Download - Subiecte Anre Grad 2

Transcript
 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  1/31

  Nr

  crt Grad NormaEnunt Varianta a Varianta b Varianta c

  23 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000

  Codul tehnic alreelelor electrice dedistribuie (CodulRED), reglementarece este parte

  constitutiv alegislaiei secundare,este aprobat:

  Prin Hotrre aGuvernului Romniei. Prin Ordin al ministruluiEconomiei i Comerului.

  Prin Decizie areedintelui ANRE. Art

  1.1.2

  24 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000Scopul Coduluitehnic al reelelorelectrice dedistribuie este:

  De a promova si impuneregulile i cerinele deordin tehnic si comercialn vederea buneiuncionri a pieei de

  energie electric

  De a promova si impuneregulile i cerinele deordin tehnic minimale

  entru o funcionaresigur, stabil ieconomic a reelelorelectrice de distribuie, nbeneficiul tuturorutilizatorilor acestora art1.2.1

  De a promova si impuneregulile i cerinele deordin tehnic minimale

  entru o funcionaresigur, stabil ieconomic a reelelorelectrice de transport nbeneficiul tuturorutilizatorilor acestora

  25 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000Printre obiectiveleCodului tehnic alreelelor electrice dedistribuie (CodulRED) se regsesc:

  Stabilirea unui set dereguli i norme nvederea asigurriiaccesului utilizatorilor lareelele electrice dedistribuie. 1.2.2 a

  Stabilirearesponsabilitilor iobligaiilor operatorilor dedistribuie i ale tuturorutilizatorilor reelelorelectrice de distribuie.1.2.2.b

  Stabilirea unui set dereguli i norme n vedereaasigurrii accesuluiutilizatorilor la reeleleelectrice de transport.

  26 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000

  Printre obiectiveleCodului tehnic alreelelor electrice de

  distribuie (CodulRED) se regsesc:

  Stabilirea unui set dereguli i norme nvederea asigurriiaccesului utilizatorilor lareelele electrice detransport.

  Stabilirea cerinelortehnice pentru racordareautilizatorilor la reelele

  electrice de distribuie.1.2.2 dStabilirea Standardului de

  erforman pentruserviciul de distribuie aenergiei electrice. 1.2.2c

  27 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000Printre obiectiveleCodului tehnic alreelelor electrice dedistribuie (CodulRED) se regsesc:

  Stabilirea cerinelorentru dezvoltarea

  reelelor electrice dedistribuie. 1.2.2 e

  Stabilirea unui set dereguli i norme n vedereaasigurrii accesuluiutilizatorilor la reeleleelectrice de transport.

  Stabilirea interfeelor i aluxurilor informaionale

  dintre operatorii dedistribuie i operatorul detransport i de sistem iutilizatorii reelelorelectrice de distribuie1.2.2 f

  28 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000

  Codul tehnic alreelelor electrice dedistribuiereglementeazactivitateaoperatorilor dedistribuie:

  la care acionar principaleste statul romn. la care acionar majoritarnu este statul romn.

  tuturor operatorilor dedistribuie, indiferent deacionarul majoritar.

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  2/31

  29 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000

  Atribuiile principaleale operatorilor dedistribuie, conform

  revederilor Coduluitehnic al reelelorelectrice de distribuie(Codul RED), sunt:

  Operatorii de distribuieresteaz serviciul publicentru toi utilizatorii

  reelelor electrice dedistribuie, permindaccesul nediscriminatoriu

  la reelele electrice dedistribuie oricruisolicitant carendeplinete cerineletehnice prevzute nCod1.4.1

  Operatorii de distribuieresteaz serviciul de

  distribuie doar pentruutilizatorii reelelor

  electrice de distribuie cucare au ncheiat uncontract de furnizare aenergiei electrice

  Operatorii de distribuieasigur serviciul public dedistribuie a energiei

  electrice doarconsumatorilor de energieelectric vulnerabili

  30 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000Codul tehnic alreelelor electrice dedistribuie (CodulRED) este administratde:

  SC ELECTRICA SA, ncalitate de elaborator

  ANRE AutoritateaNaional de Reglementaren domeniul Energiei

  CN TRANSELECTRICASA

  31 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000Serviciul de distribuiea energiei electriceeste un serviciu

  ublic:

  ale crui activitispecifice se desfoar nconformitate cu

  revederile Legiiserviciilor publice degospodrire comunal

  a crui realizare a fostconcesionat de ctreautoritile administraiei

  ublice locale de pe razacrora sunt amplasatereelele electrice dedistribuie.

  ale crui activitispecifice se desfoar nconformitate cu condiiilelicenei de distribuieacordate de ANRE, n bazalegii energiei electrice3.1.1.

  32 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000

  Printre activitiledesfurate deoperatorul dedistribuie se numri urmtoareleactiviti:

  Gestionarea, exploatarea,mentenana,

  modernizarea idezvoltarea instalaiilorelectrice aflate n

  atrimoniu (liniielectrice, staii detransformare, puncte dealimentare, posturi detransformare, instalaiide protecie iautomatizare etc) 3.2.1. a

  Dispecerizarea energieielectrice la nivel naional

  Aprobarea tarifelor dedistribuie a energieielectrice, stabilite nuncie de structura

  cheltuielilor

  33 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000

  Printre activitiledesfurate deoperatorul de

  distribuie, precizaten Codul reelelorelectrice de distribuie(Codul RED), senumr iurmtoarele activiti:

  Gestionarea, exploatarea,mentenana,

  modernizarea idezvoltarea instalaiilor

  roprii din reeleleelectrice dedistribuie.3.2.1.a

  Asigurarea tranzitrii

  energiei electrice prinreelele electrice de 110 kVaflate n patrimoniu

  ropriu 3.2.1cDispecerizarea energieielectrice la nivel naional.

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  3/31

  34 II-IV Cod thREDdecizie101/2000

  Responsabilitileoperatorului dedistribuie precizate n

  Codul reelelorelectrice de distribuie(Codul RED) includ:

  Administrareadocumentaiei tehnice inormelor carereglementeaz

  roiectarea,uncionarea, ntreinerea

  i dezvoltareainstalaiilor componenteale reelelor electrice dedistribuieart 3.2.2

  Obligaia ca n termen demaximum 45 zilecalendaristice de la

  rimirea unei solicitri decontractare a serviciuluide distribuie din partea

  unui titular de licen sauconsumator eligibilracordat la RED, s fac oofert i n cazul acceptriiacesteia, s ncheiecontractul

  Asigurarea integral, dinsurse proprii de producerea energiei electrice,

  cantitatea corespunztoareierderilor tehnice dinreele.

  35 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000

  Printreresponsabilitile iobligaiileoperatorului dedistribuie precizate n

  Codul reelelorelectrice de distribuie(Codul RED) suntincluse:

  Administrareadocumentaiei tehnice i anormelor carereglementeaz

  roiectarea,uncionarea, ntreinerea

  i dezvoltareainstalaiilor componenteale reelelor electrice dedistribuie3.2.2

  Obligaia ca n termen demaximum 7 zilecalendaristice de la

  rimirea unei solicitri decontractare a serviciuluide distribuie din parteaunui titular de licen sau

  consumator eligibilracordat la RED, s fac oofert i n cazul acceptriiacesteia, s ncheiecontractul 3.2.6

  Asigurarea integral, dinsurse proprii de producerea energiei electrice,cantitatea corespunztoare

  ierderilor tehnice dinreele.

  36 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000

  Printre obligaiileoperatorului dedistribuie precizate nCodul reelelorelectrice de distribuie(Codul RED) suntincluse:

  Obligaia ca n termen demaximum 7 zilecalendaristice de la

  rimirea unei solicitride contractare aserviciului de distribuiedin partea unui titular delicen sau consumatoreligibil racordat la RED,s fac o ofert i ncazul acceptrii acesteia,s ncheie contractul3.2.6

  Obligaia ca n termen demaximum 30 zilecalendaristice de la

  rimirea unei solicitri decontractare a serviciuluide distribuie din parteaunui titular de licen sau

  consumator eligibilracordat la RED, s fac oofert i n cazul acceptriiacesteia, s ncheiecontractul

  Obligaia ca n termen demaximum 45 zilecalendaristice de la

  rimirea unei solicitri decontractare a serviciuluide distribuie din parteaunui titular de licen sau

  consumator eligibilracordat la RED, s fac oofert i n cazulacceptrii acesteia, sncheie contractul

  37 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000

  Standardul deerforman pentru

  serviciul de distribuiestabilete indicatorii inivelurile de

  erforman privind:

  Racordarea utilizatorilorla reelele electrice dedistribuie; 4.2.1. a

  Asigurarea continuitii nalimentarea cu energieelectric i a calitiienergiei electricedistribuite; 4.2.1. b

  Debranareaconsumatorilor ru-

  latnici de la reeleleelectrice de distribuie

  38 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000

  S

  tandardul deerforman pentruserviciul de distribuiestabilete indicatorii inivelurile de

  erforman privind:

  Racordarea utilizatorilorla reelele electrice dedistribuie; 4.2.1. a

  Furnizarea energieielectrice

  Debranareaconsumatorilor ru-

  latnici de la reeleleelectrice de distribuie

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  4/31

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  5/31

  47 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000Standardul de

  erforman pentruserviciul de distribuienu se aplic:

  la apariia unor condiiimeteorologice deosebite(inundaii, nzpeziri,alunecri de teren,viscole etc) 4.2.3 c

  n cazul ntreruperilor nalimentarea cu energieelectric, planificate deoperatorul de distribuie

