ADR-ed. 2000

of 196/196
TRANSPORTUL RUTIER DE MARFURI PERICULOASE ADR Marin Lepadatu Consultant de specialitate: dr. Ionescu Victor EDITIA 2000 CUPRINS 1. CURS GENERAL PENTRU TRANSPORTUL MARFURILOR PERICULOASE Capitolul I – Reglementarea transportului de marfuri periculoase pag. 3 1. Prezentarea generala a acordului ADR pag. 3 2. Clasificarea marfurilor periculoase pag. 10 3. Identificarea substantelor si a pericolelor pag. 11 4. Modalitatea de expediere pag. 14 Capitolul II – Ambalaje folosite pentru transportul marfurilor periculoase pag. 21 1. Conditii generale de ambalare pag. 21 2. Ambalaje pag. 22 3. Conditii generale de utilizare a marilor recipiente pentru vrac pag. 24 4. Recipiente mari pentru transportul in vrac (GRV) sau in container (IBC) pag. 26 Capitolul III – Prescriptii privind vehiculul si echipamentul ADR 1. Unitatea de transport pag. 27 2. Conditii tehnice pentru autovehiculele destina transportului marfuri periculoase pag. 27 3. Conditii tehnice suplimentare privind omologarea, agrearea si inspectia tehnica a autovehiculelor care transporta anumite marfuri periculoase pag. 32 4. Agrearea vehiculelor destinate transportului de marfuri periculoase pag. 32 Capitolul IV – Documente necesare executarii unui transport ADR pag. 37 1. Documentele vehiculului pag. 37 2. Documentele soferului pag. 41 3. Documentele de insotire a marfii pag. 41 4. Obligatiile soferului la incarcare pag. 47 5. Responsabilitatile soferului si ale expeditorului pag. 50
 • date post

  24-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  2.785
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of ADR-ed. 2000

TRANSPORTUL RUTIER DE MARFURI PERICULOASE

ADRMarin Lepadatu Consultant de specialitate: dr. Ionescu Victor EDITIA 2000

CUPRINS

1. CURS GENERAL PENTRU TRANSPORTUL MARFURILOR PERICULOASE Capitolul I Reglementarea transportului de marfuri periculoase 1. Prezentarea generala a acordului ADR pag. 3 2. Clasificarea marfurilor periculoase pag. 10 3. Identificarea substantelor si a pericolelor pag. 11 4. Modalitatea de expediere pag. 14 Capitolul II Ambalaje folosite pentru transportul marfurilor periculoase 1. Conditii generale de ambalare pag. 21 2. Ambalaje pag. 22 3. Conditii generale de utilizare a marilor recipiente pentru vrac pag. 24 4. Recipiente mari pentru transportul in vrac (GRV) sau in container (IBC) pag. 26 Capitolul III Prescriptii privind vehiculul si echipamentul ADR 1. Unitatea de transport pag. 27 2. Conditii tehnice pentru autovehiculele destina transportului marfuri periculoase pag. 27 3. Conditii tehnice suplimentare privind omologarea, agrearea si inspectia tehnica a autovehiculelor care transporta anumite marfuri periculoase pag. 32 4. Agrearea vehiculelor destinate transportului de marfuri periculoase pag. 32 Capitolul IV Documente necesare executarii unui transport ADR 1. Documentele vehiculului pag. 37 2. Documentele soferului pag. 41 3. Documentele de insotire a marfii pag. 41 4. Obligatiile soferului la incarcare pag. 47 5. Responsabilitatile soferului si ale expeditorului pag. 50 Capitolul V Prescriptii speciale la transportul substantelor 1. Prescriptii speciale la transportul substantelor de la clasa 2 2. Prescriptii speciale la transportul substantelor de la clasa 3 3. Prescriptii speciale la transportul substantelor de la clasa 4.1 4. Prescriptii speciale la transportul substantelor de la clasa 4.2 5. Prescriptii speciale la transportul substantelor de la clasa 4.3 6. Prescriptii speciale la transportul substantelor de la clasa 5.1 7. Prescriptii speciale la transportul substantelor de la clasa 5.2 8. Prescriptii speciale la transportul substantelor de la clasa 6.1 9. Prescriptii speciale la transportul substantelor de la clasa 6.2 10. Prescriptii speciale la transportul substantelor de la clasa 8 pag. 51 pag. 59 pag. 65 pag. 71 pag. 74 pag. 76 pag. 79 pag. 82 pag. 86 pag. 89 pag. 51 pag. 37 pag. 21 pag. 3

11. Prescriptii speciale la transportul substantelor de la clasa 9

pag. 93 pag. 97

Capitolul VI Prevenirea si masurile de urgenta in caz de accidente sau incidente 1. Masuri ce trebuie luate in caz de accident sau incident pag. 97 2. Note particulare pentru interventiile de urgenta pag. 97 3. Alte masuri in caz de accident sau incident pag. 102 4. Incendiul si lupta impotriva focului pag. 103 5. Utilizarea extinctoarelor pag. 104 Capitolul VII Primul-ajutor in cazul producerii unor accidente rutiere 1. Masuri de prim-ajutor pag. 105 2. Masuri de prim-ajutor pentru transportatorii de marfuri periculoase pag. 109 Capitolul VIII Certificatul de formare profesionala ADR 1. Structura de formare ADR pag. 111 2. Organizarea cursului pag. 112 3. Durata de valabilitate si revalidarea certificatului ADR pag. 113 4. Formarea persoanelor altele decat conducatorii angajati in transportul rutier al marfurilor periculoase 113

pag.

2. CURS DE SPECIALIZARE PENTRU TRANSPORTUL SUBSTANTELOR PERICULOASE IN CISTERNA pag. 113 3. CURS DE SPECIALIZARE PENTRU TRANSPORTUL SUBSTANTELOR DIN CLASA 1 pag. 126

Capitolul I Reglementarea transportului de marfuri periculoase In Europa, transportul rutier de marfuri periculoase este reglementat de Acordul European referitor la trasportul rutier international de marfuri periculoase (ADR), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957. Incepand cu data de 1 ianuarie 1995, Romania respecta prevederile acestui acord, la care a aderat prin legea nr. 31/1994, promulgata prin Decretul nr. 75/1994 al presedintelui Romaniei (publicat in Monitorul oficial, partea 1, nr. 136 din 31 mai 1994). 1. Prezentarea generala a acordului ADR ADR-ul este un acord elaborat de Comisia economica a Natiunilor Unite pentru Europa, la Geneva, prin care mai multe state din Europa au convenit unele reguli comune pentru transportul marfurilor periculoase pe drumurile publice pe teritoriul lor si pentru trecerea frontierei. Abrevierea ADR is gaseste originea in cuvintele cheie din titlul in limba franceza: A Accord, D Dangereuse, R Route. La inceputul anului 1999 erau membre semnatare ale acordului urmatoarele state: Germania, Austria, Belarus, Belgia, Bosnia-Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Danemarca, Spania, Estonia, Republica Iugoslava a Macedoniei, Federatia Rusa, Finlanda, Franta, Ungaria, Grecia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, Republica Ceha, Romania, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Suedia, Elvetia si Iugoslavia. Acordul propriu-zis este scurt si simplu. Articolul cheie este cel de-al doilea. El precizeaza: cu exceptia anumitor marfuri extrem de periculoase, celelalte marfuri periculoase pot face obiectul unui transport international in vehicule rutiere cu conditia ca: Ambalajul lor si etichetarea sa fie in conformitate cu prescriptiile din anexa A a acordului. Constructia, echipamentul si exploatarea vehiculelor sa fie conforme cu prescriptiile din anexa B. Anexa A enumera toate marfurile periculoase care pot face obiectul unui transport international. Aceasta anexa stabileste regulile referitoare la ambalare si etichetare, inclusiv descrierea marfurilor in documentele de transport. Aceste reguli trebuie aplicate toate de catre expeditorul de marfuri. Anexa B stabileste regulile aplicabile vehiculelor si operatorilor de transport de care transportatorul este raspunzator. ADR-ul este un acord intre state. Nici o autoritate centrala nu poate schimba aplicarea sa. In practica, controalele rutiere sunt efectuate de partile contractante. Daca regulile sunt violate, autoritatile nationale pot urmari pe cale judiciara soferul aplicand legislatia lor interna ADR-ul nu prescrie nici o sanctiune. In vederea asigurarii aplicarii uniforme si pentru a asigura liberul-schimb in Uniunea Europeana anexele A si B au fost adoptate de toate statele membre ale UE si ele constituie baza regulilor interne. Un anumit numar de alte Parti Contractante ale ADR-ului au facut acelasi lucru si este posibil ca si alte state sa actioneze in acest sens. In anexe la unul sau mai multe paragrafe se regaseste un subiect dat. Numerele care apar in marginea textului corespunzator se cheama marginale. ANEXA A PRIMA PARTE Sistemul de clasificare a marfurilor periculoase din ADR respecta Recomandarile privind transportul de marfuri periculoase formulate de Comitetul de experti in domeniul transportului de marfuri periculoase din cadrul Consiliului economic si social al ONU care a fost publicat intr-un document cu numele de Cartea portocalie (culoarea copertii sale). Acest sistem a fost constituit pentru a fi aplicat la nivel mondial la toate modurile de transport, repartizand marfurile in noua clase diferentiate in functie de pericolul principal care sunt susceptibile sa le prezinte la transport (explozibil, toxic, inflamabil etc.). Alte reguli ale primei parti privesc documentul de transport si declaratia care insoteste expedierea, ambalarea in comun si modalitatile de clasificare a solutiilor si amestecurilor, intelegand prin acestea, inclusiv deseurile. In anumite cazuri speciale, transportul de marfuri periculoase este exceptat de la toate regulile, spre exemplu daca marfurile sunt transportate: prin particularitati pentru utilizarea lor; in masini a caror functionare implica prezenta lor; in cantitate limitata; printr-un serviciu de interventie de urgenta sau de vehicule de siguranta. Daca pe o parte a traseului, un transport supus dispozitiilor din ADR care este sub acoperirea altor reguli internationale va fi admis regulilor din ADR numai daca etichetele ambalajelor si GRV-urilor sunt conforme prescriptiilor referitoare la transporturile maritime si aeriene, mai exigente decat cele din ADR privind fiecare clasa si documentala, iar documentul de transport trebuie sa contina mentiunea Transport potrivit marginalului nr. 2007 din ADR.

