Digestiv 2 radiologie

77
MODIFICARI RADIOLOGICE ELEMENTARE MODIFICARI RADIOLOGICE ELEMENTARE MORFOLOGICE MORFOLOGICE Modificări de poziţie Modificări de poziţie Modificări de mobilitate Modificări de mobilitate Modificări de dimensiune Modificări de dimensiune Modificări de contur Modificări de contur Modificări de formă Modificări de formă Modificări ale reliefului de mucoasă Modificări ale reliefului de mucoasă Dr.Ioana Lupescu

description

modificari radiologice

Transcript of Digestiv 2 radiologie

Page 1: Digestiv 2 radiologie

MODIFICARI RADIOLOGICE ELEMENTARE MODIFICARI RADIOLOGICE ELEMENTARE MORFOLOGICEMORFOLOGICE

Modificări de poziţieModificări de poziţie Modificări de mobilitateModificări de mobilitate Modificări de dimensiuneModificări de dimensiune Modificări de conturModificări de contur Modificări de formăModificări de formă Modificări ale reliefului de mucoasăModificări ale reliefului de mucoasă

Dr.Ioana Lupescu

Page 2: Digestiv 2 radiologie

1. 1. Modificări de poziţieModificări de poziţie

Ptoza: Ptoza: deplasare caudală a segmentului; poate fi parţială deplasare caudală a segmentului; poate fi parţială (cascadă) sau totală(cascadă) sau totală

Ascensiunea: Ascensiunea: deplasarea cranială a segmentului deplasarea cranială a segmentului

Împingerea: Împingerea: procese de vecinătate care deplasează procese de vecinătate care deplasează segmentul în orice direcţiesegmentul în orice direcţie

Tracţiunea:Tracţiunea: procese fibroase retractile din jurul procese fibroase retractile din jurul segmentuluisegmentului

Torsiunea:Torsiunea: deplasarea segmentului în jurul axului său deplasarea segmentului în jurul axului său (volvulus)(volvulus)

HGTHHGTH

Page 3: Digestiv 2 radiologie

Împingere şi ascensionare

Page 4: Digestiv 2 radiologie

Tracţiune esofag într-o pahipleurită/atelectazie/

fibroză pulmonară

Împingere/ amprentare esofag în dilataţia de AS

Page 5: Digestiv 2 radiologie

Cascadă gastrică

Ptoză gastrică

Page 6: Digestiv 2 radiologie

Hernie gastrică transhiatală

HGTH de alunecare

HGTH prin brahiesofag

Page 7: Digestiv 2 radiologie

2. 2. MODIFICARI DE MOBILITATEMODIFICARI DE MOBILITATE

Se referă la mobilizarea unui organ considerat fix sau la Se referă la mobilizarea unui organ considerat fix sau la modificarea indicelui de mobilitate a unui organ considerat modificarea indicelui de mobilitate a unui organ considerat mobil la diverse manevre. mobil la diverse manevre.

Diminuarea mobilităţiiDiminuarea mobilităţii- cauze:- cauze:

- extrinseci- extrinseci- intrinseci- intrinseci

Apariţia mobilităţiiApariţia mobilităţii- cauze:- cauze:

- anomalii congenitale de dezvoltare- anomalii congenitale de dezvoltare- intervenţii chirurgicale- intervenţii chirurgicale

Page 8: Digestiv 2 radiologie

3. 3. MODIFICARI DE DIMENSIUNEMODIFICARI DE DIMENSIUNE

Substrat fizopatologic:Substrat fizopatologic:

- modificări morfologice proprii- modificări morfologice proprii

- procese patologice de vecinătate- procese patologice de vecinătate

- disfuncţii neurovegetative - disfuncţii neurovegetative

Creşterea lungimii: Creşterea lungimii: dolicosegmentedolicosegmente Reducerea lungimii: Reducerea lungimii: brahisegmentebrahisegmente Creşterea calibrului: Creşterea calibrului: megasegmentemegasegmente Reducerea calibrului: Reducerea calibrului: stenozestenoze

