Şarpe Daniela Ancuţa - feaa.ugal.rofeaa.ugal.ro/fisiere/echipa/sarpe-daniela.pdf · Workshop pe...

of 15 /15
Curriculum Vitae Şarpe Daniela Ancuţa 20.11.2018 © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 15 INFORMAŢII PERSONALE Şarpe Daniela Ancuţa Str. Nicolae Balcescu nr. 59-61, Galaţi, România [email protected] EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2007 - prezent Conducător de doctorat – domeniul Economie Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, www.ugal.ro Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, www.feaa.ugal.ro Îndrumarea a 15 lucrări de doctorat finalizate şi a 20 lucrări în curs Îndrumarea a 2 lucrări postdoctorale şi a 4 lucrări doctorale ”Eugen Ionescostudenţi străini Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior 2002 - prezent Visiting professor Universitatea Paris XII Val de Marne, http://www.u-pec.fr/ Prelegeri î n cadrul cursului de „Strategii externe ale fi rmelor- studii masterale (M2 Entrepreneuriat et PME/PMI) Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior 1990 - prezent Asistent – Lector Conferenţiar - Profesor Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, www.ugal.ro Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, www.feaa.ugal.ro Activitate didactica şi de cercetare in Economie si Management Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior 2015 - prezent Director Departament Economie Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, www.feaa.ugal.ro Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, www.ugal.ro Managementul activităţilor de învăţământ şi cercetare derulate la nivelul departamentului Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior 2004 - 2012 Prorector Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, www.ugal.ro Management financiar-administrativ Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior 2000 - 2004 Decan Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, www.feaa.ugal.ro Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, www.ugal.ro Managementul activităţilor de învăţământ şi cercetare derulate la nivelul facultăţii Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior

Embed Size (px)

Transcript of Şarpe Daniela Ancuţa - feaa.ugal.rofeaa.ugal.ro/fisiere/echipa/sarpe-daniela.pdf · Workshop pe...

Page 1: Şarpe Daniela Ancuţa - feaa.ugal.rofeaa.ugal.ro/fisiere/echipa/sarpe-daniela.pdf · Workshop pe probleme de management educaţional, Praga, Republica Cehă Octombrie 1995 – Februarie

Curriculum Vitae Şarpe Daniela Ancuţa

20.11.2018 © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 15

INFORMAŢII PERSONALE Şarpe Daniela Ancuţa

Str. Nicolae Balcescu nr. 59-61, Galaţi, România

[email protected]

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2007 - prezent Conducător de doctorat – domeniul Economie

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, www.ugal.ro

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, www.feaa.ugal.ro ♦ Îndrumarea a 15 lucrări de doctorat finalizate şi a 20 lucrări în curs ♦ Îndrumarea a 2 lucrări postdoctorale şi a 4 lucrări doctorale ”Eugen Ionesco” studenţi străini

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior

2002 - prezent Visiting professor Universitatea Paris XII Val de Marne, http://www.u-pec.fr/ ♦ Prelegeri în cadrul cursului de „Strategii externe ale firmelor” - studii masterale (M2

Entrepreneuriat et PME/PMI)

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior

1990 - prezent Asistent – Lector – Conferenţiar - Profesor Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, www.ugal.ro

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, www.feaa.ugal.ro ♦ Activitate didactica şi de cercetare in Economie si Management

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior

2015 - prezent Director Departament Economie Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, www.feaa.ugal.ro

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, www.ugal.ro ♦ Managementul activităţilor de învăţământ şi cercetare derulate la nivelul departamentului

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior

2004 - 2012 Prorector Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, www.ugal.ro ♦ Management financiar-administrativ

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior

2000 - 2004 Decan Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, www.feaa.ugal.ro

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, www.ugal.ro ♦ Managementul activităţilor de învăţământ şi cercetare derulate la nivelul facultăţii

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior

Page 2: Şarpe Daniela Ancuţa - feaa.ugal.rofeaa.ugal.ro/fisiere/echipa/sarpe-daniela.pdf · Workshop pe probleme de management educaţional, Praga, Republica Cehă Octombrie 1995 – Februarie

Curriculum Vitae Şarpe Daniela Ancuţa

20.11.2018 © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 15

1986 - 1989 Economist Societatea de Electricitate Galaţi – Biroul Financiar ♦ Management financiar

Tipul sau sectorul de activitate Mediul economic

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1992 – 1999 Doctor în Economie – specializarea Economia industriei

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi ♦ Management international si strategic

1999 – 2000 Masterat (DESS) / Managementul IMM-urilor

Universitatea "Paris XII Val de Marne" Paris, Franţa ♦ Managementul IMM-urilor / Management strategic

1982 – 1986 Diplomă de Economist – specializarea Cibernetică, Statistică şi Informatică

Economică Academia de Studii Economice - Bucureşti ♦ Microeconomie, Macroeconomie, Matematici aplicate în economie, Statistică, Programe si

sisteme de operare, Finanţe, Contabilitate

STAGII ŞI SPECIALIZĂRI

Mai 2013 ♦ Stagiu de instruire prin programul ERASMUS la Universitatea din Braganca, Portugalia

Septembrie – Octombrie 1998 ♦ Stagiu de documentare la Universitatea Le Havre, Franţa, pentru pregătirea cursurilor de "Economie Generală" şi "Mecanisme ale Economiei de Piaţă" cu predare în limba franceză

Iulie 1996 ♦ Workshop pe probleme de management educaţional, Praga, Republica Cehă

Octombrie 1995 – Februarie 1996 ♦ Bursă de cercetare acordată de Statul Italian pentru documentare în cadrul stagiului de doctorat la Universitatea de Stat din Veneţia, Italia

Noiembrie 1994 ♦ Cursuri de Microeconomie Avansată, Fundaţia Batory, Varşovia, Polonia

Octombrie 1993 – Februarie 1994 ♦ Bursa TEMPUS de cercetare pentru doctorat - Universitatea "Luigi Bocconi" Milano, Italia

1993 ♦ Cursuri de Macroeconomie şi Economie Internaţională, „Şcoala Economică de Vară”, Olsztyn, Polonia

1992 ♦ Cursuri postuniversitare la S.D.A. – Universitatea „Luigi Bocconi” Milano, Italia

1991 ♦ Cursuri postuniversitare de microeconomie, Şcoala Economică de Vară" , Olsztyn, Polonia

1987 ♦ Specializare în "Elaborarea interactiva a programelor minisistemelor de calcul, cu ajutorul limbajului COBOL", Centrul de Perfecţionare a Cadrelor în Informatică, Calcul Electronic şi Consultanţă, Bucureşti

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Limba română

Alte limbi străine cunoscute ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral

Limba franceză C2 C2 C2 C2 C2 Limba italiană C2 C2 C2 C2 C2

Limba engleză B2 B2 B2 B2 B2

Page 3: Şarpe Daniela Ancuţa - feaa.ugal.rofeaa.ugal.ro/fisiere/echipa/sarpe-daniela.pdf · Workshop pe probleme de management educaţional, Praga, Republica Cehă Octombrie 1995 – Februarie

Curriculum Vitae Şarpe Daniela Ancuţa

20.11.2018 © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 15

Competenţe de comunicare ♦ Excelente competenţe de comunicare obţinute în perioadele deţinerii de posturi de conducere a

diverselor structuri de la nivelul facultăţii şi al universităţii ♦ Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de cadru didactic şi

cercetător

Competenţe organizaţionale/manageriale

♦ Prorector al Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi (2004 – 2012) - managementul activităţilor financiare şi de investiţii

♦ Decan al Facultăţii de Ştiinte Economice (2000-2004) - managementul planurilor de învăţământ pentru studii de licenţă şi masterat

♦ Director al Centrului de Cercetare al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor „Strategii de Dezvoltare a Sistemelor Economice Competitice” (2007-prezent)

♦ Lider partener in cadrul proiectului POSDRU/157/1.3/S/140877, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, cu titlul : „e-Mentor: Dezvoltarea de competenţe şi abilităţi TIC şi Mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi, pentru profesori”, beneficiar Universitatea ″Lucian Blaga″ din Sibiu, proiect in care UDJG este partener, perioada de desfasurare: mai. 2014 – dec. 2015, val. 3.992.012,56 lei

♦ Lider – partener - proiect POSDRU 92/3.1/S/63951 cu titlul “Dezvoltarea si implementarea unui program-pilot integrat pentru creşterea accesului la învăţământul superior pentru persoane cu dizabilităţi”, finanţat din Fondul Social European (FSE), 2010 – 2013, val. 1.994.390 lei

♦ Coordonator regional - proiect POSDRU 92/3.1/S/62459 cu titlul “Formare şi asistenţă în domeniul managerial – antreprenorial pentru mici şi viitori întreprinzători, manageri şi angajaţi din cadrul IMM-urilor din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru si Sud-Est”, 2010 – 2013, val. 795.056,61 lei

♦ Director – Coordonator – grant Leonardo da Vinci no. 2004-2242 / 001-001 LE2-51OREF Guidance and Counselling for Self-employment. “SELF-EMPLOYMENT”, 2004 – 2006, valoare: 269.211 EURO

♦ Director – Coordonator – grant Phare RO-2002/000-586.02.02.070, Dezvoltarea Resurselor umane, “Antreprenor IMM-uri”, 2004-2005, valoare: 71.500 EURO

♦ Coordonator programe de studii - proiect Tempus Phare nr. 0007.02.02.01.6424 EUROMASTER–dezvoltat in colaborare cu Universitatea Paris XII, Franta, 2003-2004, valoare: 198.000 EURO

♦ Co-responsabil pentru partea română a proiectului de cercetare având ca temă efectele integrării europene a României, cu titlul: „L’Elargissement de l’Union Européenne et la Roumanie”, proiect iniţiat şi derulat în cooperare cu Universitatea Le Havre şi finanţat de Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Regiunea Haute Normandie (Franţa) şi Consiliul Judeţului Galaţi, 2003, valoare: 65.000 EURO

♦ Coordonator în echipa de implementare a contractului de grant Leonardo da Vinci no. 2004-2243/001-001 LE2-51OREF CONSTRUCT – KNOWLEDGE, 2004 – 2006, valoare: 183.257 EURO.

