21 ianuarie.pdf

16
alin Simota, de la afacerist de tOP 300, la fugar căutat de poliţie în toată lumea omul de afaceri Alin simota este, cu siguranţă, cel mai celebru fugar din judeţul Huendoara căutat vreodată de poliţiştii din această zonă. Elevii se pregătesc de evaluări Evaluările anuale pentru elevii de clasa a II-a, a IV-a şi a VI-a vor avea loc în perioada 23 mai – 10 iunie 2016. Centrul comercial de pe vechea platformă a UMIROM rămâne la stadiul de proiect ACtUALItAtE » pag. 8 INSEMEX a finalizat expertiza în cazul “Colectiv” Cercetătorii de la Institutul Național de Cercetare-Dez- voltare pentru securitare Minieră și Protecție Antiex- plozivă Petroșani au finalizat experti- za în cazul incen- diului produs în clu- bul Colectiv în octombrie 2015, materialul urmând a fi trimis săptămâ- na viitoare Institutului Națio- nal de Expertize Criminalistice. anul VI, nr. 1.053, 16 p agini, Joi, 21 ianuarie 2016, Preţ: 1 leu ACtUALItAtE » pag. 3 Fără căldură în sistem centralizat la Vulcan și Lupeni Lichidatorii societăților de termoficare au cerut sistarea furnizării agentului termic ACtUALItAtE » pag. 7 ACtUALItAtE » pag. 16 ACtUALItAtE » pag. 5 FOtbaL: FC Hunedoara a început, într-adevăr, pregătirea returului sPoRt » pag. 14

Transcript of 21 ianuarie.pdf

alin Simota, de la afacerist detoP 300, la fugar căutat depoliţie în toată lumeaomul de afaceri Alin simota este, cu siguranţă,cel mai celebru fugar din judeţul Huendoaracăutat vreodată de poliţiştii din această zonă.

Elevii se pregătesc de evaluăriEvaluările anuale pentruelevii de clasa a II-a, aIV-a şi a VI-a vor avea locîn perioada 23 mai – 10iunie 2016.

Centrul comercialde pe vechea platformă a UMIRoM rămâne lastadiul de proiect

ACtUALItAtE » pag. 8

INSEMEX afinalizatexpertiza încazul“Colectiv”Cercetătorii de laInstitutul Naționalde Cercetare-Dez -vol tare pentrusecuritare Minie răși protecție An ti ex -plo zivă petro șaniau finalizat experti-za în cazul incen-diului produs în clu-bul Colectiv înoctombrie 2015,materialul urmânda fi trimis săptămâ-na viitoareInstitutu lui Națio -nal de ExpertizeCriminalistice.

a n u l V I , n r . 1 . 0 5 3 , 1 6 p a g i n i , J o i , 2 1 i a n u a r i e 2 0 1 6 , P r e ţ : 1 l e u

ACtUALItAtE » pag. 3

Fără căldură în sistem centralizat la Vulcan și Lupeni

lichidatorii societăților de termoficareau cerut sistarea furnizării

agentului termic

ACtUALItAtE » pag. 7

ACtUALItAtE » pag. 16

ACtUALItAtE» pag. 5

Fotbal: FC Hunedoara aînceput,într-adevăr,pregătireareturului

spoRt » pag. 14

ingrediente:n 250 g spagheten 100 g baconn 200 g smântânăn 50 g parmezan ras n 2 gălbenușurin 1 lingură untPreparare:Încingem untul într-un vas apoi punem bacon-ul pe care îl vom lăsa să se rumeneascăatât cât să devină ușor crocant. Într-un castron punem smântâna, gălbenușurile,și parmezanul râs fîn. Parmigiano reggiano estesuficient de sărat încât să nu mai fie nevoie săadăugați sare. După gust, puteți adăuga sare șipiper. Amestecăm smântâna cu gălbenușurile și par-mezanul până la omogenizare și adăugăm sosulobținut peste bacon. Dăm în unul-două clocote,apoi îl lăsăm deoparte. Cât preparăm sosul, punem la fiert și pastele

conform indicațiilor de pe ambalaj. După ce aufiert, le scurgem, le punem în sosul fierbinte șiamestecăm. Se servesc fierbinți, dacă doriți mai puteți adauga deasupra parmezan ras. Sursa: caietulcuRețete.com

2

Joi, 21 ianuarie 2016

Director:Ramona ROȘULESCU 0722.165.209

Redacția:Mihaela MIHAICarmen COSMAN-PREDABianca HOLOBUț

Departament producție:Denisa BÂRGĂU

Editorialiști:Nicu TAȘCĂ, Ionuț DRĂGOTESC

Administrație & Marketing:Cristina BARON

Colaboratori speciali:Amarildo SZEKELY, Genu TUTU

gazeta de dimineațăDiverse

cotidian regional tipărit la tipografia Prodcom tg.Jiu

anunţzona d SRl/RominStal SRl angajează:1. Agent comercial/inginer vânzări (2 posturi).Cerinţe: studii medii/superioare, operare calculator, preferabil cunoştințe instalaţii2. Personal aprovizionare. Cerinţe: studiimedii/superioare, cunoştinţe în domeniulmaterialelor de construcţii.3. Ingineri/maiştri în domeniul construcţiilor.CV-urile, diplomele de studii,recomandări, etc. se vor depune online pe mail-urile [email protected]/[email protected] sau la sediul dinPetroşani, str. 22 Decembrie, bloc 2, ap.1, întreorele 8-14, până la data de 29.01.2015.Alte detalii se oferă la sediul societăţii.

» Vând telefon Samsung S5 Blue 16 Gb.Folosit doar 6 luni. Cu garanție. Preț 1.100 leinegociabil. Informații la tel. 0725.534.283.» Vând telefon Samsung grand neo DualSim, stare excelentă. Preț: 500 lei, negociabil. Informații la tel.: 0725.534.283.

cu sediul în Hunedoara, Piaţa iancu de Hunedoara nr. 1,

angaJează:l SudoRi cu experienţă şi cunoştinţe de suda-

re prin procedeul mig-mag.l lăcătuŞi cu experienţă în lucrări de confec-

ţii metalice sau de întreţinere maşini unelte.Asigurăm cazare sau transport pentru navetă.CV-urile se pot depune la sediul societăţiiRECOM SID SA in Hunedoara, prin fax la0254207022, sau prin e-mail: [email protected]. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.:0254207022.anunţTraducător autorizat de Ministrul Justiţiei, cu o experienţă de peste 7 ani in domeniul tradu-cerilor şi colaborare permanentă cu TribunalulHunedoara, efectuez traduceri pentru perechile delimbi

Română – engleză, engleză – Română. Preţurile se negociază în functie de limbajul documentului şi termenul de predare. Contact: Monica-Magdalena Florescu. Telefon: +0721172968 E-mail: [email protected] SRl angaJează:

- lăcătuŞ - 1 PoSt- electRician elec-

tRomecanic - 3PoStuRi.

dePuneRea cV Se Vaface PRin email:office@euRoelec-

tRic.Ro Până la data de 23.01.2016.

S.c. Recom Sid S.a.

06:00 Observator 08:00 'Neatza cuRăzvan şi Dani 10:55 Teleshopping11:15 Mireasă pentrufiul meu 13:00 Observator14:00 Mireasă pentru fiul meu 16:00 Observator17:00 Acces direct 19:00 Observator 20:30 un pic însărcinată(SuA, 2006, comedieromantică)23:00 un show păcătos Cu Dan CapatosInvitat permanent:Cătălin Bordea01:00 un pic însărcinată (r)03:00 Observator03:45 Acces direct.

08:00 Telejurnal09:00 Starea nației10:00 Dreptul lamemorie11:00 Viaţa cu Derek12:00 Teleshopping12:30 ComorileToscanei (italia, 2009,doc., ep. 16) - Valdelsa13:00 De joi până joi14:00 Telejurnal 15:00 Teleshopping15:30 Akzente16:55 Vorbește corect!17:00 Interes general18:00 Lozul cel mare18:30 O țară mai bună- Viața pe lista deașteptare19:00 Exclusiv înRomânia19:45 Sport20:00 Telejurnal21:10 Detectiv cu greu-tate: țintă mișcătoare.

09:30 Teleshopping10:00 Focus din inimaRomâniei10:15 Casa: construcţieşi design11:00 Teleshopping11:30 Focus Magazin12:00 Teleshopping12:10 Cronica Zilei12:15 Dosarele DNA13:20 Teleshopping 13:50 Cronica Zilei 13:55 Nimeni nu-i perfect15:00 Râzi şi câştigi Cu Dan Fințescu15:30 Trăsniții16:25 Cronica Zilei 16:30 Focus 17:00 Cireaşa de pe tort18:00 Focus19:30 Focus Magazin20:10 Cronica Zilei20:15 M-a făcut mamaarist.

07:00 Ştirile Pro TV 10:30 La Măruţă (r)12:00 Vorbeşte lumea Prezentatori: Cove şiAdela Popescu13:00 Ştirile Pro TV Cu Diana Enache14:00 Vorbeşte lumea15:00 Lecţii de viaţă16:00 Ce spun românii Cu Cabral17:00 Ştirile Pro TV Cu: Monica Dascălu 17:30 La Măruţă 19:00 Ştirile Pro TV Cu Andreea Esca *Sport *Vremea20:30 Două pupezealbe (SuA, 2004, comedie)22:00 Știrile Pro TV23:00 Conexiuni misterioase (s)00:00 Două pupezealbe (r).

PRogRamul tV de aStăziJoi, 21 ianuarie 2016

Reţetă culinaRăSpaghete carbonara cu smântână

3ActualitateQuantul SPRL Deva, repre-zentat de Delia Alic - soția fos-tului director al CEH, CostelAlic - lichidatorul judicar alTermoficare Vulcan și GeneralActiv Expert IPURL reprezen-tată de Dana Balaș au cerut,prin intermediul unor adresetrimise Complexului EnergeticHunedoara, sistarea furnizăriiagentului termic începând cudata de 1 februarie. Firmelesuboronate consiliilor localesunt în procedură deinsolvență, după ce ani larând legislativele locale aupermis acumularea de datoriiimense, deși au înființat șidesființat la societăți de termo-ficare.Directorul TermocentraleiParoșeni, Doru Vișan, a decla-rat pentru Gazeta deDimineață, că este obligat sădea curs cererilor lichidatorilorjudiciari.”Eu nu pot să dau căldură cuforța. Dacă nu mai vor, nuavem ce face. Dacă situațianu se schimbă și nu segăsesc soluții, de la 1 februa-rie se sistează furnizareaagentului termic către Vulcanși Lupeni”, a spus, pentruGDD, Doru Vișan, directorul

Termocentralei Paroșeni.Cererea lichidatorilor judiciarieste oarecum ciudată întrucâto prevedere legală spune clarși răspicat că nu oamenii nupot fi lăsați fără încălzire înplin sezon rece. Cu toateacestea, solicitarea de sistarea furnizării agentului termiccătre Vulcan și Lupeni a fostfăcută, motivarea fiind că fir-mele de termoficare din celedouă localități ale Văii Jiuluinu pot achita facturile asuma-te.Potrivit informațiilor Gazeteide Dimineață, TermocentralaParoșeni a emis cătreTermoficare Vulcan facturi penoiembrie, decembrie șiianuarie în valoare totală de592.982 lei, din care a încasatdoar 100 mii lei.Către societatea de termofica-re din Lupeni, Edil Universal,Termocentrala Paroșeni a fac-turat 108.294 lei și a încasatdoar 65.469 lei.De remarcat că la Lupeniadministrația locală nusubvenționează deloc prețul lagigacalorie, în timp cesubvenția acordată la Vulcaneste foarte mică.Primarul municipiului Vulcan,

Gheorghe Ile, a declarat, mier-curi, pentru Gazeta deDimineață,că joi va avea oîntâlnire cu factorii responsa-bili din localitate pentru avedea cum și dacă poate firezolvată problema.O întâlnire finală, între condu-cerea TermocentraleiParoșeni, primari,reprezentanții InstituțieiPrefectului și lichidatorii judi-ciari va avea loc la începutulsăptămânii viitoare.Pentru sezonul rece 2014-2015, Termocentrala Paroșenia facturat către societatea determoficare din Vulcan energietermică în valoare de1.724.236 lei și a încasat doar69.884 lei, adică undeva la 4la sută. Au rămas astfelrestanțe, pentru iarna trecută,în valoare de 1.654.351 lei.La Vulcan au funcționat în ulti-mii ani trei societăți care aiavut ca obiect de activitatefurnizarea agentului termiccătre populație. Aflate în aten-ta oblăduire a ConsiliuluiLocal Vulcan, toate cele trei

societăți au avut viață scurtă,acumulând datorii peste dato-rii către TermocentralaParoșeni. Legislativul de laVulcan, dar și directoriisocietăților par a nu fi avutvreo problemă cu faptul că nurecuperează banii de lapopulație. Așa s-a ajuns acumla restanțe aproape astrono-mice.În total, populația din munici-piul Vulcan are datorii cătreTermocentrala Paroșeni decirca 28 milioane de lei. Toatecele trei societăți care s-auocupat de livrarea agentuluitermic sunt lichidate sau înprocedură de lichidare. Dintoată creanța, TermocentralaParoșeni a recuperat sub 500mii lei.Edil Terma care a intrat îninsolvență în 2009 și a lăsatTermocentralei Paroșeni ”ocăsuță poștală„ cu 28.331.003lei creanță chirografară, adicăde rang inferior care poate firecuperată după ce se plătescdatoriile către finanțe. Dintotalul creanței de peste 28

milioane de lei,Termocentrala Paroșeni aîncasat până acum doar485.291 lei.A doua societate cu profil determoficare, Pregoterm, a acu-mulat o datorie de peste 9milioane de lei pe care atransferat-o, la momentul încare s-au despărțit activitățilede deșeuri de cea de termofi-care, către TermoficareVulcan, societate nou înființatăcare a plecat din start cu dato-rii de 9.474.991 lei.În municipiul Vulcan suntracordate la sistemul centrali-zat de încălzire undeva lapeste 600 de apartamente șiinstituții publice.Societatea de termoficare dinLupeni care livrează populațieiagentul termic produs deTermocentrala Paroșeni, aredatorii de 31.510.086 lei, dincare pentru energia termi-că17.607.501 lei, restul de13.902.584 lei reprezentândpenalități.În total, societățile de termofi-care din Valea Jiului au acu-mulat datorii către furnizorulde agent termic în valoare de124.105.398 lei. Din aceastăsumă, contravaloarea energieitermice este de 72.485.527lei, iar penalitățile sunt învaloare de 51.619.871 lei.Potrivit informațiilor GDD,sumele cu care TermocentralaParoșeni s-a înscris la masacredală, dar care nu mai aunicio șansă de a fi recuperate,sunt în valoare de118.806.931 lei, adică aproa-pe 25 milioane de euro.

