66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

68
Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară Caiet de instruire practică Anul II ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE ELEV___POPESCU RODICA _ Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE

Transcript of 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Page 1: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova

Şcoala Postliceală Sanitară

Caiet de instruire practică

Anul II

ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE

ELEV___POPESCU RODICA_

CRAIOVA

2010 – 2011

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE

Page 2: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

PLANIFICAREA STAGIULUI CLINIC PENTRU ANUL I RADIOLOGIEAN SCOLAR 2010 - 2011

Unităţi de competenţă Competenţe specificePerioadă stagiu

Locul de muncă

Medicină internă

1. Coreleaza simptomatologia afectiunilor aparatului respirator cu investigatiile radiologice si imagistice.2. Analizeaza efectele radiatiilor asupra organismului uman.

1.1 Principalele semne si simptome respiratorii– durerea toracica, dispneea, ,tusea , expectoratia, sputa, hemoptizia, cianoza .1.2. Bolile aparatului respirator :(definitie, etiopatogenie, tablou clinic, investigatii paraclinice,complicatii, principii de tratament)- sinuzitele, traheobronsitele, pneumoniile,pleureziile, BPOC, bronsiectazia, TBC,insuficienta respiratorie, cancerul pulmonar1.3. Investigatii radiologice si imagistice :- examenul radiologic (radioscopia, radiografia, tomografia radiologica si computerizata, rezonanta magnetica nucleara, bronhografia, angiografiapulmonara, fluoroscopia)- scintigrafia pulmonara- echografia pulmonara2.1. Efectele terapeutice ale radiatiilor : - efectul antiproliferativ, efectul antiinflamator, efectul analgezic2.2. Efectele adverse ale radiatiilor - boala de iradiere (definitie, forme clinice, simptomatologie, principii de tratament, profilaxie)

2010Septembrie:

17, 24

Octombrie:1,8,15,22, 29

Noiembrie:5,12,19,26

Decembrie:3,10,17

2011Ianuarie:

710 - 28

Spitalul Clinic

Municipal „Filantropia” Craiova

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 1

Page 3: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Unităţi de competenţă Competenţe specificePerioadă stagiu

Locul de muncă

Chirurgie generală

1. Selectează interventiile specifice serviciului chirurgical în corelatie cu serviciul radiologic.

1.1. Priorităti de interventie :mentinerea functiilorvitale, a stării de constientă, supraveghereafunctiilor vegetative, reechilibrarea hidroelectrolitică, profilaxia infectiilor, prevenireacomplicatiilor etc.1.2. Materiale si instrumente :Materiale : c穃p steril, mănusi sterile, solutiiantiseptice, solutii pentru spălături, trusă pentruperfuzii, solutii perfuzabile, medicamente deurgentă, comprese sterile, tampoane etc.Instrumente: trusă pentru punctie, trusă pentrupansat, sonde, echipament necesar oxigenoterapieietc.1.3. Pregatirea fizică si psihică a pacientului :Psihică : informare, explicare, asigurarea comfortului psihic.Fizică : pozitie adecvată, igiena etc.1.4. Interventii specifice : sondaj, aspiratiegastrică, clismă, punctie, efectuare pansamentesi bandaje, injectii, drenajul, incizia, cusăturachirurgicală, spălătura etc.

2010Septembrie:

17,24

Octombrie:1,8,15,22, 29

Noiembrie:5,12,19,26

Decembrie:3,10,17

2011Ianuarie:

710 - 28

Spitalul Clinic

Municipal „Filantropia” Craiova

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 2

Page 4: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Unităţi de competenţă Competenţe specificePerioadă stagiu

Locul de muncă

Chirurgie buco-maxilo-faciala

1. Aplică interventiile specifice serviciului de chirurgie BMF în corelatie cu serviciul radiologic.

Metode de investigare specifice afectiunilor∼urologice: radiografia endobucală, radiografiapanoramică – pantomografia, sialografia, scintigrafia, limfografia.

Materiale si instrumente: comprese, fesi de tifon,∼solutii antiseptice, medicamente, solutii pentruspălătura bucală, substantă de contrast iodată(Lipiodol), izotopi radioactivi, trusă pentruinjectarea substantelor de contrast etc.

Pregătirea psihică: asigurarea confortului,∼informare, explicatie, obtinerea consimtămantului.

Pregătirea fizică: pozitie adecvată, igiena etc.∼ Interventii specifice: igiena bucală, participarea la ∼

injectarea substantelor iodate, efectuarearadiografiilor in incidente selective etc.

2011Ianuarie:10 - 28

Spitalul Clinic

Municipal „Filantropia” Craiova

Urologie 1. Aplică interventiile specifice serviciului urologic încorelatie cu serviciul radiologic.

