Windows Manual

66
Sistemul de operare Windows ® Cuprins Capitolul 1 - Personalizarea suprafeţei de lucru. Capitolul 2 - Identificarea aplicaţiilor instalate. Capitolul 3 - Utilizarea ferestrelor şi casetelor de dialog. Capitolul 4 - Folosirea comenzilor şi meniurilor rapide. Capitolul 5 - Folosirea meniurilor şi butoanelor din cadrul ferestrelor. Capitolul 6 - Tipărirea în Windows. Capitolul 7 - Închiderea mediului de operare Windows. Capitolul 8 - Gestionarea directoarelor şi fişierelor. 1

description

Manual Windows

Transcript of Windows Manual

Page 1: Windows Manual

Sistemul de operare Windowsreg

Cuprins

bull Capitolul 1 - Personalizarea suprafeţei de lucru

bull Capitolul 2 - Identificarea aplicaţiilor instalate

bull Capitolul 3 - Utilizarea ferestrelor şi casetelor de dialog

bull Capitolul 4 - Folosirea comenzilor şi meniurilor rapide

bull Capitolul 5 - Folosirea meniurilor şi butoanelor din cadrul ferestrelor

bull Capitolul 6 - Tipărirea icircn Windows

bull Capitolul 7 - Icircnchiderea mediului de operare Windows

bull Capitolul 8 - Gestionarea directoarelor şi fişierelor

1

Capitolul 1 - Personalizarea suprafeţei de lucru

Icircn figura de mai jos sunt prezentate cacircteva din elementele unei suprafeţe de lucru tipice din Windows Icircn marginea din stacircnga a ecranului apar cinci pictograme de sistem My Documents My Computer My Network Places Recycle Bin şi Internet Explorer Acestea sunt opţiunile pe care Windows le creează de regulă icircn mod automat atunci cacircnd instalaţi sistemul de operare La marginea inferioară se găseşte bara de task-uri Pe bara de task-uri se găsesc butonul Start bara de unelte Quick Launch trei butoane de program deschis şi Zona de Stare Suprafaţa de lucru conţine şi cacircteva pictograme de program şi cacircteva scurtături pentru programe

Butonul Start şi meniul Start

Rolul butonului Start este de a deschide meniul Start Dacă executaţi clic o dată pe el va fi derulată o listă cu opţiuni Prin meniul Sart toate programele dvs documentele deschise recent şi chiar site-urile preferate din Internet pot fi deschise printr-un singur clic cu mouse-ul Totodată meniul Start oferă cea mai simplă metodă de realizare a mai multor operaţii importante cum ar fi găsirea documentelor şi programelor din calculator sau dintr-o reţea şi afişarea subiectelor Help Meniul Start fecilitează şi icircnchiderea sistemului de operare Windows

Personalizarea meniului Start

Pentru a transforma meniul Start icircntr-un meniu cu pictograme mici

1 Executaţi clic pe butonul Start indicaţi Settings şi alegeţi Taskbar amp Start Menu

2

2 Icircn caseta de dialog Taskbar And menu Properties selectaţi caseta de validare Show Small Icons In Start Menu

Sfat O altă cale de a ajunge la caseta de dialog Taskbar And Start Menu Properties este executarea unui clic dreapta icircntr-o zonă liberă a barei de taskuri şi alegerea opţiunii Properties din meniul rapid

Bara de unelte Quick Launch

O bară de unelte este o colecţie de pictograme care simplifică sarcinile obişnuite Icircn cursul procesului standard de configurarea sistemului Windows pe bara de taskuri este instalată o bară de unelte Această bară de unelte numită Quick Launch cuprinde următoarele pictograme Show Desktop Internet Explorer şi Outlook Express

Icircn bara de unelte Quick Launch puteţi adăuga sau şterge pictogramele scurtăturilor programelor dvs preferate Pentru acest lucru urmaţi paşii

1 Creaţi o scurtătură icircn Zona de Lucru (Desktop) 2 Vă plasaţi cu pointer-ul mouse-ului pe scurtătură Apăsaţi butonul stacircng şi-l meţineţi apăsat 3 Trageţi pictograma icircn zona barei Quick Launch 4 Lăsaţi pictograma icircn zona barei Quick Launch

Sfat Nu vedeţi pictograma pe care aţi plasat-o Nici o problemă Trageţi de macircnerele barei de unelte Quick Launch Dacă nu le vedeţi apăsaţi clic dreapta icircntr-o zonă liberă a barei de unelte Dezactivaţi opţiunea Lock the taskbar

Bara de unelte Zona de Stare

Icircn colţul din dreapta al barei de operaţii Windows furnizează informaţii cu privire la starea sistemului De exemplu cacircnd o imprimantă este activă icircn această zonă apare o pictogramă de imprimantă Cacircnd sunteţi conectat la o reţea va apărea o pictogramă reprezentacircnd două calculatoare interconectate

Pictogramele care apar icircn zona de stare depind de modul icircn care folosiţi sistemul şi echipamentele şi programele pe care le-aţi instalat Dacă nu ştiţi sigur ce semnificaţie are o anumită pictogramă planaţi cu indicatorul mouse-ului pe deasupra ei şi citiţi textul din caseta SfatEcran care va fi afişată Unele pictograme din zona de stare vor deschide un meniu din care puteţi deschide un program sau configura opţiunile unui dispozitiv executacircnd dublu clic sau executacircnd clic-dreapta al mouse-ului pe elementul respectiv

Tot icircn zona de stare este afişat şi ceasul icircn configuraţia prestabilită Ca să reglaţi ceasul executaţi dublu clic pe el şi introduceţi ora corectă icircn caseta de dialog care va apărea Ceasul este dotat şi cu calendar Planaţi cu indicatorul mouse-ului peste oră şi va fi afişată data curentă

Sfat Dacă nu doriţi să vedeţi ceasul icircn Zona de Stare executaţi clic dreapta pe bara de unelte alegeţi opţiunea Properties Alegeţi din fereastra Taskbar opţiunea Show the clock Acesta va dispare Pentru a vedea ceasul executaţi aceiaşi paşi

3

Butoanele de pe bara de taskuri

Icircn porţiunea centrală a barei de taskuri veţi vedea cacircte un buton pentru fiecare program şi pentru fiecare dosar pe care l-aţi deschis Puteţi să executaţi clic pe acestea ca să treceţi dintr-un program icircntr-altul sau dintr-un dosar icircntr-altul

Dacă aveţi deschise mai multe programe sau dosare s-ar putea să nu puteţi citi icircntregul text de pe butoanele de pe bara de taskuri Icircnsă dacă ţineţi indicatorul mouse-ului cacircteva secunde pe orice buton al cărui text nu este vizibil icircn icircntregime va apărea o casetă descriptivă (SfatEcran) icircn care va fi afişat icircntregul text

Icircn mod prestabilit bara de taskuri este o fereastră care se află icircntotdeauna deasupra Aceasta icircnseamnă că ea rămacircne vizibilă chiar şi icircn cazul icircn care lucraţi icircntr-un program maximizat Dacă acest lucru nu vă convine indiferent de motiv puteţi să-i spuneţi să se dea la o parte Pentru aceasta executaţi clic-dreapta icircntr-o zonă liberă de pe bara de taskuri şi alegeţi Properties din meniul rapid pentru a deschide caseta de dialog Taskbar And Start Menu Properties prezentată icircn figura de mai sus

O altă modalitate de a reduce obstrucţia determinată de bara de taskuri este selectarea celor două casete de validare ale opţiunilor Auto Hide şi Always On Top (Keep the taskbar on top of other windows) Avacircnd activate aceste două opţiuni Windows ascunde bara de taskuri imediat ce deschideţi o altă fereastră Pentru a reveni la bara de taskuri apăsaţi tasta cu sigla Windows sau tastele Ctrl+Esc sau deplasaţi indicatorul mouse-ului pe marginea suprafeţei de lucru de care este ancorată bara de task-uri

4

Adăugarea de scurtături pe suprafaţa de lucru

Scurtătura reprezintă un fişier micuţ care asigură legătura la un program document dosar sau adresă Internet Fişierul este reprezentat printr-o pictogramă care conţine o săgeată neagră icircn colţul din stacircnga-

jos cum ar fi aceasta

Datorită faptului că scurtătura este un indicator către un obiect şi nu obiectul icircnsuşi scurtăturile pot fi create şterse fără a afecta icircn vreun fel obiectele de bază

Crearea unei scurtături

Pentru crearea scurtăturilor există trei metode simple tragerea şi plasarea tăierea şi lipirea şi vizitarea expertului Create Shortcut Wizard

Crearea unei scurtături prin tragere şi plasare

Dacă elementul pentru care doriţi să creaţi scurtătura este vizibil icircn fereastra Windows Explorer trageţi-dreapta acel element icircn locul icircn care doriţi să apară scurtătura Apoi din meniul rapid alegeţi Create Shortcut(s) Here

De asemenea pentru a crea o scurtătură pe suprafaţa de lucru trageţi-dreapta elementul din meniul Start

1 Executaţi clic pe butonul Start pentru a deschide meniul 2 Mutaţi indicatorul mouse-ului pe elementul de meniu de care sunteţi interesat 3 Trageţi-l dreapta pe suprafaţa de lucru 4 Din meniul care apare alegeţi Create Shortcut(s) Here

Atenţie Tragerea-dreapta reprezintă plasarea indicatorului pe pictogramă şi apăsacircnd butonul drept al mouse-ului tragem spre zona de lucru (Desktop)

Aranjarea scurtăturilor pe suprafata de lucru

Poziţia scurtăturilor pe ecran poate fi modificată icircn orice moment Trebuie doar să trageţi de ele De asemenea puteţi cere sistemului Windows să vă ajute să păstraţi scurtăturile aliniate Pentru a alinia pictogramele

1 Folosiţi mouse-ul pentru a face o aliniere aproximativă a pictogramelor 2 Executaţi clic-dreapta pe suprafaţa de lucru 3 Din meniul rapid care se afişează alegeţi Arrange Icons By Name (aranjează icoanele icircn

ordine alfabetică) Size (după mărimea icircn KB a programelor ce le reprezintă) Type (după tipul programelor) Modified (după data la care au fost create sau instalate) Auto Arrange (se aranjează singure) Align to Grid (se aranjează după o grilă)

5

Ştergerea unei scurtături

Pentru a elimina o scurtătură o selectaţi şi apoi apăsaţi tasta Delete Sau executaţi clic-dreapta pe ea şi alegeţi Delete din meniul rapid Observaţi că ştergerea unei scurtături nu şterge programul sau documentul către care indică scurtătura este ştearsă numai scurtătura propriu-zisă

Modificare proprietăţilor de afişare ale ecranului

La fel ca aproape orice lucru din Windows suprafaţa de lucru are o casetă de dialog de proprietăţi numită Display Properties (vezi figura de mai jos) Aceasta se apelează prin clic pe butonul drept al mouse-ului pe suprafaţa de lucru iar din meniul derulant alegem Properties

6

Modificarea rezoluţiei ecranului

Rezoluţia reprezintă o măsură a cantităţii de informaţii pe care Windows o pune pe ecranul dvs exprimată icircn pixeli (picture element) Rezoluţiile mai des icircntacirclnite sunt de 640x480 (rezoluţie VGA) 800x600 (rezoluţie Super VGA sau SVGA) 1024x768 1152x864 1280x1024 1600x1200 Domeniul rezoluţiilor pe care-l aveţi la dispoziţie depinde de hardware-ul de afişare (adaptorul grafic şi monitor)

Cu cacirct rezoluţia este mai mare cu atacirct cantitatea de date cu care puteţi lucra la un moment dat este mai mare De exemplu un monitor cu rezoluţie de 640x480 poate afişa 17 racircnduri şi 9 coloane iar la 1024x768 vor fi 33 racircnduri şi 15 coloane

Pentru a modifica rezoluţia ecranului

1 Executaţi clic pe eticheta Settings din caseta de dialog Display Properties 2 Trageţi cursorul Screen resolution spre dreapta pentru a mări rezoluţia sau spre stacircnga pentru

a o micşora 3 Executaţi clic pe OK 4 Executaţi clic pe OK icircncă o dată pentru a confirma alegerea 5 Cacircnd Windows vă icircntreabă dacă doriţi să păstraţi noua rezoluţie a ecranului executaţi clic pe

Yes

Modificarea profunzimii culorii

Termenul de profunzime a culorii exprimă numărul de culori distincte pe care le poate afişa sistemul dvs Cu cacirct este mai mare profunzimea culorii cu atacirct mai reală apare imaginea La fel ca şi icircn cazul rezoluţiei ecranului sunt de 16 culori 256 culori 16-bit (High color) 24-bit şi 32-bit (True color)

Pentru a modifica profunzimea culorii vizitaţi eticheta Settings din caseta de dialog Display Properties Aici veţi alege culoarea dorită din lista derulantă Colors sau Color quality

Modificarea culorilor fonturilor şi dimensiunilor

La prima instalare Windows foloseşte o combinaţie de culori fonturi şi dimensiuni numită Windows Standard Este o aranjare bună dar dvs puteţi face şi alte alegeri dintr-un număr de scheme alternative

Pentru a vedea cum arată schemele care vă stau la dispoziţie alegeţi Properties din meniul rapid care se afişează cacircnd executaţi clic-dreapta pe suprafaţa de lucru şi executaţi clic pe eticheta Appearence Windows vă prezintă caseta de dialog (vezi figura de mai jos)

7

Partea superioară a casetei de dialog este o fereastră de previzualizare care vă arată modelul fiecărui element de ecran a cărui culoare font sau dimensiune le puteţi modifica

Executaţi clic pe caseta Scheme şi apoi folosiţi tasta cu săgeată icircn sus şi icircn jos pentru a parcurge lista cu numele schemelor de aspect Pe măsură ce evidenţiaţi numele fiecărei scheme Windows afişeză icircn partea de sus a casetei de dialog un model al acelei scheme Mediului Windows icirci puteţi aplica orice schemă prin evidenţierea numelui ei şi executarea unui clic pe OK sau Apply

Utilizarea tapetelor

Tapetele (wallpaper) se referă la imagini de fundal care sunt afişate pe suprafaţa de lucru fie sub forma unei imagini mici repetate pacircnă la umplerea ecranului fie ca imagine centrală fie ca imagine mărită care acoperă icircntregul ecran

Pentru a alege un tapet executaţi clic-dreapta pe ecran alegeţi Properties din meniul rapid şi executaţi clic pe eticheta Backgound Ajungeţi icircn caseta de dialog prezentată icircn figura de mai jos

8

Selectaţi un fişier imagine din lista Wallpaper sau pentru a găsi unul care nu se alfă pe listă executaţi clic pe butonul Browse După alegerea unui fişier de tapet din lista Display puteţi selecta una din opţiunile Center Tile sau Strech Icircn cazul icircn care alegeţi Strech Windows măreşte imaginea pacircnă la acoperirea suprafeţei de lucru (este posibil ca imaginea să fie astfel distorsionată icircncacirct să nu o mai puteţi recunoaşte)

Utilizarea unui program de protecţie a ecranului

Iniţial programele de protectie a ecranului (screen saver) au fost create pentru a preveni distrugerea monitorului icircn cazul icircn care un text sau o imagine rămacircneau mai mult timp pe ecran Cu actuala tehnologie de afişare probabilitatea distugerii ecranului din această cauză este redusă Icircnsă programele de protecţie a ecranului au şi alte virtuţi Ele sunt distractive şi prezintă o metodă de prevenire a curiozităţii vecinilor cacircnd vă icircndepărtaţi de calculator Imediat ce apăsaţi pe o tastă sau mişcaţi mouse-ul programul de protecţie a ecranului restabileşte imaginea originală

Pentru a instala unul din programele de protecţie a ecranului puse la dispoziţie de Windows execuaţi clic-dreapta pe ecran şi alegeţi Properties din meniul rapid Apoi execuaţi clic pe eticheta Screen Saver pentru a deschide caseta de dialog prezentată icircn figura de mai jos

9

Pentru a selecta un program de protecţie a ecranului alegeţi-l din lista Screen Saver Apoi folosiţi caseta Wait pentru a specifica perioada de inactivitate care trebuie să treacă icircnainte ca Windows să permită afişarea programului de protecţie a ecranului

Toate programele de protecţie furnizate de Windows cuprind opţiuni pe care le puteţi stabili Aceste opţiuni vă permit să ajustaţi culoarea viteza şi alte preferinţe de ecran Icircn figura următoare este prezentată caseta de dialog cu parametrii pentru programul de protecţie a ecranului 3D Flying Objects

Opţiunea On resume password protect (icircn cazul sistemului Windows de-a lungul timpului opţiunea de protecţie a avut denumiri diverse) facilitează protecţia sistemului dvs cacirct timp lipsiţi de lacircngă el Icircmpreună cu alegerea celor 5 minute pacircnă la apariţia temei Screen Saver (icircn cazul nostru 3D Flying Objects) bifarea casetei On resume password protect va duce la apariţia castei de interogare pentru introducerea parolei cu care utilizatorul a intrat icircn sesiunea Windows O parolă eronată face ca accesul să fie interzis numai o deconectare completă (forţată) a calculatorului şi repornirea lui va duce la accesul

10

persoanei la resursele Windows-ului dar aşa cum indică tehnologia NT dar cu user şi parolă diferită de a celui care a bifat această opţiune

loz Trebuie menţionat că icircn zilele noastre sistemele de operare cele mai folosite sunt Windows 2000 Professional şi WindowsXP ambele construite icircn tehnologie NT (New Tehnology) Asta icircnseamnă că la pornire sistemul Windows 2000 (XP) vă solicită să menţionaţi user-ul şi parola pentru a lucra cu calculatorul Tot icircn NT se cunoaşte că user-ul Administrator deţine controlul total asupra sistemului el gestionacircnd utilizatorii cu parolele lor şi alte resurse de sistem (cum ar fi setarea unei imprimante sau conectarea calculatorului la reţeaua de calculatoare) Fiecare utilizator are creat pe sistemele NT un profil propriu (opţiunea apare şi la Windows 98) ceea ce icircnseamnă că mediul lui de lucru este diferit de a celorlalţi utilizatori chiar şi personalizarea suprafeţei de lucru Ideea este ca acelaşi calculator să fie folosit de diverşi utilizatori fiecare cu aplicaţiile şi setările proprii

11

Capitolul 2 - Identificarea aplicaţiilor instalate

Dacă lucraţi pe un calculator şi nu ştiţi ce programe sunt instalate pe el puteţi afla foarte repede Aveţi două variante de aflare a programelor instalate

1 cu ajutorul opţiunii Programs 2 cu ajutorul casetei Control Panel

21 Opţiunea Programs

Vă plasaţi cu indicatorul mouse-ului pe butonul Start şi icircl apăsaţi Va apare un meniu derulant unde vă veţi deplasa pe opţiunea Programs Imediat va apare o listă cu toate programele care sunt instalate pe calculator (vezi figura de mai jos)

22 Caseta Control Panel

Vă plasaţi cu indicatorul mouse-ului pe butonul Start şi icircl apăsaţi Va apare un meniu derulant unde vă veţi deplasa pe opţiunea Settings şi alegeţi Control Panel Se va deschide fereastra Control Panel Aici veţi selecta pictograma AddRemove Programs Va apare fereastra AddRemove Programs unde vor fi afişate programele instalate pe calculator (vezi figurile de mai jos)

12

Atenţie Nu apăsaţi pe butoanele Change sau Remove Puteţi afecta instalarea programului respectiv şi implicit nu-l veţi mai folosi pentru a crea aplicaţiile sau documentele dorite

13

Capitolul 3 - Utilizarea ferestrelor şi casetelor de dialog

31 Utilizarea ferestrelor

Fereastra este zona tip casetă icircn care apar fişiere dosare unităţi de disc pictograme ale componentelor hard şi alte elemente Multe din aceste componente sunt aceleaşi pentru toate ferestrele din Windows9x WindowsMe Windows2000 sau WindowsXP şi din aplicaţiile pentru aceste sisteme de operare

Atenţie Deşi majoritatea ferestrelor arată la fel unele nu au toate aceste componente

Elementele ferestrelor

Element Descriere Bara de titlu Conţine denumirea ferestrei meniul Control şi butoanele Minimize

Restore şi Close Bara de meniuri Conţine menirile cu comenzi şi opţiuni care vă ajută să controlaţi

fereastra şi conţinutul său Butonul meniului Control Conţine comenzi care vă ajută să manevraţi fereastra propriu-zisă

Bara cu instrumente

Conţine butoane pentru instrumente ce reprezintă comenzi rapide pentru diferite comenzi de meniuri pe care le folosiţi icircn timpul lucrului

Butonul Minimize

Un buton care determină micşorarea ferestrei la dimensiunile unui buton plasat pe bara de sarcini

Butonul Maximize

Un buton care determină mărirea ferestrei cacirct să ocupe icircntregul ecran

Butonul Close Un buton care determină icircnchiderea ferestrei Dosare Pictograme din ferestre care reprezintă directoare dosarele pot

conţine alte dosare şi fişiere Fişiere Document foaie de calcul bază de date program şi alte

componente din dosarele de pe hard-discul calculatorului Chenarul ferestrei

O casetă icircn jurul unei ferestre refăcute pe care o puteţi folosi pentru a redimensiona fereastra

14

Bara de stare O bară verticală sau orizontală care vă permite să vedeţi zonele ferestrei care nu sunt vizibile la un moment dat

Bara de derulare O bară verticală sau orizontală care vă permite să vedeţi zonele ferestrei care nu sunt vizibile la un moment dat

311 Deschiderea unei ferestre

Pentru a deschide o fereastră dintr-o pictogramă executaţi dublu clic pe pictograma respectivă De exemplu plasaţi indicatorul mouse-ului pe pictograma My Computer şi executaţi dublu clic pe ea

Mai există o metodă pe care o puteţi folosi pentru a deschide o fereastră Indicaţi spre pictogramă şi executaţi clic cu butonul drept al mouse-ului o singură dată iar pe ecran va apărea un meniu de comenzi rapide Selectaţi Open din meniu pentru a deschide fereastra

312 Dimensionarea unei fereste cu Maximize Minimize şi Restore

Dimensionarea ferestrei se face cu ajutorul butoanelor Maximize Minimize şi Restore Butoanele funcţionează conform descrierii de mai jos

Selectaţi butonul Maximize pentru a mări fereastra O fereastră de hard-disk maximizată umple icircntregul ecran ascunzacircnd icircntreaga suprafaţă de lucuru din fundal Dacă executaţi clic pe butonul Maximize a ferestrei unui program document sau al altei ferestre fereastra respectivă va umple icircntregul ecran

1 Selectaţi butonul Minimize pentru a reduce fereastra la mărimea unui buton pe bara de sarcini 2 Selectaţi butonul Restore pentru a reface fereastra la dimensiunile dinaintea maximizării

Pentru a maximiza minimiza sau reface o fereastră cu ajutorul butonului meniului Control efectuaţi paşii următori

1 Executaţi clic pe butonul Control menu pentru a deschide meniul Control al ferestrei sau apăsaţi ALT+Space (bara de spaţiu)

2 Executaţi clic pe comanda pe care vreţi să o generaţi (Restore Minimize sau Maximize) Sau folosiţi săgeţile sus-jos pentru a ajunge la comandă şi a o selecta apoi apăsaţi tasta Enter

313 Dimensionarea chenarului ferestrei

Uneori poate fi nevoie ca o fereastră să aibă anumite dimensiuni pentru a corespunde cerinţelor dvs De exemplu poate fi nevoie să aveţi concomitent două sau mai multe ferestre pe ecran Puteţi să trageţi chenarul ferestrei pentru a o mări Chenarul ferestrei apare numai icircn cazul unei ferestre refăcute nu şi la o fereastră maximizată sau minimizată

Pentru a folosi mouse-ul la dimensionarea chenarului unei ferestre efectuaţi paşii următori

1 Plasaţi indicatorul mouse-ului pe porţiunea chenarului pe care vraţi să o redimensionaţi icircn stacircnga sau icircn dreapta sus sau jos După ce poziţionaţi corect mouse-ul indicatorul lui va lua forma unei săgeţi cu două vacircrfuri

Folosiţi săgeata verticală cu două vacircrfuri (icircn partea de sus sau de jos a chenarului ferestrei) pentru a modifica icircnălţimea ferestrei trăgacircnd chenarul icircn sus sau jos

15

Folosiţi săgeata orizontală cu două vacircrfuri (pe latura din stacircnga sau din dreapta ale chenarului ferestrei) ca să modificaţi lăţimea ferestrei trăgacircnd de chenar spre stacircnga sau spre dreapta

Folosiţi săgeata diagonală cu două vacircrfuri (icircn oricare din cele patru colţuri ale chenarului ferestrei) ca să modificaţi proporţional icircnălţimea şi lăţimea ferestrei trăgacircnd colţul icircn diagonală

2 Executaţi clic şi trageţi chenarul icircnspre centrul ferestrei pentru a o micşora sau icircn sens opus pentru a o mări

3 Cacircnd chenarul capătă dimensiunile dorite eliberaţi butonul mouse-ului

314 Folosirea barelor de derulare

Ce este o bară de derulare O bară de derulare este o bară care conţine trei elemente două săgeţi de derulare şi o casetă de derulare Pentru deplasarea icircn fereastră folosiţi săgeţile de derulare şi caseta de derulare derulacircnd fereastra racircnd cu racircnd sau pagină cu pagină

Cu ajutorul barelor de derulare puteţi să vă deplasaţi icircn sus icircn jos icircn stacircnga sau icircn dreapta icircntr-o fereastră Deoarece tot conţinutul ferestrei nu este vizibil icircn icircntregime icircn fereastră icircn dreapta şi icircn partea de jos a ferestrei apar bare de derulare

Paşii următori vă arată cum să folosiţi barele de derulare pentru a vedea obiectele care nu icircncap pe ecran

1 Pentru a vedea un obiect care se află sub zona vizibilă a ferestrei sau icircn dreapta acesteia plasaţi indicatorul mouse-ului pe săgeata icircn jos aflată icircn partea de jos a barei de derulare verticale

2 Executaţi clic pe săgeată iar conţinutul ferestrei va fi deplasat icircn sus 3 Executaţi clic pe săgeata de derulare din dreapta barei de derulare orizontale iar conţinutul va fi

deplasat spre stacircnga

Pentru a vă deplasa rapid la o zonă mai icircndepărtată din fereastră (la icircnceputul sau la sfacircrşitul ei la stacircnga sau la dreapta) folosiţi următoarea metodă

1 Plasaţi inidcatorul mouse-ului pe caseta de derulare de pe bara de derulare apoi apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul din stacircnga al mouse-ului

2 Trageţi caseta de derulare icircn noua poziţie 3 Eliberaţi butonul din stacircnga al mouse-ului

16

315 Mutarea unei ferestre

Pentru a muta o fereastră plasaţi indicatorul mouse-ului pe bara de titlu a ferestrei apăsaţi şi ţineţi apăsată butonul din stacircnga al mouse-ului şi trageţi fereastra icircn noua poziţie

Atenţie Nu pierdeţi bara de titlu Fiţi foarte atent să nu mutaţi o fereastră prea mult pe ecran icircncacirct să nu mai vedeţi bara de titlu Dacă pierdeţi bara de titlu nu veţi mai putea să mutaţi fereastra icircnapoi pentru a o vedea integral

316 Afişarea conţinutului unei ferestre

Windows afişează conţinutul unei ferestre sub forma unei pictograme de exemplu elementele din fereastra My Computer sunt reprezentate de desene ale unei unităţi de disc ale unei unităţi floppy şi a unor dosare Alte ferestre cum ar fi fereastra unităţii de disc afişează elemente de genul dosarelor şi fişierelor

Puteţi realiză afişarea conţinutului şi icircn următoarele moduri

bull Small Icons - conţinutul este afişat cu o pictogramă mică icircn dreptul denumirii fişierului sau dosarului pictogramele mici reprezintă aplicaţia icircn care a fost creat fişierul dosarul sau programul executabil

bull List - la fel ca modul de afişare cu pictograme mici dar pictogramele sunt şi mai mici bull Details - afişează pictograma denumirea fişierului sau dosarului mărimea fişierului tipul

fişierului şi ultima dată de modificare Cacircnd folosiţi modul de afişare Details puteţi să executaţi clic pe butonul din capul coloanei - Name Size Type sau Modified - pentru a determina ordonarea automată a conţinutului după coloana respectivă De exemplu executaţi clic pe Name iar dosarele vor fi listate icircn ordine alfabetică urmate de denumirile fişierelor listate şi ele icircn ordine alfabetică

Pentru a modifica modul de afişare a conţinutului unei ferestre selectaţi View apoi selectaţi Large Icons Small Icons List sau Details

32 Utilizarea casetelor de dialog

Punctele de suspensie () sunt un semn de punctuaţie care semnifică existenţa unei propoziţii sau a unui citat incomplet Icircntr-un meniu Windows existenţa punctelor de suspensie după denumirea unei comenzi indică o comandă incompletă Alegerea unei astfel de comenzi determină deschiderea unei casete de dialog

Casetele de dialog pot avea dimensiuni şi forme foarte variate Unele sunt simple altele sunt destule de complexe Icircnsă aproape toate casetele de dialog au următoarele componente

bull unul sau mai multe locuri icircn care trebuie să introduceţi informaţii sau să alegeţi opţiuni bull unul sau mau multe butoane de comandă

Majoritatea casetelor de dialog au un buton de comandă pe care trebuie să executaţi clic după ce aţi terminat de executat operaţiile dorite şi un altul pe care puteţi să executaţi clic dacă doriţi să icircnchideţi caseta de dialog Icircn general aceste butoane au inscripţia OK respectiv Cancel Multe casete de dialog au şi un buton cu inscripţia Help sau un buton cu un semn de icircntrebare pe el puteţi să executaţi clic pe acest tip de buton dacă nu ştiţi exact semnificaţia unor opţiuni din caseta de dialog

17

Sfat Apăsarea tastei Esc sau utilizarea scurtăturii Alt+F4 icircntr-o casetă de dialog este de regulă echivalentă cu executarea de clic pe butonul Cancel Icircn acest fel icircnchideţi caseta de dialog fără a mai executa nici o operaţie O altă metodă de a icircnchide o casetă de dialog este să executaţi clic pe butonul Close de pe bara ei de titlu

18

321 Casete de dialog cu etichete

Caseta de dialog prezentată icircn figura de mai jos este formată de fapt din cinci pagini cu opţiuni Pentru a selecta pagina care vă interesează executaţi clic pe eticheta corespunzătoare din partea superioară a casetei de dialog De exemplu eticheta Appearance din caseta de dialog prezentată icircn figură conţine opţiunile pentru vizualizare pentru a selecta opţiunile pentru setare executaţi clic pe eticheta Settings etc Pentru a trece de la o pagină la alta folosind tastatura folosiţi scurtătura Ctrl+Tab

19

Capitolul 4 - Folosirea comenzilor şi meniurilor rapide

41 Folosirea comenzilor rapide icircn locul meniurilor

Pacircnă vă familiarizaţi cu Windows şi cu diferitele aplicaţii pentru Windows pe care le folosiţi trebuie să folosiţi meniurile pentru a vedea şi selecta comenzile Icircnsă după ce lucraţi mai mult timp icircn Windows veţi putea folosi comenzi rapide pentru comenzile la care apelaţi frecvent Comenzile rapide vă permit selectarea unor comenzi fără să apelaţi la meniuri Ele implică icircn general folosirea tastei Alt Ctrl sau Shift icircn combinaţie cu o literă (cum ar fi W) Dacă aveţi la dispoziţie o comandă rapidă ea apare icircn meniul derulant icircn dreapta comenzii

De exemplu icircn figura de mai jos este prezentat meniul Edit pentru fereastra unităţii de disc din My Computer După cum vedeţi comanda rapidă pentru Cut este Ctrl+X Nu puteţi să folosiţi comanda rapidă cacircnd meniul este deschis ci trebuie să selectaţi o comandă sau să icircnchideţi mai icircntacirci meniul Puteţi icircnsă să reţineţi comanda rapidă şi să o folosiţi direct fără să mai deschideţi meniul atunci cacircnd trebuie să decupaţi un fişier sau un dosar

42 Folosirea meniurilor rapide

Windows are şi diferite meniuri rapide care conţin comenzi comune pe care le folosiţi frecvent Puteţi să determinaţi afişarea unui meniu rapid executacircnd clic pe butonul din dreapta pe un obiect - suprafaţa de lucru o fereastră un dosar sau un fişier etc Comenzile care sunt incluse icircn meniul rapid depind de obiect şi de poziţia sa

Pentru a deschide şi a folosi un meniu rapid plasaţi indicatorul mouse-ului pe obiectul pe care vreţi să icircl analizaţi şi executaţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului Pe ecran va apărea meniul rapid plasaţi indicatorul mouse-ului pe comanda dorită şi executaţi clic din nou Pentru a icircnchide un meniu rapid executaţi clic cu mouse-ul icircntr-un loc din afara meniului

Icircn figura de mai jos este prezentat un meniu rapid rezultat din executare clic pe butonul drept al mouse-ului pe pictograma unei unităţi de disc

20

21

Capitolul 5 - Folosirea meniurilor şi butoanelor din cadrul ferestrelor

51 Folosirea butoanelor de pe bara cu instrumente

Majoritatea aplicaţiilor pentru Windows oferă descrieri utile ale instrumentelor de pe bara cu instrumente Plasaţi indicatorul mouse-ului pe unul din butoanele pentru instrumente şi aşteptaţi o secundă sau două Sub buton va apărea o casetă mică sau un cerc conţinacircnd denumirea butonului sau o descriere a funcţiei pe care o icircndeplineşte Cacircnd mişcaţi mouse-ul descrierea dispare

Pentru a folosi butonul unui instrument executaţi clic pe el cu mouse-ul La fel ca icircn cazul comenzilor aceasta poate determina rezultate diferite De exemplu dacă selectaţi un dosar sau un fişier şi apoi selectaţi butonul Copy o copie a dosarului sau a fişierului va fi mutată icircn Windows Clipboard de unde va putea fi lipit icircn alt loc Dacă selectaţi butonul Undo ultima acţiune pe care aţi făcut-o va fi revocată