Mihaela MIHAI

Gazeta de DimineațăJoi, 21 ianuarie 2016

Municipiile Vulcan și Lupeni pot rămâne, dela 1 februarie, fără încălzire în sistem cen-tralziat, după ce lichidatorii judiciari aisocietăților de termoficare din cele douălocalități au cerut conducerii TermocentraleiParoșeni să sisteze furnizarea agentului ter-mic de la începutul lunii viitoare.

Fără căldură în sistem centralizat la Vulcan și Lupeni

Lichidatorii societăților de termoficare aucerut sistarea furnizării agentului termic

Inspectoratul Teritorial de MuncăHunedoara nu a înregistrat conflictulcolectiv de muncă declanșat deSindicatul Muntele, astfel că mineriinu pot face greva generală pentrucare au și semnat. Liderii de laMuntele spun că în ciuda acestei deci-zii a ITM se gândesc să organizeze, laPetroșani, un miting, întrucât a venitvremea ca locuitorii Văii Jiului să numai stea cu mâinile în sân.”Adresa de la ITM ne spune că pedurata valabilității ContractuluiColectiv de Muncă nu se poatedeclanșa conflict colectiv de muncă șica atare solicitarea noastră nu a fostînregistrată ca și conflict colectiv demuncă. O să discutăm și cu juristapentru că noi în contract avem clauzecare trebuiau negociate trimestrial.Pentru a declanșa greva generală tre-buia declarat deschis conflictul colec-tiv de muncă, ITM-ul trebuia să facămedierea, iar dacă nu se cădea deacord urma greva de avertisment șiapoi cea generală. Or din start nouăetapele acestea ne sunt eliminate,

pentru că practic nu se recunoașteexistența unui conflict de muncă lanivelul CEH”, a declarat, miercuri,pentru Gazeta de Dimineață, DariusCâmpean, președinteleDepartamentului Lupeni alSindicatului Muntele.Potrivit sursei citate, în aceste condițiise prefigurează tot mai mult organiza-rea unui miting amplu la Petroșani.” În mod clar nu vom sta, ne vomîntâlni în cel mai scurt timp și vomstabili data la care vom organiza unmiting la Petroșani, pentru a trage unsemnal de alarmă în ceea ce priveșteviitorul nostru, al complexului, almineritului, modul în care este admi-nistrată insolvența”, a mai spus DariusCâmpean.În urmă cu câteva zile, Petre Nica,președintele Sindicatului Muntele,declara că chiar dacă legiuitorul

spune că minerii nu au voie să facăgrevă generală, minerii au voie să pro-testeze pentru că ”batjocura statuluiși a politicienilor la adresa noastrătrebuie să înceteze”.”Dacă legiuitorul spune că nu avemvoie să facem grevă, noi îi vom spunecă avem. Pentru ce? Pentru că batjo-cura statului și a politicienilor la adre-sa noastră trebuie să înceteze. Nuavem obligația de a fi mereu cei pecare se fac experiențe de divizare saude fuziune, nu avem obligația de arămâne la nesfârșit salvatorii la nevo-ie pentru siguranța sistemului. Avemnevoie de recunoaștere, de demnitateși dacă pentru asta este nevoie deluptă, trebuie să o facem. Ceea ce maireprezintă viabil în energie și minerittrebuie adus pe linia unei funcționărinormale în care salariile să fie asigu-rate, furnizorii să fie plătiți, datoriile

bugetare achitate, iar locurile demuncă să fie sigure. Le cer salariațilorcare muncesc să nu se teamă de res-tructurare și reorganizare, le spuncelor care au furat și fură din societa-te că pentru ei timpul se va opri foartecurând”, spunea Petre Nica. Liderul de sindicat spune că poate fiacceptată o traiectorie descendentă aenergiei pe bază de cărbune, pentrucă și minerii din Valea Jiului suntconștienți de schimbările climaticeîntrucât anotimpurile nu mai suntcum au fost, însă renunțarea la cărbu-ne nu se poate face dintr-o dată, ci înbaza unui plan realist și a unei strate-gii bazată pe interesul national.Potrivit liderului de la SindicatulMuntele, singura speranță a minerilorși energeticienilor este în propriile loracțiuni, întrucât ”politicienii auamuțit, mai latră câte-o slugă plătităde către cei care au căpușat societateași care se tem că nu mai au ce promiteîn anul electoral 2016””.Mihaela MIHAI

ITM nu îi lasă pe mineri să facă grevăgenerală. Vor face miting

Biblioteca Județeană„Ovid Densușianu”Hunedoara-Devalansează în ziua de27 ianuarie 2016,ora 13.00, la DevaMall, etajul trei,Salle d’Or, a treiaediție a concursuluijudețean de culturăgenerală "Citești șicâștigi". La întrece-rea de cultură gene-rală participăliceeni din întregjudețul Hunedoara.

17 participante...Edițiile anterioare ale acestui concurs s-au bucurat de omare apreciere. Anul acesta,echipele angrenate încompetiție sunt în numărde 17, de la tot atâteacolegii și licee din muni-cipiile Brad, Deva,Hunedoara, Lupeni,Orăștie, Petroșani,Vulcan, orașul Hațeg șicomuna Ilia."Am inițiat și organizat acestconcurs de mare anvergurăpentru a stimula gustul pen-tru lectură și cunoaștere înrândul elevilor, pentru a-i

face pe aceștia sădepășească paginile manua-lelor și să caute înpermanență noi surse de

informație, să-și for-meze o solidă

cultură gene-rală", adeclaratIoanSebastian

Bara (fotomedalion),

managerulBibliotecii Județene

„Ovid Densușianu”Hunedoara-Deva.Organizatorul concursului,Biblioteca Județeană „OvidDensusianu” Hunedoara-

Deva, a formulat întrebăriledin marile domenii alecunoașterii: Științe,Artă/Sport, Literatură,Geografie și Istorie.Întrebările sunt formulate înașa fel încât să fie testateatât cunoștințele dobânditeîn școală, cât și informațiileobținute din lectura bibliogra-fiei, din lecturile elevilor. Deaici provine, de fapt, și denu-mirea concursului, deoarececu cât concurenții au cititmai mult, cu atât au șansemai mari de a urca pepodium și de a obține pre-miile puse în joc. Aceste pre-mii sunt deosebit de atracti-ve (locul I – opt biciclete,

locul II – opt tablete, locul III– opt dispozitive Kindle,cărți, trofee, diplome și pre-mii surpriză), în valoare deaproximativ 40.000 lei, toateacestea vor putea fi oferitecâștigătorilor prin generozita-tea sponsorilor concursului.De asemenea, trebuie preci-zat faptul că și această acti-vitate culturală de mareamploare organizată deBiblioteca Județeană sedesfășoară cu sprijinulConsiliului JudețeanHunedoara și în parteneriatcu Inspectoratul ȘcolarJudețean Hunedoara. Îndata de 27 ianuarie 2016colegiile și liceele participan-

te vor fi repartizate în șasegrupe prin tragere la sorți șise vor stabili datele confrun-tărilor. Concursul propriu-zisva începe în ziua de 9 mar-tie 2016, iar finala mare vaavea loc în data de 8 iunie2016.

"Mircea Eliade"Lupeni, frumoasa sur-priză de anul trecutConcursul se află la ceade-a treia ediție. La prima saediție, cea din 2014, au par-ticipat numai unități deînvățământ din Deva, edițiainaugurală revenind LiceuluiTeoretic "Traian", care s-adesființat, în același an, princomasarea sa cu ColegiulNațional "Decebal", pepodiumul de premiere maiurcând, în ordine, LiceulTehnologic „Grigore Moisil”și Liceul Teoretic „SabinDrăgoi”, care se numește,acum, Colegiul NaționalPedagogic "Regina Maria". Anul trecut, la cea de-a douaediție a concursului "Citeștiși câștigi" au participat liceedin tot județul, clasamentulfinal fiind Colegiul Național"Decebal" Deva, LiceulTeoretic „Mircea Eliade” dinLupeni, marea și frumoasasurpriză a competiției, șiColegiul Național „Iancu deHunedoara” din Hunedoara.

Amarildo SZEKELY

4

Joi, 21 ianuarie 2016

Gazeta de Dimineață

EvenimentO nouă ediție a concursului "Citești și câștigi"

ANUNŢÎn conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea nr.52/2003

privind transparenţa decizională în administraţia publică,republicată,

Primarul Comunei Baru aduce la cunoştinţă faptul că a iniţiat

1. Proiectul de hotărâre privind valorificarea masei lemnoasedin fondul forestier proprietate publică a comunei Baru ca ,,masălemnoasă pe picior’’

Proiectul de act normativ sus menţionat poate fi consultat lasediul Primăriei Baru, str.”Prof. Dr. Ştefan Gârbea nr. 222”.

Persoanele fizice sau juridice pot depune, în scris, în termende 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului, prop-uneri, sugestii sau opinii la proiectul de hotărâre sus menţionat, alcărui conţinut îl dăm publicităţii însoţit de expunerea de motive şiraportul compartimentului de resort.

Primar,Daniel RĂDUCANU

5

Joi, 21 ianuarie 2016Actualitate

Gazeta de Dimineață

Peste 2,6 milioane de lei dinfonduri europene a pierdutPrimăria MunicipiuluiPetroșani după ce a decis sămeargă, pentru a doua oară,pe mâna unei firme controlate de ex-prefectul deHunedoara, AurelianSerafinceanu. Este vorbadespre proiectul de amenaja-re a unor spaţii destinateorelor de instruire practicăpentru elevii de la specializă-rile din domeniul turismului şial alimentaţiei de la ColegiulHermes din Petroşani, carenu a mai fost implementat. Înlocul mini-hotelului este doaro groapă, pe care municipali-tatea vrea să o astupe, însănumai după ce vremea se vaîmbunătăţi. „Aşteptăm să se încălzească

vremea şi vom astupa noiacea groapă. Ulterior, vomamenaja noi ceva spaţiiacolo, din bani de la bugetullocal, pentru că fondurileeuropene s-au pierdut”, aprecizat primarul municipiuluiPetroşani, Tiberiu Iacob –Ridzi.În luna mai 2015, firma carea câştigat lucrarea a anunţatcă se retrage din proiect,după două “încercări” eşua-te, lăsând în schimb o groa-pă pe jumătate consolidatăcare riscă să înghită şi unita-tea de învăţământ liceal.Proiectul consta în construi-rea, în imediata vecinătate aColegiului EconomicHermes, a unor spaţii desti-nate orelor de instruire prac-tică pentru elevii de la spe-

cializările din domeniul turis-mului şi al alimentaţiei. Primadată s-a încercat realizareaacestora cu bani româneşti,adică fonduri de la statulroman. A doua oară, însă, s-a mizat pe euro, prin ADRVest, dar groapa de lângăColegiul Economic “Hermes”nu s-a transformat în mini -hotel. În luna noiembrie2014, Primăria Petroşani areuşit să facă rost de fondurieuropeni pentru continuarealucrărilor. La acea dată,reprezentanţii PrimărieiPetroşani şi cei ai Agenţieide Dezvoltare Regională(ADR) Vest au semnat con-tractul de finanţare pentruproiectul demarat încă din2008 şi nefinalizat Valoareainvestiţiei a fost calulată la

3.365.622,67 lei, finanțareanerambursabilă constituind2.620.520,72 lei, în timp ceperioada de implementare aproiectului a fost stablită lafix 14 luni. Firma, însă, s-aretras, iar sursele noastrespun că executantul şi-a datseama că nu are capacitateasă ducă proiectul la bun sfâr-şit şi nici nu putea subcon-tracta lucrarea. De precizatcă vorbim dspre o renunţare„cu repetiţie”.Proiectul a fost început înanul 2008, mai întâi din fon-duri de la statul român, apoi

cu bani de la bugetul local,însă lucrările au fost în scurttimp abandonate. S-a săpatfundaţia, s-au făcut mici con-solidări de maluri – însăinsuficiente, însă pentru sigu-ranţa unităţii de învăţământ -şi cam atât. După ce firma aîncasat cel puţin 150.000 delei, proiectul a fost abando-nat, iar oficialii arătau la vre-mea respectivă cu degetulspre Ministerul Educaţieicare nu a mai fost de acordsă finanţeze lucrarea.

