Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

of 47 /47

Click here to load reader

Transcript of Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

Page 1: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

UNIVERSITATEA ”Stefan cel Mare ”-SUCEAVA

Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica

Specializarea Administratie Publica

CURS

AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM

LEGISLATIE

1

Page 2: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

drd. arh. Iulian VagnerCAPITOLUL 1SISTEMUL DE REGLEMENTARI SPECIFICE DOMENIULUI URBANISTIC SI AMENAJARIINTERITORIULUI . DOCUMENTATII DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM

1.1 Documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului .

1.2. Elaborarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului.

5.2..1.Categorii de documentatii conform Legii 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

1.3. Documentatii de urbanism1.3.1. Avizarea documentatiilor de urbanism

CAPITOLUL 2DOCUMENTATII DE URBANISM.

2.1 Planul urbanistic general -PUG- rol, obiective, continut

2.2. Planul urbanistic zonal –PUZ- rol, obiective, continut

2.3. Planul urbanistic de detaliu –PUD- rol, obiective, continut

2.4 Regulamentele de urbanism2.41 Regulamentul aferent Planului urbanistic

general

2.42 Regulamentul aferent Planului urbanistic zonal

2

Page 3: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

CAPITOLUL 3PROCEDURA DE AUTORIZARE

3.1. Categorii de lucrari 3.1.1.Categorii de lucrari care se autorizeaza

3.1.2. Categorii de lucrari care se pot executa fara autorizatie

3.2. Certificatul de urbanism

3.3 Autorizatia de construire – desfiintare

Acest curs isi propune o introducere in legislatia de urbanism, detalierea legislatiei in vigoare si a documentatiilor de urbanism.

Elementele prin care orasul se defineste , mecanismele de functionare sint necesare pentru o abordare interdisciplinara a conceptului dar si pentru intelegerea modului cum documentatiile de urbanism trebuie intelese mai ales prin prisma legii 50/1991 modificata in 1996, in 2001 ( legea 453) in 2003 ( legea 4001) in 2004 (legea 199) si tot in 2004 (O.G. 122).

Cursul este structurat pe trei capitole,primul destinat sistemului de reglementari specifice domeniului urbanistic si amenajarea teritoriului si documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism. In acest capitol sint enumerate documentatiile de urbanism, modul de elaborare si avizarea acestor documentatii.

Cel de-al doilea este destinat exclusiv documentatiilor de urbanism, P.U.G. , P.U.Z , P.U.D. si regulamentelor aferente acestor documentatii.

Ultimul capitol detaliaza procedura de autorizare cu cele doua componente ale sale certificatul de urbanism si autorizatia de construire- desfiintare.

3

Page 4: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

1. Documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism – definire , rol.2. Caracteristici ale documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului.3. Modalitatea de elaborare a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului.4. Care sint categoriile de documentatii ce privesc autorizarea executarii constructiilor.5. Care este modalitate de avizare a documentatiilor de urbanism

Capitolul acesta are ca scop definirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, rolul acestora si tipurile acestor documentatii.

In esenta se este importanta detalierea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului , importanta fiecarei categorii

4

Page 5: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

de documentatii, definirea fiecarui plan de amenajate a teritoriului , P.A.T.N., P.A.T.Z. P.A.T.J. P.A.T.I. Este necesara intelegerea mecanismului prin aceste documentatii se fac utile si mai ales modul prin care aceste documentatii stabilesc strategii de dezvoltare pentru zone de diferite marimi.

In finalul acestui capitol este precizata modalitate de avizare a documentatiilor de urbanism, procedurile ce trebuie urmate si pasii necesare procedurii de aprobare. In acest sens sint precizate si tipurile de documentatii de urbanism, documentatii ce vor fi detaliate in capitolul urmator.

CAPITOLUL 1SISTEMUL DE REGLEMENTARI SPECIFICE DOMENIULUI URBANISTIC SI AMENAJARIINTERITORIULUI . DOCUMENTATII DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM–

5

Page 6: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

definire, rol, tipuri.

 1.1 Documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului .

Majoritatea regulilor de urbanism se afla exprimate in documente de urbanism, acte de planificare urbana care confera regulilor o formulare spatiala, o diferentiere a zonei (spatiului) careia urmeaza sa-I fixeze afectatiile.Aceasta dimensiune de modulare spatiala a regulii se traduce prin aceea ca indocumentele de urbanism alaturi de reglementarile prezente sub forma obisnuita a reglementarilor administrative, se afla documente grafice care delimiteaza spatiile carora li se vrea sa li se diferentiezer regimul. Precizarile , informatiile date de documentele grafice sint necesare adesea pentru regulile stabilite prin documentele de urbanism. Absenta unor documente grafice pot prejudicia aplicarea regulilor, pot da nastere unor neclaritati sau oferi posibilitatea unor interpretari a regulilor stabilite prin documentatiile de urbanism. Documentele grafice , neinsotite de regulamentul aferent, nu pot determina reguli, ele nu fac altceva decit sa delimiteze dinpunct de vedere geografic impactul normelor determinate prin reglementarile continute de documentele de urbanism.

Amenajarea teritoriului reprezinta un ansamblu de activitati complexe, care conduc la corelarea politicilor economice , tehnologice, sociale, culturale si ecologice, tinzind spre armonizarea activitatilor umane si a cadrului construit cu cadrul natural, in concordanta cu valorile generale ale societatii. Prin amenajarea teritoriului se urmaresc urmatoarele obiective:

a)dezvoltarea socio-economica echilibrata a regiunilor si zonelor tarii, urmarindu-se dezechilibrelor zonale si sustinerea zonelor ramase in urma

b) ameliorarea cadrului de viata a locuitorilor

c) gestionarea responsabila a resurselor naturale si protectia mediului (reducerea conflictelor intre cerintele crescinde de resurse naturale si necesitatea conservarii lor, protejarea patrimoniului natural)

d) utilizarea rationala a terenurilor (in special a celor agricole si forestiere)

e) corelarea selective a planurilor de dezvoltare sectoriala in cadrul planurilor de amenajare a teritoriului

Caracteristici:

6

Page 7: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

contribuie la o mai buna organizare a teritoriului, avind in centrul preocuparilor “omul”, in scopul de a-I oferi cadrul necesar afirmarii personalitatii intr-un mediu organizat la scara umana..

este democratica, globala, functionala si prospective

democratica - trebuie sa conduca la participarea populatiei implicate

globala - trebuie sa asigure coordonarea diferitelor politici sectoriale si integrarea lor intr-un tot unitar

functionala - trebuie sa tina seama de conditile locale si de interesele generale

prospective - trebuie sa analizeze tendintele si dezvoltarea in viitor a fenomenelor si interventiilor economice, sociale, culturale, ecologice si spatiale.

Premize si obiective fundamentale PREMIZE :

Reasezarea localitatilor in vatra lor fireasca

Programe de dezvoltare propuse de colectivitatile locale

Respectarea dreptului de proprietate al individului, in corelare cu interesul public

OBIECTIVE

Dezvoltarea socio-economica echilibrataAmeliorarea calitatii vietiiGestiunea responsabila a resurselor naturale si protectia mediului

Utilizarea rationala a teritoriului

7

Page 8: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

1.2. Elaborarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului.

Majoritatea regulilor de urbanism se afla exprimate in documentele de urbanism,acte de planificare urbana care confera regulii o formulare spatiala,adica o diferentiere in functie de zona careia urmeaza sa-I fixeze afectatiile. In intelesul reglementarilor din tara noastra,documentatiile de amenajare a teritorilui si de urbanism sunt planuri de amenajare a teritoriului,planuri de urbanism si regulamentele de urbanism. Regulamentele de urbanism detaliaza si expliciteaza planurile de urbanism aprobate si cuprind conditiile ce trebuie respectate pentru aplicarea acestora. Datele cuprinse in planurile urbanistice generale si in regulamentele locale de urbanism sunt publice.

Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism se fundamenteaza pe studii si cercetari. Ele exprima scopurile mijloacele si etapizarea actiunilor de amenajare a teritoriului si urbanism actiunilor de amenajare a teritoriului si urbanism si ofera solutii pentru o dezvoltare echilibrata si pentru prevenirea si eliminarea disfunctionalitatilor.

Planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism integreaza principiile si cerintele pentru mediu si dezvoltare durabila la nivel national si local.

Plan de amenajare a teritoriului – este un ansamblu de studii referitoare la o saprafata de teren definite prin care se stabilesc pe baza analizei multicriteriale a situatiei existente obiectivele , actiunile si masurile de adoptat pe o perioada determinate; aceasta orienteaza aplicarea unor politici la nivel national si zonal, in domeniul organizarii spatiului din teritoriul studiat.

Prin planul de amenajare a teritoriului (PAT) doreste optimizarea utilizarii resurselor naturale ale solului si subsolului, a resurselor de munca si a modului de repartitie a populatiei , in scopul asigurarii unui echilibru permanent intre modul de valorificare a acestora si conditiile de protectie a mediului natural in conceptia dezvoltarii durabile a teritoriului si localitatilor.

1.2..1.Categorii de documentatii conform Legii 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

8

Page 9: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

In raport cu amploarea si continutul lor, elaborarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism,incuba diferentiat autoritatilor administratiei publice centrale sau locale.O atare “diagrama”a repartitiei componentelor de elaborare se prezinta astfel:

a) pentru planul de amenajare a teritoriului national (PATN) administratia publica centrala-si se adopta prin lege.Pina in prezent au fost adoptate trei sectiuni ale planului. Sectiune, I –Cai de comunicatie- ( prin Legea nr. 71/1996), Sectiunea II –Apa- (prin Legea nr.71 /1997), Sectiunea III – Zone protejate (prin Legea 5 din 2000). Prevederile Planului sint obligatorii,se aplica in amenajarea teritoriului judetelor,municipiilor,oraselor sau comunelor ,dupa caz.

PATN reprezinta un ansamblu de documentatii cu caracter de sinteza care stabileste strategii , prevederi si masuri , ce determina dimensiunile, sensul si prioritatile dezvoltarii in cadrul teritoriului Romaniei, in acord cu ansamblul cerintelor regionale si continentale. Activitatea de elaborare are un caracter continuu : prevederile acestuia sint perfectibile si constituie elemente obligatorii de tema pentru amenajarea teritoriilor componente.

b) pentru planurile zonale de amenajare a teritoriului- (PATZ) administratia publica centrala sau comisiile locale interesate ;

PATZ se intocmeste pentru teritorii grupate intr-o zona cu caracteristici comune, geografice, economice si/sau de alta natura, zona care cuprinde in intregime sau partial teritoriul administrativ ai mai multor judete. Planul genereaza politici teritoriale interjudetene, pe probleme concrete de interese comune.

In PATZ se preiau prevederile pentru teritoriul respectiv din PATN.

c) pentru planurile de amenajare a teritoriilor judetean sau al municipiului Bucuresti (PATJ) consiliile judetene interesate in cooperare

PATJ se intocmeste pentru teritoriile administrative ale acestora.Planul are rol coordonator, de armonizare a dezvoltarii teritoriilor unitatilor administrative componente.

Prevederi din PATN sau PATZ se cuprind in PATJ .

d) pentru planurile de amenajare a teritoriilor interorasenesti sau intercomunale-(PATI) consiliile locale interesate in cooperare ;

PATI se intocmeste pentru tertitorii in cadrul carora exista sau sint preconizate cooperari in desfasurarea activitatilor economice , in utilizarea resurselor naturale comune, cooperari tehnologice in

9

Page 10: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

realizarea constructiilor si/sau amenajarilor de utilitate publica ( cai de comunicatie, institutii, servicii, etc.).

Teritoriul ce face obiectul studiului se evidentiaza de regula prin planurile de fundamentare a teritoriului zonal sau judetean. Initiativa elaborarii planului poate apartine si administratiilor publice locale ale unitatilor administrativ teritoriale de baza , ca urmare a precizarii unor cooperari.

Prevederile PATJ se cuprind in PATI.

e) pentru planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism ale localitatilor si pentru regulamentele de urbanism-consiliile orasenesti si comunale ;

Planul de amenajare a teritoriului unitatilor administrativ-teritoriale de baza – municipiul, orasul sau comuna – prezinta cadrul de desfasurare a actiunilor sociale si economice proprii localitatilor , ce trebuie sa fie corelat cu obiectivele si politicile de amenajare a teritoriului la nivel national, judetean, interorasenesc sau intercomunal.

De regula, planul de amenajare a teritoriului unei unitati administrativ-teritoriale se elaboreaza odata cu planurile urbanistice generale ale localitatilor cuprinse in acest teritoriu.

1.3. Documentatii de urbanism1.3.1. Avizarea documentatiilor de urbanism

Avizele necesare aprobarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism se emit,potrivit legii,de organele administratiei publice centrale,sau de autoritatile administratiei publice locale. Dupa intocmirea lor de entitatile autorizate,acestea sint depuse la autoritatile competente in vederea avizarii,care trebuie sa se pronunte intr-un termen dat. Avizul necomunicat in termenul stabilit(cel mult 30 zile)se considera favorabil.Recomandarile insotite si conditiile de avize se introduc in documentatiile elaborate,inainte de a fi supuse aprobarii.

In caz de divergente ,daca problemele in discutie  sint :

-de natura tehnica,autoritatile administratiei publice locale indrituite sa aprobe acea documentatie,se adreseaza organelor administratiei publice in al carui domeniu tehnic de specialitate se incadreaza problemele care fac obiectul divergentelor,pentru

10

Page 11: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

arbitraj ;

-de natura juridica-autoritatile locale in drept sesizeaza si inainteza cazul instantei de contencios administrativ care va decide.

Consultarea popu latiei

Principiul consultarii populatieiasupra unor masuri si documente publice este astazi larg aplicabil si in masura de urbanism,datorita importantei problemelor acestui domeniu. Astfel consultarea populatiei este obligatorie inaintea aprobarii tuturor categariilor de planuri de amenajare a teritoriului,de urbanism,cu exceptia Planului de amenajare a teritoriului national. Acest act se realizeaza,in principal pe calea actiunilor de informare a populatiei,anchetei publice si intocmirii,pe aceasta baza,a unui referat in care se sintetizeaza rezultatele acestor operatiuni.

Aprobarea documentatiilor de urbanism

Conform competentelor legale,se face potrivit unei proceduri speciale.Planurile de amenajare a teritoriului aprobate,cuprind orientari generale pentru intocmirea altor documentatii de amenajare a teritoriului sau de urbanism,cit si pentru gestionarea teritoriului si locatiilor la care se refera.Planurile si regulamentele de urbanism aprobate sint obligatorii.

Modificarea documentatiilor de urbanism

Documentatiile de urbanism sint reexaminate periodic si modificate pentru a fi adaptate noilor conditii economice,sociale si tehnice. Astfel,planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism se modifica,fara a schimba conceptia lor generala,pentu a cuprinde prevederile principale ale documentatiilor aprobate pentru parti componente ale acelui teritoriu. Documentatiile de urbanism astfel modificate,se considera documentatii noi si se supun aprobarii potrivit legii.Ca documentatii propriu-zise de urbanism exista :

Planul urbanistic-general

-zonal

-de detaliu

La rindul lor, reglementarile de urbanism sint :

-Regulamentul general de urbanism

11

Page 12: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

-Regulamentul local de urbanism

PCD.(prevederi cu caracter director)

– strategia de dezvoltare si amenajare a teritoriului(national,zonal sau local;

- respectarea prevederilor cu caracter director pentru autoritatile administrative publice locale(consilii locale,primar,consiliu judetean,prefect) Aceste autoritati ale administratiei publice locale si centrale(APL+APC) au responsabilitatea punerii in practica a acestor prevederi – sint preluate in cadrul documentatiei de urbanism.