♦ Coordonator local al contractului de cercetare - Modul European SOCRATES, nr. 28067 –IC-3-98-1-FR-ERASMUS (1999-2002), cu tema “De la monnaie unique à la fixation des prix en euro”– dezvoltat în colaborare cu universităţile Le Havre (Franta), Las Palmas (Spania), Huddersfield (Marea Britanie), Catania (Italia), Budapesta (Ungaria) si Malta, valoare: 3.500 EURO

♦ Coordonator local al contractului de cercetare - Modul European SOCRATES (2003), nr. 28067-IC-6-2001-1-FR-ERASMUS-EPS-1, cu tema “Euro si riscul in mediul economic internaţional”, modul de diseminare a rezultatelor anteriorului program – dezvoltat in colaborare cu universităţile: Le Havre (Franţa), Las Palmas (Spania), Huddersfield (Marea Britanie), Catania (Italia), Budapesta (Ungaria), Malta si Riga (Letonia), valoare: 18.975 EURO

♦ Redactor şef – Revista Annals of Dunarea de Jos University of Galati. Fascicle I. Economics and Applied Informatics, revistă indexată in baze de date internaţionale pe domeniu (Econlit, Repec, Doaj, Ulrich’s, Ebsco), www.eia.feaa.ugal.ro

♦ Chairman – Conferinţa Internaţională Risk in Contemporary Economy, conferinţă indexată în baze de date internaţionale pe domeniu (Repec, Doaj, Econpapers), www.rce.feaa.ugal.ro

Page 4: Şarpe Daniela Ancuţa - feaa.ugal.rofeaa.ugal.ro/fisiere/echipa/sarpe-daniela.pdf · Workshop pe probleme de management educaţional, Praga, Republica Cehă Octombrie 1995 – Februarie

Curriculum Vitae Şarpe Daniela Ancuţa

20.11.2018 © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 15

Membru în comitete ştiinţifice ♦ Editor şef al revistei Annals of Dunarea de Jos University of Galati. Fascicle I. Economics and Applied Informatics, revistă indexată in baze de date internaţionale pe domeniu (Econlit, Repec, Doaj, Ulrich’s, Ebsco), www.eia.feaa.ugal.ro

♦ Membru în comitetul ştiinţific al revistei Sibiu Alma Mater University, Journal Series A. Economic Sciences

♦ Membru în comitetul ştiinţific al revistei Drept, Economie şi Informatică, ISSN 1810-8725 Competenţe dobândite la locul de

muncă Domenii de competenţă – discipline predate la nivel licenţă şi masterat ♦ Economie pentru afaceri – în limba engleză, Macroeconomie, Microeconomie, Politici

economice, Economia întreprinderii, Modele de decizie în context concurenţial Domenii de competenţă – cercetare ♦ Strategii de firmă şi politici economice

Competenţe informatice ♦ Bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™

Permis de conducere ♦ Categoria B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Participare în echipe de implementare proiecte

♦ Membru în echipa Contractului de cercetare internaţional (bilateral) – partener China Agricultural University Metode inteligente bazate pe tehnologia Wireless Sensor Network pentru managementul calităţii în acvacultură – WSN Based Intelligence Monitoring Method for Aquatic Product Quality Safety Management, Contract de finanţare nr. 508/2011, perioada ian. 2011 – nov. 2012, valoare 55.000 lei

♦ Membru în echipa de implementare a proiectului „Stabilirea pragului de rentabilitate şi evaluare a riscului economic pentru exploataţiile agricole, vegetale şi animale, în condiţiile pedo-climatice din sudul ţării”, contract de finanţare nr. 513/2011, câştigat prin competiţie naţională în cadrul Planul sectorial al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Academia de Ştiinţe Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu Sisesti”, ADER, perioada 2011-2014, valoare 30.000 lei.

♦ Membru în echipa COST IS 1102 - Social Services, Welfare State and Places: The restructuring of social services in Europe and its impacts on social and territorial cohesion and governance, 2011-2015. (http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1102);

♦ Membru în echipa COST IS1004 - WEBDATANET: web-based data collection, methodological challenges, solutions and implementation, 2011-2015. (http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1004;

♦ Membru în echipa COST TU1204 - People Friendly Cities in a Data Rich World, Membru în Comitetul de management pentru România, 2012-2016. (http://www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/TU1204?management);

♦ Membru în echipa COST TU1104 - Smart Energy Regions, Membru, 2012-2016. (http://www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/TU1104);

♦ Membru în echipa PN II, Modulul III, Capacităţi, Cooperare Bilaterală China, contract nr. 623/2013, Detectarea inteligentă şi prelucrarea informaţiilor din tehnologia de prelucrare a peştelui pe durata ciclului de frig. Parteneri: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Marină Grigore Antipa Constanţa, China Agriculture University şi BISTU, perioadă: Ianuarie 2013 – Noiembrie 2014, valoare: 54.000 lei.

♦ Membru în echipa PN II, Capacităţi, Modul III, Cooperare Bilaterală China, contract nr. 303/2009, Information transmission and fusion technologies for fishery safety traceability, Partener: China Agriculture University, 2009-2010, valoare: 55 000 lei.

♦ Membru în echipa PNII, Parteneriate în domenii prioritare, PCCA 2013, contract nr. 167/2014, Sistem informatic pentru trasabilitatea produselor pescăreşti bazat pe tehnologia cloud computing, parteneri: S.C. SOFTEH PLUS S.R.L. Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanţa, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, valoare: 510 000 lei.

♦ Membru în echipa PROGRAMUL 4-Parteneriate în domenii prioritare, contract nr. 52123/2008, Sistem informatic de conducere destinat exploataţiilor piscicole din regiunea de dezvoltare Sud Est cu implicaţii asupra pieţei, contractor: Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Bucureşti, Parteneri: Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti/ Facultatea de Zootehnie, Institutul naţional de cercetare – dezvoltare în informatică (ICI), 2008-2011, valoare: 500000 lei.

Page 5: Şarpe Daniela Ancuţa - feaa.ugal.rofeaa.ugal.ro/fisiere/echipa/sarpe-daniela.pdf · Workshop pe probleme de management educaţional, Praga, Republica Cehă Octombrie 1995 – Februarie

Curriculum Vitae Şarpe Daniela Ancuţa

20.11.2018 © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 5 / 15

♦ Membru în echipa de implementare a proiectului Sofi@net Odl Learning centre European network – SOLE nr.1/01/B/F/PP – 120550, 2003-2005,dezvoltat in colaborare cu universităţi din Grecia, Italia, Franţa şi Irlanda, valoare: 29.195 EURO

♦ Membru in echipa de implementare a proiectului E-learning et Ergonomie Cognitive – E-LERCO, nr. F/02/B/P/PP – 118044, 2003-2005, dezvoltat in colaborare cu universităţi din Spania, Italia, Franţa şi Anglia, valoare: 29.347 EURO

♦ Membru în echipa de implementare a proiectului Sharing eLearning Objects in Opendidadctic Perspective – SLOOP, nr. I/05/B/F/PP – 154194, 2005-2007 dezvoltat in colaborare cu universitati din Spania, Italia, Irlanda si Slovenia, valoare: 50.514 EURO

♦ Membru în echipa de cercetare – contract CNCSIS 1041/2003-2004 cu tema: ”Algoritmizarea prin metoda modelării solide a studiului suprafeţelor conjugate cu aplicaţii în sinteza suprafeţelor poliforme necilindrice”, valoare: 159 milioane lei

♦ Membru în echipa de cercetare – contract CNCSIS 530/2001 cu tema: ”Algoritm general pentru studiul suprafeţelor conjugate cu aplicaţii în sinteza angrenajelor”, valoare: 45,5 milioane lei

Distincţii ♦ Medalie Universitară UNISO – ACPART & Université de Rouen

♦ Diploma de excelenta AFER (Asociatia Facultatilor de Economie din Romania) ♦ Placheta aniversară CEDIMES - Paris 2012 ♦ Profesor Bologna 2014

Afilieri ♦ Membru CEDIMES – Centre d’Etudes du Developpement International et des Mouvements

Economiques et Sociaux- Pantheon Assas, Paris ♦ Expert evaluator CNCSIS 2003-2006 ♦ Profesor coordonator - jocul de întreprindere Kalypso, Universitatea Le Havre, Franţa, misiune

de învăţământ SOCRATES, 2002, 2003, 2004, 2005 ♦ Membru în Comitetul Director al AFER (Asociaţia Facultăţilor de Economie din România)

ANEXE

♦ Copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare

♦ Dovezi de participare în proiecte

Page 6: Şarpe Daniela Ancuţa - feaa.ugal.rofeaa.ugal.ro/fisiere/echipa/sarpe-daniela.pdf · Workshop pe probleme de management educaţional, Praga, Republica Cehă Octombrie 1995 – Februarie

Curriculum Vitae Şarpe Daniela Ancuţa

20.11.2018 © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 6 / 15

Listă de lucrări A. Lucrari ştiinţifice publicate in reviste ISI 1. Mihaela Neculiţă, Daniela Ancuţa Şarpe, Dragoş Sebastian Cristea - Aquaculture Specialisation and Concentration Analysis of the Romanian

Development Regions, Journal of Environmental Protection and Ecology, ISSN 1311-5065, vol. 16, nr. 3, pag. 998–1004, www.jepe-journal.info/abstracting---indexing, http://www.jepe-journal.info/journal-content/vol-16-no3,

2. Mihaela Neculita, Daniela A. Sarpe, Victor Cristea, Zhang Xiaoshuan and Liliana M. Moga, Modeling the impact of Romania’s accession to European Union on trade of live animals, publicat în „International Journal of Food, Agriculture & Environment (JFAE)”, WFL Publisher, Finlanda, Volumul 9, Nr. 1, 2011, pg. 428-431, Print ISSN: 1459-0255; Online ISSN: 1459-0263, Revistă cotată ISI cu factor de impact: 0,517, pentru 2011;

3. Xiaoshuan Zhang , Chen Wei , Mihaela Neculita, Daniela Ancuta Sarpe, Irrigation system integration for grape by implementing a WSN based Decision Support System in greenhouse, Northern China, publicat in „International Journal of Food, Agriculture & Environment (JFAE)”, WFL Publisher, Finlanda, Vol.9 (2): 758-761. 2011, pg. 413-415, Print ISSN: 1459-0255; Online ISSN: 1459-0263, Revistă cotată ISI cu factor de impact: 0,517, pentru 2011.

4. Xiaoshuan Zhang , Jian Zhang , Mihaela Neculita, Daniela Ancuta Sarpe, Developing GIS based information system for manufacturing industry clusters evaluation: Case of Chinese wine industry, publicat in Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.10 (2): 9 3 9 - 9 4 2 . 2 0 1 2 Print ISSN:1459-0255, Online ISSN: 1459-0263Year: 2012, Revistă cotată ISI cu factor de impact: 0,435, pentru 2012.

5. Liu, Jie; Shi, Yan; Sarpe, D.; et al, Stakeholder perception for sustainable development and pollution of coastal aquaculture, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY Volume: 12 Issue: 3A Pages: 1424-1432 Published: 2011, factor de impact 2011–0,102.