Carmen COSMAN-PREDA

Cercetătorii de la Institutul Național deCercetare-Dezvoltare pentruSecuritare Minieră și ProtecțieAntiexplozivă (INSEMEX) Petroșani aufinalizat expertiza în cazul incendiuluiprodus în clubul Colectiv la finele luniioctombrie 2015, materialul urmând afi trimis săptămâna viitoareInstitutului Național de ExpertizeCriminalistice.Reprezentanții INSEMEX Petroșani audeclarat, miercuri, că a fost finalizatăexpertiza în cazul Colectiv. Potrivitacestora, expertiza mai trebuie legată,semnată și parafată.”Săptămâna viitoare expertiza va fi tri-misă Institului Național pentruExpertize Criminalistice cu care amcolaborat”, au declarat oficialii INSE-MEX.Raportul de expertiză cuprinde sute depagini, dar și anexe, oficialii INSEMEXrefuzând să comenteze rezultateleexpertizei.La mijlocul lunii decembrie, într-unuldin laboratoarele institutului, amenajatprecum clubul care a luat foc, cercetă-torii de la INSEMEX au recreat propa-garea incendiului a cărui sursă deaprindere a fost scânteia de la artificii,în încercarea de a determina cauzele şimodul în care s-a produs incendiul din

30 octombrie.„În cadrul expertizei tehnice pe care oefectuăm la solicitarea ParchetuluiGeneral, am efectuat o simulare la oporţiune semnificativă din clubulColectiv. Am reprodus la scară o anu-mită porțiune, cea considerată semnifi-cativă din clubul Colectiv (partea deunde s-a declanșat incendiul, cea aflatăîn zona scenei care cuprinde și loculunde era amplasat obiectul pirotehnicși stâlpul care a inițiat incendiul), și amreprodus mecanismul de inițiere și deproducere a incendiului. Am folositacelași tip de burete fono absorbant,aceleași artificii. Înregistrările noastreau fost înregistrări ale concentrațiilorde gaze, ale temperaturilor, toate îndiferite puncte, precum și înregistrărivideo și foto”, declara directorul INSE-MEX Petroşani, George Artur Găman.Pe peretele din laboratorul INSEMEX afost lipit burete de același timp ca și

cel din club, exact așa cum a fost primitde la producător, fără a fi impregnat cuvreo substanță de curățat. Expertiza adeterminat o ardere rapidă. Buretele s-a aprins de la artificii, iar focul s-a pro-pagat rapid la tavanul acoperit cu șipcide lemn.Artur Găman, directorul INSEMEX, aprecizat că pe baza experimentelorrealizate la acel moment, analize decaz, imagini video şi altele, va urmaprelucrarea datelor, care, ulterior, vorfi predate organelor de anchetă.Simularea a fost efectuată la solicitareaParchetului General, iar la experimen-tul judiciar din laborator a luat parte şidirectorul Institutului Naţional deExpertize Criminalistice, instituţie cucare INSEMEX colaborează pentrufinalizarea expertizei tehnice.Tot la INSEMEX, cercetătorii au anali-zat și ventilatoarele din clubul Colectiv.Două ventilatoare ce au fost montate la

clubul Colectiv din Capitală au ajuns, laînceputul lunii noiembrie la Petroșani,şi au fost analizate în laboratoareleinstitutului. La Colectiv erau patru ven-tilatoare. Două dintre ele introduceauaer curat în club, celelalte două eva-cuând aerul viciat din incintă. Doardouă din aceste echipamente au rezis-tat incendiului - este vorba de cele dinexterior- specialiştii institutului făcândtot felul de determinări pentru a stabilidebitul de aer, în încercarea de a vedeadacă toate cele patru ventilatoare erauîn funcţiune sau unele dintre ele erauoprite.Zeci de persoane și-au pierdut viața înurma incendiului de la finele luniioctombrie din clubul bucureșteanColectiv, alte câteva zeci fiind rănitegrav. Printre victime se numără șitineri hunedoreni.Mihaela MIHAI

Dacă mai vrea să construiască ceva pe amplasamentul undeurma să fie amenajat un mini-hotel pentru practica elevilorde la Colegiul Hermes, municipalitatea din Petroşani trebuiesă scoată bani din buzunar. Fondurile europene alocate pentru acest proiect s-au pierdut definitiv.

Fondurile europene, duse pe apa Sâmbetei

Primăria Petroşani a pierdut peste 2,6 milioane delei pe mâna lui Serafinceanu

INSEMEX a finalizat expertiza în cazul “Colectiv”

6

Joi, 21 ianuarie 2016Diverse

Gazeta de Dimineață

Dimineață sunteți nehotărât și reușiți să îi derutațiși pe cei din jur. Nu începeți mai multe treburideodată, pentru că riscați să nu le terminați latimp și chiar să pierdeți bani! După-amiază,scăpați de starea de confuzie și va simțiți excelent.S-ar putea să aveți dificultăți de comunicare și sănu vă înțelegeți prea bine cu cei din anturaj șichiar cu persoană iubită. Se pare că va simțițiepuizat și nu sunteți prea bine dispus, motiv pen-tru care aveți de gând să renunțați la o excursie.

HoroScoP

Sunteți hotărât să demarați o afacere la care vagândiți de multă vreme. Nu vă lipsesc nici banii,nici ideile. După-amiază vă întâlniți cu prietenii.S-ar putea ca familia să vă reproșeze că o neglijați.Dați dovadă de mai multă diplomație.

Dacă reușiți să va temperați spiritul critic, esteposibil să câștigați bani frumoși. Va recomandămsă fiți atent cum discutați cu partenerul de viață șicu persoanele mai în vârstă, că să nu declanșați oceartă. Un prieten de familie vă aduce un cadou.

Sunteți impulsiv și aveți tendința de a-i jigni pe ceidin jur. După-amiază sunteți invitat la o petrecerela care partenerul de viață nu este de acord sămergeți. Nu vă mai gândiți doar la satisfacțiile per-sonale. Nu este exclus să aveți discuții.S-ar putea ca partenerul de viață să vă reproșezecă nu vă interesează problemele de familie. Curăbdare și tact, puteți evita o ceartă. În privințaafacerilor, ar fi bine să fiți mai prudent. S-ar puteasă vă loviți de probleme juridice. Se pare că nu mai plecați într-o călătorie, din cauzaneînțelegerilor cu partenerul de viață. Chiar dacăsunteți convins că aveți dreptate, aveți grijă săevitați un scandal! Se pare că sunteți obosit șiindispus. Limitați-vă la activitățile casnice.

S-ar putea ca relațiile sentimentale să aibă de suferit din cauza unor neînțelegeri de moment. Văsfătuim să vă păstrați calmul și să evitați o ceartă.Sfaturile unui bărbat va ajută să depășiți mai ușormomentele tensionate.

Dimineață aveți dificultăți de comunicare, care văpot afecta relațiile pe plan social. Se pare căresimțiți oboseala acumulată în ultimele zile. Ar ficazul să vă odihniți mai mult. Nu pierdeți ocazia sămergeți în vizită la rude.

Ar fi bine să vă exprimați clar ideile, pentru căpersoana iubită ar putea să vă interpreteze greșitdorința de a fi mai liber. Vă recomandăm să evitați speculațiile, întrucâtintuiția vă poate înșela.

S-ar putea să aflați că ați pierdut banii investițiîntr-o afacere în care v-ați pus mari speranțe. Văsfătuim să nu vă asumați niciun risc, pentru căastăzi nu prea aveți șanse. Temperați-vă impulsivi-tatea și evitați discuțiile în contradictoriu. S-ar putea să pierdeți bani într-o călătorie în inte-res personal. În schimb, primiți o propunere decolaborare. Nu vă grăbiți să acceptați! Gândiți-văla timpul liber de care dispuneți! Ar fi bine să văconsultați și cu partenerul de viață.

Joi, 21 ianuarie2016Se sistarea furniza-rea apei apei potabi-le in localitateaDeva, in data de21.01.2016, intreorele 08:30-17:00,pe strazile: CaleaZarandului,Depozitelor (partial),Dorobantilor,Randunicii,Ardealului, Munteniei, Apuseni, Haraului,Digului, T. Vuia, N. Grigorescu, Vlahuta, T.Vladimirescu, Muresului, Balata, Plevnei,Grivitei, G.Enescu, Cuza Voda, Progresului,Zona Garii, Decebal (bl. P, S), Iuliu Maniu(bl. A, B, B1, C, C1, D, D1, I), PT4, PT22,PT22A, PT1, PT26B, PT3, Zanfirescu (par-tial), Marasti (partial), al.Pacii (partial)pentru lucrari in camine SCADA, lucrariexecutate in cadrul Proiectului"Extinderea si reabilitarea infrastructuriide apa si apa uzata in judetul Hunedoara",finantat de Uniunea Europeana prinProgramul Operational Sectorial Mediu. Vineri, 22 ianuarie 2016Se sisteaza furnizarea apei potabile in

localitatea Deva, indata de 22.01.2016,intre orele 08:30 -17:00, pe strazile:22 Decembrie (de laN. Balcescu pana laC. Zamfirescu), N.Balcescu (de la 22Decembrie pana la C.Zarandului), Al.Crinilor, Nuferilor,Nicolae Iorga, Ulpia,B-ul Decebal (de laM. Kogalniceanupana la A. Iancu), A. Saguna, Magnoliei,Iuliu Maniu(de la Decebal pana la 1Decembrie), Cuza Voda (partial),Horea(de la A. Iancu, pana la 16Februarie), Progresului, Grivita, M.Eminescu(de la Calugareni pana laBaritiu), Baritiu, L. Blaga, Piata Unirii, 1Decembrie, A. Vlaicu, A. Iancu, AxenteSever, Al. Parcului, Tribunul Solomon,Branistei, Al. Pariei, Al. Neptun, PT 9A, PT9B, PT 5, PT 18, PT 28, PT 22A, PT 20E,PT 27, pentru lucrari in camine SCADA,lucrari executate in cadrul Proiectului"Extinderea si reabilitarea infrastructuriide apa si apa uzata in judetul Hunedoara",finantat de Uniunea Europeana prinProgramul Operational Sectorial Mediu.

Pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi reţeleelectrice, precum şi posturi de transformare, Enel Distribuţie Banatanunţă ÎntrEruPErEa furnizării EnErgiEi ElEctricE în timpul

lucrărilor, după programul indicat mai jos.Joi, 21 ianuarie 2016PETRILA, str. Jieț, Apa Serv: 09:00 - 16:00VULCAN, tr. Căprișoara, Muntelui, Jiu-Paroșeni,Obreja, Mestecenilor, Baleia, Paroșeni (bl. A, bl.B): 09:00 - 16:00PETROȘANI, str. Slătinioara: 09:00 - 16:00BRAD, str. Oituz; Zarandului: 09:00 - 17:00HĂȘDAT: 09:00 - 17:00

PANC-SĂLIȘTE; RENGHEȚ (parțial); ROMOȘEL(parțial); ZDRAPȚI: 09:00 - 17:00Vineri, 22 ianuarie 2016PETRILA, str. Jieț, Apa Serv: 09:00 - 16:00CIULPĂZ: 09:00 - 17:00PANC-SĂLIȘTE; RENGHEȚ (parțial); ZDRAPȚI:09:00 - 17:00

Programul întreruperilor furnizării de energieelectrică în regiunea Banat

www.gazetadedimineata.ro www.gazetadedimineata.ro l l www.gazetadedimineata.ro www.gazetadedimineata.ro l l www.gazetadedimineata.ro www.gazetadedimineata.ro l l www.gazetadedimineata.ro www.gazetadedimineata.ro l l www.gazetadedimineata.ro www.gazetadedimineata.ro ll

Manifestare de sprijin pentru familia BodnariuAsociaţia „Filantropia”, Asociaţia „Epafra” şi Asociaţia„Părinţi pentru Ora de Religie” – Filiala Deva, în calitatede reprenzentanţi ai societăţii civile, vă invită la o mani-festaţie de susţinere a familiei creştine. Evenimentul vaavea loc duminică, 24 ianuarie, ora 12.00, în Piaţa Uniriidin Deva. Manifestarea are ca scop reafirmarea valorilorcreştine cu privire la familie şi solidarizarea cu familiaBodnariu şi cu alte familii de români care trec prin ade-vărate drame în urma despărţirii de copii."De Ziua Micii Uniri vă aşteptăm în număr cât mai mare alături de noi să susţinem familia şi să tra-gem un semnal de alarmă împotriva abuzurilor de orice fel", anunță organizatorii manifestării.Amarildo SZEKELY

Manifestare de sprijin pentru familiaBodnariu

Întreruperea furnizării de apă în localitățile Deva și Hunedoara

7Actualitate Joi, 21 ianuarie 2016

Oamenii legii nu au reuşit sădea de urma lui Alin Simota,în ciuda faptului că omul deafaceri a fost dat în urmărireşi în consemn la frontieră.Poliţiştii l-au căutat la domiciliu şi în locaţiile undeacesta ar fi putut fi pentru apune în executare mandatulemis pe numele lui AlinSimota, însă nu l-au găsit.Alin Simota trebuie să seîntoarcă după gratii pentrua-şi ispăşi pedeapsa de 2ani pronunţată de judecătoriîn dosarul în care a fostjudecat pentru conflict deinterese. Judecătoria Deval-a pus în libertate la jumătatea lunii decembrie,însă marţi, TribunalulHunedoara a dispus “la loccomanda” şi a anulat sentin-ţa magistraţilor deveni, dis-punând reîncarcerarea luiSimota. Judecătorii de laTribunalul Hunedoara auadmis, teoretic, contestaţiaformulată de Parchetului depe lângă Judecătoria Deva,împotriva sentinţei penale nr.1367/2015 pronunţată deJudecătoria Deva în dosarulnr. 7458/221/2015, au desfi-inţat integral sentinţa penalăatacată şi rejudecând cauza,au respins ca nefondatăcontestaţia la executare for-mulată de condamnatul AlinSimota împotriva mandatuluide executare a pedepseiînchisorii nr.2679/27.04.2015 emis deJudecătoria Deva. “Dispunearestarea şi deţinerea con-damnatului Simota Alin înPenitenciarul Bârcea Mare,în vederea continuării execu-tării pedepsei de 2 ani închi-soare”, se mai arată în hotă-rârea TribunaluluiHunedoara.