Page 9: Digestiv 2 radiologie

3. 3. MODIFICARI DE DIMENSIUNEMODIFICARI DE DIMENSIUNE

STENOZE BENIGNESTENOZE BENIGNE

Număr: Număr: unice sau multipleunice sau multiple LungimeLungime: de obicei mare: de obicei mare Sunt Sunt axialeaxiale: afectare circumferenţială a peretelui: afectare circumferenţială a peretelui ConturContur: regulat/ fin neregulat, ulceraţii: regulat/ fin neregulat, ulceraţii CalibruCalibru se reduce progresiv: se reduce progresiv: aspect de pâlnieaspect de pâlnie Pliuri modificate dar nu se întrerup la nivelul Pliuri modificate dar nu se întrerup la nivelul

stenozeistenozei

Page 10: Digestiv 2 radiologie

Stenoză benignă esofagiană

Page 11: Digestiv 2 radiologie

Stenoză benignă sigmoid

Page 12: Digestiv 2 radiologie

3. 3. MODIFICARI DE DIMENSIUNEMODIFICARI DE DIMENSIUNE

STENOZE MALIGNESTENOZE MALIGNE

NumărNumăr: unice, rar multiple: unice, rar multiple LungimeLungime: de obicei scurte: de obicei scurte Sunt Sunt excentriceexcentrice/ / rar axialerar axiale, în tumorile infiltrative, în tumorile infiltrative ConturContur: neregulat: neregulat CalibruCalibru: : se reduce bruscse reduce brusc+/- +/- pinteni malignipinteni maligni PliuriPliuri: şterse, întrerupte: şterse, întrerupte SSemiton, rigiditate: emiton, rigiditate: semne de malignitatesemne de malignitate

Page 13: Digestiv 2 radiologie

Stenoză malignă esofagiană

Page 14: Digestiv 2 radiologie

Stenoză malignă regiune antro-pilorică

Page 15: Digestiv 2 radiologie

Stenoză malignă sigmoid

Neoplasme stenozante colon

Page 16: Digestiv 2 radiologie

4. 4. MODIFICARI DE CONTURMODIFICARI DE CONTUR

Conturul – reprezintă conturul mucoasei segmentului Conturul – reprezintă conturul mucoasei segmentului explorat în repleţieexplorat în repleţie

indirect oferă informaţii asupra celorlalte straturi ale indirect oferă informaţii asupra celorlalte straturi ale peretelui segmentului exploratperetelui segmentului explorat

informaţii complete asupra mucoasei: obligatoriu explorare informaţii complete asupra mucoasei: obligatoriu explorare în dublu contrastîn dublu contrast

Aspectul conturului depinde şi de dispoziţia fibrelor din Aspectul conturului depinde şi de dispoziţia fibrelor din tunica musculară responsabile de dispoziţia pliurilor de tunica musculară responsabile de dispoziţia pliurilor de mucoasămucoasă

Page 17: Digestiv 2 radiologie

4. 4. MODIFICARI DE CONTURMODIFICARI DE CONTUR

AmprentaAmprenta NeregularităţiNeregularităţi AncoşaAncoşa IncizuraIncizura ÎnÎnttreruperea de conturreruperea de contur RgiditateaRgiditatea Plusuri de umplere (imagini adiţionale)Plusuri de umplere (imagini adiţionale) Minusuri de umplere (lacune)Minusuri de umplere (lacune)

Page 18: Digestiv 2 radiologie

MODIFICARI DE CONTURMODIFICARI DE CONTURAmprentaAmprenta

Traduce o compresiune Traduce o compresiune extrinsecă.extrinsecă.

Afectează o porţiune a Afectează o porţiune a conturului.conturului.

Nu întrerupe conturul – îl Nu întrerupe conturul – îl deplasează.deplasează.

Pliurile nu sunt întrerupte.Pliurile nu sunt întrerupte.

Page 19: Digestiv 2 radiologie

Amprentă

Page 20: Digestiv 2 radiologie

MODIFICARI DE CONTURMODIFICARI DE CONTURNeregularităţiNeregularităţi

Procese parietale retractile Procese parietale retractile sau tumori infiltrative.sau tumori infiltrative.

Procese de vecinătate.Procese de vecinătate. Afectează doar o porţiune Afectează doar o porţiune

a conturului.a conturului. Poate asocia mobilitate şi Poate asocia mobilitate şi

motilitate redusă.motilitate redusă.

Page 21: Digestiv 2 radiologie

MODIFICARI DE CONTURMODIFICARI DE CONTURAncoşaAncoşa

Denivelări de contur Denivelări de contur retractile, rotunjite.retractile, rotunjite.

