L.P. 3 Tabelul Sintetic 2014

7
TABELUL SINTETIC

description

tabel sintetic

Transcript of L.P. 3 Tabelul Sintetic 2014

Page 1: L.P. 3 Tabelul Sintetic 2014

TABELUL SINTETIC

Page 2: L.P. 3 Tabelul Sintetic 2014

ETAPELE INTOCMIRII TABELULUI SINTETIC DE ASOCIATIE

ETAPA I•Ordonarea fiselor releveelor in functie de tipurile de fitocenoze provizoriistabilite inca din faza de recunoastere;•Se triaza fisele separand:

releveele din fitocenozele de padure;releveele din fitocenozele acvatice;releveele din fitocenozele de pajiste etc.

Page 3: L.P. 3 Tabelul Sintetic 2014

ETAPA II• Intocmirtea tabelului brut;• Tabelul brut cuprinde toate speciile inventariate si toate releveele dintr-o categorie (conform trierii efectuate in etapa I).• Tabelul brut prezinta 2 “intrari”:a) “Intrarea” releveelor, pe verticala – se adauga toate releveelevizate (oricat de multe)b) “Intrarea” speciilor, pe orizontala – se trec toate speciile ce aparin toate releveele;c) In dreptul fiecarei specii se va nota indicele de abundenta-dominanta (A-D)apreviat si notat pe teren pentru fiecare releveu in care s-a gasit specia respectiva.d) Pe ultimul rand al tabelului se vor insuma speciile notate in fiecare releveu;e) In partea stanga a tabelului se lasa 3-4 coloane libere in care se vor nota ulteriorcaracteristici biologice, ecologice, fitogeografice ale speciilor inserate in tabel;f) In partea dreapta a tabelului raman 2-3 coloane liobere pentru a nota indici populationali calculati;g) In coloana care urmeaza dupa ultimul releveu se va nota prezentaprezenta (P), adicanumarul apritiilor fiecarei specii in fitocenoza caracterizata de releveele introduse(numarul de relevee in care apare specia).h) In coloana urmatoare, pe baza P se va calcula si nota frecventa (F) fiecarei speciii) In coloana urmatoare se va nota clasa de frecventa la care apartine fiecare specie

Page 4: L.P. 3 Tabelul Sintetic 2014

ETAPA III•Intocmirea tabelului de prezenta:

transcrierea speciilor din tabelul brut intr-un alt tabel, in ordineaprezentei lor descrescande (F), oprin permutari ale speciilor de sus in jos si invbers

ETAPA IV•Analiza tabelului de prezenta;•Se realizeaza pentru a evidentia modul de diferentiere floristica a releveelor;•NU se iau in consideratie speciile cu prezenta > de 60 % (fiind prezente in majoritatea releveelor nu pot servi la diferentierea acestora);•NU se iau in consideratie speciile cu prezenta < de 20 % (apar accidental, in putine relevee, deci nu sunt semnificative in separarea acestora);•Se vor lua in discutie doar speciile care apar cu AD relativ mare intr-un grupde relevee, lipsind complet sau avand aparitii sporadice si AD redus in celelalte relevee. •Speciile evidentiate la analiza de mai sus se marcheaza diferit in tabel (culori, semne simbolice etc.); ele reprezinta speciile diferentialespeciile diferentiale pe baza carora se vorsepara unitatile de vegetatie.

Page 5: L.P. 3 Tabelul Sintetic 2014

ETAPA V•Intocmirea tabelului partial (al diferentialelor);•Va cuprinde numai speciile diferentiale marcate in etapa anterioara

Page 6: L.P. 3 Tabelul Sintetic 2014

ETAPA VI•Intocmirea tabelului partial ordonat (tabel sintetic condensat);•Se realizeaza prin permutarea de la stanga la dreapta si invers a releveelor in functie de AD, obtinandu-se gruparea categoriilor de vegetatie diferentiate anterior(deci se va modifica ordinea releveelor); Ex. Daca s-a lucrat cu 15 relevee ordinealor nu va mai fi 1-2-….-14-15, ci ar putea deveni: 2-4-5-8-12-15; 1-9-10-14; 3-6-7-11-13)•Prin permutarea ordinii speciilor (de sus in jos si invers) in functie de cenotaxonulla care apartin se va realiza si gruparea acestora;•Ordinea in care vor fi aranjate speciile va fi urmatoarea:

Primele sunt speciile caracteristyce asociatiei (specii diferentiale);Speciile caracteristice aliantei;Speciile caracteristice ordinului;Speciile caracteristice clasei (specii edificatoare);Speciile caracteristice altor claseSpeciile insotitoare, accidentale (diversea)

•Cand un factor ecologic este dominant numarul speciilor din tabel este redus;•Cand actiunea factorilor de mediu este relativ echivalentanumarul de specii este foarte mare.•Fiecare dintre grupele de relevee diferentiate reprezinta asociatii vegetale diferite.

Page 7: L.P. 3 Tabelul Sintetic 2014

ETAPA VII•Intocmirea tabelului de asociatie;•Tabelul de sociatie cuprinde toate speciile din toate releveele unei categorii.•In ex. au fost impartite releveele in 3 categorii, deci vor fi 3 asociatii.•Pentrru fiecare dintre asociatiile diferentiate se va intocmi un tabel separat.•In cadrul unui tabel de asociatie, ordinea speciilor este urmatoare:

Specii diferentiale – acum sunt specii de recunoastere penmtru asociatie;Celelalte specii, in ordinea apartenentei lor cenologice (vezi etapa VI)