aCIZII CARBOXILICI

of 24 /24
Proiect didactic Data: Profesorul: Disciplina:Chimie Clasa: a-XI Profil :uman Subiectul:Acizii carboxilici Subcompetente: Să definească acizii carboxilici, esterii, reacţia de esterificare. Să caracterizeze acizii alcanoici conform algoritmului: definiţie, formulă generală, specificul legăturilor chimice in grupa COOH, serie omoloagă (n(C) ≤6), tip de izomerie, nomenclatură sistematică şi nomenclatură istorică (acidul formic şi acetic). Obiective operationale: O1- sa defineasca notiunea de acizi carboxilici O2- sa explice notiunile de natura legaturilor chimice O3-sascrie izomerii si denumirilor acestora Forma de organizare: lectie, tipul :mixta. Strategii didactice:explicatia ,problematizarea,discutie,lucrul cu manualul. Desfasurarea lectiei: Evocare : Salutul . Definiti acizii carbonilici . Ce metode de obtinire a acizilor carbonilici cunoasteti? Care sunt domeniiile de utilizare a acizilor carbonilici Rezolvarea exercitiului :3, 4, 5,pag 160. Realizarea sensului: Ce numim grupa functionala?

Embed Size (px)

description

bbghgh

Transcript of aCIZII CARBOXILICI

Acizii carboxilici Proiect didactic

Proiect didacticData:Profesorul:Disciplina:Chimie

Clasa: a-XI

Profil :umanSubiectul:Acizii carboxilici

Subcompetente:

S defineasc acizii carboxilici, esterii, reacia de esterificare.

S caracterizeze acizii alcanoici conform algoritmului: definiie, formul general, specificul

legturilor chimice in grupa COOH, serie omoloag (n(C) 6), tip de izomerie, nomenclatursistematic i nomenclatur istoric (acidul formic i acetic).

Obiective operationale:

O1- sa defineasca notiunea de acizi carboxilici

O2- sa explice notiunile de natura legaturilor chimice

O3-sascrie izomerii si denumirilor acestora

Forma de organizare: lectie, tipul :mixta.

Strategii didactice:explicatia ,problematizarea,discutie,lucrul cu manualul.

Desfasurarea lectiei:

Evocare :

Salutul .

Definiti acizii carbonilici .

Ce metode de obtinire a acizilor carbonilici cunoasteti?

Care sunt domeniiile de utilizare a acizilor carbonilici

Rezolvarea exercitiului :3, 4, 5,pag 160.

Realizarea sensului:

Ce numim grupa functionala?

Ce terminatii se adauga pentru formarea denumirii acizilor ccarbonilici?

Def acizi carboxilici

Nomenclatura,izomeria.

HCOOH acid metanoic, formic

CH3 COOH acid etanoic, acetic

C2H5 COOH acid propanoic, propionic

C3H7 COOH acid butanoic, butiric

C4H9 COOH acid pentanoic, valeric

Alctuirea formulelor de structur dup denumire i invers.

Corelarea compoziiei cu tipul izomeriei, izomeri posibili, formulele

Reflectie :

Ce numim acizi carboxilici?

Care este algoritmul de denumire a acizilor carbonilici?

Extindere:

De invatat paragraful 8.1 Acizii carboxilici

Acizii carbonilici Proiect didactic

Data : .

Clasa: XI

Subiectul:Acizii carbonilici

Subcompetente:

S defineasc acizii carbonilici,

S caracterizeze acizii carboxilici conform algoritmului: definiie, formul general, specificul

legturilor chimice in grupa COH, serie omoloag (n(C) 6), tip de izomerie, nomenclatursistematic i nomenclatur istoric .

Obiective operationale:

O1- sa defineasca notiunile de acizi carbonilici

O2- sa explice notiunile de natura legaturilor chimice

O3- sa scrie izomerii si denumirilor acestora

Forma de organizare: lectie, tipul :mixta.

Strategii didactice:explicatia ,problematizarea,discutie,lucrul cu manualul.

Desfasurarea lectiei:

Evocare :

Salutul .

Definiti alcoolii.