Unice sau multiple.Unice sau multiple. Grade de profunzime Grade de profunzime

diferite.diferite. Afectează o porţiune de Afectează o porţiune de

contur.contur. Trebuie diferenţiate de Trebuie diferenţiate de

unda peristaltică.unda peristaltică.

Page 22: Digestiv 2 radiologie

MODIFICARI DE CONTURMODIFICARI DE CONTURÎntrerupere de conturÎntrerupere de contur

Proces tumoral cu Proces tumoral cu dezvoltare endolumenală pe dezvoltare endolumenală pe un perete.un perete.

Asociază întotdeauna Asociază întotdeauna imagini lacunare.imagini lacunare.

Asociază modificări de Asociază modificări de motilitate.motilitate.

Page 23: Digestiv 2 radiologie

Întreruperea conturului

Page 24: Digestiv 2 radiologie

MODIFICARI DE CONTURMODIFICARI DE CONTUR

RigiditateaRigiditatea

Modificare morfologică cu Modificare morfologică cu răsunet funcţional.răsunet funcţional.

Traduce infiltraţia muscularei.Traduce infiltraţia muscularei. Segment de contur rectiliniu, Segment de contur rectiliniu,

lipsit de motilitate.lipsit de motilitate. Poate determina modificări de Poate determina modificări de

formă.formă.

Page 25: Digestiv 2 radiologie

MODIFICARI DE CONTURMODIFICARI DE CONTURPlusuri de umplerePlusuri de umplere

Proeminenţe opace care Proeminenţe opace care ies din conturul lumenului, ies din conturul lumenului, dar în legătură cu acesta.dar în legătură cu acesta.

Tipuri de imagini Tipuri de imagini adiţionale:adiţionale:

- diverticul- diverticul

- spicul- spicul

- nişa- nişa

Page 26: Digestiv 2 radiologie

MODIFICARI DE CONTURMODIFICARI DE CONTUR

DiverticuliDiverticuli Mucoasa angajată prin efracţia muscularei.Mucoasa angajată prin efracţia muscularei. Tipuri:Tipuri:

a. de pulsiunea. de pulsiune

- formă rotund-ovalară- formă rotund-ovalară

- prezintă colet – în el se vizualizează pliuri- prezintă colet – în el se vizualizează pliuri

- contur regulat- contur regulat

b. de tracţiuneb. de tracţiune

- formă triunghiulară- formă triunghiulară

- bază largă de implantare- bază largă de implantare

Page 27: Digestiv 2 radiologie

Diverticul de tracţiune Diverticul de pulsiune

Page 28: Digestiv 2 radiologie

Diverticuli de pulsiune

Page 29: Digestiv 2 radiologie

Diverticul gastric de pulsiune

Page 30: Digestiv 2 radiologie

Diverticuli duodenali

Page 31: Digestiv 2 radiologie

Diverticuli colon descendent

Page 32: Digestiv 2 radiologie

MODIFICARI DE CONTURMODIFICARI DE CONTUR

SpiculiSpiculi

Defecte ale mucoasei de 1-2mm, triunghiulareDefecte ale mucoasei de 1-2mm, triunghiulare Reprezintă mici ulceraţii determinate de procese inflamatoriiReprezintă mici ulceraţii determinate de procese inflamatorii Se evidenţiază mai ales în strat subţireSe evidenţiază mai ales în strat subţire De obicei multipliDe obicei multipli Cel mai frecvent întâlniţi în bolile inflamatorii a colonului Cel mai frecvent întâlniţi în bolile inflamatorii a colonului

(RCUH, boala Crohn)(RCUH, boala Crohn)

Page 33: Digestiv 2 radiologie

Spiculi

Page 34: Digestiv 2 radiologie

MODIFICARI DE CONTURMODIFICARI DE CONTURNişaNişa

Reprezintă existenţa unei ulceraţii de suprafaţă şi Reprezintă existenţa unei ulceraţii de suprafaţă şi profunzime variabilă la nivelul peretelui sau într-o masă profunzime variabilă la nivelul peretelui sau într-o masă tumorală cu dezvoltare endofitică.tumorală cu dezvoltare endofitică.

Nişele pot fi:Nişele pot fi:

- benigne- benigne

- maligne- maligne

Page 35: Digestiv 2 radiologie

Nişă benignă

Nişă malignă

Page 36: Digestiv 2 radiologie

MODIFICARI DE CONTURMODIFICARI DE CONTURNişa benignăNişa benignă

NumărNumăr: de obicei unică.: de obicei unică.