Prevederile cu caracter reglementator.

-se aplica direct asupra fiecarei parcele cadastrale(100mp.).Sint cuprinse in PU.si RN.- aceste documente sa aiba scara pentru reprezentarea parcelelor cadastrale.

-peprezinta o baza pentru instanta – obligatorii pentru a fi operationale in justitie –forma scrisa.

PCD – element de fundamentare obligatoriu pentru elaborarea certificatului de urbanism si a diferitelor autorizatii.

1. Planul Urbanistic General – rol, obiective

2. Planul Urbanistic General – continut

3. Planul Urbanistic zonal – rol, obiective

4. Planul Urbanistic zonal – continut

5. Planul Urbanistic de Detaliu – rol, obiective

12

Page 13: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

6. Planul Urbanistic de Detaliu – rol, obiective

Capitolul al doilea este destinat exclusiv documentatiilor de urbanism, Plan Urbanistic General - P.U.G. -, Plan Urbanistic Zonal –P.U.Z. - , Plan Urbanistic de Detaliu -P.U.D. -. I acest sens sint cuprinse in acest capitol toate informatiile referitoare la rolul fiecarei documentatii prezentate mai sus, obiectivele si continutul acestora.

Necesitatea cunoasterii acestor informatii conform legislatiei in vigoare este esentiala pentru intelegerea modului prin care aceste documentatii se fac necesare, modul prin care isi produc efecte si mai ales modalitatea prin care sint puse in aplicare. La fel de important este si necesitatea realizarii acestor tipuri de documentatii, reglementarile si regulamentul produs de acestea. Deasemenea continutul acestor documentatii este specificat si detaliat in acest capitol.

CAPITOLUL 2DOCUMENTATII DE URBANISM.

13

Page 14: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

2.1Planul urbanistic general -PUG- rol, obiective, continut Este documentatia care stabileste obiectivele,actiunilor si masurilor de dezvoltare pentru o localitate existenta sau viitoare pe o perioada determinata,pe baza analizei multicriteriale a situatiei existente ;acesta orienteza a plicarea unor politici,in scopul amenejarii teritoriului localitatii. Cuprinde o documentatie complexa si se intocmeste pentru intregul teritoriu intravilan al localitatii in corelare cu teritoriul administrativ al acesteia si reglementeaza utilizarea terenurilor si conditiilor de ocupare a acestora cu constructii,inclusiv infrastructuri,amenajari si plantatii,constituindu-se in suportul pentru realizarea programului de dezvoltare a localitatilor. Acestei documentatii i se asociaza regulamentul de urbanism al localitatii respective.

Planul urbanistic general si regulamentul aferent , constituie documentatiile pe baza carora se elibereaza certificatele de urbanism si autorizatiile de constructie in teritoriul localitatii respective.

Continutul planului urbanistic general

Prezinta strategia,prioritatile si reglementarile de urbanism aplicate in utilizarea terenurilor si constructiilor in cadrul localitatii.

Sub raportul continutului, planul se refera la :

a) delimitarea intravilanului,respectiv a zonelor construite sau destinate constructiilor ;

b) impartirea teritoriului localitatii in zone functionale si organizarea relatiilor dintre acestea,in functie de folosinta principala si de natura activitatilor dominante ;

c) volumul si structura potentialului normal,resurselor de munca,repartitia si structura populatiei in cadrul localitatii ;

d) repartizarea activitatilor pe ramuri si profile,posibilitatile de dezvoltare ;

e) stabilirea traseelor si a datelor caracteristice ale circulatiei care urmeaza sa se conserve,sa se modifice sau sa se creeze (tipul de transport in comun,caile pietonale,piete,etc.)

f) stabilirea reglementarilor specifice localitatii si a zonelor functionale,pentru amplasarea si destinatia constructorilor,precum si regimul de inaltime si a indicilor de control privind modul de ocupare si utilizare a terenului ;

g) evidentierea formei de proprietete asupra terenurilor,fixarea amplasamentelor razervate obiectivelor de utilitate publica si a altor lucrari,si instalatii de interes general ;

h) delimitarea zonelor,siturilor si obiectivelor protejate sau

14

Page 15: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

de pus in valoare din motive de ordin istoric,arhitectural,urbanistic,artistic sau peisagistic si sa stabileasca masurile ce se impun ;

i) delimitarea zonelor cu interdictie definitiva sau temporara de construire ;

j) delimiterea zonelor sau subzonelor ce pot fi reabilitate ;

k) dezvoltarea sistemului de retele tehnico-edilitare,in corelatie cu necesitatile rezultate din asigurarea amplasamentelor pentru obiectivele specifice ;

l) reabilitarea,protectia si conservarea mediului,identificarea si eliminarea surselor de poluare,epurarea apelor,eliminarea deseurilor,masuri de protectie a mediului,apei si solului .

Continutul PUG va fi adaptat la conditiile specifice localitatii

Documentatia PUG va cuprinde atit o serie de piese scrise cit si piese desenate.

Piese scrise

Memoriul de sinteza va cuprinde tratarea principalelor probleme rezultate din memoriile generale, pe baza analizei evolutiei localitatii si a situatiei existente, cu evidentierea disfunctionalitatilor, optiunilor si masurilor ce se impun.

Memoriul general va cuprinde tratarea in detaliu a detaliu a fiecarui capitol din cele prezentate mai sus. Capitolele vor trata sub aspect cantitativ si calitativ :

situatia existenta cu evolutia disfunctionalitatilor

evolutia posibila si prioritati

masurile propuse cu explicitarea reglementarilor

obiective de utilitate publica

In functie de marimea localitatii, de complexitatea si specificul diferitelor functiuni, analiza va fi mai mult sau mai putin detaliata, bazindu-se atunci cind este necesar, pe rezultatele unor studii si cercetari de specialitate.

Piese desenate

Piesele desenate obligatorii vor fi planuri la scari mari si vor fi elaborate in 2 stadii de analiza :

situatia existenta si disfunctionalitati cu determinarea prioritatilor rezultate

reglementari cu stabilirea obiectivelor de utilitate publica

Reglementari

15

Page 16: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

Grupeaza plansele esentiale ale P.U.G., care urmaresc in principal :

reglementarea destinatiei tuturor terenurilor din localitate sub forma zonificarii functionale

stabilirea din punct de vedere urbanistic a regimului juridic al tuturor terenurilor din localitate printr-un sistem de reglementari adecvate

stabilirea prin elemente tehnice specifice a regimului de construire pentru terenurile localitatii.

Din necesitati operationale , rezultate din marimea si complexitatea localitatii, teritoriul acesteia poate fi impartit in unitati teritoriale de referinta ( UTR) care se delimiteaza si se numeroteaza pe plansele desenate. UTR sint delimitate de strazile existente si/sau de parcele cadastrale.

Delimitarea UTR va coincide pe cit posibil cu perimetrele pentru care s-au elaborat sau se vor elabora planuri urbanistice zonale.

Pentru caracterizarea modului de utilizare a terenului se vor stabili valorile pentru urmatorii indici de control :

a. Procentul de ocupare a terenului (POT) , care exprima raportul dintre suprafata ocupata la sol de cladiri si suprafata terenului considerat

b. Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) care exprima raportul dintre suma suprafetelor desfasurate ale tuturor cladirilor si suprafata terenului considerat

Valorile acestor indici se stabilesc pentru etapa de perspectiva prin limitele minime sau maxime in functie de destinatia cladirilor, regimul de inaltime existent si propus, relieful terenului si alti factori de influenta.

