala Gimnazială

Podenii Noi; Şcoala Gimnazială Poseşti; Şcoala Gimnazială „Mănăstireanu Mihai”, Predeal-Sărari; Liceul Tehnologic Starchiojd; Şcoala Gimnazială Surani; Şcoala Gimnazială Şoimari;

Şcoala Gimnazială „Moise Vasilescu”, Teişani; Liceul Tehnologic „Teodor Diamant'”, Boldeşti-Scăeni; Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Boldeşti-Scăeni; Şcoala Gimnazială Nr. 2, Boldeşti-Scăeni; Colegiul Naţional „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte; Liceul

Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”, Vălenii de Munte; ŞcoalaGimnazială „Ing. Gheorghe Pănculescu”, Vălenii de Munte

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Inegalități algebrice și geometrice în gimnaziu și

liceu - aspecte metodico-știintifice 27.11.2017

Școala Gimnazială „Traian Savulescu”, Comuna Izvoarele

Școala Gimnaziala „Inv Athanasie Jan Stoicescu”, Comuna Ariceștii Zeletin

Prof. Maria Marghioala Andrei

Prof. Dumitru Ivaşcu

II

1.Aspecte metodico-științifice privind predarea capitolului „Elemente de geometrie și unități de măsură”, la clasa a V a (programa 3393/28.02.2017)

2.Modele de teste pentru evaluările naționale: clasa a VI a, VIII a și Bacalaureat

16.04.2018

Școala Gimnazială „Platon Mocanu”, sat Drajna de Jos, Comuna Drajna

Școala Gimnazială „Mănăstireanu Mihai”, Comuna Predeal-Sărari

Prof. Maria Marghioala Andrei

Prof. Dumitru Ivaşcu

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 6

Responsabili:

Prof. Nicolae Cîrstea

Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă”, Urlaţi

Prof. Ioan Tomescu

Şcoala Gimnazială Nr. 1, Mizil

Mizil-Urlaţi

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcoala Gimnazială Vadu Părului, Albeşti-Paleologu; Şcoala Gimnazială Apostolache; Şcoala Gimnazială Baba Ana; Şcoala Gimnazială Boldeşti-Grădiştea; Şcoala Gimnazială Călugăreni; Şcoala Gimnazială „Nichita Stănescu”, Ceptura; Şcoala Gimnazială „Andrei Rădulescu”,

Chiojdeanca; Liceul Tehnologic Cioranii de Jos; Şcoala Gimnazială Cioranii de Sus; Şcoala Gimnazială Colceag; Şcoala Gimnazială Drăgăneşti; Şcoala Gimnazială Fântânele; Şcoala

Gimnazială „Laurentiu Fulga”, Fulga de Sus; Şcoala Gimnazială Gornet; Şcoala Gimnazială Gornet – Cricov; Şcoala Gimnazială Gura Vadului; Şcoala Gimnazială Iordăcheanu; Şcoala Gimnazială Vărbila Iordăcheanu; Şcoala Gimnazială Jugureni; Şcoala Gimnazială Lapoş;

Şcoala Gimnazială Salcia; Şcoala Gimnazială Sălciile; Liceul Tehnologic Sîngeru; Şcoala Gimnazială „Profesor Eugeniu Corbu”, Podgoria Tătaru; Şcoala Gimnazială „Prof. Dinu Mihail

Dan”, Sat Măgula–Tomşani; Şcoala Gimnazială Vadu Săpat; Colegiul Agricol „Gheorghe Ionescu Şişeşti”, Valea Călugărească; Şcoala Gimnazială „Ion Ionescu”, Valea Călugărească; Şcoala Gimnazială Dârvari-Valea Călugărească; Liceul Tehnologic „Grigore Tocilescu”, Mizil;

Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Mizil; Şcoala Gimnazială Nr. 1, Mizil; Şcoala Gimnazială „Sfantul Nicolae”, Mizil; Şcoala Gimnazială „Sfânta Maria”, Mizil; Liceul Teoretic

„Brâncoveanu Vodă”, Urlaţi; Şcoala Gimnazială „Cănuţă Ionescu”, Urlaţi

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Inegalități algebrice și geometrice în gimnaziu și liceu - aspecte metodico-știintifice

20.11.2017

Școala Gimnazială Comuna Iordăcheanu

Școala Gimnazială Sat Vărbila, Comuna Iordăcheanu

Școala Gimnazială Comuna Gornet Cricov

Prof. Nicolae Cîrstea Prof. Ioan Tomescu

II

1.Aspecte metodico-științifice privind predarea capitolului „Elemente de geometrie și unități de

măsură”, la clasa a V a (programa 3393/28.02.2017) 2.Modele de teste pentru evaluările naționale: clasa a

VI a, VIII a și Bacalaureat

23.04.2018

Școala Gimnazială „Înv. Dinu Mihail Dan”,

sat Magula, Comuna Tomșani Școala Gimnazială Comuna Colceag

Prof. Nicolae Cîrstea Prof. Ioan Tomescu

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 7

Responsabili:

Prof. Bogdana Ciudin

Liceul Tehnologic Agricol, Comuna Bărcăneşti

Prof Dana Părăuţă

Şcoala Gimnazială Comuna Brazi

Bărcăneşti-Filipeşti

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcoala Gimnazială Ariceştii Rahtivani; Şcoala Gimnazială Nedelea, Ariceştii Rahtivani; Şcoala Gimnazială „Sfinţii Împăraţi”, Balta Doamnei; Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti; Şcoala

Gimnazială „Gheorghe Lazăr”, Bărcăneşti; Şcoala Gimnazială Berceni; Şcoala Gimnazială Brazi; Şcoala Gimnazială „Profesor Oprea Mihai”, Negoieşti-Brazi; Şcoala Gimnazială Cocorăştii Colţ; Şcoala Gimnazială „Învăţător Dinu Nicolae”, Dumbrava; Liceu Teoretic Filipeştii de Pădure;

28

Liceul Tehnologic Filipeştii de Pădure; Şcoala Gimnazială „Ioan Moga”, Diţeşti; Şcoala

Gimnazială Filipeştii de Târg; Şcoala Gimnazială Mărginenii de Jos; Şcoala Gimnazială Gherghiţa; Şcoala Gimnazială Potigrafu-Gorgota; Şcoala Gimnazială „Gheorghe Diboş”, Măneşti; Şcoala

Gimnazială Olari; Şcoala Gimnazială Poienarii Burchii; Şcoala Gimnazială Puchenii Mari; Şcoala Gimnazială Buda-Râfov; Şcoala Gimnazială Tăriceni-Şirna; Şcoala Gimnazială Strejnicu; Şcoala Gimnazială Târgşoru Vechi; Şcoala Gimnazială Tinosu

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Inegalități algebrice și geometrice în gimnaziu și liceu - aspecte metodico-știintifice

20.11.2017

Şcoala Gimnazială Comuna Filipeștii de

Târg Şcoala Gimnazială, sat Mărginenii de Jos, Comuna Filipeștii de Târg

Prof. Bogdana Ciudin Prof. Dana Părăuţă

II

1.Aspecte metodico-științifice privind predarea capitolului „Elemente de geometrie și unități de

măsură”, la clasa a V a (programa 3393/28.02.2017) 2.Modele de teste pentru evaluările naționale: clasa a VI a, VIII a și Bacalaureat

26.03.2018

Liceul Tehnologic Agricol, Comuna Bărcănești

Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr”, Comuna Bărcănești

Prof. Bogdana Ciudin

Prof. Dana Părăuţă

Fizică

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 1 Responsabil:

Prof. Valerian Tomescu

Colegiul Tehnic „Gheorghe Lazăr”, Plopeni

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Colegiile şi liceele teoretice şi tehnologice din Municipiul Ploieşti, Urlaţi, Mizil, Plopeni,

Vă lenii de Munte, Măneciu, Slănic, Boldeşti-Scăeni, Cioranii de Jos, Valea Că lugărească,

Bărcăneşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Rolul determinant al experimentului didactic în procesul de învățare pentru înțelegerea superioară a

conceptelor

23 .11. 2017

Liceul Tehnologic Administrativ și de

Servicii „Victor Slăvescu”, Ploiești

Insp. Radu Adriana

Prof. Valerian Tomescu

II

Proiectarea activității didactice în conformitate cu

noile programe de gimnaziu. Inovare metodologică, evaluare eficientă

26.04.2018

Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”

Ploiești

Insp. Radu Adriana Prof. Valerian Tomescu

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 2 Responsabil:

Prof. Costel – Gabriel Anghel

Şcoala Gimnazială Româneşti

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Gimnaziile din zona Municipiul Ploieşti, Urlaţi, Mizil, Plopeni, Vă lenii de Munte,

Măneciu, Slănic, Boldeşti-Scăeni, Cioranii de Jos, Bărcăneşti, Valea Că lugărească

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Rolul determinant al experimentului didactic în procesul de învățare pentru înțelegerea superioară a conceptelor

9.11. 2017 Școala Gimnazială „Înv. Radu Ion”, Vadu Părului

Insp. Radu Adriana Prof. Costel-Gabriel Anghel

II

Proiectarea activității didactice în conformitate cu

noile programe de gimnaziu. Inovare metodologică, evaluare eficientă

22.03. 2018

Școala Gimnazială „Sf. Vasile”, Ploiești

Insp. Radu Adriana Prof. Costel-Gabriel Anghel

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 3 Responsabil:

Prof. Aura-Doina Văsii

Şcoala Gimnazială „Ion Câmpineanu”, Câmpina

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Liceele, colegiile şi gimnaziile de pe Valea Prahovei, zona Câmpina, Breaza, Bă icoi,

Sinaia, Buşteni, Azuga

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Rolul determinant al experimentului didactic în

procesul de învățare pentru înțelegerea superioară a conceptelor

7.12. 2017

Școala Gimnazială Cornu

Insp. Radu Adriana Prof. Aura-Doina Văsii

II

Proiectarea activității didactice în conformitate cu noile programe de gimnaziu. Inovare metodologică,

evaluare eficientă

3.05. 2018

Liceul „Simion Stolnicu” Comarnic

Insp. Radu Adriana

Prof. Aura-Doina Văsii

29

Chimie

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 1 Responsabil:

Prof. Ruxandra Ionescu,

Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, Ploieşti

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Colegiileși liceele din Ploieşti, Urlaţi, Mizil, Plopeni, Vălenii de Munte, Măneciu, Slănic,

Boldeşti-Scăeni, Cioranii de Jos, Valea Călugărească, Bărcăneşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Proiectarea didactică. De la activități de învățare la itemi de evaluare

7.12.2017

Colegiul Național „Nichita Stănescu”, Ploiești

Insp. Mihaela Morcovescu Prof. Ruxandra Ionescu

II Modalități și mijloace de convertire în comportamente și atitudini pozitive a conținuturilor

de bază ale chimiei

22.03.2018 Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu”, Ploiești

Insp. Mihaela Morcovescu

Prof. Ruxandra Ionescu

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 2

Responsabili:

Prof. Camelia Iordache,

Colegiul Național ”Nicolae Grigorescu” Câmpina

Prof. Mirela Dobrea,

Colegiul „Ion Kalinderu”, Buşteni

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Colegiile și liceele de pe Valea Prahovei: Câmpina, Breaza, Sinaia, Buşteni, Azuga, Băicoi,

Comarnic, Filipeştii de Pădure, Valea Doftanei Gimnazii din: Câmpina, Băicoi, Comarnic, Breaza, Sinaia, Buşteni, Azuga, Filipeş tii de

Pădure, Filipeştii de Tîrg şi din comunele de pe Valea Prahovei

SEM

. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Proiectarea didactică. De la activități de învățare la

itemi de evaluare

23.11.2017

Şcoala Gimnazială „Al.I. Cuza”, Câmpina - școală gazdă Școala Gimnazială „Ion Câmpineanu”,

Câmpina - şcoală asociată

Insp. Mihaela Morcovescu

Prof. Camelia Iordache

II Modalități și mijloace de convertire în comportamente și atitudini pozitive a conținuturilor

de bază ale chimiei

10.05.2018

Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, Câmpina - școală gazdă Școala Gimnazială Centrală, Câmpina -

şcoală asociată

Insp. Mihaela Morcovescu

Prof. Camelia Iordache

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 3 Responsabil:

Prof. Irina Popescu,

Colegiul Național ”I.L. Caragiale” Ploiești

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Gimnazii din: Ploieşti, Urlaţi, Mizil, Plopeni, Vălenii de Munte, Măneciu, Slănic, Boldeşti-

Scăeni, Cioranii de Jos, Valea Călugărească, Bărcăneşti, comunele din zona de sud-est a judeţului precum şi cele de pe Valea Teleajenului

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Proiectarea didactică. De la activități de învățare la

itemi de evaluare

16.11.2017

Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr”, Bărcănești - şcoală gazdă

Școala Gimnazială Potigrafu - şcoală

asociată

Insp. Mihaela Morcovescu

Prof. Irina Popescu

II Modalități și mijloace de convertire în comportamente și atitudini pozitive a conținuturilor

de bază ale chimiei

26.04.2018 Școala Gimnazială Măneciu Pământeni -

şcoală gazdă

Școala Gimnazială „Traian Săvulescu”

Izvoarele - şcoală asociată

Insp. Mihaela Morcovescu Prof. Irina Popescu

Biologie

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 1 Responsabil:

Prof. Mihai Adriana

Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu”, Municipiul Ploieşti LICEU

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Colegii şi licee din Ploieşti, Urlaţi, Mizil, Plopeni, Vălenii de Munte, Slănic, Măneciu,

Bărcăneşti, Boldeşti-Scăeni, Ciorani, Sângeru

30

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Stimularea interesului elevilor pentru învățarea

biologiei prin demersuri inter și transdisciplinare de predare- învățare-evaluare

03.11.2017 Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza

Insp. Silvia Olteanu Prof. Mihai Adriana

II Valențe formative ale activităților didactice și strategii de optimizare a pregătirii elevilor pentru examenele și concursurile școlare

04.05.2018 Liceul Teoretic „Șerban Vodă”, Slănic Insp. Silvia Olteanu Prof. Mihai Adriana

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 2 Responsabil:

Prof. Ion Chiţă

Şcoala Gimnazială „Mihai Vodă”, Pleaşa GIMNAZIU

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Gimnazii din Municipiul Ploieşti și zona de sud a județului Prahova

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Optimizarea lecţiilor de biologie prin centrarea pe competențe formate gradual la elevi și prin utilizarea laboratorului de biologie

10.11.2017 Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Ploiești

Insp. Silvia Olteanu Prof. Ion Chiţă

II

Centrarea metodelor de predare a biologiei pe descoperirea prin observare și explorare directă și a

învățării fundamentată pe experiențele de învățare anterioare ale elevilor

11.05.2018 Şcoala Gimnazială Drăgănești Insp. Silvia Olteanu

Prof. Ion Chiţă

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 3 Responsabil:

Prof. Elena Miclescu

Școala Gimnazială „Traian Săvulescu”, Izvoarele VĂLENII DE MUNTE

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Gimnazii din zona Valea Teleajănului

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Optimizarea lecţiilor de biologie prin centrarea pe

competențe formate gradual la elevi și prin utilizarea laboratorului de biologie

24.11.2017

Școala Gimnazială Bughea de Jos Insp. Silvia Olteanu Prof. Elena Miclescu

II

Centrarea metodelor de predare a biologiei pe descoperirea prin observare și explorare directă și a învățării fundamentată pe experiențele de învățare

anterioare ale elevilor

18.05.2018 Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”, Vălenii de Munte

Insp. Silvia Olteanu Prof. Elena Miclescu

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 4 Responsabil:

Prof. Florentina Dumitrașcu

Şcoala Gimnazială „Ion Câmpineanu”, Câmpina CÂMPINA

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Gimnazii din zona Valea Prahovei

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Optimizarea lecţiilor de biologie prin centrarea pe competențe formate gradual la elevi și prin utilizarea

laboratorului de biologie

17.11.2017 Şcoala Gimnazială „Principesa Maria”,

Sinaia

Insp. Silvia Olteanu

Prof. Florentina Dumitrașcu

II

Centrarea metodelor de predare a biologiei pe

descoperirea prin observare și explorare directă și a învățării fundamentată pe experiențele de învățare anterioare ale elevilor

25.05.2018 Şcoala Gimnazială nr.2, Comarnic Insp. Silvia Olteanu Prof. Florentina Dumitrașcu

OM ŞI SOCIETATE

Istorie

CERCUL PEDAGOGIC nr. 1 Responsabili:

Prof. Gheorghe Radu

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploieşti

Prof. Romeo Bălănică

Colegiul Naţional „Nichita Stănescu”, Municipiul Ploieşti

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Colegii si licee tehnologice din Ploiesti: Colegiul National “Mihai Viteazul”Ploiesti,

Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”, Ploieşti; Colegiul Naţional „Nichita Stănescu”, Ploieşti; Colegiul Naţional „JeanMonnet”, Ploieşti; Colegiul „Spiru Haret”, Ploieşti;

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Ploieşti; Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu”, Ploieşti; Liceul Tehnologic de Transporturi, Ploieşti; Liceul Tehnologic „1 Mai”, Ploieşti;; Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza”, Ploieşti; Colegiul Tehnic „Elie Radu”, Ploieşti;

Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, Ploieşti; Liceul de Artă „Carmen Sylva”, Ploieşti; Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Ploieşti; Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, Ploieşti;

31

Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii „Victor Slăvescu”, Ploieşti; Liceul

Tehnologic de Servicii “Sfantul Apostol Andrei”, Ploieşti Liceul Teoretic “Brancoveanu Voda”Urlati , Liceul Tehnologic „Grigore Tocilescu”, Mizil; Liceul Tehnologic „Tase

Dumitrescu”, Mizil,Colegiul Tehnic “Gh. Lazar” Plopeni, Colegiul National “Nicolae Iorga”Valenii de Munte Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”, Vălenii de Munte, Liceul Teoretic “Serban Voda”Slanic, Maneciu, Liceul Tehnologic Agricol

Bărcănești , Liceul Tehnologic „Teodor Diamant'”, Boldeşti-Scăeni;Liceul tehnologic , Ciorani, Colegiul Agricol „Gheorghe Ionescu Şişeşti”, Valea Călugărească s.a

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu” în învățământul interbelic (studiu de caz). Importanța

transmiterii valorilor locale în orele de istorie de la liceu

10.11.2017

Liceul Agricol „Tase Dumitrescu”, Mizil

Prof. Gheorghe Radu

Prof. Romeo Bălănică

II Păstrarea identității naționale în context european 18.05.2018 Liceul Tehnologic „Romeo

Constantinescu”, Valenii de Munte Prof. Gheorghe Radu Prof. Romeo Bălănică

CERCUL PEDAGOGIC nr. 2 Responsabil:

Prof. Simona Bratu

Şcoala Gimnazială „Sf. Vasile”, Municipiul Ploiești

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcolile gimnaziale din Municipiul Ploieşti – stânga bulevardului şi zonele limitrofe: Strejnicu, Târgşorul Vechi, Stoeneşti, Ariceşti Rahtivani, Nedelea, Brătăşanca, Măneşti, Cocorăşti Colţ, Brazi, Gorgota, Negoieşti, Popeşti, Băteşti, Şirna, Poienarii Burchii, Tinosu,

Puchenii Mari, Moşneni, Potigrafu, Bărcăneşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Metode și tehnici de utilizare, antrenare și cultivare

a creativității elevilor la orele de istorie (pentru clasa a V-a)

10.11.2017 Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Ploiești Prof.Bratu Simona

II Utilizarea și valorificarea la clasă a elementelor de istorie politică locală

11.05.2018 Școala Gimnazială „Toma Caragiu”, Ploiești

Prof. Bratu Simona

CERCUL PEDAGOGIC nr. 3 Responsabil:

Prof. Merlă Veronica

Şcoala Gimnazială „George Coșbuc”, Municipiul Ploiești

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcolile gimnaziale „Mihai Eminescu”, „Ioan Grigorescu”, „George Coșbuc”, „Rareș Vodă”,

„Sfânta Vineri”, „Candiano Popescu”, „Andrei Mureşanu”, „H.M. Berthelot”, „Grigore

Moisil”, Ploieşti şi şcolile gimnaziale din localităţile: Blejoi, Păuleşti, Găgeni, Ploieştiori,

Bucov, Chițorani, Pleașa, Plopu, Valea Călugărească, Dîrvari, Rachieri, Dumbrava,

Ciupelnița, Albești - Paleologu, Vadu Părului, Berceni, Râfov, Gherghiţa, Balta Doamnei,

Olari, Corlătești, Tătărani, Românești.

