Arhitectura Microprocesoarelor

download Arhitectura Microprocesoarelor

of 32

Embed Size (px)

description

Curs 3 Arhitectura Microprocesoarelor Universiatea Politehnica Bucuresti

Transcript of Arhitectura Microprocesoarelor

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  1

  3. 3. PRINCIPIILE DE BAZ ALE UNEI ARHITECTURI TIPICE CISCPRINCIPIILE DE BAZ ALE UNEI ARHITECTURI TIPICE CISC

  3.1. Structura registrelor3.1. Structura registrelor

  -- numr de registre numr de registre i dimensiunii dimensiuni

  -- registre fizice sau logice registre fizice sau logice

  -- registre atribut de arhitectur registre atribut de arhitectur

  -- funcfunciile registreloriile registrelor

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  2

  Microprocesoarele compatibile x86 Microprocesoarele compatibile x86 n modul realn modul real

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  3

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  4

  3.2. Organizarea memoriei microcalculatorului3.2. Organizarea memoriei microcalculatorului

  -- dimensiunea hr dimensiunea hrii memorieiii memoriei

  -- formatul memorieiformatul memoriei

  -- convenconveniile de stocare iile de stocare n memorie a datelor care ocup mai mult de o locan memorie a datelor care ocup mai mult de o locaieie

  -- structurarea logic a memoriei structurarea logic a memoriei

  3.3.22..1. 1. Microprocesoarele compatibile x86 Microprocesoarele compatibile x86 n modul realn modul real

  AFAFbazeibazei segmentului segmentului = AS = AS 00000000

  AF = AS AF = AS 0000 + AE0000 + AEAF = ASAF = AS 0H + AE0H + AE

  -- adresa fizic adresa fizic:: AFAF adresa logicadresa logic: : ALAL adr32adr32, c, compus dinompus din::adresa segment:adresa segment: AS AS adr16adr16adresa efectivadresa efectiv:: AE AE adr16adr16

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  5

  AS = (CS)AS = (CS) | | (SS)(SS) | | (DS)(DS) | | (ES)(ES) [ | [ | (FS)(FS) | | (GS)(GS)]]

  AE = (SP)AE = (SP) | | (BP)(BP) | | (SI)(SI) || (DI)(DI) | | (IP)(IP) | | (BX)(BX) | | adradr

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  6

  ASAS impune:impune:

  -- numrul de segmente realizabile simultan numrul de segmente realizabile simultan;;

  -- tipurile de segmente;tipurile de segmente;

  -- contribuie la stabilirea pozicontribuie la stabilirea poziiei absolute a segmentelor;iei absolute a segmentelor;

  -- pozipoziia relativ a segmenteloria relativ a segmentelor..

  AEAE impune:impune:

  -- dimensiunea segmentelordimensiunea segmentelor

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  7

  Redefinirea utilizrii unui segmentRedefinirea utilizrii unui segment::

  -- redirecredirecionareionare

  -- suprapuneresuprapunere

  Destinaia AF implicit AF modificat program (CS) 0H + (IP) NU stiva primar (SS) 0H + (SP) NU stiva alternativ (SS) 0H + (BP) (CS) 0H + (BP)

  (DS) 0H + (BP) (ES) 0H + (BP)

  date (DS) 0H + AE

  (CS) 0H + AE (SS) 0H + AE (ES) 0H + AE

  n care: AE = (BX) | (SI) | (DI) | adr

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  8

  3.3.22..22. . Microprocesoarele Microprocesoarele MotorolaMotorola

  AF AF adr24adr24

  AF AF AE = (PC) | (Ai)AE = (PC) | (Ai)i=0..6i=0..6 | (USP) | (SSP) | (Di)| (USP) | (SSP) | (Di)i=0..7i=0..7 | adr24| adr24

  Organizare liniar a memorieiOrganizare liniar a memoriei Organizare segmentat a memoriei Organizare segmentat a memoriei

  -- timp de accestimp de acces

  -- ocuparea hr ocuparea hrii memorieiii memoriei

  -- modularizaremodularizare

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  9

  Transferurile de date: deplaTransferurile de date: deplasrile de operanzi srile de operanzi i/sau rezultate i/sau rezultate n interiorul n interiorul microprocesorului, microprocesorului, ntre microprocesor ntre microprocesor i celelalte componente ale microcalculatorului, sau i celelalte componente ale microcalculatorului, sau ntre ntre microcalculator microcalculator i lumea exterioari lumea exterioar..