  For major 4.2.3. a

  48 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000Standardul de

  erforman pentruserviciul de distribuienu se aplic n condiiide:

  For major 4.2.3. a Evenimente accidentaledeterminate de angajaiioperatorului de distribuie

  Evenimente accidentaledeterminate de teri. 4.2.3.c

  49 II-IVCod th

  REDdecizie

  101/2000

  Standardul deerforman pentru

  serviciul de distribuie

  a energiei electricedefinete indicatoriide performangenerali ai serviciului,care sunt n numr de:

  3: racordarea

  consumatorilor,contractarea furnizriienergiei electrice ireclamaiile utilizatorilor

  5: racordareautilizatorilor, contractareaserviciului de distribuie,ntreruperile n

  alimentarea cu energieelectric, calitateaenergiei electrice isesizrile utilizatorilor4.2.1 a,b,c,d,e,4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.5

  7: racordareaconsumatorilor,racordarea

  roductorilor,contractarea serviciului de

  distribuie, contractareaurnizrii energiei

  electrice, ntreruperile nalimentarea cu energieelectric, calitateaenergiei electrice,sesizrile consumatorilor

  50 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000Termenul pentruemiterea avizuluitehnic de racordare(ATR) este de:

  90 zile calendaristice dela nregistrarea cererii deracordare la 110 kV4.4.1.2

  30 zile calendaristice de lanregistrarea cererii deracordare la medietensiune 4.4.1.2

  15 zile calendaristice de lanregistrarea cererii deracordare la joastensiune

  51 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000Termenul pentruemiterea avizuluitehnic de racordare(ATR) este de:

  10 zile calendaristice dela nregistrarea cererii deracordare la joastensiune

  20 zile calendaristice de lanregistrarea cererii deracordare la medietensiune

  30 zile calendaristice de lanregistrarea cererii deracordare la joas imedie tensiune 4.4.1.2

  52 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000

  Termenul standard aentru ncheierea

  contractului pentruserviciul de distribuiaenergiei electrice ntreun operator dedistribuie si unutilizator este de:

  10 zile lucrtoare de ladepunerea complet adocumentaiei

  15 zile lucrtoare de ladepunerea complet adocumentaiei 4.4.2.2

  30 zile lucrtoare de ladepunerea complet adocumentaiei

  53 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000Operatorul dedistribuie asigursosirea echipei deintervenie n mediulrural n maximum:

  24 ore din momentulanunrii ntreruperiialimentarii cu energieelectric 4.4.3.1.5

  10 ore din momentulanunrii ntreruperiialimentarii cu energieelectric

  2 ore din momentulanunrii ntreruperiialimentarii cu energieelectric

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  6/31

  54 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000

  Termenul minim deanunare aconsumatorilor

  rivind ntrerupereanecesar pentrulucrri planificate deexploatare i

  mentenan este:

  48 ore 24 ore 4.4.3.2.2 10 ore

  55 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000

  n punctele dedelimitaredistribuitor/consumator, limitelen care trebuie s sencadreze tensiunea,n 95% dinsptmn, sunt:

  +/- 5% din tensiuneacontractat +/ 10% din tensiuneacontractat 4.4.4.2 +/ 12% din tensiuneacontractat

  56 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000Termenul standard

  entru rspuns lareclamaii privindnivelul tensiunii estede:

  30 de zile calendaristice15 zile calendaristice4.4.4.5 10 zile lucratoare

  57 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000Operatorul dedistribuie este obligats rspund lasesizrile efectuate deutilizatorii reelelor dedistribuie:

  La toate sesizriletransmise n scris. 4.4.5.1n termen de 30 zilecalendaristice n termen de 5 zilelucrtoare.

  58 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000

  Operatorul dedistribuie este obligats rspund lasesizrile efectuate deutilizatorii reelelor dedistribuie:

  n termen de 10 zilelucrtoare n termen de 3 zilelucrtoare La toate sesizriletransmise n scris. 4.4.5.1

  59 II-IVCod th

  REDdecizie

  101/2000

  Planificareadezvoltrii reelelor

  electrice de distribuiese face pe baza unuistudiu de dezvoltare n

  erspectiv, pe odurat medie de:

  3 ani 6.1.4 5 ani 7 ani

  60 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000

  Planificareadezvoltrii reelelorelectrice de distribuiese face pe baza unuistudiu de dezvoltare n

  erspectiv pe odurat maxim de:

  5 ani 10 ani 6.5.3 15 ani

  61 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000

  Verificareadimensionrii, n

  roiectare, a reelelorelectrice dedistribuie, conform

  revederilor Coduluitehnic al reelelorelectrice de distribuie(Codul RED), se faceinnd seama de:

  criteriul pierderilorminime de energie

  criteriul economic sicriteriul stabilitii termicen regim de durata 6.6.1 a,b

  criteriul stabilitiitermice si dinamice nregim de scurtcircuit 6.6.1c

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  7/31

  62 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000

  Elaborarea planuluide dezvoltare areelelor electrice dedistribuie, conform

  revederilor Coduluitehnic al reelelorelectrice de distribuie

  (Codul RED), are labaz ca date deintrare:

  Prognoza de consum pe oerspectiv de 3 ani, pus

  la dispoziie de furnizorii consumatori eligibili;6.4.1. a

  Ofertele de producie deenergie electric ale

  roductorilor existeni;6.4.1.b

  Natura surselor deroducere a energiei

  electrice;

  63 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000n 100% dinsptmn frecvenatrebuie s sencadreze n banda:

  50 Hz 6% 50 Hz +4% 4.4.4.1 50 Hz 8% 50 Hz + 5%50 Hz 10% 50 Hz +4%

  64 II-IV Cod thREDdecizie

  101/2000Planificare dezvoltriii modernizriireelelor electrice dedistribuie se face dectre:

  Ministerul de resort, cuconsultarea ANRE i aoperatorilor dedistribuie

  Operatorii de distribuie,titulari de licene acordatede ANRE 6.1.1

  ANRE, n calitate deadministrator al Coduluitehnic al reelelor electricede distribuie (Codul RED)

  65 II-IV Ord45/2006Soluia de racordarese stabilete printr-o

  i de soluie pentru:utilizatorii noi de tipconsumator casnicindividuali, indiferent de

  uterea solicitat 14a

  utilizatorii noi care seracordeaz la reeleleelectrice avnd tensiunenominal de 110 kV saumai mare

  utilizatorii noi care suntdistribuitori sau augrupuri generatoareindiferent de tensiuneareelei la care seracordeaz

  66 II-IV Ord45/2006Soluia de racordarese stabilete printr-o

  i de soluie pentru:

  utilizatorii noi care suntdistribuitori sau augrupuri generatoareindiferent de tensiuneareelei la care seracordeaz

  utilizatorii de tipconsumatori care seracordeaz la reeleelectrice de medie sauoas tensiune, indiferentde puterea solicitat, dacsoluia de racordare este

  unic i evident 14c

  utilizatorii noi de tipconsumator casnicindividuali, indiferent de

  uterea solicitat 14a

  67 II-IV Ord45/2006Soluia de racordarese stabilete printr-o

  i de soluie pentru:

  utilizatori existeni caresolicit un spor de puterece poate fi acordat prininstalaiile de racordareexistente, indiferent detensiunea reelei la caresunt racordai 14d

  utilizatorii noi care suntdistribuitori sau augrupuri generatoareindiferent de tensiuneareelei la care seracordeaz

  utilizatorii care, prin tipullor i caracteristicileechipamentelorinstalaiilor de utilizarei/sau al proceselortehnologice, impunnecesitatea unei analize

  entru stabilireaimpactului racordriiasupra reelei i acelorlali utilizatori istabilirea msurilor pentruncadrarea acestui impact

  n limitele normate

  68 II-IV Ord45/2006Soluia de racordarese stabilete printr-o

  i de soluie pentru: utilizatorii perturbatoriutilizatorii noi care suntdistribuitori sau augrupuri generatoareindiferent de tensiuneareelei la care seracordeaz

  utilizatorii de tipconsumatori care seracordeaz la reeleelectrice de medie sauoas tensiune, indiferent

  de puterea solicitat, dacsoluia de racordare esteunic i evident 14c

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  8/31

  69 II-IV Ord45/2006

  Soluia de racordarese stabilete printr-unstudiu de soluie

  entru:

  utilizatorii noi care seracordeaz la reeleleelectrice avnd tensiunenominal de 110 kV saumai mare 17a

  utilizatorii noi care suntdistribuitori sau augrupuri generatoareindiferent de tensiuneareelei la care se

  racordeaz 17b

  utilizatorii cu o putere de25 kVA

  70 II-IV Ord45/2006

  Soluia de racordarese stabilete printr-unstudiu de soluie

  entru:

  utilizatorii de tipconsumatori care solicito putere mai mic de 30kVA, indiferent decategoria din care fac

  arte din punct de vedereal activitii lor;

  utilizatori existeni caresolicit un spor de puterece poate fi acordat prininstalaiile de racordareexistente, indiferent detensiunea reelei la caresunt racordai

  utilizatorii perturbatori17e

  71 II-IV Ord45/2006Fia de soluie esteelaborat de: utilizatori operatorul de distribuie13(2) orice consultant despecialitate