52 Ce este un meniu

Un meniu este o listă de comenzi icircnrudite pe care le folosiţi pentru a executa anumite operaţii icircn Windows şi aplicaţiile pentru Windows (operaţii de genul copierii sau ştergerii unor obiecte selectate dintr-o fereastră)

Comenzile din meniuri sunt organizate icircn grupe logice De exemplu toate comenzile legate de aranjarea şi deschiderea ferestrelor se găsesc icircn meniul Windows Denumirile meniurilor disponibile apar sub bara de titlu a oricărei ferestre sau aplicaţii care foloseşte meniuri

53 Selectarea comenzilor din meniuri

Pentru a selecta o comandă dintr-un meniu folosind mouse-ul efectuaţi paşii următori

1 Executaţi clic pe denumirea meniuri de pe bara de meniuri Meniul va fi deschis pentru a prezenta comenzile disponibile

22

2 Pentru a selecta o anumită comandă executaţi clic pe ea De exemplu pentru a vedea comenzile din View pentru fereastra My Computer executaţi clic pe meniul View de pe bara de meniuri Pe ecran va apărea meniul View (vezi figura de mai jos)

3 Pentru a icircnchide meniul executaţi clic undeva icircn afara acestuia

Pentru a selecta o comandă din meniu plasaţi mouse-ul pe comanda respectivă şi executaţi clic Rezultatul acestei acţiuni depinde şi de comandă

54 Citirea unui meniu

Meniurile din Windows conţin o serie de elemente comune care indică ce se va icircntacircmpla cacircnd selectaţi o comandă care indică o comandă rapidă sau limitează numărul de comenzi disponibile De exemplu unele meniuri pot conţine comenzi care apar estompat (scrise cu gri) Icircnsă majoritatea comenzilor efectuează a anumită operaţie cacircnd le selectaţi

Atenţie Dacă o comandă apare scrisă cu gri nu o puteţi folosi icircn acel momnet Comenzile estompate nu pot fi folosite decacirct icircn anumite condiţii De exemplu nu puteţi executa copierea sau ştergerea unui obiect pacircnă ce acesta nu este selectat

Icircn funcţie de tipul de comandă pe care o selectaţi urmarea poate fi una din următoarele patru

bull Va fi realizată o acţiune De exemplu dacă selectaţi File Delete va fi ştearsă pictograma selectată sau va fi şters fişierul selectat

bull Va apărea o casetă de dialog Orice comandă urmată de puncte de suspensie () determină deschiderea unei casete de dialog cu opţiuni icircnrudite

bull Va apărea un submeniu O comandă urmată de o săgeată determină afişarea unui al doilea meniu cu comenzi icircnrudite

bull Va fi activată o funcţie Icircn stacircnga opţiunii din meniu va apărea un semn de validare sau un punct de selectare iar opţiunea respectivă va rămacircne activă pacircnă cacircnd veţi selecta o altă opţiune din acelaşi meniu fie veţi deselecta opţiunea selectată executacircnd icircncă o dată clic pe ea

23

Icircn figura următoarea sunt prezentate elementele uzuale ale unui meniu puncte de suspensie semnul de validare şi butonul de opţiune o săgeată cu submeniu şi linii de separaţie

Pentru a experimenta folosirea comenzilor din meniuri efectuaţi paşii următori

1 Icircn fereastra My Computer selectaţi View Toolbar Pe ecran va apărea bara cu instrumente dacă nu era deja afişată

2 Selectaţi View Options (observaţi punctele după comanda Options) Pe ecran va apărea o casetă de dialog

3 Pentru a icircnchide caseta de dialog selectaţi butonul Cancel

24

Capitolul 6 - Tipărirea icircn Windows

Icircn Windows aproape icircntotdeauna există mai multe modalităţi pentru realizarea unei sarcini Tipărirea nu face excepţie de la această regulă Iată patru modalităţi de tipărire a unui document icircn Windows

bull Dintr-un program folosiţi comanda Print a programului (de obicei din meniul File) bull Executaţi clic-dreapta pe pictograma documentului (pe suprafaţa de lucru sau icircn Windows

Explorer şi alegeţi Print din meniul rapid bull Trageţi pictograma documentului peste pictograma imprimantei bull Executaţi clic-dreapta pe pictograma documentului indicaţi Send To şi alegeţi imprimanta

(presupunacircnd că aţi adăugat una sau mai multe scurtături de imprimantă icircn dosarul Send To)

61 Tipărirea dintr-un program

Dacă documentul pe care doriţi să-l tipăriţi este deja deschis cea mai simplă modalitate de tipărire este prin deschiderea meniului File şi alegerea opţiunii Print Figura de mai jos prezintă caseta de dialog Print utilizată de programele pentru Windows (Datorită faptului că este o casetă de dialog comună veţi vedea că multe programe o folosesc numai pe aceasta)

Sfat Icircn multe programe pentru a tipări documentul puteţi executa clic pe butonul Print de pe bara de unelte a programului - dacă există o bară de unelte cu butonul Print De obicei metoda cu bara de unelte sare peste toate casetele de dialog şi trimite tot documentul imprimantei prestabilite Este metoda tipăririi directe fără previzualizarea documentului inaintea tipăririi

611 Selectarea unei imprimante

La prima deschidere a casetei de dialog Print (vezi figura de mai sus) după pornirea unui program imprimanta prestabilită este selectată (Puteţi spune care este imprimanta prestabilită datorită marcajului de validare al pictogramei) Imprimanta prestabilită după cum sugerează şi numele este cea pe care Windows o utilizează icircn cazul icircn care nu icirci spuneţi să utilizeze alta

25

Sfat Pentru a prestabili o altă imprimantă executaţi clic-dreapta pe pictograma ei din dosarul Printers (vezi fereastra Control Panel) şi alegeţi Set Default Printer din meniul rapid (vezi figura de mai jos)

612 Să precizăm cacirct tipărim

Icircn majoritatea programelor caseta de dialog Print pe lacircngă faptul că permite selectarea unei imprimante permite stabilirea opţiunilor imprimantei selectate De exemplu puteţi specifica tipărirea icircntregului document a anumitor pagini sau a unei părţi selectate din document

613 Tipărirea mai multor copii

Caseta de dialog Print permite indicarea numărului de copii de tipărit şi colaţionarea lor Dacă nu doriţi să le colaţionaţi Windows tipăreşte toate copiile primei pagini urmate de toate copiile celei de-a doua şi aşa mai departe Dacă le colaţionaţi se vor tipări toate paginile primei copii urmate de toate paginile celei de-a doua copii şi aşa mai departe

62 Tipărirea din Windows Explorer

Dacă documentul pe care doriţi să-l tipăriţi nu este deschis lansaţi pictograma lui din fereastra Windows Explorer şi apoi folosiţi comanda Print din progrmaul nativ Dar nu este obligatoriu să procedaţi astfel

O modalitate mai simplă de tipărire a unui asemenea document este prin executarea unui clic-dreapta pe pictograma documentului icircn Windows Explorer şi alegerea opţiunii Print din meniul rapid Procedacircnd astfel documentul este tipărit de imprimantea prestabilită Sau apucaţi pictograma documentului şi trageţi-o peste pictograma imprimantei Cea de-a doua metodă este utilă mai ales atunci cacircnd doriţi să tipăriţi la o altă imprimantă decacirct cea prestabilită sau icircn reţea

26

Puteţi trage pictograma unui document pe pictograma imprimantei cu oricare din butoanele mouse-ului Cacircnd ajungeţi icircn zona de plasare pictograma imprimantei capătă o nuanţă icircnchisă iar alături de pictograma documentului dvs răsare semnul (+) pentru a indica faptul că dvs copiaţi datele la imprimantă (operaţie opusă mutării)

63 Tipărirea cu ajutorul comenzii Send To

Dacă nu agreaţi aglomerarea suprafeţei de lucru cu pictograme sau dacă vi se pare inconfortabilă vizualizarea pictogramelor respective atunci cacircnd doriţi să tipăriţi icircncercaţi cu ajutorul comenzii Send To Executaţi clic-dreapta pe pictograma sau pe numele documentului pe care doriţi să-l tipăriţi indicaţi Send To din meniul rapid şi apoi alegeţi numele imprimantei din meniul Send To

Pentru a adăuga o imprimantă icircn meniul Send To

1 Icircn meniul Start indicaţi Settings şi alegeţi Printers pentru a deschide dosarul Printers (Dacă aţi configurat meniul Start pentru a cuprinde un dosar Printers extensibil executaţi clic-dreapta pe Printers şi alegeţi Open)

2 Icircntr-o fereastră separată deschideţi dosarul SendTo - un dosar ascuns care are calea userprofileSendTo Pentru aceasta alegeţi Run din meniul Start şi apoi tastaţi userprofileSendTo

3 Trageţi-dreapta pictograma imprimantei din dosarul Printers icircn dosarul SendTo 4 Alegeţi Create Shortcut(s) Here din meniul rapid 5 Executaţi clic-dreapta pe noua pictogramă din dosarul SendTo şi alegeţi Rename Ştergeţi

Shortcut to şi apăsaţi Enter

27

64 Tipărirea la o imprimantă de reţea

Tipărirea la o imprimantă de reţea este la fel ca tipărirea la o imprimantă locală cu condiţia ca imprimanta de reţea să fie partajată (administratorul reţelei dvs trebuie să facă acest lucru) şi să aveţi permis accesul la ea (tot o sarcină a administratorului de reţea) Pentru a utiliza o asemenea imprimantă trebuie să vă conectaţi la ea

65 Stabilirea preferinţelor de tipărire

Preferinţele de tipărire cuprind parametrii elementari pe care doriţi să icirci aplicaţi icircn mod prestabilit tuturor documentelor Parametrii prestabiliţi pot fi rescrişi pentru fiecare document icircn parte icircn cadrul programului sau icircn caseta de dialog Print icircnainte de tipărire

Alegerile făcute prin preferinţele de tipărire cuprind

Orientarea paginii - portret (cu marginea lungă pe veritcală) sau peisaj (cu marginea lungă pe orizontală)

Dimensiunea hacircrtiei Sursa sau sertarul cu hacircrtie Numărul de copii Ordinea de tipărire a paginilor - de la prima la ultima sau icircncepacircnd cu ultima spre prima Tipărirea duplex (pe ambele părţi) Numărul de pagini pe foaie - unele imprimante pot tipări mai multe pagini de dimensiuni reduse

pe fiecare foaie de hacircrtie Calitatea tipăririi - o icircmbinare optimă a vitezei de tipărire calitatea copiei pe hacircrtie şi consumul

de cerneală Filigran - o imagine care se tipăreşte pe fiecare pagină

Atenţie Nu toate imprimantele au aceste opţiuni - iar unele au mult mai multe Pentru a vedea şi configura preferinţele de tipărire ale unei imprimante icircn dosarul Printers executaţi clic-dreapta pe pictograma imprimantei şi alegeţi Printing Preferences din meniul rapid Se afişează o casetă de dialog asemănătoare cu cea prezentată mai jos Icircn cazul anumitor imprimante la parametri se ajunge prin executarea unui clic butonului Advanced la alte imprimante casetele de dialog Printing Preferences cuprind etichete şi parametri suplimentari

28

Atenţie Pentru a modifica preferinţele de tipărire ale unei imprimante de reţea trebuie să aveţi permisiunea Full Control pentru imprimanta respectivă

29

Capitolul 7 - Icircnchiderea mediului de operare Windows

Pentru a icircnchide calculatorul trebuie să icircnchideţi mediul Windows pentru a fi siguri că nu pierdeţi date sau elemente de configuraţie Puteţi să icircnchideţi Windows şi pentru a reiniţializa calculatorul icircn modul MS-DOS (pentru versiunile Windows 9x) ori de a vă conecta icircn reţea sub alt nume de utilizator Iată icircn continuare opţiunile pe care le aveţi la dispoziţie icircn caseta de dialog Shut Down Windows

bull Shut Down - selectaţi această opţiune cacircnd terminaţi de lucrat la calculator Sistemul de operare Windows va salva setările specifice dvs şi va opri automat calculatorul

bull Restart - Selectaţi această opţiune pentru a icircnchide calculatorul şi a-l reiniţializa icircn modul Windows Puteţi folosi această opţiune cacircnd aţi modificat configuraţia icircn Control Panel de exemplu şi vreţi ca acea configuraţie să fie efectiv aplicată

bull Stand by - selectaţi această opţiune pentru ca sistemul de operare Windows să se icircnchidă parţial şi să fie pregătit ca la apăsarea unei taste acesta să se iniţializeze din nou

bull Hibernate - selectaţi acesată opţiune pentru ca mediul Windows să icircnchidă parţial calculatorul dvs iar prin apăsarea butonului de pornire acesta se va iniţializa sub acelaşi nume de utilizator

bull Log off - selectaţi această opţiune pentru a vă conecta pe acelaşi calculator sub alt nume de utilizator

Pentru a icircnchide Windows-ul efectuaţi paşii următori

1 Pe suprafaţa de lucru executaţi clic pe Start Shut Down

2 Cacircnd apare caseta de dialog Shut Down Windows selectaţi una din opţiunile menţionate mai sus Pentru a icircnchide calculatoruselectaţi Shut Down Apoi apăsaţi pe buton

l ul

3 să

mat aşa că acest mesaj nu mai este afişat)

OK Nu icircnchideţi calculatorul icircnainte ca Windowsafişeze mesajul prin care vă informează că icircl puteţi icircnchide (unele calculatoare se icircnchid icircn mod auto

30

Pentru a vă conecta pe acelaşi calculator sub alt nume efectuaţi

1 Pe suprafaţa de lucru executaţi clic pe Start Log Off

2 Cacircnd apare caseta de dialog Log Off Windows apăsaţi pe butonul Log Off

3 Nu icircnchideţi calculatorul Windows va salva setările utilizatorului curent şi va face trecerea la utilizatorul celălalt

Atenţie Pentru a intra icircn mediul de lucru al altui utilizator sau al nostru Windows va cere o parolă de acces

31

Gestionarea directoarelor şi fişierelor

Cuprins

bull Capitolul 1 - Utilizare My Computer bull Capitolul 2 - Utilizare Windows Explorer bull Capitolul 3 - Arhivarea şi dezarhivarea datelor bull Capitolul 4 - Salvarea datelor pe suporţi magnetici şi CD-RW bull Capitolul 5 - Restaurarea datelor şterse de pe hard disk bull Capitolul 6 - Folosirea opţiunii Search (Find) din Start

32

Capitolul 1 - Utilizare My Computer

11 Ce este My Computer

My Computer este un utilitar care permite trecerea rapidă icircn revistă a ceea ce aveţi icircn calculator - fişiere dosare şi unităţi de disc - şi a modului icircn care sunt organizate

12 Fereastra My Computer

Cacircnd executaţi dublu clic pe pictograma My Computer pe ecran apare fereastra My Computer (vezi figura de mai jos)

Unele pictograme din fereastra My Computer reprezintă unităţi de disc cum ar fi unitatea floppy (A) hard-discul (C D E) sau unitatea CD-ROM (F)

Alte pictograme apar şi icircn dosare Pictograma Control Panel determină deschiderea ferestrei Control Panel Pictograma Printers determina deschiderea ferestrei Printers pentru gestionarea imprimantelor instalate

Icircn partea de sus a ferestrei se găseşte bara de titlu care indică denumirea ferestrei deschisă şi activă Puteţi să mutaţi fereastra trăgacircnd de bara ei de titlu

Sub bara de titlu se găseşte bara de meniuri care conţine comenzile pe care le puteţi folosi icircn program

Sub bara de meniuri se găseşte bara cu instrumente Dacă bara cu instrumente nu este afişată selectaţi View Toolbar din meniu

Icircn partea de jos a ferestrei se găseşte bara de stare Icircn My Computer bara de stare afişează numărul de obiecte (fişiere şi dosare) din fereastră şi numărul de octeţi ocupaţi icircn memorie Dacă nu vedeţi bara de stare pe ecranul dvs selectaţi View Status Bar din meniu

33

Bara de meniuri din My Computer

Bara de meniuri din fereastra My Computer oferă patru opţiuni File Edit View şi Help

Meniul File se modifică icircn funcţie de ceea ce aţi selectat Icircn meniul File există comenzi pentru gestionarea fişierelor cum ar fi crearea de noi dosare (New) crearea de comenzi rapide (Create Shortcut) ştergerea şi redenumirea fişierelor sau dosarelor (Delete respectiv Rename) precum şi icircnchiderea ferestrei (Close)

Meniul Edit conţine comanda Undo (pentru revocarea ultimei acţiuni efectuate) Cut pentru eliminarea unui fişier sau dosar şi includerea icircn Clipboard Copy pentru includerea icircn Clipboard a unei copii a unui fişier sau dosar Paste pentru plasarea conţinutului din memoria Clipboard icircn fereastra selectată Select All pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor din fereastră şi Invert pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor neselectate concomitent cu deselectarea celor selectate

Icircn meniul View există o serie de opţiuni pentru afişarea fişierelor şi dosarelor cu pictograme de mărimi diferite sau icircn ordine diferită

bull Large Icons afişează pictogramele icircmprăştiate icircn fereastră Sub pictograme nu apar decacirct denumirile fişierelor sau dosarelor

bull Small Icons afişează pictogramele cu mărimi reduse aliniate pe racircnduri icircn ordine alfabetică

bull List arată la fel ca Small Icons dar dispunerea este făcută pe verticală bull Icircn Details pictogramele mici sunt dispuse pe verticală fiecare racircnd conţinacircnd

informaţii despre mărimea (icircn KB) a fişierului tipul de fişier sau dosar şi data şi ora ultimei modificări

Selectacircnd View Arrange Icons apoi ordinea dorită By Drive Letter (după litera unităţii de disc) By Name (după denumire) By Type (după tipul de fişier) By Size (după dimensiune) By Free Space (după spaţiul liber) sau Auto Arrange (auto aranjare)

Meniul Help oferă metode pentru deschiderea ferestrei Help Topics precum şi pentru deschiderea casetei de dialog About Windows ce conţine versiunea sistemului de operare

Bara cu instrumente din fereastra My Computer

Bara cu instrumete din fereastra My Computer conţine următoarele butoane

Apăsacircnd pe acest buton vă icircntoarceţi cu un pas icircn aceeaşi fereastră

Apăsacircnd pe acest buton mergeţi cu un pas icircnainte icircn aceeaşi ferestră

Dacă fereastra in care vă aflaţi este un dosar de pe o unitate de disc sau un dosar dintr-un alt dosar executaţi clic pe acest buton pentru a urca pe un nivel superior la unitatea de disc sau dosarul care este originea celui deschis

Executaţi clic pe el pentru a elimina fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l plasa icircn Clipboard

34

Executaţi clic pe el pentru a copia fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l copia icircn Clipboard

Executaţi clic pe el pentru a insera conţinutul din Clipboard icircn fereastra activă

Executaţi clic pentru a revoca ultima acţiune executată

Executaţi clic pe el pentru a şterge fişierul sau dosarul selectat

Executaţi clic pe el pentru a deschide fereastra Properties pentru unitatea de disc dosarul sau fişierul selectat

Executaţi clic pe el pentru a alege modul de afişare a pictogramelor icircn fereastră

Deschiderea unităţilor de disc şi a dosarelor

Există mai multe moduri icircn care să puteţi să deschideţi unităţile de disc şi dosarele afişate icircn fereastra My Computer

1 Executaţi dublu clic pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului 2 Selectaţi pictograma unităţii de disc sau a dosarului executacircnd clic pe ea sau

folosiţi tastele pentru a vă deplasa icircn fereastră ca să selectaţi pictograma dorită Apăsaţi tasta Enter pentru a deschide unitatea de disc sau dosarul evidenţiate

3 Selectaţi pictograma unităţii de disc sau a dosarului executacircnd clic pe ea sau folosind tastele cu săgeată pentru a vă deplasa icircn fereastră şi a evidenţia pictograma dorită Selectaţi File Open

4 Plasaţi indicatorul mouse-ului pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului şi executaţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului Din meniul derulant selectaţi Open

Folosirea mai multor ferestre

Dacă aveţi mai multe unităţi de disc şi dosare pe care vreţi să le exploraţi icircn My Computer veţi deschide mai multe ferestre

Pentru a trece dintr-o fereastră icircntr-alta

bull Pentru a trece rapid icircntr-altă fereastră executaţi clic pe o porţiune vizibilă din ea pentru a o transforma icircn fereastră activă şi a o aduce icircn prim-plan

bull Orice fereastră deschisă este reprezentată de o pictogramă pe bara de sarcini Executaţi clic pe pictograma ferestrei pe care vreţi să o vedeţi

bull Ţineţi apăsată tasta Alt şi apăsaţi tasta Tab pentru a activa caseta de trecere De fiecare dată cacircnd apăsaţi tasta Tab icircn această casetă apare următoarea fereastră deschisă Eliberaţi tasta Alt cacircnd icircn caseta de trecere apare titlul ferestrei pe care o vreţi să o vedeţi

Pentru a reduce numărul de ferestre deschise puteţi proceda astfel

bull Icircnchideţi toate ferestrele inutile selectacircnd File Close sau executacircnd clic pe butonul Close de pe bara de titlu

35

bull Minimizaţi toate ferestrele de care nu aveţi nevoie dar să nu le icircnchideţi executacircnd clic pe butonul Minimize de pe bara de titlu

bull Pentru a vedea mai multe ferestre concomitent plasaţi indicatorul mouse-ului pe o zonă liberă de pe bara de sarcini şi executaţi clic pe butonul din dreapta mouse-ului Din meniul derulant selectaţi Cascade pentru a vedea toate ferestrele fiind vizibile doar barele de titlu selectaţi Tile Horizontally pentru ca ecranul să fie icircmpărţit icircntre toate ferestrele deschise executaţi clic pe Tile Vertically pentru ca toate ferestrele deschise să fie dispuse pe ecran una lacircngă alta

13 Gestionarea fişierelor cu My Computer

131 Crearea de dosare

Pentru a vă organiza fişierele trebuie să le ordonaţi icircn dosare cu denumiri de genul Corespondenţă Notiţe etc Sistemul de operare Windows creează automat la instalare dosarul My Documents pentru documentele pe care le creaţi dar este bine să creaţi şi alte dosare proprii

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care vreţi să plasaţi noul dosar

2 Selectaţi File New Folder din meniu sau executaţi clic pe fereastră cu butonul dreapta al mouse-ului apoi selectaţi New Folder din meniul derulant

3 Icircn fereastră va apărea un dosar cu denumirea New Folder icircntr-o casetă care este selectată Introduceţi o denumire pentru noul dosar (denumirea dosarului poate conţine cel mult 255 caractere inclusiv spaţii Nu puteţi folosi următoarele caractere lt gt sau | Este recomandabil folosirea denumirilor scurte şi elocvente

4 Apăsaţi tasta ENTER

132 Selectarea fişierelor şi dosarelor

Pentru a putea efectua o operaţie icircntr-un fişier sau dosar trebuie să icircl selectaţi (sau să-l evidenţiaţi) pentru ca Windows să ştie pe care vreţi să icircl folosiţi Pentru a selecta fişiere sau dosare aveţi la dispoziţie următoarele situaţii

1 Un singur fişier sau dosar Executaţi clic pe pictograma fişierului sau a dosarului ori folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa şi a evidenţia pictograma fişierului sau dosarului pe care vreţi să o selectaţi

2 Mai multe fişiere sau dosare alăturate Executaţi clic pe pictogama primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Shift apoi executaţi clic pe pictograma ultimului fişier sau dosar Această metodă determină selectarea tuturor fişierelor dintre cele selectate Puteţi să ţineţi apăsată tasta Shift şi să folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa pacircnă la ultima pictogramă din grup

3 Mai multe fişiere sau dosare nealăturate Executaţi clic pe pictograma primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Ctrl apoi executaţi clic pe pictogramele tuturor celorlalte fişiere sau dosare pe care vreţi să le selectaţi

4 Toate pictogramele fişierelor sau dosarelor din fereastră Selectaţi din meniu Edit Select All (Ctrl+A)

5 Toate pictogramele fişierelor şi dosarelor mai puţin cele selectate deja Selectaţi Edit Invert Selection din meniu

133 Mutarea fişierelor şi dosarelor

Puteţi să mutaţi fişiere şi dosare icircn alte dosare sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

36

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra sursă

2 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului unde vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra de destinaţie

3 Dacă ferestrele pe care le-aţi deschis sunt pentru dosare pe aceeaşi unitate de disc puteţi să trageţi pictograma fişierului sau dosarului direct din fereastra de destinaţie

Tragerea dintr-o fereastră de pe o unitate de disc icircntr-o fereastră de pe altă unitate de disc determină copierea fişierului aşa că trebuie să ştergeţi pictograma iniţială din fereastra sursă

Pentru a muta fişiere sau dosare cu metoda decupare (Cut) şi lipire (Paste)

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul

2 Selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le mutaţi 3 Selectaţi Edit Cut din meniu sau executaţi clic pe butonul Cut de pe bara cu

instrumente Icircn acest fel veţi icircnlocui pictogramele din fereastra curentă 4 Deschideţi fereastra unităţii icircn care vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul 5 Selectaţi Edit Paste din meniu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara

de instrumente

134 Copierea fişierelor şi dosarelor

Puteţi să copiaţi fişiere şi dosare icircn alt dosar sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra sursă

2 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului unde vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra de destinaţie

3 Dacă ferestrele pe care le-aţi deschis sunt ale unor dosare de pe aceeaşi unitate de disc puteţi să trageţi pictograma fişierului sau a dosarului direct din fereastra-sursă icircn fereastra de destinaţie

Tragerea dintr-o fereastră de pe o unitate de disc icircntr-o fereastră de pe aceeaşi unitate de disc determină mutarea fişierului Trebuie să ţineţi apăsată tasta Ctrl icircn timp ce trageţi pictograma pentru a o copia

Pentru a copia fişiere sau dosare cu metoda decupare şi lipire

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul

2 Selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le copiaţi 3 Selectaţi Edit Copy din meniu sau executaţi clic pe butonul Copy de pe bara cu

instrumente Icircn acest fel veţi copia icircn Clipboard fişerele sau dosarele selectate 4 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care vreţi să plasaţi fişierul sau

dosarul 5 Selectaţi Edit Paste din menu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara cu

instrumente

135 Ştergerea fişierelor şi dosarelor

Pentru a şterge un fişier sau dosar

37

1 Selectaţi fişierele sau dosarele care trebuie şterse 2 Apăsaţi tasta Delete executaţi clic pe butonul Delete de pe bara cu instrumente sau

selectaţi File Delete din meniu 3 Pe ecran va apărea o casetă de atenţionare din Windows care vă va icircntreba dacă sunteţi

sigur că vreţi să trimiteţi fişierele sau dosarele selectate icircn Recycle Bin Dacă sunteţi sigur selectaţi Yes Dacă nu selectaţi No şi operaţia va fi anulată

O metodă rapidă de ştergere a fişierelor sau dosarelor Trageţi pictograma fişierului sau dosarului din fereastra My Computer icircn Recycle Bin Cacircnd este selectat Recycle Bin eliberaţi butonul mouse-ului

136 Redenumirea fişierelor şi dosarelor

Pentru a da o altă denumire unui fişier sau dosar

1 Selectaţi fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl redenumiţi 2 Selectaţi File Rename din menu sau executaţi clic pe pictogramă cu butonul

din dreapta al mouse-ului şi selectaţi Rename din meniul derulant ori executaţi clic pe denumire Denumirea va fi icircncadrată icircntr-o casetă iar textul va fi evidenţiat

3 Introduceţi textul noii denumiri 4 Apăsaţi tasta Enter

137 Crearea de comenzi rapide

Comenzile rapide reprezintă o soluţie pentru un acces mai rapid la fişiere şi programe Dacă plasaţi o comandă rapidă pe suprafaţa de lucru puteţi să executaţi dublu clic pe pictograma respectivă pentru a lansa icircn execuţie un program sau a deschide un fişier ori un dosar

Pentru a crea o comandă rapidă din My Computer

1 Deschideţi My Computer 2 Selectaţi unitatea de disc dosarul sau fişierul pentru care vreţi să creaţi o

comandă rapidă 3 Selectaţi File Create Shortcut 4 O copie a pictogramei va apărea icircn fereastră cu cuvintele Shortcut To icircnainte

denumirii Trageţi pictograma pe suprafaţa de lucru

38

Capitolul 2 - Utilizare Windows Explorer

21 Ce este Windows Explorer

Ca şi icircn cazul ferestrei My Computer puteţi folosi Windows Explorer pentru a afişa şi organiza unităţile de disc dosarele şi fişierele

Spre deosebire de My Computer Windows Explorer nu deschide o fereastră de fiecare dată cacircnd vreţi să vedeţi conţinutul altei unităţi de disc sau a altui dosar Totul este afişat icircntr-o singură fereastră Lista unităţilor de disc şi a dosarelor se găseşte icircn stacircnga iar conţinutul dosarului selectat sau unităţii de disc se găseşte icircn dreapta Acest mod de dispunere simplifică operaţia de deplasare cacircnd trebuie să căutaţi alte unităţi de disc sau dosare

22 Deschiderea ferestrei Windows Explorer

Pentru a deschide Windows Explorer

1 Executaţi clic pe butonul Start de pe bara de sarcini

2 Selectaţi Programs din meniul Start

3 Executaţi clic pe Windows Explorer

O altă metodă de a deschide Windows Explorer este

1 Executaţi clic dreapta pe butonul Start

2 Selectaţi din meniul ce apare Explore şi executaţi clic (fugura alăturată

Icircn figura de mai jos se arată modul de lansare icircn cazul sistemului de operare Windows XP

39

23 Modul de lucru icircn fereastra Windows Explorer

Fereastra Explorer este icircmpărţită icircn două părţi Icircn stacircnga se găseşte lista unităţilor de disc şi a dosarelor Icircn dreapta este afişat conţinutul unităţii de disc sau a dosarului selectat (vezi figura de mai jos)

40

Icircn partea de sus a ferestrei (ca icircn orice fereastră Windows) se găseşte bara de titlu care indică denumirea ferestrei pe care o aveţi deschisă Puteţi să mutaţi fereastra trăgacircnd de bara ei de titlu

Sub bara de titlu se găseşte bara de meniuri care conţine comenzile pe care le puteţi da programului

Sub bara de meniuri se găseşte bara cu instrumente Icircn cazul icircn care bara cu instrumente nu este afişată selectaţi View Toolbar din meniu Bara cu instrumente are butoane care generează comenzi din meniuri fără să fie nevoie să deschideţi meniul

Icircn partea de jos a ecranului se găseşte bara de stare Icircn My Computer bara de stare afişează numărul de obiecte (fişiere şi dosare) din fereastră şi numărul de octeţi ocupaţi din spaţiul din memorie Dacă selectaţi unul sau mai multe fişiere bara de stare se modifică afişacircnd numărul de fişiere selectate şi numărul de octeţi ocupaţi icircn memorie Dacă nu vedeţi bara de stare pe ecran selectaţi View Status Bar din meniu

Icircn partea stacircngă a ferestrei se găseşte sectorul All Folders (al dosarelor) Unele din pictogramele aflate icircn sectorul dosarelor reprezintă unităţi de disc cum ar fi cea a unităţii floppy (A) a unităţii de disc (C D E) sau a unităţii CD-ROM (F) Veţi vedea şi pictogramele pentru Recycle Bin My Briefcase şi Network Neighborhood (My Network Places - icircn cazul Windows 2000 sau XP)

Sectorul dosarelor prezintă dispunerea ierarhică a unităţilor de disc şi a dosarelor (uneori numită şi arbore) Icircn faţa pictogramelor unor dosare veţi vedea semne plus (+) şi minus (-) Un semn plus icircnseamnă că dosarul sau unitatea de disc conţine dosare icircnsă nu puteţi vedea lista icircn momentul respectiv deoarece este icircnchisă Executaţi clic pe semnul plus pentru a deschide dosarul sau unitatea de disc ca să vedeţi dosarele incluse Icircn faţa pictogramei unităţii de disc sau a dosarului va apărea un semn minus Pentru a icircnchide dosarul sau unitatea de disc ca să nu mai fie afişate dosarele secundare executaţi clic pe semnul minus

Pentru a vedea icircntregul conţinut al unei unităţi de disc sau a unui dosar executaţi clic pe el Dosarul va fi deschis Priviţi icircn sectorul din dreapta al ferestrei Fişierele au alte pictograme icircn funcţie de tipul lor şi de programul pe care icircl reprezintă sau in care au fost create

41

Modificarea modului de afişare

Puteţi să afişaţi pictogramele icircn sectorul conţinutului (Contents) icircn mai multe moduri Opţiunile posibile din meniul View sunt

bull Large Icons afişează pictogramele icircmprăştiate icircn fereastră Sub pictograme nu apar decacirct denumirile fişierelor sau a dosarelor

bull Small Icons afişează pictogramele cu mărimi reduse aliniate pe racircnduri icircn ordine alfabetică

bull List arată la fel ca Small Icons dar dispunerea este făcută pe verticală bull Icircn Details pictogramele mici sunt dispuse pe verticală fiecare racircnd conţinacircnd

informaţii despre mărimea (icircn KB) a fişierului tipul de fişier sau dosar precum şi data şi ora ultimei modificări

Folosirea barei cu instrumente din Explorer

Pentru a vedea bara cu instrumente selectaţi View Toolbar din meniu Icircn tabel sunt prezentate butoanele şi rolul fiecăruia

Apăsacircnd pe acest buton vă icircntoarceţi cu un pas icircn aceeaşi fereastră

Apăsacircnd pe acest buton mergeţi cu un pas icircnainte icircn aceeaşi ferestră

Dacă fereastra in care vă aflaţi este un dosar de pe o unitate de disc sau un dosar dintr-un alt dosar executaţi clic pe acest buton pentru a urca pe un nivel superior la unitatea de disc sau dosarul care este originea celui deschis

Executaţi clic pe el pentru a elimina fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l plasa icircn Clipboard

Executaţi clic pe el pentru a copia fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l copia icircn Clipboard

