AI/ ,~., ACTUL CONSTITUTIV al€¦ · ,_ ~~ - actualizat ladata de 28.02.2017 - ~. Asociaţii: 1....

9
AI/ ,~., ACTUL CONSTITUTIV al .: s~ia iei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de ~. • alimentare cu apa şi de canaliza re A w '~,.. * •.~. ,1 "ASOCIAŢIA DE APA SIBIU" ,_ ~~ - actualizat la data de 28.02.2017 - ~. Asociaţii: 1. Judeţul Sibiu, prin Consiliul Judeţean Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. G-ral Magheru nr. 14, judeţul Sibiu, reprezentat de Gheorghe Sterp- Vingărzan, în calitate de consilier în Consiliul Judeţean Sibiu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 148/2016; DUPLICA 2. Municipiul Sibiu, prin Consiliul Local al Municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, judeţul Sibiu, reprezentat de Corina Bokor, în calitate de viceprimar al Municipiului Sibiu, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.207/2016; 3. Oraşul Avrig, prin Consiliul Local al oraşului Avrig, cu sediul în Avrig, str. Gheorghe Lazăr nr.10, judeţul Sibiu, reprezentat de David Adrian Dumitru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Avrig nr. 13/83/2016; 4. Oraşul Ocna-Sibiului, prin Consiliul Local al oraşului Ocna Sibiului, cu sediul în Ocna Sibiului, str. Piata Traian nr. 6, judeţul Sibiu, reprezentat de George-Claudiu Predescu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Ocna -Sibiului nr. 52/2016; 5. Oraşul Cisnădie, prin Consiliul Local al oraşului Cisnădie, cu sediul în Cisnădie, str. Piata Revoluţiei nr. 1, judeţul Sibiu, reprezentat de Otilia Man, în calitate de administrator public, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Cisnădie nr. 100/2016; 6. Comuna Şura Mică, prin Consiliul Local al comunei Şura Mică, cu sediul în Şura Mică, str. Principalănr. 103, judeţul Sibiu, reprezentat de Valentin Ristea, în calitate de primar, legal împuternicit-în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Şura Mică nr. 66/2016; 7. Comuna Sadu, prin Consiliul Local alcomunei Sadu, cu sediul în Sadu, str. LM. Klein, nr. 36, judeţul Sibiu, reprezentat de Ion Popica, în calitate de consilier local, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Sadu nr.60/2016; 8. Comuna Poiana Sibiului, prin Consiliul Local al comunei Poiana Sibiului, cu sediul în Poiana Sibiului, str.Vadu nr. 412, judeţul Sibiu, reprezentat de Ilie Dăncilă, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Poiana Sibiului nr. 43/2016; NI.,. :r~~ . ~. iiiC t- . .r " ~ . ~~ .,.f\.~ ,~ _ ..• PageIl

Transcript of AI/ ,~., ACTUL CONSTITUTIV al€¦ · ,_ ~~ - actualizat ladata de 28.02.2017 - ~. Asociaţii: 1....

 • AI/,~., ACTUL CONSTITUTIV al

  .: s~ia iei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de~. • alimentare cu apa şi de canaliza reA w'~,..* •.~. ,1 "ASOCIAŢIA DE APA SIBIU"

  ,_ ~~ - actualizat la data de 28.02.2017 -~.

  Asociaţii:1. Judeţul Sibiu, prin Consiliul Judeţean Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. G-ral

  Magheru nr. 14, judeţul Sibiu, reprezentat de Gheorghe Sterp- Vingărzan, în calitatede consilier în Consiliul Judeţean Sibiu, legal împuternicit în acest scop prinHotărârea Consiliului Judeţean nr. 148/2016;

  DUPLICA

  2. Municipiul Sibiu, prin Consiliul Local al Municipiului Sibiu, cu sediul înSibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, judeţul Sibiu, reprezentat de Corina Bokor, în calitatede viceprimar al Municipiului Sibiu, legal împuternicită în acest scop prin HotărâreaConsiliului Local al Municipiului Sibiu nr.207/2016;

  3. Oraşul Avrig, prin Consiliul Local al oraşului Avrig, cu sediul în Avrig, str.Gheorghe Lazăr nr.10, judeţul Sibiu, reprezentat de David Adrian Dumitru, încalitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local aloraşului Avrig nr. 13/83/2016;