6. Chirita, Mioara; Sarpe, Daniela Ancuta; Cristache, Nicoleta; et al Predicting the Economic Impact of Using Renewable Energy by Modelling Through Artificial Intelligence Techniques, EUROPEAN JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT Volume: 6 Issue: 1 Pages: 42-56 Published: 2017

B. Lucrari ştiinţifice publicate în volumul unei manifestari stintifice indexate ISI Proceedings 1. Costel Dima, Mihaela Neculiţă, Daniela Ancuţa Şarpe - Regional Integration and the Impact on Economic Growth and Development, WLC

2016 - World LUMEN Congress. Logos Universality Mentality Education Novelty 2016 | LUMEN 15th Anniversary Edition 2. Alexa, Ioana-Veronica; Toma, Simona-Valeria; Sarpe, Daniela Ancuta - Trade in General Equilibrium, Edited by: Soliman, KS, Conference: 21st

International-Business-Information-Management-Association Conference on Vision 2020: Innovation, Development Sustainability, and Economic Growth Location: Vienna, AUSTRIA Date: JUN 27-28, 2013, Sponsor(s): Vienna Univ Technol; Int Business Informat Management Assoc, VISION 2020: INNOVATION, DEVELOPMENT SUSTAINABILITY, AND ECONOMIC GROWTH, VOLS 1-3 Pages:337-343 Published: 2013

3. Simona-Valeria Toma, , Ioana Veronica Alexa, Daniela Ancuţa Şarpe - Identifying the Risk in Higher Education Institutions, doi:10.1016/S2212-5671(14)00520-6, Procedia Economics and Finance 15 ( 2014 ) pg. 342 – 349, 2212-5671 © 2014 The Authors. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/). Selection and peer-review under responsibility of the Emerging Markets Queries in Finance and Business local organization, doi: 10.1016/S2212-5671(14)00520-6, ScienceDirect

4. Toma, Simona-Valeria; Alexa, Ioana-Veronica; Sarpe, Daniela - The risks and the governments, Edited by: Lacob, AI; Baskan, GA; Uzunboylu, H, Conference: World Conference on Business, Economics and Management (BEM) Location: Antalya, TURKEY Date:MAY 04-06, 2012, WORLD CONFERENCE ON BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT (BEM-2012) Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences Volume: 62 Pages: 275-279 Published: 2012

5. Toma, Simona-Valeria; Alexa, Ioana Veronica; Sarpe, Daniela Ancuta - The Risk Control and Auditing, Edited by: Soliman, KS, Conference: 19th International-Business-Information-Management-Association Conference Location: Barcelona, SPAINDate: NOV 12-13, 2011, Sponsor(s): Int Business Informat Management Assoc INNOVATION VISION 2020: SUSTAINABLE GROWTH, ENTREPRENEURSHIP, AND ECONOMIC DEVELOPMENT, VOLS 1-4 Pages: 745-749 Published: 2012

6. Alexa, Ioana Veronica; Toma, Simona-Valeria; Sarpe, Daniela Ancuta - International Trade Dynamics of the Main Traders in the World: EU-27, USA and Japan, Edited by: Soliman, KS, Conference: 19th International-Business-Information-Management-Association Conference Location: Barcelona, SPAINDate: NOV 12-13, 2011 Sponsor(s): Int Business Informat Management Assoc, INNOVATION VISION 2020: SUSTAINABLE GROWTH, ENTREPRENEURSHIP, AND ECONOMIC DEVELOPMENT, VOLS 1-4 Pages: 904-913 Published: 2012

7. Toma, Simona-Valeria; Alexa, Ioana Veronica; Sarpe, Daniela - THE RISKS AND THE GOVERNMENTS, Edited by: Bratianu, C; Bratucu, G; Lixandroiu, D; et al., Conference: 7th International Conference on Business Excellence Location: Brasov, ROMANIA Date: OCT 12-13, 2012 Sponsor(s): Acad Econom Studies; Transilvania Univ Brasov; Univ Akron; Soc Business Excellence, BUSINESS EXCELLENCE CHALLENGES DURING THE ECONOMIC CRISIS, VOL 2 Pages: 256-259 Published:2012

8. Alexa, Ioana-Veronica; Toma, Simona Valeria; Sarpe, Daniela Ancuta - INTERNATIONAL TRADE SPECIALIZATION IN THE EU-27, Edited by: Bratianu, C; Bratucu, G; Lixandroiu, D; et al., Conference: 7th International Conference on Business Excellence Location: Brasov, ROMANIA Date: OCT 12-13, 2012, Sponsor(s): Acad Econom Studies; Transilvania Univ Brasov; Univ Akron; Soc Business Excellence, BUSINESS EXCELLENCE CHALLENGES DURING THE ECONOMIC CRISIS, VOL 1 Pages: 11-14 Published: 2012

Page 7: Şarpe Daniela Ancuţa - feaa.ugal.rofeaa.ugal.ro/fisiere/echipa/sarpe-daniela.pdf · Workshop pe probleme de management educaţional, Praga, Republica Cehă Octombrie 1995 – Februarie

Curriculum Vitae Şarpe Daniela Ancuţa

20.11.2018 © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 7 / 15

9. Toma, Simona-Valeria; Chitita, Mioara; Sarpe, Daniela - Risk and Uncertainty, Edited by: Stefan, D; Comes, CA, Conference: International Conference on Emerging Markets Queries in Finance and Business Location: Petru Maior Univ Tirgu-Mures, Targu Mures, ROMANIA Date: OCT 24-27, 2012, Sponsor(s): Romanian Res Grp Corp Finance; Inst Natl Econ-Romanian Acad, INTERNATIONAL CONFERENCE EMERGING MARKETS QUERIES IN FINANCE AND BUSINESS Book Series:Procedia Economics and Finance Volume: 3 Pages: 975-980 Published: 2012

10. Neculita, Valentin; Sarpe, Daniela Ancuta; Zugravu, Adrian - The Sustainable Development Of Balneary Tourism In Europe, Edited by: Soliman, KS, Conference: 17th International-Business-Information-Management-Association Conference Location: Milan, ITALYDate: NOV 14-15, 2011 Sponsor(s): Int Business Informat Management Assoc, CREATING GLOBAL COMPETITIVE ECONOMIES: A 360-DEGREE APPROACH, VOLS 1-4 Pages: 1776-1784 Published: 2011

11. Daniela Sarpe, Mihaela Neculita, Vasile Mazilescu, Monica Susanu – Kanban Software Version for Romanian Industrial Reform Management, 2nd World Multiconference on APPLIED ECONOMICS, BUSINESS AND DEVELOPMENT (AEBD'10), Kantaoui, Sousse, Tunisia, May 3-6, 2010, Published by WSEAS Press, ISSN: 1790-5109. ISBN: 978-960-474-184-7, pg. 137- 141

12. Vasile Mazilescu, Daniela Sarpe, Mihaela Neculita – Economic Measures for the Polycentric Development Based on Knowledge Management Diagnosis System, Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on MANAGEMENT, MARKETING and FINANCES (MMF '10), pg. 80-87, Penang, Malaysia, March 23-25, 2010, ISSN: 1790-2769, ISBN: 978-960-474-168-7

13. Nechita D., Muntean M. C., Sarpe D., Nistor C.,– Tourism market competitiveness in Southeastern Europe, the 3rd WSEAS International Conference on CULTURAL HERITAGE and TOURISM (CUHT '10), LATEST TRENDS on CULTURAL HERITAGE and TOURISM, Mathematics and Computers in Science and Engineering, A Series of Reference Books and Textbooks, Corfu Island, Greece, July 22-24, ISSN 1792-4308, ISBN 978-960-474-205-9, Published by WSEAS Press www.wseas.org, p. 103-108, ID: 646-413, www.wseas.us/books/2010/Greece/CUHT.pdf http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Greece/CUHT/CUHT-00.pdf http://apps.isiknowledge.com/summary.do?qid=1&product=UA&SID=Z1a9b2hC4OBE%40ae1lM3&search_mode=GeneralSearch

14. Muntean Mihaela-Carmen, Nistor Costel; Nistor Rozalia, Sarpe Daniela – Oeno-Gourmet Tourism, A New Way of Romanian Tourism Boost, 3rd WSEAS International Conference on Cultural Heritage and Tourism (CUHT 10)Location: Corfu, GREECE, JUL 22-24, 2010, Source: LATEST TRENDS ON CULTURAL HERITAGE AND TOURISM Pages: 241-246 Published: 2010

15. Muntean Mihaela-Carmen, Nechita Daniela, Nistor Costel, Sarpe Daniela – Port management importance in port activities development, 3rd WSEAS International Conference on Urban Planning and Transportation (UPT 10)Location: Corfu Isl, GREECEDate: JUL 22-24, 2010, Source: LATEST TRENDS ON URBAN PLANNING AND TRANSPORTATION Book Series: International Conference on Urban Planning and Transportation-Proceedings Pages: 180-185 Published: 2010

16. Neculita M., Mazilescu V., Sarpe D. – The Trade Liberalization in Romanian Economy, World Multi-conference on APPLIED ECONOMICS, BUSINESS AND DEVELOPMENT (AEBD'09), University of La Laguna, Tenerife, Canary Islands, Spain, July 1-3, 2009. Track of the conference: APPLIED ECONOMICS, p. 147-152, Conference ID: 624-228 http://www.wseas.us/e-library/conferences/2009/ lalaguna/AEBD/AEBD-21.pdf

17. Neculita Mihaela, Sarpe Daniela, Mazilescu Vasile et al – The trade liberalization impact on national economy, 16th International Economic Conference - IECS 2009, Sibiu, ROMANIA, may 07-08, 2009, Source: INDUSTRIAL REVOLUTIONS, FROM THE GLOBALIZATION AND POST-GLOBALIZATION PERSPECTIVE, VOL I: INDUSTRIAL REVOLUTIONS: GLOBALIZATION, POST-GLOBALIZATION Pages: 215-220 Published: 2009

18. Mazilescu Vasile, Sarpe Daniela, Novac-Ududec Cornelia – The verification and validation of fuzzy knowledge in planning systems, 3rd International Conference on Communications and Information TechnologyLocation: Vouliagmeni, GREECEDate: DEC 29-31, 2009, Source: PROCEEDINGS OF THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY Book Series: Recent Advances in Computer Engineering Pages: 91-97 Published: 2009

19. Mazilescu V., Nistor C., Şarpe D. – A Solution for Decreasing the Response Time of Knowledge Based Systems, Proceedings of the 9th

WSEAS International Conference on APPLIED INFORMATICS and COMMUNICATIONS (AIC’09), Moscow, Russia, August 20-22, 2009, p. 100-105, Conference ID 618-268, p. 100-105, ISBN 978-960-474-107-6, ISSN 1790-5109, http://www.wseas.us/elibrary/conferences/2009/rodos/COMPUTERS/COMPUTERS70.pdf, http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1628116&dl=GUIDE&coll=GUIDE&CFID=70595288&CFTOKEN=74537819