  Din punctul de vedere al complexitDin punctul de vedere al complexitii transferurilor de date, ii transferurilor de date, se poate face urmtoarea se poate face urmtoarea clasificare a microprocesoarelor de uz general:clasificare a microprocesoarelor de uz general:

  Procesoare din categoria Procesoare din categoria AA::

  3.3. Transferurile de date3.3. Transferurile de date

  (A) (A) ((rrii))

  ((rrii) ) (A)(A)

  (A) (A) ((memmem))

  ((memmem) ) (A)(A)

  (A) (A) (port)(port)

  (port) (port) (A)(A)

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  10

  Procesoare din categoria Procesoare din categoria CC: au toate caracteristicile celor din categoria : au toate caracteristicile celor din categoria BB i i n plus:n plus:

  Procesoare din categoria Procesoare din categoria BB: au toate caracteristicile celor din categoria : au toate caracteristicile celor din categoria AA i i n plus:n plus:

  ((rrii) ) ((rrjj))

  ((rrii) ) ((memmem))

  ((rrii) ) (port)(port)

  ((memmemii) ) ((memmemjj))

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  11

  Procesoare din categoria Procesoare din categoria DD: a: au toate caracteristicile celor din categoria precedent u toate caracteristicile celor din categoria precedent i, i, n plus:n plus:

  for for i=1i=1 to to nn dodo

  beginbegin((memmemii) ) ((memmemjj))j j j + 1j + 1

  endend

  Definim din acest moment ca Definim din acest moment ca registre atribute de arhitecturregistre atribute de arhitectur ale unui microprocesor registrele care ale unui microprocesor registrele care iau parte la transferuri de dateiau parte la transferuri de date

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  12

  2. 2. Adresare imediatAdresare imediat

  data8 = ((PC) + 1)data8 = ((PC) + 1)sausau

  data16 = ((PC) + 2) data16 = ((PC) + 2) ((PC) + 1)((PC) + 1)

  3.4. Tehnici de adresare3.4. Tehnici de adresare

  Tehnic Tehnic (mod) de adresare: modalitatea de specificare, (mod) de adresare: modalitatea de specificare, n formatul unei instrucn formatul unei instruciuni, a locaiuni, a locaiei iei (adresei) unui operand, rezultat sau a codului altei instruc(adresei) unui operand, rezultat sau a codului altei instruciuniiuni

  1. 1. Adresare implicit Adresare implicit ((n registru):n registru):

  Un registru (pUn registru (pereche de registre) esteereche de registre) este specificat specificat (specifica(specificatt) ) ntrntr--unul dintre cmpurile codului instrucunul dintre cmpurile codului instruciuniiiunii

  cod semantic

  cod reg. destinaie

  cod reg. surs

  3.4.1. Tehnici de adresare simple 3.4.1. Tehnici de adresare simple

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  13

  data = (data = (adradrhh adradrll))uundende

  adradrll = ((PC) + 1)= ((PC) + 1) ii adradrhh = ((PC) +2)= ((PC) +2)

  3. Adresare absolut3. Adresare absolut (extins(extins, direct, direct))

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  14

  4. Adresare scurt4. Adresare scurt

  data = (data = (adradrhh adradrll))

  adradrll = ((PC) + 1) = ((PC) + 1) i i adradrhh = 00H= 00H

  5. Adresare relativ5. Adresare relativ

  data = ((PC) data = ((PC) disp8 | disp16)disp8 | disp16)

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  15

  6.a. Adresare indirect6.a. Adresare indirect prin registruprin registru

  data = ((data = ((rrii)) ((rrjj)) | ((r16)))) | ((r16))

  6.b. Adresare indirect6.b. Adresare indirect cu memoriacu memoria

  data = (adr2) = ((adr1))

