Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

61
Enunt Varianta a Varianta b Varianta c Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca fiind: Obligaţia unor persoane fizice sau juridice de a se racorda, in condiţiile legii, la reţelele electrice de transport sau de distribuţie Obligaţia unor persoane fizice sau juridice de a consuma energie electrica achiziţionata de pe piaţa de energie electrica in regim concurenţial Ansamblul de reguli prin care un terţ îşi exercită dreptul de a se racorda şi de a folosi, în condiţiile legii, reţelele electrice de transport şi distribuţie; Activitatea de furnizare a energiei electrice implica şi următoarele servicii: facturarea şi încasarea contravalorii energiei electrice, intermedierea relaţiei consumatorului cu operatorul de reţea aprobarea metodologiilor de stabilire a tarifelor reglementate aplicabile consumatorilor captivi aprobarea contractelor- cadru de furnizare a energiei electrice Actualizarea avizului tehnic de racordare atunci când se produce schimbarea titularului locului de producere sau de consum este obligatorie numai dacă se modifică puterea aprobată anterior prin avizul tehnic de racordare; nu este obligatorie este obligatorie ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei este abilitată prin lege şi cu următoarele competenţe: Stabileşte metodologia Stabileşte metodologia de urmărire şi control de urmărire şi control în vederea respectării în vederea respectării de către operatorii de către operatorii economici a sistemului economici a sistemului de preţuri şi tarife la de preţuri şi tarife la energia electrică energia electrică Aprobă reglementări Aprobă reglementări tehnice şi comerciale tehnice şi comerciale obligatorii pentru obligatorii pentru operatorii economici de operatorii economici de iluminat public iluminat public Concesionează bunurile aparţinând patrimoniului public aferente sectorului energiei electrice ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei este abilitată prin lege şi Aprobă reglementări Aprobă reglementări tehnice şi comerciale tehnice şi comerciale obligatorii pentru obligatorii pentru operatorii economici operatorii economici din sectorul energiei din sectorul energiei Aprobă reglementări Aprobă reglementări tehnice şi comerciale tehnice şi comerciale obligatorii pentru obligatorii pentru operatorii economici de operatorii economici de iluminat public iluminat public Concesionează bunurile aparţinând patrimoniului public aferente sectorului energiei electrice 1

description

anre

Transcript of Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Page 1: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Enunt Varianta a Varianta b Varianta c

Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca fiind:

Obligaţia unor persoane fizice sau juridice de a se racorda, in

condiţiile legii, la reţelele electrice de transport sau de distribuţie

Obligaţia unor persoane fizice sau juridice de a consuma energie

electrica achiziţionata de pe piaţa de energie electrica in regim

concurenţial

Ansamblul de reguli prin care un terţ îşi exercită dreptul de a se

racorda şi de a folosi, în condiţiile legii, reţelele electrice

de transport şi distribuţie;

Activitatea de furnizare a energiei electrice implica şi următoarele servicii:

facturarea şi încasarea contravalorii energiei electrice,

intermedierea relaţiei consumatorului cu operatorul de

reţea

aprobarea metodologiilor de stabilire a tarifelor reglementate aplicabile consumatorilor captivi

aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice

Actualizarea avizului tehnic de racordare atunci când se produce schimbarea titularului locului de producere sau de consum

este obligatorie numai dacă se modifică puterea aprobată anterior

prin avizul tehnic de racordare;nu este obligatorie este obligatorie

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei este abilitată prin lege şi cu următoarele competenţe:

Stabileşte metodologia deStabileşte metodologia de urmărire şi control în vedereaurmărire şi control în vederea respectării de către operatoriirespectării de către operatorii

economici a sistemului de preţurieconomici a sistemului de preţuri şi tarife la energia electricăşi tarife la energia electrică

Aprobă reglementări tehnice şiAprobă reglementări tehnice şi comerciale obligatorii pentrucomerciale obligatorii pentru

operatorii economici de iluminatoperatorii economici de iluminat publicpublic

Concesionează bunurile aparţinând patrimoniului public aferente sectorului energiei electrice

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei este abilitată prin lege şi cu următoarele competenţe:

Aprobă reglementări tehnice şiAprobă reglementări tehnice şi comerciale obligatorii pentrucomerciale obligatorii pentru

operatorii economici din sectoruloperatorii economici din sectorul energiei electriceenergiei electrice

Aprobă reglementări tehnice şiAprobă reglementări tehnice şi comerciale obligatorii pentrucomerciale obligatorii pentru

operatorii economici de iluminatoperatorii economici de iluminat publicpublic

Concesionează bunurile aparţinând patrimoniului public aferente sectorului energiei electrice

ANRE emite:numai licenţe pentru exploatarea

comercială a capacităţilor energetice

numai autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea de noi capacităţi energetice de producere a energiei

electrice

atât autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea de noi capacităţi energetice de

producere a energiei electrice, cât şi licenţe pentru exploatarea

comercială a capacităţilor energetice

1

Page 2: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

ANRE emite autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea şi/sau retehnologizarea:

capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare cu puteri instalate

mai mari de 1 MW

liniilor electrice de distribuţie a energiei electrice cu tensiune

nominala de 0,4 kV

liniilor electrice de distribuţie a energiei electrice cu tensiune

nominala de 20 kV

ANRE emite licenţe pentruprestarea serviciului de

distribuţie a energiei electrice

retehnologizarea capacităţilor de producere, transport şi distribuţie a

energiei electrice

realizarea de noi capacităţii energetice de producere a energiei

electrice si energiei termice in cogenerare

ANRE emite licenţe pentru:exploatarea comercială a

capacităţilor de producere a energiei electrice

reabilitarea capacităţilor de producere, transport şi distribuţie a

energiei electrice

retehnologizarea capacităţilor de producere, transport şi distribuţie a

energiei electrice

ANRE emite licenţe pentru:

activitatea de instruire profesională a personalului care lucrează in instalaţiile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic

Naţional

prestarea serviciului de transport al energiei electrice

realizarea de noi capacităţii energetice de producere a energiei

electrice si energiei termice in cogenerare

ANRE emite licenţe pentruretehnologizarea capacităţilor de

producere, transport şi distribuţie a energiei electrice

administrarea pieţeloradministrarea pieţelor centralizate centralizate

realizarea de noi capacităţii energetice de producere a energiei

electrice si energiei termice in cogenerare

ANRE emite licenţe pentru:

activitatea de instruire profesională a personalului care lucrează in instalaţiile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic

Naţional

realizarea de noi capacităţii energetice de producere a energiei

electrice si energiei termice in cogenerare

prestarea serviciului de sistem

ANRE emite licenţe pentru:exploatarea comercială a

capacităţilor de producere a energiei termice în cogenerare

activitatea de instruire profesională a personalului care lucrează in instalaţiile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic

Naţional

activitatea de administrare a pieţelor centralizate de combustibil

ANRE emite licenţe pentru:activitatea de administrare a

pieţelor centralizate de combustibil

activitatea de instruire profesională a personalului care lucrează in instalaţiile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic

Naţional

activitatea de furnizare a energiei electrice

ANRE este:Agenţie naţională de reglementare

în domeniul energiei termiceAutoritatea Naţionala de

Reglementare pentru Serviciile Autoritatea Naţionala de

Reglementare in domeniul

2

Page 3: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Publice de Gospodărie Comunala Energiei

ANRE exercita controlul asupra operatorilor economici din sectorul energiei electrice cu privire la:

Respectarea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă

Gestiunea patrimoniului public

Respectarea reglementarilor emise si a sistemului de preturi si

tarife in vigoare in sectorul energiei electrice

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care electricianul autorizat comite una dintre următoarele abateri:

Comiterea unei fapte prevăzute în Regulamentul de autorizare ca

fiind permisă

Executarea de instalaţii electrice dacă deţine autorizaţie de tip B

Desfăşurarea de activităţi fără contracte legale în vigoare

(contract individual de muncă semnat cu un angajator sau

contract de prestări servicii, în cazul în care este persoană fizică

autorizată de autorităţile administraţiei locale)

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale unui electrician autorizat pentru:

Proiectarea instalaţiei electrice a unei locuinţe în baza unei

autorizaţii de tip II A

Desfăşurarea activităţii în baza unui carnet de electrician autorizat

emis în anul 2009

Desfăşurarea de activităţi fără contracte legale, în vigoare

(contract individual de muncă semnat cu un angajator sau

contract de prestări servicii, în cazul în care este persoană fizică

autorizată de autorităţile administraţiei locale)

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale unui electrician autorizat pentru:

Comiterea unei fapte prevăzute în Regulamentul de autorizare ca

fiind interzisă

Desfăşurarea activităţii în baza unui carnet de electrician autorizat

emis în anul 2009

Executarea instalaţiei electrice a unei locuinţe în baza unei

autorizaţii de tip II B

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale unui operator economic atestat, dacă:

Operatorul economic săvârşeşte una dintre contravenţiile stabilite

în legea energiei electrice

Operatorul economic săvârşeşte una dintre infracţiunile stabilite în

legea energiei electrice

Operatorul economic nu transmite lunar sinteza activităţii desfăşurate

ANRE poate retrage Atestatul acordat dacă:

operatorul economic nu îndeplineşte criteriile de bonitate

financiară corespunzătoare procedurii aplicabile

operatorul economic nu îndeplineşte una din obligaţiile definite ca "esenţiale" de către ANRE, conform prevederilor

Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici

ANRE nu are competenţa de a retrage Atestatele emise

3

Page 4: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator economic dacă:

Operatorul economic a executat lucrări fără personal calificat, autorizat şi în număr minim

corespunzător pentru tipul de atestat deţinut

ANRE nu poate dispune retragerea atestatelor emise

Operatorul economic a respectat prevederile regulamentului de

atestare

ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator economic dacă:

Operatorul economic solicită acest lucru

Operatorul economic a respectat prevederile regulamentului de

atestare

ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise

ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator economic dacă:

Operatorul economic a respectat prevederile regulamentului de

atestare

Operatorul economic a prezentat în anexă la cererea de atestare/

reatestare informaţii neconforme cu realitatea

ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise

Asupra terenurilor aflate in proprietatea terţilor, cuprinse in zonele de protecţie si de siguranţa ale capacităţilor energetice, se stabileşte pentru deţinătorul capacităţilor energetice:

drept de utilizare gratuită drept de proprietate drept de servitute legală

Atestatele emise de ANRE pentru desfăşurarea activităţilor operatorilor economici în instalaţii electrice instituie competenţe:

La proiectarea şi executarea de lucrări pe niveluri de joasă,

medie şi înaltă tensiune

Numai la proiectarea şi executarea de lucrări pe niveluri de joasă şi

medie tensiune

Numai la efectuarea de lucrări de încercări de echipamente electrice

Atribuţii principale ale operatorilor de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), sunt:

Operatorii de distribuţie presteazăOperatorii de distribuţie prestează serviciul de distribuţie doar pentruserviciul de distribuţie doar pentru

utilizatorii reţelelor electrice deutilizatorii reţelelor electrice de distribuţie cu care au încheiat undistribuţie cu care au încheiat un contract de furnizare a energieicontract de furnizare a energiei

electriceelectrice

Operatorii de distribuţie asigurăOperatorii de distribuţie asigură serviciul public de distribuţie aserviciul public de distribuţie a

energiei electrice doarenergiei electrice doar consumatorilor de energie electricăconsumatorilor de energie electrică

vulnerabilivulnerabili

Operatorii de distribuţieOperatorii de distribuţie prestează serviciul public pentruprestează serviciul public pentru toţi utilizatorii reţelelor electricetoţi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie, permiţând accesulde distribuţie, permiţând accesul

nediscriminatoriu la reţelelenediscriminatoriu la reţelele electrice de distribuţie oricăruielectrice de distribuţie oricărui

solicitant care îndeplineştesolicitant care îndeplineşte cerinţele tehnice prevăzute încerinţele tehnice prevăzute în

CodCod

4

Page 5: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Atribuţiile principale ale operatorilor de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), sunt:

Operatorii de distribuţieOperatorii de distribuţie prestează serviciul public pentruprestează serviciul public pentru toţi utilizatorii reţelelor electricetoţi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie, permiţând accesulde distribuţie, permiţând accesul

nediscriminatoriu la reţelelenediscriminatoriu la reţelele electrice de distribuţie oricăruielectrice de distribuţie oricărui

solicitant care îndeplineştesolicitant care îndeplineşte cerinţele tehnice prevăzute încerinţele tehnice prevăzute în

CodCod

Operatorii de distribuţie presteazăOperatorii de distribuţie prestează serviciul de distribuţie doar pentruserviciul de distribuţie doar pentru

utilizatorii reţelelor electrice deutilizatorii reţelelor electrice de distribuţie cu care au încheiat undistribuţie cu care au încheiat un contract de furnizare a energieicontract de furnizare a energiei

electriceelectrice

Operatorii de distribuţie asigurăOperatorii de distribuţie asigură serviciul public de distribuţie aserviciul public de distribuţie a

energiei electrice doarenergiei electrice doar consumatorilor de energie electricăconsumatorilor de energie electrică

vulnerabilivulnerabili

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează si executa instalaţii electrice, este:

Ministerul Economiei si FinanţelorAutoritatea Naţionala de

Reglementare in domeniul Energiei

CN Transelectrica SA

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează si executa instalaţii electrice, este:

Ministerul Economiei si FinanţelorAutoritatea Naţionala de

Reglementare in domeniul Energiei

Operatorul de distribuţie (filiale, sucursale ale SC Electrica SA sau

societăţi rezultate ca urmare a procesului de privatizare)

Autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, verificare şi execuţie a lucrărilor aferente instalaţiilor electrice aparţinând SEN se realizează:

de către Ministerul învăţământului de către operatorul de distribuţienumai conform reglementărilor

emise de ANRE

Autorizarea unui electrician se realizează în urma:

promovării unui examen de autorizare

promovării unui concurs de autorizare, cu număr limitat de

locuri

unui interviu în faţa unei comisii ANRE

Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in condiţiile Legii nr. 123/2012 pentru:

realizarea de noi capacităţii energetice de producere a

energiei electrice

realizarea de noi capacităţii energetice de transport a energiei

electrice

Reviziile si reparaţiile curente efectuate asupra capacităţilor

energetice

5

Page 6: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in condiţiile legii nr.213/2012 pentru:

retehnologizarea capacităţilor energetice de producere a

energiei electrice

retehnologizarea capacităţilor energetice de transport

Reviziile si reparaţiile curente efectuate asupra capacităţilor

energetice

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei analizează şi soluţionează prin procedură necontencioasă eventualele contestaţii cu privire la:

avizele tehnice de racordare derularea contractelor de racordarecalitatea execuţiei instalaţiilor interioare ale clădirilor civile

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei analizează şi soluţionează prin procedură necontencioasă eventualele contestaţii cu privire la:

derularea contractelor de racordareracordarea la reţelele electrice de

interes publiccalitatea execuţiei instalaţiilor interioare ale clădirilor civile

Avizul tehnic de racordare constituie:

angajamentul operatorului de reţea de a realiza instalaţia de racordare

a utilizatorului;

oferta operatorului de reţea la cererea de racordare a

solicitantului;

angajamentul operatorului de reţea de a furniza energie

consumatorului respectiv

Avizul tehnic de racordare constituie:

angajamentul operatorului de reţea de a realiza instalaţia de racordare

a utilizatorului;

angajamentul operatorului de reţea de a furniza energie

consumatorului respectiv

aprobarea de către operatorul de reţea a racordării utiizatorului în

anumite condiţii.

Avizul tehnic de racordare este un aviz scris valabil:

numai pentru un anumit amplasament al locului de

producere/consum

pentru ori ce titular al locului de producere/consum respectiv

pe o perioadă nelimitată

Avizul tehnic de racordare este un aviz scris valabil:

pentru ori ce titular al locului de producere/consum respectiv

numai pentru un anumit titular al locului de producere/consum

pe o perioadă nelimitată

Avizul tehnic de racordare trebuie obţinut:

pentru orice loc nou de consum nu este obligatorie pentru o durata

mai mică de 6 luni nu este obligatorie pentru o putere

ceruta sub 100 kW

Calitatea de autoritate contractantă pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori pentru activităţile sau serviciile publice de interes naţional din domeniul energiei electrice o are:

ministerul de resort - Ministerul Economiei, Comerţului şi

Mediului de Afaceri;

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

ANRSC - Autoritatea Naţională de Reglementare in domeniul

Serviciilor Comunale

6

Page 7: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Calitatea de electrician autorizat gradul III (A sau B) acordă titularilor de legitimaţie următoarele competenţe:

După caz, proiectare (A)/După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţiiexecutare (B) de instalaţii

electrice cu putere instalatăelectrice cu putere instalată oricât de mare este tehnicoricât de mare este tehnic realizabilă şi la o tensiunerealizabilă şi la o tensiune

nominală de cel mult 20 kVnominală de cel mult 20 kV

După caz, proiectare (A)/ executareDupă caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere(B) de instalaţii electrice cu putere instalată oricât de mare este tehnicinstalată oricât de mare este tehnic

realizabilă şi la o tensiunerealizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 220 kVnominală mai mică de 220 kV

După caz, proiectare (A)/ executareDupă caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere(B) de instalaţii electrice cu putere instalată maximă de 100 kW şi la oinstalată maximă de 100 kW şi la o tensiune nominală de cel mult 110tensiune nominală de cel mult 110

kVkV

Calitatea energiei electrice se refera la totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la:

frecventa, amplitudinea si variaţia tensiunii

accesul la reţelele de interes public metodologia de stabilire a tarifelor

Calitatea energiei electrice se refera la totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la:

accesul la reţelele de interes public flicker si armonici metodologia de stabilire a tarifelor

Capacitatea de interconexiune este definită ca fiind:

instalaţiile si echipamentele prin care se realizează racordarea mai

multor consumatori la reţelele electrice de interes public

o linie de transport de energie electrică ce traversează sau trece peste graniţa dintre două state şi care face legătura între sistemele de transport naţionale ale acelor

state

ansamblul instalaţiilor si echipamentelor prin care se realizează tranzit de energie electrica intre doua zone ale

sistemului electroenergetic naţional

Câte grade de competenţă sunt prevăzute în regulamentul de autorizare a electricienilor elaborat şi aprobat de ANRE, indiferent de tipul de autorizare?

4 grade de competenţă (I, II, III şi IV)

5 grade de competenţă (I, II, III, IV şi V)

3 grade de competenţă (A, B şi C)

Centrala electrica de cogenerare (termoficare) este ansamblul de instalaţii, construcţii si echipamente necesare pentru producerea:

doar a energiei electrice doar a energiei termicecombinată a energiei electrice si

termice

Cererea de racordare va fi în mod obligatoriu semnată şi de utilizator, dacă aceasta a fost întocmită de către:

un proiectant de specialitate;împuternicitul legal al

utilizatorului;un producător oarecare de energie

electrică

7

Page 8: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Cererea de racordare va fi în mod obligatoriu semnată şi de utilizator, dacă aceasta a fost întocmită de către:

un producător oarecare de energie electrică

împuternicitul legal al utilizatorului;

un furnizor.

Cererea pentru racordare la reţea şi documentaţia anexată acesteia:

se pot depune direct la centrele teritoriale de relaţii cu clienţii organizate de operatorul de

reţea;

se trimit obligatoriu prin poştăse depun numai la registratura

operatorului de reţea.

Cererea pentru racordare la reţea şi documentaţia anexată acesteia:

se depun obligatoriu la centrele teritoriale de relaţii cu clienţii

organizate de operatorul de reţease pot trimite prin poştă;

se depun numai la registratura operatorului de reţea.

Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor electrice de distribuţie?

ANREOperatorul de Transport si de

SistemOperatorul de distribuţie

Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor electrice de transport?