Pregătirea materialelor si instrumentelor:• Instrumente: sonde vezicale sonde Cook,seringi, trusă chirurgicală pentru ingrijirea plăgilor, truse chirurgicale pentru crearea shuntlui, fistulei arterio-venoase, cistoscop, rezectoscop, seringi Guyon.• Materiale: comprese, fesi de tifon, solutii antiseptice, solutii perfuzabile, trusă de perfuzat, medicamente, solutii pentru spălătura vezicală, dializoare, catetere TENCHKOFF, pungi cu solutia de dializă, pungi pentru drenaj.Pregătirea pacientului:• Pregătirea psihică: asigurarea confortului,informare, explicatie, obtinerea consimtămantului.• Pregătirea fizică: pozitie adecvată, igiena, crearea camului operator, pregătirea pentru dializă peritoneală

2010Septembrie:

17,24Octombrie:1,8,15,22,

29Noiembrie:5,12,19,26Decembrie:

3,10,17

2011Ianuarie:

7

Spitalul Clinic

Municipal „Filantropia” Craiova

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 3

Page 5: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Unităţi de competenţă Competenţe specificePerioadă stagiu

Locul de muncă

si pentru hemodializăMetode de investigare radiologică specificăafectiunilor urologice: radioscopia si radiografiarenală simplă, urografia intravenoasă, pielografiaascendentă, cistografia, ureterografia, uretrografia,urochimografia, retropneumoperitoneul, arteriografia renală.• Interventii specifice: sondajul si spălăturavezicală, punerea unei sonde a demeure, litotritia extracorporeală.

Ultrasonografie 1. Identifică aparatura specifică diagnosticului ultrasonografic2. Participă la explorarea echografică

1. Echograf – părti componente:Traductor - sonda de emisie-receptie a sunetului.o Generator de puls.o Generator de fascicul ultrasonic.o Transductor.o Receptor.~ Amplificator de semnal.~ Sistem informatic – memorie electronică.~ Consola de comandă.~ Monitor tv.~ Accesorii pentru stocare de imagini, pentrutransmisie, printare etc.Echipamente ecografic:~ Ecograf portabil de uz abdominal~ Ecograf pentru investigatii~ Ecograf pentru investigatii extinse:abdominale, de părti moi, vasculare, endocavitare etc.Comenzi si functii:~ Inghetarea imaginii.~ Scala de mărire a imaginii.~ Corsoare luminoase.

2011 Februarie:11,18,25

Spitalul Clinic

Municipal „Filantropia” Craiova

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 4

Page 6: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Unităţi de competenţă Competenţe specificePerioadă stagiu

Locul de muncă

~ Focalizarea.~ Selectia modalitătii de examinare ecografică.~ Selectia transductorului dorit.~ Compensarea atenuării in functie de timp.~ Puterea ultrasunetului emis si amplificareatotală a ecourilor.~ Amplificarea marginilor.~ Inversarea directiei imaginii.~ Marcarea pozitiei transductorului etc.2. Metode de examinare:~ Cu deplasarea manuală.~ Cu deplasare mecanică etc.~ Mod M pentru dimensiuni.~ 2D, 3D, 4D.~ Doppler pentru fluxuri.~ Ecocardiografia transesofagiană.~ Ecocardiografia transtoracică.~ Ecocardiografia cu contrast.~ Ecocardiografia de stres.Efectul Doppler: cu undă stationară, cu undăde apropiere, cu undă de indepărtare:~ Continuu.~ Pulsat – pentru adancimi selectate.~ Color pulsat.~ Medii traversate: aer, plăman, grăsime, apă, lichid amniotic, creier, muschi, splină, rinichi, sange, os etc.~ Sonde: sonde pentru frecvente joase, sondepentru frecvente inalte.~ Modalităti de răspuns: amplitudine, strălucire, pozitie-timp etc.~ Caracterele ecografiei: structura imaginii,

Martie:4,11,18,25

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 5

Page 7: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Unităţi de competenţă Competenţe specificePerioadă stagiu

Locul de muncă

rezolutia, focalizarea, formatul imaginii.~ Principii fizice: frecventă, viteză, sens dedeplasare, factor timp.Factori de influentă:’~ Unghiul dintre fasciculul de ultrasunet sidirectia fluxului sanguin in vas, in loculexplorat.~ Frecventa ultrasunetului emis.Examinări Doppler:• Examinarea Doppler cu emisie continuă.• Examinarea Doppler cu emisie pulsatorie.• Examinarea Doppler codificată color.• Ecografia Doppler cu codificarea color aputerii semnalului Doppler~ Alte examinări ultrasonografice vasculare:• Ultrasonografie cu traductor liniar.• Artere abordabile – carotida, artera vertebrală, aorta, artere renale, artera mezenterică superioară, trunchiul celiac, artera iliacă.• Vene abordabile – vena cavă inferioară, vene renale, vene iliace, vena femurală, vena safenă internă, vena poplitee, vena subclaviculară, vena jugulară, venele membrelor superioare.~ Substante de contrast utilizate în ultrasonografie:• Pentru uz intravascular – microparticule cu dioxid de carbon.• Substante schimbătoare de fază (lichid care se transformă la temperatura corpului in microbule de gaz).• Substante cu specificitate tisulară –captate de celulele reticulo-endoteliale etc.

Aprilie:1,8,15,29

Mai:6,13,20,27

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 6

Page 8: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Unităţi de competenţă Competenţe specificePerioadă stagiu

Locul de muncă

~ Tehnici de postprocesare: mărirea imaginiila citire, inghetarea imaginii, inversia albnegru,medierea imaginilor, limitarea nuantelor de gri, amplificarea contrastului etc.~ Metode de stocare a imaginii preluate:peliculă fotografică, hartie fotografică, CD, film radiologic, hartie termosensibilă, inregistrare video, stocare memorie digitală etc.

Tehnici de explorare prin ultrasonografie

1. Organizează cabinetul deexplorări ultrasonografice2. Selectează tehnicile de investigatie ultrasonografică.3. Asigură pregătirea mediului si a pacientul pentru investigatiaultrasonografică.4. Participă la tehnici de investigatie ultrasonografică5. Evaluează efectele biologice ale ultrasunetelor asupra pacientului.