Pus în libertate, fărăobligaţiiAlin Simota a fost pus înlibertate printr-o decizie aJudecătoriei Deva. Practic,judecătorul de caz pare să fiadunat toate măsurile pre-ventive din toate dosarele încare Simota este judecat, atras linie, a calculat şi a reie-şit că omul de afaceri şi-aterminat de executatpedeapsa, aşa că poate fipus în libertate. Interesanteste, însă, că, deşi hotărâ-rea nu era definitivă şi puteafi atacată – ceea ce s-a şiîntâmplat – nu numai cămagistraţii au dispus “pune-rea de îndată a inclupatului”, însă nu i s-a dat niciun felde interdicţie, acesta fiindliber ca pasărea cerului. Aşacă, acum poliţiştii încearcădin răsputeri să dea de urmalui pentru a-l readuce înpenitenciar în vederea exe-cutării restului de pedeapsăpentru care a fost condam-nat.

Mărire şi decădereAlin Simota a fost cunoscutmultă vreme drept noulbaron de Valea Jiului, prinprisma firmelor pe care le-apatronat şi prin care a reuşitde-a lungul timpului să dez-volte afaceri profitabile. S-aasociat cu oameni influenţidin diverse sfere de activita-te şi a câştigat contractegrase cu companiile din sec-torul energetic sau cu statul,în general. De la mărire ladecădere nu a fost însădecât un pas, iar firmele saleau intrat, rând pe rând, îninsolvenţă, pentru ca bom-boana de pe coliva afacerilorsale să fie reţinerea lui de

către DIICOT şi apoi “tăvălu-gul” dosarelor de pe rolulinstanţelor de judecată careau şi dus la încarcerarea lui.Şi-a început afacerile cu“micul comerţ de frontieră”,după cum recunoştea cu aniîn urmă, dar în timp lucruriles-au schimbat, iar afaceriles-au dezvoltat. S-a asociatcu oameni influenţi împreunăcu care a dezvoltat afaceriprofitabile şi aşa a reuşit săajungă în topul celor maibogaţi oameni de afaceri dinţară.Alin Simota este singurulmiliardar din judeţulHunedoara care a prins maimulte ediţii din Top 300Capital în ceea ce priveşteaverea sa, pe care şi-a câş-tigat-o în bună parte în urmacontractelor profitabile deru-late cu companiile din secto-rul energetic. Lista firmelorsale este lungă şi patronulclubului de fotbal “Jiul”Petroşani a ştiut să seînconjoare de oameni influ-enţi, chiar dacă între timpunele dintre afacerile lui aupicat. A deţinut părţi socialechiar şi în diverse firme înfi-inţate împreună cu fostuldirector general al Electrica,Lucian Boghiu, care a fost şinaşul său de cununie, dar şicu fostul prefect PSD deGorj, Toni Greblă. Simota aderulat relaţii comerciale atâtîn industria minieră, cât şi pepiaţa de energie. În 2004Alin Simota s-a asociat cuSilviu Lucian Boghiu, în SCELCO SEMN SISTEM SRL,cu sediul în Petroşani, pestrada Gheorghe Doja.Firma se ocupa de afacericu calculatoare si alte activi-tăţi legate de sistemul infor-

matic. În luna martie a anului2005, Simota a înfiinţat SCAtomis Energie SRL, cuobiect principal de activitate“distribuţia si comercializareaenergiei electrice”. Sediul fir-mei a fost înregistrat înPetroşani, pe stradaGheorghe Doja, acolo undefuncţionau deja si celelaltesocietăţi controlate de el.Conform Deciziei 634/2005,emisă de AutoritateaNaţionala de Reglementarea Energiei, “Atomis Energie”SRL Petroşani a obţinutlicenţă de furnizare a ener-giei electrice. De asemenea,a prins importante lucrări înreţele de înaltă, joasă şimedie tensiune în tot judeţulHunedoara, printr-o altafirmă deţinută, respectiv“Atomis International Prod”SRL, cu sediul tot în stradaGheorghe Doja dinPetroşani, la care activitateaa fost demarată în 1998. CuToni Grebla, fost prefectPSD de Gorj şi director alPatromin a fost asociat şi audeţinut părţi sociale laUtilenergetica, cu sediul înVoluntari, judeţul Ilfov, cares-a înfiinţat în 4.05.2005 cuo mulţime de obiecte de acti-vitate. În februarie 2007, SCAtomis Internaţional ProdSRL a semnat contractul delucrări cu FDFEE – ElectricaTransilvania Sud, cu benefi-ciar Sucursala JudeţeanăAlba, în valoare de 1,670milioane de lei. Aceeaşifirmă a câştigat şi licitaţiaorganizată de ENELDistribuţie – Banat pentru olucrare în valoare de730.000 de lei, la fel ca şi oaltă selecţie de oferte a SCUniversal Edil Lupeni, pentru

reabilitarea reţelelor termice.De asemenea, firma lui AlinSimota a mai semnat uncontract de lucrări cuElectrica Banat, în valoarede 26.500 de lei, care aveaca obiect efectuarea delucrări de îmbunătăţire a ten-siunii la un punct de trans-formare din Lupeni. ŞiDirecţia Regională VamalăBucureşti a lucrat cu SCAtomis International Prodpentru servicii de reparare şiîntreţinere a maşinilor şiaparatelor electrice, firmadin Petroşani fiind unic ofer-tant, la fel ca şi laTermoelectrica, prinSucursala ElectrocentraleParoşeni, care a lucrat atâtcu Atomis, cât şi cu altedouă firme la care AlinSimota e acţionar, respectivConsmin şi Simar.În 2008 a decis că este vre-mea să facă politică. S-aînscris în PNL şi a candidatpentru funcţia de primar almunicipiului Petroşani. Nu areuşit să îl învingă pe TiberiuIacob – Ridzi, dar a creat înschimb un imens scandal înjurul numelui lui. A ajuns,însă, consilier judeţean şi aînceput afacerile cu baniistatului pe lucrări licitate cuConsiliul Judeţean, care încele din urmă s-au întorsîmpotriva lui. De la ConsiliulJudeţean, în 2012 Simota atrecut prin Consiliul LocalPetroşani şi, la fel ca şicariera politică ce părea săfie lipsită de strălucirea de laînceput şi afacerile au înce-put să dea rateuri. Uneledintre firme au intrat în lichidare şi, nu o dată, angajaţii lui s-au plâns deîntârzierile mari cu care îşiprimesc salariile. Alin Simotaa ajuns “parte” în mai multeprocese aflate pe rolulinstanţelor de judecată, atâtdirect, cât şi prin intermediulfirmelor pe care le-a controlat. Dat în judecată debănci creditoare, de stat prininstituţiile sale financiare şijudecat pentru evaziune fis-cală, constituire de grupinfracţional organizat (în 2dosare!) sau conflict de interese, Simota are mai noustatutul de fugar, fiind dat înurmărire şi în consemn lafrontieră!

Carmen COSMAN - PREDA

Omul de afaceri Alin Simota este, cu siguranţă,cel mai celebru fugar din judeţul Huendoaracăutat vreodată de poliţiştii din această zonă.Mai are de executat vreo câteva luni dinpedeapsa de 2 ani de închisoare pronunţată deinstanţă pentru conflict de interese, dar şi încădouă dosare grele pe rolul TribunaluluiHunedoara, pentru constituire de grup infrac-ţional organizat pentru fapte cu violenţă şi infracţiuni economice. A dispărut fără urmă,iar poliţiştii încearcă acum să dea de urma lui.

Gazeta de Dimineață

poliţie în toată lumeaAlin Simota, de la afacerist de TOP 300, la fugar căutat de

8

Joi, 21 ianuarie 2016Actualitate

Gazeta de Dimineață

Procurorii nu mai potrenunţa la urmărireapenală sau nu mai potclasa un dosar referitorla posibile infracţiunipentru care legea preve-dea ca pedepse amendăsau închisoare până la 7ani. Aceasta este deciziaCurţii Constituţionale,care a admis o excepţiede neconstituţionalitate.

Practic, au fost luate în discuţie pre-vederile Articolului 318 din Codul deprocedura penală, declarat neconsti-tuţional, care prevedea, printre alte-le, că procurorii pot renunţa la urmă-rirea penală în cazul unor infracţiunipentru care legea prevede amendăsau închisoare de maximum 7 anidacă nu există un interes public pen-tru urmărirea penală. De asemenea,articolul 318 prevedea şi alte cazuriîn care procurorii putea renunţă laurmărirea penală. Un prim efect alacestei decizii a judecătorilor de laCurtea Constituţionale ar putea ficreşterea numărului de dosareinstrumentate de procurori.

Carmen COSMAN-PREDA

Evaluările anualepentru elevii declasa a II-a, a IV-aşi a VI-a vor avealoc în perioada 23mai – 10 iunie,potrivit metodolo-giei de organizareşi desfăşurare aacestor testăripublicate miercuride MinisterulEducaţiei Naţio -nale şi CercetăriiŞtiinţifice.Conform calendarului, eva-luările vor avea loc etapizat.Astfel, pentru clasa a VI-atestările se vor ţine în datade 23 mai la Limbă şi comu-nicare, 24 mai - Matematicăşi ştiinţe. Pentru clasa a IV-aexamenele sunt programateastfel: 30 mai: Limba româ-nă, 31 mai: Matematică, 2iunie: Limba maternă. Pentruelevii din clasa a II-a evalua-rea la Limba română esteprogramată pentru data de 6iunie - scris şi 7 iunie - citit;Limba română pentru minori-tăţile naţionale - scris/citit: 7iunie; Matematică - 8 iunie;Limba maternă: 9 iunie -scris şi 10 iunie - citit.Subiectele vor fi elaboratede Centrul Naţional de

Evaluare şi Examinare şi vorfi formulate clar, precis şi înstrictă concordanţă cu pro-gramele şcolare în vigoarepentru fiecare disciplină destudiu.„Pentru clasa a IV-a, testelevor avea un format asemă-nător cu cel al evaluărilorinternaţionale administrateelevilor în vârstă de 10 -12ani. La clasa a II-a, respon-sabilitatea administrării tes-telor aparţine administratoru-lui de test - învăţătorul/insti-tutorul/profesorul pentruînvăţământul primar de laclasă. La clasele a IV-a şi aVI-a, administratorul de testva fi un cadru didactic diferitde cel care predă în modobişnuit la clasă. Pe toatădurata administrării testelor,administratorul de test esteasistat de un al doilea cadrudidactic, care nu predă laclasa respectivă şi care arerolul de a susţine procesulde administrare a instrumen-telor de evaluare.Sălile în care se susţin eva-luările naţionale la clasele aII-a, a IV-a şi a VI-a sunt, deregulă, sălile în care elevii îşidesfăşoară activitatea înmod curent. Acestea vor fiadaptate în prealabil, dupăcaz, în funcţie de testul pla-nificat, prin eliminarea orică-ror materiale didactice carei-ar putea influenţa pe elevi.Durata alocată rezolvăriisubiectelor este de 30 de

minute pentru fiecare testadministrat la EN II, de 60de minute pentru fiecare testadministrat la EN IV şi de 60de minute pentru fiecare testadministrat la EN VI”, auprecizat reprezentanţiiMinisterului Educaţiei.Testele vor fi evaluate încadrul unităţilor de învăţă-mânt, de cadrele didacticecare predau în respectiveleşcoli. În cazul în care numă-rul de cadre didactice dintr-ounitate de învăţământ esteinsuficient, preşedinteleComisiei de organizare şi deadministrare a evaluărilor dinrespectiva unitate de învăţă-

mânt solicită comisiei judeţe-ne/a municipiului Bucureştinominalizarea unor cadredidactice din alte şcoli.Înainte de începerea proce-sului de evaluare, preşedin-tele din centrul de evaluareare obligaţia de a asigura osesiune de instruire pentruevaluatori.Fiecare test este evaluat decătre două cadre didactice,pentru fiecare disciplină înparte, pe baza Caietuluicadrului didactic. Baremelede evaluare, precum şi alteinformaţii referitoare la eva-luare, sunt cuprinse înCaietul cadrului didactic.