ANEXA A PARTEA A DOUA Aceasta parte contine un capitol pentru fiecare clasa, de la 1 la 9 cu exceptia clasei 7 care face obiectul unei prezentari speciale, alte capitole sunt divizate in sectiuni, de maniera analoaga, dupa cum urmeaza: Lista marfurilor de la fiecare clasa. Ele sunt desrise prin numarul de identificare ONU al substantei, urmat de numele acesteia, spre exemplu acid sulfuric sau printr-un termen generic, spre exemplu, lichid inflamabil, toxic, n.s.a.. Aceste litere sunt abrevierea de la nu se specifica amestecul, ceea ce semnifica ca substanta respectiva nu are o denumire individuala si nu a fost identificata printr-un numar de substanta unica. Marfurile similare sunt grupate sub cifrele de enumerare ADR: 1, 2, 3, si inclusiv ce urmeaza. La cele mai multe clase, cifrele de enumerare sunt insotite de literele a, b, c corespunzatoare gradelor de pericol: a) pericol ridicat b) pericol mediu c) pericol redus Subgrupele de pericol corespund grupelor de ambalaje I, II si II ale ONU. Limitele de masa neta pentru anumite cifre si potrivit pericolului, marfurile care sunt exceptate de la prescriptiile din ADR, cu conditia inscrierii numarului ONU si respectarea ambalajelor limitate. Prescriptiile generale pentru ambalaje de substante unice, ambalarea in comun si pentru marcarea si etichetarea coletelor. Reguli referitoare la descrierea marfurilor in documentul de transport si declaratia de conformitate. Reguli referitoare la marcarea si etichetarea ambalajelor si cisternelor goale care prezinta pericol potential. Pentru anumite clase alte dispozitii generale speciale. Deseurile periculoase sunt tratate ca toate celelalte marfuri periculoase vizate de ADR si clasificate potrivit gradului de pericol si compozitiei lor. S-a convenit, in acelasi timp ca in caz de deseuri periculoase, legislatia nationala si internationala in domeniul mediului poate sa prevada alte respectari ale dispozitiilor din ADR, descrieri distincte si documente suplimentare autorizand transferul, indicand originea substantei si punctul de eliminare. O dispozitie referitoare la clasa 3 (lichide inflamabile) autorizeaza vehiculele transportatoare prin exceptie de la prescriptii, un rezervor de combustibil ca rezervor auxiliar sau bidoane. Pentru a beneficia de aceasta exceptie, capacitatea totala a rezervoarelor de combustibil ale unui vehicul (rezervor normal si mai multe rezervoare auxiliare) nu trebuie sa depaseasca 1500 l. O limita de 500 l se aplica cu ajutorul unor rezervoare auxiliare ale remorci. Cantitatea de combustibil transportata in rezervoarele de securitate nu poate in total sa fie superioara la 60 l. ANEXA A PARTEA A TREIA Ea contine un anumit numar de apendice, cele mai importante pentru operatii generale sunt urmatoarele: A5 ambalaje A6 mari recipiente pentru VRAC GRV sau IBC A9 etichetare Apendicele A5 si A6 sunt fundamentate pe Recomandarile ONU, intelegand conditiile generale pentru diferite tipuri de ambalaje si prescriptiile privind probele. ANEXA B PRIMA PARTE Prima parte comporta o sectiune generala si alte sase. Sectiunea generala contine un tablou indicand masa bruta la substantele transportate la care sunt aplicabile un numar de prescriptii din aceasta anexa la vehicule si operatii de transport. Sectiunea 1 priveste modul de trimitere autorizat, spre exemplu in vrac, in cisterne, in containere cisterna si marfurile care pot sa fie transportate. Sectiunea 2 priveste tipurile de vehicule, prescriptiile generale de constructie, echipamente, agrearea vehiculelor si eliberarea certificatelor. Sectiunea 3 priveste prescriptiile generale de serviciu, formarea soferilor, supravegherea vehiculelor, documentele si consemnele in caz de accident sau incident. Sectiunea 4 priveste incarcarea, arimarea si descarcarea. Sectiunea 5 priveste incercarea vehiculelor, modurile de stationare, masurile de luat in caz de urgenta. Sectiunea 6 priveste derogarile pentru probele de incercare asupra carora Partile contractante au convenit pentru autorizarea anumitor transporturi avand in vedere amendarea si adoptarea Acordului.

ANEXA B PARTEA A DOUA A doua parte comporta, pentru fiecare clasa, un capitol indicand prescriptiile suplimentare aplicabile la clasa vizata. Capitolele se prezinta in sectiuni sub aceleasi rubrici ca cele din partea I. APENDICE A LA ANEXA B B1 Conceptii, constructia si alte caracteristici ale cisternelor si containerelor-cisterne B2 Dispozitii referitoare la constructia vehiculelor in ceea ce priveste echipamentul electric, de franare, riscurile de incendii si limitare de viteza B3 Modele de certificat de agreare a vehiculelor B4 Prescriptiile referitoare la formarea soferilor B5 Liste de substante care pot sa fie transportate in cisterne sau in vrac, cu indicarea numarului ONU de identificare a substantelor care figureaza pe panourile vehiculelor B6 Modelul de certificat de formare a soferului B7 Marcarea pentru substante la temperatura ridicata APLICAREA ADR: DISPOZITIILE CELE MAI IMPORTANTE Dispozitiile din anexa A se refera la identificarea marfurilor, ambalaj, etichetarea si documentele de transport. Respectarea lor revine expeditorului de marfuri periculoase. Anexa B poarta responsabilitatile transportorului in ceea ce priveste prestatia si echipamentul vehiculului si consemnele inmanate soferului pentru a asigura ca parcursul este efectuat potrivit regulilor. Dispozitiile cele mai importante aplicabile parcursului supuse prescriptiilor din ADR sunt rezumate mai jos. Marginalele sunt indicate intre paranteze. 1.1 Documente de bord (10 381) 1.1.1 Documentul de transport si declaratia (2002) Toate trimiterile supuse prescriptiilor din ADR trebuie sa fie insotite de un document de transport. Nu exista un model special, dar acest document trebuie sa furnizeze detaliile specifice indicate mai jos. In timp util, expeditorul trebuie sa furnizeze, in scris, informatiile necesare unui transportator pentru pregatirea operatorului si sa inmaneze consemnele soferului. Daca expeditia cuprinde mai mult de un vehicul, fiecare trebuie sa aiba documente distincte. Descrierea trebuie sa cuprinda forma exacta indicata pentru fiecare clasa. Denumirea trebuie sa fie cea care figureaza pe lista clasei, intelegand si numarul ONU de identificare al substantei, urmate de numarul clasei, cifra de enumerare, inclusiv litera eventual, si sigla ADR spre exemplu: 1402 carbura de calciu, 4.3, 17 b), ADR. Daca un colet contine mai multe substante, fiecare trebuie sa faca obiectul unei descrieri distincte. Descrierile sunt urmate de alte detalii de expeditie: numarul si descrierea coletelor sau GRV, masa bruta in kg (si masa neta pentru explozivi), denumirea si adresa expeditorului si destinatarului sau mai multi destinatari. Documentul trebuie sa fie redactat intr-o limba oficiala a tarii expeditoare si daca aceasta limba nu este engleza, franceza sau germana, in oricare din aceste limbi, in egala masura. Daca trimiterea nu depaseste limitele de masa inferioara prevazute in anexa B, (10011) si prin urmare este exceptat de la aplicarea unui numar mare de dispozitii din anexa B, trebuie sa fie facuta mentiunea in documentul de transport. Daca transportul marfurilor se deruleaza in baza unui acord convenit intre State potrivit marginalului 2010 si 10602, o copie a textului principal a Acordului trebuie sa fie atasat la documentul de transport. Expeditiile pot sa fie exceptate de anumite prescriptii din ADR in ceea ce priveste ambalajul si etichetele daca ele sunt in egala masura transportate pe apa sau in aer si satisfac acele reguli aplicabile in acest caz. Aceasta trebuie sa fie mentionat pe documentul de transport. Expeditorul trebuie sa declare, fie pe documentul de transport sa fie separat, ca marfurile au fost admise la transport potrivit ADR-ului si ca toate regulile aplicabile la fiecare clasa au fost respectate.

1.1.2 Certificatul de pastrare al containerului (2008) Daca un container este dirijat spre un port avand in vedere parcursul maritim, un certificat semnat de responsabilul pastrarii coletului trebuie sa ateste ca marfurile sunt in bune conditii si aranjate convenabil in interior etc. in conformitate cu sectiunea 12 din introducerea generala (volumul) din Codul Maritim International de Marfuri Periculoase. 1.1.3 Instructiunile soferului (10 385) Trebuie sa fie remise soferului instructiunile scrise precizand pentru fiecare substanta sau obiect in parte: Denumirea substantei sau obiectului ori grupei de marfuri, clasa si numarul ONU sau pentru un grup de marfuri, clasa si numarul ONU sau pentru o grupa de marfuri, numerele ONU ale marfurilor ale caror consemne sunt aplicabile. Natura pericolului prezentat de marfuri, inclusiv masurile pe care trebuie sa le aplice si dispoztiile necesare pentru protectia personala a soferului. Masuri pe care trebuie sa le ia imediat soferul in caz de accident. Un exemplar din aceste consemne trebuie sa se gaseasca in cabina de conducere, intr-o limba pe care soferul o poate intelege si in toate limbile tarilor de origine, de tranzit si de destinatie. 1.1.4 Certificatul de agreare pentru anumite marfuri periculoase (10 281 si 10 282) Anumite vehicule enumerate la marginalul 10 282 (1) trebuie sa fie agreate. Aceasta agreare poate sa fie acordata pe baza unei omologari de tip obtinut de constructor pentru vehiculul de baza aceasta insemnand inaintea montajului compartimentului de incarcare sau la cisterna, in stadiul de prototip, furnizand detaliile de conceptie autoritatilor nationale. Certificatele de agreare trebuie sa fie reinnoite in fiecare an de autoritatile competente, pentru ca vehiculul sa satisfaca dispozitiile din ADR fiind apt de circulatie pe drumul publice. Copiile trebuie sa se gaseasca la bordul vehiculului. Certificatul trebuie sa respecte modelul care figureaza la apendicele B3 si trebuie sa acopere tractorul si remorca. 1.1.5 Certificatul de formare al soferului (10 315) Este vorba de certificatul de formare profesionala ADR eliberat de autoritatea competenta din fiecare tara soferilor de vehicule care transporta marfuri avand masa autorizata mai mare de 3,5 tone pentru cantitati superioare celor prezentate de la inceputul anexei B (10 011). Apendicele B6 contine un model de certificat. Soferul trebuie sa urmeze un curs ageat de autoritatea competenta din fiecare parte contractanta si sa treaca un examen scris. Valabilitatea certificatului este de 5 ani dupa care soferul trebuie sa urmeze un curs de perfectionare inaintea reinnoirii certificatului. In apendicele B4 se gasesc modelul de certificat, detaliile privind formarea initiala si cursul de perfectionare si numarul de ore de instruire pentru fiecare sectiune exercitiile practice, examenul scris etc. 1.1.6 Licenta de transport (10 381) Aceasta licenta poate fi ceruta de anumite state si poate fi obtinuta de la autoritatea competenta. 1.2 Ambalajul Prescriptiile ambalejelor diferitelor substante sunt indicate pentru fiecare clasa in anexa A. Trebuie in general utilizate ambalaje aprobate prin ONU descrise la apendicele A5, dar pentru fiecare clasa exista dispozitii speciale aplicabile anumitor marfuri in particular periculoase. Dispozitiile referitoare la GRV care trebuie de asemenea sa fie agreate de ONU sunt indicate in apendicele A6. Ambalarea in comun inseamna ca doua sau mai multe marfuri sunt amplasate in ambalaje interioare distincte si transportate in acelasi ambalaj exterior care face obiectul prescriptiilor pentru fiecare clasa. Ele au scopul de a elimina posibilitatea unor reactii periculoase intre marfuri in caz de distrugere a ambalajului interior. Daca pentru anumite marfuri periculoase capacitatea recipientului este limita de maniera de a nu depasi valoarea limita prevazuta in marginalele 2XX1 la fiecare clasa si daca recipientii sunt ambalati in colete combinate, altfel decat sunt definite in aceste marginale, aceste marfuri sunt exceptate de agrearea prevazuta prin sistemul ONU.

