Download - Transportul paletizat

Transcript
 • 8/13/2019 Transportul paletizat

  1/23

  1

  Cuprins

  Introducere

  Tipuri de palete dup construc ii

  Tipuri de palete dupa dimensiuni

  Concluzie

  PROCESUL TEHNOLOGIC DE TRNSPORTRE !"R#II

  Transportul terestru

  Paletizarea in transportul pe cale ferata Paletizarea in transportul auto

  Paletizarea in transportul maritim sifluvial

  Transportul aerian

  Paletizarea in transportul aerian

 • 8/13/2019 Transportul paletizat

  2/23

  2

  Introducere

  Complexul mrfurilor este legat de procesul de transport ntr-un mod direct, un nodde transport putnd fi ales ca i loc de depozitare, de unde apoi mrfurile sunt redistribuite.

  nit!ile de ncrctura pot fi realizate dintr-un singur obiect sau prin gruparea "aezarea# maimultor obiecte, precum i a mrfurilor n vrac sau n ambala$e uoare, pe palete, n containere saun pac%ete. &ealizarea unui sistem eficient de unit!i de ncrctura pe ntregul lan! de transport idepozitare impune ca dimensiunile unit!ii de ncrctura s fie corelate cu gabaritul mi$loacelor detransport, a utila$elor de manipulare, cu dimensiunile mobilierului "rafturi, stela$e# i a spa!iului dedepozitare. 'imensiunile unit!ilor de ncrctura trebuie s aib la baz un modul, care s permitgruparea acestora, astfel nct s se nscrie ca submultipli ai dimensiunilor, mi$ioacelor de transportsi spatiilor de depozitare. n astfel de sistem de dimensiuni implica stabilirea, pentru orice fel demarf, a unor formate sau ambala$e care s permit constituirea de unit!i de ncrctura modulate,cu a$utorul crora se ob!ine un maximum de eficien! economic n efectuarea operatiilor demanipulare, depozitare i transport. (reptele dimensionale ale unitii de ncrctur se refera la

  produsul fabricat "marfa#, ambala$ul de prezentare i desfacere, ambala$ul de transport, ct i lapalete"de uz general plana si lada sau speciale#, containere "universale, speciale etc.#, sisteme deasamblare a pac%etelor etc.

 • 8/13/2019 Transportul paletizat

  3/23

  )

  *aletele sunt clasificate n felul urmtor+1. *alete de incarcare, suporturi

  2. ))))))*alete, podoane de greutatea din lemn). uporturi de tip euro. *alete, podoane de greutatea din plastica. *alete, podoane de box din lemn/. *odoane de greutatea de box, boxuri-podoane din plastica0. *alete, podoane de greutatea de lemn din tala. *alete, podoane de greutatea metalice. *alete, podoane de ncrctur dup specifica!ie clientului13. *alete, podoane de greutatea din lemn restaurate,de repara!ie11. *alete, podoane de greutatea din lemn metaliceetc.

  Tipuri de palete dupa construc ii'in punct de vedere a construc!iei "confec!ionrii# se disting urmtoarele tipuri de palete+

  1. din lemn2. plastic). carton

  ceste tipuri de palete sunt reprezentate $n ima%inile de mai &os'

  () Paleta de lemn

  #i% )(

  paleta din lemn de tip euro 1200x1000, 1200x800a) Structura unui palet standard din lemn *i caracteristicile acestuia)