C. Articole/studii publicate in reviste/edituri cu ISSN/ISBN recunoscute CNCSIS (BDI-B+, B)

1. Costel DIMA, Mihaela NECULITA, Daniela Ancuta SARPE - Globalization and Global Integration, Annals of "Dunarea de Jos" University of Galati, Fascicle I. Economics and Applied Informatics, Years XXII – no3/2016 ISSN-L 1584-0409 ISSN-Online 2344-441X, nr. 3 2016, http://www.eia.feaa.ugal.ro/index.php/archive/2016-no-3

2. Gabriela Gheorghe, Mioara Chiriţă, Şarpe Daniela, Lukács Edit - Perspectives Of The Uncertainty Avoidance Cultural Dimension In Galati County Organizations, THE ANNALS OF THE UNIVERSITY OF ORADEA, ECONOMIC SCIENCES TOM XXIV 1st ISSUE / JULY 2015, ISSN 1222

3. Mioara CHIRITA, Daniela Ancuta SARPE - The Implications of Climate Changes over Agriculture, Annals of "Dunarea de Jos" University of Galati, Fascicle I. Economics and Applied Informatics, Print ISSN 1584-04009 Online ISSN 2344-441X, http://www.eia.feaa.ugal.ro/index.php/archive/2015-no-2

Page 8: Şarpe Daniela Ancuţa - feaa.ugal.rofeaa.ugal.ro/fisiere/echipa/sarpe-daniela.pdf · Workshop pe probleme de management educaţional, Praga, Republica Cehă Octombrie 1995 – Februarie

Curriculum Vitae Şarpe Daniela Ancuţa

20.11.2018 © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 8 / 15

4. Nancu Dorinela, Şarpe Daniela Ancuţa, Information Sharing and its Role inAchieving Organizational Performance, Analele Universităţii “Ovidius”, Seria Ştiinţe Economice, Vol. XIV, Issue 1/2014, Ed. “Ovidius” University Press, ISSN 1582 – 9383, pg 376-379

5. Valentin NECULITA, Daniela Ancuţa ŞARPE, Mihaela NECULITA - European integration, financial resources and the absorption of European funds in Central and Eastern European Countries - - Analele Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi, Fascicola I, Economie şi Informatică Aplicată, an XIX No 2, 2013, ISSN 1584-0409, pg. 33-38, indexat în EconLit, REPEC, DOAJ, EBSCO, ULRICH, ECONIS, ZBW, Cambridge Scientific Abstract, http://www.eia.feaa.ugal.ro/images/eia/2013_2/NeculitaSarpeNeculita.pdf

6. Mihaela Neculita, Daniela Ancuta Sarpe, Liliana Mihaela Moga, Valentin Neculita - Economic Growth and European Funds Absorption in Central and Eastern European Countries, Acta Universitatis Danubius. Œconomica, 2013; 9(4) 177–186, ISSN: 2065-0175, ICID: 1055129

7. Ioana Veronica ALEXA, Simona Valeria TOMA, Daniela Ancuţa SARPE, Strategic Investment and Trade in an Oligopolistic Setting, Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati, Fascicle I. Economics and Applied Informatics, Years XIX – no2/2013 ISSN 1584-0409, pg. 5-10, http://www.eia.feaa.ugal.ro/images/eia/2013_2/AlexaTomaSarpe.pdf

8. Valentin NECULITA & Daniela Ancuţa SARPE & Mihaela NECULITA - European integration, financial resources and the absorption of European funds in Central and Eastern European Countries, Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati, Fascicle I. Economics and Applied Informatics, Years XIX – no2/2013 ISSN 1584-0409, pg. 33-38, http://www.eia.feaa.ugal.ro/index.php/archive/2013-no-2

9. Simona Valeria TOMA & Ioana Veronica ALEXA & Daniela Ancuţa SARPE, Models to Assess the Bankruptcy Risk, Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati, Fascicle I. Economics and Applied Informatics, Years XIX – no2/2013 ISSN 1584-0409, pg. 59-66, http://www.eia.feaa.ugal.ro/index.php/archive/2013-no-2

10. Mioara CHIRITA, Simona TOMA, Daniela SARPE, Anti-crisis Politics Assumed by Some Governs from Euro Area, Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati, Fascicle I. Economics and Applied Informatics, Years XVIII – no1/2012 ISSN 1584-0409, http://www.eia.feaa.ugal.ro/index.php/archive/2012-1

11. Amaïde Arsan Miriarison TSIKOMIA, Razvan STEFANESCU, Daniela SARPE, How to Cover the Medical Costs of Hospitalization : a Theoretical model Based on the Household Willingness to Pay, Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati, Fascicle I. Economics and Applied Informatics, Years XVIII – no2/2012 ISSN 1584-0409, http://www.eia.feaa.ugal.ro/index.php/archive/2012-2

12. Amaïde Arsan Miriarison TSIKOMIA, Daniela SARPE, Alcohol Consumption Measuring the Risk of Household Poverty (Case of the Urban District of Toamasina – Madagascar), Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati, Fascicle I. Economics and Applied Informatics, Years XVIII – no2/2012 ISSN 1584-0409, http://www.eia.feaa.ugal.ro/index.php/archive/2012-2

13. Cristi Dumitru, Radu Oprea, Ancuta Daniela Sarpe,Entrepreneurship in Times of Economic and Financial Crises, Methods of Adaptation and Survival, Manager (Manager), issue: 14 / 2011, pages: 212226, on www.ceeol.com. (Central and Eastern European Online Library

14. Simona Valeria Toma, Mioara Chirita, Daniela Sarpe, Entrepreneurial Phenomenon: Some Reasons for Career Choice Intentions, Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati, Fascicle I. Economics and Applied Informatics, Years XVII – no2/2011 ISSN 1584-0409, http://www.eia.feaa.ugal.ro/index.php/archive/2011-2

15. Muntean M. C., Nechita D., Nistor C., Şarpe D., - Development of Port Management in the Transport Economy, WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS, Issue 4, Volume 7, October 2010, ISSN 1109-9526, Published by WSEAS Press www.wseas.org, p. 414-423, ID: 88-364

http://www.worldses.org/journals/economics/economics-2010.htm http://www.wseas.us/e-library/transactions/economics/2010/88-364.pdf

http://apps.isiknowledge.com/summary.do?qid=1&product=UA&SID=Z1a9b2hC4OBE%40ae1lM3&search_mode=GeneralSearch 16. Mihaela Neculita, Sarpe Daniela - American Depression Impact on Economical Relations between European Union and United State of

America, The Annals of Dunărea De Jos University of Galati, Fascicle I: Economics And Applied Informatics”, Galaţi, volumul XVI, Nr. 1, 2010, ISSN 1584-0409, revistă clasificată B+, indexată în CSA, Econis, Repec, http://www.eia.feaa.ugal.ro/index.php/archive/2010-1

17. Simona Valeria TOMA, Daniela Ancuta SARPE - The Crisis Impact on the Labour Market, The Annals of Dunărea De Jos University of Galati, Fascicle I: Economics And Applied Informatics”, Galaţi, volumul XVI, Nr. 2, 2010, ISSN 1584-0409, revistă clasificată B+, indexată în CSA, Econis, Repec, http://www.eia.feaa.ugal.ro/index.php/archive/2010-2

18. Mazilescu V., Şarpe D., Neculiţă M., Micu A., – A Business Process Management System based on a General Optimum Criterion, The Annals of Dunãrea de Jos University, Fascicle I, Economics and Applied Informatics (CNCSIS B+), Year XV, 2009, ISSN 1584-0409, Nr. 1, p. 77-92, http://www.eia.feaa.ugal.ro/index.php/archive/2009-1

19. Mazilescu V., Novac Ududec C., Şarpe D., Neculiţă M.,– New Research Perspectives in the Emerging Field of Computational Intelligence to Economic Modeling, The Annals of Dunãrea de Jos University, Fascicle I, Economics and Applied Informatics, (B+), Year XV, ISSN 1584-0409, 2009, Nr. 2, p. 127-138, http://www.eia.feaa.ugal.ro/index.php/archive/2009-2

20. Daniela SARPE, Mihaela NECULITA, Constantin AFANASE, Ramona ARTINE, Radu OPREA – Self-Employment Approach in Terms of Guidance and Career Counseling Services – Some European Cases. The Annals of Dunãrea de Jos University, Fascicle I, Economics and Applied Informatics, (CNCSIS B+), Year XV, ISSN 1584-0409, Nr. 2, p. 127-138, http://www.cncsis.ro/ cenaposs/2009/ rev_ed /etapa5.pdf

Page 9: Şarpe Daniela Ancuţa - feaa.ugal.rofeaa.ugal.ro/fisiere/echipa/sarpe-daniela.pdf · Workshop pe probleme de management educaţional, Praga, Republica Cehă Octombrie 1995 – Februarie

Curriculum Vitae Şarpe Daniela Ancuţa

20.11.2018 © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 9 / 15

21. ŞARPE Daniela, NECULIŢĂ Mihaela – Processus d’internationalisation des entreprises européennes : analyse comparative des démarches française et allemande , Les Annales de l’Université Valahia de Targoviste, Section:Sciences Economiques XIVème 27/ 2009, ISSN 1453 – 8202 ; Revue type B + , Maison d’édition Bibliotheca, Targoviste. Ces volumes contiennent les papiers présentés au 56ème Congrès de l’AIELF 25 – 27 mai 2009, Roumanie, http://www.annalesfse.ro/en/

22. Nkengfack Hilaire, Njomgang Claude, Daniela Sarpe - An approach for the evaluation of rural governance in Cameroon: are community forests really forests for the communities?, p. 85-101, http://www.cncsis.ro/ cenaposs/2009/ rev_ed /etapa5.pdf Analele Universităţii Dunărea de Jos Galaţi, fascicula I, Economie şi informatică aplicată, nr. 2, 2009, (CNCSIS B+), ISBN 1584-0409, http://www.ann.ugal.ro/eco/Annals_nr_2_vol%20II_2009.pdf, revistă clasificatăCNCSIS în categoria B+, indexată BDI CSA, Database Econis

23. Chirita M., Sarpe D. – Causes and consequences of the Global Crisis: Recognizing and understanding systemic Risk, p. 653-661, http://www.cncsis.ro/ cenaposs/2009/ rev_ed /etapa5.pdf Analele Universităţii Dunărea de Jos Galaţi, fascicula I, Economie şi informatică aplicată, nr. 2, 2009, ISSN 1584-0409, http://www.ann.ugal.ro/eco/Annals_nr_2_vol%20II_2009.pdf, revista clasificată CNCSIS în categoria B+, indexată BDI CSA

24. Sarpe D., Neculita M. – Self-employment problem in some European countries – realities and perspectives, Analele universitatii din Oradea , vol I, International Business and European integration, 2008, ISSN 1582-545, pg 480 – 488

25. Neculita M., Sarpe D. – Integrationg the romanian viticulture and winegrowing sector on the Unique European market by increasing competitiveness, Analele universitatii din Oradea , vol I International Business and European integration, 2008, ISSN 1582-5450, pg 392 – 402