Operatorul de Transport si de Sistem

ANRE Operatorul de distribuţie local

Client final este: orice client ce cumpără energie

electrică de la un producătororice client industrial

orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică

pentru consum propriu

Client final este: orice client ce cumpără energie

electrică de la un producătororice client casnic orice client industrial

Clientul casnic este clientul care:

Utilizează energie electrică în exclusivitate pentru iluminatul

artificial din propria locuinţă şi din afara acesteia, fiind racordat la o

reţea electrică monofazată de joasă tensiune

Utilizează energiei electrice pentru funcţionarea receptoarelor

electrocasnice din propria locuinţa, precum si pentru realizarea de

activităţi comerciale sau prestarea de servicii

cumpără energie electrică pentru propriul consum casnic,

excluzând consumul pentru activităţi comerciale sau

profesionale

8

Page 9: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Client eligibil este clientul care:este liber să îşi aleagă furnizorul

de energie electrică de la care cumpără energie electrică

poate achiziţiona energie electrică doar de pe piaţa reglementata

este obligat să achiziţioneze energia electrică la preturi de

achiziţie reglementate

Client eligibil este clientul care:cumpăra energie electrica la tarife

reglementate

cumpăra energie electrica pentru consumul propriu si are dreptul de

a revinde surplusul pe piaţa de energie electrica

este liber să îşi aleagă furnizorul de energie electrică de la care

cumpără energie electrică

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) este administrat de:

SC ELECTRICA SA, în calitate de elaborator

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul

EnergieiCN TRANSELECTRICA SA

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), reglementare ce este parte constitutivă a legislaţiei secundare, este aprobat de către:

Guvernul RomânieiMinisterul Economiei şi Mediului

de AfaceriANRE

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie reglementează activitatea operatorilor de distribuţie:

la care acţionar principal este statul român

la care acţionar majoritar nu este statul român

tuturor operatorilor de distribuţie, indiferent de

acţionarul majoritar

Contractul dintre furnizorul de energie electrică şi un client final trebuie elaborat în conformitate cu reglementările emise de:

Ministerul Economiei si Mediului de Afaceri

autoritatea competentă CN Transelectrica SA

Conform HG nr.90/2008, operatorul de reţea poate fi:

după caz, operatorul de transport şi de sistem, sau un

operator de distribuţie;orice deţinător de reţea orice furnizor de energie electrică

Conform HG nr.90/2008, operatorul de reţea este:

orice furnizor de energie electrică orice deţinător de reţea orice deţinător de reţea electrică

de interes public;

Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, ANRE:

desemnează furnizorul de ultimă desemnează furnizorul de ultimă instanţă pentru a presta serviciulinstanţă pentru a presta serviciul universal de furnizare în condiţiiuniversal de furnizare în condiţii

specifice reglementatespecifice reglementate

elaborează normele de securitatea şi sănătate în muncă pentru

operatorii economici din sectorul energiei electrice

aprobă regulamentul privindaprobă regulamentul privind realizarea reţelei de iluminat publicrealizarea reţelei de iluminat public

9

Page 10: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, ANRE:

aprobă regulamentul privindaprobă regulamentul privind realizarea reţelei de iluminat publicrealizarea reţelei de iluminat public

elaborează normele de securitatea şi sănătate în muncă pentru

operatorii economici din sectorul energiei electrice

aprobă regulamentul privindaprobă regulamentul privind racordarea utilizatorilor laracordarea utilizatorilor la

reţelele electrice de interes publicreţelele electrice de interes public

Conform prevederilor referitoare la energia electrică din Legea nr. 123/2012 , noţiunile de "client final" şi "consumator" sunt:

diferite echivalente; echivalente numai în cazul

consumatorilor casnici

Conform principalelor activităţi desfăşurate de Operatorul de transport şi de sistem prevăzute în Legea nr.123/2012, acesta:

exploatează, întreţine, reabilitează şi dezvoltă în condiţii economice reţeaua de transport

exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta instalaţiile din reţelele electrice de distribuţie

exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta instalaţiile

de măsurare si contorizare a transferului de energie spre

consumatorii casnici

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în sectorul energiei electrice, conform Legii nr. 123/2012 se fac, după caz, de:

reprezentanţii împuterniciţi ai consiliilor locale

reprezentanţii operatorilor de reţea

poliţişti, jandarmi sau poliţişti locali, împreună cu sau fără

reprezentanţii împuterniciţi ai operatorilor de reţea

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în sectorul energiei electrice, conform Legii nr. 123/2012 se fac, după caz, de:

reprezentanţii operatorilor de reţea

reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţii competente

poliţişti, jandarmi sau poliţişti locali, împreună cu sau fără

reprezentanţii împuterniciţi ai operatorilor de reţea

Constituie contravenţie:refuzul clienţilor finali de a

permite accesul la grupurile de măsurare

executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul

racordării directe la reţea sustragerea de energie electrica

Constituie contravenţie:executarea sau folosirea de

instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea

nerespectarea de către producători a obligaţiilor de producere şi/sau de ofertare conform prevederilor legale

sustragerea de energie electrica

Constituie infracţiune:

Executarea de săpături sau lucrări de orice fel in zonele de protecţie a instalaţiilor, fara consimţământul prealabil al proprietarului acestora

modificarea fără drept a componentelor instalaţiilor

energetice

Nerespectarea reglementărilor emise de ANRE

Consumatorii casnici nu plătesc energia electricã reactivã:

daca au o putere maxima contractata mai mica de 30 kW

daca au o putere maxima contractata mai mica de 50 kW

indiferent de puterea maxima contractata

10

Page 11: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporara a energiei electrice, pentru o perioada de:

minimum o luna si maximum 12 luni

minimum 3 luni si maximum 6 luni minimum 6 luni

Contractarea energiei electrice cu consumatorii casnici si asimilaţi acestora se face ţinându-se seama de:

tipul receptoarelor din dotare puterea maxima absorbitãputerea instalatã în receptoarele

proprii

Convenţia de exploatare este un act juridic prin care sunt precizate aspecte legate de:

manevrele ce se executa si eventualele despăgubiri ce se pot

acorda in cazul unui incident

punctul de delimitare între instalaţii din punct de vedere al

exploatării şi condiţiile de exploatare şi întreţinere a

instalaţiilor

contractarea energiei electrice

Convenţia de exploatare este un act juridic prin care sunt precizate aspecte legate de:

manevrele ce se executa si eventualele despăgubiri ce se pot

acorda in cazul unui incidentcontractarea energiei electrice

realizarea conducerii operative prin dispecer

Convenţia de exploatare, anexă la contractul de furnizare a energiei electrice, este un act juridic încheiat intre:

consumator si producător operator de reţea si consumator furnizor si producător

Criteriile de promovare a energiei electrice produse in centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in vedere:

Promovarea utilizării eficiente a combustibililor

Promovarea utilizării surselor regenerabile

Promovarea utilizării energiei vântului

Criteriile de promovare a energiei electrice produse in centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in vedere:

Promovarea utilizării energiei vântului

asigurarea protecţiei mediului, prin reducerea emisiilor

poluante faţă de producerea separată a energiei electrice şi

termice

Promovarea utilizării surselor regenerabile

Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene include:

Zona adiacenta liniei electrice aeriene având 100 m lăţime în plan

orizontal

Zona adiacenta liniei electrice aeriene situata la 10 m deasupra

acesteia

zona de protecţie si zona de siguranţa

11

Page 12: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Dacă se solicită avizul tehnic de racordare pentru o organizare de de şantier, documentaţia anexată cererii va cuprinde în mod obligatoriu şi:

certificatul de urbanism a obiectivului pentru care se

organizează şantierul, în termen de valabilitate, in copie;

autorizaţia de construire a obiectivului pentru care se

organizează şantierul, în termen de valabilitate, in copie;

contractul încheiat cu un furnizor de energie electrică

Dacă se solicită avizul tehnic de racordare pentru o organizare de de şantier, documentaţia anexată cererii va cuprinde în mod obligatoriu şi:

certificatul de urbanism a obiectivului pentru care se

organizează şantierul, în termen de valabilitate, in copie;

contractul încheiat cu un furnizor de energie electrică

datele tehnice si energetice caracteristice locului de consum

al utilizatorului, conform reglementărilor în vigoare la

data depunerii cererii de racordare, aprobate de autoritatea competentă;

Dacă un client final de energie electrică are o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare, de exemplu, de 4.000 kVA:

este obligat să prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu

care are relaţii contractuale

dacă este consumator sezonier, nu este obligat să prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu

care are relaţii contractuale

este obligat să prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu

care are relaţii contractuale, numai dacă are un consum anual de

energie mai mare de 100 GWh

Durata de valabilitate a Atestatelor emise de ANRE este:

De la 1 la 5 ani Nelimitată Provizorie de la 1 la 12 luni

Documentaţia anexata cererii de emitere a avizului tehnic de racordare are o structura ce depinde de:

de valoarea capitalului social, in cazul persoanelor juridice

categoria de utilizator din care face parte solicitantul

de puterea instalata a echipamentelor utilizatorului

Elaborarea de programe de eficienta energetica si de promovare a resurselor regenerabile de energie este o atribuţie a:

Guvernului RomânieiMinisterului de resort

(Ministerul Economiei şi Mediului de Afaceri)

Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei

12

Page 13: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la bază ca date de intrare prognozele de producţie şi de consum de energie electrică pe o perioadă de:

minim 5 ani minim 2 ani minim 4 ani

Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la bază ca date de intrare prognozele de producţie şi de consum de energie electrică pe o perioadă de:

minim 2 ani maxim 10 ani maxim 4 ani

Elaborarea planului de dezvoltare aElaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), are la distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de intrare: bază ca date de intrare:

tipurile de consumatori racordaţi latipurile de consumatori racordaţi la reţelele elcetrice de distribuţie reţelele elcetrice de distribuţie

ofertele de producţie de energieofertele de producţie de energie electrică ale producătorilorelectrică ale producătorilor

existenţi existenţi

natura surselor de producere a energiei electrice

Elaborarea planului de dezvoltare aElaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), are la distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de intrare: bază ca date de intrare:

Prognoza de consum pe oPrognoza de consum pe o perspectivă de 5 ani, pusă laperspectivă de 5 ani, pusă la

dispoziţie de furnizori şidispoziţie de furnizori şi consumatori consumatori

Tipurile de consumatori racordaţiTipurile de consumatori racordaţi la reţelele elcetrice de distribuţie la reţelele elcetrice de distribuţie

Natura surselor de producere a energiei electrice

Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel

mult 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune

nominală mai mică de 1 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune

nominală maximă de 20 kV

Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată

tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată

De a executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune

nominală maximă de 220 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune

nominală maximă de 110 kV

13

Page 14: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Electricienii autorizaţi de ANRE pentru proiectare au autorizaţii de tip:

A B C

Electricienii care doresc să solicite autorizarea, pentru a fi acceptaţi la examen trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă doar calificarea profesională

Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă doar experienţa practică în domeniul instalaţiilor electrice

Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă atât calificarea cât si

experienţa profesională în domeniul instalaţiilor electrice

Energia electrica tranzactionata pe Energia electrica tranzactionata pe piata de energie electrica se piata de energie electrica se masoara de catre operatorii de masoara de catre operatorii de masurare, prin grupuri de masurare, prin grupuri de masurare, conform reglementărilor masurare, conform reglementărilor elaborate de: elaborate de:

MECMA - Ministerul EconomieiMECMA - Ministerul Economiei si Mediului de Afacerisi Mediului de Afaceri

ANRE - Autoritatea Naţională deANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniulReglementare în domeniul

EnergieiEnergiei

ANRSC - Autoritatea Naţională deANRSC - Autoritatea Naţională de Reglementare in domeniulReglementare in domeniul

Serviciilor ComunaleServiciilor Comunale

Este interzis electricianului autorizat:

Să semneze documentaţii de orice fel pentru proiecte sau lucrări pe

care le-a realizat sau supravegheat

Să racordeze noi puncte de consum de energie electrică la

instalaţiile electrice, fără a avea aprobarea operatorului de reţea

Să realizeze lucrări de instalaţii electrice în baza unor documentaţii

de proiectare realizate de alţi electricieni autorizaţi

Este interzis electricianului autorizat:

Să proiecteze instalaţii electrice în cazul în care deţine doar autorizaţie

de tip A

Să proiecteze instalaţii electrice în cazul în care nu deţine o

autorizaţie de tip A

Să verifice proiecte de instalaţii electrice tehnologice de medie

tensiune, dacă nu deţine atestat de "verificator de proiecte" emis de

MEC

Este interzis electricianului autorizat:

Să semneze documentaţii de orice fel pentru proiecte sau

lucrări pe care nu le-a realizat sau supravegheat

Să racordeze noi puncte de consum de energie electrică la instalaţiile

electrice, cu aprobarea operatorului de reţea şi în prezenţa acestuia

Să realizeze lucrări de instalaţii electrice în baza unor documentaţii

de proiectare realizate de alţi electricieni autorizaţi

Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de racordare se rezolvă de către:

organele ierarhice ale emitentului operatorul de distribuţie care a

emis avizulANRE

Examenul de autorizare pentru gradele II, III şi IV constă:

în susţinerea unei probe scrise, constând în 2 subiecte: un

chestionar cu 30 de întrebări şi o aplicaţie numerică

într-un interviu susţinut in faţa unei Comisii ANRE, urmat de

rezolvarea unei probleme si o aplicaţie practică

în participarea la un concurs, fiind necesară obţinerea unui punctaj

minim de 30 puncte

14

Page 15: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea

contravenţie infracţiunecontravenţie sau infracţiune, după

caz

Executarea de lucrări de proiectare sau de executare a instalaţiilor electrice fără Atestat valabil emis de ANRE:

Constituie contravenţie şi se sancţionează

Este permisă pentru instalaţiile electrice de utilizare

Constituie doar abatere

Finanţarea lucrărilor de electrificare a localităţilor este obligaţia:

autorităţilor locale ministerului de resortoperatorului de distribuţie în

executarea contractului de concesiune

Fişa de soluţie este elaborată de: utilizatori operatorul de distribuţieorice proiectant de specialitate (societate comercială atestată pentru activităţi de proiectare)

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

neplata abonamentului radio-tvConsum de energie mai mare decât

cel aferent puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare

neplata facturilor

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

consumarea unei cantităţi de energie mai mare decât cea

contractată

sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre

judecătorească definitivă

Consum de energie mai mare decât cel aferent puterii aprobate prin

avizul tehnic de racordare

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

constatare a unui consum fraudulos de energie

neplata facturilor Neplata abonamentului radio-tv

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:

consum de energie mai mare decât cel aferent puterii aprobate prin

avizul tehnic de racordare

consumarea unei cantităţi de energie mai mare decât cea

contractată

sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre judecătorească definitivă,

neplata facturilor sau în alte situaţii prevăzute de legislaţia în

vigoare.

15

Page 16: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre judecătorească definitivă,

neplata facturilor sau alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

Plata cu întârziere a facturilorConsum de energie mai mare decât

cel aferent puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare

Furnizorul de ultima de ultimă instanţă este:-

furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul public de distribuţie a energiei electrice, în

orice condiţii

furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul

universal de furnizare în condiţii specifice reglementate;

un operator economic ale cărui acţiuni sau părţi sociale sunt deţinute în totalitate de statul

român

Grupul de măsurare a energiei electrice:

nu face parte din instalaţia de racordare;

face parte din instalaţia de racordare;

face parte din instalaţia de racordare numai în cazurile de

excepţie, când punctul de măsurare este diferit de punctul

de delimitare;

În cazul apariţiei unor divergenţe cu privire la racordarea la reţelele electrice sau emiterea de avize de amplasament, între un solicitant şi o subunitate sau unitate a unui operator de reţea, declanşarea procedurii de soluţionare a neînţelegerii se va face numai după:

parcurgerea procedurii de mediere la nivelul operatorului

de reţeaînregistrarea unei acţiuni în justiţie

parcurgerea procedurii de mediere la nivelul Ministerului Economiei

şi Finanţelor

În cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare:

clientul final va fi sancţionat contravenţional

clientului final i se va rezilia contractul de furnizare

furnizorul este îndreptăţit să solicite unui client final constituirea de garanţii

financiare pentru o perioadă de consum echivalent de maximum

un an

În cazul consumului fraudulos de energie electrica, perioada de recalculare va fi de:

un an pentru consumatorii casnici si 6 luni pentru ceilalţi

consumatori6 luni pentru toţi consumatorii

6 luni pentru consumatori casnici si un an pentru ceilalţi consumatori

16

Page 17: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

În cazul existenţei mai multor puncte de delimitare, se consideră un singur loc de consum şi o singură instalaţie de utilizare dacă:

instalaţiile din aval aferente fiecărui punct de delimitare sunt legate electric între ele prin reţele

ale operatorului de distribuţie;

dacă există un singur proprietar

instalaţiile din aval aferente fiecărui punct de delimitare sunt

legate electric între ele prin reţele ale utilizatorului.

În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde legitimaţia, la solicitarea sa, ANRE poate emite un duplicat, dacă:

Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită

tariful de autorizare aprobat

Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită

o penalitate în cuantum de 500 RON indiferent de gradul şi tipul

de autorizare

Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită un tarif de emitere a

duplicatului, conform prevederilor din regulamentul de

autorizare

În conformitate cu prevederile legii nr. 123/2012, sunt considerate surse regenerabile de energie:

Energia electrică obţinută prin arderea gazelor naturale

energia eolianăEnergia electrică obţinută prin arderea combustibililor fosili

În conformitate cu prevederile legii nr. 123/2012, sunt considerate surse regenerabile de energie:

energia solară Energia electrică obţinută prin

arderea gazelor naturaleEnergia electrică obţinută prin arderea combustibililor fosili

În funcţie de puterea contractatã, consumatorii, alţii decât cei casnici, pot fi mari consumatori, când puterea contractatã depăşeşte:

50 kW 100 kW 200 kW

În punctele de delimitare distribuitor/ consumator, limitele în care trebuie să se încadreze tensiunea, în 95% din săptămână, sunt:

+/- 5% din tensiunea contractată+/ - 10% din tensiunea

contractată+/ - 12% din tensiunea contractată

În vederea autorizării pentru ambele tipuri de autorizare (A şi B), electricienii:

Trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare şi experienţă

profesionale, cumulate, pentru fiecare tip de autorizare şi susţin examene separate pentru fiecare

dintre aceste tipuri

Trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare si experienţă profesionale,

cumulate, pentru fiecare tip şi susţin un singur examen

Trebuie sa fi fost autorizaţi în prealabil în baza Ordinului MIC

nr34 din 1999

17

Page 18: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

În vederea înscrierii la examenul de autorizare, electricianul trebuie să transmită în documentaţia anexată cererii de autorizare o lista de lucrări executate; acest document este:

Opţional (solicitantul decide dacă îl transmite sau nu)

Nerelevant

Un document obligatoriu din dosar, care trebuie întocmit

corelat cu informaţiile conţinute în carnetul de muncă

Încălcarea reglementarilor tehnice si comerciale emise/ aprobate de ANRE constituie:

Infracţiune Contravenţie Abatere

La cererea scrisă a unui client final, furnizorul este obligat să comunice, în scris, o ofertă privind condiţiile de furnizare a energiei electrice, într-un interval de cel mult:

5 zile lucrătoare 5 zile lucrătoare 15 zile lucrătoare 15 zile lucrătoare 30 zile lucrătoare30 zile lucrătoare

La expirarea duratei de valabilitate a legitimaţiei de electrician autorizat, titularul:

Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza legitimaţia pentru o nouă perioadă de 5 ani, cu plata

tarifului corespunzător gradului si tipului de autorizare

Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza prelungirea

valabilităţii legitimaţiei pentru o perioadă de doar 3 ani, cu plata a

50% din tariful corespunzător gradului si tipului de autorizare

În cazul în care doreşte continuarea activităţii în calitate

de electrician autorizat, va susţine un nou examen, cu respectarea prevederilor Regulamentului de

autorizare

Legea nr. 123/2012 creează cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul:

doar al energiei electrice doar al energiei termiceenergiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare

Legitimaţia de electrician autorizat eliberată de ANRE este valabilă pentru o perioadă de:

3 ani 4 ani 5 ani

Legitimaţia de electrician autorizat gradul IIIB conferă următoarele competenţe titularului:

De executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune

nominală maximă de 20 kV

De executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic

realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 220 kV

De proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic

realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 20 kV

18

Page 19: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Legitimaţiile de electrician autorizat pot fi:

De tip G (general) pentru instalaţii electrice

De tip A (pentru proiectare) şi de tip B (pentru executare) de

instalaţii electrice

De tip U (universal) pentru instalaţii electrice de utilizare

Linia electrica directa este:

linia electrică ce leagă o capacitate energetică de

producţie izolată de un client izolat

Linia electrica prin care se transmite energia electrica de la

producător către mai mulţi consumatori

Linia electrica ce leagă un producător de energie electrica la

reţeaua de distribuţie

Linia electrica directa este:

linia electrică ce leagă un producător şi un furnizor de energie electrică, în scopul

alimentării directe a sediilor proprii, a filialelor ori a clienţilor

eligibili ai acestora

Linia electrica prin care se transmite energia electrica de la

producător către mai mulţi consumatori

Linia electrica ce leagă un producător de energie electrica la

reţeaua de distribuţie

Lucrările pentru realizarea instalaţiilor cuprinse între punctul de racordare si punctul de delimitare la racordarea unui utilizator se execută astfel:

de către operatorul de reţea, cu forte proprii

de către utilizatorde către un furnizor de energie

electrică

Lucrările pentru realizarea instalaţiilor cuprinse între punctul de racordare si punctul de delimitare la racordarea unui utilizator se execută astfel:

de către un furnizor de energie electrică

de către utilizator

se contractează de către operatorul de reţea cu agenţi

economici atestaţi în condiţiile legii

Metodologiile de reglementare a preţurilor şi tarifelor în sectorul energiei electrice se aprobă:

de autoritatea competentă de ministerul de resort prin hotărâre a Guvernului

Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, dintre operatorii de distribuţie şi solicitanţi, se soluţionează:

întotdeauna pe cale amiabilăîn conformitate cu prevederile

unei proceduri specifice aprobate de ANRE

întotdeauna în justiţie

Nerespectarea normelor tehnice emise de către ANRE constituie:

Infracţiune Contravenţie Abatere

O reţea electrica de distribuţie este Reţeaua electrica cu tensiunea de Reţeaua electrica cu tensiunea de Reţeaua electrica cu tensiunea de

19

Page 20: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

definită ca fiind:linie nominala strict mai mare de

220 kVlinie nominala strict mai mare de

110 kVlinie nominala pana la 110 kV

inclusiv

O soluţie de racordare este valabilă numai dacă:

a fost confirmată printr-un aviz tehnic de racordare şi acesta este

valabil la rândul său;

a fost prevăzută ca variantă de soluţie în studiul de soluţie;

prevede o instalaţie de racordare cu costuri minime pentru utilizator.