  72 II-IV Ord45/2006

  Soluia de racordarese stabilete printr-unstudiu de soluie

  entru:

  utilizatorii de tipconsumatori care solicito putere mai mic de 30kVA, indiferent decategoria din care fac

  arte din punct de vedereal activitii lor;

  utilizatorii care, prin tipullor i caracteristicileechipamentelorinstalaiilor de utilizarei/sau al proceselortehnologice, impunnecesitatea unei analize

  entru stabilireaimpactului racordrii

  asupra reelei i acelorlali utilizatori istabilirea msurilor pentruncadrarea acestui impactn limitele normate 17e

  utilizatorii noi care seracordeaz la reeleleelectrice avnd tensiunenominal de 110 kV sau

  mai mare 17a

  73 II-IV Ord45/2006

  Soluia de racordarese stabilete printr-unstudiu de soluie

  entru:

  utilizatorii care solicitmodificarea /mbuntireainstalaiilor de racordareexistente sau cretereagradului de siguran n

  unctul de delimitare,

  dac lucrrile necesarenu pot fi stabilite prin fiade soluie 17d

  utilizatorii de tipconsumatori care seracordeaz la reeleelectrice de medie sauoas tensiune, indiferentde puterea solicitat, dac

  soluia de racordare esteunic i evident

  utilizatorii de tipconsumatori care solicito putere mai mic de 30kVA, indiferent decategoria din care fac

  arte din punct de vedere

  al activitii lor;

  74 II-IV Ord45/2006

  Soluia de racordarese stabilete printr-unstudiu de soluie

  entru:

  utilizatori existeni caresolicit un spor de puterece poate fi acordat prininstalaiile de racordareexistente, indiferent detensiunea reelei la caresunt racordai

  utilizatorii de tipconsumator casnicindividuali, indiferent de

  uterea solicitatutilizatorii care seracordeaz la reeleleelectrice avnd tensiunenominal de 110 kV saumai mare 17a

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  9/31

  75 II-IV Ord45/2006

  Studiul de soluieelaborat n vederearacordrii la reeleleelectrice se avizeazatt de operatorul dedistribuie ct i deoperatorul de

  transport i de sistemn toate cazurile carerevd:

  racordarea grupurilordispecerizabile la reeleleelectrice de distribuie23(2)a

  racordarea utilizatorilorracordai la medietensiune care dein n

  atrimoniu receptoare cuuteri totale de 30 kVA

  racordarea utilizatorilor nstaii de transformare400(220)/110 kV prin liniielectrice de distribuie cutensiunea de 110kV 23(2)b

  102 II-IV ord24/2007

  Operatorul economicaflat n reorganizareudiciar, care nu

  deine atestate emisede ANRE:

  Poate solicita Atestatrovizoriu emis de ANRENu poate solicita Atestatemis de ANRE art 14

  Poate efectua doar delucrri de ncercri deechipamente electrice

  103 II-IV ord24/2007Durata de valabilitatea Atestatelor emise de

  ANRE este: De la 1 la 5 ani 36(6) NelimitatProvizorie de la 1 la 12luni

  104 II-IV ord24/2007ANRE poate retrageAtestatul acordat:

  Dac operatoruleconomic nu ndeplinetecriteriile de bonitateinanciar

  corespunztoarerocedurii aplicabile

  Operatorul economic nu

  ndeplinete una dinobligaiile definite caeseniale de ctreANRE, conform

  revederilorRegulamentului pentruatestarea operatoriloreconomici 55 2c

  ANRE nu are competenade a retrage Atestateleemise

  105 II-IV ord24/2007

  ANRE poate aplicasanciunicontravenionaledac:

  Operatorul economicsvrete una dintrecontraveniile stabilite nlegea energiei electrice

  Operatorul economicsvrete una dintreinfraciunile stabilite nlegea energiei electrice

  Operatorul economic nutransmite lunar sintezaactivitii desfurate

  106 II-IV ord24/2007Constatarea isancionarea

  contraveniilor se fac:n condiiile Legii nr.318/ 2003 n condiiile Legii nr. 13/2007

  ANRE nu poate dispuneaplicarea de amenziOperatorilor economici,dect cu acordul acestora

  107 II-IV ord24/2007ANRE poate retrage

  Atestatul deinut de unoperator economicdac:

  Operatorul economic aexecutat lucrri fr

  ersonal calificat,

  autorizat i n numrminim corespunztor

  entru tipul de atestatdeinut 55 2c

  ANRE nu poate dispune

  retragerea Atestateloremise

  Operatorul economic arezentat n anex la

  cererea de atestare/reatestare informaiineconforme cu realitatea55 2d

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  10/31

  108 II-IV ord24/2007

  ANRE poate retrageAtestatul deinut de unoperator economicdac:

  Operatorul economicsolicit acest lucru

  Operatorul economic arezentat n anex la

  cererea de atestare/reatestare informaiineconforme cu realitatea

  55 2d

  ANRE nu poate dispuneretragerea Atestateloremise

  109 II-IV legea13/2007

  Regulamentul pentruautorizareaelectricienilor care

  roiecteaz i executinstalaii electrice dinsistemulelectroenergetic esteaprobat prin:

  Hotrre de guvern Ordin al ministrului deresort

  Ordin al preedinteluiANRE n baza Legii 13/2007 art 11(2)m

  110

  II-IV legea

  13/2007

  Autorizareaelectricienilor pentru

  roiectarea i

  executarea deinstalaii electriceracordate la SEN, seace de ctre:

  Ministerul nvmntuluiOperatorul de distribuie

  ANRE, n baza Legii 13/2007 i a unui regulamentspecific

  111 II-IV ord25/2007Autorizarea unuielectrician se

  realizeaz n urma:romovrii unui examen

  de autorizare 20romovrii unui concurs

  de autorizare, cu numrlimitat de locuri

  unui interviu n faa uneicomisii ANRE

  112 II-IV ord25/2007

  Electricienii caredoresc s soliciteautorizarea, pentru a

  i acceptai la examentrebuie sndeplineascurmtoarele condiii:

  S transmit la ANRE ocerere i documentaie

  anexat, din care sreias calificarea

  rofesional

  S transmit la ANRE ocerere i documentaie

  anexat, din care s reiasexperiena practic ndomeniul instalaiilorelectrice

  S transmit la ANRE ocerere i documentaie

  anexat, din care s reiascalificarea si experienarofesional n domeniul

  instalaiilor electrice 24

  113 II-IV ord25/2007

  Autorizareaelectricienilor caredesfoar activitide exploatare ainstalaiilor electricese realizeaz n baza

  Unor norme specificeaprobate prin Hotrrede Guvern

  Conform Legii 319/2006,unor norme specifice ndomeniul securitii isntii n munc,elaborate i aprobate deunitatea care deine n

  atrimoniu instalaiileelectrice 10(3)

  Unor regulamenteaprobate de operatorii dedistribuie

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  11/31

  114 II-IV ord25/2007

  Verificarearoiectelor de

  instalaii electricetehnologice racordatela SEN se realizeazde ctre:

  Electricieni autorizai deANRE i care sunt titularide autorizaii de tip A

  Specialiti atestai deMinisterul Economiei iFinanelor avnd calitateade Verificator de

  roiecte 15Electricieni autorizai deANRE i care sunt titularide autorizaii de tip B

  115 II-IV ord25/2007

  Verificareainstalaiilor electricetehnologice noi,executate n vederearacordrii la SEN serealizeaz de ctre:

  Personalul de exploataredin cadrul operatoruluide reea

  Specialiti atestai deMinisterul Economiei iFinanelor, avnd calitateade Responsabil tehnic cuexecuia 16

  Corpul de control al ANRE

  116 II-IV ord25/2007

  Electricienii autorizaide ANRE pentru

  roiectare auautorizaii de tip:

  A 18(1)a B C

  117 II-IV ord25/2007

  Cte grade decompeten sunt

  revzute nregulamentul deautorizare aelectricienilorelaborat i aprobat deANRE, indiferent detipul de autorizare?