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Optimizarea lecţiei de istorie prin utilizarea

documentelor istorice şi a resurselor TIC (clasa a V-a)

17.11.2017

Şcoala Gimnazială ,,Candiano Popescu”,

Ploiești

Prof. Veronica Merlă

II

Modele de bune practici în conservarea elementelor de istorie locală

18.05.2018

Şcoala Gimnazială ”Ion Ionescu Sisesti”,

Comuna Valea Călugărească

Prof. Veronica Merlă

CERCUL PEDAGOGIC nr. 4 Responsabil:

Prof. Marius Zaharia

Şcoala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Câmpina

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Licee şi şcoli gimnaziale din zona Câmpina, Filipeşti, Floreşti, Telega, Brebu, Valea

Doftanei, Băicoi

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Selectarea materialului istoric după criteriile eficienței și esențialității (clasa a V-a)

3.11. 2017 Școala Gimnazială Provița de Sus Prof. Marius Zaharia

II Rolul vizitelor și excursiilor în studierea istoriei

4. 05. 2018

Școala Gimnazială I. Câmpineanu Câmpina Prof. Marius Zaharia

32

CERCUL PEDAGOGIC nr. 5 Responsabil:

Prof. Vasile Focşeneanu

Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Breaza

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Licee şi şcoli gimnaziale din zona Breaza, Comarnic, Sinaia, Buşteni, Azuga, Cornu,

Posada, Talea, Valea Târsei, Adunaţi

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Rolul elitelor în istorie

17.11.2017 Școala Gimnazială „Cezar Petrescu” Bușteni

Prof. Vasile Focsenenau

II Pagini de istorie - 100 de ani de la Marea Unire”

18.05.2018 Școala Gimnazială Vatra Sat Comarnic Prof. Vasile Focsenenau

CERCUL PEDAGOGIC nr. 6 Responsabil:

Prof. Floarea Vulpe

Şcoala Gimnazială „Ing. Gh. Pănculescu”, Vălenii de Munte

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcoala Gimnazială „Înv. Athanasie Jan Stoicescu”, Aricestii Zeletin; Liceul Tehnologic

Bălţeşti; Şcoala Gimnazială Bătrâni; Şcoala Gimnazială Cărbuneşti; Liceul Tehnologic

Ceraşu; Şcoala Gimnazială Slon Ceraşu; Şcoala Gimnazială „Platon Mocanu'”, Drajna de

Jos; Şcoala Gimnazială Gura Vitioarei; Şcoala Gimnazială „Traian Săvulescu”, Izvoarele;

Şcoala Gimnazială „Eroilor”, Lipăneşti; Şcoala Gimnazială Măgurele;Şcoala Gimnazială

Măneciu; Şcoala Gimnazială Păcureţi; Şcoala Gimnazială Podenii Noi; Şcoala Gimnazială

Poseşti; Şcoala Gimnazială „Mănăstireanu Mihai”, Predeal-Sărari; Liceul Tehnologic

Starchiojd; Şcoala Gimnazială Surani; Şcoala Gimnazială Şoimari; Şcoala Gimnazială

„Moise Vasilescu”, Teişanii; Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Boldeşti-Scăeni; Şcoala

Gimnazială Nr. 2, Boldeşti-Scăeni; ŞcoalaGimnazială „Ing. Gheorghe Pănculescu”, Vă

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Cultivarea și dezvoltarea patriotosmului prin predarea- învățarea lecțiilor de istoria românilor la clasa a VIII-a

17.11.2017 Liceul Tehnologic Cerașu Prof. Floarea Vulpe

II

Strategii de valorificarea excursieie documentare în lecțiile de istorie la învățământul gimnazial

(clasa a V-a)

25.05.2018 Școala Gimnazială Măgurele

Prof. Floarea Vulpe

CERCUL PEDAGOGIC nr. 7 Responsabil:

Prof. Stan Robert Marian

Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă”, Urlaţi

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcoala Gimnazială Vadu Părului, Albeşti-Paleologu; Şcoala Gimnazială Apostolache; Şcoala

Gimnazială Baba Ana; Şcoala Gimnazială Boldeşti-Grădiştea; Şcoala Gimnazială Călugăreni;

Şcoala Gimnazială „Nichita Stănescu”, Ceptura; Şcoala Gimnazială „Andrei Rădulescu”,

Chiojdeanca; Şcoala Gimnazială Cioranii de Sus; Şcoala Gimnazială Colceag; Şcoala

Gimnazială Drăgăneşti; Şcoala Gimnazială Fântânele; Şcoala Gimnazială „Laurentiu Fulga”,

Fulga de Sus; Şcoala Gimnazială Gornet; Şcoala Gimnazială Gornet – Cricov; Şcoala

Gimnazială Gura Vadului; Şcoala Gimnazială Iordăcheanu; Şcoala Gimnazială Vărbila

Iordăcheanu; Şcoala Gimnazială Jugureni; Şcoala Gimnazială Lapoş; Şcoala Gimnazială

Salcia; Şcoala Gimnazială Sălciile; Liceul Tehnologic Sîngeru; Şcoala Gimnazială „Profesor

Eugeniu Corbu”, Podgoria Tătaru; Şcoala Gimnazială „Prof. Dinu Mihail Dan”, Sat Măgula–

Tomşani; Şcoala Gimnazială Vadu Săpat; Şcoala Gimnazială „Ion Ionescu”, Valea

Călugărească; Şcoala Gimnazială Dârvari-Valea Călugărească; Şcoala Gimnazială Nr. 1,

Mizil; Şcoala Gimnazială „Sfantul Nicolae”, Mizil; Şcoala Gimnazială „Sfânta Maria”, Mizil;

Şcoala Gimnazială „Cănuţă Ion” Urlați

CERCUL PEDAGOGIC nr. 8 Responsabil:

Prof. Brăileanu Constantin

Liceul Teoretic ,,Șerban-Vodă”, Slănic

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Școlile generale de pe Valea Slănicului

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Forme ale evaluării la orele de istorie (clasa a V-a) 17.11.2017 Școala Gimnazială Baba Ana Prof. Stan Robert

II

Importanța transmiterii tradițiilor și obiceiurilor populare în orele de istorie de la gimnaziu

11.05.2018 Școala Gimnazială Călugăreni Prof. Stan Robert

33

Geografie

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 1 Responsabil:

Prof. Mineliea Gheorghe

Colegiul Național „I. L. Caragiale”, Municipiul Ploiești

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Colegiul Naţional „I.L. Caragiale”, Municipiul Ploieşti, Colegiul Naţional „Nichita Stănescu”,

Municipiul Ploieşti, Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”, Municipiul Ploieşti, Colegiul „Spiru Haret”, Municipiul Ploieşti, Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii „Victor Slăvescu”,

Municipiul Ploieşti, Liceul Tehnologic „1 Mai”, Municipiul Ploieşti, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Municipiul Ploieşti, Colegiul Tehnic „Elie Radu”, Municipiul Ploieşti, Liceul Tehnologic de Transporturi Municipiul Ploieşti, Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”,

Mizil, Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă”, Urlaţi, Liceul Tehnologic Cioranii de Jos, Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Mizil, Liceul de Artă „Carmen Sylva”, Municipiul Ploieşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

1. Lecţie deschisă 2. Calitatea parteneriatului profesor–elev, condiţie

esenţială, în procesul de învăţare eficientă a geografiei la clasele liceale

17.11.2017 Liceul Teoretic ,,Brâncoveanu Vodă” Urlaţi Prof. Mineliea Gheorghe

II

1. Lecţie deschisă 2..Diversificarea strategiilor didactice centrate pe

activitatea elevilor în procesul de învăţare a geografiei la clasele liceale - condiţie a învăţării

eficiente.

11.05.2018 Colegiul Tehnologic ,,Elie Radu”, Ploieşti Prof. Mineliea Gheorghe

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 2 Responsabil:

Prof. Veronica Soare

Colegiul Național „Jean Monnet”, Municipiul Ploiești

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploieşti, Colegiul Naţional „Jean Monnet”, Municipiul Ploieşti, Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploieşti, Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, Municipiul Ploieşti, Colegiul Tehnic „Toma N.

Socolescu”,Municipiul Ploieşti, Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, Municipiul Ploieşti, Liceul Tehnologic „Teodor Diamant”, Boldeşti - Scăeni, Colegiul Tehnic “Gh. Lazăr”,

Plopeni, Liceul Teoretic „Şerban Vodă”, Slănic, Colegiul Naţional „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte, Liceul Tehnologic Măneciu-Ungureni, Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti,

Colegiul Agricol „Gheorghe Ionescu-Siseşti”,Valea Călugărească

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

1. Lecţie deschisă

2. Calitatea parteneriatului profesor–elev, condiţie esenţială, în procesul de învăţare eficientă a

geografiei la clasele liceale

10.11.2017 Colegiul Tehnic Agricol ,,Gheorghe Ionescu Siseşti”, Valea Călugărească

Prof. Veronica Soare

II

1. Lecţie deschisă

2. Diversificarea strategiilor didactice centrate pe activitatea elevilor în procesul de învăţare a geografiei la clasele liceale-condiţie a învăţării

eficiente.

18.05.2018 Colegiul Tehnologic ,,Toma Socolescu”, Ploieşti

Prof. Veronica Soare

CERCUL PEDAGOGIC nr. 3 Responsabil:

Prof. Irina Roşca

Școala Gimnazială „H. M. Berhelot”, Municipiul Ploiești

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcolile Gimnaziale „Radu Stanian”, „Ienăchiţă Văcărescu”, „Toma Caragiu”, „Ion Creangă”,

„Matei Basarab”, “Candiano Popescu”, „H.M.Berthelot”, “Grigore Moisil”, „Rareş Vodă”, „George Coşbuc”, „Florin Comişel”, „Nicolae Titulescu”, Nr. 13, „Sf. Vasile”,

„MihaiEminescu”, Municipiul Ploieşti şi din localităţile: Ariceştii Rahtivani, Târgşoru Vechi, Măneşti, Tinosu, Şirna, Poienarii Burchii, Brazi, Bărcăneşti, Gorgota, Puchenii Mari

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Strategii de stimulare a creativității elevilor prin

utilizarea metodelor și tehnicilor moderne de predare ale istoriei (clasa a V-a)

17.11.2017 Școala Gimnazială „Carol I”, Plopeni Prof. Brăileanu Constantin

II

Importanța transmiterii tradiților și obiceiurilor

populare în cadrul orele de istorie de la gimnaziu

18.05.2018 Școala Gimnazială Bertea Prof. Brăileanu Constantin

34

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

1. Lecţie deschisă la clasa a V-a

2. Particularităţile predării geografiei la clasa a V-a în condiţiile aplicării noilor programe şcolare şi a

noilor manuale

13.10.2017 Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Titulescu” Ploieşti

Prof. Irina Roşca

II

1. Lecţie deschisă la clasa a V-a 2. Calitatea parteneriatului profesor - elev o condiţie

esenţială în procesul de învăţare eficientă a geografiei la clasele gimnaziale

16.03.2018 Şcoala Gimnazială Bărcăneşti Prof. Irina Roşca

CERCUL PEDAGOGIC nr. 4 Responsabil:

Prof. Tina Elena Puiu

Școala Gimnazială „Sf. Vineri”, Municipiul Ploiești

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcolile Gimnaziale „Anton Pann”, „Ioan Grigorescu”, Nr. 19, Nr. 20, „Sfânta Vineri”,

„Andrei Mureşanu”, „Sf. Apostol Andrei”, „Nicolae Bălcescu”, „George Emil Palade”, „Nicolae Iorga”, Municipiul Ploieşti, Şcoala Gimnazială ,,Carol I”, Plopeni şi şcolile din localităţile: Blejoi, Păuleşti, Ploieştiori, Bucov, Plopu, Valea Călugărească, Berceni, Râfov,