1.3 Marcajul Dispozitiile referitoare la marcarea coletelor sunt cuprinse in egala masura in capitolele anexei A referitoare la clase. In general ele impun un marcaj al numarului ONU precedate de literele UN pe toate coletele continand marfuri periculoase, intelegand ca aceste ambalaje sunt in conformitate cu marginalele 2XX1 a. 1.4 Etichete Forma lor este descrisa la apendicele A9. Ele in general au forma unui patrat cu latura de 100 mm. Etichetele de dimensiuni mai mari, se denumesc etichete-placi si sunt destinate pentru cisterne. Acestea au in mod normal latura de 250 mm. Pentru anumite marfuri coletul trebuie sa poarte eticheta clasei principale si una sau mai multe etichete de risc secundar, spre exemplu inflamabil, toxic. O eticheta referitoare la securitate si manipulare este de asemenea aplicata pentru a indica spre exemplu care parte a coletului trebuie sa fie orientata in sus. Nu este impusa etichetarea coletelor daca acestea sunt conforme cu marginalul 2XX1a. Expeditorul este obligat sa furnizeze si sa aplice etichete pe colete, containere si cisterne. 1.5 Transportul in vrac si in cisterne Marfurile nu pot fi transportate in vrac decat cele care sunt cuprinse in anexa B potrivit marginalelor XX111 autorizate. Marfurile nu pot fi transportate in vehicule cisterna si containere-cisterna decat cele care sunt idicate in clasele din a II-a parte a anexelor si apendicele B1 si B1 b care sunt autorizate. Gama marfurilor autorizate este indicata in fiecare apendice B1 ca si in apendicele B5. 1.6 Marcajul vehiculelor (10 500) Panourile portocalii Vehiculele trebuie sa poarte in fata si in spate panouri portocalii reflectorizante a caror baza este de 40 cm, iar inaltimea de 30 cm, fara exceptie (10 011). Vehiculele cisternam, vehiculele transportand containere cisterna si vehiculele sau containerele transportand marfuri periculoase in vrac trebuie in egala masura sa poarte panouri portocalii pe fiecare latura a cisternei ale compartimentelor cisternei sau pe ale vehiculelor/containerelor pentru vrac. Ele trebuie sa poarte numarul de identificare a pericolului si numarul ONU indicat in apendicele B5. Daca aceste vehicule nu transporta decat o singura substanta numarul ONU poate aparea pe placa portocalie in fata si in spatele vehiculului. Pentru cisternele cu mai multe compartimente transportand una din combinatiile UN 1202 (motorina) UN 1203 (benzina), UN 1223 (kerosen) nu este impus pe placile individuale pe fiecare latura a compartimentelor si numarul ONU. Numarul ONU al substantei avand punctul de aprindere cel mai mic poate sa fie amplasat numai pe placile portocalii in fata si spate. Pentru containerele cisterna sau containerele pentru vrac, numerele ONU, trebuie sa fie aplicate pe containerul propriu-zis, astfel incat sa ramana vizibil chiar daca este descarcat de pe vehicul. Numerele de pe panoul portocaliu trebuie sa ramana lizibile dupa un incendiu cu durata de 15 minute. In acelasi timp pe un container panourile pot fi inlocuite cu o folie autocolanta, o pictura sau un alt procedeu echivalent, cu conditia ca materialul utilizat sa fie rezistent la intemperii si sa garanteze o semnalizare durabila. In acest caz prescriptia privind la rezistenta la incendiu nu se aplica. Numerele de identificare a pericolului sunt constituite dintr-o succesiune de numere ale claselor, care se cheama, Codul Kemler pentru avertizarea pericolelor previzibile daca substanta este imprastiata accidental. Cifra 0 amplasata dupa numarul clasei indica un risc simplu, spre exemplu 60 desemneaza o substanta toxica. Daca numarul este in continuare repetat indica un risc indicat, spre exemplu 66 semnifica foarte toxic. Numerele adaugate pentru a indica riscurile secundare, spre exemplu 46 semnifica solid inflamabil si toxic, 886 semnifica foarte coroziv si toxic. Daca numarul de indentificare al pericolului este precedat de litera X aceasta indica ca substanta reactioneaza periculos cu apa, spre exemplu X423 avertizeaza ca este vorba de un solid care reactioneaza cu apa si produce un gaz inflamabil.

Placi Etichete Independent de panourile portocalii vehiculele cisterna, vehiculele transportand containere cisterna si vehiculele sau containerele transportand substante periculoase in vrac trebuie sa poarte placi etichete indicand clasa potrivit prescriptiilor marginalului XX500 de fiecare clasa a anexei B. Cisternele si vehiculele pentru vrac trebuie sa poarte placi etichete pe cele doua parti si in spate, pentru containere ele trebuie sa fie amplasate numai pe laturi. Panourile si placile eticheta trebuie sa ramana amplasate pana ce unitatea de transport a fost golita si curatata sau spalata si eliminate pericolele, atunci acestea pot fi scoase sau acoperite. Containere incarcate cu colete trebuie de asemenea sa poarte pe fiecare latura si la spate placi etichete corespunzatoare etichetelor indicand clasa coletelor transportate. 1.7 Agrearea cisternelor (Apendice B1) Independent de agrearea vehiculelor mentinonate la paragraful 1.4 de mai sus, rezervoarele cisternei care transporta marfuri periculoase trebuie sa fie agreate de autoritatea nationala. Dupa conceptia si constructia cisternei, prototipul este inspectat si supus la probe. Un certificat este eliberat atunci pentru atestarea respectarii prescriptiilor din ADR. In acelasi timp omologarea de tip este valabila pentru alte cisterne din serie care sunt conforme cu prototipul, dar fiecare cisterna trebuie sa faca obiectul unei inspectii, o verificare si o proba individuala inainte de a putea fi folosite. Dupa darea in folosinta ea trebuie sa fie inspectata si supusa la probe la intervale regulate. Detaliile de omologare, probele etc. trebuie sa apara si pe o placuta metalica fixata pe cisterna si pe vehiculul cisterna. Detaliile privind transportul, masa etc. trebuie sa apara pe vehiculul insusi. Certificatul sau livretul cisternei trebuie sa fie la bordul vehiculului cisterna, in special la procedura de agreare a vehiculului. 1.8 Echipamentul electric (10 251) Vehiculele cisterna si vehiculele speciale pentru transportul explozibililor trebuie sa fie dotate cu echipamentul electric partial sau total conform prescriptiilor de la apendicele B2. 1.9 Alte caracteristici ale vehiculelor (10 220, 10 221 si 10 261) Vehiculele cisterna trebuie sa aiba montate bare para-soc conform prescriptiilor si in caz ca transporta lichide si gaze inflamabile in cisterne, trebuie sa respecte dispozitiile referitoare la motor, esapament si alimentarea cu combustibil a vehiculelor. Pentru transportul explozibililor, al vehiculelor cisterna, vehicule transportand containere cisterna si vehicule tip III (speciale) noi puse in circulatie trebuie sa fie echipate cu un dispozitiv de franare antiblocaj si cu un sistem de franare de anduranta. Toate vehiculele de acest tip trebuie sa fie echipate astfel inainte de sfarsitul anului 1999. Vehiculele cu masa maxima depasind 12 tone, inmatriculate pentru prima data dupa 1 iulie 1998 trebuie sa fie echipate cu un dispozitiv de limitare de viteza la 85 km/h. 1.10 Mijloace de stingere a incendiilor (10 240 si 10 340) Vehiculele trebuie sa fie dotate cu aparate de lupta contra incendiilor, cel putin pentru vehicul (capacitatea minimala de 2 kg pudra sau capacitate corespunzatoare) si pentru incarcatura (minim 6 kg) si echipajul vehiculului trebuie sa stie sa le foloseasca. Extinctoarele destinate incarcaturii trebuie sa satisfaca o norma recunoscuta si sa fie aplicata o plomba care sa permita verificarea daca ele nu au fost utilizate inainte de inscriptie indicand data la care va avea loc inspectia urmatoare. Vehiculele cu masa maxima inferioara la 3,5 tone pot sa fie echipate cu un aparat de lupta contra incendiilor de o capacitate minima de 2 kg. 1.11 Echipamentul vehiculului (10 260) Vehiculele trebuie sa fie dotate cu cale, doua semnalizatoare independente, vesta fluorescenta corespunzatoare si o lampa portabila.

Echipamentul necesar pentru luarea masurilor suplimentare si speciale de catre sofer poate sa fie specificat acestuia in instructiunile scrise conform marginalului 10 385. 1.12 Supravegherea vehiculelor (10 321) Poate sa fie necesara supravegherea vehiculelor in permanenta care sunt stationate in conditiile indicate in marginal. Posibilitatile de stationare sunt in ordine: Un depou sau dependinte uzinale oferind toate garantiile de securitate O parcare supravegheata O parcare unde vehiculul nu este supus la nici un risc Un spatiu liber situat la distanta de drumuri sau de locuitori si unde publicul nu trece in mod normal Exista o cantitate limitata de marfuri la care prescriptiile de mai sus nu se aplica. Pentru anumite marfuri mai putin periculoase ele nu se aplica deloc. Detaliile pentru fiecare clasa sunt indicate in a doua parte a anexei B. Pentru clasele 1 si 7, securitatea vehiculelor si marfurilor, impune supravegherea permanenta, iar daca este cazul, autoritatile sunt alertate imediat in caz de urgenta. 1.13 Vehiculele in stationare (10 503 si 10 507) Nici un vehicul nu poate stationa fara ca frana de stationare sa fie trasa in caz de pericol particular daca un vehicul este in stationare, spre exemplu in caz de scurgere pe sosea a substantelor periculoase, echipajul vehiculului trebuie sa alerteze imediat autoritatile si sa ia masurile prescrise in consemnele de securitate. 1.14 Incarcarea in comun (10 403, 211 179, 212 178) Prin incarcarea in comun se intelege un tip de colete continand marfuri de la clase diferite incarcate pe acelasi vehicul sau in acelasi container. Prescriptiile sunt indicate date pentru fiecare clasa a anexei B, potrivit compatibilitatii sau altor criterii de clase. In general, substantele de la clasa 1, nu pot fi transportate cu alte substante din celelalte clase, dar exista si altfel de restrictii. Incarcarea substantelor incompatibile nu trebuie sa se faca in compartimente vecine ale vehiculului cisterna. 1.15 Interdictia de a fuma (10 416) In cursul operatiunilor de incarcare, descarcare si manipulare este interzis sa se fumeze in apropierea vehiculelor si in vehicule. 1.16 Manipularea (10 431) Regulie generale aplicate la locurile de munca sunt urmatoarele: Coletele sa fie corespunzator stivuite si sa fie fixate prin mijloace adecvate de manevrare pentru a se evita deplasarile acestor elemente in raport cu altele, precum si in raport cu partile vehiculului Marfurile periculoase trebuie sa fie separate de marfuri generale Marfurile toxice trebuie sa fie efectiv separate de alimente pentru om si animale Este interzis echipajului sa deschida coletele Vehiculul trebuie sa fie curatat in caz de pierderi de substanta din ambalaje Vehiculul pentru vrac trebuie sa fie curatat inainte de a fi incarcat cu alta subtanta Cisternele trebuie sa fie legate la pamant la incarcarea si descarcarea substantelor inflamabile avand punctul de inflamabilitate egal sau inferior la 61 C Motorul vehicului nu trebuie sa functioneze in timpul operatiilor de incarcare sau descarcare decat pentru actionarea dispozitivelor de incarcare, spre exemplu pompe. Regulile de manipulare speciale, enumerate pentru fiecare clasa in anexa B, pot sa fie aplicate la anumite marfuri