Obligaţiile aferente serviciului public sunt impuse operatorilor economici reglementaţi de ANRE prin următoarele tipuri de acte:

Numai prin licenţă, act juridic acordat de ANRE pentru exploatarea comercială a capacităţilor energetice

Numai prin reglementări, acte (normative) tehnice şi/ sau

comerciale, aplicabile activităţii desfăşurate

Atât prin acte juridice (licenţă şi/ sau autorizaţie de înfiinţare), cât

si prin reglementări tehnice şi comerciale, aprobate/ emise de

ANRE

Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice se pot stabili:

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor publice de

gospodărire comunalăprin reglementări ale ANRE

prin hotărâre a ministerului de resort

Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice se pot stabili:

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor publice de

gospodărire comunală

prin hotărâre a ministerului de resort

prin hotărâre a Guvernului

Obţinerea avizului tehnic de racordare de către un utilizator:

nu este obligatorie pentru o durata mai mică de 6 luni

nu este obligatorie pentru o putere ceruta sub 100 kW

este obligatorie pentru orice loc nou de consum

Operator de distribuţie este o persoană fizică sau juridică:

Care deţine si exploatează reţeaua electrica de iluminat public

Care întreţine si dezvolta reţeaua electrica de transport al energiei

electrice

ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie şi care răspunde de exploatarea, de

întreţinerea şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de

distribuţie într-o anumită zonă

Operatorul de distribuţie asigură sosirea echipei de intervenţie în mediul rural, astfel încât, restabilirea tensiunii să se facă în maximum:

24 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu

energie electrică

10 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie

electrică

2 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie

electrică

20

Page 21: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările, altele decât cele privind nivelul tensiunii, efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie:

În termen de 10 zile lucrătoareÎn termen de 30 zile

calendaristiceÎn termen de 5 zile lucrătoare

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările, altele decât cele privind nivelul tensiunii, efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie:

La toate sesizările transmise în scris

În termen de 10 zile lucrătoare În termen de 5 zile lucrătoare

Operatorul de distribuţie:

Exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta reţelele

electrice de distribuţie, cu respectarea reglementarilor

tehnice in vigoare

Monitorizează siguranţa in funcţionare a reţelelor electrice de iluminat public, precum si indicatorii de performanta ai serviciului de iluminat public

Încasează contravaloarea energiei electrice furnizate

Operatorul de distribuţie:

Monitorizează siguranţa in funcţionare a reţelelor electrice

de distribuţie, precum si indicatorii de performanta ai

serviciului de distribuţie

Monitorizează siguranţa in funcţionare a reţelelor electrice de

iluminat public, precum si indicatorii de performanta ai serviciului de iluminat public

Încasează contravaloarea energiei electrice furnizate

Operatorul de reţea va comunica în scris solicitantului imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului in situaţia în care:

capacitatea reţelei electrice nu permite racordarea

prin racordare s-ar încălca normele în vigoare

sunt necesare lucrări în amonte de punctul de racordare

Operatorul de reţea va comunica în scris solicitantului imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului in situaţia în care:

capacitatea reţelei electrice nu permite racordarea

sunt necesare lucrări în amonte de punctul de racordare

nu a fost respectat avizul de amplasament

Operatorul economic aflat în reorganizare judiciară, care nu deţine atestate emise de ANRE:

Poate solicita Atestat provizoriu emis de ANRE

Nu poate solicita Atestat emis de ANRE

Poate efectua doar de lucrări de încercări de echipamente electrice

21

Page 22: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

O persoană care deţine în proprietate sau în folosinţă o reţea electrică de distribuţie proprie la data intrării în vigoare a Legii nr,123/2012:

nu are obligaţii privind asigurarea accesului la reţea

este obligată să asigure accesul la reţea numai pentru producători de

energie electrică din surse regenerabile

este obligată să asigure accesul la reţea, conform reglementărilor

autorităţii competente

Operatorul de transport si de sistem este:

orice persoană juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică

de transport şi care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii

şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de transport

într-o anumită zonă

Orice persoana care deţine, sub orice titlu o reţea electrica de distribuţie si este titulara unei

licenţe de distribuţie

Persoana juridică proprietară a reţelelor electrice de transport, pe care le exploatează in baza licenţei pentru furnizarea energiei electrice

Ordinea de prioritate economică reprezintă

ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică

după criterii economice;

ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică după puterile

instalate

ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică după

capacitatea de a dispune rapid de o anumita putere

Parcurgerea unei etape preliminare de documentare şi informare a viitorului utilizator pentru racordarea acestuia la reţeaua electrică:

este obligatorie pentru utilizator;la solicitarea utilizatorului, este obligatorie pentru operatorul de

reţea;

nu este prevăzută de legislaţia în vigoare.

Pe piaţa concurenţială cu Pe piaţa concurenţială cu amănuntul, furnizorii vând energie amănuntul, furnizorii vând energie electrică clienţilor finali prin:electrică clienţilor finali prin:

Contracte bilaterale la preţuriContracte bilaterale la preţuri reglementate reglementate Contracte bilaterale la tarife fixeContracte bilaterale la tarife fixe

contracte bilaterale, la preţuri contracte bilaterale, la preţuri negociate sau stabilite prinnegociate sau stabilite prin

oferte-tipoferte-tip

Pentru ca un utilizator să racordeze la reţeaua proprie, în condiţiile legii, un alt utilizator:

nu trebuie să îşi actualizeze avizul tehnic de racordare în nici o

situaţie;

de regulă trebuie să îşi actualizeze avizul tehnic de

racordare;

trebuie să îşi actualizeze avizul tehnic de racordare numai dacă

racordează un producător

Pentru ca un utilizator să racordeze la reţeaua proprie, în condiţiile legii, un alt utilizator:

nu trebuie să îşi actualizeze avizul tehnic de racordare în nici o

situaţie;

trebuie să îşi actualizeze avizul tehnic de racordare numai dacă

racordează un producător

în anumite cazuri particulare trebuie să îşi actualizeze avizul tehnic de racordare numai dacă

depăşeşte puterea aprobată anterior prin acesta.

22

Page 23: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Pentru depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare, operatorul de re reţea:

aplica un preaviz, apoi întrerupe furnizarea energiei electrice

consumatorului

îi da consumatorului doua preavize, apoi îi aplica penalizări

îi aplica preaviz consumatorului, apoi îl acţionează în justiţie

Pentru furnizarea de energie electrica contractul de furnizare:

este o condiţie obligatorie nu este obligatoriuse încheie numai pentru consumatorii permanenţi

Pentru furnizarea de energie electrica contractul de furnizare:

se încheie numai pentru consumatorii permanenţi

nu este obligatoriuse încheie în conformitate cu

contractul - cadrul aprobat de ANRE

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor fizice sau juridice:

să limiteze sau să îngrădească, prin execuţia de împrejmuire,

prin construcţii ori prin orice alt mod, accesul la instalaţii al

operatorului de transport şi de sistem

Să efectueze săpături de orice fel in zona de siguranţa a reţelelor

electrice de transport, chiar dacă are acordul operatorului de

transport si de sistem

Sa consume energie electrica prin instalaţii racordate direct la cele ale

reţelei electrice de transport

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor fizice sau juridice:

Să efectueze săpături de orice fel in zona de siguranţa a reţelelor

electrice de transport, chiar dacă are acordul operatorului de

transport si de sistem

să arunce obiecte de orice fel pe reţelele electrice de transport sau

să intervină în orice alt mod asupra acestora

Sa consume energie electrica prin instalaţii racordate direct la cele ale

reţelei electrice de transport

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor fizice sau juridice:

Sa consume energie electrica prin instalaţii racordate direct la cele ale

reţelei electrice de transport

Să efectueze construcţii de orice fel in zona de siguranţa a

instalaţiilor, fara avizul de amplasament al operatorului de

transport si de sistem

Să efectueze săpături de orice fel in zona de siguranţa a reţelelor

electrice de transport, chiar dacă are acordul operatorului de

transport si de sistem

Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie, persoanelor fizice si juridice:

li se interzice să efectueze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a reţelelor electrice de

distribuţie, fără avizul de amplasament al operatorului de

distribuţie

Să cultive cereale pe terenul aflat în zona de siguranţă a reţelei

electrice de distribuţie

Sa consume energie electrica prin instalaţii racordate direct la cele ale

reţelei electrice de distribuţie

Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie, persoanelor fizice si juridice:

Să cultive cereale pe terenul aflat în zona de siguranţă a reţelei

electrice de distribuţie

li se interzice să limiteze sau să îngrădească, prin execuţia de

împrejmuire, prin construcţii ori prin orice alt mod, accesul la instalaţii al operatorului de

li se permite depozitarea de materiale pe culoarul de trecere si

in zonele de protecţie si de siguranţa ale instalaţiilor, fara

acordul operatorului de reţea, cu

23

Page 24: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

distribuţiecondiţia să fie proprietar al

terenului

Pentru accesul la reţea a energiei electrice produsă din surse regenerabile şi în cogenerare de înaltă eficienţă, ANRE stabileşte reguli:

doar de natură tehnică doar de natură comercială tehnice şi comerciale

Pentru un loc de producere sau de consum nou, documentaţia anexată cererii de racordare va cuprinde obligatoriu:

certificatul de urbanism în termen de valabilitate, în copie;

autorizaţia de construire a obiectivului, în copie;

contractul încheiet cu un furnizor de energie electrică

Pentru un loc de producere sau de consum nou, documentaţia anexată cererii de racordare va cuprinde obligatoriu:

contractul încheiet cu un furnizor de energie electrică

autorizaţia de construire a obiectivului, în copie;

actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de

folosinţă asupra terenului, incintei ori clădirii în care se

constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicită

racordarea, în copie.