FormăFormă – variabilă, mai des triunghiulară. – variabilă, mai des triunghiulară.

LocalizareLocalizare –cel mai frecvent pe mica curbură verticală gastrică şi la –cel mai frecvent pe mica curbură verticală gastrică şi la nivelul bulbului duodenal.nivelul bulbului duodenal.

Proemină din conturul lumenuluiProemină din conturul lumenului..

Adâncimea mai mare ca suprafaţaAdâncimea mai mare ca suprafaţa..

Versanţii regulaţiVersanţii regulaţi, fundusul neregulat/şters., fundusul neregulat/şters.

Transparenţă inelarăTransparenţă inelară în jur: în jur: edemedem perilezional. perilezional.

Nu întrerupe pliurile: Nu întrerupe pliurile: pliurile converg spre nişăpliurile converg spre nişă..

În interior nu prezintă pliuri.În interior nu prezintă pliuri.

Page 37: Digestiv 2 radiologie

Nişă benignă pe mica curbură gastrică

Page 38: Digestiv 2 radiologie

Convergenţa pliurilor gastrice spre nişă

Page 39: Digestiv 2 radiologie

Nişă prepilorică

Page 40: Digestiv 2 radiologie

Nişă bulbară

Page 41: Digestiv 2 radiologie

Nişă benignă-convergenţă de pliuri

Page 42: Digestiv 2 radiologie

Ulcer bulbar

Page 43: Digestiv 2 radiologie

MODIFICARI DE CONTURMODIFICARI DE CONTURNişa malignăNişa malignă

NumărNumăr: de obicei multiple.: de obicei multiple.

FormăFormă: variabilă. : variabilă.

LocalizareLocalizare: cel mai frecvent regiunea antrală, : cel mai frecvent regiunea antrală, totdeauna într-o totdeauna într-o lacună.lacună.

Încastrată în conturul organului.Încastrată în conturul organului.

Adâncimea mai mică ca suprafaţa.Adâncimea mai mică ca suprafaţa.

Versanţi neregulaţiVersanţi neregulaţi, fundusul neregulat/şters., fundusul neregulat/şters.

Tansparenţă inelară la periferie: infiltraţie.Tansparenţă inelară la periferie: infiltraţie.

Întrerupe pliurile.Întrerupe pliurile.

Asociază Asociază alte semne de malignitate: rigiditate, lacună, alte semne de malignitate: rigiditate, lacună, semiton, pinten malign.semiton, pinten malign.

Page 44: Digestiv 2 radiologie

Nişă în lacună

Page 45: Digestiv 2 radiologie

MODIFICARI DE CONTURMODIFICARI DE CONTURLacunaLacuna

Traduce existenţa unei Traduce existenţa unei formaţiuni endolumenale.formaţiuni endolumenale.

Unică sau multiple.Unică sau multiple.

Dezvoltare intralumenală Dezvoltare intralumenală centrală sau excentrică.centrală sau excentrică.

Dimensiuni variabile.Dimensiuni variabile.

Pot prezenta ulceraţii.Pot prezenta ulceraţii.

Page 46: Digestiv 2 radiologie

MODIFICARI DE CONTURMODIFICARI DE CONTURLacuna benignăLacuna benignă

NumărNumăr: unică sau multiple: unică sau multiple FormăFormă: rotundă/rotund-ovalară: rotundă/rotund-ovalară DimensiuniDimensiuni: variabile : variabile ConturContur: regulat: regulat Poate prezenta pediculPoate prezenta pedicul Nu întrerupe pliurileNu întrerupe pliurile Poate prezenta Poate prezenta ulceraţie centrală – inel cu peceteulceraţie centrală – inel cu pecete..

Page 47: Digestiv 2 radiologie

Varice esofagiene

Page 48: Digestiv 2 radiologie

Tumoră ulcerată intestin subţire

Page 49: Digestiv 2 radiologie

Polipoză colonică

Page 50: Digestiv 2 radiologie

MODIFICARI DE CONTURMODIFICARI DE CONTURLacuna malignăLacuna malignă

NumărNumăr: unică, rar multiple.: unică, rar multiple.

FormăFormă: rotundă/rotund-ovalară, neregulată.: rotundă/rotund-ovalară, neregulată.

DimensiuniDimensiuni: variabile.: variabile.