  http://www.all-biz.info/ro/buy/goods/?category=3349http://www.all-biz.info/ro/buy/goods/?group=1086739http://www.all-biz.info/ro/buy/goods/?group=1000857http://www.all-biz.info/ro/buy/goods/?group=1055687http://www.all-biz.info/ro/buy/goods/?group=1055687http://www.all-biz.info/ro/buy/goods/?group=1055688http://www.all-biz.info/ro/buy/goods/?group=1055685http://www.all-biz.info/ro/buy/goods/?group=1008683http://www.all-biz.info/ro/buy/goods/?group=1055695http://www.all-biz.info/ro/buy/goods/?group=1055692http://www.all-biz.info/ro/buy/goods/?group=1055692http://www.all-biz.info/ro/buy/goods/?group=1055686http://www.all-biz.info/ro/buy/goods/?category=3349http://www.all-biz.info/ro/buy/goods/?group=1086739http://www.all-biz.info/ro/buy/goods/?group=1000857http://www.all-biz.info/ro/buy/goods/?group=1055687http://www.all-biz.info/ro/buy/goods/?group=1055688http://www.all-biz.info/ro/buy/goods/?group=1055685http://www.all-biz.info/ro/buy/goods/?group=1008683http://www.all-biz.info/ro/buy/goods/?group=1055695http://www.all-biz.info/ro/buy/goods/?group=1055692http://www.all-biz.info/ro/buy/goods/?group=1055686
 • 8/13/2019 Transportul paletizat

  4/23

  #i%)+

  #i%),

  schematic, fiecare unghi al paletei este prelucrat pentru a evita colturile de

  aceia ele sunt supuse unor procese de schijuere inainte de a fi puse n folosin .

  -) Reprezentarea sc.ematica a paletei de demensii (+//01// care este considerat de tipeuro)

 • 8/13/2019 Transportul paletizat

  5/23

  #i%)2

  Un element important in costructia paletelor de lemn sunt cuile si amplasarea

  acestora conform standardelor, daca abaterea de la standarde este prea mare atuncise risca cu duritatea paletului pus in expluatare, si este clar ca termenul de folosinta

  va fi mai scurt. (un euro palet poate tine tonajul 1! t"c. Con3ec4ionarea paletelor (din lemn"

  4ig.

 • 8/13/2019 Transportul paletizat

  6/23

  /

  Confectionarea paletelor de lemn se poate face prin doua metode+

  o 5utomatizat "numai de robo i#

  o emi-automatizat "robo i 6 for ele de munc uman#

  d) Transportarea i depozitarea paletelor)

  #i%)5

  #ransportarea paletelor cu ajutorul stivuitoarelor i alternatoare.

 • 8/13/2019 Transportul paletizat

  7/23

  0

  #i%)6$epozitarea paletelor (metoda orizontala" pentru economisirea spatiului.

  Concluzie'*aletele din lemn se consider tipul de palete universal. 'atorit construc iei i a

  dimensiunilor. 5ceast materie este pur ecologic i nu are o greutate prea mare, este u or manevrabil dup timpul folosirii i ie irei din uz, este usor de distrus. 7ste cel mai des utilizat.

  +) Paletedin mas plastic)

 • 8/13/2019 Transportul paletizat

  8/23

  din plastic pentru destina ii speciale

  #i%)1

  a) Prezentarea paletelor de plastic $n transportarea mar3urilor cu a&utorul sti7uitoarelor sialternatoare)

  #i%)8%ranjarea paletelor de plastic forma orizontala (suprapunere"

  -)Con3ec4ionarea paletelor (plastic"

  8a confec ionarea celor din plastic este un proces total automatizat ele sunt turnate in formespeciale dupa care isi obtin forma.

 • 8/13/2019 Transportul paletizat

  9/23

  #i%)(/#urnarea n forme.

  3. Palete confec ionate din carton

  din carton

  Fig.11Paletele din carton sunt cofectionate din carton ondulat si duplex. Are dimensiunistandarde 1200x1000, 1200x800far abateri.

  Paletele din carton sunt predestinate pentru transportarea marfurilor de un tonaj mic, fiindfoarte bune pentru transportarea marfurilor fragile datorita amortizarii foarte mari. Sunt des

 • 8/13/2019 Transportul paletizat

  10/23

  13

  folosite pentru transportarea medicamentelor adica aceasta este una din ramurile ceutilizeaza astfel de palete.

  Tipuri de palete dup dimensiuni

  Din punct de vedere a dimensiunilor, paletele se mpart n!

  Fig.12

  Paletizare domenii de aplicare. Avantaje eficien economic.

