15 - L.P. Anemii (II)

35
Anemii (II) 1

description

curs UMF

Transcript of 15 - L.P. Anemii (II)

Page 1: 15 - L.P. Anemii (II)

Anemii (II)

1

Page 2: 15 - L.P. Anemii (II)

Anemii

TIPURI DE HEMATII

Eritrocite normale Microcite Macrocite Megalocite

Poichilocite Ovalocite Hematii falciforme

Policromatofile Hematii cu punctatii

2

Page 3: 15 - L.P. Anemii (II)

Anemii

Algoritmi de investigare a anemiilor

I. ANEMIA FERIPRIVĂ

II. ANEMIA DIN BOLILE CRONICE sau ANEMIA DIN INFLAMAȚII

III. ANEMIA MEGALOBLASTICĂ

IV. ANEMIA APLASTICĂ

V. ANEMIA HEMOLITICĂ

VI. ANEMIA DIN INSUFICIENȚA RENALĂ

3

Page 4: 15 - L.P. Anemii (II)

Algoritmi de investigare a anemiilor

4

Page 5: 15 - L.P. Anemii (II)

5

Algoritmi de investigare a anemiilor microcitare

Page 6: 15 - L.P. Anemii (II)

Anemii

I. ANEMIA FERIPRIVĂ

– feritina serică = investigația de primă intenție în diagnosticul anemiei feriprive !!! – este singura anemie hipocromă în care scade feritina!!! – cauze: ● aportul insuficient (malnutriție) ● deficit de absorbție (malabsorbție, excizie chirurgicală a duodenului) ● deficit de transport (atransferinemie) ● deficit de utilizare (intoxicație cu Pb, boli cronice, sechestrare de Fe) ● pierderi în exces (sângerări GI/ genitale, hemoragii, hemoliză, lactație) ● consum crescut (sarcină, lactație, copii, adolescenți) – paraclinic: a) Hb, Hct, Er (număr și indici eritrocitari) b) bilanțul Fe (sideremia, CS, CTLF, feritinemia, hemosiderina) c) examen morfologic: sânge și maduvă hematogenă d) alte teste utile în anemia feriprivă: ■ protoporfirina eritrocitară ■ receptorul (solubil) pentru transferină (sTfR - serum transferrin

receptor) 6

Page 7: 15 - L.P. Anemii (II)

Anemii

I. ANEMIA FERIPRIVĂ

a) Hb, Hct, Er (număr și indici eritrocitari) - SCAZUTE b) bilanțul Fe (sideremia, CS, CTLF, feritinemia, hemosiderina)

7

Page 8: 15 - L.P. Anemii (II)

c) examen morfologic: • sânge:

microcitoza: - eritrocitele sunt mai mici; hipocromie: - eritrocitele sunt mai palide - cercul periferic al hematiilor este mult ingustat (paloarea

centrala > 1/3 din diametru) poikilocitoza – hematii mici alungite (eritrocite in forma de penita)

Anemii

I. ANEMIA FERIPRIVĂ

8

Page 9: 15 - L.P. Anemii (II)

d) alte teste utile în anemia feriprivă: ■ Protoporfirina eritrocitară:

→ este crescută în tulburări ale sintezei hemului (anemie feriprivă, intoxicații cu Pb, anemie sideroblastică)

→ poate fi folosit ca test screening pentru identificarea anemiei feriprive sau a intoxicației cu Pb

→ nu poate face diferențierea între anemia feriprivă și intoxicația cu Pb sau anemia din procesele inflamatorii sau neoplasme

■ Receptorul (solubil) pentru transferină (sTfR - serum transferrin

receptor):

→ rol: transportul Fe legat transferină în interiorul celulei

→ este exprimat pe suprafața celulelor care necesită Fe și acționează ca un transportor al moleculelor de Fe

→ deoarece precursorii eritrocitari prezintă cel mai mare număr de receptori pe

suprafața lor și deoarece acești receptori sunt eliberați în circulație, nivelul lor reflectă aviditatea precursorilor pentru fier

→ valori normale: B = 2,2-5 mg/L; F = 1,9-4,4 mg/dL (valorile depind de

laborator!!!)

→ valori crescute: anemie feriprivă, anemie hemolitică.