In aceeasi plansa se reprezinta terenurile cu interedictii de construire, temporare sau definitive astfel :

-interdictii temporare pentru zonele care necesita studii si cercetari suplimentare sau planuri de urbanism privind parcelari, revitalizari, renovari sau restructurari urbane pentru zonele expuse unor riscuri naturale sau tehnologice sau in care se impune restabilirea echilibrului ecologic etc. Odata cu stabilirea interdictiei se va preciza durata acesteia in functie de lucrarile ce urmeaza a fi efectuate.

-interdictii definitive pentru zonele naturale protejate, cu riscuri naturale si tehnologice grave si pentru alte zone instituite prin lege.

Una din plansele anexate va cuprinde obiectivelel de utilitate publica.

16

Page 17: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

Plansa exprima conditiile si posibilitatile de realizare a obiectivelor de utilitate publica si de asigurare a terenurilor necesare acestora.

Aceasta plansa contine elemente de recunoastere a situatiei existente , privind forma proprietatilor ca si reglementari si servituti privind amplasarea obiectivelor de utilitate publica.

Sint de utilitate publica lucrarile privind :

Prospectiunile si exploatarile geologice, caile de comunicatie

Alinierea si largirea strazilor

Sistemele de alimentare cu energie electrica si telecomunicatii, alimentare cu gaze, termoficare, a limentare cu apa, canalizare

Indiguri si regularizari de riuri

Sisteme de irigatii si lucrari pentru gospodarirea apelor

Cladirile si terenurile necesare obiectivelor sociale si de administratie publica etc.

Terenurile destinate lucrarilor de utilitate publica pot apartine domeniului public, domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ –teritoriale , sau pot fi proprietatea privata definite conform Legii 18/1991, a Fondului Funciar. Modul de realizare a obiectivelor de utilitate publica pe alte terenuri decit cele apartind domeniului public si privat al statului si unitatilor administrativ – teritoriale se stabileste prin lege.

Pe aceasta plansa vor fi figurate urmatoarele categorii de terenuri :

1. Domeniul public

Terenuri apartinind domeniului public de interes national

Terenuri apartinind domeniului public de interes local

2. Domeniul privat

Terenuri apartinind domeniului privat al statului

Terenuri apartinind domeniului privat al judetelor , minicipiilor, oraselor sau comunelor

Terenuri ce sepot concesiona conform legii

Terenuri ce urmeazaaa a fi trecute in domeniul public, din proprietatea privata a unor persoane fizice sau juridice

In plansa se vor marca obiectivele de utilitate publica ( cladiri si amenajari existente si propuse) pentru a caror realizare sint necesare modificari in regimul juridic al terenurilor.

17

Page 18: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

2.2Planul urbanistic zona –PUZ- rol, obiective, continut

Este documentatia care se refera la o zona dintr-o localitate actuala sau viitoare,prin care se analizeaza situatia existenta si se precizeaza toate elementele urbanistice necesare eliberarii certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire.prevederile din planul urbanistic general sau,in lipsa acestuia,cele din planul de amenajare a teritoriului municipal,orasenesc sau comunal,privitoare la zona in cauza,se cuprind in P.U.Z. Elaborarea P.U.Z. poate fi determinata de intentia realizarii unui obiectiv sau unui ansamblu de obiective care determina o influenta deosebita din punct de vedere urbanistic,intr-o zona mai extinsa,care nu se suprapune neaparat cu zonele si subzonele stabilite prin Planul urbanistic general.

Elaborarea PUZ poate fi determinata de intentia rtealizarii unui obiectiv sau a unui ansamblu de obiective ce determina o influenta deosebita din punct de vedere urbanistic intr-o zona mai extinsa, care nu se suprapune neaparat cu zonele si subzonele stabilite prin planul urbanistic general.

Perioada de valabilitate a PUZ se stabileste odata cu aprobarea acestuia.

Continutul P.U.Z.

Continutul PUZ apofundeaza prevederile Planului urbanistic general pentru zona studiata,cu elemente suplimentare,necesare ralizarii

18

Page 19: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

constructiei si amenajarilor solicitate.

In continutul documentatiei se vor trata urmatoarele categorii de probleme principale :

stabilirea modului de organizare arhitectural-urbanistica a zonei si a categoriilor de interventii necesare,in corelare cu tema Planului urbanistic zonal

stabilirea aliniamentelor constructiilor si a indicilor privind utilizarea terenurilor,POT ( procentul de ocupare a terenului),CUT ( coeficientul de utilizare a terenului ) si stabilirea altor reprezentari considerate utile ;

completarea stradala si stabilirea profilelor caracteristice ale elementelor acestuia;

rezervarea terenurilor necesare amenajarii intersectiilor de strazi si noduri de circulatie,si a suprafetelor aferente parcajelor si garajelor corespunzatoare functiunii zonei;

precizarea solutiilor de echipere tehnico-edilitara prevazute pentru zona studiata si a modurilor de racordare la retelele magistrale ale localitatii;

detalierea categoriilor de investitii permise in cadrul zonelor protejate si a spatiilor limitrofe acestora ;

detalierea formei de proprietate asupra terenurilor si conditiilor de asigurare a terenurilor necesare pentru obiectivele de utilitate publica.

Piese scrise

Memoriul general cuprinde justificarea detalierii zonei studiate,incadrarea acesteia in Planul urbanistic general,situatia existenta,prioritatile rezultate.ca si reglementarile stabilite cu privire la categoriile de probleme enuntate in continut. Memoriul va cuprinde si prezentarea variantelor studiate potrivit temei,care au condus la stabilirea solutiei. Modul de utilizare a terenului in limitele studiate va fi evidentiat intr-un bilant comparativ,intocmit pentru situatia existenta si pentru cea propusa a se realiza pe baza reglementarilor.

Piese desenate

Piesele desenate vor fi planuri topografice la scara 1 : 2.000 si 1 : 1.000 si vor fi elaborate in doua stadii de analiza :

1+2. situatie existenta si disfunctionalitati constatate,cu determinarea prioritatilor rezultate ;

3. reglementari,cu stabilirea obiectivelor de utilitate puplica.

19

Page 20: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

1+2. Situatia existenta si prioritati

Este reprezentata de regula pe o singura plansa 1+2. in care se vor trata problemele principale enuntate in cadrul continutului,raportate la baza topografica a situatiei existente.

Reglementari

Grupeaza piesele grafice care exprima modul de rezolvare a tuturor problemelor semnalate in cadrul continutului,respectiv in tema planului.

Se vor prezenta de regula trei planse principale :

Plansa 3/1. Zonificarea teritoriului si caile de comunicatie (plansa va cuprinde si bilantul teritoriului) ;

Plansa 3/2. Echipa tehnico-edilitara ;

Plansa 3/3. Obiective de utilitate publica ( plansa va avea un continut similar plansei 4. din Planul urbanistic general) .

Precizarile enuntate prin continutul planselor si anexelor la Planul urbanistic general sint valabile si la intocmirea planselor 3/1, 3/2, 3/3 si anexelor din Planul urbanistic zonal.

2.3 Planul urbanistic de detaliu –PUD- rol, obiective, continut

Este documentatia prin care se stabilesc conditii de amplasare si executare pe un anumit teren a uneia sau a mai multor constructii cu destinatie precizata ,cu respectarea prevederilor celorlalte documentatii de urbanism si amenajare a teritoriului si a conditiilor particulare generate de teren,de vecinatatea acestuia si cerintele functionale. In functie de complexitatea obiectivelor de investitie,de caracteristicile vacinatatilor,de gradul de detaliere a Planului urbanistic general sau zonal,sau situatia lipsei

20

Page 21: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

acestuia,administratia publica locala poate initia sau solicita prin certificatul de urbanism elaborarea Planului urbanistic de detaliu. Planul urbanistic de detaliu poate fi elaborat si la initiativa unui investitor in vederea obtinerii certificatului de urbanism.

