Download - Planif. CSC

Transcript
 • 7/24/2019 Planif. CSC

  1/34

  OBIECTIVE CADRU I OBIECTIVE DE REFERIN

  O1. Formarea, exersarea i dezvo!area a"ii!#$ior de re%e&!are a mesa'((i ora

  O1.1. S reproduc corect o comunicare, ascultnd-o cu atenie;

  O1.2. S neleag sensul cuvintelor n funcie de un context dat.

  O). Formarea, exersarea i dezvo!area a"ii!#$ior de ex&rimare ora# i %om(*i%are i*de&e*de*!#O2.1. S !i exerse"e voca#ularul adaptativ mediului am#iant, utili"nd corect cuvintele$expresiile nvate;

  O2.2. S-!i forme"e !i exerse"e voca#ularul activ utili"nd corect diferite categorii de noiuni ;

  O2.%. S se familiari"e"e cu utili"area corect a cuvintelor nvate;

  O2.&. S reali"e"e situaii de comunicare dialogat;

  O2.'. S !i forme"e !i exerse"e a#ilitile de exprimare oral, corect, clar, logic;

  O2.(. S manifeste independen n comunicarea oral.

  O+. A(!oma!izarea i dezvo!area a"ii!#$ior de %i!ire %ore%!#, * ri!m &ro&ri(, a %(vi*!eor, &ro&ozi$iior, !ex!eor s%(r!e

  O%.1. S se familiari"e"e cu unitile lingvistice )sunet, sila#, cuvnt, propo"iie* n vederea nsu!irii actului lexic;

  O%.2. S neleag noiunile +carte$caiet !i s-!i forme"e a#ilitile de orientare n spaiul restrns al paginii;

  1

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  2/34

  O%.%. S citesc corect !i n ritm propriu )litere, sila#e, cuvinte, propo"iii, text scurt*.

  O-. Formarea a"ii!#$ior de s%riere %ore%!# i izi"i# a sia"eor, %(vi*!eor, &ro&ozi$iior i !ex!eor s%(r!e

  O&.1. S reali"e"e pregtirea pentru procesul scrierii;

  O&.2. S scrie corect semnele grafice;

  O&.%. S-!i nsu!easc scrierea literelor mari !i mici ale alfa#etului, scrierea sila#elor !i a cuvintelor;

  O&.&. S scrie corect sila#e !i grupuri de litere;

  O&.'. S exerse"e scrierea corect, li"i#il !i ngriit a unor propo"iii !i texte mici, cu respectarea ortografiei !i punctuaiei la nivel de

  propo"iie.

  2

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  3/34

  /ANIFICARE ANUA/

  Nr.%r!.

  U*i!a!ea de *v#$are O"ie%!ive de re0eri* # Nr. ore erioada O"serva$ii

  1.Eva(are i*i$ia#

  O1.S participe la dialog;O2.S denumeasc o#iecte, fiine, lucruri,fenomene ale naturii;O% S recunoasc literele$fonemele nvate;O& S denumeasc litere$sunetele nvate;O' S despart n sila#e cuvinte;

  O( S citesc cuvinte, propo"iii s imple;O S scrie literele nvate;O S scrie sila#e, cuvinte, propo"iii simple.

  1/ 1' 0

  2( 0

  2. Re%e&!area mesa'((i oraO1.1. S reproduc corect o comunicare,

  ascultnd-o cu atenie;

  O1.2. S neleag sensul cuvintelor n funcie

  de un context dat.

  % %/ 0-

  1

  %. Ex&rimarea ora# i

  %om(*i%area i*de&e*de*!#

  O2.1. S !i exerse"e voca#ularul adaptativ

  mediului am#iant, utili"nd corectcuvintele$expresiile nvate;

  O2.2. S-!i forme"e !i exerse"e voca#ularul

  Sem. 0

  12Sem. 0

  21 -

  2 0

  %

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  4/34

  activ utili"nd corect diferite categorii de

  noiuni ;

  O2.%. S se familiari"e"e cu utili"area corect a

  cuvintelor nvate;

  O2.&. S reali"e"e situaii de comunicare

  dialogat;

  O2.'. S !i forme"e !i exerse"e a#ilitile de

  exprimare oral, corect, clar, logic;

  O2.(. S manifeste independen n

  comunicarea oral.