Anemii

I. ANEMIA FERIPRIVĂ

9

Page 10: 15 - L.P. Anemii (II)

Anemii

Investigații suplimentare în anemia feriprivă

■ ↑ sTfR (variază invers proporțional cu starea depozitelor de Fe)

■ Coeficientul de saturatie al transferinei ↓

■ Testul Hemocult: de obicei este pozitiv în sângerări GI

■ Investigarea sintezei protoporfirinei, porfirinei și globinei din eritrocite

■ Măsurarea turn-over-ului Fe plasmatic folosind ca trasor Fe radioactiv

■ Măsurarea absorbției Fe folosind ca trasor Fe radioactiv

■ Biopsia de măduvă osoasă - rar indicată pentru diagnosticul anemiei

feriprive!!!

– celularitate N/↑ (hiperplazie eritroidă discretă)

a) normoblaști feriprivi cu unele diseritropoieze (micronormoblaști)

b) sideroblaștii și macrofagele încarcate cu Fe sunt absente

– hemosiderina scazută sau absentă din macrofagele maduvei hematogene

– granule de Fe, care în mod normal se găsesc în aproximativ 10% din

eritroblaști, pot fi scăzute, însă niciodată absente

10

Page 11: 15 - L.P. Anemii (II)

Anemii

II. ANEMIA DIN BOLILE CRONICE sau ANEMIA DIN INFLAMAȚII – apare la pacienții care dezvoltă infecții cronice, inflamații cronice sau unele

neoplasme

– cauza: CK (cytokines) și IL-6 (interleukin) inhibă producția de Er prin stimularea sintezei hepatice a unui hormon reglator al nivelului de Fe (hepcidină), care blochează eliberarea Fe din macrofage și hepatocite, dar si inhibind sinteza de eritropoetina

– la pacienții care asociază anemie feriprivă și inflamație, nivelurile feritinei pot fi intermediare

IL-1, IL-6

11

Page 12: 15 - L.P. Anemii (II)

Anemii

↓ Hct

N/ ușor↓ MCV

Frotiul din sânge

periferic

● Er cu morfologie nediagnostică (de obicei normocrome normocitare)

● N/ ușor↑ NR

↓ Sideremia

ușor↓ CTLF

↓ Saturația transferinei

N/↓ Transferina serică

N/↑ Feritina serică (< 60 μg/L sugerează co-existența unei anemii feriprive)

N/↑ Depozitele de Fe din măduva hematogenă

↓ sTfR

Biopsia de măduvă hematogenă

– este rar indicată

– sideroblaștii sunt scăzuți, dar macrofagele încărcate cu Fe sunt crescute

– caracteristicile anemiei din inflamație:

♦ creșterea depozitelor de Fe

♦ scăderea nivelului de Fe circulant

♦ scăderea numărului de sideroblaști

12

Page 13: 15 - L.P. Anemii (II)

II. ANEMIA DIN BOLILE CRONICE sau ANEMIA DIN INFLAMAȚII

Algoritm de diferentiere fata de anemia feripriva

13

Page 14: 15 - L.P. Anemii (II)

Anemii

III. ANEMIA MEGALOBLASTICĂ

– este cauzată de scăderea sintezei de ADN

– precursorii Er sunt de dimensiuni mult mai mari decât normalul și se caracterizează printr-un asincronism nucleo-citoplasmatic

– metamielocitele gigante sunt și ele caracteristice anemiei megaloblastice (nucleu mare, în formă de potcoavă, uneori de formă neregulată, ce conține cromatină zdrențuită)

– megacariocitele megaloblastice pot fi anormal de mari, cu lipsa granulațiilor în citoplasmă

14

Page 15: 15 - L.P. Anemii (II)

Anemii

III. ANEMIA MEGALOBLASTICĂ

Etiologie:

a) deficitul de acid folic:

- aport scăzut/ malnutriție

- afectarea metabolismului folatului

- consum de alcool crescut

- malabsorbție

b) deficitul de cobalamină:

- malabsorbție prin producție inadecvată de factor intrinsec

- afecțiuni ale ileonului terminal

- medicamente (acid p-amino-salicilic, colchicină, neomicină)