Continutul P.U.D.

Planul urbanistic de detaliu cuprinde reglementari rezultate din conceptia generala de urbanism si arhitectura cu privire la amplasarea si incadrarea in sit a constructiilor si amenajarilor exterioare aferente.

In cadrul P.U.D.se includ date referitoare la demisionarea,functionalitatea si aspectul arhitectural al constructiilor prevazute,precum si la determinarea marimii limitelor zonei studiate,ce stau la baza intocmirii documentatiilor pentru obtinerea autorizatiilor de construire. Continutul documentatiei este structurat in mod similar cu cel al Planului urbanistic general.

Piese scrise

Memoriul cuprinde justificarea detalierii zonei studiate, incadrarea acesteia in Planul urbanistic general sau zonal, iar in lipsa acestora in localitate sau in teritoriu. Se va trata situatia existenta a cladirilor si amenajarilor din teritoriul studiat, precum si reglementarile si servitutiile stabilite.

In memoriu se vor face referiri la conditiile geotehnice ale terenurilor, la caile de comunicatie si amenajare de teren, la echipamentele si retelele necesare de apa, canalizare,electrice,termice, gaze, telefonice, televiziune etc., la protectia mediului construit si natural, la probleme de peisagistica etc.

Modul de utilizare a terenului, cuprins in limitele studiate, va fi evidentiat intr-un bilant comparativ, intocmit pentru situatia existenta si pentru cea propusa a se realiza.

Piese desenate

Piesele desenate vor fi urmatoarele :

Pentru situatia existenta se prezinta pe planul topografic situatia regimului juridic , economic si tehnic al terenului si constructiilor. Plansa va cuprinde eventual si desfasurari ale fronturilor construite caracteristice, sectiuni prin teren si cladir etc., in scopul explicitarii premiselor urbanistice.

Reglementari

Vor cuprinde delimitarea stricta a suprafetelor destinate constructiilor si amenajarilor exterioare aferente, destinatia si capacitatea constructiilor, functionalitatea ansamblului, pozitia fata de domeniul public, regimul tehnic si juridic rezultat.

21

Page 22: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

Echiparea tehnoco-edilitara

Se vor evidentia : asigurarea utilitatilor, recordurile si bransamentele la retelele publice, retelele din incinta, masurile de protectie a mediuluii de protectie sanitara, de prevenire si stingere a incendiilor etc.

Anexe

Se vor prezenta avizele si acordurile prealabile prevazute conform prevederilor legale, cit si cele suplimentare solicitate prin certificatul de urbanism, referitoare la realizarea obiectivului.In cazul amplasamentelor situate in zone protejate, se vor preciza prescriptiile corespunzatoare din regulamentul acestora si modul de respectare a conditiilor stabilite prin avizul emis de organismele de specialitate, potrivit legii.

2.4 Regulamentele de urbanismSe elaboreaza in functie de cimpul de aplicare a acestora.

Regulamentul general de urbanism este elaborat de administratia centrala de specialitate,pe baza principiilor generale ale activitatii de urbanism si amenajare a teritoriului,stabilite prin lege si se aproba de catre Guvern Este si cazul Regulamentului general de urbanism in vigoare,aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicata in 27 mai 2002, si care « reprezinta sistemul unitar de norme tehnice si juridice care sta la baza elaborarii planurilor de amenajare a teritoriului,planurilor urbanistice,precum si a regulamentelor locale de urbanism « .El stabileste in aplicarea legii,reguli de ocupare a terenurilor si amplasare a constructiilor si a amenajarilor aferente acestora. Controlul de stat in aplicareaRregulamentului general de urbanism,se efectueaza de catre Iinspectia de stat in constructii,lucrari publice,urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Regulamentele locale de urbanism - intaresc si detaliaza prevederile planurilor urbanistice referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor si de amplasare,dimensionare si realizare a constructiilor,amenajarilor si plantatiilor, construindu-se in instrumentul de baza al realizarii disciplinei in constructie.

2..41 Regulamentul aferent Planului urbanistic general

Se elaboreaza de urgenta,o data cu Planul urbanistic general sau Planul zonal,P.U.G.si P.U.Z.,si impreuna cu regulamentele aferente devin o data cu aprobarea lor, acte de autoritate ale administratiei publice locale. Planurile de urbanism generale si regulamentele locale de urbanism ale localitatilor,se elaboreaza si se aproba de catre consiliile locale si cuprind norme obligatorii pentru autorizarea

22

Page 23: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

executarii constructiilor.Prin ordinul M.L.P.A.T. nr.80 /18.11.1996 s-a aprobat Ghidul cuprinzind precizari,detalieri si exemplificari,pentru elaborarea regulamentelor locale de urbanism,de catre consiliile locale. Regulamentul aferent Planului urbanistic general explica si detaliaza, sub forma unei prescriptii si recomandari,Planul urbanistic general,in vederea urmaririi si aplicarii acestuia.

Documentul cuprinde prescriptii si reglementari privind :

destinatia terenurilor in functie de zonele,subzonele sau unitatile de referinta,prevazute in planul urbanistic general, cu stabilirea folosintelor admise,cu conditii mari sau interzise ;

amplasarea constructiilor fata de principalelel artere de circulatie ;

asigurartea terenurilor pentru rezolvarea principalelor intersectii,in conditiile fluentei si sigurantei traficului ;

accesele la constructii,modul de organizare in interiorul terenurilor destinate pentru constructia locurilor de parcare in garaje aferente acestor accese si privind conditiile minimale de echipare edilitara ;

materiale de constructii si finisaj exterior,inclusiv pentru acoperisuri ;

spatiile publice privind mobilierul urban, standuri comerciale, reclame, imprejurimi ;

conditii de protectie a retelelor tehnico-edilitare si servitutiile impuse de catre acestea vecinatatilor

exploatarea si intretinerea spatiului public

protectia mediului , pentru constructiile existente si pentru cele supuse autorizarii

modul de utilizare a terenului prin eviddentierea coeficientului de utilizare a terenului (CUT) si procentului de ocupare a terenului (POT)

alte situatii specifice localitatii

Regulamentul aferent Planului urbanistic general poate fi structurat astfel :

-prescriptii si recomandari generale, la nivelul localitatyii ;

-prescriptii si recomandari specifice zonelor,subzonelor sau unitatilor teritoriale de referinta.

23

Page 24: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

2.42 Regulamentul aferent Planului urbanistic zonal

Regulamentul explica si detaliaza, sub forma unor prescriptii si recomandari, Planul urbanistic zonal, in vederea urmaririi aplicarii acestuia. El cuprinde reguli specifice de urbanism instituite in zona studiata, care pot completa sau detalia regulamentul aferent Planului urbanistic general, cu privire la :

- regimul de aliniere a constructiilor ;

- regimul de inaltime a constructiilor ;

- stabilirea acceselor la constructii ;

- modul de organizare arhitectural – urbanistic a fronturilor unor artere importante ;

- conditiile de amplasare, dimensionare, renovare sau restaurare a constructiilor in cadrul zonelor protejate ;

- indicii caracteristici privind utilizarea terenurilor ;

- stabilirea utilizarii unor categorii de materiale de constructii si finisaje ;

- modul de organizare a spatiilor publice ; mobilier urban, semnale, reclame, imprejurimi etc. ;

- exploatarea utilitatilor tehnico-edilitare, servicii urbane necesare ;

- tipuri de plantatii,specii sau alte caracteristici ale materialului saditor ;

- alte situatii specifice teritoriului studiat.

Regulamentul aferent Planului urbanistic zonal va cuprinde pe baza bilantului teritorial, un « Caiet de sarcini », in care vor fi evidentiate categoriile de lucrariprevazute pentru realizarea si punerea in functiune a obiectivelor, caracterizate cantitativ si calitativ, pentru asigurarea suportului necesar evaluarii.« Caietul de sarcini » se va intocmi si pentru planuri urbanistice de detaliu.

