Download - Formular insciere agir

Transcript
  • 1. ASOCIATIA GENERALA A INGINERILORDIN ROMANIA1444 Nr.www.agir.roAprobat,CE RERE DE IN SCRIE REFOTODATE PERSONALENume: Prenume:Data nasterii: Locul nasteriiDomiciliul:Tara Judet/Provincie Localitate CodAdresa postalaNumar de telefon e-mail URLSTUDIIUniversitate 1:Facultate 1:Specialitate 1: Anul absolvirii 1:Universitate 2:Facultate 2:Specialitate 2: Anul absolvirii 2:Alte cursuri atestate:Titluri stiintifice:Alte titluri:LOCUL DE MUNCA ACTUALDenumirea completa a intrepAdresa telFunctia Atributii princLOCURI DE MUNCA REPREZENTATIVELocul de munca Perioada(denumire,abrev.si adresa)De la datazi,luna,anLa datazi,luna,anFunctia Atributii principale Domeniul deactivitateObservatiiDomeniul de activitate pentru care sunt specializat:Filiala sau societatea AGIR din care doresc sa fac parteMa oblig sa respect Statutul AGIR si Codul de Etica profesionala si declar pe propria raspundere ca nuam cazier.Sunt de acord ca datele personale sa se publice in baza de date de pe web site-ul asociatiei.Data: Se m natu ra: ....... .... ........ .... ......