- deficit de transcobalamină

Acidul folic - valori normale: 6-20 ng/mL - valori scăzute semnificative pentru diagnostic: < 4 ng/mL Cobalamină - valori normale: 200-900 pg/mL - valori scăzute semnificative pentru diagnostic: < 100 pg/mL

15

Page 16: 15 - L.P. Anemii (II)

↓ NE

N Hb

↓ Hct

↑ MCV

↓ NR

↓ Le, Tr (mai ales în cazurile severe de anemie megaloblastică)

Frotiul de

sânge

- pancitopenie:

a) Er prezintă anizocitoză marcată, poikilocitoză marcată, macroovalocite; în

cazurile severe pot apărea punctații bazofile și resturi nucleare (inelele Cabot și

corpusculii Howell-Jolly).

b) Ne hipersegmentate (Atenție: o singură celulă cu 6 lobi nucleari sugerează

anemie megaloblastica!!!) ― persistă câteva luni după tratamentul corespunzator

c) Tr au formă bizară, sunt semnificativ mai mici decât normalul și variază larg în

dimensiuni (PDW)

16

Anemii

III. ANEMIA MEGALOBLASTICĂ

Page 17: 15 - L.P. Anemii (II)

17

Biopsia de

măduvă (utilă

pentru

diagnostic)

● hipercelularitate

● mitoze anormale

● ↑ depozitele de Fe din macrofage

● Er - modificări megaloblastice (asincronism nucleo-citoplasmatic) în special al

liniei roșii, cu hiperplazie eritroidă și hematopoieză ineficientă

- ↑ sideroblaști

- raportul precursorilor G/E = 1/1 sau ↓

Anemii

III. ANEMIA MEGALOBLASTICĂ

Page 18: 15 - L.P. Anemii (II)

↑ BR plasmatică

↑ Sideremia

↑ Feritina serică

↑ LDH (LDH1 si LDH2 - ambele se găsesc în Er; LDH1 > LDH2 în anemia

megaloblastică, în timp ce în alte anemii este invers)

N AST

↑ Eritropoietina, dar mai puțin crescută decât în alte anemii de aceeași severitate;

surprinzător, nivelul ei scade brusc după o zi de la administrarea tratamentului

corespunzator, un interval mult prea scurt pentru a se putea modifica Hct

18

Anemii

III. ANEMIA MEGALOBLASTICĂ

Page 19: 15 - L.P. Anemii (II)

19

Anemii

III. ANEMIA MEGALOBLASTICĂ Algoritm de investigare

Page 20: 15 - L.P. Anemii (II)

Anemii

Teste utile pentru diagnosticul diferențial între

deficitul de acid folic și deficitul de cobalamină

1. Determinarea acidului folic:

a) ↓ folatului seric

- este cel mai precoce indicator

- în deficitul de cobalamină, nivelul folatului seric poate fi mai mare decât așteptările

b) ↓ folatului eritrocitar

- este un indicator mai bun al rezervelor de folat tisular

- nu poate face diferența între anemia megaloblastică prin deficit de folat și cea prin deficit de cobalamină

20

Page 21: 15 - L.P. Anemii (II)

Anemii

2. Determinarea cobalaminei serice:

– scade la marea majoritate, dar NU la toți

– valori normale pot fi întâlnite în deficitul de cobalamină cauzat de: deficit de TC II, defecte genetice ale metabolismului cobalaminei

– valori scăzute: vegetarieni (Atenție: cobalamină tisulară este N!!!), la persoanele care iau doze mari de acid ascorbic, în sarcină (25% din cazuri), în prezența deficitului de TC II, în anemia megaloblastică prin deficit de folat (30% din cazuri)

– în deficitul de cobalamină, nivelul folatului seric poate fi mai mare decât așteptările => în asocierea deficitului de cobalamină cu deficit de folat, nivelurile folatului seric sunt N

21

Page 22: 15 - L.P. Anemii (II)

Anemii

3. Determinarea aciduriei metilmalonice:

– exceptând defectele genetice, aciduria metilmalonică este un indicator de încredere pentru deficitul de cobalamină

– în mod normal, în urină există urme de acid metilmalonic (0-3,4 mg/zi)

– în deficitul de cobalamină, ↑ metilmalonatul urinar

– administrarea de cobalamină restabilește excreția normală a acidului metilmalonic urinar în câteva zile