Ce metode de obtinire a alcoolilor cunoasteti?

Care sunt domeniiile de utilizare a alcoolilor?

Rezolvarea exercitiului :3, 4, 5,pag 1 50

Realizarea sensului:

Ce numim grupa functionala?

Ce terminatii se adaugau pentru formarea denumirii acizilor ccarbonilici?

Def acizi carboxilici

Nomenclatura,izomeria.

HCOH metanal , aldehida formica

CH3 COH etanal , aldehida acetica

C2H5 COH propanal , aldehida propionica propanona

C3H7 COH butanal , aldehida butirica butanona

C4H9 COH pentanal , aldehida valerica

Alctuirea formulelor de structur dup denumire i invers.

Corelarea compoziiei cu tipul izomeriei, izomeri posibili, formulele

Reflectie :

Ce numim acizi carbonilici

Care este algoritmul de denumire a acizilor carbonilici?

Extindere:

De invatat paragraful 7.1 Acizii carbonilici.

De rezolvat problema 32.18 p

Proiect didacticCompusii oxigenati

Data:

Clasa: XI

Subiectul: Alcanolii

Subcompetente: S defineasc noiunile de grup funcional,

alcool, alcool mono- i polihidroxilic, eter, fenol,

amin, reacia de deshidratare.

S coreleze formula general a alcanolilor monohidroxilici saturai cu formulele moleculare

i de structur ale izomerilor posibili, denumirile lor, tipurile de izomerie (de caten, de poziie,

de funciune); compoziia alchilaminelor n(C)3 cu izomeri posibili, denumirea lor i tipul

(primar, secundar, teriar).

Obiective operationale:

O1- sa defineasca notiunile de alcanoli

O2- sa explice notiunile de natura legaturilor chimice

O3-sa scrie izomerilor si denumirilor acestora

Forma de organizare: lectie, tipul :mixta.

Strategii didactice:explicatia ,problematizarea,discutie,lucrul cu manualul.

Desfasurarea lectiei:

Evocare :

Salutul .

Definiti alcoolii.

Ce surse de naturale de hidrocarburi cunoasteti?

Care sunt domeniiile de utilizare a hidrocarburilor ?

Cere sunt cele mai importante hidrocarburi si produsele prelucrarii lor?

Rezolvarea exercitiului :3, 4, 5,pag 130

Realizarea sensului: Corelarea compoziiei derivailor

hidrocarburilor cu tipul izomeriei, izomeri posibili, formulele lor de

structur, omologii, denumirile (i invers).

Ce numim grupa functionala?

Ce terminatii se adaugau pentru formarea denumirii alcanolilor?

Def alcanolii

Nomenclatura,izomeria.

CH3 OH metanol , alcool metilic

C2H5 OH etanol , alcool etilic

C 3H 7 OH propanol , alcool propilic

C 4H9 OH butanol , alcool butilic

C 5H 11 OH pentanol , alcool pentilic

Alctuirea formulelor de structur dup denumire i invers.

Corelarea compoziiei cu tipul izomeriei, izomeri posibili, formulele

Reflectie :

Ce numim alcanoli?Care este formula generala?

Care este algoritmul de denumire a alcanolilor ?

Extindere:

De invatat paragraful 6.1 alcoolii

De rezolvat problema 31.11 pag 62.

Acii carboxilici

Proiect didactic

Data martie

Clasa :XI

Subiectul : Metodele de obtinere a acizilor carboxilici

Subcompetente: S exemplifice metodele de obinere a acizilor monocarboxilici saturai (acidul formic i acetic), proprietile fizice i chimice i utilizarea lor.

Examinarea metodelor de obinere, a proprietilor chimice ale acizilor carboxilici i esterilor prin ecuaii chimice.

Obiective operationale:

O1-sa descrie metodele de obtinere a acizilor carboxilici

O2-sa scrie ecuatiile reactiilor ce reflecta proprietatile chimice ale alcanolilor

O3- sa comparare metodele de obtinere a acizilor carbonilici si carboxilici

Forma de organizare:lectie; tipul: mixta.