  4 grade de competen (I,II, III i IV) 18(2) 5 grade de competen (I,II, III, IV i V) 3 grade de competen (A,B i C)

  118 II-IV ord25/2007Legitimaiile deelectrician autorizat

  ot fi:De tip G (general) pentru

  instalaii electrice

  De tip A (pentruroiectare) i de tip B

  (pentru executare) deinstalaii electrice 18 1a,bDe tip U (universal) pentruinstalaii electrice de

  utilizare

  119 II-IV ord25/2007

  Regulamentul deautorizare aelectricienilordefinete urmtoareletipuri de autorizaii:

  De tip E pentru execuieDe tip A sau B pentruroiectare i respectivexecutare 18 1a,b

  Nu sunt definite tipuri deautorizare, ci doar gradede autorizare

  120 II-IV ord25/2007

  Calitatea de

  electrician autorizatgradul III (A sau B)acord titularilor delegitimaieurmtoarelecompetene:

  Dup caz, proiectare (A)/

  executare (B) de instalaiielectrice cu putereinstalat orict de mareeste tehnic realizabil ila o tensiune nominal decel mult 20 kV 19e, f

  Dup caz, proiectare (A)/

  executare (B) de instalaiielectrice cu putereinstalat orict de mareeste tehnic realizabil i lao tensiune nominal maimic de 220 kV

  Dup caz, proiectare (A)/

  executare (B) de instalaiielectrice cu putereinstalat maxim de 100kW i la o tensiunenominal de cel mult 20kV

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  12/31

  121 II-IV ord25/2007

  Electricianul autorizatentru gradul I, tip

  A+B are urmtoarelecompetene:

  De a proiecta i executainstalaii electrice cu

  utere instalat de celmult 10 kW i la otensiune nominal mai

  mic de 1 kV 19a,b

  De a proiecta i executainstalaii electrice cu

  utere instalat de cel mult100 kW i la o tensiunenominal mai mic de 1 kV

  De a proiecta i executainstalaii electrice cu

  utere instalat de cel mult10 kW i la o tensiunenominal maxim de 20 kV

  122 II-IV ord25/2007

  Electricianul autorizatentru gradul II, tip

  A+B are urmtoarelecompetene:

  De a proiecta i executainstalaii electrice cu

  utere instalat de celmult 10 kW i la otensiune nominal maimic de 1 kV

  De a proiecta i executainstalaii electrice cu orice

  utere instalat tehnicrealizabil i la o tensiunenominal mai mic de 1 kV19c,d

  De a proiecta i executainstalaii electrice cu orice

  utere instalat tehnicrealizabil i la o tensiunenominal maxim de 20 kV

  123 II-IV ord25/2007

  Electricianul autorizatentru gradul III, tip

  A+B are urmtoarelecompetene:

  De a proiecta i executainstalaii electrice cuorice putere instalattehnic realizabil i la otensiune nominalmaxim de 110 kV

  De a proiecta i executainstalaii electrice cu orice

  utere instalat tehnicrealizabil i la o tensiunenominal maxim de 6 kV

  De a proiecta i executainstalaii electrice cu orice

  utere instalat tehnicrealizabil i la o tensiunenominal maxim de 20 kV19e,f

  124 II-IV ord25/2007Electricianul autorizat

  entru gradul IV, tipA+B are urmtoarelecompetene:

  De a proiecta i executainstalaii electrice cu

  orice putere instalattehnic realizabil i laorice tensiune nominalstandardizat 19g,h

  De a executa instalaii

  electrice cu orice putereinstalat tehnic realizabili la o tensiune nominalmaxim de 220 kV

  De a proiecta i executainstalaii electrice cu orice

  utere instalat tehnicrealizabil i la o tensiunenominal maxim de 110kV

  125 II-IV ord25/2007

  Legitimaia deelectrician autorizatgradul IIIB conferurmtoarelecompetene

  titularului:

  De executare deinstalaii electrice cuorice putere instalattehnic realizabil, la otensiune nominal

  maxim de 20 kV 19f

  De executare de instalaiielectrice cu orice putereinstalat tehnicrealizabil, la o tensiunenominal maxim de 220

  kV

  De proiectare de instalaiielectrice cu orice putereinstalat tehnicrealizabil, la o tensiune

  nominal maxim de 20 kV

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  13/31

  126 II-IV ord25/2007

  n vederea nscrieriila examenul deautorizare,electricianul trebuies transmit ndocumentaia anexatcererii de autorizare o

  lista de lucrri; acestdocument este:

  Opional (solicitantuldecide dac l transmitesau nu) Nerelevant

  Un document obligatoriudin dosar, care trebuientocmit corelat cuinformaiile coninute ncarnetul de munc 24d

  127 II-IV ord25/2007

  n vederea autorizriientru ambele tipuri

  de autorizare (A i B),electricienii:

  Trebuie s ndeplineasccondiiile de calificare iexperien profesionale,cumulate, pentru fiecaretip de autorizare i susinexamene separate pentruiecare dintre aceste

  tipuri

  Trebuie s ndeplineasccondiiile de calificare siexperien profesionale,cumulate, pentru fiecaretip i susin un singurexamen 31

  Trebuie sa fi fost autorizain prealabil n bazaOrdinului MIC nr34 din1999

  128 II-IV ord25/2007Trecerea la un gradde autorizare superior

  se poate face:dup 5 ani de experienn baza gradului deautorizare deinut

  rin vizarea anual alegitimaiei de ctre ANRE

  Susinerea unui examen deautorizare n condiiile

  revzute n Regulament,indiferent dac vechealegitimaie a expirat saunu 32

  129

  II-IV ord

  25/2007Examenul de

  autorizare const:n susinerea unei probescrise, constnd n 2

  subiecte: un chestionarcu 30 de ntrebri i oaplicaie numeric 44

  ntr-un interviu susinut inaa unei Comisii ANRE,

  urmat de rezolvarea uneirobleme si o aplicaieractic

  n participarea la unconcurs, fiind necesar

  obinerea unui punctajminim de 30 de puncte

  130 II-IV ord25/2007

  Promovareaexamenului deautorizare se faceobinnd:

  Minim 20 de puncte lachestionar si 3 puncte laaplicaia numeric,

  entru gradele I si II,respectiv 25 de puncte lachestionar i 3 puncte laaplicaia numeric pentrugradele III i IV

  Minim 24 de puncte lachestionar si 3 puncte laaplicaia numeric,indiferent de gradul deautorizare (I, II, III sau IV)art 55

  Minim 12 de puncte lachestionar si 2 puncte laaplicaia numeric, pentrugradele I si II, respectiv 15de puncte la chestionar i3 puncte la aplicaianumeric pentru gradeleIII i IV

  131 II-IV ord25/2007

  Legitimaia deelectrician autorizateliberat de ANREeste valabil pentru o

  erioad de:3 ani 4 ani 5 ani art 64

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  14/31

  132 II-IV ord25/2007

  Una dintre obligaiileelectricianuluiautorizat care executlucrri de instalaiielectrice este:

  De a respecta proiectelelucrrilor de instalaiielectrice i normeletehnice aplicabile 72e

  Nu este obligat sarticipe la recepia final

  a lucrrilor executateAre dreptul de a racordala SEN noi puncte deconsum, urmnd a solicitaacordul operatorului dereea dup recepia la

  terminarea lucrrilor

  133 II-IV ord25/2007

  Una dintre obligaiileelectricianului caredeine autorizaie detip A este:

  S proiecteze instalaiielectrice doar conformgradului si tipului deautorizare i s respectenormele tehnicecorespunztoare tipurilorde instalaii electrice

  roiectate 72e

  S semneze documentaiide proiectare chiar dacnu sunt realizate de el,astfel nct proprietarul s

  oat demara ct mairepede execuiainstalaiilor

  S execute sau scoordoneze execuiainstalaiilor electrice deorice putere sau tensiunetehnic realizabil

  134 II-IV ord25/2007Este interziselectricianului

  autorizat:S proiecteze instalaiielectrice n cazul n caredeine doar autorizaie detip A

  S proiecteze instalaiielectrice n cazul n carenu deine o autorizaie detip A art 72b

  S verifice proiecte deinstalaii electricetehnologice de medietensiune, dac nu deineatestat de verificator de

  roiecte emis de MEC

  135 II-IV ord25/2007

  Una dintre obligaiileelectricianuluiautorizat care executlucrri de instalaiielectrice este:

  S respecte proiectele deexecuie a lucrrilor deinstalaii electrice doardac sunt ntocmite de el

  La solicitareabeneficiarului, s participela punerea n funciune irecepia final a lucrrilorexecutate art 72i

  De a racorda la SEN noi

  uncte de consum, urmnda solicita acorduloperatorului de reea duprecepia la terminarealucrrilor

  136 II-IV ord25/2007Este interziselectricianului

  autorizat:S semneze documentaiide orice fel pentru

  roiecte sau lucrri pecare nu le-a realizat sausupravegheat art 72f

  S racordeze noi puncte deconsum de energieelectric la instalaiileelectrice, fr a aveaaprobarea operatorului dereea art 72k

  S realizeze lucrri deinstalaii electrice n bazaunor documentaii de

  roiectare realizate de alielectricieni autorizai

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  15/31

  137 II-IV ord25/2007

  ANRE poate aplicasanciunicontravenionale n

  cazul n careelectricianul autorizatcomite una dintreurmtoarele abateri:

  Comiterea unei fapterevzute n

  Regulamentul deautorizare ca fiindermis

  Desfurarea activitii nbaza unui carnet deelectrician autorizat emis

  n baza Ordinului MIC nr.34 din 1999, cuvalabilitate prelungit

  n n 2009

  Desfurarea de activitir contracte legale n

  vigoare (contractindividual de muncsemnat cu un angajator

  sau contract de prestriservicii, n cazul n careeste persoan fizicautorizat de autoritileadministraiei locale) art72, 76

  138 II-IV ord25/2007

  ANRE poate aplicasanciunicontravenionale ncazul n careelectricianul autorizatcomite una dintreurmtoarele abateri:

  Comiterea unei fapterevzute n

  Regulamentul deautorizare ca fiindinterzis art 76

  Desfurarea activitii nbaza unui carnet deelectrician autorizat emisn baza Ordinului MIC nr.34 din 1999, cuvalabilitate prelungit

  n n 2009

  Desfurarea de activitir contracte legale, n

  vigoare (contractindividual de muncsemnat cu un angajatorsau contract de prestriservicii, n cazul n careeste persoan fizicautorizat de autoritileadministraiei locale) art72,76

  139 II-IV ord25/2007

  Sanciunilecontravenionaleaplicate de ANRE poti asociate cu una

  dintre urmtoarelemsuri:

  Retragerea autorizrii cudrept de prezentare la onou examinare 75

  Retragerea autorizrii frdrept de prezentare la onou examinare 75 Avertisment verbal

  140 II-IV ord25/2007

  Una dintre obligaiileelectricianului caredeine autorizaie detip B i executinstalaii electriceeste:

  S execute instalaiielectrice doar conformgradului si tipului deautorizare, numai ncontractare legal aacestora (prin contractindividual de munc saude prestri servicii, ncazul n care este

  autorizat de administraiaublic local) 72

  S execute instalaiielectrice doar conformgradului si tipului deautorizare i s respectenormele tehnicecorespunztoare tipurilorde instalaii electrice

  roiectate

  S proiecteze instalaiielectrice doar conformgradului si tipului deautorizare, avnd nvedere c experiena

  ractic i permite acestlucru

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  16/31

  141 II-IV ord25/2007La expirarea durateide valabilitate a

  legitimaiei deelectrician autorizat,titularul:

  Se va prezenta la sediulANRE pentru a vizalegitimaia pentru o nou

  erioad de 5 ani, culata tarifuluicorespunztor gradului sitipului de autorizare

  Se va prezenta la sediulANRE pentru a viza

  relungirea valabilitiilegitimaiei pentru o

  erioad de doar 3 ani, culata a 50% din tariful

  corespunztor gradului sitipului de autorizare

  n cazul n care doretecontinuarea activitii ncalitate de electricianautorizat, va susine unnou examen, curespectarea prevederilorRegulamentului deautorizare

  142 II-IV ord25/2007

  n cazul n careelectricianul autorizati pierde legitimaia,

  la solicitarea sa,ANRE poate emite unduplicat, dac:

  Legitimaia estedeclarat nul, ntr-unziar local i titularul

  achit tariful deautorizare aprobat

  Legitimaia este declaratnul, ntr-un ziar local ititularul achit o

  enalitate n cuantum de

  500 RON indiferent degradul i tipul deautorizare

  Legitimaia este declaratnul, ntr-un ziar local ititularul achit un tarif deemitere a duplicatului,

  conform prevederilor dinregulamentul de autorizareart 86

  161 II-IV ord18/2004

  Nenelegerile privindracordareautilizatorilor lareelele electrice deinteres public, dintreoperatorii dedistribuie isolicitani, sesoluioneaz:

  ntotdeauna pe caleamiabil

  n conformitate curevederile unei proceduri

  specifice aprobate deANRE ord 18/2004

  ntotdeauna n justiie

  162 II-IV ord18/2004

  n cazul apariiei unordivergene cu privirela racordarea lareelele electrice sauemiterea de avize deamplasament, ntre unsolicitant i osubunitate sau unitatea unui operator dereea, declanarea

  rocedurii desoluionare anenelegerii se vaace numai dup:

  arcurgerea proceduriide mediere la niveluloperatorului de reea 8(4)

  nregistrarea unei aciunin justiie

  arcurgerea procedurii demediere la nivelulMinisterului Economiei iFinanelor

  163 II-IV ord18/2004

  Autoritatea Naionalde Reglementare ndomeniul Energieianalizeaz isoluioneaz prin

  rocedurnecontencioaseventualele contestaiicu privire la:

  avizele tehnice deracordare 8(2)

  racordarea la reeleleelectrice de interes public8(2)

  calitatea execuieiinstalaiilor interioare alecldirilor civile

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  17/31

  164 II-IV lg13/2007

  Legea energieielectrice nr. 13/2007creaz cadrul dereglementare pentrudesfurareaactivitilor nsectorul:

  Energiei electrice Energiei electrice itermice

  Energiei electrice i alenergiei termice produsen cogenerare

  165 II-IV lg13/2007

  S

  ursele staionare deenergiei electrica incurent continuu sesupun dispoziiilorLegii energieielectrice nr. 13/2007?

  Da Nu 1 (2) bDa, doar sub aspectulstabilirii preului devnzare e energieielectrice produse

  166 II-IV lg13/2007

  Printre obiectivele debaza ale Legiienergiei electrice nr.13/2007 se regsesc:

  Asigurarea accesuluinediscriminatoriu sireglementat la reeleleelectrice de interes public2b

  Promovarea utilizriisurselor noi iregenerabile de energie 2h

  Determinarea soluiilor dracordare a utilizatorilorla reelele electrice deinteres public

  167 II-IV lg13/2007

  Accesul la reeauaelectrica de interes

  ublic este definit caiind:

  Obligaia unor persoaneizice sau juridice de a se

  racorda, in condiiilelegii, la reelele electricede transport sau dedistribuie

  Dreptul unor persoaneizice sau juridice

  racordate la SEN de aconsuma energie electricaachiziionata de pe piaade energie electrica inregim concurenial

  Dreptul unor persoaneizice sau juridice de a se

  racorda si de a folosi, incondiiile legii, reeleleelectrice de transport si dedistribuie 3.1

  168 II-IV lg13/2007Consumatorul eligibilde energiei electrica

  este:

  Persoana juridica ce

  cumpra energieelectrica pentru consumul

  ropriu si, eventual,entru un subconsumator

  racordat la instalaiilesale

  Consumatorul ce cumpraenergie electrica pentruconsumul propriu si aredreptul de a revindesurplusul pe piaa deenergie electrica

  Consumatorul de energieelectrica care poate saaleag furnizorul si sacontracteze direct cuacesta energia necesara,avnd acces la reelele detransport i/sau dedistribuie 3.17

  169 II-IV lg13/2007Linia electrica directaeste:Linia electrica ce leag o

  capacitate energetica deroducie izolata de unclient izolat 3.29

  Linia electrica prin care se

  transmite energia electricade la productor ctre maimuli consumatori

  Linia electrica ce leag unroductor de energie

  electrica i/sau furnizor de

  energie, in scopulalimentarii directe asediilor proprii sau aclienilor eligibili aiacestora 3.29

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  18/31

  170 II-IV lg13/2007

  Operatorul detransport si de sistemeste:

  Orice persoana caredeine, sub orice titlu, oreea electrica detransport si este titularaa unei licene de

  transport prin carerspunde de operarea,asigurarea ntreinerii sidezvoltarea reelei detransport 3.35

  Orice persoana caredeine, sub orice titlu oreea electrica dedistribuie si este titularaunei licene de distribuie

  Persoana juridicaroprietara a reelelor

  electrice de transport, pe

  care le exploateaz in bazalicenei pentru transportulenergiei electrice

  171 II-IV lg13/2007

  Capacitatea deinterconexiune estedefinit ca fiindreprezentat de:

  Instalaiile siechipamentele prin carese realizeaz racordareamai multor consumatorila reelele electrice de

  interes public

  Instalaiile siechipamentele prin care serealizeaz conectarea adoua sau mai multesisteme electroenergetice

  3.4

  Ansamblul instalaiilor siechipamentelor prin carese realizeaz tranzit deenergie electrica intredoua zone ale sistemului

  electroenergetic naional

  172 II-IV lg13/2007Reeaua electrica estedefinita ca fiind:

  Ansamblul de linii,inclusiv elementele desusinere si de protecie aacestora, staiile electricesi alte echipamenteelectroenergeticeconectate intre ele 3.51

  Ansamblul instalaiilorelectroenergeticeinterconectate

  Ansamblul de liniielectrice destinateconectrii unui productorde energie electrica de unutilizator al sau

  173 II-IV lg13/2007O reea electrica dedistribuie este

  definit ca fiind:Reeaua electrica cutensiunea de linienominala strict mai marede 220 kV

  Reeaua electrica cutensiunea de linienominala strict mai marede 110 kV

  Reeaua electrica cutensiunea de linienominala pana la 110 kVinclusiv 3.52

  174 II-IV lg13/2007Reeaua electrica detransport este:

  Reeaua electrica cutensiunea de linienominala mai mic dect110 kV

  Reeaua electrica deinteres naional si strategiccu tensiunea de linienominala mai mare de 110kV 3.54

  Reeaua electrica deinteres naional sistrategic cu tensiunea delinie nominala cel multegala cu 110 kV

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  19/31

  175 II-IV lg13/2007

  Sistemulelectroenergetic estedefinit ca fiind:

  Totalitatea liniilor sistaiilor electrice

  interconectate, indiferentde nivelul de tensiune

  Ansamblul instalaiilorelectroenergeticeinterconectate prin care serealizeaz producerea,transportul, conducereaoperativa, distribuiaenergiei electrice

  Ansamblul instalaiilorelectroenergeticeinterconectate prin care serealizeaz producerea,

  transportul, conducereaoperativa, distribuia,urnizarea si utilizarea

  energiei electrice 3.60

  176 II-IV lg13/2007Sistemulelectroenergetic

  naional este:

  Totalitatea instalaiilorde producere, transport sidistribuie a energiei

  electrice de pe teritoriulnaional

  Sistemul electroenergeticsituat pe teritoriul naionalsi care constituieinfrastructura de baza

  utilizata in comun dearticipanii la piaa de

  energie electrica 3.62

  Totalitatea liniilor sistaiilor electrice

  interconectate, indiferentde nivelul de tensiune

  177 II-IV lg13/2007ANRE este: Agenie naional dereglementare n domeniul

  energiei termiceAutoritatea Naionala deReglementare pentruServiciile Publice deGospodrie Comunala

  Autoritatea Naionala deReglementare in domeniulEnergiei 3.2

  178 II-IV lg13/2007Zona de protecie aunei capaciti

  energetice este:

  Zona adiacentacapacitilor energetice,extinsa in spaiu, in carese introduc interdicii

  rivind accesulersoanelor si regimul

  construciilor 3.67

  Zona adiacentacapacitilor energetice,extinsa in spaiu, in care seinstituie restricii siinterdicii in scopulasigurrii funcionariinormale si pentru evitarea

  unerii in pericol aersoanelor, bunurilor si

  mediului

  Zona adiacentacapacitatilor energetice,extinsa in spaiu, in care seintroduc interdicii privindaccesul persoanelor sidesfasurarea unoractivitati

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  20/31

  179 II-IV lg13/2007Zona de sigurana aunei capacitati

  energetice este:

  Zona adiacentacapacitatilor energetice,

  extinsa in spaiu, in carese introduc interdicii

  rivind accesulersoanelor si regimul

  construciilor

  Zona adiacentacapacitatilor energetice,extinsa in spaiu, in care seinstituie restricii siinterdicii in scopulasigurrii funcionariinormale si pentru evitarea

  unerii in pericol aersoanelor, bunurilor si

  mediului 3.68

  Zona adiacentacapacitatilor energetice,extinsa in spaiu, in care seinstituie restricii siinterdicii in scopulevitrii punerii in pericol a

  ersoanelor, bunurilor simediului

  180 II-IV lg13/2007Furnizorul de ultima

  opiune este definit deLegea energieielectrice, ca fiind:

  Furnizorul desemnat deANRE pentru a presta

  serviciul public dedistribuie a energieielectrice

  Furnizorul desemnat deANRE pentru a presta

  serviciul de furnizare, incondiii specificereglementate 3.25

  Un operator economic ale

  crui aciuni sau prisociale sunt deinute ntotalitate de statul romn

  181 II-IV lg13/2007

  Centrala electrica decogenerare esteansamblul deinstalaii, construciisi echipamentenecesare pentru

  roducerea:doar a energiei electrice doar a energiei termice energiei electrice si

  termice 3.7

  182 II-IV lg13/2007

  Consumatorul eligibilde energie electriceste definit de Legeaenergiei electrice, caiind:

  Consumatorul de energieelectrica care poate saaleag furnizorul deenergie electric si sacontracteze direct cuacesta energia necesara,avnd acces la reelele detransport i/sau dedistribuie 3.17

  Consumatorul de energieelectric ce poateachiziiona energieelectric doar de pe piaareglementata

  Consumatorul de energieelectric obligat sachiziioneze energiaelectric la preturi deachiziie reglementate

  183

  II-IV lg

  13/2007Culoarul de trecere a

  liniei electrice aerieneeste format din:Zona adiacenta linieielectrice aeriene avnd

  100 m lime n planorizontal

  Zona adiacenta liniei

  electrice aeriene situata la10 m deasupra acesteiaSuprafaa terestra ce

  cuprinde zona de proteciesi zona de sigurana 3.20

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  21/31

  184 II-IV lg13/2007Operator dedistribuie este o

  ersoan juridic,care:

  Deine si exploateaz

  reeaua electrica deiluminat publicntreine si dezvoltareeaua electrica detransport al energieielectrice

  deine, sub orice titlu, oreea electrica dedistribuie si este titularaa unei licene dedistribuie prin carerspunde de operarea,asigurarea ntreinerii sidezvoltarea reelei dedistribuie intr-o anumitazona 3.34

  185 II-IV lg13/2007

  Ordinea de merit esteordinea n care un

  roductor de energieelectric este luat nconsiderare pentruacoperirea cererii de

  energie n SistemulElectroenergeticNaional, pe baza:

  Preului ofertat[lei/MWh] 3.39 Puterii instalate Capacitatii de a dispunerapid de o anumita putere

  186 II-IV lg13/2007

  Reea electric deinteres public este oreea electric la caresunt racordai:

  cel puin 3 utilizatori cel puin 2 utilizatori 3.53cel puin un utilizator

  187 II-IV lg13/2007

  ANRE aprobareglementari cucaracter obligatoriu

  entru operatoriieconomici din sectorulenergiei electrice ianume:

  Doar reglementaritehnice Doar reglementaricomerciale

  Att reglementari tehnicecat si reglementaricomerciale

  188 II-IV lg13/2007

  ANRE exercitacontrolul asupraoperatoriloreconomici din sectorulenergiei electrice cu

  rivire la:

  Respectareareglementarilor emise sia sistemului de preturi sitarife in vigoare insectorul energiei electrice11.2.f

  Respectarea legislaieirivind securitatea i

  sntatea n muncGestiunea patrimoniului

  ublic

  189 II-IV lg13/2007

  Autoritatea ce are caatribuii elaborarea siaplicarearegulamentului pentruatestarea operatoriloreconomici care

  roiecteaz si executainstalaii electrice,este:

  Ministerul Economiei siFinanelor

  Autoritatea Naionala deReglementare in domeniulEnergiei 11.2.m CN Transelectrica SA

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  22/31

  190 II-IV lg13/2007

  Autoritatea ce are caatribuii elaborarea siaplicarearegulamentului pentruautorizareaelectricienilor care

  roiecteaz si executa

  instalaii electrice,este:

  Ministerul Economiei siComerului

  Autoritatea Naionala deReglementare in domeniulEnergiei 11.2.m

  Operatorul de distribuie(filiale, sucursale ale SCElectrica SA sau societirezultate ca urmare a

  rocesului de privatizare)

  191 II-IV lg13/2007

  Regulamentul privindracordareautilizatorilor lareelele electrice deinteres public este:

  Elaborat de ANRE siaprobat prin hotrre aGuvernului Romniei11.2.q

  Elaborat de ANRE siaprobat prin ordin al

  reedintelui ANREElaborat de Ministerul deresort

  192 II-IV lg13/2007

  Urmrirea respectriide ctre operatoriieconomici a sistemuluide preuri si tarife ndomeniul energieielectrice este decompetena:

  Autoritii Naionale deReglementare ndomeniul Energiei 11.2.f

  Ministerului de resort(Ministerul Economiei iFinanelor)

  Cancelariei Primului-ministru

  193 II-IV lg13/2007

  ANRE AutoritateaNaional deReglementare ndomeniul Energieieste abilitat prin legecu urmtoarelecompetene:

  Aprob reglementritehnice i comercialeobligatorii pentruoperatorii economici dinsectorul energiei 11.2.h

  Stabilete metodologia deurmrire i control nvederea respectrii dectre operatorii economicia sistemului de preuri itarife la energia electric

  Concesioneaz bunurileaparinnd patrimoniului

  ublic aferente sectoruluienergiei electrice

  194 II-IV lg13/2007

  Operatorii economicicare asigura serviciide msurare aenergiei electrice suntatestai de:

  MEF MinisterulEconomiei si Finanelor

  ANRE AutoritateaNaional de Reglementaren domeniul Energiei art11.2 t

  ANRSC AutoritateaNaional deReglementare in domeniulServiciilor Comunale

  195 II-IV lg13/2007

  Printre competeneleAutoritii Naionalede Reglementare ndomeniul Energiei seregsesc:

  Elaborarea si aprobarearegulamentului dedesemnare a furnizoruluide ultim opiune art11.2v

  Elaborarea normelor desecuritatea i sntate nmunc pentru operatoriieconomici din sectorulenergiei electrice

  Elaborarearegulamentului privindracordare a utilizatorilorla reelele electrice deinteres public 11.2.g

  196 II-IV lg13/2007Electrificarealocalitatilor se

  realizeaz cu fonduri:doar din bugetele locale doar din bugetul de statdin bugetele locale,bugetul de stat sau din alteonduri legal constituite 12

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  23/31

  197 II-IV lg13/2007

  Autorizaiile deinfiintare se acordain condiiile legiienergiei electrice,

  entru:Realizarea de noicapacitati energetice15.1.a

  Retehnologizareacapacitatilor energeticeexistente 15.1.a

  Reviziile si reparaiilecurente efectuate asupracapacitatilor energetice

  198 II-IV lg13/2007

  Autorizaiile denfiinare se acord

  entru realizarea denoi linii si staiielectrice de transportal energiei electricesau pentruretehnologizarea celorexistente?

  Numai pentru realizareade noi linii si staiielectrice de transport noi

  Numai pentruretehnologizarea liniilor istaiilor electrice detransport existente

  Att pentru realizarealiniilor si staiilor electricede transport noi, ct i

  entru retehnologizareacelor existente 15

  199 II-IV lg13/2007

  Autorizaiile denfiinare se acord

  entru realizarea sauretehnologizarereelelor electrice cutensiunea de linienominal mai mare

  sau egal cu:

  0,4 kV 20 kV 110 kV art 15.1.c

  200 II-IV lg13/2007

  ANRE emiteautorizaii deinfiintare pentrurealizarea i/sauretehnologizarea:

  liniilor si staiilorelectrice de transport alenergiei electrice 11.1.b

  liniilor i staiilor dedistribuie a energieielectrice, cu tensiunenominala de 110 kV 11.1.c

  liniilor electrice dedistribuie a energieielectrice cu tensiunenominala de 20 kV

  201 II-IV lg13/2007

  ANRE emite liceneentru

  Prestarea serviciilorublice de transport i

  distribuie a energieielectrice 15.2.b,dActivitatea de administrarea pieelor centralizate15.2.e

  Realizarea de noicapacitati energetice de

  roducere a energieielectrice si energieitermice in cogenerare

  202 II-IV lg13/2007ANRE emite liceneentru:

  Exploatarea comercial acapacitilor energeticede producere a energieielectrice si a energieitermice in cogenerare15.2.a

  Reabilitarea capacitilorde producere, transport idistribuie a energieielectrice

  Retehnologizareacapacitilor de

  roducere, transport idistribuie a energieielectrice

  203 II-IV lg13/2007ANRE emite liceneentru:

  Activitatea de instruirerofesional aersonalului care

  lucreaz in instalaiileelectrice din cadrulSistemuluiElectroenergetic Naional

  Prestarea serviciuluiublic de distribuie a

  energiei electricePrestarea serviciului desistem 15.2.c

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  24/31

  204 II-IV lg13/2007ANRE emite liceneentru:

  Activitatea deadministrare a pieelorcentralizate 15.2.e

  Activitatea de instruirerofesional aersonalului care lucreaz

  in instalaiile electrice din

  cadrulS

  istemuluiElectroenergetic NaionalActivitatea de furnizare aenergiei electrice 15.2.f

  205 II-IV lg13/2007

  Titularul autorizaieide infiintare a uneicapacitati energetice,acordat n baza Legiienergiei electrice, areurmtoarele obligaii:

  Sa stabileasc si saaplice, pe ntreaga durataa executrii lucrrilor,masurile de protecie a

  ersoanelor, bunurilor simediului 17.1.a

  Sa stabileasc un sistem decomunicare cuconsumatorii de energieelectric ce vor fialimentai din instalaiileelectrice aflate nconstrucie

  Sa obin toate vizele,acordurile si atestatele

  revzute de lege pentrurealizarea obiectivuluiautorizat 17.1.b

  206 II-IV lg13/2007

  Obligaiile aferenteserviciului public suntimpuse operatoriloreconomicireglementai de ANRE

  rin urmtoareletipuri de acte:

  Licen act juridicacordat de ANRE pentruexploatarea comercial acapacitilor energetice

  Reglementri acte(normative) tehnice i/ saucomerciale, aplicabileactivitii desfurate

  Att prin acte juridice(licen i/ sau autorizaiede nfiinare), ct si prinreglementri tehnice icomerciale, acordate/emise de ANRE

  207 II-IV lg13/2007

  Asupra terenuriloraflate in proprietatea

  terilor, cuprinse inzonele de protecie side sigurana alecapacitilorenergetice, sestabilete:

  drept de utilizare gratuitdrept de proprietate drept de servitute legala20(3)

  208 II-IV lg13/2007Concesiunea, ndomeniul energiei, are

  ca obiect:Bunuri proprietate

  ublica sau privata alestatului 25.1

  Activitati si servicii publicede interes naional dindomeniul energiei electrice25.1

  Bunurile utilizate nactivitatea de furnizare aenergiei electrice

  209 II-IV lg13/2007

  Pe piaa concurenialcu amnuntul,urnizorii vnd

  energie electricclienilor eligibili prin

  Contracte bilaterale lareuri reglementate

  Contracte bilaterale latarife fixe Contracte bilaterale lareuri negociate

  210 II-IV lg13/2007

  Reeaua electrica detransport al energieielectrice, inclusivterenurile pe care esteamplasata, sunt:

  Proprietate privata a uneiersoane juridice Proprietate publica astatului 35.2 Proprietate privata astatului

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  25/31

  211 II-IV lg13/2007

  Operatorul detransport si de sistemare urmtoarele

  atribuii principale:

  exploateaz,retehnologizeaz,reabiliteaz si dezvoltainstalaiile din reeleleelectrice de transport,

  instalaiile de msurare sicontorizare a transferuluide energie 37.4.a

  exploateaz,retehnologizeaz,reabiliteaz si dezvolta

  instalaiile din reeleleelectrice de distribuie

  exploateaz,retehnologizeaz,reabiliteaz si dezvoltainstalaiile de msurare si

  contorizare a transferuluide energie spreconsumatorii casnici

  212 II-IV lg13/2007

  Cine analizeaz siavizeaz ndeplinireacondiiilor tehnice deracordare la reelelorelectrice de transport?

  Operatorul de Transportsi de Sistem 37.4.c ANRE Operatorul de distribuielocal

  213 II-IV lg13/2007

  Pentru proteciainstalaiilor detransport al energieielectrice se interzice

  ersoanelor fizice sauuridice:

  Sa consume energieelectrica prin instalaiiracordate direct la celeale reelei electrice detransport

  S efectueze construcii deorice fel in zona desigurana a instalaiilor,

  ara avizul deamplasament aloperatorului de transportsi de sistem 39.a

  S efectueze spturi deorice fel in zona desigurana a reelelorelectrice de transport, faraacordul operatorului detransport si de sistem 39.b

  214 II-IV lg13/2007

  Pentru proteciainstalaiilor detransport al energieielectrice se interzice

  ersoanelor juridice:

  Sa consume energieelectrica prin instalaiiracordate direct la celeale reelei electrice detransport

  S racordeze frrespectareareglementrilor aplicabile,

  instalaiile proprii la celeale reelei electrice detransport

  Sa limiteze sau saingradeasca prin execuiade mprejmuire, princonstrucii ori prin orice

  alt mod accesul lainstalaii al operatoruluide transport si de sistem39.2.f

  215 II-IV lg13/2007Operatorul dedistribuie:

  Exploateaz,retehnologizeaz,reabiliteaz si dezvoltareelele electrice dedistribuie, curespectareareglementarilor tehnicein vigoare 42.1.a

  Monitorizeaz sigurana inuncionare a reelelor

  electrice de distribuie,recum si indicatorii deerformanta ai serviciului

  de distribuie 42.1.gncaseaz contravaloareaenergiei electrice furnizate

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  26/31

  216 II-IV lg13/2007

  Pentru protejareareelelor electrice dedistribuie

  ersoanelor fizice siuridice:

  Li se interzice sefectueze construcii deorice fel n zona desiguran a acestora, fravizul de amplasament aloperatorului de reea46.a

  Li se interzice sa limitezesau sa ingradeasca prinexecuia de mprejmuire

  sau prin construciiaccesul la instalaii al OD46.f

  Li se permite depozitareade materiale pe culoarulde trecere si in zonele de

  rotecie si de siguranaale instalaiilor, faraacordul operatorului dereea, cu condiia s fie

  roprietar al terenului46.c

  217 II-IV HGR1007/04

  Furnizorul de energieelectric estendreptit s reziliezecontractul deurnizare a energiei

  electrice numai n cazde:

  Consum fraudulos deenergie 90 a Neplata facturii curente deenergie Neplata repetata a facturiide energie 90 b

  218 II-IV HGR1007/04

  Furnizorul de energieelectric estendreptit s reziliezecontractul deurnizare a energiei

  electrice numai n cazde:

  Consum fraudulos deenergie 90 a Neplata facturii curente deenergie Neplata abonamentuluiradio-tv

  219 II-IV HGR1007/04

  Furnizorul de energieelectric estendreptit s reziliezecontractul deurnizare a energiei

  electrice numai n cazde:

  Neplata abonamentuluiradio-tv Neplata facturii curente deenergie Neplata repetata a facturiide energie 90 b

  220 II-IV HGR1007/04

  Furnizorul de energieelectric estendreptit s reziliezecontractul deurnizare a energiei

  electrice numai n cazde:

  Consum de energie maimare dect cel aferent

  uterii aprobate prinavizul tehnic deracordare

  Plata cu ntrziere aacturilor

  Consum fraudulos deenergie, neplata repetata aacturilor sau in alte

  situaii prevzute delegislaia in vigoare 90 a,b

  221 II-IV HGR1007/04n caz de consumraudulos de energie,

  consumatorul:Va fi sancionatcontravenional Va primi preaviz dedeconectare

  Va fi deconectat si va platicontravaloarea energieielectrice consumate

  222 II-IV

  Elaborarea de

  rograme de eficientaenergetica si de

  romovare aresurselorregenerabile deenergie este oatribuie a:

  Guvernului RomnieiMinisterului de resort(Ministerul Economiei iFinanelor) DanP art 4(1),4(2)

  Autoritii Naionale deReglementare n domeniulEnergiei

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  27/31

  223 II-IV lg13/2007

  Calitatea de autoritatecontractanta privindconcesionareabunurilor i serviciilordin sectorul energieielectrice o are

  MEF MinisterulEconomiei si Finanelor6f

  ANRE AutoritateaNaional de Reglementaren domeniul Energiei

  ANRSC AutoritateaNaional deReglementare in domeniulServiciilor Comunale

  224 II-IV lg13/2007

  n conformitate curevederile legii

  energiei electrice, suntconsiderate surseregenerabile deenergie:

  Solare 61b Eoliene 61 a Energia obinuta prinarderea combustibililorosili

  225 II-IV lg13/2007

  Criteriile deromovare a energiei

  electrice produse incentrale electrice decogenerare de naltaeficienta au in vedere:

  Promovarea utilizriieficiente acombustibililor DanP art71c

  Asigurarea accesuluiconcurenial al energieielectrice produse incogenerare DanP art 71a

  Promovarea utilizriisurselor regenerabile 65 d

  226 II-IV lg13/2007Tarifele de racordarela reea sunt: Stabilite de operatorii dereea Negociate cu solicitantul Reglementate de ANRE

  227 II-IV lg13/2007Sustragerea deenergie electrica

  constituie: Contravenie Infraciune de furt 85.1Contravenie sauinfraciune, dup caz

  228 II-IV lg13/2007

  Constituie infraciunesi se pedepsete cunchisoare de la 1 la 5ani:

  Executarea de spaturisau lucrri de orice fel inzonele de protecie ainstalaiilor, faraconsimmntul prealabilal proprietarului acestora

  Deteriorarea, modificarear drept a instalaiilor

  energetice sau sustragereade componente aleacestora 85.3

  Nerespectareareglementrilor emise deANRE

  229 II-IV lg13/2007Constituiecontravenie:

  refuzul clienilor de aermite accesul la

  grupurile de msurare86.1.i

  nerespectare obligaiilorde producere i/sau deofertare conform

  revederilor legale 86.1.jsustragerea de energieelectrica

  230 II-IV lg13/2007

  nclcareareglementarilortehnice si comercialeemise/ aprobate deANRE constituie:

  Infraciune Contravenie 86.1a Abatere

  231 II-IV lg13/2007

  Refuzul clienilor de aermite accesul la

  grupurile de msurareconstituie:

  Contravenie 86.1i Infraciune Tentativa de infraciune

  232 II-IV GHR1007/04

  Conventia deexploatare, anex lacontractul deurnizare a energiei

  electrice, este un acturidic incheiat intre:

  consumator si producatoroperator de retea siconsumator 208(2) urnizor si productor

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  28/31

  233 II-IV GHR1007/04

  Conventia deexploatare este un acturidic prin care suntrecizate aspecte

  legate de:

  manevrele ce se executasi aventualeledespagubiri ce se potacorda in cazul unuiincident

  unctul de delimitareatrimonial ntre

  instalaii i condiiile deexploatare i ntreinere ainstalaiilor 4.17

  realizarea conduceriioperative prin dispecer4.17

  234 II-IV GHR1007/04

  Activitatea deurnizare a energiei

  electrice implicaurmatoarele servicii:

  acturarea i ncasareacontravalorii energieielectrice, intermedierearelatiei consumatoruluicu operatorul de retea163

  calculul tarifeloraplicabile categoriiloe deconsumatori

  aprobarea contractelor-cadru de furnizare aenergiei electrice

  235 II-IV GHR1007/04Prin grup demasurare a energiei

  electrice se intelege:ansamblul format dincontorul de energieelectrica si elementele desecurizre

  ansamblul format dintransformatoarele demasurare si contorul deenergie electrica, precumsi toate elementeleintermediare, inclusivelementele de securizare4.22

  doar transformatorul demsurare

  236 II-IV GHR1007/04

  Se considera ointrerupere inalimentarea cuenergie electrica:

  situatia in care tensiunea

  efectiva in punctul dedelimitare devine maimica decat 5% dintensiunea nominala aretelei in punctulrespectiv.

  situatia in care tensiunea

  efectiva in punctul dedelimitare devine mai micadecat 1% din tensiuneanominala a retelei in

  unctul respectiv. 4.25

  situatia in care tensiunea

  efectiva in punctul dedelimitare devine mai micadecat 10% din tensiuneanominala a retelei in

  unctul respectiv.

  237 II-IV GHR1007/04

  Calitatea energieielectrice se refera latotalitateacaracteristicilorenergiei electricereferitoare la:

  recventa, amplitudinea sivariatia tensiunii licker si armonici metodologia de stabilire etarifelor

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  29/31

  238 II-IV GHR1007/04

  Punctul de delimitarentre instalaiileelectrice este definit

  ca:

  ntotdeauna punctul dedelimitare este punctulunei retele electrice ncare se delimiteaza

  atrimonial instalatiile

  electrice ale utilizatoruluide cele ale operatoruluide retea 4.38

  ntotdeauna punctul dedelimitare este punctulunei retele electrice n carese afl instalat grupul de

  msurare a energieielectrice

  ntotdeauna punctul dedelimitare este punctulizic n care este racordat

  un utilizator

  239 II-IV GHR1007/04Punctul de masurareeste definit ca:

  unct al unei reteleelectrice care delimiteaza

  atrimonial instalatiileelectrice ale utilizatorilorde cele ele operatorilorde retea

  unct al unei reteleelectrice unde se aflinstalat grupul demasurare a energieielectrice 4.39

  unct fizic din reeauaelectrica la care seracordeaza un utilizator.

  240 II-IV GHR1007/04Consumatorul casniceste consumatorul

  care:

  Utilizeaza energieelectrica in exclusivitate

  entru iluminatulartificial din proprialocuinta si din afaraacesteia, fiind racordat lao retea monofazata deJT;

  Utilizeaza energieielectrice pentruunctionarea receptoarelor

  electrocasnice din proprialocuinta, precum si pentrurealizarea de activitaticomerciale sau prestareade servicii;

  Utilizeaza energieelectrica in exclusivitate

  entru iluminat artificial,recum si pentruunctionarea receptoarelor

  electrocasnice din proprialocuinta. 4.8

  241 II-IV GHR1007/04

  Regulamentul deurnizare a energiei

  electrice laconsumatori se aplic:

  furnizorilor siconsumatorilor deenergie electrica 2

  tranzactiilor de pe piataangro de energie electrica

  relatiilor comercialedintre producatori siurnizori

  242 II-IV GHR1007/04

  n functie de putereacontractat,consumatorii, altiidect cei casnici, poti mari consumatori,

  cnd puterea

  contractat depseste:50 kW 100 kW art 12.a 200 kW

  243 II-IV GHR1007/04

  Contractarea energieielectrice cuconsumatorii casnicisi asimilati acestorase face tinndu-seseama de:

  tipul receptoarelor dindotare puterea maxima absorbit uterea instalat nreceptoarele proprii

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  30/31

  244 II-IV GHR1007/04

  Sunt obligati sasigure mentinereaactorului de putere

  ntre limitelerevzute n

  reglementri emise deANRE:

  consumatorii casnici toti consumatorii deenergie electrica

  toti consumatorii deenergie electric, cuexceptia consumatorilorcasnici

  245 II-IV GHR1007/04

  n contractele deurnizare a energieielectrice, se prevdntotdeauna valoriorare ale cantittilorde energie electricactiv contractate,dac puterea electriccontractat este maimare de:

  3 MW DanP art 47(1) 10 MW 100 kW

  246 II-IV GHR1007/04

  Consumatorii deenergie electric potrevinde energia unoreventuali

  subconsumatori:

  ara a obtine nici un felde acord al operatoruluide reea, furnizprului sauANRE

  cu acordul ANRE cu acordul operatorului dedistributie si alurnizorului

  247 II-IV GHR1007/04

  Succesorii legali aiunor contracte deurnizare pot continua

  derularea acestorcontracte:

  cu obligatia modificariinumelui titularului ntermen de o luna

  cu obligatia modificariinumelui titularului ntermen de 6 luni atr 65 fara nici o obligatie

  248 II-IV GHR1007/04Consumatorii casnicinu pltesc energia

  electric reactiv:daca au o putere maximacontractata mai mica de30 kW

  daca au o putere maximacontractata mai mica de 50kW

  indiferent de putereamaxima contractata DanPart 122(3)

  249 II-IV GHR1007/04

  Sistarea furnizariienergiei electrice la

  un consumator pentruntrzieri la plataacturii aferente va fi

  obligatoriu preavizatacu:

  cel putin 3 zile nainte cel putin 5 zile nainte152(1) cel putin 10 zile nainte

  250 II-IV GHR1007/04

  Pentru depasireauterii aprobate prin

  avizul tehnic deracordare, furnizorul:

  aplica un preaviz, apointrerupe furnizareaenergiei electriceconsumatorului 200(1)a

  i da consumatorului douarevize, apoi i aplicaenalizari

  i aplica preavizconsumatorului, apoi lactioneaza n justitie

  251 II-IV GHR1007/04Pentru furnizarea de

  energie electricacontractul deurnizare: este o conditie obligatorieart 33 nu este obligatoriu

  se ncheie n conformitate

  cu contractul cadrulaprobat de ANRE art 36(1)

  252 II-IV GHR1007/04

  Consumatorii potconveni cu furnizorulsistarea temporara aenergiei electrice,

  entru o perioada de:minimum o luna simaximum 12 luni art 55 minimum 3 luni simaximum 6 luni minimum 6 luni

 • 7/27/2019 Subiecte Anre Grad 2

  31/31

  253 II-IV GHR1007/04Prin consumatoriindustriali se nteleg:

  societatile comerciale siregiile autonome dindomeniul industrial art71(1)

  sediile administrative alesocietatilor comerciale

  societatile comerciale caredesfasoara activitate decomert cu bunuri

  254 II-IV GHR1007/04Un consumatoreligibil:

  oate reveni de pe piataconcurentiala pe piatareglementata o singuradata

  oate reveni de pe piataconcurentiala pe piatareglementata de cel multdou ori 126(3)

  nu poate reveni de pe piataconcurentiala pe piatareglementata

  255 II-IV GHR1007/04

  n cazul consumuluiraudulos de energie

  electrica, perioada derecalculare va fi de:

  un an pentruconsumatorii casnici si 6luni pentru ceilalticonsumatori 142(4)

  6 luni pentru toticonsumatorii