Acب›iuni de sprijinire a tinerilor fermieri, servicii de ... Acب›iuni de sprijinire a...

download Acب›iuni de sprijinire a tinerilor fermieri, servicii de ... Acب›iuni de sprijinire a tinerilor fermieri,

of 44

 • date post

  09-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Acب›iuni de sprijinire a tinerilor fermieri, servicii de ... Acب›iuni de sprijinire a...

 • Acțiuni de sprijinire a tinerilor fermieri, servicii de consiliere și asociere prin PNDR

  Conferința Regională PNDR 2014-2020

  Regiunea Sud-Muntenia

  Amara, Ialomița

  1 octombrie 20181

 • În România asocierea este necesară având în vedere structura exploatațiilor agricole și obiectivul de creștere a competitivității și productivității la nivelul fermelor.

  Analiza SWOT a PNDR identifică provocări ale agriculturii şi spațiului rural caracterizate de:

   productivitate agricolă redusă;

   populaţie numeroasă în agricultura de (semi) subzistenţă cu nivel scăzut de pregătire agricolă şi antreprenorială;

   procent ridicat al fermierilor în vârstă (grad ridicat de îmbătrânire în rândul proprietarilor și managerilor de ferme), de unde rezultă nevoia de întinerire a viitoarelor generații de fermieri.

  Prin urmare, strategia PNDR sprijină investițiile care deservesc formele asociative ale fermierilor, prin acțiuni ce vizează:

  • Restructurarea fermelor, în special cele mici şi întinerirea generațiilor de fermieri (sprijinirea cooperativelor și instalarea tinerilor fermieri)

  2

  Contextul actual

 • Măsuri care vizează servicii de consiliere și asociere prin PNDR 2014-2020

  M1 - Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare

  Sub-măsura sprijină cursurile de formare profesională de scurtă durată

  (ex: inițiere, perfecționare), cu perioade diferite de pregătire, în funcţie de nivelul de pregătire al beneficiarilor finali, precum și de tematica programului de formare profesională.

  M2 - Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei

  Această măsură va completa nevoia de servicii gratuite, oferite de sistemul public de consiliere, în special pentru: fermele mici și mijlocii, tinerii fermieri, cooperative și grupuri de producători, mici întreprinzători din mediul rural, potențiali beneficiari ai măsurilor de investiții în PNDR 2014-2020, care nu au resurse de a achiziționa servicii private necesare, prestate contra cost.

  Serviciile de consiliere se acordă în scopul inițierii și dezvoltării afacerii, inclusiv pentru pregătirea și implementarea planului de afaceri. 3

 • 4

  Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea profesională și

  dobândirea de competențe

  4

   Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor privind managementul durabil al terenurilor agricole

   însușirea cunoștințelor privind implementarea angajamentelor de agro-mediu şi climă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată,

   măsurile de management aplicabile la nivelul fermei, necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor

   însușirea de metode de producție compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv protecția mediului și adaptarea la efectele schimbărilor climatice și reducerea concentrației de GES din atmosferă.

  Cursurile de formare se vor realiza pe baza unei curricule având în vedere toate cele 8 pachete accesate de fermierii care au semnat angajamente pe Măsura 10 din PNDR 2014-2020 pentru regiunea pentru care sunt depuse proiectele.

  Valoarea maximă eligibilă a unui proiect a fost de maximum 102.000 euro pentru instruirea unui număr cuprins între 100 și 400 de persoane din grupul țintă, punctându-se costul cel mai mic pentru o zi de instruire/fermier.

  În perioada 2017-2018 au fost încheiate 36 de contracte de finanțare cu o valoare de 2.738.851,98 euro, în vederea instruirii unui număr de aproximativ 9.750 de fermieri Apel nr.1/2016- Formare profesională pentru fermierii care dețin angajamente pe măsura 10 – Agromediu și climă, în vederea efectuării cursurilor de formare profesională de scurtă durată, 3 zile (24 ore) vizează:

 • Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea profesională

  și dobândirea de competențe

  5

   Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării;

   Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției;

   Diversificarea activităților în exploatațiile agricole;  Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, management).