Executaţi clic pe el pentru a insera conţinutul din Clipboard icircn fereastra activă

Executaţi clic pentru a revoca ultima acţiune executată

Executaţi clic pe el pentru a şterge fişierul sau dosarul selectat

Executaţi clic pe el pentru a deschide fereastra Properties pentru unitatea de disc dosarul sau fişierul selectat

Executaţi clic pe el pentru a alege modul de afişare a pictogramelor icircn fereastră

42

Folosirea meniului

Bara de meniuri a ferestrei Explorer oferă cinci opţiuni File Edit View Tools şi Help Următoarea listă explică aceste meniuri

bull Meniul File se modifică icircn funcţie de ceea ce aţi selectat Icircn meniul File există comenzi pentru gestionarea fişierelor Crearea de noi dosare crearea de comenzi rapide ştergerea şi redenumirea fişierelor sau dosarelor validarea caracteristicilor fişierelor şi dosarelor precum şi icircnchiderea ferestrei sunt comenzile din meniul File

bull Meniul Edit conţine comanda Undo (pentru revocarea ultimei acţiuni efectuate) Cut pentru eliminarea unui fişier sau dosar şi includerea icircn Clipboard Copy pentru includerea icircn Clipboard a unei copii a unui fişier sau dosar Paste pentru plasarea conţinutului din memoria Clipboard icircn fereastra selectată Select All pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor din fereastră şi Invert Selection pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor neselectate concomitent cu deselectarea celor selectate

bull Icircn meniul View există o serie de opţiuni pentru afişarea fişierelor şi dosarelor cu pictograme de mărimi diferite sau icircn ordine diferită

bull Meniul Tools poate fi folosit pentru a căuta fişiere sau dosare (Find) pentru a mapa unităţi de disc din reţea (Map Network Drives) pentru a icircntrerupe legătura la unităţi de disc din reţea (Disconnect Network Drives) sau pentru a intra icircntr-un anumit dosar (Go To)

bull Meniul Help oferă metode pentru deschiderea ferestrei Help Topics precum şi pentru deschiderea casetei de dialog About Windows Această casetă conţineversiunea sistemului de operare instalat data de lansare numele posesorului de licenţă etc

24 Gestionarea fişierelor cu Windows Explorer

241 Crearea de dosare

Pentru a vă organiza fişierele trebuie să le ordonaţi icircn dosare cu denumiri de genul Corespondenţă Notiţe şi aşa mai departe Sistemul de operare (SO) creează icircn mod automat la instalare dosarul My Documents pentru documentele pe care le creaţi dvs Este bine să creaţi şi alte dosare proprii

1 Deschideţi fereastra Windows Explorer 2 Icircn sectorul All Folders selectaţi unitatea de disc sau dosarul icircn care vreţi să

plasaţi noul dosar 3 Selectaţi File New Folder din meniu Icircn fereastră va apărea un nou dosar cu

denumirea evidenţiată New Folder icircntr-o casetă 4 Introduceţi o denumire pentru noul dosar (deoarece denumirea New Folder

este selectată va dispărea icircn mod automat cacircnd veţi icircncepe să scrieţi noua denumire aşa că nu trebuie să ştergeţi mai icircntacirci acest text) Denumirea noului dosar poate conţine cel mult 255 de caractere inclusiv spaţii libere Nu puteţi să folosiţi nici unul din următoarele caractere lt gt sau |

5 Apăsaţi tatsa Enter

242 Selectarea fişierelor şi dosarelor

Pentru a efectua o operaţie icircntr-un fişier sau dosar trebuie să icircl selectaţi (sau să-l evidenţiaţi) pentru ca Windows să ştie pe care vreţi să icircl folosiţi Pentru a selecta fişiere sau dosare aveţi la dispoziţie următoarele situaţii

43

bull Un singur fişier sau dosar Executaţi clic pe pictograma fişierului sau dosarului ori folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa şi a evidenţia pictograma fişierului sau dosarului pe care vreţi să o selectaţi

bull Mai multe fişiere sau dosare alăturate Executaţi clic pe pictograma primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Shift apoi executaţi clic pe pictograma ultimului fişier sau dosar Această metodă determină selectarea tuturor fişierelor dintre cele selectate Puteţi să ţineţi apăsată tasta Shift şi să folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa pacircnă la ultima pictogramă din grup

bull Mai multe fişiere sau dosare nealăturate Executaţi clic pe pictograma primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Ctrl apoi executaţi clic pe pictogramele tuturor celorlalte fişiere sau dosare pe care vreţi să le selectaţi

bull Toate pictogramele fişierelor sau dosarelor din fereastră Selectaţi Edit Select All din meniu

bull Toate pictogramele fişierelor şi dosarelor mai puţin cele selectate deja Selectaţi Edit Invert Selection din meniu

243 Mutarea fişierelor şi a dosarelor

Puteţi să mutaţi fişiere şi dosare icircn alte dosare sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl mutaţi executacircnd clic pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului

2 Trageţi pictograma fişierului sau a dosarului din sectorul Contents pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului din sectorul All Folders unde vreţi să icircl plasaţi Nu eliberaţi butonul mouse-ului icircnainte ca unitatea de deisc sau dosarul să fie evidenţiate Tragerea unui fişier sau a unui dosar de pe o unitate de disc pe altă unitate de disc determină copierea fişierului aşa că icircn acest caz trebuie să ştergeţi pictograma iniţială din sectorul Contents

Pentru a muta fişiere sau dosare cu metoda decupare şi lipire

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl mutaţi

2 Icircn sectorul Contents selectaţi fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl mutaţi 3 Selectaţi Edit Cut din meniu sau executaţi clic pe butonul Cut de pe bara cu

instrumente Icircn acest fel vor fi eliminate pictogramele din dosarul curent sau de pe unitatea de disc curentă

4 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul

5 Selectaţi Edit Paste din meniu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara cu instrumente

244 Copierea fişierelor şi dosarelor

Puteţi să copiaţi fişiere şi dosare icircn alt dosar sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl copiaţi Pentru a deschide unitatea de disc sau dosarul executaţi clic pe pictograma lor

2 Ţineţi apăsată tasta Ctrl şi trageţi pictograma fişierului sau a dosarului pe care vreţi să icircl copiaţi din sectorul Contents pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului din sectorul All Folders unde vreţi să icircl plasaţi

44

Dacă trageţi fişierul sau dosarul de pe o unitate de disc pe alta nu trebuie să ţineţi apăsată tasta Ctrl

Pentru a copia fişiere sau dosare cu metoda decupare şi lipire

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl copiaţi

2 Icircn sectorul Contents selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le copiaţi 3 Selectaţi Edit Copy din meniu sau executaţi clic pe butonul Copy de pe bara

de instrumente Icircn acest fel veţi copia icircn Clipboard fişierele sau dosarele selectate

4 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care vreţi să plasaţi copia fişierului sau dosarului

5 Selectaţi Edit Paste din meniu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara cu instrumente

245 Redenumirea fişierelor şi dosarelor

Pentru a da o altă denumire unui fişier sau a unui dosar

1 Selectaţi fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl redenumniţi 2 Selectaţi File Rename din menu sau executaţi clic pe pictogramă cu butonul

din dreapta al mouse-ului şi selectaţi Rename din meniul derulant ori executaţi clic pe denumire Denumirea va fi icircncadrată icircntr-o casetă iar textul va fi evidenţiat

3 Introduceţi textul noii denumiri 4 Apăsaţi tasta Enter

246 Crearea de comenzi rapide

Comenzile rapide sau scurtături (Shortcut) reprezintă o soluţie pentru un acces mai rapid la fişiere şi programe Dacă plasaţi o comandă rapidă pe suprafaţa de lucru puteţi să executaţi dublu clic pe pictograma respectivă pentru a lansa icircn execuţie un program sau a deschide un fişier ori un dosar

Pentru a crea o comandă rapidă

1 Deschideţi fereastra Explorer 2 Selectaţi unitatea de disc dosarul sau fişierul pentru care vreţi să creaţi o

comandă rapidă 3 Selectaţi File Create Shortcut 4 O copie a pictogramei va apărea icircn fereastră cuvintele Shtortcut to icircnaintea

denumirii Trageţi pictograma pe suprafaţa de lucru

45

46

Capitolul 3 - Arhivarea datelor

31 Folosirea programului WinRAR

Programul WinRAR este un utilitar pentru compresia şi decompresia (arhivareaşi dezarhivarea) fişierelor şi a dosarelor Creează arhive cu extensia rar

Bara cu meniuri este alcătuită din meniurile File Commands Favorites Options Help

bull Meniul File are icircn componeţa lui următoarele comenzi Open Archive (deschide o arhiva specificată) Change drive (schimbă hard discul sau unitatea floppy) Browse for folder (a frunzări după un dosar sau fişier) Password (creează o parolă) Select All (selectează toate fişierele din sectorul conţinut) Select group (selectează doar o parte din fişierele sau dosarele din fereastra conţinut) Deselect group (deselectează fişierele sau dosarele selectate) Invert selection (selectează fişierele şi dosarele ce nu au fost selectate) Exit (termină programul WinRAR)

bull Meniul Commands are icircn componenta lui comenzile Add files to archive (aduce fişiere sau dosare icircn sectorul conţinut pentru a le arhiva) Extract to a specified folder (decomprimă arhiva icircntr-un dosar specificat) Test archive files (testează dacă fişierele sau dosarele arhivate se pot dezarhiva) View file (se vizualizează conţinutul unui dosar) Delete (şterge un dosar sau fişier) Repair archive (repară o arhivă stricată) Estimate compression (estimează numărul de bytes pentru noua arhivă) Extract without confirmation (extrage fişierele sau dosarele fără a confirma terminarea operaţiei) Add archive comment (adaugă la o arhivă un comentariu) Protect archive from damage (protejează arhiva de o eventuală avarie) Lock archive (blochează o arhivă) Convert archive to SFX (converteşte arhiva icircntr-un fişier care se extrage singur) Show archive information (arată informaţii despre fişierul arhivat)

bull Meniul Favorites conţine comenzile Add to favorites (transformă fişierele sau dosarele icircn favorite) Organize favorites (organizează fişierele sau dosarele favorite)

bull Meniul Options are icircn componeţa lui comenzile Settings (setează programul WinRAR) ImportExport (importă sau exportă fişiere sau dosare comprimate)

47

View log (să vedem fişierul de tip jurnal) Clear log (curăţă fişierul de tip jurnal)

bull Meniul Help conţine Help topics (ajutor icircn folosirea programului WinRAR) WinRAR home page (o legătură la pagina de internet a firmei producătoare) About WinRAR (arată versiunea programului deţinătorul licenţei)

Bara cu comenzi este alcătuită din comenzile

bull Add - aduce un fişier sau un dosar icircn sectorul conţinut pentru a fi arhivate bull Extract to - extrage şi plasează fişiere sau dosare arhivate icircntr-un loc cu

destinaţia stabilită de noi bull Test - testează dezarhivarea unui fişier bull Delete - şterge un fişier sau dosar bull Repair - repară o arhivă avariată bull Estimate - estimează numărul de bytes a viitoarei arhive bull Lista derulantă - prezintă unităţile de disc şi dosarele din calculator bull Up one level - dacă fereastra icircn care vă aflaţi este un dosar de pe o unitate de

disc sau un dosar dintr-un alt dosar executaţi clic pe acest buton pentru a urca pe un nivel superior la unitatea de disc sau dosarul care este originea celui deschis

Sectorul conţinut arată fişierele sau dosarele aflate pe un disc sau icircntr-un alt dosar

Bara de stare arată cacircte fişiere sau dosare sunt selectate şi dimensiunea lor icircn bytes

Arhivarea dezarhivarea unui fişier sau a unui dosar cu programul WinRAR

Pentru a crea o arhivă

1 Selectăm din Sectorul Conţinut fişierul sau dosarul dorit (pentru a selecta mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift şi cu săgeţile ne deplasăm icircn jos sau icircn sus dacă dorim să selectăm anumite fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointerul mouse-ului le selectăm apăsacircnd butonul stacircng al acestuia)

2 Apăsăm butonul Add din Bara cu Comenzi Va apare o ferestră unde vom scrie numele arhivei extensia arhivei (se foloseşte RAR) metoda de compresie (Compression method) se alege una din următoarele metode store fastest fast normal good best Dacă dorim să icircmpărţim viitoarea arhivă icircn pachete de 144 MB alegem din căsuţa Volume size bytes valoarea 145

3 Apăsaţi butonul OK

SFAT Dacă nu aveţi pe un alt calculator instalat programul WinRAR selectaţi căsuţa SFX din Archiving options pentru a crea arhiva icircntr-un mic program de dezarhivare

Pentru a dezarhiva

1 Se selectează arhiva dorită din Sectorul Conţinut 2 Apăsăm butonul Extract to din bara de comenzi Va apare fereastra cu numele

Extraction path and options Icircn căsuţa Destination path vom scrie calea unde dorim să se plaseze fişierele dezarhivate (dacă nu ştim calea exactă o alegem din fereastra din dreapta)

3 Celelalte opţiuni sunt Update mode - Extract and replace files Overwrite mode - Ask before overwrite

4 Apăsăm butonul OK

48

32 Folosirea programului WinZIP

Programul WinZIP este un utilitar pentru compresia şi decompresia (arhivarea şi dezarhivarea) fişierelor şi a dosarelor Creează arhive cu extensia zip

Bara cu meniuri este alcătuită din meniurile File Actions Options Help

bull Meniul File conţine următoarele comenzi New archive (crează arhive noi) Open archive (deschide in sectorul conţinut o arhivă) Favorite ZIP folders (crează dosare favorite) Close archive (icircnchide arhiva) Properties (afişează proprietăţile arhivei) Create shortcut (crează o scurtătură a arhivei) Move archive (mută arhiva) Copy archive (copiază arhiva) Rename archive (redenumeşte o arhivă) Delete archive (şterge o arhivă) Print (listează conţinutul arhivei) Wizard (program ajutător de creare de arhive)

bull Meniul Actions conţine comenzile Add (aduce fişiere sau dosare pentru a fi arhivate) Delete (şterege arhive) Extract(extrage fişiere sau dosare din arhive) View (vizualizare fişiere icircn interiorul arhivei) Sellect All (selectează fişiere dosare sau arhive) Invert selection (selectează fişiere dosare neselectate) Virus Scan (scanează arhiva de viruşi) Make Exe File (crează arhiva icircn fişier executabil) UUencode (codifică arhiva) Test (testează arhiva de avarii) Comment (crează un fişier de tip txt ce icircnsoţeşte arhiva) Check out ( crează un dosar icircn care sunt extrase fişierele din arhivă şi sunt create scurtături icircn meniul Programs)

bull Meniul Options conţine Configuration (configurează programul WinZip) Password (crează parolă pentru o arhivă) Sort (sortează fişiere arhive după un anumit cacircmp)

bull Meniul Help conţine următoarele comenzi Contents (program de ajutare) Brief tutorial (o scurtă lecţie de a icircnvăţa folosirea WinZip) About WinZip (arată versiunea programului deţinătorul licenţei) etc

49

Bara de comenzi este alcătuită din

bull New - crează o arhivă nouă bull Open - deschide o arhivă bull Favorites - organizează fişierele cu extensia zip icircntr-o listă ordonată după un

cacircmp bull Add - schimbă numele arhivei deschise icircn sectorul conţinut bull Extract - extrage fişierele dosarele dintr-o arhivă bull View - permite vizualizarea fişierelor dosarelor dintr-o arhivă bull Install - instalează o temă (culoare cursor sunet etc) bull Wizard - apare interfaţa ajutătoare de creare a unei arhive

Sectorul conţinut arată fişierele dosarele dintr-o arhivă

Bara de stare arată cacircte fişiere dosare sunt selectate şi dimensiunea lor totală icircn KB

Arhivarea dezarhivarea unui fişier sau a unui dosar cu programul WinZip

Pentru a crea o arhivă

1 Din meniul File selectăm opţiunea New sau din bara de comenzi butonul cu acelaşi nume Apare o ferestră icircn care la opţiunea file name scriem numele viitoarei arhive (atenţie la opţiunea files of type alegem ZIP file) Alegem destinaţia viitoarei arhive Apăsăm tasta OK

2 Se deschide o fereastră din care selectăm fişierul dosarul ce-l vom arhiva (Dacă sunt mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu săgeţile ne deplasăm icircn jos sau icircn sus pentru a le selecta Selecţia aleatorie de fişiere sau dosare ţineţi apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului vă deplasaţi deasupra lor şi executaţi un clic pe ele) La opţiunea Compression selectăm normal Apăsăm butonul Add

Pentru a dezarhiva

1 Din meniul File alegem opţiunea Open archive sau din bara de comenzi apăsăm butonul Open Alegem arhiva ce va fi extrasă

2 Conţinutul arhivei va apare icircn sectorul conţinut Apăsăm butonul Extract din bara de comenzi sau din meniul Actions

50

3 Va apare fereastra cu numele Extraction path and options Icircn căsuţa Destination path vom scrie calea unde dorim să se plaseze fişierele dezarhivate (dacă nu ştim calea exactă o alegem din fereastra din dreapta)

4 Apăsăm butonul Extract

33 Folosirea programului WinACE

Programul WinACE este un utilitar pentru compresia şi decompresia (arhivarea şi dezarhivarea) fişierelor şi a dosarelor Creează arhive cu extensia ace

Bara de meniuri este alcătuită din meniurile File View Change to Archive Tools Context menu Help

bull Meniul File conţine comenzile Create (crează arhive) Open (deschide o arhivă) Extract to (extrage fişierele arhivei icircntr-o destinaţie anume) X-Folder (extrage arhiva de tip self extract) Add (crează arhive) Delete (şterge arhiva fişier sau dosar) Encrypt (criptează arhiva) Copy (copiază fişiere dosare sau arhive) RenameMove (redenumeşte sau mută o arhivă) Create folder (crează un dosar) Properties (arată proprietăţile arhivei) etc

bull Meniul View conţine comenzide tip File list (schimbă modul de expunere a pictogramelor) Treeview (mod de expunere arborescent) Determine folder size (determină mărimea fişierului dosarului sau arhivei) etc

bull Meniul Change to conţine comenzile Back (icircntoarcerea cu un pas spre dosarul mamă) Forward (icircnaintează cu un pas) Parent Directory (se deplasează icircn directorul rădăcină)

bull Meniul Archive conţine comenzile Create Sfx (crează arhive de tip executabil) Lock archive (blochează arhive spre a fi dezarhivate) Protect

51

archive from demages (protejează arhiva de avarii) Test archive (testează arhiva) Repair archive (repară arhiva de avarii) etc

bull Meniul Tools conţine Determine archive type (determină tipul de arhivă) Optimize archive (optimizează arhiva) Convert to ace archive (converteşte arhive icircn arhive cu extensia ace) Scan archive for viruses (scanează arhiva de potenţiali viruşi)

bull Context menu arată exact meniul derulant ce apare prin apăsarea butonului drept al mouse-ului

bull Meniul Help conţine comenzile Help (ajutor) Using Help (cum să foloseşti Ajutorul) Encrypt credit card data (criptează datele folosite pentru o carte de credit) Info (arată versiunea programului de cine este făcut) etc

Bara de comenzi este alcătuită din butoanele

bull Create - crează arhive bull Open - deschide arhive bull Extract - extrage fişierele din arhivă bull Add - sunt aduse fişiere dosare pentru a fi arhivate bull Delete - şterge fişiere dosare sau arhive bull Properties - arată proprietăţile fişierelor dosarelor sau arhivelor bull Views - determină afişarea pictogramelor icircn modul Large Icon Small Icon List

Details

Sectorul conţinut arată fişiere dosare arhive

Bara de stare arată cacircte fişiere dosare sunt selectate şi dimensiunea lor totală icircn KB

Arhivarea dezarhivarea unui fişier sau a unui dosar cu programul WinACE

Pentru a arhiva un fişier sau dosar

1 Din meniul File sau din bara de comenzi alegem comanda Create (Add) 2 Apare fereastra Add filesCreate archive Alegem subfereastra Selection

Selectăm fişierele dosarele ce vor fi arhivate Pentru a selecta toate fişierele dosarele marcăm primul fişier ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului ne plasăm pe ultimul fişier şi executăm clic stacircnga pe el

3 icircn casuţa Files vom scrie numele arhivei ce va fi creată 4 Icircn căsuţa Archive alegem destinaţia viitoarei arhive 5 Alegem subfereastra Option 6 In casuţa Archive type alegem extensia arhivei (lăsăm ACE) icircn Action alegem

opţiunea Add pentru Compression alegem Normal 7 Dacă dorim să creăm arhiva de tip executabil marcăm căsuţa din dreptul Create

Sfx Module Va apare o fereastră din care alegem prima opţiune 8 Dacă dorim ca arhiva noastră să fie icircmpărţită icircn module de o anumită

dimensiune alegem din lista derulantă din sectorul Volumes dimensiunea dorită 9 Apăsăm butonul Add

Pentru a dezarhiva o arhivă de cu extensia ace

1 Din meniul File sau din bara de comenzi alegem comanda Open Se deschide o casetă din care alegem fişierul de tip arhivă Apăsăm pe butonul Open

2 Icircn Sectorul Conţinut va apare conţinutul arhivei Selectăm toate fişierele respectiv dosarele

3 Apăsăm butonul Extract din bara de comenzi Apare fereastra Extract Alegem destinaţia fişierelor dosarelor ce vor fi dezarhivate

4 Apăsăm butonul OK

52

O altă variantă de dezarhivare a unui fişier sau dosar

1 Din Sectorul Conţinut selectăm arhiva Dacă arhiva este pe o altă unitate de disc selectăm discul respectiv cu comanda Select Drive din bara de comenzi

2 Apăsăm butonul Extract din bara de comenzi Apare fereastra Extract Alegem destinaţia fişierelor dosarelor ce vor fi dezarhivate

3 Apăsăm butonul OK

53

Capitolul 4 - Salvarea datelor pe suporţi magnetici şi CD-RW

41 Salvarea datelor pe suporţi magnetici

Unitatea de disk sau Floppy Disk Drive este icircntacirclnită la toate calculatoarele Discul flexibil (discheta) este confecţionat(ă) dintr-o folie de plastic acoperită cu un strat fero-magnetic şi introdus icircntr-un suport de protecţie din plastic

Icircn prezent dischetele utilizate au următoarele caracteristici

bull dimensiunea de 35 ( 1inch = 254 cm) bull informaţiile sunt icircnregistrate pe aceste discuri icircn formate standard după numărul

de piste şi sectoare bull piste - cercuri concentrice icircn număr de 80 bull sectoare - segmente de piste

Icircn prezent dichetele sunt vacircndute deja formatate Prin operaţia de formatare se realizează următoarele

bull crearea directorului rădăcină (root) bull crearea tabelei de alocare a fişierelor (FAT)

Icircn urma procesului de alocare sunt definite şi etichetate pistele şi sectoarele prin intermediul cărora se poate identifica orice informaţie Poziţia ficărui fişier pe disc va fi indicată de tabela de alocare care se icircncarcă la scrierea informaţiilor icircn fişiere ţinacircnd seama de etichetele de pistă şi sectoare definite icircn urma formatării discului

Salvarea unui dosar sau fişier se poate executa icircn următoarele variante

Cu ajutorul ferestrei My Computer

1 Se deschide fereastra My Computer Ne deplasăm spre fişierul sau dosarul pe care dorim să-l salvăm

2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Din bara de meniuri alegem File Send to 35 Floppy (A) sau executăm clic pe butonul drept al mouse-ului Va apare un meniu derulant din care alegem comanda Send to 35 Floppy (A)

54

Cu ajutorul ferestrei Windows Explorer

1 Din meniul Start Programs alegem Windows Explorer 2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Din bara de meniuri alegem File Send to 35 Floppy (A) sau executăm clic pe butonul drept al mouse-ului Va apare un meniu derulant din care alegem comanda Send to 35 Floppy (A)

55

O altă metodă de salvare a fişierelor sau dosarelor este numită Drag and Drop (trage şi lasă) Ea se execută atacirct cu ajutorul ferestrei Windows Explorer cacirct şi cu fereastra My Computer Pentru a realiza această operaţie urmaţi paşii

Cu ajutorul ferestrei Windows Explorer

1 Din meniul Start Programs alegem Windows Explorer 2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Ne plasăm cu pointer-ul mouse-ului pe un dosar sau fişier selectat Ţinem apăsat butonul stacircng al mouse-ului şi tragem spre fereastra Folders

4 Cacircnd ajungem icircn dreptul pictogramei ce reprezintă unitatea de disc (35 Floppy) şi aceasta se selectează eliberăm butonul mouse-ului şi procesul de copiere va icircncepe

5 Dacă tragem fişierul (fişierele) sau dosarul (dosarele) cu clic dreapta pe mouse la eliberarea butonului mouse-ului va apare un meniu contextual care ne permite să copiem să mutăm să creăm o scurtătură sau să anulăm comanda aşa cum se vede icircn figurile următoare

56

Cu ajutorul ferestrei My Computer

1 Se deschid două fereastre My Computer Le aşezăm astfel icircncacirct să fie vizibile 2 Icircn una dintre ferestre ne deplasăm spre fişierul sau dosarul pe care dorim să-l

salvăm 3 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

4 Ne plasăm cu pointer-ul mouse-ului pe un dosar sau fişier selectat Ţinem apăsat butonul stacircng al mouse-ului şi tragem spre cealaltă fereastră deschisă

57

5 Cacircnd ajungem icircn dreptul pictogramei ce reprezintă unitatea de disc (35 Floppy) şi aceasta se selectează eliberăm butonul mouse-ului

O altă metodă de salvare a fişierelor sau dosarelor se face cu ajutorul comenzilor Copy şi Paste (copiază şi lipeşte) Se execută icircn ferestrele Windows Explorer şi My Computer

Cu ajutorul ferestrei My Computer

1 Se deschide fereastra My Computer Ne deplasăm spre fişierul sau dosarul pe care dorim să-l salvăm

2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Selectăm din bara de comenzi sau din meniul Edit comanda Copy 4 Selectăm pictograma 35 Floppy Apăsăm butonul drept al mouse-ului Din

meniul derulant sau din meniul Edit alegem comanda Paste

Cu ajutorul ferestrei Windows Explorer

1 Din meniul Start Programs alegem Windows Explorer 2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Ne plasăm cu pointer-ul mouse-ului pe un dosar sau fişier selectat Ţinem apăsat butonul stacircng al mouse-ului şi tragem spre fereastra Folders

4 Selectăm din bara de comenzi sau din meniul Edit comanda Copy 5 Selectăm pictograma 35 Floppy Apăsăm butonul drept al mouse-ului Din

meniul derulant sau din meniul Edit alegem comanda Paste

42 Salvarea datelor pe CD-RW

Salvarea datelor pe CD-RW se face cu ajutorul programelor de scriere a unui compact disc (exemplu Nero WinOnCD Easy CD Creator etc)

Atenţie Dacă nu aveţi un aparat de tipul Compact Disc-Writer procesul de scriere a unui CD nu poate fi efectuat

Salvarea fişierelor sau dosarelor cu ajutorul programului Nero

După lansarea icircn execuţie a programului apare fereastra Nero Wizard

58

Există două direcţii de acţiune realizarea unui nou CD sau copierea unui CD Se alege varianta dorită şi se apasă pe butunul Next Icircn cazul alegerii conform imaginii de mai sus apare o nouă fereastră icircn care se cere tipul de CD ce va fi realizat

Formatul AudioCD realizează varianta audio formatul DataCD realizează CD-ROM-uri iar formatul Other CD formats realizează variante video etc După alegerea făcută se apasă Next Apare următoarea fereastră icircn care trebuie să alegem realizarea unui nou CD sau continuarea icircnregistrărilor pe un CD anterior realizat cu sesiuni multiple (adăgarea icircn continuare a datelor cu pierderea aproximativ a 20 MB spaţiu disponibil pe CD-R) Un astfel de caz apare numai icircn cazul CD-urilor CD-R Dacă avem un CD-RW conţinutul lui va fi şters mai icircntacirci şi apoi este posibilă o nouă icircnregistrare

59

După apăsarea butonului Next apare următoarea fereastră

Icircn continuare apare o fereastră icircmpărţită icircn 4 părţi semănacircnd ca două ferestre Windows Explorer alăturate icircn primele 2 ferestre din stacircnga (destinaţia) este vizualizată situaţia CD-ului ce va fi icircnregistrat (denumirea lui se poate schimba cu F2 din NEW icircntr-o nouă denumire după preferinţa noastră) iar icircn ferestrele din dreapta este vizibilă sursa (de regulă hard disk-ul nostru) Pentru a trimite icircn fereastra destinaţie datele pentru icircnregistrat apelăm la metoda drag-and-drop cu butonul dreapta al mouse-ului Va apare un pătrat cu semnul plus (+) ceea ce ne indică că transferul fişierelor este posibil La eliberarea butonului mouse-ului apare o casetă de dialog pentru filtarea fişierelor ce vor fi aşezate pentru icircnregistrare cu versiunea implicită toate fişierele de toate tipurile

60

Dacă ne hotăracircm ca toate fişierele dintr-un director să fie icircnregistrate apăsăm pe OK Icircn caz contrar apelăm la filtrarea lor după denumire şi extensie După ce am aşezat icircn fereastra destinaţie toate datele pentru icircnregistrare (cu observaţia permanentă ca să icircncapă icircn spaţiul CD-ului) fereastra programului icircnaintea icircnregistrării propriu-zise arată astfel

Se observă că noua icircnregistrare are cu puţin peste 100 MB Din bara cu instrumente se apasă butonul Opens the Write-CD-Dialog şi reapare Nero Wizard de data acesta pentru icircnceperea procesului de ardere

61

Dacă avem un CD-RW viteza de ardere afişată va fi mult mai mică decacirct cea pentru arderea unui CD-R (care poate ajunge la 24x) Prin apăsarea butonului Burn procesul de icircnregistrare poate icircncepe

62

Capitolul 5 - Restaurarea fişierelor şterse

51 Ce este Recycle Bin

Recycle Bin este o zonă de salvare temporară de pe hard-discul calculatorului Cacircnd ştergeţi un fişier sau un dosar sistemul de operare icircl mută icircn Recycle Bin Icircnsă fişierul sau dosarul respectiv ocupă icircn continuare spaţiu pe hard-disc Pentru a elimina fişierul sau dosarul de pe unitatea de disc trebuie să goliţi Recycle Bin

Aceasta icircnseamnă că mai aveţi o posibilitate să recuperaţi fişierul sau dosarul şters icircnainte ca el să dispară pentru totdeauna Puteţi să icircl readuceţi icircn poziţia iniţială scoţacircndu-l din Recycle Bin

52 Deschiderea ferestrei Recycle Bin

Pictograma Recycle Bin de pe suprafaţa de lucru diferă puţin icircn funcţie de faptul dacă este goală ca icircn figura 1 sau dacă icircn ea au fost introduse fişiere şi apare ca fiind plină figura 2

Pentru a deschide fereastra Recycle Bin executaţi dublu clic pe pictograma Recycle Bin de pe suprafaţa de lucru selectaţi-o folosind tastele cu săgeată şi apăsaţi tasta Enter sau executaţi clic cu butonul din dreapta pe pictogramă şi selectaţi Open din meniul derulant

Pe ecran va fi deschisă fereastra Recycle Bin (vezi figura 3) Fereastra Recycle Bin arată la fel şi are aproape aceeaşi funcţionalitate ca şi My Computer Bara de stare din partea de jos a ecranului indică numărul de obiecte din fereastră sau numărul de obiecte selectate şi spaţiul total ocupat pe disc

63

53 Golirea lăzii de deşeuri

Pentru a păsta hard-discul curat şi ordonat trebuie să goliţi din cacircnd icircn cacircnd lada de deşeuri (Recycle Bin) icircn special dacă primiţi un mesaj de eroare cacircnd icircncercaţi să salvaţi un fişier prin care sunteţi informat că nu aveţi suficient spaţiu pe disc

54 Fişierele selectate

Este posibil să nu doriţi să ştergeţi toate fişierele din Recycle Bin icircn special dacă intenţionaţi să mai folosiţi unele ulterior

Pentru a elimina numai fişierele specificate din Recycle Bin

1 Selectaţi fişierele pe care vreţi să le ştergeţi 2 Apăsaţi tasta Delete executaţi clic pe butonul Delete de pe bara cu instrumente sau

selectaţi File Delete din meniu

55 Toate fişierele

Pentru a elimina toate fişierele din Recycle Bin selectaţi File Empty Recycle Bin din meniu Dacă nu aveţi deschisă fereastra Recycle Bin puteţi să goliţi lada de deşeuri de pe suprafaţa de lucru executacircnd clic pe pictogramă cu butonul din dreapta al mouse-ului şi selectacircnd Empty Recycle Bin din meniul derulant

56 Recuperarea fişierelor

După ce aţi introdus un fişier sau un dosar icircn Recycle Bin cum icircl mai puteţi scoate de acolo

1 Selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le recuperaţi 2 Selectaţi File Restore din meniu Fişierul sau dosarul este readus icircn locul de origine din

calculator de unde a fost şters

64

Capitolul 6 - Folosirea opţiunii Search (Find) din Start

61 Procedura de lucru

Opţiunea Search (Find) vă permite să căutaţi fişiere şi dosare pe hard-disk-ul propriu sau pe un hard-disk din reţea

1 Apăsăm butonul Start şi alegem din meniul derulant opţiunea Search (Find) Files and Folders

2 Icircn fereastra Find All Files icircn casuţa Named introducem numele dosarului sau numele şi extensia pentru un fişier Dacă nu cunoaşteţi denumirea completă folosiţi un asterisc () pentru a icircnlocui icircnceputul sau sfacircrşitul denumirii (de exemplu 97 pentru a găsi toate fişierele a căror de numire se termină icircn 97 ) Selectaţi Options Case Sensitive din meniu dacă vreţi să căutaţi un fişier cu majuscule fără icircnsă a căuta şi fişierul cu denumirea scrisă cu minuscule