  *aletizarea este un procedeu de manipulare si depozitare care permite deplasarea si stivuireauoara, cu a$utorul unor utila$e adecvate, a mrfurilor grupate in unit!i de ncrctura. *aletizarea trebuie conceputa ca un proces unitar, de la productor "furnizor# la consumator"unitate de desfacere#, indiferent daca mrfurile trec sau nu printr-un depozit intermediar.9n practica, procesul de paletizare cuprinde faze de desfurare in interiorul ntreprinderilor de

  produc!ie sau a depozitelor si activit!i intre aceste sau intre acestea si unit!i de desfacere

  "consumatori#.

 • 8/13/2019 Transportul paletizat

  11/23

  11

  :ncarcatura pe paleta 4ig.1)

  Paletizarea interioarconst in manipularea, depozitarea si transportul materialelor,semifabricatelor sau produselor grupate in unit!i de ncrctur, cu a$utorul paletelorin cadrulntreprinderilor, in procesul te%nologic, intre sec!ii, ateliere etc., inclusiv depozitele intermediare sidepozitele de produse finite ale ntreprinderilor productoare. Paletizarea e0terioarconst din livrarea organizata a mrfurilor, in unit!i de ncrctura

  pe palete, ctre alte ntreprinderi, depozite centrale, baze de aprovizionare, circuitul fiind indicat afi prelungit pn la locul de utilizare sau consum, in re!eaua de distribu!ie.9n principiu, pentrua ob!ine o eficienta maxima, paletizarea exterioara presupune existenta, in

  prealabil, a paletizrii interne, prin completarea si organizarea intr-un proces unic a celor doua

  forme, ob!inndu-se circuite integrate conform concep!iei logistice.5vanta$ele paletizrii sunt multiple si in condi!iile generalizrii sistemului, ele se eviden!iaz la to!ifactorii procesului de ve%iculare a mrfurilor + productori, transportatori, unit!ii de depozitare,

  beneficiar.

  Prin paletizare se o-4ine '

  a.# Creterea vitezei de circula!ie a mrfurilor, materiale semifabricate si produse finite etc., intrelocul de produc!ie si cel de utilizare, depozitare sau consum. 5ceasta se datoreaz, pe de o parte,

  posibilit!ii mecanizrii complete si eficiente a opera!iilor de ncrcare - descrcare, nc dinprocesul de produc!ie, prin folosirea paletelorde diferite tipuri sau a containerelor ca dispozitiveauxiliare te%nologice pentrutransportul materiilor prime sau a semifabricatelor intre maini, sec!ii,ateliere, depozite. *e de alta parte, exista posibilitatea de constituire a unit!ilor de ncrctura inmomentul ncleierii ciclului de fabrica!ie si transportul acestora, fr fi fragmentate

  pe parcurs, pn la destina!ie, in produc!ie sau la desfacere in unit!ile comerciale.9n cazul producerii mrfurilor pe linii de fabrica!ie ce depesc caden!a de 33 de obiecte pe ora,constituirea unit!ilor de ncrctura se poate face semiautomat sau automat cu a$utorul unorinstala!ii speciale de paletizare.'e asemenea, prin folosirea traficului combinat auto-cale ferata ; naval ; aerian la transportulmrfurilor paletizate, se asigura primirea mrfurilor de ctre beneficiari intr-un timp scurt, de obicei2

 • 8/13/2019 Transportul paletizat

  12/23

  12

  ncrctura in timp relativ scurt si posibilit!ii de combinare a diferitelor sisteme de depozitare"stivuire in bloc, depozitare pe stela$e#. e poate utiliza la maximum nl!imea ncperilor si, dacaeste necesar, c%iar suprafe!ele pe care in mod obinuit nu se depoziteaz marfa.*rin aceasta capacitatea de nmagazinare se poate mari temporar, fr a mat fi necesare improviza!iica, stivuirea sub cerul liber. Construc!ii de oproane, nc%irieri de spatii m afara ntreprinderii etc.,care, in general, conduc la pierderi materiale si c%eltuieli suplimentare importante.