Evaluarea fiecărui test seface cu respectarea strictă abaremului şi a precizărilordin Caietul cadrului didactic.Rezultatele obţinute la aces-te evaluări nu se înregistrea-ză în catalogul clasei şi suntvalorificate la nivelul unităţiide învăţământ prin elabora-rea planurilor individualizatede învăţare, consemnarea înportofoliul educaţional al ele-vului, respectiv informareapărinţilor/reprezentanţilorlegali ai elevului asupra sta-diului formării şi dezvoltăriicompetenţelor evaluate.

Carmen COSMAN-PREDA

Elevii se pregătesc de evaluări

Procurorii nu mai pot renunţa la urmărirea penală pentru infracţiunile cupedepse de până la 7 ani

Purtătorul de cuvânt alGuvernului, Dan Suciu,susține că evaluareaprefecților este în curs,iar în jurul datei de 1februarie vor fi făcutepublice primele concluzii. În plin procesde evaluare, prefectul deHunedoara, SorinVasilescu, este în concediu.Guvernul evaluează prefecţiişi va prezenta concluziileacestui proces în jurul dateide 1 februarie, urmând a seţine cont de "performanţele"acestora, a declarat, marţi,purtătorul de cuvânt alGuvernului, Dan Suciu."Vremea proastă continuă,activitatea prefecţilor esteuna importantă, aşteptăm săvedem cum vor trece pesteaceastă perioadă şi dânşii.Procesul de evaluare este încurs, va ţine cont de perfor-manţele prefecţilor în acestezile şi, probabil, în jurul dateide 1 (februarie - n.r.) vomveni cu o concluzie", a

declarat, marţi, purtătorul decuvânt al Guvernului, DanSuciu.Premierul Dacian Cioloşdeclara imediat după instala-rea în fruntea Guvernului căva începe o evaluare a tutu-ror angajaţilor din adminis-traţie. Este vorba atât defuncţionari publici, cât şi per-sonal de conducere, evalua-rea vizând criterii de eficien-ţă asemănătoare celor folo-site în interiorul ComisieiEuropene. Sorin Vasilescueste și a fost susținut dePSD, fiind un apropiat alfamiliei Resmeriță, chiar finulacesteia. Înainte de a ajungeprefect, Vasilescu a trecut,pe termen scurt, pe laPrimăria Lupeni, nu pentru aface strategii pentru viitor, cica angajat. Nu de alta, darpentru a intra în rândulfuncționarilor publici, SorinVasilescu avea nevoie de omână de ajutor. Și a primit-ode la nașul CornelResmeriță. Așa că actualulprefect a fost încadrat în pri-mărie ca și consilier, funcțiepentru care a primit 300 de

lei. Vasilescu susţinea că arespectat legile în vigoare.“Am dat concurs pentru pos-tul de la Primăria Lupeni, casă pot deveni funcţionarpublic”, a declarat, la acelmoment, pentru GDD, SorinVasilescu.Acesta a lucrat numai o săp-tămână în administrația loca-lă de la Lupeni, fiind consi-lier gradul I Securitate șiSănătate în Muncă.Finul nu şi-a exercitat preamult cunoştinţele în dome-niul SSM în cadrul adminis-traţiei locale din Lupeni, pen-tru că odată ce a trecutperioada de transformare înfuncţionar public a fostînvestit prefect deHunedoara.

Sorin Vasilescu are şi unteren pe care îl împarte cufiul cel mic al primarului dinLupeni, Cornel Resmeriţă,care de altfel i-a fost şef osăptămână. Este vorba deun teren agricol în Deva,cumpărat în anul 2007împreună cu LucianResmeriţă, cel care figura înParlamentul României curelaţii contractuale cu biroulparlamentar deţinut de frate-le său, deputatul CristianResmeriţă.Legătura strânsă a prefectu-lui de Hunedoara cu admi-nistraţia din Lupeni nu estedeloc străină. InstituţiaPrefectului, condusă de finulprimarului din Lupeni, nu adat decizie de nelegalitate în

cazul hotărârii de Consiliu dela Lupeni în baza căreia maimulţi angajaţi ai primăriei, înfrunte cu primarul şi vicepri-marul, au plecat anul trecutîn “schimb de experienţă” înAnglia. Toată excursia a cos-tat bugetul local 10.000 deeuro în condiţiile în care pri-marul se plângea că datoriileadministraţiei sunt mari.Pe mandatul în frunteaPrefecturii Hunedoara, pre-fectul Sorin Vasilesc nu s-afăcut prea mult remarcat.Mai mult au existat momenteîn care a ignorat solicitărileminerilor și energeticienilorcare, din 2012 și până acumau protestat de mai multeori.

Mihaela MIHAI

Curtea Constituţională a decis mier-curi că legea prin care sunt introdu-se pensii pentru primari, viceprimari,preşedinţi şi vicepreşedinţi de consi-lii judeţene este neconstituţională,admiţând astfel sesizarea înaintatăde Guvern.Magistrații de la CurteaConstituțională au decis, în unanimi-tate, că pensiile speciale pentrualeșii locali este neconstituțională."Nu se spune dacă această sumăcare se acordă este pensie, este,indemnizaţie, este salariu, este uncadou. Nu se spune în lege nicăieri.Legile trebuie să fie clare. Se încal-că aceste aspecte. E o problemă deinegalitate, pentru că unii aleşi pri-mesc, alţii nu primesc. Trebuie să seindice sursa de finanţare", a decla-rat, la finalul şedinţei, AugustinZegrean, preşedintele CCR.Potrivit membrilor CCR, legea preve-de pensii speciale doar pentru pri-mari viceprimari, președinți și

vicepreședinți de consilii județene,fără a-i include și pe consilieri, careși ei sunt aleși locali. Mai mult, legeaa fost adoptată după ce Parlamentula aprobat bugetul pe 2016.Constantin Zegrean afirma, miercuri,că dacă legea va fi aprobată, depensie specială ar urma să benefi-cieze și ” foştii prim-secretari de par-tid, că ei erau şi primari”.Astfel, în urma deciziei CCR, legeapensiilor pentru aleşii locali va intradin nou în dezbaterea Parlamentului,pentru a pune de acord deciziamagistraţilor cu actul normativ. Guvernul a sesizat, pe 26 decem-brie, Curtea Constituţională aRomâniei în legătură cu obiecţiuniprivind Legea pensiilor speciale aleprimarilor, viceprimarilor, preşedinţi-lor şi vicepreşedinţilor de consiliijudeţene.Sesizarea viza încălcarea mai multorarticole din Legea fundamentală prininstituirea unor privilegii pentru anu-

miţi aleşi locali şi ridică problemaimpactului financiar al aplicării actu-lui normativ care ar duce la un deficitbugetar peste cel agreat cuParlamentul, de aproape 400 milioa-ne de lei. În forma adoptată, potrivitGuvernului, existau cel puţin 16.300de potenţiali beneficiari ai legii. Potrivit legii adoptate de Parlament,

primarii, viceprimarii, preşedinţii şivicepreşedinţii de consilii județenecare îndeplinesc condiţiile vârstei depensionare vor putea primi, la înce-tarea mandatului, o "indemnizaţiepentru limită de vârstă" (pensie spe-cială), în acelaşi regim cu senatorii şideputaţii.Pentru a primi ”indemnizația” aleșiilocali trebuie să nu fie realeşi pentruun nou mandat şi să nu fi fost con-damnaţi definitiv pentru fapte decorupţie precum luarea sau darea demită şi traficul de influenţă. De subli-niat că aceste dispoziţii se aplicădoar în cazul în care condamnarea

survine ca urmare a săvârşirii infrac-ţiunii în calitatea oficială de aleslocal. Legea nu prevede neacorda-rea ”indemnizația” dacă sunt comiseinfracţiunile de serviciu, precumdelapidarea, abuzul în serviciu saudeturnarea de fonduri.Pensia se calculează în funcţie deun indice de 0,55% din indemnizaţiabrută aflată în plată în momentulsolicitării acestui drept, înmulţit cunumărul de luni de mandat, însă înlimita a trei mandate. Această pensiepoate fi cumulată cu orice tip depensie din sistemul public, venindastfel în completarea altor venituri,însă nu poate fi cumulată cu o altăpensie specială, cum ar fi cea deparlamentar.

Mihaela MIHAI

9

Joi, 21 ianuarie 2016Administrație

Gazeta de Dimineață

Evaluarea prefecților, finalizată în jurul datei de 1 februarie

CCR: Pensiile speciale ale aleșilor locali sunt neconstituționale

10

Urmare din numărul trecutVă scrie un veteran de91 ani, trecut prin toateevenimentele secoluluiXX şi începutul secoluluiXXI (în trecut, fost agri-cultor, cioban, ucenic ,calfă, miner, maistru,inginer, profesor, candi-dat în ştiinţe (dr.), con-ducător în minister şi înorganizaţiile economiceinternaţionale).

2. Agricultura şi viticultura în zonelemontane sunt în maresuferinţăDacă în zonele de şes s-aumai făcut programe, iar des-pre irigaţii nu mai pomeneştenimeni nimic, zona montanăeste total uitată. Prin legeaadministraţiei locale adopta-tă de comunişti în anul 1965,s-a prevăzut ca toate sateledin apropierea oraşelor înArdeal, Hunedoara şi în altepărţi să fie declarate oraş(sau suburbii ale oraşelor)(ex. Valea Jiului, Brad). Înconsecinţă, astăzi, ţăraniimomârlani plătesc impoziteduble fiindcă sunt la oraş şinu beneficiază nici de fon-duri europene pentru dezvol-tare rurală. Primarii şi consi-lierii orăşeni nu se pricep şinici nu-i interesează proble-mele satelor subordonate.Un talmeş balmeş -nici sat,nici oraş. Mornârlanii suntparia oraşelor. Au fost sesi-zate toate forurile legalepentru schimbare, fără efect.După anul 1989, ţăranii mor-narlani au înmulţit şeptelulde vite. Munţii sunt plini deoi, iar asta se datorează şiajutorului de la APIA. Munţiiaparţin primăriilor orăşeneşti.Astfel, la stabilirea licitaţiilorpentru păşune, o parte dinbanii APIA parţial, ajung înbuzunarele unor primari saufuncţionari locali. Fructeledin pomii roditori se usucă şicad în pârg . O boală necu-noscută şi netratată de fito-patologie. În sate nu existănici un abator, nici fabrici delapte, nici fabrici pentru fruc-tele de pădure şi nici cele

care să valorifice pielea şilâna oilor. Se trăieşte ca petimpul Austro-Ungarei. Astaeste o problemă pe care aşdori să o pun în atenţia nou-lui ministru al agriculturii.

3. Situaţia păduriloreste catastrofalăPoliticienii au devalizat-ocomplet. Din cele câtevazeci de milioane de hectarede pădure au mai ramasacum doar 6,9 mil. hectare.Zilnic, dispar sute de hectarede pădure. Situaţia opririidevalizării fondului forestiera fost discutată de mai multeori la Guvern sau Parlament,fără nici un rezultat. Toţiminiştrii mediului au fostimplicaţi în devalizarea fon-dului forestier (cu excepţiaparţială a ministrului AttilaKorodi). Firma austriacăSCHVWINHOFFER , cu aju-torul ROMSILVA a devalizatparcul naţional Retezat(revista AS nr. 1193/2015).Această firmă foloseştemetode de calcul al volumu-lui diferite de standardeleeuropene, ceea ce le estefavorabil. În prezent se radCodrii Vlăsiei. Zilnic, înamiaza mare, se taiePădurea Snagovului. Intrebare: Ce fac ROMSILVAşi Ministerul Mediului? Sefac că nu văd? (EvenimentulZilei, 4.01.2016). Aşteptămpoziţia noului Ministru alMediului. Recent, UE a aver-tizat România să opreascătăierile de pădure, dar ascul-tă cineva? Singura soluţie este interzi-cerea tăierilor de păduretimp de 10 ani pentru reface-rea parţială a fondului fore-stier (ex. Muntenegru).

Firma SCHVWEINHOFFERsă taie pădurile din Austriadacă-i permite cineva.