1. Departament de ultrasonografie: sală deasteptare, centru de coordonare alactivităŃii dotat cu computer tip server,retea de calculatoare spatii de depozitare,spatiu de sterilizare, salon cu 2 paturi dotatcu oxigen si aparatură pentru resuscitare sisupraveghere, vestiare, căi de acces,cabinet de investigatii.

Cabinet de ultrasonografie:∼• Spaiu de examinare – iluminat, asigurarea obscuritătii, aerisire, mobilier – pat de examinare, pe rotile, birou pentru asistentă, ecograf,monitor tv, calculator IMB compatibil.• Sală de asteptare.• Spatiu de depozitare a materialelor consumabile.• Vestiar pentru personalul medical.

Echipamente si materiale specifice: pat de ∼examinare pe rotile, echipament ecografic de diferite tipuri, videocasete, filme, gel „acustic” etc.

Norme de sănătate si protectie a muncii: seringi si ∼ace de unică folosinta, garou, solutii dezinfectante, comprese sterile, catetere sterile, respectarea circuitelor functionale etc.

2011

Februarie:11,18,25

Spitalul Clinic

Municipal „Filantropia” Craiova

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 7

Page 9: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Unităţi de competenţă Competenţe specificePerioadă stagiu

Locul de muncă

Documente normative si tehnice:∼instructiuni de utilizare a echipamentelor;verificarea termenului de valabilitate pentru solutii si materiale sterile.2. Tehnici de investigatie ultrasonografică:

Tehnici de diagnostic vascular∼ultrasonografic:• Angiodinografia,• Tehnica power Doppler,• Tehnica Doppler color convergent,• Tehnica Doppler tisular.• Tehnica Doppler color transdimensională.

Ultrasonografia tridimensională (2D, 3D,4D).∼ Investigaii ultrasonografice cu substantă∼

de contrast. Diagnostic ecografic cu microtransductoare ∼

(exemplu transductoare de uz laparoscopic). Ultrasonografia transabdominală etc.∼

Domenii ecografice de investigare: Cardiovascular,∼ Hepatic,∼ Explorarea vaselor periferice profunde,∼ Explorarea renală,∼ Explorarea nodulilor mamari,∼ Ecografia tubului digestiv,∼ Ecografia renală si a căilor urinare,∼ Ecografia ginecologică,∼ Ecografia traiectelor fistuloase etc.∼

Substante de contrast (agenti de contrast AC): Echovist, Albunex – agenti de contrast de∼

primă generatie.

Martie:4,11,18,25

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 8

Page 10: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Unităţi de competenţă Competenţe specificePerioadă stagiu

Locul de muncă

Levovist - agent de contrast din generatia∼a doua.

Suspensii coloidale – cu tropism pentru∼parenchimul hepatic normal.

Preparate perfluorochimice – cu tropismpentru ∼parenchimul hepatic normal.

EchoGen – utilizează microbule de bioxid∼de carbon.Conditii de utilizare AC (agent de contrast): asepsie, preparat neiritant, netoxic, neemboligen (fără aer), injectare intravenoasă, preparare inainte de injectare, diluare cu apă distilată, cu timp de remanentă prelungit, stabil farmacologic etc.3. ~ Pregătirea psihică: informare, explicare,obŃinerea consimtămantului, acordulimplicit.~ Pregătire fizică: sistarea alimentatiei (bolnav a jeun), pozitionarea adecvată in functie de investigatie, respectarea pudorii, administrarea unor medicamente inainte sau in timpul tehnicii.~ Resursele pacientului: nivel de cunostinte,posibilităti de cooperare, mobilitate, grad deperceptie si de intelegere.~ Pregătirea examinării: semiobscuritate, patcu inăltime adaptată, ecograf asezat langăpat la stanga sau la dreapta – in functie depreferinta examinatorului4. ~ Rolul asistentei medicale în cabinetul deecografie:• Activitate de programare.• Primirea pacientilor.

Aprilie:1,8,15,29

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 9

Page 11: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Unităţi de competenţă Competenţe specificePerioadă stagiu

Locul de muncă

• Pregătirea spatiului de examinare.• Activităti de eliberare a rezultatului.• Activităti de intretinere a echipamentelor.• Activităti de inregistrare si arhivare ainformatiilor.~ Conditii de lucru: alimentare cu curenteficientă, setarea aparatelor conformprotocoalelor, asigurarea mediului etc.~ Monitorizarea interventiei: supraveghereaaparatelor, supravegherea pacientulzui,servirea medicului, ajutarea pacientului etc.~ Înregistrarea examenului: notarea inregistrul serviciului, stocarea informatiilorin format electronic, stocarea in arhivaelectonică, eliberarea buletinului ecografic(nume, prenume, vârstă, sex, adresă, diagnostic de trimitere, suspiciune de diagnostic, numele si calitatea medicului care solicită investigatia, serviciul unde este internat sau a fost consultat pacientul, data, tipul examinării, numărul de înregistrare etc.~ Rezultatul ecografic: descrie semiologialeziunilor constatate, mentionează structurile explorate, defineste afectiunea cand aspectul ecografic este patognomonic, enuntă posibilităti de diagnostic diferential, recomandă la nevoie reluarea examinării sau efectuarea de alte investigatii – imagistice, biologice, endoscopice.5. Factori de influentă: intensitatea fluxului∼de energie sonoră, timpul de expunere,frecventa US.