3 Caseta Look In ar trebuie să conţină deja denumirea unităţii de disc selectată de dumneavoastră

4 Pentru a căuta icircn toate dosarele de pe unitatea de disc specificată selectaţi caseta Include Subfolders

5 Dăcă vreţi să căutaţi icircntr-un anumit dosar executaţi clic pe Browse pentru a deschide caseta de dialog Browse for Folder şi selectaţi dosarul icircn care vreţi să căutaţi Executaţi clic pe OK pentru a reveni icircn caseta de dialog Find

6 Executaţi clic pe Find Now 7 Cacircnd căutarea s-a icircncheiat icircn partea din dreapta a casetei de dialog va apărea o listă cu fişierele

sau dosarele care icircndeplinesc criteriile de căutare Executaţi dublu clic pe fişierul pe care vreţi să icircl deschideţi

8 Executaţi clic pe New Search pentru a elimina criteriile de căutare şi să puteţi căuta un alt fişier

Icircn acest exemplu se doreşte căutarea tuturor fişierelor de tip doc de pe unitatea C de hard disk sub Windows XP

65

62 Puteţi să efectuaţi căutări după fişiere şi pe baza datei de creare sau a ultimei modificări

1 Efectuaţi paşii de la 1 la 6 pentru căutarea unui fişier Nu mai introduceţi o denumire de fişier icircn caseta Named

2 Executaţi clic pe eticheta Data Modified din caseta de dialog Find 3 Selectaţi Find All Files Created or Modified 4 Apoi selectaţi un din următoarele trei opţiuni Between (şi introduceţi datele de icircnceput şi de

sfacircrşit ale intervalului) pentru a căuta toate fişierele create sau modificate icircntre datele respective During the Previous x Month(s) (unde x este numărul de luni) pentru a obţine o listă de fişiere create sau modificate icircn numărul de luni menţionate sau During the Previous x Day(s) (unde x este numărul de zile)

5 Executaţi clic pe Find Now

63 Folosiţi opţiunile avansate de căutare pentru a căuta fişiere după tip fişiere care conţin anumite fragmente de text sau fişiere care au o anumită mărime

1 Efectuaţi paşii de la 1 la 6 pentru căutarea unui fişier Nu mai trebuie să introduceţi o denumire de fişier icircn caseta Named

2 Executaţi clic pe eticheta Advanced din caseta de dialog Find 3 Din lista derulantă Of Type selectaţi tipul de fişier sau dosar pe care icircl căutaţi Lista depinde de

tipurile de aplicaţii sau de alte programe pe care le aveţi icircn calculator 4 Icircn cazul icircn care căutaţi fişiere care conţin un anumit text intrduceţi icircntregul text sau un fragment

din el icircn caseta Containing Text 5 Pentru a căuta fişiere avacircnd a anumită mărime selectaţi At Least (cel puţin) sau At Most (cel

mult) din lista derulantă Size Is şi introduceţi un număr de kiloocteţi icircn caseta KB 6 Executaţi clic pe Find Now

64 Icircnchiderea ferestrei Search (Find)

Selectaţi File Close din meniu sau executaţi clic pe butonul Close de pe bara de titlu

66

 • Sistemul de operare Windowsreg
  • Cuprins
  • Cuprins
Page 2: Windows Manual

Capitolul 1 - Personalizarea suprafeţei de lucru

Icircn figura de mai jos sunt prezentate cacircteva din elementele unei suprafeţe de lucru tipice din Windows Icircn marginea din stacircnga a ecranului apar cinci pictograme de sistem My Documents My Computer My Network Places Recycle Bin şi Internet Explorer Acestea sunt opţiunile pe care Windows le creează de regulă icircn mod automat atunci cacircnd instalaţi sistemul de operare La marginea inferioară se găseşte bara de task-uri Pe bara de task-uri se găsesc butonul Start bara de unelte Quick Launch trei butoane de program deschis şi Zona de Stare Suprafaţa de lucru conţine şi cacircteva pictograme de program şi cacircteva scurtături pentru programe

Butonul Start şi meniul Start

Rolul butonului Start este de a deschide meniul Start Dacă executaţi clic o dată pe el va fi derulată o listă cu opţiuni Prin meniul Sart toate programele dvs documentele deschise recent şi chiar site-urile preferate din Internet pot fi deschise printr-un singur clic cu mouse-ul Totodată meniul Start oferă cea mai simplă metodă de realizare a mai multor operaţii importante cum ar fi găsirea documentelor şi programelor din calculator sau dintr-o reţea şi afişarea subiectelor Help Meniul Start fecilitează şi icircnchiderea sistemului de operare Windows

Personalizarea meniului Start

Pentru a transforma meniul Start icircntr-un meniu cu pictograme mici

1 Executaţi clic pe butonul Start indicaţi Settings şi alegeţi Taskbar amp Start Menu

2

2 Icircn caseta de dialog Taskbar And menu Properties selectaţi caseta de validare Show Small Icons In Start Menu

Sfat O altă cale de a ajunge la caseta de dialog Taskbar And Start Menu Properties este executarea unui clic dreapta icircntr-o zonă liberă a barei de taskuri şi alegerea opţiunii Properties din meniul rapid

Bara de unelte Quick Launch

O bară de unelte este o colecţie de pictograme care simplifică sarcinile obişnuite Icircn cursul procesului standard de configurarea sistemului Windows pe bara de taskuri este instalată o bară de unelte Această bară de unelte numită Quick Launch cuprinde următoarele pictograme Show Desktop Internet Explorer şi Outlook Express

Icircn bara de unelte Quick Launch puteţi adăuga sau şterge pictogramele scurtăturilor programelor dvs preferate Pentru acest lucru urmaţi paşii

1 Creaţi o scurtătură icircn Zona de Lucru (Desktop) 2 Vă plasaţi cu pointer-ul mouse-ului pe scurtătură Apăsaţi butonul stacircng şi-l meţineţi apăsat 3 Trageţi pictograma icircn zona barei Quick Launch 4 Lăsaţi pictograma icircn zona barei Quick Launch

Sfat Nu vedeţi pictograma pe care aţi plasat-o Nici o problemă Trageţi de macircnerele barei de unelte Quick Launch Dacă nu le vedeţi apăsaţi clic dreapta icircntr-o zonă liberă a barei de unelte Dezactivaţi opţiunea Lock the taskbar

Bara de unelte Zona de Stare

Icircn colţul din dreapta al barei de operaţii Windows furnizează informaţii cu privire la starea sistemului De exemplu cacircnd o imprimantă este activă icircn această zonă apare o pictogramă de imprimantă Cacircnd sunteţi conectat la o reţea va apărea o pictogramă reprezentacircnd două calculatoare interconectate

Pictogramele care apar icircn zona de stare depind de modul icircn care folosiţi sistemul şi echipamentele şi programele pe care le-aţi instalat Dacă nu ştiţi sigur ce semnificaţie are o anumită pictogramă planaţi cu indicatorul mouse-ului pe deasupra ei şi citiţi textul din caseta SfatEcran care va fi afişată Unele pictograme din zona de stare vor deschide un meniu din care puteţi deschide un program sau configura opţiunile unui dispozitiv executacircnd dublu clic sau executacircnd clic-dreapta al mouse-ului pe elementul respectiv

Tot icircn zona de stare este afişat şi ceasul icircn configuraţia prestabilită Ca să reglaţi ceasul executaţi dublu clic pe el şi introduceţi ora corectă icircn caseta de dialog care va apărea Ceasul este dotat şi cu calendar Planaţi cu indicatorul mouse-ului peste oră şi va fi afişată data curentă

Sfat Dacă nu doriţi să vedeţi ceasul icircn Zona de Stare executaţi clic dreapta pe bara de unelte alegeţi opţiunea Properties Alegeţi din fereastra Taskbar opţiunea Show the clock Acesta va dispare Pentru a vedea ceasul executaţi aceiaşi paşi

3

Butoanele de pe bara de taskuri

Icircn porţiunea centrală a barei de taskuri veţi vedea cacircte un buton pentru fiecare program şi pentru fiecare dosar pe care l-aţi deschis Puteţi să executaţi clic pe acestea ca să treceţi dintr-un program icircntr-altul sau dintr-un dosar icircntr-altul

Dacă aveţi deschise mai multe programe sau dosare s-ar putea să nu puteţi citi icircntregul text de pe butoanele de pe bara de taskuri Icircnsă dacă ţineţi indicatorul mouse-ului cacircteva secunde pe orice buton al cărui text nu este vizibil icircn icircntregime va apărea o casetă descriptivă (SfatEcran) icircn care va fi afişat icircntregul text

Icircn mod prestabilit bara de taskuri este o fereastră care se află icircntotdeauna deasupra Aceasta icircnseamnă că ea rămacircne vizibilă chiar şi icircn cazul icircn care lucraţi icircntr-un program maximizat Dacă acest lucru nu vă convine indiferent de motiv puteţi să-i spuneţi să se dea la o parte Pentru aceasta executaţi clic-dreapta icircntr-o zonă liberă de pe bara de taskuri şi alegeţi Properties din meniul rapid pentru a deschide caseta de dialog Taskbar And Start Menu Properties prezentată icircn figura de mai sus

O altă modalitate de a reduce obstrucţia determinată de bara de taskuri este selectarea celor două casete de validare ale opţiunilor Auto Hide şi Always On Top (Keep the taskbar on top of other windows) Avacircnd activate aceste două opţiuni Windows ascunde bara de taskuri imediat ce deschideţi o altă fereastră Pentru a reveni la bara de taskuri apăsaţi tasta cu sigla Windows sau tastele Ctrl+Esc sau deplasaţi indicatorul mouse-ului pe marginea suprafeţei de lucru de care este ancorată bara de task-uri

4

Adăugarea de scurtături pe suprafaţa de lucru

Scurtătura reprezintă un fişier micuţ care asigură legătura la un program document dosar sau adresă Internet Fişierul este reprezentat printr-o pictogramă care conţine o săgeată neagră icircn colţul din stacircnga-

jos cum ar fi aceasta

Datorită faptului că scurtătura este un indicator către un obiect şi nu obiectul icircnsuşi scurtăturile pot fi create şterse fără a afecta icircn vreun fel obiectele de bază

Crearea unei scurtături

Pentru crearea scurtăturilor există trei metode simple tragerea şi plasarea tăierea şi lipirea şi vizitarea expertului Create Shortcut Wizard

Crearea unei scurtături prin tragere şi plasare

Dacă elementul pentru care doriţi să creaţi scurtătura este vizibil icircn fereastra Windows Explorer trageţi-dreapta acel element icircn locul icircn care doriţi să apară scurtătura Apoi din meniul rapid alegeţi Create Shortcut(s) Here

De asemenea pentru a crea o scurtătură pe suprafaţa de lucru trageţi-dreapta elementul din meniul Start

1 Executaţi clic pe butonul Start pentru a deschide meniul 2 Mutaţi indicatorul mouse-ului pe elementul de meniu de care sunteţi interesat 3 Trageţi-l dreapta pe suprafaţa de lucru 4 Din meniul care apare alegeţi Create Shortcut(s) Here

Atenţie Tragerea-dreapta reprezintă plasarea indicatorului pe pictogramă şi apăsacircnd butonul drept al mouse-ului tragem spre zona de lucru (Desktop)

Aranjarea scurtăturilor pe suprafata de lucru

Poziţia scurtăturilor pe ecran poate fi modificată icircn orice moment Trebuie doar să trageţi de ele De asemenea puteţi cere sistemului Windows să vă ajute să păstraţi scurtăturile aliniate Pentru a alinia pictogramele

1 Folosiţi mouse-ul pentru a face o aliniere aproximativă a pictogramelor 2 Executaţi clic-dreapta pe suprafaţa de lucru 3 Din meniul rapid care se afişează alegeţi Arrange Icons By Name (aranjează icoanele icircn

ordine alfabetică) Size (după mărimea icircn KB a programelor ce le reprezintă) Type (după tipul programelor) Modified (după data la care au fost create sau instalate) Auto Arrange (se aranjează singure) Align to Grid (se aranjează după o grilă)

5

Ştergerea unei scurtături

Pentru a elimina o scurtătură o selectaţi şi apoi apăsaţi tasta Delete Sau executaţi clic-dreapta pe ea şi alegeţi Delete din meniul rapid Observaţi că ştergerea unei scurtături nu şterge programul sau documentul către care indică scurtătura este ştearsă numai scurtătura propriu-zisă

Modificare proprietăţilor de afişare ale ecranului

La fel ca aproape orice lucru din Windows suprafaţa de lucru are o casetă de dialog de proprietăţi numită Display Properties (vezi figura de mai jos) Aceasta se apelează prin clic pe butonul drept al mouse-ului pe suprafaţa de lucru iar din meniul derulant alegem Properties

6

Modificarea rezoluţiei ecranului

Rezoluţia reprezintă o măsură a cantităţii de informaţii pe care Windows o pune pe ecranul dvs exprimată icircn pixeli (picture element) Rezoluţiile mai des icircntacirclnite sunt de 640x480 (rezoluţie VGA) 800x600 (rezoluţie Super VGA sau SVGA) 1024x768 1152x864 1280x1024 1600x1200 Domeniul rezoluţiilor pe care-l aveţi la dispoziţie depinde de hardware-ul de afişare (adaptorul grafic şi monitor)

Cu cacirct rezoluţia este mai mare cu atacirct cantitatea de date cu care puteţi lucra la un moment dat este mai mare De exemplu un monitor cu rezoluţie de 640x480 poate afişa 17 racircnduri şi 9 coloane iar la 1024x768 vor fi 33 racircnduri şi 15 coloane

Pentru a modifica rezoluţia ecranului

1 Executaţi clic pe eticheta Settings din caseta de dialog Display Properties 2 Trageţi cursorul Screen resolution spre dreapta pentru a mări rezoluţia sau spre stacircnga pentru

a o micşora 3 Executaţi clic pe OK 4 Executaţi clic pe OK icircncă o dată pentru a confirma alegerea 5 Cacircnd Windows vă icircntreabă dacă doriţi să păstraţi noua rezoluţie a ecranului executaţi clic pe

Yes

Modificarea profunzimii culorii

Termenul de profunzime a culorii exprimă numărul de culori distincte pe care le poate afişa sistemul dvs Cu cacirct este mai mare profunzimea culorii cu atacirct mai reală apare imaginea La fel ca şi icircn cazul rezoluţiei ecranului sunt de 16 culori 256 culori 16-bit (High color) 24-bit şi 32-bit (True color)

Pentru a modifica profunzimea culorii vizitaţi eticheta Settings din caseta de dialog Display Properties Aici veţi alege culoarea dorită din lista derulantă Colors sau Color quality

Modificarea culorilor fonturilor şi dimensiunilor

La prima instalare Windows foloseşte o combinaţie de culori fonturi şi dimensiuni numită Windows Standard Este o aranjare bună dar dvs puteţi face şi alte alegeri dintr-un număr de scheme alternative

Pentru a vedea cum arată schemele care vă stau la dispoziţie alegeţi Properties din meniul rapid care se afişează cacircnd executaţi clic-dreapta pe suprafaţa de lucru şi executaţi clic pe eticheta Appearence Windows vă prezintă caseta de dialog (vezi figura de mai jos)

7

Partea superioară a casetei de dialog este o fereastră de previzualizare care vă arată modelul fiecărui element de ecran a cărui culoare font sau dimensiune le puteţi modifica

Executaţi clic pe caseta Scheme şi apoi folosiţi tasta cu săgeată icircn sus şi icircn jos pentru a parcurge lista cu numele schemelor de aspect Pe măsură ce evidenţiaţi numele fiecărei scheme Windows afişeză icircn partea de sus a casetei de dialog un model al acelei scheme Mediului Windows icirci puteţi aplica orice schemă prin evidenţierea numelui ei şi executarea unui clic pe OK sau Apply

Utilizarea tapetelor

Tapetele (wallpaper) se referă la imagini de fundal care sunt afişate pe suprafaţa de lucru fie sub forma unei imagini mici repetate pacircnă la umplerea ecranului fie ca imagine centrală fie ca imagine mărită care acoperă icircntregul ecran

Pentru a alege un tapet executaţi clic-dreapta pe ecran alegeţi Properties din meniul rapid şi executaţi clic pe eticheta Backgound Ajungeţi icircn caseta de dialog prezentată icircn figura de mai jos

8

Selectaţi un fişier imagine din lista Wallpaper sau pentru a găsi unul care nu se alfă pe listă executaţi clic pe butonul Browse După alegerea unui fişier de tapet din lista Display puteţi selecta una din opţiunile Center Tile sau Strech Icircn cazul icircn care alegeţi Strech Windows măreşte imaginea pacircnă la acoperirea suprafeţei de lucru (este posibil ca imaginea să fie astfel distorsionată icircncacirct să nu o mai puteţi recunoaşte)

Utilizarea unui program de protecţie a ecranului

Iniţial programele de protectie a ecranului (screen saver) au fost create pentru a preveni distrugerea monitorului icircn cazul icircn care un text sau o imagine rămacircneau mai mult timp pe ecran Cu actuala tehnologie de afişare probabilitatea distugerii ecranului din această cauză este redusă Icircnsă programele de protecţie a ecranului au şi alte virtuţi Ele sunt distractive şi prezintă o metodă de prevenire a curiozităţii vecinilor cacircnd vă icircndepărtaţi de calculator Imediat ce apăsaţi pe o tastă sau mişcaţi mouse-ul programul de protecţie a ecranului restabileşte imaginea originală

Pentru a instala unul din programele de protecţie a ecranului puse la dispoziţie de Windows execuaţi clic-dreapta pe ecran şi alegeţi Properties din meniul rapid Apoi execuaţi clic pe eticheta Screen Saver pentru a deschide caseta de dialog prezentată icircn figura de mai jos

9

Pentru a selecta un program de protecţie a ecranului alegeţi-l din lista Screen Saver Apoi folosiţi caseta Wait pentru a specifica perioada de inactivitate care trebuie să treacă icircnainte ca Windows să permită afişarea programului de protecţie a ecranului

Toate programele de protecţie furnizate de Windows cuprind opţiuni pe care le puteţi stabili Aceste opţiuni vă permit să ajustaţi culoarea viteza şi alte preferinţe de ecran Icircn figura următoare este prezentată caseta de dialog cu parametrii pentru programul de protecţie a ecranului 3D Flying Objects

Opţiunea On resume password protect (icircn cazul sistemului Windows de-a lungul timpului opţiunea de protecţie a avut denumiri diverse) facilitează protecţia sistemului dvs cacirct timp lipsiţi de lacircngă el Icircmpreună cu alegerea celor 5 minute pacircnă la apariţia temei Screen Saver (icircn cazul nostru 3D Flying Objects) bifarea casetei On resume password protect va duce la apariţia castei de interogare pentru introducerea parolei cu care utilizatorul a intrat icircn sesiunea Windows O parolă eronată face ca accesul să fie interzis numai o deconectare completă (forţată) a calculatorului şi repornirea lui va duce la accesul

10

persoanei la resursele Windows-ului dar aşa cum indică tehnologia NT dar cu user şi parolă diferită de a celui care a bifat această opţiune

loz Trebuie menţionat că icircn zilele noastre sistemele de operare cele mai folosite sunt Windows 2000 Professional şi WindowsXP ambele construite icircn tehnologie NT (New Tehnology) Asta icircnseamnă că la pornire sistemul Windows 2000 (XP) vă solicită să menţionaţi user-ul şi parola pentru a lucra cu calculatorul Tot icircn NT se cunoaşte că user-ul Administrator deţine controlul total asupra sistemului el gestionacircnd utilizatorii cu parolele lor şi alte resurse de sistem (cum ar fi setarea unei imprimante sau conectarea calculatorului la reţeaua de calculatoare) Fiecare utilizator are creat pe sistemele NT un profil propriu (opţiunea apare şi la Windows 98) ceea ce icircnseamnă că mediul lui de lucru este diferit de a celorlalţi utilizatori chiar şi personalizarea suprafeţei de lucru Ideea este ca acelaşi calculator să fie folosit de diverşi utilizatori fiecare cu aplicaţiile şi setările proprii

11

Capitolul 2 - Identificarea aplicaţiilor instalate

Dacă lucraţi pe un calculator şi nu ştiţi ce programe sunt instalate pe el puteţi afla foarte repede Aveţi două variante de aflare a programelor instalate

1 cu ajutorul opţiunii Programs 2 cu ajutorul casetei Control Panel

21 Opţiunea Programs

Vă plasaţi cu indicatorul mouse-ului pe butonul Start şi icircl apăsaţi Va apare un meniu derulant unde vă veţi deplasa pe opţiunea Programs Imediat va apare o listă cu toate programele care sunt instalate pe calculator (vezi figura de mai jos)

22 Caseta Control Panel

Vă plasaţi cu indicatorul mouse-ului pe butonul Start şi icircl apăsaţi Va apare un meniu derulant unde vă veţi deplasa pe opţiunea Settings şi alegeţi Control Panel Se va deschide fereastra Control Panel Aici veţi selecta pictograma AddRemove Programs Va apare fereastra AddRemove Programs unde vor fi afişate programele instalate pe calculator (vezi figurile de mai jos)

12

Atenţie Nu apăsaţi pe butoanele Change sau Remove Puteţi afecta instalarea programului respectiv şi implicit nu-l veţi mai folosi pentru a crea aplicaţiile sau documentele dorite

13

Capitolul 3 - Utilizarea ferestrelor şi casetelor de dialog

31 Utilizarea ferestrelor

Fereastra este zona tip casetă icircn care apar fişiere dosare unităţi de disc pictograme ale componentelor hard şi alte elemente Multe din aceste componente sunt aceleaşi pentru toate ferestrele din Windows9x WindowsMe Windows2000 sau WindowsXP şi din aplicaţiile pentru aceste sisteme de operare

Atenţie Deşi majoritatea ferestrelor arată la fel unele nu au toate aceste componente

Elementele ferestrelor

Element Descriere Bara de titlu Conţine denumirea ferestrei meniul Control şi butoanele Minimize

Restore şi Close Bara de meniuri Conţine menirile cu comenzi şi opţiuni care vă ajută să controlaţi

fereastra şi conţinutul său Butonul meniului Control Conţine comenzi care vă ajută să manevraţi fereastra propriu-zisă

Bara cu instrumente

Conţine butoane pentru instrumente ce reprezintă comenzi rapide pentru diferite comenzi de meniuri pe care le folosiţi icircn timpul lucrului

Butonul Minimize

Un buton care determină micşorarea ferestrei la dimensiunile unui buton plasat pe bara de sarcini

Butonul Maximize

Un buton care determină mărirea ferestrei cacirct să ocupe icircntregul ecran

Butonul Close Un buton care determină icircnchiderea ferestrei Dosare Pictograme din ferestre care reprezintă directoare dosarele pot

conţine alte dosare şi fişiere Fişiere Document foaie de calcul bază de date program şi alte

componente din dosarele de pe hard-discul calculatorului Chenarul ferestrei

O casetă icircn jurul unei ferestre refăcute pe care o puteţi folosi pentru a redimensiona fereastra

14

Bara de stare O bară verticală sau orizontală care vă permite să vedeţi zonele ferestrei care nu sunt vizibile la un moment dat

Bara de derulare O bară verticală sau orizontală care vă permite să vedeţi zonele ferestrei care nu sunt vizibile la un moment dat

311 Deschiderea unei ferestre

Pentru a deschide o fereastră dintr-o pictogramă executaţi dublu clic pe pictograma respectivă De exemplu plasaţi indicatorul mouse-ului pe pictograma My Computer şi executaţi dublu clic pe ea

Mai există o metodă pe care o puteţi folosi pentru a deschide o fereastră Indicaţi spre pictogramă şi executaţi clic cu butonul drept al mouse-ului o singură dată iar pe ecran va apărea un meniu de comenzi rapide Selectaţi Open din meniu pentru a deschide fereastra

312 Dimensionarea unei fereste cu Maximize Minimize şi Restore

Dimensionarea ferestrei se face cu ajutorul butoanelor Maximize Minimize şi Restore Butoanele funcţionează conform descrierii de mai jos

Selectaţi butonul Maximize pentru a mări fereastra O fereastră de hard-disk maximizată umple icircntregul ecran ascunzacircnd icircntreaga suprafaţă de lucuru din fundal Dacă executaţi clic pe butonul Maximize a ferestrei unui program document sau al altei ferestre fereastra respectivă va umple icircntregul ecran

1 Selectaţi butonul Minimize pentru a reduce fereastra la mărimea unui buton pe bara de sarcini 2 Selectaţi butonul Restore pentru a reface fereastra la dimensiunile dinaintea maximizării

Pentru a maximiza minimiza sau reface o fereastră cu ajutorul butonului meniului Control efectuaţi paşii următori

1 Executaţi clic pe butonul Control menu pentru a deschide meniul Control al ferestrei sau apăsaţi ALT+Space (bara de spaţiu)

2 Executaţi clic pe comanda pe care vreţi să o generaţi (Restore Minimize sau Maximize) Sau folosiţi săgeţile sus-jos pentru a ajunge la comandă şi a o selecta apoi apăsaţi tasta Enter

313 Dimensionarea chenarului ferestrei

Uneori poate fi nevoie ca o fereastră să aibă anumite dimensiuni pentru a corespunde cerinţelor dvs De exemplu poate fi nevoie să aveţi concomitent două sau mai multe ferestre pe ecran Puteţi să trageţi chenarul ferestrei pentru a o mări Chenarul ferestrei apare numai icircn cazul unei ferestre refăcute nu şi la o fereastră maximizată sau minimizată

Pentru a folosi mouse-ul la dimensionarea chenarului unei ferestre efectuaţi paşii următori

1 Plasaţi indicatorul mouse-ului pe porţiunea chenarului pe care vraţi să o redimensionaţi icircn stacircnga sau icircn dreapta sus sau jos După ce poziţionaţi corect mouse-ul indicatorul lui va lua forma unei săgeţi cu două vacircrfuri

Folosiţi săgeata verticală cu două vacircrfuri (icircn partea de sus sau de jos a chenarului ferestrei) pentru a modifica icircnălţimea ferestrei trăgacircnd chenarul icircn sus sau jos

15

Folosiţi săgeata orizontală cu două vacircrfuri (pe latura din stacircnga sau din dreapta ale chenarului ferestrei) ca să modificaţi lăţimea ferestrei trăgacircnd de chenar spre stacircnga sau spre dreapta

Folosiţi săgeata diagonală cu două vacircrfuri (icircn oricare din cele patru colţuri ale chenarului ferestrei) ca să modificaţi proporţional icircnălţimea şi lăţimea ferestrei trăgacircnd colţul icircn diagonală

2 Executaţi clic şi trageţi chenarul icircnspre centrul ferestrei pentru a o micşora sau icircn sens opus pentru a o mări

3 Cacircnd chenarul capătă dimensiunile dorite eliberaţi butonul mouse-ului

314 Folosirea barelor de derulare

Ce este o bară de derulare O bară de derulare este o bară care conţine trei elemente două săgeţi de derulare şi o casetă de derulare Pentru deplasarea icircn fereastră folosiţi săgeţile de derulare şi caseta de derulare derulacircnd fereastra racircnd cu racircnd sau pagină cu pagină

Cu ajutorul barelor de derulare puteţi să vă deplasaţi icircn sus icircn jos icircn stacircnga sau icircn dreapta icircntr-o fereastră Deoarece tot conţinutul ferestrei nu este vizibil icircn icircntregime icircn fereastră icircn dreapta şi icircn partea de jos a ferestrei apar bare de derulare

Paşii următori vă arată cum să folosiţi barele de derulare pentru a vedea obiectele care nu icircncap pe ecran

1 Pentru a vedea un obiect care se află sub zona vizibilă a ferestrei sau icircn dreapta acesteia plasaţi indicatorul mouse-ului pe săgeata icircn jos aflată icircn partea de jos a barei de derulare verticale

2 Executaţi clic pe săgeată iar conţinutul ferestrei va fi deplasat icircn sus 3 Executaţi clic pe săgeata de derulare din dreapta barei de derulare orizontale iar conţinutul va fi

deplasat spre stacircnga

Pentru a vă deplasa rapid la o zonă mai icircndepărtată din fereastră (la icircnceputul sau la sfacircrşitul ei la stacircnga sau la dreapta) folosiţi următoarea metodă

1 Plasaţi inidcatorul mouse-ului pe caseta de derulare de pe bara de derulare apoi apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul din stacircnga al mouse-ului

2 Trageţi caseta de derulare icircn noua poziţie 3 Eliberaţi butonul din stacircnga al mouse-ului

16

315 Mutarea unei ferestre

Pentru a muta o fereastră plasaţi indicatorul mouse-ului pe bara de titlu a ferestrei apăsaţi şi ţineţi apăsată butonul din stacircnga al mouse-ului şi trageţi fereastra icircn noua poziţie

Atenţie Nu pierdeţi bara de titlu Fiţi foarte atent să nu mutaţi o fereastră prea mult pe ecran icircncacirct să nu mai vedeţi bara de titlu Dacă pierdeţi bara de titlu nu veţi mai putea să mutaţi fereastra icircnapoi pentru a o vedea integral

316 Afişarea conţinutului unei ferestre

Windows afişează conţinutul unei ferestre sub forma unei pictograme de exemplu elementele din fereastra My Computer sunt reprezentate de desene ale unei unităţi de disc ale unei unităţi floppy şi a unor dosare Alte ferestre cum ar fi fereastra unităţii de disc afişează elemente de genul dosarelor şi fişierelor

Puteţi realiză afişarea conţinutului şi icircn următoarele moduri

bull Small Icons - conţinutul este afişat cu o pictogramă mică icircn dreptul denumirii fişierului sau dosarului pictogramele mici reprezintă aplicaţia icircn care a fost creat fişierul dosarul sau programul executabil

bull List - la fel ca modul de afişare cu pictograme mici dar pictogramele sunt şi mai mici bull Details - afişează pictograma denumirea fişierului sau dosarului mărimea fişierului tipul

fişierului şi ultima dată de modificare Cacircnd folosiţi modul de afişare Details puteţi să executaţi clic pe butonul din capul coloanei - Name Size Type sau Modified - pentru a determina ordonarea automată a conţinutului după coloana respectivă De exemplu executaţi clic pe Name iar dosarele vor fi listate icircn ordine alfabetică urmate de denumirile fişierelor listate şi ele icircn ordine alfabetică

Pentru a modifica modul de afişare a conţinutului unei ferestre selectaţi View apoi selectaţi Large Icons Small Icons List sau Details

32 Utilizarea casetelor de dialog

Punctele de suspensie () sunt un semn de punctuaţie care semnifică existenţa unei propoziţii sau a unui citat incomplet Icircntr-un meniu Windows existenţa punctelor de suspensie după denumirea unei comenzi indică o comandă incompletă Alegerea unei astfel de comenzi determină deschiderea unei casete de dialog

Casetele de dialog pot avea dimensiuni şi forme foarte variate Unele sunt simple altele sunt destule de complexe Icircnsă aproape toate casetele de dialog au următoarele componente

bull unul sau mai multe locuri icircn care trebuie să introduceţi informaţii sau să alegeţi opţiuni bull unul sau mau multe butoane de comandă

Majoritatea casetelor de dialog au un buton de comandă pe care trebuie să executaţi clic după ce aţi terminat de executat operaţiile dorite şi un altul pe care puteţi să executaţi clic dacă doriţi să icircnchideţi caseta de dialog Icircn general aceste butoane au inscripţia OK respectiv Cancel Multe casete de dialog au şi un buton cu inscripţia Help sau un buton cu un semn de icircntrebare pe el puteţi să executaţi clic pe acest tip de buton dacă nu ştiţi exact semnificaţia unor opţiuni din caseta de dialog

17

Sfat Apăsarea tastei Esc sau utilizarea scurtăturii Alt+F4 icircntr-o casetă de dialog este de regulă echivalentă cu executarea de clic pe butonul Cancel Icircn acest fel icircnchideţi caseta de dialog fără a mai executa nici o operaţie O altă metodă de a icircnchide o casetă de dialog este să executaţi clic pe butonul Close de pe bara ei de titlu

18

321 Casete de dialog cu etichete

Caseta de dialog prezentată icircn figura de mai jos este formată de fapt din cinci pagini cu opţiuni Pentru a selecta pagina care vă interesează executaţi clic pe eticheta corespunzătoare din partea superioară a casetei de dialog De exemplu eticheta Appearance din caseta de dialog prezentată icircn figură conţine opţiunile pentru vizualizare pentru a selecta opţiunile pentru setare executaţi clic pe eticheta Settings etc Pentru a trece de la o pagină la alta folosind tastatura folosiţi scurtătura Ctrl+Tab

19

Capitolul 4 - Folosirea comenzilor şi meniurilor rapide

41 Folosirea comenzilor rapide icircn locul meniurilor

Pacircnă vă familiarizaţi cu Windows şi cu diferitele aplicaţii pentru Windows pe care le folosiţi trebuie să folosiţi meniurile pentru a vedea şi selecta comenzile Icircnsă după ce lucraţi mai mult timp icircn Windows veţi putea folosi comenzi rapide pentru comenzile la care apelaţi frecvent Comenzile rapide vă permit selectarea unor comenzi fără să apelaţi la meniuri Ele implică icircn general folosirea tastei Alt Ctrl sau Shift icircn combinaţie cu o literă (cum ar fi W) Dacă aveţi la dispoziţie o comandă rapidă ea apare icircn meniul derulant icircn dreapta comenzii

De exemplu icircn figura de mai jos este prezentat meniul Edit pentru fereastra unităţii de disc din My Computer După cum vedeţi comanda rapidă pentru Cut este Ctrl+X Nu puteţi să folosiţi comanda rapidă cacircnd meniul este deschis ci trebuie să selectaţi o comandă sau să icircnchideţi mai icircntacirci meniul Puteţi icircnsă să reţineţi comanda rapidă şi să o folosiţi direct fără să mai deschideţi meniul atunci cacircnd trebuie să decupaţi un fişier sau un dosar

42 Folosirea meniurilor rapide

Windows are şi diferite meniuri rapide care conţin comenzi comune pe care le folosiţi frecvent Puteţi să determinaţi afişarea unui meniu rapid executacircnd clic pe butonul din dreapta pe un obiect - suprafaţa de lucru o fereastră un dosar sau un fişier etc Comenzile care sunt incluse icircn meniul rapid depind de obiect şi de poziţia sa

