Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

81
Pentru accesul la reţea a energiei electrice produsă din surse regenerabile şi în cogenerare de înaltă eficienţă, ANRE stabileşte reguli: SGC doar de natură tehnică doar de natură comercială tehnice şi comerciale art 3 pct 3 si pct 4 coroborat cu art 70 Contractul dintre furnizorul de energie electrică şi un client final trebuie elaborat în conformitate cu reglementările emise de: Ministerul Economiei si Mediului de Afaceri autoritatea competentă Lg 13/2007 art 11 alin 2 lit f art. 4 pct 15 HGR 1007/04 CN Transelectrica SA Planurile de investiţii şi de dezvoltare a reţelei de transport elaborate de operatorul de transport şi de sistem se aprobă de către: Ministerul Economiei si Mediului de Afaceri CN Transelectrica SA ANRE SGC art 35 alin 3 Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca fiind: SGC Obligaţia unor persoane fizice sau juridice de a se racorda, in condiţiile legii, la reţelele electrice de transport sau de distribuţie Obligaţia unor persoane fizice sau juridice de a consuma energie electrica achiziţionata de pe piaţa de energie electrica in regim concurenţial Ansamblul de reguli prin care un terţ îşi exercită dreptul de a se racorda şi de a folosi, în condiţiile legii, reţelele electrice de transport şi distribuţie; art 3 alin 1 Activitatea de furnizare a energiei electrice implica şi următoarele servicii: facturarea şi încasarea contravalorii energiei electrice, intermedierea relaţiei aprobarea metodologiilor de stabilire a tarifelor reglementate aplicabile consumatorilor aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice 1

description

anre

Transcript of Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Page 1: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Pentru accesul la reţea a energiei electrice produsă din surse regenerabile şi în cogenerare de înaltă eficienţă, ANRE stabileşte reguli: SGC

doar de natură tehnică doar de natură comercialătehnice şi comerciale

art 3 pct 3 si pct 4 coroborat cu art 70

Contractul dintre furnizorul de energie electrică şi un client final trebuie elaborat în conformitate cu reglementările emise de:

Ministerul Economiei si Mediului de Afaceri

autoritatea competentăLg 13/2007 art 11 alin 2 lit fart. 4 pct 15 HGR 1007/04

CN Transelectrica SA

Planurile de investiţii şi de dezvoltare a reţelei de transport elaborate de operatorul de transport şi de sistem se aprobă de către:

Ministerul Economiei si Mediului de Afaceri

CN Transelectrica SAANRE SGCart 35 alin 3

Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca fiind: SGC

Obligaţia unor persoane fizice sau juridice de a se racorda, in

condiţiile legii, la reţelele electrice de transport sau de

distribuţie

Obligaţia unor persoane fizice sau juridice de a consuma

energie electrica achiziţionata de pe piaţa de energie electrica

in regim concurenţial

Ansamblul de reguli prin care un terţ îşi exercită dreptul de a

se racorda şi de a folosi, în condiţiile legii, reţelele electrice de transport şi

distribuţie;art 3 alin 1

Activitatea de furnizare a energiei electrice implica şi următoarele servicii:

facturarea şi încasarea contravalorii energiei electrice,

intermedierea relaţiei consumatorului cu operatorul

de reţeaart.4.20

aprobarea metodologiilor de stabilire a tarifelor

reglementate aplicabile consumatorilor captivi

aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice

Actualizarea avizului tehnic de racordare atunci când se produce schimbarea titularului locului de producere sau de consum

este obligatorie numai dacă se modifică puterea aprobată

anterior prin avizul tehnic de racordare;

nu este obligatorieeste obligatorie

art.4 alin 2 lit b corob cuart 5 alin 3 lit b

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei este abilitată prin lege şi cu următoarele competenţe:

Aprobă reglementări tehnice şiAprobă reglementări tehnice şi comerciale obligatorii pentrucomerciale obligatorii pentru

operatorii economici dinoperatorii economici din sectorul energieisectorul energieiart 11 alin 2 lit hart 11 alin 2 lit h

Stabileşte metodologia deStabileşte metodologia de urmărire şi control în vedereaurmărire şi control în vederea respectării de către operatoriirespectării de către operatorii

economici a sistemului deeconomici a sistemului de preţuri şi tarife la energiapreţuri şi tarife la energia

electricăelectricăart 11 alin 2 lit kart 11 alin 2 lit k

Concesionează bunurile aparţinând patrimoniului public aferente sectorului

energiei electrice

1

Page 2: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei este abilitată prin lege şi cu următoarele competenţe:

Stabileşte metodologia deStabileşte metodologia de urmărire şi control în vedereaurmărire şi control în vederea respectării de către operatoriirespectării de către operatorii

economici a sistemului deeconomici a sistemului de preţuri şi tarife la energiapreţuri şi tarife la energia electricăart 11 alin 2 lit kelectricăart 11 alin 2 lit k

Aprobă reglementări tehnice şiAprobă reglementări tehnice şi comerciale obligatorii pentrucomerciale obligatorii pentru

operatorii economici deoperatorii economici de iluminat publiciluminat public

Concesionează bunurile aparţinând patrimoniului public aferente sectorului

energiei electrice

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei este abilitată prin lege şi cu următoarele competenţe:

Aprobă reglementări tehnice şiAprobă reglementări tehnice şi comerciale obligatorii pentrucomerciale obligatorii pentru

operatorii economici dinoperatorii economici din sectorul energiei electricesectorul energiei electrice

art 11 alin 2 lit hart 11 alin 2 lit h

Aprobă reglementări tehnice şiAprobă reglementări tehnice şi comerciale obligatorii pentrucomerciale obligatorii pentru

operatorii economici deoperatorii economici de iluminat publiciluminat public

Concesionează bunurile aparţinând patrimoniului public aferente sectorului

energiei electrice

ANRE emite autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea şi/sau retehnologizarea:

capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare cu puteri instalate

mai mari de 1 MWart.10 alin (1) lit a

liniilor electrice de distribuţie a energiei electrice cu tensiune

nominala de 0,4 kV

liniilor electrice de distribuţie a energiei electrice cu tensiune

nominala de 20 kV

ANRE emite licenţe pentru_SGCprestarea serviciului de

distribuţie a energiei electriceart 10 alin 2 lit e

administrarea pieţeloradministrarea pieţelor centralizatecentralizate

art 10 alin 2 lit f art 10 alin 2 lit f

Realizarea de noi capacităţii energetice de producere a

energiei electrice si energiei termice in cogenerare

ANRE emite licenţe pentruprestarea serviciului de

distribuţie a energiei electriceart 10 alin 2 lit e

retehnologizarea capacităţilor de producere, transport şi

distribuţie a energiei electrice

realizarea de noi capacităţii energetice de producere a

energiei electrice si energiei termice in cogenerare

ANRE emite licenţe pentruretehnologizarea capacităţilor

de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice

administrarea pieţeloradministrarea pieţelor centralizate centralizate

art 10 alin 2 lit fart 10 alin 2 lit f

realizarea de noi capacităţii energetice de producere a

energiei electrice si energiei termice in cogenerare

ANRE emite licenţe pentru:

exploatarea comercială a capacităţilor de producere a

energiei electriceart 10 alin 2 lit a

Reabilitarea capacităţilor de producere, transport şi

distribuţie a energiei electrice

Retehnologizarea capacităţilor de producere, transport şi

distribuţie a energiei electrice

ANRE emite licenţe pentru: activitatea de instruire prestarea serviciului de realizarea de noi capacităţii

2

Page 3: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

profesională a personalului care lucrează in instalaţiile

electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional

transport al energiei electriceart.10 alin 2 lit c

energetice de producere a energiei electrice si energiei

termice in cogenerare

ANRE emite licenţe pentru:

exploatarea comercială a capacităţilor de producere a

energiei termice în cogenerareart.10 alin 2 lit b

activitatea de instruire profesională a personalului care lucrează in instalaţiile

electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional

activitatea de administrare a pieţelor centralizate de

combustibil

ANRE emite licenţe pentru:

activitatea de instruire profesională a personalului care lucrează in instalaţiile

electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional

realizarea de noi capacităţii energetice de producere a

energiei electrice si energiei termice in cogenerare

prestarea serviciului de sistemart 10 alin 2 lit d

ANRE emite licenţe pentru:activitatea de administrare a

pieţelor centralizate de combustibil

activitatea de instruire profesională a personalului care lucrează in instalaţiile

electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional

activitatea de furnizare a energiei electriceart 10 alin 2 lit g

ANRE emite:_SGCnumai licenţe pentru

exploatarea comercială a capacităţilor energetice

numai autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea de noi capacităţi energetice de

producere a energiei electrice

atât autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea de noi capacităţi energetice de

producere a energiei electrice, cât şi licenţe pentru

exploatarea comercială a capacităţilor energetice art 10 alin 1 + alin 2 lit a

ANRE este:Agenţie naţională de

reglementare în domeniul energiei termice

Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile

Publice de Gospodărie Comunala

Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul

Energiei art 3 pct 2

3

Page 4: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

ANRE exercita controlul asupra operatorilor economici din sectorul energiei electrice cu privire la:

Respectarea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în

muncăGestiunea patrimoniului public

Respectarea reglementarilor emise si a sistemului de preturi si tarife in vigoare in sectorul

energiei electriceart 11 alin 2 pct i

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care electricianul autorizat comite una dintre următoarele abateri:

Comiterea unei fapte prevăzute în Regulamentul de autorizare

ca fiind permisă

Desfăşurarea activităţii în baza unui carnet de electrician

autorizat emis în baza Ordinului MIC nr. 34 din 1999, cu valabilitate prelungită până în 2009lg 123/2012 art 93 alin

1 pct 2

Desfăşurarea de activităţi fără contracte legale în vigoare

(contract individual de muncă semnat cu un angajator sau

contract de prestări servicii, în cazul în care este persoană

fizică autorizată de autorităţile administraţiei locale)Ord

90/2009 art 66 lit h si art 68

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale unui electrician autorizat pentru:

Comiterea unei fapte prevăzute în Regulamentul de autorizare

ca fiind interzisă art 68

Desfăşurarea activităţii în baza unui carnet de electrician

autorizat emis în anul 2009

Executarea instalaţiei electrice a unei locuinţe în baza unei

autorizaţii de tip II B

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale unui electrician autorizat pentru:

Proiectarea instalaţiei electrice a unei locuinţe în baza unei

autorizaţii de tip II A

Desfăşurarea activităţii în baza unui carnet de electrician

autorizat emis în anul 2009

Desfăşurarea de activităţi fără contracte legale în vigoare

(contract individual de muncă semnat cu un angajator sau

contract de prestări servicii, în cazul în care este persoană

fizică autorizată de autorităţile administraţiei locale)

Ord 90/2009 art 66 lit h si art 68

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale unui operator economic atestat, dacă:

Operatorul economic săvârşeşte una dintre

contravenţiile stabilite în legea energiei electrice

Lg 123/2012 art 93 alin 1 pct 1 si alin 3 lit a

Ord 22/2007 art 52 di art 53

Operatorul economic săvârşeşte una dintre

infracţiunile stabilite în legea energiei electrice

Operatorul economic nu transmite lunar sinteza activităţii desfăşurate

ANRE poate aplica sancţiuni Operatorul economic Operatorul economic Operatorul economic nu

4

Page 5: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

contravenţionale unui operator economic atestat, dacă:

săvârşeşte una dintre contravenţiile stabilite în legea

energiei electriceLg 123/2012 art 93 alin 1 pct 1

si alin 3 lit aOrd 22/2007 art 52 di art 53

săvârşeşte una dintre infracţiunile stabilite în legea

energiei electrice

transmite lunar sinteza activităţii desfăşurate

ANRE poate retrage Atestatul acordat dacă:

operatorul economic nu îndeplineşte criteriile de

bonitate financiară corespunzătoare procedurii

aplicabile

operatorul economic nu îndeplineşte una din obligaţiile definite ca "esenţiale" de către ANRE, conform prevederilor

Regulamentului pentru atestarea operatorilor

economiciart 55 alin 2 lit c

ANRE nu are competenţa de a retrage Atestatele emise

ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator economic dacă:

Operatorul economic a executat lucrări fără personal calificat, autorizat şi în număr minim corespunzător pentru

tipul de atestat deţinutart 55 alin 2 lit c

ANRE nu poate dispune retragerea atestatelor emise

Operatorul economic a prezentat în anexă la cererea de atestare/ reatestare informaţii neconforme cu realitatea SGC

art 55 alin 2 lit d

ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator economic dacă:

Operatorul economic solicită acest lucru

art 55 alin 2 lit g

Operatorul economic a prezentat în anexă la cererea de atestare/ reatestare informaţii

neconforme cu realitatea

ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise

ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator economic dacă:

Operatorul economic a executat lucrări fără personal calificat, autorizat şi în număr minim corespunzător pentru

tipul de atestat deţinutart 55 alin 2 lit c

ANRE nu poate dispune retragerea atestatelor emise

Operatorul economic a respectat prevederile

regulamentului de atestare

ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator economic dacă:

Operatorul economic a respectat prevederile

regulamentului de atestare

Operatorul economic a prezentat în anexă la cererea de atestare/ reatestare informaţii

neconforme cu realitateaart 55 alin 2 lit d

ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise

5

Page 6: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Asupra terenurilor aflate in proprietatea terţilor, cuprinse in zonele de protecţie si de siguranţa ale capacităţilor energetice, se stabileşte pentru deţinătorul capacităţilor energetice:

drept de utilizare gratuită drept de proprietatedrept de servitute legală

art 15 alin 3

Atestatele emise de ANRE pentru desfăşurarea activităţilor operatorilor economici în instalaţii electrice instituie competenţe:

La proiectarea şi executarea de lucrări pe niveluri de joasă,

medie şi înaltă tensiune SGCart. 44

Numai la proiectarea şi executarea de lucrări pe

niveluri de joasă şi medie tensiune

Numai la efectuarea de lucrări de încercări de echipamente

electrice

Atribuţii principale ale operatorilor de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), sunt:

Operatorii de distribuţieOperatorii de distribuţie prestează serviciul deprestează serviciul de distribuţie doar pentrudistribuţie doar pentru

utilizatorii reţelelor electrice deutilizatorii reţelelor electrice de distribuţie cu care au încheiatdistribuţie cu care au încheiat

un contract de furnizare aun contract de furnizare a energiei electriceenergiei electrice

Operatorii de distribuţieOperatorii de distribuţie asigură serviciul public deasigură serviciul public de

distribuţie a energiei electricedistribuţie a energiei electrice doar consumatorilor de energiedoar consumatorilor de energie

electrică vulnerabilielectrică vulnerabili

Operatorii de distribuţieOperatorii de distribuţie prestează serviciul publicprestează serviciul public

pentru toţi utilizatorii reţelelorpentru toţi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie,electrice de distribuţie,

permiţând accesulpermiţând accesul nediscriminatoriu la reţelelenediscriminatoriu la reţelele

electrice de distribuţie oricăruielectrice de distribuţie oricărui solicitant care îndeplineştesolicitant care îndeplineşte

cerinţele tehnice prevăzute încerinţele tehnice prevăzute în Codart 1.4.1.Codart 1.4.1.

