ADR-ed. 2000

download ADR-ed. 2000

of 139

 • date post

  26-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  148
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of ADR-ed. 2000

TRANSPORTUL RUTIER DE MARFURI PERICULOASE

ADRMarin Lepadatu Consultant de specialitate: dr. Ionescu Victor EDITIA 2000

CUPRINS

1. CURS GENERAL PENTRU TRANSPORTUL MARFURILOR PERICULOASE Capitolul I Reglementarea transportului de marfuri periculoase 1. Prezentarea generala a acordului ADR pag. 3 2. Clasificarea marfurilor periculoase pag. 10 3. Identificarea substantelor si a pericolelor pag. 11 4. Modalitatea de expediere pag. 14 Capitolul II Ambalaje folosite pentru transportul marfurilor periculoase 1. Conditii generale de ambalare pag. 21 2. Ambalaje pag. 22 3. Conditii generale de utilizare a marilor recipiente pentru vrac pag. 24 4. Recipiente mari pentru transportul in vrac (GRV) sau in container (IBC) pag. 26 Capitolul III Prescriptii privind vehiculul si echipamentul ADR 1. Unitatea de transport pag. 27 2. Conditii tehnice pentru autovehiculele destina transportului marfuri periculoase pag. 27 3. Conditii tehnice suplimentare privind omologarea, agrearea si inspectia tehnica a autovehiculelor care transporta anumite marfuri periculoase pag. 32 4. Agrearea vehiculelor destinate transportului de marfuri periculoase pag. 32 Capitolul IV Documente necesare executarii unui transport ADR 1. Documentele vehiculului pag. 37 2. Documentele soferului pag. 41 3. Documentele de insotire a marfii pag. 41 4. Obligatiile soferului la incarcare pag. 47 5. Responsabilitatile soferului si ale expeditorului pag. 50 Capitolul V Prescriptii speciale la transportul substantelor 1. Prescriptii speciale la transportul substantelor de la clasa 2 2. Prescriptii speciale la transportul substantelor de la clasa 3 3. Prescriptii speciale la transportul substantelor de la clasa 4.1 4. Prescriptii speciale la transportul substantelor de la clasa 4.2 5. Prescriptii speciale la transportul substantelor de la clasa 4.3 6. Prescriptii speciale la transportul substantelor de la clasa 5.1 7. Prescriptii speciale la transportul substantelor de la clasa 5.2 8. Prescriptii speciale la transportul substantelor de la clasa 6.1 9. Prescriptii speciale la transportul substantelor de la clasa 6.2 10. Prescriptii speciale la transportul substantelor de la clasa 8 pag. 51 pag. 59 pag. 65 pag. 71 pag. 74 pag. 76 pag. 79 pag. 82 pag. 86 pag. 89 pag. 51 pag. 37 pag. 21 pag. 3

11. Prescriptii speciale la transportul substantelor de la clasa 9

pag. 93 pag. 97

Capitolul VI Prevenirea si masurile de urgenta in caz de accidente sau incidente 1. Masuri ce trebuie luate in caz de accident sau incident pag. 97 2. Note particulare pentru interventiile de urgenta pag. 97 3. Alte masuri in caz de accident sau incident pag. 102 4. Incendiul si lupta impotriva focului pag. 103 5. Utilizarea extinctoarelor pag. 104 Capitolul VII Primul-ajutor in cazul producerii unor accidente rutiere 1. Masuri de prim-ajutor pag. 105 2. Masuri de prim-ajutor pentru transportatorii de marfuri periculoase pag. 109 Capitolul VIII Certificatul de formare profesionala ADR 1. Structura de formare ADR pag. 111 2. Organizarea cursului pag. 112 3. Durata de valabilitate si revalidarea certificatului ADR pag. 113 4. Formarea persoanelor altele decat conducatorii angajati in transportul rutier al marfurilor periculoase 113

pag.

2. CURS DE SPECIALIZARE PENTRU TRANSPORTUL SUBSTANTELOR PERICULOASE IN CISTERNA pag. 113 3. CURS DE SPECIALIZARE PENTRU TRANSPORTUL SUBSTANTELOR DIN CLASA 1 pag. 126