  c. *strarea calit!ii si integrit!ii mrfurilor in ntregul proces de manipulare, depozitare si transportprin reducerea numrului de manipulri, eliminarea manipulrilor care pot produce degradareaopera!ii "azvrlire, trntire, frecare etc.# prin mecanizarea lucrrilor cu a$utorul unor utila$ecaracterizate printr-o func!ionare lina, fr ocuri. e evita, de asemenea, sustragerile = unit!ile dencrctur fiind grupate, se asigura o protec!ie sigura cu posibilitatea de verificare uoara, in oricefaza a procesului de transport si depozitare a con!inutului.

  Concluzie*aletele sunt acele platforme care indeplinesc o functie de baza in transportarea marfurilorcolective, ele sunt usor de manipulat datorita dimensiunilor pentru diferite domenii si pentru diferitecomplexe de transport. *aletele usureaza enorm gestionarea marfurilor atit la incarcare cit si ladescarcare. 'in acesti tipuri de palete cele mai des folosite sunt acele din lemn deoarece sunt usorde confectionat si pur ecologice. :n drept se poate spune ca paletele stau la baza complexelor detransport.

 • 8/13/2019 Transportul paletizat

  13/23

  1)

  PROCESUL TEHNOLOGIC DE TRNSPORTRE !"R#II

  1. >5&45

  2. 5>?585@

  ). *587(

  . 78-3

  . >(

  /. '7*AB:(5&75

  1. >arfa ce va fi transportat este o componentce alctuiete ntreg calculatorul i anume este vorba de bloculsistemic al calculatoruluiDcare mai are denumirea i deprocessorD. 5ceast component are integrat n interior omul!ime de plci electrice i multe alte componente destul defragile, de aceia necesit o transportare deosebit pentru a nu fisupus ocurilor. *entru a proceda corect ne vom conduce desc%em. 'imensiunile produsului sunt 23x3x33. 'eci este

  nevoie de a transporta 12 *rocesoareD pe parcurs vom vediacum vor fi ambalate i paletizate n dependen! de numr.

  2. 5mbala$ul ce va fi folosit va fi cartonul i penoplastul"pluta# pentru c este cea mai favorabil variant pentru transportarea produselor electrice "ndeosebi i pentru cazul nostru#. e vor folosi 12 de cutii de carton, i 132 col!are din penoplast.

  Fig.1"). #ransbordarea $ncrare, descrcare% se va face cu ajutorul &'()* $alternator%. Aceastma+in este foarte rapid +i econom.

 • 8/13/2019 Transportul paletizat

  14/23

  1

  Fig.1

  . >odalitatea de (ransport pecializat, va fi efectuat cu autocamionul izoterm EE>ercedesprinter 12 camionFF

  4ig.1/

  &printer '1 camion

  dimensiunile )***x**x1+**

 • 8/13/2019 Transportul paletizat

  15/23

  1

  Paletizarea n camion cit pe 1 nivel atat i pe nivelul

  5legerea acestei metode de paletizare este cea mai eficient deoarece paletele sunt fixatentre ele. upunerea vibra!iilor ocurilor n timpul transportrii sunt minime.

  . >arafa se va depozita ntr-un depozit acoperit cu suprafata de m 2 izoterm "penoplast 23mm#.'epozitarea este necesar s fie ntr-o ncpere uscat i cu o temperatur stabil pozitiv "613 6)3#.7lementele electronice sunt foarte capricioase la temperaturi din acele considerente vom !ine cont.