  Sem. al 00 lea

  1'

  Sem. al 00 lea

  1/ 00-

  2 0

  &. *v#$area a%!((i exi% i2ra0i%

  O%.1. S se familiari"e"e cu unitilelingvistice )sunet, sila#, cuvnt, propo"iie* n

  vederea nsu!irii actului lexic;

  O%.2. S neleag noiunile +carte$caiet !i s-!i

  forme"e a#ilitile de orientare n spaiul

  restrns al paginii;

  O%.%. S citesc corect !i n ritm propriu

  )litere, sila#e, cuvinte, propo"iii, text scurt*.O&.1. S reali"e"e pregtirea pentru procesul

  scrierii;

  Sem. 0

  (/

  Sem. al 00 lea

  '(

  Sem. 01

  -23 0

  11 00-

  2

  &

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  5/34

  O&.2. S scrie corect semnele grafice;

  O&.%. S-!i nsu!easc scrierea literelor mari !i

  mici ale alfa#etului, scrierea sila#elor !i a

  cuvintelor;

  O&.&. S scrie corect sila#e !i grupuri de litere;

  O&.'. S exerse"e scrierea corect, li"i#il !i

  ngriit a unor propo"iii !i texte mici, cu

  respectarea ortografiei !i punctuaiei la nivel de

  propo"iie.

  '. Eva(are 0i*a#

  O2.'. S !i forme"e !i exerse"e a#ilitile de

  exprimare oral, corect, clar, logic;O2.(. S manifeste independen n

  comunicarea oral.

  O&.2. S scrie corect literele;

  O&.&. S scrie corect sila#e, cuvinte,

  propo"iii..

  1& % 0-

  1 0

  '

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  6/34

  ROIECTAREA UNIT3I/OR DE NV3ARESEMESTRUL I

  Nr.%r!.

  U*i!a!ea de*v#$are

  O".dere0.

  De!aierea (*i!#$iide *v#$are

  Nr.ore

  Da!a A%!ivi!#$i de *v#$are Res(rse dida%!i%e Eva(are O"ser4va ii

  5e!ode i&ro%edeedida%!i%e

  5a!eriaedida%!i%e

  1.Eva(arei*i$ia#

  O1

  4ume, prenume

  1 1( 0

  -exerciii-oc de

  pre"entare )numele,prenumele, ci aniare*;

  dialogul

  o#servaia

  iniial

  individualpro# oral

  O2 5enumire o#iecte,fiine, fructe, legume

  1 1 0-exerciii-oc dedenumire dupimagini a unoro#iecte, fiine, fructe,legume

  dialogul,explicaiao#servaia

  plan!ea#ecedar

  iniialindividualpro# oral

  O%O&

  6oneme, logatomi 1 1 0-exerciii-oc de repetare a unei seriide foneme, logatomi;

  dialogulexplicaiao#servaia

  exerci iul

  a#ecedar iniialindividualpro# oral

  O'O(O

  Sunete !i litere,sila#e

  7uvinte, propo"itii

  1 01 02% 0

  -exerciii de citire)litere, sila#e, cuvinte,propo"iii simple*;

  explicaiao#servaiaexerci iul oral,

  a#ecedarcaietefi!e de lucru

  iniialindividualpro# scris

  (

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  7/34

  O 2& 02& 02' 02' 0

  -exerciii de desprirea cuvintelor n sila#e;-exerciii de scriere aliterelor nvate;-exerciii de scriere)litere, sila#e, cuvinte,propo"iii simple*.

  exerci iul scris

  ). Re%e&!areamesa'((i ora

  O1.1 7ine te strig8$ 7ese aude8 1 %/ 0

  -exerciiioc pentruexersarea !i de"voltarea au"uluifonematic;

  dialogulexplicaiao#servaiaexerci iul oral

  o#iecte pro# oral

  O1.19scult !i repet 1

  -exerciii de receptarea unor mesae oralescurte;

  -formulri derspunsuri$ntre#ri nlegtur cu mesaulascultat

  dialogulexplicaiao#servaia

  exerciiul

  pro# oral

  O1.29ntonime, sinonime,

  omonime1 1&

  -ocuri didactice deutili"are a categoriilorsemantice: antonime,sinonime, omonime)fr terminologie*

  dialoulexplicaiao#servaiaexerciiul

  carte cuantonime,sinonime,omonime,manual

  pro# oral

  +.Ex&rimareaora# i

  %om(*i%areai*de&e*de*!#a. No$i(*i devo%a"(ar 6

  O2.1 O#iectele !colarului;mo#ilierul clasei 1 21

  - exerciii, activiti !iocuri prin care elevul

  este familiari"at cuo#iectele din mediulam#iant )o#iectele!colarului, mo#ilierul

  dialogulexplicaia

  o#servaiaexerciiul

  o#iectele!colarului;

  mo#ilierulclasei;fi! de lucru

  pro# oral

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  8/34

  %(vi*!e*o$i(*i

  clasei*.