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  16

  7.a. Adresare cu 7.a. Adresare cu preindexarepreindexare

  data = ((IX) +disp8) = ('BAZA' +disp8)data = ((IX) +disp8) = ('BAZA' +disp8)ssauau

  data = ((IX) +disp16) = ('BAZA' +disp16)data = ((IX) +disp16) = ('BAZA' +disp16)

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  17

  7.b. Adresare cu 7.b. Adresare cu postindexarepostindexare

  data = ((IX) +(data = ((IX) +(adradr)) = ('BAZA' +()) = ('BAZA' +(adradr))))sausau

  data = ((IX) +(adr+1)data = ((IX) +(adr+1)(adr)) = ('BAZA' + (adr+1)(adr)) = ('BAZA' + (adr+1)(adr))(adr))

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  18

  33..44..22. Tehnici de adresare pentru Intel x86 . Tehnici de adresare pentru Intel x86 n modul realn modul real

  a) Adresarea memoriei de program:a) Adresarea memoriei de program:

  1. Adresarea relativ1. Adresarea relativ ((salturi intrasalturi intra--segmentsegment):):

  (IP) (IP) (IP) + disp8|disp16(IP) + disp8|disp16

  2. Adresarea direct2. Adresarea direct ((salturi intersalturi inter--segmentsegment):):

  (IP) IP) adr32adr32ll(CS) (CS) adr32adr32hh

  b) Adresarea memoriei de date (operanzi/rezultate):b) Adresarea memoriei de date (operanzi/rezultate):

  1. Adresarea imediat1. Adresarea imediat::

  AF = [(CS)AF = [(CS)0H+(IP)+2 0H+(IP)+2 ] (CS)] (CS)0H+(IP)+10H+(IP)+1

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  19

  3. Adresarea indexat3. Adresarea indexat::

  AF = (DS)AF = (DS)0H + (SI)|(DI) + disp8|disp160H + (SI)|(DI) + disp8|disp16

  adicadic:: AF = (DS)AF = (DS)0H + (SI)|(DI) + [((CS)0H + (SI)|(DI) + [((CS)0H+(IP)+2) 0H+(IP)+2) ]((CS)]((CS)0H+(IP)+1)0H+(IP)+1)

  4. Adresarea indirect4. Adresarea indirect--implicitimplicit::

  AF = (DS)AF = (DS)0H +(SI)|(DI)0H +(SI)|(DI)

  2. Adresarea direct2. Adresarea direct::

  AF = (DS)AF = (DS)0H + adr8|adr16 ,0H + adr8|adr16 ,

  sau:sau: AF = (DS)AF = (DS)0H + [((CS)0H + [((CS)0H+(IP)+2) 0H+(IP)+2) ]((CS)]((CS)0H+(IP)+1)0H+(IP)+1)

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  20

  5. Adresarea relativ5. Adresarea relativ la bazla baz::

  5.1. Adresare direct5.1. Adresare direct relativrelativ la bazla baz::

  AF = (DS)AF = (DS)0H + (BX) + adr8|adr160H + (BX) + adr8|adr16

  cu:cu: adr8 = ((CS)adr8 = ((CS)0H+(IP)+1)0H+(IP)+1)

  sausau:: adr16 = ((CS)adr16 = ((CS)0H+(IP)+2) 0H+(IP)+2) ((CS)((CS)0H+(IP)+1)0H+(IP)+1)

  5.2. Adresare indexat5.2. Adresare indexat relativrelativ la bazla baz::

  AF = (DS)AF = (DS)0H + (BX) + (SI)|(DI) + disp8|disp160H + (BX) + (SI)|(DI) + disp8|disp16

  cu:cu: disp8 = ((CS)disp8 = ((CS)0H+(IP)+1)0H+(IP)+1)

  sausau:: disp16 = ((CS)disp16 = ((CS)0H+(IP)+2) 0H+(IP)+2) ((CS)((CS)0H+(IP)+1) 0H+(IP)+1)

  5.3. Adresare implicit5.3. Adresare implicit relativrelativ la bazla baz::

  AF = (DS)AF = (DS)0H + (BX) + (SI)|(DI)0H + (BX) + (SI)|(DI)