  Te.nolo%ia transportului paletizat terestru 9pe cale 3erata: auto: na7al; *i aerian

  Generalit4ina dintre func!iile generale ale paletei este cea de unitate de transport n transportul

  mrfurilor pe ntreg circuitul de la productor la beneficiar.&aportul dimensional n rela!ia palet mi$loc de transport este reglementat prin (5 /0/-

  0) care prevede n principal asigurarea unor spa!ii de manipulare de /3G133 m n $urul paletei.9n afara de raportul dimensional, paletizarea a impus i unele modificri constructive ale

  caroseriei mi$loacelor de transport n ceea ce privete dotarea cu mecanisme i dispozitive n scopulmanevrrii uoare, n scurt timp, a unit!ilor de ncrctur, la efectuarea opera!iilor de ncrcaredescrcare.

  na din condi!iile principale n construc!ia autove%iculelor este rezisten!a podelelor, intenssolicitate de sarcini dinamice importante, concentrate pe ro!ile utila$elor de manipulare. 9n ceea ce

  privete modificrile i dotrile suplimentare fcute n scopul uurrii opera!iilor de ncrcaredescrcare, acestea au condus n general la specializarea ve%iculelor dup cum urmez+

  9n transportul pe calea ferat+1. vagoane cu acoperi glisant2. vagoane cu pere!ii glisan!i

  9n transportul auto1. autocamioane fr pere!i laterali2. autocamioane dotate cu oblon ridictor). macara %idraulica cu bra! rotitor sau cu macara portal

  . ci de rulare e.t.c. 9n transportul naval

 • 8/13/2019 Transportul paletizat

  16/23

  1/

  1. nave cu por!i sau obloane rabatabile practicate n borduri pentru a permite accesulutila$elor n interiorul vasului i cale eta$ate

  9n transportul aerian1. avioane cu ci de rulare care asigur posibilitatea de deplasare a unit!ilor de

  ncrctur paletizat n interiorul fusela$ului.

  () Transportul terestru

  Paletizarea $n transportul pe cale 3erat(e%nologia de ncrcare ; descrcare a vagoanelor pe cale ferat diferit n func!ie de

  condi!iile existente la furnizori i beneficiarii de transport i este condi!ionat, n principal, deexisten!a sau lipsa rampelor situate la nl!imea podelei vagonului. 4ig.1

  9n cazul existen!ei rampelor, ncrcarea se efectueaz cu a$utorul transpaletei electrice saumanual, pentru aezarea paletelor pe un singur rnd. 9n cazul aezrii paletelor pe 2 rnduri sefolosete stivuitorul combinat cu transpaleta. 4ig.1

  9n cazul lipsei rampelor fixe se pot utiliza rampe mobile de dimensiuni convenabile pentru a

  permite manevrarea transpaletei sau a stivuitorului, n cazul aezri paletelor pe 2 rnduri. 4ig.29ncrcarea paletizat a vagonului se poate face i direct din autocamion figura ).'ac lipsesc complet rampele, ncrcarea i descrcarea paletelor nu se poate face dect

  dac paletele sunt aezate pe un singur rnd. Apera!iile se efectueaz cu transpaleta manual,ridicat i introdus n vagon cu un stivuitor de curte sau de alt tip, 4ig., care preia paletele aezatecu stivuitorul la ua vagonului, transportndu-le apoi n interior. 8a descrcare paletele din vagonsunt aduse cu transpaleta pn la ua vagonului, de unde sunt preluate cu stivuitorul.

  9ncrcarea se face ncepnd de la capetele vagonului ctre ua. 9n cazul vagoanelor care aucte 2 ui pe fiecare parte, se poate ncepe ncrcarea de la ambele capete n acelai timp, apoi de lami$locul vagonului spre ui, conform sc%emelor din figura .9n sc%em sunt indicate %aurat

  paletele care se aeaz cu transpaleta, stivuitorul neavnd spa!iu de manevr. tivuitorul va forma

  stiva de 2 palete la ua vagonului de unde va fi luat si aezat cu transpaleta. *entru paleta notat1 n 4ig. d# se va urma traseul indicat.9n figura este indicat ordinea de ncrcare a paletelor pe un singur rnd= n cazul ncrcrii

  pe 2 nivele trebuie completat, prin stivuire, fiecare rnd transversal, nainte de a se trece la un altrnd.

