98096064 Lorena Final

download 98096064 Lorena Final

of 60

Transcript of 98096064 Lorena Final

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  1/60

  UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARADFACULTATEA DE TIINE UMANISTE I SOCIALE

  SPECIALIZAREA:LIMBA I LITERATURA ROMN-LIMBA ILITERATURA ENGLEZ

  FORMA DE NVMNT: CU FRECVEN ZI

  LUCRARE DE LICEN

  NDRUMTOR TIINIFIC:

  Lect.univ. dr Bianca Paul

  B!OL"#NT:

  L$rena B$%&ean

  ARAD

  202

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  2/60

  UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARADFACULTATEA DE TIINE UMANISTE I SOCIALE

  SPECIALIZAREA:

  LIMBA I LITERATURA ROMN-LIMBA ILITERATURA ENGLEZFORMA DE NVMNT: CU FRECVEN ZI

  LUCRARE DE LICEN

  PRONUMELE N LIMBA ROMN ACTUAL NTRE

  CORECTITUDINE I AMBIGUITATE

  NDRUMTOR TIINIFIC:

  Lect.univ. dr Bianca Paul

  B!OL"#NT:

  L$rena B$%&ean

  ARAD

  202

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  3/60

  C!"#$%&

  A#'!()%*

  C+"$*,! I: P#,%!()) .%*#) /)) ,!1 E$$$ +) G#+(+*$/$$ A/+)($/)3455- 20067

  8 A&")/*) )9$%$*,#$$8 C+&$9$/+#)

  1.1.1 Pronumele personal

  1.1.2 Pronumle de politee

  1.1.3 Pronumele reflexiv

  1.1.4 Pronumele de ntrire

  1.1.5 Pronumele posesiv

  1.1.6 Pronumele demonstrativ

  1.1.7 Pronumele relativ

  1.1.8 Pronumele interogatoriv

  1.1. Pronumele ne!otr"t

  1.1.1# Pronumele negativ

  C+"$*,! II: P#,%!()) .% /,%&*#!/$$ +($'!)

  C+"$*,! III8 V+,#$ );"#)&$

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  4/60

  A#'!()%*

  Pr$(le)ele *ra)aticii Li)(ii R$)+ne au ,$-t -tudiate din er-ective diver-e/

  indi,erent de $rientare/ cercet0rile -1au 2nte)eiat e $ ree3a)inare 4i re%+ndire )inu5i$a-0 a)aterialului te$retic/ iar rea4e6area ,atel$r 2ntr1un cadru c$ncetual )ai ri%ur$- a i)u-/ 2n

  )ulte ca6uri/ reinterretarea 4i reevaluarea l$r.

  Unele dintre ace-te )$di,ic0ri a0rute 2n *ra)atica Li)(ii R$)+ne/ #diia 7889/

  de-re care v$) v$r(i 2n cele ce ur)ea60/ v$r utea $,eri $ de-c&idere -re -tudii ulteri$are/

  dar 4i un te)ei 4i un i)($ld de 2nn$ire a n$iunil$r de li)(a r$)+n0/ ,at entru care a) ale-

  ca te)0 entru lucrarea de licen50Pronumele n limba romn actual ntre corectitudine i

  ambiguitate .Lucrarea e-te -tructurat0 e atru cait$le. n ri)ul cait$l -unt re6entate )ai )ulte

  a-ecte cu rivire la de,ini5ie/ cla-i,icare/ cate%$riile %ra)aticale 4i val$rile -intactice ale

  r$nu)elui/ 2ntr1$ a($rdare c$ntra-tiv0 c$n,$r) $rient0ril$r cel$r d$u0 edi5ii ale *ra)aticii.

  n al d$ilea cait$l/ a) re6entat a-ectele a)(i%ue 2nt+lnite 2n c$n-truciile -intactice

  care c$nin 2n -tructura l$r r$nu)e/ accentu+nd a-ectul $ral al di-cur-ului.

  T$ate 2ndru)0ri te$retice din curin-ul ,iec0rui cait$l -unt ur)ate de e3e)le le%ate

  -trict de in,$r)a5ia dat0.

  Cel de1al treilea cait$l rere6int0/ de ,at/ ele)entul de n$utate a re6entei lucr0ri de

  licen0/ de$arece a) identi,icat val$rile e3re-ive ale r$nu)elui 2n literatur0 4i nu nu)ai.

  Bi(li$%ra,ia curinde titluri 4i rere6int0 il$nii de -u-5inere 2n lan te$retic a re6entei

  lucr0ri care tratea60 $ cla-0 )$r,$l$%ic0 i)$rtant0 a li)(ii r$)+ne c$nte)$rane 4i anu)e

  r$nu)ele.

  !ur-ele (i(li$%ra,ice ,$l$-ite entru reali6area lucr0rii au ,$-t inclu-e cu )a3i)0

  e,icien50/ rin citate clar deli)itate -au -inteti6+nd unele a-ecte/ a-t,el 2nc+t -0 re6ulte cu

  claritate -c$ul entru care au ,$-t c$n-ultate.

  Lucrarea/ 2n an-a)(lul ei/ -e c$n-tituie ca $ -ur-0 de in,$r)a5ii 4tiin5i,ice entru cei

  intere-a5i de li)(a r$)+n0 aa cu) aare ea 2n re-a -cri-0 i -u( a-ectul ei di-cur-iv.

  7

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  5/60

  C+"$*,! I: P#,%!()) .%*#) /)) ,!1 )$$$ +) G#+(+*$/$$ A/+)($/)

  3455-20067

  8 A&")/*) )9$%$*,#$$8 C+&$9$/+#)

  Pr$nu)ele e-te artea de v$r(ire care -e declin0 4i 5ine l$cul unui -u(-tantiv/ re-ectiv

  al $(iectului denu)it rin acel -u(-tantiv r$nu)e ; r$.

  Cla-a r$nu)el$r $cu0 $ $6i5ie -ecial0 c$)arativ cu celelalte 0r5i de v$r(ire

  ,le3i(ile -u(-tantivul 4i ad?ectivul>. De4i ar$iat de -u(-tantiv -u( a-ectul cate%$riei

  %ra)aticale de nu)0r 4i ca6/ r$nu)ele di,er0 ,unda)ental de ace-ta 4i de ad?ectiv la nivelul

  -i-te)ului de $)$ni)ii. Fle3iunea r$n$)inal0 -e di-tin%e rin ,$r)e -eci,ice de N/ c/ 4i*/ D/ entru lural/ la %enurile )a-culin 4i neutru.

  Pr$nu)ele e-te $ cla-0 le3ic$1%ra)atical0 de cuvinte ,0r0 aut$n$)ie -e)antic 1

  re,eren5ial0/ av+nd r$lul de a rere6enta 2n enun5 entit05i re6ente e3licit -au i)licit 2n

  univer-ul di-cur-iv.

  @Pr$nu)ele e-te artea de v$r(ire care -e declin0 4i 5ine l$cul unui -u(-tantivA e-te

  de,ini5ia din *ra)atica Li)(ii R$)+ne/ a0rut0 2n ' la #ditura cade)iei.

  De,ini5ii a-e)0n0t$are cu cea de )ai -u- le ute) 2nt+lni 4i 2n alte -tudii de -ecialitatea0rute +n0 la aari5ia n$ii %ra)atici a cade)iei. -t,el/ 2n @*ra)atica entru t$5iA/ Mi$ara

  vra) c$)letea60 de,ini5ia: @#-te artea de v$r(ire ,le3i(il0 care 5ine l$cul unui -u(-tantiv/

  d+nd 4i diver-e indica5ii de-critive cu rivire la $(iectul denu)it de el. Unele r$nu)e -au

  nu)ai unele ,$r)e> $t 2nl$cui 4i r$$6i5ii -au ,ra6e 2ntre%i.A'

  l5i %ra)aticieni/ Mi&ail ndrei 4i Iulian *&i50 2n @Li)(a R$)+n0A recu) 4i l.

  Metea 2n @Li)(a R$)+n0 de la la EA a,ir)0 c0 @r$nu)ele e-te artea de v$r(ire ,le3i(il0

  care -u(-tituie nu)e 4i care -e caracteri6ea60 rin cate%$riile de %en/ nu)0r/ ca6 4i

  er-$an0A.7 La T&e$d$r ri-tea 2n @!inte6e de Li)(a R$)+n 0A 4i da Ilie-cu 2n @*ra)atica

  alicat 0 a Li)(ii R$)+neA / @r$nu)ele e-te artea de v$r(ire ,le3i(il0 care 5ine l$cul unui

  -u(-tantiv/ d+nd 4i diver-e indica5ii %ra)aticale cu rivire la ace-taA.

  Din de,ini5iile a)intite reie-e caracteri-tica ,unda)ental0 a r$nu)elui/ aceea de a -e

  -u(-titui unui alt ter)en. Unit05ile le3icale -u($rd$nate r$nu)elui -unt deendente de

  re6en5a 2n di-cur- a unui nu)e -au %ru n$)inal/ c$ncreti6+ndu1-e ca re6ultat al a-$cierii cu

  'Mi$ara vra)/ Gramatica pentru toi/ #ditura cade)iei/ Bucure4ti/ 'G/ . H7Mi&ail ndrei/ Iulian *&i50/Limba romn/ #ditura Didactic0 4i Peda%$%ic0/ Bucure4ti/ 'G/ . Hda Ilie-cu/ Gramatica aplicat a Limbii Romne/ #ditura Didactic0 4i Peda%$%ic0/ #di5ia a II1a/ Bucure4ti/788/ . H

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  6/60

  un -u(-tantiv. !re e3e)lu/ 2n enun5ul: @#l )er%e 2n e3cur-ieA/ r$nu)ele er-$nal el

  $ate rere6enta $ unitate le3ical0 care -u(-tituie un -u(-tantiv.

  Cu de,ini5ia $(i4nuit0 e-te de ac$rd 4i *ra)atica cade)ic0/ #di5ia 7889/ 2ncadr+nd

  r$nu)ele @2ntr1$ cla-0 le3ic$1%ra)atical0 de cuvinte ,0r0 aut$n$)ie -e)antic1re,eren5ial0/

  av+nd r$lul de a rere6enta =a ev$ca> 2n enun5 entit05i re6ente i)licit -au e3licit 2n

  univer-ul de di-cur-.AH

  Func5i$narea r$nu)el$r ca deictice 4i ana,$rice/ -re de$-e(ire de alte 0r5i de v$r(ire/

  ,ace ca ace-tea -0 ai(0 $ $6i5ie -ecial0 2n ra$rt cu celelalte. Ter)enii de @deicticA 4i

  @ana,$ricA -unt n$u a0ru5i 2n #di5ia *ra)aticii din 7889.

  Ca deictice/ r$nu)ele 24i iau re,erin5a din -itua5ia de c$)unicare. Pr$nu)ele de

  er-$ana I 4i a II1a -unt 2nt$tdeauna deictice. Prin -e)ni,ica5ia l$r/ ter)enii deictici a-i%ur0

  anc$rarea li)(a?ului lin%vi-tic a enun5ului> 2n -itua5ia de c$)unicare 2n care e-te r$du-.

  Pr$nu)ele de er-$ana I/ eu/ rere6int0 l$cut$rul r$nu)ele de er-$ana a II1a/ tu/ rere6int0

  al$cut$rul. t+t l$cut$rul c+t 4i al$cut$rul -unt di,eri5i de la $ -itua5ie de c$)unicare la alta.

  l$cut$rul 2i -une l$cut$rului 2n enun5:

  #3.:Tu i cu mine suntem prieteni buni.

  Ca ana,$rice/ r$nu)ele 24i iau -e)ni,ica5ia rin c$n,eren5ialitate de la un antecedent

  -au de la un -u(-ecvent din di-cur-/ al0turi de care ,$r)ea60 un lan5 re,eren5ial. n enun5ul:

  @Maria a c+4ti%at/ rin ur)are ea a luat re)iulA/ r$nu)ele eadin r$$6i5ia a II1a/ -e

  re,er0 la -u(iectul ri)ei r$$6i5ii. n enun5ul @Dan -e c$n-ider0 -ueri$rA / r$nu)ele se

  24i ia re,erin5a de la n$)inalul Dan e care 2l rere6int0.

  Pr$nu)ele de er-$ana a III1a 4i r$nu)ele neer-$nale ,unc5i$nea60 ,ie ca deictice/ ,ie

  ca ana,$rice.

  De e3e)lu/ ceva e-te deictic 2n enun5ul: @Cu)0r cevaA unde re,erentul -e 2n5ele%e din

  c$nte3tul c$)unic0rii ceva ut+nd 2n-e)na un anu)it $(iect 2n ,unc5ie de -itua5ia de

  c$)unicare. Ceva ,unc5i$nea60 4i ca ana,$ric 2n enun5ul ti mereu trist! cevanu e n regul 1 -en-ul celei de1a d$ua r$$6i5ii e-te a)(i%uu/ er)i5+nd )ai )ulte

  interret0ri.

  n a,ar0 de caracterul deictic 4i ana,$ric/ unele r$nu)e au tr0-0turi -e)antice care aduc

  in,$r)a5ii -uli)entare. De e3e)lu unele r$nu)e ace-ta/ acea-ta> rere6int0 2n di-cur- $

  entitate 4i arat0 )$dul 2n care l$cut$rul ercee -ituarea ei e c$$rd$nate -a5i$1te)$rale/

  di-cur-ive/ c$%nitive. lte r$nu)e ni)eni/ ni)ic> ev$c0 2n di-cur- un an-a)(lu vid de

  entit05i. ltele arat0 $ cla-0 de entit05i care/ cine/ ce> ai c0rei )e)(ri tre(uie ,i3a5i rinHJ33/ Gramatica Limbii Romne/ #ditura cade)iei R$)+ne/ Bucure4ti/ 7889/ . 9

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  7/60

  r0-un-/ de c0tre al$cut$r.

  Dat$rit0 ace-t$r tr0-0turi -e)antice/ r$nu)ele au ,$-t cla-i,icate 2n )ai )ulte -u(cla-e.

  n vec&ea %ra)atic0 e3i-t0 tradi5i$nala cla-i,icare a unit05il$r le3icale 2n 0r5i de v$r(ire/

  ceea ce une 2n eviden50 articularit05ile %ra)aticale care -e )ani,e-t0 la nivel -intactic 4i

  )$r,$l$%ic. *ruarea 2n 0r5i de v$r(ire a cuvintel$r e-te c$n-iderat0 ,unda)ental0 de c0tre

  te$reticienii n$ii %ra)atici. *ruarea acea-ta curinde t$ate cuvintele unei li)(i 2ntr1un

  nu)0r de cla-e di,eren5iate rin articularit05i -eci,ice care c$ndi5i$nea60 4i er)it

  curinderea l$r 2n $r%ani6area c$)unic0rii. Fiecare cla-0 a-t,el deli)itat0 $ate ,i -uu-0 unei

  $era5ii de -u(cla-i,icare/ 5in+nd -ea)a de re6en5a un$r articularit05i -uli)entare 1

  -intactice/ )$r,$l$%ice/ dar 4i -e)antice.

  Pr$nu)ele e-te $ -u(cla-0 de r$,$r)e. Pr$,$r)ele -unt cuvinte care -u(-tituie -au

  2nl$cuie-c alte entit05i din di-cur-. #le deind re,eren5ial de c$nte3t/ 24i reci6ea60 re,erentul

  rin -ta(ilirea unui ra$rt ana,$ric cu alt c$)$nent al c$)unic0rii. cea-t0 articularitate

  ,unc5i$nal1-e)antic0 le er)ite -0 -u(-tituie al5i ter)eni/ cuvinte/ %ruuri de cuvinte/

  r$$6i5ii.

  #v$carea unei entit05i din di-cur- rintr1$ r$,$r)0 -e nu)e4te r$n$)inali6are.

  cea-ta e-te un ,en$)en ar5ial %ra)atical/ ar5ial ra%)atic.

  Din unct de vedere %ra)atical/ r$n$)inali6area -e reali6ea60 rintr1$ reluare de

  in,$r)a5ie. n ace-t r$ce-/ ,$r)ele r$n$)inale reiau )0rcile de %en 4i nu)0r de la

  n$)inalul e care 2l ev$c0 2n di-cur-.

  ".: #at cartea mprumutat de la tine. $m citit%o cu mult atenie.

