Download - Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

Transcript
Page 1: Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

Elemente ale culturii informaţionale a noilor

beneficiari: pe marginea sondajului DIB

Ghimpu Natalia, şef serviciu IBD,

contribuţii: Cerneauscaite Irina , bibliotecar SL NR 1.

Page 2: Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

Misiunea Departamentului Informaţional Biblioteconomic ULIM• Modelarea, dezvoltarea şi administrarea

serviciilor info-documentare în sprijinul studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii sociologice;

• Implementarea culturii informării şi învăţării, bazată pe tehnici şi tehnologii informaţional/comunicaţionale moderne, formarea deprinderilor de gestionare a informaţiei de către utilizatori.

Page 3: Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

Programul “Grija pentru noii beneficiari”, ediţia 2010:

• context al Anului Culturii Informaţionale, declarat de către IFLA şi ABRM (formarea competenţelor, deprinderilor de orientarea în mediile informaţional-documentare; cunoaşterea sistemului de instituţii informaţionale; drepturi şi obligaţii privind accesul la informaţii);

• promovarea oportunităţilor de învăţare într-un mediu favorabil învăţării, educaţia pentru învăţarea permanentă (proiectul Codului Educaţiei; implicaţii pentru realizarea prevederilor Strategiei de la Lisabona prin accentuarea factorilor: inovaţia, societatea informaţiei şi a cunoaşterii, capitalul uman).

Page 4: Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

Scop: • sensibilizarea noilor beneficiari DIB vizavi de

oportunităţile informaţional-bibliotecare la ULIM;

• dezvoltarea rolului bibliotecii universitare în educaţia permanentă, „reorganizarea” DIB astfel, ca să devină furnizor de oportunităţi de învăţare într-un mediu favorabil învăţării.

Page 5: Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

• Grup-ţintă: programul este orientat pentru studenţii anului 1, de la toate facultăţile ULIM, audienţi ai ciclurilor licenţă, masterat, doctorat, precum şi universitari, noi angajaţi la ULIM

• Realizarea eficientă a programului – cere cunoaşterea nivelululi de cultură informaţională a grupului ţintă

• În acest scop - s-a realizat expres-sondajul: “Cultura Informaţională a Noilor Beneficiari”

(septembrie – octombrie 2010); Chestionaţi 154 de respondenţi; metoda cercetării – anchetă anonimă, incluzând 6 întrebări

Page 6: Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

Structura anchetei:

1. Indicaţi Instituţiile Informaţionale de care beneficiaţi/aţi beneficiat ?

2. Cunoaşteţi/utilizaţi tehnologiile informaţionale ?3. Ce modalităţi de comunicare/socializare utilizaţi?4. Indicaţi 2 titluri de reviste şi 2 titluri de ziare (titluri

corecte). 5. Studiu de caz: Cum procedaţi când aveţi necesitatea

de a concretiza…?6. Care sunt aşteptările Dvs. din partea instituţiei

informaţionale ?

Page 7: Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

1. Indicaţi Instituţiile Informaţionale de care beneficiaţi/aţi beneficiat ?

Page 8: Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

Sinteze: Cele mai solicitate biblioteci sunt – BibliotecileGimnaziale/liceale/şcolare. Pe locul doi - Bibliotecile raionale/săteşti. Pe locul trei – Biblioteca Municipală “B. P. Hasdeu”. Pe locul patru – Biblioteca ASEM. Pe locul cinci – Biblioteca UTM. Au mai fost nominalizate – Biblioteca Bisericească 16 intervievaţi au fost beneficiari ai tuturor

categoriilor de biblioteci

Page 9: Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

2. Cunoaşteţi/utilizaţi tehnologiile informaţionale ?

Page 10: Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

Sinteze:Pe primul loc - InternetulPe locul doi – WordPe locul trei – ExcelPe locul patru – Purtători de informaţie: SD, DVD,

Stisk.Pe locul cinci – Skypi.Pe locul şase - Power Point.Au fost nominalizate şi – Pascal, Access.

Page 11: Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

3. Ce modalităţi de comunicare/socializare utilizaţi?

Page 12: Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

Sinteze:Pe primul loc – Skypi.Pe locul doi – Odnoklassniki.Pe locul trei – Facebook.Pe locul patru – E-mail. Pe locul cinci – Messenger. Pe locul şase - Power Point.Au fost nominalizate şi – Agent, Rumble, Blog

personal, ISQ.

Page 13: Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

4. Indicaţi 2 titluri de reviste şi 2 titluri de ziare (titluri corecte) - Ziare

Page 14: Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

Sinteze:Pe primul loc – Timpul.Pe locul doi – Jurnal de Chişinău. Pe locul trei – Săptămîna.Pe locul patru – Antena. Pe locul cinci – Flux. Pe locul şase – Комсомольская правда.

Page 15: Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

Au fost nominalizate şi:Sport plus, Literatura şi arta

Apropo TV, Adevărul,Ziarul de Gardă, Moldova Suverană,

Unghiul, Маклер,Curierul de Leova, Realitatea,Viaţa studenţiască, Gutta,Câmpia Glodenilo,r Popcorn, Integrare, Ora locală, Literară,

Anatomia umană, Evenimentul Zilei.

Page 16: Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

4. Indicaţi 2 titluri de reviste şi 2 titluri de ziare (titluri corecte) - Revist

Page 17: Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

Sinteze:Pe primul loc – VIP Magazi,.Pe locul doi – NOI, Pe locul trei – Cosmopolitan,Pe locul patru – Gool Gril, Pe locul cinci – Femeia, Pe locul şase – Viaţa mea.

Page 18: Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

Au fost nominalizate şi – Nunta, Magazin istoric,

Drujba, Mireasa,Playboy, Monitorul oficial, Aquarelle, Amic, Alunelu.l

Page 19: Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

5. Studiu de caz: Cum procedaţi când aveţi necesitatea de a concretiza…?

Page 20: Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

Au fost nominalizate şi – Hartă, Atlas, Carte de geografi,. Primăria.

Page 21: Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

6. Care sunt aşteptările Dvs. din partea instituţiei informaţionale ?

• Colaborare,• Să se ofere informaţia necesară,• Relaţii cu alte ţări,• Să se asigure cu materiale necesare procesul

didactic,• Să aibă acces direct la orice informaţie,

Page 22: Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

• Documentare, liberă exprimare, înţelegere, noi experienţe,

• Informaţie concisă, calitativă, prietenie (spaţiu prietenos), colaborare, cooperare,

• Colaborare plăcută cu personalu,l• Folosirea pe larg a internetului,• Sursele de tip tradiţional să se poată găsi şi în

format electronic,

Page 23: Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

• promovarea formelor inter-active de organizare a procesului de învăţare (training, comunicarea student-profesor,

• mai multă informaţie în formă tradiţională,• mai multe cărţi în domeniul comunicării şi

jurnalismului,• personal amabil.

Page 24: Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

Referinţe bibliografice:1. Codex DIB, Ch.: ULIM, 2007. 89 p.2. Corghenci, Ludmila. Program “Grija pentru

Noii Beneficiari”: ediţia 2010 (concept). Ch., 2010. 2 p.

3. Programul de activitate a DIB: 2010. Ch.:ULIM, 2009. 97 p.