4. Absorbţia fondurilor europeneUn domeniu foarte sensibilce a atras mulţi politicieni cuinterese şi surse de câştig.De ani de zile, aceştia spuncă absorbţia fondurilor creş-te, dar practic rămâne pe locla 60-70%.Aceiaşi funcţionari, la schim-bările de guvern, se menţinsau se mută probabil de peun post pe altul de la minis-terul mediului la ministerulfondurilor europene şiinvers. Salarii mari, fără răs-punderi. Ar trebui ca salari-zarea să ţină seama de con-tractele aprobate şi de gra-dul de absorbţie al fonduriloreuropene. Ar fi oportun canoul ministru al fonduriloreuropene să cunoască maibine ce fac şi cum acţionea-ză subordonaţii în acestdomeniu (şi dacă se practicăsistemul de cotizaţii-ciubuc),cum sprijină realizarea pro-gramelor speciale tipPOZDU. Ar fi necesară osimplificare a birocraţiei înacest domeniu. Să învăţămde la polonezi. Ar fi bineveni-tă o infuzie de cadre tinereşcolite în ţară sau pestehotare, tineri neafiliaţi politic. Ar fi oportună şi o verificarede către Corpul de control alGuvernului a situaţiei înacest domeniu şi luareamăsurilor necesare. O prac-tică bolnăvicioasă, neprofe-sionistă şi iresponsabilă estefolosită la utilizarea fonduri-lor europene primite pentruanumite sectoare. Fondurileneconsumate în fiecare an

trebuie returnate şi aplicatesancţiunile de rigoare.Numai în acest an, PrimăriaBucureşti pierde 132 mil.euro şi peste 800 mil. eurola capitolul dezvoltare rurală,din cauza slabei preocupăripentru realizarea lor.

5. Pensiile speciale. Osfidare, un războideliberat declarat deparlamentari la adre-sa poporului român.Cu ocazia discutării şi apro-bării bugetului pe anul 2016,aleşii poporului au introduspe uşa din dos în ordinea dezi, atribuirea pensiilor spe-ciale pentru parlamentari şiprimari. Se pune întrebareade ce trebuie pensii specia-le. Care este baza de calcul,din ce se plătesc, ce fac par-lamentarii şi primarii în plusfaţă de agricultori, maiştri,ingineri, învăţători, profesorietc. De ce-i trebuie unuipensionar, indiferent de ce afost el în viaţă, o pensie maimare de 5-6 mii lei pe lună,care este arhisuficientă pen-tru bătrâneţe, asistenţămedicală, tratament, hranăşi staţiuni balneare. O pen-sie peste această medie este imorală şi sfidătoarefaţă de standardul de viaţăal acestui popor. Aceastăpractică de atribuire aventu-ristă a unor pensii deosebite,fără fundament, nu ţineseama de baza de calcul.Până în anul 1989, nivelulpensiei se calcula ţinândseama de perioada de activi-tate, nivelul veniturilor şi coti-zaţia respectivă, principiulrespectat şi în alte ţări. Deunde se plătesc banii aces-

tor pensii speciale? Dinîmprumuturi externe, obli-gând generaţiile viitoare săsuporte aceste împrumuturi,sau din restrângerea altoractivităţi stricte în România?Se simte necesitatea urgen-tă a unei noi legi a pensii-lor,unitară pentru toate cate-goriile de salariaţi şi lucrătorişi a existenţei unor case depensii unitare pentru toatălumea. Nu aşa cum este înprezent- case de pensii spe-ciale pentru militari, MAI etc.Ar mai fi necesară şi desfiin-ţarea privilegiilor nejustificatede calcul a unor pensii exa-gerate pentru procurori,judecători, MAI, care nu aunicio bază legală. Este bine-venită hotărârea Guvernuluide a stopa pensiile specialehotărâte de Parlament şi tri-miterea aeestor documentela CCR, care va da un ade-vărat examen de maturitateşi patriotism. Dacă se vareuşi stoparea acestui flagelimoral ar fi o victorie deprestigiu a Guvernului tehno-crat. Domnule Prim Ministru,vă susţinem din toată inimaîn acţiunea dumneavoastrăsalvatoare pentru România,altfel va fi nevoie iar să ieşimîn stradă sau să facem onouă revoluţie. Lumea esteîngrijorată de ceea ce se vaîntâmpla. Doresc ca perioa-da tehnocrată a Guvernuluisă se prelungească cu încă2-3 ani să putem deveni şinoi tehnocraţi şi să salvămRomânia.

Cu respect, succese şi La Mulţi Ani 2016!

Un hunedorean momârlan, din Valea

Jiului, Ion RAnţă

Gazeta de Dimineață

Scrisoare deschisăJoi, 21 ianuarie 2016

Primim la redacție

Scrisoare deschisă adresată domnului DacianCioloș - prim-ministru tehnocrat al României (II)

Scandalul maxi – taxiu-rilor din Petrila care s-au retras de pe traseudin cauza concurenţeineloiale şi, mai grav, ile-gale pe care o fac uneletaxiuri autorizate dePrimăria Petrila – carecirculă, la rândul lor, înregim de taxi, atingedimensiuni nebănuite.Implicaţiile afacerii care se dovedeş-te prosperă, din moment ce doar peraza Petrilei sunt aprobate 90 deautorizaţii de taxi, ajunge direct însediul administraţiei publice locale.Gabriel Lungu, secretar de stat înMinisterul Muncii, a scris pe paginasa de Facebook culisele acestuiscandal fără precedent în transportullocal de persoane din Valea Jiului. “Un jurist al Primariei Petrila din

judetul Hunedoara este, zic unii,administratorul unei firme de taxiurice deţin monopolul pe raza localită-ţii. Din această cauză nu merg nicimaşinile maxi-taxi”, scrie GabrielLungu cu subiect şi predicat. Şi cecredeţi? Primarul oraşului, IlePăducel, ştie despre acest subiect,însă a precizat că juristul respectiv arenunţat la funcţia de administratoral firmei de taxi în momentul în cares-a angajat la primărie. „Eu ştiu că juristul primăriei a fostadministrator al unei societăţi detaxi, care avea 3 sau 4 maşini. Decând lucrează la primărie, eu ştiu cănu mai este administrator. Nu ştiudacă mai are societatea sau dacămai funcţionează. Este vorba despreStroe Daniel”, ne-a declarat primarulIlie Păducel.Între timp, taximetriştii incriminaţi căcirculă ilegal în regim de taxi şi furădin staţii clienţii maxi-taxiurilor, fărăca autorităţile competente să intervi-nă şi să rezolve problema, şi-au

intrat în pâine din plin. De luni, decând maxi – taxiurile au fost retrasede pe traseu de ZMK, firma care acâştigat licenţa licitată de ConsiliulJudeţean Hunedoara, taxiurile factransport public local şi asta cu apro-barea primăriei şi sub supraveghe-rea poliţiei locale. Pentru elevii carefac naveta, de miercuri edilii au asi-gurat transportul cu cele două micro-buze şcolare din dotare, atât la dus,cât şi la întors, a precizat primarulIlie Păducel.

Reamintim că, de luni, ZMK şi-adepus licenţa pentru traseul Petrila –Petroşani, decizia fiind luată, în prin-cipal, din cauza taximetriştilor autori-zaţi în număr foarte mare, care cir-culă, în multe cazuri, ilegal în regimde maxi-taxi şi le fură clienţii din sta-ţii. Reprezentanţii firmei au precizatcă, indiferent de sancţiunile aplicate,nu se mai întorc niciodată pe acesttraseu.

Carmen COSMAN- PREDA

"Astăzi, spațiul Schengen este înpericol, iar colapsul lui înseamnăcolapsul Uniunii. Președinția olande-ză își preia mandatul într-o perioadăcaracterizată de provocări fără pre-cedent pentru UE. Cea mai impor-tantă prioritate a acesteia, aborda-rea integrată a problemei migrației șia securității internaționale, estecorect stabilită, dar nu reflectăîndeajuns caracterul urgent al măsu-rilor necesare. Avem nevoie de maimultă ambiție", consideră deputatuleuropean.

Trebuie admis eșecul în tratarea crizeirefugiațilorÎn opinia sa, UE trebuie să admităeșecul pe care l-a înregistrat în tra-tarea crizei refugiaților, nereușind săformuleze un răspuns comun euro-pean în această chestiune."Trebuie să spunem răspicat: nu toțimigranții care vin în Europa pot sărămână în Europa. Avem nevoie de o regulă clară pentru a distinge între refugiați și

migranții economici. Avem datoriamorală să oferim protecțierefugiaților din Siria, dar trebuie săidentificăm migranții economici caretrebuie îndrumați înapoi spre țărilelor de origine. Mecanismul Dublin trebuie revizuitde urgență pe baza propunerii CEașteptată pentru luna martie. Estenevoie de o reformă radicală aFrontex, care să ducă la protejareaeficientă a granițelor externe ale UE.Astfel, salvând spațiul de liberămișcare, împiedicăm dezintegrareaUniunii noastre", a mai arătatWinkler în declarația sa. Declarația deputatului european alUDMR vine pe fondul îngrijorărilorexprimate de liderii UE referitoare lapericolul destrămării spațiului deliberă circulație sub presiunea măsurilor luate de mai multe statemembre sub presiunea valurilor demigranți, dar și a recentei decizii aautorităților de la Viena de a suspen-da temporar Acordul Schengen.

Amarildo SZEKELY

11

Joi, 21 ianuarie 2016Actualitate

Gazeta de Dimineață

“Tentaculele” afacerilor cu taximetre ajung până înPrimăria Petrila

“Președinția olandeză a UE trebuie să dovedească maimultă ambiție în criza migrației”

Președinția olandeză a UE are un rol crucial înarmonizarea pozițiilor statelor membre în proble-ma refugiaților, scopul primordial fiind salvgarda-rea spațiului Schengen, a afirmat deputatul euro-pean din partea UDMR Hunedoara, Iuliu Winkler, îndeclarația scrisă pe care a transmis-o plenuluiParlamentului European în cadrul dezbaterilor demiercuri, prilejuite de preluarea de către Olanda aPreședinției UE pentru următoarele 6 luni.

Iuliu Winkler:

Inspectorii de muncă atragatenția că angajatorii suntobligaţi să distribuie ceaifierbinte şi să acorde pauzepentru refacerea capacităţiide termoreglare angajaţilorcare sunt expuși la tempe-raturi extreme. în caz con-trar angajatorii riscă să fiesancţionaţi cu amenzi cu -prinse între 1.500 şi 2.500de lei.Potrivit Inspecției Muncii,angajatorii că au obligaţialegală să distribuie ceai fier-binte angajaţilor carelucrează expuşi la tempera-

turi extreme, când termo-metrul scade sub minus 20de grade sau în condiţii devânt, care pot fi corelate cuaceste valori. Totodată,aceştia trebuie să acordepauze pentru refacereacapacităţii de termoreglareîn spaţii fixe sau mobile cumicroclimat corespunzătorşi să le asigure echipamentindividual de protecţie.În caz de nerespectare aprevederilor legale prevăzu-te de Ordonanţa de Ur gen -ţă 99/2000 privind măsurilecare pot fi aplicate în

perioa dele cu temperaturiextre me pentru protecţiapersoanelor încadrate în

muncă, sancţiunile pot fiamenzi de la 1.500 la 2.500lei sau chiar sistarea activi-

tăţii companiei până laremedierea deficienţelorconstatate.

Direcţiile de SănătatePublică vor primi de săptămâna viitoare peste107.000 doze de vaccinhexavalent pentru imunizarea copiilor.Reprezentanții MinisteruluiSănătății anunță că astfel,de săptămâna viitoare va fireluată imunizarea copiilorcu vaccinul hexavalent, încadrul Programului Naţionalde Imunizare. ”În urma discuţiilor cureprezentanţii Ministerului

Sănătăţii, distribuitorul ainformat ca a rezolvat pro-blema distribuirii vaccinuluihexavalent, iar săptămânaviitoare va asigura un nece-sar de 107.300 de doze,care vor ajunge la direcţiilede sănătate publică pentrua fi distribuite cabinetelormedicale în vederea conti-nuării procesului de imuni-zare", se arată într-uncomunicat al MinisteruluiSănătății. Potrivit acorduluicadru existent, până la fine-

le acestui an producătorultrebuie să mai pună la dis-poziţia ministerului încă500.000 de doze de vaccin.Vaccinul hexavalent va fiutilizat pentru copiii nevac-cinaţi până acum, cât şipentru vaccinarea de rutină,a nou-născuţilor. Vaccinul hexavalent esteutilizat contra difteriei, tetanosului, tusei convulsive, haemophilus,hepatitei B şi poliomielitei.Acest vaccin se adminis-

trează gratuit în calendarulnaţional de imunizare alMinisterului Sănătății.Potrivit Ministerul Sănătăţiidisfuncţionalităţile înregis-trate la livrarea vaccinului

nu s-au înregistrat numai înRomânia, acestea fiind fato-rate de imposibilitatea pro-ducătorului de a produce silivra acest produs în timputil. (Mihaela MIHAI)

12

Gazeta de DimineațăJoi, 21 ianuarie 2016

Bunuri în valoare de 50.000 lei provenind dininfracțiuni de furt au fost ridicate de poliţiştiihunedoreni de la locuinţele unor persoane cefăceau parte din anturajul unor suspecţi arestaţide autorităţile franceze.Perchezițiile au avut loc în cursul zilei de marțipe raza localităţilor Hunedoara (4), Deva (1) şiCălan (1), la locuinţele unor persoane din antu-rajul membrilor unei grupări infracţionale spe-cializate în infracţiuni de furt. Potrivit polițiștilor, acțiunea a vizat și identifica-

rea şi recuperarea mai multor bunuri provenitedin infracţiuni de furt comise de membrii uneigrupări formate din trei cetăţeni români (unhunedorean în vârstă de 44 de ani şi doi vaslu-ieni) care au acţionat pe teritoriul Franţei şi careau fost arestaţi preventiv de către autorităţilefranceze. În urma percheziţiilor au fostdescoperite şi indisponibilizate bunuri în valoarede aproximativ 50.000 lei, constând în aparatu-

ră electronică (telefoane mobile, laptop-uri, uni-tăţi de calculator, aparate TV, foto, GPS etc.),scule şi unelte electromecanice, despre careexistă date că provin din activităţile infracţionaleale membrilor grupării. ”Potrivit probatoriului, furturile au fost comise înperioada iunie 2014- februarie 2015, suspecţiivizând în special sustragerea de aparaturăelectronică şi electrocasnică din societăţicomerciale de pe raza mai multor localităţi dinzona de nord a Franţei, prejudiciul total cauzatfiind estimat la peste 100.000 euro”, spune pur-tătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, BogdanNițu.Acțiunea a venit ca urmare a unei cereri deasistenţă judiciară internaţională solicitatăParchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoarade autorităţile judiciare din Franţa, fiind coordo-nată de către un procuror din cadrul Parchetuluide pe lângă Judecătoria Hunedoara. Polițiștii

hunedoreni au beneficiat și de sprijinul repre-zentanţilor jandarmeriei franceze, al ofiţeruluide legătură al jandarmeriei franceze de laAmbasada Franţei şi al unui interpret asiguratde autorităţile franceze.