  4. Oraşul Ocna-Sibiului, prin Consiliul Local al oraşului Ocna Sibiului, cu sediulîn Ocna Sibiului, str. Piata Traian nr. 6, judeţul Sibiu, reprezentat de George-ClaudiuPredescu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin HotărâreaConsiliului Local al oraşului Ocna -Sibiului nr. 52/2016;

  5. Oraşul Cisnădie, prin Consiliul Local al oraşului Cisnădie, cu sediul înCisnădie, str. Piata Revoluţiei nr. 1, judeţul Sibiu, reprezentat de Otilia Man, încalitate de administrator public, legal împuternicită în acest scop prin HotărâreaConsiliului Local al oraşului Cisnădie nr. 100/2016;

  6. Comuna Şura Mică, prin Consiliul Local al comunei Şura Mică, cu sediul înŞura Mică, str. Principalănr. 103, judeţul Sibiu, reprezentat de Valentin Ristea, încalitate de primar, legal împuternicit-în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local alcomunei Şura Mică nr. 66/2016;

  7. Comuna Sadu, prin Consiliul Local alcomunei Sadu, cu sediul în Sadu, str.LM. Klein, nr. 36, judeţul Sibiu, reprezentat de Ion Popica, în calitate de consilierlocal, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comuneiSadu nr.60/2016;

  8. Comuna Poiana Sibiului, prin Consiliul Local al comunei Poiana Sibiului, cusediul în Poiana Sibiului, str.Vadu nr. 412, judeţul Sibiu, reprezentat de Ilie Dăncilă,în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Localal comunei Poiana Sibiului nr. 43/2016;

  NI.,.

  :r~~ .~.iiiCt-. .r

  " ~ .~~.,.f\.~,~_ ..•PageIl

 • 9. Comuna Păuca, prin Consiliul Local al comunei Păuca, cu sediul în Păuca, Astr. Principală nr. 172, judeţul Sibiu, reprezentat de Niculae Dancu, în calitate d? ~p:,imar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei • ~Pauca nr. 62/2016; •

  10. Comuna Şura Mare, prin Consiliul Local al comunei Şura Mare, cu sediul înŞura Mare, str. Principală nr. 252, judeţul Sibiu, reprezentat de Cornel Liviu Marin,în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Localal comunei Şura Mare nr. 59/2016;

  11. Comuna Loamneş, prin Consiliul Local al comunei Loamneş, cu sediul înLoamneş, str. Principală nr. 203, judeţul Sibiu, reprezentat de Maria Greavu, încalitate de primar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Localal comunei Loamneş nr. 49/2016;

  12. Comuna Vurpăr, prin Consiliul Local al comunei Vurpăr, cu sediul înVurpăr, str. Principală nr 455, judeţul Sibiu, reprezentat de Bobeş Lidiea, în calitatede consilier primar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Localal comunei Vurpăr nr. 45/2016;

  13. Comuna Ludoş, prin Consiliul Local al comunei Ludoş, cu sediul în Ludoş,str. Principală nr. 73, judeţul Sibiu, reprezentat de Ilie Berghezan, în calitate deprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comuneiLudoş nr. 32/2016;

  14. Comuna Apoldu de Jos, prin Consiliul Local al comunei Apoldu de Jos, cusediul în Apoldu de Jos, str. Principală nr.72, judeţul Sibiu, reprezentat de IoanNicoară în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin HotărâreaConsiliului Local al comunei Apoldu de Jos nr. 41/2016;

  15. Comuna Răşinari, prin Consiliul Local al comunei Răşinari, cu sediul înRăşinari, str. Octavian Goga nr. 1520, judeţul Sibiu, reprezentat de Bogdan Bucur, încalitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local alcomunei Răşinari nr. 81/2016;

  16. Comuna Roşia, prin Consiliul Local al comunei Roşia, cu sediul în Roşia,str. Principală nr. 22, judeţul Sibiu, reprezentat de Ioan David, în calitate de primar,legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Roşia nr.10/2016;

  17. Comuna Slimnic, prin Consiliul Local al comunei Slimnic, cu sediul înSlimnic, str.Principală nr. 6, judeţul Sibiu, reprezentat de Ioan Şurean, în calitate deprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comuneiSlimnic nr. 58/2016; j

  '~I

  Page 12

  ~

 • iI-.\",Â/~)t8. Comuna Şelimbăr, prin Consiliul Local al comunei Şelimbăr, cu sediul îna, '. _~ih1 ăr, s:r. Mihai Yitea~u nr. 234, jude~l Sibiu, ~e~rezentat de Gri?ore R~z;an~&i>la , avand funcţia de mspector, legal împuternicit m acest scop pnn Hotarareael· ~ .co~.· lui Local al comunei Şelimbăr nr. 56/2016;