  Din unct de vedere ra%)atic/ r$n$)inali6area -e reali6ea60 dac0 $(iectul e care

  al$cut$rul 2l atri(uie ca re,erent al r$,$r)ei e-te identic cu $(iectul e care l$cut$rul l1a

  de-e)nat rin 2ntre(uin5area r$,$r)ei. n ur)0t$rul dial$%/ r$n$)inali6area e-te reu4it0:

  lte e3e)le& % $m cumprat cartea despre care am vorbit.

  % 'ea de minescu ( % )a.

  ici at+t l$cut$rul c+t 4i al$cut$rul v$r(e-c de-re acela4i $(iect. n ur)0t$rul dial$%/

  r$n$)inali6area e-te nereu4it0/ de$arece $(iectul de-re care v$r(e4te l$cut$rul nu e-te

  identic cu cel la care -e re,er0 al$cut$rul:

  lte e3e)le: %$m cumprat cartea despre care am vorbit.

  % 'ea de minescu (

  % *u! cea de 'aragiale.Pr$nu)ele -e de$-e(e-c de alte -u(cla-e de r$,$r)e rin articularit05i -e)antice/

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  8/60

  -intactice 4i )$r,$l$%ice.

  Din unct de vedere -e)antic/ r$nu)ele rere6int0 2n di-cur- $ entitate -au un

  an-a)(lu de entit05i: eu/ ace-ta/ cineva/ t$5i/ ni)eni.

  Din unct de vedere -intactic/ r$nu)ele aar 2n $6i5ii tiice entru %ruuri n$)inale.

  #3.: 'opiii se +oac n curtea colii. % i se +oac n curtea colii. ,-iecare! toi! ai notri!

  acetia! $m cumprat cartea. % $m cumprat%o ,pe aceasta! asta! ceva

  Din unct de vedere )$r,$l$%ic/ r$nu)ele re6int0 ,le3iune de ti r$n$)inal/ adic0

  )arc&ea60 $$6i5ii de %en/ nu)0r 4i ca6.

  Pr$nu)ele r$)+ne4ti au ,$-t )$4tenite din latin0 -au ,$r)ate 2n interi$rul li)(ii

  din ele)ente latine4ti. T$ate r$nu)ele ,ac arte din v$ca(ularul ,unda)ental 4i alc0tuie-c $

  cla-0 2nc&i-0 de ,$r)e/ cu ,recven50 ridicat0 2n v$r(ire/ r$,und eter$%en0. #ter$%enitatea

  cla-ei -e )ani,e-t0 2n lan -e)antic 1 re,eren5ial/ -intactic/ )$r,$l$%ic.

  n calitate de -u(-titute/ r$nu)ele $t 2nl$cui %ruuri n$)inale/ av+nd dret centru un

  -u(-tantiv r$riu:

  #3.: @/tudenta citete. a are de nvat.

  Mai $ate 2nl$cui un -u(-tantiv 2n-$5it de deter)in0ri:

  #3: @0ata 1arnic muncete. 2 vom rsplti3 -au )ai $ate 2nl$cui $ r$$6i5ie&

  $m greit! o recunosc.

  #ter$%enitatea r$nu)elui -e )ani,e-t0 4i rin caacitatea de a -e c$)(ina/ ca ad?ective

  r$n$)inale cu un nu)e: unele cla-e de r$nu)e $t deveni ad?ective r$n$)inale/ 2n ti)

  ce alte r$nu)e nu au acea-t0 calitate.

  #3.: @4i -ac o vi5it prietenei mele./ mele e-te ad?ectiv r$n$)inal $-e-iv r$venit rin

  -c&i)(area val$rii %ra)aticale din r$nu)e $-e-iv u- -0 deter)ine -u(-tantivul 2n *enitiv

  prietenei. n acela4i enun5/ 2i e-te $ ,$r)0 neaccentuat0 a r$nu)elui er-$nal r$riu16i-/

  la er-$ana a III1a/ -in%ular/ ca6 Dativ 4i nu 24i $ate -c&i)(a val$area %ra)atical0.

  !e $(-erv0 c0 r$nu)ele 5ine l$cul at+t -u(-tantivel$r r$rii/ c+t 4i -u(-tantivel$rc$)une .

  #3. : l! stiloul% a ! cartea 3 l! elevul % a! eleva

  Pr$nu)ele ct/ ctK ci/ cte$ate 2nl$cui un nu)eral -au un -u(-tantiv 2n-$5it de un

  nu)eral.

  #3 : 'i au venit ( )ou5eci de elevi.

  Pr$nu)ele $ate indica la lural :

  %persoana & eu !noi ! tu ! el ! voi !ei% numrul & aceasta! acestia

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  9/60

  % genul & acesta ! aceasta

  % ca5ul & acestuia , ) ! pe acesta , $c.

  % apropierea obiectului & acela

  % identitatea obiectului cu sine nsui & acelai ! aceiai

  Pr$nu)ele -e ar$ie de nu)e rin ,atul c0 are ,$r)e de$-e(ite entru %en/ nu)0r 4i

  ca6:

  #3.: 1 %en : unul% una

  1 nu)0r : altul 6 alii

  1 ca6 : unuia % -iecruia ! pe -iecare

  Pr$nu)ele -e ar$ie de ver( entru c0 are er-$ana

  #3. : 1 er-$ana I : eu

  1 er-$ana a II1a : tu

  1 er-$ana a III 1a : el !ea

  Unele r$nu)e er-$nale au r0d0cini de$-e(ite entru er-$an0/ nu)0r 4i ca6.

  #3. : 1 er-$ana I -in%. : eu: c. 1pe mine! m! m% 3

  D. % mie! mi! mi %

  Di-tin%e) ur)0t$arele cate%$rii de r$nu)e :

  1 r$nu)ele er-$nal 4i r$nu)ele de $lite5e

  1 r$nu)ele re,le3iv 1 r$nu)ele $-e-iv

  1 r$nu)ele relativ 1 r$nu)le inter$%ativ

  1 r$nu)ele de)$n-trativ 1 r$nu)e de 2nt0rire

  1 r$nu)e ne&$t0r+t 1 r$nu)ele ne%ativ

  Cate%$riile %ra)aticale 2nt+lnite la )a?$ritatea r$nu)el$r -unt: ca6ul/ nu)0rul 4i %enul/

  deci cate%$rii c$)une cu ,le3iunea n$)inal0/ care -unt 4i e3ri)ate 2ntr1un )$d a-e)0n0t$r/

  dar cu unele articularit05i. T$ate r$nu)ele ,ac arte din v$ca(ularul ,unda)ental/ av+nd

  ran%uri de ,recven50 ridicat0.Cu e3ce5ia r$nu)el$r er-$nal 4i re,le3iv/ t$ate r$nu)ele c+nd -tau e l+n%0 un

  -u(-tantiv devin ad?ective r$n$)inale $-e-iv/ de)$n-trativ/ ne&$t0r+t/ ne%ativ/ etc>/

  ac$rd+ndu1-e cu el 2n %en/ nu)0r 4i ca6.

  1.1.1 Pronumele personal

  Pr$nu)ele er-$nal e r$nu)ele care/ rin ,$r)ele -ale/ ,ace de$-e(irea 2ntre er-$ane:

  1 er-$ana I : care v$r(e4te1 er-$ana a II1 a : cu care -e v$r(e4te

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  10/60

  1 er-$ana a III1 a : de-re care -e v$r(e4te

  F$r)ele accentuate ale r$nu)elui er-$nal $t c$n-titui -in%ure r$$6i5ii:

  #3. : 'ui i%ai dat cartea ( 3 Lui.

  F$r)ele neaccentuate nu $t ,$r)a -in%ure r$$6i5ii.

  F$r)ele accentuate 2n c. -e c$n-tituie-c cu re$6i5ii -au adver(e: ca/ c+t/ dec+t/ cu

  val$ri re$6i5i$nale:

  #3. : ra mai mic dect mine., G.7. 8am-irescu 3 dect mine% $c.

  F$r)ele accentuate ale r$nu)elui er-$nal aar aralel cu cele neaccentuate:

  #3. : u nu%i sunt amic ie., #.L. 'aragiale

  F$r)ele 4i declinarea r$nu)elui er-$nal:

  Per-$ana I

  !in%ular Plural

  ,.accentuate ,.neaccentuate ,. accentuate ,. neaccentuate

  N. eu 1 n$i 1

  c. e )ine )0 / ) e n$i ne

  D. )ie 2)i / )i n$u0 ne/ ni

  *. 1 1 1 1

  ". 1 1 1 1

  Per-$ana a II1 a

  !in%ular Plural

  ,. accentuate ,. neaccentuate ,. accentuate ,. neaccentuate

  N. tu 1 v$i 1

  c. e tine te e v$i v0

  D. 5ie 25i / 5i v$u0 v0 / vi

  *. 1 1 1 1

  ". tu 1 v$i 1Per-$ana a III1 a

  !in%ular Plural

  ,. accentuate ,. neaccentuate ,. accentuate ,. neaccentuate

  M. F. M. F. M. F. M. F.

  N. el ea 1 ei ele 1

  c. e el e ea 2l / l $ e ei e ele 2i / i le

  D. lui ei 2i/ i 2i / i l$r l$r le / li le/ li*. al/ ai 1 al /ai/ a / ale > lui al/ ai/ a/ ale > l$r a / ale > l$r 1

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  11/60

  ". 1 1 1 1

  O(-erva5ie

  Per-$anele I -i a II1 a nu au ca6ul %enitiv.

  Nu)ai er-$ana a II1 a are ca6ul v$cativ.

  Nu)ai er-$ana a III1a are ,$r)e di-ctincte entru )a-culin 4i ,e)inine.

  Nu)ai ca6urile dativ 4i acu6ativ au 4i ,$r)e neaccentuate.

  F$r)ele neaccentuate 2n acu6ativ 4i dativ ale r$nu)elui er-$nal reiau -au anticiea60

  CD -au CI.

  Pr$nu)ele er-$nal/ ,$r)ele neaccentuate/ $ate -0 reia CD ce -e a4ea60 2naintea

  ver(ului/ dac0 ace-t c$)le)ent e-te e3ri)at rin :

  1 -u(-tantiv articulat enclitic

  1 -u(-tantiv nu)e c$)une de er-$ane articulat >

  1 -u(-tantiv r$clitic

  1 -u(-tantiv nearticulat c$n-truit cu re$6i5ia pe

  1 nu)e r$rii -au c$)une cu unele e3ce5ii >

  #3. : '1iar pe mine m do+enesc.

  Reluarea rin r$nu)e neaccentuat a CD a4e6at 2naintea ver(ului e ,acultativ0 dac0

  c$)le)entul e-te e3ri)at rin -u(-tantiv nu)e de lucruri / articulat enclitic -au rnu)e :

  a-t01 a-ta / cine1 cine .

  #3. : 9otrrea ce%ai luat%o era eroic.

  Pr$nu)ele neaccentuate reiau CI la-at 2naintea ver(ului dac0 ace-t c$)le)ent e-te

  e3ri)at rin -u(-tantiv -au r$nu)e/ cu e3ce5ia r$nu)elui ne&$t0r+t -au a $rnu)elui

  ne%ativ/ a c0r$r reluare e-te ,acultativ0 .

  #3. : Pescarului i se poate ntmpla orice., Percarului 6)3 i%)

  Lui 0eli" i erau vag cunoscute., 0eli"% )3 ii 6 )

  $cestuia i venea greu a crede., $cestuia %) 3 ii% )Pr$nu)ele neaccentuat anticiea60 CI a4e6at du0 ver( dac0 c$)le)entul e e3ri)at

  rin r$nu)e er-$nal/ ,$r)e accentuate/ r$nu)e $-e-iv/ r$nu)e re,le3iv/ r$nu)e

  de)$n-trative:

  #3. : 7 miram ce%mi place mie.

  # s% a dat i acestuia personal.

  Pentru a ilu-tra ,$r)ele r$nu)el$r er-$nale neaccentuate ne r$une) un $-i(il

  @ ta(l$uA ce are 2n aten5ia )$dul l$r de utili6are 2n c$nte3te )ini)ale.!in%ular

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  12/60

  a> Per-$ana I D : 2)i d0/ )i -e d0

  )i1aduce/ d01)i/ d01)i1$

  c.: )0 vede

  )01ntrea(0/ a4teat01)0

  lua1)01v0/ )1a4teat0

  lua1)1ar

  (> Per-$ana a II a D: 25i d0/ 5i -e d0

  5i1aduce/ nu15i dau/ ,i15i1ar

  c.: te v0d

  te a4tet/ v06+ndu1te/ lua1te1ar

  c> Per-$ana a III1 a D : 2i dau/ i -e d0

  i1aduc/ nu1i dau/ d01i1$

  c.:)a-culin 1 2i v0d

  neutru 1 l1a4tet/ nu1l v0d/ lua1l1 ar

  ,e)inin 1 $ v0d K$1 ntre(/ d01$/ lua1$1ar

  Plural

  a> Per-$ana I D: ne d0/ ni -e d0

  ne1aduce/ d01ne/ d01ne1$

  ni1i d0/ d01ni1i

  c.: ne vede

  ne1a4teat0/ a4teat01ne

  lua1 ne1 ar

  (> Per-$ana a II1a D: v0 d0/ vi -e d0

  v01n)+ne6/ d+ndu1v0/ v1$ dau

  datu1v0/ vi1i d0/ datu1vi1-1a

  c.: v0 vedev01tre(/ v0ndu1v0/ lua1v01v0

  v1a4tet0/ lua1v1ar

  c> Per-$ana a III1 a D: le d0/ li -e d0

  le1aduce/ d01le/ d01le1$/ li1i d0

  d+ndu1li1-e

  c.: )a-culin 1 2i vede/ i1a4teat0/

  1 a4teat01i/ lua1i1ar ,e)inin 1 le vede

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  13/60

  neutru 1 le1a4teat0/ a4teat01te/ lua1le1ar

  O(-erva5ie d+n-ul/ d+n-a/ d+n4ii/ d+n-ele nu -unt r$nu)e de $lite5e/ ci r$nu)e

  er-$nale/ er-$ana a III1a.

  lte ,$r)e ale r$nu)el$r er-$nal:

  1 2n-ul K2n4ii

  1 2n-a K 2n-ele

  ce-te ,$r)e -e ,$l$-e-c 2n acu6ativ/ cu re$6i5iile:

  1 2ntre: 2ntr1 2n-ul/ 2ntr1 2n-a/ 2ntr1 2n4ii/ 2ntr1 2n-ele

  1 dintru: dintr1 2n-ul/ dintr1 2n-a/ dintr1 2n4ii/ dintr1 2n-ele

  1 rintru: rintr1 2n-ul/ rintr1 2n-a/ rintr1 2n4ii/ rintr1 2n-ele

  1.1.2 Pronumele de politee

  Pr$nu)ele de $lite5e c$n-tituie $ -u(cla-0 a r$nu)elui er-$nal/ ,$l$-indu1-e 2n

  v$r(irea curent0 cu -au de-re er-$anele ,a50 de care ne e3ri)0 $ atitudine de re-ect -au

  de di-tan50.

  F$r)ele r$nu)elui de $lite5e -unt:

  1 er-$ana a II1 a: 1 -in%ular: du)neata )ata/ )atale >

  1 lural: du)neav$a-tr0

  1 er-$ana a III1 a : 1 -in%ular: du)nealui )a-culin >/ du)neaei ,e)inin>

  O(-erva5ie Re)arc0) ,$r)ele : 1 M0ria1 ta

  1 D$)nia "$a-tr0

  1 Maie-tatea !a

  1 lte5a !a

  1 entru 4e,ii de -tat/ )ini4tri 1 #3celen5a !a

  1 entru cardinali #)inen5a !a

  1 entru )itr$$liti nalt Prea !,in5ia !a 1 entru atriar&i 1 Prea Fericirea !a

  1 entru ei-c$i 1 Prea !,in5ia !a

  1 entru rect$ri1 Ma%ni,icen5a !a

  Pre-curtarea r$nu)elui de $lite5e:

  Pr$nu)ele de $lite5e 4i l$cu5iunile un )ai )ulte r$(le)e de $rt$%ra,ie cu rivire la

  re-curt0rile l$r/ cu ini5iale )a?u-cule -au )inu-cule/ la re6en5a -au a(-en5a crati)ei .