Efecte biologice: efect biofizic de∼

Mai:6,13,20,27

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 10

Page 12: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Unităţi de competenţă Competenţe specificePerioadă stagiu

Locul de muncă

cavitatie, efect termic, efecte asupragenomului, efecte complexe, distructive etc.

Cauzele efectelor biologice ale US:∼intensitatea fasciculului de US, durataexpunerii, frecventa transductorului,inghetarea imaginii, cresterea vitezei descanare, alegerea focarului profund etc.

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 11

Page 13: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Unităţi de competenţă Competenţe specificePerioadă stagiu

Locul de muncă

Urgentemedicochirurgicale

1.Coroborează interventiile specifice serviciului de radiologie si imagistică medicală cu urgentele chirurgicale.

1.1. Urgente chirurgicale :(definitie, etiopatogenie, simptomatologie,investigatii, principii de tratament, complicatii,profilaxie )- Urgentele abdominale : apendicita acută,colica biliară, pancreatita acută,ocluziaintestinală ,H.D. S., perforatiile de organe .- Urgentele 絜 obstetrică-ginecologie : avortul,sarcina extrauterină, placenta praevia ,apoplexiautero-placentară ,eclampsia ;-Urgentele O.R.L. : corpii străini ,hemoragiileO.R.L. (nazală ,auriculară ,traheobronsică);- Urgentele urologice : colica renală ;- Urgente 絜 oftalmologie : corpii străini oculari,arsurile oculare , chirurgicale- Socul ;traumatismele ;絜grijirea plăgilor ;- Imobilizarea provizorie din : entorse ,luxatii,fracturi ;- Urgentele datorate agentilor fizici si chimici :arsuri ,electrocutare ,degerături ;1.2. Investigatii radiologice si imagisticespecifice urgentelor chirurgicale :

- Urgentele abdominale: apendicita acută,colica biliară, pancreatita acută,ocluziaintestinala ,H.D. S., perforatiile de organe

- Urgentele 絜 obstetrică-ginecologie : avortul,sarcina extrauterină, placenta praevia ,apoplexiautero-placentară ,eclampsia ;- Urgentele O.R.L. corpii străini ,hemoragiileO.R.L. (nazală ,auriculară ,traheobronsică);- Urgentele urologice :colica renală

2011 Mai-Iunie 30 mai -

17 iunie

Spitalul Clinic

Municipal „Filantropia” Craiova

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 12

Page 14: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Unităţi de competenţă Competenţe specificePerioadă stagiu

Locul de muncă

- Traumatismele ;Radiologie interventionala

1. Manevreaza aparatul rontgenin conditii de securitate pentrupacient si personal2. Protejeaza pacientii, personalul si propriapersoana in timpul interventieiradiologice3. Colaboreaza cu mediculspecialist la investigatiileradiologice4. Aplica regulile de conduitanecesare intimpul radiologieiinterventionale

1.Partile componente ai aparatului rontgenmobil :-tub RX- amplificator de imagine- bratul C- monitoare- imprimanta- cabluri de conectare1.1.Parametrii de functionare ai aparatului rontgen mobil :- alimentare cu priza speciala- cuplare aparat-monitor-imprimanta functionala1.2..Accesorii pentru sterilizarea aparatuluirontgen :-huse sterile (tub, amplificator, brat C)-campuri sterile(tub, amplificator)-cleme sterile1.3.Principiile de formare a imaginiiradiologice :a)legea proiectiei conice :-marirea imaginii-deformarea imaginii obiectelor si relieful deintensitate-deplasarea imaginilor-formarea imaginii in raport cu dimensiuneafocaruluib)legea tentelor (absorbtiei) :-tonalitatile in functie de absorbtia razelor X inraport cu numarul atomic, cu densitatea si

2011

Mai-Iunie

30 mai - 17iunie

Spitalul Clinic

Municipal „Filantropia” Craiova

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 13

Page 15: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Unităţi de competenţă Competenţe specificePerioadă stagiu

Locul de muncă

grosimea lor-absorbita inegala(diferentiata)c)legea sumatiei si sustactiei planurilor :-efectul de sumatie si cel de sustractie a diferitelor corpuri radioopace si radiotrasparente suprapused)legea incidentelor tangentiale si a celorortograde : -legea incidentei tangentiale aplicata la scizuri-legea incidentelor tangentiale aplicate la os-aspectul ortograd al elementelor anatomice1.4. Regimul de lucru necesar interventieiradiologice :a)reguli de lucru :-distanta focar-piele-paralelismul dintre tub, amplificator si zonaexaminata-radiotransparenta mesei chirurgicaleb) selectari corecte ale aparatului :-suprafata de examinat-timpul de examinare-colimarea fascicului RX-va lori potrivite pentru parametrii operationali-tehnici adecvate pentru stocarea imaginilor (nr.imagini /sec.)1.5. Probleme potentiale si corectareadeficientelor :a) intretinerea instalatiei radiologice :-parametrii optimi de functionare conformspecificatiilor tehnice ale producatorului-starea tehnica a instalatiei radiologice sa fie inconditii de securitate

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 14

Page 16: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Unităţi de competenţă Competenţe specificePerioadă stagiu