  O2.1 O#iecte de igienpersonal; o#iecte

  principale specificefiecrei cameredintr-o locuin)dormitor-pat*

  1 2 - exerciii, activiti !iocuri prin care elevuleste familiari"at cuo#iecte de igienpersonal; o#iecteprincipale specificefiecrei camere dintr-olocuin )dormitor-pat*etc.

  dialogulexplicaiao#servaiaexerciiul

  o#iecte deigienpersonalimagini cuo#iectespecificefiecreicamere dintr-o locuinfi!e de lucru

  pro# scrisfi! deevaluare

  O2.1 em#rii familiei 1 11 0

  -exerciii-oc de

  cunoa!tere !iidentificare amem#rilor familiei,definirea unor gradede rudenie )prini,frate-sor, #unic-#unic, unc

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  9/34

  O2.2 =egume !i fructe 1 2' 0 -exerciii derecunoa!tere afructelor !i legumelor;-exerciii de denumire

  corect a legumelor !ifructelor;-exerciii-oc.

  dialogulexplicaiaexerciiulocul didactic

  legume,fructe;imagini cuacestea;

  plan!edidactice;fi!e deevaluare

  pro# scrisfi! deevaluare

  O2.2 9limente 1 2 00-exerciii deidentificare !i folosirecorect a denumiriiprincipalelor alimente)pine, lapte, ou,#rn", carne,

  me"eluri, "a

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  10/34

  dulciuri !i #uturircoritoare)#om#oane, ciocolat,pritur, ng

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  11/34

  ". Diao2( O2.& =a maga"in1 2/ 0

  -participarea ver#ali$sau nonver#al la

  simularea unor situa iide comunicare

  dialogulexplicaiaexerciiul

  imagini cumiloace detransportfi!e de lucru

  pro# oral

  O2.' @oe"iiscurte$@rover#e$

  A

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  12/34

  O%.1 Bnit i lingvistice propo"i ie

  1 2 -exerci ii de alctuire apropo"i iei folosindcuvintele identificateanterior )reconstituirea

  propo"i iei*;-exerci ii de separare acuvintelor dinpropo"i ii;-exerci ii-oc.

  dialogulexplicaiademonstraiaexerci iul oral,

  exerci iul scris

  a#ecedar,alfa#etar,

  caiete,fi de lucru

  pro# scris

  O%.2 6olosirea corect,pstrarea cr ilor i a

  caietelor

  1 -exerci ii deacomodare a elevilorcu a#ecedarul$cartea:a*o#servarea cr ii)copert, foaie, pagin

  etc.*;#*direc ii de orientaren pagin )de la stngala dreapta, de sus nos*;c*identificareaspa iilor ocupate deilustra ii;d*folosirea cr ii )cumse desc

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  13/34

  ptr ele, tip 0, tip 00,pentru scriere

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  O&.&

  O'.'

  7onsolidareSunetul i litera a, 9

  1

  -reali"areacorespondeneifonem-grafem;-exerciii de citirecorect a literei micii mari, de tipar i demn;-exerciii de scrierecorect a literei demn, mici i mari;-exerciii de

  identificare a literei;-exerciii depronunare, citirecorect i n ritmpropriu a literei;-exerciii de citire iscriere corect,li"i#il, ngriit.

  dialogulexplicaiademonstraiapro#lemati"areaexerciiul scris

  a#ecedar,alfa#etar,

  caietespeciale,

  fie de lucru

  individual@ro# oral@ro# scris

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  O&.&

  O'.'