Pentru a deschide şi a folosi un meniu rapid plasaţi indicatorul mouse-ului pe obiectul pe care vreţi să icircl analizaţi şi executaţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului Pe ecran va apărea meniul rapid plasaţi indicatorul mouse-ului pe comanda dorită şi executaţi clic din nou Pentru a icircnchide un meniu rapid executaţi clic cu mouse-ul icircntr-un loc din afara meniului

Icircn figura de mai jos este prezentat un meniu rapid rezultat din executare clic pe butonul drept al mouse-ului pe pictograma unei unităţi de disc

20

21

Capitolul 5 - Folosirea meniurilor şi butoanelor din cadrul ferestrelor

51 Folosirea butoanelor de pe bara cu instrumente

Majoritatea aplicaţiilor pentru Windows oferă descrieri utile ale instrumentelor de pe bara cu instrumente Plasaţi indicatorul mouse-ului pe unul din butoanele pentru instrumente şi aşteptaţi o secundă sau două Sub buton va apărea o casetă mică sau un cerc conţinacircnd denumirea butonului sau o descriere a funcţiei pe care o icircndeplineşte Cacircnd mişcaţi mouse-ul descrierea dispare

Pentru a folosi butonul unui instrument executaţi clic pe el cu mouse-ul La fel ca icircn cazul comenzilor aceasta poate determina rezultate diferite De exemplu dacă selectaţi un dosar sau un fişier şi apoi selectaţi butonul Copy o copie a dosarului sau a fişierului va fi mutată icircn Windows Clipboard de unde va putea fi lipit icircn alt loc Dacă selectaţi butonul Undo ultima acţiune pe care aţi făcut-o va fi revocată

52 Ce este un meniu

Un meniu este o listă de comenzi icircnrudite pe care le folosiţi pentru a executa anumite operaţii icircn Windows şi aplicaţiile pentru Windows (operaţii de genul copierii sau ştergerii unor obiecte selectate dintr-o fereastră)

Comenzile din meniuri sunt organizate icircn grupe logice De exemplu toate comenzile legate de aranjarea şi deschiderea ferestrelor se găsesc icircn meniul Windows Denumirile meniurilor disponibile apar sub bara de titlu a oricărei ferestre sau aplicaţii care foloseşte meniuri

53 Selectarea comenzilor din meniuri

Pentru a selecta o comandă dintr-un meniu folosind mouse-ul efectuaţi paşii următori

1 Executaţi clic pe denumirea meniuri de pe bara de meniuri Meniul va fi deschis pentru a prezenta comenzile disponibile

22

2 Pentru a selecta o anumită comandă executaţi clic pe ea De exemplu pentru a vedea comenzile din View pentru fereastra My Computer executaţi clic pe meniul View de pe bara de meniuri Pe ecran va apărea meniul View (vezi figura de mai jos)

3 Pentru a icircnchide meniul executaţi clic undeva icircn afara acestuia

Pentru a selecta o comandă din meniu plasaţi mouse-ul pe comanda respectivă şi executaţi clic Rezultatul acestei acţiuni depinde şi de comandă

54 Citirea unui meniu

Meniurile din Windows conţin o serie de elemente comune care indică ce se va icircntacircmpla cacircnd selectaţi o comandă care indică o comandă rapidă sau limitează numărul de comenzi disponibile De exemplu unele meniuri pot conţine comenzi care apar estompat (scrise cu gri) Icircnsă majoritatea comenzilor efectuează a anumită operaţie cacircnd le selectaţi

Atenţie Dacă o comandă apare scrisă cu gri nu o puteţi folosi icircn acel momnet Comenzile estompate nu pot fi folosite decacirct icircn anumite condiţii De exemplu nu puteţi executa copierea sau ştergerea unui obiect pacircnă ce acesta nu este selectat

Icircn funcţie de tipul de comandă pe care o selectaţi urmarea poate fi una din următoarele patru

bull Va fi realizată o acţiune De exemplu dacă selectaţi File Delete va fi ştearsă pictograma selectată sau va fi şters fişierul selectat

bull Va apărea o casetă de dialog Orice comandă urmată de puncte de suspensie () determină deschiderea unei casete de dialog cu opţiuni icircnrudite

bull Va apărea un submeniu O comandă urmată de o săgeată determină afişarea unui al doilea meniu cu comenzi icircnrudite

bull Va fi activată o funcţie Icircn stacircnga opţiunii din meniu va apărea un semn de validare sau un punct de selectare iar opţiunea respectivă va rămacircne activă pacircnă cacircnd veţi selecta o altă opţiune din acelaşi meniu fie veţi deselecta opţiunea selectată executacircnd icircncă o dată clic pe ea

23

Icircn figura următoarea sunt prezentate elementele uzuale ale unui meniu puncte de suspensie semnul de validare şi butonul de opţiune o săgeată cu submeniu şi linii de separaţie

Pentru a experimenta folosirea comenzilor din meniuri efectuaţi paşii următori

1 Icircn fereastra My Computer selectaţi View Toolbar Pe ecran va apărea bara cu instrumente dacă nu era deja afişată

2 Selectaţi View Options (observaţi punctele după comanda Options) Pe ecran va apărea o casetă de dialog

3 Pentru a icircnchide caseta de dialog selectaţi butonul Cancel

24

Capitolul 6 - Tipărirea icircn Windows

Icircn Windows aproape icircntotdeauna există mai multe modalităţi pentru realizarea unei sarcini Tipărirea nu face excepţie de la această regulă Iată patru modalităţi de tipărire a unui document icircn Windows

bull Dintr-un program folosiţi comanda Print a programului (de obicei din meniul File) bull Executaţi clic-dreapta pe pictograma documentului (pe suprafaţa de lucru sau icircn Windows

Explorer şi alegeţi Print din meniul rapid bull Trageţi pictograma documentului peste pictograma imprimantei bull Executaţi clic-dreapta pe pictograma documentului indicaţi Send To şi alegeţi imprimanta

(presupunacircnd că aţi adăugat una sau mai multe scurtături de imprimantă icircn dosarul Send To)

61 Tipărirea dintr-un program

Dacă documentul pe care doriţi să-l tipăriţi este deja deschis cea mai simplă modalitate de tipărire este prin deschiderea meniului File şi alegerea opţiunii Print Figura de mai jos prezintă caseta de dialog Print utilizată de programele pentru Windows (Datorită faptului că este o casetă de dialog comună veţi vedea că multe programe o folosesc numai pe aceasta)

Sfat Icircn multe programe pentru a tipări documentul puteţi executa clic pe butonul Print de pe bara de unelte a programului - dacă există o bară de unelte cu butonul Print De obicei metoda cu bara de unelte sare peste toate casetele de dialog şi trimite tot documentul imprimantei prestabilite Este metoda tipăririi directe fără previzualizarea documentului inaintea tipăririi

611 Selectarea unei imprimante

La prima deschidere a casetei de dialog Print (vezi figura de mai sus) după pornirea unui program imprimanta prestabilită este selectată (Puteţi spune care este imprimanta prestabilită datorită marcajului de validare al pictogramei) Imprimanta prestabilită după cum sugerează şi numele este cea pe care Windows o utilizează icircn cazul icircn care nu icirci spuneţi să utilizeze alta

25

Sfat Pentru a prestabili o altă imprimantă executaţi clic-dreapta pe pictograma ei din dosarul Printers (vezi fereastra Control Panel) şi alegeţi Set Default Printer din meniul rapid (vezi figura de mai jos)

612 Să precizăm cacirct tipărim

Icircn majoritatea programelor caseta de dialog Print pe lacircngă faptul că permite selectarea unei imprimante permite stabilirea opţiunilor imprimantei selectate De exemplu puteţi specifica tipărirea icircntregului document a anumitor pagini sau a unei părţi selectate din document

613 Tipărirea mai multor copii

Caseta de dialog Print permite indicarea numărului de copii de tipărit şi colaţionarea lor Dacă nu doriţi să le colaţionaţi Windows tipăreşte toate copiile primei pagini urmate de toate copiile celei de-a doua şi aşa mai departe Dacă le colaţionaţi se vor tipări toate paginile primei copii urmate de toate paginile celei de-a doua copii şi aşa mai departe

62 Tipărirea din Windows Explorer

Dacă documentul pe care doriţi să-l tipăriţi nu este deschis lansaţi pictograma lui din fereastra Windows Explorer şi apoi folosiţi comanda Print din progrmaul nativ Dar nu este obligatoriu să procedaţi astfel

O modalitate mai simplă de tipărire a unui asemenea document este prin executarea unui clic-dreapta pe pictograma documentului icircn Windows Explorer şi alegerea opţiunii Print din meniul rapid Procedacircnd astfel documentul este tipărit de imprimantea prestabilită Sau apucaţi pictograma documentului şi trageţi-o peste pictograma imprimantei Cea de-a doua metodă este utilă mai ales atunci cacircnd doriţi să tipăriţi la o altă imprimantă decacirct cea prestabilită sau icircn reţea

26

Puteţi trage pictograma unui document pe pictograma imprimantei cu oricare din butoanele mouse-ului Cacircnd ajungeţi icircn zona de plasare pictograma imprimantei capătă o nuanţă icircnchisă iar alături de pictograma documentului dvs răsare semnul (+) pentru a indica faptul că dvs copiaţi datele la imprimantă (operaţie opusă mutării)

63 Tipărirea cu ajutorul comenzii Send To

Dacă nu agreaţi aglomerarea suprafeţei de lucru cu pictograme sau dacă vi se pare inconfortabilă vizualizarea pictogramelor respective atunci cacircnd doriţi să tipăriţi icircncercaţi cu ajutorul comenzii Send To Executaţi clic-dreapta pe pictograma sau pe numele documentului pe care doriţi să-l tipăriţi indicaţi Send To din meniul rapid şi apoi alegeţi numele imprimantei din meniul Send To

Pentru a adăuga o imprimantă icircn meniul Send To

1 Icircn meniul Start indicaţi Settings şi alegeţi Printers pentru a deschide dosarul Printers (Dacă aţi configurat meniul Start pentru a cuprinde un dosar Printers extensibil executaţi clic-dreapta pe Printers şi alegeţi Open)

2 Icircntr-o fereastră separată deschideţi dosarul SendTo - un dosar ascuns care are calea userprofileSendTo Pentru aceasta alegeţi Run din meniul Start şi apoi tastaţi userprofileSendTo

3 Trageţi-dreapta pictograma imprimantei din dosarul Printers icircn dosarul SendTo 4 Alegeţi Create Shortcut(s) Here din meniul rapid 5 Executaţi clic-dreapta pe noua pictogramă din dosarul SendTo şi alegeţi Rename Ştergeţi

Shortcut to şi apăsaţi Enter

27

64 Tipărirea la o imprimantă de reţea

Tipărirea la o imprimantă de reţea este la fel ca tipărirea la o imprimantă locală cu condiţia ca imprimanta de reţea să fie partajată (administratorul reţelei dvs trebuie să facă acest lucru) şi să aveţi permis accesul la ea (tot o sarcină a administratorului de reţea) Pentru a utiliza o asemenea imprimantă trebuie să vă conectaţi la ea

65 Stabilirea preferinţelor de tipărire

Preferinţele de tipărire cuprind parametrii elementari pe care doriţi să icirci aplicaţi icircn mod prestabilit tuturor documentelor Parametrii prestabiliţi pot fi rescrişi pentru fiecare document icircn parte icircn cadrul programului sau icircn caseta de dialog Print icircnainte de tipărire

Alegerile făcute prin preferinţele de tipărire cuprind

Orientarea paginii - portret (cu marginea lungă pe veritcală) sau peisaj (cu marginea lungă pe orizontală)

Dimensiunea hacircrtiei Sursa sau sertarul cu hacircrtie Numărul de copii Ordinea de tipărire a paginilor - de la prima la ultima sau icircncepacircnd cu ultima spre prima Tipărirea duplex (pe ambele părţi) Numărul de pagini pe foaie - unele imprimante pot tipări mai multe pagini de dimensiuni reduse

pe fiecare foaie de hacircrtie Calitatea tipăririi - o icircmbinare optimă a vitezei de tipărire calitatea copiei pe hacircrtie şi consumul

de cerneală Filigran - o imagine care se tipăreşte pe fiecare pagină

Atenţie Nu toate imprimantele au aceste opţiuni - iar unele au mult mai multe Pentru a vedea şi configura preferinţele de tipărire ale unei imprimante icircn dosarul Printers executaţi clic-dreapta pe pictograma imprimantei şi alegeţi Printing Preferences din meniul rapid Se afişează o casetă de dialog asemănătoare cu cea prezentată mai jos Icircn cazul anumitor imprimante la parametri se ajunge prin executarea unui clic butonului Advanced la alte imprimante casetele de dialog Printing Preferences cuprind etichete şi parametri suplimentari

28

Atenţie Pentru a modifica preferinţele de tipărire ale unei imprimante de reţea trebuie să aveţi permisiunea Full Control pentru imprimanta respectivă

29

Capitolul 7 - Icircnchiderea mediului de operare Windows

Pentru a icircnchide calculatorul trebuie să icircnchideţi mediul Windows pentru a fi siguri că nu pierdeţi date sau elemente de configuraţie Puteţi să icircnchideţi Windows şi pentru a reiniţializa calculatorul icircn modul MS-DOS (pentru versiunile Windows 9x) ori de a vă conecta icircn reţea sub alt nume de utilizator Iată icircn continuare opţiunile pe care le aveţi la dispoziţie icircn caseta de dialog Shut Down Windows

bull Shut Down - selectaţi această opţiune cacircnd terminaţi de lucrat la calculator Sistemul de operare Windows va salva setările specifice dvs şi va opri automat calculatorul

bull Restart - Selectaţi această opţiune pentru a icircnchide calculatorul şi a-l reiniţializa icircn modul Windows Puteţi folosi această opţiune cacircnd aţi modificat configuraţia icircn Control Panel de exemplu şi vreţi ca acea configuraţie să fie efectiv aplicată

bull Stand by - selectaţi această opţiune pentru ca sistemul de operare Windows să se icircnchidă parţial şi să fie pregătit ca la apăsarea unei taste acesta să se iniţializeze din nou

bull Hibernate - selectaţi acesată opţiune pentru ca mediul Windows să icircnchidă parţial calculatorul dvs iar prin apăsarea butonului de pornire acesta se va iniţializa sub acelaşi nume de utilizator

bull Log off - selectaţi această opţiune pentru a vă conecta pe acelaşi calculator sub alt nume de utilizator

Pentru a icircnchide Windows-ul efectuaţi paşii următori

1 Pe suprafaţa de lucru executaţi clic pe Start Shut Down

2 Cacircnd apare caseta de dialog Shut Down Windows selectaţi una din opţiunile menţionate mai sus Pentru a icircnchide calculatoruselectaţi Shut Down Apoi apăsaţi pe buton

l ul

3 să

mat aşa că acest mesaj nu mai este afişat)

OK Nu icircnchideţi calculatorul icircnainte ca Windowsafişeze mesajul prin care vă informează că icircl puteţi icircnchide (unele calculatoare se icircnchid icircn mod auto

30

Pentru a vă conecta pe acelaşi calculator sub alt nume efectuaţi

1 Pe suprafaţa de lucru executaţi clic pe Start Log Off

2 Cacircnd apare caseta de dialog Log Off Windows apăsaţi pe butonul Log Off

3 Nu icircnchideţi calculatorul Windows va salva setările utilizatorului curent şi va face trecerea la utilizatorul celălalt

Atenţie Pentru a intra icircn mediul de lucru al altui utilizator sau al nostru Windows va cere o parolă de acces

31

Gestionarea directoarelor şi fişierelor

Cuprins

bull Capitolul 1 - Utilizare My Computer bull Capitolul 2 - Utilizare Windows Explorer bull Capitolul 3 - Arhivarea şi dezarhivarea datelor bull Capitolul 4 - Salvarea datelor pe suporţi magnetici şi CD-RW bull Capitolul 5 - Restaurarea datelor şterse de pe hard disk bull Capitolul 6 - Folosirea opţiunii Search (Find) din Start

32

Capitolul 1 - Utilizare My Computer

11 Ce este My Computer

My Computer este un utilitar care permite trecerea rapidă icircn revistă a ceea ce aveţi icircn calculator - fişiere dosare şi unităţi de disc - şi a modului icircn care sunt organizate

12 Fereastra My Computer

Cacircnd executaţi dublu clic pe pictograma My Computer pe ecran apare fereastra My Computer (vezi figura de mai jos)

Unele pictograme din fereastra My Computer reprezintă unităţi de disc cum ar fi unitatea floppy (A) hard-discul (C D E) sau unitatea CD-ROM (F)

Alte pictograme apar şi icircn dosare Pictograma Control Panel determină deschiderea ferestrei Control Panel Pictograma Printers determina deschiderea ferestrei Printers pentru gestionarea imprimantelor instalate

Icircn partea de sus a ferestrei se găseşte bara de titlu care indică denumirea ferestrei deschisă şi activă Puteţi să mutaţi fereastra trăgacircnd de bara ei de titlu

Sub bara de titlu se găseşte bara de meniuri care conţine comenzile pe care le puteţi folosi icircn program

Sub bara de meniuri se găseşte bara cu instrumente Dacă bara cu instrumente nu este afişată selectaţi View Toolbar din meniu

Icircn partea de jos a ferestrei se găseşte bara de stare Icircn My Computer bara de stare afişează numărul de obiecte (fişiere şi dosare) din fereastră şi numărul de octeţi ocupaţi icircn memorie Dacă nu vedeţi bara de stare pe ecranul dvs selectaţi View Status Bar din meniu

33

Bara de meniuri din My Computer

Bara de meniuri din fereastra My Computer oferă patru opţiuni File Edit View şi Help

Meniul File se modifică icircn funcţie de ceea ce aţi selectat Icircn meniul File există comenzi pentru gestionarea fişierelor cum ar fi crearea de noi dosare (New) crearea de comenzi rapide (Create Shortcut) ştergerea şi redenumirea fişierelor sau dosarelor (Delete respectiv Rename) precum şi icircnchiderea ferestrei (Close)

Meniul Edit conţine comanda Undo (pentru revocarea ultimei acţiuni efectuate) Cut pentru eliminarea unui fişier sau dosar şi includerea icircn Clipboard Copy pentru includerea icircn Clipboard a unei copii a unui fişier sau dosar Paste pentru plasarea conţinutului din memoria Clipboard icircn fereastra selectată Select All pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor din fereastră şi Invert pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor neselectate concomitent cu deselectarea celor selectate

Icircn meniul View există o serie de opţiuni pentru afişarea fişierelor şi dosarelor cu pictograme de mărimi diferite sau icircn ordine diferită

bull Large Icons afişează pictogramele icircmprăştiate icircn fereastră Sub pictograme nu apar decacirct denumirile fişierelor sau dosarelor

bull Small Icons afişează pictogramele cu mărimi reduse aliniate pe racircnduri icircn ordine alfabetică

bull List arată la fel ca Small Icons dar dispunerea este făcută pe verticală bull Icircn Details pictogramele mici sunt dispuse pe verticală fiecare racircnd conţinacircnd

informaţii despre mărimea (icircn KB) a fişierului tipul de fişier sau dosar şi data şi ora ultimei modificări

Selectacircnd View Arrange Icons apoi ordinea dorită By Drive Letter (după litera unităţii de disc) By Name (după denumire) By Type (după tipul de fişier) By Size (după dimensiune) By Free Space (după spaţiul liber) sau Auto Arrange (auto aranjare)

Meniul Help oferă metode pentru deschiderea ferestrei Help Topics precum şi pentru deschiderea casetei de dialog About Windows ce conţine versiunea sistemului de operare

Bara cu instrumente din fereastra My Computer

Bara cu instrumete din fereastra My Computer conţine următoarele butoane

Apăsacircnd pe acest buton vă icircntoarceţi cu un pas icircn aceeaşi fereastră

Apăsacircnd pe acest buton mergeţi cu un pas icircnainte icircn aceeaşi ferestră

Dacă fereastra in care vă aflaţi este un dosar de pe o unitate de disc sau un dosar dintr-un alt dosar executaţi clic pe acest buton pentru a urca pe un nivel superior la unitatea de disc sau dosarul care este originea celui deschis

Executaţi clic pe el pentru a elimina fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l plasa icircn Clipboard

34

Executaţi clic pe el pentru a copia fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l copia icircn Clipboard

Executaţi clic pe el pentru a insera conţinutul din Clipboard icircn fereastra activă

Executaţi clic pentru a revoca ultima acţiune executată

Executaţi clic pe el pentru a şterge fişierul sau dosarul selectat

Executaţi clic pe el pentru a deschide fereastra Properties pentru unitatea de disc dosarul sau fişierul selectat

Executaţi clic pe el pentru a alege modul de afişare a pictogramelor icircn fereastră

Deschiderea unităţilor de disc şi a dosarelor

Există mai multe moduri icircn care să puteţi să deschideţi unităţile de disc şi dosarele afişate icircn fereastra My Computer

1 Executaţi dublu clic pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului 2 Selectaţi pictograma unităţii de disc sau a dosarului executacircnd clic pe ea sau

folosiţi tastele pentru a vă deplasa icircn fereastră ca să selectaţi pictograma dorită Apăsaţi tasta Enter pentru a deschide unitatea de disc sau dosarul evidenţiate

3 Selectaţi pictograma unităţii de disc sau a dosarului executacircnd clic pe ea sau folosind tastele cu săgeată pentru a vă deplasa icircn fereastră şi a evidenţia pictograma dorită Selectaţi File Open

4 Plasaţi indicatorul mouse-ului pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului şi executaţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului Din meniul derulant selectaţi Open

Folosirea mai multor ferestre

Dacă aveţi mai multe unităţi de disc şi dosare pe care vreţi să le exploraţi icircn My Computer veţi deschide mai multe ferestre

Pentru a trece dintr-o fereastră icircntr-alta

bull Pentru a trece rapid icircntr-altă fereastră executaţi clic pe o porţiune vizibilă din ea pentru a o transforma icircn fereastră activă şi a o aduce icircn prim-plan

bull Orice fereastră deschisă este reprezentată de o pictogramă pe bara de sarcini Executaţi clic pe pictograma ferestrei pe care vreţi să o vedeţi

bull Ţineţi apăsată tasta Alt şi apăsaţi tasta Tab pentru a activa caseta de trecere De fiecare dată cacircnd apăsaţi tasta Tab icircn această casetă apare următoarea fereastră deschisă Eliberaţi tasta Alt cacircnd icircn caseta de trecere apare titlul ferestrei pe care o vreţi să o vedeţi

Pentru a reduce numărul de ferestre deschise puteţi proceda astfel

bull Icircnchideţi toate ferestrele inutile selectacircnd File Close sau executacircnd clic pe butonul Close de pe bara de titlu

35

bull Minimizaţi toate ferestrele de care nu aveţi nevoie dar să nu le icircnchideţi executacircnd clic pe butonul Minimize de pe bara de titlu

bull Pentru a vedea mai multe ferestre concomitent plasaţi indicatorul mouse-ului pe o zonă liberă de pe bara de sarcini şi executaţi clic pe butonul din dreapta mouse-ului Din meniul derulant selectaţi Cascade pentru a vedea toate ferestrele fiind vizibile doar barele de titlu selectaţi Tile Horizontally pentru ca ecranul să fie icircmpărţit icircntre toate ferestrele deschise executaţi clic pe Tile Vertically pentru ca toate ferestrele deschise să fie dispuse pe ecran una lacircngă alta

13 Gestionarea fişierelor cu My Computer

131 Crearea de dosare

Pentru a vă organiza fişierele trebuie să le ordonaţi icircn dosare cu denumiri de genul Corespondenţă Notiţe etc Sistemul de operare Windows creează automat la instalare dosarul My Documents pentru documentele pe care le creaţi dar este bine să creaţi şi alte dosare proprii

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care vreţi să plasaţi noul dosar

2 Selectaţi File New Folder din meniu sau executaţi clic pe fereastră cu butonul dreapta al mouse-ului apoi selectaţi New Folder din meniul derulant

3 Icircn fereastră va apărea un dosar cu denumirea New Folder icircntr-o casetă care este selectată Introduceţi o denumire pentru noul dosar (denumirea dosarului poate conţine cel mult 255 caractere inclusiv spaţii Nu puteţi folosi următoarele caractere lt gt sau | Este recomandabil folosirea denumirilor scurte şi elocvente

4 Apăsaţi tasta ENTER

132 Selectarea fişierelor şi dosarelor

Pentru a putea efectua o operaţie icircntr-un fişier sau dosar trebuie să icircl selectaţi (sau să-l evidenţiaţi) pentru ca Windows să ştie pe care vreţi să icircl folosiţi Pentru a selecta fişiere sau dosare aveţi la dispoziţie următoarele situaţii

1 Un singur fişier sau dosar Executaţi clic pe pictograma fişierului sau a dosarului ori folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa şi a evidenţia pictograma fişierului sau dosarului pe care vreţi să o selectaţi

2 Mai multe fişiere sau dosare alăturate Executaţi clic pe pictogama primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Shift apoi executaţi clic pe pictograma ultimului fişier sau dosar Această metodă determină selectarea tuturor fişierelor dintre cele selectate Puteţi să ţineţi apăsată tasta Shift şi să folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa pacircnă la ultima pictogramă din grup

3 Mai multe fişiere sau dosare nealăturate Executaţi clic pe pictograma primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Ctrl apoi executaţi clic pe pictogramele tuturor celorlalte fişiere sau dosare pe care vreţi să le selectaţi

4 Toate pictogramele fişierelor sau dosarelor din fereastră Selectaţi din meniu Edit Select All (Ctrl+A)

5 Toate pictogramele fişierelor şi dosarelor mai puţin cele selectate deja Selectaţi Edit Invert Selection din meniu

133 Mutarea fişierelor şi dosarelor

Puteţi să mutaţi fişiere şi dosare icircn alte dosare sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

36

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra sursă

2 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului unde vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra de destinaţie

3 Dacă ferestrele pe care le-aţi deschis sunt pentru dosare pe aceeaşi unitate de disc puteţi să trageţi pictograma fişierului sau dosarului direct din fereastra de destinaţie

Tragerea dintr-o fereastră de pe o unitate de disc icircntr-o fereastră de pe altă unitate de disc determină copierea fişierului aşa că trebuie să ştergeţi pictograma iniţială din fereastra sursă

Pentru a muta fişiere sau dosare cu metoda decupare (Cut) şi lipire (Paste)

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul

2 Selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le mutaţi 3 Selectaţi Edit Cut din meniu sau executaţi clic pe butonul Cut de pe bara cu

instrumente Icircn acest fel veţi icircnlocui pictogramele din fereastra curentă 4 Deschideţi fereastra unităţii icircn care vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul 5 Selectaţi Edit Paste din meniu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara

de instrumente

134 Copierea fişierelor şi dosarelor

Puteţi să copiaţi fişiere şi dosare icircn alt dosar sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra sursă

2 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului unde vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra de destinaţie

3 Dacă ferestrele pe care le-aţi deschis sunt ale unor dosare de pe aceeaşi unitate de disc puteţi să trageţi pictograma fişierului sau a dosarului direct din fereastra-sursă icircn fereastra de destinaţie

Tragerea dintr-o fereastră de pe o unitate de disc icircntr-o fereastră de pe aceeaşi unitate de disc determină mutarea fişierului Trebuie să ţineţi apăsată tasta Ctrl icircn timp ce trageţi pictograma pentru a o copia

Pentru a copia fişiere sau dosare cu metoda decupare şi lipire

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul

2 Selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le copiaţi 3 Selectaţi Edit Copy din meniu sau executaţi clic pe butonul Copy de pe bara cu

instrumente Icircn acest fel veţi copia icircn Clipboard fişerele sau dosarele selectate 4 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care vreţi să plasaţi fişierul sau

dosarul 5 Selectaţi Edit Paste din menu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara cu

instrumente

135 Ştergerea fişierelor şi dosarelor

Pentru a şterge un fişier sau dosar

37

1 Selectaţi fişierele sau dosarele care trebuie şterse 2 Apăsaţi tasta Delete executaţi clic pe butonul Delete de pe bara cu instrumente sau

selectaţi File Delete din meniu 3 Pe ecran va apărea o casetă de atenţionare din Windows care vă va icircntreba dacă sunteţi

sigur că vreţi să trimiteţi fişierele sau dosarele selectate icircn Recycle Bin Dacă sunteţi sigur selectaţi Yes Dacă nu selectaţi No şi operaţia va fi anulată

O metodă rapidă de ştergere a fişierelor sau dosarelor Trageţi pictograma fişierului sau dosarului din fereastra My Computer icircn Recycle Bin Cacircnd este selectat Recycle Bin eliberaţi butonul mouse-ului

136 Redenumirea fişierelor şi dosarelor

Pentru a da o altă denumire unui fişier sau dosar

1 Selectaţi fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl redenumiţi 2 Selectaţi File Rename din menu sau executaţi clic pe pictogramă cu butonul

din dreapta al mouse-ului şi selectaţi Rename din meniul derulant ori executaţi clic pe denumire Denumirea va fi icircncadrată icircntr-o casetă iar textul va fi evidenţiat

3 Introduceţi textul noii denumiri 4 Apăsaţi tasta Enter

137 Crearea de comenzi rapide

Comenzile rapide reprezintă o soluţie pentru un acces mai rapid la fişiere şi programe Dacă plasaţi o comandă rapidă pe suprafaţa de lucru puteţi să executaţi dublu clic pe pictograma respectivă pentru a lansa icircn execuţie un program sau a deschide un fişier ori un dosar

Pentru a crea o comandă rapidă din My Computer

1 Deschideţi My Computer 2 Selectaţi unitatea de disc dosarul sau fişierul pentru care vreţi să creaţi o

comandă rapidă 3 Selectaţi File Create Shortcut 4 O copie a pictogramei va apărea icircn fereastră cu cuvintele Shortcut To icircnainte

denumirii Trageţi pictograma pe suprafaţa de lucru

38

Capitolul 2 - Utilizare Windows Explorer

21 Ce este Windows Explorer

Ca şi icircn cazul ferestrei My Computer puteţi folosi Windows Explorer pentru a afişa şi organiza unităţile de disc dosarele şi fişierele

Spre deosebire de My Computer Windows Explorer nu deschide o fereastră de fiecare dată cacircnd vreţi să vedeţi conţinutul altei unităţi de disc sau a altui dosar Totul este afişat icircntr-o singură fereastră Lista unităţilor de disc şi a dosarelor se găseşte icircn stacircnga iar conţinutul dosarului selectat sau unităţii de disc se găseşte icircn dreapta Acest mod de dispunere simplifică operaţia de deplasare cacircnd trebuie să căutaţi alte unităţi de disc sau dosare

22 Deschiderea ferestrei Windows Explorer

Pentru a deschide Windows Explorer

1 Executaţi clic pe butonul Start de pe bara de sarcini

2 Selectaţi Programs din meniul Start

3 Executaţi clic pe Windows Explorer

O altă metodă de a deschide Windows Explorer este

1 Executaţi clic dreapta pe butonul Start

2 Selectaţi din meniul ce apare Explore şi executaţi clic (fugura alăturată

Icircn figura de mai jos se arată modul de lansare icircn cazul sistemului de operare Windows XP

39

23 Modul de lucru icircn fereastra Windows Explorer

Fereastra Explorer este icircmpărţită icircn două părţi Icircn stacircnga se găseşte lista unităţilor de disc şi a dosarelor Icircn dreapta este afişat conţinutul unităţii de disc sau a dosarului selectat (vezi figura de mai jos)

40

Icircn partea de sus a ferestrei (ca icircn orice fereastră Windows) se găseşte bara de titlu care indică denumirea ferestrei pe care o aveţi deschisă Puteţi să mutaţi fereastra trăgacircnd de bara ei de titlu

Sub bara de titlu se găseşte bara de meniuri care conţine comenzile pe care le puteţi da programului

Sub bara de meniuri se găseşte bara cu instrumente Icircn cazul icircn care bara cu instrumente nu este afişată selectaţi View Toolbar din meniu Bara cu instrumente are butoane care generează comenzi din meniuri fără să fie nevoie să deschideţi meniul

Icircn partea de jos a ecranului se găseşte bara de stare Icircn My Computer bara de stare afişează numărul de obiecte (fişiere şi dosare) din fereastră şi numărul de octeţi ocupaţi din spaţiul din memorie Dacă selectaţi unul sau mai multe fişiere bara de stare se modifică afişacircnd numărul de fişiere selectate şi numărul de octeţi ocupaţi icircn memorie Dacă nu vedeţi bara de stare pe ecran selectaţi View Status Bar din meniu

Icircn partea stacircngă a ferestrei se găseşte sectorul All Folders (al dosarelor) Unele din pictogramele aflate icircn sectorul dosarelor reprezintă unităţi de disc cum ar fi cea a unităţii floppy (A) a unităţii de disc (C D E) sau a unităţii CD-ROM (F) Veţi vedea şi pictogramele pentru Recycle Bin My Briefcase şi Network Neighborhood (My Network Places - icircn cazul Windows 2000 sau XP)

Sectorul dosarelor prezintă dispunerea ierarhică a unităţilor de disc şi a dosarelor (uneori numită şi arbore) Icircn faţa pictogramelor unor dosare veţi vedea semne plus (+) şi minus (-) Un semn plus icircnseamnă că dosarul sau unitatea de disc conţine dosare icircnsă nu puteţi vedea lista icircn momentul respectiv deoarece este icircnchisă Executaţi clic pe semnul plus pentru a deschide dosarul sau unitatea de disc ca să vedeţi dosarele incluse Icircn faţa pictogramei unităţii de disc sau a dosarului va apărea un semn minus Pentru a icircnchide dosarul sau unitatea de disc ca să nu mai fie afişate dosarele secundare executaţi clic pe semnul minus

Pentru a vedea icircntregul conţinut al unei unităţi de disc sau a unui dosar executaţi clic pe el Dosarul va fi deschis Priviţi icircn sectorul din dreapta al ferestrei Fişierele au alte pictograme icircn funcţie de tipul lor şi de programul pe care icircl reprezintă sau in care au fost create

