Download - Conferința Regională PNDR Regiunea CENTRU · modernizare ferma vegetala: achiziție tractor, plug, combinator), astfel proiectul propus devine o consecinta fireasca in dezvoltarea

Transcript
Page 1: Conferința Regională PNDR Regiunea CENTRU · modernizare ferma vegetala: achiziție tractor, plug, combinator), astfel proiectul propus devine o consecinta fireasca in dezvoltarea

Conferința Regională PNDR

Regiunea CENTRU

Proiecte de succes

BRAȘOV

19 Noiembrie 2018

1

Page 2: Conferința Regională PNDR Regiunea CENTRU · modernizare ferma vegetala: achiziție tractor, plug, combinator), astfel proiectul propus devine o consecinta fireasca in dezvoltarea

2

BENEFICIAR:

FLOREA N.NICOLAE Întreprindere individuală

Reprezentant: FLOREA NICOLAE

Sat Bucerdea Vinoasa,

nr.249,com.Ighiu

jud.Alba

Page 3: Conferința Regională PNDR Regiunea CENTRU · modernizare ferma vegetala: achiziție tractor, plug, combinator), astfel proiectul propus devine o consecinta fireasca in dezvoltarea

3

Măsura

4.1 Regiune 7 Centru

Judeţ Alba

„Modernizare ferma vegetala

prin achizitii de utilaje

agricole

Localitate Ighiu

Tip investiţie Investitie noua Realizare 100%

PREZENTARE PROIECT FINANȚAT PRIN PNDR 2014 – 2020

Page 4: Conferința Regională PNDR Regiunea CENTRU · modernizare ferma vegetala: achiziție tractor, plug, combinator), astfel proiectul propus devine o consecinta fireasca in dezvoltarea

Denumirea proiectului și date privind valoarea

„MODERNIZARE FERMĂ VEGETALĂ PRIN ACHIZIȚII DE UTILAJE

AGRICOLE”

4

Valoare totală

a proiectului

Valoare totală eligibilă

a proiectului

Valoare

finanţare nerambursabilă

922.592,89 LEI

203.933,00 EURO

922.592,89 LEI

203.933,00 EURO

645.814,57 LEI

142.753,00 EURO

Data depunerii

Cererii de Finanțare

Data contractării

proiectului

Data finalizării

proiectului

OCTOMBRIE 2015 02.06.2016 AUGUST 2016

Page 5: Conferința Regională PNDR Regiunea CENTRU · modernizare ferma vegetala: achiziție tractor, plug, combinator), astfel proiectul propus devine o consecinta fireasca in dezvoltarea

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale

Autoritatea de Management

pentru PNDR

Informații generale despre proiect:

Prin acest proiect se prevede achiziția unei combine de

recoltat și a unor utilaje agricole în vederea

modernizării activităților din cadrul fermei vegetale,

investiția propusă este de natură să genereze creșterea

productivității muncii și în efect final a profitabilității

intreprinderii;

Activitatea în cadrul exploatației este bazată în

principal pe cultivarea cerealelor, beneficiarul

deținând o suprafață de 66.32 ha luate în arendă;

5

Page 6: Conferința Regională PNDR Regiunea CENTRU · modernizare ferma vegetala: achiziție tractor, plug, combinator), astfel proiectul propus devine o consecinta fireasca in dezvoltarea

Acest proiect vine ca o completare a obiectivelor la realizarile investitiei, la nivel de intreprindere fiind deja derulat un proiect FEADR (măsura 121, modernizare ferma vegetala: achiziție tractor, plug, combinator), astfel proiectul propus devine o consecinta fireasca in dezvoltarea exploatatiei agricole;

Pe actualul PNDR, proiectul a fost depus in sesiunea deschisa in anul 2015 pentru submasura 4.1 si a obtinut un punctaj de 32 puncte.

6

Page 7: Conferința Regională PNDR Regiunea CENTRU · modernizare ferma vegetala: achiziție tractor, plug, combinator), astfel proiectul propus devine o consecinta fireasca in dezvoltarea

Detalii tehnice:

Proiectul a fost implementat în sat Bucerdea

Vinoasa, comuna Ighiu, nr.238, Jud.Alba.

Modernizarea parcului de mașini agricole prin

achiziționarea de utilaje performante și

eficiente/computerizate și multifunctionale, cu

consumuri reduse de combustibil.

7

Page 8: Conferința Regională PNDR Regiunea CENTRU · modernizare ferma vegetala: achiziție tractor, plug, combinator), astfel proiectul propus devine o consecinta fireasca in dezvoltarea

Impact economic și social:

Prin implementarea acestui proiect s-a urmărit:

Îndeplinirea standardelor comunitare;

Atenuarea gradului de vulnerabilitate în fața amenințărilor externe de tipul modificărilor climatice;

Creșterea productivității muncii;

Îmbunătățirea calității produselor;

Introducerea de tehnologii performante;

Reducerea emisiilor dăunătoare cu efect de seră.

8

Page 9: Conferința Regională PNDR Regiunea CENTRU · modernizare ferma vegetala: achiziție tractor, plug, combinator), astfel proiectul propus devine o consecinta fireasca in dezvoltarea

9

Page 10: Conferința Regională PNDR Regiunea CENTRU · modernizare ferma vegetala: achiziție tractor, plug, combinator), astfel proiectul propus devine o consecinta fireasca in dezvoltarea

10

Page 11: Conferința Regională PNDR Regiunea CENTRU · modernizare ferma vegetala: achiziție tractor, plug, combinator), astfel proiectul propus devine o consecinta fireasca in dezvoltarea

11

Page 12: Conferința Regională PNDR Regiunea CENTRU · modernizare ferma vegetala: achiziție tractor, plug, combinator), astfel proiectul propus devine o consecinta fireasca in dezvoltarea

Vă mulțumim !

AM PNDR – Serv.RNDR

12