ConturContur: neregulat, parţial şters.: neregulat, parţial şters.

Întrerupe pliurileÎntrerupe pliurile..

Poate prezenta ulceraţiiPoate prezenta ulceraţii..

Asociază semne de malignitateAsociază semne de malignitate: pintene, semiton.: pintene, semiton.

Page 51: Digestiv 2 radiologie

Tumoră eso-gastrică

Page 52: Digestiv 2 radiologie

Lacună malignă

Page 53: Digestiv 2 radiologie

Lacună malignă

Page 54: Digestiv 2 radiologie

5. 5. MODIFICARI DE FORMAMODIFICARI DE FORMA

Consecinţa modificărilor de dimensiuni şi contur.Consecinţa modificărilor de dimensiuni şi contur.

Determină creşteri sau reduceri segmentare sau totale a Determină creşteri sau reduceri segmentare sau totale a organului cavitar, însoţite de deformare.organului cavitar, însoţite de deformare.

Asociază şi modificări funcţionale.Asociază şi modificări funcţionale.

Page 55: Digestiv 2 radiologie

Stenoza postcaustică esofagiană

Page 56: Digestiv 2 radiologie

Bulb ulceros cronic

Page 57: Digestiv 2 radiologie

RCUH

Page 58: Digestiv 2 radiologie

6. 6. MODIFICARI ALE RELIEFULUI DE MODIFICARI ALE RELIEFULUI DE MUCOASAMUCOASA

Înglobează toate alteraţiile de dimensiuni, contururi, Înglobează toate alteraţiile de dimensiuni, contururi, orientare a pliurilor de mucoasă.orientare a pliurilor de mucoasă.

Traduc afectări ale mucoasei dar şi a straturilor subiacente.Traduc afectări ale mucoasei dar şi a straturilor subiacente. Tipuri:Tipuri:

- hipertrofia pliurilor- hipertrofia pliurilor- atrofia pliurilor- atrofia pliurilor- întreruperea pliurilor- întreruperea pliurilor- convergenţa pliurilor- convergenţa pliurilor- dezorganizarea pliurilor- dezorganizarea pliurilor- dispariţia pliurilor- dispariţia pliurilor

Page 59: Digestiv 2 radiologie

Gastrită Menetrier

Page 60: Digestiv 2 radiologie

Pliuri hipertrofice pseudotumorale

Page 61: Digestiv 2 radiologie

Gastroduodenită

Page 62: Digestiv 2 radiologie

SiSinndroame droame în patologia în patologia tubului digestivtubului digestiv

Anomalii de dezvoltare şi de dimensiuneAnomalii de dezvoltare şi de dimensiune1. Esofag1. Esofag

- atrezia esofagiană- atrezia esofagiană- duplicaţia esofagiană- duplicaţia esofagiană- brahiesofagul- brahiesofagul- atonia esofagiană- atonia esofagiană- megaesofagul- megaesofagul- diverticulii- diverticulii

2. Intestin subţire2. Intestin subţire- mezenterul comun- mezenterul comun- diverticulul Meckel- diverticulul Meckel

3. Colon3. Colon- situs inversus- situs inversus- mezenterul comun- mezenterul comun- ptoza- ptoza- sindrom Chilaiditi- sindrom Chilaiditi- dolicocolonul/ megadolicocolonul- dolicocolonul/ megadolicocolonul

Page 63: Digestiv 2 radiologie

HGTH. Brahiesofag

Page 64: Digestiv 2 radiologie

Megaesofag . Achalazie

Page 65: Digestiv 2 radiologie

Diverticul jejunal

Page 66: Digestiv 2 radiologie

SiSinndroame droame în patologia în patologia tubului digestivtubului digestiv

Sindromul Sindromul inflamatorinflamator

- modificări - modificări funcţionalefuncţionale

- modificări organice- modificări organice

- Esofagite- Esofagite

- Gastrite- Gastrite

- Enterite- Enterite

- Pancolite- Pancolite

Gastrită.