  Pr$nu)ele de $lite5e -unt $(-ervate a-t,el:1 du)neata : d1ta

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  14/60

  1 du)itale: d1tale

  1 dun)ealui : d1lui

  1 du)neaei : d1ei

  1 du)nea-a : d1-a

  D.*. 1 du)i-ale: d1-ale

  1 du)neav$a-t0: d1v$a-tr0/ dv-/ dv

  1 D$)nia !a: D1-a

  1 Du)neal$r: d1l$r

  1 D$)niei !ale: D1-ale

  1 Ma?e-tatea !a: M.-.

  Pr$nu)ele de $lite5e -e -criu cu in5ial0 )ic0/ iar l$cu5iunea/ cu )a?u-cul0 la $-e-iv

  -au %enitiv . #-te er)i-0 ,$l$-irea ini5ialel$r )a?u-cule la r$nu)ele de $lite5e Du)1

  neav$a-tr0 > c+nd -e -i)te nev$ia de a -e -u(linia reveren5a. n a-e)enea -itua5ii e-te er)i-0/

  dar nu $(li%at$rie ,$l$-irea )a?u-culei -i la alte er-$ane ale r$nu)elui er-$nal/ recu) 4i

  la r$nu)ele re,le3iv -au $-e-iv.

  #3. : /ubsemnatul ...! apele5 la bunvoina )umneavoastr! adresndu%v rugmintea de a

  : interesa...

  Princiala r$(le)0 de c$rectitudine %ra)atical0 2n ,$l$-irea r$nu)el$r 4i l$cu5iunil$r

  r$n$)inale de $lite5e a ac$rdul 2n er-$an0/ nu)0r/ 4i %en .

  La r$nu)e e3i-t0 r$(le)a de ac$rd nu)ai la @du)neav$a-tr0A re,erit$r la er-$ana a

  II1 a -in%ular 4i lural . n acea-t0 -itua5ie @du)neav$a-tr0A -e c$n-truie4te ca -u(iect cu un

  ver( la er-$ana a II1 a lural 4i e -u(-tituit rin r$nu)e de aceea4i er-$an0 .

  Pr$$6i5ii recu) :

  1 @Du)neav$a-tr0 &$t0r+5i.A

  1 @Du)neav$a-tr0 vi -e are.A

  1 @Pe du)neav$a-tr0 v1a) v06ut.A / -e $t re,erii la $ -in%ur0 er-$an0/ c+t 4i la )ai )ulteer-$ane.

  !re de$-e(ire de @Du)neav$a-tr0 A care -e c$n-truie4te cu nu)e redicativ -au ver(

  a-iv la lural/ c+nd -u(iectul e-te @du)neav$a-tr0A er-$ana a II1 a -in%ular >/ nu)ele

  redicativ $ate ,$r)a 2)reun0 cu ver(ul c$ulativ un redicat n$r)al -au un redicat

  ver(al la diate6a a-iv0 @ ,i A < articiiu >.

  #3.: @Du)neav$a-tr0 -unte5i in%iner.A -unte5i in%iner 1P.N.>

  @Du)neav$a-tr0 -unte5i in%iner.ADiate6a a-iv0: @Du)neav$a-tr0 -unteti )ul5u)it.A

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  15/60

  @Du)neav$a-tr0 -unte5i )ul5u)i5i.A

  @Du)neav$atr0 -unte5i )ul5u)it0.A

  @Du)neav$a-tr0 -unte5i )ul5u)it.eA

  Func5ile -intactice ale r$nu)elui er-$nal 4i de $lite5e:

  1 -u(iect: a se plimb linitit prin parc., ea % /;

  1 nu)e redicativ: Prostul este el. , el % *.P.

  1 atri(ut r$n$)inal: #nterveniile ei la seminar sunt salutare. , ei %$t. pron

  1 c$)le)ent direct: 4l laud pe el doar uneori. , pe el %'.).

  1 c$)le)ent indirect: 4i o-er lui un statut privilegiat. , lui % '.#.

  1 c$)le)ent circ. de cau60: /unt emoionat din cau5a ei. , din cau5a ei % '. 8.

  1 c$)le)ent circ. de -c$:7 pregtesc enorm pentru el. , pentru el % '/

  1 c$)le)ent circ. de l$c: 7erg la el ! la Galai., la el % 'L

  1 c$)le)ent -$ciativ: l mpreun cu ea au plecat., mpreun cu ea % '/

  1 c$)le)ent de rela5ie: 4n privin a lui sunt linitit., n privina lui % 'R

  1 c$)le)ent $$6i5i$nal: a a venit n loc de e . , n loc de el % '2

  1 c$)le)ent de e3ce5ie: $u venit toi ! n a-ar de ei. , n a-ar de ei % '

  1 c$)le)ent cu)ulativ: $u venit toi i ea. , i ea % ''

  1 c$)le)ent circ. de )$d: c+nd e recedat de un adver( cu val$are de re$6i5ie: ca/ dec+t/

  c+t :orbesc ca ea., ca ea % '7

  1 c$)le)ent c$nce-iv: 4n ciuda lui! merg la cursurile de gramatic., n ciuda lui% ''

  1.1.3 Pronumele reflexiv

  Pr$nu)ele re,le3iv e-te r$nu)ele care de-e)nea60 di,erite er-$ane %ra)aticale/

  e3ri)+nd de $(icei $(iectul a-ura c0ruia -e r0-,r+n%e 2n )$d direct -au indirect ac5iunea

  ver(ului 4i din unctul de vedere al 2n5ele-ului e-te identic cu -u(iectul ver(ului.

  Pr$nu)ele re,le3iv are d$u0 ca6uri :1 Dativ D>

  1 cu6ativ c. > ,iecare cu ,$r)e accentuate K neaccentuate

  Pr$nu)ele re,le3iv are ,$r)e r$rii entru er-$ana a III1 a/ nede$-e(ite nici du0

  nu)0r/ nici du0 %en.

  F$r)ele r$nu)elui re,le3iv:

  D:1 -ie4i = ,$r)a accentuat0

  1 -ie/ 24i/ 4i = ,$r)e neaccentuatec. :1 e -ine = ,$r)a accentuat0

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  16/60

  1 -e/ - = ,$r)e neaccentuate

  Pentru er-$ana I -i a II1 a/ r$nu)ele re,le3iv 2)ru)ut0 ,$r)ele neaccentuate de dativ

  4i acu6ativ ale r$nu)elui er-$nal 4i de aceea/ el e-te ade-ea c$n,undat din ricina identit05ii

  ca ,$r)0.

  O(-erva5ie Pr$nu)ele re,le3iv e-te identic cu -u(iectul ver(ului/ deci are $ identitate

  de er-$an0 cu ver(ul e care 2l in-$5e4te .

  #3. : 4mi amintesc% mi pronume re-le"iv 3 mi persoana # 3 amintesc persoana #

  4mi amintete% mi pronume personal

  -e)0n0t$are -unt 4i unele r$(le)e de cultivare a li)(ii/ dintre care )en5i$n0)

  ur)0t$arele:

  F$l$-irea er$nat0 a ,$r)el$r:

  1 ni 1 2n l$c de ne

  1 vi 1 2n l$c de v0/ v

  De re5inut c0 -re de$-e(ire de r$nu)ele er-$nal/ la care a)(ele -erii de ,$r)e -unt

  c$recte 2n c$nte3te di,erite/ r$nu)ele re,le3iv nu are 2n Li)(a Literar0/ nici la dativ/ nici la

  acu6ativ/ ,$r)ele @niA 4i @viA entru er-$anele I 4i a II1a lural >.

  Deci nu e c$rect : 1 ni1a) a)intit ci ne1a) a)intit

  1 -c&i)(a5i1vi1$ ci -c&i)(a5i1v1$

  O)iterea crati)ei 4i unirea a d$u0 cuvinte 2n -itua5ii recu) :

  1 -a du- ci -1a du- a)intindu4i ci a)intindu14i

  Ne%li?area 2n -cri- 4i 2n r$-tire a lui @iA 2n ,$r)ele de dativ:

  1 -1a adu- a)inte/ c$rect e-te @4i1a adu- a)inteA

  Func5iile -intactice ale r$nu)elui re,le3ive:

  1 -u(iect: /ieie-te r$nu)e re,le3iv 2n dativ.

  1 atri(ut r$n$)inal: Lauda de sine nu este dorit., de sine% $t. pron

  1 c$)le)ent direct : /e tie pe sine mai bine ca alii. , pe sine %')1 c$)le)ent indirect: :orbete mult despre sine. , despre sine % '#

  O(-erva5ie '. Pr$nu)ele re,le3iv aare une$ri 2n c$n-truc5ii le$na-tice e care tre(uie

  -0 le evit0):

  #3. :

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  17/60

  1.1.4 Pronumele de ntrire

  Pr$nu)ele de 2nt0rire reci6ea60 rin in-i-ten5a $(iectului al c0rui nu)e 2l 2nl$cuie4te.

  ntre 2ntre(uin5area r$n$)inal0 4i ad?ectival0 nu e3i-t0 de$-e(iri de ,$r)0.

  Pr$nu)ele 4i ad?ectivul r$n$)inal de 2nt0rire -unt cuvinte c$)u-e din vec&iul

  r$nu)e er-$nal:

  a> 1 in- 1 in-0

  1 in4i 1 in-e

  0-trat a-t06i nu)ai 2n ,$r)a articult0 de acu6ativ 2n c$n-truc5iile: 1 2ntru/ dintru/ rintru. La

  ace-tea -e adau%0 ,$r)ele neaccentuate de dativ ale r$nu)elui er-$nal -au re,le3iv:

  (> 1 )i1ne 1 5i1v0

  1 4i14i 1 le

  !tructura de cuv+nt c$)u- e3lic0 articularit05ile ,le3i$nare ale ace-tui r$nu)e 4i

  ac$rdul ad?ectivului c$re-un60t$r varia60 du0 er-$an0/ %en/ nu)0r 4i ca6 du0 ca6 nu)ai

  la ,e)inin -in%ular > el )arc&ea60 er-$ana rin artea ,inal0 e%al0 cu ter)enul al d$ilea al

  c$)u-ului/ iar %enul/ nu)0rul 4i ca6ul 2n interi$r/ rin ,inala ri)ului ter)en al c$)u-ului.

  F$r)ele r$nu)elui de 2nt0rire:

  Ma-culin Fe)inin

  Per-$ana !in%ular Plural !in%ular Plural

  Per-. I 2n-u)i 2n4ine 2n-0)i 2n-ene

  Per-. a II1a 2n-u5i 2n4iv0 2n-05i 2n-ev0

  Per-. a III1a 2n-u4i 2n4i4i 2n-04i 2n-e4i/2n-ele

  O(-erva5ie '. "ariantele: 1 @2n-u)iA / @2n-05iA -unt neliterare/ @2n-04iA

  Pentru er-$ana a III1 a ,e)inin/ lural -unt c$recte d$ar d$u0 ,$r)e: @2n-e4iA /

  @2n-eleA.

  #-te inc$rect: 1 @2n4ileA / @2n-u1)iA/ @2n-u15iA

  T$ate ,$r)ele r$nu)elui de 2nt0rire -e -criu c$rect 2ntr1un -in%ur cuv+nt/ ,0r0 crati)0.c$rdul 2n er-$an0 / %en/ nu)0r 4i ca6 e $(li%at$riu.

  Tre(uie evitat0 tendin5a de a -e ,$l$-i ,$r)a de er-$ana a III1 a -in%ular @2n-u4iA

  )a-culin> 4i @2n-e4iA ,e)inin > 2n l$cul tutur$r cel$rlalte ,$r)e.

  #3. : u nsui 3 :oi nsi-au val$are adver(ial0: 4nsui aici

  tunci c+nd ,$l$-i) r$nu)ele 4i ad?ectivul r$n$)inal de 2nt0rire tre(uie -0 -t0+ni)

  c$rect ,le3iunea 4i -0 cun$a4te) er,ect ,$r)ele de )a-culin 4i ,e)inin/ -in%ular 4i lural de

  a-e)enea -e $(-erv0 $ tendin50 de %enerali6are a lui @2n-u4iA invaria(il/ cu val$areaadver(ial0/ cu -en-ul de @c&iarA. cea-t0 ,$r)0 e utili6at0 2n v$r(irea ,a)iliar0/ ceea ce

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  18/60

  2n-ea)n0 $ a(atere de la v$r(irea c$rect0.

  #3. : 4nsu i a re5olvat problema.

  '1iar el nsu i.

  Utili6area r$nu)elui de 2nt0rire @2n-u4iA cu -en-ul de @-i%urA -au @c&iarA are val$are

  adver(ial0 4i 2n %eneral/ tre(uie -0 ur)0ri) cu aten5ie utili6area 4i ac$rdul r$nu)elui 4i

  ad?ectivului r$n$)inal de 2nt0rire.

  #3re-iile: u nsumi personal.

  Tocmai autorul nsui. /unt pleonasme i trebuie evitate .

  Func5iile -intactice ale r$nu)elui de 2nt0rire:

  1 -u(iect: 4nsu i este pronume de ntrire., nsui 6 /;

  1 atri(ut ad?ectival :7aria nsi a de-initivat planul de aciune. , nsi% $t. ad+.

  1 atri(ut r$n$)inal : )iscuiile despre nii m deran+ea5. , despre nii% $t. pron

  1 nu)e redicativ : i erau niipe scen., erau nii 6 *P

  1 c$)le)ent direct : 4i tiu pe nii -oarte bine. , pe nii% ')

  1 c$)le)ent indirect : :orbesc enorm despre nii. , despre nii 6 '#

  1.1.5 Pronumele posesiv

  Pr$nu)ele $-e-iv e-te r$nu)ele care 5ine l$cul at+t $(iectului $-edat c+t 4i

  $-e-$rului. C+nd r$nu)ele $-e-iv deter)in0 un -u(-tantiv/ devine ad?ectiv r$n$)inal

  $-e-iv.

  #3. : 'aietul su. ! 'artea sa .

  Pr$nu)ele $-e-iv aare 2n-$5it de artic$lul %enutival a/ al/ ai/ ale > c+nd e-te r$nu)e

  $-e-iv/ 4i ,0r0 artic$l %enitival 1 c+nd e-te ad?ectiv r$n$)inal $-e-iv. Pr$nu)ele $-e-iv

  are ,$r)e di-tincte entru cele trei er-$ane %ra)aticale/ du0 nu)0rul $(iectului $-edat/

  nu)0rul $-e-$ril$r 4i %en .

  rtic$lul care 2n-$5e4te r$nu)ele $-e-iv -e -c&i)(0 du0 %en/ 4i nu)0rul $(iectului$-edat.

  #3. : % al meu = ai mei

  % a mea = ale mele

  % a nostra = ai notri

  % al nostru = ale noastre

  O(-erva5ie Pr$nu)ele @l$rA e-te r$nu)e er-$nal/ dar 2n acela4i ti) 4i r$nu)e

  $-e-iv el e-te $-e-iv c+nd arat0 $-e-ia $(iectului $-edat > 4i r$nu)e er-$nal c+nd$-e-$rul 5ine l$cul unui nu)e.

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  19/60

  #3.: ' rile lor sunt ngri+ite. d?. r$n$)inal e3ri)at rin r$nu)e er-$nal >

  .F$r)ele r$nu)elui $-e-iv:

  Un $(iect $-edat/ un $-e-$r:

  Ma-culin Fe)inin

  al )eu a )ea

  al t0u a ta

  al -0u a -a

  Mai )ulte $(iecte $-edate/ un $-e-$r:

  Ma-culin Fe)inin

  ai )ei ale )ele

  ai t0i ale tale

  ai -0i ale -ale

  Un $(iect $-edat/ )ai )ul5i $-e-$ri:

  Ma-culin Fe)inin

  al v$-tru a n$a-tr0

  al v$-tru a v$a-tr0

  al l$r a l$r

  Mai )ulte $(iecte $-edate/ )ai )ul5i $-e-$ri:

  Ma-culin Fe)inin

  ai n$4tri ale n$-tre

  ai v$4tri ale v$a-tre

  ai l$r ale l$r

  B. F$r)ele ad?ectivului r$n$)inal $-e-iv:

  Un $(iect $-edat/ un $-e-$r:

  Ma-culin Fe)inin

  )eu )eat0u ta

  -0u -a

  Mai )ulte $(iecte $-edate/ un $-e-$r:

  Ma-culin Fe)inin

  )ei )ele

  t0i tale

  -0i -aleUn $(iect $-edat / )ai )ul5i $-e-$ri :

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  20/60

  Ma-culin Fe)inin

  n$-tru n$a-tr0

  v$-tru v$a-tr0

  l$r l$r

  Mai )ulte $(iecte $-edate/ )ai )ul5i $-e-$ri:

  Ma-culin Fe)inin

  n$4tri n$a-tre

  v$4tri v$a-tre

  l$r l$r

  Pr$nu)ele $-e-iv are rin artic$lul $-e-iv 4i $ ,$r)0 de %enitiv/ dativ/ lural:

  l$r )ei a l$r n$4tri

  a l$r t0i a l$r v$4tri

  #3. : Prerea a lor mei este eronat.