Locul de muncă

-unitatea autorizata pentru service anuntata intimp util-pastrarea instalatiei radiologice in locprestabilit pentru folosirea in timp utilb)imbunatatirea utilizarii instalatiei radiologice :-informatii noi-experienta operationala2.1.Dispozitive de protectie-sorturi de plumb(pastrate in conditii optime,nepliate, cu 0,5mm echivalent plumb)-gulere de plumb protectoare pentru tiroida-manusi de plumb-ochelari de protectie (echivalent de plumb de0,25mm)-protectii pentru gonade2.2.Dozele de iradiere a pacientilor reduseprin :-utilizarea memoriilor de imagini (afisataultima imagine)-avertizare sonora pentru timpul scurs defluoroscopie (maxim 10 minute)-tubul RX mentinut la o distanta cat mai mareposibil de pacient-amplificatorul de imagine mentinut la o distanta cat mai mica posibil de pacient-timpul minim de fluoroscopie folosit pentruprocedura (flash)-folosirea tubului rontgen sub masa pacientului-distanta dintre focar si pacient-orientarea bratului C in timpul procedurilor2.3.Protectia personalului in radiologiainterventionala :

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 15

Page 17: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Unităţi de competenţă Competenţe specificePerioadă stagiu

Locul de muncă

-folosirea sorturilor de plumb-pozitionarea bratului C-utilizarea diferitelor moduri de fluoroscopie(pulsatorie, digitala)-localizarea corecta a dozimetrului (intre umerisi abdomen, sub sortul de plumb)3.1.Conditii optime de lucru :-instalatia radiologica pozitionata in bloculoperator conform cerintelor medicului specialist-datele pacientului introduse in monitorul deimagini-substante de contrast necesara interventieiradiologice pregatita in cantitate dorita demedicul specialist-masa chirurgicala asezata la inaltimeacorespunzatoare manevrarii instalatiei radiologice3.2.Interventii radiologice cu medicul specialistchirurg :a)colangiografia intraoperatorie :-corelarea injectarii substantei de contrast cupreluarea imaginii-substanta de contrast-pozitionarea aparatului rontgen- sterilizarea aparatului (huse sterile)b)drenajul biliar :-tub in T al lui KEHR, mentinut circa10 zilec)drenajul abceselor abdominale:-abcesul hepatic-splenoportografia-flebografia suprahepatica-arteriografia selectiva celiaca si mezenterica

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 16

Page 18: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Unităţi de competenţă Competenţe specificePerioadă stagiu

Locul de muncă

-scintigrafia hepatica3.3.Interventii radiologice cu medicul specialistortoped :-vertebroplastia(pozitia aparatului, sterilizareaaparatului, imaginea radiologica)-artroplastia (pozitia aparatului, sterilizarea aparatului, imaginea radiologica)-tije elastice (pozitia aparatului, sterilizareaaparatului, imaginea radiologica)-fistulografia (pozitia aparatului, substanta decontrast, materiale consumabile, imaginearadiologica)-extractie de corpi straini (pozitionareaaparatului, imaginea radiologica)3.4.Interventii radiologice cu medicul specialistginecolog :-histerosalpingografie (pozitia ginecologica apacientei, substanta de contrast, materialeconsumabile, imagini radiologice)-embolizare uterina (pozitia aparatului, imaginiradiologice)3.5. Interventii radiologice cu mediculspecialist urolog :-urografia intravenoasa (pielografiedescendenta U.I.) : pregatirea pacientului,pozitia pacientului, pozitia aparatului,substanta de contrast, materilae consumabile,radiografii multiple la 3-5 minute de lainjectare, 10 minute, 20 , 30, postmictional, 1ora-prelungita)-cistografia : pozita pacientului, aparatului,

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 17

Page 19: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Unităţi de competenţă Competenţe specificePerioadă stagiu

Locul de muncă

substanta de contrast, mictional- uretrocistografia :pozita pacientului,aparatului, substanta de contrast3.6 Interventii radiologice cu medicul specialistcardiolog :-cateterismul inimii si a vaselor mari-angiocardiografia-aortografia-embolizare arteriala-angioplastia-implanturi de stimulator cardiac3.7.Interventii radiologice cu mediculradiolog :a) interventii vasculare :artere, veneb) interventii sub ghidaj imagistic3.8.Prelucrarea imaginilor achizitionate :-calitate corespunzatoare a contrastului-divizarea imaginilor(2, 4 imagini)-stocarea si printarea imaginilor achizitionate4.1.Promptitudine fluxului in radiologiainterventionala :-informarea in timp util despre programuloperator-colaborarea cu medicul specialist pentrustabilirea conditiiloor de lucru-atentia distributive pentru evitareadesterilizarii pacientului, echipei operatorii,aparatului4.2.Echipamentul de filtru :-halat de unica folosinta-papuci speciali de bloc operator-masca, calota

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 18

Page 20: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Unităţi de competenţă Competenţe specificePerioadă stagiu

Locul de muncă

Ortopedie sitraumatologie

1. Corelează informatiile despre afectiuni cu examenele imagistice specifice

1. Examene imagistice specifice- radioscopia si radiografia toracică- radiografia abdominală pe gol- radiografia: membrelor, coloaneivertebrale si bazinului, craniană- tomografia, rezonanta magnetică nucleară- scintigrafia- arteriografia selectivă- artrografia- ecografia2. Participarea la efectuarea examenelor2.1. Pregătirea pacientului: 絜curajare,instruire, pozitionare ajutor pentru dezbrăcare2.2. Pregătirea materialelor: substante decontrast, seringi, ace, material dedezinfectie, gel pentru ecografie2.3. Administrarea antihistaminicelor si asubstantei de contrast intravenos.Servirea medicului cu materialul necesarpentru administrarea intraarticulară2.4. Efectuarea examinării confirm tehniciide investigatie2.5. Ajutarea pacientului la îmbrăcare simobilizare