Mihaela MIHAI

Angajatorii riscă amenzi în perioadele geroase

Imunizarea copiilor cu vaccinul hexavalent, reluată săptămâna viitoare

Bunuri de 50 mii lei descoperite la hunedoreni ce făceau parte dinanturajul unor suspecți arestați de francezi

ȘtiriAngajatorii riscă amenzi de până la2.500 de lei pentru neprotejarea lucrătorilor expuşi la temperaturiextreme.

Gazeta de Dimineață

13

Un om de afaceridin Petroșanireprezintăopțiunea PNL pen-tru alegerile loca-le din vara acestuian. Adrian Rus afost nominalizat,miercuri, deorganizația localăa PNL ca și candi-dat pentruPrimăriaPetroșani, votul dela Petroșaniurmând a fi vali-dat în ședința desăptămâna viitoa-re a ComitetuluiJudețean Executival PNL Hunedoara.Ședința de miercuri de la

PNL Petroșani a rezolvatnecunoscuta legată de can-didatul acestei formațiunipentru Primăria Petroșani.Adrian Rus, om de afaceri,fost consilier local din partePDL pentru o perioadă,este cel propus de liberaliipetroșăneni și a primit,potrivit informațiilor GDD,chiar și votul lui ValeriuButulescu, care ar fi aspiratși el la primărie.Adrian Rus spune că avenit timpul ca la Petroșanisă se facă un alt fel de poli-tică, în interesul cetățenilor.”Este o perioadă în caretrebuie să muncim și trebu-ie să demonstrăm că sun-tem capabili să facem oschimbare și să facem cevapentru localitatea în caretrăim. Vreau să facem poli-tică pentru oameni, pentrucetățeni și nu pentru noi,asta este prioritatea mea.Ca obiectiv trebuie sădemonstrăm, ca organizațiePNL, că putem ajunge în

cel mai înalt punct posibil”,a declarat, miercuri, pentruGazeta de Dimineață,Adrian Rus.Acesta a precizat că în ulti-mii 20 de ani a demonstratde ce este capabil, afir-mând că vrea profesiona-lism și transparență, maiales că nu a derulat și nicinu are de gând să derulezeafaceri cu statul.”Am demonstrat în decursula 20 de ani ce pot să fac șică sunt capabil să potadministra mai multelucruri, chiar și un orașdacă e nevoie. Cred că princeea ce am demonstrat de-a lungul timpului am reușitsă conving oamenii căreprezint o variantă bunăpentru ei, pentruadministrația locală, pentruorașul nostru. Ceea cedoresc și ceea ce mi-ampropus este un alt fel depolitică. Vreau profesiona-lism și transparență. Nu amavut niciodată afaceri cu

statul. Nu m-au interesat șinu mă vor interesa”, a maispus Adrian Rus.Liberalii petroșăneni se vorpune pe treabă imediat cecandidatura lui Adrian Rusva fi validată de foruljudețean. Adică săptămânaviitoare.Adrian Rus, om de afaceridin Petroșani, a mai coche-tat o perioadă cu politica, înperioada 2008-2012 fiindchiar consilier local din par-tea PDL. La acest moment

este președintele ConsiliuluiConsultativ Economic de lanivelul municipiuluiPetroșani.CCE este o structură parti-cipativă, nejuridică și devoluntariat, a mediului deafaceri privat, academic,din care fac parte șireprezentanți ai ConsiliuluiLocal Petroșani. Înființareaacestui consiliu a fost apro-bată prin hotărâre aConsiliului Local Petroșani.

Mihaela MIHAI

Primarul Petrilei, Ilie Păducel, areuşit să stabilească un nedoritrecord. L-a întrecut ca număr devoturi pe mult mai celebrul TeodorMeleşcanu. Nu în vreun sondajelectoral, ci la Premiile RomâniaCurată pentru anul 2015.Ilie Păducel a fost nominalizat la categoria„Traseistul anului” într-o companie selectă.Contracandidaţii lui la câştigarea acestei grupesunt - după cum notează reprezentanţii Alianţeipentru o Românie Curată - Marian Petrache -PNL, pentru că a brevetat traseismul ca rezolva-re a tensiunilor dintre fostul PSD și fostul PNL,prin recrutarea unui candidat neutru din PSD, înnumele „liniștii de care avem nevoie”, CosminMirișan, din Timișoara, fost PC, fost PNL, pentruviteza cu care a profitat de pe urma tragediei dinColectiv, făcând… Partidul Colectiv, ca atarereușind performanța de a rămâne într-un PC,Teodor Meleșcanu - fost PCR, FDSN, PDSR,ApR, PNL, recuperat acum de ALDE, pentruservicii de securitate care nu au culoare politicăşi Tudor Barbu - PNL, ex PPDD, ex PC, pentru

a fi înțeles subtila distincție între a schimba treipartide și a obține trei candidaturi. Ilie Păducel aajuns să fie nominalizat la categoria „Traseistulanului” pentru că a fost activist PCR și primarPCR, fost PDL, PDSR (și PSD), iar PDL și apoiiar PSD, pentru a se întoarce acum la PNL, darşi „mare susținător și ștampilator al microhidro-centralelor care distrug râurile din MunțiiȘureanu, pentru ”succesul” cu care își apărăscaunul sub orice flamură, încă de pe vremealui Ceaușescu”. De necrezul, dar până acumPăducel este pe primul loc ca număr de voturi,reuşind să-l surcleseze, e drept, „la mustaţă”,chiar şi pe Meleşcanu.Anul 2015 a fost unul extrem de bogat pentru

activitatea politică, dar mai ales civică înRomânia, motiv pentru care, și nominalizărilefinale la Premiile România Curată 2015 sunt maimulte decât în anii precedenți, spun cei de laAlianţa pentru o Românie Curată. „Cine aschimbat cele mai multe partide politice în2015? Cine a reușit să supraviețuiască în politi-că în ciuda gafelor și a acțiunilor lor care austârnit iritare publică? Cine a avut cele maiproaste și/sau controversate inițiative legislati-ve? Cine sunt intelectualii care și-au contorsio-nat logica și șira spinării pentru a obține diferitebeneficii? Care sunt magistrații, instituțiile publi-ce dar și grupurile și cetățenii care s-auevidențiat în mod pozitiv prin faptelor lor în2015?”, spun reprezentanţii Alianţei pentru oRomânie Curată, care au şi organzat PremiileRomânia Curată 2015.Alianţa pentru o Românie Curată (ARC) este omişcare civică deschisă oricui, persoane sauorganizaţii, ONG-uri, sindicate, firme, instituţii,care promovează principiile bunei guvernări şi edispus să investească muncă voluntară sausprijin pentru voluntari care promovează aceas-tă idee.

Carmen CosMAN-PReDA

Adrian Rus, candidatul PNL pentru Primăria Petroșani

Joi, 21 ianuarie 2016Politic

De necrezut: Ilie Păducel, mai tare în voturi decâtTeodor Meleşcanu, la Premiile România Curată

După șocul produs, săp-tămâna trecută, dedemisia antrenoruluiprincipal Adrian Iencsi,lucrurile au reintrat înnormalitate la FCHunedoara.

În formulă completă...Din această săptămână, FCHunedoara, echipă care a terminatturul seriei a IV-a a Ligii a III-a defotbal pe locul al șaselea, la 11puncte de lider, a reluat, într-adevăr,pregătirea returului. Conducereaadministrativă a clubului a numitnoua bancă tehnică, care se ocupă,acum, în formulă completă, de echi-pă. Spunem formulă completă deoa-rece actualul principal, Mircea Alicjunior, fostul secund al lui VictorRoșca și Adrian Iencsi în tur, a parti-cipat, timp de câteva zile, la un cursde perfecționare al antrenorilor,organizat de Federația Română de

Fotbal, și abia ce a revenit laHunedoara. Staff-ul tehnic îi maicuprinde pe Raul Spătaru, casecund, acesta fiind promovat de laCentrul de copii și juniori, și pe IlieAnton, cel care își păstrează postulde antrenor al portarilor.

Schimbări în programÎn privința lotului de jucători, acestaa rămas aproape identic cu cel dintur. Astfel, la capitolul veniri trebuiemenționat că s-a reușit legitimareavalorosului mijlocaș Robert Cristian,care și-a încheiat socotelile cu echi-pa de ligă secundă Metalul Reșița șia semnat cu FC Hunedoara din pos-tură de jucător liber de contract. Laplecări este notată tot una, cea aportarului Raț, între jucător și clubgăsindu-se o soluție amiabilă deîncetare a raporturilor contractuale.Conducerea administrativă a celorde la FC Hunedoara nu excludevarianta unor alte plecări, în cazul încare sunt jucători care doresc acestlucru, dar are în vizor, pe lângă pro-movarea la echipa mare a unor tineri

fotbaliști din propria pepinieră, șieventuale transferuri de alți jucătoriliber de contract. Față de planulinițial de pregătire a mai intervenit omodificare, în sensul că echipa, deșinu va face pregătire montană, vaintra într-un cantonament centralizat,la Hunedoara, pentru câteva zile,începând cu data de 27 ianuarie. Deasemenea, și în programul jocuriloramicale au apărut câteva modificări,de dată și locație, acesta fiind urmă-torul: în 23 ianuarie, acasă, cuFrontiera Curtici, în 30 ianuarie,

acasă, cu Cetate Deva, în 6 februa-rie, acasă, cu Măgura Cisnădie, în10 februarie în deplasare cu MăguraCisnădie, în 13 februarie în deplasa-re cu Millenium Giarmata, în 17februarie, acasă, cu MetalurgistulCugir, în 20 februarie, în deplasare,cu Industria Galda și în 27 februarie,acasă, cu Industria Galda. Și în acest program mai pot apăreamodificări de ultim moment, dar nueste exclus să se mai stabileascăîncă minim două partide amicale.

Amarildo SZEKELY

Returul Diviziei A de handbal femi-nin, al doilea eșalon valoric al țării,în care evoluează și CSM CetateDevatrans Deva, a început cu unsucces scontat al hunedorencelor,dar finanțatorul echipei, MarianMuntean, nu este total mulțumit dejocul prestat.

A scârțâit apărareaÎn prima etapă a returului seriei B aDiviziei A de handbal feminin, CSMCetate Devatrans a învins, fără pro-bleme, în deplasare, pe NaționalBrașov. Fetele pregătite de AdrianPalko s-au impus cu 37 - 22 (18-7),dar Marian Muntean, finanțatorulechipei, are unele nemulțumiri. "În prima repriză am jucat cu șaptelede bază, iar jocul a fost luat în seriosde fete. Atacul a fost eficient, noiînscriind aproape la fiecare fază, iarapărarea a funcționat foarte bine,primind doar șapte goluri. În reprizaa doua am introdus și celelalte com-ponente ale lotului, fete tinere, de18-19 ani. Dacă pe atac am mersbine, m-a nemulțumit foarte multfaza defensivă, când am primit mai

mult de dublul golurilor încasate înprima repriză. Așa ceva este inadmi-sibil pentru noi, care avem obiectivrepromovarea în prima ligă. DacăBrașovul, o echipă fără mariveleități, ne-a dat atâtea, atunci ceva fi cu Bistrița, singura formație cupretenții din serie, cu care ne batemla promovarea directă? Sper caaceste fete să înțeleagă că avem unobiectiv de îndeplinit. Dacă nuînțeleg acest lucru, atunci schimbămfoaia", a declarat Marian Muntean.