Pentru utilizatorii permanenţi perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare este de:

maximum 20 de ani de la data emiterii

minimum 20 de ani de la data emiterii

minimum 25 de ani de la data emiterii

Persoana juridică ce are calitatea de administrator al Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), este:

CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

Ministerul Economiei şi Finanţelor

Planificarea dezvoltării şi modernizării reţelelor electrice de distribuţie se face de către:

Ministerul de resort, cu consultarea ANRE şi a operatorilor de

distribuţie

Operatorii de distribuţie, titulari de licenţe acordate de ANRE

ANRE, în calitate de administrator al Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul

RED)

Planul de perspectivă pe termen mediu pentru dezvoltarea şi modernizarea RED se elaborează pentru o perioadă de:

3 ani 5 ani, cu actualizări anuale 7 ani, cu actualizări anuale

24

Page 25: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Planul de situaţie cu amplasarea in zona a locului de consum, care face parte din documentele necesare solicitării unui aviz tehnic de racordare, trebuie sa fie:

Avizat de către organismele competente, potrivit legii

Avizat de ANREAvizat de către operatorul de reţea,

anterior depunerii cererii

Planurile de investiţii şi de dezvoltare a reţelei de transport elaborate de operatorul de transport şi de sistem se aprobă de către:

Ministerul Economiei si Mediului de Afaceri

CN Transelectrica SA ANRE

Pot face obiectul unei concesiuni energetice:

bunurile proprietate publică sau privată a statului

bunurile utilizate în activitatea de iluminat public

bunurile utilizate în activitatea de furnizare a energiei electrice

Pot face obiectul unei concesiuni energetice:

bunurile utilizate în activitatea de iluminat public

activităţile şi serviciile publice de interes naţional din domeniul

energiei electrice.

bunurile utilizate în activitatea de furnizare a energiei electrice

Prin consumatori industriali se înţeleg:

societăţile comerciale si regiile autonome din domeniul

industrial

sediile administrative ale societăţilor comerciale

societăţile comerciale care desfăşoară activitate de comerţ cu

bunuri

Prin grup de măsurare a energiei electrice în sistem indirect se înţelege:

ansamblul format din contorul de energie electrica si elementele de

securizare

ansamblul format din contor şi transformatoarele de măsurare

aferente acestuia, precum şi toate elementele intermediare care

constituie circuitele de măsurare a energiei electrice, inclusiv

elementele de securizare

doar transformatorul de măsurare

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie se numără şi următoarele activităţi:

Gestionarea, exploatarea, mentenanţa, modernizarea şi

dezvoltarea instalaţiilor electrice aflate în patrimoniu (linii

electrice, staţii de transformare, puncte de alimentare, posturi de

transformare, instalaţii de protecţie şi automatizare etc)

Dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional

Aprobarea tarifelor de distribuţie a energiei electrice, stabilite în

funcţie de structura cheltuielilor

25

Page 26: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie, precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se numără şi următoarele activităţi:

Gestionarea, exploatarea, mentenanţa, modernizarea şi

dezvoltarea instalaţiilor proprii din reţelele electrice de

distribuţie

Furnizarea energiei electrice consumatorilor, pe bază de

contracte

Dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie, precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se numără şi următoarele activităţi:

Furnizarea energiei electrice consumatorilor, pe bază de

contracte

Asigurarea tranzitării energiei electrice prin reţelele sale, la

cererea şi cu informarea OTS, în anumite cazuri

Dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional

Printre competenţele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei se regăsesc:

elaborarea si aprobareaelaborarea si aprobarea regulamentului de organizare aregulamentului de organizare a

iluminatului publiciluminatului public

elaborarea normelor de securitatea şi sănătate în muncă pentru

operatorii economici din sectorul energiei electrice

aprobarea regulamentuluiaprobarea regulamentului privind racordarea utilizatorilorprivind racordarea utilizatorilor

la reţelele electrice de interesla reţelele electrice de interes publicpublic

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării

accesului utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării

iluminatului public

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării

accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării

iluminatului public

Stabilirea responsabilităţilor şi obligaţiilor operatorilor de

distribuţie şi ale tuturor utilizatorilor reţelelor electrice

de distribuţie

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării

accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării

accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport

Stabilirea cerinţelor tehnice pentru racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie

Stabilirea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea cerinţelor pentru dezvoltarea reţelelor electrice de

distribuţie

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării

accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării

iluminatului public

26

Page 27: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării

iluminatului public

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării

accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport

Stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor informaţionale dintre

operatorii de distribuţie şi operatorul de transport şi de sistem şi utilizatorii reţelelor

electrice de distribuţie

Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se regăsesc:

asigurarea accesului nediscriminatoriu şi reglementat al tuturor participanţilor la piaţa de energie electrică şi la reţelele

electrice de interes public

Promovarea utilizării gazelor naturale pentru producerea energiei

electrice

Determinarea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele

electrice de interes public

Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se regăsesc:

promovarea utilizării surselor noi şi regenerabile de energie

Promovarea utilizării gazelor naturale pentru producerea energiei

electrice

Determinarea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele

electrice de interes public

Printre obligaţiile operatorului de distribuţie precizate în Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie figurează:

Obligaţia ca în termen deObligaţia ca în termen de maximum 15 zile calendaristicemaximum 15 zile calendaristice de la primirea unei solicitări dede la primirea unei solicitări de

contractare a serviciului decontractare a serviciului de distribuţie din partea unui titulardistribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibilde licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertăracordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, săşi în cazul acceptării acesteia, să

încheie contractulîncheie contractul

Obligaţia ca în termen deObligaţia ca în termen de maximum 30 zile calendaristice demaximum 30 zile calendaristice de

la primirea unei solicitări dela primirea unei solicitări de contractare a serviciului decontractare a serviciului de

distribuţie din partea unui titular dedistribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibillicenţă sau consumator eligibil

racordat la RED, să facă o ofertă şiracordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, săîn cazul acceptării acesteia, să

încheie contractulîncheie contractul

Obligaţia ca în termen deObligaţia ca în termen de maximum 45 zile calendaristice demaximum 45 zile calendaristice de

la primirea unei solicitări dela primirea unei solicitări de contractare a serviciului decontractare a serviciului de

distribuţie din partea unui titular dedistribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibillicenţă sau consumator eligibil

racordat la RED, să facă o ofertă şiracordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, săîn cazul acceptării acesteia, să

încheie contractulîncheie contractul

Printre responsabilităţile şi obligaţiile operatorului de distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) sunt incluse:

Administrarea documentaţiei tehnice şi a normelor care reglementează proiectarea, funcţionarea, întreţinerea şi

dezvoltarea instalaţiilor componente ale reţelelor electrice de distribuţie

Obligaţia ca în termen deObligaţia ca în termen de maximum 10 zile calendaristice demaximum 10 zile calendaristice de

la primirea unei solicitări dela primirea unei solicitări de contractare a serviciului decontractare a serviciului de

distribuţie din partea unui titular dedistribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator racordat lalicenţă sau consumator racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazulRED, să facă o ofertă şi în cazul

acceptării acesteia, să încheieacceptării acesteia, să încheie contractulcontractul

Asigurarea integrală, din surse proprii de producere a energiei

electrice, cantitatea corespunzătoare pierderilor tehnice

din reţele

Promovarea examenului de autorizare se face obţinând:

Minim 20 de puncte la chestionar si 3 puncte la aplicaţia numerică, pentru gradele I si II, respectiv 25

Minim 24 de puncte la chestionar, pentru gradul I,

respectiv minim 24 de puncte la

Minim 12 de puncte la chestionar si 2 puncte la aplicaţia numerică, pentru gradele I si II, respectiv 15

27

Page 28: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

de puncte la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică pentru

gradele III şi IV

chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică pentru gradele II, III şi

IV

de puncte la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică pentru

gradele III şi IV

Punctele de delimitare pentru blocurile de locuinţe nou-construite vor fi la:

bornele de ieşire din contoare, montate in apartamentele blocului

bornele de ieşire din contoare, montate centralizat, la limita zonei de proprietate asupra terenului, in

exteriorul construcţiei

bornele de ieşire din contoare, montate centralizat, la parter sau

pe palier

Punctul de delimitare între instalaţiile electrice este definit:

întotdeauna ca punctul unei reţele electrice în care se delimitează patrimonial instalaţiile electrice ale utilizatorului de cele ale

operatorului de reţea

întotdeauna ca punctul unei reţele electrice în care se află instalat grupul de măsurare a energiei

electrice tranzitate

întotdeauna ca punctul fizic în care este racordat un utilizator

Punctul de măsurare a energiei electrice este definit ca:

punct al unei reţele electrice care delimitează patrimonial instalaţiile electrice ale utilizatorilor de cele

ele operatorilor de reţea

punct al unei reţele electrice unde se află instalat grupul de măsurare a energiei electrice

punct fizic din reţeaua electrica la care se racordează un utilizator

Refuzul clienţilor finali de a permite accesul la grupurile de măsurare constituie:

Contravenţie Infracţiune Tentativa de infracţiune

Regulamentul de autorizare a electricienilor defineşte următoarele tipuri de autorizaţii:

De tip E pentru execuţieDe tip A sau B pentru proiectare

şi respectiv executare

Nu sunt definite tipuri de autorizare, ci doar grade de

autorizare

Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori se aplicã:

furnizorilor si consumatorilor de energie electrica

tranzacţiilor de pe piaţa angro de energie electrica

relaţiilor comerciale dintre producători si furnizori

Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează şi execută instalaţii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat prin:

Guvernul României Ministerul de resort ANRE

28

Page 29: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează şi execută instalaţii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat prin:

Hotărâre de Guvern Ordin al ministrului de resort Ordin al preşedintelui ANRE

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public este:

elaborat de ANRE si aprobat prin hotărâre a Guvernului

României

aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE

Elaborat de Ministerul de resort

Responsabilităţile operatorului de distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) includ:

Administrarea informaţiilorAdministrarea informaţiilor necesare pentru funcţionarea şinecesare pentru funcţionarea şi dezvoltarea reţelei de iliminatdezvoltarea reţelei de iliminat

publicpublic

Administrarea informaţiilorAdministrarea informaţiilor necesare pentru funcţionarea şinecesare pentru funcţionarea şi

dezvoltarea REDdezvoltarea RED

Asigurarea integrală, din surse proprii de producere a energiei

electrice, cantitatea corespunzătoare pierderilor tehnice

din reţele

Reţea electrică de interes public este o reţea electrică la care sunt racordaţi cel puţin:

3 utilizatori 2 utilizatori un utilizator

Reţeaua electrica de transport al energiei electrice şi terenurile pe care este amplasata, sunt:

Proprietate privata a unei persoane juridice

Proprietate publica a statului Proprietate privata a statului

Reţeaua electrica de transport este:reţeaua electrica cu tensiunea de

linie nominala mai mică decât 110 kV

reţeaua electrică de interes naţional şi strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de

110 kv

reţeaua electrica de interes naţional si strategic cu tensiunea de linie

nominala cel mult egala cu 110 kV

Reţeaua electrica este definita ca fiind:

ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere şi de protecţie a acestora, staţiile electrice şi alte echipamente

electroenergetice conectate între ele prin care se transmite energie

electrică de la o capacitate energetică de producere a

energiei electrice la un utilizator

ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate

ansamblul de linii electrice destinate conectării unui

producător de energie electrica de un utilizator al sau

29

Page 30: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE electricienilor autorizaţi pot fi asociate cu una dintre următoarele măsuri:

Retragerea autorizării cu drept de prezentare la o nouă

examinare

Suspendarea autorizării pe termen de doi ani

Atenţionare scrisă

Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE electricienilor autorizaţi pot fi asociate cu una dintre următoarele măsuri:

Sesizarea autorităţilor competente pentru deschiderea unui dosar

penal

Retragerea autorizării fără drept de prezentare la o nouă

examinareAvertisment verbal

Scopul "Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie" este:

De a promova si impune regulile şiDe a promova si impune regulile şi cerinţele de ordin comercial încerinţele de ordin comercial în

vederea bunei funcţionări a pieţeivederea bunei funcţionări a pieţei de energie electricăde energie electrică

De a stabili şi a impune regulileDe a stabili şi a impune regulile şi cerinţele minime de ordinşi cerinţele minime de ordin tehnic pentru operatorii detehnic pentru operatorii de

distribuţie (OD) şi utilizatoriidistribuţie (OD) şi utilizatorii RED în vederea realizării uneiRED în vederea realizării unei

funcţionări sigure, stabile şifuncţionări sigure, stabile şi economice a acestor reţeleeconomice a acestor reţele

De a promova si impune regulile şiDe a promova si impune regulile şi cerinţele de ordin tehnic minimalecerinţele de ordin tehnic minimale pentru o funcţionare sigură, stabilăpentru o funcţionare sigură, stabilă şi economică a reţelelor electriceşi economică a reţelelor electrice de transport în beneficiul tuturorde transport în beneficiul tuturor

utilizatorilor acestorautilizatorilor acestora

Se considera o întrerupere in alimentarea cu energie electrica:

situaţia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai

mica decât 5% din tensiunea nominala a reţelei in punctul

respectiv

situaţia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine

mai mica decât 1% din tensiunea nominala a reţelei in punctul

respectiv

situaţia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai

mica decât 10% din tensiunea nominala a reţelei in punctul

respectiv

Sistarea furnizării energiei electrice la un consumator pentru întârzieri la plata facturii aferente consumului de energie, care depăşesc limitele legale, va fi obligatoriu preavizata cu:

cel puţin 3 zile înainte cel puţin 5 zile înainte cel puţin 10 zile înainte

Sistemul electroenergetic este definit ca fiind:

Totalitatea liniilor si staţiilor electrice interconectate, indiferent

de nivelul de tensiune

Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate

prin care se realizează numai transportul şi distribuţia energiei

electrice

ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate

prin care se realizează producerea, transportul,

conducerea operativă, distribuţia, furnizarea şi

utilizarea energiei electrice

30

Page 31: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN) este definit ca fiind:

Totalitatea instalaţiilor de producere a energiei electrice de pe

teritoriul naţional

sistemul electroenergetic situat pe teritoriul naţional; SEN

constituie infrastructura de bază utilizată în comun de

participanţii la piaţa de energie electrică

Totalitatea liniilor si staţiilor electrice interconectate, indiferent

de nivelul de tensiune

Solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua căruia doresc să se racordeze, în vederea obţinerii avizului tehnic de racordare:

prin intermediul operatorului pieţei de energie electrica

prin intermediul unui titular de licenţa de furnizare

prin intermediul oricărui producător de energie electrică

Solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua căruia doresc să se racordeze, în vederea obţinerii avizului tehnic de racordare:

prin intermediul operatorului pieţei de energie electrica

prin intermediul oricărui producător de energie electrică

direct sau prin intermediul unui proiectant de specialitate atestat

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii perturbatori

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri

generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

utilizatorii de tip "consumatori" care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă

tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de

racordare este unică şi evidentă

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi de tip "consumator casnic" individuali,

indiferent de puterea solicitată

utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având tensiune

nominală de 110 kV sau mai mare

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri

generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri

generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

utilizatorii de tip "consumatori" care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă

tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de

racordare este unică şi evidentă

utilizatorii de tip "perturbatori"

31

Page 32: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri

generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

utilizatorii de tip "perturbatori"utilizatorii de tip "consumator

casnic" individuali, indiferent de puterea solicitată

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat

prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea

reţelei la care sunt racordaţi

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri

generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

utilizatorii care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor

instalaţiilor de utilizare şi/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordării

asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact

în limitele normate

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din

care fac parte din punct de vedere al activităţii lor

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat

prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea

reţelei la care sunt racordaţi

utilizatorii perturbatori

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat

prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea

reţelei la care sunt racordaţi

utilizatorii de tip "consumator casnic" individuali

utilizatorii care se racordează la reţelele electrice având tensiune

nominală de 110 kV sau mai mare

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având

tensiune nominală de 110 kV sau mai mare

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat

prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea

reţelei la care sunt racordaţi

utilizatorii cu o putere de 25 kVA

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat

prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea

reţelei la care sunt racordaţi

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri

generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

utilizatorii cu o putere de 25 kVA

32

Page 33: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din

care fac parte din punct de vedere al activităţii lor

utilizatorii care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor

instalaţiilor de utilizare şi/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordării

asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact

în limitele normate

utilizatorii noi de tip "consumator casnic" individuali, indiferent de

puterea solicitată

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din

care fac parte din punct de vedere al activităţii lor

utilizatorii noi de tip "consumator casnic" individuali, indiferent de

puterea solicitată

utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având

tensiune nominală de 110 kV sau mai mare

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii care solicită modificarea / îmbunătăţirea

instalaţiilor de racordare existente sau creşterea gradului

de siguranţă în punctul de delimitare, dacă lucrările

necesare nu pot fi stabilite prin fişa de soluţie

utilizatorii de tip "consumatori" care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă

tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare

este unică şi evidentă

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din

care fac parte din punct de vedere al activităţii lor

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în condiţii de:

Întrerupere accidentală a energieiÎntrerupere accidentală a energiei electriceelectrice

Forţă majorăEvenimente accidentale determinate de angajaţii

operatorului de distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în condiţii de:

întrerupere în alimentarea cu energie electrică pentru efectuarea

de reparaţii în instalaţii

Evenimente accidentale determinate de angajaţii

operatorului de distribuţie

Evenimente accidentale determinate de terţi

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică:

în cazul întreruperilor în alimentarea cu energie electrică

pentru racordarea noilor consumatori

în cazul întreruperilor în alimentarea cu energie electrică

pentru efectuarea de reviziiîn condiţii de forţă majoră

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se aplică în

Au instalaţii electrice careAu instalaţii electrice care funcţionează la tensiuneafuncţionează la tensiunea

Prin regimul lor de funcţionarePrin regimul lor de funcţionare introduc perturbaţii înintroduc perturbaţii în

Au contracte de furnizarea a energiei electrice încheiate cu

33

Page 34: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie care:

nominală alternativă în gamanominală alternativă în gama 0,4-110 kV şi la frecvenţa din0,4-110 kV şi la frecvenţa din

SEN, de 50 Hz SEN, de 50 Hz

alimentarea altor utilizatori aialimentarea altor utilizatori ai reţelelor electrice de distribuţiereţelelor electrice de distribuţie

din zonă din zonă operatorul de distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie care:

Nu depăşesc puterea maximăNu depăşesc puterea maximă prevăzută în contract cu mai multprevăzută în contract cu mai mult

de 10 % de 10 %

Prin regimul lor de funcţionarePrin regimul lor de funcţionare nu introduc perturbaţii înnu introduc perturbaţii în

alimentarea altor utilizatori aialimentarea altor utilizatori ai reţelelor electrice de distribuţiereţelelor electrice de distribuţie

din zonă din zonă

Au contracte de furnizarea a energiei electrice încheiate cu

operatorul de distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie care:

Se încadrează în puterea maximăSe încadrează în puterea maximă prevăzută în avizul tehnic deprevăzută în avizul tehnic de racordare (ATR) şi respectăracordare (ATR) şi respectă

condiţiile prevăzute în contractcondiţiile prevăzute în contract

Au contracte de furnizarea a energiei electrice încheiate cu

operatorul de distribuţie

Au instalaţii electrice careAu instalaţii electrice care funcţionează la tensiuneafuncţionează la tensiunea

nominală alternativă în gamanominală alternativă în gama 220 kV - 400 kV şi la frecvenţa220 kV - 400 kV şi la frecvenţa

din SEN, de 50 Hz din SEN, de 50 Hz

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice

din patrimoniul public

Debranşarea consumatorilor rău-Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice deplatnici de la relele electrice de

distribuţiedistribuţie

Întreruperile programate, caÎntreruperile programate, ca urmare a lucrărilor planificateurmare a lucrărilor planificate

de exploatare şi mentenanţă de exploatare şi mentenanţă

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Racordarea utilizatorilor la reţeleleRacordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie electrice de distribuţie

Asigurarea funcţionăriiAsigurarea funcţionării corespunzătoare a iluminatuluicorespunzătoare a iluminatului

publicpublic

Debranşarea consumatorilor rău-Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la reţelele electrice deplatnici de la reţelele electrice de

distribuţiedistribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Asigurarea funcţionăriiAsigurarea funcţionării corespunzătoare a iluminatuluicorespunzătoare a iluminatului

publicpublic

Asigurarea continuităţii înAsigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electricăalimentarea cu energie electrică

şi a calităţii energiei electriceşi a calităţii energiei electrice distribuite distribuite

Debranşarea consumatorilor rău-Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la reţelele electrice deplatnici de la reţelele electrice de

distribuţiedistribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Racordarea utilizatorilor laRacordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie reţelele electrice de distribuţie Furnizarea energiei electriceFurnizarea energiei electrice

Debranşarea consumatorilor rău-Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la reţelele electrice deplatnici de la reţelele electrice de

distribuţiedistribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Debranşarea consumatorilor rău-Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice deplatnici de la relele electrice de

distribuţiedistribuţie

Soluţionarea sesizărilorSoluţionarea sesizărilor utilizatorilor privind calitateautilizatorilor privind calitatea

curbei de tensiunecurbei de tensiune

Întreruperile în funcţionareaÎntreruperile în funcţionarea iluminatului publiciluminatului public

34

Page 35: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Debranşarea consumatorilor rău-Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice deplatnici de la relele electrice de

distribuţiedistribuţie

Întreruperile în funcţionareaÎntreruperile în funcţionarea iluminatului publiciluminatului public

Întreruperile programate, caÎntreruperile programate, ca urmare a lucrărilor planificateurmare a lucrărilor planificate

de exploatare şi mentenanţă de exploatare şi mentenanţă

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Debranşarea consumatorilor rău-Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice deplatnici de la relele electrice de

distribuţiedistribuţie

Soluţionarea sesizărilorSoluţionarea sesizărilor utilizatorilor privind calitateautilizatorilor privind calitatea

curbei de tensiunecurbei de tensiuneFurnizarea energiei electriceFurnizarea energiei electrice

