Download - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG la MDRAP 2018/Lista de investitii 2018.pdf · Municipiul Campulung (C-tin Brancoveanu, Petre Tutea, Valea Barbusii, Maramures, Calea Pietroasa,

Transcript
 • CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG

  mii lei-

  C.b. Dotări independente

  C.c. Cheltuieli aferente

  studiile de fezabilitate şi

  alte studii

  C.d. Cheltuieli privind

  consolidările (modernizări,

  reabilitări, etc)

  C.e. Alte cheltuieli asimilate

  investiţiilor

  1 51.02.01.03-71.01.03 Copiatoare A3 40.00 40.00 40.00

  2 51.02.01.03-71.01.02 Internet gratuit in parcuri in sistem WI-FI 60.00 60.00 60.00

  3 51.02.01.03-71.01.30 Licente software 20.00 20.00 20.00

  4 51.02.01.03-71.01.03Reparatii capitale instalatie pentru stins incendii la sediul Primariei - Proiectare si executie

  35.00 35.00 35.00

  TOTAL CAPITOL 51.02- AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

  155.00 155.00 35.00 120.00

  5 61.02.03.04-71.01.02 Autoturism Politia Locala 60.00 60.00 60.00

  TOTAL CAPITOL 61.02- ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

  60.00 60.00 60.00

  6 65.02.04.02-71.01.01

  Modernizare reabilitare si recompartimentare interioara cladire Colegiul Tehnic Campulung situata in strada Negru Voda nr. 145

  282.50 282.50 282.50

  TOTAL CAPITOL 65.02- INVATAMANT 282.50 282.50 282.50

  7 67.02.05.03-71.01.30 DALI Reabilitare cladire Bai Kretzulescu 150.00 150.00 150.00

  8 67.02.05.03-71.01.30 DALI Reabilitare Parc Kretzulescu 150.00 150.00 150.00

  9 67.02.05.03-71.01.30Teren de fotbal sintetic in Municipiul Campulung- studiu de fezabilitate si proiect tehnic (SF+PT)

  40.00 40.00 40.00

  10 67.02.50-71.01.03 Centrale termice la bazinul de inot 2 buc 45.00 45.00 45.00

  TOTAL Capitol 67.02 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

  385.00 385.00 45.00 340.00

  Nr. crt. Subvenţii de

  la MDRAP

  Excedent bugetar din

  anii precedenţi

  Denumirea obiectivului de investiţiiCapitol bugetar de

  cheltuială

  Excedent bugetar din anii

  precedenţi din fondul de locuinte

  A.Obiective (proiecte) de investiţii în continuare

  B.Obiective (proiecte) de investiţii noi

  C.Alte cheltuieli de investitii

  GRUPE DE INVESTITII

  Proiectul programului de investitii publice defalcat pe surse de finanţare, capitole de cheltuieli şi grupe de investiţii pe anul 2018 -buget local - sursa 02

  Total mii lei

 • 11 70.02.03.01-71.01.03 Centrala termica bloc ANL 20.00 20.00 20.00

  12 70.02.03.01-71.01.30Studiu de fezabilittate pentru bloc de locuinte sociale si/sau necesitate

  150.00 150.00 150.00

  13 70.02.03.01-71.01.30

  Expertize tehnice pentru imobilele situate in strada Negru Voda nr. 113, strada Negru Voda nr. 130, strada Maior Galdau nr. 28; strada Matei Basarab nr. 36; strada D.I.Berechet nr. 3; strada Republicii nr. 14; starda Negru Voda nr. 214.