2. Clasificarea marfurilor periculoase Prin marfuri periculoase se inteleg acele substante care prin natura lor fizico-chimica pot produce daune persoanelor, lucrarilor, mediului inconjurator etc.; In acordul ADR sunt indicate: substantele care sunt admise la transportul rutier international, cele care sunt admise in anumite conditii, precum si cele care sunt excluse de la transportul rutier; substantele pot fi pure sau in amestec ori pur si simplu clasificabile ca deseuri periculoase; uneori produsul se regaseste la o rubrica colectiva de produse (n.s.a. nu se specifica amestecul) avand proprietati similare intre ele. In general, substantele periculoase se impart in: a) CLASE LIMITATIVE (1 si 7): sunt clasele in care marfurile periculoase sunt admise la transport numai in conditiile prevazute in note, celelalte fiind excluse de la transport. b) CLASE NON LIMITATIVE (2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 si 9): sunt clasele in care unele marfuri periculoase sunt excluse de la transport prin notele inserate in clauzele ADR, iar altele sunt admise la transport numai in conditiile prevazute in aceste note. Marfurile care nu sunt mentionate in aceste note sau sunt indicate in diverse alte rubrici colective sunt considerate marfuri periculoase in sensul Acordului si sunt admise la transport fara conditii speciale. 2.1. Clasele de substante periculoase In functie de proprietatile fizico-chimice (starea de agregare, culoare, aspect, miros, gust etc.) si pericolul principal substantele periculoase se impart in 9 clase: Clasa 1 : Substante si obiecte explozive (1a) substante si obiecte explozive; (1 b) obiecte incarcate cu substante explozive; (1 c) focoase, artificii si obiecte de aceleasi gen. Clasa 2*: Gaze Clasa 3*: Substante si lichide inflamabile Clasa 4.1*: Substante solide inflamabile Clasa 4.2*: Substante autoinflamabile Clasa 4.3*: Substante care, in contact cu apa, degaja gaze Clasa 5.1*: Substante comburante Clasa 5.2*: Peroxizi organici Clasa 6.1*: Substante toxice Clasa 6.2*: Substante infectioase Clasa 7: Substante radioactive Clasa 8*: Substante corozive Clasa 9*: Substante si obiecte periculoase diverse * Substante care se pot transporta in cisterna Denumirea de clase limitative sau non limitative permite individualizarea fiecare substante, astfel: la clasele limitative (1, 7) daca substanta nu se regaseste in tabele sau la rubricile colective nu este admisa la transportul rutier; la clasele non limitative (3, 4, 5, 6, 8, 9) daca substanta nu se regaseste in tabele poate fi transportata fara precautii suplimentare; de asemenea, sunt substante care se admit la transport numai in anumite conditii ori sunt excluse de la transportul rutier international (exemplu: in tabele de la clasa 4.1 sau 5.2 sunt substante care se admit la transportul rutier la temperaturi controlate sau daca sunt stabilizate, iar alte substante sunt excluse de la transportul rutier); prin stabilizare se intelege operatia prin care se asigura proprietati constante unui produs chimic in conditii de transport. In cadrul fiecarei clase, substantele sunt subdivizate, conform caracteristicilor lor, in grupe si subgrupe ordinale, definite printr-un numar si respectiv prin una, doua sau trei litere.

Substantele periculoase sunt impartite in grupe, subgrupe, iar daca o anumita substanta nu este definita implicit, ea poate fi identificata dupa cifra de enumerare a substantei care este insotita si de o litera, iar la clasa 2 de una doua sau trei litere. Exemplu: substanta 3, 1 a) semnifica: clasa 3, grupa 1, subgrupa a. Pentru a lamuri grupele si subgrupele de la fiecare clasa precizam ca aceasta impartire este determinata si de proprietatile chimice si de gradul de pericol (periculozitatea principala) pe care le comporta fiecare substanta: benzina: 3 b) alcoolul etilic (etanol): 3 b) alcoolul metilic (metanol): 17 b) gazolina: 32 c) ulei combustibil: 32 c) Asupra semnificatiei literelor se va reveni la fiecare clasa in parte. 3. Identificarea substantelor si a pericolelor Fiecare substanta este recunoscuta printr-un numar de identificare compus intotdeaua din patru cifre, valabil pentru toate tarile semnatare ale ADR-ului si pentru toate modurile de transport (rutier, maritim, feroviar) numarul ONU. Substantele periculoase sunt identificate prin numere, etichete si simboluri speciale care insotesc transportul. Utilizarea corecta a numerelor, a simbolurilor sau a etichetelor reprezinta un sistem de codificare pentru identificarea pericolelor, valabil in toate tarile aderente, elaborat de un comitet de experti ai CEE care functioneaza sub egida ONU. Acest sistem de codificare permite identificarea imediata a substantei transportate, a naturii chimice a acesteia si, in consecinta, a naturii pericolului pe care il reprezinta, in functie de care se vor adopta, intr-un timp cat mai scurt, masurile corecte de interventie. In concluzie, pentru identificarea pericolelor si substantelor periculoase transportate se folosesc doua numere, si anume: 3.1. Numarul de identificare al pericolelor (numarul KEMLER) Este alcatuit din 2 sau 3 cifre, care indica pericolul principal si, respectiv, pericolul secundar. prima cifra de identificare a pericolului se refera la pericolul principal pe care-l prezinta substanta si se bazeaza pe modul de repartizare a substantelor periculoase in clase: Prima cifra a numarului de pericol 2 3 4 5 6 7 8 9 Indica un /o Gaz Lichid inflamabil Solid inflamabil Substanta comburanta (care intretine arderea) sau peroxidorganic Substanta toxica Substanta radioactiva Substanta coroziva Alta substanta periculoasa Substanta din clasa 2 3 sau 4.2 sau 4.3 4.1, 4.2, sau 4.3 5.1, 5.2 6.1 7 8 9

daca a doua sau a treia cifra a numarului de identificare este diferita de prima (sau de a doua) ea se refera la pericolul (pericolele) secundar (secundare). dublarea unei cifre (prima sau a doua) indica intensitatea pericolului principal sau secundar aferent (foarte periculos). daca prima cifra din numarul de identificare al pericolului este 3 la clasa 4.2 sau la clasa 4.3 aceasta semnifica faptul ca substanta este in stare lichida. In cazul in care pericolul reprezentat de o substanta poate fi indicat printr-o singura cifra, care indica natura pericolului principal, aceasta va fi completata cu zero, semnificand ca nu mai exista un pericol secundar. In general, cifrele indica urmatoarele pericole: 2. emanatie de gaz rezultata dintr-un recipient sub presiune sau dintr-o reactie chimica; 3. inflamabilitatea substantelor lichide (vapori), a unui gaz sau a unei substante autoinflamabile; 4. inflamabilitatea unei substante solide autoinflamabile;

5. comburanta (care favorizeaza incendiul, arderea); 6. toxicitate sau pericol de infectie; 7. radioactivitate; 8. corozivitate; 9. pericol de reactie violenta spontana. Nota: prin pericolul de reactie violenta spontana, in sensul cifrei 9, se intelege posibilitatea (in functie de natura substantei) unui pericol de dezagreare sau de reactie de polimerizare, urmata de degajarea unei temperaturi considerabile sau a unui gaz inflamabil si/sau toxic. Cand numarul de identificare a pericolului este precedat de litera X, aceasta indica faptul ca substanta reactioneaza foarte periculos in contact cu apa. Pentru asemenea substante se impune interdictia totala a contactului acestora cu apa, aceasta putand fi utilizata doar cu aprobarea expertilor. Numerele de identificare a pericolului, cuprinde in listele Acordului ADR, au urmatoarele semnificatii: 20 Gaz asfixiant sau care nu prezinta un risc secundar 22 Gaz lichefiat refrigerat, asfixiant 223 Gaz lichefiat refrigerat, inflamabil 225 Gaz lichefiat refrigerat, comburant (favorizeaza incendiul) 23 Gaz inflamabil 236 Gaz inflamabil si toxic 239 Gaz inflamabil, putand provoca spontan o reactie violenta 25 Gaz comburant 26 Gaz toxic 263 Gaz toxic si inflamabil 265 Gaz toxic si comburant (favorizeaza incendiul) 266 Gaz foarte toxic 268 Gaz toxic si corosiv 286 Gaz corosiv si toxic 30 Substanta lichida inflamabila (punct de inflamabilitate de la 21C la 61C) X323 Substanta lichida inflamabila ce reactioneaza foarte periculos cu apa emitand gaze inflamabile 33 Substanta lichida foarte inflamabila (punct de inflamabilitate sub 21C) 333 Substanta lichida piroforica 336 Substanta lichida foarte inflamabila si toxica 338 Substanta lichida foarte inflamabila si coroziva X338 Substanta lichida foarte inflamabila si coroziva care reactioneaza foarte periculos cu apa 339 Substanta lichida foarte inflamabila, putand produce spontan o reactie violenta 36 Substanta lichida inflamabila (punct de inflamabilitate de la 23C la 61C), prezentand un grad minim de toxicitate si substanta lichida autoinflamabila si toxica 362 Substanta lichida inflamabila, toxica, reactionand cu apa si emitand gaze inflamabile X362 Substanta lichida inflamabila, toxica, reactionand foarte periculos cu apa emitand gaze inflamabile 38 Substanta lichida inflamabila (punct de inflamare de la 23C la 61C), prezentand un grad minim de corozivitate sau substanta lichida autoinflamabila si coroziva 382 Substanta lichida inflamabila, coroziva, reactionand cu apa si emitand gaze inflamabile X382 Substanta lichida inflamabila, coroziva, reactionand foarte periculos cu apa si emitand gaze inflamabile 39 Substanta lichida inflamabila, putand produce spontan o reactie violenta 40 Substanta solida inflamabila sau autoinflamabila ori autoreactiva 423 Substanta solida inflamabila ce reactioneaza cu apa degajand gaze inflamabile X423 Substanta solida inflamabila ce reactioneaza foarte periculos cu apa, degajand gaze inflamabile 43 Substanta solida spontan inflamabila (piroforica) 44 Substanta solida foarte inflamabila care, la o temperatura ridicata, se gaseste in stare topita 446 Substanta solida foarte inflamabila si toxica care, la o temperatura ridicata se gaseste in stare topita 46 Substanta solida inflamabila si toxica 462 Solid, toxic, reactionand cu apa si emitand gaze inflamabile X462 Substanta solida, reactionand foarte periculos cu apa, degajand gaze toxice 48 Solid inflamabil sau autoinflamabil coroziv 482 Solid coroziv, reactionand cu apa degajand gaze inflamabile X482 Substanta solida, reactionand foarte periculos cu apa, degajand gaze corozive 50 Substanta comburanta (favorizeaza incendiul) 539 Peroxid organic inflamabil 55 Substanta foarte comburanta (favorizeaza incendiul) 556 Substanta foarte comburanta, toxica 558 Substanta foarte comburanta (favorizeaza incendiul) si coroziva 559 Substanta foarte comburanta (favorizeaza incendiul), putand produce spontan o reactie violenta 56 Substanta comburanta (favorizeaza incendiul), toxica 556 Substanta foarte comburanta (favorizeaza incendiul), toxica