41

Modificarea modului de afişare

Puteţi să afişaţi pictogramele icircn sectorul conţinutului (Contents) icircn mai multe moduri Opţiunile posibile din meniul View sunt

bull Large Icons afişează pictogramele icircmprăştiate icircn fereastră Sub pictograme nu apar decacirct denumirile fişierelor sau a dosarelor

bull Small Icons afişează pictogramele cu mărimi reduse aliniate pe racircnduri icircn ordine alfabetică

bull List arată la fel ca Small Icons dar dispunerea este făcută pe verticală bull Icircn Details pictogramele mici sunt dispuse pe verticală fiecare racircnd conţinacircnd

informaţii despre mărimea (icircn KB) a fişierului tipul de fişier sau dosar precum şi data şi ora ultimei modificări

Folosirea barei cu instrumente din Explorer

Pentru a vedea bara cu instrumente selectaţi View Toolbar din meniu Icircn tabel sunt prezentate butoanele şi rolul fiecăruia

Apăsacircnd pe acest buton vă icircntoarceţi cu un pas icircn aceeaşi fereastră

Apăsacircnd pe acest buton mergeţi cu un pas icircnainte icircn aceeaşi ferestră

Dacă fereastra in care vă aflaţi este un dosar de pe o unitate de disc sau un dosar dintr-un alt dosar executaţi clic pe acest buton pentru a urca pe un nivel superior la unitatea de disc sau dosarul care este originea celui deschis

Executaţi clic pe el pentru a elimina fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l plasa icircn Clipboard

Executaţi clic pe el pentru a copia fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l copia icircn Clipboard

Executaţi clic pe el pentru a insera conţinutul din Clipboard icircn fereastra activă

Executaţi clic pentru a revoca ultima acţiune executată

Executaţi clic pe el pentru a şterge fişierul sau dosarul selectat

Executaţi clic pe el pentru a deschide fereastra Properties pentru unitatea de disc dosarul sau fişierul selectat

Executaţi clic pe el pentru a alege modul de afişare a pictogramelor icircn fereastră

42

Folosirea meniului

Bara de meniuri a ferestrei Explorer oferă cinci opţiuni File Edit View Tools şi Help Următoarea listă explică aceste meniuri

bull Meniul File se modifică icircn funcţie de ceea ce aţi selectat Icircn meniul File există comenzi pentru gestionarea fişierelor Crearea de noi dosare crearea de comenzi rapide ştergerea şi redenumirea fişierelor sau dosarelor validarea caracteristicilor fişierelor şi dosarelor precum şi icircnchiderea ferestrei sunt comenzile din meniul File

bull Meniul Edit conţine comanda Undo (pentru revocarea ultimei acţiuni efectuate) Cut pentru eliminarea unui fişier sau dosar şi includerea icircn Clipboard Copy pentru includerea icircn Clipboard a unei copii a unui fişier sau dosar Paste pentru plasarea conţinutului din memoria Clipboard icircn fereastra selectată Select All pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor din fereastră şi Invert Selection pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor neselectate concomitent cu deselectarea celor selectate

bull Icircn meniul View există o serie de opţiuni pentru afişarea fişierelor şi dosarelor cu pictograme de mărimi diferite sau icircn ordine diferită

bull Meniul Tools poate fi folosit pentru a căuta fişiere sau dosare (Find) pentru a mapa unităţi de disc din reţea (Map Network Drives) pentru a icircntrerupe legătura la unităţi de disc din reţea (Disconnect Network Drives) sau pentru a intra icircntr-un anumit dosar (Go To)

bull Meniul Help oferă metode pentru deschiderea ferestrei Help Topics precum şi pentru deschiderea casetei de dialog About Windows Această casetă conţineversiunea sistemului de operare instalat data de lansare numele posesorului de licenţă etc

24 Gestionarea fişierelor cu Windows Explorer

241 Crearea de dosare

Pentru a vă organiza fişierele trebuie să le ordonaţi icircn dosare cu denumiri de genul Corespondenţă Notiţe şi aşa mai departe Sistemul de operare (SO) creează icircn mod automat la instalare dosarul My Documents pentru documentele pe care le creaţi dvs Este bine să creaţi şi alte dosare proprii

1 Deschideţi fereastra Windows Explorer 2 Icircn sectorul All Folders selectaţi unitatea de disc sau dosarul icircn care vreţi să

plasaţi noul dosar 3 Selectaţi File New Folder din meniu Icircn fereastră va apărea un nou dosar cu

denumirea evidenţiată New Folder icircntr-o casetă 4 Introduceţi o denumire pentru noul dosar (deoarece denumirea New Folder

este selectată va dispărea icircn mod automat cacircnd veţi icircncepe să scrieţi noua denumire aşa că nu trebuie să ştergeţi mai icircntacirci acest text) Denumirea noului dosar poate conţine cel mult 255 de caractere inclusiv spaţii libere Nu puteţi să folosiţi nici unul din următoarele caractere lt gt sau |

5 Apăsaţi tatsa Enter

242 Selectarea fişierelor şi dosarelor

Pentru a efectua o operaţie icircntr-un fişier sau dosar trebuie să icircl selectaţi (sau să-l evidenţiaţi) pentru ca Windows să ştie pe care vreţi să icircl folosiţi Pentru a selecta fişiere sau dosare aveţi la dispoziţie următoarele situaţii

43

bull Un singur fişier sau dosar Executaţi clic pe pictograma fişierului sau dosarului ori folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa şi a evidenţia pictograma fişierului sau dosarului pe care vreţi să o selectaţi

bull Mai multe fişiere sau dosare alăturate Executaţi clic pe pictograma primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Shift apoi executaţi clic pe pictograma ultimului fişier sau dosar Această metodă determină selectarea tuturor fişierelor dintre cele selectate Puteţi să ţineţi apăsată tasta Shift şi să folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa pacircnă la ultima pictogramă din grup

bull Mai multe fişiere sau dosare nealăturate Executaţi clic pe pictograma primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Ctrl apoi executaţi clic pe pictogramele tuturor celorlalte fişiere sau dosare pe care vreţi să le selectaţi

bull Toate pictogramele fişierelor sau dosarelor din fereastră Selectaţi Edit Select All din meniu

bull Toate pictogramele fişierelor şi dosarelor mai puţin cele selectate deja Selectaţi Edit Invert Selection din meniu

243 Mutarea fişierelor şi a dosarelor

Puteţi să mutaţi fişiere şi dosare icircn alte dosare sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl mutaţi executacircnd clic pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului

2 Trageţi pictograma fişierului sau a dosarului din sectorul Contents pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului din sectorul All Folders unde vreţi să icircl plasaţi Nu eliberaţi butonul mouse-ului icircnainte ca unitatea de deisc sau dosarul să fie evidenţiate Tragerea unui fişier sau a unui dosar de pe o unitate de disc pe altă unitate de disc determină copierea fişierului aşa că icircn acest caz trebuie să ştergeţi pictograma iniţială din sectorul Contents

Pentru a muta fişiere sau dosare cu metoda decupare şi lipire

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl mutaţi

2 Icircn sectorul Contents selectaţi fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl mutaţi 3 Selectaţi Edit Cut din meniu sau executaţi clic pe butonul Cut de pe bara cu

instrumente Icircn acest fel vor fi eliminate pictogramele din dosarul curent sau de pe unitatea de disc curentă

4 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul

5 Selectaţi Edit Paste din meniu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara cu instrumente

244 Copierea fişierelor şi dosarelor

Puteţi să copiaţi fişiere şi dosare icircn alt dosar sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl copiaţi Pentru a deschide unitatea de disc sau dosarul executaţi clic pe pictograma lor

2 Ţineţi apăsată tasta Ctrl şi trageţi pictograma fişierului sau a dosarului pe care vreţi să icircl copiaţi din sectorul Contents pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului din sectorul All Folders unde vreţi să icircl plasaţi

44

Dacă trageţi fişierul sau dosarul de pe o unitate de disc pe alta nu trebuie să ţineţi apăsată tasta Ctrl

Pentru a copia fişiere sau dosare cu metoda decupare şi lipire

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl copiaţi

2 Icircn sectorul Contents selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le copiaţi 3 Selectaţi Edit Copy din meniu sau executaţi clic pe butonul Copy de pe bara

de instrumente Icircn acest fel veţi copia icircn Clipboard fişierele sau dosarele selectate

4 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care vreţi să plasaţi copia fişierului sau dosarului

5 Selectaţi Edit Paste din meniu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara cu instrumente

245 Redenumirea fişierelor şi dosarelor

Pentru a da o altă denumire unui fişier sau a unui dosar

1 Selectaţi fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl redenumniţi 2 Selectaţi File Rename din menu sau executaţi clic pe pictogramă cu butonul

din dreapta al mouse-ului şi selectaţi Rename din meniul derulant ori executaţi clic pe denumire Denumirea va fi icircncadrată icircntr-o casetă iar textul va fi evidenţiat

3 Introduceţi textul noii denumiri 4 Apăsaţi tasta Enter

246 Crearea de comenzi rapide

Comenzile rapide sau scurtături (Shortcut) reprezintă o soluţie pentru un acces mai rapid la fişiere şi programe Dacă plasaţi o comandă rapidă pe suprafaţa de lucru puteţi să executaţi dublu clic pe pictograma respectivă pentru a lansa icircn execuţie un program sau a deschide un fişier ori un dosar

Pentru a crea o comandă rapidă

1 Deschideţi fereastra Explorer 2 Selectaţi unitatea de disc dosarul sau fişierul pentru care vreţi să creaţi o

comandă rapidă 3 Selectaţi File Create Shortcut 4 O copie a pictogramei va apărea icircn fereastră cuvintele Shtortcut to icircnaintea

denumirii Trageţi pictograma pe suprafaţa de lucru

45

46

Capitolul 3 - Arhivarea datelor

31 Folosirea programului WinRAR

Programul WinRAR este un utilitar pentru compresia şi decompresia (arhivareaşi dezarhivarea) fişierelor şi a dosarelor Creează arhive cu extensia rar

Bara cu meniuri este alcătuită din meniurile File Commands Favorites Options Help

bull Meniul File are icircn componeţa lui următoarele comenzi Open Archive (deschide o arhiva specificată) Change drive (schimbă hard discul sau unitatea floppy) Browse for folder (a frunzări după un dosar sau fişier) Password (creează o parolă) Select All (selectează toate fişierele din sectorul conţinut) Select group (selectează doar o parte din fişierele sau dosarele din fereastra conţinut) Deselect group (deselectează fişierele sau dosarele selectate) Invert selection (selectează fişierele şi dosarele ce nu au fost selectate) Exit (termină programul WinRAR)

bull Meniul Commands are icircn componenta lui comenzile Add files to archive (aduce fişiere sau dosare icircn sectorul conţinut pentru a le arhiva) Extract to a specified folder (decomprimă arhiva icircntr-un dosar specificat) Test archive files (testează dacă fişierele sau dosarele arhivate se pot dezarhiva) View file (se vizualizează conţinutul unui dosar) Delete (şterge un dosar sau fişier) Repair archive (repară o arhivă stricată) Estimate compression (estimează numărul de bytes pentru noua arhivă) Extract without confirmation (extrage fişierele sau dosarele fără a confirma terminarea operaţiei) Add archive comment (adaugă la o arhivă un comentariu) Protect archive from damage (protejează arhiva de o eventuală avarie) Lock archive (blochează o arhivă) Convert archive to SFX (converteşte arhiva icircntr-un fişier care se extrage singur) Show archive information (arată informaţii despre fişierul arhivat)

bull Meniul Favorites conţine comenzile Add to favorites (transformă fişierele sau dosarele icircn favorite) Organize favorites (organizează fişierele sau dosarele favorite)

bull Meniul Options are icircn componeţa lui comenzile Settings (setează programul WinRAR) ImportExport (importă sau exportă fişiere sau dosare comprimate)

47

View log (să vedem fişierul de tip jurnal) Clear log (curăţă fişierul de tip jurnal)

bull Meniul Help conţine Help topics (ajutor icircn folosirea programului WinRAR) WinRAR home page (o legătură la pagina de internet a firmei producătoare) About WinRAR (arată versiunea programului deţinătorul licenţei)

Bara cu comenzi este alcătuită din comenzile

bull Add - aduce un fişier sau un dosar icircn sectorul conţinut pentru a fi arhivate bull Extract to - extrage şi plasează fişiere sau dosare arhivate icircntr-un loc cu

destinaţia stabilită de noi bull Test - testează dezarhivarea unui fişier bull Delete - şterge un fişier sau dosar bull Repair - repară o arhivă avariată bull Estimate - estimează numărul de bytes a viitoarei arhive bull Lista derulantă - prezintă unităţile de disc şi dosarele din calculator bull Up one level - dacă fereastra icircn care vă aflaţi este un dosar de pe o unitate de

disc sau un dosar dintr-un alt dosar executaţi clic pe acest buton pentru a urca pe un nivel superior la unitatea de disc sau dosarul care este originea celui deschis

Sectorul conţinut arată fişierele sau dosarele aflate pe un disc sau icircntr-un alt dosar

Bara de stare arată cacircte fişiere sau dosare sunt selectate şi dimensiunea lor icircn bytes

Arhivarea dezarhivarea unui fişier sau a unui dosar cu programul WinRAR

Pentru a crea o arhivă

1 Selectăm din Sectorul Conţinut fişierul sau dosarul dorit (pentru a selecta mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift şi cu săgeţile ne deplasăm icircn jos sau icircn sus dacă dorim să selectăm anumite fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointerul mouse-ului le selectăm apăsacircnd butonul stacircng al acestuia)

2 Apăsăm butonul Add din Bara cu Comenzi Va apare o ferestră unde vom scrie numele arhivei extensia arhivei (se foloseşte RAR) metoda de compresie (Compression method) se alege una din următoarele metode store fastest fast normal good best Dacă dorim să icircmpărţim viitoarea arhivă icircn pachete de 144 MB alegem din căsuţa Volume size bytes valoarea 145

3 Apăsaţi butonul OK

SFAT Dacă nu aveţi pe un alt calculator instalat programul WinRAR selectaţi căsuţa SFX din Archiving options pentru a crea arhiva icircntr-un mic program de dezarhivare

Pentru a dezarhiva

1 Se selectează arhiva dorită din Sectorul Conţinut 2 Apăsăm butonul Extract to din bara de comenzi Va apare fereastra cu numele

Extraction path and options Icircn căsuţa Destination path vom scrie calea unde dorim să se plaseze fişierele dezarhivate (dacă nu ştim calea exactă o alegem din fereastra din dreapta)

3 Celelalte opţiuni sunt Update mode - Extract and replace files Overwrite mode - Ask before overwrite

4 Apăsăm butonul OK

48

32 Folosirea programului WinZIP

Programul WinZIP este un utilitar pentru compresia şi decompresia (arhivarea şi dezarhivarea) fişierelor şi a dosarelor Creează arhive cu extensia zip

Bara cu meniuri este alcătuită din meniurile File Actions Options Help

bull Meniul File conţine următoarele comenzi New archive (crează arhive noi) Open archive (deschide in sectorul conţinut o arhivă) Favorite ZIP folders (crează dosare favorite) Close archive (icircnchide arhiva) Properties (afişează proprietăţile arhivei) Create shortcut (crează o scurtătură a arhivei) Move archive (mută arhiva) Copy archive (copiază arhiva) Rename archive (redenumeşte o arhivă) Delete archive (şterge o arhivă) Print (listează conţinutul arhivei) Wizard (program ajutător de creare de arhive)

bull Meniul Actions conţine comenzile Add (aduce fişiere sau dosare pentru a fi arhivate) Delete (şterege arhive) Extract(extrage fişiere sau dosare din arhive) View (vizualizare fişiere icircn interiorul arhivei) Sellect All (selectează fişiere dosare sau arhive) Invert selection (selectează fişiere dosare neselectate) Virus Scan (scanează arhiva de viruşi) Make Exe File (crează arhiva icircn fişier executabil) UUencode (codifică arhiva) Test (testează arhiva de avarii) Comment (crează un fişier de tip txt ce icircnsoţeşte arhiva) Check out ( crează un dosar icircn care sunt extrase fişierele din arhivă şi sunt create scurtături icircn meniul Programs)

bull Meniul Options conţine Configuration (configurează programul WinZip) Password (crează parolă pentru o arhivă) Sort (sortează fişiere arhive după un anumit cacircmp)

bull Meniul Help conţine următoarele comenzi Contents (program de ajutare) Brief tutorial (o scurtă lecţie de a icircnvăţa folosirea WinZip) About WinZip (arată versiunea programului deţinătorul licenţei) etc

49

Bara de comenzi este alcătuită din

bull New - crează o arhivă nouă bull Open - deschide o arhivă bull Favorites - organizează fişierele cu extensia zip icircntr-o listă ordonată după un

cacircmp bull Add - schimbă numele arhivei deschise icircn sectorul conţinut bull Extract - extrage fişierele dosarele dintr-o arhivă bull View - permite vizualizarea fişierelor dosarelor dintr-o arhivă bull Install - instalează o temă (culoare cursor sunet etc) bull Wizard - apare interfaţa ajutătoare de creare a unei arhive

Sectorul conţinut arată fişierele dosarele dintr-o arhivă

Bara de stare arată cacircte fişiere dosare sunt selectate şi dimensiunea lor totală icircn KB

Arhivarea dezarhivarea unui fişier sau a unui dosar cu programul WinZip

Pentru a crea o arhivă

1 Din meniul File selectăm opţiunea New sau din bara de comenzi butonul cu acelaşi nume Apare o ferestră icircn care la opţiunea file name scriem numele viitoarei arhive (atenţie la opţiunea files of type alegem ZIP file) Alegem destinaţia viitoarei arhive Apăsăm tasta OK

2 Se deschide o fereastră din care selectăm fişierul dosarul ce-l vom arhiva (Dacă sunt mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu săgeţile ne deplasăm icircn jos sau icircn sus pentru a le selecta Selecţia aleatorie de fişiere sau dosare ţineţi apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului vă deplasaţi deasupra lor şi executaţi un clic pe ele) La opţiunea Compression selectăm normal Apăsăm butonul Add

Pentru a dezarhiva

1 Din meniul File alegem opţiunea Open archive sau din bara de comenzi apăsăm butonul Open Alegem arhiva ce va fi extrasă

2 Conţinutul arhivei va apare icircn sectorul conţinut Apăsăm butonul Extract din bara de comenzi sau din meniul Actions

50

3 Va apare fereastra cu numele Extraction path and options Icircn căsuţa Destination path vom scrie calea unde dorim să se plaseze fişierele dezarhivate (dacă nu ştim calea exactă o alegem din fereastra din dreapta)

4 Apăsăm butonul Extract

33 Folosirea programului WinACE

Programul WinACE este un utilitar pentru compresia şi decompresia (arhivarea şi dezarhivarea) fişierelor şi a dosarelor Creează arhive cu extensia ace

Bara de meniuri este alcătuită din meniurile File View Change to Archive Tools Context menu Help

bull Meniul File conţine comenzile Create (crează arhive) Open (deschide o arhivă) Extract to (extrage fişierele arhivei icircntr-o destinaţie anume) X-Folder (extrage arhiva de tip self extract) Add (crează arhive) Delete (şterge arhiva fişier sau dosar) Encrypt (criptează arhiva) Copy (copiază fişiere dosare sau arhive) RenameMove (redenumeşte sau mută o arhivă) Create folder (crează un dosar) Properties (arată proprietăţile arhivei) etc

bull Meniul View conţine comenzide tip File list (schimbă modul de expunere a pictogramelor) Treeview (mod de expunere arborescent) Determine folder size (determină mărimea fişierului dosarului sau arhivei) etc

bull Meniul Change to conţine comenzile Back (icircntoarcerea cu un pas spre dosarul mamă) Forward (icircnaintează cu un pas) Parent Directory (se deplasează icircn directorul rădăcină)

bull Meniul Archive conţine comenzile Create Sfx (crează arhive de tip executabil) Lock archive (blochează arhive spre a fi dezarhivate) Protect

51

archive from demages (protejează arhiva de avarii) Test archive (testează arhiva) Repair archive (repară arhiva de avarii) etc

bull Meniul Tools conţine Determine archive type (determină tipul de arhivă) Optimize archive (optimizează arhiva) Convert to ace archive (converteşte arhive icircn arhive cu extensia ace) Scan archive for viruses (scanează arhiva de potenţiali viruşi)

bull Context menu arată exact meniul derulant ce apare prin apăsarea butonului drept al mouse-ului

bull Meniul Help conţine comenzile Help (ajutor) Using Help (cum să foloseşti Ajutorul) Encrypt credit card data (criptează datele folosite pentru o carte de credit) Info (arată versiunea programului de cine este făcut) etc

Bara de comenzi este alcătuită din butoanele

bull Create - crează arhive bull Open - deschide arhive bull Extract - extrage fişierele din arhivă bull Add - sunt aduse fişiere dosare pentru a fi arhivate bull Delete - şterge fişiere dosare sau arhive bull Properties - arată proprietăţile fişierelor dosarelor sau arhivelor bull Views - determină afişarea pictogramelor icircn modul Large Icon Small Icon List

Details

Sectorul conţinut arată fişiere dosare arhive

Bara de stare arată cacircte fişiere dosare sunt selectate şi dimensiunea lor totală icircn KB

Arhivarea dezarhivarea unui fişier sau a unui dosar cu programul WinACE

Pentru a arhiva un fişier sau dosar

1 Din meniul File sau din bara de comenzi alegem comanda Create (Add) 2 Apare fereastra Add filesCreate archive Alegem subfereastra Selection

Selectăm fişierele dosarele ce vor fi arhivate Pentru a selecta toate fişierele dosarele marcăm primul fişier ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului ne plasăm pe ultimul fişier şi executăm clic stacircnga pe el

3 icircn casuţa Files vom scrie numele arhivei ce va fi creată 4 Icircn căsuţa Archive alegem destinaţia viitoarei arhive 5 Alegem subfereastra Option 6 In casuţa Archive type alegem extensia arhivei (lăsăm ACE) icircn Action alegem

opţiunea Add pentru Compression alegem Normal 7 Dacă dorim să creăm arhiva de tip executabil marcăm căsuţa din dreptul Create

Sfx Module Va apare o fereastră din care alegem prima opţiune 8 Dacă dorim ca arhiva noastră să fie icircmpărţită icircn module de o anumită

dimensiune alegem din lista derulantă din sectorul Volumes dimensiunea dorită 9 Apăsăm butonul Add

Pentru a dezarhiva o arhivă de cu extensia ace

1 Din meniul File sau din bara de comenzi alegem comanda Open Se deschide o casetă din care alegem fişierul de tip arhivă Apăsăm pe butonul Open

2 Icircn Sectorul Conţinut va apare conţinutul arhivei Selectăm toate fişierele respectiv dosarele

3 Apăsăm butonul Extract din bara de comenzi Apare fereastra Extract Alegem destinaţia fişierelor dosarelor ce vor fi dezarhivate

4 Apăsăm butonul OK

52

O altă variantă de dezarhivare a unui fişier sau dosar

1 Din Sectorul Conţinut selectăm arhiva Dacă arhiva este pe o altă unitate de disc selectăm discul respectiv cu comanda Select Drive din bara de comenzi

2 Apăsăm butonul Extract din bara de comenzi Apare fereastra Extract Alegem destinaţia fişierelor dosarelor ce vor fi dezarhivate

3 Apăsăm butonul OK

53

Capitolul 4 - Salvarea datelor pe suporţi magnetici şi CD-RW

41 Salvarea datelor pe suporţi magnetici

Unitatea de disk sau Floppy Disk Drive este icircntacirclnită la toate calculatoarele Discul flexibil (discheta) este confecţionat(ă) dintr-o folie de plastic acoperită cu un strat fero-magnetic şi introdus icircntr-un suport de protecţie din plastic

Icircn prezent dischetele utilizate au următoarele caracteristici

bull dimensiunea de 35 ( 1inch = 254 cm) bull informaţiile sunt icircnregistrate pe aceste discuri icircn formate standard după numărul

de piste şi sectoare bull piste - cercuri concentrice icircn număr de 80 bull sectoare - segmente de piste

Icircn prezent dichetele sunt vacircndute deja formatate Prin operaţia de formatare se realizează următoarele

bull crearea directorului rădăcină (root) bull crearea tabelei de alocare a fişierelor (FAT)

Icircn urma procesului de alocare sunt definite şi etichetate pistele şi sectoarele prin intermediul cărora se poate identifica orice informaţie Poziţia ficărui fişier pe disc va fi indicată de tabela de alocare care se icircncarcă la scrierea informaţiilor icircn fişiere ţinacircnd seama de etichetele de pistă şi sectoare definite icircn urma formatării discului

Salvarea unui dosar sau fişier se poate executa icircn următoarele variante

Cu ajutorul ferestrei My Computer

1 Se deschide fereastra My Computer Ne deplasăm spre fişierul sau dosarul pe care dorim să-l salvăm

2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Din bara de meniuri alegem File Send to 35 Floppy (A) sau executăm clic pe butonul drept al mouse-ului Va apare un meniu derulant din care alegem comanda Send to 35 Floppy (A)

54

Cu ajutorul ferestrei Windows Explorer

1 Din meniul Start Programs alegem Windows Explorer 2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Din bara de meniuri alegem File Send to 35 Floppy (A) sau executăm clic pe butonul drept al mouse-ului Va apare un meniu derulant din care alegem comanda Send to 35 Floppy (A)

55

O altă metodă de salvare a fişierelor sau dosarelor este numită Drag and Drop (trage şi lasă) Ea se execută atacirct cu ajutorul ferestrei Windows Explorer cacirct şi cu fereastra My Computer Pentru a realiza această operaţie urmaţi paşii

Cu ajutorul ferestrei Windows Explorer

1 Din meniul Start Programs alegem Windows Explorer 2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Ne plasăm cu pointer-ul mouse-ului pe un dosar sau fişier selectat Ţinem apăsat butonul stacircng al mouse-ului şi tragem spre fereastra Folders

4 Cacircnd ajungem icircn dreptul pictogramei ce reprezintă unitatea de disc (35 Floppy) şi aceasta se selectează eliberăm butonul mouse-ului şi procesul de copiere va icircncepe

5 Dacă tragem fişierul (fişierele) sau dosarul (dosarele) cu clic dreapta pe mouse la eliberarea butonului mouse-ului va apare un meniu contextual care ne permite să copiem să mutăm să creăm o scurtătură sau să anulăm comanda aşa cum se vede icircn figurile următoare

56

Cu ajutorul ferestrei My Computer

1 Se deschid două fereastre My Computer Le aşezăm astfel icircncacirct să fie vizibile 2 Icircn una dintre ferestre ne deplasăm spre fişierul sau dosarul pe care dorim să-l

salvăm 3 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

4 Ne plasăm cu pointer-ul mouse-ului pe un dosar sau fişier selectat Ţinem apăsat butonul stacircng al mouse-ului şi tragem spre cealaltă fereastră deschisă

57

5 Cacircnd ajungem icircn dreptul pictogramei ce reprezintă unitatea de disc (35 Floppy) şi aceasta se selectează eliberăm butonul mouse-ului

O altă metodă de salvare a fişierelor sau dosarelor se face cu ajutorul comenzilor Copy şi Paste (copiază şi lipeşte) Se execută icircn ferestrele Windows Explorer şi My Computer

Cu ajutorul ferestrei My Computer

1 Se deschide fereastra My Computer Ne deplasăm spre fişierul sau dosarul pe care dorim să-l salvăm

2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Selectăm din bara de comenzi sau din meniul Edit comanda Copy 4 Selectăm pictograma 35 Floppy Apăsăm butonul drept al mouse-ului Din

meniul derulant sau din meniul Edit alegem comanda Paste

Cu ajutorul ferestrei Windows Explorer

1 Din meniul Start Programs alegem Windows Explorer 2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Ne plasăm cu pointer-ul mouse-ului pe un dosar sau fişier selectat Ţinem apăsat butonul stacircng al mouse-ului şi tragem spre fereastra Folders

4 Selectăm din bara de comenzi sau din meniul Edit comanda Copy 5 Selectăm pictograma 35 Floppy Apăsăm butonul drept al mouse-ului Din

meniul derulant sau din meniul Edit alegem comanda Paste

42 Salvarea datelor pe CD-RW

Salvarea datelor pe CD-RW se face cu ajutorul programelor de scriere a unui compact disc (exemplu Nero WinOnCD Easy CD Creator etc)

Atenţie Dacă nu aveţi un aparat de tipul Compact Disc-Writer procesul de scriere a unui CD nu poate fi efectuat

Salvarea fişierelor sau dosarelor cu ajutorul programului Nero

După lansarea icircn execuţie a programului apare fereastra Nero Wizard

58

Există două direcţii de acţiune realizarea unui nou CD sau copierea unui CD Se alege varianta dorită şi se apasă pe butunul Next Icircn cazul alegerii conform imaginii de mai sus apare o nouă fereastră icircn care se cere tipul de CD ce va fi realizat

Formatul AudioCD realizează varianta audio formatul DataCD realizează CD-ROM-uri iar formatul Other CD formats realizează variante video etc După alegerea făcută se apasă Next Apare următoarea fereastră icircn care trebuie să alegem realizarea unui nou CD sau continuarea icircnregistrărilor pe un CD anterior realizat cu sesiuni multiple (adăgarea icircn continuare a datelor cu pierderea aproximativ a 20 MB spaţiu disponibil pe CD-R) Un astfel de caz apare numai icircn cazul CD-urilor CD-R Dacă avem un CD-RW conţinutul lui va fi şters mai icircntacirci şi apoi este posibilă o nouă icircnregistrare

59

După apăsarea butonului Next apare următoarea fereastră

Icircn continuare apare o fereastră icircmpărţită icircn 4 părţi semănacircnd ca două ferestre Windows Explorer alăturate icircn primele 2 ferestre din stacircnga (destinaţia) este vizualizată situaţia CD-ului ce va fi icircnregistrat (denumirea lui se poate schimba cu F2 din NEW icircntr-o nouă denumire după preferinţa noastră) iar icircn ferestrele din dreapta este vizibilă sursa (de regulă hard disk-ul nostru) Pentru a trimite icircn fereastra destinaţie datele pentru icircnregistrat apelăm la metoda drag-and-drop cu butonul dreapta al mouse-ului Va apare un pătrat cu semnul plus (+) ceea ce ne indică că transferul fişierelor este posibil La eliberarea butonului mouse-ului apare o casetă de dialog pentru filtarea fişierelor ce vor fi aşezate pentru icircnregistrare cu versiunea implicită toate fişierele de toate tipurile

60

Dacă ne hotăracircm ca toate fişierele dintr-un director să fie icircnregistrate apăsăm pe OK Icircn caz contrar apelăm la filtrarea lor după denumire şi extensie După ce am aşezat icircn fereastra destinaţie toate datele pentru icircnregistrare (cu observaţia permanentă ca să icircncapă icircn spaţiul CD-ului) fereastra programului icircnaintea icircnregistrării propriu-zise arată astfel

Se observă că noua icircnregistrare are cu puţin peste 100 MB Din bara cu instrumente se apasă butonul Opens the Write-CD-Dialog şi reapare Nero Wizard de data acesta pentru icircnceperea procesului de ardere

61

Dacă avem un CD-RW viteza de ardere afişată va fi mult mai mică decacirct cea pentru arderea unui CD-R (care poate ajunge la 24x) Prin apăsarea butonului Burn procesul de icircnregistrare poate icircncepe

62

Capitolul 5 - Restaurarea fişierelor şterse

51 Ce este Recycle Bin

Recycle Bin este o zonă de salvare temporară de pe hard-discul calculatorului Cacircnd ştergeţi un fişier sau un dosar sistemul de operare icircl mută icircn Recycle Bin Icircnsă fişierul sau dosarul respectiv ocupă icircn continuare spaţiu pe hard-disc Pentru a elimina fişierul sau dosarul de pe unitatea de disc trebuie să goliţi Recycle Bin

Aceasta icircnseamnă că mai aveţi o posibilitate să recuperaţi fişierul sau dosarul şters icircnainte ca el să dispară pentru totdeauna Puteţi să icircl readuceţi icircn poziţia iniţială scoţacircndu-l din Recycle Bin

52 Deschiderea ferestrei Recycle Bin

Pictograma Recycle Bin de pe suprafaţa de lucru diferă puţin icircn funcţie de faptul dacă este goală ca icircn figura 1 sau dacă icircn ea au fost introduse fişiere şi apare ca fiind plină figura 2

Pentru a deschide fereastra Recycle Bin executaţi dublu clic pe pictograma Recycle Bin de pe suprafaţa de lucru selectaţi-o folosind tastele cu săgeată şi apăsaţi tasta Enter sau executaţi clic cu butonul din dreapta pe pictogramă şi selectaţi Open din meniul derulant

Pe ecran va fi deschisă fereastra Recycle Bin (vezi figura 3) Fereastra Recycle Bin arată la fel şi are aproape aceeaşi funcţionalitate ca şi My Computer Bara de stare din partea de jos a ecranului indică numărul de obiecte din fereastră sau numărul de obiecte selectate şi spaţiul total ocupat pe disc

63

53 Golirea lăzii de deşeuri

Pentru a păsta hard-discul curat şi ordonat trebuie să goliţi din cacircnd icircn cacircnd lada de deşeuri (Recycle Bin) icircn special dacă primiţi un mesaj de eroare cacircnd icircncercaţi să salvaţi un fişier prin care sunteţi informat că nu aveţi suficient spaţiu pe disc

54 Fişierele selectate

Este posibil să nu doriţi să ştergeţi toate fişierele din Recycle Bin icircn special dacă intenţionaţi să mai folosiţi unele ulterior

Pentru a elimina numai fişierele specificate din Recycle Bin

1 Selectaţi fişierele pe care vreţi să le ştergeţi 2 Apăsaţi tasta Delete executaţi clic pe butonul Delete de pe bara cu instrumente sau

selectaţi File Delete din meniu

55 Toate fişierele

Pentru a elimina toate fişierele din Recycle Bin selectaţi File Empty Recycle Bin din meniu Dacă nu aveţi deschisă fereastra Recycle Bin puteţi să goliţi lada de deşeuri de pe suprafaţa de lucru executacircnd clic pe pictogramă cu butonul din dreapta al mouse-ului şi selectacircnd Empty Recycle Bin din meniul derulant