26. Mihaela Neculita, Daniela Sarpe – Relationship amoung world power centres, Les Annales de l’Universite Valahia de Târgovişte, section: Sciences Economiques, nr. 21/2008, ISSN 1453 – 8202, pg 621- 633, CNCSIS B

27. Daniela Sarpe, Vasile Mazilescu, Mihaela Nculita – A Diagnosis Model of the Economical and Social Differences, as a Support for the Regional Developement Policies, Analele Universitatii Dunarea de Jos, Fascicola I ECONOMIE SI INFORMATICA APLICATA, Galati, 2007, pg. 39-45, ISSN 1584-0409

28. Daniela Sarpe, Mihaela Neculita, Vasile Mazilescu – Possibilities and limits of the Quality Integrated Management on the Romanian Companies Level, Analele Universitatii Dunarea de Jos, Fascicola I ECONOMIE SI INFORMATICA APLICATA, Galati, 2006, pg. 123-129, ISSN 1584-0409

29. Mihaela Neculita, Daniela Sarpe, Vasile Mazilescu – Oil Effect on World Economy, Analele Universitatii Dunarea de Jos, Fascicola I ECONOMIE SI INFORMATICA APLICATA, Galati, 2006, pg. 89-95, ISSN 1584-0409

30. Vasile Mazilescu, Daniela Sarpe – The relationship between fuzzy reasoning and its temporal characteristics for knowledge management, Analele Universitatii Dunarea de Jos, Fascicola I ECONOMIE SI INFORMATICA APLICATA, Galati, 2006, pg. 57-63, ISSN 1584-0409

31. Daniela Sarpe, Mihaela Iordachescu, Catalina Stan – Realities of the self-employment process in Romania, Analele Universitatii Dunarea de Jos, Fascicola I ECONOMIE SI INFORMATICA APLICATA, Galati, 2006, pg. 161-166, ISSN 1584-0409

32. Daniela Sarpe, Neculita Mihaela - How to improve the self-employment system: some European experiences, Analele Universitatii Dunarea de Jos, Fascicola I ECONOMIE SI INFORMATICA APLICATA, Galati, 2005, pg. 27-32, ISSN 1584-0409

33. Vasile Mazilescu, Daniela Sarpe - Strategic aspects for an intelligent business solution, Analele Universitatii Dunarea de Jos, Fascicola I ECONOMIE SI INFORMATICA APLICATA, Galati, 2004, pg. 59-65, ISSN 1584-0409, ZBW – German National library of Economics – Databases &catalogues /Liste der ausgewerteten Zeitschriften – A http://www.zbw-kiel.de/index-e.html

34. Daniela Sarpe - Les perspectives de l’intégration des PECO?, Volume L’Elargissement de l’Union Europeenne et la Roumanie, Publications des Universités du Havre et de Rouen, 2003, pg. 55-66, ISBN 2-877775-386-7 http://bibliographienationale.bnf.fr/Livres/CuM_05.H/cadre320-9.html; http://d1258754.u48.infinology.net/sdl2005/catalogue/fiche.php?idexpo=989&lang=fr

35. Daniela Sarpe - Integrated management – a new strategy of the firm Analele Universitatii Dunarea de Jos, Fascicola I ECONOMIE, Galati, 2002, pg. 22-24 ISSN 1221- 9351, ZBW – German National library of Economics – Databases &catalogues /Liste der ausgewerteten Zeitschriften – A, http://www.zbw-kiel.de/index-e.html

36. Daniela Sarpe - Outlooks on taking up new managerial strategies within the modern romanian company, Analele Universitatii Dunarea de Jos, Fascicola I ECONOMIE, Galati, 2001, pg. 47 – 50 ISSN 1221- 9351, ZBW – German National library of Economics – Databases &catalogues /Liste der ausgewerteten Zeitschriften – A, http://www.zbw-kiel.de/index-e.html

37. Daniela Sarpe, Vasile Mazilescu - Software for a future implementing of the Japanese management technique ( KANBAN) into romanian manufacturing industry, Analele Universitatii Dunarea de Jos, Fascicola I ECONOMIE, Galati, 2000, pg. 22-26, ISSN 1221- 9351, ZBW – German National library of Economics – Databases &catalogues /Liste der ausgewerteten Zeitschriften – A http://www.zbw-kiel.de/index-e.html

38. Vasile Mazilescu, Daniela Sarpe, Cristian Georgescu - A fuzzy compiled structure of knowledge for real time control system, Analele Universitatii Dunarea de Jos, Fascicola I ECONOMIE, Galati, 2000, pg. 70-75, ISSN 1221- 9351, ZBW – German National library of Economics – Databases &catalogues /Liste der ausgewerteten Zeitschriften – A, http://www.zbw-kiel.de/index-e.html

39. Daniela Sarpe - Inovating strategies in romanian industrial management, Analele Universitatii Dunarea de Jos, Fascicola I ECONOMIE, Galati, 2000, pg 76-82, ISSN 1221- 9351, ZBW – German National library of Economics – Databases &catalogues /Liste der ausgewerteten Zeitschriften – A http://www.zbw-kiel.de/index-e.html

D. Studii publicate in volumele unor manifestari ştiinţifice

Page 10: Şarpe Daniela Ancuţa - feaa.ugal.rofeaa.ugal.ro/fisiere/echipa/sarpe-daniela.pdf · Workshop pe probleme de management educaţional, Praga, Republica Cehă Octombrie 1995 – Februarie

Curriculum Vitae Şarpe Daniela Ancuţa

20.11.2018 © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 10 / 15

1. Mihaela Neculiţă, Daniela Ancuţa Şarpe, Dragoş Sebastian Cristea - Aquaculture Specialisation and Concentration Analysis of the Romanian Development Regions, International BENA Conference , Alba Iulia, România, 28-30 Mai, 2015, http://www.uab.ro/conference/bena

2. Mioara Chirita, Daniela Ancuta Sarpe - The Implications of Climate Changes over Agriculture, International Conference Risk in Contemporary Economy, XVIth edition, April 23 – 24 2015, Galati, http://www.rce.feaa.ugal.ro/

3. Gabriela Gheorghe, Daniela Ancuţa Şarpe, Ioana Lupaşc - Particularities of the Cultural Dimensions of Galati County Organizations, International Conference Risk in Contemporary Economy, XVIth edition, April 23 – 24 2015, Galati, http://www.rce.feaa.ugal.ro/

4. Mioara Chirita, Daniela Ancuta Sarpe - Information Technology Implication in Agriculture Development, International Conference Risk in Contemporary Economy, XVIth edition, April 23 – 24 2015, Galati, http://www.rce.feaa.ugal.ro/

5. Mioara Chirita, Daniela Ancuta Sarpe - The Overview of Methods of Promoting the Renewable Energy Systems, International Conference Risk in Contemporary Economy, XVIth edition, April 23 – 24 2015, Galati, http://www.rce.feaa.ugal.ro/

6. Gabriela GHEORGHE, Edit LUKACS, Daniela ŞARPE, Exploratory Analysis of Organizational Culture in Galati County Business Environment, International Conference “Risk in Contemporary Economy” ISSN-L 2067-0532 ISSN online 2344-5386, XVth Edition, 2014, Galati, Romania, “Dunarea de Jos” University of Galati – Faculty of Economics and Business Administration

7. Mihaela-Carmen Muntean, Daniela Ancuta Sarpe, Rozalia Nistor, Costel Nistor - Role of it in urban transport - Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism (BEMTUR), Prague, Czech Republic, 30-31 October 2014

8. Simona Valeria Toma, Ioana-Veronica Alexa, Daniela Ancuţa Şarpe, Testing the Ricardian Model: Do the Data Confirm the Assumptions? , Proceedings of the 2013 International Conference on Economics and Business Administration, RECENT ADVANCES in ECONOMICS and BUSINESS ADMINISTRATION, Proceedings of the 2013 International Conference on Economics and Business Administration, (EBA 2013), Rhodes Island, Greece, July 16-19, 2013, ISBN: 978-1-61804-198-2, pg. 111-116

9. Simona Valeria Toma, Ioana-Veronica Alexa, Daniela Ancuţa Şarpe – The risks and the governments, a 7a ediţie a conferinţei internaţionale "Business Excellence", organizată de ASE Bucureşti şi Universitatea ”Transilvania” Braşov, România, octombrie 2012

10. Ioana-Veronica Alexa, Simona Valeria Toma, Daniela Ancuţa Şarpe – International trade specialization in the EU-27, a 7a ediţie a conferinţei internaţionale "Business Excellence", organizată de ASE Bucureşti şi Universitatea ”Transilvania” Braşov, România, octombrie 2012

11. Simona Valeria Toma, Ioana-Veronica Alexa, Daniela Ancuţa Şarpe – The risks in the globalization era, Globalization and higher education in economics and business administration - 6th edition, Iaşi, Octombrie 2012

12. Ioana-Veronica Alexa, Simona Valeria Toma, Daniela Ancuţa Şarpe – International trade in the EU-27 afterthe global financial crisis, Globalization and higher education in economics and business administration - 6th edition, Iaşi, Octombrie 2012

13. Simona Valeria Toma, Ioana-Veronica Alexa, Daniela Ancuţa Şarpe – The risk control and auditing, 19th IBIMA Conference Barcelona, Spania, Noiembrie 2012

14. Ioana-Veronica Alexa, Simona Valeria Toma, Daniela Ancuţa Şarpe – International Trade Dynamics of the Main Traders in The World: EU-27, USA and Japan, 19th IBIMA Conference, Barcelona, Spania, Noiembrie 2012

15. Chirita Mioara, Sarpe Daniela, Chirita George - The Importance Of Predicting Financial And Economic Crises Using Artificial Neural Networks , Conference ICT for Competitiveness 2012, 2-3 Februarie 2012, Karviné, Republica Ceha

16. Mihaela Neculiţă, Sarpe Daniela, Neculita Valentin, Perspective on Asian Tigers economies, The 14th Nirma International Conference on Management (NICOM 2011), 6-8 January 2011 at Institute of Management, Nirma University, Ahmedabad, India, ISSN 978-93-80697-45-1

17. Liu Jie, Shi Yan, Sarpe Daniela, Neculita Mihaela, Zhang Xiaoshuan, Stakeholder perception for sustainable development and pollution of coastal aquaculture, Poster prezentat la EUROALIMENT, From Food Science to Food Industry, Bridging Education and Research with Engineering and Industry, October 6-7, 2011 - Galati, România

18. Valentin Neculiţă, Daniela Ancuţa Şarpe, Mihaela Neculiţă, Realităţi şi perspective la nivel european privind politica regională, Conferinta Internationala Riscul in Economia Contemporana, Galati, 2011