  Le%am spus a lor no tri totul.

  ce-te ,$r)e -unt c$recte 4i literare.

  Nu -unt literare ,$r)ele anal$%ice de %enitiv 4i dativ de tiul: @a lui )euA / @a lui t0uA etc.

  C+nd ace-te ,$r)e aar 2n literatura arti-tic0 ele tre(uie -cri-e 2ntr1un cuv+nt: @a lui

  )euA / 4i nu @a lui )euA .

  c$rdul r$nu)elui $-e-iv -e ,ace:

  a> 1 2n er-$an0 4i nu)0r cu $-e-$rul

  (> 1 2n %en/ nu)0r 4i ar5ial 2n ca6 cu $(iectul $-edat.

  #3. : #nteresele mele se supun intereselor ma+oritii.

  $i vo tri sunt caii.

  i au totui 1ainele lor! eu pe ale mele nu le am. , 7. /adoveanu

  *u%i al meu( $l meu e oare(, G.'osbucd?ectivul r$n$)inal $-e-iv -t0 de $(icei du0 -u(-tantivul deter)inat/ i)ediat

  du0 ace-te.

  #3. : 'aietul meu. 3 'rile a lor mei .

  C+nd ad?ectivul ri)e4te artic$lul $-e-iv/ ace-ta tre(uie -0 ai(0 -in%ura -a ,$r)0 de

  ,e)inin -in%ular: @aA / deci c$n-truc5ia c$rect0 e-te: >nei colege a mele.4i nu >nei

  colege a mea.

  l0turi de c$ntruc5ia de tiul: >n coleg al meu/ 2 colog a mea/ 2n li)(a?ul,a)iliar -e ,$l$-e4te 4i $ c$n-truc5ie artitiv0 cu acela4i -en-/ care e c$rect0 nu)ai cu luralul:

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  21/60

  >n coleg de%ai mei/ 4i nu >n coleg de%al meu.

  !e -une: 2 colega de%ale mele/ 4i nu 2 coleg de%a mea/ entru c0 de%ai mei/

  de%ale meleau -en-ul : dintr%ai mei/ dintr%ale mele

  d?ectivele $-e-ive au $ articularitate de ac$rd: c&iar dac0 -e re,er0 ca 2n5ele- la d$u0

  -au )ai )ulte -u(-tantive/ ac$rdul nu -e ,ace dec+t cu -u(-tantivul cel )ai ar$iat:

  #3. : 'artea i caietul meu.

  Func5iile -intactice ale r$nu)elui $-e-iv:

  1 -u(iect: $i mei au pre5entat un re-erat tiini-ic interesant., ai mei % /;

  1 nu)e redicativ: 'rile sunt ale mele., ale mele% *P

  1 atri(ut r$n$)inal: )iscuia despre ai mei este interesant., ai mei% $t. pron

  1 atri(ut ad?ectival: /tudenii no tri sunt cei mai interesai de studiu., notri%$t. ad+.

  1 c$)le)ent de a%ent: /tudenii au -ost evideniai de ai vo tri ., ai votri% '. ag.

  1 c$)le)ent de rela5ie: )in partea a lor no tri ! puteam su-eri un eec., a lor notri% '.

  relaie

  1 c$)le)ent $$6i5i$nal: 4n locul a lor no tri! au venit ai votri., a lor notri% '.opo5.

  1 c$)le)ent de e3ce5ie: $u -ost toi pre5eni! cu e"cepia a lor no tri.,a lor notri%

  '.e"cepie

  1 c$)le)ent c$)ulativ: 4n a-ar de ai no tri ! au venit i ai votri., de ai notri% '.

  cumulativ

  1 c$)le)ent -$ciativ: *oi mpreun cu ai no tri ne%am clasat pe locul #., mpreun cu ai

  notri% '. sociativ

  1.1.6 Pronumele demonstrativ

  Pr$nu)ele de)$n-trativ e-te r$nu)ele care 2nl$cuie4te nu)ele unui $(iect/ indic+nd

  t$t$dat0 ar$ierea -au de0rtarea $(iectului 2n -a5iu -au 2n ti)/ identitatea/ di,eren5ierea

  -au a-e)0narea lui ,a50 de alte $(iecte.F$r)ele r$nu)elui de)$n-trative:

  '. Pr$nu)ele de)$n-trativ de ar$iere:

  Ma-culin Fe)inin

  -%. ace-ta acea-ta

  l. ace4tia ace-tea

  -%. ce-t0lalt ce-t0lalt0

  l. ce-t0lal5i ce-t0lalte -%. 0-ta ,$r)0 $ular0> a-ta

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  22/60

  l. 04tia ,$r)0 $ular0> a-tea

  7. Pr$nu)ele de)$n-trativ de de0rtare :

  Ma-culin Fe)inin

  -%. acela aceea

  l. aceia acelea

  -%. cel0lalt cealalta

  l. ceilal5i celelalte

  -%. 0la ,$r)0 $ular0> 0ia

  l. aia ,$r)0 $ular0 > alea

  . Pr$nu)ele de)$n-trativ de identitate:

  Ma-culin Fe)inin

  -%. acelea4i aceea4i

  l. aceia4i acelea4i

  F$r)ele ad?ectivului r$n$)inal de)$ntrativ ,$r)e de %enitiv1 dativ>

  d?ectivul r$n$)inal de)$n-trativ de ar$iere:

  Ma-culin Fe)inin

  -%. ace-tuia ace-teia

  l. ace-t$ra ace-t$ra

  -%. ce-tuilalt ce-t0laltei

  l. ce-t$rlal5i ce-t0lalt$r

  -%. 0-tuia ,$r)0 $ular0> 0-teia

  l. 0-t$ra ,$r)0 $ular0> 0-t$ra

  d?ectivul r$n$)inal de)$n-trativ de de0rtare:

  Ma-culin Fe)inin

  -%. aceluia aceleia

  l. acel$ra acel$ra -%. celuilalt cel0laltei

  l. cel$rlal5i cel0lalt$r

  -%/ 0luia ,$r)0 $ular0 > 0leia

  l. 0l$ra ,$r)0 $ular0> 0l$ra

  . de?ectivul r$n$)inal de)$n-trativ de identitate :

  Ma-culin Fe)inin

  -%. aceluia4i aceleia4i l acel$ra4i acel$ra4i

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  23/60

  C+nd r$nu)ele de)$n-trativ 2n-$5e4te un -u(-tantiv devine ad?ectiv r$n$)inal

  de)$n-trativ.

  #3. : 'aietul acesta. , acesta% $d+. pron. dem.

  $cest caiet. , acest% $d+. pron. dem

  O(-erva5ie'aietul acesta , acesta 6 $d+. pron. dem % care( ce -el de (

  'aietul acestuia , acestuia% Pron. dem.% al cui ( ?ine locul unui nume.

  La ad?ectivele de)$ntrative $-t1 u-e n$r)ele cer re-ectarea ac$rdului 2n ca6 e care

  )ul5i 2l ne%?i?ea60:

  # c$rect : Nu e c$rect:

  @ O)ului ace-tuia.A @ O)ului ace-ta.A

  @ Oa)enil$r ace-t$ra.A @ Oa)enil$r ace4tia.A

  @ Fetel$r ace-t$ra.A @ Fetel$r ace-tea.A

  # re,era(il a -e evita $-t1 unerea ad?ectivului de)$n-trativ la ca6urile de %enitiv1

  dativ 2ntr1un c+t 2n unele c$nte3te $)$ni)ia cu r$nu)ele $ate da na4tere la c$n,u6ii.

  #3. : 0etei acesteia. nseamn & $cestei -ete .3 0etei , -iicei ei.

  F$l$-irea ad?ectivului $-t1 u- c+nd ur)ea60 un alt ad?ectiv nu e rec$)anda(il0/

  re,er+ndu1-e c$n-truc5ia cu de)$n-trativul ante1 u- : $cest-enomen cultural./ 4i nu :

  0enomenul acesta cultural.

  La ad?ectivele de)$n-trative ante1 u-e tre(uie evitat0 ,$l$-irea ,$r)el$r cu @aA 1

  neliterare. n ace-t0 -itua5ie/ c$rect e-te: @cea-t0 6i.A / 4i nu @ce-ta 6i.A

  Ca6uri -eciale de ,$l$-irea r$nu)elui de)$n-trative:

  a > F$r)ele de ,e)inin ale r$nu)elui de)$n-trativ:

  1 acea-ta

  1 a-ta

  1 aceea -unt ade-ea ,$l$-ite cu -en- neutru

  ( > F$r)ele $ulare:1 0-ta1 0la care aar 4i -u(tantivi6ate/ av+nd une$ri $ nuan50 ei$rativ0

  #3. & %>- ! u- ce anost@ 'ine%i sta(

  % ra un la .>n prapadit de amploaiat. , #.L.'aragiale

  6 un la A sunbatantiv cu valoare priorativ , un nimeni

  c> #3re-iile recu): acelaK aceia 1 au une$ri val$area -uerlativ0.

  #3. : Gavril aducea nite -ripturi ca acelea. , 7. /adoveanu

  d> n li)(a v$r(it0 4i $ular0 aar c$n-truc5iile:

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  24/60

  de < acea-ta

  de < acela 1 c$n-truc5ii ec&ivalente cu: ace-ta K acela.

  #3. : *%o scris scrisoarea cu cerneal c de aceea%i mult% n ar. , aceeaA cerneala

  e> Une$ri r$nu)ele 4i ad?ectivul r$n$)inal $-e-iv/ dar 4i de)$n-trativ/ e-te re6ent 2n

  c$-truc5ii recu): @ de1 al )euA / @de acea-taA /de1 aceeaA

  #3. : >n prieten de% al meu.% >n prieten de% acela.

  2 prieten de 6a meu. % 2 preietn de 6 aceea.

  ce-tea au -en- de $-e-ie.

  Func5iile -intactice ale r$nu)elui de)$n-trative:

  1 -u(iect: $ce tia sunt prinii notri. , acetia% /;

  1 nu)e redicativ: #deile noatre despre mil 'ioran sunt acestea. , sunt acestea% *P

  1 atri(ut ad?ectival: $ceste opinii despre -iloso-ia indian sunt discutabile. , aceste% $t.

  ad+.

  1 atri(ut r$n$)inal: 2piniile acestora despre -iloso-ia indian sunt discutabile.,acestora%

  $t. pron

  1 c$)le)ent direct: #%am apreciat ntotdeauna pe aceia din anul al doilea. ,pe aceia %

  ')

  1 c$)le)ent indirect: )iscut adesea n -amilie despre aceia ., despre aceia% '.#

  1 c$)le)ent circ. de cau60: /unt emoionat uneori din cau5a acelora. , din cau5a

  acelora% '5

  1 c$)le)ent circ. de -c$: 7 strduiesc enorm n scopul acela. , n scopul acela% '/

  1 c$)le)ent de a%ent : Pelerinii -useser invitai de c tre ace tia., de ctre acetia%

  '.ag

  1 c$)le)ent de rela5ie: )in partea acestora puteam ntr5ia uneori., din partea acestora%

  'R

  1 c$)le)ent $$6i5i$nal: $u venit ei n locul acelora ., n locul acelora % '21 c$)le)ent de e3ce5ie: $u -ost de -a toi! cu e"cep ia acelora. , cu e"cepia acelora%

  '

  1 c$)le)ent cu)ulativ: 4n a-ar de #on a mai venit i acela., i acela% ''

  1 c$)le)ent -$ciativ: 0recvente5 adesea biblioteca mpreun cu aceea.,mpreuna cu

  aceea% '/

  1.1.7 Pronumele relativ

  Pr$nu)ele relativ e-te r$nu)ele care 2n r$$6i5ie are r$lul de arte de r$$6i5ie

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  25/60

  -u(iect/ nu)e redicativ/ atri(ut/ c$)le)ent> / iar 2n ,a6a lar%0 -u($rd$nat0 ,a50 de re%ent

  ei.

  F$r)ele r$nu)elui relativ:

  1care

  1cine

  1ce

  1cel ce

  1ceea ce

  Care:

  dativ 4i %enitiv: )a-culin1 c0ruia

  -in%ular: ,e)inin c0reia

  lural: )a-culin1 c0r$ra

  Cine1 dativ 4i %enitiv : cui

  Ce 1 are $ -in%ur0 ,$r)0 la t$ate ca6urile

  Ceea ce N. ceea ce cel ce

  c. e ceea ce e cel ce

  D. celei ce celui ce

  *. a/ al/ ai/ ale celei ce a/ al/ ai/ ale celui ce

  ". 1 1

  n ceea ce rive4te )$dul 2n care r$nu)ele relativ aare 2n r$$6i5iile -u($rd$nate

  tre(uie -0 reci60) c0: 2n ti) ce r$nu)ele inter$%ative au 2nt$tdeauna ,$r)a cau6al0 cerut0

  de ,unc5ia din -u(r$d$nat0/ r$nu)ele relative 24i $t $rienta acea-t0 ,$r)0 nu nu)ai 2n

  acela4i ,el de e3.: @cui nu1i lace K -0 -tea aca-0.A>/ ci 4i du0 ra$rtul cu re%enta de e3.:

  @a) dat1$ K cui a) d$rit.A>

  De a-e)enea/ -e)nal0) ,recven5a de uitli6are a un$r r$nu)e -au a un$r ,$r)e ale l$r:

  relativul @careA1 e-te )ai )ult ,recvent dec+t inter$%ativul $)$ni) ca r$nu)e/ 2nti) ce ca ad?ectiv @careA1 ca inter$%ativ e )ai ,recvent dec+t @careA relativ.

  De a-e)enea/ -e)nal0) de$-e(irea ar5ial0 de ,$r)0 4i de t$ic0 2ntre unele r$nu)e

  relative 4i inter$%ative: 2n ti) ce r$nu)ele relativ are la %enitiv nu)ai ,$r)ele @c0ruia/

  @c0r$raA / @c0reiaA di,erite de ale ad?ectivului >/ ,$l$-ite indeendent -au $-t1u-e ,a50 de

  -u(-tantiv/ r$nu)ele relativ are at+t ,$r)e de tiul @c0ruiaA / c+t 4i @c0ruiA / 2n ,unc5ie de

  t$ic0: @n ca-a c0ruiaA -au @n a c0rui ca-0A / 2n ti) ce r$nu)ele inter$%ativ @ceA cu

  ,unc5ia de -u(iect -e c$n-truie4te nu)ai cu un ver( la -in%ular/ ca r$nu)ele relativ $ate ,ic$n-truit 2n r$$6i5ii atri(utive 4i cu luralul.

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  26/60

  #3. : $nii ce trec nu se mai ntorc.

  Pr$nu)ele @careA / @ceA / ca inter$%ative cu ,unc5ie de -u(iect ad)it nu)ai ver(e la

  er-$ana a III1a -in%ular/ e c+nd relativele ad)it 4i alte er-$ane 2n r$$6i5ii atri(utive.

  #3. : u! care muncesc pentru voi...

  :oi! ce nu -acei numic...

  Ca inter$%ativele $)$ni)e/ r$nu)ele relative/ @careA / @ceA / dar 4i @c+tA $t deveni

  ad?ective r$n$)inale c+nd 2n-$5e-c un -u(-tantiv 2n cadrul aceleia4i r$$6i5ii -u($rd$nate 4i

  ac$rdul -e ,ace 2n %en/ nu)0r 4i ca6 .

  #3. : 7 duc la care , ce curs opional m pasionea5.

