Download - Teza Clasa9

Transcript
Page 1: Teza Clasa9

ELEV:……………………………………………….. DATA:…………………..

Lucrare scrisa la Informatica pe semestrul I la clasa a IX-a ABilet nr 1

Subiectul I (5 puncte)

1. Sa se scrie algoritmul in pseudocod pentru urmatoarele probleme:

a) Se citesc doua valori numerice reale (float) L si l, care reprezintă dimensiunile (lungimea şi lăţimea unui dreptunghi). Să se calculeze şi să se afişeze aria dreptunghiului. (2 puncte)

b) Sa se calculeze si sa se afiseze aria unui cub de latura l. (2 puncte)

2. Scrieti alaturi, forma corecta a urmatorului algoritm, care calculeaza media aritmetica a trei numere a,b,c: (1 punct)

inceput media_aritmeticaCiteste a,Citeste b,Citeste c,m <- a+b+c/2afiseaza m

sfarsit m

Subiectul II (2 puncte)

1. Structura liniara sau…………………………………….este compusa ………………………..…………………………………. care………………………………………………………………………………………………………………………… (1 punct)

2. Operatori relationali - denumirea operatiei (1 punct) …………………. - ………………………………………………….…………………. - ………………………………………………….…………………. - ………………………………………………….…………………. - ………………………………………………….…………………. - ………………………………………………….…………………. - ………………………………………………….

Subiectul III (2 puncte)

1. Evaluati următoarele expresii pentru x si y întregi, cu valorile x=5 si y=3 : (1 punct) a) x DIV y= b) 3* (x DIV y)= c) x MOD y= d) y*(x MOD y)=

2. Fie a= A, b=A, c=F (A=adevărat si F=fals). Evaluati urmatoarele propozitii logice : (1 punct)a) NOT (a OR c) AND (a OR c)= b) NOT (c AND b) AND (b OR a)=

(1 punct din oficiu)Total: 10 puncte

_______________________________________________________________________________

Page 2: Teza Clasa9

ELEV:……………………………………………….. DATA:…………………..

Lucrare scrisa la Informatica pe semestrul I la clasa a IX-a ABilet nr 2

Subiectul I (5 puncte)

1. Sa se scrie algoritmul in pseudocod pentru urmatoarele probleme:

a) Se citesc doua valori numerice reale (float) L si l, care reprezintă dimensiunile (lungimea şi lăţimea unui dreptunghi). Să se calculeze şi să se afişeze perimetrul dreptunghiului. (2 puncte)

b) Sa se calculeze si sa se afiseze aria unui patrat de latura l. (2 puncte)

2. Scrieti alaturi, forma corecta a urmatorului algoritm, care calculeaza media aritmetica a trei numere x,y,z: (1 punct)

inceput media_aritmeticaCiteste xCiteste yCiteste zm -> x/2+y/2+z/2afiseaza m

sfarsit medie

Subiectul II (2 puncte)

1. Reprezetarea algoritmilor se face prin ………………………………………sau……………………………………………………..

2. Operatorii pentru date numerice - denumirea operatiei ……………… - ………………………………………………….……………… - ………………………………………………….……………… - ………………………………………………….……………… - ………………………………………………….……………… - ………………………………………………….……………… - ………………………………………………….

Subiectul III (2 puncte)

1. Evaluati următoarele expresii pentru x si y întregi, cu valorile x=7 si y=4 : (1 punct) a) x DIV y= b) 3* (x DIV y)= c) x MOD y= d) y*(x MOD y)=

2. Fie a= A, b=A, c=F (A=adevărat si F=fals). Evaluati urmatoarele propozitii logice : (1 punct)a) NOT (b AND c) AND (a OR c)= b) NOT (a AND b) AND (a AND c)=

(1 punct din oficiu)Total: 10 puncte_______________________________________________________________________________________________