19. Liliana Mihaela MOGA, Daniela Ancuta SARPE, Value Based Methodologies for Information Systems Design, The 14th Nirma International Conference on Management (NICOM 2011), 6-8 January 2011 at Institute of Management, Nirma University, Ahmedabad, India, ISSN 978-93-80697-45-1

20. Mioara Chirita, Daniela SARPE , Usefulness of Artificial Neural Networks for Predicting Financial and Economic Crisis, International Conference “Risk in Contemporary Economy” ISSN 2067-0532, XIIth Edition, 2011, Galati, Romania

21. Mihaela-Carmen MUNTEAN, Daniela Ancuţa ŞARPE, Costel NISTOR, Specialization of the Romanian Economy as a Factor of Increasing Competitiveness in the International Market , International Conference “Risk in Contemporary Economy” ISSN 2067-0532, XIIth Edition, 2011, Galati, Romania

22. Simona-Valeria TOMA, Ioana-Veronica ALEXA, Daniela ŞARPE , Different Categories of Business Risk, International Conference “Risk in Contemporary Economy” ISSN 2067-0532, XIIth Edition, 2011, Galati, Romania

23. Cornelia NOVAC-UDUDEC, Daniela Ancuta SARPE, The Model of the IT Impact Treated as Feedback in a Production Environment Based on a Cybernetic Model, International Conference “Risk in Contemporary Economy” ISSN 2067-0532, XIIth Edition, 2011, Galati, Romania

24. Mihaela Neculita, Daniela Ancuta Sarpe, Liliana Mihaela Moga, Gheorghe Adrian Zugravu - Romania’s Transport Infrastructure in the Context of European Integration, a XIV-a Conferinţă IBIMA (International Business Information Management Association),

Page 11: Şarpe Daniela Ancuţa - feaa.ugal.rofeaa.ugal.ro/fisiere/echipa/sarpe-daniela.pdf · Workshop pe probleme de management educaţional, Praga, Republica Cehă Octombrie 1995 – Februarie

Curriculum Vitae Şarpe Daniela Ancuţa

20.11.2018 © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 11 / 15

„Business Transformation through Innovation and Knowledge Management”, Proceedings cotat ISI, ISBN 978-0-9821489-3-8, 23 – 24 Iunie 2010, Istanbul, Turcia

25. Liu Jie; Sarpe Daniela; Neculita Mihaela; Zhang Xiaoshuan - Stakeholder Perception For Sustainable Development And Pollution Of Coastal Aquaculture,: International Conference on Aquaculture and Fishery, organizata de Balcan Environmental Association (BENA), Galati, Mai, 2010

26. Moga Liliana Mihaela; Şarpe Daniela Ancuta; Neculiţă, Mihaela; Antohi, Valentin Marian - Trust and Security as Impact Factors in e-banking Adoption, a XIV-a Conferinţă IBIMA (International Business Information Management Association), „Business Transformation through Innovation and Knowledge Management”, Proceedings cotat ISI, ISBN 978-0-9821489-3-8, 23 – 24 Iunie 2010, Istanbul, Turcia;

27. Mihaela Neculita, Daniela Ancuta Sarpe , Oprit Carmen - Exchange rate fluctuations of the national currency in the context of Romania's EU accession, , International Conferences „Knowledge, Economy and Management (CKEM2010)”, ISBN 978-9944-0203-7-4, 28 – 31 Octombrie 2010, Istanbul, Turcia; http://www.beykon.org/PROGRAM2010.pdf

28. Mihaela Neculita, Daniela Ancuta Sarpe , Neculita Valentin - Transport supply and degree of mobility evaluation in Romania - compared to some European countries, International Conferences „Knowledge, Economy and Management (CKEM2010)”, ISBN 978-9944-0203-7-4, 28 – 31 Octombrie 2010, Istanbul, Turcia; http://www.beykon.org/PROGRAM2010.pdf

29. Mihaela Neculita, Daniela A. Sarpe, Constantin Afanase, Valentin Neculita, Romania’s fishing policy competitiveness in European integration context, International Conferences „DEVELOPMENT, ENERGY, ENVIRONMENT, ECONOMICS (DEEE)” organizată Institute for Environment, Engineering, Economics and Applied Mathematics (IEEEAM) ) si WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society), Proceedings cotat ISI, ISBN: 978-960-474-253-0, 30 Noiembrie – 2 Decembrie 2010, Tenerife, Spania, http://www.wseas.us/books/2010/Tenerife/DEEE.pdf

30. Mihaela Neculita, Daniela Sarpe, Vasile Mazilescu, Irina Susanu - Regional Competitiveness and Romanian Tourism in the European Context, , International Conferences „DEVELOPMENT, ENERGY, ENVIRONMENT, ECONOMICS (DEEE)” organizată Institute for Environment, Engineering, Economics and Applied Mathematics (IEEEAM) ) si WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society), Proceedings cotat ISI, ISBN: 978-960-474-253-0, 30 Noiembrie – 2 Decembrie 2010, Tenerife, Spania, http://www.wseas.us/books/2010/Tenerife/DEEE.pdf

31. Daniela Ancuta Sarpe, Mioara Chirita, Simona Toma - Career Counselling Needs in a Self Employment Era , International Conferences „DEVELOPMENT, ENERGY, ENVIRONMENT, ECONOMICS (DEEE)” organizată Institute for Environment, Engineering, Economics and Applied Mathematics (IEEEAM) ) si WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society), Proceedings cotat ISI, ISBN: 978-960-474-253-0, 30 Noiembrie – 2 Decembrie 2010, Tenerife, Spania, http://www.wseas.us/books/2010/Tenerife/DEEE.pdf

32. Mihaela Neculita, Daniela Sarpe, Vasile Mazilescu - Romanian tourism trends in the European context, 17th International Economic Conference IECS 2010 „THE ECONOMIC WORLD’ DESTINY: CRISIS AND GLOBALIZATION?” SIBIU, ROMANIA, MAY 13-14, 2010

33. Mihaela Neculita, Daniela Sarpe, Vasile Mazilescu - Competitiveness of Romanian tourism, International Conferences „Integrarea Europeană – noi provocări ” Ediţia a VI-a, Oradea, 28 – 29 mai 2010

34. Mihaela Neculita, Daniela Sarpe , Neculita Valentin - Romania's competitiveness and competitive position, International Conference REC, Galati, noiembrie 2010

35. Ioana-Veronica Alexa, Gabriel-Iulian Dajbog, Costel Nistor, Daniela Şarpe – Global and regional macroeconomic perspectives and crisis recovery, International Conference REC, Galati, noiembrie 2010

36. Mioara Chirita, Daniela Sarpe, Simona Valeria Toma – Anti-crisis politics assumed by some governs from EURO area, International Conference REC, Galati, noiembrie 2010

37. Simona Valeria Toma, Daniela Şarpe, Mioara Chirita – Entrepreneurial phenomenon: some reasons foe career choice intentions, International Conference REC, Galati, noiembrie 2010

38. George Chirita, Mioara Chirita, Daniela Sarpe, Delfim Soares, Filipe Samuel Silva – Market opportunities of some aluminium silicon alloys materials obtained by changing the casting process, International Conference REC, Galati, noiembrie 2010

39. Daniela SARPE, Mihaela NECULIŢĂ - Self-Employment” Phenomenon: The Situation in Some European Countries, The International Conference Economic integration, competition and cooperation, April 23, 2009 Opatija Croatia, Session 11, Human Resource Development in the Function of EU Internal Market

40. Mihaela NECULIŢĂ, Daniela SARPE, Adrian ZUGRAVU, Otilia MAN – European financial assistance to agriculture in Romania, International Symposium “Competitiveness of Romanian agriculture in the European integration process”, Editura ARS Academica, Bucharest 2009, ISBN 978-606-8017-25-9

41. NECULIŢĂ Mihaela, ŞARPE Daniela, MAZILESCU Vasile, LUPAŞC Ioana, LUPAŞC Adrian – The trade liberalization impact on national economy, "Lucian Blaga" University of Sibiu, Romania Faculty of Economic Sciences and Economic Sciences Faculties Association of Romania (AFER), 16th International Economic Conference – IECS 2009 "Industrial Revolutions, from the Globalization and Post- Globalization Perspective”

42. Neculiţă M., Şarpe D., Mazilescu V., – The Tendencies of Romanian’trade after the Adheration to European Union, The International Scientific Conference, Oradea 29-30 mai 2009, Integrarea europeană – noi provocări pentru economia României, ediţia a V-a -Manifestare

Page 12: Şarpe Daniela Ancuţa - feaa.ugal.rofeaa.ugal.ro/fisiere/echipa/sarpe-daniela.pdf · Workshop pe probleme de management educaţional, Praga, Republica Cehă Octombrie 1995 – Februarie

Curriculum Vitae Şarpe Daniela Ancuţa

20.11.2018 © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 12 / 15

organizată sub patronajul Modulelor europene “Jean Monnet”: "EU Sustainable Economic Development and Competitiveness"„International Trade and European Trade Policy” European Economic Integration”

43. Daniela Sarpe, Mihaela Neculita – Self-employment problem in some European countries- realities and perspectives, The International Scientific Conference – European Integration – New Challenges for the Romanian Economy – Oradea, 30-31 mai 2008, ISSN 1844-5519

44. Mihaela Neculita, Daniela Sarpe – Integrating the romanian viticulture and winegrowing sector on the Unique European market by increasing competitiveness, The International Scientific Conference – European Integration – New Challenges for the Romanian Economy – Oradea, 30-31 mai 2008, ISSN 1844-5519

45. Mihaela Neculita, Daniela Sarpe – Comparative analysis and disparities between regions regarding Romania’s labor market, The International Economic Conference of Sibiu, Integrative relations between the European Union institutions and the member states, 15-16 mai 2008, Lucian Blaga University Publishing House, ISBN 978-973-739-594-8, pg. 278-286

46. Daniela Sarpe, Mihaela Neculita – Avantages et risques du processus d’internationalisation vers les PECO, Economic Integration, Competition and Cooperation, 6th International Conference, Opatija - Croaţia, 19-20 aprilie 2007

47. Daniela Sarpe – Aspects of Romania’s educational system, “Riscul în economia contemporană”, simpozion ştiinţific internaţional, Galaţi , nov. 2007. Ed. Economică. ISBN 978 – 973 – 7845 – 58 - 0, pag. 66 -74

48. Daniela Sarpe - KANBAN software version for Romanian industrial reform management, Simpozion leanProd 2007, Suceava, nov. 2006, Revista ECOFORUM nr. 4/2006, ed. GEC Bucovina, ISSN 1584-9066

49. Mihaela Neculita, Daniela Sarpe – Les perspectives des pays dans la zone de la Mer Noire - The preconference for the International Economic History Congress, “Lucian Blaga” University of Sibiu, may 2006, vol II, « Lucian Blaga » University Publishing House, pg. 186-193, ISBN (10)973-739-259-0; ISBN (13)978-973-739-259-6 ZBW – German National library of Economics – Databases &catalogues /Liste der ausgewerteten Zeitschriften – A http://www.zbw-kiel.de/index-e.html http://zbwopc4.zbw.ifw-kiel.de:8080/DB=1/SET=50/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1008&TRM=%22Lucian+Blaga%22+Univ.+Publ.+House