2011 Februarie:11,18,25

Martie:4,11,18,25

Aprilie:1,8,15,29

Mai:6,13,20,27

Mai - Iunie

30 mai- 17 iunie

Spitalul Clinic

Municipal „Filantropia” Craiova

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 19

Page 21: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Îndatoririle îndrumătorului / instructorului

de practică (faţă de grupa de elevi)

1. Cunoaşte şi ţine cont de:- obiect ivele specifice stagiului practic pentru fiecare an de studiu în parte (primite de la coordonatorul de an, respectiv profesorul de nursing care de obicei este şi diriginte); - n i ve lu l de pregătire teoretica şi practică al elevilor în momentul dat, le verifică şi le aprofundează noţiunile însuşite.2. Întocmeşte un caiet personal de evidenţă a activităţii sale, de efectuare a obiectivelor indicate format din două părţi:- partea I: va cuprinde scheme de lucru, tehnici specifice, aplicarea procesului de îngrijire etc. conform obiectivelor; - partea a Il-a: va cuprinde evidenţa grupei de elevi aflată în stagiu cu evaluări referitoare la prezenţă, ţinută, comportament, relaţiile cu pacientul, familia, integrarea în echipa de îngrijire, mod de însuşire a tehnicilor şi a intervenţiilor de nursing etc.3. Primeşte grupa de elevi în stagiu (grupa are un responsabil) şi caietul de prezenţă al grupei; prezintă obiectivele specifice, obligaţiile elevilor, programul minimal de tehnici / intervenţii şi îi integrează în activitatea echipei de îngrijire.4. Repartizează elevii pe secţie, în saloane, săli de operaţie, săli de pansamente sau in unităţile comunitare – cabinete medicale de dispensar, policlinică, creşe, şcolii, grădiniţe etc. Asigură relaţia elevilor la locul de muncă.5. Demonstrează şi efectuează practic cu elevii tehnici le prevăzute în programa, aplică intervenţii de îngrijire – nursing; insistă pe activităţile dentare sau mai dificile. Este disponibilă pentru a ajuta, a explica acolo unde este nevoie.6. Îndrumă şi verifică elevii în întocmirea şi completarea corespunzătoare a caietului de stagiu iar în anul II (sem I I ) a dosarului de îngri j i r i , după metodologia Comisiei de specialitate.7. Este responsabilă de aplicarea în timpul stagiului practic coordonat, a cunoştinţelor elevilor, verifică îndeplinirea sarcinilor de lucru pe care le-a repartizat acestora.8. Încurajează progresul în formare al elevilor şi informează şcoala colaborând permanent cu profesorii de specialitate – de nursing – asupra rezultatelor evoluţiei elevilor. Face la nevoie propuneri pentru ameliorarea rezultatelor.9. Elaborează evaluarea asupra stagiului completând fişa de evaluare sau caietul de evaluare practică a elevului; va tine cont de:

- prezenţă, punctualitate, ţinută, comportament, integrare în echipa de îngrijire; - cunoştinţe, execuţie, manualitate; - aplicarea procesului de îngrijire – plan de îngrijire.

10. Participă la evaluarea semestrială alături de profesorul de specialitate – nursing, aplicând metodologia recomandată de comisia de specialitate.11. Colaborează cu colegele, cu medicii şi cu şefii de secţie pentru a asigura eficienţa instruirii practice.12. Colaborează cu profesorul de specialitate – nursing, pentru oferirea unor condiţii de pregătire adaptate nivelului actual cerut în

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 20

Page 22: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

asistenţa medicală.13. Participa la întâlnirile de lucru ale Comisiei metodice şi ale Consiliilor profesionale la ateliere sau mese rotunde organizate de şcoală.14. Face propuneri, când este cazul, pentru realizarea unui „parteneriat al bolnavilor” (fostele „saloane şcoală”) luând parte la întocmirea unui curricul tehnic şi organizatoric.

Responsabilităţile elevului aflat în stagiul de practică

1. Să se prezinte regulat la stagiu, să respecte planificarea şi să fie punctual;

2. Să aibă o comportare civilizată şi o ţinută corespunzătoare;

3. Să cunoască obiectivele generale şi speciale ce se vor urmări;

4. Să cunoască şi să aplice corect măsurile de protecţie a muncii;

5. Să cunoască şi să aplice corect regulile ce garantează securitatea pacientului şi a sa în timpul stagiului;

6. Să folosească obligatoriu echipament de protecţie;

7. Să execute intervenţii, respectând: confortul, securitatea, eficacitatea, economicitatea fără a prejudicia într-un fel bolnavul;

8. Să respecte protocolul tehnicilor învăţate: gândire, pregătire, execuţie, reorganizare, transmitere, notare în documente;

9. Să cunoască şi să respecte regulamentul de ordine interioară al unităţii sanitare unde îşi desfăşoară practica;

10. Să ţină cont de exigenţele serviciului;

11. Să găsească şi să înţeleagă resursele pacientului în relaţia acestuia cu mediul şi anturajul său;

12. Să cunoască rolul şi responsabilităţile proprii în menţinerea şi promovarea sănătăţii;

13. Să efectueze activitate de educaţie pentru sănătate, atât cu bolnavii cât şi cu aparţinătorii acestuia;

14. Să respecte drepturile, valorile şi credinţele persoanei îngrijite;

15. Să asigure îngrijiri şi tehnici pentru 1 – 3 pacienţi în funcţie de gradul de dependenţă al acestora şi de nivelul său propriu de pregătire,

cerând la nevoie ajutor altui coleg, asistentului de serviciu sau medicului de garda

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 21

Page 23: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Măsuri generale de protecţie

1. a) La transportul greutăţilor se vor întrebuinţa cărucioare speciale, lifturi;

b) Ridicarea, schimbarea de poziţie a bolnavului se vor executa de către 2-3 persoane, aplicând o tehnică corectă care să

faciliteze acţiunea.