  7onsolidareSunetul i litera m,

  2 3

  3

  -reali"areacorespondeneifonem-grafem;

  -exerciii de citirecorect a literei micii mari, de tipar i demn;

  dialogulexplicaiademonstraia

  pro#lemati"areaexerciiul scrisexerciiul oral

  a#ecedar,alfa#etar,

  caiete

  speciale,fie de lucru

  individual@ro# oral@ro# scris

  1%

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  14/34

  -exerciii de scrierecorect a literei demn, mici i mari;-exerciii de

  identificare a literei;-exerciii depronunare, citirecorect i n ritmpropriu a literei;-exerciii de citire iscriere corect,li"i#il, ngriit;-exerciii oc pentrualctuirea de sila#e;

  -exerciii de copiere itranscriere )litere,sila#e, cuvinte*.

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  O&.&

  O'.'

  7onsolidarea - m

  1 1' -exerciii deidentificare a literelor;-exerciii depronunare, citirecorect i n ritmpropriu a literelor;-exerciii de citire iscriere corect,

  li"i#il, ngriit;-exerciii oc pentrualctuirea de sila#e;-exerciii de copiere i

  dialogulexplicaiademonstraiapro#lemati"areaexerciiul oralexerciiul scris

  a#ecedar,alfa#etar,

  caietespeciale,

  fie de lucru

  @ro# oral@ro# scris

  fi deevaluare

  1&

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  15/34

  transcriere )litere,sila#e, cuvinte*.

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  O&.&

  O'.'

  7onsolidareSunetul i litera u, B 2 1'

  1(

  -reali"areacorespondeneifonem-grafem;-exerciii de citirecorect a literei micii mari, de tipar i demn;-exerciii de scrierecorect a literei demn, mici i mari;-exerciii de

  identificare a literei;-exerciii depronunare, citirecorect i n ritmpropriu a literei;-exerciii de citire iscriere corect,li"i#il, ngriit;-exerciii oc pentrualctuirea de sila#e;-exerciii de copiere i

  transcriere )litere,sila#e, cuvinte*.

  dialogulexplicaiademonstraiapro#lemati"areaexerciiul oralexerciiul scris

  a#ecedar,alfa#etar,

  caietespeciale,

  fie de lucru

  individualpro# oralpro# scris

  1'

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  16/34

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  O&.&

  O'.'

  7onsolidarea m u 1 1(

  -exerciii deidentificare a literelor;-exerciii depronunare, citire

  corect i n ritmpropriu a literelor;-exerciii de citire iscriere corect,li"i#il, ngriit;-exerciii oc pentrualctuirea de sila#e;-exerciii de copiere itranscriere )litere,sila#e, cuvinte*.

  dialogulexplicaiademonstraiapro#lemati"area

  exerciiul oralexerciiul scris

  a#ecedar,alfa#etar,

  caietespeciale,

  fie de lucru

  frontal@ro# oral@ro# scris

  fi de

  evaluare

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  O&.&

  O'.'

  7onsolidareSunetul i litera n, 4 2

  22 22

  -reali"areacorespondeneifonem-grafem;-exerciii de citirecorect a literei micii mari, de tipar i demn;-exerciii de scrierecorect a literei demn, mici i mari;-exerciii de

  identificare a literei;-exerciii depronunare, citirecorect i n ritm

  dialogulexplicaiademonstraiapro#lemati"areaexerciiul oralexerciiul scris

  a#ecedar,alfa#etar,caiete

  speciale,fie de lucru

  individual@ro# oral@ro# scris

  1(

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  17/34

  propriu a literei;-exerciii de citire iscriere corect,li"i#il, ngriit;

  -exerciii oc pentrualctuirea de sila#e;-exerciii de copiere itranscriere )litere,sila#e, cuvinte*.

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  O&.&

  O'.'

  7onsolidareSunetul i litera i, 0 2 2%

  2%

  -reali"areacorespondeneifonem-grafem;-exerciii de citirecorect a literei mici

  i mari, de tipar i demn;-exerciii de scrierecorect a literei demn, mici i mari;-exerciii deidentificare a literei;-exerciii depronunare, citirecorect i n ritmpropriu a literei;

  -exerciii de citire iscriere corect,li"i#il, ngriit;-exerciii oc pentru

  dialogulexplicaiademonstraiapro#lemati"areaexerciiul oral

  exerciiul scris

  a#ecedar,alfa#etar,

  caietespeciale,

  fie de lucru

  individual@ro# oral@ro# scris

  1

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  18/34

  alctuirea de sila#e;-exerciii de copiere itranscriere )litere,sila#e, cuvinte*.