  70.00 70.00 70.00

  14 70.02.03.01-71.01.30Modernizare si extindere imobil situat in strada Maior Galdau nr. 28- Proiect tehnic (PT)

  50.00 50.00 50.00

  15 70.02.05.01-71.01.01Extindere retea apa pe strada Grigore Alexandrescu , Valea Barbusii- Proiectare si executie

  1,650.00 1,650.00 1,650.00

  16 70.02.05.01-71.01.01Reabilitare conducta de aductiune apa bruta (DN 800) in Municipiul Campulung-cofinantare PNDL

  276.00 276.00 276.00

  17 70.02.05.01-71.01.01Lucrari de interventie sistem de alimentare cu apa conform contract de concesiune SC Edilul CGA SA Campulung

  100.37 100.37 100.37

  18 70.02.05.01-71.01.01 Extindere retele apa strada Valea Barbusii 12.00 12.00 12.00

  19 70.02.50-71.01.01Amenajare urbanistica pe strada Negru Voda si strada Republicii intre Bulevardul Pardon si intersectia strada Negru Voda cu strada G-ral Teodorescu

  1,950.00 1,950.00 1,950.00

  20 70.02.50-71.01.01 Reabilitare Piata Primariei Municipiului Campulung 2,740.00 2,740.00 2,740.00

  21 70.02.05.02-71.01.30Amenajare complexa Raul Targului - studiu de prefezabilitate

  50.00 50.00 50.00

  22 70.02.50-71.01.30Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Campulung (PUG)

  270.00 270.00 270.00

  23 70.02.50-71.01.30Reabilitare spatii pietonale pe strada Piata Juramantului -Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie-DALI

  50.00 50.00 50.00

  24 70.02.50-71.01.30Lucrari cadastrale domeniul public si privat al Municipiului Campulung

  130.00 130.00 130.00

  25 70.02.50-71.01.30Reamenajare Piata Grui si schimbare destinatie- documentatie de avizare a lucrarilor de interventie-DALI

  150.00 150.00 150.00

  26 70.02.07- 71.01.30Extindere retele gaze naturale in Municipiul Campulung- Studiu de fezabilitate (SF)

  100.00 100.00 100.00

 • Total 70.02- LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

  7,768.37 7,478.37 290.00 4,978.00 1,750.37 20.00 950.00 70.00

  27 74.02.06-71.01.01

  Extindere retele de canalizare menajera pe strazi din Municipiul Campulung (C-tin Brancoveanu, Petre Tutea, Valea Barbusii, Maramures, Calea Pietroasa, Dracesti, Calea Magurii)- proiectare si executie

  1,200.00 1,200.00 1,200.00

  28 74.02.06-71.01.01Reabilitarea statiei de epurare (linia apei) in municipiul Campulung- proiectare si executie ( cofinantare PNDL)

  746.00 746.00 746.00

  29 74.02.06-71.01.01Extindere retea de canalizare menajera (str. Carpati, Ion Ticaloiu, Zavoiului)

  837.00 823.00 14.00 837.00

  30 74.02.06-71.01.01Lucrari de interventie sistem canalizare conform contract de concesiune SC Edilul CGA SA Campulung 222.00 222.00 222.00

  31 74.02.03-71.01.02 Analizor de particule pentru statia de monitorizare a calitatii aerului 120.00 120.00 120.00

  TOTAL CAPITOL 74.02 -PROTECTIA MEDIULUI 3,125.00 823.00 2,302.00 2,783.00 222.00 120.00

  32 84.02.03.01-71.01.01Reabilitare strazi in Municipiul Campulung: strada Dracesti, Boboc, Rujoi, Nedelesti, Plaiesi, Leculesti, Livadiei, Chilii si Ion Ticaloiu- proiectare si executie

  6,500.00 6,500.00 6,500.00

  33 84.02.03.01-71.01.01Reabilitare strada Gruiului KM 0+000-KM 2+426+ Str. Richard KM 0+000-KM 0+688

  1,400.00 1,400.00 1,400.00

  34 84.02.03.01-71.01.01Asfaltare strazi in Municipiul Campulung (strada Valea Titei L=900 M, strada Valea Ursului L=750 m)

  750.00 750.00 750.00

  35 84.02.03.01-71.01.01 Reabilitare pod strada G-ral Teodorescu 2,010.00 2,010.00 2,010.00