  7 duc la cte cursuri opionale m pasionea5.

  ntre(uin5area cu val$area ne&$tar+t0 a r$nu)elui @cineA 4i a r$nu)el$r 4i

  ad?ectivel$r @careA / @ceA / @c+tA 2n c$n-truc5ii 2n care -unt -in$ni)e ale c$)u-el$r l$r cu

  @$riA / @-auA / de e3e)lu: @Care -au cine cu) $ateA> 5ine de -ecia r$nu)elui relativ.

  Pr$nu)ele relativ @ careA.

  O(-erva5ii:

  n li)(a literar0 actual0 la n$)inativ/ acu6ativ e-te ,$r)a: @CR#A la a)(ele nu)ere 4i

  entru t$ate %enurile.

  F$r)a de lural/ )ai ale- )a-culin @CR#A e 2nvec&it0/ cu) de alt,el -unt 2nvec&ite 4i

  ,$r)ele articulate @careleA / @c0reaA.

  @CR#A 1 are ,$r)e de %enitiv/ dativ/ -in%ular 4i lural/ iar acu6ativul/ cu r$l de

  c$)le)ent direct/ -e c$n-truie4te cu re$6i5ia @P#A.

  ntre(uin5area invaria(il0 2n r$$6i5ii atri(utive a ,$r)ei @CR#A 2n l$cul ,$r)el$r de

  dativ @Fata care i1a dat ,l$riA / 2n l$c de @Fata c0reia i1a) dat ,l$riA> 4i $)iterea lui @eA

  @Fata care a) cun$-cut1$.A> / caracteri6ea60 v$r(irea ne2n%ri?it0.

  Pr$nu)ele @careA are %enul 4i nu)0rul -u(-tantivului 2nl$cuit ca6ul dein6+nd de

  2ntre(uin5area r$nu)elui > / iar ad?ectivul @careA -e ac$rd0 2n %en/ nu)0r 4i ca6 cu-u(-tantivul 2n-$5it.

  La %enitiv e3i-t0 ,$r)e di-tincte entru t$ic0: %enitivul ante1 u- are ,$r)e ,0r0

  articul0 @aA 4i e recedat 2n )$d $(li%at$riu de artic$lul $-e-iv @alA / iar %enitivul $-t1 u-

  are ,$r)e cu @aA 4i nu e 2n-$5it de artic$lul @alA.

  Tre(uie -0 re5ine) c$n-truc5ia c$rect0 ca ,$r)0 4i ac$rd a r$nu)elui relativ 2n %enitiv/

  care intr$duce $ r$$6i5ie atri(utiv0:

  a> 1 r$nu)ele relativ 2n %enitiv -t0 du0 -u(-tantivul deter)inat din cadrul r$$6i5ieiatri(utive.

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  27/60

  #3. : Poetul n opera, operele cruia...

  Poeta n opera , operele creia ....

  (> 1 r$nu)ele relativ 2n %enitiv -t0 2naintea -u(-tantivului deter)inat din cadrul r$$6i5iei

  atri(utive.

  #3. : Poetul n a crui oper...

  Poeta n a crei oper...

  Re%ula ace-tui ac$rd 2ncruci4at de un ti )ai c$)licat/ e-te ur)0t$area: artic$lul

  $-e-iv -e ac$rd0 cu -u(-tantivul din re$6i5ia atri(utiv0/ nu cu -u(-tantivul recedent -au

  cu r$nu)ele i)ediat ur)0t$r/ iar r$nu)ele relativ cu -u(-tantivul 2nl$cuit din re%ent0/ 4i nu

  cu -u(-tantivul ur)0t$r/ al c0rui atri(ut e-te. #r$area care -e ,ace e-te aceea a unui ac$rd

  )ecanic cu cel )ai ar$iat cuv+nt.

  #3. : Poetul a crui oper...

  Reetarea 2n aceea4i ,ra60 4i c&iar 2n aceea4i r$$6i5ie a )ai )ult$r @careA e

  -u0r0t$are rin )$n$t$nie/ dar %enerea60 c$n,u6ie cu rivire la cuv+ntul 2nl$cuit. C$n,u6iile

  $t re6ulta 4i din ,$l$-irea %re4it0 a lui @careA 2n c$n-truc5ii 2n cadrul c0r$ra nu -e de-lu4e4te

  li)ede ce -u(-tantiv 2nl$cuie4te/ de aceea e nece-ar -0 ave) 2n aten5ie )ereu r$(le)a de

  $rdin ,$netic ce 5ine de r$nu)ele relativ.

  Pr$nu)ele relativ invaria(il @C#A

  Pune )ai u5ine r$(le)e dec+t @careA.

  Princiala r$(le)0 e aceea a c$ncuren5ei dintre r$nu)ele @ceA 4i @careA 2n

  r$$6i5ii atri(utive. Pr$nu)ele @careA e )ult )ai ,$l$-it/ 2n li)(a $ular0 c&iar e3ce-iv/

  ,iind li-it de re-tric5ii -e)antice %ra)aticale 4i -tili-tice/ unica re-tric5ie ,iind de natura

  eu,$nic0 -e evit0 ,$l$-irea lui @careA i)ediat du0 un cuv+nt ter)inat 2n -ila(ele @caA -au

  @caA>.

  F$l$-irea lui @ceA 2n l$cul lui @careA 2n r$$6i5ii atri(utive e $ caracteri-tic0 a

  e3ri)0rii reten5i$a-e e care $ 2nt+lni) 2n -ecial 2n -cri-:#3. : 0ata ce.... ! n loc de 0ata care....

  ;iatul ce... ! n loc de ;iatul care....

  Pr$nu)ele relativ @CIN#A

  #-te de n$tat ca 2n c$n-truirea r$$6i5iil$r atri(utive r$ru16i-e are ,$r)0 de %enitiv1dativ :

  @CUIA

  #3. : 7 duc la casa cui m ateapt.

  Pr$(le)e de c$rectitudine une ,$l$-irea ,$r)el$r cau6ale ale lui @CIN#A 2n r$$6i5ii-u($rd$nate neatri(utive.

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  28/60

  Tre(uie evitate c$n-truc5iile de tiul:

  'ine are bani! nu%i pas de nimic/ -i)5ite ca anac$luri/ c$rect ,iind: 'ui are bani! nu%i

  pas de nimic.

  Pr$nu)ele relativ re%i$nal @D#A

  Invaria(il/ din c$n-truc5ii ca: @O)ul de trece e -trad0 e ,ratele luiA -au @O)ul al de

  trece e -trad0 e ,ratele luiA / nu e-te ad)i- 2n e3re-ia liter0.

  Pr$nu)ele relative aar ade-ea du0 r$nu)ele de)$n-trative:

  #3. : acela care! cel care

  1 cel ce = r$nu)e relativ c$)u-

  1 acel ce = acel 1 r$nu)e de)$n-trativ/ @ceA / r$nu)e relativ invaria(il >

  Pr$nu)ele @careA nu $ate ,i 2nl$cuit cu @ceA c+nd e nece-ar0 ,$r)a de dativ/ %enitiv a

  r$nu)elui -au c$n-truc5ii cu r$$6i5ie.

  #3. : / 5ic cine ce va 5ice. , ce 6 cu sensul de oricum ! orice

  !en-ul ne&$t0r+t are @ceA 4i c+nd e -u(-tantivi6at/ ,iind recedat de artic$lul ne&$t0r+t.

  #3. : /imt un ce in inima. B un ce% substantiv, pronume substantivi5atC

  n c$n-truc5ii cu ver(ul din re%ul0 reetat @ceA are val$are de adver( relativ 4i -en-

  te)$ral/ ,iind ec&ivalent cu @c+tA.

  #3. : $ stat ce%a stat i%i dete%n gnd, ceAct = / ias dup -at.,G.'osbuc

  'e area sens adverbial n construcii n care e"prim ideea de cantitate i de intensitate.

  #3. : ;iata maic%sa! ce plnge@, G.)em. Teodorescu

  'e mai -reamt! ce mai 5bucium@ , 7.minescu

  Pr$nu)ele @ceA ca ad?ectiv r$n$)inal $ate -0 ,i%ure6e 2n 2ntre(0ri rivit$are la

  calitatea -au alte 2n-u4iri ale unui lucru/ ,iin5e -au ac5iuni .

  #3. :'e crim le atrage pe cap aa osnd(, :. $lecsandri

  'u un spriter( 'e istorie@, #.L.'aragiale

  Pr$nu)ele @c+tA indic0 deci cantitatea $(iectului -au a ,iin5el$r 4i c+nd e 2n-$5it de un-u(-tantiv 5ine l$cul unui nu)eral.

  #3. : 'i elevi nu s%au pre5entat(

  Pr$nu)ele @c+tA $ate avea r$l de r$nu)e ne&$t0r+t.

  #3. : 'i l vd! de el se plng., :.$lecsandri

  Pr$nu)ele @c+tA nu tre(uie c$n,undat cu adver(ul @c+tA .

  #3. : 't c1em i ct doresc trebuie s%mi rspund., ct% adverbe de mod

  Pr$nu)ele @c+tA nu tre(uie -0 -e c$n,unde cu adver(ul cu ,unc5ia di-tri(utiv0 @c+teA.#3. : 'te dou! 'te trei. 'te cinci

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  29/60

  Func5iile -intactice ale r$nu)elui relative:

  1 -u(iect: 'are este pronumele relativ., care% /;

  'e nate din pisic ! oareci mnnc., ce% /;

  ' i au venit ast5i(, ci 6 /;

  1 nu)e redicativ: /pune%mi care este prerea ta., care este 6*P

  1 atri(ut r$n$)inal: 7 a-lu n casa a c rei -aad o admirm., crei% $t. pron

  1 atri(ut ad?ectival: 'e vnt ! ct 5pad s%a adunat @, ce%$t. ad+3 ct%$t. ad+

  1 c$)le)ent direct:

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  30/60

  )a-culin ,e)inin )a-culin ,e)inin

  N. c+t c+t0 c+5i c+te

  c. e c+t e c+t0 e c+5i e c+te

  D. 1 1 c+t$r c+t$r

  *. 1 1 a/ al / ai/ ale c+t$r a/al/ ai/ ale c+t$r

  @CeA -e re,er0 de $(icei la un nu)e de lucru/ 2n ti) ce ad?ectivul c$re-un60t$r $ate

  2n-$5i 4i nu)e de ,iin5e/ inclu-iv de er-$ane.

  #3. : 'e colegi ai ( , ce % $t. pron. interogativ

  Pr$nu)ele inter$%ative @ ceA e-te invaria(il/ at+t 2n %en c+t 4i 2n nu)0r 4i ca6 4i $ate

  2n-$5i cuvinte 2n n$)inativ -au acu6ativ.

  Ca r$nu)e -u(iectul @ceA -e c$n-truie4te c$rect e3clu-iv cu nu)0rul -in%ular/ c&iar

  dac0 r0-un-ul e la lural .

  #3. : % 'e se aude (= *ite autoturisme.

  d?ectivul r$n$)inal @ceA intr0 2n c$)$nen5a l$cu5iunil$r ad?ectivale inter$%ative de

  ,elul: C# F#L D#

  n r$$6i5ii e3cla)ative @ceA are anu)ite articularit05i.

  P$ate ,i 2ntre(uin5at nu nu)ai ca r$nu)e -au ad?ectiv r$n$)inal inter$%ativ/ ci 4i ca

  adver(:

  #3. : 'e -rumos@

  De a-e)ena/ n$t0) 4i re6en5a lui @ceA 2n e3re-ia @ce de )ai ...A / $ e3re-ie 2n-0

  ne2n%ri?it0/ care e nerec$)anda(il0 2n e3ri)area literar0 nu e indicat0 ,$l$-irea inter$%ativ0

  @ceA cu -en-ul @de ce @ / @entru ce A

  #3. : @Ce leci a4a cur+nd 2n l$c de @de ce leci a4a cur+nd.A

  @CareA e-te r$nu)ele inter$%ativ cu cea )ai ($%at0 ,le3iune/ e care a avut1$ 2n aten5ie

  ca ,$r)a la r$nu)ele relativ.

  O(-erva5ie D. *. -%. : 1 r$nu)e relativ = c0ruia K c0reia 1 ad?ectiv r$n$)inal relativ= c0rui K c0rei

  D. *. l. : 1 r$nu)e relativ= c0r$ra

  1 ad?ectiv r$n$)inal relativ = c0r$r

  #3. : 'rui student i se datorea5 reuit(

  c$rdul unui ver( cu r$nu)ele @careA 1 -u(iect -e ,ace c$rect nunai la er-$ana a III1a

  -in%ular 4i lural.

  #3. : 'are dintre voi are cura+ul s recunoasc greeala comis('are plecai acas(

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  31/60

  'are ai dat(, vorbire nengri+it cu totul nerecomandabil

  l c+telea

  Pr$nu)ele 4i ad?ectivul r$n$)inal inter$%ativ @al c+teleaA -unt -eciali6ate entru

  re,erirea la nu)erele $rdinale 4i la @ulti)ulA / @cel din ur)0A a-i)ilate cu ace-tea >. #le au

  ,$r)e nu)ai entru -in%ular.

  1 @al c+teleaA K @a c+taA -i nu @al c+tuleaA K @a c+teaA cu) -e -une er$nat.

  #3. : % cine tie care

  Func5iile -intactice ale r$nu)elui inter$%ativ:

  1 -u(iect: 'ine scrie poe5ii( , cine%/;

  1 nu)e redicativ: 4ntr5iatul este cine( , este cine% *P

  1 atri(ut r$n$)inal: Lucrrile c rora sunt interesante(, crora% $t. pron.

  1 atri(ut ad?ectival: ' ror studeni le datorm linitea noastr(, cror 6$t. ad+

  1 c$)le)ent direct: Pe cine ludai(, pe cine 6 ')

  1 c$)le)ent indirect: La cine v re-erii( , la cine%'#

  1 c$)le)ent circ. de cau60: )in cau5a c rora am ntr5iat(, din cau5a crora%'8

  1 c$)le)ent de rela5ie: )in partea cui a venit reclamaia( , din partea cui 6 '.Rel

  1 c$)le)ent de a%ent: /unt invitat de cine(, de cine% '.$g.

  1 c$)le)ent de e3ce5ie: $u venit toi ! cu e"cep ia cui(, cu e"cepia cui 6 '."c.

  1.1. Pronumele ne!otr"t

  Pr$nu)ele ne&$t0r+t e-te r$nu)ele care 2nl$cuie4te un -u(-tantiv/ d+nd indica5ii ,$arte

  va%i a-ura -u(iectului denu)it de ace-ta.

  Pr$nu)ele ne&$t0r+t 5ine l$cul unui nu)e/ ,0r0 -01l reci6e6e 2n )$d e3act.

  F$r)ele r$nu)elui 4i ad?ectivului r$n$)inal ne&$t0r+t:

  1 -i)le : -in%ular lural

  )a-culin ,e)inin )a-culin ,e)ininunul una unii unele

  altul alta al5ii altele

  O(-erva5ie 1 un = artic$l ne&$t0r+t t$5i 1 t$ate at+ta1 adver( de )$d cantitativ

  1 unu = nu)eral cardinal )ul5i1 )ulte

  1 unul = r$nu)e ne&$t0r+t at+5i at+tea

  1 c$)u-e: 1 ,iecare1 $ri4icare1 careva

  1 ,iecine $ri4icine cineva 1 ,iece $ri4ice ceva

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  32/60

  1 $ricare ,ie4tecare vreunul

  1 $ricine ,ie4tecine vreuna

  1 $rice ,ie4tece1vreunele

  !e)nal0) e3i-ten5a c+t$rva l$cu5iuni r$n$)inale/ unele 4i ad?ectivale1r$n$)inale

  ne&$t0r+te:

  % cine tie ct % cine tie ce

  % te miri ce % te miri cine % nu tiu care

  % nu tiu cine % nu tiu ct % nu tui ce

  Fle3iunea r$nu)ele 4i ad?ectivel$r ne&$t0r+te di,er0 de la un cuv+nt la altul. n ceea ce

  rive4te ($%05ia de ,$r)0/ r$nu)ele @unulA / @altulA / @vreunulA 4i ad?ectivul

  c$re-un60t$are/ au cele )ai )ulte ,$r)e 2n ,le3iune/ de ,at $ ,le3iune c$)let0.