  ~ * ~f t~'l':\~~. Oraşul Miercurea Sibiului, prin Consiliul Local al oraşului MiercureaI • \ . iului, cu sediul în Miercurea Sibiului, str. Ilie Măcelariu nr. 48, judeţul Sibiu

  reprezentat de Horaţiu Dumitru Banciu, în calitate de administrator public, legalal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Miercurea

  Sibiului nr. 60/2016;

  n

  ş,e1

  il

  na

  n

  r,r.

  ne

  20. Comuna Cristian, prin Consiliul Local al comunei Cristian, cu sediul înCristian, str I nr. 1, judeţul Sibiu, reprezentat de Ioan Seuchea, în calitate de primar,legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Cristiannr.58/2016;

  21. Municipiul Făgăraş, prin Consiliul Local al municipiului Făgăraş, cu sediulîn Făgăraş, str. Republicii nr. 3, judeţul Braşov, reprezentat de Radu Dan Stelea, încalitate de consilier local, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea ConsiliuluiLocal al Municipiului Făgăraş nr. 26/2016;

  22. Judeţul Braşov, prin Consiliul Judeţean Braşov, cu sediul în Braşov, str.Eroilor nr. 5, judeţul Braşov, reprezentat de Nicolae Săcuiu, având funcţia de directorexecutiv, legal imputernicit în acest scop prin Dispoziţia Consiliului Judeţean Braşovnr. 138/2016;

  23. Comuna Poplaca, prin Consiliul Local al comunei Poplaca, cu sediul înPoplaca, str. Principală nr. 572, judeţul Sibiu, reprezentat de Vasile Budin, în calitatede primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local alcomunei Poplaca nr. 49/2016;

  24. Comuna Racoviţa, prin Consiliul Local al comunei Racoviţa, cu sediul înRacoviţa, str. Principală nr. 416, judeţul Sibiu, reprezentat de Simion Olariu, încalitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local alcomunei Racoviţa nr. 47/2016;

  25. Comuna Gura Râului, prin Consiliul Local al comunei Gura Râului, cusediul în Gura Râului, nr. 566, judeţul Sibiu, reprezentat de Călin Gheorghe, încalitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local alcomunei Gura Râului nr.43/2016;

  26. Comuna Tilişca, prin Consiliul Local al comunei Tilişca, cu sediul înTilişca, str. Principală nr. 531, judetul Sibiu, reprezentat de Vasile Cîmpean, în

  .::--~ . te de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local alc~ i Tilişca nr.55/2016;.-.•,...a

  . i' *~fi~tf.".,~~~."1,.'~-

  Page 13

 • 27. Comuna Beclean, prin Consiliul Local al comunei Bec1ean, cu sediul înBeclean, nr. 196, judeţul Braşov, reprezentat de Anca Maria Trambitas, în calitate deviceprimar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Icomunei Beclean nr. 13/2016; • il

  128. Oraşul Sălişte, prin Consiliul Local al oraşului Sălişte, cu sediul în oraşul -.!

  Sălişte, str. Ştează, nr. 9, judeţul Sibiu, reprezentat de Horaţiu-Dumitru Răcuciu, încalitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local aloraşului Sălişte nr. 86/2016;

  29. Comuna Voila, prin Consiliul Local al comunei Voila, cu sediul în Voila, str.Principală, nr. 124, judeţul Braşov, reprezentat de Liviu PIesa, în calitate de consilierlocal; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comuneiVoila nr. 13/2016;

  30. Comuna Lisa, prin Consiliul Local al comunei Lisa, cu sediul în Lisa, str.Principală, nr. 194, judeţul Braşov, reprezentat de Adrian Mircea Guşeilă, în calitatede consilier local, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local alcomunei Lisa nr. 10/2016;

  31. Comuna Mândra, prin Consiliul Local al comunei Mândra, cu sediul înMândra, str. Pricipală, nr. 364, judeţul Braşov, reprezentat de Ioan Şerban Taflan, încalitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local alcomunei Mândra nr. 9/2016;

  32. Comuna Recea, prin Consiliul Local al comunei Recea, cu sediul în Recea,str. Principală, nr. 42, judeţul Braşov, reprezentat de Mioara Biţiu, în calitate deviceprimar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local alcomunei Recea nr. 9/2016;

  Denumiţi colectiv asociaţii şi individual asociatul, s-au asociat şi au înfiinţatAsociaţia de dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul dealimentare cu apa şi de canalizare " Asociaţia de Apă Sibiu" (denumita în continuareAsociaţia), în conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale nr.215/2001 , republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare, ale Legii serviciilorcomunitare de utilitati publice nr. 51/2006 , cu modificarile şi completarile ulterioare,ale Legii serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare nr. 24112006 , cumodificarile şi completarile ulterioare, şi ale Ordonantei Guvernului nr. 2612000 cuprivire la asociaţii şi fundaţii, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr.246/2005 .