50. Daniela Sarpe, Neculita Mihaela – Politiques de developpement des PME: les demarches Francaises, Allemandes et Roumaines - The preconference for the International Economic History Congress, “Lucian Blaga” University of Sibiu, 2006, vol IV, «Lucian Blaga» University Publishing House, pg. 324-331, ISBN (10)973-739-259-0; ISBN (13)978-973-739-259-6 ZBW – German National library of Economics – Databases &catalogues /Liste der ausgewerteten Zeitschriften – A http://www.zbw-kiel.de/index-e.html http://zbwopc4.zbw.ifw-kiel.de:8080/DB=1/SET=50/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1008&TRM=%22Lucian+Blaga%22+Univ.+Publ.+House

51. Daniela Sarpe, Neculita Mihaela – Virtues et limites du processus de délocalisation des entreprises européennes, Conferinţa Internaţională CEDIMES, Universitatea Valachia Targovişte, nov. 2006

52. Neculita Mihaela, Daniela Sarpe – La Banque Nationale de la Roumanie et la politique monétaire roumaine au cadre du processus d’adhésion à l’Union Européenne, Conferinţa Internaţională CEDIMES, Universitatea Valachia Targovişte, nov. 2006

53. Iordachescu G., Iordachescu M., Sarpe D. – Survey on self-employment counseling needs in Romania, International symposium CAP and Euro-regions Development Policies in EU-25/27, Agricultural Policy Modeling in the pre – and post – accession period, 2006, September 29-30, Bucharest, www.eam.ase.ro, www.ince.ro, www.cjgiurgiu.ro.

54. Daniela Sarpe - Les PME sont elles, en Roumanie, la meilleure solution pour assurer la competitivité?, Simpozion stiintific international "Riscul in Economia contemporana", Galati, Ed. Economica, 2005, pg. 15-21, ISBN 973-709-194-9

55. M.Neculita, M. Iordachescu, Daniela Sarpe - Romanian approach in the context of Lisbon report: the case of “Dunarea de Jos” University of Galati, Proceedings of the International Conference University in the Society, UNISO 2005,18-25 July, Cherbourg, France,pg.275-282,ISBN 973-596-305-1

56. Daniela Sarpe, M. Iordachescu, M. Neculita - Romanian best practices in continuing education for the entrepreneurial field: Phare and LdV projects Proceedings of the International Conference University in the Society, UNISO 2005, 18-25 July, Cherbourg, France, pg. 41-53, ISBN 973-596-305-1, http://www.univ-rouen.fr7servlet/com.univ.utilsLectureFichierJoint?

57. M. Iordachescu, E. Scutelnicu, Daniela Sarpe - Involvement of “Dunarea de Jos” University of Galati in the Vocational Training Platform Development: LdV – EMOP Project, Proceedings of the International Conference University in the Society, UNISO 2004, 3rd ed., 20-25 july 2004, Cherbourg, France, pg. 149-157, ISBN 973-596-261-6, http://www.emop.ugal.ro/documents

58. Daniela Sarpe - Innovating strategies in romanian industrial management, Publicaţia Conferinţei internaţionale "Riscul in economia contemporană", Ed. Academica, Galaţi, 2003, pg. 45-48, ISBN 973-8316-34-0

59. Daniela Sarpe - Limitele transferabilitatii sistemului managerial nipon in mediul economic european, International conference “Japanese co-ordinates of public sector management”, nov. 2001, proceedings " Coordonate japoneze ale managementului sectorului public", Bucuresti, Editura Economica, 2002, pg. 94-105, ISBN 973 - 590-645-7

60. Daniela Sarpe, Romeo Ionescu - Tehnicile ohnismului - un posibil răspuns la problemele manageriatului industrial românesc, Buletinul ştiinţific al Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice nr.1 (1), Academia "Henri Coandă", Braşov, noiembrie 1998, pg. 25-35, ISSN 1453-0139

61. Daniela Sarpe - Propuneri vizând precondiţiile implementării tehnicilor japoneze în industria românească constructoare de maşini, Buletinul Conferinţei ştiinţifice "Integrarea euroatlantică si relansarea economică", Sibiu, aprilie 1998, ISBN 73-97317-1-3

62. Daniela Sarpe - Preliminary conditions for Japanese management system implementing in the Romanian industry, International

Page 13: Şarpe Daniela Ancuţa - feaa.ugal.rofeaa.ugal.ro/fisiere/echipa/sarpe-daniela.pdf · Workshop pe probleme de management educaţional, Praga, Republica Cehă Octombrie 1995 – Februarie

Curriculum Vitae Şarpe Daniela Ancuţa

20.11.2018 © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 13 / 15

Conference of PHD students, University of Misckolc, Hungary, 11 – 17 august, 1997, proceedings Economics, pg. 230-237, Tu.97-642ME 63. Daniela Sarpe - Strategia asigurării calităţii in cadrul firmei industriale româneşti realităţi şi perspective, Buletinul Conferinţei ştiinţifice

internaţionale "Integrarea euroatlantică si relansarea economică", Sibiu, mai 1997, pg. 139-144, ISBN 973-97317-2-4 64. Daniela Sarpe - Asigurarea calităţii - strategie definitorie a ntreprinderilor româneşti in contextul integrării europene, Buletinul

Simpozionului Camerei de Comerţ si Industrie Brăila, Integrarea Europeană a Economiei Româneşti intre deziderat şi posibilităţi, oct.1996, pg. 11-15

65. Ionescu Victor Romeo, Daniela Sarpe - Efectele economico- sociale ale integrării euro-atlantice, Publicaţia Conferinţei ştiinţifice internaţionale "Economia romanească- criza, adaptare, integrare euroatlantica", Sibiu, mai 1996, pg. 129-133, ISBN 973-97317-7-5

66. Daniela Sarpe - Romania's European economic integration ; realities and perspectives, Buletinul Simpozionului Universităţii tehnice din LUBLIN, Polonia, II Szmpozjum Naukowe Studentow i Mlodych Pracownikow Nauki, aprilie 1994, pg. 141-145

E. Lucrari publicate in alte reviste nationale si internationale 1. Mihaela Neculita, Daniela Sarpe – Relaţiile economice dintre Uniunea Europeană şi China, Revista de Drept, Economie şi Informatică, nr. 2(12)

2007, Ed. GRAPHOTEK Galaţi 2007, ISSN 1810-8725, prim autor, pag 68 – 74 2. Mihaela Neculita, Daniela Sarpe – Analiză comparativă a două sisteme - China şi India-în baza creşterii economice, Revista de Drept,

Economie şi Informatică, nr. 2(12) 2007, Ed.GRAPHOTEK Galaţi 2007, ISSN 1810-8725, pag 63 – 66 3. Neculita Mihaela, Sarpe Daniela - Crizele financiare, Revista “Drept, Economie si Informatica” Nr. 3(13) 2007, pg. 14-18, ISSN 1810-8725 4. Mihaela Neculita, Daniela Sarpe – Poli de putere in comerţul internaţional, Revista “Drept, Economie si Informatica” Nr. 2 (10), Ed. Europlus,

2006, pg. 55-60, ISSN 1810-8725, http://www.cnaa.acad.md/profile_publications/economy 5. Mihaela Neculita, Daniela Sarpe - Datoria externă – soluţie de ajustare a disponibilităţilor financiare interne, Revista “Drept, Economie si

Informatica”, Nr. 3 (11), 2006, Chisinau, ISSN 1810-8725 6. Neculita Mihaela, Daniela Sarpe - Politica monetara a Bancii Central Europene, Revista “Drept, Economie si Informatica” Nr. 2(8)., Ed. Europlus,

2005, pg. 79–83, ISSN 1810-8725, http://www.cnaa.acad.md/profile_publications/economy 7. Daniela Sarpe , Mihaela Neculita - Europa – criteriile unei zone monetare Optime, Revista “Drept, Economie si Informatica” Nr. 2(8), Ed.

Europlus, 2005, pg.48–52, ISSN,1810-8725, http://www.cnaa.acad.md/profile_publications/economy

8. Mihaela Neculita, Daniela Sarpe - Conceptul de <integrare> in procesul managerial – o noua strategie pentru asigurarea calitatii, Revista “Drept, Economie si Informatica” Nr. 2(8), Ed. Europlus, 2005, pg. 84-89, ISSN 1810-8725, http://www.cnaa.acad.md/profile_publications/economy

9. Daniela Sarpe, Mihaela Neculita - Este industria constructoare de masini romaneasca restructurabila in spiritul modelului nipon?, Revista “Drept, Economie si Informatica” Nr. 2(8), Ed. Europlus, 2005, pg. 44-47, ISSN 1810-8725, http://www.cnaa.acad.md/profile_publications/economy

F. Cărţi şi capitole din cărţi 1. Bilan d'une reflexion de quatre decennies et enjeux du futur , L'HARMATAN - PARIS, 2015, ISBN 978-2-343-05531-2, cap. VIII: Amenagement

territorial, Roger Tsafack Nanfosso - coordonator; Daniela Sarpe - autor cap.VIII (13 pag.) 2. Analysis on Romanian Teachers' Training Needs on ICT and EMPD, LAMBERT Academic Publishing, 2015, ISBN 978-3-659-79396-7 - capitolul 6:

The Role of Inclusive Education in Developing Human Capital; Daniel Mara, Sorina Corman - coordonatori; Liliana Mihaela Moga, Daniela Ancuta Sarpe - autori cap. 6 (10 pag.)