  )a-culin ,e)inin

  -in%ular N. unul una

  c. e unul e una

  D. unuia uneia

  *. a/ al /ai / ale unuia a /al /ai / ale uneia

  ". 1 1

  )a-culin ,e)inin

  lural N. unii unele

  c. e unii e unele

  D. un$ra un$ra

  *. a /al/ ai/ ale un$ra a/ al/ ai/ ale un$ra

  ". 1 1

  Pr$nu)ele 4i ad?ectivele r$n$)inale @altecevaA / @carevaA / @cevaA / @$arecareA /

  @$arecineA -unt t$tal invaria(ile.

  ntre ace-te d$u0 e3tre)e -e -ituea60 r$nu)e cu cinci ,$r)e 2n ,le3iune/ recu):1 cuiva 1 $ricare

  1 $ric+t 1 cutare

  4i r$nu)e cu trei ,$r)e 2n ,le3iune/ recu): @ ,iecareA / iar cu d$u0 ,$r)e 2n ,le3iune:

  @$ri4icineA.

  Cele )ai )ulte dintre r$nu)ele invaria(ile 4i cu ,$r)e u5ine -e ,$l$-e-c nu)ai

  entru -in%ular: @altcevaA / @cevaA / @,ieceA / @,iecareA / @$riceA t$ate c$)u-e cu @cineA.

  Unele r$nu)e ne&$t0r+te invaria(ile $t ,i ,$l$-ite 2n c$ntruc5ii cu re$6i5ia @aA/ec&ivatente cu %enitivul.

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  33/60

  #3. : @!i)($lul a ceva.A @!i)($lul a $riceA

  Ne&$t0r+tele c$)u-e cu relative e3ce5ie: careva/ $arecare> -e declin0:

  )a-culin ,e)inin

  -in%ular N. ,iecare ,iecare

  c. e ,iecare e ,iecare

  D. ,iec0ruia ,iec0reia

  *. a/ al/ai / ale ,iec0ruia a/ al/ ai/ ale ,iec0reia

  ". 1 1

  lural D.*. ,iec0r$ra ,iec0r$ra

  @CutareA -e declin0 du0 )$delul relativului @careA / @cut0ruiaA / @cut0reiaA / @cut0r$raA.

  O(-erva5ie F$l$-irea ,$r)ei de ,e)inin -in%ular @unaA cu val$are ad?ectival0 2n

  e3e)lu : @una lu)eA / @unii $a)eniA / nu e literar0.

  n adver(ul @une$riA ri)ul ter)en al c$)u-ului @uneA e $ variant0 nearticulat0 a

  ad?ectivului ne&$t0r+t @uneleA / ,$l$-it re%i$nal 4i in: @2n une l$curiA 2n v$r(irea ne2n%ri?it0>.

  T$ate r$nu)ele ne&$t0r+tele -unt -udate 2n li)(a literar0/ deci tre(uie evitat0

  di-$cierea ,$r)a5iil$r c$)u-e cu @$riA

  #3. :$l oricui ! i nu ori al cui

  'u oricine ! i nu ori cu cine.

  ntre 2ntre(uin50rile r$nu)elui ne&$t0r+t @unulA a re)arcat caracterul livre-c al

  c$ntruc5iil$r recente de tiul: @,en$)enul e-te unul de e-en5aA / -au: @Ideea -0 -e anun5e una

  e3tra$rdinar0A .

  !unt e3re-ii e care tre(uie -0 le evit0)/ dac0 nu 2n t$talitate/ )0car -0 nu le utili60)

  a(u6iv.

  Pr$nu)ele @,iecareA une unele r$(le)e de ac$rd. #l are nu)ai ,$r)e de -in%ular/ deci

  c+nd e -u(iect/ ac$rdul ver(ului tre(uie ,0cut la er-$ana a III1a -in%ular.

  Li)(a Literar0 ad)ite ac$rdul du0 2n5ele- la er-$anele I1a -i II1a lural.#3. : 0iecare dintre noi ne%am dus./ al0turi de ac$rdul ,$r)al s%a dusdar nu 4i la

  er-$ana a III1a lural -iecare dintre ei s%au dus/ care e-te %re4it. C$rect e-te : 0iecare

  dintre ei s%a dus.

  Une$ri @unulA una> $ate -0 ai(0 un -en- ri$rativ/ atunci c+nd v$r(irea 2l ,$l$-e4te

  l+n%0 un nu)e de er-$ana c$n-iderat0 de v$r(it$r ,0r0 i)$rtan50.

  #3. : $colo ntre lunci este o colib de nuiele a vcarului! unul #orgu ;adea.

  C$ntruc5ia rin reetare a r$nu)elui ne&$t0r+t c$)u- @cevaA e3ri)0 val$area de-uerlativ.

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  34/60

  #3.: 7i%am cumprat ceva! ceva...

  n r$$6i5iile ne%ative/ @vreunA @vre$A> $ate avea -en- ne%ativ )ai -la( dec+t @nici

  unul.A

  #3. : @Nu1i vre$ a%u(0 rea )are.A I.Crean%a>

  d?ectivul ne&$t0r+t @aldeA aare 2n v$r(irea $ular0 4i une$ri 2n cea ,a)iliar0. #

  ,$l$-it 2 naintea un$r -u(-tantive/ nu)e r$rii de er-$ane 4i a r$nu)el$r er-$nale/

  2)ru)ut+nd val$area de lural 2ntre%ii c$n-truc5ii.

  #3. : 7ai sosesc la nunta verii mamei! alde 'iulea., 8. /tancu

  De$arece -u(-tantivul recedat de @aldeA are val$are de lural/ at+t atri(utul c+t 4i

  redicatul -unt la lural .

  #3. : $lde ne%a spus c acetia sunt oameni de isprav., cu sens de plural

  Une$ri @aldeA are val$are ri$rativ0.

  #3. : ste un alde.

  naintea ,$r)ei ,e)inine de lural cu -en- neutru a r$nu)elui de)$n-trativ @ace-taA /

  @aldeA/ recedat de re$6i5ia @deA 2n-ea)n0 lucruri/ 2nt+)l0ri de ,elul: @nu )0 -erii tu cu

  de alde ace-tea.A

  l 2nt+lni) une$ri e @aldeA 2naintea -u(-tantivel$r c$)une/ cu -en-ul de @uneleA / @alteleA .

  #3. : )e alde srbtori ne preocup mai ales concertul de colin5i.

  Func5iile -intactice ale r$nu)elui ne&$t0r+t:

  1 -u(iect: >nii sunt inteligeni! al ii sunt muncitori., unii! alii % /;

  1 nu)e redicativ: Premiantul este unul dintre ei., este unul % *P

  1 atri(ut r$n$)inal: #deea unuia dintre ei este salutar., unuia % $t. pron

  1 atri(ut ad?ectival: >nii studeni -recventea5 asiduu biblioteca., unii % $t. ad+.

  1 c$)le)ent direct: 4i aprecie5 numai pe unii dintre ei . , pe unii % ')

  1 c$)le)ent indirect: 7 gndesc numai la unii dintre noi. , unii % ')

  1 c$)le)ent circ. de cau60: /unt emoionat din cau5a unuia dintre ei. , din cau5unuia % '8

  1 c$)le)ent circ. de -c$: @7 pregtesc pentru unul ce se va des-aura un sesiunea de

  iarn ., pentul unul % '/

  1 c$)le)ent circ. de )$d: /criu ca unul dintre ei., ca unul % '7

  1 c$)le)ent circ. de l$c: 7erg la unul ! la #neu., la unul % 'L

  1 c$)le)ent -$ciativ: Tata mpreun cu unul dintre ingineri a plecat la ;ucuresti., unul%

  './oc1 c$)le)ent de a%ent : 7aria a -ost evideniat de c tre unul din organismele

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  35/60

  internaionale., de ctre unul % '.$g.

  1 c$)le)ent $$6i5i$nal: 4n locul unuia a venit altul., n locul unuia %b'. opo5.

  1 c$)le)ent de e3ce5ie: $u venit toi ! n a-ara unuia dintre colegi., n a-ara unuia %

  '.e"c.

  1 c$)li)ent de rela5ie: 4n pivni a unuia dintre colegi ! n%am nici o ndoial., n pivnia

  unuia % '.rel.

  1.1.1# Pronume negativ

  Pr$nu)ele ne%ativ e-re r$nu)ele care 2nl$cuie4te nu)ele $(iectului/ re6entat ca

  ine3i-tent.

  Pr$nu)ele 5ine l$cul 2ntr1$ r$$6i5ie ne%ativ0 -u(-tantivului -au -u(-tantivel$r din

  r$$6i5ia $6itiv0 c$re-un60t$are/ ne%+ndu1l -au ne%+ndu1le t$t$dat0.

  F$r)ele r$nu)elui ne%ativ

  1 nici unul 1 nici una 1 nici unii

  1 nici unele 1 nici un 1 nici $

  1 ni)eni 1 ni)ic 1

  Ca t$ate r$nu)ele cu e3ce5ia/ cel$r er-$anale 4i re,le3ive/ c+nd -unt e l+n%0 un

  -u(-tantiv devine ad?ectiv r$n$)inal ne%ativ.

  #3. :!!*ici un student nu este de5interesat de studiul limbii romne.

  d?ectivul r$n$)inal ne%ativ -t0 2nt$tdeauna -u(-tantivului deter)inat.

  @Ni)eniA 1 2nl$cuie4te nu)ele er-$anei 4i -e $une lui @t$5iA / @unulA / @cinevaA / @ni)icA 1

  2nl$cuie4te nu)e de lucruri 4i -e $une lui @t$5iA 4i @cevaA.

  @Nici unulA 1 2nl$cuie4te nu)e de er-$ane dar 4i nu)e de lucruri.

  Pr$nu)ele @ ni)icA 2)reun0 cu re$6i5ii ,$r)ea60 l$cu5iunii ad?ectivale -au

  adver(iale.

  #3. : $m cumprat pe nimic., adic aproape gratis$desea lucrul de nimic l impresiona puternic., $l.:la1uta

  F$r)a ,e)inin0 @ ni)icaA aare )ai ale- 2n e3re-ia @ni)ica t$at0A 4i are val$are

  cantitativa )ic0.

  #3. : Lucra toat sptmna cu un brbat pe nimica toat. , #. 'reanga

  /%au certat dintr%o nimica toat.

  Fle3iunea :

  !in%ular)a-culin -i neutru ,e)inin

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  36/60

  N. nci unul nici una

  c. e niciunul e niciuna

  D. nci unuia nici uneia

  *. a/ al/ ai/ ale nici unuia a/ al/ ai/ ale nici uneia

  ". 1 1

  Plural

  )a-culin ,e)inin -i neutru

  N. nici unii nci unele

  c. e nici unii e nici unele

  D. nici un$ra nici un$ra

  *. a/ al/ ai/ ale nici un$raa/ al/ ai/ ale nici un$ra

  ". 1 1

  d?ectivul r$n$)inal ne%ativ la )a-culin 4i neutru -in%ular:

  N. nici un

  c. e nici un

  D. nici unul

  *. a/ al/ ai/ ale nici unui

  C$n,$r) n$r)el$r $rt$%ra,ice 2n vi%$are @nici unulA / @nici unaA -e -criu 2n d$u0

  cuvinte ,0r0 crati)0.

  n r$nun5ie ele -e de$-e(e-c rin int$na5ie de c$)(ina5iile 2n care @niciA recede e

  @unulA / @unA ,0r0 a ,$r)a $ unitate cu ele .

  #3. : *ici unul! nici altul .

  La unii v$r(it$ri/ r$nu)ele ne&$t0r+t vreun/ vreunultinde -0 2nl$cuia-c0 e niciun/ nici unul2n r$$6i5ii ne%ative . #-te %re4it -u-: nu are vreo pretenie/ ci nu are

  nici o pretenie.

  Pr$nu)ele ne%ative un unele r$(le)e de ac$rd 2n nu)0r. @Ni)eniA 4i @ni)icA au

  ,$r)e nu)ai de -in%ular deci ac$rdul -e ,ace t$t la -in%ular .

  #3. : *imeni altul. ! *imeni nu vede. ! *imeni nu dovedete.

  c$dul la -in%ular tre(uie re-ectat 4i atunci c+nd e3i-t0 -e -u(2n5ele%e $ deter)inare la

  lural. !e -une c$rect: nimeni dintre ei n%a venit4i nu nimeni dintre ei n%au venit.#3. : *imic dintre acestea nu se dovedete.

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  37/60

  c$rdul la -in%ular tre(uie re-ectat 4i 2n ca6ul c$$rd$n0rii -u(iectel$r @ni)eniA 4i @ni)icA.

  #3. : *imeni i nimic nu m poate opri.

  @Nici unulA are ,$r)e 4i de -in%ular 4i de lural/ ac$rdul variind ca atare.

  i aici -e 2nt+lne-c %re4eli de ac$rd la lural cu -u(iectul/ r$nu)e la -in%ular dar cu $

  deter)inare e3ri)at0 -au nu la lural.

  #3. : *ici unul dintre ei n%au acceptat ! n loc de& *ici unul dintre ei n% a acceptat.

  Func5iile -intactice ale r$nu)elui ne%ative:

  1 -u(iect: *ici unul dintre ei nu este atent. , nici unul 6/;

  1 nu)e redicativ: Premiantul nu era nici unul. , nu era nici unul% *P

  % atri(ut r$n$)inal: #deea nici unuia dintre ei nu era salutar. , nici unuia 6 $t. pron.

  1 atri(ut ad?ectival: *ici un student nu mani-est de5interes pentru studiul gramaticii.,nici

  un%$t.ad+.

  1 c$)le)ent direct: *u%i aprecie5 pe nici unul dintre ei. , pe nici unul% ')

  1 c$)le)ent indirect: *u m gndesc la nici unul dintre ei., la nici unul% '#

  1 c$)le)ent circ. de cau60: *usunt emoionat din cau5a nici unuia dintre ei.din cau5a

  nici unuia%'8

  1 c$)le)ent circ. de )$d: *u scriu c nici unul dintre ei ., ca nici unul % '7

  1 c$)le)ent circ. de l$c: *u merg la nimeni la 'onstana %. , la nimeni % 'L

  1 c$)le)ent de a%ent: 7aria nu a -ost evideniat de nici unul dintre coleg. , de nici

  unul% '.ag.

  1 c$)le)ent de rela5ie: 4n privin a nici unuia dintre colegi nu am re5erve.,n privina nici

  unuia%'.rel

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  38/60

  C+"$*,! II8P#,%!()) .% /,%&*#!/$$ +($'!)

  28 P#)/$>$$ %)/)&+#)

  )nsul -une c0 0-ta1i l$cul dumnealor.Pentru ,$arte )ul5i r$)+ni/ cele d$u0 r$nu)e c$re,erente $d"nsul 4i dumnealui%

  0-trea60 linia -e)antic0 a $lite5ii la acela4i nivel )ediu>. "arianta )nsul -une c0 0-ta1i

  l$cul luiD ar c$n5ine $ ,ractur0 a ace-tei linii/ $ denivelare 2n ?$-/ dat$rit0 $lite5ii 6er$ de la al

  d$ilea r$nu)e ,lui! %enitivul lui el>. Pentru aceia4i v$r(it$ri/ ,$r)ularea: )nsul -une c0

  0-ta1i l$cul domniei saleDre6int0 $ deviere 2n -u- a liniei de reveren50. 8 rere6entare %ra,ic0

  a ace-tei realit05i lin%vi-tice eviden5ia60 trei trete ale $lite5ii entru er-$ana a III1a 6er$ 1

  )edie 1 )a3i)0>/ e3ri)ate r$n$)inal a-t,el:

  el % dnsul=dumnealui % domnia sa

  Linia -e)antic0 a $lite5ii e care $ e3e)li,ic0) )ai -u-:

  #3.:)omnia sa=dnsul=dumnealui -une c0 ace-ta1i l$cul luiD! unde inad)i-i(ila denivelare

  $ r$duce lui. Intere-ant e-te ,atul c0 2nl$cuireaace-tui r$nu)e er-$nal ,lui cu $-e-ivul

  su are un e,ect rearat$riu. F0r0 -0 ,ie -eciali6at ca r$nu)eK ad?ectiv de $lite5e/su ,sa!

  si! sale e-te c$)ati(il cu ideea de $lite5e/ iar ur)0t$area ,$r)ulare e-te c$rect0:

  #3. :)omnia sa=dnsul=dumnealui -une c0 0-ta1i l$culsu.D

  n ,atul c0su are un caracter livre-c/ ,iind -i)5it/ ca 4i dnsul c+ndva/ )ai $trivit

  re%i-trului 2nalt/ cult. Mai n$(il 4i rin raritatea -a/ ,iind utili6at )ai ale- 2n e3ri)area -cri-0/

  su cu variantele -ale> devine a-t,el c$)ati(il cu -u(-tantivele 4i r$nu)ele de $tite5e:

  #3. : //)omnul Pan0 nu a re-ectat acea-t0 deci6ie.)omnia -a era vicere4edinte al PD ...>.A

  c5iunea e care domnia sa a declan4at1$ nu utea -0 duc0 dec+t la e3cluderea -a din artid.A

  dev. C?./ 788/ nr. G7/ K7>.F$r)ula -u(-tantival0 cu domn ,doamn! domnioar! c$)letat0 eventual cu nu)ele/

  ,unc5ia/ titlul -au %radul er-$anei/ e-te c$)ati(il0 cu $ricare dintre r$nu)ele de $lite5e

  ,dnsul! dumnealui!domnia sa. Pre6enta re,erentului e3clude/ 2n e3ri)area $litic$a-0/

  utili6area lui el. #3. :!!)omnul inginer ,re4edinte/ acade)ician/ %eneral etc. #on Popescu a

  -ost invitat la aceast -estivitate! iar dnsul ,dumnealui! ,d$)nia -a ne onorea5! dup cum

  vedeti! cu pre5enta sa aici.