56 Recuperarea fişierelor

După ce aţi introdus un fişier sau un dosar icircn Recycle Bin cum icircl mai puteţi scoate de acolo

1 Selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le recuperaţi 2 Selectaţi File Restore din meniu Fişierul sau dosarul este readus icircn locul de origine din

calculator de unde a fost şters

64

Capitolul 6 - Folosirea opţiunii Search (Find) din Start

61 Procedura de lucru

Opţiunea Search (Find) vă permite să căutaţi fişiere şi dosare pe hard-disk-ul propriu sau pe un hard-disk din reţea

1 Apăsăm butonul Start şi alegem din meniul derulant opţiunea Search (Find) Files and Folders

2 Icircn fereastra Find All Files icircn casuţa Named introducem numele dosarului sau numele şi extensia pentru un fişier Dacă nu cunoaşteţi denumirea completă folosiţi un asterisc () pentru a icircnlocui icircnceputul sau sfacircrşitul denumirii (de exemplu 97 pentru a găsi toate fişierele a căror de numire se termină icircn 97 ) Selectaţi Options Case Sensitive din meniu dacă vreţi să căutaţi un fişier cu majuscule fără icircnsă a căuta şi fişierul cu denumirea scrisă cu minuscule

3 Caseta Look In ar trebuie să conţină deja denumirea unităţii de disc selectată de dumneavoastră

4 Pentru a căuta icircn toate dosarele de pe unitatea de disc specificată selectaţi caseta Include Subfolders

5 Dăcă vreţi să căutaţi icircntr-un anumit dosar executaţi clic pe Browse pentru a deschide caseta de dialog Browse for Folder şi selectaţi dosarul icircn care vreţi să căutaţi Executaţi clic pe OK pentru a reveni icircn caseta de dialog Find

6 Executaţi clic pe Find Now 7 Cacircnd căutarea s-a icircncheiat icircn partea din dreapta a casetei de dialog va apărea o listă cu fişierele

sau dosarele care icircndeplinesc criteriile de căutare Executaţi dublu clic pe fişierul pe care vreţi să icircl deschideţi

8 Executaţi clic pe New Search pentru a elimina criteriile de căutare şi să puteţi căuta un alt fişier

Icircn acest exemplu se doreşte căutarea tuturor fişierelor de tip doc de pe unitatea C de hard disk sub Windows XP

65

62 Puteţi să efectuaţi căutări după fişiere şi pe baza datei de creare sau a ultimei modificări

1 Efectuaţi paşii de la 1 la 6 pentru căutarea unui fişier Nu mai introduceţi o denumire de fişier icircn caseta Named

2 Executaţi clic pe eticheta Data Modified din caseta de dialog Find 3 Selectaţi Find All Files Created or Modified 4 Apoi selectaţi un din următoarele trei opţiuni Between (şi introduceţi datele de icircnceput şi de

sfacircrşit ale intervalului) pentru a căuta toate fişierele create sau modificate icircntre datele respective During the Previous x Month(s) (unde x este numărul de luni) pentru a obţine o listă de fişiere create sau modificate icircn numărul de luni menţionate sau During the Previous x Day(s) (unde x este numărul de zile)

5 Executaţi clic pe Find Now

63 Folosiţi opţiunile avansate de căutare pentru a căuta fişiere după tip fişiere care conţin anumite fragmente de text sau fişiere care au o anumită mărime

1 Efectuaţi paşii de la 1 la 6 pentru căutarea unui fişier Nu mai trebuie să introduceţi o denumire de fişier icircn caseta Named

2 Executaţi clic pe eticheta Advanced din caseta de dialog Find 3 Din lista derulantă Of Type selectaţi tipul de fişier sau dosar pe care icircl căutaţi Lista depinde de

tipurile de aplicaţii sau de alte programe pe care le aveţi icircn calculator 4 Icircn cazul icircn care căutaţi fişiere care conţin un anumit text intrduceţi icircntregul text sau un fragment

din el icircn caseta Containing Text 5 Pentru a căuta fişiere avacircnd a anumită mărime selectaţi At Least (cel puţin) sau At Most (cel

mult) din lista derulantă Size Is şi introduceţi un număr de kiloocteţi icircn caseta KB 6 Executaţi clic pe Find Now

64 Icircnchiderea ferestrei Search (Find)

Selectaţi File Close din meniu sau executaţi clic pe butonul Close de pe bara de titlu

66

 • Sistemul de operare Windowsreg
  • Cuprins
  • Cuprins
Page 3: Windows Manual

2 Icircn caseta de dialog Taskbar And menu Properties selectaţi caseta de validare Show Small Icons In Start Menu

Sfat O altă cale de a ajunge la caseta de dialog Taskbar And Start Menu Properties este executarea unui clic dreapta icircntr-o zonă liberă a barei de taskuri şi alegerea opţiunii Properties din meniul rapid

Bara de unelte Quick Launch

O bară de unelte este o colecţie de pictograme care simplifică sarcinile obişnuite Icircn cursul procesului standard de configurarea sistemului Windows pe bara de taskuri este instalată o bară de unelte Această bară de unelte numită Quick Launch cuprinde următoarele pictograme Show Desktop Internet Explorer şi Outlook Express

Icircn bara de unelte Quick Launch puteţi adăuga sau şterge pictogramele scurtăturilor programelor dvs preferate Pentru acest lucru urmaţi paşii

1 Creaţi o scurtătură icircn Zona de Lucru (Desktop) 2 Vă plasaţi cu pointer-ul mouse-ului pe scurtătură Apăsaţi butonul stacircng şi-l meţineţi apăsat 3 Trageţi pictograma icircn zona barei Quick Launch 4 Lăsaţi pictograma icircn zona barei Quick Launch

Sfat Nu vedeţi pictograma pe care aţi plasat-o Nici o problemă Trageţi de macircnerele barei de unelte Quick Launch Dacă nu le vedeţi apăsaţi clic dreapta icircntr-o zonă liberă a barei de unelte Dezactivaţi opţiunea Lock the taskbar

Bara de unelte Zona de Stare

Icircn colţul din dreapta al barei de operaţii Windows furnizează informaţii cu privire la starea sistemului De exemplu cacircnd o imprimantă este activă icircn această zonă apare o pictogramă de imprimantă Cacircnd sunteţi conectat la o reţea va apărea o pictogramă reprezentacircnd două calculatoare interconectate

Pictogramele care apar icircn zona de stare depind de modul icircn care folosiţi sistemul şi echipamentele şi programele pe care le-aţi instalat Dacă nu ştiţi sigur ce semnificaţie are o anumită pictogramă planaţi cu indicatorul mouse-ului pe deasupra ei şi citiţi textul din caseta SfatEcran care va fi afişată Unele pictograme din zona de stare vor deschide un meniu din care puteţi deschide un program sau configura opţiunile unui dispozitiv executacircnd dublu clic sau executacircnd clic-dreapta al mouse-ului pe elementul respectiv

Tot icircn zona de stare este afişat şi ceasul icircn configuraţia prestabilită Ca să reglaţi ceasul executaţi dublu clic pe el şi introduceţi ora corectă icircn caseta de dialog care va apărea Ceasul este dotat şi cu calendar Planaţi cu indicatorul mouse-ului peste oră şi va fi afişată data curentă

Sfat Dacă nu doriţi să vedeţi ceasul icircn Zona de Stare executaţi clic dreapta pe bara de unelte alegeţi opţiunea Properties Alegeţi din fereastra Taskbar opţiunea Show the clock Acesta va dispare Pentru a vedea ceasul executaţi aceiaşi paşi

3

Butoanele de pe bara de taskuri

Icircn porţiunea centrală a barei de taskuri veţi vedea cacircte un buton pentru fiecare program şi pentru fiecare dosar pe care l-aţi deschis Puteţi să executaţi clic pe acestea ca să treceţi dintr-un program icircntr-altul sau dintr-un dosar icircntr-altul

Dacă aveţi deschise mai multe programe sau dosare s-ar putea să nu puteţi citi icircntregul text de pe butoanele de pe bara de taskuri Icircnsă dacă ţineţi indicatorul mouse-ului cacircteva secunde pe orice buton al cărui text nu este vizibil icircn icircntregime va apărea o casetă descriptivă (SfatEcran) icircn care va fi afişat icircntregul text

Icircn mod prestabilit bara de taskuri este o fereastră care se află icircntotdeauna deasupra Aceasta icircnseamnă că ea rămacircne vizibilă chiar şi icircn cazul icircn care lucraţi icircntr-un program maximizat Dacă acest lucru nu vă convine indiferent de motiv puteţi să-i spuneţi să se dea la o parte Pentru aceasta executaţi clic-dreapta icircntr-o zonă liberă de pe bara de taskuri şi alegeţi Properties din meniul rapid pentru a deschide caseta de dialog Taskbar And Start Menu Properties prezentată icircn figura de mai sus

O altă modalitate de a reduce obstrucţia determinată de bara de taskuri este selectarea celor două casete de validare ale opţiunilor Auto Hide şi Always On Top (Keep the taskbar on top of other windows) Avacircnd activate aceste două opţiuni Windows ascunde bara de taskuri imediat ce deschideţi o altă fereastră Pentru a reveni la bara de taskuri apăsaţi tasta cu sigla Windows sau tastele Ctrl+Esc sau deplasaţi indicatorul mouse-ului pe marginea suprafeţei de lucru de care este ancorată bara de task-uri

4

Adăugarea de scurtături pe suprafaţa de lucru

Scurtătura reprezintă un fişier micuţ care asigură legătura la un program document dosar sau adresă Internet Fişierul este reprezentat printr-o pictogramă care conţine o săgeată neagră icircn colţul din stacircnga-

jos cum ar fi aceasta

Datorită faptului că scurtătura este un indicator către un obiect şi nu obiectul icircnsuşi scurtăturile pot fi create şterse fără a afecta icircn vreun fel obiectele de bază

Crearea unei scurtături

Pentru crearea scurtăturilor există trei metode simple tragerea şi plasarea tăierea şi lipirea şi vizitarea expertului Create Shortcut Wizard

Crearea unei scurtături prin tragere şi plasare

Dacă elementul pentru care doriţi să creaţi scurtătura este vizibil icircn fereastra Windows Explorer trageţi-dreapta acel element icircn locul icircn care doriţi să apară scurtătura Apoi din meniul rapid alegeţi Create Shortcut(s) Here

De asemenea pentru a crea o scurtătură pe suprafaţa de lucru trageţi-dreapta elementul din meniul Start

1 Executaţi clic pe butonul Start pentru a deschide meniul 2 Mutaţi indicatorul mouse-ului pe elementul de meniu de care sunteţi interesat 3 Trageţi-l dreapta pe suprafaţa de lucru 4 Din meniul care apare alegeţi Create Shortcut(s) Here

Atenţie Tragerea-dreapta reprezintă plasarea indicatorului pe pictogramă şi apăsacircnd butonul drept al mouse-ului tragem spre zona de lucru (Desktop)

Aranjarea scurtăturilor pe suprafata de lucru

Poziţia scurtăturilor pe ecran poate fi modificată icircn orice moment Trebuie doar să trageţi de ele De asemenea puteţi cere sistemului Windows să vă ajute să păstraţi scurtăturile aliniate Pentru a alinia pictogramele

1 Folosiţi mouse-ul pentru a face o aliniere aproximativă a pictogramelor 2 Executaţi clic-dreapta pe suprafaţa de lucru 3 Din meniul rapid care se afişează alegeţi Arrange Icons By Name (aranjează icoanele icircn

ordine alfabetică) Size (după mărimea icircn KB a programelor ce le reprezintă) Type (după tipul programelor) Modified (după data la care au fost create sau instalate) Auto Arrange (se aranjează singure) Align to Grid (se aranjează după o grilă)

5

Ştergerea unei scurtături

Pentru a elimina o scurtătură o selectaţi şi apoi apăsaţi tasta Delete Sau executaţi clic-dreapta pe ea şi alegeţi Delete din meniul rapid Observaţi că ştergerea unei scurtături nu şterge programul sau documentul către care indică scurtătura este ştearsă numai scurtătura propriu-zisă

Modificare proprietăţilor de afişare ale ecranului

La fel ca aproape orice lucru din Windows suprafaţa de lucru are o casetă de dialog de proprietăţi numită Display Properties (vezi figura de mai jos) Aceasta se apelează prin clic pe butonul drept al mouse-ului pe suprafaţa de lucru iar din meniul derulant alegem Properties

6

Modificarea rezoluţiei ecranului

Rezoluţia reprezintă o măsură a cantităţii de informaţii pe care Windows o pune pe ecranul dvs exprimată icircn pixeli (picture element) Rezoluţiile mai des icircntacirclnite sunt de 640x480 (rezoluţie VGA) 800x600 (rezoluţie Super VGA sau SVGA) 1024x768 1152x864 1280x1024 1600x1200 Domeniul rezoluţiilor pe care-l aveţi la dispoziţie depinde de hardware-ul de afişare (adaptorul grafic şi monitor)

Cu cacirct rezoluţia este mai mare cu atacirct cantitatea de date cu care puteţi lucra la un moment dat este mai mare De exemplu un monitor cu rezoluţie de 640x480 poate afişa 17 racircnduri şi 9 coloane iar la 1024x768 vor fi 33 racircnduri şi 15 coloane

Pentru a modifica rezoluţia ecranului

1 Executaţi clic pe eticheta Settings din caseta de dialog Display Properties 2 Trageţi cursorul Screen resolution spre dreapta pentru a mări rezoluţia sau spre stacircnga pentru

a o micşora 3 Executaţi clic pe OK 4 Executaţi clic pe OK icircncă o dată pentru a confirma alegerea 5 Cacircnd Windows vă icircntreabă dacă doriţi să păstraţi noua rezoluţie a ecranului executaţi clic pe

Yes

Modificarea profunzimii culorii

Termenul de profunzime a culorii exprimă numărul de culori distincte pe care le poate afişa sistemul dvs Cu cacirct este mai mare profunzimea culorii cu atacirct mai reală apare imaginea La fel ca şi icircn cazul rezoluţiei ecranului sunt de 16 culori 256 culori 16-bit (High color) 24-bit şi 32-bit (True color)

Pentru a modifica profunzimea culorii vizitaţi eticheta Settings din caseta de dialog Display Properties Aici veţi alege culoarea dorită din lista derulantă Colors sau Color quality

Modificarea culorilor fonturilor şi dimensiunilor

La prima instalare Windows foloseşte o combinaţie de culori fonturi şi dimensiuni numită Windows Standard Este o aranjare bună dar dvs puteţi face şi alte alegeri dintr-un număr de scheme alternative

Pentru a vedea cum arată schemele care vă stau la dispoziţie alegeţi Properties din meniul rapid care se afişează cacircnd executaţi clic-dreapta pe suprafaţa de lucru şi executaţi clic pe eticheta Appearence Windows vă prezintă caseta de dialog (vezi figura de mai jos)

7

Partea superioară a casetei de dialog este o fereastră de previzualizare care vă arată modelul fiecărui element de ecran a cărui culoare font sau dimensiune le puteţi modifica

Executaţi clic pe caseta Scheme şi apoi folosiţi tasta cu săgeată icircn sus şi icircn jos pentru a parcurge lista cu numele schemelor de aspect Pe măsură ce evidenţiaţi numele fiecărei scheme Windows afişeză icircn partea de sus a casetei de dialog un model al acelei scheme Mediului Windows icirci puteţi aplica orice schemă prin evidenţierea numelui ei şi executarea unui clic pe OK sau Apply

Utilizarea tapetelor

Tapetele (wallpaper) se referă la imagini de fundal care sunt afişate pe suprafaţa de lucru fie sub forma unei imagini mici repetate pacircnă la umplerea ecranului fie ca imagine centrală fie ca imagine mărită care acoperă icircntregul ecran

Pentru a alege un tapet executaţi clic-dreapta pe ecran alegeţi Properties din meniul rapid şi executaţi clic pe eticheta Backgound Ajungeţi icircn caseta de dialog prezentată icircn figura de mai jos

8

Selectaţi un fişier imagine din lista Wallpaper sau pentru a găsi unul care nu se alfă pe listă executaţi clic pe butonul Browse După alegerea unui fişier de tapet din lista Display puteţi selecta una din opţiunile Center Tile sau Strech Icircn cazul icircn care alegeţi Strech Windows măreşte imaginea pacircnă la acoperirea suprafeţei de lucru (este posibil ca imaginea să fie astfel distorsionată icircncacirct să nu o mai puteţi recunoaşte)

Utilizarea unui program de protecţie a ecranului

Iniţial programele de protectie a ecranului (screen saver) au fost create pentru a preveni distrugerea monitorului icircn cazul icircn care un text sau o imagine rămacircneau mai mult timp pe ecran Cu actuala tehnologie de afişare probabilitatea distugerii ecranului din această cauză este redusă Icircnsă programele de protecţie a ecranului au şi alte virtuţi Ele sunt distractive şi prezintă o metodă de prevenire a curiozităţii vecinilor cacircnd vă icircndepărtaţi de calculator Imediat ce apăsaţi pe o tastă sau mişcaţi mouse-ul programul de protecţie a ecranului restabileşte imaginea originală

Pentru a instala unul din programele de protecţie a ecranului puse la dispoziţie de Windows execuaţi clic-dreapta pe ecran şi alegeţi Properties din meniul rapid Apoi execuaţi clic pe eticheta Screen Saver pentru a deschide caseta de dialog prezentată icircn figura de mai jos

9

Pentru a selecta un program de protecţie a ecranului alegeţi-l din lista Screen Saver Apoi folosiţi caseta Wait pentru a specifica perioada de inactivitate care trebuie să treacă icircnainte ca Windows să permită afişarea programului de protecţie a ecranului

Toate programele de protecţie furnizate de Windows cuprind opţiuni pe care le puteţi stabili Aceste opţiuni vă permit să ajustaţi culoarea viteza şi alte preferinţe de ecran Icircn figura următoare este prezentată caseta de dialog cu parametrii pentru programul de protecţie a ecranului 3D Flying Objects

Opţiunea On resume password protect (icircn cazul sistemului Windows de-a lungul timpului opţiunea de protecţie a avut denumiri diverse) facilitează protecţia sistemului dvs cacirct timp lipsiţi de lacircngă el Icircmpreună cu alegerea celor 5 minute pacircnă la apariţia temei Screen Saver (icircn cazul nostru 3D Flying Objects) bifarea casetei On resume password protect va duce la apariţia castei de interogare pentru introducerea parolei cu care utilizatorul a intrat icircn sesiunea Windows O parolă eronată face ca accesul să fie interzis numai o deconectare completă (forţată) a calculatorului şi repornirea lui va duce la accesul

10

persoanei la resursele Windows-ului dar aşa cum indică tehnologia NT dar cu user şi parolă diferită de a celui care a bifat această opţiune

loz Trebuie menţionat că icircn zilele noastre sistemele de operare cele mai folosite sunt Windows 2000 Professional şi WindowsXP ambele construite icircn tehnologie NT (New Tehnology) Asta icircnseamnă că la pornire sistemul Windows 2000 (XP) vă solicită să menţionaţi user-ul şi parola pentru a lucra cu calculatorul Tot icircn NT se cunoaşte că user-ul Administrator deţine controlul total asupra sistemului el gestionacircnd utilizatorii cu parolele lor şi alte resurse de sistem (cum ar fi setarea unei imprimante sau conectarea calculatorului la reţeaua de calculatoare) Fiecare utilizator are creat pe sistemele NT un profil propriu (opţiunea apare şi la Windows 98) ceea ce icircnseamnă că mediul lui de lucru este diferit de a celorlalţi utilizatori chiar şi personalizarea suprafeţei de lucru Ideea este ca acelaşi calculator să fie folosit de diverşi utilizatori fiecare cu aplicaţiile şi setările proprii

11

Capitolul 2 - Identificarea aplicaţiilor instalate

Dacă lucraţi pe un calculator şi nu ştiţi ce programe sunt instalate pe el puteţi afla foarte repede Aveţi două variante de aflare a programelor instalate

1 cu ajutorul opţiunii Programs 2 cu ajutorul casetei Control Panel

21 Opţiunea Programs

Vă plasaţi cu indicatorul mouse-ului pe butonul Start şi icircl apăsaţi Va apare un meniu derulant unde vă veţi deplasa pe opţiunea Programs Imediat va apare o listă cu toate programele care sunt instalate pe calculator (vezi figura de mai jos)

22 Caseta Control Panel

Vă plasaţi cu indicatorul mouse-ului pe butonul Start şi icircl apăsaţi Va apare un meniu derulant unde vă veţi deplasa pe opţiunea Settings şi alegeţi Control Panel Se va deschide fereastra Control Panel Aici veţi selecta pictograma AddRemove Programs Va apare fereastra AddRemove Programs unde vor fi afişate programele instalate pe calculator (vezi figurile de mai jos)

12

Atenţie Nu apăsaţi pe butoanele Change sau Remove Puteţi afecta instalarea programului respectiv şi implicit nu-l veţi mai folosi pentru a crea aplicaţiile sau documentele dorite

13

Capitolul 3 - Utilizarea ferestrelor şi casetelor de dialog

31 Utilizarea ferestrelor

Fereastra este zona tip casetă icircn care apar fişiere dosare unităţi de disc pictograme ale componentelor hard şi alte elemente Multe din aceste componente sunt aceleaşi pentru toate ferestrele din Windows9x WindowsMe Windows2000 sau WindowsXP şi din aplicaţiile pentru aceste sisteme de operare

Atenţie Deşi majoritatea ferestrelor arată la fel unele nu au toate aceste componente

Elementele ferestrelor

Element Descriere Bara de titlu Conţine denumirea ferestrei meniul Control şi butoanele Minimize

Restore şi Close Bara de meniuri Conţine menirile cu comenzi şi opţiuni care vă ajută să controlaţi

fereastra şi conţinutul său Butonul meniului Control Conţine comenzi care vă ajută să manevraţi fereastra propriu-zisă

Bara cu instrumente

Conţine butoane pentru instrumente ce reprezintă comenzi rapide pentru diferite comenzi de meniuri pe care le folosiţi icircn timpul lucrului

Butonul Minimize

Un buton care determină micşorarea ferestrei la dimensiunile unui buton plasat pe bara de sarcini

Butonul Maximize

Un buton care determină mărirea ferestrei cacirct să ocupe icircntregul ecran

Butonul Close Un buton care determină icircnchiderea ferestrei Dosare Pictograme din ferestre care reprezintă directoare dosarele pot

conţine alte dosare şi fişiere Fişiere Document foaie de calcul bază de date program şi alte

componente din dosarele de pe hard-discul calculatorului Chenarul ferestrei

O casetă icircn jurul unei ferestre refăcute pe care o puteţi folosi pentru a redimensiona fereastra

14

Bara de stare O bară verticală sau orizontală care vă permite să vedeţi zonele ferestrei care nu sunt vizibile la un moment dat

Bara de derulare O bară verticală sau orizontală care vă permite să vedeţi zonele ferestrei care nu sunt vizibile la un moment dat

311 Deschiderea unei ferestre

Pentru a deschide o fereastră dintr-o pictogramă executaţi dublu clic pe pictograma respectivă De exemplu plasaţi indicatorul mouse-ului pe pictograma My Computer şi executaţi dublu clic pe ea

Mai există o metodă pe care o puteţi folosi pentru a deschide o fereastră Indicaţi spre pictogramă şi executaţi clic cu butonul drept al mouse-ului o singură dată iar pe ecran va apărea un meniu de comenzi rapide Selectaţi Open din meniu pentru a deschide fereastra

312 Dimensionarea unei fereste cu Maximize Minimize şi Restore

Dimensionarea ferestrei se face cu ajutorul butoanelor Maximize Minimize şi Restore Butoanele funcţionează conform descrierii de mai jos

Selectaţi butonul Maximize pentru a mări fereastra O fereastră de hard-disk maximizată umple icircntregul ecran ascunzacircnd icircntreaga suprafaţă de lucuru din fundal Dacă executaţi clic pe butonul Maximize a ferestrei unui program document sau al altei ferestre fereastra respectivă va umple icircntregul ecran

1 Selectaţi butonul Minimize pentru a reduce fereastra la mărimea unui buton pe bara de sarcini 2 Selectaţi butonul Restore pentru a reface fereastra la dimensiunile dinaintea maximizării

Pentru a maximiza minimiza sau reface o fereastră cu ajutorul butonului meniului Control efectuaţi paşii următori

1 Executaţi clic pe butonul Control menu pentru a deschide meniul Control al ferestrei sau apăsaţi ALT+Space (bara de spaţiu)

2 Executaţi clic pe comanda pe care vreţi să o generaţi (Restore Minimize sau Maximize) Sau folosiţi săgeţile sus-jos pentru a ajunge la comandă şi a o selecta apoi apăsaţi tasta Enter

313 Dimensionarea chenarului ferestrei

Uneori poate fi nevoie ca o fereastră să aibă anumite dimensiuni pentru a corespunde cerinţelor dvs De exemplu poate fi nevoie să aveţi concomitent două sau mai multe ferestre pe ecran Puteţi să trageţi chenarul ferestrei pentru a o mări Chenarul ferestrei apare numai icircn cazul unei ferestre refăcute nu şi la o fereastră maximizată sau minimizată

Pentru a folosi mouse-ul la dimensionarea chenarului unei ferestre efectuaţi paşii următori

1 Plasaţi indicatorul mouse-ului pe porţiunea chenarului pe care vraţi să o redimensionaţi icircn stacircnga sau icircn dreapta sus sau jos După ce poziţionaţi corect mouse-ul indicatorul lui va lua forma unei săgeţi cu două vacircrfuri

Folosiţi săgeata verticală cu două vacircrfuri (icircn partea de sus sau de jos a chenarului ferestrei) pentru a modifica icircnălţimea ferestrei trăgacircnd chenarul icircn sus sau jos

15

Folosiţi săgeata orizontală cu două vacircrfuri (pe latura din stacircnga sau din dreapta ale chenarului ferestrei) ca să modificaţi lăţimea ferestrei trăgacircnd de chenar spre stacircnga sau spre dreapta

Folosiţi săgeata diagonală cu două vacircrfuri (icircn oricare din cele patru colţuri ale chenarului ferestrei) ca să modificaţi proporţional icircnălţimea şi lăţimea ferestrei trăgacircnd colţul icircn diagonală

2 Executaţi clic şi trageţi chenarul icircnspre centrul ferestrei pentru a o micşora sau icircn sens opus pentru a o mări

3 Cacircnd chenarul capătă dimensiunile dorite eliberaţi butonul mouse-ului

314 Folosirea barelor de derulare

Ce este o bară de derulare O bară de derulare este o bară care conţine trei elemente două săgeţi de derulare şi o casetă de derulare Pentru deplasarea icircn fereastră folosiţi săgeţile de derulare şi caseta de derulare derulacircnd fereastra racircnd cu racircnd sau pagină cu pagină

Cu ajutorul barelor de derulare puteţi să vă deplasaţi icircn sus icircn jos icircn stacircnga sau icircn dreapta icircntr-o fereastră Deoarece tot conţinutul ferestrei nu este vizibil icircn icircntregime icircn fereastră icircn dreapta şi icircn partea de jos a ferestrei apar bare de derulare

Paşii următori vă arată cum să folosiţi barele de derulare pentru a vedea obiectele care nu icircncap pe ecran

1 Pentru a vedea un obiect care se află sub zona vizibilă a ferestrei sau icircn dreapta acesteia plasaţi indicatorul mouse-ului pe săgeata icircn jos aflată icircn partea de jos a barei de derulare verticale

2 Executaţi clic pe săgeată iar conţinutul ferestrei va fi deplasat icircn sus 3 Executaţi clic pe săgeata de derulare din dreapta barei de derulare orizontale iar conţinutul va fi

deplasat spre stacircnga

Pentru a vă deplasa rapid la o zonă mai icircndepărtată din fereastră (la icircnceputul sau la sfacircrşitul ei la stacircnga sau la dreapta) folosiţi următoarea metodă

1 Plasaţi inidcatorul mouse-ului pe caseta de derulare de pe bara de derulare apoi apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul din stacircnga al mouse-ului

2 Trageţi caseta de derulare icircn noua poziţie 3 Eliberaţi butonul din stacircnga al mouse-ului

16

315 Mutarea unei ferestre

Pentru a muta o fereastră plasaţi indicatorul mouse-ului pe bara de titlu a ferestrei apăsaţi şi ţineţi apăsată butonul din stacircnga al mouse-ului şi trageţi fereastra icircn noua poziţie

Atenţie Nu pierdeţi bara de titlu Fiţi foarte atent să nu mutaţi o fereastră prea mult pe ecran icircncacirct să nu mai vedeţi bara de titlu Dacă pierdeţi bara de titlu nu veţi mai putea să mutaţi fereastra icircnapoi pentru a o vedea integral

316 Afişarea conţinutului unei ferestre

Windows afişează conţinutul unei ferestre sub forma unei pictograme de exemplu elementele din fereastra My Computer sunt reprezentate de desene ale unei unităţi de disc ale unei unităţi floppy şi a unor dosare Alte ferestre cum ar fi fereastra unităţii de disc afişează elemente de genul dosarelor şi fişierelor

Puteţi realiză afişarea conţinutului şi icircn următoarele moduri

bull Small Icons - conţinutul este afişat cu o pictogramă mică icircn dreptul denumirii fişierului sau dosarului pictogramele mici reprezintă aplicaţia icircn care a fost creat fişierul dosarul sau programul executabil

bull List - la fel ca modul de afişare cu pictograme mici dar pictogramele sunt şi mai mici bull Details - afişează pictograma denumirea fişierului sau dosarului mărimea fişierului tipul

fişierului şi ultima dată de modificare Cacircnd folosiţi modul de afişare Details puteţi să executaţi clic pe butonul din capul coloanei - Name Size Type sau Modified - pentru a determina ordonarea automată a conţinutului după coloana respectivă De exemplu executaţi clic pe Name iar dosarele vor fi listate icircn ordine alfabetică urmate de denumirile fişierelor listate şi ele icircn ordine alfabetică

Pentru a modifica modul de afişare a conţinutului unei ferestre selectaţi View apoi selectaţi Large Icons Small Icons List sau Details

32 Utilizarea casetelor de dialog

Punctele de suspensie () sunt un semn de punctuaţie care semnifică existenţa unei propoziţii sau a unui citat incomplet Icircntr-un meniu Windows existenţa punctelor de suspensie după denumirea unei comenzi indică o comandă incompletă Alegerea unei astfel de comenzi determină deschiderea unei casete de dialog

Casetele de dialog pot avea dimensiuni şi forme foarte variate Unele sunt simple altele sunt destule de complexe Icircnsă aproape toate casetele de dialog au următoarele componente

bull unul sau mai multe locuri icircn care trebuie să introduceţi informaţii sau să alegeţi opţiuni bull unul sau mau multe butoane de comandă

Majoritatea casetelor de dialog au un buton de comandă pe care trebuie să executaţi clic după ce aţi terminat de executat operaţiile dorite şi un altul pe care puteţi să executaţi clic dacă doriţi să icircnchideţi caseta de dialog Icircn general aceste butoane au inscripţia OK respectiv Cancel Multe casete de dialog au şi un buton cu inscripţia Help sau un buton cu un semn de icircntrebare pe el puteţi să executaţi clic pe acest tip de buton dacă nu ştiţi exact semnificaţia unor opţiuni din caseta de dialog

17

Sfat Apăsarea tastei Esc sau utilizarea scurtăturii Alt+F4 icircntr-o casetă de dialog este de regulă echivalentă cu executarea de clic pe butonul Cancel Icircn acest fel icircnchideţi caseta de dialog fără a mai executa nici o operaţie O altă metodă de a icircnchide o casetă de dialog este să executaţi clic pe butonul Close de pe bara ei de titlu

18

321 Casete de dialog cu etichete

Caseta de dialog prezentată icircn figura de mai jos este formată de fapt din cinci pagini cu opţiuni Pentru a selecta pagina care vă interesează executaţi clic pe eticheta corespunzătoare din partea superioară a casetei de dialog De exemplu eticheta Appearance din caseta de dialog prezentată icircn figură conţine opţiunile pentru vizualizare pentru a selecta opţiunile pentru setare executaţi clic pe eticheta Settings etc Pentru a trece de la o pagină la alta folosind tastatura folosiţi scurtătura Ctrl+Tab

19

Capitolul 4 - Folosirea comenzilor şi meniurilor rapide

41 Folosirea comenzilor rapide icircn locul meniurilor

Pacircnă vă familiarizaţi cu Windows şi cu diferitele aplicaţii pentru Windows pe care le folosiţi trebuie să folosiţi meniurile pentru a vedea şi selecta comenzile Icircnsă după ce lucraţi mai mult timp icircn Windows veţi putea folosi comenzi rapide pentru comenzile la care apelaţi frecvent Comenzile rapide vă permit selectarea unor comenzi fără să apelaţi la meniuri Ele implică icircn general folosirea tastei Alt Ctrl sau Shift icircn combinaţie cu o literă (cum ar fi W) Dacă aveţi la dispoziţie o comandă rapidă ea apare icircn meniul derulant icircn dreapta comenzii

De exemplu icircn figura de mai jos este prezentat meniul Edit pentru fereastra unităţii de disc din My Computer După cum vedeţi comanda rapidă pentru Cut este Ctrl+X Nu puteţi să folosiţi comanda rapidă cacircnd meniul este deschis ci trebuie să selectaţi o comandă sau să icircnchideţi mai icircntacirci meniul Puteţi icircnsă să reţineţi comanda rapidă şi să o folosiţi direct fără să mai deschideţi meniul atunci cacircnd trebuie să decupaţi un fişier sau un dosar