Strategii didactice:

problematizarea, explicatia discutia ,lucrul cu manualul,lucrul in grup.

Desfasurarea lectiei:

Evocare:

Salutul.

1 elev-definitie clasificare;

2 elev-acizii monocarboxilici saturati;

elev-nomencla3 tura si izomeria;

Care sunt deosebirile dintre acizii carboxilici si cei carbonilici ?

Care sunt formulele lor generale?

Realizarea sensului :In natura decurg numeroase reactii ce decurg cu formarea finala a acizilor carboxilici

-metode oxidative:oxidarea alcanilorsuflarea aerului in parafina incsalzita la 200 C catalizator Mn

oxidarea hidrocarburilor aromatice omologii benzenului cu KMnO4 la incalzire sau cu aer in prezenta catalizat cu formarea de acid benzoic

oxidarea alcoolilor primariduce la aldehide care usor trec in ac carboxilici

-metode de hidroliza huidroliza trihalogenurilor geminale

--hidroliza sau saponificarea esterilordoar dinn esteri naturali

Reflectie:

Ce metode de obtinere ale acizilor carboxilici cunoasteti?

Care este materia prima pentru obtinerea acizilor carboxilici?

De efectuat schema de la exercitiul 6 pagina 165

Extindere:De invatat metode de obtinere ale acizilor carboxilici. Acizii carbonilici

Proiect didactic

Data:

Clasa :XI

Subiectul : Metodele de obtinere a acizilor carbonilici

Subcompetente: S exemplifice metodele de obinere a acizilor carbonilici saturai proprietile fizice i chimice i utilizarea lor.

Examinarea metodelor de obinere, a proprietilor chimice ale acizilor carbonlici prin ecuaii

chimice.Obiective operationale:

O1-sa descrie metodele de obtinere a acizilor carboniliciO2-sa scrie ecuatiile reactiilor ce reflecta metodele de obtinere ale acizilor carboniliciO3-sa compare metodele de obtinere a acizilor carbonilici si alcanolilor

Forma de organizare:lectie; tipul: mixta.

Strategii didactice:

problematizarea, explicatia discutia ,lucrul cu manualul,lucrul in grup.

Desfasurarea lectiei:

Evocare:

Salutul.

1elev-definitie clasificare;

2elev-aldehide monocarboxilice saturate

3elev- structura grupei carbonil;

Care sunt deosebirile dintre alcooli si acizii carbonilici ?

Care sunt formulele lor generale?

Realizarea sensului :

-metode oxidative:oxidarea metanului cat de oxizi de azot.

-oxidarea alcoolilor secudaridecurge mai greu cu oxidanti puterniciK2CrO7+H2SO4 si se obtin cetone.

oxidarea alcoolilor primariduce la aldehide care usor trec in ac carboxilici

-metode de hidroliza hidratarea alchinelor

hidroliza derivatilor dihalogenati geminali

-distilarea uscata-descompunerea termica a acetatului de calciu

--dehidrogenarea in prezenta cuprului metalicse aplica pe larg in industrie.

Reflectie:

Ce metode de obtinere ale acizilor carbonilici cunoasteti?

Care este materia prima pentru obtinerea acizilor carbonilici?

De efectuat schema de la exercitiul 5 pagina 145

Extindere:De invatat metode de obtinere ale acizilor carbonilic

Compusii oxigenati Proiect didacticData:

Clasa :XI

Subiectul : Metodele de obtinere a alcanolilor

Subcompetente: S exemplifice metodele de obinere a alcoolilor,proprietile lor fizice i chimice; corelaia compoziiaproprietiutilizare; importana alcoolilor metilic i etilic, caracterul lor nociv pentru sntate. Obiective operationale:

O1- sa explice metodelor de obinere:

1) reacia de adiie a apei la alchene;

2) tratarea cu alcalii a derivailor halogenai;

3) fermentarea glucozei (etanolul).

O2-sa scrie ecuatiile reactiilor ce reflecta metodele de obtinere ale alcanolilor.

Strategii didactice:

problematizarea, explicatia discutia ,lucrul cu manualul,lucrul in grup.