2. a) Se îmbracă mănuşi de cauciuc pentru a preveni macerarea tegumentelor mâinilor care pot favoriza apariţia infecţiilor locale,

eczemelor;

b) Protejarea cu şorţuri de cauciuc pentru a preveni umezirea îmbrăcăminţii personalului în timpul unor îngrijiri, tratamente, etc.;

c) Instalarea grătarelor de lemn şi folosirea cizmelor de cauciuc în cazul aparatelor acoperite cu apă.

3. a) Aparatele electrice vor fi în contact cu pământul;

b) Aparatele electrice vor fi verificate periodic de specialişti;

c) Orice aparat electric va avea o fişă tehnică în care vor fi menţionate verificările şi reparaţiile efectuate;

d) În preajma aparatului vor fi afişate normele de funcţionare;

e) După funcţionarea aparatelor electrice acestea vor fi deconectate pentru prevenirea accidentelor;

f) În cazul tratamentelor electroterapeutice, este interzisă atingerea de către bolnav a obiectelor de metal care nu au contact cu

duşumeaua sau pământul;

g) În încăperile în care se efectuează proceduri electroterapeutice, podeaua bună conducătoare de electricitate va fi acoperită

cu linoleum, cauciuc, covoare izolante.

4. a) Recipientele butelie vor fi vopsite în diferite culori convenţionale şi vor purta inscripţii conform regulamentului;

b) Recipientele butelie vor fi manevrate şi depozitate corespunzător pentru a nu se produce explozii;

c) Buteliile vor fi amplasate la distanţă de cel puţin 1 m faţă de radiatoarele de încălzire şi cel puţin 10 m faţă de sursele de

încălzire cu foc deschis;

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 22

Page 24: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

d) Recipientele butelie vor fi exploatate numai cu reducătoare de presiune a căror stare de funcţionare este verificată lunar;

e) Pentru prevenirea exploziilor, recipientele butelie cu oxigen, nu vor fi transportate împreună cu grăsimi, uleiuri etc.

5. a) La întoarcerea în serviciu, în încăperile cu sobe sau aparate cu sursă de gaz metan se vor deschide geamurile pentru aerisire

şi se vor controla robinetele care trebuie închise;

b) La plecarea din serviciu se va verifica dacă sursa de gaz este întreruptă;

c) Defecţiunile instalaţiei de gaz metan, scurgerile se vor anunţa de urgenţă întreprinderii de gaz metan.

6. a) Substanţele chimice necesare pentru întreţinerea saloanelor, băilor, WC-urilor, coridoarelor se vor păstra ambalate şi

etichetate în încăperi destinate depozitării lor;

b) Pentru a nu provoca sensibilitatea faţă de substanţele chimice sau medicamentoase cu care personalul vine în contact în

mod frecvent, se vor întrebuinţa mănuşi, măşti, iar la apariţia manifestărilor care trădează sensibilitatea se va schimba locul de munca.

7. a) Personalul de la radiologie şi atunci când este cazul va purta mănuşi, şorţuri de cauciuc impregnate cu plumb;

b) Personalul de la serviciile de radiologie va purta în mod obligatoriu dozimetre.

8. a) Pentru prevenirea infecţiilor ce se transmit pe cale aerogenă, personalul va purta mască de tifon care va fi schimbată la

maximum 4 ore;

b) Pentru prevenirea infecţiilor ce se transmit pe cale digestivă. personalul va evita contactul direct cu alimentele şi mesele

bolnavilor, iar spălatul veselei va fi urmat de dezinfecţie;

c) Pentru prevenirea infecţiilor ce se transmit prin contact direct se vor purta mănuşi de cauciuc şi pense pentru manipularea

instrumentelor, materialului moale;

d) Pentru prevenirea infecţiilor transmise prin vectori se iau măsuri de depozitare a bolnavilor la internare în spital şi se

acţionează sistematic prin dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare.

9. Se vor respecta circuitele funcţionale pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale.

Semnătura,

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 23

Page 25: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Măsuri si echipamente de protecţie impotriva radiatiilor X

I. Echipamente de protecţie utilizate în radiologie

1. Halate, şorţuri şi gulere protectoare pentru tiroidă, fabricate dintr-un material flexibil care conţine plumb.

2. Ecrane mobile pentru masa de pacient, fabricate din acelaşi material.

3. Ochelari cu lentile fabricate din sticlă cu plumb sau plastic cu plumb.

4. Ferestre de vizualizare ( fixe sau mobile ) fabricate din sticlă cu plumb sau plastic cu plumb.

II. Halate, şorţuri şi gulere protectoare pentru tiroidă.

1. Acestea pot fi fabricate în diferite forme: o haină care se fixează în faţă sau lateral, un halat care fie este deschis în spate, fie conţine mai puţin

plumb în spate sau un halat format din două părţi.