58 Substanta comburanta (favorizeaza incendiul) si coroziva 59 Substanta comburanta (favorizeaza incendiul), putand produce spontan o reactie violenta 60 Substanta toxica, prezentand un grad minim de toxicitate 606 Substanta infectioasa 623 Lichid toxic, reactionand cu apa si degajand gaze inflamabile 63 Substanta toxica si inflamabila (punct de inflamabilitate de la 23C la 61C) 638 Substanta toxica nociva si inflamabila (punct de inflamabilitate de la 23C la 61C) si coroziva 639 Substanta toxica si inflamabila (punct de inflamabilitate egal sau superior la 61C), putand produce o reactie violenta 64 Substanta solida toxica, inflamabila sau autoinflamabila 642 Substanta solida toxica, reactionand cu apa si degajand gaze inflamabile 65 Substanta toxica si comburanta (favorizeaza incendiul) 66 Substanta foarte toxica 663 Substanta foarte toxica si inflamabila (punct de inflamabilitate egal sau sub 61C) 664 Substanta solida foarte toxica, inflamabila sau autoinflamabila 665 Substanta foarte toxica si comburanta (favorizeaza incendiul) 668 Substanta foarte toxica si coroziva 669 Substanta foarte toxica, putand produce spontan o reactie violenta 68 Substanta toxica si coroziva 69 Substanta toxica, putand produce spontan o reactie violenta 70 Substanta radioactive 72 Gaz radioactiv 723 Gaz radioactiv, inflamabil 73 Substanta lichida radioactiva, inflamabila (punct de inflamabilitate mai sau mai mic de 61C) 74 Substanta radioactiva, comburanta (favorizeaza incendiul) 75 Substanta radioactiva, comburanta (favorizeaza incendiul) 76 Substanta radioactiva, toxica 78 Substanta radioactiva, coriziva 80 Substanta coroziva sau prezentand un grad minim de corozivitate X80 Substanta coroziva sau prezentand un grad minim de corozivitate 823 Lichid coroziv, reactionand cu apa si degajand gaze inflamibilitate 83 Substanta coroziva sau prezentand un grad minim de corozivitate si inflamabilitate (punct de inflamare de la 23C la 61C) X83 Substanta coroziva sau prezentand un grad minim de corozivitate si inflamabila (punct de inflamabilitate de la 23C la 61C) reactionand foarte periculos cu apa 836 Substanta coroziva sau prezentand un grad minim de corozivitate, inflamabil (punct de inflamabilitate de la 23C la 61C) si toxic 839 Substanta coroziva sau prezentand un grad minim de corozivitate si inflamabila (punct de inflamabilitate de la 23C la 61C) putand produce spontan o reactie violenta X839 Substanta coroziva sau prezentand un grad minim de corozivitate si inflamabila (punct de inflamabilitate de la 23C la 61C) putand produce spontan o reactie violenta si reactionand foarte periculos cu apa 84 Solid, coroziv, inflamabil si autoinflamabil 842 Solid, coroziv, reactionand cu apa si emanand gaze inflamabile 85 Substanta coroziva sau prezentand un grad minim de corozivitate si comburanta (favorizeaza incendiul) 856 Substanta coroziva sau prezentand un grad mic de corozivitate si comburanta (favorizeaza incendiul) si toxica 86 Substanta coroziva sau prezentand un grad mic de corozivitate si toxica 88 Substanta foarte coroziva X88 Substanta foarte coroziva care reactioneaza periculos cu apa 883 Substanta foarte coroziva si inflamabila (punct de inflamare de la 23C la 61C) 884 Solid foarte coroziv, inflamabil si autoinflamabil 885 Substanta foarte coroziva si comburanta (favorizeaza incendiul) 886 Substanta foarte coroziva si toxica X886 Substanta foarte coroziva si toxica, reactionand foarte periculos cu apa produce spontan o reactie violenta 90 Substante periculoase diverse 99 Substanta periculoasa care se transporta la cald 3.2. Numarul de identificare al substantei (Numarul ONU) Defineste si identifica substanta periculoasa transportata prin compozitia sa chimica specifica si este intotdeauna compus din 4 cifre. Acest numar de ordine a fost atribuit intr-un tabel de substante periculoase, redactat de un comitet de

experti ai CEE care functioneaza sub egida ONU si inclus in anexa B a acordului ADR, fiind valabil pentru recunoasterea fiecare substante in tarile aderente la ADR si in toate modurile de transport (rutier, maritim, feroviar) numarul ONU 4. Modalitatea de expediere Un vehicul care transporta marfuri periculoase se numeste unitate de transport. Transportul anumitor marfuri periculoase este supus utilizarii obligatorii a unui material sau tip de transport determinat. Aceste conditii particulare fac obiectul marginalului XX105 de la II-a parte a anexei B. Incarcare completa Daca dispozitile privind transportul prin incarcare completa sunt aplicate autoritatile competente pot impune ca vehiculul sua containerul mare utilizat pentru transportul in cauza nu trebuie sa fie incarcat decat intr-un singur loc si descarcat intr-un singur loc. Transportul in vrac Substantele solide nu pot sa fie transportate in vrac decat daca acest mod de transport este explicit admis pentru aceste substante prin dispozitii din a I-parte a anexei B. Pentru transportul in vrac trebuie sa se asigure, prin masuri potrivite, ca nici o pierdere a continutului nu se poate produce. Transportul in containere Transportul de colete in containere este autorizat. Transportul de substante si obiecte in vrac ale containerului nu este autorizat decat daca transportul in vrac al acestor substante si obiecte este explicit admis. Un container mare nu poate fi prezentat pentru transport decat daca este apt structural sa fie utilizat. Termenul apt structural pentru utlizare desemneaza un container care nu prezinta defecte importante care sa afecteze elementele sale structurale cum ar fi: lonjeroanele superioare si inferioare, traversele acoperisului, cadrele de unghi si piesele de colt. Prin defecte importante se inteleg toate adanciturile sau pliurile mai mari de 19 mm adancime intr-un element structural, toate fisurile sau rupturile la un element de structura ori griparea dispozitivelor de inchidere a usilor. Transportul in cisterne Transportul substantelor periculoase nu poate sa aiba loc in cisterne decat daca acest mod de transport este explicit admis pentru aceste substante prin dispozitii pentru utilizarea cisternelor fixe, cisternelor demontabile si a vehiculelor baterie. Autovehiculele in care se transporta marfurile periculoase pot fi: cu prelata; furgon; cisterna; autoizoterma cu agregatul TK. Referitor la modalitatea (maniera) de transport a marfurilor periculoase prevazuta in acordul ADR distingem substante periculoase care se pot transporta in: cisterne; containere cisterna; container; ambalaje; vrac. Ambalajele incarcate cu substante periculoase pot fi: ambalaje cu capacitatea de pana la 450 l; ambalaje cu capacitatea de pana la 3000 l, inclusiv; recipienti, butelii etc.;

4.1. Panouri de semnalizare a pericolului Vehiculele care transporta marfuri periculoase, avand masa maxima autorizata ce depaseste 3,5 t, trebuie sa aiba doua panouri (unul la partea anterioara si altul la partea posterioara) de culoare portocalie, reflectorizanta, cu baza de 40 cm si inaltimea de 30 cm, cu un contur negru cu o grosime de 15 mm. La autovehiculele tip cisterna, pe aceste panouri trebuie sa apara numerele de identificare a periculului si a substantei cu o grosime de 15 mm si inaltime de 100 mm, de culoare neagra, inscriptionate astfel incat, in cazul unui incendiu, sa ramana lizibile timp de 15 minute. Daca dimensiunea si constructia vehiculului sunt astfel incat suprafata disponibila nu este suficienta pentru a fixa aceste panouri, dimensiunile lor pot fi reduse (dimensiunea minimala 30 cm x 12 cm). Pozitionarea panourilor trebuie sa fie facuta astfel incat acestea sa fie vizibile: numarul inscriptionat la partea superioara a panoului este cel care identifica pericolul (numarul lui Kemler), compus din doua sau trei cifre; cel inscriptionat la partea inferioara identifica substanta transportata (numarul ONU) si este format din patru cifre. Cand trebuie sa fie amplasate numerele de pe panou portocaliu? Numerele de identificare ale pericolului si ale substantei trebuie plasate doar in cazul unui transport executat cu o unitate de transport, avand una sau mai multe cisterne de o capacitate maxima mai mare de 3000 l si/sau o masa maxima autorizata ce depaseste 3,5 t. Aceste numere furnizeaza toate informatiile necesare privind interventiile ce se pot face in caz de accident, cu referiri principale la primul ajutor, la siguranta circulatiei si la utilizarea echipamentelor de protectie. Un vehicul ce transporta ambalaje cu marfuri periculoase nu trebuie sa poarte niciodata panouri cu numerele de identificare ale periculului si ale substantei. Cand cisternele sau containerele-cisterna sunt transportate goale dupa ce au fost curatate, panourile nu trebuie sa fie vizibile si vor fi scoase sau acoperite cu huse. In cazul in care se circula cu cisterna goala, dar necuratata exista obligatia de a expune numerele de identificare ale pericolului si ale substantei (numarul ONU). Daca cisterna este impartita in compartimente in care sunt transportate mai multe substante (cisterna kilolitrica), numerele Kemler si ONU vor fi expuse pe panourile de pe partea laterala a cisternei, pe fiecare compartiment in parte. In acest caz, panourile anterioare si posterioare nu vor mai fi inscriptionate cu numerele respective. A B A Numarul de identificare al pericolului (2 sau 3 cifre) B Numarul de identificare a substantei (4 cifre). 4.2. Etichete In timpul transportului, ambalajele si vehiculele ce contin marfuri periculoase trebuie sa fie prevazute cu etichete de pericol si manipulare prin care sa se identifice rapid si cu usurinta pericolul prezentat de substantele transportate, precum si modul de manipulare a acestora. Este obligatoriu sa se aplice etichetele de pericol numai pe: autovehiculele sau containere cisterna; autovehiculele care transporta marfuri de la clasele limitative. Etichetele sunt impartite in doua grupe: etichete de pericol si etichete de manipulare. Descrierea etichetelor este prezentata in anexele nr. 2 si 3.

4.2.1 Etichetele de pericol Etichetele completeaza panourile de semnalizare, fiind expuse la vedere pe partile laterale si pe partea posterioara a vehiculului, avand forma de patrat cu latura de cel putin 25 cm, cu contur negru si fixate cu diagonala patratului pozitionata vertical. La partea inferioara a etichetei pot fi inscriptionate cifrele sau literele care indica clasa substantei respective si natura pericolului. Etichetele trebuie aplicate in asa fel, incat sa nu poate fi indepartate de pe vehicul. La cisterne este posibil ca acestea sa fie inlocuite cu un marcaj imprimat pe cisterna, care sa corespunda exact tipului si modelului prescris (dimensiuni, culoare, desen) si sa nu poata fi sters. In cazul transportarii substantelor periculoase in vehicule cisterna, cisterne amovibile, containere-cisterna sau baterii de recipienti, acestea trebuie sa fie insotite de una sau mai multe etichete de pericol, aplicate in exteriorul vehiculelor (dotate cu containere-cisterna), obligatie ce este valabila si pentru cisternele sau containerele-cisterna (goale), dar care au continut substante periculoase si nu au fost inca bonificate (curatate). Daca transportul se efectueaza in cisterne fixe, etichetele sunt aplicate pe partile laterale si pe cea posterioara (3 etichete), iar in cazul containerelor-cisterna vor fi aplicate numai pe partile laterale (2 etichete). ETICHETA 1 Negru pe fond portacaliu; bomba explodand, in jumatatea superioara, numarul diviziunii si litera grupei de compatibilitate potrivita, in jumatatea inferioara; cifra 1 mica in coltul inferior. In legatura cu explozia, la diviziunile 1.1, 1.2, si 1.3 ETICHETA 1.4 Negru pe fond portocaliu; numarul diviziunii 1.4 in jumatatea superioara, litera grupei de compatibilitate potrivita, in jumatatea inferioara; cifra 1 mica in coltul inferior. In legatura cu explozia, la diviziunea 1.4 ETICHETA 1.5 Negru pe fond portocaliu; numarul diviziunii 1.5 in jumatatea superioara, litera grupei de compatibilitate D, in jumatatea inferioara; cifra 1 mica in coltul inferior. In legatura cu explozia, la diviziunea 1.5 ETICHETA 1.6 Negru pe fond portocaliu; numarul diviziunii 1.6 in jumatatea superioara, litera grupei de compatibilitate N, in jumatatea inferioara; cifra 1 mai mica in coltul inferior. In legatura cu explozia, la diviziunea 1.6 ETICHETA 01 Negru pe fond portocaliu, bomba explodand in jumatatea superioara Pericol de explozie ETICHETA 2 Butelie de gaz, neagra sau alba, pe fond verde cu cifra 2 mica in coltul inferior

Gaz neinflamabil si netoxic ETICHETA 3 Flacara neagra sau alba pe fond rosu Pericol de foc (substante lichide inflamabile) ETICHETA 4.1 Flacara neagra pe fond constituit din benzi verticale echidistante, alternative, rosu si alb Pericol de foc (substanta solida inflamabila) ETICHETA 4.2 Flacara neagra pe fond alb, triunghiul inferior al etichetei avand culoarea rosie Substanta predispusa la aprinderea spontana ETICHETA 4.3 Flacara neagra pe fond albastru Pericol de emanatie de gaz inflamabil in contact cu apa ETICHETA 5.1 Flacara deasupra unui cerc, pe fond galben cu cifra 5.1 mica in coltul inferior Substanta comburanta ETICHETA 5.2 Flacara deasupra unui cerc, negru pe fond galben cu cifra 5.2 mica in coltul inferior Peroxid organic: pericol de incendiu ETICHETA 05 Flacara deasupra unui cerc, negru pe fond galben Pericol de activare a incendiului ETICHETA 6.1 Cap de mort sprijinit in doua tibii negre pe fond alb