Desfasurarea lectiei:

Evocare:

Salutul. Alctuirea ecuaiilor reaciilor de obinere i de transformri chimice ale

derivailor de hidrocarburi. 1elev-definitie clasificare;

2elev-alcoolii monohidroxilici saturati;

3elev-nomenclatura si izomeria;

Care este formula generala?

Realizarea sensului : Alctuirea ecuaiilor reaciilor de obinere

i de transformri chimice ale derivailor de hidrocarburi.

1) reacia de adiie a apei la alchene;

2) tratarea cu alcalii a derivailor halogenai;

3) fermentarea glucozei (etanolul).

Reflectie:

Ce metode de obtinere ale alcoolilor cunoasteti?

Care este materia prima pentru obtinerea alcoolilor?

De efectuat schema de la exercitiul 6 pagina 165

Extindere:De invatat metode de obtinere ale alcanolilor.

De rezolvat problema 14.12 pag.78

Nemetalele

Proiect didactic

Data : Clasa : IX

Subiectul : Fosforul

Subcompetente: S elaboreze schema/planul caracteristicii generale a nemetalelor i a compuilor lor.

S elucideze impactul nemetalelor i a compuilor lor asupra mediului.

S estimeze importana i rolul nemetalelor i a compuilor lor n viaa omului, importana ngrmintelor minerale . Obiective operationale:

O1 caracterizati fosforul ca Element chimic i substan simpl, rspndirea n mediu, alotropia, proprietile fizice.

O2- sa scrie ecuatiile reactiilor ce reflecta Proprietile chimice ale P (arderea).

O3-sa descrie Importana, rolul biologic, utilizarea.

O4- sa descrie Oxidul de fosfor (V) : prietile fizice i chimice generale. Strategii didactice:

problematizarea, explicatia discutia ,lucrul cu manualul,lucrul in grup ,

Paiangenul chimic,scheme problematizate.

Desfasurarea lectiei:

Evocare:

1 Elev- Nitraii. Nitraii de sodiu, potasiu, calciu, amoniu, utilizarea lor.

2 Elev- Circuitul azotului n natura.

3 Elev- Elaborarea schemelor circuitului nemetalelor n mediu (oxigen, azot, carbon).4 Elev- Ilustrarea prin ecuaiile chimice lanul genetic: nemetal - oxid acid acid sare. Realizarea sensului : .

Descrierea i explicarea proprietilor fizice ale nemetalelor.

Prezentarea proprietilor chimice ale nemetalelor prin ecuaii chimice.

Caracterizarea metodelor de obinere, proprietilor chimice ale compuilor nemetalelor (prin ecuaii chimice n forma molecular i ionic).

Elaborarea i realizarea transformrilor chimice n baza proprietilor, obinerii, utilizrii nemetalelor i compuilor lor (prin ecuaii chimice n forma molecular/ionic). Reflectie: Realizarea transformrilor n baza legturii genetice prin ecuaiile chimice. Enumerati proprietatile fosforului ,scrieti formulele compusilor lui,

scrieti ecuatiile reactiilor de obtinere a compusilor fosforului.

Indicati pozitia in sistemul periodic.

Extindere:De invatat Posforul

De rezolvat problema 1 pag.78

Nemetalele

Proiect didactic

Data: Clasa : IX

Subiectul : Siliciul

Subcompetente: S elaboreze schema/planul caracteristicii generale a nemetalelor i a compuilor lor.

S elucideze impactul nemetalelor i a compuilor lor asupra mediului.

S estimeze importana i rolul nemetalelor i a compuilor lor n viaa omului, importana ngrmintelor minerale . Obiective operationale:

O1-Caracterizarea Siliciului ca Element chimic i substan simpl:

O2-descrie rspndirea n mediu, proprietile fizice, utilizarea.

O3-sa scrie reactiile ce reflecta Interaciunea cu oxigenul.

O4- sa descrie Oxidul de siliciu: proprietile fizice,

O5- sa scrie ecuatiile reactilor ce reflecta interaciunea cu oxizii bazici, bazele alcaline, carbonaii. Strategii didactice:

problematizarea, explicatia discutia ,lucrul cu manualul,lucrul in grup.