  Valoarea maximă eligibilă a unui proiect a fost de maximum 106.250 euro pentru instruirea unui număr cuprins între 100 și 250 de persoane din grupul țintă, punctându-se costul cel mai mic pentru o zi de instruire/fermier.

  Apel nr.2/2016- Formare profesională pentru fermieri în special beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1„Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" și 6.3. „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" în vederea efectuării cursurilor de formare profesională de scurtă durată, 5 zile (40 ore) adresate fermierilor, în special beneficiarilor de sprijin ai sub-măsurilor 6.1

  și 6.3 și vizează:

 • 6

  În data de 17.05.2017 a fost aprobată Metodologia privind determinarea costului unitar standard de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, rezultând două costuri:

   COSTUL UNITAR STANDARD - A = 55 euro/persoană/zi  COSTUL UNITAR STANDARD -B = 103 euro/persoană/zi.

  Valoarea costului unitar standard (B) este de 103 euro /persoană/zi față de 55 euro /persoană/zi aferent costului unitar standard (A) deoarece cuprinde și cheltuieli de cazare și transport cursanți. În baza acestei metodologii a fost lansată o sesiune de înscriere în cadrul unei platforme electronice care se desfășoară în 2 etape, astfel: Etapa I Înregistrarea on line a furnizorilor de formare profesională în „Registrul furnizorilor eligibili de servicii de formare profesională” Până în prezent au fost înregistrați 53 de furnizori de servicii de formare profesională, dintre care au fost declarați eligibili 44. Etapa II Depunerea on line a Cererilor de finanțare de către furnizorii eligibili de formare profesională. Au fost selectate pentru finanțare 45 de proiecte cu o valoare de 4.939.540,00 euro, proiecte aflate în etapa de contractare, pentru instruirea unui nr. de 10.172 de fermieri.

  Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea profesională

  și dobândirea de competențe

 • Participarea fermierilor la toate cursurile de formare profesionala este gratuită. Grupul țintă căruia i se adresează cursurile de formare profesională este format din beneficiari ai M 10, precum și fermieri, în special beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3.

  7

  Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, submăsura 1.1. Sprijin pentru formarea

  profesională și dobândirea de competențe

  Fermierii interesați să participe la cursurile de formare profesională organizate prin sM 1.1 pot accesa următorul link: https://m01.afir.info, secțiunea Informații utile – Registru cursuri din cadrul platformei on-line.

  În cadrul acestui Registru apar informații referitoare la:  inițiatorul proiectului  perioada de implementare  domeniul de instruire  modulele/ pachetele  locațiile de desfășurare a cursurilor  descrierea proiectului

  Înscrierea se va realiza prin selectarea unui furnizor de formare profesională din cei regăsiți în cadrul Registru cursuri și ulterior prin apăsarea butonului Inscrie-te la curs.

  https://m01.afir.info/

 • 8

  Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea profesională

  și dobândirea de competențe

  În cadrul acestei sesiuni solicitanții au putut depune Cereri de finanțare pe 2 domenii de formare profesională, respectiv: Domeniul 1 „Îmbunătățirea cunoștințelor tehnice și economice, specifice pentru practicarea și gestionarea activităților în domeniul agricol și agroalimentar ale fermierilor, precum și a managementului general al fermei. Ca rezultat se așteaptă ca fermierii (în special tinerii fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1 și fermierii care activează in ferme mici și care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3) să pună în practică tehnici și tehnologii agricole, inclusiv rezultatele cercetării. Acest domeniu de formare profesională cuprinde următoarele module:

  a) Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării în special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1, fermieri care activează în ferme mici și care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3 –32 ore maximum;

  b) Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției - în special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-