Substanta toxica: se tine izolata de articole alimentare sau de alte obiecte destinate consumului in vehicule, precum si de locuri de descarcare sau transbordare. ETICHETA 6.2 Un cerc incarcat cu trei conuri, cifra 6 mai mica in coltul inferior Substanta infectioasa: se tine izolata de articole alimentare sau alte obiecte de consum si alimente pentru animale in vehicule, precum si de locuri de incarcare, descarcare sau transbordare ETICHETA 7 A Trefla schematizata, inscriptia RADIOACTIVE, urmata de o banda verticala in jumatatea inferioara cu textul urmator: CONTINUT: .... ACTIVITATE: ..... Cifra 7 mica in coltul inferior. Simbolurile si inscriptiile negre pe fond alb, banda verticala rosie Substanta radioactiva in ambalaje de la categoria I ALB; In caz de avarie a ambalajelor, pericol pentru sanatate in caz de ingerare, inhalare sau contact cu substanta imprastiata ETICHETA 7 B Ca precedenta, dar doua benzi verticale in jumatatea inferioara cu textul urmator: CONTINUT: .... ACTIVITATE: ..... INDICE DE TRANSPORT intr-un dreptunghi cu chenarul negru. Cifra 7 mica in coltul inferior Simbolurile si inscriptiile negre fondul jumatate superior: galben fondul jumatate inferior: alb benzile verticale rosii Substanta radioactiva in ambalaje de la categoria a II-a GALBENE, ambalaje care se tin departe de colete care poarta o eticheta cu inscriptia FOTO; In caz de avarie a ambalajelor, pericol de sanatate prin ingerare, inhalare sau contact cu substanta imprastiata, inclusiv riscuri de iradiere la distanta. ETICHETA 7 C Ca precedenta, dar trei benzi verticale rosii in jumatatea inferioara Substanta radioactiva in ambalaje de la categoria a-III-a GALBENE, ambalaje care se tin departe pe colete care poarta o eticheta cu inscriptia FOTO; In caz de avariere a ambalajelor, pericol pentru sanatate prin ingerare, inhalare sau contact cu substanta imprastiata, inclusiv riscuri de iradiere la distanta. ETICHETA 7 D Trefla schematizata; inscriptia RADIOACTIVITATE si cifra 7. Simbolul si inscriptiile negre. Jumatatea superioara pe fond galben, jumatatea inferioara pe fond alb. Utilizarea cuvantului Radioactivitate in jumatatea inferioara este optionala in scopul de a permite utilizarea acestei etichete pentru afisarea numarului de identificare al substantei expediate.

Substanta radioactiva, prezentand pericolele descrise la 7A, 7B sau 7C. ETICHETA 8 Picaturi care se scurg dintr-o eprubeta pe o placa si din alte eprubete pe o mana, negre pe fond alb, triunghi inferior avand culoarea neagra, marginit de un chenar alb Substanta coroziva ETICHETA 9 Fond alb cu sapte benzi verticale negre in jumatatea superioara si cifra 9 mica, subliniata, in negru in coltul inferior. Substante si obiecte diverse, care in cursul transportului prezinta un pericol altul decat cele pe care le prezinta celelalte case. Etichetele nr. 1, 1.4, 1.5, 1.6 sau 01, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 05, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 8 si 9 au forma unui patrat cu latura de 100 mm, dispuse cu o diagonala pe verticala. Ele sunt marcate pe toate laturile de o linie colorata in negru plasat la 5 mm de margine. Daca dimensiunea ambalajelor o cere, etichetele pot sa aiba dimensiuni reduse, cu conditia sa ramana vizibile. Dimensiunea laturii trebuie sa fie de 250 mm, cel putin pentru eticheta 7D si alte etichete destinate sa fie aplicate pe vehicule, cisterne de cel putin 3 m3 si containere. Este admis sa se figureze in partea inferioara a etichetelor inscriptii in cifre sau litere sustinatoare ale naturii periculului. Inscriptiile pe etichetele de pericol trebuie sa fie aplicate de o maniera lizibila si sa nu poata fi sterse. Expeditorul este raspunzator de aplicarea etichetelor. Etichetele de pericol prescrise prin ADR, etichetele de pericol conform prescriptiilor aplicabile si altor moduri de transport pot sa fie aplicate pe ambalaje, containere, containere-cisterna si vehicule baterii incarcate cu marfuri periculoase care sunt transportate pe drumurile publice. COLETE Fata si spate Placa portocalie Container clasa mare si cu eticheta(e) de pericol(e) pe cele toate 4 parti Camion pentru colete fara alte marcaje decat placutele portocalii CONTAINER CISTERNA mai multe substante Fata placa portocalie Spate placa portocalie Daca etichetele cisternei nu sunt vizibile etichetele trebuie amplasate pe partile laterale si pe spatele vehiculului. Pe ambele parti laterale placi cu numere si eticheta sau etichetele de pericol(e).

4.2.2 Etichete de manipulare Aceste etichete sunt aplicate pe ambalajul utilizat si au forma unui dreptunghi. Eticheta 11 aplicata pe partea superioara a coletului indica obligatia ca la manipulare acesta sa fie manevrat pe verticala. IMPORTANT ! Este obligatia expeditorului de a alege si aplica etichete pe vehicule, inclusiv pe vehiculele-cisterna, containerelecisterna si pe containere. Modul de semnalizare a vehiculelor care transporta substante periculoase este prezentat alaturi. Etichetele sunt marcate de jur imprejur cu o linie continua de aceeasi culoare cu simbolul care figureaza pe etichete, plasat la 5 mm de margine. Eticheta nr. 11 are forma dreptunghiulara de format A5 (148 mm x 210 mm). Daca dimensiunea ambalajului impune, eticheta poate sa aiba dimensiuni mai mici dat cu conditia sa devina vizibila. Doua sageti negre pe fond alb sau alt fond constrastant apropiat. Sus: a se pozitiona eticheta cu varfurile in sus 4.2.3 Etichetarea ambalajelor pentru produsele destinate transportului Etichetarea ambalajelor se face in functie de prescriptiile corespunzatoare clasei de pericol a fiecarei substante periculoase. Fiecare ambalaj trebuie sa poarte numarul de identificare al substantei continute, precedat de literele UN, precum si etichetele de pericol si manipulare. Pe ambalajele pentru substantele de la clasa 2 se vor trece perfect lizibile: numarul de identificare, precedat de UN; denumirea chimica sau tehnica; clasa, cifra si litera sau literele corespunzatoare fiecarui produs. Asa cum s-a mentionat, acordul ADR contine apendicele B5 liste de substante care se pot transporta in cisterna sau in vrac, precizandu-se pentru fiecare dintre acestea: denumirea chimica si/sau tehnica; clasa, cifra de enumerare, litera; numarul de identificare al pericolului (numarul lui Kemler); numarul de identificare al substantei (numarul ONU); eticheta sau etichetele care trebuie aplicate. ATENTIE ! Pe fiecare ambalaj se trece clar si durabil numarul de identificare a substantei, format din patru cifre precedat de UN. Pe ambalaj se aplica una sau mai multe etichete, avand semnificatiile corespunzatoare clasificarii produsului. Aceste etichete sunt patrate cu latura de cel putin 100 mm si se aplica astfel incat diagonala sa fie pozitionata vertical, sau pot fi dreptunghiuri cu laturile de 148 mm si 210 mm (in caz de necesitate aceste dreptunghiuri pot fi reduse la dimenisiui de 74 x 105 mm). In toate situatiile, obligativitatea alegerii si aplicarii etichetelor revine numai expeditorului. Daca etichetele de pericol nu pot fi aplicate direct pe ambalaje, ele se vor aplica pe suporti rigizi care vor fi fixati pe ambalaje sau pot fi inlocuite cu inscriptii sau marcaje care reproduc exact continutul etichetei, marcajul obtinut prin poansonare avand avantajul ca nu se poate dezlipi. Daca ambalajul trebuie sa poarte doua etichete de acelasi tip, acestea vor fi aplicate cu baza mica in jos, iar cele doua laturi care vin in contact trebuie sa se suprapuna. In mod normal, trebuie sa se aplice o singura eticheta de pericol pe colet si pe container, iar etichetele de manipulare se aplica pe doua fete laterale opuse ale ambalajelor sau containerelor. Semnalizarea ambalajelor permite soferului: sa inteleaga carei clase ii apartine fiecare substanta; sa inteleaga pericolul principal si pericolele secundare pe care le comporta transportul acestor colete;

sa evite incarcarea in comun a unor colete cu etichete diferite atunci cand aceasta incarcare este interzisa datorita incompatibilitatii transportului in comun, in acelasi vehicol a unor substante; sa dispuna aranjarea convenabila in vehicul. Capitolul II Ambalaje folosite pentru transportul marfurilor periculoase In ADR sunt precizate foarte clar exisgentele pentru ambalajele in care se transporta marfurile periculoase. 1. Conditii generale de ambalare Ambalajele trebuie sa fie construite si inchise de maniera de a evita pierderile rezultate, in conditii normale de transport datorita vibratiilor, cresterii temperaturii, umiditatii sau presiuniii in conditii normale de transport. Nici o substanta periculoasa nu trebuie sa adere la exteriorul coletelor. Partile ambalajului care sunt in contact direct cu substantele periculoase nu trebuie sa fie deteriorate de actiunea chimica a acestor substante; daca este cazul ele trebuie sa aiba un invelis interior adecvat sau sa fie supus la un tratament corespunzator. Aceste parti ale ambalajelor nu trebuie sa aiba componenti susceptibili de a reactiona periculos cu continutul acestora pentru a evita formarea de substante periculoase. Fiecare ambalaj trebuie sa fie conform unui tip construit, incercat si agreat Daca ambalajele sunt umplute cu lichide trebuie lasat un marcaj de umplere. La temperatura de umplere de 15C nu trebuie sa depaseasca: Punctul de fierbere al substantei C Gradul de umplere > 60 < 100 92 % > 100 < 200 94 % > 200 < 300 96 % >300 98 %

< 60 90 %

Ambalajele interioare trebuie sa fie ambalate in ambalaje exterioare de maniera de a evita, in conditii normale de transport: Spargerea Perforarea Deversarea In acelasi ambalaj exterior nu trebuie reunite ambalaje interioare care contin diferite substante ce pot reactiona periculos inttre ele provocand: O combustie si/sau o degajare de caldura O degajare de gaze inflamabile, toxice sau asfixiante Formarea de substante corosive Formarea de substante instabile In cazul unei suprapresiuni care se poate dezvolta intr-un ambalaj datorita degajarii gazului continut ca urmare a cresterii temperaturii sau altor cauze ambalajul poate fi prevazut cu un orificiu prin care nu pot cauza nici un pericol datorita toxicitatii sau inflamabilitatii sau cantitatii degajate. Ambalajele noi, reconstruite, reutilizate sau reconditionate trebuie sa indeplineasca conditiile prescrise. Ambalajele utilizate pentru substantele lichide trebuie sa fie supuse unei probe de etanseitate. Ambalajele utilizate pentru substantele solide care pot deveni lichide la temperaturi susceptibile de a fi intalnite in timpul transportului trebuie sa poata contina aceeasi substanta si in stare lichida. Lichidele nu trebuie sa fie incarcate decat in ambalaje care rezista la presiunea de vapori ai substantei continute. La umplere nu trebuie sa depaseasca 2/3 din presiunea de proba. Ambalajele trebuie sa fie fabricate si probate dupa un program de asigurare a calitatii care trebuie sa satisfaca exigentele autoritatii competente. Marcajul pentru ambalaje noi, fabricate si agreate cuprinde: a) Simbolul Un sau ADR ori RID/ADR b) Codul ambalajului 1A1 butoi din otel cu capac nedetasabil c) Codul compus din doua partie: i) litera X/Y/Z ii) 1.2 densitatea pentru lichide sau 300 masa bruta totala

iii) pentru clasa 6.2 grupa 1 si 2 se indica clasa 6.2 d) Litera S daca ambalajul este destinat sa contina substante a caror vascozitate la 23C este superioara la 200 mm2/s sau presiunea indicata in kPa (250) e) Anul de fabricatie, ultimele doua cifre (00). Pentru ambalajul de tipul 1H sau 3H luna de fabricatie se indica sub forma unui marcaj, asemanator ceasului f) Simbolul statului care a facut agrearea D Germania, NL Olanda etc. g) Numarul de inregistrare si numele sau sigla fabricantului. La reconditionarea ambalajelor se adauga urmatoarele: h) simbolul statului in care s-a facut reconditionarea i) numele sau simbolul autorizatiei de reconditionare j) anul reconditionarii, litera R, iar pentru cele supuse la proba de etanseitate, aditional L. Codul ambalajului poate fi urmat de literele T, V sau W. T ambalaj de securitate conform marginalul 3559 W ambalajul a fost fabricat dupa acelasi cod indicat pe acesta V ambalaj conform marginalului 3558 2. Ambalaje Marfurile periculoase se pot transporta: in ambalaje cu capacitatea de pana la 450 l in aceste ambalaje se transporta substante de la clasele 3, 4, 5, 6, 8 si 9; recipiente, butelii etc. sau baterii de recipiente (mai multe recipiente legate intre ele) in care se transporta de regula gaze de la clasa 2; in recipiente de dimensiuni mari cu capacitatea de pana la 3000 l; colete; vrac. Ambalajele se pot clasifica n functie de modalitatea de transport a substantelor: transportul substantelor in ambalaje construite in conformitate cu normele ADR. transportul substantelor solide, lichide sau gazoase in grands recipient vrac (IBC sau GRV) construite in conformitate cu normele ADR, avand o capacitate maximala de 3000 l; transportul substantelor in recipiente testate si aprobate potrivit normelor ADR si care, in general au o capacitate care nu depaseste 450 l, si sunt destinate sa contina solide sau lichide; transportul substantelor in cisterna in stare gazoasa, lichida, pulverulenta. In privinta ambalajelor distingem: butoaie; bidoane; canistre; lazi; saci. NOTA: Fiecare ambalaj trebuie sa poarte numarul de identificare al substantei precedat de literele UN si etichetele de pericol si manipulare. Acordul ADR stabileste obligatia de identificare a ambalajelor prin marcaje, avand la baza un sistem de codificare a tipurilor de ambalaje alcatuit din: cifra araba, care indica tipul ambalajului: 1. Bidoane, butoaie (confectionate din otel, aluminiu, material plastic, carton, placaj etc.) 2. Butoaie de lemn 3. Canistre (din metal sau plastic) 4. Cutii sau lazi (din otel, aluminiu, lemn natural, placaj, lemn reconditionat, carton, plastic) 5. Saci (din material plastic, textile, hartie etc.) 6. Ambalaje compozite (recipiente in plastic, sticla, portelan, gresie) O. Ambalaje metalice usoare una sau mai multe litere majuscule latine, care indica materialul din care s-a confectionat ambalajul: A. otel B. aluminiu C. lemn

D. placaj F. lemn reconditionat G. carton H. material plastic L. textile M. hartie N. metal (altele decat otel sau aluminiu) P. sticla, portelan, gresie Exemplu: 1A bidon sau butoi din otel 3A canistre de otel In cazul ambalajelor compozite, putem identifica materialul din care sunt confectionate, se pot utiliza doua litere majuscule latine: cea dintai pentru recipientul interior, iar cea de-a doua pentru ambalajul exterior. Cand se foloseste o singura litera, aceasta se refera la ambalajul exterior utilizat. Capacitatea si masa sunt limitate (niciodata mai mult de 450 l sau 400 kg, exceptand cateva recipiente pentru gaze care poit avea pana la 1000 l). In majoritatea cazurilor ambalajele trebuie sa fie supuse la teste asupra prototipului si controlate asupra respectarii prevederilor acordului ADR, in ceea ce priveste calitatea ambalajului respectiv. In functie de gradul pericolului prezentat de substantele transportate (stabilit prin prescriptiile particulare ale fiecarei clase de substante, respectiv literele a), b) sau c) care insotesc cifrele de enumerare a substantelor, sunt prevazute trei grupe de ambalaje, care atesta calitatea ambalajului respectiv: I pentru substantele din subgrupa a) II pentru substantele din subgrupa b) III - pentru substantele din subgrupa c) Codificarea ambalajelor stabileste si identificarea printr-o litera majuscula latina a subgrupelor de substante pentru care este agreat un anumit tip constructiv de ambalaje. X pentru grupele de ambalaje de la I la III (respectiv, pentru substantele ale caror cifre de enumerare sunt insotite de literele a), b) si c). Y pentru grupele de ambalare II si III (respectiv, pentru substantele ale caror cifre de enumerare sunt insotite de literele b) si c) Z pentru grupa de ambalaj III (respectiv, pentru susbtantele ale caror cifre de enumerare sunt insotite de litera c) Referitor la identificarea ambalajelor de la clasa 2 se va reveni atunci cand se va analiza in amanunt aceasta clasa. NOTA: In ambalajele cu marca UN niciodata nu se transporta gaze de la clasa 2.

Expeditorul este responsabil de folosirea ambalajelor corespunzatoare, iar in documentele de bord scrise ale soferului trebuie sa se regaseasca declaratia scrisa a acestuia ca ambalajul este conform prescriptiilor ADR. Fiecare colet trebuie sa poarte sub o forma clara si durabila: Numarul de identificare al substantei continute in ambalaj, precedat de literele UN In cazul cand in colet se afla mai multe ambalaje incarcate cu mai multe substante periculoase, cu numere de identificare diferite, Numerele de identificare pentru substantele continute precedate de literele UN, iar in unele situatii Literele LQ Literele LQ reprezinta abrevierea termenilor englezesti- Limited Quantity Cantitate limitata. Aceste inscriptii figureaza in interiorul unui chenar de forma unui patrat cu latura de cel putin 100 mm, asezat cu varful in sus; daca acesta nu este posibil datorita marimii coletului, dimensiunea poate fi redusa cu conditia ca inscriptiile sa ramana vizibile. Pentru transportul ambalajelor continand mai multe marfuri periculoase, supraambalarea poate fi utilizata daca corespunde conditiilor urmatoare: invelitoarea este utilizata pentru acelasi expeditor; contine doua sau mai multe colete si care; asigura o mai usoara manevrare si stivuire in timpul transportului. Exemple de supraambalaje: o platforma de incarcare, cum ar fi un palet pe care sunt dispuse mai multe colete, legate si asigurate printr-o folie de plastic sau husa bine intinsa; un ambalaj exterior de protectie cum ar fi o lada sau rachita.

Pe supraambalaj trebuie sa fie trecute numerele de identificare ale substantelor, precedate de literele UN, si bineinteles etichetele tuturor coletelor care nu se gasesc in supraambalaj, cel putin etichetele reprezentative si numerele de identificare sa fie vizibile. Interdictiile de incarcare in comun se aplica si asupra marfurilor din supraambalaje. In acelasi supraambalaj nu trebuie sa fie puse ambalaje care contin substante ce pot reactiona periculos intre ele, provocand: o combustie si/sau o degajare puternica de caldura considerabila; o degajare de gaze inflamabile si/sau toxice ori asfixiante etc.; formarea unor substante lichide corozive; formarea de substante instabile (care se descompun ori polimerizeaza periculos); cresterea periculoasa a presiunii. Supraambalarea permite transportarea unor partide de marfuri periculoase pentru mai multi destinatari, indicanduse de fiecare data numele si adresa destinatarului. In cazul mai multor destinatari, cantitatea de marfa livrata poate fi precizata pe alte documente care se gasesc la bordul autovehiculului. Coletele cu marfuri periculoase care au fost deteriorate sau pot prezenta defecte ori marfurile care sunt returnate si au fost reambalate intr-un ambalaj asemanator, din acelasi material sau ambalaj apropiat trebuie sa fie semnalizate si etichetate corect. Pe aceste colete trebuie sa se aplica nr. de identificare ale substantelor transportate, precedate de UN, etichetele de pericol, si de asemenea se aplica mentiunea SECURITATE ori SECOURS In documentul de transport expeditorul trebuie sa faca mentiunea Ambalaj de securitate. Lichidele de la clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 sau 9 care au atribuite diferite cifre, dar literele a) sau b) continute in recipiente de sticla sau portelan trebuie sa fie ambalate intr-un material absorbant care sa nu provoace o reactie periculoasa in contact cu aceste lichid. Aceasta protectie nu este necesara daca ambalajul exterior nu poate fi traversat in conditii normale de transport. Semnalizarea ambalajelor permite soferului sa inteleaga carei clase ii apartine substanta respectiva, permite sa se evite incarcarea in comun a substantelor interzise. Semnalizarea si etichetarea supraambalejelor trebuie facuta cu inscriptii, si/sau etichete de pericol sau manipulare care se aplica pe supraambalaje in functie de pericolele pe care le comporta substantele continute in acestea, precum si de modul cum trebuie manevrat ambalajul. 3. Conditii generale de utilizare a marilor recipiente pentru vrac (MRV sau in franceza GRV si IBC in engleza) Mare recipient pentru vrac un ambalaj mobil rigid sau suplu: a) Al carui continut: i. nu depaseste 3 m3 (3000 litri), pentru substante solide si lichide din grupele de ambalaje II si III ii. nu depaseste 1,5 m3, pentru substante solide din grupa de ambalaje I, ambalate in GRV suple, din plastic, materiale rigide, materiale compozite, din carton sau lemn iii. nu depaseste 3 m3, pentru substante solide din grupa de ambalaj I ambalate in GRV metalice b) Construit pentru o manipulare mecanica c) Putand sa reziste la solicitarile produse de manipularea la transportul, ceea ce trebuie confirmat prin probe specifice d) Daca mai multe cisterne de inchidere sunt montate in serie, cel mai apropiat de substanta transportata trebuie sa fie inchis primul. e) In timpul transportului nici un reziduu periculos nu trebuie sa adere la exteriorul MRV-ului. f) Orificiul pentru gaze. Orificiul nu trebuie sa permita pierderea de lichide sau patrunderea de substante straine. g) Gradul de umplere este similar celui de la ambalaje simple: Daca ambalajele sunt umplute cu lichide trebuie lasat un marcaj de umplere. La termperatura de umplere de 15C nu trebuie sa depaseasca: Punctul de fierbere al substantei C Gradul de umplere < 60 90 % > 60 < 100 92 % > 100 < 200 94 % > 200 < 300 96 % >300 98 %

h) Daca MRV (GRV) sunt utilizate pentru transportul substantelor lichide inflamabile al caror punct de aprindere este egal sau inferior la 55C, sau praf susceptibil de a forma nori de pulbere exploziva, trebuie prevazut cu un dispozitiv de scurgere a sarcinilor electrostatice care se creeaza la umplere si la golire. i) In timpul transportului, GRV trebuie sa fie solid fixate in interiorul unitatii de transport de maniera de a impiedica deplasarile laterale sau longitudinale sau socurile, si astfel ele sa furnizeze un suport exterior corespunzator. Pe de alta parte, MRV (GRV) de tip 31HZ2 nu trebuie sa fie transportate decat in unitati de transport inchise. Tipuri de MRV (GRV) Definitii: GRV metalice se compune dintr-un corp magnetic, inclusiv echipamentul de serviciu si echipamentul de structura asemanatoare GRV suple flexibil GRV in plastic rigid GRV compozit cu recipient interior de plastic GRV de carton GRV de lemn La un MRV sau GRV ori IBC se distinge urmatoarele elemente de identificare: Corpul Echipamentul de structura (pentru toate categoriile de GRV cu exceptia GRV flexibile) Masa bruta maxima admisibila structura (pentru toate categoriile de GRV cu exceptia GRV flexibile) Incarcarea maxima admisibila (pentru GRV flexibile) GRV protectie contra socurilor (pentru GRV metalice) Tesatura de plastic (pentru GRV flexibile) Plastic (pentru GRV compozite cu recipient interior din plastic) Dispozitiv de manipulare Dublura (pentru GRV din carton, flexibile si din lemn) Recipient rigid cu interior rigid (pentru GRV compozite) Codificarea tipurilor de constructie a MRV sau GRV 1. Codul identifica tipurile de GRV Codul este constituit din: Doua cifre arabe indicand tipul GRV cum specifica litera a) mai jos, Din una sau mai multe litere majuscule (caractere latine) indicand natura materialului (sper exemplu metal, plastic etc.), cum se specifica la litera b) de mai jos, Daca este cazul, o cifra araba indicand categoria GRV pentru tipul respectiv. In cazul GRV compozit vor fi utilizate doua litere majuscule (caractere latine). Primul desemneaza materialul recipientului interior al GRV, iar al doilea materialul ambalajului exterior. a) Tip Rigid Suplu flexibil b) A. Otel B. Aluminiu C. Lemn natural D. Lemn placa F. Lemn conditionat G. Carton H. Plastic L. Textil M. Hartie multipla N. Metal Substante solide incarcate si/sau descarcate sub presiune, superioara la prin gravitatie 0,1 bari 11 21 Substante lichide 31