Paiangenul chimic,scheme problematizate.

Desfasurarea lectiei:

Evocare:

Salutul. Descrierea i explicarea proprietilor fizice ale nemetalului S

Prezentarea proprietilor chimice ale nemetalului S prin ecuaii chimice. Realizarea transformrilor n baza legturii genetice prin ecuaiile chimice.

De rezolvat problema 3 pag 159Realizarea sensului : Siliciul. Element chimic i substan simpl:

rspndirea n mediu,

proprietile fizice, utilizarea.

Interaciunea cu oxigenul.

Oxidul de siliciu: proprietile fizice,

interaciunea cu oxizii bazici, bazele alcaline, carbonaii.

Reflectie:Care sunt principalii compusi ai Si?

Care sunt domeniile de utilizare ale Si si ale compusilor lui?

Enumerati proprietatile siliciului,scrieti ecuatiile reactiilor respective.

Compatati proprietatile CO2 si SiO2.

Extindere:De invatat Siliciul

Elaborarea unui proiect despre importana i rolul nemetalelor n viaa omului.

Nemetalele

Proiect didactic

Data: Clasa : IX

Subiectul : Acidul fosforic (ortofosforic) Subcompetente: S compare oxizii nemetalelor i acizii conform algoritmului: compoziia, obinerea, proprietile fizice i chimice, utilizarea.

S modeleze proprietile chimice ale oxizilor acizi i acizilor prin ecuaiile chimice (n forma molecular i ionic).

S deduc obinerea i proprietile chimice ale oxizilor acizi i acizilor pe baza seriei genetice. i a compuilor lor.

S elucideze impactul nemetalelor i a compuilor lor asupra mediului.

S estimeze importana i rolul nemetalelor i a compuilor lor n viaa omului, importana ngrmintelor minerale . Obiective operationale: .

O1 descrieti proprietatile fizico-chimice ale acidului fosforicO2-sa scrie ecuatiile reactiilor ce reflecta Proprietile chimice ale acidului ortofosforic .

O3-sa descrie Importana, rolul biologic, utilizarea.

O4- sa descrie prietile fizice i chimice generale ale acidului ortofosforic . Caracterizarea metodelor de obinere, proprietilor chimice ale compuilor nemetalelor (prin ecuaii chimice n forma molecular i ionic).

Elaborarea i realizarea transformrilor chimice n baza proprietilor, obinerii, utilizrii nemetalelor i compuilor lor (prin ecuaii chimice n forma molecular/ Strategii didactice:

problematizarea, explicatia discutia ,lucrul cu manualul,lucrul in grup ,

Paiangenul chimic,scheme problematizate.

Desfasurarea lectiei:

Evocare:

1- Descrierea i explicarea proprietilor fizice ale nemetalelor.

2-Prezentarea proprietilor chimice ale nemetalelor prin ecuaii chimice.

3-Caracterizarea metodelor de obinere, proprietilor chimice ale compuilor nemetalelor (prin ecuaii chimice n forma molecular i ionic).

4-Elaborarea i realizarea transformrilor chimice n baza proprietilor, obinerii, utilizrii nemetalelor i compuilor lor (prin ecuaii chimice n forma molecular/ionic). Realizarea sensului : Acidul fosforic (ortofosforic): obinerea, proprietile chimice. Srurile acidului fosforic, rolul biologic, utilizarea lor n calitate de ngrminte minerale.. Descrierea i explicarea proprietilor fizice ale Acidul fosforic (ortofosforic).

Prezentarea proprietilor chimice ale H3PO4 prin ecuaii chimice.

Caracterizarea metodelor de obinere, proprietilor chimice ale H3PO4 (prin ecuaii chimice n forma molecular i ionic).