Dumbrava, Dumbrăveşti, Gherghiţa, Balta Doamnei, Drăgăneşti, Vâlcăneşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

1. Lecţie deschisă la clasa a V-a 2. Particularităţile predării geografiei la clasa a V-a în condiţiile aplicării noilor programe şcolare şi a

noilor manuale

20.10.2017 Şcoala Gimnazială Plopeni Sat Prof. Tina Elena Puiu

II

1. Lecţie deschisă la clasa a V-a

2. Calitatea parteneriatului profesor - elev o condiţie esenţială în procesul de învăţare eficientă a geografiei la clasele gimnaziale

08.05.2018 Şcoala Gimnazială Berceni

Prof. Tina Elena Puiu

CERCUL PEDAGOGIC nr. 5 Responsabil:

Prof. Diana Haidei

Școala Gimnazială Zamfira + Școala Gimnazială Lipănești

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcolile Gimnaziale din localităţile: Boldeşti-Scăeni, Vălenii de Munte, Slănic, Aluniş, Bertea, Cocorăştii Mislii, Cosminele, Scorţeni, Ştefeşti, Vărbilău, Măneciu, Izvoarele, Teişani, Drajna, Gura Vitioarei, Predeal-Sărari, Ceraşu, Starchiojd, Poseşti, Măgurele,

Lipăneşti, Păcureţi, Cărbuneşti, Podenii Noi, Bălţeşti, Şoimari, Ariceştii-Zeletin, Surani

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

1. Lecţie deschisă la clasa a V-a 2. Particularităţile predării geografiei la clasa a V-a în condiţiile aplicării noilor programe şcolare şi a

noilor manuale

27.10.2017 Şcoala Gimnazială Drajna de Jos Prof. Diana Haidei

II

1. Lecţie deschisă la clasa a V-a

2. Calitatea parteneriatului profesor - elev o condiţie esenţială în procesul de învăţare eficientă a geografiei la clasele gimnaziale

11.05.2018 Şcoala Gimnazială Teişani Prof. Diana Haidei

CERCUL PEDAGOGIC nr. 6 Responsabil:

Prof. Constantin Istrate

Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, Mizil

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcolile Gimnaziale din localităţile: Mizil, Urlaţi, Albeşti, Apostolache, Baba Ana, Boldeşti-

Grădiştea, Ceptura, Călugăreni, Chiojdeanca, Colceag, Gornet-Cricov, Gura Vadului, Iordăcheanu, Lapoş, Jugureni, Fântânele, Fulga, Salcia, Sălciile, Sângeru, Tomşani

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

1. Lecţie deschisă la clasa a V-a 2. Particularităţile predării geografiei la clasa a V-a

în condiţiile aplicării noilor programe şcolare şi a noilor manuale

03.11.2017 Şcoala Gimnazială ,,Cănuţă Ionescu”,

Urlaţi Prof. Constantin Istrate

II

1. Lecţie deschisă la clasa a V-a 2. Calitatea parteneriatului profesor - elev o condiţie esenţială în procesul de învăţare eficientă a

geografiei la clasele gimnaziale

18.05.2018 Şcoala Gimnazială Vadu Săpat Prof. Constantin Istrate

CERCUL PEDAGOGIC nr. 7 Responsabil:

Prof. Roxana Stan

Colegiul Naþional „Nicolae Grigorescu”, Câmpina

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Liceele şi Școlile Gimnaziale din localităţile: Azuga, Băicoi, Buşteni, Breaza, Câmpina, Comarnic, Sinaia, Adunaţi, Băneşti, Brebu, Cornu, Filipeştii de Pădure, Floreşti, Măgureni,

Poiana Câmpina, Proviţa de Sus, Proviţa de Jos, Secăria, Şotriile, Talea, Telega, Valea Doftanei

35

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

1. Lecţie deschisă la clasa a V-a

2. Particularităţile predării geografiei la clasa a V-a în condiţiile aplicării noilor programe şcolare şi a

noilor manuale

10.11.2017 Şcoala Gimnazială Cocorăştii Mislii Prof. Roxana Stan

II

1. Lecţie deschisă la clasa a V-a 2. Calitatea parteneriatului profesor - elev o condiţie

esenţială în procesul de învăţare eficientă a geografiei la clasele gimnaziale

25.05.2018 Şcoala Gimnazială Poiana Ţapului Prof. Roxana Stan

Ştiinţe socio-umane

CERCUL PEDAGOGIC nr.1 Responsabil:

Prof. Elena Roxana Vișan

Colegiul Național „Jean Monnet”, Municipiul Ploiești EDUCAȚIE SOCIALĂ

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Profesorii ce predau disciplina Educație socială (clasa a V-a)

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Repere metodologice ale predării disciplinei

Educație socială în învățământul gimnazial

03.11.2017

ora 10.30 Colegiul Național „Jean Monnet ”, Ploiești

Insp. Comişel Vasilica

Prof. Elena Roxana Vișan

II Portofoliul proiectului educațional – exemple de

bună practică

11.05.2018

ora 10.30

Colegiul Național „Nichita Stănescu”,

Ploiești

Insp. Vasilica Comișel

Prof. Elena Roxana Vișan

CERCUL PEDAGOGIC nr. 2 Responsabil:

Prof. Viorel Dinu

CJRAE – CIAP Liceul Tehnologic de Transporturi , Municipiul Ploiești CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ/PSIHOLOGIE

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Profesorii consilieri și profesori ce predau disciplina psihologie/sociologie/pedagogie

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Analiza funcțională a comportamentului-proces și strategie de intervenție. Componente teoretice și

aplicative în spațiul educațional

22.11.2017 Colegiul „Spiru Haret”, Ploiești Prof. Viorel Dinu

II

Aspectele psiho-sociale ale comunicării

interpersonale și de grup în asistența psihopedagogică

25.04.2018 Colegiul Național „Al.I. Cuza”, Ploiești Prof. Viorel Dinu

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 3 Responsabil:

Prof. Cocuz Ileana

Colegiul Național „Jean Monnet”, Municipiul Ploiești FILOSOFIE/LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI

COMUNICARE

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Profesori ce predau disciplina filosofie/logică, argumentare și comunicare

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Optimizarea lecţiilor de filosofie/logică, argumentare și comunicare prin activităţi interactive şi de stimulare a gândirii elevilor

29.11.2017 Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”, Ploiești

Insp. Vasilica Comișel Prof. Ileana Cocuz

II Atelier de lucru: Dezvoltarea competențelor de evaluare a profesorilor în cadrul examenului de

bacalaureat

09.05.2017 Liceul Tehnologic de Servicii „Sf.Apostol Andrei”, Ploieşti

Insp. Vasilica Comișel Prof. Ileana Cocuz

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 4 Responsabil:

Prof. Corneci Cristina

Colegiul Naţional „I. L. Caragiale”, Municipiul Ploieşti ECONOMIE/EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Profesori ce predau disciplina economie/educație antreprenorială

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Optimizarea lecţiilor de economie/educație antreprenorială prin activităţi interactive şi de

stimulare a gândirii elevilor

22.11.2017 Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, Ploieşti

Insp. Vasilica Comișel Prof. Cristina Corneci

36

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

II

Atelier de lucru: Dezvoltarea competențelor de

evaluare a profesorilor în cadrul examenului de bacalaureat

09.05.2018 Liceul Tehnologic de Servicii „Sf.Apostol Andrei”, Ploieşti

Insp. Vasilica Comișel Prof. Cristina Corneci

Religie

PLOIEŞTI, URBAN-RURAL

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 1 Responsabil:

Prof. Daniela Breazu

Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Ploieşti PLOIEŞTI (URBAN)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Toate şcolile de pe partea stângă a bulevardului, pornind de la Gara de Sud

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Principii și strategii didactice specifice educației

religioase. Provocări și tendințe actuale 20. 11. 2017

Școala Gimnazială „George Emil Palade”,

Ploieşti

Insp. pr. dr. Mihail Spătaru

Prof. Daniela Breazu

II Profilul duhovnicesc și pedagogic al profesorului de

religie 14. 05. 2018 Colegiul Tehnic „Spiru Haret”, Ploiești

Insp. pr. dr. Mihail Spătaru

Prof. Daniela Breazu

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 2 Responsabil:

Prof. Virginia Nedeloiu

Colegiul Naţional „I. L. Caragiale”, Ploieşti PLOIEŞTI (URBAN)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Toate şcolile şi liceele de pe partea dreaptă a bulevardului, pornind de la Gara de Sud

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Principii și strategii didactice specifice educației religioase. Provocări și tendințe actuale

13. 11. 2017 Şcoala Gimnazială „H. M. Berthelot”, Ploieşti

Insp. pr. dr. Mihail Spătaru Prof. Verginia Nedeloiu

II Profilul duhovnicesc și pedagogic al profesorului de religie

05. 03. 2018 Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil”, Ploieşti

Insp. pr. dr. Mihail Spătaru Prof. Verginia Nedeloiu

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 3 Responsabil:

Prof. Ana Munteanu

Colegiul Naţional „Jean Monnet”, Ploieşti PLOIEŞTI (RURAL)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile şi liceele din mediul rural, partea de sud a judeţului

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Principii și strategii didactice specifice educației

religioase. Provocări și tendințe actuale 11.12. 2017

Şcoala Gimnazială, Sat Tăriceni,

Comuna Șirna

Insp., pr. dr. Mihail Spătaru

Prof. Ana Munteanu

II Profilul duhovnicesc și pedagogic al profesorului

de religie 16. 04. 2018

Şcoala Gimnazială „Sfinții Împărați”,

Comuna Balta Doamnei

Insp., pr. dr. Mihail Spătaru

Prof. Ana Munteanu

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 4 Responsabil:

Prof. Vasilica Nicolae

Şcoala Gimnazială „Sf. Vineri”, Ploieşti PLOIEŞTI (RURAL)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcolile din mediul rural, partea de est - nord-est a judeţului

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Principii și strategii didactice specifice educației religioase. Provocări și tendințe actuale

04. 12. 2017 Şcoala Gimnazială „Eroilor”, Comuna Lipănești

Insp. pr. dr. Mihail Spătaru Prof. Vasilica Nicolae

II Profilul duhovnicesc și pedagogic al profesorului de religie

19. 03. 2018 Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăvești Insp. pr. dr. Mihail Spătaru Prof. Vasilica Nicolae

URLAŢI-MIZIL

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 1 Responsabil:

Prof. Ana Palaş

Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă”, Urlaţi URLAŢI + MIZIL

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Urlaţi + Mizil (urban şi rural) – Şcolile din partea de sud-est a judeţului

37

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Principii și strategii didactice specifice educației religioase. Provocări și tendințe actuale

27.11. 2017 Liceul Tehnologic Comuna Sângeru Insp. pr. dr. Mihail Spătaru Prof. Ana Palaş