Atribuţiile principale ale operatorilor de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), sunt:

Operatorii de distribuţieOperatorii de distribuţie prestează serviciul publicprestează serviciul public

pentru toţi utilizatorii reţelelorpentru toţi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie,electrice de distribuţie,

permiţând accesulpermiţând accesul nediscriminatoriu la reţelelenediscriminatoriu la reţelele

electrice de distribuţie oricăruielectrice de distribuţie oricărui solicitant care îndeplineştesolicitant care îndeplineşte

cerinţele tehnice prevăzute încerinţele tehnice prevăzute în CodCod

art 1.4.1.art 1.4.1.

Operatorii de distribuţieOperatorii de distribuţie prestează serviciul deprestează serviciul de distribuţie doar pentrudistribuţie doar pentru

utilizatorii reţelelor electrice deutilizatorii reţelelor electrice de distribuţie cu care au încheiatdistribuţie cu care au încheiat

un contract de furnizare aun contract de furnizare a energiei electriceenergiei electrice

Operatorii de distribuţieOperatorii de distribuţie asigură serviciul public deasigură serviciul public de

distribuţie a energiei electricedistribuţie a energiei electrice doar consumatorilor de energiedoar consumatorilor de energie

electrică vulnerabilielectrică vulnerabili

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei analizează şi soluţionează prin procedură necontencioasă eventualele contestaţii cu privire la:

avizele tehnice de racordare art 4 alin 3 coroborat cu

art 5 lit a

derularea contractelor de racordare

calitatea execuţiei instalaţiilor interioare ale clădirilor civile

6

Page 7: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei analizează şi soluţionează prin procedură necontencioasă eventualele contestaţii cu privire la:

derularea contractelor de racordare

racordarea la reţelele electrice de interes public

art 4 alin 3 coroborat cu art 5 lit a

calitatea execuţiei instalaţiilor interioare ale clădirilor civile

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează si executa instalaţii electrice, este:

Ministerul Economiei si Finanţelor_SGC

Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul

Energieiart 11 alin 2 lit m

CN Transelectrica SA

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează si executa instalaţii electrice, este:

Ministerul Economiei si Finanţelor

Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul

Energieiart 11 alin 2 lit m

Operatorul de distribuţie (filiale, sucursale ale SC Electrica SA sau societăţi

rezultate ca urmare a procesului de privatizare)

Autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, verificare şi execuţie a lucrărilor aferente instalaţiilor electrice aparţinând SEN se realizează:

de către Ministerul învăţământului

de către operatorul de distribuţie

numai conform reglementărilor emise de ANREart 96 alin 6

Autorizarea unui electrician se realizează în urma:

promovării unui examen de autorizare

art 73

promovării unui concurs de autorizare, cu număr limitat de

locuri

unui interviu în faţa unei comisii ANRE

Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in condiţiile Legii nr. 123/2012 pentru:

Realizarea de noi capacităţii energetice

art.10 alin 1

Retehnologizarea capacităţilor energetice existente

art.10 alin 1

Reviziile si reparaţiile curente efectuate asupra capacităţilor

energetice

Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in condiţiile Legii nr. 123/2012 pentru:

realizarea de noi capacităţii energetice de producere a

energiei electriceart 10 alin 1

realizarea de noi capacităţii energetice de transport a

energiei electrice

Reviziile si reparaţiile curente efectuate asupra capacităţilor

energetice

Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in condiţiile legii nr.213/2012 pentru:

retehnologizarea capacităţilor energetice de producere a

energiei electriceart 10 alin 1

retehnologizarea capacităţilor energetice de transport

Reviziile si reparaţiile curente efectuate asupra capacităţilor

energetice

7

Page 8: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Avizul tehnic de racordare constituie: angajamentul operatorului de reţea de a realiza instalaţia de

racordare a utilizatorului;

oferta operatorului de reţea la cererea de racordare a

solicitantului;art. 18

angajamentul operatorului de reţea de a furniza energie consumatorului respectiv

Avizul tehnic de racordare constituie: angajamentul operatorului de reţea de a realiza instalaţia de

racordare a utilizatorului;

angajamentul operatorului de reţea de a furniza energie consumatorului respectiv

aprobarea de către operatorul de reţea a racordării

utiizatorului în anumite condiţii.

Art 4

Avizul tehnic de racordare este un aviz scris valabil:

numai pentru un anumit amplasament al locului de

producere/consumart 4

numai pentru un anumit titular al locului de

producere/consum_SGCart 4

pe o perioadă nelimitată

Avizul tehnic de racordare este un aviz scris valabil:

numai pentru un anumit amplasament al locului de

producere/consumart 4

pentru ori ce titular al locului de producere/consum respectiv

pe o perioadă nelimitată

Avizul tehnic de racordare este un aviz scris valabil:

pentru ori ce titular al locului de producere/consum respectiv

numai pentru un anumit titular al locului de producere/consum

art 4pe o perioadă nelimitată

Avizul tehnic de racordare trebuie obţinut:pentru orice loc nou de consumaart 4 alin 1 a

nu este obligatorie pentru o durata mai mică de 6 luni

nu este obligatorie pentru o putere ceruta sub 100 kW

Calitatea de autoritate contractantă pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori pentru activităţile sau serviciile publice de interes naţional din domeniul energiei electrice o are:

ministerul de resort - Ministerul Economiei,

Comerţului şi Mediului de Afaceri;_SGC

art 6 lit g

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul

Energiei

ANRSC - Autoritatea Naţională de Reglementare in

domeniul Serviciilor Comunale

8

Page 9: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Calitatea de electrician autorizat gradul III (A sau B) acordă titularilor de legitimaţie următoarele competenţe:

După caz, proiectare (A)/După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţiiexecutare (B) de instalaţii

electrice cu putere instalatăelectrice cu putere instalată oricât de mare este tehnicoricât de mare este tehnic realizabilă şi la o tensiunerealizabilă şi la o tensiune

nominală de cel mult 20 kVnominală de cel mult 20 kVart. 12 lit d si eart. 12 lit d si e

După caz, proiectare (A)/După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţiiexecutare (B) de instalaţii

electrice cu putere instalatăelectrice cu putere instalată oricât de mare este tehnicoricât de mare este tehnic realizabilă şi la o tensiunerealizabilă şi la o tensiune

nominală mai mică de 220 kVnominală mai mică de 220 kV

După caz, proiectare (A)/După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţiiexecutare (B) de instalaţii

electrice cu putere instalatăelectrice cu putere instalată maximă de 100 kW şi la omaximă de 100 kW şi la o

tensiune nominală de cel multtensiune nominală de cel mult 110 kV110 kV

Calitatea energiei electrice se refera la totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la:

frecventa, amplitudinea si variaţia tensiuniiart.19 si art 20

accesul la reţelele de interes public

metodologia de stabilire a tarifelor

Calitatea energiei electrice se refera la totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la:

accesul la reţelele de interes public

flicker si armoniciart 19 si art 22

metodologia de stabilire a tarifelor

Capacitatea de interconexiune este definită ca fiind:

instalaţiile si echipamentele prin care se realizează racordarea mai multor consumatori la reţelele

electrice de interes public

o linie de transport de energie electrică ce traversează sau

trece peste graniţa dintre două state şi care face legătura între sistemele de transport naţionale

ale acelor stateart.3 alin 6

ansamblul instalaţiilor si echipamentelor prin care se realizează tranzit de energie electrica intre doua zone ale sistemului electroenergetic

naţional

Câte grade de competenţă sunt prevăzute în regulamentul de autorizare a electricienilor elaborat şi aprobat de ANRE, indiferent de tipul de autorizare?

4 grade de competenţă (I, II, III şi IV)

art. 11.1.

5 grade de competenţă (I, II, III, IV şi V)

3 grade de competenţă (A, B şi C)

Centrala electrica de cogenerare (termoficare) este ansamblul de instalaţii, construcţii si echipamente necesare pentru producerea:

doar a energiei electrice doar a energiei termicecombinată a energiei electrice

si termice art.3 alin 9

Centralele eoliene fac parte din categoria capacităţilor energetice pentru care se stabilesc zone de protecţie şi siguranţă?

daart 11.d.până în prezent, nu s-au

reglementat nu

9

Page 10: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Centralele termoelectrice fac parte din categoria capacităţilor energetice pentru care se stabilesc zone de protecţie şi siguranţă?

după caz, în funcţie de tipul combustibilului

nu, zonele de protecţie şi siguranţă se stabilesc doar pentru liniile electrice de medie şi înaltă tensiune

daart 11.a.

Cererea de racordare va fi în mod obligatoriu semnată şi de utilizator, dacă aceasta a fost întocmită de către:

un proiectant de specialitate;art.13

împuternicitul legal al utilizatorului;

un furnizor.Art 13

Cererea de racordare va fi în mod obligatoriu semnată şi de utilizator, dacă aceasta a fost întocmită de către:

un proiectant de specialitate;art.13

împuternicitul legal al utilizatorului;

un producător oarecare de energie electrică

Cererea de racordare va fi în mod obligatoriu semnată şi de utilizator, dacă aceasta a fost întocmită de către:

un producător oarecare de energie electrică

împuternicitul legal al utilizatorului;

un furnizor.Art 13

Cererea pentru racordare la reţea şi documentaţia anexată acesteia:

se depun obligatoriu la centrele teritoriale de relaţii cu

clienţii organizate de operatorul de reţea

se pot trimite prin poştă; art.10 alin 2

se depun numai la registratura operatorului de reţea.

Cererea pentru racordare la reţea şi documentaţia anexată acesteia:

se pot depune direct la centrele teritoriale de relaţii cu clienţii organizate de operatorul de

reţeaart 10 alin 2;

se trimit obligatoriu prin poştăse depun numai la registratura

operatorului de reţea.

Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor electrice de distribuţie?

ANREOperatorul de Transport si de

SistemOperatorul de distribuţie

art 6.2.2 lit i

Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor electrice de transport?

Operatorul de Transport si de Sistemart 20 e

ANRE Operatorul de distribuţie local

Client eligibil este clientul care:cumpăra energie electrica la

tarife reglementate

cumpăra energie electrica pentru consumul propriu si are dreptul de a revinde surplusul

este liber să îşi aleagă furnizorul de energie electrică

de la care cumpără energie

10

Page 11: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

pe piaţa de energie electricaelectrică

art.3 alin 12

Client eligibil este clientul care:

este liber să îşi aleagă furnizorul de energie electrică

de la care cumpără energie electricăart.3 alin 12

poate achiziţiona energie electrică doar de pe piaţa

reglementata

este obligat să achiziţioneze energia electrică la preturi de

achiziţie reglementate

Client final este: orice client ce cumpără energie

electrică de la un producătororice client industrial

orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie

electrică pentru consum propriu

art.3 alin 13

Client final este: orice client ce cumpără energie

electrică de la un producătororice client casnic

art 2 pct 15orice client industrial

Clientul casnic este clientul care:

Utilizează energie electrică în exclusivitate pentru iluminatul artificial din propria locuinţă şi

din afara acesteia, fiind racordat la o reţea electrică

monofazată de joasă tensiune

Utilizează energiei electrice pentru funcţionarea

receptoarelor electrocasnice din propria locuinţa, precum si pentru realizarea de activităţi comerciale sau prestarea de

servicii

cumpără energie electrică pentru propriul consum casnic,

excluzând consumul pentru activităţi comerciale sau

profesionale art.3 alin 15

CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA este societatea comercială de interes naţional care desfăşoară activităţi specifice precizate în Codul tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET), cum ar fi:

serviciul de transport al energiei electrice şi serviciul

de sistem, în calitate de operator de transport şi de

sistem (TSO)art 9.a

administrarea pieţei de energie electricăart 9.b

măsurarea energiei electrice pe piaţa en-detail (cu excepţia

punctelor de măsurare care se încadrează in categoria A)

CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA este societatea comercială de interes naţional care desfăşoară următoarele activităţi specifice precizate în Codul tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET):

măsurarea energiei electrice pe piaţa en-detail (cu excepţia

punctelor de măsurare care se încadrează in categoria A)

măsurarea energiei electrice pe piaţa angro de energie

electrică, în calitate de operator de măsurare

art 9.d.

serviciul de transport al energiei electrice şi serviciul

de sistem, în calitate de operator de transport şi de

sistem (TSO)art 9.a.

11

Page 12: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Codul tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET) este:

Elaborat de ANRE şi aprobat prin Ordin al ministrului Economiei şi Finanţelor

Elaborat de ANRE şi aprobat prin Hotărâre a Guvernului

Elaborat de CN TEE Transelectrica SA şi aprobat prin Ordin al preşedintelui

ANRE SGCart 1 si 2

Codul tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET) este:

Elaborat de CN TEE Transelectrica SA şi aprobat prin Ordin al preşedintelui

ANREart 1 si 2

Elaborat de ANRE şi aprobat prin Ordin al ministrului Economiei şi Finanţelor

Elaborat de ANRE şi aprobat prin Hotărâre a Guvernului

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) este administrat de:

SC ELECTRICA SA, în calitate de elaborator

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul

Energiei1.5.1

CN TRANSELECTRICA SA

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), reglementare ce este parte constitutivă a legislaţiei secundare, este aprobat de către:

Guvernul RomânieiMinisterul Economiei şi

FinanţelorANRE

art 1.1.1

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie reglementează activitatea operatorilor de distribuţie:

la care acţionar principal este statul român

la care acţionar majoritar nu este statul român

tuturor operatorilor de distribuţie, indiferent de

acţionarul majoritarart 1.3. 2.