Partea plină a paharuluiTotuși, Marian Muntean a subliniatcă, per total, nu se poate declarachiar foarte nemulțumit, pentru căeste primul meci pe care îl joacăfetele după vreo două luni de pauză,în vacanța dintre tur și retur deven-cele neevoluând nici măcar într-osingură partidă amicală. Pentrumeciul din etapa a doua a returului,pe care CSM Cetate Deva îl va dis-puta sâmbătă, de la ora 18.00, laHațeg, în compania penultimei cla-sate, CSU Oradea, nu se pune pro-blema învingătoarei, ci doar cea a

diferenței de scor. CSM Bistrița,adversara directă a Devei la promo-vare, are, la rândul său, un mecifoarte ușor pe teren propriu, în com-pania ultimei clasate, ACSAV Arad șinu are cum să rateze victoria, iarduelul de la distanță dintre cele douăadversare va continua, cel mai pro-babil, până în penultima etapă, cândva avea loc meciul dintre cele douăformații.

Programul le avantajeazărelativ pe fetele noastreÎn tur, pe teren propriu, Bistrița acâștigat cu 31 - 28, și, astfel are treipuncte în plus în clasament în fațaDevei. Pentru a promova direct,Deva va trebui să acumuleze maimulte puncte decât Bistriţa, deşi estegreu de crezut că echipa din nordulArdealului va fi învinsă de altcinevaîn afară de Cetate Devatrans. În cazde egalitate de puncte, pentru pro-movare, Deva are nevoie de o victo-rie cu 31-23 şi un golaveraj mai bun.Tot de golaveraj mai bun, sau celpuţin egal, au nevoie devencele şi

pentru o victorie cu 30-22, 29 – 21 şiaşa mai departe, mergându-se peprincipiul golurilor mai multe marcateîn deplasare. Dacă Deva, la egalita-te de puncte, învinge la nouă golurisau mai mult în retur, are promova-rea asigurată. Echipele clasate pelocurile doi şi trei din Divizia A, pre-cum şi locurile 11 şi 12 din LigaNaţională, vor fi împărţite în douăgrupe de trei echipe, ca şi sezonultrecut, iar câştigătoarele vor promo-va sau îşi vor menţine locul în primuleşalon valoric al handbalului femininromânesc. Dacă ne uităm pe progra-mul returului, CSM Cetate Devatranspare a avea un ușor avantaj în fațarivalelor din nordul Ardealului. Astfel,pe lângă avantajul meciului directacasă, Deva va juca, tot pe terenpropriu, și cu cele două formații careluptă pentru poziția a treia, califican-tă în play-off, respectiv CSM Slatinași SCM Pitești, Bistrița urmând ajuca aceste partide în deplasare.

Amarildo SZEKELY

14 SportGazeta de Dimineață

Joi, 21 ianuarie 2016

Fotbal

FC Hunedoara a început, într-adevăr,pregătirea returului

Handbal

Marian Muntean este mulțumit, parțial, de evoluția fetelor de la CSM Cetate Devatrans„

Premierea celor maibuni sportivi hunedoreni din 2015 vaavea loc în săptămânaviitoare, în cadrul uneigale organizate, miercuri, de DirecțiaJudețeană pentruTineret și SportHunedoara. Vor fi douăcategorii de premii,sporturi olimpice șisporturi neolimpice,pentru alcătuirea clasamentelor fiindluate în consideraredoar rezultatele omologate de MinisterulTineretului și Sportului.Cel mai bun sportiv hunedorean din2015 la categoria sporturilor olimpiceeste atleta Florentina Marincu. Elevalui Nicolae Alexe, junioară legitimatăla CNS Cetate Deva este medaliatăcu bronz la săritura în lungime laCAMPIONATUL EUROPEAN DEATLETISM dedicat Seniorilor ce aavut loc anul trecut la Praga. TotFlorentina Marincu este campioanăeuropeană la lungime și medaliatăcu bronz la triplusalt la CampionatulEuropean de Atletism din Suedia,medaliată cu aur la lungime laJocurile Balcanice/Indoor/Seniori,Istanbul, medaliată cu aur la lungimela Jocurile Balcanice destinate

seniorilor ce au avut loc la Pitești.Tot în dreptul atletei devene seregăsește și medalia de aur la lun-gime la Jocurile Balcanice de organ-ziate la Piteşti 04- 05.07.2015,Marincu fiind și dublă campioanănațională de seniori la lungime șiviteză 60m/Indoor, triplă campioanănațională de juniori la lungime și60m/indoor şi lungime/outdoor, fiindtotodată și vicecampioană naționalăde seniori la lungime/Outdoor. Pe locul al doilea s-a clasat gimnas-ta de la CNS Cetate Deva, AndreeaMunteanu care este campioanăeuropeană la bârnă la CampionatulEuropean Individual de Gimnasticăde la Montpellier, aur la bârnă șiargint la sol la Cupa Mondială de laCottbus.Pe poziția a treia s-a clasat boxerulPetre Cosmin Gărleanu de la CSSHunedoara, care anul trecut a deve-nit campion mondial de juniori încadrul competiției de la SanktPetersburg, și vicecampion euro-

pean în urma campionatului dinUcraina, fiind totodată campionnațional de juniori. La sporturi neolimpice, cel mai bunsportiv hunedorean este AnamariaGherghel din Lupeni. Legitimată laComexim R Lupeni, secția de fotbaltenis, Anamaria Gherghel este cvin-tuplă campioană europeană la sim-plu, dublu, triplu, dublu mixt şi triplumixt, și triplă campioană națională lasimplu, dublu şi triplu. Pe poziția a doua este o altă sporti-vă din Valea Jiului, Mariana Lica, dela secția de fotbal-tenis a clubuluiComexim R Lupeni, aceasta fiind tri-plă campioană europeană la tripluseniori, dublu mixt și triplu mixt tine-ret, dublă campioană națională deseniori la dublu și triplu și dublăcampioană națională de juniori ladublu și triplu.Locul al treilea este ocupat de AndraKovaci de la CS CRISTAL Hațeg,Taekwon-do ITF, aceasta deveninddublă campioană mondială la tehnici

speciale cu echipa și spargeri forţă,la Campionatul Mondial de Taekwon-DO ITF, Jesolo, ITALIA.

Mihaela MIHAI

15EvenimentGazeta de dimineață

Potrivit procurorilor hunedo-reni, primele informații aratăcă femeile prezintă lovituriputernice în zona capului,care au condus cel mai pro-babil la moartea celor douăfemei.Anchetatorii susțin că o veci-nă este cea care a descope-rit scena macabră, cele două

femei fiind găsite moarte,dezbrăcate, în proprialocuință. Cele două surori,cunoscute cu afecțiuni medi-cale, aveau ambele în jur de70 de ani.Moartea a fost una violentă,pe trupurile celor două victime găsindu-se urme deviolență.

Procurorul de caz lucreazăla întocmirea unui cerc desuspecți”, a spus, miercuri,Mirela Negruțiu, purtătorulde cuvânt al Parchetului depe lângă TribunalulHunedoara.Potrivit anchetatorilor, rezultatele necropsiei vorarăta exact cauzele care au

condus la moartea celordouă femei.Cert este însă faptul că victimele prezentau lovituriputernice în zona capului, iar

autorul nu a fost încă descoperit.

Mihaela MIHAI Foto: Adevărul.ro

Joi, 21 ianuarie 2016

Trupurile neînsuflețite a două femei au fost descoperite, miercuridimineață, pe raza comunei Sântămărie Orlea, satul Balomir.Cadavrele prezintă multiple leziuni, astfel că se conturează ipoteza unei crime.

Cadavrele a două femei, descoperite în localitateahunedoreană Balomir

Florentina Marincu și Anamaria Gherghel, cei mai bunisportivi hunedoreni la sporturi olimplice și neolimpice

16

Joi, 21 ianuarie 2016 ActualitateGazeta de Dimineață

Gerul se instalează, până laînceputul săptămânii viitoare, în cea mai mareparte a țării, excepție făcândjudețele din vestul țării.Județul Hunedoara, ca maitot teritoriul României seaflă, începând de joi, sub oatenționare meteorologicăde frig și ger, mai ales noaptea și dimineața.Potrivit unei atenționări meteo, înzilele de 21, 22, 23, 24 și 25ianuarie vremea va fi deosebit derece, mai multe județe aflându-sesub incidența unui cod galben deger.”În intervalul menţionat, valul defrig va persista, astfel că vremeava fi deosebit de rece, geroasănoaptea şi dimineaţa în cea maimare parte a ţării. Temperaturileminime se vor situa frecvent între

-20 şi -15 grade, iar izolat vorcoborî şi până la -28...-25 degrade, în timp ce maximele termi-ce, preponderent negative, pe ariirestrânse, nu vor depăşi -10grade”, se arată în atenționareameteorologică.Meteorologii spun că, în cursulnopţii de joi spre vineri (21-22ianuarie) şi pe parcursul zilei devineri, 22 ianuarie, temporar vân-tul va avea unele intensificări înMoldova şi în zona de munte.

Mihaela MIHAI

Centrul comercial de pe vechea platformă aUMIROM rămâne la stadiul de proiect

Județul Hunedoara, sub codgalben de ger

Coborârea cu sania l-a costat200 de lei

Un turist care a încălcatnormele din stațiuneamontană Straja a fostamendat de jandarmiimontani. Bărbatul acoborât cu sania pe opârtie de schi și a refuzatsă se legitimeze.

”Jandarmii montani din cadrul Postului Straja au observat o persoană carecobora cu sania pe pârtia de schi „Platoul Soarelui” din staţiune, punândîn pericol schiorii. La interpelarea jandarmilor, barbatul a refuzat să-şidecline identitatea şi părea că nu conştientiează posibilele urmări ce potdecurge din faptele sale, manifestând o atitudine de negare a dispoziţiilornormative referitoare la practicarea sporturilor de iarnă în condiţii de depli-nă siguranţă”, se arată într-un comunicat al IJJ Hunedoara.Turistul din Drobeta Turnu Severin a fost amendat cu suma de 200 de lei.Potrivit jandarmilor montani, turiștilor le este interzis să coboare pe pârtiilede schi utilizând sănii, dispozitive improvizate sau alte materiale.

Mihaela MIHAI

Din fosta fabrică de utilaj minier UMIROMPetroşani, cândva mândrie a industriei VăiiJiului, a mai rămas o foarte mică parte, trecutăîn sistem suveică prin mai multe firme înfiinţateşi desfiinţate aproape în timp record. „Uzina-oraş” trebuia să fie rasă de pe faţapământului pentru ca acolo să răsară un centrucomercial, care însă a rămas la stadiul de intenţie. La finele lunii ianuarie 2011, PrimăriaMunicipiului Petroşani a emis autorizaţia dedemolare a construcţiilor industriale de pe platforma fostei uzine de utilaj minier, beneficiarfiind societatea Terra Finance, administrată deDaniela Gărdean, nimeni alta decât soţia controversatului om de afaceri Adrian Gărdean. Potrivit informaţiilor de la vremea respectivă, totîn ianuarie 2011, Serviciul Urbanism şiAmenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei

municipiului Petroşani a acordat SC”TerraFinance SRL – reprezentată de DanielaGărdean – Certificatul de Urbanism nr.3/17.01.2011 având ca specificaţie “ ÎntocmirePUZ pentru construire centru comercialPetroşani” pentru amplasamentul situat înPetroşani, str. 1 Decembrie 1918, la nr. 1, adicăexact acolo unde cândva funcţiona fabrica deutilaj minier. Iar de atunci s-a aşternut uitarea.La Primăria Petroşani nu s-a mai solicitat niciundocument care să conducă la ideea că viitorulcentru comercial se va şi realiza. “ Nu s-a mai întâmplat nimic din punctul nostrude vedere. Nu ne-au mai solicitat alte autorizaţii”, a declarat primarul municipiuluiPetroşani, Tiberiu Iacob – Ridzi.La finele anului 1999, SC UMIROM SA aveadatorii de 67,952 miliarde de lei, la un capitalsocial de 45 miliarde de lei. FPS a decis să ovândă, iar fabrica a fost cumpărată în anul 2000

de fostul prefect PSD al judeţului, AurelianSerafinceanu, pentru 7, 9 miliarde lei vechi, plătiţi în tranşe. Serafinceanu promitea lamomentul achiziţonării ei redresarea societăţii,dar acest lucru nu s-a mai întâmplat niciodată, înciuda contractelor de sute de miliarde încheiatecu Compania Naţională a Huilei (CNH)Petroşani, mai ales pe vremea în careSerafinceanu era prefect de Hunedoara. Dincauza debitelor foarte mari către stat, în anul2004 a fost instituit sechestru asigurator pebunurile mobile şi imobile ale uzinei, care au fostapoi scoase la licitaţie. Firma a intrat pe rând înreorganizare, în lichidare, în faliment, iar apoi adispărut. Activitatea a fost trecută, prin “sistemsuveică” şi la scară mai mică, pe alte firme înfiinţate aproape peste noapte şi controlate deaceleaşi persoane.

Carmen COSMAN - PREDA

Centrul comercial care ar fi trebuit să fie construit pe vecheaplatformă a uzinei de utilajminier UMIROM Petroşani nu amai prins contur. Un proiect care s-a rezumat, dincâte se pare, doar la tăiereavechilor hale şi valorificarea fierului vechi rezultat şi nimicmai mult.