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  O&.&

  O'.'

  Sila#e, cuvinte 1 23

  -exerciii deidentificare a literelor;-exerciii depronunare, citirecorect i n ritmpropriu a literelor;-exerciii de citire iscriere corect,li"i#il, ngriit;-exerciii oc pentru

  alctuirea de sila#e;-exerciii de copiere itranscriere )litere,sila#e, cuvinte*.

  dialogulexplicaiademonstraiapro#lemati"areaexerciiul oralexerciiul scris

  a#ecedar,alfa#etar,

  caietespeciale,

  fie de lucru

  frontal@ro# oral@ro# scris

  fi deevaluare

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  O&.&

  O'.'

  7onsolidareSunetul i litera e, C

  2 23 %/

  -reali"areacorespondeneifonem-grafem;-exerciii de citirecorect a literei micii mari, de tipar i demn;

  -exerciii de scrierecorect a literei demn, mici i mari;-exerciii de

  dialogulexplicaiademonstraiapro#lemati"areaexerciiul oralexerciiul scris

  a#ecedar,alfa#etar,

  caietespeciale,

  fie de lucru

  individual@ro# oral@ro# scris

  1

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  19/34

  identificare a literei;-exerciii depronunare, citirecorect i n ritm

  propriu a literei;-exerciii de citire iscriere corect,li"i#il, ngriit;-exerciii oc pentrualctuirea de sila#e;-exerciii de copiere itranscriere )litere,sila#e, cuvinte*.

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  O&.&

  O'.'

  7onsolidareSunetul i litera r, D 2 %/ 12 0

  -reali"area

  corespondeneifonem-grafem;-exerciii de citirecorect a literei micii mari, de tipar i demn;-exerciii de scrierecorect a literei demn, mici i mari;-exerciii deidentificare a literei;

  -exerciii depronunare, citirecorect i n ritmpropriu a literei;

  dialogul

  explicaiademonstraiapro#lemati"areaexerciiul oralexerciiul scris

  a#ecedar,

  alfa#etar,caietespeciale,

  fie de lucru

  individual@ro# oral@ro# scris

  13

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  20/34

  -exerciii de citire iscriere corect,li"i#il, ngriit;-exerciii oc pentru

  alctuirea de sila#e;-exerciii de copiere itranscriere )litere,sila#e, cuvinte*.

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  O&.&

  O'.'

  Sila#e, cuvinte 1 12 0

  -exerciii deidentificare a literelor;-exerciii depronunare, citirecorect i n ritmpropriu a literelor;

  -exerciii de citire iscriere corect,li"i#il, ngriit;-exerciii oc pentrualctuirea de sila#e;-exerciii de copiere itranscriere )litere,sila#e, cuvinte*.

  dialogulexplicaiademonstraiapro#lemati"areaexerciiul oralexerciiul scris

  a#ecedar,alfa#etar,

  caietespeciale,

  fie de lucru

  @ro# oralfrontal

  @ro# scrisfi de

  evaluare

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  O&.&

  Sunetul i litera o, O 2 1% 0

  1% 0

  -reali"areacorespondeneifonem-grafem;

  -exerciii de citirecorect a literei micii mari, de tipar i demn;

  dialogulexplicaiademonstraia

  pro#lemati"areaexerciiul oralexerciiul scris

  a#ecedar,alfa#etar,

  caiete

  speciale,fie de lucru

  frontal@ro# oral@ro# scris

  2/

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  21/34

  O'.' -exerciii de scrierecorect a literei demn, mici i mari;-exerciii de

  identificare a literei;-exerciii depronunare, citirecorect i n ritmpropriu a literei;-exerciii de citire iscriere corect,li"i#il, ngriit;-exerciii oc pentrualctuirea de sila#e;

  -exerciii de copiere itranscriere )litere,sila#e, cuvinte*.

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  O&.&

  O'.'

  7onsolidareSunetul i litera c, 7

  2 13 013 0

  -reali"areacorespondeneifonem-grafem;-exerciii de citirecorect a literei micii mari, de tipar i demn;-exerciii de scriere

  corect a literei demn, mici i mari;-exerciii deidentificare a literei;

  dialogulexplicaiademonstraiapro#lemati"areaexerciiul oralexerciiul scris

  a#ecedar,alfa#etar,

  caietespeciale,

  fie de lucru

  @ro# oral@ro# scris

  fi deevaluare

  21

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  22/34

  -exerciii depronunare, citirecorect i n ritmpropriu a literei;

  -exerciii de citire iscriere corect,li"i#il, ngriit;-exerciii oc pentrualctuirea de sila#e;-exerciii de copiere itranscriere )litere,sila#e, cuvinte*.