Ulcer bulbar duodenal

Page 67: Digestiv 2 radiologie

Modificări radiologice elementare în colite

Page 68: Digestiv 2 radiologie

Enterita regionalăEnterita regională

(Boala Crohn)(Boala Crohn)Enterita TBCEnterita TBC

- Localizare ileală şi la nivelul Localizare ileală şi la nivelul ceculuicecului- Localizări pe săriteLocalizări pe sărite- Pereţi groşi, contururi Pereţi groşi, contururi neregulateneregulate- Pliuri în piatră de pavaj/ Pliuri în piatră de pavaj/ şterseşterse-Traiecte fistuloase/abcese în Traiecte fistuloase/abcese în buton de cămaşăbuton de cămaşă

- Localizare ileon terminal şi Localizare ileon terminal şi ceccec- Dilataţii urmate de stenozeDilataţii urmate de stenoze- Contururi neregulateContururi neregulate- Pliuri de mucoasă ştersePliuri de mucoasă şterse- FistuleFistule

Page 69: Digestiv 2 radiologie

Modificări Modificări radiologiceradiologice

RCUHRCUH B CrohnB Crohn

- Topografie- Topografie

- Interesare rectală- Interesare rectală

- Leziuni continue- Leziuni continue

- Leziuni pe sărite- Leziuni pe sărite

- Ulceraţii- Ulceraţii

- Mucoasă N între - Mucoasă N între leziunileziuni- Aspect de piatră Aspect de piatră de pavajde pavaj- StenozeStenoze-FistuleFistule

- Strict colonică- Strict colonică

- Întotdeauna- Întotdeauna

- Întotdeauna- Întotdeauna

- Niciodată- Niciodată

- Totdeauna- Totdeauna

- Niciodată- Niciodată

- NiciodatăNiciodată

- Rar, scurteRar, scurte- NiciodatăNiciodată

- Orice segment- Orice segment

- Rar- Rar

- Rar- Rar

- Frecvent- Frecvent

- Frecvent- Frecvent

- Frecvent- Frecvent

- CaracteristicCaracteristic

- Frecvent, lungiFrecvent, lungi- CaracteristicCaracteristic

Page 70: Digestiv 2 radiologie

Sindromul tumoral benignSindromul tumoral benign Caracterele stenozelor benigneCaracterele stenozelor benigne

• număr : unice, multiplenumăr : unice, multiple• lungime: de obicei marelungime: de obicei mare• axiale: afectare circumferenţială a pereteluiaxiale: afectare circumferenţială a peretelui• contur: regulat/ neregulatcontur: regulat/ neregulat• calibru reducere progresivă în pâlniecalibru reducere progresivă în pâlnie• pliuri: modificate dar neîntrerupte la nivelul stenozeipliuri: modificate dar neîntrerupte la nivelul stenozei

Caracterele lacunelor benigneCaracterele lacunelor benigne• număr: unice, multiplenumăr: unice, multiple• formă: rotundă, rotund-ovalarăformă: rotundă, rotund-ovalară• dimensiuni: variabiledimensiuni: variabile• contur: regulatcontur: regulat• poate prezenta pediculpoate prezenta pedicul• nu întrerupe pliurilenu întrerupe pliurile• poate prezenta ulceraţie centrală: inel cu pecetepoate prezenta ulceraţie centrală: inel cu pecete

Page 71: Digestiv 2 radiologie

Stenoză benignă esofagiană postcaustică

Page 72: Digestiv 2 radiologie

Lacună ulcerată central

Page 73: Digestiv 2 radiologie

Sindromul tumoral malignSindromul tumoral malign

Caracterele stenozelor maligneCaracterele stenozelor maligne• număr: unice, multiplenumăr: unice, multiple• lungime: scurtelungime: scurte• sunt excentrice, rar axialesunt excentrice, rar axiale• contur: neregulatcontur: neregulat• calibru: se reduce brusc- pinteni malignicalibru: se reduce brusc- pinteni maligni• alte semne: semiton, rigiditatealte semne: semiton, rigiditate

Caracterele lacunelor maligneCaracterele lacunelor maligne• număr: unice, multiplenumăr: unice, multiple• formă: variabilăformă: variabilă• dimensiuni: variabiledimensiuni: variabile• contur: neregulatcontur: neregulat• poate fi ulcerată: nişă în lacunăpoate fi ulcerată: nişă în lacună• pliuri întrerupte, semiton, pinteni malignipliuri întrerupte, semiton, pinteni maligni

Page 74: Digestiv 2 radiologie

Tumoră malignă eso-gastrică

Page 75: Digestiv 2 radiologie

Lacună malignăfornix

Page 76: Digestiv 2 radiologie

Stenoză malignă

colon descendent

Page 77: Digestiv 2 radiologie

Lacună malignă

colon ascendent