  36 84.02.03.01-71.01.01Reabilitare pod Soseaua Nationala municipiul Campulung (DN 73, KM 45+030)- cofinantare PNDL 240.00 240.00 240.00

  37 84.02.03.01-71.01.30Reabilitare strada Negru Voda si strada Republicii de la intersectia cu strada Poenaru Bordea pana la intersectia cu strada Petre Zamfirescu-documentatie de avizare a lucrarilor de interventie- DALI

  40.00 40.00 40.00

  TOTAL CAPITOL 84.02 - TRANSPORTURI 10,940.00 10,940.00 8,890.00 2,010.00 40.00

  TOTAL LISTA 22,715.87 823.00 21,602.87 290.00 16,933.50 4,017.37 365.00 1,330.00 0.00 70.00

  PRIMAR, Director Executiv, Sef Serv. Buget-Contabilitate, Compartiment Investitii-Achizitii,Ioan Liviu ŢÂROIU Violeta IARCA Roxana BRAGĂ Sorin BĂLĂŞCAN

 • CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG

  C.b. Dotări

  independente

  C.c. Cheltuieli aferente

  studiile de fezabilitate şi

  alte studii

  C.d. Cheltuieli privind

  consolidările (modernizări,

  reabilitări, etc)

  C.e. Alte cheltuieli asimilate

  investiţiilor

  Sistem incalzire cu panouri 28.00 28.00 28.00

  Licente software 6.00 6.00 6.00Reabilitare constructie existenta si amenajare sala de forta 198.00 198.00 198.00

  TOTAL 232.00 232.00 198.00 34.00

  Documantatie pentru avize si autorizatie construire, proiect de executie si consultanta pentru reabilitare internat 23.00 23.00 23.00

  Extindere sistem supraveghere video 30.00 30.00 30.00

  TOTAL 53.00 0.00 0.00 53.00 0.00 0.00 30.00 23.00 0.00 0.00

  Recompartimentare sala, amenajare sala sport120.00 120.00 120.00

  TOTAL 120.00 0.00 0.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  Cuptor electric 25.00 25.00 25.00

  Masina de gatit 15.00 15.00 15.00Inlocuire poarta si imprejmuire la Strada 350.00 350.00 350.00

  TOTAL 390.00 0.00 0.00 390.00 0.00 350.00 40.00 0.00 0.00 0.00

  Reabilitare instelatie termica -centrale 30.00 30.00 30.00

  TOTAL 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00

  Constructie sala de festivitati100.00 100.00 100.00

  TOTAL 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  Elaborare documentatie DALI/SF- Modernizare baza de instruire practica in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 10 "Imbunatatirea infrastructrurii educationale"

  120.00 120.00 120.00

  Laptopuri 15.00 15.00 15.00

  Simulator auto 20.00 20.00 20.00

  Videoproiectoare 10.00 10.00 10.00

  TOTAL 165.00 0.00 0.00 165.00 0.00 120.00 45.00 0.00 0.00 0.00

  6Scoala Generala "Nanu Muscel"

  COLEGIUL TEHNIC

  CAMPULUNG

  4 Colegiul National Pedagogic "Carol

  I"

  5Scoala Generala

  "CD.ARICESCU''

  COLEGIUL NATIONAL

  ,,DINICU GOLESCU''

  2

  Gradinita cu program prelungit "Sfanta Marina''

  C. Alte cheltuieli de investitii

  1

  Liceul cu Program Sportiv

  A.Obiective (proiecte) de investiţii în continuare

  B.Obiective (proiecte) de investiţii noi

  Subvenţii de la MDRAP

  Excedent bugetar din

  anii precedenţi

  Vărsăminte din SF pentru finanţare SD buget local

  Proiectul programului de investitii publice defalcat pe surse de finanţare, capitole de cheltuieli şi grupe de investiţii pe anul 2018 -proiect buget local - sursa 02

  pentru instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Local

  Nr. crt.Capitol bugetar

  de cheltuialăDenumirea obiectivului de investiţii mii lei

  SURSA DE FINANŢARE Grupe de investiţii

 • Pianina 1 buc15.00 15.00 15.00

  TOTAL 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00

  Table interactive 30.00 30.00 30.00

  Videoproiectoare9.00 9.00 9.00

  Xerox10.00 10.00 10.00

  TOTAL 49.00 0.00 0.00 49.00 0.00 0.00 49.00 0.00 0.00 0.00

  TOTAL 65.02 - Invatamant 1,154.00 0.00 0.00 1,154.00 198.00 690.00 243.00 23.00 0.00 0.00