  APage 14 (

  ţ

 • r.er

  tr.teal

  înînal

  a,deal

  atdere

  ediul

  în România, Municipiul Sibiu, str. Andrei Şaguna, nr. 9, judeţul Sibiu.

  IV. Durata

  Asociaţia este constituita pe o durata nedeterminata, începând cu data înscrieriisale în Registrul asociaţii lor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecatoriei Sibiu.

  V. Voinţa de asociere/scopul Asociaţiei

  (1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociaţii îşi exprima voinţa de a seasocia în cadrul Asociaţiei "Asociaţia de Apă Sibiu ", constituita în scopul înfiinţării,organizarii, reglementării, finanţării, exploatarii, monitorizării şi gestionării în comuna serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare (denumit în continuare Serviciul)pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şirealizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regionaldestinate înfiinţării, modernizarii şi/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilităţipublice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

  (2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, înbaza unui contract de delegare a gestiunii, atribuit direct, conform prevederilor art.31/\ 1 din Legea nr. 5112006 , cu modificarile şi completarile ulterioare, şi ale art.21/\ 1 din Legea nr. 24112006, cu modificarile şi completarile ulterioare, unui operatorregional, astfel cum este acesta definit de act. 2 lit. g/\1) din Legea nr. 5112006 , cumodificarile şi completarile ulterioare, al carui capital social va fi deţinut integral deunităţi administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei.

  VI. Patrimoniul iniţialPatrimoniul Asociaţiei este de 9.900 lei, constituit din contribuţia în numerar a

  asociaţilor, dupa cum urmeaza:300 lei - judeţul Sibiu;300 lei - municipiul Sibiu;300 lei - oraşul Avrig;300 lei - oraşul Ocna-Sibiului;300 lei - oraşul Cisnădie300 lei - comuna Şura Mică300 lei - comuna Sadu

  _... 300 lei - comuna Poiana Sibiului"'--~1 00 lei - comuna Păuca

  \..!•

  l' *~.·r.Ll~~~. 1 \

  Page 15

 • 300 lei - comuna Şura Mare300 lei - comuna Loamneş300 lei - comuna Vurpăr300 lei - comuna Ludoş300 lei - comuna Apoldu de Jos300 lei - comuna Răşinari300 lei - comuna Roşia300 lei - judeţul Brasov300 lei - comuna Slimnic300 lei - comuna Şelimbăr;300 lei - oraşul Miercurea Sibiului;300 lei - comuna Cristian300 lei - municipiul Făgăraş,300 lei - comuna Poplaca,300 lei - comuna Racoviţa,300 lei - comuna Gura Râului;300 lei - comuna Tilişca;300 lei - comuna Beclean;300 lei - oraşul Sălişte;300 lei - comuna Voila;300 lei - comuna Lisa;300 lei - comuna Mândra;300 lei - comuna Recea;300 lei - comuna Hârseni.

  (2) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt urmatoarele:a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi

  alte contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre;b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;c) donaţii, sponsorizari sau legate;d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociaţiei.(3) Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice.

  VII. Organe de conducere, administrare şi control

  Conducerea AsociaţieiAdunarea generala este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi

  reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative aleacestora.

  Au calitate de membri ai adunarii generale:dl Gheorghe Sterp- Vingărzan, numit de Consiliul Judeţean Sibiu;d-na Corina Bokor, numită de Consiliul Local al Municipiului Sibiu;dl David Adrian Dumitru, numit de Consiliul Local al oraşului Avrig;

 • Administrarea AsociaţieiConsiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din

  preşedintele Asociaţiei şi încă 6 (şase) membri numiţi de adunarea generala, pe operioada de 4 ani (patru ani).