 • 8/13/2019 Transportul paletizat

  17/23

  10

  4ig.105sigurarea stabilit!ii mrfurilor stivuite pe palete se face prin ocuparea spa!iilor rmase

  libere cu diferite materiale, recomandabil cu perne pneumatice. 'e asemenea, spa!iile goale dindreptul uilor se vor ocupa cu mrfuri nepaletizate, panouri etc.

  4igura . Ardinea de ncrcare a paletelor 33H1233 mm2n vagoane+a# vagon Ias, tf, dou ui pe o parte 213-233 mm2= - b# vagon Igs, 20 tf, o u pe o parte

  2333H2333 mm2sau vagon Iglm 23 tf, o ua pe o parte 2333-13 mm2= - c# vagon IbJ, 1 tf, ou pe o pare 2333H2333 mm2sau vagon IbJl, 1 tfo u pe o parte 2333H13 mm2= - d# vagon

  IgJlm 1 tfo u pe o parte 233H133 mm2.

  Paletizarea $n transportul auto

  9ncrcarea i descrcarea mecanizat a mrfurilor paletizate n i din domeniul auto se facen diferite moduri, n func!ie de condi!ii astfel+

  - 9n cazul existentei rampei situate la nl!imea platformei auteve%iculului manipularea seexecuta cu transpaleta manual sau electrica sau cu a$utorul cilor cu role montate pe ramp i pe

  platforma de ncrcare. 4ig. /

 • 8/13/2019 Transportul paletizat

  18/23

  1

  5utocamion prevazut cu cai cu role. 4ig.1

  - 9n cazul lipsei rampelor, cu a$utorul stivuitorului care circul n $urul ve%iculului caresta!ioneaz, obloanele fiind coborte 4ig1, dac obloanele ating solul este necesar ca autove%icululsa fie urcat pe nite nl!toare "scnduri grinzi etc.#. se utilizeaz de asemenea macara cu bra!rotitor sau transpalet manual i oblon ridictor montat pe aotocamion.

  fig 1 9ncrcarea autocamionului direct de la sol.

  5utocamioanele cu oblon ridictor sunt folosite cu succes n re!eaua de distribu!ie localpentru ncrcarea, descrcarea paletelor cu role.

  9n figura 23 este artat modul de aezare i ordinea de ncrcare a paletelor 33H1233 mm peplatformele autove%iculelor.

  8ocul rmas liber n partea din urm a platformei autocamioanelor cu oblon ridictor esteutilizat pentru amplasarea transpaletei care va fi folosit la descrcarea paletelor la destina!ie, ncazul c beneficiarul nu este dotat cu astfel de utila$e.

 • 8/13/2019 Transportul paletizat

  19/23

  1

  Ardinea de ncrcare a paletelor 33H1233 mm 2pe platforma autocamioanelor. 4ig.23

  a# autocamion cu dimensiunile platformei+2H23/ mm2i )3)H23 mm2

  b# autocamion cu dimensiunile platformei )H2)33 mm2

  c# autocamion cu dimensiunile platformei 33H223 mm2

  d# autocamion cu dimensiunile platformei 233H2233 mm2

  A mai mare suple!e n efectuarea opera!iilor de ncrcare sau descrcare a paletelor o oferautove%iculul cu stivuitor purtat figura 21

  5utocamion cu stivuitor purtat 4ig.215ceasta este o completare a solu!iilor existente+ oblon ridictor i macara cu bra!, %idraulic,

  solu!ie care prezint avanta$e dar are i dezavanta$e.

 • 8/13/2019 Transportul paletizat

  20/23

  23

  tiliznd stivuitorul purtat ca mi$loc de manipulare este indicata n cazurile n care locul dencrcare sau descrcare a mrfii este amplasat ntr-o situa!ie inaccesibil autocamionului sau cndsta!ionarea ve%iculului nu este posibil n imediata apropiere a acestuia.

  Paletizarea $n transportul maritim *i 3lu7ial)

  5doptarea paletizrii ca solu!ie de ncrcare descrcare a mrfurilor necesit elaborarea uneite%nologi adecvate n func!ie de condi!iile de pstrare, navele folosite, mrfurile transportate,

  paletele utilizate, etc.Kariantele te%nologice de manipulare posibile sunt determinate pe de o parte de modul cum

  se prezint marfa la transport n cale navei i pe de alt parte de momentul n care se constituieunitatea de ncrctur+ la productor, n cala navei, pe c%ei, sau n antrepozitele portului.