  Intretinere spatii verzi: 67.02

  Covoare elestice din cauciuc pentru locuri de joaca 166.00 166.00 166.00Executie amenajare parc cartier visoi 300.00 300.00 300.00

  DALI+PT reabilitare cladire administrativa cimitir Flamanda 15.00 15.00 15.00

  TOTAL 67.02 - cultura, recreere si religie 481.00 0.00 0.00 481.00 300.00 0.00 166.00 15.00 0.00 0.00

  Elaborare Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2017-2022 a Municipiului Campulung

  150.00 150.00 150.00

  Total 70.02- LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00

  Proiectare si executie- Extindere retea de iluminat public 50.00 50.00 50.00

  TOTAL 70.02 - Iluminat public

  50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  Msina maturat si stropit strada

  780.00 780.00 780.00

  TOTAL 74.02 - Salubritate

  780.00 0.00 0.00 780.00 0.00 0.00 780.00 0.00 0.00 0.00

  Amenajare locuri parcare si alei pietonale/trotuare str. Alexandru cel Bun 250.00 250.00 250.00

  Executie punte pietonala paraul Valea Romanestilor 200.00 200.00 200.00Modul vestiare 30.00 30.00 30.00Bena basculabila Renault Kerax 95.00 95.00 95.00Stema Totem 8.00 8.00 8.00

  TOTAL 84.02 - Drumuri si poduri 583.00 0.00 0.00 583.00 450.00 0.00 133.00 0.00 0.00 0.00

  TOTAL GENERAL 3,198.00 0.00 0.00 3,198.00 948.00 740.00 1,322.00 188.00 0.00 0.00

  PRIMAR, Sef Serv. Buget-Contabilitate, Compartiment Investitii-Achizitii,Ioan Liviu ŢÂROIU

  Director Executiv,Violeta IARCA Roxana BRAGĂ Sorin BĂLĂŞCAN

  13

  Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public

  si Privat al Municipiului C-

  lung

  14

  Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public

  si Privat al Municipiului C-

  lung

  10

  Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public

  si Privat al Municipiului C-

  lung

  12

  Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public

  si Privat al Municipiului C-

  lung

  Serviciul Public de Asistenta

  Sociala C-lung11

  8

  SCOALA DE MUZICA

  9

  Scoala Gimnaziala

  Theodor Aman

  ordonator principal de credite

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG

  Proiectul programului de investitii publice defalcat pe surse de finanţare, capitole de cheltuieli şi grupe de investiţii pe anul 2018 -buget local - sursa 02

  mii lei-

  Nr. crt.Capitol bugetar de cheltuialăDenumirea obiectivului de investiţiiTotal mii leiGRUPE DE INVESTITII

  Subvenţii de la MDRAPExcedent bugetar din anii precedenţiExcedent bugetar din anii precedenţi din fondul de locuinteA.Obiective (proiecte) de investiţii în continuareB.Obiective (proiecte) de investiţii noiC.Alte cheltuieli de investitii

  C.b. Dotări independenteC.c. Cheltuieli aferente studiile de fezabilitate şi alte studiiC.d. Cheltuieli privind consolidările (modernizări, reabilitări, etc)C.e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor

  151.02.01.03-71.01.03Copiatoare A340.0040.0040.00

  251.02.01.03-71.01.02Internet gratuit in parcuri in sistem WI-FI60.0060.0060.00

  351.02.01.03-71.01.30Licente software20.0020.0020.00

  451.02.01.03-71.01.03Reparatii capitale instalatie pentru stins incendii la sediul Primariei - Proiectare si executie35.0035.0035.00