Codul de la GRV este urmat, in marcaj, de o litera indicand grupa de substante pentru care este agreat tipul constructiv: X pentru substantele din grupele de ambalaje I, II si III Y pentru substantele din grupele de ambalaje II si III Z pentru substantele din grupa de ambalaje III Marcajul Marcajul de baza: a) Simbolul ONU pentru ambalaj sau UN b) Codul desemnat de tipul GRV c) Litera (X, Y sau Z) d) Luna si anul fabricatiei ultimele doua cifre e) Simbolul statului unde a fost agreat f) Numele si sigla fabricantului g) Incarcarea, indicand proba de stivuire in kg. Pentru GRV care nu suporta cifra 0 h) Masa bruta maxima admisa si GRV flexibil mmax admisa in kg Marcaj aditional: i) tara in kg pentru toate tipurile de GRV, altele decat GRV flexibile Pentru GRV metalice, GRV din plastic rigid, GRV cu recipient interior in plastic j) continutul in litri la 20C k) data ultimei probe de etanseitate (luna si anul) l) data ultimei inspectii (luna si anul) m) presiunea maxima de umplere/golire in kPa sau bari Pentru GRV metalic n) materialul utilizat pentru corp si grosimea minima in mm o) numarul de ordine al fabricantului Pentru GRV in plastic rigid si GRV compozite cu recipiente interior de plastic p) presiunea manometrica a probei in kPa sau bari q) daca anvelopa exterioara a GRV compozit este demontabila fiecare element demontabil trebuie sa poarte marcajul. 4. Recipiente mari pentru transportul in vrac (GRV) sau in container (IBC) Ambalajele de dimensiuni mai mari pentru transportul in vrac GRV-urile (grands recipients pour vrac) sau Container intermediar BULK (IBC) au o capacitate maxima de 3000 l si sunt concepute pentru a fi manipulate mecanic. Si aceste ambalaje au fost testate si au aplicate marcaje pentru identificarea lor care incepe cu UN. Ambalajele din grupa I, marcate prin litera X, pentru substante foarte periculoase care sunt din grupa a) sau GRV din grupa de ambalaje I, marcate prin litera X, pentru substante foarte periculoase care sunt din grupa a); Ambalajele din grupa II sau I sunt marcate prin litera Y sau X, pentru substante foarte periculoase care sunt din grupa b) sau a) sau GRV din grupa de ambalaje II sau I, marcate prin litera Y sau X, pentru substante periculoase. Ambalajele din grupa de ambalaje III, II sau I marcate prin litera Z, Y sau X, pentru substante foarte periculoase care sunt din grupa c), b) sau a) GRV din grupa de ambalaje III, II, sau I, marcate prin litera Z, Y sau X pentru substante mai putin periculoase. Prescriptiile referitoare la GRV (mari recipiente pentru marfuri vrac). Un GRV dupa ce i-a expirat termenul de verificare periodica poate sa transporte fara autorizatia autoritatii competente timp de 6 luni maximum, pentru returul deseurilor periculoase din ADR in vederea eliminarii sau reciclarii. Pe documentul de transport trebuie sa se precizeze suplimentar Transport conform marginalului 3662.

Capitolul III Prescriptii privind vehiculul si echipamentul ADR 1. Unitatea de transport In transportul rutier al substantelor periculoase se utilizeaza notiunea de unitate de transport respectiv vehicului care transporta substantele periculoase. O unitate de transport nu poate avea mai mult de o remorca sau de o semiremorca. Vehiculele utilizate in transportul de substante periculoase trebuie sa indeplineasca Conditiile tehnice pentru vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania (RNTR-2) precum si admiterii in circulatia pe drumurile publice si efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului de substante periculoase (RNTR-3). Toate autovehiculele si remorcile destinate cu caracter permanent transportului de marfuri periculoase, ca si cele care le transporta ocazional, trebuie sa dispuna de conditii optime, in special privind: motorul; echipamentul electric; echipamentul de franare; instalatia de incalzire a cabinei; caroseria; extinctoarele; echipamente diverse; aparate de iluminare portabile. 2. Conditii tehnice pentru autovehiculele destina transportului marfuri periculoase RNTR-3 cuprind Reglementarile privind omologarea in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania, agrearea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului de marfuri periculoase. Certificatul de agreare pentru vehiculele care transporta anumite marfuri periculoase se elibereaza numai tipurilor de vehicule nominalizate si definite in ADR, atat pentru traficul national cat si pentru traficul international respectiv: Vehicule cisterna; Vehicule purtatoare de cisterne demontabile; Vehicule-baterie cu o capacitate mai mare de 1000 l; Unitati de transport tip II sau III care transporta substante din clasa 1, autovehiculelor care tracteaza remorci sau semiremorci corespunzatoare acestor tipuri de vehicule definite mai sus, atunci cand nu este specificat astfel in ADR. Sunt exceptate de la aceasta prevedere vehiculele lente (asa cum sunt definite in RNTR 2) care pot fi incadrate in aceste tipuri de vehicule. Pe timpul efectuarii transportului Certificatul de agreare pentru vehiculele care transporta anumite marfuri periculoase trebuie sa fie prezentat obligatoriu la bordul autovehiculului: In original (pentru trafic international); In original sau copie legalizata (pentru trafic national) In cazul unitatilor de transport formate dintr-un autovehicul (autotractor) si o remorca sau semiremorca, se elibereaza cate un certificat pentru fiecare vehicul in parte. Impreuna cu Certificatul de agreare pentru vehiculele care transporta anumite marfuri periculoase si, daca este posibil, cu aceeasi durata de valabilitate, se elibereaza sau se completeaza, anexa la certificatul de inmatriculare si se aplica ecusonul pe placa cu numarul de inmatriculare, conform reglementarilor RNTR-1. Tipuri de vehicule destinate transportului de marfuri periculoase: Tipul EX/II vehicule destinate transportului de explozivi pentru care este necesara o unitate de transport de tip II definita la marginalul 11204 din ADR Tipul EX/III vehicule destinate transportului de explozivi pentru care este neceasra o unitate de transport III definita la marginalul 11204 din ADR

Tipul FL vehicule destinate transportului de lichide cu punctul de inflamabilitate mai mic de 61C (cu exceptia combustibilului diesel, motorina ori combustibil lichid pentru calorifere sau de gaze inflamabile, in cisterne fixe, demontabile, in containere cisterna cu o capacitate mai mare de 1000 l destinate transportului de gaze inflamabile Tipul OX vehicule cisterna destinate transportului de susbtante din clasa 5.1, cifra 1, a), in cisterne fixe sau demontabile sau in containere-cisterna cu o capacitate mai mare de 3000 l Tipul AT vehicule, altele decat cele de tip FL sau OX, destinate transportului de marfuri periculoase in containere cisterna cu o capacitate mai mare de 1000 l altele decat cele de tipul FL. CONDITII TEHNICE SUPLIMENTARE CABLAJELE INSTALATIEI ELECTRICE SUPLIMENTARE Conductorii electrici trebuie sa fie bine dimensionati cu suficienta rezerva pentru a se evita incalzirile. Ei trebuie sa fie izolati intr-un mod adecvat Toate circuitele trebuie sa fie protejate prin sigurante fuzibile sau cu intrerupatoare automate, cu exceptia urmatoarelor circuite: De la baterie la sistemul de pornire si de oprire al motorului De la baterie la alternator De la alternator la cutia cu sigurante fuzibile sau intrerupatoarele automate De la bateria la demarorul motorului De la bateria la cutia de comanda a actionarii dispozitivului de franare de incetinire daca acesta este electric sau electromagnetic De la baterie la mecanismul electric de ridicare al unei axe Cablajele electrice trebuie sa fie fixate solid si amplasate in asa fel incat conductorii electrici sa fie protejati impotriva agresiunilor mecanice si termice. DECONECTAREA BATERIILOR DE ACUMULATOARE Un intrerupator pentru deconectarea circuitelor electrice trebuie montat cat mai aproape posibil de baterie de acumulatoare Dispozitivele de comanda directa si indirecta trebuie instalate: unul in cabina de conducere si altul in exteriorul vehiculului Ele trebuie sa fie accesibile si semnalizate distinct Comanda din cabina va fi amplasata la indemana conducatorului auto asezat pe scaunul sau. Ea va fi prevazuta fie cu un capac de protectie, fie cu o comanda cu o miscare completa, fie cu orice alt dispozitiv care impiedica o declansare involuntara Intrerupatorul trebuie sa poata fi deschis in timp ce motorul este in functiune fara ca sa rezulte supratensiuni periculoase Utilizarea sa nu trebuie sa prezinte riscul de provocare a aprinderii unei atmosfere explozibile Conexiunile electrice de la intrerupatorul circuitului de la baterie trebuie sa aiba un grad de protectie ridicat. Acest lucru nu mai este cerut daca conexiunile se afla in interiorul unei cutii, care poate fi cutia bateriei, caz in care este suficient sa se protejeze aceste conexiuni impotriva scurt-circuitelor, cu ajutorul, de exemplu, al unui capac de cauciuc. BATERIILE DE ACUMULATOARE Bornele bateriilor trebuie sa fie izolate din punct de vedere electric sau sa fie acoperite de capacul izolator al cutiei bateriei. Daca bateriile sunt situate in alta parte decat sub capota motorului, ele trebuie sa fie ficate intr-o cutie de baterie ventilata. TAHOGRAFE Alimentarea electrica a tahografului se va face printr-o bariera de securitate conectata direct la baterie. Tahograful si bariera de securitate trebuie sa satisfaca conditii referitoare la aparatele electrice asocitate conform standardului european.

INSTALATIA ELECTRICA DIN SPATIUL CABINEI Ansamblul acestei instalatii electrice trebuie conceput si realizat si protejat in asa fel incat sa nu poata provoca nici o aprindere, nici scurtcircuit, in conditii normale de utilizare a vehiculului si sa reduca la minimum aceste riscuri in caz de soc sau deformare, in special Cablajele situate in spatele cabinei de conducere trebuie sa fie protejate contra socurilor, abraziunii sau frecarii in timpul utilizarii normale a vehiculului. Totusi cablurile dispozitivului de franare antiblocare nu necesita o protectie suplimentara Iluminarea. Nu trebuie utilizate lampi cu soclu cu insurubare. CIRCUITELE ELECTRICE ALIMENTATE IN PERMANENTA Component