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  O&.&

  O'.'

  Sila#e, cuvinte,

  propo"iii

  2 2/ 0

  2/ 0

  -exerciii deidentificare a literelor;

  -exerciii depronunare, citirecorect i n ritmpropriu a literelor;-exerciii de citire iscriere corect,li"i#il, ngriit;-exerciii oc pentrualctuirea de sila#e;-exerciii de copiere itranscriere )litere,

  sila#e, cuvinte,propo"iii*.

  dialogulexplicaia

  demonstraiapro#lemati"areaexerciiul oralexerciiul scris

  a#ecedar,alfa#etar,

  caietespeciale,fie de lucru

  individual@ro# oral

  @ro# scrisfi deevaluare

  22

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  23/34

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  O&.&

  O'.'

  7onsolidareSunetul i litera , E 2 2( 0

  2( 0

  -reali"areacorespondeneifonem-grafem;-exerciii de citire

  corect a literei micii mari, de tipar i demn;-exerciii de scrierecorect a literei demn, mici i mari;-exerciii deidentificare a literei;-exerciii depronunare, citirecorect

  i n ritm

  propriu a literei;-exerciii de citire iscriere corect,li"i#il, ngriit;-exerciii oc pentrualctuirea de sila#e;-exerciii de copiere itranscriere )litere,sila#e, cuvinte*.

  dialogulexplicaiademonstraiapro#lemati"area

  exerciiul oralexerciiul scris

  a#ecedar,alfa#etar,

  caietespeciale,

  fie de lucru

  @ro# oral@ro# scris

  fi deevaluare

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  7onsolidareSunetul i litera l, = 2 2 02 0

  -reali"area

  corespondeneifonem-grafem;-exerciii de citirecorect a literei mici

  dialogul

  explicaiademonstraiapro#lemati"areaexerciiul oral

  a#ecedar,

  alfa#etar,caietespeciale,

  fie de lucru

  individual

  @ro# oral@ro# scrisfi de

  evaluare

  2%

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  24/34

  O&.&

  O'.'

  i mari, de tipar i demn;-exerciii de scrierecorect a literei de

  mn, mici i mari;-exerciii deidentificare a literei;-exerciii depronunare, citirecorect i n ritmpropriu a literei;-exerciii de citire iscriere corect,li"i#il, ngriit;-exerciii oc pentrualctuirea de sila#e;-exerciii de copiere itranscriere )litere,sila#e, cuvinte*.

  exerciiul scris

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  O&.&

  O'.'

  Sila#e, cuvinte,propo"iii

  )recapitulare*

  2 % 00% 00

  -exerciii deidentificare a literelor;-exerciii depronunare, citirecorect i n ritmpropriu a literelor;

  -exerciii de citire iscriere corect,li"i#il, ngriit;-exerciii oc pentru

  dialogulexplicaiademonstraiapro#lemati"areaexerciiul oralexerciiul scris

  a#ecedar,alfa#etar,

  caietespeciale,

  fie de lucru

  oralscris

  fi deevaluare

  2&

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  25/34

  alctuirea de sila#e;-exerciii de copiere itranscriere )litere,sila#e, cuvinte,

  propo"iii*.

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  O&.&

  O'.'

  7onsolidareSunetul ce, 7e

  Arupul de litere ce,7e

  2 & 00& 00

  -reali"areacorespondeneifonem-grafem;-exerciii de citirecorect a grupului delitere, de tipar i demn;-exerciii de scrierecorect a grupului deliterece;-exerciii deidentificare grupuluide litere ce;-exerciii depronunare, citirecorect i n ritmpropriu a grupului delitere ce;-exerciii de scrierecorect, li"i#il,

  ngriit;-exerciii oc pentrualctuirea de sila#e;-exerciii de copiere i

  dialogulexplicaiademonstraiapro#lemati"areaexerciiul oralexerciiul scris

  a#ecedar,alfa#etar,

  caietespeciale,

  fie de lucru

  @ro# oral@ro# scris

  fi deevaluare

  2'

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  26/34

  transcriere )litere,sila#e, cuvinte*.

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  O&.&

  O'.'

  7onsolidareSunetul i litera t, F 2 1/

  001/00

  -reali"area

  corespondeneifonem-grafem;-exerciii de citirecorect a literei micii mari, de tipar i demn;-exerciii de scrierecorect a literei demn, mici i mari;-exerciii de

  identificare a literei;-exerciii depronunare, citirecorect i n ritmpropriu a literei;-exerciii de citire iscriere corect,li"i#il, ngriit;-exerciii oc pentrualctuirea de sila#e;-exerciii de copiere i

  transcriere )litere,sila#e, cuvinte*.

  dialogul

  explicaiademonstraiapro#lemati"areaexerciiul oralexerciiul scris

  a#ecedar,

  alfa#etar,caiete

  speciale,fie de lucru

  frontal@ro# oral@ro# scris

  fi deevaluare

  2(

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  27/34

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  O&.&

  O'.'

  7onsolidareSunetul i litera s, S 2 11

  00

  1100

  -reali"areacorespondeneifonem-grafem;-exerciii de citire

  corect a literei micii mari, de tipar i demn;-exerciii de scrierecorect a literei demn, mici i mari;-exerciii deidentificare a literei;-exerciii depronunare, citirecorect i n ritmpropriu a literei;-exerciii de citire iscriere corect,li"i#il, ngriit;-exerciii oc pentrualctuirea de sila#e;-exerciii de copiere itranscriere )litere,sila#e, cuvinte*.

  dialogulexplicaiademonstraiapro#lemati"area

  exerciiul oralexerciiul scris

  a#ecedar,alfa#etar,

  caietespeciale,

  fie de lucru

  @ro# oral@ro# scris

  fi deevaluare

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  Decapitulare

  1 100

  -exerciii de citire !i

  scriere

  dialogul

  explicaiapro#lemati"areaexerciiul oralexerciiul scris

  a#ecedar,

  alfa#etar,caietespeciale,

  fie de lucru

  @ro# oral

  @ro# scrisfi deevaluare

  2

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  28/34

  O&.&

  O'.'

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  O&.&

  O'.'

  7onsolidareSunetul i litera p, @ 2 1

  00100

  -reali"area

  corespondeneifonem-grafem;-exerciii de citirecorect a literei micii mari, de tipar i demn;-exerciii de scrierecorect a literei demn, mici i mari;-exerciii de

  identificare a literei;-exerciii depronunare, citirecorect i n ritmpropriu a literei;-exerciii de citire iscriere corect,li"i#il, ngriit;-exerciii oc pentrualctuirea de sila#e;-exerciii de copiere i

  transcriere )litere,sila#e, cuvinte*.

  dialogul

  explicaiademonstraiapro#lemati"areaexerciiul oralexerciiul scris

  a#ecedar,

  alfa#etar,caiete

  speciale,fie de lucru

  @ro# oral

  @ro# scrisfi de

  evaluare

  2

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  29/34

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  O&.&

  O'.'

  Sunetul i litera v, 2 100

  0

  -reali"areacorespondeneifonem-grafem;-exerciii de citire

  corect a literei micii mari, de tipar i demn;-exerciii de scrierecorect a literei demn, mici i mari;-exerciii deidentificare a literei;-exerciii depronunare, citirecorect i n ritmpropriu a literei;-exerciii de citire iscriere corect,li"i#il, ngriit;-exerciii oc pentrualctuirea de sila#e;-exerciii de copiere itranscriere )litere,sila#e, cuvinte*.

  dialogulexplicaiademonstraiapro#lemati"area

  exerciiul oralexerciiul scris

  a#ecedar,alfa#etar,

  caietespeciale,

  fie de lucru

  frontal@ro# oral@ro# scris

  fi deevaluare

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  7onsolidareSunetul ci, 7iArupul de litere ci,

  7i

  2 0 0

  -reali"area

  corespondeneifonem-grafem;-exerciii de citirecorect a grupului de

  dialogul

  explicaiademonstraiapro#lemati"areaexerciiul oral

  a#ecedar,

  alfa#etar,caietespeciale,

  fie de lucru

  @ro# oral

  @ro# scrisfi deevaluare

  23

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  30/34

  O&.&

  O'.'

  litere, de tipar i demn;-exerciii de scrierecorect a grupului de

  litereci;-exerciii deidentificare grupuluide litere ci;-exerciii depronunare, citirecorect i n ritmpropriu a grupului delitere ci;-exerciii de scrierecorect, li"i#il,ngriit;-exerciii oc pentrualctuirea de sila#e;-exerciii de copiere itranscriere )litere,sila#e, cuvinte*.

  exerciiul scris

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  O&.&

  O'.'

