Anemii curs.pptx

download Anemii curs.pptx

of 12

Transcript of Anemii curs.pptx

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  1/28

  Anemii

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  2/28

  • Globulele rosii: – Productie in maduva hematogena

   – Durata de viata ~ 120 zile

   – Rol – transport gaze – Nu are nucleu

  • Hemoglobina – Legare reversibila

  si transport 02 de laplamani spre tesut – 4 lanturi de globinasi fer

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  3/28

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  4/28

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  5/28

  • Pe termen lung – complicatii:15 !gravarea sdr5 hiperdinamic 9 supra4nc#rcare de volum'

  dilatare cardiaca si 4n absenta corect#rii anemiei' insucient#valvular# si unctivei si a patului unghial *4nanemiile cu $$ +b,

  •. icter *4n anemiile prin carent# de vit5 "12 si cele hemolitice,

  •. $ elasticit#tii tegumentelor si vindecare 4ntrziat# a pl#gilor

  •. suri(ragade ale comisurilor bucale' stomatit#' glosit#' disagie*sdr5 Plummer ?inson,

  •. alterarea proceselor de cicatrizareb) Modifcări ale !anerelor:

  •. p#r subtire' riabil' 4nc#runtire precoce

  •. unghii modicate cu striatiuni "#oilonic$ie)c) %ulburări gastrointestinale:

  •. dureri abdominale' greturi' v#rs#turi' anore3ied) Mani!estările $ipo&iei tisulare:

  •. astenie(atigabilitate' cealee' verti>' lipotimie' uneori angina5

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  6/28

  'iagnostic de laborator:(M "volum eritocitar mediu):• varia@ia sa indic# varia@ia volumului *+• sc#derea indic# microcito,ă'• creAterea indic# macrocito,ăB• e3primat conven@ional 4n -. sau !emtolitri "!L)/eritrocitB

  HM "$emoglobina eritrocitară medie):• reprezint# coninutul mediu 1n Hb a unui eritrocitB• sc#derea sa indic# sc#derea sintezei de +b9 $ipocromie2• e3primat conven@ional 4n pg "pe eritrocit)B

  3HM "concentraia $emoglobinei eritrocitare medii):• reprezint# concentraia medie a Hb din eritociteB• e3primat# conven@ional 4n g "g la 500 ml *+)B

  6rotiul peri!eric:• hematii hipocrome' microcite' cu variaii de dimensiune "ani,ocito,ă) Ai

  !ormă "poi#ilocito,ă)5

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  7/28

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  8/28

  Măduva osoasă:• =e studiaza celularitatea maduvei in

  caz ca boala are origina medulara

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  9/28

  (alorinormale

  9ărbai 6emei 3omentarii

  Hb "g/l) 5;/< 54;/<

  Ht ") 4=;/<40;/

  (M "!L) >0;/>

  HM "pg) ?

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  10/28

  6lasicare

  !5 6lasicarea morologic#:15 !nemii microcitare si hipocrome

  25 !nemii F!6Rcitare si normocrome

  )5 !nemii normocitare si normocrome

  "5 6lasicarea etiologic#:15 !nemii prin decit al eritropoiezei

  *$productiei medulare,25 !nemii hemolitice *8 distructieiperierice,

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  11/28

  !nemiile prin D.

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  12/28

  Anemiile prin

  alterareametabolismului

  ferului"microcitare si

  $ipocrome)

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  13/28

  Fetabolismul erului *.e,

  !portul alimentar de .e este de 10 7 20 mg ( zi sub 2 orme:

  • er eros *.e2K,

  • er eric *.e)K,

  rganismul adult normal contine 2L& g de .e repartizat astel:

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  14/28

  !bsorbtia .e:

  reprezint# C710- din aportul zilnic

  se ace la nivelul duodenului

  6resterea absorbtiei erului este determinata de:

  • cresterea acidit#tii sucului gastric

  • prezenta agentilor reduc#tori 4n alimente: ascorbatul *vitamina 6,'citratul *citrice,

  • sc#derea depozitelor de er din organism *nivelul seric al eritinei,

  • stimularea eritropoiezei

  =c#derea absorbtiei erului este determinata de:

  • reducerea acidit#tii sucului gastric

  • ormarea de comple3e insolubile ale erului cu tanatii' tatii'o3alatii si osatii

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  15/28

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  16/28

  Paraclinic

  • $GR ' $ +b' $ +t '

  • +F % M0' 6+F % )0-

  • Disparitia rezervelor tisulare 9 eritinacirculanta cel mai bun marer de rezerva%)Cng(l

  • 6HI. 8

  • .e seric % /0mg-'• .rotiu de sange perieric: hematii mici'

  incarcate slab cu +b' deormate

  • Faduva: hipercelulara' ara rezerve de

  hemosiderina

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  17/28

  Mani!estări mai !recvent asociate anemiei !eriprive darcare nu sunt specifce2 apar 1n anemiile !eriprive severe@i de lungă durată:

   –   disagie postcricoidian# *>onc@iunea hipoaringe7esoag,B

   –   stomatit# angular# *ulcera@ii(ragade la comisuri,B

   –   limb# roAie depapilat#B

  asocierea anemiei feriprive cu disfagia,

  stomatita angulară şi glosita Plummer-Vinson;

   –   ozen# *atroa cronic# a mucoasei nazale,B

   –

    unghii riabile' #r# luciu' striate' 4n sticl# de ceas *#oilonic$ie,B –   p#r riabilB

   –   pica *ingestie de substan@e neobiAnuite,(geo!agie(pago!agie *ghea@#,B

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  18/28

   Hratamentul p5o5

  PRP!R!HI D .