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  21

  6. Adresarea 6. Adresarea n stivn stiv::

  6.1. Adresare direct6.1. Adresare direct n stivn stiv::

  AF = (SS)AF = (SS)0H + (BP) + adr8|adr160H + (BP) + adr8|adr16

  cu:cu: adr8 = ((CS)adr8 = ((CS)0H+(IP)+1) 0H+(IP)+1)

  sausau:: adr16 = ((CS)adr16 = ((CS)0H+(IP)+2) 0H+(IP)+2) ((CS)((CS)0H+(IP)+1) 0H+(IP)+1)

  6.2. Adresare indexat6.2. Adresare indexat n stivn stiv::

  AF = (SS)AF = (SS)0H + (BP) + (SI)|(DI) + disp8|disp160H + (BP) + (SI)|(DI) + disp8|disp16

  cu:cu: disp8 = ((CS)disp8 = ((CS)0H+(IP)+1) 0H+(IP)+1)

  sausau:: disp16 = ((CS)disp16 = ((CS)0H+(IP)+2) 0H+(IP)+2) ((CS)((CS)0H+(IP)+1) 0H+(IP)+1)

  6.3. Adresare implicit6.3. Adresare implicit n stivn stiv::

  AF = (SS)AF = (SS)0H + (BP) + (SI)|(DI)0H + (BP) + (SI)|(DI)

  7. Adresarea 7. Adresarea n registru:n registru:

  pe 8 bipe 8 bii:i: AF = AL | AH | BL | BH | CL | CH | DL | DHAF = AL | AH | BL | BH | CL | CH | DL | DH

  pe 16 bipe 16 bii:i: AF = AX | BX | CX | DX | SP | BP | SI | DIAF = AX | BX | CX | DX | SP | BP | SI | DI

  pe pe 3232 bibii:i: AF = AF = EEAX | AX | EEBX | BX | EECX | CX | EEDX | DX | EESP | SP | EEBP | BP | EESI | SI | EEDIDI

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  22

  000000 (BX)+(SI)(BX)+(SI) (BX)+(SI)+disp8(BX)+(SI)+disp8 (BX)+(SI)+disp16(BX)+(SI)+disp16 ALAL AXAX 000000001001 (BX)+(DI)(BX)+(DI) (BX)+(DI)+disp8(BX)+(DI)+disp8 (BX)+(DI)+disp16(BX)+(DI)+disp16 CLCL CXCX 001001010010 (BP)+(SI)(BP)+(SI) (BP)+(SI)+disp8(BP)+(SI)+disp8 (BP)+(SI)+disp16(BP)+(SI)+disp16 DLDL DXDX 010010011011 (BP)+(DI)(BP)+(DI) (BP)+(DI)+disp8(BP)+(DI)+disp8 (BP)+(DI)+disp16(BP)+(DI)+disp16 BLBL BXBX 011011100100 (SI)(SI) (SI)+disp8(SI)+disp8 (SI)+disp16(SI)+disp16 AHAH SPSP 100100101101 (DI)(DI) (DI)+disp8(DI)+disp8 (DI)+disp16(DI)+disp16 CHCH BPBP 101101110110 adr8|adr16adr8|adr16 (BP)+adr8(BP)+adr8 (BP)+adr16(BP)+adr16 DHDH SISI 110110111111 (BX)(BX) (BX)+adr8(BX)+adr8 (BX)+adr16(BX)+adr16 BHBH DIDI 111111

  ___________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________r/mr/m mod: 00mod: 00 mod: 01mod: 01 mod: 10mod: 10 mod: 11mod: 11

  w=0w=0 w=1w=1 regreg________________________________________________________________________________________

  Octet pentru modul de adresareOctet pentru modul de adresare (face parte din formatul instruc(face parte din formatul instruciunii, poziiunii, poziia sa fiind imediat ia sa fiind imediat dup codul propriudup codul propriu--zis). Nozis). Notm cutm cu bb77bb66bb55bb44bb33bb22bb11bb00 ::

  bb77bb66:: modmod

  bb55bb44bb33: : regreg

  bb22bb11bb00: : r/mr/m

  ww un bit din codul propriuun bit din codul propriu--zis al instruczis al instruciunii iunii