  8a descrcarea navelor, mrfurile care se prezint n bune condi!ii pentru a fi paletizate dupce au fost n prealabil descrcate, se preiau de la locul de depozitare din cal sau din spa!iile dintre

  pun!i i se transport sub desc%iderea panoului unde se constituie o grupare reunit pe o paletportuar, figura 22, cobort anterior cu a$utorul unui palan de ctre biga navei, sau de macaraua de

  pe c%ei.

  *alete de uz portuar fig 22

  9n aceast variant manipularea i transportul n cal se face manual, n interiorul navei. 9ncazul paletizrii pe c%ei, mrfurile descrcate de pe nav n plase sau platforme sunt paletizate lasol, opera!iile urmtoare fiind efectuate cu a$utorul utila$elor cu furc, n special motostivuitoare.

  *aleta ncrcateste apoi ridicat itransbordat pe mal,la sol sau direct pe

  mi$locul de transportde unde este preluatde stivuitor, fiepentru depozitare nmagaziile portuarefie pentru a fincrcat n vedereaexpedieri la

  destina!ie.*aleta poate fitransbordat i directpe mi$locul detransport.

 • 8/13/2019 Transportul paletizat

  21/23

  21

  :ncarcarea navelor cu punti eta$ate fig .2)

  Transportul aerian

  Paletizarea $n transportul aerian)8iniile aeriene au intrat mai trziu n competi!ie n transportul de mrfuri, deoarece, la

  nceput, costul transporturilor era mare, iar capacitatea de transport redus. 9n afar de aceasta,dimensiunile compartimentelor disponibile destinate mrfurilor transportate n avioane erau relativreduse iar utila$ele de ncrcare descrcare existente pe aeroporturi nu permiteau manipularea de

  unit!i de ncrctur de volum i greutate mare.9n ultimul deceniu paletele au nceput s fie folosite i n transportul aerian. 9n acest cazpaletele se introduc n fusela$ cu a$utorul stivuitorului i gliseaz pe role plasate pe podea. >arfaeste imobilizat pe palet cu a$utorul unor plase cu oc%iuri largi care acoper ncrctura stivuit i

 • 8/13/2019 Transportul paletizat

  22/23

  22

  care se fixeaz de marginea paletei n trei puncte pe lungime i n dou punc22te pe l!ime,greutatea unei plase fiind de circa 21 Jgf. 5stfel se formeaz o ncrctur adecvat formei corpuluiavionului. 'atorit cerin!elor specifice avia!iei paletele utilizate "n regim de recuperare# audimensiunii specifice.

  (ipodimensiunile cele mai utilizate i care figureaz n prezent n propunerile dereglementri sunt redate n tabelul de mai $os. "tabelul 1#

  Ta-elul ('imensiunile i sarcinile admisibile ale paletelor folosite n traficul aerian

  L4imea: mm Lun%imea: mm Sarcina admisi-ila:

 • 8/13/2019 Transportul paletizat

  23/23

  2)

  Concluzie'*rocesul te%nologic de transportare a mrfii este destul de important lund n consideren!e

  marfa transportat i multe alte aspecte ce !in de ea. 'e multe ori transportarea !ine de aspectelete%nice i posibilit!ile lor. Cel mai important lucru este c mrfurile trebuie s fie transportatecu maximum precizie i siguran!.

  >I>LIOGR#IE

  1. MMM.rondo-gana%l.com

  2. Nagia &omeo. >anipularea depozitarea transportul i depozitareamrfurilor. 7ditura te%nica ?ucureti 12

  ). %ttp+OOro.MiJipedia.orgOMiJiO:nternationalP5irP(ransportP5ssociation

  http://www.rondo-ganahl.com/http://www.rondo-ganahl.com/