Download - EUGEN DENIZE, Problema Basarabiei în a doua jumätate a secolului al XVI-1ea PAUL CERNOVODEANU, Politica orientalä engiezä 1733-1739 (1). Anglia si räzboiul de succesiune a Poloniei

Transcript
Page 1: EUGEN DENIZE, Problema Basarabiei în a doua jumätate a secolului al XVI-1ea PAUL CERNOVODEANU, Politica orientalä engiezä 1733-1739 (1). Anglia si räzboiul de succesiune a Poloniei
Page 2: EUGEN DENIZE, Problema Basarabiei în a doua jumätate a secolului al XVI-1ea PAUL CERNOVODEANU, Politica orientalä engiezä 1733-1739 (1). Anglia si räzboiul de succesiune a Poloniei
Page 3: EUGEN DENIZE, Problema Basarabiei în a doua jumätate a secolului al XVI-1ea PAUL CERNOVODEANU, Politica orientalä engiezä 1733-1739 (1). Anglia si räzboiul de succesiune a Poloniei
Page 4: EUGEN DENIZE, Problema Basarabiei în a doua jumätate a secolului al XVI-1ea PAUL CERNOVODEANU, Politica orientalä engiezä 1733-1739 (1). Anglia si räzboiul de succesiune a Poloniei