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  23

  3.5. Tipuri de instruc3.5. Tipuri de instruciuniiuni

  PUSHPUSH R1R2R1R2;; (SP) SP) (SP) (SP) -- 11((SP)) ((SP)) (R2)(R2)(SP) (SP) (SP) (SP) -- 11((SP)) ((SP)) (R1)(R1)

  POPPOP R1R2R1R2;; (R1) (R1) ((SP))((SP))(SP) (SP) (SP) + 1(SP) + 1(R2) (R2) ((SP))((SP))(SP)(SP) (SP) + 1(SP) + 1

  3.5.1. Instruc3.5.1. Instruciuni de transfer de dateiuni de transfer de date

  RepeatRepeat((R1,R2)) ((R1,R2)) ((R3,R4))((R3,R4))(R1,R2) (R1,R2) (R1,R2) + 1(R1,R2) + 1(R3,R4) (R3,R4) (R3,R4) + 1(R3,R4) + 1(R5,R6) (R5,R6) (R5,R6) (R5,R6) -- 11

  UntilUntil (R5,R6) = 0H(R5,R6) = 0H

  (d) (d) (s)(s)

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  24

  operaoperaii ii monadicemonadice::

  -- cu acumulator:cu acumulator: (d) (d) (d)(d)

  -- ffrr acumulatoracumulator:: (d) (d) (s)(s)

  operaoperaii ii diadicediadice::

  -- cu acumulatorcu acumulator:: (d) (d) (d) (d) (s)(s)

  -- ffrr acumulatoracumulator:: (d)(d) (s1)(s1) (s2)(s2)

  3.5.2. Instruc3.5.2. Instruciuni de prelucrri de dateiuni de prelucrri de date

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  25

  (R1,R2) (R1,R2) (R1,R2) + (R3,R4) [ + (C)](R1,R2) + (R3,R4) [ + (C)]

  (A) (A) -- (s)(s) if if (A) = (s)(A) = (s) then then (Z) (Z) 11if if (A) > (s)(A) > (s) then then (C) (C) 00elseelse (C)(C) 11

  RepeatRepeat(A) (A) -- ((R3,R4))((R3,R4))(R3,R4) (R3,R4) (R3,R4) + 1(R3,R4) + 1(R5,R6) (R5,R6) (R5,R6) (R5,R6) -- 11

  UntilUntil (R5,R6) = 0H(R5,R6) = 0H (A) = ((R3,R4))(A) = ((R3,R4))

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  26

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  27

  3.5.3. Instruc3.5.3. Instruciuni de control al programuluiiuni de control al programului

  Teste:Teste:

  A A -- testeaz un fanion testeaz un fanionB B -- testeaz o combina testeaz o combinaie logic de fanioaneie logic de fanioaneC C -- testeaz un bit oarecare dintr testeaz un bit oarecare dintr--un operand oarecareun operand oarecareD D -- testeaz linii de intrare testeaz linii de intrare serieserie

  Salturi:Salturi:

  -- dup cum urmeaz sau nu unor teste dup cum urmeaz sau nu unor teste::-- necondinecondiionateionate-- condicondiionateionate

  -- dup modul de adresare dup modul de adresare

  -- dup complexitatea salturilor dup complexitatea salturilor::

  A A salturi cu dou posibilit salturi cu dou posibilitiiB B salturi cu trei posibilit salturi cu trei posibilitiiC C cicluricicluri

  -- dup cum memoreaz sau nu valoarea curent a numrtorului de prdup cum memoreaz sau nu valoarea curent a numrtorului de programogram::

  -- salturi propriusalturi propriu--zisezise-- apelurile de subprogrameapelurile de subprograme