Capitolul I Reglementarea transportului de marfuri periculoase In Europa, transportul rutier de marfuri periculoase este reglementat de Acordul European referitor la trasportul rutier international de marfuri periculoase (ADR), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957. Incepand cu data de 1 ianuarie 1995, Romania respecta prevederile acestui acord, la care a aderat prin legea nr. 31/1994, promulgata prin Decretul nr. 75/1994 al presedintelui Romaniei (publicat in Monitorul oficial, partea 1, nr. 136 din 31 mai 1994). 1. Prezentarea generala a acordului ADR ADR-ul este un acord elaborat de Comisia economica a Natiunilor Unite pentru Europa, la Geneva, prin care mai multe state din Europa au convenit unele reguli comune pentru transportul marfurilor periculoase pe drumurile publice pe teritoriul lor si pentru trecerea frontierei. Abrevierea ADR is gaseste originea in cuvintele cheie din titlul in limba franceza: A Accord, D Dangereuse, R Route. La inceputul anului 1999 erau membre semnatare ale acordului urmatoarele state: Germania, Austria, Belarus, Belgia, Bosnia-Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Danemarca, Spania, Estonia, Republica Iugoslava a Macedoniei, Federatia Rusa, Finlanda, Franta, Ungaria, Grecia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, Republica Ceha, Romania, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Suedia, Elvetia si Iugoslavia. Acordul propriu-zis este scurt si simplu. Articolul cheie este cel de-al doilea. El precizeaza: cu exceptia anumitor marfuri extrem de periculoase, celelalte marfuri periculoase pot face obiectul unui transport international in vehicule rutiere cu conditia ca: Ambalajul lor si etichetarea sa fie in conformitate cu prescriptiile din anexa A a acordului. Constructia, echipamentul si exploatarea vehiculelor sa fie conforme cu prescriptiile din anexa B. Anexa A enumera toate marfurile periculoase care pot face obiectul unui transport international. Aceasta anexa stabileste regulile referitoare la ambalare si etichetare, inclusiv descrierea marfurilor in documentele de transport. Aceste reguli trebuie aplicate toate de catre expeditorul de marfuri. Anexa B stabileste regulile aplicabile vehiculelor si operatorilor de transport de care transportatorul este raspunzator. ADR-ul este un acord intre state. Nici o autoritate centrala nu poate schimba aplicarea sa. In practica, controalele rutiere sunt efectuate de partile contractante. Daca regulile sunt violate, autoritatile nationale pot urmari pe cale judiciara soferul aplicand legislatia lor interna ADR-ul nu prescrie nici o sanctiune. In vederea asigurarii aplicarii uniforme si pentru a asigura liberul-schimb in Uniunea Europeana anexele A si B au fost adoptate de toate statele membre ale UE si ele constituie baza regulilor interne. Un anumit numar de alte Parti Contractante ale ADR-ului au facut acelasi lucru si este posibil ca si alte state sa actioneze in acest sens. In anexe la unul sau mai multe paragrafe se regaseste un subiect dat. Numerele care apar in marginea textului corespunzator se cheama marginale. ANEXA A PRIMA PARTE Sistemul de clasificare a marfurilor periculoase din ADR respecta Recomandarile privind transportul de marfuri periculoase formulate de Comitetul de experti in domeniul transportului de marfuri periculoase din cadrul Consiliului economic si social al ONU care a fost publicat intr-un document cu numele de Cartea portocalie (culoarea copertii sale). Acest sistem a fost constituit pentru a fi aplicat la nivel mondial la toate modurile de transport, repartizand marfurile in noua clase diferentiate in functie de pericolul principal care sunt susceptibile sa le prezinte la transport (explozibil, toxic, inflamabil etc.). Alte reguli ale primei parti privesc documentul de transport si declaratia care insoteste expedierea, ambalarea in comun si modalitatile de clasificare a solutiilor si amestecurilor, intelegand prin acestea, inclusiv deseurile. In anumite cazuri speciale, transportul de marfuri periculoase este exceptat de la toate regulile, spre exemplu daca marfurile sunt transportate: prin particularitati pentru utilizarea lor; in masini a caror functionare implica prezenta lor; in cantitate limitata; printr-un serviciu de interventie de urgenta sau de vehicule de siguranta. Daca pe o parte a traseului, un transport supus dispozitiilor din ADR care este sub acoperirea altor reguli internationale va fi admis regulilor din ADR numai daca etichetele ambalajelor si GRV-urilor sunt conforme prescriptiilor referitoare la transporturile maritime si aeriene, mai exigente decat cele din ADR privind fiecare clasa si documentala, iar documentul de transport trebuie sa contina mentiunea Transport potrivit marginalului nr. 2007 din ADR.

ANEXA A PARTEA A DOUA Aceasta parte contine un capitol pentru fiecare clasa, de la 1 la 9 cu exceptia clasei 7 care face obiectul unei prezentari speciale, alte capitole sunt divizate in sectiuni, de maniera analoaga, dupa cum urmeaza: Lista marfurilor de la fiecare clasa. Ele sunt desrise prin numarul de identificare ONU al substantei, urmat de numele acesteia, spre exemplu acid sulfuric sau printr-un termen generic, spre exemplu, lichid inflamabil, toxic, n.s.a.. Aceste litere sunt abrevierea de la nu se specifica amestecul, ceea ce semnifica ca substanta respectiva nu are o denumire individuala si nu a fost identificata printr-un numar de substanta unica. Marfurile similare sunt grupate sub cifrele de enumerare ADR: 1, 2, 3, si inclusiv ce urmeaza. La cele mai multe clase, cifrele de enumerare sunt insotite de literele a, b, c corespunzatoare gradelor de pericol: a) pericol ridicat b) pericol mediu c) pericol redus Subgrupele de pericol corespund grupelor de ambalaje I, II si II ale ONU. Limitele de masa neta pentru anumite cifre si potrivit pericolului, marfurile care sunt exceptate de la prescriptiile din ADR, cu conditia inscrierii numarului ONU si respectarea ambalajelor limitate. Prescriptiile generale pentru ambalaje de substante unice, ambalarea in comun si pentru marcarea si etichetarea coletelor. Reguli referitoare la descrierea marfurilor in documentul de transport si declaratia de conformitate. Reguli referitoare la marcarea si etichetarea ambalajelor si cisternelor goale care prezinta pericol potential. Pentru anumite clase alte dispozitii generale speciale. Deseurile periculoase sunt tratate ca toate celelalte marfuri periculoase vizate de ADR si clasificate potrivit gradului de pericol si co