Elaborarea i realizarea transformrilor chimice n baza proprietilor, obinerii, utilizrii nemetalelor i compuilor lor (prin ecuaii chimice n forma molecular/ionic). Reflectie: Realizarea transformrilor n baza legturii genetice prin ecuaiile chimice. Enumerati proprietatile H3PO4 ,scrieti formulele compusilor lui,

scrieti ecuatiile reactiilor de obtinere a compusilor fosforului.

Extindere:De invatat H3PO4

De rezolvat problema 2 pag. 83

Nemetalele

Proiect didactic

Data:

Clasa : IX

Subiectul : Carbonul

Subcompetente: S elaboreze schema/planul caracteristicii generale a nemetalelor i a compuilor lor.

S elucideze impactul nemetalelor i a compuilor lor asupra mediului.

S estimeze importana i rolul nemetalelor i a compuilor lor n viaa omului, importana ngrmintelor minerale . Obiective operationale:

O1- sa caracterizeze Carbonului ca Element chimic i substan simpl:

O2- sa descrie rspndirea n mediu, proprietile fizice, utilizarea.

O3-sa scrie reactiile ce reflecta Interaciunea cu oxigenul.

O4-sa descrie Oxidul de carbon: proprietile fizice,

O5- sa scrie ecuatiile reactilor ce reflecta interaciunea cu oxizii bazici, bazele alcaline, carbonaii. Strategii didactice:

problematizarea, explicatia discutia ,lucrul cu manualul,lucrul in grup.

Paiangenul chimic,scheme problematizate.

Desfasurarea lectiei:

Evocare:

Salutul. 1- Carbonul- Element chimic i substan simpl:

2-rspndirea n mediu,

3-proprietile fizice, utilizarea.

4-Interaciunea cu oxigenul.

5-Oxidul de carbon : proprietile fizice,

6- interaciunea cu oxizii bazici, bazele alcaline, carbonaii.

Realizarea sensului : Acidul carbonic obinerea, proprietile chimice.

Srurile acidului carbonic rolul biologic, utilizarea lui.. Descrierea i explicarea proprietilor fizice ale Acidul carboonic

Prezentarea proprietilor chimice ale H2CO3 prin ecuaii chimice.

Caracterizarea metodelor de obinere, proprietilor chimice ale H2CO3

(prin ecuaii chimice n forma molecular i ionic).

Elaborarea i realizarea transformrilor chimice n baza proprietilor, obinerii, utilizrii nemetalelor i compuilor lor (prin ecuaii chimice n forma molecular/ionic). .

Reflectie: Realizarea transformrilor n baza legturii genetice prin ecuaiile chimice. Enumerati proprietatile H2CO3,scrieti formulele compusilor lui,

care sunt metodele de obtinere a compusilor carbonului?

Extindere: De invatat acidul carbonic.

De rezolvat problema 4 pag 18 3.

Nemetalele

Proiect didactic

Data: Clasa : IX

Subiectul : Acidul carbonic Subcompetente: S compare oxizii nemetalelor i acizii conform algoritmului: compoziia, obinerea, proprietile fizice i chimice, utilizarea.

S modeleze proprietile chimice ale oxizilor acizi i acizilor prin ecuaiile chimice (n forma molecular i ionic).

S deduc obinerea i proprietile chimice ale oxizilor acizi i acizilor pe baza seriei genetice. i a compuilor lor.

S elucideze impactul nemetalelor i a compuilor lor asupra mediului.

S estimeze importana i rolul nemetalelor i a compuilor lor n viaa omului, importana ngrmintelor minerale . Obiective operationale: O1 descrieti proprietatile fizico-chimice ale acidului carbonicO2- scrieti ecuatiile reactiilor ce reflecta Proprietile chimice ale acidului carbonicO3-descrieti Importana, rolul biologic, utilizarea.

O4-descrieti prietile fizice i chimice generale ale acidului carbonic Caracterizarea metodelor de obinere, proprietilor chimice ale compuilor nemetalelor (prin ecuaii chimice n forma molecular i ionic).

Elaborarea i realizarea transformrilor chimice n baza proprietilor, obinerii, utilizrii nemetalelor i compuilor lor (prin ecuaii chimice n forma molecular/ Strategii didactice:

problematizarea, explicatia discutia ,lucrul cu manualul,lucrul in grup ,

Paiangenul chimic,scheme problematizate.