  7onsolidareSunetul i litera d, 5 2

  01& 0

  -reali"areacorespondeneifonem-grafem;-exerciii de citire

  corect a literei micii mari, de tipar i demn;-exerciii de scriere

  dialogulexplicaiademonstraiapro#lemati"area

  exerciiul oralexerciiul scris

  a#ecedar,alfa#etar,

  caietespeciale,

  fie de lucru

  @ro# oral@ro# scris

  fi deevaluare

  %/

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  31/34

  corect a literei demn, mici i mari;-exerciii deidentificare a literei;

  -exerciii depronunare, citirecorect i n ritmpropriu a literei;-exerciii de citire iscriere corect,li"i#il, ngriit;-exerciii oc pentrualctuirea de sila#e;-exerciii de copiere itranscriere )litere,sila#e, cuvinte*.

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  O&.&

  O'.'

  7onsolidareSunetul i litera !, G 2 1& 0

  1' 0

  -reali"areacorespondeneifonem-grafem;-exerciii de citirecorect a literei micii mari, de tipar i demn;-exerciii de scrierecorect a literei de

  mn, mici i mari;-exerciii deidentificare a literei;-exerciii de

  dialogulexplicaiademonstraiapro#lemati"areaexerciiul oralexerciiul scris

  a#ecedar,alfa#etar,

  caietespeciale,

  fie de lucru

  @ro# oral@ro# scris

  fi deevaluare

  %1

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  32/34

  pronunare, citirecorect i n ritmpropriu a literei;-exerciii de citire i

  scriere corect,li"i#il, ngriit;-exerciii oc pentrualctuirea de sila#e;-exerciii de copiere itranscriere )litere,sila#e, cuvinte*.

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  O&.&

  O'.'

  7onsolidareSunetul i litera , H 2 1' 0

  21 0

  -reali"areacorespondeneifonem-grafem;-exerciii de citirecorect a literei micii mari, de tipar i demn;-exerciii de scrierecorect a literei demn, mici i mari;-exerciii deidentificare a literei;-exerciii depronunare, citire

  corect i n ritmpropriu a literei;-exerciii de citire iscriere corect,

  dialogulexplicaiademonstraiapro#lemati"areaexerciiul oralexerciiul scris

  a#ecedar,alfa#etar,

  caietespeciale,

  fie de lucru

  individual@ro# oral@ro# scris

  fi deevaluare

  %2

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  33/34

  li"i#il, ngriit;-exerciii oc pentrualctuirea de sila#e;-exerciii de copiere i

  transcriere )litere,sila#e, cuvinte*.

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  O&.&

  O'.'

  7onsolidareSunetul i litera 2 21 0

  22 0

  -reali"areacorespondeneifonem-grafem;-exerciii de citirecorect a literei micii mari, de tipar i demn;-exerciii de scrierecorect a literei demn, mici i mari;-exerciii deidentificare a literei;-exerciii depronunare, citirecorect i n ritmpropriu a literei;-exerciii de citire iscriere corect,li"i#il, ngriit;

  -exerciii oc pentrualctuirea de sila#e;-exerciii de copiere itranscriere )litere,

  dialogulexplicaiademonstraiapro#lemati"areaexerciiul oralexerciiul scris

  a#ecedar,alfa#etar,

  caietespeciale,

  fie de lucru

  @ro# oral@ro# scris

  fi deevaluare

  %%

 • 7/24/2019 Planif. CSC

  34/34

  sila#e, cuvinte*.

  O%.%

  O&.1

  O&.%

  O&.&

  O'.'

  Decapitulare

  ' 22 02 02 023 023 0

  -exerciii

  recapitulative decitire-scriere.

  dialogul

  explicaiademonstraiapro#lemati"areaexerciiul oralexerciiul scris

  a#ecedar,

  alfa#etar,caiete

  speciale,fie de lucru

  @ro# oral

  @ro# scrisfi de

  evaluare

  %&