24

Page 25: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL

Acest tip de documentatii este supus unui regim juridic special instituit prin Ordonanta Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial..Astfel,potrivit art.7 al actului normativ,documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului pentru zonele care cuprind monumente istorice,care fac parte din Lista patrimoniului mondial si zonele lor de protectie,se elaboreaza,sau se actualizeaza prin includerea prevederilor si reglementarilor de urbanis si amenajarea teritoriului din programele de actiune si de protectie.Aprobarea planurilor zonale de amenajare a teritoriului si dupa caz,a planurilor urbanistice generale,sau zonale pentru localitati,sau,respectiv,zonele care cuprind monumentele istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial si zonele lor de protectie,se face prin hotarire a Guvernului.

1. Care sint categoriile lucrarilor care se autorizeaza.

2. Certificatul de urbanism – definitie

3. Elementele cuprinse in certificatul de urbanism

4. Autorizatia de Construire – Desfiintare - definitie , continut

5. Autorizatia de Construire – Desfiintare - perioada de valabilitate,

Ultimul capitol detaliaza procedura de autorizare cu cele doua componente ale sale certificatul de urbanism si autorizatia de construire.

Prima parte a capitolului este destinata certificatului de urbanism , continutul acestuia , modul in care se elibereaza si utilitate acestui act. In acest capitol sint prevazute si modalitatile in care regulamentul extras din documentatiile sint introduse in certificate.

Cea de-a doua parte a capitolui este destinata prezentarii Autorizatie de Construire – Desfiintare categoriile de lucrari pentru care este necesara emiterea autorizatiei si a celor pentru care nu este necesara emiterea autorizatiei. Deasemeni este detaliat continutul documentatiei necesare pentru obtinerea Autorizatie de Construire – Desfiintare.

25

Page 26: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

CAPITOLUL 3PROCEDURA DE AUTORIZARE

3.1. Categorii de lucrari In conformitate cu prevederile legii nr. 50/1991 modificata in octombrie 2004, autorizarea constructiior se face de catre prefecturi sau primarii, dupa caz, in functie de categoria de lucrari si tipurile de constructii, cu respectarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului.

In lege s-a instituit obligatia ca cererea pentru eliberarea autorizatiei de construire sa fie insotita de certificatul de urbanism.

Legea 50/2004 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor ;

Ordinul MLPAT 91/1991 prind aprobarea formularelor,a procedurii de autorizare si a continutului documentatiilor prevazute de legea 50/2004;

3.1.1.Categorii de lucrari care se autorizeaza

Art.3 – Autorizatia de constructie se elibereaza pentru :

a) lucrari de construire,reconstruire,modificare,extindere sau

26

Page 27: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

reparare a cladirilor de orice fel ;

b) lucrari de construire,reparare,protejare,restaorare,conservare,precum si orice alte lucrari,indiferent de valoarea lor,ce urmeaza a fi efectuate la constructii reprezentind monumente si ansambluri istorice,arheologice,de arhitectura,arta sau cultura,inclusiv cele din zonele lor de protectie ;

c) lucrari de construire,reconstruire,modificare,extindere sau reparare privind cai de comunicatie,dotari tehnico-edilitare subterane si aeriene,imprejmuiri si mobilier urban,amenajari de spatii verzi,parcuri piete si celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice ;

d) foraje si excavari necesare studiilor geotehnice si ridicarilor topografice,exploatari de cariera,balastiere,sonde de gaze si petrol si alte exploatari ;

e) constructii provizorii de santier necesare executarii lucrarilor de baza,daca nu au fost autorizate odata cu acestea ;

f) organizarea de tabere de corturi,casute sau de rulote ;

g) lucrari cu caracter provizoriu :chioscuri,tonete,cabine.spatii de expunere situate pe caile si in spatiile publice,corpuri si panouri de afisaj,firme si reclame.

Art.2 – Autorizatie de construire constituie actul de autoritate al administratiei locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege,referitoare la amplasarea,proiectarea,executarea si functionarea constructiilor.Autorizatia de construire se elibereaza in temeiul si cu respectarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,...

Art.5 – Cererea de eliberare a autorizatiei de construire va fi insotita de CERTIFICATUL DE URBANISM emis de organele prevazute la art.4.certificatul de urbanism trebuie sa cuprinda elementele privind regimul juridic,economic si tehnic al terenurilor si constructiilor.

3.1.2. Categorii de lucrari care se pot executa fara autorizatie

Art.8 – Se pot executa fara autorizarie de construire urmatoarele lucrari :

a) reparatii la acoperisuri,invelitori sau terase,cind nu se schimba forma acestora si materialele din care sint executate ;

b) reparatii si inlocuiri de timplarie interioara si exterioara,daca se pastreaza forma,dimensiunile golurilor si timplaria ;

c) reparatii si inlocuiri sobe de incalzit ;

d) zugraveli si vopsitorii interioare ;

27

Page 28: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

e) zugraveli si vopsitorii exterioare,daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirii situate pe arterele principale de circulatie ;

f) reparatii la instalatiile si echiparea tehnico-sanitara a cladirilor,fara implicatii asupra structurii de rezistenta sau a aspectului arhitectural al acestora.

Executarea fara autorizatie de construire a lucrarilor prevazute la art.8.lit.a)-f) nu se aplica in cazul monumentelor,ansamblurilor si siturilor istorice-conform Ordinului comun al MLPAT nr. 589/D/9.01.1992 siMinisterul Culturii nr. 130/23.01.1991.

2.Categorii de documentatii conform Legii 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

Planul amenajarii teritoriului P.A.T.

-P.A.T.N. - national

-P.A.T.2 ; P.A.T.1 ; P.A.T.J ; P.A.T.C/O/M –teritorial judetene, orasenesti,comunale

-P.A.T.L.- local

Plan urbanistic – PU.

-PUG.(general)

-PUZ.(zonal)

-PUD.(de detaliu.)

-PDL.(de dezvoltare locala)

Regulament urbanistic – RU

-RGU.

-RLU.(R-PUG)

-RU – PDL.

PCD.(prevederi cu caracter director) – strategia de dezvoltare si amenajare a teritoriului(national,zonal sau local;

- respectarea prevederilor cu caracter director pentru autoritatile administrative publice locale(consilii locale,primar,consiliu judetean,prefect) Aceste autoritati ale administratiei publice locale si centrale(APL+APC) au responsabilitatea punerii in practica a acestor prevederi – sint preluate in cadrul documentatiei de urbanism.

Prevederile cu caracter reglementator.

-se aplica direct asupra fiecarei parcele cadastrale(100mp.).Sint cuprinse in PU.si RN.- aceste documente sa aiba scara pentru reprezentarea parcelelor cadastrale.

28

Page 29: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

-peprezinta o baza pentru instanta – obligatorii pentru a fi operationale in justitie –forma scrisa.

PCD – element de fundamentare obligatoriu pentru elaborarea certificatului de urbanism si a diferitelor autorizatii.

 

3.2. Certificatul de urbanismIn conformitate cu prevederile legii nr.50/2004 autorizarea

executarii constructiilor se face de catre prefecturi si primarii,dupa caz in functie de categoria de lucrari si tipuri de constructii,cu respectarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului.In lege s-a instituit obligatia ca cererea pentru eliberarea autorizatiei sa fie insotita de certificatul de urbanism.

Certificatul de urbanism este actul emis de autoritatile administratiei publice locale prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic,economic si tehnic al unui imobil,stabilite prin evidentile existente si documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate. Solicitantul (orice persoana fizica sau juridica) obtine contra cost cerere tip de la sediul prefecturii sau primariei,dupa caz,o completeaza si o depune la registratura institutiei,insotita de dovada achitarii taxei.

Certificatul de urbanism se intocmestede catre compartimentul sau tehnicianul responsabil in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului din cadrul prefecturii sau primariei daca :

- cererea este adresata autoiritatilor administratiei publice localeindrituite sa elibereze certificatul ;

- formularul cererii este completat integral si corect ;

- se face dovada achitarii taxei legale ;

- elementelede identificare ale terenului sint suficiente.

Daca in urma analizarii cererii se constata ca nu se indeplinesc toate conditiile sus-mentionate, documentatia se restituie solicitantuluipentru refacere, in termen de 10 zile de la inregistrarea cererii, fara restituirea taxei.In situatiile in care emi=tentul certificatului de urbanism este prefectura, conform articolului 4 din legea 50/1991, este necesar avizul primariei pe al carei teritoriu administrativ este amplasat imobilul. Prefectura solicita avizul primarieiutilizind formularul model, in termen de 5 zile de la data inregistrarii cererii.Primaria va emite avizul utilizind formularul modelsi-l mva trimite la prefectura in terrmen de 10 zile de la primirea solicitarii ; in aviz se vor cuprinde datele necesare pentru completarea certificatului de urbanism.

Certificatul de urbanism se intocmeste pe baza

29

Page 30: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate,dupa cum urmeaza :

-pentru terenuri amplasate in localitati,pe baza planurilor urbanistice aprobate si a regulamentelor aferente acestora ;

-pentru terenuri amplasate in afara localitatilor,pe baza planurilor de amenajare a teritoriului municipiului,oraselor sau comunei, dupa caz,aprobate,si a regulamentelor aferente acestora.

In lipsa documentatiilor aprobate, certificatul de urbanism se intocmeste pe baza datelor rezultate din documentatiileexistente sau in curs de elabarare, sau pe baza practicii urbanistice`, cu avizul comisiei locale pentru urbanism si amenajare a teritoriului. In acest caz avizul se supune aprobarii consiulului autoritatilor administratiei publice locale, care garanteaza preluarea informatiei in documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului, in perioada de valabilitate a certificatului.

In conformitate cu art.nr.5 din legea 50/2004 ,certificatul de urbanism va cuprinde elemente privind :

Regimul juridic al imobilelor,cu referire la :

situarea terenurilor in intravilan sau in afara acestuia ;

dreptul de proprietate asupra imobilului si servitutile care graveaza asupra acestuia ;

extras din documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului (zone protejate,interdictii temporare sau definitive de construire, zone declarate de interes public etc.)

Regimul economic al imobilelor ,cu referire la :

folosinta actuala ;

destinatia stabilita prin documentatiile de urbanismsi de amenajare a teritoriului aprobate ;

reglementari fiscale specifice localitatii sau zonei respective ;

Regimul tehnic al imobilelor,cu referire la : procentul de ocupare a terenului(POT) coeficientul de utilizare a terenului(CUT) dimensiunile si suprafetele minime sau maxime ale parcelelor echiparea cu utilitati(apa,canalizare,energie electrica,energie

termica,etc.) circulatia pietonilor si autovehiculelor,accesele si parcajele

necesare alinierea terenului si a constructiilor fata de strazile adiacente

30

Page 31: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

terenului si distantele constructiilor fata de proprietatile vecine inaltimea constructiilor si caracteristicile volumetrice ale

acestora sistemul constructiv si principalele materiale de constructie

permise infatisarea constructiei- expresivitatea arhitecturala,echilibrul

compozitional,finisaje,etc. –daca aceasta este prevazuta in regulamentele aprobate

modul de executare al constructiilor

lucrarile conexe de interes public necesar functionarii obiectivului.

Certificatulde urbanism se elibereaza solicitantului si se transmite primariei interesate, direct,sau prin posta cu confirmare de primire, in termen de 30 zile de la data inregistrarii cererii.

Lista certificatelor de urbanism emise este publica, putind fi consultata de catre cei interesati la sediul prefecturii sau primariei emitente, dupa un program care se afiseaza.

Pentru acelasi imobil se pot elibera mai multe certificate de urbanism, mai multor solicitanti ale caror cereri pot avea interese identice sau diferite.

Pentru imobilele situate pe terenuri cu destinatie speciala , nu se elibereaza certificate decit solicitantilor care prezinta dovada titlul asupra acestor imobile .

Valabilitatea certificatului de urbanism se stabileste de catre emitent, intr-un interval de la 3 la 24 luni incepind cu data emiterii sale, in functie de caracteristicile urbanistice ale zonei in care se afla imobilul.In interiorul perioadei de valabilitate fixate,toate certificatele de urbanism emise au aceiasi putere,indiferent de emitent. In situatia impusa de complexitatea lucrarilor enuntate si de pozitia terenului in ansamblul localitatii si teritoriului,emitentul certificatului de urbanism poate aprecia ca necesara completarea documentatiilor care insotesc cererea pentru eliberarea autorizartiei de construire cu unele avize si studii,cum sint :

planul urbanistic zonal sau de detaliu ;

studii de specialitate :de impact,de circulatie,de restaurare,detalii de arhitectura etc.

avizul comisiei locale pentru urbanism si amenajare a teritoriului asupra proiectului,in cazul unor cladiri reprezentative,al unor ansambluri,terenuri situate la zone centrale sau in zone protejate ;

avize de specialitate din pertea administratorilor de utilitati subterane si a organismelor de specialitate din teritoriul respectiv(supravegherea si protectia mediului natural,protejarea si

31

Page 32: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

conservarea monumentelor,ansamblurilor si siturilor istorice,de arta si arhitectura,promovarea comertului si turismului,etc.)

avizul geotehnic la constructiile cu un grad mare de complexitate sau care se fundeaza in conditii dificile.

In cazul in care lucrarile intentionate sau amplasamentul acestora conduc la o situatie cu un grad ridicat de complexitate, autoritatile administratiei publice locale pot solicita prin certificatul de urbanism instituirea unui concurs pentru proiectarea acestora ;organizarea concursului se face prin grija autoritatilor administratiei locale. In aceste cazuri pentru fundamentarea avizului Comisiei locale pentru urbanism si amenajare a teritoriului, prin certificatul de urbanism se poate impune consultarea publica asupra proiectului, privind probleme de amplasare, de solutionare functionala sau estetica. Consultarea publica se organizeaza de autoritatile administratiei publice locale.

3.3 Autorizatia de construire - desfiintareAutorizatia de construire /desfiintare se elibereaza

pentru acele categorii de lucrari stabilite prin art.3 legea nr.50/2004,care sint precizate de solicitantin cererea sa .Solicitantul va depune la prefectura sau primaria care a emis certificatul de urbanism,urmatoarele :

cererea de eliberare a autorizatiei de construire/desfiintare –formular tip obtinut contra cost de la prefectura sau primarie (1 exemplar in cazul in care eliberarea autorizatiei se face de primarie ;2 exemplare cind se face de prefectura)

documentatia necesara eliberarii autorizatiei de construire/desfiintare (2 exemplare ) formata din :certificatul de urbanism,dovada titlului asupra terenului si a constructiilor(titlu de proprietate sau act de concesiune care confera dreptul de construire) ;proiectul pentru autorizatia de construire ;

Titularul autorizatiei de construire /desfiintare poate fi persoana fizica sau juridica detinatoare a unui titlu care-i confera dreptul de construire /desfiintare si care solicita fie direct,pintr-un inputernicit,eliberarea acestei autorizatii.Imputernicit poate fi proiectantul,antreprenorul,orice persoana fizica sau juridica,in conditiile legii.

Autorizatia de construire / desfiintare se intocmeste de catre compartimentul sau tehnicianul responsabil in domeniul urbanismuluin si al amenajarii teritoriului din cadrul prefecturii sau primariei,daca :

cererea este adresata autoritatii administratiei publice locale indrituita sa elibereze autorizatii ;

32

Page 33: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

formularul cererii si adresa acesteia sint completate integral si corect ;

certificatul de urbanism este valabil si scopul eliberarii sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare ;

dovada titlului solicitantului asupra terenului si a constructiilor este conforma prevederii legale ;

documentatia necesara eliberarii autorizatiei de construire / desfiintare este completa , cuprinzind si avizele si studiile aprobate cerute prin certificatul de urbanism ;

se face dovada achitarii taxei legale.

In cazul in care autoritatile administratiei publice locale finanteaza si realizeaza obiective de interes public, pe teritorii care le apertin, nu este necesar anexarea la cerere a dovezii titlului asupra terenului.

Daca in urma analizarii cererii si a documentatiei prezentate se constata ca nu se indeplinesc toate conditiile sus mentionate, documentatia se restituie solicitantuluiin termen de zece zile de la data inregistrarii cererii, fara restituirea taxelor.

In situatia in care emitentul autorizatiei de construiire- desfiintare este prefectura, conform art. 4 din legea nr 50/2004 este necesar avizul primariei pe al carui teritoriu administrativ este situat terenul pe care se solicita executarea lucrartilor.

Verificarea cererii pentru autorizatiei de construire- desfiintare si a documentatiilor care o insotesc , consta din examinarea modului in care prevederile documentatiei si datele inscrise in anexa cererii respecta :

datele si conditiile inscrise in certificatul mde urbanism

conditiile inscrise in avizele si expertizele de specialitate

prevederile avizelor eliberata de eurtoritatilor administratiei publice locale ( in cazul in care prin certificatul de urbanism a fost impusa obtinerea avizului Comisiei locale pentru urbanism si amenajare a teritoriului este necesara confruntarea documentatiei necesare eliberarii autorizatiei de construiire- desfiintare,cu cea avizata)

prevederile legale referitoare la proprietate

reglementarile tehnice cu privire la intocmirea si continutul proiecatului, destinatia , alcatuirea constructiei sub raport constructiv si al echiparii, functional si estetic

prevederile legale cu privire la abilitarea proiectantilor si verificatorilor proiectului care raspund de urmatoarele exigenta de calitate ale constructiei :

33

Page 34: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dimanice, inclusiv seismice ; siguranta in exploatare ; siguranta la foc ; sanatatea oamenilor si protectia mediului ; izolatia termica, hihrofuga si economia de energie, protectia impotriva zgomotului

reglementarile tehnice privitoare la executarea lucrarilor.

Conditiile pe care le poate pune emitentul autorizatiei,constau din aplicarea normelor generale si locale cu privire la documentatia prezentata pe perioada executarii lucrarilor autorizate :

amplasarea ,destinatia,alcatuirea constructiva si functionala,precum si infatisarea constructiei ;

utilizarea domeniului public(accese in zona santierului,stationari ale utilajelor,inchideri ale drumurilor publice,devieri ale circulatiei auto sau pietonale,protectia circulatiei,executarea unor drumuri provixorii,folosirea unor elemente de reclama,etc,) ;

protejarea proprietatilor particulare invecinate ;

protectia sanitara si sociala in situatiacazarii unor muncitori sezonieri(executarea de baracamenta,grupuri sociale,grupuri sanitare,dotari de toate tipurile in cazul unui numar mai mare de muncitori,plata serviciilor suplimentare prestate de unitatile existente etc.) ;

protectia mediului pe durata executarii lucrarilor autorizate ;

prevenirea si stingerea incendiilor.

Autorizatia lucrarilor de interventie urgenta,in cazuri de avarii, calamitati si alte evenimente extraordinare, se face imediat de catre prefecturi sau primarii, potrivit competentelor stabilite prin lege, urmind ca documentatia legala sa fie definitiva pe parcursul sau la inchiderea executarii lucrarii.

Perioada de valabilitate a autorizatiei de construire /desfiintare este intervalul de timp in interiorul caruia este obligatoriu inceperea lucrarilor autorizate.Acest interval de timp se stabileste de catrew emitentul autorizat in functie de interesul public si de gradul de complexitate a lucrsrii ;perioada de valabilitate nu poate depasi 12 luni de la eliberarea autorizatiei. Neinceperea lucrarilor in perioada de valabilitate conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei.

Autorizatia de construire /desfiintare isi pierde valabilitatea si in situatia in care se modifica conditiile,datele sau continutul documentatiei ce au stat la baza eliberarii acesteia,fiind necesara eliberarea unor noi autorizatii

Durata executarii lucrarilor se stabileste de catre emitentul autorizatiei pe baza datelor inscrise in cerere ; tinind seama de

34

Page 35: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

interesul public si de gradul de complexitate a lucrarilor, emitentul autorizatiei poate reduce durata executarii lucrarilor fata de cea solicitata.In conformitate cu art.34 din legea 50/1991 in cazul in care constructia nu a fost executata integral la termenul stabilit, autorizatia de contruire/desfiintare se poate prelungi o singura data , cu cel mult un an.

Posibilitatea de prelungire a autorizatiei se apreciaza de emitentul acesteia, in raport cu :

-Interesul public,complexitatea lucrarilor autorizate, stadiul executarii lucrarilor, cauzele care au dus la nerespectarea duratei prevazute in autorizatie. Solicitarea prelungirii autorizatiei se face de catre titularul acesteia cu cel putin 15 zile inainte de termenul stabilit pentru executarea integrala a lucrarilor.

Emitentul autorizatiei examineaza solicitarea si comunica decizia sa in maximul 15 zile de la depunerea solicitarii ;prelungirea valabilitatii autorizatiei reprezinta ultimul termen pentru executarea integrala a lucrarilor si se inscrie in formularul initial.

Nesolicitarea prelungirii autorizatiei in conformitate cu cele de mai sus, sau neincheierea executarii lucrarilor la termenul stabilit prin autorizatiesau prin prelungirea acesteia, conduc la pierderea valabilitatii autorizatiei. In aceasta situatie continuarea lucrarilor se poate face numai dupa eliberarea, in conditiile legii, a unei autorizatii de construire.

Lista autorizatiei de construire/desfiintare se afiseaza la sediul primariei pe al carei teritoriu administrativ s-a eliberat autorizatia respectiva si la sediul prefecturii pentru autorizatiile emise de aceasta.Autorizatia de construire / desfiintare este publica, putind fi consultata atit la sediul primariei cit si la sediul prefecturii, dupa un program care se afiseaza.

Documentatia care a stat la baza eliberarii autorizatiei, poate fi consultata la emitent, dupa acelasi program.Inainte de inceperea lucrarilor autorizate, titularul autorizatiei este obligat :

- sa anunte in scris pe emitentul autorizatiei cu cel putin 5 zile inaintea inceperii lucrarilor autorizarte ;

- sa anunte in scris Inspectia de stat pentru Calitatea Constructiilor, cu cel putin 30 zile inaintea inceperii lucrarilor autorizate, potrivit formularelor de instiintare.

35

Page 36: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

1. Documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism – definire , rol.2. Caracteristici ale documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului.3. Modalitatea de elaborare a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului.4. Care sint categoriile de documentatii ce privesc autorizarea executarii constructiilor.5. Care este modalitate de avizare a documentatiilor de urbanism

6. Planul Urbanistic General – rol, obiective

7. Planul Urbanistic General – continut

8. Planul Urbanistic zonal – rol, obiective

9. Planul Urbanistic zonal – continut

10. Planul Urbanistic de Detaliu – rol, obiective

11. Planul Urbanistic de Detaliu – rol, obiective

Care sint categoriile lucrarilor care se autorizeaza.

Certificatul de urbanism – definitie

Elementele cuprinse in certificatul de urbanism

Autorizatia de Construire – Desfiintare - definitie , continut

Autorizatia de Construire – Desfiintare - perioada de valabilitate,

36

Page 37: Amenajarea Teritoriului Si Urbanism

37