Desfasurarea lectiei:

Evocare:

1- Descrierea i explicarea proprietilor fizice ale carbonului

2-Prezentarea proprietilor chimice ale C prin ecuaii chimice.

3-Caracterizarea metodelor de obinere, proprietilor chimice ale compuilor nemetalelor (prin ecuaii chimice n forma molecular i ionic).

4-Elaborarea i realizarea transformrilor chimice n baza proprietilor, obinerii, utilizrii nemetalelor i compuilor lor (prin ecuaii chimice n forma molecular/ionic). Realizarea sensului : Acidul carbonic obinerea, proprietile chimice. Srurile acidului carbonic, rolul biologic, utilizarea .Descrierea i explicarea proprietilor fizice ale H2CO3.

Prezentarea proprietilor chimice ale H2CO3 prin ecuaii chimice.

Caracterizarea metodelor de obinere, proprietilor chimice ale H2CO3 (prin ecuaii chimice n forma molecular i ionic).

Elaborarea i realizarea transformrilor chimice n baza proprietilor, obinerii, utilizrii nemetalelor i compuilor lor (prin ecuaii chimice n forma molecular/ionic). Reflectie: Realizarea transformrilor n baza legturii genetice prin ecuaiile chimice. Enumerati proprietatile H2CO3 ,scrieti formulele compusilor lui,

scrieti ecuatiile reactiilor de obtinere a compusilor carbonului.

Extindere:De invatat H2CO3 De rezolvat problema 1 pag. 123

Acii carboxilici

Proiect didactic

Data

Clasa :XI

Subiectul : Proprietatile acizilor monocarboxilici saturati

Subcompetente: S exemplifice metodele de obinere a acizilor monocarboxilici saturai (acidul formic i acetic), proprietile fizice i chimice i utilizarea lor.

Examinarea metodelor de obinere, a proprietilor chimice ale acizilor carboxilici i esterilor prin ecuaii chimice.

Obiective operationale:

O1-sa descrie proprietatile fizico-chimice ale acizilor monocarboxilici

O2- sa scrie ecuatiile reactiilor ce reflecta proprietatile chimice ale ac monocarboxilici

O3- sa explice domeniile de utilizare ale acizilor carboxilici

Forma de organizare:lectie; tipul: mixta.

Strategii didactice:

problematizarea, explicatia discutia ,lucrul cu manualul,lucrul in grup.

Desfasurarea lectiei:

Evocare:

Salutul.

-metode oxidative:oxidarea alcanilorsuflarea aerului in parafina incsalzita la 200 C catalizator Mn

oxidarea hidrocarburilor aromatice omologii benzenului cu KMnO4 la incalzire sau cu aer in prezenta catalizat cu formarea de acid benzoic

oxidarea alcoolilor primariduce la aldehide care usor trec in ac carboxilici

-metode de hidroliza huidroliza trihalogenurilor geminale

--hidroliza sau saponificarea esterilordoar din esteri naturali

Realizarea sensului : inferiorilichide;C9...substante solide

Ac carbox sunt mai slabi ca cei minerali,taria scade odata cu cresterea catenei carbonice.

Formarea sarurilor ---proprietate comuna cu a cizilor anorganici

Halogenarea(Cl ,Br)doar in prezenta P cu formarea aizilor halogenocarboxilici

Esterificarea(si minerali tari)cat H2SO4 react reversibila

Reflectie:

Ce proprietati comune au acizii organici si acizi minerali cunoasteti?

Care este materia prima pentru obtinerea acizilor carboxilici?

De efectuat schema de la exercitiul 3pagina 170

Extindere:De invatat Proprietatile acizilor monocarboxilici saturati

De rezolvat ex 4 pag 170

Acii carboxilici

Proiect didactic

Data

Clasa :XI

Subiectul : Acizii monocarboxilici saturati mai importanti .Utilizarea lor

Subcompetente: S exemplifice metodele de obinere a acizilor monocarboxilici saturai (acidul formic i acetic), proprietile fizice i chimice i utilizarea lor.