II Profilul duhovnicesc și pedagogic al profesorului de religie

26. 03. 2018 Şcoala Gimnazială „Laurențiu Fulga”, Comuna Fulga

Insp. pr. dr. Mihail Spătaru Prof. Ana Palaş

BREAZA

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 1 Responsabil:

Prof. Maricica Gîță

Liceul teoretic”Aurel Vlaicu”, Breaza BREAZA(urban ,rural)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Breaza – Şcolile din mediul urban- şcolile din localităţile aferente

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Principii și strategii didactice specifice educației

religioase. Provocări și tendințe actuale 13.11. 2017

Şcoala Gimnazială „Principesa Maria”,

Sinaia

Insp. pr. dr. Mihail Spătaru

Prof. Maricica Gîță

II Profilul duhovnicesc și pedagogic al profesorului de

religie 12.03. 2018

Şcoala Gimnazială „Nestor Urechia”,

Bușteni

Insp. pr. dr. Mihail Spătaru

Prof. Maricica Gîță

CÂMPINA

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 1 Responsabil:

Prof. dr. Elisabeta Milea

Colegiul Naţional”Nicolae Grigorescu”, Câmpina Câmpina(urban)

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Câmpina – Şcolile din mediul urban

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Principii și strategii didactice specifice educației

religioase. Provocări și tendințe actuale 06.11. 2017 Şcoala Gimnazială „Matei Basarab”, Brebu

Insp. pr. dr. Mihail Spătaru

Prof. dr. Elisabeta Milea

II Profilul duhovnicesc și pedagogic al profesorului de religie

12.03. 2018 Şcoala Gimnazială „Ion Mateescu”, Poiana Câmpina

Insp. pr. dr. Mihail Spătaru Prof. dr. Elisabeta Milea

BĂICOI(Cercul Câmpina, zona rurală)

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 2 Responsabil:

Prof. Luiza Mușat

Școala Gimnazială, Com. Scorțeni BĂICOI

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC BĂICOI – Şcolile din mediul urban şi din localităţile aferente

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Principii și strategii didactice specifice educației religioase. Provocări și tendințe actuale

06.11. 2017 Şcoala Gimnazială „Dumitru Ghenoiu”, Băicoi

Insp., pr. dr. Mihail Spătaru Prof. Luiza Mușat

II Profilul duhovnicesc și pedagogic al profesorului de religie

19.03. 2018 Şcoala Gimnazială Comuna Cocorăștii Mislii

Insp., pr. dr. Mihail Spătaru Prof. Luiza Mușat

VĂLENII DE MUNTE

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 1 Responsabil:

Prof. Daniela Duţă

Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”, Vălenii de Munte

VĂLENII DE MUNTE

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Vălenii de Munte – Şcolile din mediul urban şi rural

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Principii și strategii didactice specifice educației

religioase. Provocări și tendințe actuale 20.11. 2017

Şcoala Gimnazială „Platon Mocanu”, Drajna - structură Școala Gimnazială

Ogretin

Insp. pr. dr. Mihail Spătaru

Prof. Daniela Duţă

II Profilul duhovnicesc și pedagogic al profesorului de

religie 07.05. 2018 Liceul Tehnologic Comuna Cerașu

Insp. pr. dr. Mihail Spătaru

Prof. Daniela Duţă

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 2 Responsabil:

Prof. Cocoşilă George

Colegiul Naţional „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte VĂLENII DE MUNTE

38

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Vălenii de Munte - Şcolile din mediul urban şi rural

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Principii și strategii didactice specifice educației religioase. Provocări și tendințe actuale

04.12.2017 Liceul Teoretic „Șerban Vodă”, Slănic Insp. pr. dr. Mihail Spătaru Prof. George Cocoşilă

II Profilul duhovnicesc și pedagogic al profesorului de

religie 07.05.2018 Şcoala Gimnazială Com. Măgurele

Insp. pr. dr. Mihail Spătaru

Pr. prof. George Cocoşilă

ARTE

Educaţie plastică

CERCUL PEDAGOGIC unic Responsabil:

Prof. Nicolae Rozina - Beatrice

Şcoala Gimnazială „Sfânta Vineri”, Municipiul Ploieşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Icoana pe sticlă 23.11.2017, ora 10

Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Ploieşti Prof. Tonsciuc Luminiţa

Insp. Ianculescu Angelica Prof. Nicolae Rozina

II Analizăm, redăm, exprimăm 26.04.2018, ora 10

Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Băicoi Prof. Niţu Elena

Insp. Ianculescu Angelica Prof. Nicolae Rozina

Educaţie muzicală

CERCUL PEDAGOGIC unic Responsabil:

Prof. Dumitru Adela

Colegiul Naţional „I.L.Caragiale”, Municipiul Ploieşti

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Arta cântului vocal şi instrumental în creaţii specifice

naşterii Mântuitorului

07.12.2017,

ora 1000

Şcoala Gimnazială „Excelsis”, Str.Mercurului, nr.9, Ploieşti

Prof. Koos Mihaela

Insp. Ianculescu Angelica

Prof. Dumitru Adela

II Educaţia muzicală - modalitate de valorificare a

folclorului românesc

03.05.2018,

ora 1000

Liceul Tehnologic „Carol I”, Valea

Doftanei Prof. Richea Georgeta

Insp. Ianculescu Angelica

Prof. Dumitru Adela

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

CERCUL PEDAGOGIC nr. 1 Responsabil:

Prof. Neagu Roxana

Colegiul National Mihai Viteazul , Municipiul Ploiești

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Profesorii şi antrenorii din Cluburile Sportive Şcolare şi clasele cu program sportiv

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Metode şi mijloace pentru perfecţionarea tehnicii şi dezvoltarea forţei explozive elastice în probele de

aruncări

07.11. 2017 Ora 9:30

CSS Cîmpina - Club organizator

CSS Ploiești - Club asociat Prof Neagu Roana

II Facilitarea transferului pozitiv în învăţarea tehnicii de bază a schiului alpin

29.05.2018 Ora 9:30

CSS Sinaia - Club organizator Liceul Teoretic Azuga - școală asociată

Prof Neagu Roxana

CERCUL PEDAGOGIC nr. 2 Responsabil:

Prof. Szekely Lavinia

Colegiul Național „Jean Monnet”, Municipiul Ploieşti

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Licee, colegii, colegii tehnice, licee tehnologice, şcoli profesionale din Ploieşti, Bărcăneşti, Valea Călugărească, Boldeşti Scăieni, Plopeni, școli gimnaziale din municipiul Ploieşti şi comunele Păuleşti, Găgeni, Blejoi, Bărcăneşti, Bucov, Brazi, Românești

39

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Jocul dinamic și dansul - mijloace de creștere a atractivității și eficienței în învățare, în cadrul lecției de educație fizică

24.11.2017 Ora 9.30

Școala Gimnazială ,, Nicolae Iorga,, -

Ploiești - şcoală gazdă Școala Gimnazială ,, Toma Caragiu,, -

Ploiești - școală asociată

Prof. Szekely Lavinia

II Influența media asupra activităților de educație fizică și sport școlare

04.05.2018 Ora 9.30

Colegiul Tehnic ,,Lazăr Edeleanu,, Ploiești

- şcoală gazdă Liceul Tehnologic Agricol - Bărcănești -

școală asociată

Prof. Szekely Lavinia

CERCUL PEDAGOGIC nr. 3 Responsabil:

Prof. Ştefan Ioniţă

Şcoala Gimnazială „Carol I”, Plopeni

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcoli gimnaziale din oraşele: Plopeni, Boldeşti-Scăeni, comunele: Ariceştii Rahtivani, Poienarii Burchii, Râfov, Balta Doamnei, Drăgăneşti, Cocorăştii Colţ, Şirna, Berceni,

Corlăteşti, Gherghiţa, Măneşti, Tărgşoru Vechi, Puchenii Mari, Valea Călugărească, Gorgota

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Dezvoltarea calitaților motrice (viteza, viteza de

execuție-reacție ca dominantă viteza de execuție) prin exersarea și perfecționarea structurilor specifice

atletismului

27.10.2017 Ora 9.30

Școala Gimnazială Tinosu - şcoală gazdă Școala Gimnazială Tăriceni - școală

asociată

Prof. Ioniţă Ștefan

II

Metode și mijloace folosite în ședințele de

antrenament ale echipei reprezentative de handbal a școlii pentru optimizarea densității motrice în

vederea creșterii capacității de rezistență la efort fizic

18.05.2018 Ora 9.30

Școala Gimnazială Strejnicu

Prof. Ioniţă Ștefan

CERCUL PEDAGOGIC nr. 4 Responsabil:

Prof.Enescu Ştefan Paul

Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, orașul Breaza

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Licee, colegii, colegii tehnice, licee tehnologice, şcoli profesionale din: Azuga, Buşteni, Sinaia, Comarnic, Câmpina, Breaza, Băicoi, Filipeştii de Pădure, Valea Doftanei

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Diersificarea ofertei curriculare în domeniul educației fizice, mijloc de creștere a numărului de

elevi implicați în activitatea sportivă

17.11.2017

Ora 9.30

Colegiul Național Nicolae Grigorescu Câmpina

Prof. Enescu Ştefan Paul

II Structuri operaționale din jocurile sportive (joc la alegere) pentru eficientizarea activității în lecția de

educație fizică și sport

25.05.2018 Ora 9.30

Colegiul Mihail Cantacuzino Sinaia - şcoală gazdă Colegiul I Kalinderu Bușteni - școală

asociată

Prof. Enescu Ştefan Paul

CERCUL PEDAGOGIC nr. 5 Responsabil:

Prof. Pavel Simona Gianina

Colegiul Naţional „Nicolae Grigorescu”, Câmpina

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Şcoli gimnaziale din Azuga, Buşteni, Sinaia, Comarnic, Câmpina, Breaza, Filpeştii de

Pădure, Diţeşti, Măgureni, Floreşti, Călineşti, Valea Doftanei, Telega, Brebu, Proviţa, Adunaţi, Pietriceaua, Cornu, Poiana Câmpina, Şotrile, Urleta, Băneşti, Mislea, Scorţeni,

Lilieşti – Ţintea, Băicoi, Poiana Ţapului, Cocorăştii Caprii, Bordeni, Cocorăştii–Mislii, Talea

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Modalităti de învățare si perfecționare a procedeelor

de înot

10.11.2017

Ora 9.30

Școala Gimnazială „Ion Câmpineanu”

Câmpina - școală gazdă

Scoala Gimnaziala „Ioan Moga” Ditesti -

școală asociată Scoala Gimnaziala “A.I. Cuza’’ Campina - școală asociată

Prof. Pavel Simona Gianina

II Rolul activităților extracurriculare în formarea personalității copilului

18.05.2017 Ora 9.30

Școala Gimnazială - comuna Florești-

școala gazdă

Liceul Tehnologic Valea Doftanei - școală

asociată

Prof. Pavel Simona Gianina

CERCUL PEDAGOGIC nr. 6 Responsabil:

Prof. Făcăianu Gheorghe Crin

Liceul Tehnologic Măneciu-Ungureni

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Liceele şi colegiile din: Vălenii de Munte, Slănic, Măneciu;

Şcolile gimnaziale din comunele: Teişani, Izvoarele, Drajna, Ceraşu, Slon, Măgurele, Lipăneşti, Bălţeşti, Podenii Noi, Şoimari, Cărbuneşti, Surani, Ariceştii Zeletin

40

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Rolul igienei alimentare și a alimentației raționale în

compensarea efortului din lecția de educație fizică și activitățile extrașcolare

27.10.2017 Ora 9.30

Școala Gimnaziala Dumbravesti - şcoală

gazdă

Scoala Gimnazială Măgurele - școală

asociată

Prof. Făcăianu Gheorghe Crin

II

Acțiuni metodico-organizatorice și practice pentru

îmbunătățirea densității motrice în lecțiile de educație fizică

25.05.2018 Ora 9.30

Școala Gimnazială Gura Vitioarei - şcoală

gazdă

Școala Gimnazială Teișani Olteni - școală

asociată

Prof. Făcăianu Gheorghe

Crin

CERCUL PEDAGOGIC nr. 7 Responsabil:

Prof. Ștefan Alexandru

Liceul Tehnologic Cioranii de Jos

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Şcoli şi licee din: Mizil, Ciorani, Albeşti, Urlaţi, Jugureni, Boldeşti-Grădiştea, Baba Ana,

Colceag, Fulga, Inoteşti, Vadu’ Săpat, Fântânele, Gura Vadului

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Dirijarea efortului in lectia de efs 20.10.2017

Ora 9.30

Școala Gimnazială Inv Radu Ion Vadu Părului - şcoală gazdă

SȘcoala Gimnazială Iordacheanu - școală

asociată

Prof. Ștefan Alexandru

II Tratarea diferențiată a elevilor în cadrul orelor de

educație fizică

11.05.2018

Ora 9.30

Școala Gimnazială Sfantul Nicolae Mizil - şcoală gazdă

Scoala Gimnazială Călugareni - școală

asociată

Prof. Ștefan Alexandru

TEHNOLOGII

Informatică

Cercul pedagogic nr. 1 Responsabil:

Prof. Liliana Mircea

Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”, Ploieşti

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Toate liceele şi şcolile gimnaziale

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Predarea integrată la disciplina Informatică și TIC 6.11.2017

Colegiul Național Jean Monnet, municipiul

Ploiești - şcoală gazdă

Ionescu Daniela

II Modalitați de stimulare și formare a capacitătii creatoare a elevilor la orele de Informatica si TIC

16.04.2018

LiceulTehnologic, sat Gheaba,

comunaManeciu - şcoală gazdă

Scoala Gimnazială Maneciu - școală asociată

Scoala Gimnazială "Traian Săvulescu" Izvoarele - școală asociată

Cătănescu Gabriela

Cercul pedagogic nr. 2 Responsabil:

Prof. Dragomirescu Cristina,

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Ploieşti

Componenţa cercului pedagogic Toate şcolile gimnaziale –clasa a V-a

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Utilizarea mijloacelor moderne de predare-evaluare în activitatea didactică

13.11.2017

Școala Gimnazială „Sfântul Vasile”,Municipiul Ploiesti - şcoală gazdă

Scoala GimnazialăElena Doamna , Municipul Ploiești - şcoală asociată

Pascu Olivia

II

Metode si tehnici de lucru pentru creșterea eficientei

procesului învățării in cadrul orelor de laborator la disciplina Informatică/TIC

23.04.2018

Școala Gimnazială „Sfânta Vineri”, Municipiul Ploiesti - şcoală gazdă

Şcoala Gimnazială nr. 1 Mizil -școală asociată

Școala Gimnazială „Candiano Popescu” -

școală asociată

Dana Lica

41

Educaţie tehnologică

CERCUL PEDAGOGIC nr. 1

( Zona municipiului Ploiești) Responsabil: Prof. Violeta Jugănaru

Școala Gimnazială Filipeștii de Târg EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Toate școlile din: Ploiești, Mizil, Plopeni, Urlați și comunele: Albești-Paleologu, Apostolache, Ariceștii-Rahtivani, Baba Ana, Balta Doamnei, Bărcănești, Berceni, Blejoi, Boldești-Grădiștea, Brazi, Bucov, Călugăreni, Ceptura, Chiojdeanca, Ciorani, Cocorăștii

Colț, Colceag, Drăgănești, Dumbrava, Filipeștii de Târg, Fântânele, Fulga, Gherghița, Gorgota, Gornet-Cricov, Gura Vadului, Iordăcheanu, Jugureni, Lapoș, Mănești, Olari,

Păulești, Plopu, Poienarii Burchii, Puchenii Mari, Râfov, Sălciile, Sângeru, Șirna, Tătaru, Tinosu, Tîrgșoru Vechi, Tomșani, Vadu-Săpat, Valea Călugărească.

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Formarea de abilități practice în contextul prevederilor noii programe școlare

23.11.2017

Şcoala Gimnazială Nr. 1, Orașul Mizil Insp. prof. Ramona Popescu

Prof. Violeta Jugănaru

II

Modalități de predare- învățare-evaluare pentru

formarea competențelor specifice. Tipuri de activități de învățare

09.03.2018

Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă”, Oraș

Urlați

Insp. prof. Ramona Popescu

Prof. Violeta Jugănaru

CERCUL PEDAGOGIC nr. 2

(Zona municipiului Câmpina) Responsabil:

Prof. Cristina Galeș

Școala Gimnazială, Comuna Vîlcănești

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Toate școlile din: Câmpina, Azuga, Băicoi, Breaza, Bușteni, Comarnic, Sinaia și comunele:

Adunați, Bănești, Brebu, Cornu, Cosminele, Dumbrăvești, Filipeștii de Pădure, Florești, Măgureni, Poiana Câmpina, Provița de Jos, Provița de Sus, Secăria, Șotrile, Talea, Telega, Valea Doftanei.

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Formarea de abilități practice în contextul

prevederilor noii programe școlare 16.11.2017

Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Orașul

Breaza

Insp. prof. Ramona Popescu Prof. Cristina Galeș

II

Modalități de predare- învățare-evaluare pentru

formarea competențelor specifice. Tipuri de activități de învățare

16.03.2018

Școala Gimnazială „Matei Basarab”, Comuna Brebu

Insp. prof. Ramona Popescu Prof. Cristina Galeș

CERCUL PEDAGOGIC nr. 3

(Zona Vălenii de Munte) Responsabil: Prof. Carmena Neamțu

Școala Gimnazială Măneciu Pământeni EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC

Toate școlile din: Vălenii de Munte, Boldești-Scăeni, Slănic și comunele: Aluniș, Ariceștii Zeletin, Bălțești, Bătrâni, Bertea, Cărbunești, Cerașu, Cocorăștii Mislii, Drajna, Gornet, Gura

Vitioarei, Izvoarele, Lipănești, Măgurele, Măneciu, Păcureți, Podenii Noi, Posești, Predeal Sărari, Salcia, Scorțeni, Șoimari, Starchiojd, Ștefești, Surani, Teișani, Vărbilău, Vâlcănești.

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Formarea de abilități practice în contextul prevederilor noii programe școlare

09.11.2017 Liceul Tehnologic, sat Gheaba, Comuna Măneciu

Insp. prof. Ramona Popescu Prof. Carmena Neamțu

II Modalități de predare- învățare-evaluare pentru formarea competențelor specifice. Tipuri de activități de învățare

23.03.2018 Școala Gimnazială „Platon Mocanu”, sat Drajna de Jos, Comuna Drajna

Insp. prof. Ramona Popescu Prof. Carmena Neamțu

Discipline tehnice

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 1

Domeniul Mecanică Responsabili: Prof. Stroe Sofia, Colegiul „Spiru Haret”, Ploieşti Prof. Ignat Carmen, Liceul Tehnologic „1 Mai”, Ploieşti Discipline tehnice / Pregătire şi instruire practică

Componenţa cercului pedagogic

Unităţile şcolare care pregătesc calificări profesionale în domeniul Mecanică

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

42

I

1. Diseminarea noilor ordine, metodologii, precizări, etc

privind Învăţământul Profesional şi Tehnic în anul şcolar 2017-2018

2. Metode si procedee de stimulare a creativităţii elevilor în cadrul orelor de instruire practică şi laborator

3. Metode didactice eficiente în dobândirea competențelor

tehnice: metode de învățare prin explorarea directă/indirectă a realității și metode de învățare bazate

pe acțiune 4. Vizită TIB

13.10.2017 Colegiul Tehnic „Elie Radu”, Municipiul Ploieşti

Insp. Ion Ionescu Prof. Stroe Sofia

Prof. Miriţescu Ancuţa

II

1. Rolul evaluării în reglarea activității de predare-

învățare la disciplinele tehnice și pregătirea practică. Prezentarea unor metode și instrumente alternative de

evaluare 2. Prezentarea unor activități de succes realizate cu e levii

la modulele de specialitate (lucrări practice, expoziții,

parteneriate, proiecte cu specific tehnic etc.) 3. Dezbateri privind modul de aplicare a metodologiei

pentru examenul de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional de 3 ani, Nivel 3, în anul școlar 2017-2018

20.04.2018 Liceul Tehnologic Cioranii de Jos Insp. Ion Ionescu Prof. Ignat Carmen Liliana

Prof. Ciobanu Viorica

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 2

Domeniul Electric, Electromecanică, Electronică, Automatizări Responsabili:

Prof. Mirițescu Ancuța, Colegiul Tehnic ”Elie Radu”, Ploieşti

Discipline tehnice / Pregătire şi instruire practică Prof. Matei Nicolae, Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti

Componenţa cercului pedagogic Unităţile şcolare care pregătesc calificări profesionale în domeniul Electric,

Electromecanică, Electronică, Automatizări

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

1. Diseminarea noilor ordine, metodologii, precizări, etc. privind Învăţământul Profesional şi Tehnic în anul şcolar 2017-2018

2. Dezvoltarea parteneriatului cu întreprinderile pentru organizarea învăţării la locul de muncă în sistem

profesional – dual, care stimulează activităţile economice în mediul de producție

3. Consilierea și orientarea profesională a elevilor din

învățământul tehnic. Facilitarea tranziției de la școală la locul de muncă

4. Comanda automată a unui ascensor de materiale

16.11.2017 Colegiul Tehnic „Lazăr

Edeleanu”, Municipiul Ploiești

Insp. Ion Ionescu Prof. Miriţescu Ancuţa

Prof. Nicolae Matei Prof. Stănescu Daniela

II

1. Cadrul normativ privind organizarea examenelor de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții

învățământului profesional și tehnic 2. Metode inovative de predare- învățare centrate pe elevi și pe

nevoile lor educaționale, bazate pe promovarea exemplelor de bună practică

3. Utilizarea auxiliarelor didactice în predarea – învăţarea

disciplinelor de specialitate . Exemplu de bună practică: caietul de practică al elevului

4. Implementarea unui sistem SCADA într-o staţie electrică de transformare 110kV/10kV

11.05.2018 Colegiul Tehnic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești

Insp. Ion Ionescu

Prof. Miriţescu Ancuţa Prof. Nicolae Matei

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 3

Domeniul Agricol şi industrie alimentară Responsabili:

Prof. Cursaru Nicolae, Liceul Tehnologic Agromontan

”Romeo Constantinescu”, Vălenii de Munte Discipline tehnice / Pregătire şi instruire practică

Componenţa cercului pedagogic Unităţile şcolare care pregătesc calificări profesionale în domeniul

Agricol şi industrie alimentară

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

1. Diseminarea Regulamentului specific privind organizarea și desfășurarea concursurilor pe meserii pentru învățământul

profesional și a Curriculum - ului din Învățământul Profesional și Tehnic (liceal și profesional) pentru anul școlar 2017 – 2018.

2. Dezbatere privind învățământul profesional – dual; ”Școala profesională între oportunitate – necesitate –

progres”: - adaptarea curriculei la nevoile pieței muncii; - implicarea agenților economici în sistemul de învățământ profesional și tehnic, și în cadrul pregătirii și

organizării examenelor de certificare profesională; - corelarea ofertei educaționale a unităților I.P.T. cu

27. 10. 2017

Liceul Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil

Insp.. Ionescu Ion

Prof. Cursaru Nicolae Prof. Ghete Viorica Prof. Girbea Ion

43

cerințele pieței muncii locale, zonale și regionale.

II

1. Diseminarea rezultatelor studiului din Programul privind

”Identificarea necesarului resurselor umane calificate

pentru economia județului Prahova în perioada 2017 –

2030”. 2. Analizarea metodelor didactice eficiente în dobândirea

competențelor tehnice: metode de învățare prin exploatarea

directă/indirectă a realității și metode de învățare bazate pe aplicațiile practice ca metode bazate pe acțiune.

20. 04. 2018

Colegiul Agricol ”Gheorghe

Ionescu Șișești” Valea Călugărească

Insp. Ionescu Ion

Prof. Cursaru Nicolae

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 4

Domeniul Construcţii şi industrializarea lemnului

Responsabili:

Prof. Ilie Ileana, Prof. Luca Anca, Colegiul

Tehnic „Toma N. Socolescu”, Ploieşti Prof. Gârbăcea Alice, Colegiul Tehnic Forestier

Câmpina Discipline tehnice / Pregătire şi instruire practică

Componenţa cercului pedagogic Unităţile şcolare care pregătesc calificări profesionale în domeniul

Construcţii şi industrializarea lemnului

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

1. Diseminarea noilor ordine, metodologii, precizări, etc

privind Învăţământul Profesional şi Tehnic în anul şcolar 2017 – 2018.

2. Exemple de bună practică privind implicarea elevilor în activități educative specifice domeniului de pregătire, ce constituie instrumente de asigurare a calității în învățământul

profesional și tehnic. 3. Portofoliul elevului – Instrument în evaluarea şi

autoevaluarea formativă.

13.10.2017 Colegiul Tehnic ”Elie Radu”, Municipiul Ploiești

Insp. Ion Ionescu Prof. Ileana Ilie Prof. Petre Stoica

II

1. Transdisciplinaritatea - modalitate modernă de abordare a conţinuturilor ştiinţifice. Integrarea optimă a

transdisciplinarității în evaluarea competențelor specifice domeniului de pregătire al elevilor.

2. Prezentarea rezultatelor proiectului de mobilitate în domeniul Învăţământului profesional şi tehnic Erasmus+ 2016-1-RO01-KA102-023710” Pași spre competențe

profesionale sporite și principii europene de mediu în industria mobilei”.

3. Ateliere de lucru – activități practice demostrative privind competențele și abilitățile dobândite prin proiectele de tip ERASMUS+.

11.05.2018 Colegiul Tehnic ”Toma N. Socolescu”, Municipiul Ploiești

Insp. Ion Ionescu Prof. Ileana Ilie

Prof. Anca Luca

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 5 Domeniul Industrie uşoară, sănătate şi asistenţă pedagogică, estetică şi

igiena corpului omenesc Responsabili:

Prof. Mustaţă Gabriela, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Ploieşti

Prof. Popescu Raluca, Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”, Vălenii De Munte

Discipline tehnice / Pregătire şi instruire practică

Componenţa cercului pedagogic Unităţile şcolare care pregătesc calificări profesionale în domeniul

Industrie textilă şi pielărie, sănătate şi asistenţă pedagogică, estetică şi

igiena corpului omenesc

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

1. Diseminarea noilor ordine, metodologii, precizări, etc privind Învăţământul Profesional şi Tehnic în anul şcolar

2017-2018. Portofoliul catedrei tehnice 2. Documente de proiectare didactică (Modele de planificări

calendaristice, proiecte ale unităților de învățare, proiecte de

lecții, planificarea evaluării) 3. Modele de CDL pentru domniile estetica și igiena corpului

omenesc, industrie textilă și pielărie 4. Exemple de bună practică privind dezvoltarea parteneriatului

cu operatori economici pentru efectuarea stagiilor de

pregătire practică 5. Echipamente și tehnologii moderne – TIB - 2017

13.10.2017 Liceul Tehnologic, Comuna Bălțești

Insp. Ion Ionescu Prof. Gabriela Mustață Prof. Raluca Popescu

II

1. Organizarea examenelor de certificare a calificării profesionale nivel 3/4/5 – legislație, proceduri, parteneriate cu operatori economici, Propuneri pentru îmbunătățirea

modului de completare a fișelor de evaluare a probelor practice, a susținerii proiectului

11.05.2018 Liceul Tehnologic „Sfântul Apostol Andrei”, Municipiul

Ploiești

Insp. Ion Ionescu Prof.Pană Magdalena

Prof. Raluca Popescu Prof. Gabriela Mustață

44

2. Activități pe grupe: Exemple de bună practică privind

realizarea și aplicarea instrumentelor și probelor de evaluare. 3. Diseminarea activităților derulate prin proiecte realizate cu

finanțare externă 4. Strategii de marketing pentru promovare a ofertei

educaționale

CERCUL PEDAGOGIC Nr.6

Domenii: Economic, Finanţe contabilitate, Turism, Alimentaţie

publică, Administraţie , Servicii şi Sanitar Discipline tehnice / Pregătire şi instruire practică

Responsabili:

Prof. Dragomir Petrica, Prof. Petrescu Stefania, Colegiul

Economic „Virgil Madgearu”, Ploieşti Prof. Sevastian Nicoleta, Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii „Victor Slăvescu” Ploieşti

Componenţa cercului pedagogic Unităţile şcolare care pregătesc calificări profesionale în domeniile de pregătire: Economic, Finanţe contabilitate, Turism, Alimentaţie publică, Administraţie ,

Servicii şi Sanitar

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

1. Întocmirea documentelor de proiectare didactică, respectând noile SPP și Curriculum în vigoare

2. Relația ”Firmă de exercițiu – Firmă mamă” (școală-agent economic), necesară pentru desfășurarea unei activități practice de calitate

3. Întocmirea CDL pentru stagiile de practică

20.10.2017

Colegiul Economic „Virgil

Madgearu”, Municipiul Ploieşti

Insp. Ionescu Ion Pof. Lupu Simona

Prof. Dragomir Petrica Prof. Petrescu Ștefania

Prof. Sevastian Nicoleta

II

1. Implementarea CDL ului în activitatea de instruire practică

pentru anul școlar 2017-2018 (aspecte funcționale și nefuncționale în implementare)

2. Turismul – element de legătură între școală-agentul economic

și comunitatea locală 3. Organizarea examenelor de certificare a calificării

profesionale nivel 3 (școală profesională)

30.03.2018

Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul Câmpina

Liceul Tehnologic „Carol I”, Valea Doftanei

Insp. Ionescu Ion Prof. Lamba Gheorghe Prof. Dragomir Petrica

Prof. Petrescu Ștefania Prof. Sevastian Nicoleta

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 7

Domenii: Protecţia mediului, chimie industrială, petrol,

transporturi – conducere auto

Discipline tehnice / pregătire şi instruire practică

Responsabili:

Prof. Manole Livia Aurora, Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, Ploieşti Prof. Androne Vasile, Liceul Tehnologic Mecanic,

Câmpina

Componenţa cercului pedagogic Unităţile şcolare care pregătesc calificări profesionale în domeniul

Protecţia mediului, chimie industrială, petrol, transporturi – conducere auto

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

1. Pregătirea practică a elevilor realizată prin laboratorul tehnologic şi instruirea practică, premise pentru formarea

absolventului de învăţământ profesional şi tehnic 2. Diseminarea noilor documente curriculare din învăţământul

profesional şi tehnic

2.11.2017 Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu”, Ploieşti

Insp. Ionescu Ion Prof. Manole Livia Aurora

Prof. Androne Vasile Prof. Oprescu Gabriela

II

1. Învăţământul profesional dual - o şansă pentru o pregătire profesională de calitate a elevilor

2. Abordarea trandisciplinară a curriculumului în învăţământul

profesional şi tehnic 3. Pregătirea examenelor de certificare a competenţelor

profesionale nivel 3, 4 şi 5 şi a examenului de bacalaureat 2018.

24.05.2018 Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Mizil

Insp. Ionescu Ion Prof. Androne Vasile

Prof. Manole Livia Aurora Prof. Ghete Viorica Prof. Girbea Ion

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 8

Domeniul Securitate şi sănătate în muncă Responsabili:

Prof. Lixandru Ruxandra, Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, Ploieşti

Prof. Jilăveanu Cristina, Colegiul Tehnic „Elie Radu”, Ploieşti Prof. Marin Liviu, Colegiul Tehnic ”Toma Socolescu”, Ploiești

Componenţa cercului pedagogic Unităţile şcolare din învăţământul profesional şi tehnic

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

45

I

1. Parteneriat eficient în organizarea

activităţilor de SSM şi SU în unitățile IPT 2. Organizarea activității în caz de situații de

urgenţă 3. Diseminarea bunelor practici ale şcolii

privind integrarea activităţilor de SSM

26.01.2017 Colegiul Tehnic ”Lazar Edeleanu”

Ploieşti

Insp. Ion Ionescu Prof. Stănescu Daniela Prof. Lixandru Ruxandra

Prof. Jilăveanu Cristina Prof. Marin Liviu

II

1. Adoptarea unei atitudini proactive în

materie de SSM; integrarea SSM în educație

2. Locuri de munca ecologice

3. Concursul județean ”Ştiu şi aplic!”

16.03.2018 Colegiul Tehnic „Gheorghe Lazar” Plopeni

Insp. Ion Ionescu

Prof. Soare Alina Prof. Lixandru Ruxandra Prof. Jilăveanu Cristina

Prof. Marin Liviu

Învăţământ particular

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 1 Responsabil:

Prof. Rachieru Ludmila

Școala Postliceală Sanitară „Regina Maria de România”, Municipiul Ploieşti

Învăţământul tehnic şi de specialitate

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Învăţământ postliceal

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Comunitate, proiecte, pregătire pentru integrare pe piața muncii

11.12 2015 Şcoala Postliceală Sanitară „Vasile cel Mare”, Municipiul Ploiești

Prof. Rachieru Ludmila

II

1. Formarea și dezvoltarea competențelor socio-

profesionale și afectiv-motivaționale ale

absolvenților de învățământ postliceal sanitar

2. Strategii didactice în formarea competențelor

profesionale ale viitorilor asistenți medicali

3. Metodologia de desfățurare a examenului de

absolvire – asistenți medicali promoția 2016

4. Noutăți editoriale în domeniul specialităților

medicale și metodicii predării acestora

- dezbateri, referate, activități demonstrative,

exemple de bună practică

19.05.2016 Şcoala Postliceală Sanitară „Anghel Saligny”, Câmpina

Prof. Rachieru Ludmila

EDUCAŢIE PERMANENTĂ

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 1 Responsabil:

Prof. Mădălina Tuinete

Liceul Tehnologic de Transporturi, Municipiul Ploieşti LICEE

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Licee şi colegii din Prahova

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Construirea sinelui și dezvoltarea personalității

elevului - raport dintre factorii interni (ereditate, familie) şi factorii externi (şcoală, anturaj)

10.11.2017 Liceul Tehnologic „Constantin

Cantacuzino”, Băicoi

Prof. Olteanu Raluca

II

Activitatea educativă școlară și extrașcolară - formă

de păstrare a identității culturale a elevilor - valori și tradiții locale

18.05.2018 Liceul „Simion Stolnicu”, Comarrnic Prof. Piciorea Ioana Ancuţa

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 2 Responsabil:

Prof. Țaga Roxana

Școala Gimnazială „Sfântul Vasile”, Municipiul Ploieşti GIMNAZII MUNICIPIUL PLOIEŞTI

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Gimnazii din Municipiul Ploieşti

46

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Eu și familia mea - lecție demonstrativă la clasa a

V-a

15.12.2017 Școala Gimnazială ,,Grigore Moisil”,

Ploieşti

prof. Banuta Alexandra

II Parteneriatul educational, sursă în dezvoltarea

personală a elevilor

4.05.2018 Școala Gimnazială ,,George Cosbuc”

Ploieşti

Prof. Dragnea Elena

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 3 Responsabil:

Prof. Buciumeanu Simona

Şcoala Gimnazială Berceni RURAL SUD

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Rural sud

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Arta comportamentului civilizat

10.11.2017 Școala Gimnazială Tăriceni prof. Frâncu Dragoș

II Eu și colegii mei. Eu și prietenii mei - lecție

demonstrativă la clasa a V-a

23.03.2018

Școala Gimnazială Filipeștii de Târg

Școala Gimnazială Brătăşanca

prof. Elena Scorțeanu

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 4 Responsabil:

Prof. Nicoleta Tudorache

Şcoala Gimnazialã „Regina Elisabeta”, Bușteni VALEA PRAHOVEI

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Valea Prahovei

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Strategii de eficientizare a relațiilor de comunicare

între membrii unui colectiv școlar

10.11.2017 Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Câmpina Prof. Vintilescu Manuela

II Centenar – ROMÂNIA 100 27.04.2018 Școala Gimnazială „Radu și Severa

Novian”, Școala Gimnazială Adunați

Prof. Ungureanu Marie-

Luise

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 5 Responsabil:

Prof. Andreea Miu

Liceul Tehnologic Agricol Bărcănești

VALEA TELEAJENULUI

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Valea Teleajenului

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Păstrarea identităţii de limbă şi neam prin intermediul tradiţiilor şi obiceiurilor

8.12.2017 Şcoala Gimnazială „Traian Săvulescu”, Izvoarele

Prof. Anton Ionica

II Sunt român, sunt cetăţean european

11.05.2018 Şcoala Gimnazială „Mănăstireanu Mihai”, Predeal Sărari

Prof. Necula Florina-Natalia.

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 6 Responsabil:

Prof. Constanța Lambă

Colegiul Tehnic „Gheorghe Lazăr”, Plopeni VALEA SLĂNICULUI

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Valea Slănicului

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Experimentarea unor strategii și tehnici de învățare

variate pentru a rezolva o sarcină de învățare în modalități cât mai diverse și reflectarea asupra

preferințelor personale pentru una sau alta dintre strategii

15.12.2017 Școala Gimnazială „Eroilor”, Lipănești Prof. Nica Florina Luciana

II Rolul și importanța disciplinelor școlare. Rolul

educației în alegerea carierei

11.05.2018 Școala Gimnazială „Radu Tudoran”, Blejoi

Prof. Chiagă Tania

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 7 Responsabil:

Prof. Viorica Mincu

Şcoala Gimnazialã „Ion Ionescu”, Valea Călugărească VALEA CRICOVULUI

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Valea Cricovului

47

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Școala - mediu de adoptare a atitudinilor pozitive

faţă de sine a elevilor - lectie demonstrativă la clasa a V-a

10.11.2017 Scoala Gimnaziala ,,Lizeta Paul Greceanu”

Cioceni

Prof. Mincu Viorica

Consilier educativ Prof. Pascu Elena

II Relaționare armonioasă prin activități școlare și extrașcolare” - lecție demonstrativă la clasa aV-a

20.04.2018 Liceul tehnologic Sangeru – învățămant gimnazial

Prof. Mincu Viorica Prof. Rosu Carmen

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 8 Responsabil:

Prof. Diamanta Sălceanu

Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Mizil ZONA MIZIL

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Zona Mizil

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Comportament pasiv, agresiv și asertiv 15.11.2017 Şcoala Gimnazială Călugăreni Prof. Radulescu Alina

Melania

II

Meseria - braţară de aur. Când începem să ne

proiectăm cariera?

7.03.2018 Şcoala Gimnazială Vadu Săpat Prof. Grigore Marinel

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 9 Responsabil:

prof. Anghel Silviu

Palatul Copiilor Municipiul Ploieşti Palatul şi Cluburile Copiilor

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Palatul şi Cluburile Copiilor

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I

Educația nonformală, promotor al dezvoltării creativității și personalității copiilor

2.11.2017

Clubul Copiilor, Municipiul Câmpina Prof. Poenaru Dumitra

II

Proiectul multicultural - un mijloc de formare

profesională și personală a profesorului din secolul al XXI- lea

24.05 2018 Clubul Copiilor „Martha Bibescu”,

Comarnic

Prof. Nasulea Angela

ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 1 Responsabil:

Prof. Nicolae Obiloiu

Şcoala Profesională Specială Plopeni

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Directorii şcolilor speciale, C.J.R.A.E. , C.J.A.P.

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Modificări ale R.O.F., R.O.I. în baza ordinului

comun nr. 1985/2016

27.10.2017,

ora 10.00

Şcoala Profesională Specială Plopeni

Prof. Obiloiu Nicolae

Prof. Gociu Claudia

Prof. Nicolae Obiloiu

II Modalități de organizare a activității manageriale prin delegarea de sarcini

18.05.2018, ora 10.00

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1,

Municipiul Ploiești Prof. Dediu Cornelia

Prof. Gociu Claudia

Prof. Dediu Cornelia

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 2 Responsabili:

Prof. Georgescu Maria Mirela

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1, Ploieşti

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Profesori de psihopedagogie specială, educatoare-educatori, învăţători-educatori, profesori-

educatori, cadre didactice din şcoli sanatoriale și integratoare

48

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Modalități de aplicare a ordinului comun nr. 1985/2016 cu accent pe ”responsabilul de caz și facilitatorul”

24.11.2017, ora 10.00

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.2,

Municipiul Ploiești Prof. Chițan Silvea

Prof. Gociu Claudia

Prof. Georgescu Maria Mirela

II

Activități demonstrative realizate pe baza

instrumentelor de planificare individulaizată (P.E.I., P.S.P, P.I.P. etc.)

23.03.2018,

ora 10.00

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Com. Filipeștii de Tîrg

Prof. Botezatu Măndița

Prof. Gociu Claudia

Prof. Georgescu Maria Mirela

CERCUL PEDAGOGIC Nr. 3 Responsabil: Prof. Anton Gabriela

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.2, Ploieşti

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Profesori psihopedagogi din şcoli speciale ( logopezi, psihodiagnosticieni ,kinetoterapeuți ), profesori logopezi, învăţători şi profesori itineranţi / de sprijin, cadre didactice din şcoli integratoare

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Modalități de aplicare a ordinului comun nr. 1985/2016 cu accent pe ”responsabilul de caz și

facilitatorul”

19.01.2018, ora 10.00

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, orașul Vălenii de Munte

Prof. Lixandru Iuliana

Prof. Gociu Claudia Prof. Anton Gabriela

II Activități demonstrative realizate pe baza instrumentelor de planificare individulaizată (P.E.I.,

P.S.P, P.I.P. etc.)

27.04.2018, ora 10.00

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Orașul Breaza Prof. Rîncioagă Aurora

Prof. Gociu Claudia Prof. Anton Gabriela

ŞTIINŢA INFORMĂRII - BIBLIOTECONOMIE

CERC PEDAGOGIC unic Responsabil:

Bibl. Mihaela – Oana Niculescu

Casa Corpului Didactic Prahova

COMPONENŢA CERCULUI PEDAGOGIC Bibliotecari, profesori documentarişti, responsabili C.D.I.

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI

I Drumul cărții꞉ iarna în creații literare, lirice și narative

08.12.2017

Școala Gimnazială „Toma Caragiu” Municipiul Ploiești

Bibl. Școala Gimnazială „Toma Caragiu” Municipiul

Ploiești, Camelia Stan Bibl. Niculescu Mihaela

Oana

II Structurile infodocumentare în contextul societății

cunoașterii 15.03.2018

Liceul Tehnologic „Sf. Apostol Andrei”

Municipiul Ploiești

Bibl. Liceul Tehnologic

„Sf.Apostol Andrei” Municipiul Ploiești

Cornelia Mehedinți Bibl. CCD Prahova Niculescu Mihaela

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

Prof. Nicolae ANGELESCU

DIRECTOR C.C.D.,

Prof. Daniela Mariana CAZACU

49

Editura Casa Corpului Didactic Prahova

Ploiești, Str. Democrației, nr. 35, cod 100559

Tel/Fax: +40 (0)244 577 338

www.ccdph.ro/ [email protected]