2. Şorţurile de protecţie trebuie să fie echivalente cu cel puţin 0,25 mm Pb dacă instalaţia radiologică funcţionează până la 100 kV şi cel puţin 0,35

mm Pb dacă funcţionează peste 100 kV.

3. În radiologia intervenţională personalul trebuie să utilizeze echipamente cu echivalent 0,5 mm Pb, din cauza nivelurilor mari de radiaţie

împrăştiată.

4. În radiologia intervenţională, în mod normal tiroida necesită protecţie. Este indicat să se poarte guler independent de şorţ.

III. Ecranarea mesei pacientului

În radiologia intervenţională, pentru reducerea semnificativă a radiaţiei împrăştiate, se pot ataşa de masa pacientului perdele sau şorţuri din vinilin cu

plumb.

Întrucât greutatea este susţinută de masă, se pot utiliza valori mari de echivalent de plumb.

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 24

Page 26: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

IV. Mănuşi de plumb

Fiind fabricate din vinilin cu plumb şi sunt grele.

Din acest motiv, utilizarea lor creşte timpul procedurii şi deci doza.

Ele au valori de 0,25 mm de plumb, fiind dificil de purtat.

Există mănuşi cu plumb mai uşoare, asemănătoare celor chirurgicale.

Acestea, însă conţin puţin plumb şi trebuie utilizate cu grijă.

Sunt eficace la tensiuni ale tubului RX mai mici de 60 kV.

V. Ochelari

Sunt necesari în radiologia intervenţională, unde pentru cristalinul ochiului operatorului să primească o doză anuală care se apropie sau depăşeşte limita de

doză de 150 mSv.

Sunt necesari ochelari de protecţie cu un echivalent de plumb de 0,25 mm.

VI. Ferestre de vizualizare

În ecranarea zonelor controlate, se utilizează de obicei ferestre de vizualizare din plastic sau din sticlă cu plumb.

Acestea trebuie să aibă echivalentul în plumb corespunzător tensiunii maxime a tubului RX.

În radiologia intervenţională ferestrele de vizualizare mobile sunt foarte utile.

Ele pot fi montate pe tavan şi pot fi poziţionate astfel încât operatorul să vadă pacientul.

În aceste cazuri, ferestrele trebuie să aibă un echivalent în plumb de cel puţin 0,5 mm.

Acestea pot asigura protecţie împotriva radiaţiei împrăştiate de pacient atât pentru ochi, cât şi pentru tiroidă.

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 25

Page 27: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Unitatea de competenta: Medicina Interna

Activitati planificate

Competenta 1. Coreleaza simptomatologia afectiunilor aparatului respirator cu investigatiile radiologice si imagistice.Competenta 2. Analizeaza efectele radiatiilor asupra organismului uman.

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 26

Page 28: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 27

Page 29: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 28

Page 30: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Unitatea de competenta: CHIRURGIE GENERALA

Activitati planificate

Competenta 1: Selectează interventiile specifice serviciului chirurgical în corelatie cu serviciul radiologic.

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 29

Page 31: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 30

Page 32: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Unitatea de competenta: CHIRURGIE BUCO-MAXILO-FACIALA

Activitati planificate

Competenta 1: Aplică interventiile specifice serviciului de chirurgie BMF în corelatie cu serviciul radiologic.

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 31

Page 33: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 32

Page 34: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Unitatea de competenta: UROLOGIE

Activitati planificate

Competenta 1: Aplică interventiile specifice serviciului de urologie în corelatie cu serviciul radiologic.

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 33

Page 35: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 34

Page 36: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 35

Page 37: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Unitatea de competenta: ULTRASONOGRAFIE

Activitati planificate

Competenta 1: Identifică aparatura specifică diagnosticului ultrasonograficCompetenta 2: Participă la explorarea echografică

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 36

Page 38: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 37

Page 39: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Unitatea de competenta: TEHNICI DE EXPLORARE PRIN ULTRASONOGRAFIE

Activitati planificate

Competenta 1: Organizează cabinetul de explorări ultrasonograficeCompetenta 2: Selectează tehnicile de investigatie ultrasonografică.Competenta 3: Asigură pregătirea mediului si a pacientul pentru investigatia ultrasonografică.Competenta 4: Participă la tehnici de investigatie ultrasonograficăCompetenta 5: Evaluează efectele biologice ale ultrasunetelor asupra pacientului.

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 38

Page 40: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 39

Page 41: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Unitatea de competenta: URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE

Activitati planificate

Competenta 1: Coroborează interventiile specifice serviciului de radiologie si imagistică medicală cu urgentele chirurgicale.

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 40

Page 42: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 41

Page 43: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Unitatea de competenta: RADIOLOGIE INTERVENTIONALA

Activitati planificate

Competenta 1: Manevreaza aparatul rontgen in conditii de securitate pentru pacient si personalCompetenta 2: Protejeaza pacientii, personalul si propria persoana in timpul interventiei radiologiceCompetenta 3: Colaboreaza cu medicul specialist la investigatiile radiologiceCompetenta 4: Aplica regulile de conduita necesare intimpul radiologiei interventionale

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 42

Page 44: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 43

Page 45: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Unitatea de competenta: ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE

Activitati planificate

Competenta 1: Corelează informatiile despre afectiuni cu examenele imagistice specifice

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 44

Page 46: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 45

Page 47: 66567924 1 Caietul Asistentului in Radiologie an II Radiologie Modificat

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova Şcoala Postliceală Sanitară

Caiet de instruire practică – Anul II – ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 46