122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

of 13 /13
Gamele ajore i minore. Gama romaticfi AI.{EXA I I I t i t I ] I t t I I I I I t I I I I l h t I ' i I I I I I I i I i I I I i '.

Embed Size (px)

Transcript of 122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

Page 1: 122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

7/27/2019 122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

http://slidepdf.com/reader/full/122584536-cernovodeanu-mica-metoda-de-pian 1/13

Gamele ajorei minore.GamaromaticfiAI.{EXAI

i

Page 2: 122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

7/27/2019 122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

http://slidepdf.com/reader/full/122584536-cernovodeanu-mica-metoda-de-pian 2/13

GAMELEMAJORE I MINORE

]lAJOn

Page 3: 122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

7/27/2019 122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

http://slidepdf.com/reader/full/122584536-cernovodeanu-mica-metoda-de-pian 3/13

28 S 1Z A 5-

)J l t t )E M..!.JOR

5 5rol" l

r- l I- -e

e-2 t ,5^4 2, 18

Page 4: 122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

7/27/2019 122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

http://slidepdf.com/reader/full/122584536-cernovodeanu-mica-metoda-de-pian 4/13

.1: :3^z1EBz

z.451,rtJJr. " 4 z, I o

1l

MINOR

"': -

-=

Page 5: 122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

7/27/2019 122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

http://slidepdf.com/reader/full/122584536-cernovodeanu-mica-metoda-de-pian 5/13

C- -C-,

;=- =e +

J! I IJJJlr

l r

a, 51513,+e

a.==t

sr MAJOI

lt

Page 6: 122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

7/27/2019 122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

http://slidepdf.com/reader/full/122584536-cernovodeanu-mica-metoda-de-pian 6/13

(

R[ i MINOR

5r?911s

t sr z si

1r!fJ

i2215

melodic

Page 7: 122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

7/27/2019 122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

http://slidepdf.com/reader/full/122584536-cernovodeanu-mica-metoda-de-pian 7/13

t, tl ul q

) aa Ia.--10-

unon lqJq-lulvJ'l

l lq i lq! iJ

Page 8: 122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

7/27/2019 122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

http://slidepdf.com/reader/full/122584536-cernovodeanu-mica-metoda-de-pian 8/13

, o, 1l ' l r l n,

) l ! t1a

srbunron

melodic

Page 9: 122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

7/27/2019 122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

http://slidepdf.com/reader/full/122584536-cernovodeanu-mica-metoda-de-pian 9/13

YNOR

.\odrc (

(

l

r ; I ld y| t t t{

Ia!

tl t'CJ

tl ult l 1 ' l

!J 4ztds

JlJ l1i t1 t

r -2 - -. 3- -3 - '2 _ |

Page 10: 122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

7/27/2019 122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

http://slidepdf.com/reader/full/122584536-cernovodeanu-mica-metoda-de-pian 10/13

l l t t tt tJ 1'i{

FA

Page 11: 122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

7/27/2019 122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

http://slidepdf.com/reader/full/122584536-cernovodeanu-mica-metoda-de-pian 11/13

542

C+J

o1JJ l ;- . .4

I4

-4 ,

:qr l+J!* l r

Jn r r, r n

GAMACROMATICA

I z sL a t q 1gr l i? ?1

'l 2

l t

rnr

Page 12: 122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

7/27/2019 122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

http://slidepdf.com/reader/full/122584536-cernovodeanu-mica-metoda-de-pian 12/13

f f i r€F. . ,

CUPRINSUL

Prefaf|Prefa![

Armura

edifia II Iedil ia I

Pag.

.t

4

1a1a

PARTEA TEORETICA

PARTEA PRACTICA

Exercilii de citire a notelor la pian

l ll5t7l92l23

Cintatul cu ambele miiniDespre legatoDespre melodieDiezul, bemolul 5i becarul

Legato de duratlExercitii cu mlna fixatSExercifii cu mlna libertrMigclri de coordonare

3334384042'4446€5U5255

tt

60bl

6iltt5

68686^7r

76

828686

879t92tto

r0l109

Migcareaparalell la octavlSexte 9i decime paralele

Conducerea ndependenttra vocilorDxercilii cu note punctatePolifonia

SincopaTrioletulM6sura de $Semnelede nuantareSchimbarea pozifiei miiniiSchimbarea egetelorpe aceeagi laplstaccatoDespreqrigcare(tempo)Depdgirea ntervalului de cvint[Llrgirea spafiului de activitate tehnicl

Page 13: 122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

7/27/2019 122584536 Cernovodeanu Mica Metoda de Pian

http://slidepdf.com/reader/full/122584536-cernovodeanu-mica-metoda-de-pian 13/13

-1

Gama.Gama l,omaiotil*"itiiE"t* migcarea rogresiv[ "' ' ;

F*-"i"" !"-"r* majorecu diezi 9i cu bemoli ' ' ' ' '

Gama soJ najorGama la tr:.aiorGamele .ndnore.

Gama mi mirl'otGzma la minsr

Garna ze minor

Exercitli cu miinile alternatlveExercilii ritmice

Studii 9i exercitii tehnice ..'6"fii.tl".""i 6une execufii ' Cum se studiazb

ANEXA I

Piese peutru pian tlin-literatura universal6

ANEXA II

Gamele maiore 9i minore Garna iromatic[

ReLlador rc\pon\ibil: VICTORI GiURC^

Telnorcdacror: BEATRICE IIANOI-1U

i " ' i ' i ' bl :'

4r tr '' " :''',:)',:';:,,i:",:'il,.::":, :") , '

118119t23t24128r29131132133

t34135r37138140

' l4r1441461481418150153155

159

187