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Asigurarea continuităţii înAsigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electricăalimentarea cu energie electrică

şi a calităţii energiei electriceşi a calităţii energiei electrice distribuite distribuite

Debranşarea consumatorilor rău-Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice deplatnici de la relele electrice de

distribuţiedistribuţie

Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice

din patrimoniul public

Studiul de soluţie elaborat în vederea racordării la reţelele electrice se avizează atât de operatorul de distribuţie cât şi de operatorul de transport şi de sistem în toate cazurile care prevăd:

racordarea grupurilor dispecerizabile la reţelele

electrice de distribuţie

racordarea utilizatorilor racordaţi la medie tensiune care deţin în

patrimoniu receptoare cu puteri totale de 30 kVA

racordarea utilizatorilor reţeaua de joasă tensiune

Studiul de soluţie elaborat în vederea racordării la reţelele electrice se avizează atât de operatorul de distribuţie cât şi de operatorul de transport şi de sistem în toate cazurile care prevăd:

racordarea utilizatorilor reţeaua de joasă tensiune

racordarea utilizatorilor racordaţi la medie tensiune care deţin în

patrimoniu receptoare cu puteri totale de 30 kVA

racordarea utilizatorilor în staţii de transformare 400(220)/110 kV prin linii electrice de distribuţie

cu tensiunea de 110kV

Succesorii legali ai unor contracte de furnizare pot continua derularea acestor contracte:

cu obligaţia modificării numelui titularului în termen de o luna

cu obligaţia modificării numelui titularului în termen de 6 luni

fara nici o obligaţie

Sunt obligaţi sã asigure menţinerea factorului de putere între limitele prevăzute în reglementãrile emise de ANRE:

consumatorii casnicitoţi consumatorii de energie

electrica

toţi consumatorii de energie electricã, cu excepţia

consumatorilor casnici

35

Page 36: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Sursele staţionare de energie electrică în curent continuu, dacă nu sunt racordate prin invertoare la SEN, se supun supun dispoziţiilor Legii nr. 123/2012?

Da NuDa, doar sub aspectul stabilirii preţului de vânzare e energiei

electrice produse

Sustragerea de energie electrica constituie:

Contravenţie Infracţiune de furtContravenţie sau infracţiune, după

caz

Tarifele de racordare la reţea sunt: stabilite de operatorii de reţea negociate cu solicitantul reglementate de ANRETermenul de elaborare a unui studiu de soluţie pentru racordarea unui loc de producere / consum la o reţea cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, de la data depunerii datelor complete, este de maximum:

şase luni trei luni nouă luni

Termenul de elaborare a unui studiu de soluţie pentru racordarea unui loc de producere / consum la o reţea de medie sau de joasă tensiune, de la data depunerii datelor complete, este de maximum:.

trei luni două luni o lună

Termenul minim de anunţare, în situaţii deosebite, a consumatorilor privind întreruperea necesară pentru lucrări planificate de exploatare şi mentenanţă este:

48 ore 24 ore 10 ore

Termenul pentru emiterea avizului Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de:tehnic de racordare (ATR) este de:

10 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la

joasă tensiune

20 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la

medie tensiune

30 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de

racordare

Termenul pentru emiterea avizului Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de:tehnic de racordare (ATR) este de:

20 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la

joasă tensiune

30 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de

racordare la joasă tensiune

10 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la

joasă tensiune

36

Page 37: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Termenul standard pentru transmiterea de către operatorul de distribuţie către un utilizator a proiectului de contract pentru serviciul de distribuţia energiei electrice este de:

10 zile lucrătoare de la depunerea completă a

documentaţiei

15 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei

30 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei

Termenul standard pentru răspuns la reclamaţii privind nivelul tensiunii este de:

30 de zile calendaristice 15 zile calendaristice 10 zile lucrătoare

Timp de 100% din an frecvenţa trebuie să se încadreze în banda:

50 Hz - 6% … 50 Hz + 4% 50 Hz - 8% … 50 Hz + 5% 50 Hz - 10% … 50 Hz + 4%

Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei capacităţii energetice, acordată în baza Legii energiei electrice, are următoarele obligaţii:

Sa stabilească si sa aplice, pe întreaga durata a executării

lucrărilor, masurile de protecţie a persoanelor, bunurilor si

mediului

Sa stabilească un sistem de comunicare cu consumatorii de

energie electrică ce vor fi alimentaţi din instalaţiile electrice

aflate în construcţie

Sa solicite, pe parcursul executării lucrărilor, toate vizele, acordurile si atestatele prevăzute

de lege pentru realizarea obiectivului autorizat

Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei capacităţii energetice, acordată în baza Legii energiei electrice, are următoarele obligaţii:

Sa solicite autorităţilor locale să asigure, pe întreaga durata a

executării lucrărilor, masurile de protecţie a persoanelor, bunurilor si

mediului

Sa stabilească un sistem de comunicare cu consumatorii de

energie electrică ce vor fi alimentaţi din instalaţiile electrice

aflate în construcţie

Sa obţină toate vizele, acordurile si atestatele prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului

autorizat

Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face:

după 5 ani de experienţă în baza gradului de autorizare deţinut

prin vizarea anuală a legitimaţiei de către ANRE

Susţinerea unui examen de autorizare în condiţiile prevăzute în Regulament, indiferent dacă vechea legitimaţie a expirat sau

nu

Un consumator temporar este consumatorul care

utilizează energie electrica pentru organizarea sau

desfăşurarea unor activitati ocazionale în locuri de consum

diferite;

utilizează energie electrica la un loc de consum închiriat

utilizează energie electrica în mod repetat, pentru o anumită perioadă de timp, la acelaşi loc de consum.

37

Page 38: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

Un consumator temporar este consumatorul care

utilizează energie electrica la un loc de consum închiriat

utilizează energie electrica pentru o perioada de timp, în

anumite condiţii;

utilizează energie electrica în mod repetat, pentru o anumită perioadă de timp, la acelaşi loc de consum.

Un consumator: poate avea mai multe locuri de

consum, în incinte sau zone diferite;

poate avea mai multe locuri de consum, dar numai în aceeaşi

incintă sau zonă

nu poate avea mai multe locuri de consum.

Un consumator: poate avea mai multe locuri de

consum, dar numai în incinte sau zone diferite;

poate avea mai multe locuri de consum în aceeaşi incintă sau

zonă;

nu poate avea mai multe locuri de consum.

Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este:

De a respecta proiectele lucrărilor de instalaţii electrice şi

normele tehnice aplicabile

Nu este obligat să participe la recepţia finală a lucrărilor

executate

Are dreptul de a racorda la SEN noi puncte de consum, urmând a solicita acordul operatorului de

reţea după recepţie, la terminarea lucrărilor

Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este:

Să respecte proiectele de execuţie a lucrărilor de instalaţii electrice doar

dacă sunt întocmite de el

La solicitarea beneficiarului, să participe la punerea în funcţiune

şi recepţia finală a lucrărilor executate

De a racorda la SEN noi puncte de consum, urmând a solicita acordul operatorului de reţea după recepţia

la terminarea lucrărilor

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip A este:

Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului

de autorizare şi să respecte normele tehnice corespunzătoare

tipurilor de instalaţii electrice proiectate

Să semneze documentaţii de proiectare chiar dacă nu sunt

realizate de el, astfel încât proprietarul să poată demara cât mai repede execuţia instalaţiilor

Să execute sau să coordoneze execuţia instalaţiilor electrice de orice putere sau tensiune tehnic

realizabilă

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice este:

Să execute instalaţii electrice doar conform gradului si tipului

de autorizare, numai în contractare legală a acestora (prin contract individual de

muncă sau de prestări servicii, în cazul în care este autorizat de administraţia publică locală)

Să notifice ANRE data începerii execuţiei unei instalaţii electrice conform gradului si tipului de

autorizare

Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de

autorizare, având în vedere că experienţa practică îi permite acest

lucru

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine

Să notifice ANRE data începerii execuţiei unei instalaţii electrice

Să execute instalaţii electrice doar conform gradului si tipului

Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de

38

Page 39: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice este:

conform gradului si tipului de autorizare

de autorizare şi să respecte normele tehnice corespunzătoare

tipurilor de instalaţii electrice proiectate

autorizare, având în vedere că experienţa practică îi permite acest

lucru

Urmărirea respectării de către operatorii economici a sistemului de preţuri si tarife în domeniul energiei electrice este de competenţa:

Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul

Energiei

Ministerului de resort (Ministerul Economiei şi Mediului de Afaceri)

Cancelariei Primului-ministru

Utilizatorii reţelelor electrice au obligaţia solicitării avizului tehnic de racordare:

înainte de a începe executarea instalaţiei de utilizare care urmează să fie racordată la

reţeaua electrică;

pe parcursul executării instalaţiei de utilizare care urmează să fie racordată la reţeaua electrică;

la terminarea instalaţiei de utilizare, înainte de punerea ei sub

tensiune.

Utilizatorul trebuie să opteze pentru una dintre variantele de soluţie stabilite în studiu şi să îşi exprime opţiunea în scris într-un interval de maximum:

trei luni; două luni; patru luni.

Verificarea dimensionării, în proiectare, a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se face ţinând seama de:

criteriul pierderilor minime de energie

criteriul economic si criteriul stabilităţii termice în regim de

durata

criteriul cheltuielilor de exploatare minime

Verificarea dimensionării, în proiectare, a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se face ţinând seama de:

criteriul pierderilor minime de energie

criteriul cheltuielilor de exploatare minime

criteriul stabilităţii termice si dinamice în regim de scurtcircuit

Zona de protecţie a unei capacităţi energetice este:

zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în

care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor şi

zona adiacentă capacităţilor energetice, extinsă în spaţiu, în

care se instituie restricţii şi interdicţii în scopul asigurării

zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în

care se introduc interdicţii privind regimul construcţiilor, dar nu şi

39

Page 40: Subiecte - Legislatie ANRE P 2013 - Gradul II

regimul construcţiilorfuncţionării normale şi pentru evitarea punerii în pericol a

persoanelor, bunurilor şi mediului

pentru proprietarii terenurilor din această zonă

Zona de siguranţa a unei capacităţii energetice este:

zona adiacenta capacităţilor energetice, extinsa in spaţiu, in

care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor si regimul

construcţiilor

zona adiacentă capacităţilor energetice, extinsă în spaţiu, în

care se instituie restricţii şi interdicţii în scopul asigurării funcţionării normale şi pentru

evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi

mediului

zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în

care se introduc interdicţii privind regimul construcţiilor, dar nu şi

pentru proprietarii terenurilor din această zonă

40