22

Page 23: 15 - L.P. Anemii (II)

Anemii

4. Determinare acidului metilmalonic seric și a homocisteinei serice

– evaluează depozitele tisulare de cobalamină

– nivelurile lor ↑ înaintea ↓ cobalaminei serice sub normal

– în deficitul de cobalamină, crește nivelul seric al amândurora, și în plus se observă niveluri marcat ↑ ale acidului metilmalonic în LCR

– în deficitul de folat, crește numai nivelul seric homocisteinei

– ↑ nivelurilor lor pot demonstra o deficiență a cobalaminei și folatului în organism,

chiar și în condițiile unui nivel seric normal al cestora

23

Page 24: 15 - L.P. Anemii (II)

Anemii

5. Testul Schilling (investighează absorbția de cobalamină și prezența FI)

– testul prezintă avantajul că poate furniza informații utile chiar și după ce deficitul de cobalamină a fost tratat corespunzător

– inițial, se administrează p.o cobalamină marcată radioactiv. După 1-2 ore se administrează i.m. cobalamină nemarcată radioactiv. Apoi se recoltează urina pe 24 ore și i se măsoară radioactivitatea.

– valori normale: în primele 24 de ore se excretă cel puțin 7% din cobalamina marcată radioactiv administrată

– dacă valorile sunt scăzute => se administrează cobalamină marcată radioactiv împreună cu FI:

a) dacă se corectează: anemie Biermer (deficit de FI)

b) dacă nu se corectează: alte cauze ce determină malabsorbție ileală de cobalamină

– Un test Shilling normal la un pacient cu certă deficiență de cobalamină poate indica o slabă absorbție a cobalaminei când este amestecată în alimente => se aplică testul Shilling modificat

– rezultatele testului pot fi influențate de: incompleta recoltare a urinei pe 24 de ore, afecțiuni renale care întârzie excreția cobalaminei => este necesară și dozarea creatininei urinare 24

Page 25: 15 - L.P. Anemii (II)

Anemii

IV. ANEMIA APLASTICĂ

– etiologie: radiații, medicamente, substanțe toxice, viruși, cauze necunoscute

– pacienții cu anemie aplastică au diferite grade de pancitopenie

– uneori numai o singură linie celulară este afectată și poate conduce la un diagnostic precoce (aplazie eritroidă, amegacariocitoză trombocitopenică). La acești pacienți, alte linii celulare vor deveni insuficiente în scurt timp (zile-săptămâni) permițând un diagnostic corect.

25

Page 26: 15 - L.P. Anemii (II)

Anemii

↓↓↓ %Ret. (în ciuda nivelurilor mari de eritropoietină)

↓ IPR (indexul rpoductiei reticulocitare)

↓ Le (Ne ↓, Mo ↓, Ly ușor↓)

↓ Tr (dar funcționale)

Frotiul de sânge

de obicei fără modificări morfologice ale Er, Le, Tr; uneori pot fi prezente macrocite

↑ Sideremie

↑ CS (coeficient de saturatie a transferinei)

↑ nivelurile plasmatice ale factorilor de creștere hematopoietică

MRI ● diferențiază celulele grase de celularitatea hematopoietică ● ajută la stabilirea densității celularității hematopoietice

26

Page 27: 15 - L.P. Anemii (II)

27

Biopsia de măduvă

● celularitate ↓

● celulele normale hematopoietice sunt înlocuite cu țesut grăsos

Anemii

IV. ANEMIA APLASTICĂ

Page 28: 15 - L.P. Anemii (II)

28

Algoritmi de investigare a anemiilor cu reticulocitoza

Page 29: 15 - L.P. Anemii (II)

Anemii

V. ANEMIA HEMOLITICĂ

– proces patologic care constă în distrugerea tuturor Er => ↓ duratei lor de viață

– markerii de hemoliză patologică: BN, urobilinogenul urinar, hiperplazie eritroidă și reticulocitoză

– poate avea loc:

→ intravascular (incompatibilitate ABO, proteză de valvă cardiacă, anemie

hemolitică microangiopatică)

→ extravasculară (în splină)

29

Page 30: 15 - L.P. Anemii (II)