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  19/28

   Hratament p5o5

  63% A'(+7: – scaune cenu@iu 1nc$is *a se dieren@ia de melenă' a aviza Ai

  pacientul,5

   – irita@ie gastric# cu dureri epigastriceE greaăE crampeabdominaleE diaree/constipaieB rar astel de intense 4nct s#necesite oprirea tratamentului5

   –   Pentru a le minimaliza:• absorb@ia e mai bun# pe stomacul golB 4ns#' pentru a scade irita@ia

  gastric# Ai a creAte complian@a7administrare 4n timpul mesei sau dup#

  mas#5• eventual' primele 27) zile se pot administra doze mai mici *1()71(2, cu

  creAterea lor ulterioar#B *la intoleran@# digestiv# ma>or#' tratamentulpoate oprit cteva zile' cu reluare ulterioar# cu doze mai mici ce sevor creAte ulterior,5

  • se poate schimba un preparat cu altul *de e3emplu' sulat cu glutamat,5

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  20/28

   Hratament p5o5

  +G7PC7L LA %+A%AMC%:• simptomele generale de anemie dispar 4n 27& zileB

  • cri,a reticulocitară apare la O71& zile *cresc la)7& zile cu ma3im la 10 zile,: C710-amplitudinea sa este direct propor@ional# cu caren@a de

  er5

  confrmă corectitudinea diagnosticului

  la 2 s#pt#mni cres +b' +t' GR7se normalizeaz# la/7M s#pt#mniB tratamentul trebuie continuatpentru re!acerea stocurilor de fer 1ncă I50

  luni din momentul normali,ării $emogramei 5

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  21/28

   Hratament p5o5

  6auze ale lipsei de r#spuns *absen@acrizei reticulocitare' nu cresc +b' +t' GR,:

  • nu este anemie eripiv# *eroare de diagnostic,B• asociaz# Ai alte decite7"12 Ai(sau !cid .olicB

  • asociaz# alte boli *in;ama@ie' cancer'insucien@# renal#' hepatice' hipotiroidie,B

  continu# hemoragiaB• necompliantB

  • preparat inadecvat de erB

  • malabsorb@ie5

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  22/28

   Hratamentul parenteral:

  BC'B3AJBB:• malabsorb@ieB

  • intoleran@# sever# la er poB

  • pacient necooperantB• dorin@a de a corecta caren@a 4n timp scurt

  *preoperator,5

  Se administează exact decitul şi nu în plus caurmare a riscului de efecte adverse şi dehemocromatoză.

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  23/28

  =e calculeaz#:

    'o,a totală necesară "g)8K5FHb actuală "g)?* "#g) 

  • 6ier polimalto,at * 2 ml cu 100 mg, i5m5 pround 1 la 27) zile*ma3im 1 4n ecare es#,5

    sau

  • 6ier de&tran * 2 ml cu 100 mg,•   i5m5 asem#n#tor' sau

  •   i5v5 lent 1 la 27) zile' sau

  •   p5i5v doza total# odat#' dizolvat 4n 10072C0 ml =.(=G C- 4n 27) h  7risc Aoc analactic

    7necesar# testare ini@ial#7 ma3im 10 pic#turi(min 1C720 min  *0'C ml(C710 min,5

    7ma3im &07/0 pic#turi(min5

    7a opri piv dac# apar prurit' dispnee' dureri toracice' hipotensiune arterial#5

   Nu corectează carenţa mai repede dect p.o.; aceeaşi

  succesiune a răspunsului la tratament.

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  24/28

  63% A'(+7:• ;ebite locale *iv,5

  necroze musculare' pete brune'adenopatie inghinal# *im,5

  • Aoc analactic' risoane' ebr#' rash'cealee' grea@#' v#rs#turi'bronhospasm' hipotensiune arterial#'sincope *im Ai iv,5

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  25/28

   Hransuzii:

   4n orice anemie' transuziile se indic# 4ncazurile cu anemie sucient de sever# astel

   4nct s# determine compromis cardiovascular: –   +b O7M g-B

   –   precipitarea(agravarea

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  26/28

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  27/28

  6onsecinte:

  La nivel medular:• 8 num#rul sideroblastilor

  • depo,itare patologică de fer suborma greu mobilizabil# dehemosiderin#

  hiperplazie medular# pe seria rosie cueritropoiez# ineectiv# *!ormareaeritrocitelor este 1nsotită descăderea eliberării lor 1n peri!erie,

  În sângele periferic:• ↑ feritina serică•

  ↑ sideremia > 170 µg%• & saturatia transferinei '( $))-

  La nivel tisular:• apar depo,ite patologice de fer

  in organe "$emosidero,ă) cudis!unctia acestora: fcatE splinăE

  cordE tegumente

 • 8/9/2019 Anemii curs.pptx

  28/28

   Hratament

  6onsta in tratarea cauzei daca aceastanu este posibil se poate recurge latransuzii daca este necesar5

   Hratamentul amelioreaza stareapacientului dar nu vindeca anemia5