  TOTAL CAPITOL 51.02- AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE155.00155.0035.00120.00

  561.02.03.04-71.01.02Autoturism Politia Locala60.0060.0060.00

  TOTAL CAPITOL 61.02- ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA60.0060.0060.00

  665.02.04.02-71.01.01Modernizare reabilitare si recompartimentare interioara cladire Colegiul Tehnic Campulung situata in strada Negru Voda nr. 145282.50282.50282.50

  TOTAL CAPITOL 65.02- INVATAMANT282.50282.50282.50

  767.02.05.03-71.01.30DALI Reabilitare cladire Bai Kretzulescu150.00150.00150.00

  867.02.05.03-71.01.30DALI Reabilitare Parc Kretzulescu150.00150.00150.00

  967.02.05.03-71.01.30Teren de fotbal sintetic in Municipiul Campulung- studiu de fezabilitate si proiect tehnic (SF+PT)40.0040.0040.00

  1067.02.50-71.01.03Centrale termice la bazinul de inot 2 buc45.0045.0045.00

  TOTAL Capitol 67.02 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE385.00385.0045.00340.00

  1170.02.03.01-71.01.03Centrala termica bloc ANL20.0020.0020.00

  1270.02.03.01-71.01.30Studiu de fezabilittate pentru bloc de locuinte sociale si/sau necesitate150.00150.00150.00

  1370.02.03.01-71.01.30Expertize tehnice pentru imobilele situate in strada Negru Voda nr. 113, strada Negru Voda nr. 130, strada Maior Galdau nr. 28; strada Matei Basarab nr. 36; strada D.I.Berechet nr. 3; strada Republicii nr. 14; starda Negru Voda nr. 214.70.0070.0070.00

  1470.02.03.01-71.01.30Modernizare si extindere imobil situat in strada Maior Galdau nr. 28- Proiect tehnic (PT)50.0050.0050.00

  1570.02.05.01-71.01.01Extindere retea apa pe strada Grigore Alexandrescu , Valea Barbusii- Proiectare si executie1,650.001,650.001,650.00

  1670.02.05.01-71.01.01Reabilitare conducta de aductiune apa bruta (DN 800) in Municipiul Campulung-cofinantare PNDL276.00276.00276.00

  1770.02.05.01-71.01.01Lucrari de interventie sistem de alimentare cu apa conform contract de concesiune SC Edilul CGA SA Campulung100.37100.37100.37

  1870.02.05.01-71.01.01Extindere retele apa strada Valea Barbusii12.0012.0012.00

  1970.02.50-71.01.01Amenajare urbanistica pe strada Negru Voda si strada Republicii intre Bulevardul Pardon si intersectia strada Negru Voda cu strada G-ral Teodorescu1,950.001,950.001,950.00

  2070.02.50-71.01.01Reabilitare Piata Primariei Municipiului Campulung2,740.002,740.002,740.00

  2170.02.05.02-71.01.30Amenajare complexa Raul Targului - studiu de prefezabilitate50.0050.0050.00

  2270.02.50-71.01.30Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Campulung (PUG)270.00270.00270.00

  2370.02.50-71.01.30Reabilitare spatii pietonale pe strada Piata Juramantului -Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie-DALI50.0050.0050.00

  2470.02.50-71.01.30Lucrari cadastrale domeniul public si privat al Municipiului Campulung130.00130.00130.00

  2570.02.50-71.01.30Reamenajare Piata Grui si schimbare destinatie- documentatie de avizare a lucrarilor de interventie-DALI150.00150.00150.00

  2670.02.07- 71.01.30Extindere retele gaze naturale in Municipiul Campulung- Studiu de fezabilitate (SF)100.00100.00100.00

  Total 70.02- LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA7,768.377,478.37290.004,978.001,750.3720.00950.0070.00