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  28

  Moduri de adresare pentru salturile propriuModuri de adresare pentru salturile propriu--zisezise::

  adresarea absolutadresarea absolut::(PC) (PC) adradr ,,

  n caren care adradr face parte din formatul instrucface parte din formatul instruciuniiiunii

  adresarea relativadresarea relativ::(PC) (PC) ((PCPC) + disp8 | disp16 ) + disp8 | disp16 ,,

  n caren care disp8 disp8 sau sau disp16disp16 fac parte din formatul instrucfac parte din formatul instruciuniiiunii

  adresarea indirect prin registruadresarea indirect prin registru::(PC) (PC) ((((rrii, , rrjj) + 1) ) + 1) ((((rrii, , rrjj))))

  adresarea scurt adresarea scurt ((n n pagina 0pagina 0):):(PC)(PC)ll adr8adr8(PC)(PC)hh 0H0H

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  29

  Moduri de adresare pentru apeluri de subprogrameModuri de adresare pentru apeluri de subprograme

  CALL CALL adradr ;; (SP) (SP) ((SPSP) ) -- 11((SP)) ((SP)) (PC)(PC)hh(SP) (SP) ((SPSP) ) -- 11((SP)) ((SP)) (PC)(PC)ll(PC) (PC) adradr

  (SP) (SP) ((SPSP) ) -- 22((SP) + 1) ((SP) + 1) (PC)(PC)hh((SP)) ((SP)) (PC)(PC)ll(PC) (PC) adradr

  RET ;RET ; (PC)(PC)ll ((SP))((SP))(SP) (SP) ((SPSP) + 1) + 1(PC)(PC)hh ((SP))((SP))(SP) (SP) ((SPSP) + 1) + 1

  (PC)(PC)ll ((SP))((SP))(PC)(PC)hh ((SP) + 1)((SP) + 1)(SP) (SP) ((SPSP) + 2 ) + 2

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  30

  Clasificare dup complexitatea salturilorClasificare dup complexitatea salturilor

  ifif condicondiieie = = truetrue thenthen (PC) (PC) adradr

  ifif ((rrii) | () | (memmemii) > () > (rrjj) | () | (memmemjj) ) thenthen(PC) (PC) adr1adr1

  elseelseifif ((rrii) | () | (memmemii) = () = (rrjj) | () | (memmemjj) ) thenthen

  (PC) (PC) adr2adr2elseelse

  (PC) (PC) adr3adr3

  ((rrii)) ((rrii) ) 11ifif ((rrii) ) 0H 0H thenthen (PC) (PC) ((PCPC) + disp8 | disp16) + disp8 | disp16

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  31

  3.5.4. Instruc3.5.4. Instruciuni de intrare/ieiuni de intrare/ieireire

  ININ d, port;d, port; (d) (d) (port)(port)OUTOUT port, sport, s ;; (port) (port) (s)(s)

  -- dd sau sau ss -- acumulatorul implicit sau dedicatacumulatorul implicit sau dedicat

  -- harta porturilor este mult mai mic dect harta memorieiharta porturilor este mult mai mic dect harta memoriei

  -- moduri de adresare foarte restrictive pentru porturi:moduri de adresare foarte restrictive pentru porturi:directdirectindirect prin registruindirect prin registru

  Acces rapid la porturiAcces rapid la porturi

 • Arhitectura microprocesoarelor Cap.3 Corneliu BURILEANU

  32

  3.5.5. Instruc3.5.5. Instruciuni de control aiuni de control all microcalculatoruluimicrocalculatorului

  InstrucInstruciuni care sincronizeaz microcalculatorul cu anumite stri speciiuni care sincronizeaz microcalculatorul cu anumite stri speciale ale microprocesorului:ale ale microprocesorului:-- stare de astare de ateptare;teptare;-- funcfuncionare pas cu pas;ionare pas cu pas;-- acces direct la memorie;acces direct la memorie;-- partajarea resurselor sistemului cu alte procesoare.partajarea resurselor sistemului cu alte procesoare.

  Accesul la anumite fanioane (setare, resetare), Accesul la anumite fanioane (setare, resetare), n special fanioanele care semnaleaz acn special fanioanele care semnaleaz aciuni specifice iuni specifice (ca (ca de pild validarea cererilor de de pild validarea cererilor de ntrerupere).ntrerupere).