  II ••.~ .,~~1- Page 17D

  * ~~~o/W

  Şi

  oţiale

  dl George-Claudiu Predescu, numit de Consiliul Local al oraşului OcnaSibiului;

  d-na Otilia Man, numită de Consiliul Local al oraşului Cisnădie,dl Valentin Ristea, numit de Consiliul Local al comunei Şura Mică,dl Ion Popica, numit de Consiliul Local al comunei Sadu,dl Ilie Dăncilă, numit de Consiliul Local al comunei Poiana Sibiului,dl Niculae Dancu, numit de Consiliul Local al comunei Păuca,dl Cornel Liviu Marin, numit de Consiliul Local al comunei Şura Mare,d-na Maria Greavu, numită de Consiliul Local al comunei Loamneş,d-na Bobeş Lidiea, numită de Consiliul Local al comunei Vurpăr,dl Ilie Berghezan, numit de Consiliul Local al comunei Ludoş,dl Ioan Nicoară, numit de Consiliul Local al comunei Apoldu de Jos,dl Bogdan Bucur, numit de Consiliul Local al comunei Răşinari,dl Ioan David, numit de Consiliul Local al comunei Roşia,dl Ioan Şurean, numit de Consiliul Local al comunei Slimnic,dl Grigore Răzvan Nicolae, numit de Consiliul Local al comunei Selimbăr,dl Horaţiu Dumitru Banciu, numit de Consiliul Local al oraşului Miercurea

  Sibiului,dl Ioan Seuchea, numit de Consiliul Local al comunei Cristiandl. Radu Dan Stelea , numit de Consiliul Local al Municipiului Făgăraş,dl. Nicolae Săcuiu, numit de Consiliul Judeţean Braşov,dl. Vasile Budin, numit de Consiliul Local al comunei Poplaca,dl. Simion Olariu, numit de Consiliul Local al comunei Racoviţa,dl. Călin Gheorghe, numit de Consiliul Local al comunei Gura Râului;dl. Vasile Cîmpean, numit de Consiliul Local al comunei Tilişca;d-na Elena Marinescu, numită de Consiliul Local al comunei Bec1ean;dl. Horaţiu-Dumitru Răcuciu, numit de Consiliul Local al oraşului Sălişte.dl. Liviu PIesa, numit de Consiliul Local al comunei Voila;dl. Gheorghe Moga, numit de Consiliul Local al comunei Lisa;dl. Ioan Şerban Taflan, numit de Consiliul Local al comunei Mândra;d-na Mioara Biţiu, numită de Consiliul Local al comunei Recea;

  Adunarea generala alege dintre membrii sai preşedintele Asociaţiei, care areatribuţiile prevăzute în statutul Asociaţiei şi care reprezinta Asociaţia în raporturile cuterţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel.

  Dna CORINA BOKOR este Preşedinte al Asociaţiei de DezvoltareIntercomunitară "Asociaţia de Apă" Sibiu, pentru un mandat de 4 (patru) am,conform Hotarârii nr. 35 din 20.09.2016.

 • Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea )l:ri~cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprez ~arliprin rotaţie. i:

  Sunt numiţi în calitate de membri ai consiliului director:- Corina Bokor - Preşedintele Asociaţiei - domiciliată în Sibiu, str. R o

  12, se E, et 4, ap 90, posesoare a CI seria SB nr 335236, eliberată de SPCLEla data de 27.02.2007; •

  - Predescu George Claudiu, primarul oraşului Ocna-Sibiului, domiciliat ...•1-=---'-Ocna-Sibiului, str. Speranţei nr 7, posesor al CI seria SB nr. 445398, eliberată deSPCLEP Ocna Sibiului la data de 16.10.2009;

  - Niculae Dancu - primarul comunei Păuca, domiciliat în comuna Păuca, nr.393, judeţul Sibiu, posesor al CI seria SB nr. 727420, eliberată de la data de SPCLEPOcna Sibiului la data de 25.09.2015;

  - Ilie Berghezan - primarul comunei Ludoş, domiciliat în comuna Ludoş, nr.308, judeţul Sibiu, posesor al CI seria SB nr. 334053, eliberată de SPCLEP MiercureaSibiului la data de 20.02.2007;

  - David Adrian Dumitru - primarul oraşului Avrig, domiciliat în oraş Avrig,str. Gheorghe Lazăr, nr. 89, judeţul Sibiu, posesor al CI seria SB nr. 681390, eliberatăde SPCLEP Avrig la data de 07.10.2014;

  - Vasile Budin - primarul comunei Poplaca, domiciliat în comuna Poplaca, nr.409, judeţul Sibiu, posesor al CI seria SB nr. 426621, eliberată de SPCLEP Sibiu ladata de 19.05.2009.