  2774.02.06-71.01.01Extindere retele de canalizare menajera pe strazi din Municipiul Campulung (C-tin Brancoveanu, Petre Tutea, Valea Barbusii, Maramures, Calea Pietroasa, Dracesti, Calea Magurii)- proiectare si executie1,200.001,200.001,200.00

  2874.02.06-71.01.01Reabilitarea statiei de epurare (linia apei) in municipiul Campulung- proiectare si executie ( cofinantare PNDL)746.00746.00746.00

  2974.02.06-71.01.01Extindere retea de canalizare menajera (str. Carpati, Ion Ticaloiu, Zavoiului)837.00823.0014.00837.00

  3074.02.06-71.01.01Lucrari de interventie sistem canalizare conform contract de concesiune SC Edilul CGA SA Campulung222.00222.00222.00

  3174.02.03-71.01.02Analizor de particule pentru statia de monitorizare a calitatii aerului120.00120.00120.00

  TOTAL CAPITOL 74.02 -PROTECTIA MEDIULUI3,125.00823.002,302.002,783.00222.00120.00

  3284.02.03.01-71.01.01Reabilitare strazi in Municipiul Campulung: strada Dracesti, Boboc, Rujoi, Nedelesti, Plaiesi, Leculesti, Livadiei, Chilii si Ion Ticaloiu- proiectare si executie6,500.006,500.006,500.00

  3384.02.03.01-71.01.01Reabilitare strada Gruiului KM 0+000-KM 2+426+ Str. Richard KM 0+000-KM 0+6881,400.001,400.001,400.00

  3484.02.03.01-71.01.01Asfaltare strazi in Municipiul Campulung (strada Valea Titei L=900 M, strada Valea Ursului L=750 m)750.00750.00750.00

  3584.02.03.01-71.01.01Reabilitare pod strada G-ral Teodorescu2,010.002,010.002,010.00

  3684.02.03.01-71.01.01Reabilitare pod Soseaua Nationala municipiul Campulung (DN 73, KM 45+030)- cofinantare PNDL240.00240.00240.00

  3784.02.03.01-71.01.30Reabilitare strada Negru Voda si strada Republicii de la intersectia cu strada Poenaru Bordea pana la intersectia cu strada Petre Zamfirescu-documentatie de avizare a lucrarilor de interventie- DALI40.0040.0040.00

  TOTAL CAPITOL 84.02 - TRANSPORTURI10,940.0010,940.008,890.002,010.0040.00

  TOTAL LISTA22,715.87823.0021,602.87290.0016,933.504,017.37365.001,330.000.0070.00

  PRIMAR,Director Executiv,Sef Serv. Buget-Contabilitate, Compartiment Investitii-Achizitii,

  Ioan Liviu ŢÂROIUVioleta IARCARoxana BRAGĂSorin BĂLĂŞCAN

  ordonatori tertiari de credite

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG

  Proiectul programului de investitii publice defalcat pe surse de finanţare, capitole de cheltuieli şi grupe de investiţii pe anul 2018 -proiect buget local - sursa 02

  pentru instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Local

  Nr. crt.Capitol bugetar de cheltuialăDenumirea obiectivului de investiţiimii leiSURSA DE FINANŢAREGrupe de investiţii

  Vărsăminte din SF pentru finanţare SD buget localSubvenţii de la MDRAPExcedent bugetar din anii precedenţiA.Obiective (proiecte) de investiţii în continuareB.Obiective (proiecte) de investiţii noiC. Alte cheltuieli de investitii

  C.b. Dotări independenteC.c. Cheltuieli aferente studiile de fezabilitate şi alte studiiC.d. Cheltuieli privind consolidările (modernizări, reabilitări, etc)C.e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor

  1Liceul cu Program SportivSistem incalzire cu panouri28.0028.0028.00

  Licente software6.006.006.00

  Reabilitare constructie existenta si amenajare sala de forta198.00198.00198.00

  TOTAL232.00232.00198.0034.00

  2COLEGIUL NATIONAL ,,DINICU GOLESCU''Documantatie pentru avize si autorizatie construire, proiect de executie si consultanta pentru reabilitare internat23.0023.0023.00