Examinarea metodelor de obinere, a proprietilor chimice ale acizilor carboxilici i esterilor prin ecuaii chimice.

Obiective operationale:

O1- sa descrie cei mai importanti acizi monocarboxilici

O2- sa indice domenile de utilizare

O3-sa scrie ecuatiilor reactiilor de obtinere,ce reflecta propr chimice.

Forma de organizare:lectie; tipul: mixta.

Strategii didactice:

problematizarea, explicatia discutia ,lucrul cu manualul,lucrul in grup.

Desfasurarea lectiei:

Evocare:

Salutul.

inferiorilichide;C9...substante solide

Ac carbox sunt mai slabi ca cei minerali,taria scade odata cu cresterea catenei carbonice.

Formarea sarurilor ---proprietate comuna cu a cizilor anorganici

Halogenarea(Cl ,Br)doar in prezenta P cu formarea aizilor halogenocarboxilici

Esterificarea(si minerali tari)cat H2SO4 react reversibila

Realizarea sensului : cine a sintetizat acidul formic?-Berthelot 1855

CO+NaOH-------HCOONa formiat de sodiu care este tratat cu H2SO4 ce pune in libertate HCOOH

HCOONa +H2SO4 -----HCOOH+Na2SO4

HCOOH manifesta propr de aldehida si de alcool

Reactia oglinzii de argint:HCOOH+Ag2O----HO-C -----OH=O+2Ag react de identificare a ac formic

Ac acetic -oxidarea aldehidei acetice obtinute prin reactia de aditia a apei la etina

C2H2+H2O-----CH3-CH=O+O-----CH3COOH

Etina etanal ac etanoic

Ac astfel obtinut are concentratia 99%si se cristalizeaza la rece f-nd cristale ca gheata.fiind topit se numeste ac acetic glacial.

Reflectie:

Schema 8.1 pag 186

Extindere:De invatat Utilizarea acizilor monocarboxilici saturatiDe rezolvat ex 4 pag 170Metalele

Proiect didactic

Data

Clasa :X

Subiectul : Caracteristica generala a metalelor

Subcompetente:

S aprecieze rolul biologic al elementelor metalice.

S exemplifice legtura cauz efect: utilizarea metalelor i structura atomului, tipul legturii

chimice, tipul reelei cristaline, proprietile fizice. S argumenteze: corelaia dintre locul metalului

in SP i caracterul (metalic/amfoter), activitatea metalului i a compuilor lui; avantajele utilizrii

aliajelor (a fontei, oelului, duraluminiului).

Obiective operationale:

O1- sa localizeze in SP a metalelor

O2- sa explice structurii atomilor in corelatie cu pozitia in SP

O3- sa descrie proprietatilor metalelor

Forma de organizare:lectie; tipul: de predare a cunostintelor

Strategii didactice:

problematizarea, explicatia discutia ,lucrul cu manualul,lucrul in grup.

Desfasurarea lectiei:

Evocare:

Salutul.

Analiza lucrarilor.

Realizarea sensului : Ce caracteristici stau la baza clasificarii elementelor in metale si nemetale El ce ced. E pentru a avea structura de octetMe,care aditioneaza ENeme.

Me stare de agregare-cu exc Hg lichid.

Caracteristici comune:-luciu metalic, opace(nu permit trecerea luminii), maleabile(se pot taia, deforma), dure- (rezistenta la actiunea fortelor exterioare) W, ductile(foi si fire subtiri),conductori-Cu,Ag,Au.

Care sunt fortele ce leaga atomii in Me?

Me-subst solide cristaline cu atomi aranjati ordonat.In metale E de valenta sunt pusi in comun ,dar ei nu sunt amplasati la anumite distante.

Reflectie:Se da:

a) Calculati masa sodiului si volumul clorului ce se obtine din 200 g sare de bucatarie

ce contine 12% impuritati.

b) Calculati masa Zn necesara obtinerii 33,6 l de Hidrogen din acid clorhidric si Zn.

Extindere:De invatat Caracteristica generala a metalelor