  Reveni) 2n ,inal la er-$ana a III1a 4i la c$ntr$ver-atul r$nu)e dnsul. l are 2nr$)+na actual0 $ tril0 val$are:

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  39/60

  a> "arianta re%i$nal1ar&aic0/ neliterar0 ,dnsul%E! 2n ra$rt de -in$ni)ie t$tal0 cu el

  ,ea! dar utili6at0 )ai ale- la n$)inativ1acu6ativ:

  #3. :!!$m un nepoel de trei aniori i a vrea s cumpr cevapentru dnsulD.

  (> "arianta $,iciali6at0 ,dnsul%F cu -in$ni)ia el ,ea redu-0 la %enul er-$nal/ ,ar0

  c$n$ta5ii de $lite5e:

  #3.:@Pe el '1a) r$u- la 2nceut/ dar d+n-ul a re,u6at.Q

  c> "arianta 2n $,en-iv0 ,dnsul% %r$nu)e de $lite5e/ cu d$u0 interret0ri:

  ,E )nsul A dumnealui!$lite5e )edie/ 2n cadrul -i-te)ului ternar ,el % dnsul=dumnealui %

  domnia sa! cu tendinta de reali6are a unei di-tri(u5ii c$)le)entare n$)inativKacu6ativ 1

  %enitivKdativ>:

  #3.:!!L%am invitat i pe domnul #on Popescu! dar dnsul n%a putut veniD3

  V+,+#)+ %)!*#1 + "#,%!()) ")#&,%+:

  #3. : @ luat-,la ,u%08Na15i1,,r+nt0 ?A

  Pr$nu)ele er-$nal ,@cu val$are neutr0@-re de$-e(ire de celelalte ,$r)e care%!

  +! 9!%/$)@ are t$tu4i ,unc5ie de/,(")()%* $#)/*@ +# %!(+$ /=% #)$+ , CD:

  #3. : @C0 e un ignorantK/ otie toat lumea 8 KA

  282 P#,%!()) ")#&,%+ &) ",+*) /,%9!%+ /! "#,%!()) #)9);$

  vi6ea60 d$u0 a-ecte:

  1denu)irea de+*$< ",&)&$< aar5ine(,#9,,'$)$-+*$

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  40/60

  @Lungu1$pr pe spate1icade.A

  -"#,%!()!$ :e3. : @7ie1($ curge )unrea888A

  @ ?ie1$pcne urec1ileA

  1$$$$ri la ,/!$!%$ "#)",>$$,%+)@

  atunci ele au ,unc5ii /$#/!(&*+%$+):

  #3. : @4n +uru1$s%au adunat nepoii.

  28 L+ 9) /+ "#,%!()) ")#&,%+@ $ "#,%!()) #)9);$< )&*) :

  a> anticiat: #3. : @ $ ,#)*) &$) ceva8A

  (> reluat ,$arte rar > :#3. : @S$) .$ ,#)*)ceva.A

  D+*$

  &$%*+;+ "#,",>$$)$)ultile ,unc5ii inc$n,unda(ile/neinterreta(ile 4i clare.

  1 +*#$!* "#,%,($%+@e3ri)at ,recvent rin r$nu)e er-$nal 2n D8 4i@)ai rar@rin

  r$nu)e re,le3iv 2n D8@c+nd 2n-$5e4te un ver( :

  #3. : @$1am - cut ceaiucu 5a1arin.A t0u > r$nu)e er-$nal

  @M$1am - cutceaiucu 5a1arin.A )eu > r$nu)e re,le3iv

  1 %!() "#)$/+*$/ atunci c+nd are ca ele)ente re%ente ver(e: HC=*a

  alergat(

  dver( de ti) c$)le)ent de ti)>/ atunci c+nd are ca ele)ente re%ente ver(e:

  HC=*a durat spectacolul(

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  45/60

  dver( de )$d c$)le)ent de )$d>/atunci c+nd are 4i nuan5e e3cla)ativ0/ iar

  re%entul $ate ,i: un ad?ectiv : e3. : HC=*de -rumoas e @

  un adver( : e3. : HC=*de repede -uge@

  un ver(: e3. : HC=*s%au mai bucurat @

  P#,%!()) #)+*$

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  46/60

  284!tatutul un$r "#,%!() 3+)/*$

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  47/60

  #3. : HTu n%ai a+utat") %$()%$8

  Dac0 un r$nu)e deter)in0 un -u(-tantiv 4i -e ac$rd0 cu el 2n %en@nr84i ca6/atunci@

  rin c$nver-iune@el devine +)/*$< "#,%,($%+ %)'+*$

  HN$/$!%!dintre ei n%au spus secretul8 1 %re4it -e ,ace ac$rdul cu r$n. Per-. c.>

  C+"$*,! III8 V+,#$ );"#)&$

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  48/60

  Di,eritele val$ri e3re-ive ale r$nu)elui ,ac -u(iectul di-cu5iei at+t 2n %ra)atica

  vec&e ,$l$-irea -ecial0 a un$r r$nu)e>/ c+t 4i 2n n$ua %ra)atic0 c$)$rta)entul di-cur-iv

  al un$r r$nu)e>.

  n a)(ele interret0ri/ -e ,ace re,erire la acelea4i val$ri 2n di-cur-.

  Pr$nu)ele er-$nale r$riu16i-e care 2n )$d ,i6ic ,unc5i$nea60 ca ana,$rice -au

  deictice/ $t d$(+ndi val$are %eneric0/ 2n -ecial r$nu)ele de er-$ana a II1a:

  QCu un c+ntec de -iren0/

  Lu)ea1ntinde lucii )re?e ...

  Tu e1al0turi te -trec$ar0.Q #)ine-cu>

  Cu) 25i vei a4terne/ a4a vei d$r)i.

  F$r)ele cletice e3letive adic0 r$nu)ele neaccentuate $t ,i ,$l$-ite 4i cu r$l

  ra%)atic:

  a> dativul etic e-te rere6entat rin ,$r)ele neaccentuate de er-$ana I 4i a II1a

  -in%ular )i/ 5i> 2ntre(uin5ate )ai ale- 2n literatura $ular0 entru a ar0ta c0 $ve-tit$rul -au

  cel care a-cult0 e-te intere-at 4i artici0 -u,lete4te la de-,04urarea ac5iunii: QMi1l ia $dat0

  F0t1Fru)$- 4i )i 5i1l v+r0 e 6)eu 2n n$r$i +n0 la %le6neQ. Petre I-ire-cu>.

  Une$ri/ -e al0tur0 a)(ele r$nu)e de er-$ana I 4i a II1a>/ t$tdeauna 2n $rdinea )i/

  5i/ c$n-truc5ia ,iind 4i )ai e3re-iv0: QLu+nd c+te un dr0cu4$r de c$rni5e/ )i 5i1l ardea cu

  alcele/ de1i cr0a ielea.Q I. Crean%0>.

  (> acu6ativul cu val$are neutr0 1 r$nu)ele ,e)inin clitic $ 2n cu6ativ are val$are

  neutr0 atunci c+nd nu -e re,er0 la un anu)it $(iect: luat1$ la -0n0t$a-a.

  c> T$t val$are neutr0 are 4i ,$r)a clitic0 2n Dativ i: Qdic0 d01$ cu (ere/ d01$cu vinQ

  I.L.Cara%iale>. i d0 a0 la )$ar0.

  d> Pr$nu)ele er-$nale r$riu16i-e de er-$ana a II1a aar ade-ea cu un -u(-tantiv 2n

  "$cativ:QO tu/ %erule n0ra-nic/ vin/ 2ndea)n0 calul )euQ ". lec-andri Pr$nu)ele

  er-$nale r$riu16i-e )ai $t avea 4i alte val$ri a,ective:

  a> r$nu)ele elKea d+n-ulKd+n-a/ du)nealuiKdu)neaei -unt ,$l$-ite 2n v$r(irea

  $ular0 entru a denu)i n$5iunile de Q-$5ul )euQ/ Q-$5ia )eaQ/ QR0$-ata du)neei 1 neva-t01

  )ea a d12nt+i 1 nu -e -cula-e 2nc0.Q I.L. Cara%iale>.

  Nu rea v$r(e-c cu -$5ul )eu. D+n-ul vine t+r6iu aca-0.

  (> F$l$-irea r$nu)elui er-$nal du0 ver( e-te a,ectiv0: QFace ea -ar)ale/ ,acelac&ie/ ,ace alivenci.Q I. Crean%0>.

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  49/60

  c> i )ai e3re-iv0 e-te c$n-truc5ia 2n care du0 r$nu)e aare 4i -u(iectul e3ri)at

  rin -u(-tantiv: "ine el tata/ ie- ei (anii.

  d> F$r)ele de er-$ana a III1a -e ,$l$-e-c ca ta(uuri lin%vi-tice atunci c+nd 2n enun5 -e

  ,ace re,erire la $ ,iin50 cu uteri -uranaturale: Nu e (ine -0 v$r(i) de-re iele. D+n-ele ne

  $t lua %raiul.

  e> aar ,recvent inver-0ri de er-$an0 -au nu)0r:

  '.1 n$i e-te ,$l$-it la lural entru a e3ri)a -$lidaritatea:

  N$i -unte) cu)in5i/ 2i -une )a)a ,eti5ei -ale.

  7.1 n$i e-te ,$l$-it la lural entru a e3ri)a i)licarea:

  !0 ,ace) 4i n$i curat 2n ca)er0.

  .1 n$i e-te ,$l$-it la lural entru a e3ri)a aut$ritatea:

  QN$i/ c$)i-arul -ec5iei 99/ du0 recla)a5ia 0r5il$r ... tran-$rt+ndu1ne

  2n -trada *ra5iil$r ...Q I.L.Cara%iale>.

  H.1 n$i e-te ,$l$-it ca lural al aut$rului: QN$i crede) c0 ... una din 2n-u4irile $e6iei

  e-te c0 ea a5+50/ une 2n lucrare/ dac0 ute) 6ice a4a/ uterile -i&ice ale $)ului.Q *&erea>.

  9.1 n$i e-te ,$l$-it la lural entru a e3ri)a )$de-tia:

  Q11Unde ai lecat/ )$4ule K 11 Mer%e) 4i n$i la t+r%.Q I. !lavici>

  .1 di-$cierea v$r(it$rului de a%entul ac5iunii: ea entru eu/ tu entru eu: QTe

  c0tu4e4te ea/ )0tu4a M0ri$araQ I. Crean%0>

  .1 -u(-tituirea v$r(it$rului entru a%entul ac5iunii: eu entru el -au tu: #u -unt (0ie5el

  cu)inte 4i )0 -0l e din5i 2n ,iecare 6i 2i -une )a)a (0iatului>.

  Pr$nu)ele er-$nale de $lite5e -e ,$l$-e-c 2n -itua5ii de adre-are direct0 c0tre un

  interl$cut$r 4i de aceea aar ,recvent 2n c$nte3tul un$r -u(-tantive care )arc&ea60 adre-area

  reveren5i$a-0/ de,erent0/ r$t$c$lar0: d$)n/ d$a)n0/ )ini-tru/ direct$r/ re4edinte etc.

  F$l$-irea r$nu)el$r de $lite5e e-te in,luen5at0 de anu)i5i ,act$ri: a> )ediul -$cial

  cultural din care r$vine v$r(it$rul (> %radul de in-truc5ie al v$r(it$rului c> -tarea-i&$l$%ic0 a v$r(it$rului. -t,el educa5ia ri)it0 2n ,a)ilie $ate in,luen5a c$ilul -0

  ,$l$-ea-c0 r$nu)ele de $lite5e du)neataK)ata atunci c+nd -e adre-ea60 0rin5il$r. F$r)a

  re-curtat0 )ata de la du)neata $ate ,i ,$l$-it0 2n di,erite -itua5ii de c$)unit05i lin%vi-tice

  di,erite. Pentru unii/ )ata )arc&ea60 %radul -c06ut de cun$a4tere 2ntre v$r(it$ri entru al5ii/

  )ata e-te -i)5it0 ca $ ,$r)0 de di-tan5are di-cur-iv0 de interl$cut$r.

  n -itua5iile de c$)unicare e3i-t0 anu)ite re%uli de ,$l$-ire a r$nu)el$r de $lite5e.

  M$dalitatea de adre-are 2ntre interl$cut$ri deinde de nu)er$4i ,act$ri e3tralin%vi-tici 4i e-tere6ultatul un$r c$nven5ii 2ntre artician5ii la -c&i)(ul ver(al.

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  50/60

  n anu)ite -itua5ii de c$)unicare/ $lite5ea -e $ate ne%$cia 2ntre artician5ii la

  -c&i)(ul ver(al. Partician5ii $t c0dea de ac$rd -0 ,$l$-ea-c0 -au nu/ ,$r)ele r$nu)elui de

  $lite5e: $ er-$an0 )ai t+n0r0 $ate ,$l$-i/ cu ac$rdul celui )ai 2n v+r-t0/ care are un anu)it

  -tatut -$cial/ ,$r)e ale r$nu)elui er-$nal r$riu16i- ca )$dalitate de reducere a di-tan5ei

  di-cur-ive/ de )arcare a -$lidarit05ii.

  11 Nu1)i -une5i du)neav$a-tr0/ nu )0 -i)t (ine. Nu -unt at+t de (0tr+n. P$5i -0 )0

  tutuie4ti.

  Pr$nu)ele de $lite5e $t a0rea 4i 2n -itua5ii de c$)unicare 2n care nu 4i1ar avea

  r$-tul. De e3e)lu/ ,$r)ele de $lite5e au caracter ir$nic atunci c+nd d$i adul5i v$r(e-c

  de-re un c$il ca ,$r)0 de e3ri)are a c$)licit05ii dintre v$r(it$r 4i interl$cut$r: Q"ai de

  )ine la n$i -e ,u)ea60. B0r(atu1)eu ,u)ea60 ... 4i ... du)nealui ... )i -e are c01i ca)

  lace. i 6ic+nd Qdu)nealuiQ/ )a)a )i1arat0 r+6+nd e d$)nul )ai$rQ e c$il>

  I.L.Cara%iale>.

  O alt0 -itua5ie de c$)unicare 2n care ,$l$-irea r$nu)el$r de $lite5e e-te ir$nic0/ -e

  %0-e4te 2n ca6ul 2n care v$r(it$rii -e re,er0 cu inten5ie la anu)ite $(iecte: Pune1$ e du)neaei

  )ai 2nc$l$ cu re,erire la $ carte -au $ va60 cu ,l$ri>.

  Pr$nu)ele de $lite5e 2n li)(a r$)+n0 cun$a4te trei %rade de inten-itate: %radul 6er$

  de $lite5e/ %radul )ini) de $lite5e 4i %radul )a3i) de $lite5e.