  Extindere sistem supraveghere video30.0030.0030.00

  TOTAL53.000.000.0053.000.000.0030.0023.000.000.00

  Gradinita cu program prelungit "Sfanta Marina''Recompartimentare sala, amenajare sala sport120.00120.00120.00

  TOTAL120.000.000.00120.000.00120.000.000.000.000.00

  4Colegiul National Pedagogic "Carol I"Cuptor electric25.0025.0025.00

  Masina de gatit15.0015.0015.00

  Inlocuire poarta si imprejmuire la Strada350.00350.00350.00

  TOTAL390.000.000.00390.000.00350.0040.000.000.000.00

  5Scoala Generala "CD.ARICESCU''Reabilitare instelatie termica -centrale30.0030.0030.00

  TOTAL30.000.000.0030.000.000.0030.000.000.000.00

  6Scoala Generala "Nanu Muscel"Constructie sala de festivitati100.00100.00100.00

  TOTAL100.000.000.00100.000.00100.000.000.000.000.00

  COLEGIUL TEHNIC CAMPULUNGElaborare documentatie DALI/SF- Modernizare baza de instruire practica in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 10 "Imbunatatirea infrastructrurii educationale"120.00120.00120.00

  Laptopuri15.0015.0015.00

  Simulator auto20.0020.0020.00

  Videoproiectoare10.0010.0010.00

  TOTAL165.000.000.00165.000.00120.0045.000.000.000.00

  8SCOALA DE MUZICAPianina 1 buc15.0015.0015.00

  TOTAL15.000.000.0015.000.000.0015.000.000.000.00

  9Scoala Gimnaziala Theodor AmanTable interactive30.0030.0030.00

  Videoproiectoare9.009.009.00

  Xerox10.0010.0010.00

  TOTAL49.000.000.0049.000.000.0049.000.000.000.00

  TOTAL 65.02 - Invatamant1,154.000.000.001,154.00198.00690.00243.0023.000.000.00

  10Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului C-lungIntretinere spatii verzi: 67.02

  Covoare elestice din cauciuc pentru locuri de joaca166.00166.00166.00

  Executie amenajare parc cartier visoi300.00300.00300.00

  DALI+PT reabilitare cladire administrativa cimitir Flamanda15.0015.0015.00

  TOTAL 67.02 - cultura, recreere si religie481.000.000.00481.00300.000.00166.0015.000.000.00

  11Serviciul Public de Asistenta Sociala C-lungElaborare Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2017-2022 a Municipiului Campulung150.00150.00150.00

  Total 70.02- LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA150.000.000.00150.000.000.000.00150.000.000.00

  12Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului C-lungProiectare si executie- Extindere retea de iluminat public50.0050.0050.00

  TOTAL 70.02 - Iluminat public50.000.000.0050.000.0050.000.000.000.000.00

  13Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului C-lungMsina maturat si stropit strada780.00780.00780.00

  TOTAL 74.02 - Salubritate780.000.000.00780.000.000.00780.000.000.000.00

  14Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului C-lungAmenajare locuri parcare si alei pietonale/trotuare str. Alexandru cel Bun250.00250.00250.00

  Executie punte pietonala paraul Valea Romanestilor200.00200.00200.00

  Modul vestiare30.0030.0030.00

  Bena basculabila Renault Kerax95.0095.0095.00

  Stema Totem8.008.008.00

  TOTAL 84.02 - Drumuri si poduri583.000.000.00583.00450.000.00133.000.000.000.00

  TOTAL GENERAL3,198.000.000.003,198.00948.00740.001,322.00188.000.000.00

  PRIMAR,Director Executiv,Sef Serv. Buget-Contabilitate, Compartiment Investitii-Achizitii,

  Ioan Liviu ŢÂROIUVioleta IARCARoxana BRAGĂSorin BĂLĂŞCAN

  Conatb-Iuliana: