Download - cercetarea sociometrica

Transcript
 • 7/25/2019 cercetarea sociometrica

  1/16

 • 7/25/2019 cercetarea sociometrica

  2/16

  ASEM, Chisinau 2015Calestru Iurie, DEP 151 curs Sociologie tema seminar Cercetarea Sociometrica

  Considerata de multi teoreticieni ca fiind o

  forma specifica de ancheta psihosociologica,

  analiza sociometrica s-a impus odata cu

  aparitia lucrarii lui J. L. Moreno, We shall

  survive prin care el isi manifesta intentia de

  a gasi o modalitate de sondare a relatiilorinterpersonale din cadrul grupurilor mici, mai

  cu seama a celor de natura preferentiala.

 • 7/25/2019 cercetarea sociometrica

  3/16

  Principalul instrument utilizat in cadrul metodelor

  sociometrice il constituie testul sociometriccare,

  de la Moreno si pana astazi, a fost utilizat cu o

  dubla destinatie:

  a) sa permita determinarea locului pe care il

  ocupa un individ oarecare in contextul relatiilorinterpersonale din grup (cat de popular sau,

  dimpotriva, cat de izolat, respins, ignorat este);

  b) sa permita detectarea structurii psihologice

  globale a grupului, cu diferitele lui substructuri,in centre de influenta, grade de coeziune etc.

  ASEM, Chisinau 2015Calestru Iurie, DEP 151 curs Sociologie tema seminar Cercetarea Sociometrica

 • 7/25/2019 cercetarea sociometrica

  4/16

  Prin intermediul acestui instrument se incearca ostudiere a structurilor de grup prin prisma

  factorilor psihologici, mai ales a atractiilor sirespingerilor ce se manifesta in cadrul grupului.

  Cercetarea cu ajutorul testului sociometricparcurge cateva etape distincte:

  A) alcatuirea si aplicarea testului sociometric;B) despuierea testului si

  alcatuirea sociomatricei;

  C) intocmirea sociogramei;

  D) reorganizarea grupului potrivit imaginiirezultate din test.

  ASEM, Chisinau 2015Calestru Iurie, DEP 151 curs Sociologie tema seminar Cercetarea Sociometrica

 • 7/25/2019 cercetarea sociometrica

  5/16

  A. In cursul primei etape se construiesc si seaplica itemii sociometrici,prin care li se cere

  subiectilor sa isi exprime preferintele, repulsiile siindiferentele fata de ceilalti membri ai grupuluidin care fac parte in prezent sau din care arputea face parte in viitor, in legatura cuparticiparea la o activitate comuna (munca,invatatura, petrecerea timpului liber) sau la osituatie comuna (locuitul in comun). Nu suntvizate toate relatiile interpersonale, ci numairelatiile preferentiale (simpatetice, afective) si

  relatiile perceptive avand drept continutreflectoriu preferinta simpatetica.

  ASEM, Chisinau 2015Calestru Iurie, DEP 151 curs Sociologie tema seminar Cercetarea Sociometrica

 • 7/25/2019 cercetarea sociometrica

  6/16

  George Bastin, pentru a imbunatati sistemul deobtinere a datelor cu privire la alegerilepreferentiale, trasforma testul sociometric intr-unchestionar, incercand sa obtina raspunsuri laanumite tipuri de intrebari. Astfel, un asemeneachestionar va cuprinde urmatoarele parti:

  a) motivatia(de ce se cere completarea

  chestionarului);b) crearea unei stari de incredere asubiectilor(ei vor fi incredintati de faptul ca acelchestionar va avea un caracter confidential);

  c) determinarea situatiei preferentiale;aici se

  va avea in vedere:

  ASEM, Chisinau 2015Calestru Iurie, DEP 151 curs Sociologie tema seminar Cercetarea Sociometrica

 • 7/25/2019 cercetarea sociometrica

  7/16

  - stabilirea limitelor ariei preferentiale (clasa,echipa de lucru etc.);

  - precizarea calitatii preferintei (alegere,respingere, indiferenta);

  - criteriul de alegere unul sau mai multe;

  - limitarea sau nelimitarea numarului de

  alegeri (respingeri);- utilizarea unei scari preferentiale si

  descrierea ei; de exemplu: Scrieti in ordineapreferintelor, incepand cu cel cu care doriti celmai mult sa fiti in aceeasi echipa.

  ASEM, Chisinau 2015Calestru Iurie, DEP 151 curs Sociologie tema seminar Cercetarea Sociometrica

 • 7/25/2019 cercetarea sociometrica

  8/16

  Chestionarul este destinat sa ofere date atat cu privirela afirmarea preferintelor de catre un subiect (pe cine

  alege sau respinge), cat si asupra perceptiei de catreel a atitudinii afective exprimate de ceilalti membri aigrupului (cine crede ca l-a ales si cine nu). Acestultim aspect si insemnatatea sa pentru sporireaeficientei unui astfel de instrument de investigare a

  fost semnalat de catre Taguiri. El onumesteperceptie sociometricasi mentioneazatotodata faptul ca nici un comportamentinterpersonal nu ar putea fi inteles fara a cunoastemaniera in care este perceputa relatia de catre

  persoanele implicate

  ASEM, Chisinau 2015Calestru Iurie, DEP 151 curs Sociologie tema seminar Cercetarea Sociometrica

 • 7/25/2019 cercetarea sociometrica

  9/16

  O problema importanta ce tine de intocmireachestionarului o constituie caracterul formalizat

  al preferintelor. Subiectilor li se cere sa raspundaprin (+) pentru alegeri, (-) pentru respingeri si(0) sau (X) pentru atitudinea de indiferenta. Inalte cazuri li se cere sa insire intr-o ordinepreferentiala, de obicei de la 1 la 5 pe cei cu caredoresc sau nu sa stea in grupul respectiv (EugenDavid, 2000, p. 145).

  ASEM, Chisinau 2015Calestru Iurie, DEP 151 curs Sociologie tema seminar Cercetarea Sociometrica

 • 7/25/2019 cercetarea sociometrica

  10/16

  B.Dupa obtinerea datelor testului sociometric eletrebuie despuiate si prelucrate pentru aflarea

  locului preferential pe care il ocupa individul ingrup. O prima operatie in acest caz o constituieconstruirea matricei sociometrice,adica a unuitabel cu doua intrari in care, atat pe orizontalacat si pe verticala se trec cu initiala numeleindivizilor grupului. La despuierea datelor seciteste numele celui care a intocmit testul si setrec raspunsurile formalizate (de la 1 la 5) peorizontala in dreptul rubricilor verticale care

  indica pe membrii din grup, fie alesi, fie respinsi.

  ASEM, Chisinau 2015Calestru Iurie, DEP 151 curs Sociologie tema seminar Cercetarea Sociometrica

 • 7/25/2019 cercetarea sociometrica

  11/16

  ASEM, Chisinau 2015Calestru Iurie, DEP 151 curs Sociologie tema seminar Cercetarea Sociometrica

  Cod

  MembriigrupuluiPreferinte Scor Respingeri Scor

  Scorgene-ral(+-)

  Observ.

  3 2 1 3 2 1

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  1 (Bl) 9 10 5 3 6 2 - 7 - 4Liderformal

  2 (V.G.) 3 1 4 1 5 - - 11 -10

  3 (C.i.) 7 9 1 16 2 10 - 0 +16 Liderinformal

  4 (VI) 9 6 3 11 2 5 - 0 +11

  5 (II) 4 9 7 1 8 6 1 14 -13

  6 (V.D.) 4 3 7 2 5 1 2 9 -7

  7 (A.G.) 3 - 2 6 8 1 - 2 +4

  8 (V.P.) 3 10 7 0 5 1 6 7 -7

  9 (P.A.) 3 4 10 13 6 7 8 0 +13

  10 (D.V.) 9 4 3 5 5 2 - 2 +3

 • 7/25/2019 cercetarea sociometrica

  12/16

  C.Pentru a trece la un nivel superior de analiza adatelor cuprinse in matricea sociometrica si anume, la

  nivelul interpersonal al relatiilor socioafectiveconstituite in cadrul grupului, este necesaraelaborarea sociogrameiacestuia. Cu ajutorul ei putemurmari si in plan intuitiv configuratia de moment astructurii socioafective a grupului, masura in care

  relatiile de alegere (respingere) exprimate suntunilaterale sau reciproce. Ca forma de prezentaregrafica a sociogramelor, cea mai utilizataeste sociograma-tintaconceputa de catre M. L.Northway si care cuprinde un sistem de cercuri

  concentrice in care subiectii sunt dispusi in functie degradul de popularitate.

  ASEM, Chisinau 2015Calestru Iurie, DEP 151 curs Sociologie tema seminar Cercetarea Sociometrica

 • 7/25/2019 cercetarea sociometrica

  13/16

  Astfel, in raport cu valorile indicilor de statuspreferential calculat pentru fiecare saubiect

  investigat, putem stabili cinci categorii deputerepreferentiala, dupa cum urmeaza:

  a) subiectifoarte populariavand un indice alstatusului preferential cu valori de peste 0.50;

  b) subiectipopulariavand un indice al statusului

  preferential cu valori cuprinse intre 0.20 0.50;c) subiectiacceptatiavand un indice al statusului

  preferential cu valori cuprinse intre 0 0.20;

  d) subiectiindiferential caror indice este devaloare nula;

  e) subiectirespinsial caror indice al statusuluipreferential primeste valori negative.

  ASEM, Chisinau 2015Calestru Iurie, DEP 151 curs Sociologie tema seminar Cercetarea Sociometrica

 • 7/25/2019 cercetarea sociometrica

  14/16

  Importanta analizei sociometrice pentru cunoasterea unor

  caracteristici definitorii pentru grupul social este data si de

  faptul ca, in afara indicilor analizati mai sus, pot fi calculati

  si altii, cum ar fi:

  indicele de coeziune grupala;

  indicele integrarii in grup;

  indicele coerentei grupului;

  indicele interesului pentru propriul grup etc.

  (vezi Septimiu Chelcea, 1996).

  ASEM, Chisinau 2015Calestru Iurie, DEP 151 curs Sociologie tema seminar Cercetarea Sociometrica

 • 7/25/2019 cercetarea sociometrica

  15/16

  Cu toate acestea, retinem atentia si asuprafaptului ca, desi are o serie de avantaje

  incontestabile, tehnica sociometrica nu trebuieabsolutizata. Ea prezinta si o serie de limiteprintre care, cea mai importanta este aceea cadezvaluie doar structura grupului la un momentdat fara a preciza insa cauzele, natura sauevolutia ulterioara a interrelatiilor din grup decatin mod aproximativ. De aceea, cunoasterea inprofunzime a acestor aspecte necesitacoroborarea rezultatelor obtinute prin tehnica

  sociometrica cu cele obtinute prin alte metode deanaliza psihosociologica (observatia, interviul,analiza documentara etc.).

  ASEM, Chisinau 2015Calestru Iurie, DEP 151 curs Sociologie tema seminar Cercetarea Sociometrica

 • 7/25/2019 cercetarea sociometrica

  16/16

  TEST SOCIOMETRICNumele si prenumele.Uzina.SectiaFormatiunea de munca..

  I. Daca s-ar reorganiza formatiunea dvs. de munca, cu care dintre colegi ati prefera salucrati si in formatiunea reorganizata?

  1 ...2.3..II. Dar pe cine ati prefera mai putin sau nu ati prefera deloc?1...2..

  3..III. Cine credeti ca v-ar prefera pe dvs. sa lucrati in formatiunea reorganizata?1..2..3.IV. Cine credeti ca ar prefera mai putin sau nu ar prefera deloc sa lucreze in continuare cu

  dvs.?1..2..3WIESE, Leopold von, Dictionnaire de la languephilosophique, 1966.

  ASEM, Chisinau 2015Calestru Iurie, DEP 151 curs Sociologie tema seminar Cercetarea Sociometrica