Conform HG nr.90/2008, operatorul de reţea este:

după caz, operatorul de transport şi de sistem, sau un

operator de distribuţie;Anexa 1 termeni

orice deţinător de reţea orice deţinător de reţea

electrică de interes public;Anexa 1 termeni

Conform HG nr.90/2008, operatorul de reţea este:

orice furnizor de energie electrică

orice deţinător de reţea orice deţinător de reţea

electrică de interes public;Anexa 1 termeni

Conform HG nr.90/2008, operatorul de reţea poate fi:

după caz, operatorul de transport şi de sistem, sau un

operator de distribuţie;Anexa 1 termeni

orice deţinător de reţea orice furnizor de energie

electrică

12

Page 13: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, ANRE:

desemnează furnizorul de desemnează furnizorul de ultimă instanţă pentru a prestaultimă instanţă pentru a presta serviciul universal de furnizareserviciul universal de furnizare

în condiţii specificeîn condiţii specifice reglementatereglementate

art 54art 54

elaborează normele de securitatea şi sănătate în muncă pentru operatorii economici din

sectorul energiei electrice

aprobă regulamentul privindaprobă regulamentul privind realizarea reţelei de iluminatrealizarea reţelei de iluminat

publicpublic

Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, ANRE:

aprobă regulamentul privindaprobă regulamentul privind realizarea reţelei de iluminatrealizarea reţelei de iluminat

publicpublic

elaborează normele de securitatea şi sănătate în muncă pentru operatorii economici din

sectorul energiei electrice

aprobă regulamentul privindaprobă regulamentul privind racordarea utilizatorilor laracordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interesreţelele electrice de interes

publicart 25 alin 13publicart 25 alin 13

Conform prevederilor referitoare la energia electrică din Legea nr. 123/2012 , noţiunile de "client final" şi "consumator" sunt:

diferite echivalente;art 3 pct 13

echivalente numai în cazul consumatorilor casnici

Conform principalelor activităţi desfăşurate de Operatorul de transport şi de sistem prevăzute în Legea nr.123/2012, acesta:

exploatează, întreţine, reabilitează şi dezvoltă în

condiţii economice reţeaua de transport

art. 36 alin 7 lit a

exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta

instalaţiile din reţelele electrice de distribuţie

exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta

instalaţiile de măsurare si contorizare a transferului de energie spre consumatorii

casnici

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în sectorul energiei electrice, conform Legii nr. 123/2012 se fac, după caz, de:

reprezentanţii împuterniciţi ai consiliilor localeart 93 alin 3 lit b

reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţii competente

art 93 alin 3 lit a

poliţişti, jandarmi sau poliţişti locali, împreună cu sau fără reprezentanţii împuterniciţi ai

operatorilor de reţea

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în sectorul energiei electrice, conform Legii nr. 123/2012 se fac, după caz, de:

reprezentanţii împuterniciţi ai consiliilor localeart 93 alin 3 lit b

reprezentanţii operatorilor de reţea

poliţişti, jandarmi sau poliţişti locali, împreună cu sau fără reprezentanţii împuterniciţi ai

operatorilor de reţea

Constituie contravenţie:executarea sau folosirea de

instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea

nerespectarea de către producători a obligaţiilor de producere şi/sau de ofertare conform prevederilor legale

art.93 alin (1), pct 21

sustragerea de energie electrica

13

Page 14: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Constituie contravenţie:

refuzul clienţilor finali de a permite accesul la grupurile de

măsurareart 93 alin 1 pct 28

executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul

racordării directe la reţea sustragerea de energie electrica

Constituie infracţiune:

Executarea de săpături sau lucrări de orice fel in zonele de

protecţie a instalaţiilor, fara consimţământul prealabil al

proprietarului acestora

modificarea fără drept a componentelor instalaţiilor

energeticeart.92 alin 1

Nerespectarea reglementărilor emise de ANRE

Consumatorii casnici nu plătesc energia electricã reactivã:

daca au o putere maxima contractata mai mica de 30 kW

daca au o putere maxima contractata mai mica de 50 kW

indiferent de puterea maxima contractataart 122 alin 3

Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporara a energiei electrice, pentru o perioada de:

minimum o luna si maximum 12 luniart.55

minimum 3 luni si maximum 6 luni

minimum 6 luni

Contoarele cu preplată trebuie inspectate de către Operatorul de măsurare şi citite local cel puţin:

o dată la doi aniart. 196

o dată pe an o dată la trei ani

Contorul de energie electrică montat într-un punct de măsurare de categoria B trebuie prevăzut cu:

un sigiliu două sigilii trei sigilii

art. 111

Contorul de energie electrică montat într-un punct de măsurare de categoria C trebuie prevăzut cu:

un sigiliu două sigilii

art. 158 trei sigilii

Contractarea energiei electrice cu consumatorii casnici si asimilaţi acestora se face ţinându-se seama de:

tipul receptoarelor din dotare puterea maxima absorbitã

art.46 alin 3

puterea instalatã în receptoarele proprii

art.4.17

Convenţia de exploatare este un act juridic prin care sunt precizate aspecte legate de:

manevrele ce se executa si eventualele despăgubiri ce se

pot acorda in cazul unui incident

punctul de delimitare între instalaţii din punct de vedere al

exploatării şi condiţiile de exploatare şi întreţinere a

instalaţiilorAnexa 1 Terminologie

realizarea conducerii operative prin dispecer

14

Page 15: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Convenţia de exploatare este un act juridic prin care sunt precizate aspecte legate de:

manevrele ce se executa si eventualele despăgubiri ce se

pot acorda in cazul unui incident

punctul de delimitare între instalaţii din punct de vedere al

exploatării şi condiţiile de exploatare şi întreţinere a

instalaţiilorAnexa 1 Terminologie

contractarea energiei electrice

Convenţia de exploatare este un act juridic prin care sunt precizate aspecte legate de:

manevrele ce se executa si eventualele despăgubiri ce se

pot acorda in cazul unui incident

contractarea energiei electricerealizarea conducerii operative

prin dispecerAnexa 1 Terminologie

Convenţia de exploatare, anexă la contractul de furnizare a energiei electrice, este un act juridic încheiat intre:

consumator si producătoroperator de reţea si consumator

art.4 pct 17furnizor si producător

Criteriile de promovare a energiei electrice produse in centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in vedere:

Promovarea utilizării eficiente a combustibililorart 71 alin 2

lit c

asigurarea protecţiei mediului, prin reducerea emisiilor

poluante faţă de producerea separată a energiei electrice şi

termiceart 71 alin 2 lit d

Promovarea utilizării surselor regenerabile art. 71 alin 1 lit d

Criteriile de promovare a energiei electrice produse in centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in vedere:

Promovarea utilizării eficiente a combustibililor

Promovarea utilizării surselor regenerabile

art 71 alin 1 lit c

Promovarea utilizării energiei vântului

Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene include:

Zona adiacenta liniei electrice aeriene având 100 m lăţime în

plan orizontal

Zona adiacenta liniei electrice aeriene situata la 10 m

deasupra acesteia

zona de protecţie si zona de siguranţa

art 5 definitii

Dacă se solicită avizul tehnic de racordare pentru o organizare de de şantier, documentaţia anexată cererii va cuprinde în mod obligatoriu şi:

certificatul de urbanism a obiectivului pentru care se organizează şantierul, în

termen de valabilitate, in copie;

autorizaţia de construire a obiectivului pentru care se organizează şantierul, în

termen de valabilitate, in copie;art. 12 alin 1 lit h

datele tehnice si energetice caracteristice locului de consum al utilizatorului,

conform reglementărilor în vigoare la data depunerii

cererii de racordare, aprobate de autoritatea competentă;

art. 12 alin 1 lit c

15

Page 16: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Dacă se solicită avizul tehnic de racordare pentru o organizare de de şantier, documentaţia anexată cererii va cuprinde în mod obligatoriu şi:

certificatul de urbanism a obiectivului pentru care se organizează şantierul, în

termen de valabilitate, in copie;

autorizaţia de construire a obiectivului pentru care se organizează şantierul, în

termen de valabilitate, in copie; _SGC

art. 12 alin 1 lit h

contractul încheiat cu un furnizor de energie electrică

Dacă se solicită avizul tehnic de racordare pentru o organizare de de şantier, documentaţia anexată cererii va cuprinde în mod obligatoriu şi:

certificatul de urbanism a obiectivului pentru care se organizează şantierul, în

termen de valabilitate, in copie;

contractul încheiat cu un furnizor de energie electrică

datele tehnice si energetice caracteristice locului de consum al utilizatorului,

conform reglementărilor în vigoare la data depunerii

cererii de racordare, aprobate de autoritatea competentă;

art. 12 alin 1 lit h

Dacă un client final de energie electrică are o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare, de exemplu, de 4.000 kVA:

este obligat să prezinte prognoze orare de consum

furnizorului cu care are relaţii contractualeart 87 lit g

dacă este consumator sezonier, nu este obligat să prezinte prognoze orare de consum

furnizorului cu care are relaţii contractuale

este obligat să prezinte prognoze orare de consum

furnizorului cu care are relaţii contractuale, numai dacă are un consum anual de energie mai mare de 100 GWh

Delimitarea zonelor de siguranţă ale capacităţilor energetice are în vedere, pe lângă caracteristicile capacităţilor energetice, şi:

cerinţe privind siguranţa obiectivelor învecinate

art 5 definitii

evenimentele accidentale determinate de angajaţii

operatorului

dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional

Distanţa pe verticală dintre conductorul cel mai apropiat de arbori şi vârful arborilor, pentru o linie de 110 kV, trebuie să fie de cel puţin:

10 m4 m

art 18. alin 5 lit b15 m

Distanţa pe verticală dintre conductorul cel mai apropiat de arbori şi vârful arborilor, pentru o linie de 20 kV, trebuie să fie de cel puţin:

5 m1 m

art 18. alin 5 lit a15 m

16

Page 17: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Documentaţia anexata cererii de emitere a avizului tehnic de racordare are o structura ce depinde de:

de valoarea capitalului social, in cazul persoanelor juridice

categoria de utilizator din care face parte solicitantul

art 11 alin 1

de puterea instalata a echipamentelor utilizatorului

Durata de valabilitate a Atestatelor emise de ANRE este:

De la 1 la 5 aniart 36 alin 6

Nelimitată Provizorie de la 1 la 12 luni

Elaborarea de programe de eficienta energetica si de promovare a resurselor regenerabile de energie este o atribuţie a:

Guvernului României

Ministerului de resort (Ministerul Economiei şi

Mediului de Afaceri)art 6 lit b

Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul

Energiei

Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la bază ca date de intrare prognozele de producţie şi de consum de energie electrică pe o perioadă de:

minim 2 animaxim 10 aniart 5.4.1. lit b

maxim 4 ani

Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la bază ca date de intrare prognozele de producţie şi de consum de energie electrică pe o perioadă de:

minim 5 aniart 5.4.1 a

minim 2 ani minim 4 ani

Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), are la bază ca date distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de intrare: de intrare:

prognoza de consum pe oprognoza de consum pe o perspectivă de 5 ani, pusă laperspectivă de 5 ani, pusă la

dispoziţie de furnizori şidispoziţie de furnizori şi consumatori art 5.4.1 aconsumatori art 5.4.1 a

ofertele de producţie deofertele de producţie de energie electrică aleenergie electrică ale

producătorilor existenţi producătorilor existenţi

natura surselor de producere a energiei electrice

Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), are la bază ca date distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de intrare: de intrare:

tipurile de consumatoritipurile de consumatori racordaţi la reţelele elcetrice deracordaţi la reţelele elcetrice de

distribuţie distribuţie

ofertele de producţie deofertele de producţie de energie electrică aleenergie electrică ale

producătorilor existenţi producătorilor existenţi art 5.4.1 a (cu dispensa!)art 5.4.1 a (cu dispensa!)

natura surselor de producere a energiei electrice

Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), are la bază ca date distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de intrare: de intrare:

Prognoza de consum pe oPrognoza de consum pe o perspectivă de 5 ani, pusă laperspectivă de 5 ani, pusă la

dispoziţie de furnizori şidispoziţie de furnizori şi consumatori consumatori

art 5.4.1 aart 5.4.1 a

Tipurile de consumatoriTipurile de consumatori racordaţi la reţelele elcetrice deracordaţi la reţelele elcetrice de

distribuţie distribuţie

Natura surselor de producere a energiei electrice

17

Page 18: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere

instalată de cel mult 10 kW şi la o tensiune nominală mai

mică de 1 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice

putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune

nominală mai mică de 1 kVart 12 lit b si c

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice

putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune

nominală maximă de 20 kV

Electricianul autorizat pentru gradul III, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice

putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune

nominală maximă de 110 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice

putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 6 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice

putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune

nominală maximă de 20 kVart 12 lit d si e

Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice

putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată_SGC

art 12 lit f si g

De a executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic

realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 220 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice

putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune

nominală maximă de 110 kV

Electricienii autorizaţi de ANRE pentru proiectare au autorizaţii de tip:

Aart 11 alin 2 lit a

B C

Electricienii care doresc să solicite autorizarea, pentru a fi acceptaţi la examen trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă doar calificarea

profesională

Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă doar experienţa

practică în domeniul instalaţiilor electrice

Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă atât calificarea cât si experienţa profesională

în domeniul instalaţiilor electriceart 18

Energia electrica tranzactionata pe piata de Energia electrica tranzactionata pe piata de energie electrica se masoara de catre energie electrica se masoara de catre operatorii de masurare, prin grupuri de operatorii de masurare, prin grupuri de masurare, conform reglementărilor elaborate masurare, conform reglementărilor elaborate de: de:

MECMA - MinisterulMECMA - Ministerul Economiei si Mediului deEconomiei si Mediului de

AfaceriAfaceri

ANRE - Autoritatea NaţionalăANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniulde Reglementare în domeniul

EnergieiEnergieiart 65 alin 1art 65 alin 1

ANRSC - AutoritateaANRSC - Autoritatea Naţională de Reglementare inNaţională de Reglementare in

domeniul Serviciilor Comunaledomeniul Serviciilor Comunale

18

Page 19: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Este interzis electricianului autorizat:Să proiecteze instalaţii

electrice în cazul în care deţine doar autorizaţie de tip A

Să proiecteze instalaţii electrice în cazul în care nu deţine o autorizaţie de tip A

art 66 b coroborat cu art 11 alin 2 lit a

Să verifice proiecte de instalaţii electrice tehnologice

de medie tensiune, dacă nu deţine atestat de "verificator de

proiecte" emis de MEC

Este interzis electricianului autorizat:

Să semneze documentaţii de orice fel pentru proiecte sau lucrări pe care le-a realizat sau supravegheat

Să racordeze noi puncte de consum de energie electrică la

instalaţiile electrice, fără a avea aprobarea operatorului de reţea

art 66 j

Să realizeze lucrări de instalaţii electrice în baza unor

documentaţii de proiectare realizate de alţi electricieni

autorizaţi

Este interzis electricianului autorizat:

Să semneze documentaţii de orice fel pentru proiecte sau

lucrări pe care nu le-a realizat sau supravegheat

art 66 f

Să racordeze noi puncte de consum de energie electrică la

instalaţiile electrice, cu aprobarea operatorului de reţea şi în prezenţa acestuia

Să realizeze lucrări de instalaţii electrice în baza unor

documentaţii de proiectare realizate de alţi electricieni

autorizaţi

Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de racordare se rezolvă de către:

organele ierarhice ale emitentului

operatorul de distribuţie care a emis avizul

Ord 90/o9 art 49 coroborat cuOrd 38/07 art 4 alin 3 si art 9

ANREOrd 90/o9 art 49 coroborat cuOrd 38/07 art 4 alin 3 si art 11

Examenul de autorizare pentru gradele II, III şi IV constă:

în susţinerea unei probe scrise, constând în 2 subiecte: un

chestionar cu 30 de întrebări şi o aplicaţie numerică

art.39 alin 1

într-un interviu susţinut in faţa unei Comisii ANRE, urmat de rezolvarea unei probleme si o

aplicaţie practică

în participarea la un concurs, fiind necesară obţinerea unui punctaj minim de 30 puncte

Executarea de lucrări de proiectare sau de executare a instalaţiilor electrice fără Atestat valabil emis de ANRE:

Constituie contravenţie şi se sancţionează

art 93 alin 1 pct 2

Este permisă pentru instalaţiile electrice de utilizare

Constituie doar abatere

Executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea

contravenţie infracţiuneart 92 alin 2contravenţie sau infracţiune,

după caz

Finanţarea lucrărilor de electrificare a localităţilor este obligaţia:

autorităţilor locale ministerului de resort

operatorului de distribuţie în executarea contractului de

concesiune art 51 alin 1

19

Page 20: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Fişa de soluţie este elaborată de: utilizatorioperatorul de distribuţie

art 14 alin 1

orice proiectant de specialitate (societate comercială atestată pentru activităţi de proiectare)

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre

judecătorească definitivăart.58 alin 4 lit a

racordare ilegală la reţeaua de distribuţie

neplata facturilor

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre

judecătorească definitivă, neplata facturilor sau alte

situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art 58 alin 4

Plata cu întârziere a facturilor

Consum de energie mai mare decât cel aferent puterii

aprobate prin avizul tehnic de racordare

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

consumarea unei cantităţi de energie mai mare decât cea

contractată

sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre

judecătorească definitivăart.58 alin 4 lit a

Consum de energie mai mare decât cel aferent puterii

aprobate prin avizul tehnic de racordare

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

neplata abonamentului radio-tv

sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre

judecătorească definitivăart.58 alin 4 lit a

neplata facturilorart 58 alin 4 lit b

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

constatare a unui consum fraudulos de energie

neplata facturilor_SGCart 58 alin 4 lit b

Neplata abonamentului radio-tv

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

neplata abonamentului radio-tv

Consum de energie mai mare decât cel aferent puterii

aprobate prin avizul tehnic de racordare

neplata facturilorart 58 alin 4 lit b

20

Page 21: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:

consum de energie mai mare decât cel aferent puterii

aprobate prin avizul tehnic de racordare

consumarea unei cantităţi de energie mai mare decât cea

contractată

sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre

judecătorească definitivă, neplata facturilor sau alte

situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.Art 58 alin 4

Furnizorul de ultima de ultimă instanţă este:-

furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul public

de distribuţie a energiei electrice, în orice condiţii

furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul universal de furnizare în

condiţii specifice reglementate;art 3 pct 27

un operator economic ale cărui acţiuni sau părţi sociale sunt deţinute în totalitate de statul

român

Grupul de măsurare a energiei electrice:nu face parte din instalaţia de

racordare;face parte din instalaţia de

racordare;

face parte din instalaţia de racordare numai în cazurile de

excepţie, când punctul de măsurare este diferit de punctul

de delimitare;anexa 1 terminologie

În cazul apariţiei unor divergenţe cu privire la racordarea la reţelele electrice sau emiterea de avize de amplasament, între un solicitant şi o subunitate sau unitate a unui operator de reţea, declanşarea procedurii de soluţionare a neînţelegerii se va face numai după:

parcurgerea procedurii de mediere la nivelul operatorului

de reţeaart 49 HGR 90/08

art 8 alin 2 Ord 38/07

înregistrarea unei acţiuni în justiţie

parcurgerea procedurii de mediere la nivelul Ministerului

Economiei şi Finanţelor

În cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare:

clientul final va fi sancţionat contravenţional

clientului final i se va rezilia contractul de furnizare

furnizorul este îndreptăţit să solicite unui client final constituirea de garanţii

financiare pentru o perioadă de consum echivalent de

maximum un an art.58 alin5

În cazul consumului fraudulos de energie electrica, perioada de recalculare va fi de:

un an pentru consumatorii casnici si 6 luni pentru ceilalţi

consumatori6 luni pentru toţi consumatorii

6 luni pentru consumatori casnici si un an pentru ceilalţi

consumatori

21

Page 22: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

art 142 alin 2

În cazul existenţei mai multor puncte de delimitare, se consideră un singur loc de consum şi o singură instalaţie de utilizare dacă:

instalaţiile din aval aferente fiecărui punct de delimitare sunt legate electric între ele

prin reţele ale operatorului de distribuţie;

dacă există un singur proprietar

instalaţiile din aval aferente fiecărui punct de delimitare sunt legate electric între ele prin reţele ale utilizatorului.

În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde legitimaţia, la solicitarea sa, ANRE poate emite un duplicat, dacă:

Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită tariful de autorizare

aprobat

Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul

achită o penalitate în cuantum de 500 RON indiferent de

gradul şi tipul de autorizare

Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită un tarif de emitere a

duplicatului, conform prevederilor din regulamentul

de autorizareart 76

În cazul sistemelor de măsurare de categoria C, pentru consumatorii casnici înregistrarea energiei reactive:

este obligatorieart.79

nu este obligatorieart 148

se face cu acordul consumatorului

În cazul sistemului de citire automată la nivelul punctului central, indecşii se stochează în baza de date pe o perioadă de minim:

400 zileart. 139

200 zile 300 zile

În conformitate cu prevederile legii nr. 123/2012, sunt considerate surse regenerabile de energie:

Energia electrică obţinută prin arderea gazelor naturale

energia eolianăart.67 a

Energia electrică obţinută prin arderea combustibililor fosili

În conformitate cu prevederile legii nr. 123/2012, sunt considerate surse regenerabile de energie:

energia solară art.67 b

Energia electrică obţinută prin arderea gazelor naturale

Energia electrică obţinută prin arderea combustibililor fosili

În funcţie de puterea contractatã, consumatorii, alţii decât cei casnici, pot fi mari consumatori, când puterea contractatã depăşeşte:

50 kW 100 kW

art 12 lit a200 kW

22

Page 23: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

În operarea sistemelor de măsurare, Operatorii de măsurare a energiei electrice îndeplinesc următoarele funcţii de bază:

măsurarea energiei electrice şi a mărimilor specifice pentru determinarea serviciilor de

sistem tehnologiceart 26 lit a

furnizarea energiei electriceachiziţionarea valorilor

mărimilor măsurate SGCart 26 lit b

În punctele de delimitare distribuitor/ consumator, limitele în care trebuie să se încadreze tensiunea, în 95% din săptămână, sunt:

+/- 5% din tensiunea contractată

+/ - 10% din tensiunea contractată

art 21

+/ - 12% din tensiunea contractată

În punctele de măsurare de categoria B se utilizează:

exclusiv contoare electroniceart 89

exclusiv contoare de inducţie contoare electronice sau

contoare de inducţie

În vederea autorizării pentru ambele tipuri de autorizare (A şi B), electricienii:

Trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare şi experienţă profesionale,

cumulate, pentru fiecare tip de autorizare şi susţin examene separate pentru fiecare dintre

aceste tipuri

Trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare si experienţă profesionale,

cumulate, pentru fiecare tip şi susţin un singur examen

art 27

Trebuie sa fi fost autorizaţi în prealabil în baza Ordinului

MIC nr34 din 1999

În vederea înscrierii la examenul de autorizare, electricianul trebuie să transmită în documentaţia anexată cererii de autorizare o lista de lucrări executate; acest document este:

Opţional (solicitantul decide dacă îl transmite sau nu)

Nerelevant

Un document obligatoriu din dosar, care trebuie întocmit

corelat cu informaţiile conţinute în carnetul de muncă

art.18 a

Încadrarea punctelor de măsurare aferente locurilor de consum în una dintre categoriile A, B, C, se face considerând:

energia electricã consumatã în ultimele 12 luni, pentru

locurile de consum existenteart 17 lit a

puterea maximã contractatã, pentru orice loc de consum

energia electricã anualã contractatã, pentru locurile de

consum noiart 17 lit b

Încălcarea reglementarilor tehnice si comerciale emise/ aprobate de ANRE constituie:

InfracţiuneContravenţie

art 93 alin 1 pct 5Abatere

La cererea scrisă a unui client final, furnizorul este obligat să comunice, în scris, o ofertă privind condiţiile de furnizare a energiei electrice, într-un interval de cel mult:

5 zile lucrătoare 5 zile lucrătoare 15 zile lucrătoare 15 zile lucrătoareart 58 alin 1art 58 alin 1 30 zile lucrătoare30 zile lucrătoare

23

Page 24: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

La expirarea duratei de valabilitate a legitimaţiei de electrician autorizat, titularul:

Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza legitimaţia pentru

o nouă perioadă de 5 ani, cu plata tarifului corespunzător

gradului si tipului de autorizare

Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza prelungirea

valabilităţii legitimaţiei pentru o perioadă de doar 3 ani, cu

plata a 50% din tariful corespunzător gradului si

tipului de autorizare

În cazul în care doreşte continuarea activităţii în

calitate de electrician autorizat, va susţine un nou examen, cu

respectarea prevederilor Regulamentului de autorizare

art 19

La stabilirea zonei de protecţie a unui post de transformare se are în vedere:

nu se delimitează zona de protecţie a acestui tip de

capacitate energetică

numărul de personal calificat alocat executării lucrărilor de

mentenanţă

tipul constructiv al acestuiaart 17 alin 1

La stabilirea zonei de siguranţă a unei staţii electrice se au în vedere:

tensiunile nominale de conturnu se delimitează zona de siguranţă a acestui tip de

capacitate energetică

tensiunea cea mai înaltă din cadrul acesteiaart 16 alin 2.

Lăţimea zonei de protecţie şi de siguranţă a unei linii de 220 kV este de:

55 mart 18 alin 1 lit d 81 m 25 m

Lăţimea zonei de protecţie şi de siguranţă a unei linii de 400 kV este de:

75 mart 18 alin 2 lit d

100 m 55 m

Legea nr. 123/2012 creează cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul:

doar al energiei electrice doar al energiei termiceenergiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare

art 1 alin 1

Legitimaţia de electrician autorizat eliberată de ANRE este valabilă pentru o perioadă de:

3 ani 4 ani5 aniart 60

Legitimaţia de electrician autorizat gradul IIIB conferă următoarele competenţe titularului:

De executare de instalaţii electrice cu orice putere

instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de

20 kVart 12 lit e

De executare de instalaţii electrice cu orice putere

instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de

220 kV

De proiectare de instalaţii electrice cu orice putere

instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de

20 kV

Legitimaţiile de electrician autorizat pot fi:De tip G (general) pentru

instalaţii electrice

De tip A (pentru proiectare) şi de tip B (pentru executare) de

instalaţii electriceart 11 alin 2

De tip U (universal) pentru instalaţii electrice de utilizare

24

Page 25: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Linia electrica directa este:

linia electrică ce leagă o capacitate energetică de

producţie izolată de un client izolat

art 3 pct 33

Linia electrica prin care se transmite energia electrica de la producător către mai mulţi

consumatori

linia electrică ce leagă un producător şi un furnizor de energie electrică, în scopul

alimentării directe a sediilor proprii, a filialelor ori a

clienţilor eligibili ai acestoraart 3 pct 33

Linia electrica directa este:

linia electrică ce leagă o capacitate energetică de

producţie izolată de un client izolat

art 3 pct 33

Linia electrica prin care se transmite energia electrica de la producător către mai mulţi

consumatori

Linia electrica ce leagă un producător de energie electrica

la reţeaua de distribuţie

Linia electrica directa este:

linia electrică ce leagă un producător şi un furnizor de energie electrică, în scopul

alimentării directe a sediilor proprii, a filialelor ori a

clienţilor eligibili ai acestoraart 3 pct 33

Linia electrica prin care se transmite energia electrica de la producător către mai mulţi

consumatori

Linia electrica ce leagă un producător de energie electrica

la reţeaua de distribuţie

Liniile electrice subterane (LES) fac parte din categoria capacităţilor energetice pentru care se stabilesc zone de protecţie şi siguranţă?

nu, zonele de protecţie şi siguranţă se stabilesc doar

pentru liniile electrice aeriene (LEA)

da, indiferent de tensiunea nominală de funcţionareart 11

lit h

doar LES având tensiunea nominală de 220 kV

Lucrările pentru realizarea instalaţiilor cuprinse între punctul de racordare si punctul de delimitare la racordarea unui utilizator se execută astfel:

de către operatorul de reţea, cu forte proprii SGC

art 38 alin 1 de către utilizator

de către un furnizor de energie electrică

Lucrările pentru realizarea instalaţiilor cuprinse între punctul de racordare si punctul de delimitare la racordarea unui utilizator se execută astfel:

de către un furnizor de energie electrică

de către utilizator

se contractează de către operatorul de reţea cu agenţi

economici atestaţi în condiţiile legii

art 38 alin 1

25

Page 26: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Metodologiile de reglementare a preţurilor şi tarifelor în sectorul energiei electrice se aprobă:

de autoritatea competentăart 11 alin 2 lit c

de ministerul de resort prin hotărâre a Guvernului

Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, dintre operatorii de distribuţie şi solicitanţi, se soluţionează:

întotdeauna pe cale amiabilăîn conformitate cu prevederile

unei proceduri specifice aprobate de ANRE

întotdeauna în justiţie

Nerespectarea normelor tehnice emise de către ANRE constituie:

InfracţiuneContravenţie

art 93 alin 1 pct 3Abatere

O persoană care deţine în proprietate sau în folosinţă o reţea electrică de distribuţie proprie la data intrării în vigoare a Legii nr,123/2012:

nu are obligaţii privind asigurarea accesului la reţea

este obligată să asigure accesul la reţea numai pentru

producători de energie electrică din surse regenerabile

este obligată să asigure accesul la reţea, conform

reglementărilor autorităţii competenteart.46 alin 1

O reţea electrica de distribuţie este definită ca fiind:

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala strict mai

mare de 220 kV

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala strict mai

mare de 110 kV

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110

kV inclusivart 2.1 definitii

O soluţie de racordare este valabilă numai dacă:

a fost confirmată printr-un aviz tehnic de racordare şi

acesta este valabil la rândul său;

art 14 alin 7

a fost prevăzută ca variantă de soluţie în studiul de soluţie;

prevede o instalaţie de racordare cu costuri minime

pentru utilizator.

Obligaţiile aferente serviciului public sunt impuse operatorilor economici reglementaţi de ANRE prin următoarele tipuri de acte:

Numai prin licenţă, act juridic acordat de ANRE pentru exploatarea comercială a capacităţilor energetice

Numai prin reglementări, acte (normative) tehnice şi/ sau

comerciale, aplicabile activităţii desfăşurate

Atât prin acte juridice (licenţă şi/ sau autorizaţie de înfiinţare), cât si prin

reglementări tehnice şi comerciale, aprobate/ emise de

ANRE

Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice se pot stabili:

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor publice de

gospodărire comunală

prin reglementări ale ANREart 16 alin 2

prin hotărâre a ministerului de resort

26

Page 27: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice se pot stabili:

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor publice de

gospodărire comunală

prin hotărâre a ministerului de resort

prin hotărâre a Guvernuluiart 16 alin 2

Obţinerea avizului tehnic de racordare de către un utilizator:

nu este obligatorie pentru o durata mai mică de 6 luni

nu este obligatorie pentru o putere ceruta sub 100 kW

este obligatorie pentru orice loc nou de consum

art.9 alin 2

Operator de distribuţie este o persoană fizică sau juridică:

Care deţine si exploatează reţeaua electrica de iluminat

public

Care întreţine si dezvolta reţeaua electrica de transport al

energiei electrice

ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie şi care răspunde de exploatarea,

de întreţinerea şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită

zonă art 3 pct 39

Operatorul de distribuţie asigură sosirea echipei de intervenţie în mediul rural, astfel încât, restabilirea tensiunii să se facă în maximum:

24 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu

energie electricăart 14 lit b

10 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu

energie electrică

2 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu

energie electrică

Operatorul de distribuţie asigură sosirea echipei de intervenţie în mediul rural, astfel încât, restabilirea tensiunii să se facă în maximum:

24 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu

energie electricăart 14 lit b

10 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu

energie electrică

2 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu

energie electrică

Operatorul de distribuţie asigură sosirea echipei de intervenţie în mediul rural, astfel încât, restabilirea tensiunii să se facă în maximum:

24 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu

energie electricăart 14 lit b

10 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu

energie electrică

2 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu

energie electrică

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie:

La toate sesizările transmise în scris

În termen de 3 zile lucrătoareÎn reglementările aprobare nu

există nici o prevedere cu privire la acest aspect

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările, altele decât cele privind nivelul tensiunii, efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie:

În termen de 10 zile lucrătoareÎn termen de 30 zile

calendaristiceart 29 alin 2În termen de 5 zile lucrătoare

27

Page 28: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările, altele decât cele privind nivelul tensiunii, efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie:

La toate sesizările transmise în scris

În termen de 10 zile lucrătoare În termen de 5 zile lucrătoare

Operatorul de distribuţie:

Exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta reţelele

electrice de distribuţie, cu respectarea reglementarilor

tehnice in vigoare art 45 alin 1 lit a

Monitorizează siguranţa in funcţionare a reţelelor electrice

de distribuţie, precum si indicatorii de performanta ai

serviciului de distribuţieart 45 alin 1 lit g

Încasează contravaloarea energiei electrice furnizate

Operatorul de distribuţie:

Monitorizează siguranţa in funcţionare a reţelelor electrice

de distribuţie, precum si indicatorii de performanta ai

serviciului de distribuţieart 45 alin 1 lit g

Monitorizează siguranţa in funcţionare a reţelelor electrice de iluminat public, precum si indicatorii de performanta ai serviciului de iluminat public

Încasează contravaloarea energiei electrice furnizate

Operatorul de măsurare a energiei electrice vehiculate prin puncte de măsurare de categoria A:

este unic SGCart 64

17 poate fi oricare producător

Operatorul de reţea va comunica în scris solicitantului imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului in situaţia în care:

capacitatea reţelei electrice nu permite racordarea

prin racordare s-ar încălca normele în vigoareart 22 alin 1 lit a

sunt necesare lucrări în amonte de punctul de racordare

Operatorul de reţea va comunica în scris solicitantului imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului in situaţia în care:

capacitatea reţelei electrice nu permite racordarea

sunt necesare lucrări în amonte de punctul de racordare

nu a fost respectat avizul de amplasament

art 22 alin 1 lit b

28

Page 29: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Operatorul de transport si de sistem este:

orice persoană juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de transport şi care

răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este necesar, de dezvoltarea

reţelei de transport într-o anumită zonă art 3 alin 40

Orice persoana care deţine, sub orice titlu o reţea electrica de distribuţie si este titulara unei

licenţe de distribuţie

Persoana juridică proprietară a reţelelor electrice de transport, pe care le exploatează in baza

licenţei pentru furnizarea energiei electrice

Operatorul economic aflat în reorganizare judiciară, care nu deţine atestate emise de ANRE:

Poate solicita Atestat provizoriu emis de ANRE

Nu poate solicita Atestat emis de ANRE

art 14

Poate efectua doar de lucrări de încercări de echipamente

electrice

Ordinea de prioritate economică reprezintă

ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică

după criterii economice;art 3 alin 45

ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică

după puterile instalate

ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică după capacitatea de a dispune

rapid de o anumita putere

Parcurgerea unei etape preliminare de documentare şi informare a viitorului utilizator pentru racordarea acestuia la reţeaua electrică:

este obligatorie pentru utilizator;

la solicitarea utilizatorului, este obligatorie pentru operatorul

de reţea;art 8

nu este prevăzută de legislaţia în vigoare.

Pe piaţa concurenţială cu amănuntul, Pe piaţa concurenţială cu amănuntul, furnizorii vând energie electrică clienţilor furnizorii vând energie electrică clienţilor finali prin:finali prin:

Contracte bilaterale la preţuriContracte bilaterale la preţuri reglementate reglementate

Contracte bilaterale la tarifeContracte bilaterale la tarife fixefixe

contracte bilaterale, la preţuri contracte bilaterale, la preţuri negociate sau stabilite prinnegociate sau stabilite prin

oferte-tipoferte-tipart 23 alin 4art 23 alin 4

Pentru ca un utilizator să racordeze la reţeaua proprie, în condiţiile legii, un alt utilizator:

nu trebuie să îşi actualizeze avizul tehnic de racordare în

nici o situaţie;

de regulă trebuie să îşi actualizeze avizul tehnic de

racordare;art 4 alin 2 lit b corob cu

art 5 alin 2 lit b

în anumite cazuri particulare trebuie să îşi actualizeze avizul tehnic de racordare numai dacă

depăşeşte puterea aprobată anterior prin acesta.

29

Page 30: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Pentru ca un utilizator să racordeze la reţeaua proprie, în condiţiile legii, un alt utilizator:

nu trebuie să îşi actualizeze avizul tehnic de racordare în

nici o situaţie;

de regulă trebuie să îşi actualizeze avizul tehnic de

racordare;art 4 alin 2 lit b corob cu

art 5 alin 2 lit b

trebuie să îşi actualizeze avizul tehnic de racordare numai dacă

racordează un producător

Pentru ca un utilizator să racordeze la reţeaua proprie, în condiţiile legii, un alt utilizator: ciudate oferte de raspuns vezi: art 4 alin 2 lit b corob cuart 5 alin 2 lit b => este nec reactualiz ATR

nu trebuie să îşi actualizeze avizul tehnic de racordare în

nici o situaţie;

trebuie să îşi actualizeze avizul tehnic de racordare numai dacă

racordează un producător

în anumite cazuri particulare trebuie să îşi actualizeze avizul tehnic de racordare numai dacă

depăşeşte puterea aprobată anterior prin acesta.

Pentru depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare, operatorul de re reţea:

aplica un preaviz, apoi întrerupe furnizarea energiei

electrice consumatoruluiart 200 alin 1 lit a

îi da consumatorului doua preavize, apoi îi aplica

penalizări

îi aplica preaviz consumatorului, apoi îl

acţionează în justiţie

Pentru furnizarea de energie electrica contractul de furnizare:

este o condiţie obligatorieart 93 alin 1 pct 12

nu este obligatoriu

se încheie în conformitate cu contractul - cadrul aprobat de

ANREart 93 alin 1 pct 16

Pentru furnizarea de energie electrica contractul de furnizare:

este o condiţie obligatorieart 93 alin 1 pct 12

nu este obligatoriuse încheie numai pentru consumatorii permanenţi

Pentru furnizarea de energie electrica contractul de furnizare:

se încheie numai pentru consumatorii permanenţi

nu este obligatoriu

se încheie în conformitate cu contractul - cadrul aprobat de

ANREart 93 alin 1 pct 16

Pentru orice tip de post de transformare, punct de alimentare, cabine de secţionare prevăzute cu echipament uscat, zona de protecţie şi zona de siguranţă:

sunt diferite în funcţie de tipul capacităţii energetice

coincidart.17 alin 2 lit b

nu se delimitează zona de siguranţă a acestor tipuri de

capacităţi energetice

Pentru posturi de transformare aeriene pe stâlpi, dotate cu echipament cu ulei, zona de siguranţă este:

mai mare cu 50% decât zona de protecţie

20 m de la limita zonei de protecţie

art.17 alin 2 lit anu se normează

Pentru posturi de transformare aeriene pe stâlpi, zona de protecţie este:

nu se delimitează zona de protecţia a acestui tip de

egală cu conturul fundaţiei stâlpului

egală cu conturul fundaţiei stâlpului şi proiecţia pe sol a

30

Page 31: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

capacitate energetică art 17 alin 1 lit a platformei suspendate

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor fizice sau juridice:

Sa consume energie electrica prin instalaţii racordate direct la cele ale reţelei electrice de

transport

Să efectueze construcţii de orice fel in zona de siguranţa a

instalaţiilor, fara avizul de amplasament al operatorului de

transport si de sistemart.42 a

Să efectueze săpături de orice fel in zona de siguranţa a

reţelelor electrice de transport, chiar dacă are acordul

operatorului de transport si de sistem

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor fizice sau juridice:

Să efectueze săpături de orice fel in zona de siguranţa a

reţelelor electrice de transport, chiar dacă are acordul

operatorului de transport si de sistem

să arunce obiecte de orice fel pe reţelele electrice de

transport sau să intervină în orice alt mod asupra acestoraart. 42 lit d

Sa consume energie electrica prin instalaţii racordate direct la cele ale reţelei electrice de

transport

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor fizice sau juridice:

să limiteze sau să îngrădească, prin execuţia de împrejmuire, prin construcţii ori prin orice

alt mod, accesul la instalaţii al operatorului de transport şi de

sistemart. 42 lit f

Să efectueze săpături de orice fel in zona de siguranţa a

reţelelor electrice de transport, chiar dacă are acordul

operatorului de transport si de sistem

Sa consume energie electrica prin instalaţii racordate direct la cele ale reţelei electrice de

transport

Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie, persoanelor fizice si juridice:

li se interzice să efectueze construcţii de orice fel în zona

de siguranţă a reţelelor electrice de distribuţie, fără avizul de amplasament al operatorului de distribuţie

art 49 d

li se interzice să limiteze sau să îngrădească, prin execuţia de împrejmuire, prin construcţii ori prin orice alt mod, accesul la instalaţii al operatorului de

distribuţieart 49 f

li se permite depozitarea de materiale pe culoarul de trecere si in zonele de protecţie si de siguranţa ale instalaţiilor, fara acordul operatorului de reţea, cu condiţia să fie proprietar al

terenului

Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie, persoanelor fizice si juridice:

li se interzice să efectueze construcţii de orice fel în zona

de siguranţă a reţelelor electrice de distribuţie, fără avizul de amplasament al operatorului de distribuţie

art 49 d

Să cultive cereale pe terenul aflat în zona de siguranţă a

reţelei electrice de distribuţie

Sa consume energie electrica prin instalaţii racordate direct la cele ale reţelei electrice de

distribuţie

31

Page 32: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie, persoanelor fizice si juridice:

Să cultive cereale pe terenul aflat în zona de siguranţă a

reţelei electrice de distribuţie

li se interzice să limiteze sau să îngrădească, prin execuţia de împrejmuire, prin construcţii ori prin orice alt mod, accesul la instalaţii al operatorului de

distribuţieart 49 f

li se permite depozitarea de materiale pe culoarul de trecere si in zonele de protecţie si de siguranţa ale instalaţiilor, fara acordul operatorului de reţea, cu condiţia să fie proprietar al

terenului

Pentru sistemele de măsurare de categoria A se utilizează contoare electronice cu clasa de exactitate:

0,5 pentru energia activă şi 2 pentru energia reactivă

0,2S pentru energia activă şi 1 pentru energia reactivă

art. 34

2 pentru energia activă şi 3 pentru energia reactivă

Pentru sistemele de măsurare de categoria A, este obligatorie inspectarea contoarelor şi a concentratoarelor de către Operatorul de măsurare şi efectuarea unei citiri locale cel puţin:

o dată la doi ani o dată pe anart 63 o dată la trei ani

Pentru sistemele de măsurare de categoria A, secţiunea şi lungimea circuitelor care asigură legătura dintre transformatoarele de tensiune pentru măsurare şi contoare trebuie astfel alese încât căderile de tensiune pe aceste circuite să nu fie mai mari de:

0,25V0,05Vart 45

0,5Vart.95

Pentru sistemele de măsurare de categoria B conectate în sisteme de citire automată, este obligatorie inspectarea contoarelor şi a concentratoarelor de către Operatorul de măsurare şi efectuarea unei citiri locale cel puţin:

o dată la doi aniart 121

o dată pe an o dată la trei ani

Pentru sistemele de măsurare de categoria B măsurarea se face folosind:

tensiunile şi curenţii de pe toate cele trei faze, la înaltă şi

joasă tensiuneart 95

tensiunile şi curenţii de pe toate cele trei faze, la joasă,

medie şi înaltă tensiune

curenţii de pe două sau trei faze şi tensiunile dintre faze, la

medie tensiuneart 95

32

Page 33: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Pentru sistemele de măsurare de categoria C incluse în sisteme automate de citire, este obligatorie inspectarea contoarelor şi a concentratoarelor de către Operatorul de măsurare şi efectuarea unei citiri locale cel puţin:

o dată la doi ani o dată pe ano dată la trei ani

art 169

Pentru sistemele de măsurare de categoriile B şi C, este permisă transmiterea informaţiei de la contoare la concentratoare:

numai în format numeric

prin intermediul impulsurilor generate de contoare sau în

format numericart 156

numai prin intermediul impulsurilor generate de

contoare

Pentru un loc de producere sau de consum nou, documentaţia anexată cererii de racordare va cuprinde obligatoriu:

certificatul de urbanism în termen de valabilitate, în copie;

SGCart 12 lit d

autorizaţia de construire a obiectivului, în copie;

actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de

folosinţă asupra terenului, incintei ori clădirii în care se constituie locul de producere sau de consum pentru care se

solicită racordarea, în copie.art 12 lit g

Pentru un loc de producere sau de consum nou, documentaţia anexată cererii de racordare va cuprinde obligatoriu:

certificatul de urbanism în termen de valabilitate, în copie;

art 12 lit d

autorizaţia de construire a obiectivului, în copie;

contractul încheiet cu un furnizor de energie electrică

Pentru utilizatorii permanenţi perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare este de:

maximum 20 de ani de la data emiterii

minimum 20 de ani de la data emiterii

minimum 25 de ani de la data emiterii

art 28 alin 1

Persoana juridică care are calitatea de administrator al Codului tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET), este:

CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA

art 13

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul

Energiei

Ministerul Economiei şi Finanţelor

Persoana juridică ce are calitatea de administrator al Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), este:

CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA

art 13

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

Ministerul Economiei şi Finanţelor

Planificarea dezvoltării şi modernizării reţelelor electrice de distribuţie se face de către:

Ministerul de resort, cu consultarea ANRE şi a

operatorilor de distribuţie

Operatorii de distribuţie, titulari de licenţe acordate de

ANREart 5.1.1

ANRE, în calitate de administrator al Codului tehnic

al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED)

33

Page 34: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Planul de perspectivă pe termen mediu pentru dezvoltarea şi modernizarea RED se elaborează pentru o perioadă de:

3 ani 5 ani, cu actualizări anuale

art 5.1.4 7 ani, cu actualizări anuale

Planul de situaţie cu amplasarea in zona a locului de consum, care face parte din documentele necesare solicitării unui aviz tehnic de racordare, trebuie sa fie:

Avizat de către organismele competente, potrivit legii

art.12 alin 1 pct dAvizat de ANRE

Avizat de către operatorul de reţea, anterior depunerii cererii

Posturile electrice de transformare fac parte din categoria capacităţilor energetice pentru care se stabilesc zone de protecţie şi siguranţă?

nu, zonele de protecţie şi siguranţă se stabilesc doar pentru staţiile electrice de conexiune şi transformare

nu, zonele de protecţie şi siguranţă se stabilesc doar

pentru liniile electrice

daart 11 lit f

Pot face obiectul unei concesiuni energetice: bunurile proprietate publică

sau privată a statuluiart 19 alin 1

activităţile şi serviciile publice de interes naţional din

domeniul energiei electrice.Art 19 alin 1

bunurile utilizate în activitatea de furnizare a energiei electrice

Pot face obiectul unei concesiuni energetice: bunurile proprietate publică

sau privată a statuluiart 19 alin 1

bunurile utilizate în activitatea de iluminat public

bunurile utilizate în activitatea de furnizare a energiei electrice

Prin consumatori industriali se înţeleg:

societăţile comerciale si regiile autonome din domeniul

industrialart 71

sediile administrative ale societăţilor comerciale

societăţile comerciale care desfăşoară activitate de comerţ

cu bunuri

Prin delimitarea zonelor de protecţie ale capacităţilor energetice se asigură:

exploatarea corespunzătoare a capacităţilor energetice

art 8 lit a

minimizarea expunerii capacităţilor energetice la

riscuri tehnologiceart 8 lit c

cheltuieli minime de exploatare

Prin delimitarea zonelor de protecţie ale capacităţilor energetice se urmăreşte:

asigurarea parametrilor nominali de funcţionare a capacităţilor energetice

exploatarea corespunzătoare a capacităţilor energetice

art 8 lit a

micşorarea pierderilor în posturile de transformare

Prin delimitarea zonelor de siguranţă ale capacităţilor energetice se urmăreşte:

asigurarea parametrilor nominali de funcţionare a capacităţilor energetice

protecţia capacităţilor energetice

minimizarea riscurilor pentru siguranţa persoanelor şi a bunurilor din apropierea

capacităţii energeticeart 9 alin 1

34

Page 35: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Prin grup de măsurare a energiei electrice în sistem indirect se înţelege:

ansamblul format din contorul de energie electrica si

elementele de securizare

ansamblul format din contor şi transformatoarele de măsurare

aferente acestuia, precum şi toate elementele intermediare care constituie circuitele de

măsurare a energiei electrice, inclusiv elementele de

securizare

doar transformatorul de măsurare

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie se numără şi următoarele activităţi:

Gestionarea, exploatarea, mentenanţa, modernizarea şi

dezvoltarea instalaţiilor electrice aflate în patrimoniu

(linii electrice, staţii de transformare, puncte de alimentare, posturi de

transformare, instalaţii de protecţie şi automatizare

etc)art.3.2.1 a

Dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional

Aprobarea tarifelor de distribuţie a energiei electrice, stabilite în funcţie de structura

cheltuielilor

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie, precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se numără şi următoarele activităţi:

Furnizarea energiei electrice consumatorilor, pe bază de

contracte

Asigurarea tranzitării energiei electrice prin reţelele sale, la

cererea şi cu informarea OTS, în anumite cazuri

art 3.2.1 lit c

Dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie, precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se numără şi următoarele activităţi:

Gestionarea, exploatarea, mentenanţa, modernizarea şi

dezvoltarea instalaţiilor proprii din reţelele electrice de

distribuţieart.3.2.1 a

Furnizarea energiei electrice consumatorilor, pe bază de

contracte

Dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional

Printre competenţele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei se regăsesc:

elaborarea si aprobareaelaborarea si aprobarea regulamentului de organizare aregulamentului de organizare a

iluminatului publiciluminatului public

elaborarea normelor de securitatea şi sănătate în muncă pentru operatorii economici din

sectorul energiei electrice

aprobarea regulamentuluiaprobarea regulamentului privind racordarea utilizatorilorprivind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interesla reţelele electrice de interes

publicpublicart 25 alin 13art 25 alin 13

35

Page 36: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET) sunt incluse:

Stabilirea unui set de reguli şi norme pentru conducerea prin

dispecer a Sistemului Electroenergetic Naţional

art 6 lit b

stabilirea cerinţelor tehnice pentru grupurile nedispecerizabile

aprobarea regulamentuluiaprobarea regulamentului privind racordarea utilizatorilorprivind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interesla reţelele electrice de interes

publicpublic

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării

accesului utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie

art 1.2.3 a

Stabilirea responsabilităţilor şi obligaţiilor operatorilor de

distribuţie şi ale tuturor utilizatorilor reţelelor electrice

de distribuţie

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării

accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării

accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport

Stabilirea cerinţelor tehnice pentru racordarea utilizatorilor

la reţelele electrice de distribuţie art 1.2.3 lit c

Stabilirea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

att in text Cod RED se vb de "principii" de dezv nu de cerinte

Stabilirea cerinţelor pentru dezvoltarea reţelelor electrice

de distribuţie art 1.2.3 lit d

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării

accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport

Stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor informaţionale dintre

operatorii de distribuţie şi operatorul de transport şi de sistem şi utilizatorii reţelelor

electrice de distribuţie

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării

accesului utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie

art 1.2.3 a

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării

iluminatului public

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării

accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

att in text Cod RED se vb de "principii" de dezv nu de cerinte

Stabilirea cerinţelor pentru dezvoltarea reţelelor electrice

de distribuţie art 1.2.3 lit d

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării

accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării

iluminatului public

Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se regăsesc:

asigurarea accesului nediscriminatoriu şi

reglementat al tuturor

promovarea utilizării surselor noi şi regenerabile de energie

art 2 lit j

Determinarea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes

36

Page 37: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

participanţilor la piaţa de energie electrică şi la reţelele

electrice de interes publicart 2 lit d

public

Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se regăsesc:

asigurarea accesului nediscriminatoriu şi

reglementat al tuturor participanţilor la piaţa de

energie electrică şi la reţelele electrice de interes public

art 2 lit d

Promovarea utilizării gazelor naturale pentru producerea

energiei electrice

Determinarea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes

public

Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se regăsesc:

promovarea utilizării surselor noi şi regenerabile de energie

art 2 lit j

Promovarea utilizării gazelor naturale pentru producerea

energiei electrice

Determinarea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes

public

Printre obligaţiile operatorului de distribuţie precizate în Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie figurează:

Obligaţia ca în termen deObligaţia ca în termen de maximum 15 zilemaximum 15 zile

calendaristice de la primireacalendaristice de la primirea unei solicitări de contractare aunei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie dinserviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţăpartea unui titular de licenţă

sau consumator eligibilsau consumator eligibil racordat la RED, să facă oracordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptăriiofertă şi în cazul acceptării

acesteia, să încheieacesteia, să încheie contractulart 25contractulart 25

Obligaţia ca în termen deObligaţia ca în termen de maximum 30 zilemaximum 30 zile

calendaristice de la primireacalendaristice de la primirea unei solicitări de contractare aunei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie dinserviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţăpartea unui titular de licenţă

sau consumator eligibilsau consumator eligibil racordat la RED, să facă oracordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptăriiofertă şi în cazul acceptării

acesteia, să încheie contractulacesteia, să încheie contractul

Obligaţia ca în termen deObligaţia ca în termen de maximum 45 zilemaximum 45 zile

calendaristice de la primireacalendaristice de la primirea unei solicitări de contractare aunei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie dinserviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţăpartea unui titular de licenţă

sau consumator eligibilsau consumator eligibil racordat la RED, să facă oracordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptăriiofertă şi în cazul acceptării

acesteia, să încheie contractulacesteia, să încheie contractul

Printre responsabilităţile şi obligaţiile operatorului de distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) sunt incluse:

Administrarea documentaţiei tehnice şi a normelor care reglementează proiectarea, funcţionarea, întreţinerea şi

dezvoltarea instalaţiilor componente ale reţelelor electrice de distribuţie

art 3.2.2

Obligaţia ca în termen deObligaţia ca în termen de maximum 10 zilemaximum 10 zile

calendaristice de la primireacalendaristice de la primirea unei solicitări de contractare aunei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie dinserviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţăpartea unui titular de licenţă sau consumator racordat lasau consumator racordat la RED, să facă o ofertă şi înRED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, săcazul acceptării acesteia, să

încheie contractulîncheie contractul

Asigurarea integrală, din surse proprii de producere a energiei

electrice, cantitatea corespunzătoare pierderilor

tehnice din reţele

37

Page 38: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Promovarea examenului de autorizare se face obţinând:

Minim 20 de puncte la chestionar si 3 puncte la

aplicaţia numerică, pentru gradele I si II, respectiv 25 de

puncte la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică pentru

gradele III şi IV

Minim 24 de puncte la chestionar, pentru gradul I,

respectiv minim 24 de puncte la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică pentru

gradele II, III şi IV art 51

Minim 12 de puncte la chestionar si 2 puncte la

aplicaţia numerică, pentru gradele I si II, respectiv 15 de

puncte la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică pentru

gradele III şi IV

Puncte de măsurare de categoria A sunt cele utilizate pentru măsurarea energiei electrice vehiculate între reţeaua de transport, reţelele de distribuţie şi unităţile de producere a energiei electrice, pe circuite cu putere nominală:

mai mică de 100 MVAmai mare de 100 MVA

art 16 lit aegală cu 100 MVA

Puncte de măsurare de categoria A sunt cele utilizate pentru măsurarea energiei electrice vehiculate pe circuitele care alimentează locuri de consum de energie electrică având un consum anual:

peste 100 GWhart 16 lit a

sub 50 GWh sub 100 GWh

Puncte de măsurare de categoria B sunt cele utilizate pentru măsurarea energiei electrice vehiculate între reţeaua de transport, reţelele de distribuţie şi unităţile de producere a energiei electrice, pe circuite cu putere nominală:

mai mică de 100 MVAart 16 lit b

mai mare de 100 MVA egală cu 100 MVA

Puncte de măsurare de categoria C sunt cele utilizate pentru măsurarea energiei electrice vehiculate pe circuitele care alimentează locuri de consum de energie electrică având un consum anual:

peste 200 MWh sub 200 MWh SGC

art 16 lit cpeste 300 MWh

Punctele de delimitare pentru blocurile de locuinţe nou-construite vor fi la:

bornele de ieşire din contoare, montate in apartamentele

blocului

bornele de ieşire din contoare, montate centralizat, la limita zonei de proprietate asupra

terenului, in exteriorul construcţiei

bornele de ieşire din contoare, montate centralizat, la parter

sau pe palierart 6 alin 2

38

Page 39: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Punctul de delimitare între instalaţiile electrice este definit:

întotdeauna ca punctul unei reţele electrice în care se delimitează patrimonial instalaţiile electrice ale utilizatorului de cele ale

operatorului de reţeaAnexa 1 termeni

întotdeauna ca punctul unei reţele electrice în care se află instalat grupul de măsurare a energiei electrice tranzitate

întotdeauna ca punctul fizic în care este racordat un utilizator

Punctul de măsurare a energiei electrice este definit ca:

punct al unei reţele electrice care delimitează patrimonial

instalaţiile electrice ale utilizatorilor de cele ele

operatorilor de reţea

punct al unei reţele electrice unde se află instalat grupul de măsurare a energiei electrice

art 12

punct fizic din reţeaua electrica la care se racordează un

utilizator

Refuzul clienţilor finali de a permite accesul la grupurile de măsurare constituie:

Contravenţieart 93 alin 1 pct 28

Infracţiune Tentativa de infracţiune

Regulamentul de autorizare a electricienilor defineşte următoarele tipuri de autorizaţii:

De tip E pentru execuţie

De tip A sau B pentru proiectare şi respectiv

executareart 11 alin 2

Nu sunt definite tipuri de autorizare, ci doar grade de

autorizare

Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori se aplicã:

furnizorilor si consumatorilor de energie electrica

art 1

tranzacţiilor de pe piaţa angro de energie electrica

relaţiilor comerciale dintre producători si furnizori

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează şi execută instalaţii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat prin:

Hotărâre de Guvern Ordin al ministrului de resortOrdin al preşedintelui

ANREart 11 alin 2 lit m

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public este:

elaborat de ANRE si aprobat prin hotărâre a Guvernului României art 11 alin 2 lit q

aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE

Elaborat de Ministerul de resort

Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic se aprobă de către:

Guvernul României Ministerul de resortANRE

art 11 alin 2 lit m

39

Page 40: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Responsabilitatea asigurării serviciului de sistem aparţine următoarei persoane juridice titulare de licenţă:

oricărui producător de energie electrică racordat la SEN

CN Transelectrica SAart 9 lit a

SC Electrica SA, inclusiv actuale sau foste filiale

Responsabilităţile operatorului de distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) includ:

Administrarea documentaţiei tehnice şi normelor care

reglementează proiectarea, funcţionarea, întreţinerea şi

dezvoltarea instalaţiilor componente ale reţelelor electrice de distribuţie

art 3.2.2

Administrarea informaţiilorAdministrarea informaţiilor necesare pentru funcţionarea şinecesare pentru funcţionarea şi

dezvoltarea REDdezvoltarea REDart 3.2.3art 3.2.3

Asigurarea integrală, din surse proprii de producere a energiei

electrice, cantitatea corespunzătoare pierderilor

tehnice din reţele

Reţea electrică de interes public este o reţea electrică la care sunt racordaţi cel puţin:

3 utilizatori 2 utilizatoriart 3 pcr 65

un utilizator

Reţeaua electrica de transport al energiei electrice şi terenurile pe care este amplasata, sunt:

Proprietate privata a unei persoane juridice

Proprietate publica a statuluiart 30 alin 3

Proprietate privata a statului

Reţeaua electrica de transport este:reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala mai mică

decât 110 kV

reţeaua electrică de interes naţional şi strategic cu

tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV

art 3 pct 66

reţeaua electrica de interes naţional si strategic cu

tensiunea de linie nominala cel mult egala cu 110 kV

Reţeaua electrica este definita ca fiind:

ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere şi de protecţie a acestora, staţiile electrice şi alte echipamente electroenergetice conectate

între ele prin care se transmite energie electrică de la o capacitate energetică de

producere a energiei electrice la un utilizatorart 3 pct 63

ansamblul instalaţiilor electroenergetice

interconectate

ansamblul de linii electrice destinate conectării unui

producător de energie electrica de un utilizator al sau

Rezerva de reglaj primar trebuie sa se poată mobiliza automat si integral în:

10 s 50 s 30 s

definitii

40

Page 41: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Rezerva de reglaj secundar este rezerva care poate fi integral mobilizata la:

abaterea frecventei de la valoarea de consemn

definitii

abaterea soldului SEN de la valoarea de consemn

definitii

abaterea tensiunii de la valoarea nominala

Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE electricienilor autorizaţi pot fi asociate cu una dintre următoarele măsuri:

Retragerea autorizării cu drept de prezentare la o nouă

examinareart 61 alin 1 lit a

Retragerea autorizării fără drept de prezentare la o nouă

examinareart 61 alin 1 lit b

Avertisment verbal

Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE electricienilor autorizaţi pot fi asociate cu una dintre următoarele măsuri:

Retragerea autorizării cu drept de prezentare la o nouă

examinareart 61 alin 1 lit a

Suspendarea autorizării pe termen de doi ani

Atenţionare scrisă

Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE electricienilor autorizaţi pot fi asociate cu una dintre următoarele măsuri:

Sesizarea autorităţilor competente pentru deschiderea

unui dosar penal

Retragerea autorizării fără drept de prezentare la o nouă

examinareart 61 alin 1 lit b

Avertisment verbal

Scopul "Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie" este:

De a promova si impuneDe a promova si impune regulile şi cerinţele de ordinregulile şi cerinţele de ordin comercial în vederea buneicomercial în vederea bunei

funcţionări a pieţei de energiefuncţionări a pieţei de energie electricăelectrică

De a stabili şi a impuneDe a stabili şi a impune regulile şi cerinţele minime deregulile şi cerinţele minime de ordin tehnic pentru operatoriiordin tehnic pentru operatorii

de distribuţie (OD) şide distribuţie (OD) şi utilizatorii RED în vedereautilizatorii RED în vederea realizării unei funcţionărirealizării unei funcţionări

sigure, stabile şi economice asigure, stabile şi economice a acestor reţeleacestor reţele

art 1.2.1art 1.2.1

De a promova si impuneDe a promova si impune regulile şi cerinţele de ordinregulile şi cerinţele de ordin

tehnic minimale pentru otehnic minimale pentru o funcţionare sigură, stabilă şifuncţionare sigură, stabilă şi

economică a reţelelor electriceeconomică a reţelelor electrice de transport în beneficiulde transport în beneficiul

tuturor utilizatorilor acestoratuturor utilizatorilor acestora

Se considera o întrerupere in alimentarea cu energie electrica:

situaţia in care tensiunea efectiva in punctul de

delimitare devine mai mica decât 5% din tensiunea

nominala a reţelei in punctul respectiv

situaţia in care tensiunea efectiva in punctul de

delimitare devine mai mica decât 1% din tensiunea

nominala a reţelei in punctul respectivart 6 termeni

situaţia in care tensiunea efectiva in punctul de

delimitare devine mai mica decât 10% din tensiunea

nominala a reţelei in punctul respectiv

Se pot utiliza contoare cu preplată pentru punctele de măsurare de categoria:

A BC

art 190

41

Page 42: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Serviciile de sistem asigurate de operatorul de transport şi de sistem (CN TRANSELECTRICA SA) sunt:

tehnologice, furnizate de utilizatorii RET

auxiliare

funcţionale, care exprimă activitatea operaţională a CN

TRANSELECTRICA SADefinitii

Serviciile de sistem tehnologice sunt realizate folosindu-se ca resurse:

sistemele de reglaj primar al frecvenţeiart 30 lit a

rezervele de putereart 30 lit c

consumatorii nedispecerizabili, care pot fi deconectaţi la

dispoziţia CN TRANSELECTRICA SA

Serviciile de sistem tehnologice, asigurate de operatorul de transport şi de sistem (CN TRANSELECTRICA SA) includ:

reglarea tensiunilor în reţeaua electrică de transport

art 29 lit c

retehnologizarea staţiilor electrice aflate în patrimoniul CN TRANSELECTRICA SA

compensarea consumului propriu tehnologic (CPT) din reţeaua electrică de transport

art 29 lit d

Serviciul de sistem aflat în responsabilitatea operatorului de transport şi de sistem (CN TRANSELECTRICA SA) are scopul de a asigura:

funcţionarea în siguranţă a SEN

art 26 alin 2 lit a

administrarea pieţei de energie electrică, prin OPCOM

restaurarea funcţionării Sistemului Electroenergetic

Naţional după un colaps total sau al unei zoneart 26 alin 2 lit d

Sistarea furnizării energiei electrice la un consumator pentru întârzieri la plata facturii aferente consumului de energie, care depăşesc limitele legale, va fi obligatoriu preavizata cu:

cel puţin 3 zile înaintecel puţin 5 zile înainte

art 200 alin 1 lit bcel puţin 10 zile înainte

Sistemul electroenergetic este definit ca fiind:

Totalitatea liniilor si staţiilor electrice interconectate, indiferent de nivelul de

tensiune

Ansamblul instalaţiilor electroenergetice

interconectate prin care se realizează numai transportul şi

distribuţia energiei electrice

ansamblul instalaţiilor electroenergetice

interconectate prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operativă, distribuţia,

furnizarea şi utilizarea energiei electrice

art 3 pct 75

42

Page 43: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN) este definit ca fiind:

Totalitatea instalaţiilor de producere a energiei electrice

de pe teritoriul naţional

sistemul electroenergetic situat pe teritoriul naţional; SEN constituie infrastructura de bază utilizată în comun de

participanţii la piaţa de energie electricăart 3 pct 77

Totalitatea liniilor si staţiilor electrice interconectate, indiferent de nivelul de

tensiune

Solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua căruia doresc să se racordeze, în vederea obţinerii avizului tehnic de racordare:

prin intermediul operatorului pieţei de energie electrica

prin intermediul unui titular de licenţa de furnizare

art 10 alin 1 lit d

direct sau prin intermediul unui proiectant de specialitate

atestatart 10 alin 1 lit a si c

Solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua căruia doresc să se racordeze, în vederea obţinerii avizului tehnic de racordare:

prin intermediul operatorului pieţei de energie electrica

prin intermediul unui titular de licenţa de furnizare

art 10 alin 1 lit d

prin intermediul oricărui producător de energie electrică

Solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua căruia doresc să se racordeze, în vederea obţinerii avizului tehnic de racordare:

prin intermediul operatorului pieţei de energie electrica

prin intermediul oricărui producător de energie electrică

direct sau prin intermediul unui proiectant de specialitate

atestatart 10 alin 1 lit a si c

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii perturbatori

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de

tensiunea reţelei la care se racordează

utilizatorii de tip "consumatori" care se

racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune,

indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este

unică şi evidentăart 14 lit c

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi de tip "consumator casnic"

individuali, indiferent de puterea solicitată

art 14 lit a

utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de

110 kV sau mai mare

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de

tensiunea reţelei la care se racordează

43

Page 44: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de

tensiunea reţelei la care se racordează

utilizatorii de tip "consumatori" care se

racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune,

indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este

unică şi evidentăart 14 lit c

utilizatorii noi de tip "consumator casnic"

individuali, indiferent de puterea solicitată

art 14 lit a

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de

racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt

racordaţi SGCart 14 lit d

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de

tensiunea reţelei la care se racordează

utilizatorii care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor instalaţiilor de utilizare şi/sau

al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize

pentru stabilirea impactului racordării asupra reţelei şi a

celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele

normate

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de

tensiunea reţelei la care se racordează

utilizatorii de tip "consumatori" care se

racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune,

indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este

unică şi evidentăart 14 lit c

utilizatorii de tip "perturbatori"

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de

tensiunea reţelei la care se racordează

utilizatorii de tip "perturbatori"

utilizatorii noi de tip "consumator casnic"

individuali, indiferent de puterea solicitată

art 14 lit a

44

Page 45: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică

de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din

punct de vedere al activităţii lor

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de

racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt

racordaţi

utilizatorii perturbatoriart 17 lit e

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de

racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt

racordaţi

utilizatorii de tip "consumator casnic" individuali

utilizatorii care se racordează la reţelele electrice având

tensiune nominală de 110 kV sau mai mare

art 17 lit a

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de

racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt

racordaţi

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de

tensiunea reţelei la care se racordeazăart 17 lit b

utilizatorii cu o putere de 25 kVA

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică

de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din

punct de vedere al activităţii lor

utilizatorii care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor instalaţiilor de utilizare şi/sau

al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize

pentru stabilirea impactului racordării asupra reţelei şi a

celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele

normateatr 17 lit e

utilizatorii noi de tip "consumator casnic"

individuali, indiferent de puterea solicitată

45

Page 46: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii care solicită modificarea / îmbunătăţirea

instalaţiilor de racordare existente sau creşterea gradului

de siguranţă în punctul de delimitare, dacă lucrările

necesare nu pot fi stabilite prin fişa de soluţie

art 17 lit d

utilizatorii de tip "consumatori" care se

racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune,

indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este

unică şi evidentă

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică

de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din

punct de vedere al activităţii lor

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de

110 kV sau mai mareart 17 lit a

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de

racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt

racordaţi

utilizatorii cu o putere de 25 kVA

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică

de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din

punct de vedere al activităţii lor

utilizatorii noi de tip "consumator casnic"

individuali, indiferent de puterea solicitată

utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de

110 kV sau mai mareart 17 lit a

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în condiţii de:

Întrerupere accidentală aÎntrerupere accidentală a energiei electriceenergiei electrice

Forţă majorăart 5 lit aEvenimente accidentale determinate de angajaţii

operatorului de distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în condiţii de:

Forţă majorăart 5 lit a

Evenimente accidentale determinate de angajaţii

operatorului de distribuţie

Evenimente accidentale determinate de terţi

art 5 lit b

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în condiţii de:

întrerupere în alimentarea cu energie electrică pentru

efectuarea de reparaţii în instalaţii

Evenimente accidentale determinate de angajaţii

operatorului de distribuţie

Evenimente accidentale determinate de terţi

art 5 lit b

46

Page 47: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică:

în cazul întreruperilor în alimentarea cu energie

electrică pentru racordarea noilor consumatori

în cazul întreruperilor în alimentarea cu energie

electrică pentru efectuarea de revizii

în condiţii de forţă majorăart 5 lit a

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie care:

Au instalaţii electrice careAu instalaţii electrice care funcţionează la tensiuneafuncţionează la tensiunea

nominală alternativă în gamanominală alternativă în gama 0,4-110 kV şi la frecvenţa din0,4-110 kV şi la frecvenţa din

SEN, de 50 Hz SEN, de 50 Hz art 3 alin 1 lit aart 3 alin 1 lit a

Prin regimul lor de funcţionarePrin regimul lor de funcţionare introduc perturbaţii înintroduc perturbaţii în

alimentarea altor utilizatori aialimentarea altor utilizatori ai reţelelor electrice de distribuţiereţelelor electrice de distribuţie

din zonă din zonă art 3 alin 1 lit bart 3 alin 1 lit b

Au contracte de furnizarea a energiei electrice încheiate cu

operatorul de distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie care:

Se încadrează în putereaSe încadrează în puterea maximă prevăzută în avizulmaximă prevăzută în avizul tehnic de racordare (ATR) şitehnic de racordare (ATR) şi

respectă condiţiile prevăzute înrespectă condiţiile prevăzute în contractcontract

art 3 alin 1 lit cart 3 alin 1 lit c

Au contracte de furnizarea a energiei electrice încheiate cu

operatorul de distribuţie

Au instalaţii electrice careAu instalaţii electrice care funcţionează la tensiuneafuncţionează la tensiunea

nominală alternativă în gamanominală alternativă în gama 0,4-110 kV şi la frecvenţa din0,4-110 kV şi la frecvenţa din

SEN, de 50 Hz SEN, de 50 Hz art 3 alin 1 lit aart 3 alin 1 lit a

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie care:

Nu depăşesc puterea maximăNu depăşesc puterea maximă prevăzută în contract cu maiprevăzută în contract cu mai

mult de 10 % mult de 10 %

Prin regimul lor de funcţionarePrin regimul lor de funcţionare introduc perturbaţii înintroduc perturbaţii în

alimentarea altor utilizatori aialimentarea altor utilizatori ai reţelelor electrice de distribuţiereţelelor electrice de distribuţie

din zonă din zonă art 3 alin 1 lit bart 3 alin 1 lit b

Au contracte de furnizarea a energiei electrice încheiate cu

operatorul de distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice din

patrimoniul public

Debranşarea consumatorilorDebranşarea consumatorilor rău-platnici de la relelerău-platnici de la relele electrice de distribuţieelectrice de distribuţie

Întreruperile programate, caÎntreruperile programate, ca urmare a lucrărilor planificateurmare a lucrărilor planificate de exploatare şi mentenanţă de exploatare şi mentenanţă

cap Vcap V

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Racordarea utilizatorilor laRacordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie reţelele electrice de distribuţie

Asigurarea continuităţii înAsigurarea continuităţii în alimentarea cu energiealimentarea cu energie

electrică şi a calităţii energieielectrică şi a calităţii energiei electrice distribuiteart 4 lit a sielectrice distribuiteart 4 lit a si

b b

Debranşarea consumatorilorDebranşarea consumatorilor rău-platnici de la reţelelerău-platnici de la reţelele

electrice de distribuţieelectrice de distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Racordarea utilizatorilor laRacordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţiereţelele electrice de distribuţie

cap VIIcap VIIFurnizarea energiei electriceFurnizarea energiei electrice

Debranşarea consumatorilorDebranşarea consumatorilor rău-platnici de la reţelelerău-platnici de la reţelele

electrice de distribuţieelectrice de distribuţie

47

Page 48: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Debranşarea consumatorilorDebranşarea consumatorilor rău-platnici de la relelerău-platnici de la relele electrice de distribuţieelectrice de distribuţie

Soluţionarea sesizărilorSoluţionarea sesizărilor utilizatorilor privind calitateautilizatorilor privind calitatea

curbei de tensiunecurbei de tensiuneart 19-23art 19-23

Întreruperile programate, caÎntreruperile programate, ca urmare a lucrărilor planificateurmare a lucrărilor planificate de exploatare şi mentenanţă de exploatare şi mentenanţă

art 8-18art 8-18

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Debranşarea consumatorilorDebranşarea consumatorilor rău-platnici de la relelerău-platnici de la relele electrice de distribuţieelectrice de distribuţie

Soluţionarea sesizărilorSoluţionarea sesizărilor utilizatorilor privind calitateautilizatorilor privind calitatea

curbei de tensiunecurbei de tensiuneart 23art 23

Furnizarea energiei electriceFurnizarea energiei electrice

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Asigurarea continuităţii înAsigurarea continuităţii în alimentarea cu energiealimentarea cu energie

electrică şi a calităţii energieielectrică şi a calităţii energiei electrice distribuiteelectrice distribuite

art 4 lit a si b art 4 lit a si b

Debranşarea consumatorilorDebranşarea consumatorilor rău-platnici de la relelerău-platnici de la relele electrice de distribuţieelectrice de distribuţie

Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice din

patrimoniul public

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice din

patrimoniul public

Soluţionarea sesizărilorSoluţionarea sesizărilor utilizatorilor privind calitateautilizatorilor privind calitatea

curbei de tensiunecurbei de tensiuneart 19-23art 19-23

Întreruperile programate, caÎntreruperile programate, ca urmare a lucrărilor planificateurmare a lucrărilor planificate de exploatare şi mentenanţă de exploatare şi mentenanţă

art 8-18art 8-18

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Racordarea utilizatorilor laRacordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţiereţelele electrice de distribuţie

cap VIIcap VII

Asigurarea funcţionăriiAsigurarea funcţionării corespunzătoare a iluminatuluicorespunzătoare a iluminatului

publicpublic

Debranşarea consumatorilorDebranşarea consumatorilor rău-platnici de la reţelelerău-platnici de la reţelele

electrice de distribuţieelectrice de distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Asigurarea funcţionăriiAsigurarea funcţionării corespunzătoare a iluminatuluicorespunzătoare a iluminatului

publicpublic

Asigurarea continuităţii înAsigurarea continuităţii în alimentarea cu energiealimentarea cu energie

electrică şi a calităţii energieielectrică şi a calităţii energiei electrice distribuiteelectrice distribuite

art 4 lit a si b art 4 lit a si b

Debranşarea consumatorilorDebranşarea consumatorilor rău-platnici de la reţelelerău-platnici de la reţelele

electrice de distribuţieelectrice de distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Debranşarea consumatorilorDebranşarea consumatorilor rău-platnici de la relelerău-platnici de la relele electrice de distribuţieelectrice de distribuţie

Soluţionarea sesizărilorSoluţionarea sesizărilor utilizatorilor privind calitateautilizatorilor privind calitatea

curbei de tensiunecurbei de tensiuneart 23art 23

Întreruperile în funcţionareaÎntreruperile în funcţionarea iluminatului publiciluminatului public

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Debranşarea consumatorilorDebranşarea consumatorilor rău-platnici de la relelerău-platnici de la relele electrice de distribuţieelectrice de distribuţie

Întreruperile în funcţionareaÎntreruperile în funcţionarea iluminatului publiciluminatului public

Întreruperile programate, caÎntreruperile programate, ca urmare a lucrărilor planificateurmare a lucrărilor planificate

de exploatare şi mentenanţă aerde exploatare şi mentenanţă aer 1212

48

Page 49: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Studiul de soluţie elaborat în vederea racordării la reţelele electrice se avizează atât de operatorul de distribuţie cât şi de operatorul de transport şi de sistem în toate cazurile care prevăd:

racordarea grupurilor dispecerizabile la reţelele

electrice de distribuţieart 17 alin 1 lit a

racordarea utilizatorilor racordaţi la medie tensiune

care deţin în patrimoniu receptoare cu puteri totale de

30 kVA

racordarea utilizatorilor în staţii de transformare

400(220)/110 kV prin linii electrice de distribuţie cu

tensiunea de 110kVart 17 alin 1 lit c

Studiul de soluţie elaborat în vederea racordării la reţelele electrice se avizează atât de operatorul de distribuţie cât şi de operatorul de transport şi de sistem în toate cazurile care prevăd:

racordarea grupurilor dispecerizabile la reţelele

electrice de distribuţieart 17 alin 1 lit a

racordarea utilizatorilor racordaţi la medie tensiune

care deţin în patrimoniu receptoare cu puteri totale de

30 kVA

racordarea utilizatorilor reţeaua de joasă tensiune

Succesorii legali ai unor contracte de furnizare pot continua derularea acestor contracte:

cu obligaţia modificării numelui titularului în termen

de o luna

cu obligaţia modificării numelui titularului în termen

de 6 luniart 9 alin 3

fara nici o obligaţie

Sunt obligaţi sã asigure menţinerea factorului de putere între limitele prevăzute în reglementãrile emise de ANRE:

consumatorii casnicitoţi consumatorii de energie

electrica

toţi consumatorii de energie electricã, cu excepţia

consumatorilor casniciart 48 alin 1

Sunt parametrii tehnici de calitate ai serviciilor de transport si de sistem:

frecventa în SEN si tensiunea în RETart 20

calitatea curbelor de tensiune si de curent

art 20

nivelul consumului propriu tehnologic (pierderi de energie

electrica)

Sursele staţionare de energie electrică în curent continuu, dacă nu sunt racordate prin invertoare la SEN, se supun supun dispoziţiilor Legii nr. 123/2012?

DaNu

atr 1 alin 2 lit b

Da, doar sub aspectul stabilirii preţului de vânzare e energiei

electrice produse

Sustragerea de energie electrica constituie: ContravenţieInfracţiune de furt

art 92 alin 2Contravenţie sau infracţiune,

după caz

Tarifele de racordare la reţea sunt: stabilite de operatorii de reţea negociate cu solicitantulreglementate de ANRE

art 3

49

Page 50: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Termenul de elaborare a unui studiu de soluţie pentru racordarea unui loc de producere / consum la o reţea cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, de la data depunerii datelor complete, este de maximum:

şase lunitrei luni SGC

art 14 lit 3nouă luni

Termenul de elaborare a unui studiu de soluţie pentru racordarea unui loc de producere / consum la o reţea de medie sau de joasă tensiune, de la data depunerii datelor complete, este de maximum:.

trei luniart 14 lit 3 două luni o lună

Termenul minim de anunţare, în situaţii deosebite, a consumatorilor privind întreruperea necesară pentru lucrări planificate de exploatare şi mentenanţă este:

48 ore24 ore

art 6 terminologie10 ore

Termenul pentru emiterea avizului tehnic de Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de:racordare (ATR) este de:

10 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de

racordare la joasă tensiune

20 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de

racordare la medie tensiune

30 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de

racordareart 21 alin 1 HGR 90/08art 24 alin 2 Ord 28/07

Termenul pentru emiterea avizului tehnic de Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de:racordare (ATR) este de:

30 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la 110 kV

art 21 alin 1 HGR 90/08art 24 alin 2 Ord 28/07

30 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de

racordare la medie tensiuneart 21 alin 1 HGR 90/08art 24 alin 2 Ord 28/07

15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de

racordare la joasă tensiune

Termenul pentru emiterea avizului tehnic de Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de:racordare (ATR) este de:

20 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de

racordare la joasă tensiune

30 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de

racordare la joasă tensiuneart 21 alin 1 HGR 90/08art 24 alin 2 Ord 28/07

10 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de

racordare la joasă tensiune

Termenul standard pentru transmiterea de către operatorul de distribuţie către un utilizator a proiectului de contract pentru

10 zile lucrătoare de la depunerea completă a

documentaţiei

15 zile lucrătoare de la depunerea completă a

documentaţiei

30 zile lucrătoare de la depunerea completă a

documentaţiei

50

Page 51: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

serviciul de distribuţia energiei electrice este de:

art 33 HGR 90/08art 24 alin 3 Ord 28/07

Termenul standard pentru răspuns la reclamaţii privind nivelul tensiunii este de:

30 de zile calendaristice15 zile calendaristice

art 23 alin 210 zile lucrătoare

Timp de 100% din an frecvenţa trebuie să se încadreze în banda:

50 Hz - 6% … 50 Hz + 4%art 20 lit a Ord 28/07

art 21 alin 2 lit a Ord 17/0750 Hz - 8% … 50 Hz + 5% 50 Hz - 10% … 50 Hz + 4%

Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei capacităţii energetice, acordată în baza Legii energiei electrice, are următoarele obligaţii:

Sa stabilească si sa aplice, pe întreaga durata a executării

lucrărilor, masurile de protecţie a persoanelor, bunurilor si mediuluiart 13 alin 1 lit a

Sa stabilească un sistem de comunicare cu consumatorii de

energie electrică ce vor fi alimentaţi din instalaţiile

electrice aflate în construcţie

Sa solicite, pe parcursul executării lucrărilor, toate

vizele, acordurile si atestatele prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului

autorizatart 13 alin 1 lit b

Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei capacităţii energetice, acordată în baza Legii energiei electrice, are următoarele obligaţii:

Sa solicite autorităţilor locale să asigure, pe întreaga durata a executării lucrărilor, masurile

de protecţie a persoanelor, bunurilor si mediului

Sa stabilească un sistem de comunicare cu consumatorii de

energie electrică ce vor fi alimentaţi din instalaţiile

electrice aflate în construcţie

Sa solicite, pe parcursul executării lucrărilor, toate

vizele, acordurile si atestatele prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului

autorizatart 13 alin 1 lit b

Trecerea în altă categorie de punct de măsurare pentru locurile de consum se face prin grija Operatorului de măsurare, atunci când consumul de energie electrică pentru ultimele 12 luni se abate de la valorile de definiţie cu:

+ 5% respectiv - 20% +10% respectiv - 30%

ar 18 + 10% respectiv - 10%

Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face:

după 5 ani de experienţă în baza gradului de autorizare

deţinut

prin vizarea anuală a legitimaţiei de către ANRE

Susţinerea unui examen de autorizare în condiţiile

prevăzute în Regulament, indiferent dacă vechea

legitimaţie a expirat sau nuart 28

Un consumator temporar este consumatorul care

utilizează energie electrica pentru organizarea sau

desfăşurarea unor activitati

utilizează energie electrica pentru o perioada de timp, în

anumite condiţii;

utilizează energie electrica în mod repetat, pentru o anumită perioadă de timp, la acelaşi loc

51

Page 52: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

ocazionale în locuri de consum diferite;

anexa 1 terminologiede consum.

Un consumator temporar este consumatorul care

utilizează energie electrica pentru organizarea sau

desfăşurarea unor activitati ocazionale în locuri de consum

diferite;anexa 1 terminologie

utilizează energie electrica la un loc de consum închiriat

utilizează energie electrica în mod repetat, pentru o anumită perioadă de timp, la acelaşi loc

de consum.

Un consumator temporar este consumatorul care

utilizează energie electrica la un loc de consum închiriat

utilizează energie electrica pentru o perioada de timp, în

anumite condiţii;anexa 1 definitii

utilizează energie electrica în mod repetat, pentru o anumită perioadă de timp, la acelaşi loc

de consum.

Un consumator: poate avea mai multe locuri de consum, dar numai în incinte

sau zone diferite;

poate avea mai multe locuri de consum în aceeaşi incintă sau

zonă;anexa 1 terminologie

nu poate avea mai multe locuri de consum.

Un consumator:

poate avea mai multe locuri de consum, în incinte sau zone

diferite;anexa 1 terminologie

poate avea mai multe locuri de consum, dar numai în aceeaşi

incintă sau zonă

nu poate avea mai multe locuri de consum.

Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este:

De a respecta proiectele lucrărilor de instalaţii electrice şi normele tehnice aplicabileart 1 coroborat cu art 66 lit e

Nu este obligat să participe la recepţia finală a lucrărilor

executate

Are dreptul de a racorda la SEN noi puncte de consum, urmând a solicita acordul operatorului de reţea după

recepţie, la terminarea lucrărilor

Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este:

Să respecte proiectele de execuţie a lucrărilor de

instalaţii electrice doar dacă sunt întocmite de el

La solicitarea beneficiarului, să participe la punerea în

funcţiune şi recepţia finală a lucrărilor executate

art 66 lit i

De a racorda la SEN noi puncte de consum, urmând a

solicita acordul operatorului de reţea după recepţia la terminarea lucrărilor

52

Page 53: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip A este:

Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului

si tipului de autorizare şi să respecte normele tehnice

corespunzătoare tipurilor de instalaţii electrice proiectate

art 1 coroborat cu art 61 si art 66 lit b

Să semneze documentaţii de proiectare chiar dacă nu sunt

realizate de el, astfel încât proprietarul să poată demara

cât mai repede execuţia instalaţiilor

Să execute sau să coordoneze execuţia instalaţiilor electrice de orice putere sau tensiune

tehnic realizabilă

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice este:

Să execute instalaţii electrice doar conform gradului si

tipului de autorizare, numai în contractare legală a acestora (prin contract individual de

muncă sau de prestări servicii, în cazul în care este autorizat

de administraţia publică locală)art 61 si 66 lit b

Să execute instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare şi să respecte normele tehnice

corespunzătoare tipurilor de instalaţii electrice proiectate

Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, având

în vedere că experienţa practică îi permite acest lucru

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice este:

Să execute instalaţii electrice doar conform gradului si

tipului de autorizare, numai în contractare legală a acestora (prin contract individual de

muncă sau de prestări servicii, în cazul în care este autorizat

de administraţia publică locală)art 61

Să notifice ANRE data începerii execuţiei unei

instalaţii electrice conform gradului si tipului de autorizare

Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, având

în vedere că experienţa practică îi permite acest lucru

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice este:

Să notifice ANRE data începerii execuţiei unei

instalaţii electrice conform gradului si tipului de autorizare

Să execute instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare şi să respecte normele tehnice

corespunzătoare tipurilor de instalaţii electrice proiectate

art 1 si art 66 lit b

Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, având

în vedere că experienţa practică îi permite acest lucru

Urmărirea respectării de către operatorii Autorităţii Naţionale de Ministerului de resort Cancelariei Primului-ministru

53

Page 54: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

economici a sistemului de preţuri si tarife în domeniul energiei electrice este de competenţa:

Reglementare în domeniul Energiei

art 11 alin2 lit k

(Ministerul Economiei şi Mediului de Afaceri)

Utilizatorii reţelelor electrice au obligaţia solicitării avizului tehnic de racordare:

înainte de a începe executarea instalaţiei de utilizare care urmează să fie racordată la

reţeaua electrică;art 9 alin 2

pe parcursul executării instalaţiei de utilizare care urmează să fie racordată la

reţeaua electrică;

la terminarea instalaţiei de utilizare, înainte de punerea ei

sub tensiune.

Utilizatorul trebuie să opteze pentru una dintre variantele de soluţie stabilite în studiu şi să îşi exprime opţiunea în scris într-un interval de maximum:

trei luni; două luni;art 14 alin 5 patru luni.

Verificarea dimensionării, în proiectare, a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se face ţinând seama de:

criteriul pierderilor minime de energie

criteriul economic si criteriul stabilităţii termice în regim de

durataart 5.6.1 lit a si b

criteriul cheltuielilor de exploatare minime

Verificarea dimensionării, în proiectare, a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se face ţinând seama de:

criteriul pierderilor minime de energie

criteriul cheltuielilor de exploatare minime

criteriul economic si criteriul stabilităţii termice în regim de

durataart 5.6.1 lit a si b

Zona de protecţie a unei capacităţi energetice este:

zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în

care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor şi

regimul construcţiilorart 3 pct 82

zona adiacentă capacităţilor energetice, extinsă în spaţiu, în

care se instituie restricţii şi interdicţii în scopul asigurării funcţionării normale şi pentru evitarea punerii în pericol a

persoanelor, bunurilor şi mediului

zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în

care se introduc interdicţii privind regimul construcţiilor,

dar nu şi pentru proprietarii terenurilor din această zonă

54

Page 55: Subiecte Legislatie Anre p2013 Gr IV

Zona de protecţie la o centrală eoliană este:egală cu conturul fundaţiei

pilonului de susţinerepână în prezent, nu s-a

reglementat

egală cu conturul fundaţiei pilonului de susţinere la care se adaugă 0,2 m de jur-împrejur

art 15 alin 1

Zona de siguranţa a unei capacităţii energetice este:

zona adiacenta capacităţilor energetice, extinsa in spaţiu, in

care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor si

regimul construcţiilor

zona adiacentă capacităţilor energetice, extinsă în spaţiu, în

care se instituie restricţii şi interdicţii în scopul asigurării funcţionării normale şi pentru evitarea punerii în pericol a

persoanelor, bunurilor şi mediului

art 5 terminologie

zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în

care se introduc interdicţii privind regimul construcţiilor,

dar nu şi pentru proprietarii terenurilor din această zonă

55