  Per-$ana*radul 6er$ de

  $lite5e

  *radul )ini) de

  $lite5e

  *radul )a3i) de

  $lite5e

  a II1a -in%ular tudu)neata )ata/

  )atale>du)neav$a-tr0

  a III1a -in%ular elKea d+n-ul/ d+n-a du)nealuiKdu)neaeia II1a lural v$i 1 du)neav$a-tr0a III1a lural eiKele 1 du)neal$r

  La er-$ana a III1a -in%ular/ au ,$-t atra-e 2n -,era r$nu)elui de $lite5e/ ,$r)ele

  r$nu)elui er-$nal r$riu16i-: d+n-ul/ d+n-a/ d+n4ii/ d+n-ele.

  La er-$ana a II1a/ r$nu)ele de $lite5e e3ri)0 di,eren5a 4i di-tan5a di-cur-iv0: Pe

  du)neav$a-tr0 2nc0 nu v1a) c&e)at.

  La er-$ana a III1a de,eren5a -e e3ri)0 atunci c+nd cel de-re care -e v$r(e4te e-te

  -au nu e-te de ,a50: I1a) -u- du)neaei ce -0 ,ac0.

  *radul )a3i) de $lite5e e-te )arcat 2nt$tdeauna rin ,$r)a de lural:

  Du)neav$a-tr0/ d$)nule r$,e-$r/ -unte5i un )$del entru n$i.

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  51/60

  De,eren5a re,lect0 rela5iile -$ciale $(iective dintre artician5ii la actul de c$)unicare.

  F$l$-irea r$nu)el$r de $lite5e -e ,ace 2n ,unc5ie de di,eren5a de v+r-t0 a v$r(it$ril$r/ de

  -tatut -$cial/ ran% -au rela5ii r$t$c$lare. Pentru er-$ane cu -tatut -$cial de$-e(it -e ,$l$-e-c

  ,$r)ule reveren5i$a-e ale $lite5ii care arat0 un re-ect de$-e(it al v$r(it$rului c0tre

  interl$cut$r. n trecut -e ,$l$-eau: M0ria Ta/ M0riile "$a-tre/ n0l5i)ea Ta. #3.: Q... cartea

  )0riei -ale te,an "$d0 c0tre ($ierii 0rii Le4e4ti/ d$)nia1-a ca-telanul de la Cal$)neea 4i

  d$)nia1-a v$iev$dul P$l$niei ... Q M. !ad$veanu>. QBine1ai venit 4i )are (ucurie ne1ai ,0cut/

  cuvi$4ia ta ... tu-trele ,e)eile i1au -0rutat e r+nd cuvi$4iei -ale )+na.Q M. !ad$veanu>.

  Unele ,$r)e 2nvec&ite a6i au di-0rut/ 2n-0 ,$r)ule reveren5i$a-e -e ,$l$-e-c 2nc0:

  lte5a "$a-tr0/ #3celen5a "$a-tr0/ Maie-tatea !a/ !,in5ia1Ta/ !ancitatea1!a/ nalt Prea-,in5ia1

  Ta etc. #3.: Maie-tatea !a/ re%ele Mi&ai 4i Maie-tatea !a/ re%ina na/ v$r etrece -0r(0t$rile

  de Pa4te la re4edin5a l$r de la !inaia. ce-te )$r,ice au circula5ie li)itat0 la anu)ite

  c$lectivit05i 4i -unt u5in cun$-cute de )a-a v$r(it$ril$r care/ de-e$ri nu 4tiu -0 le ,$l$-ea-c0

  adecvat.

  Rela5iile ,a)iliaritateKn$n,a)iliaritate 2ntre interl$cut$ri rere6int0 di-tan5a di-cur-iv0.

  ce-te rela5ii -unt erceute 2n )$d -u(iectiv de c0tre artician5ii la actul de c$)unicare.

  "$r(it$rii ,$l$-e-c r$nu)e de $lite5e 2n ,unc5ie de %radul de cun$a4tere 4i de ar$iere

  dintre ei -au dac0 v$r(it$rii d$re-c -0 un0 2ntre ei $ anu)it0 di-tan50 di-tan5a dintre r$,e-$r

  4i elevi>: P0rin5ii du)neav$a-tr0 v$r ,i c&e)a5i la 4edin50.

  n ceea ce rive4te r$nu)ele re,le3iv/ aici aare ,en$)enul a)(i%uit05ii/ re6ultat al

  un$r )ecani-)e -intactice di,erite 2n care e-te antrenat %ruul ver(al.

  n li)(a r$)+n0/ re,le3ivul cun$a4te d$u0 tiuri de a)(i%uitate: a> re,le3ivul r$riu1

  6i- K $-e-iv 4i re,le3ivul recir$c (> re,le3ivul r$riu16i- 4i re,le3ivul ,actitiv c> re,le3ivul

  r$riu16i- a-iv> i)er-$nal d> re,le3iv eventiv 4i re,le3iv a-iv e> re,le3iv r$riu16i- 4i

  re,le3iv $-e-iv.

  a> Re,le3ivul r$riu16i- K $-e-iv 4i re,le3iv recir$c aare atunci c+nd 2n -tructurilecu r$nu)e re,le3iv/ un -u(iect )ultilu e-te c$re,eren5ial cu un c$)le)ent direct/ cu un

  c$)le)ent indirect -au cu un c$)le)ent $-e-iv.

  #3.: Maria 4i I$ana -e 2ntrea(0 ce au %re4it.

  Re,le3iv r$riu16i-K$-e-iv: Maria 4i I$ana -e 2ntrea(0 e -ine ce au %re4it.

  Re,le3iv recir$c: Maria 4i I$ana -e 2ntrea(0 una e alta ce au %re4it.

  "ecinul 4i vecina 24i dau (un0 6iua.

  Re,le3iv r$riu16i-K$-e-iv: "ecinul 4i vecina 24i dau -ie4i l$r 2n4i4i> (un0 6iua.Re,le3iv recir$c: "ecinul 4i vecina 24i dau (un0 6iua unul altuia.

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  52/60

  Maria 4i I$ana 24i $ve-te-c erie5ii din vacan50.

  Re,le3iv r$riu16i-K$-e-iv: Maria 4i I$ana 24i $ve-te-c erie5iile l$r.

  Re,le3iv recir$c: Maria 4i I$ana 24i $ve-te-c erie5iile una alteia.

  Pentru ca enun5ul 2n care aar ,$r)ele re,le3ive -0 nu )ai ,ie neclar/ -e ,$l$-e-c 2n

  ,unc5ie de -itua5ie ,$r)a accentuat0 a r$nu)elui re,le3iv e -ine/ -ie4i> -au r$nu)e

  er-$nal cu re$6i5ie < ,$r)0 de 2nt0rire e ei 2n4i4i> -au un r$nu)e er-$nal 2n *enitiv

  l$r> -au %ruarea r$n$)inal0 unul ... altul.

  (> n ca6ul re,le3ivului r$riu16i- 4i re,le3ivului ,actitiv de6a)(i%ui6area -e ,ace

  c$nte3tual -au le3ical. n e3e)lele:

  Re,le3iv r$riu16i-: #a 24i ,ace $ (lu60 -in%ur0.

  Re,le3ivul ,actitiv: #a 24i ,ace $ (lu60 la cr$it$rie. dver(ul -in%ur0 l0)ure4te -itua5ia

  din ri)a r$$6i5ie/ iar 2n a d$ua e-te l0)urit0 -e)ni,ica5ia ,actitiv0/ rin nu)irea l$cului 2n

  care -e r$duce ac5iunea e3ri)at0 de ver(.

  c> Re,le3ivul r$riu16i- 4i re,le3ivul a-iv> i)er-$nal aare 2n r$$6i5iile cu

  -u(iect nee3ri)at. )(i%uitatea $ate a0rea 2ntre val$area de -u(-titut a re,le3ivului/

  c$inde3at cu -u(iectul nee3ri)at.

  #3.: !e -une c0 va ter)ina r$)anul.

  Re,le3ivul r$riu16i-: #l -une c0 el va ter)ina r$)anul.

  Re,le3iv a-iv i)er-$nal: !e -une t$5i -un> c0 el va ter)ina r$)anul.

  d> La re,le3ivul eventiv 4i re,le3ivul a-iv/ c$n-truc5iile cu ver(e eventive )arcate

  rin -e accet0 4i re,le3ive a-ive/ cu c$)le)ent de a%ent nee3ri)at:

  #3.: I -1au u)e6it &ainele. 1 -e $ate interreta:

  Re,le3ivul eventiv: ainele au devenit u)ede de l$aie.

  Re,le3ivul a-iv: ainele au ,$-t u)e6ite de )a)a entru a le c0lca )ai u4$r.

  e> Re,le3ivul r$riu16i- 4i re,le3ivul $-e-iv d0 $-i(ilitatea interret0rii dativului ,ie

  ca $-e-iv/ ,ie ca (ene,iciarKde-tinatar. #3.: #i 4i1au ,0cut (a%a?ele. 1 -e $ate interreta:Re,le3ivul r$riu16i-: #i au ,0cut l$r (a%a?ele.

  Re,le3ivul $-e-iv: #i au ,0cut (a%a?ele l$r.

  La ri)ul re,le3iv/ ace-ta e-te -u(-titutul c$)le)entului indirect/ 2n a d$ua

  r$$6i5ie/ re,le3ivul -e)nalea60 c$re,eren5ialitatea dintre -u(iect 4i c$)le)entul $-e-iv

  c$relat -e)antic cu c$)le)entul direct.

  F$r)ele r$nu)el$r de 2nt0rire -re de$-e(ire de alte r$nu)e/ au $ ,recven50 redu-0/

  ,iind ,$l$-ite )ai )ult 2n li)(a -cri-0. n li)(a?ul $ral -unt re,erate -in$ni)ele adver(iale:c&iar/ t$c)ai/ er-$nal C&iar eu l1a) v06ut> -in$ni)ele ad?ectivale: r$riu/ -in%ur Tu

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  53/60

  -in%ur nu ai ,$-t de ac$rd> -in$ni)e r$n$)inale: unul/ una #u una nu -unt de ac$rd>

  -in$ni)e l$cu5i$nale: cu )+na )ea/ cu $c&ii )ei/ cu urec&ile )ele L1a) v06ut cu $c&ii )ei>.

  Pr$nu)ele de 2nt0rire -e c$)(in0 de $(icei cu n$)inale cu tr0-0tura -e)antic0 ce

  e3ri)0 e),a6a 4i ace-te ,$r)e r$n$)inale -unt -in$ni)e cu adver(ele c&iar/ t$c)ai.

  Qn-u4i Mircea )+n01n lut0 vi?elia1n%r$6it$areQ Mi&ai #)ine-cu/ !cri-$area III>

  F$r)ele de 2nt0rire -unt ana,$rice c+nd intr0 2n rela5ie cu un antecedent Tu 2n-u5i ai

  recun$-cut>. Rar/ ,$r)ele de er-$ana I 4i a II1a $t ,unc5i$na ca deictice n-u5i ai

  recun$-cut>. Une$ri ,$r)ele de 2nt0rire -unt %enerice cu r$nu)ele re,le3iv -au er-$nal e

  care 2l du(lea60 -ti)a de -ine 2n-u4iK-ti)a de tine 2n-u5i>.

  Ulti)ul r$nu)e cu ,$r)e er-$nale/ $-e-ivul are un c$)$rta)ent di-cur-iv

  di-$ciat dat$rit0 -tructurii -ale. #le)entul al are c$)$rta)ent di-cur-iv c$)un cu al

  r$nu)elui de)$n-trativ/ iar $-e-ivul are c$)$rta)ent di-cur-iv c$)un cu al r$nu)elui

  er-$nal. l ,unc5i$nea60 ca deictic: ) cu)0rat d$u0 ta(l$uri. Unul e-te al t0u -au

  ,unc5i$nea60 ca ana,$ric: !unt aici d$u0 ta(l$uri. Care e-te al t0u

  Une$ri r$nu)ele $-e-ive $t avea -en-uri li)itate: l )eu $ate 2n-e)na Q-$5ul

  )euQ.

  Cu al )eu )0 2nt+lne-c d$ar -eara.

  l )eu/ al t0u/ ale )ele 1 $ate ,ace re,erire la $(iecte er-$nale: le )ele -unt 2n

  cealalt0 ca)er0. De a-e)enea ai )ei -e re,er0 la 0rin5i -au la ,a)ilie: Qi )ei ierdu5i -unt/

  a40/ t$5iQ *. C$4(uc 1 #l1E$ra(>. "e6i15i de1ale tale ,ace $(iectul un$r re$cu0ri er-$nale/

  iar QTe v$t0) n$i 4i1ai n$4triQ Cara%iale 1 O -cri-$are ierdut0> -e re,er0 la er-$ane care ,ac

  arte din acela4i %ru de intere-e.

  Pr$nu)ele neer-$nale de)$n-trative/ ne&$t0r+te/ ne%ative/ relative/ inter$%ative> -e

  c$)$rt0 ,ie ca deictice/ ,ie ca ana,$rice.

  Din unct de vedere -e)antic1re,eren5ial/ de)$n-trativul e-te deictic cea-ta )0

  intere-ea60/ nu cealalt0> -au ana,$ric i1a) cu)0rat ceva -ta 25i d$re4ti>F$r)ele de ,e)inin: acea-ta/ a-ta/ aceea -unt ade-ea ,$l$-ite cu -en- neutru Ce1a5i

  v$r(it/ a-ta nu )0 intere-ea60.>

  Din ,$r)ele cu 2n5ele- neutru 2)reun0 cu unele re$6i5ii au luat na4tere l$cu5iuni

  adver(iale: a,ar0 de acea-ta/ e l+n%0 acea-ta/ cu t$ate ace-tea/ de aceea/ entru aceea. #3.: Pe

  l+n%0 acea-ta/ nu uita -015i ter)ini te)ele.

  n li)(a actual0 de)$n-trativul e-te ,$l$-it t$t )ai ,recvent ca ec&ivalent al

  r$nu)elui er-$nal de er-$ana a III1a/ -u(iect care -e $ate re,eri at+t la $ er-$an0/ c+t 4ila $ entitate n$nani)at0. #3.: M1a) 2nt+lnit cu c$le%a )ea. cea-ta avea cu -ine un

 • 7/25/2019 98096064 Lorena Final

  54/60

  %ea)antan. ce-ta 0rea de-tul de %reu.

  Une$ri r$nu)ele de)$n-trativ e-te ,$l$-it 2n c$n-truc5ii artitive: Q$ (lu60 de

  a-teaKdin a-teaQ. n li)(a actual0/ ,$r)ula Q$ (lu60 de1a-taQ a reu4it -0 -e i)un0/ ,$r)a de

  lural a de)$n-trativului ,iind 2nl$cuit0 cu cea de -in%ular. Pre$6i5ia de 4i1a ierdut -en-ul

  artitiv d$(+ndind r$l de rela5ie 2n cadrul %ruului n$)inal/ iar de)$n-trativul ri)e4te ace-t

  cali,icativ.

  Dac0 -unt a4e6ate 2n ,a5a -u(-tantivului/ ,$r)ele de)$n-trative -e ar$ie )ult de

  artic$lul &$t0r+t. #3.: ) cu)0rat $ carte. Carte+a ,$-t de$-e(it0. ) cu)0rat $ carte.

  cea-t0 carte a ,$-t de$-e(it0.

  F$l$-it cu $ int$na5ie adecvat0/ ad?ectivul de)$n-trativ $ate e3ri)a atitudinea

  v$r(it$rului ,a50 de $ -ecven50 din enun5: $ate ,i ,$l$-it dereciativ urt0ri ca ace-tea a)

  )ai v06ut> -au $ate e3ri)a -uerlativul *avril aducea ,rituri ca acelea. M. !ad$veanu 1

  anu ncu5ei>/ -au $ate )arca di-tan5area v$r(it$rului de er-$ana de-re care -e v$r(e4te

  #ra ace-t I$ne-cu un $) ,$arte inteli%ent>.

  F$r)ele $ulare 0-ta/ 0la -e -u(-tantivi6ea60 rin articulare 4i c$n5in $ ur)0 de

  di-re5: QUn 0la ... un r00dit de a)l$aiat.Q Cara%iale/ O n$ate ,urtun$a-0>

  Pr$nu)ele 4i ad?ectivul r$n$)inal ne&$t0r+t -e c$)$rt0 ,ie ca deictice i at+tea

  c0r5i )ru)ut01)i 4i )ie c+teva ,ie ca ana,$rice ) )ulte c0r5i. 5i 2)ru)ut c+teva>

  !e)ni,ica5ia r$nu)el$r ne&$t0r+te e-te in,lue