  - Otilia Man - administratorul public al oraşului Cisnădie, domiciliată în Sibiu,str. Câmpului nr. 15, ap. 1, judeţul Sibiu, posesoare a CI seria SB nr. 680074,eliberată de SPCLEP Sibiu la data de 30.09.2014.

  Controlul financiar intern al AsociaţieiControlul fmanciar al Asociaţiei este asigurat de societatea de audit financiar

  SC FISCAL SMAR T CONSUL TING S.R.L., cu sediul social în Municipiul Sibiu,str. Ştrandului, nr. 10, ap. 28, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pelângă Tribunalul Sibiu sub nr. 132/589/2001, cod de identificare fiscală RO14212186, nr. Autorizaţie C.A.F.R. 177, tel/fax: 0269225519, numită de AdunareaGenerala a Asociaţilor, pentru o perioada de 3 (trei) ani.

  VIII. Pentru desfăşurarea procedurilor prevăzute de lege pentru înregistrareamodificărilor Actului Constitutiv al Asociaţiei de Apă Sibiu la Registrul Asociaţiilorşi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Sibiu, se împutemiceşte dl CaiusConstantin Flavius Stănicescu, domiciliat în Municipiu Sibiu, str. Calea Guşteriţei nr32, posesor al CI seria SB nr. 637081, CNP 1771109323963.

  Asociaţia de dezvoltare intercomunitarâ de utilităţi publice pentruserviciul de alimentare cu apă şi de canaliza re " ASOCIAŢIA DE APĂ SIBIU"

  prin Preşedin teCORINA BOKOR

 • Redactat de parte şi autentificat de Societatea Profesională Notarială Tolciu - notarpublic Tolciu Tudor-Flaviu din Sibiu, str. Banatului, nr. 9, jud. Sibiu, Într-un exemplaroriginal, care rămâne la arhiva biroului notarial şi şapte duplicate, din care unul rămâne înarhiva biroului notarial şi şase au fost eliberat părţii. ---------------------------------------------------

  - autentificarea-

  ROMÂN IAUNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

  CAMERA NOTARILOR PUBLICI ALBA - IULIASOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ TOLCIU

  Sediul: Sibiu, str. Banatului, nr. 9, Judeţul SibiuLicenţă de funcţionare nr.3004/2631/16.12.2013

  Înregistrat la Curtea de Apel Alba - Iulia sub nr.45/28.01.2008TeI./Fax: 0269/215668 ; Mobil: 0721/252700 ; 0748/100862 ; 07241584604

  E-mail: [email protected]

  ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. S~I()Anul 2017, Luna martie, Ziua 09

  La cererea părţii, eu, TOLCIU TUDOR-FLAVIU, notar public, m-am deplasat azi,data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, respectiv În mun. Sibiu, str.Brukenthal, nr. 2, jud. Sibiu, în vederea autentificării ACTULUI CONSTITUTIV alAsociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilitâţi publice pentru serviciul dealimentare cu apă şi de canaliza re " ASOCIAŢIA DE APĂ SIBIU"

  Aici am găsit pe:BOKOR CORINA, cetăţean roman, născută la data de 09.08.1967, în mun. Sibiu, jud.

  Sibiu, fiica lui Octavian şi Brigitta, domiciliată În mun. Sibiu, str. Rahova, nr. 12, se. E, et.4, ap. 90, jud. Sibiu, identificată prin C.I seria SB, nr. 335236, emisă de SPCLEP Sibiu la datade 27.02.2007, c.1. valabilă până la data de 09.08.2017, CNP 2670809323939, În calitate dePreşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ASOCIAŢIA DE APĂ" SffiIU,Împuternicită conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei nr. 37/28.02.2017,

  care, după ce a citit actul, a declarat că i-a Înţeles conţinutul, că cele cuprinse În actreprezintă voinţa sa, a consimţit la autentificarea prezentului Înscris şi a semnat uniculexemplar.

  În temeiul art. 12 litera b) din Legea 36/1995, republicată,SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

  S-a perceput onorariul de 150 lei + 28,50 lei T.V.A., cu chitanţa nr._@_R_·_----C/2017.Red. L.P.

  NOTAR PUBLIC,ss. TOLCIU TUDOR-FLAVIU

  NOTAR PUBLIC,TOLCIU TUDOR-FLA VIU

  I{l::----------o!--