3. Analiza nevoilor de formare a cadrelor didactice din învăţământul românesc în domeniile Tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor şi Mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi - cap. 3 Rolul învăţământului incluziv în dezvoltarea capitalului uman - Liliana Mihaela Moga, Daniela Ancuţa Şarpe - , pg 75- 83, Editura Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2014, ISBN 978-606-12-0855-5

4. Daniela Sarpe, Jacques Manoury (coord.) – L’Elargissement de l’Union Europeenne et la Roumanie, Publications des Universités du Havre et de Rouen, 2003, 446 pg, ISBN 2-87775-386-7, British Library Integrated Catalogue http://catalogue.bl.uk, http://bibliographienationale.bnf.fr/Livres/CuM_05.H/cadre320-9.html, http://www.bibl.ulaval.ca/nouvacq/200603/pol.html, http://library.coleurop.be/New%20books/April2005.htm

5. Daniela Sarpe - Mecanismes d’économie de marché, Ed. ACADEMICA, 1999, 202 pg, ISBN 973-98858-53 6. Daniela Sarpe, Emil Gavrila - Microeconomie – Teorie şi aplicaţii,Ed. ECONOMICA, 2002, 224 pg, ISBN 973-590-624-4,

http://www.biblioteca.ase.ro/catalog 7. Daniela Sarpe - Economia Intreprinderii, Ed. DIDACTICA SI PEDAGOGICA, 2005, 116 pg, ISBN 973-30-1354-4 8. Daniela Sarpe , Mariana Neagu - Dicţionar explicativ englez – român de termeni eonomici, Ed. ALMA, 1999, 240 pg, ISBN 973-9290-44-2 9. Daniela Sarpe - Noi abordări în economia şi organizarea firmei, Ed. EVRIKA, Braila, 1998, 171 pg, ISBN 973-9499-47-3, http://www.univ-

danubius.ro/1280-1024/ 10. Daniela Sarpe, Emil Gavrila - Microeconomie – Teorii şi modele, Ed. EVRIKA, 1997, 174 pg., ISBN 973-9499-03-1, http://www.univ-

danubius.ro/1280-1024/ 11. Daniela Sarpe - Economia Intreprinderii, Ed. Fundaţiei Universităţii Dunărea de Jos, 2005, 128 pg, ISBN 973-627-220-6 12. Daniela Sarpe, Daniela Nechita - Probleme de microeconomie, Ed. Evrika, 2000, 97 pg, ISBN 973-9099-48-5

Page 14: Şarpe Daniela Ancuţa - feaa.ugal.rofeaa.ugal.ro/fisiere/echipa/sarpe-daniela.pdf · Workshop pe probleme de management educaţional, Praga, Republica Cehă Octombrie 1995 – Februarie

Curriculum Vitae Şarpe Daniela Ancuţa

20.11.2018 © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 14 / 15

13. Pantiru Petru (coord), Daniela Sarpe - Teste grilă şi probleme de economie, Ed. Fundaţiei Univ.Dunărea de Jos, cap. 3, 6 , 9, 14, ediţiile 2003, 2004, 2005, ISBN 973-627-112-9

14. Pantiru Petru (coord), Daniela Sarpe - Economie – teste grilă, Universitatea Dunărea de Jos, cap. 4, 9, 12, 23, ediţiile 1999, 2000, 2002, http://www.lib.ugal.ro/news

15. Pantiru Petru (coord), Daniela Sarpe - Teste grilă şi probleme de economie Ed. Porto Franco, 1995, cap. 3, 10,17, 23, ISBN 973-557-394-6 16. Pantiru Petru (coord), Daniela Sarpe - Economie – Teste grilă pentru admiterea în învăţământul superior, Universitatea Dunărea de Jos, cap. 4,

9,12, 25 , ediţiile 1993, 1997,1998. G. Granturi şi contracte de cercetare Director / Coordonator 1. Lider partener in cadrul proiectului POSDRU/157/1.3/S/140877, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, cu titlul : „e-Mentor: Dezvoltarea de competenţe şi abilităţi TIC şi Mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi, pentru profesori”, beneficiar Universitatea ″Lucian Blaga″ din Sibiu, proiect in care UDJG este partener, perioada de desfasurare: mai. 2014 – dec. 2015, val. 3.992.012,56 lei

2. Lider – partener - proiect POSDRU 92/3.1/S/63951 cu titlul “Dezvoltarea si implementarea unui program-pilot integrat pentru creşterea accesului la învăţământul superior pentru persoane cu dizabilităţi”, finanţat din Fondul Social European (FSE), 2010 – 2013, val. 1.994.390 lei

3. Coordonator regional - proiect POSDRU 92/3.1/S/62459 cu titlul “Formare şi asistenţă în domeniul managerial – antreprenorial pentru mici şi viitori întreprinzători, manageri şi angajaţi din cadrul IMM-urilor din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru si Sud-Est”, 2010 – 2013, val. 795.056,61 lei

4. Director – Coordonator – grant Leonardo da Vinci no. 2004-2242 / 001-001 LE2-51OREF Guidance and Counselling for Self-employment. “SELF-EMPLOYMENT”, 2004 – 2006, valoare: 269.211 EURO

5. Director – Coordonator – grant Phare RO-2002/000-586.02.02.070, Dezvoltarea Resurselor umane, “Antreprenor IMM-uri”, 2004-2005, valoare: 71.500 EURO

6. Coordonator programe de studii - proiect Tempus Phare nr. 0007.02.02.01.6424 EUROMASTER–dezvoltat in colaborare cu Universitatea Paris XII, Franta, 2003-2004, valoare: 198.000 EURO

7. Co-responsabil pentru partea română a proiectului de cercetare având ca temă efectele integrării europene a României, cu titlul: „L’Elargissement de l’Union Européenne et la Roumanie”, proiect iniţiat şi derulat în cooperare cu Universitatea Le Havre şi finanţat de Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Regiunea Haute Normandie (Franţa) şi Consiliul Judeţului Galaţi, 2003, valoare: 65.000 EURO

8. Coordonator în echipa de implementare a contractului de grant Leonardo da Vinci no. 2004-2243/001-001 LE2-51OREF CONSTRUCT – KNOWLEDGE, 2004 – 2006, valoare: 183.257 EURO.

9. Coordonator local al contractului de cercetare - Modul European SOCRATES, nr. 28067 –IC-3-98-1-FR-ERASMUS (1999-2002), cu tema “De la monnaie unique à la fixation des prix en euro”– dezvoltat în colaborare cu universităţile Le Havre (Franta), Las Palmas (Spania), Huddersfield (Marea Britanie), Catania (Italia), Budapesta (Ungaria) si Malta, valoare: 3.500 EURO

10. Coordonator local al contractului de cercetare - Modul European SOCRATES (2003), nr. 28067-IC-6-2001-1-FR-ERASMUS-EPS-1, cu tema “Euro si riscul in mediul economic internaţional”, modul de diseminare a rezultatelor anteriorului program – dezvoltat in colaborare cu universităţile: Le Havre (Franţa), Las Palmas (Spania), Huddersfield (Marea Britanie), Catania (Italia), Budapesta (Ungaria), Malta si Riga (Letonia), valoare: 18.975 EURO

Membru în echipă 1. Membru în echipa Contractului de cercetare internaţional (bilateral) – partener China Agricultural University Metode inteligente bazate pe

tehnologia Wireless Sensor Network pentru managementul calităţii în acvacultură – WSN Based Intelligence Monitoring Method for Aquatic Product Quality Safety Management, Contract de finanţare nr. 508/2011, perioada ian. 2011 – nov. 2012, valoare 55.000 lei

2. Membru în echipa de implementare a proiectului „Stabilirea pragului de rentabilitate şi evaluare a riscului economic pentru exploataţiile agricole, vegetale şi animale, în condiţiile pedo-climatice din sudul ţării”, contract de finanţare nr. 513/2011, câştigat prin competiţie naţională în cadrul Planul sectorial al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Academia de Ştiinţe Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu Sisesti”, ADER, perioada 2011-2014, valoare 30.000 lei.

3. Membru în echipa COST IS 1102 - Social Services, Welfare State and Places: The restructuring of social services in Europe and its impacts on social and territorial cohesion and governance, 2011-2015. (http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1102);

4. Membru în echipa COST IS1004 - WEBDATANET: web-based data collection, methodological challenges, solutions and implementation, 2011-2015.

5. (http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1004; 6. Membru în echipa COST TU1204 - People Friendly Cities in a Data Rich World, Membru în Comitetul de management pentru România,

2012-2016. 7. (http://www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/TU1204?management); 8. Membru în echipa COST TU1104 - Smart Energy Regions, Membru, 2012-2016. 9. (http://www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/TU1104); 10. Membru în echipa PN II, Modulul III, Capacităţi, Cooperare Bilaterală China, contract nr. 623/2013, Detectarea inteligentă şi prelucrarea

Page 15: Şarpe Daniela Ancuţa - feaa.ugal.rofeaa.ugal.ro/fisiere/echipa/sarpe-daniela.pdf · Workshop pe probleme de management educaţional, Praga, Republica Cehă Octombrie 1995 – Februarie

Curriculum Vitae Şarpe Daniela Ancuţa

20.11.2018 © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 15 / 15

informaţiilor din tehnologia de prelucrare a peştelui pe durata ciclului de frig. Parteneri: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Marină Grigore Antipa Constanţa, China Agriculture University şi BISTU, perioadă: Ianuarie 2013 – Noiembrie 2014, valoare: 54.000 lei.

11. Membru în echipa PN II, Capacităţi, Modul III, Cooperare Bilaterală China, contract nr. 303/2009, Information transmission and fusion technologies for fishery safety traceability, Partener: China Agriculture University, 2009-2010, valoare: 55 000 lei.

12. Membru în echipa PNII, Parteneriate în domenii prioritare, PCCA 2013, contract nr. 167/2014, Sistem informatic pentru trasabilitatea produselor pescăreşti bazat pe tehnologia cloud computing, parteneri: S.C. SOFTEH PLUS S.R.L. Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanţa, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, valoare: 510 000 lei.

13. Membru în echipa PROGRAMUL 4-Parteneriate în domenii prioritare, contract nr. 52123/2008, Sistem informatic de conducere destinat exploataţiilor piscicole din regiunea de dezvoltare Sud Est cu implicaţii asupra pieţei, contractor: Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Bucureşti, Parteneri: Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti/ Facultatea de Zootehnie, Institutul naţional de cercetare – dezvoltare în informatică (ICI), 2008-2011, valoare: 500000 lei.

14. Membru în echipa de implementare a proiectului Sofi@net Odl Learning centre European network – SOLE nr.1/01/B/F/PP – 120550, 2003-2005,dezvoltat in colaborare cu universităţi din Grecia, Italia, Franţa şi Irlanda, valoare: 29.195 EURO

15. Membru in echipa de implementare a proiectului E-learning et Ergonomie Cognitive – E-LERCO, nr. F/02/B/P/PP – 118044, 2003-2005, dezvoltat in colaborare cu universităţi din Spania, Italia, Franţa şi Anglia, valoare: 29.347 EURO

16. Membru în echipa de implementare a proiectului Sharing eLearning Objects in Opendidadctic Perspective – SLOOP, nr. I/05/B/F/PP – 154194, 2005-2007 dezvoltat in colaborare cu universitati din Spania, Italia, Irlanda si Slovenia, valoare: 50.514 EURO

17. Membru în echipa de cercetare – contract CNCSIS 1041/2003-2004 cu tema: ”Algoritmizarea prin metoda modelării solide a studiului suprafeţelor conjugate cu aplicaţii în sinteza suprafeţelor poliforme necilindrice”, valoare: 159 milioane lei

18. Membru în echipa de cercetare – contract CNCSIS 530/2001 cu tema: ”Algoritm general pentru studiul suprafeţelor conjugate cu aplicaţii în sinteza angrenajelor”, valoare: 45,5 milioane lei