Anemii

V. ANEMIA HEMOLITICĂ

Haptoglobina

– are un T1/2 = 5 zile

– fiecare moleculă poate lega 2 molecule de Hb => complexul haptoglobină-Hb

[T1/2 = 10-30 min] care ajunge la ficat, unde hemul din Hb este transformat in

Fe și BV, iar BV este catabolizată în BR

– haptoglobina liberă din plasmă ↓ când se formează în exces complexe

haptoglobină-Hb (AHAI; situații în care Er anormale sunt distruse în splină de

către macrofage)

Hemopexina

– fiecare moleculă poate lega o moleculă de hem => complex hemopexină-hem

[T1/2 = 7-8 ore] care ajunge la ficat, unde hemul este transformat in BR

– când întreaga cantitate de hemopexină este saturată cu hem, excesul de hem se

leagă de albumină => methemalbumină

30

Page 31: 15 - L.P. Anemii (II)

↓ Er

↓ Hb

↓ Hct

↑ % Ret. (excepție: malnutriție, infecții, insuficiență medulară sau datorită bolii de

fond)

Ocazional ↓ Le, cu ↓ Ne

N Tr

↓ Titrul complementului

↑ Hb plasmatică

↑ BN (o valoare normală nu exclude diagnosticul !!!)

moderat ↑ BT (4-5mg/dL)

BD < 15% din BT

↑ Urobilinogenul urinar

Absentă Bilirubina urinară

↓ Haptoglobina liberă

↓ Hemopexina liberă

↑ LDH

Prezentă Hemoglobinuria - în hemoliza hiperacută

31

Anemii

V. ANEMIA HEMOLITICĂ

Page 32: 15 - L.P. Anemii (II)

32

Frotiul de sânge policromazie, sferocitoză, fragmente de Er, Er nucleate

Biopsia de măduvă hiperplazie eritroidă

Anemii

V. ANEMIA HEMOLITICĂ

Page 33: 15 - L.P. Anemii (II)

Anemii

Alte investigații utile în anemia hemolitică

1. Testul Coombs direct

– esențial pentru diagnosticul AHAI

– detectează prezența Ac anti-Er sau prezența complementului legați de Er in vivo

– Er sunt spălate cu ser și apoi se toarnă peste ele ser care conține Ac anti-IgG. Dacă Er sunt acoperite cu IgG sau C3 se produce aglutinarea lor și testul este cosiderat pozitiv

– pozitivarea testului se poate asocia cu: reacții transfuzionale, AHAI, medicamente, hiper-γ-globulinemie

– pozitivarea testului nu semnifică întotdeauna scăderea duratei de viață a Er, deoarece rezultate pozitive au apărut și la persoane fără indicație clinică de hemoliză

33

Page 34: 15 - L.P. Anemii (II)

Anemii

2. Testul de fragilitate osmotică a eritrocitelor

– sferocitoza ereditară este o anemie hemolitică ereditară prin defect de membrană, caracterizată prin hemoliză extravasculară

– în soluții hipertone, Er (la fel ca celelalte celule) se deshidratează; în soluții hipotone, Er se hiperhidratează, devin sferice și în final hemolizează

– soluția 0,9% NaCl are aceeași osmolariate ca și plasma (soluție izotonă)

– când Er prezintă o fragilitate osmotică normală, ele încep să hemolizeze la o concentrație de 0,5% NaCl. Între 0,40–0,42% NaCl lizează 50% dintre Er, iar la 0,35% NaCl sunt lizate complet

– în sferocitoza ereditară (icter hemolitic congenital), Er sferice vor fi hemolizate mai rapid decât celulele normale în soluții hipotone

34

Page 35: 15 - L.P. Anemii (II)

Anemii

VI. ANEMIA DIN INSUFICIENȚA RENALĂ

– boala de bază determină modificări particulare ale nivelului acidului folic, Fe și transferinei, care sunt agravate de insuficiența relativă a măduvei hematogene ce caracterizează anemia din bolile renale cronice

↓ eritropoietina

N/ ↓ NR

↓ Er

↓ Le, Tr

Frotiul de sânge anemie normocromă normocitară; ocazional Er deformate

Biopsia de măduvă hematogenă

de obicei este normală, însă în IRA este hipoplazică

35