42 Folosirea meniurilor rapide

Windows are şi diferite meniuri rapide care conţin comenzi comune pe care le folosiţi frecvent Puteţi să determinaţi afişarea unui meniu rapid executacircnd clic pe butonul din dreapta pe un obiect - suprafaţa de lucru o fereastră un dosar sau un fişier etc Comenzile care sunt incluse icircn meniul rapid depind de obiect şi de poziţia sa

Pentru a deschide şi a folosi un meniu rapid plasaţi indicatorul mouse-ului pe obiectul pe care vreţi să icircl analizaţi şi executaţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului Pe ecran va apărea meniul rapid plasaţi indicatorul mouse-ului pe comanda dorită şi executaţi clic din nou Pentru a icircnchide un meniu rapid executaţi clic cu mouse-ul icircntr-un loc din afara meniului

Icircn figura de mai jos este prezentat un meniu rapid rezultat din executare clic pe butonul drept al mouse-ului pe pictograma unei unităţi de disc

20

21

Capitolul 5 - Folosirea meniurilor şi butoanelor din cadrul ferestrelor

51 Folosirea butoanelor de pe bara cu instrumente

Majoritatea aplicaţiilor pentru Windows oferă descrieri utile ale instrumentelor de pe bara cu instrumente Plasaţi indicatorul mouse-ului pe unul din butoanele pentru instrumente şi aşteptaţi o secundă sau două Sub buton va apărea o casetă mică sau un cerc conţinacircnd denumirea butonului sau o descriere a funcţiei pe care o icircndeplineşte Cacircnd mişcaţi mouse-ul descrierea dispare

Pentru a folosi butonul unui instrument executaţi clic pe el cu mouse-ul La fel ca icircn cazul comenzilor aceasta poate determina rezultate diferite De exemplu dacă selectaţi un dosar sau un fişier şi apoi selectaţi butonul Copy o copie a dosarului sau a fişierului va fi mutată icircn Windows Clipboard de unde va putea fi lipit icircn alt loc Dacă selectaţi butonul Undo ultima acţiune pe care aţi făcut-o va fi revocată

52 Ce este un meniu

Un meniu este o listă de comenzi icircnrudite pe care le folosiţi pentru a executa anumite operaţii icircn Windows şi aplicaţiile pentru Windows (operaţii de genul copierii sau ştergerii unor obiecte selectate dintr-o fereastră)

Comenzile din meniuri sunt organizate icircn grupe logice De exemplu toate comenzile legate de aranjarea şi deschiderea ferestrelor se găsesc icircn meniul Windows Denumirile meniurilor disponibile apar sub bara de titlu a oricărei ferestre sau aplicaţii care foloseşte meniuri

53 Selectarea comenzilor din meniuri

Pentru a selecta o comandă dintr-un meniu folosind mouse-ul efectuaţi paşii următori

1 Executaţi clic pe denumirea meniuri de pe bara de meniuri Meniul va fi deschis pentru a prezenta comenzile disponibile

22

2 Pentru a selecta o anumită comandă executaţi clic pe ea De exemplu pentru a vedea comenzile din View pentru fereastra My Computer executaţi clic pe meniul View de pe bara de meniuri Pe ecran va apărea meniul View (vezi figura de mai jos)

3 Pentru a icircnchide meniul executaţi clic undeva icircn afara acestuia

Pentru a selecta o comandă din meniu plasaţi mouse-ul pe comanda respectivă şi executaţi clic Rezultatul acestei acţiuni depinde şi de comandă

54 Citirea unui meniu

Meniurile din Windows conţin o serie de elemente comune care indică ce se va icircntacircmpla cacircnd selectaţi o comandă care indică o comandă rapidă sau limitează numărul de comenzi disponibile De exemplu unele meniuri pot conţine comenzi care apar estompat (scrise cu gri) Icircnsă majoritatea comenzilor efectuează a anumită operaţie cacircnd le selectaţi

Atenţie Dacă o comandă apare scrisă cu gri nu o puteţi folosi icircn acel momnet Comenzile estompate nu pot fi folosite decacirct icircn anumite condiţii De exemplu nu puteţi executa copierea sau ştergerea unui obiect pacircnă ce acesta nu este selectat

Icircn funcţie de tipul de comandă pe care o selectaţi urmarea poate fi una din următoarele patru

bull Va fi realizată o acţiune De exemplu dacă selectaţi File Delete va fi ştearsă pictograma selectată sau va fi şters fişierul selectat

bull Va apărea o casetă de dialog Orice comandă urmată de puncte de suspensie () determină deschiderea unei casete de dialog cu opţiuni icircnrudite

bull Va apărea un submeniu O comandă urmată de o săgeată determină afişarea unui al doilea meniu cu comenzi icircnrudite

bull Va fi activată o funcţie Icircn stacircnga opţiunii din meniu va apărea un semn de validare sau un punct de selectare iar opţiunea respectivă va rămacircne activă pacircnă cacircnd veţi selecta o altă opţiune din acelaşi meniu fie veţi deselecta opţiunea selectată executacircnd icircncă o dată clic pe ea

23

Icircn figura următoarea sunt prezentate elementele uzuale ale unui meniu puncte de suspensie semnul de validare şi butonul de opţiune o săgeată cu submeniu şi linii de separaţie

Pentru a experimenta folosirea comenzilor din meniuri efectuaţi paşii următori

1 Icircn fereastra My Computer selectaţi View Toolbar Pe ecran va apărea bara cu instrumente dacă nu era deja afişată

2 Selectaţi View Options (observaţi punctele după comanda Options) Pe ecran va apărea o casetă de dialog

3 Pentru a icircnchide caseta de dialog selectaţi butonul Cancel

24

Capitolul 6 - Tipărirea icircn Windows

Icircn Windows aproape icircntotdeauna există mai multe modalităţi pentru realizarea unei sarcini Tipărirea nu face excepţie de la această regulă Iată patru modalităţi de tipărire a unui document icircn Windows

bull Dintr-un program folosiţi comanda Print a programului (de obicei din meniul File) bull Executaţi clic-dreapta pe pictograma documentului (pe suprafaţa de lucru sau icircn Windows

Explorer şi alegeţi Print din meniul rapid bull Trageţi pictograma documentului peste pictograma imprimantei bull Executaţi clic-dreapta pe pictograma documentului indicaţi Send To şi alegeţi imprimanta

(presupunacircnd că aţi adăugat una sau mai multe scurtături de imprimantă icircn dosarul Send To)

61 Tipărirea dintr-un program

Dacă documentul pe care doriţi să-l tipăriţi este deja deschis cea mai simplă modalitate de tipărire este prin deschiderea meniului File şi alegerea opţiunii Print Figura de mai jos prezintă caseta de dialog Print utilizată de programele pentru Windows (Datorită faptului că este o casetă de dialog comună veţi vedea că multe programe o folosesc numai pe aceasta)

Sfat Icircn multe programe pentru a tipări documentul puteţi executa clic pe butonul Print de pe bara de unelte a programului - dacă există o bară de unelte cu butonul Print De obicei metoda cu bara de unelte sare peste toate casetele de dialog şi trimite tot documentul imprimantei prestabilite Este metoda tipăririi directe fără previzualizarea documentului inaintea tipăririi

611 Selectarea unei imprimante

La prima deschidere a casetei de dialog Print (vezi figura de mai sus) după pornirea unui program imprimanta prestabilită este selectată (Puteţi spune care este imprimanta prestabilită datorită marcajului de validare al pictogramei) Imprimanta prestabilită după cum sugerează şi numele este cea pe care Windows o utilizează icircn cazul icircn care nu icirci spuneţi să utilizeze alta

25

Sfat Pentru a prestabili o altă imprimantă executaţi clic-dreapta pe pictograma ei din dosarul Printers (vezi fereastra Control Panel) şi alegeţi Set Default Printer din meniul rapid (vezi figura de mai jos)

612 Să precizăm cacirct tipărim

Icircn majoritatea programelor caseta de dialog Print pe lacircngă faptul că permite selectarea unei imprimante permite stabilirea opţiunilor imprimantei selectate De exemplu puteţi specifica tipărirea icircntregului document a anumitor pagini sau a unei părţi selectate din document

613 Tipărirea mai multor copii

Caseta de dialog Print permite indicarea numărului de copii de tipărit şi colaţionarea lor Dacă nu doriţi să le colaţionaţi Windows tipăreşte toate copiile primei pagini urmate de toate copiile celei de-a doua şi aşa mai departe Dacă le colaţionaţi se vor tipări toate paginile primei copii urmate de toate paginile celei de-a doua copii şi aşa mai departe

62 Tipărirea din Windows Explorer

Dacă documentul pe care doriţi să-l tipăriţi nu este deschis lansaţi pictograma lui din fereastra Windows Explorer şi apoi folosiţi comanda Print din progrmaul nativ Dar nu este obligatoriu să procedaţi astfel

O modalitate mai simplă de tipărire a unui asemenea document este prin executarea unui clic-dreapta pe pictograma documentului icircn Windows Explorer şi alegerea opţiunii Print din meniul rapid Procedacircnd astfel documentul este tipărit de imprimantea prestabilită Sau apucaţi pictograma documentului şi trageţi-o peste pictograma imprimantei Cea de-a doua metodă este utilă mai ales atunci cacircnd doriţi să tipăriţi la o altă imprimantă decacirct cea prestabilită sau icircn reţea

26

Puteţi trage pictograma unui document pe pictograma imprimantei cu oricare din butoanele mouse-ului Cacircnd ajungeţi icircn zona de plasare pictograma imprimantei capătă o nuanţă icircnchisă iar alături de pictograma documentului dvs răsare semnul (+) pentru a indica faptul că dvs copiaţi datele la imprimantă (operaţie opusă mutării)

63 Tipărirea cu ajutorul comenzii Send To

Dacă nu agreaţi aglomerarea suprafeţei de lucru cu pictograme sau dacă vi se pare inconfortabilă vizualizarea pictogramelor respective atunci cacircnd doriţi să tipăriţi icircncercaţi cu ajutorul comenzii Send To Executaţi clic-dreapta pe pictograma sau pe numele documentului pe care doriţi să-l tipăriţi indicaţi Send To din meniul rapid şi apoi alegeţi numele imprimantei din meniul Send To

Pentru a adăuga o imprimantă icircn meniul Send To

1 Icircn meniul Start indicaţi Settings şi alegeţi Printers pentru a deschide dosarul Printers (Dacă aţi configurat meniul Start pentru a cuprinde un dosar Printers extensibil executaţi clic-dreapta pe Printers şi alegeţi Open)

2 Icircntr-o fereastră separată deschideţi dosarul SendTo - un dosar ascuns care are calea userprofileSendTo Pentru aceasta alegeţi Run din meniul Start şi apoi tastaţi userprofileSendTo

3 Trageţi-dreapta pictograma imprimantei din dosarul Printers icircn dosarul SendTo 4 Alegeţi Create Shortcut(s) Here din meniul rapid 5 Executaţi clic-dreapta pe noua pictogramă din dosarul SendTo şi alegeţi Rename Ştergeţi

Shortcut to şi apăsaţi Enter

27

64 Tipărirea la o imprimantă de reţea

Tipărirea la o imprimantă de reţea este la fel ca tipărirea la o imprimantă locală cu condiţia ca imprimanta de reţea să fie partajată (administratorul reţelei dvs trebuie să facă acest lucru) şi să aveţi permis accesul la ea (tot o sarcină a administratorului de reţea) Pentru a utiliza o asemenea imprimantă trebuie să vă conectaţi la ea

65 Stabilirea preferinţelor de tipărire

Preferinţele de tipărire cuprind parametrii elementari pe care doriţi să icirci aplicaţi icircn mod prestabilit tuturor documentelor Parametrii prestabiliţi pot fi rescrişi pentru fiecare document icircn parte icircn cadrul programului sau icircn caseta de dialog Print icircnainte de tipărire

Alegerile făcute prin preferinţele de tipărire cuprind

Orientarea paginii - portret (cu marginea lungă pe veritcală) sau peisaj (cu marginea lungă pe orizontală)

Dimensiunea hacircrtiei Sursa sau sertarul cu hacircrtie Numărul de copii Ordinea de tipărire a paginilor - de la prima la ultima sau icircncepacircnd cu ultima spre prima Tipărirea duplex (pe ambele părţi) Numărul de pagini pe foaie - unele imprimante pot tipări mai multe pagini de dimensiuni reduse

pe fiecare foaie de hacircrtie Calitatea tipăririi - o icircmbinare optimă a vitezei de tipărire calitatea copiei pe hacircrtie şi consumul

de cerneală Filigran - o imagine care se tipăreşte pe fiecare pagină

Atenţie Nu toate imprimantele au aceste opţiuni - iar unele au mult mai multe Pentru a vedea şi configura preferinţele de tipărire ale unei imprimante icircn dosarul Printers executaţi clic-dreapta pe pictograma imprimantei şi alegeţi Printing Preferences din meniul rapid Se afişează o casetă de dialog asemănătoare cu cea prezentată mai jos Icircn cazul anumitor imprimante la parametri se ajunge prin executarea unui clic butonului Advanced la alte imprimante casetele de dialog Printing Preferences cuprind etichete şi parametri suplimentari

28

Atenţie Pentru a modifica preferinţele de tipărire ale unei imprimante de reţea trebuie să aveţi permisiunea Full Control pentru imprimanta respectivă

29

Capitolul 7 - Icircnchiderea mediului de operare Windows

Pentru a icircnchide calculatorul trebuie să icircnchideţi mediul Windows pentru a fi siguri că nu pierdeţi date sau elemente de configuraţie Puteţi să icircnchideţi Windows şi pentru a reiniţializa calculatorul icircn modul MS-DOS (pentru versiunile Windows 9x) ori de a vă conecta icircn reţea sub alt nume de utilizator Iată icircn continuare opţiunile pe care le aveţi la dispoziţie icircn caseta de dialog Shut Down Windows

bull Shut Down - selectaţi această opţiune cacircnd terminaţi de lucrat la calculator Sistemul de operare Windows va salva setările specifice dvs şi va opri automat calculatorul

bull Restart - Selectaţi această opţiune pentru a icircnchide calculatorul şi a-l reiniţializa icircn modul Windows Puteţi folosi această opţiune cacircnd aţi modificat configuraţia icircn Control Panel de exemplu şi vreţi ca acea configuraţie să fie efectiv aplicată

bull Stand by - selectaţi această opţiune pentru ca sistemul de operare Windows să se icircnchidă parţial şi să fie pregătit ca la apăsarea unei taste acesta să se iniţializeze din nou

bull Hibernate - selectaţi acesată opţiune pentru ca mediul Windows să icircnchidă parţial calculatorul dvs iar prin apăsarea butonului de pornire acesta se va iniţializa sub acelaşi nume de utilizator

bull Log off - selectaţi această opţiune pentru a vă conecta pe acelaşi calculator sub alt nume de utilizator

Pentru a icircnchide Windows-ul efectuaţi paşii următori

1 Pe suprafaţa de lucru executaţi clic pe Start Shut Down

2 Cacircnd apare caseta de dialog Shut Down Windows selectaţi una din opţiunile menţionate mai sus Pentru a icircnchide calculatoruselectaţi Shut Down Apoi apăsaţi pe buton

l ul

3 să

mat aşa că acest mesaj nu mai este afişat)

OK Nu icircnchideţi calculatorul icircnainte ca Windowsafişeze mesajul prin care vă informează că icircl puteţi icircnchide (unele calculatoare se icircnchid icircn mod auto

30

Pentru a vă conecta pe acelaşi calculator sub alt nume efectuaţi

1 Pe suprafaţa de lucru executaţi clic pe Start Log Off

2 Cacircnd apare caseta de dialog Log Off Windows apăsaţi pe butonul Log Off

3 Nu icircnchideţi calculatorul Windows va salva setările utilizatorului curent şi va face trecerea la utilizatorul celălalt

Atenţie Pentru a intra icircn mediul de lucru al altui utilizator sau al nostru Windows va cere o parolă de acces

31

Gestionarea directoarelor şi fişierelor

Cuprins

bull Capitolul 1 - Utilizare My Computer bull Capitolul 2 - Utilizare Windows Explorer bull Capitolul 3 - Arhivarea şi dezarhivarea datelor bull Capitolul 4 - Salvarea datelor pe suporţi magnetici şi CD-RW bull Capitolul 5 - Restaurarea datelor şterse de pe hard disk bull Capitolul 6 - Folosirea opţiunii Search (Find) din Start

32

Capitolul 1 - Utilizare My Computer

11 Ce este My Computer

My Computer este un utilitar care permite trecerea rapidă icircn revistă a ceea ce aveţi icircn calculator - fişiere dosare şi unităţi de disc - şi a modului icircn care sunt organizate

12 Fereastra My Computer

Cacircnd executaţi dublu clic pe pictograma My Computer pe ecran apare fereastra My Computer (vezi figura de mai jos)

Unele pictograme din fereastra My Computer reprezintă unităţi de disc cum ar fi unitatea floppy (A) hard-discul (C D E) sau unitatea CD-ROM (F)

Alte pictograme apar şi icircn dosare Pictograma Control Panel determină deschiderea ferestrei Control Panel Pictograma Printers determina deschiderea ferestrei Printers pentru gestionarea imprimantelor instalate

Icircn partea de sus a ferestrei se găseşte bara de titlu care indică denumirea ferestrei deschisă şi activă Puteţi să mutaţi fereastra trăgacircnd de bara ei de titlu

Sub bara de titlu se găseşte bara de meniuri care conţine comenzile pe care le puteţi folosi icircn program

Sub bara de meniuri se găseşte bara cu instrumente Dacă bara cu instrumente nu este afişată selectaţi View Toolbar din meniu

Icircn partea de jos a ferestrei se găseşte bara de stare Icircn My Computer bara de stare afişează numărul de obiecte (fişiere şi dosare) din fereastră şi numărul de octeţi ocupaţi icircn memorie Dacă nu vedeţi bara de stare pe ecranul dvs selectaţi View Status Bar din meniu

33

Bara de meniuri din My Computer

Bara de meniuri din fereastra My Computer oferă patru opţiuni File Edit View şi Help

Meniul File se modifică icircn funcţie de ceea ce aţi selectat Icircn meniul File există comenzi pentru gestionarea fişierelor cum ar fi crearea de noi dosare (New) crearea de comenzi rapide (Create Shortcut) ştergerea şi redenumirea fişierelor sau dosarelor (Delete respectiv Rename) precum şi icircnchiderea ferestrei (Close)

Meniul Edit conţine comanda Undo (pentru revocarea ultimei acţiuni efectuate) Cut pentru eliminarea unui fişier sau dosar şi includerea icircn Clipboard Copy pentru includerea icircn Clipboard a unei copii a unui fişier sau dosar Paste pentru plasarea conţinutului din memoria Clipboard icircn fereastra selectată Select All pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor din fereastră şi Invert pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor neselectate concomitent cu deselectarea celor selectate

Icircn meniul View există o serie de opţiuni pentru afişarea fişierelor şi dosarelor cu pictograme de mărimi diferite sau icircn ordine diferită

bull Large Icons afişează pictogramele icircmprăştiate icircn fereastră Sub pictograme nu apar decacirct denumirile fişierelor sau dosarelor

bull Small Icons afişează pictogramele cu mărimi reduse aliniate pe racircnduri icircn ordine alfabetică

bull List arată la fel ca Small Icons dar dispunerea este făcută pe verticală bull Icircn Details pictogramele mici sunt dispuse pe verticală fiecare racircnd conţinacircnd

informaţii despre mărimea (icircn KB) a fişierului tipul de fişier sau dosar şi data şi ora ultimei modificări

Selectacircnd View Arrange Icons apoi ordinea dorită By Drive Letter (după litera unităţii de disc) By Name (după denumire) By Type (după tipul de fişier) By Size (după dimensiune) By Free Space (după spaţiul liber) sau Auto Arrange (auto aranjare)

Meniul Help oferă metode pentru deschiderea ferestrei Help Topics precum şi pentru deschiderea casetei de dialog About Windows ce conţine versiunea sistemului de operare

Bara cu instrumente din fereastra My Computer

Bara cu instrumete din fereastra My Computer conţine următoarele butoane

Apăsacircnd pe acest buton vă icircntoarceţi cu un pas icircn aceeaşi fereastră

Apăsacircnd pe acest buton mergeţi cu un pas icircnainte icircn aceeaşi ferestră

Dacă fereastra in care vă aflaţi este un dosar de pe o unitate de disc sau un dosar dintr-un alt dosar executaţi clic pe acest buton pentru a urca pe un nivel superior la unitatea de disc sau dosarul care este originea celui deschis

Executaţi clic pe el pentru a elimina fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l plasa icircn Clipboard

34

Executaţi clic pe el pentru a copia fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l copia icircn Clipboard

Executaţi clic pe el pentru a insera conţinutul din Clipboard icircn fereastra activă

Executaţi clic pentru a revoca ultima acţiune executată

Executaţi clic pe el pentru a şterge fişierul sau dosarul selectat

Executaţi clic pe el pentru a deschide fereastra Properties pentru unitatea de disc dosarul sau fişierul selectat

Executaţi clic pe el pentru a alege modul de afişare a pictogramelor icircn fereastră

Deschiderea unităţilor de disc şi a dosarelor

Există mai multe moduri icircn care să puteţi să deschideţi unităţile de disc şi dosarele afişate icircn fereastra My Computer

1 Executaţi dublu clic pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului 2 Selectaţi pictograma unităţii de disc sau a dosarului executacircnd clic pe ea sau

folosiţi tastele pentru a vă deplasa icircn fereastră ca să selectaţi pictograma dorită Apăsaţi tasta Enter pentru a deschide unitatea de disc sau dosarul evidenţiate

3 Selectaţi pictograma unităţii de disc sau a dosarului executacircnd clic pe ea sau folosind tastele cu săgeată pentru a vă deplasa icircn fereastră şi a evidenţia pictograma dorită Selectaţi File Open

4 Plasaţi indicatorul mouse-ului pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului şi executaţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului Din meniul derulant selectaţi Open

Folosirea mai multor ferestre

Dacă aveţi mai multe unităţi de disc şi dosare pe care vreţi să le exploraţi icircn My Computer veţi deschide mai multe ferestre

Pentru a trece dintr-o fereastră icircntr-alta

bull Pentru a trece rapid icircntr-altă fereastră executaţi clic pe o porţiune vizibilă din ea pentru a o transforma icircn fereastră activă şi a o aduce icircn prim-plan

bull Orice fereastră deschisă este reprezentată de o pictogramă pe bara de sarcini Executaţi clic pe pictograma ferestrei pe care vreţi să o vedeţi

bull Ţineţi apăsată tasta Alt şi apăsaţi tasta Tab pentru a activa caseta de trecere De fiecare dată cacircnd apăsaţi tasta Tab icircn această casetă apare următoarea fereastră deschisă Eliberaţi tasta Alt cacircnd icircn caseta de trecere apare titlul ferestrei pe care o vreţi să o vedeţi

Pentru a reduce numărul de ferestre deschise puteţi proceda astfel

bull Icircnchideţi toate ferestrele inutile selectacircnd File Close sau executacircnd clic pe butonul Close de pe bara de titlu

35

bull Minimizaţi toate ferestrele de care nu aveţi nevoie dar să nu le icircnchideţi executacircnd clic pe butonul Minimize de pe bara de titlu

bull Pentru a vedea mai multe ferestre concomitent plasaţi indicatorul mouse-ului pe o zonă liberă de pe bara de sarcini şi executaţi clic pe butonul din dreapta mouse-ului Din meniul derulant selectaţi Cascade pentru a vedea toate ferestrele fiind vizibile doar barele de titlu selectaţi Tile Horizontally pentru ca ecranul să fie icircmpărţit icircntre toate ferestrele deschise executaţi clic pe Tile Vertically pentru ca toate ferestrele deschise să fie dispuse pe ecran una lacircngă alta

13 Gestionarea fişierelor cu My Computer

131 Crearea de dosare

Pentru a vă organiza fişierele trebuie să le ordonaţi icircn dosare cu denumiri de genul Corespondenţă Notiţe etc Sistemul de operare Windows creează automat la instalare dosarul My Documents pentru documentele pe care le creaţi dar este bine să creaţi şi alte dosare proprii

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care vreţi să plasaţi noul dosar

2 Selectaţi File New Folder din meniu sau executaţi clic pe fereastră cu butonul dreapta al mouse-ului apoi selectaţi New Folder din meniul derulant

3 Icircn fereastră va apărea un dosar cu denumirea New Folder icircntr-o casetă care este selectată Introduceţi o denumire pentru noul dosar (denumirea dosarului poate conţine cel mult 255 caractere inclusiv spaţii Nu puteţi folosi următoarele caractere lt gt sau | Este recomandabil folosirea denumirilor scurte şi elocvente

4 Apăsaţi tasta ENTER

132 Selectarea fişierelor şi dosarelor

Pentru a putea efectua o operaţie icircntr-un fişier sau dosar trebuie să icircl selectaţi (sau să-l evidenţiaţi) pentru ca Windows să ştie pe care vreţi să icircl folosiţi Pentru a selecta fişiere sau dosare aveţi la dispoziţie următoarele situaţii

1 Un singur fişier sau dosar Executaţi clic pe pictograma fişierului sau a dosarului ori folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa şi a evidenţia pictograma fişierului sau dosarului pe care vreţi să o selectaţi

2 Mai multe fişiere sau dosare alăturate Executaţi clic pe pictogama primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Shift apoi executaţi clic pe pictograma ultimului fişier sau dosar Această metodă determină selectarea tuturor fişierelor dintre cele selectate Puteţi să ţineţi apăsată tasta Shift şi să folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa pacircnă la ultima pictogramă din grup

3 Mai multe fişiere sau dosare nealăturate Executaţi clic pe pictograma primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Ctrl apoi executaţi clic pe pictogramele tuturor celorlalte fişiere sau dosare pe care vreţi să le selectaţi

4 Toate pictogramele fişierelor sau dosarelor din fereastră Selectaţi din meniu Edit Select All (Ctrl+A)

5 Toate pictogramele fişierelor şi dosarelor mai puţin cele selectate deja Selectaţi Edit Invert Selection din meniu

133 Mutarea fişierelor şi dosarelor

Puteţi să mutaţi fişiere şi dosare icircn alte dosare sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

36

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra sursă

2 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului unde vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra de destinaţie

3 Dacă ferestrele pe care le-aţi deschis sunt pentru dosare pe aceeaşi unitate de disc puteţi să trageţi pictograma fişierului sau dosarului direct din fereastra de destinaţie

Tragerea dintr-o fereastră de pe o unitate de disc icircntr-o fereastră de pe altă unitate de disc determină copierea fişierului aşa că trebuie să ştergeţi pictograma iniţială din fereastra sursă

Pentru a muta fişiere sau dosare cu metoda decupare (Cut) şi lipire (Paste)

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul

2 Selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le mutaţi 3 Selectaţi Edit Cut din meniu sau executaţi clic pe butonul Cut de pe bara cu

instrumente Icircn acest fel veţi icircnlocui pictogramele din fereastra curentă 4 Deschideţi fereastra unităţii icircn care vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul 5 Selectaţi Edit Paste din meniu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara

de instrumente

134 Copierea fişierelor şi dosarelor

Puteţi să copiaţi fişiere şi dosare icircn alt dosar sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra sursă

2 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului unde vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra de destinaţie

3 Dacă ferestrele pe care le-aţi deschis sunt ale unor dosare de pe aceeaşi unitate de disc puteţi să trageţi pictograma fişierului sau a dosarului direct din fereastra-sursă icircn fereastra de destinaţie

Tragerea dintr-o fereastră de pe o unitate de disc icircntr-o fereastră de pe aceeaşi unitate de disc determină mutarea fişierului Trebuie să ţineţi apăsată tasta Ctrl icircn timp ce trageţi pictograma pentru a o copia

Pentru a copia fişiere sau dosare cu metoda decupare şi lipire

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul

2 Selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le copiaţi 3 Selectaţi Edit Copy din meniu sau executaţi clic pe butonul Copy de pe bara cu

instrumente Icircn acest fel veţi copia icircn Clipboard fişerele sau dosarele selectate 4 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care vreţi să plasaţi fişierul sau

dosarul 5 Selectaţi Edit Paste din menu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara cu

instrumente

135 Ştergerea fişierelor şi dosarelor

Pentru a şterge un fişier sau dosar

37

1 Selectaţi fişierele sau dosarele care trebuie şterse 2 Apăsaţi tasta Delete executaţi clic pe butonul Delete de pe bara cu instrumente sau

selectaţi File Delete din meniu 3 Pe ecran va apărea o casetă de atenţionare din Windows care vă va icircntreba dacă sunteţi

sigur că vreţi să trimiteţi fişierele sau dosarele selectate icircn Recycle Bin Dacă sunteţi sigur selectaţi Yes Dacă nu selectaţi No şi operaţia va fi anulată

O metodă rapidă de ştergere a fişierelor sau dosarelor Trageţi pictograma fişierului sau dosarului din fereastra My Computer icircn Recycle Bin Cacircnd este selectat Recycle Bin eliberaţi butonul mouse-ului

136 Redenumirea fişierelor şi dosarelor

Pentru a da o altă denumire unui fişier sau dosar

1 Selectaţi fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl redenumiţi 2 Selectaţi File Rename din menu sau executaţi clic pe pictogramă cu butonul

din dreapta al mouse-ului şi selectaţi Rename din meniul derulant ori executaţi clic pe denumire Denumirea va fi icircncadrată icircntr-o casetă iar textul va fi evidenţiat

3 Introduceţi textul noii denumiri 4 Apăsaţi tasta Enter

137 Crearea de comenzi rapide

Comenzile rapide reprezintă o soluţie pentru un acces mai rapid la fişiere şi programe Dacă plasaţi o comandă rapidă pe suprafaţa de lucru puteţi să executaţi dublu clic pe pictograma respectivă pentru a lansa icircn execuţie un program sau a deschide un fişier ori un dosar

Pentru a crea o comandă rapidă din My Computer

1 Deschideţi My Computer 2 Selectaţi unitatea de disc dosarul sau fişierul pentru care vreţi să creaţi o

comandă rapidă 3 Selectaţi File Create Shortcut 4 O copie a pictogramei va apărea icircn fereastră cu cuvintele Shortcut To icircnainte

denumirii Trageţi pictograma pe suprafaţa de lucru

38

Capitolul 2 - Utilizare Windows Explorer

21 Ce este Windows Explorer

Ca şi icircn cazul ferestrei My Computer puteţi folosi Windows Explorer pentru a afişa şi organiza unităţile de disc dosarele şi fişierele

Spre deosebire de My Computer Windows Explorer nu deschide o fereastră de fiecare dată cacircnd vreţi să vedeţi conţinutul altei unităţi de disc sau a altui dosar Totul este afişat icircntr-o singură fereastră Lista unităţilor de disc şi a dosarelor se găseşte icircn stacircnga iar conţinutul dosarului selectat sau unităţii de disc se găseşte icircn dreapta Acest mod de dispunere simplifică operaţia de deplasare cacircnd trebuie să căutaţi alte unităţi de disc sau dosare

22 Deschiderea ferestrei Windows Explorer

Pentru a deschide Windows Explorer

1 Executaţi clic pe butonul Start de pe bara de sarcini

2 Selectaţi Programs din meniul Start

3 Executaţi clic pe Windows Explorer

O altă metodă de a deschide Windows Explorer este

1 Executaţi clic dreapta pe butonul Start

2 Selectaţi din meniul ce apare Explore şi executaţi clic (fugura alăturată

Icircn figura de mai jos se arată modul de lansare icircn cazul sistemului de operare Windows XP

39

23 Modul de lucru icircn fereastra Windows Explorer

Fereastra Explorer este icircmpărţită icircn două părţi Icircn stacircnga se găseşte lista unităţilor de disc şi a dosarelor Icircn dreapta este afişat conţinutul unităţii de disc sau a dosarului selectat (vezi figura de mai jos)

40

Icircn partea de sus a ferestrei (ca icircn orice fereastră Windows) se găseşte bara de titlu care indică denumirea ferestrei pe care o aveţi deschisă Puteţi să mutaţi fereastra trăgacircnd de bara ei de titlu

Sub bara de titlu se găseşte bara de meniuri care conţine comenzile pe care le puteţi da programului

Sub bara de meniuri se găseşte bara cu instrumente Icircn cazul icircn care bara cu instrumente nu este afişată selectaţi View Toolbar din meniu Bara cu instrumente are butoane care generează comenzi din meniuri fără să fie nevoie să deschideţi meniul

Icircn partea de jos a ecranului se găseşte bara de stare Icircn My Computer bara de stare afişează numărul de obiecte (fişiere şi dosare) din fereastră şi numărul de octeţi ocupaţi din spaţiul din memorie Dacă selectaţi unul sau mai multe fişiere bara de stare se modifică afişacircnd numărul de fişiere selectate şi numărul de octeţi ocupaţi icircn memorie Dacă nu vedeţi bara de stare pe ecran selectaţi View Status Bar din meniu

Icircn partea stacircngă a ferestrei se găseşte sectorul All Folders (al dosarelor) Unele din pictogramele aflate icircn sectorul dosarelor reprezintă unităţi de disc cum ar fi cea a unităţii floppy (A) a unităţii de disc (C D E) sau a unităţii CD-ROM (F) Veţi vedea şi pictogramele pentru Recycle Bin My Briefcase şi Network Neighborhood (My Network Places - icircn cazul Windows 2000 sau XP)

Sectorul dosarelor prezintă dispunerea ierarhică a unităţilor de disc şi a dosarelor (uneori numită şi arbore) Icircn faţa pictogramelor unor dosare veţi vedea semne plus (+) şi minus (-) Un semn plus icircnseamnă că dosarul sau unitatea de disc conţine dosare icircnsă nu puteţi vedea lista icircn momentul respectiv deoarece este icircnchisă Executaţi clic pe semnul plus pentru a deschide dosarul sau unitatea de disc ca să vedeţi dosarele incluse Icircn faţa pictogramei unităţii de disc sau a dosarului va apărea un semn minus Pentru a icircnchide dosarul sau unitatea de disc ca să nu mai fie afişate dosarele secundare executaţi clic pe semnul minus

Pentru a vedea icircntregul conţinut al unei unităţi de disc sau a unui dosar executaţi clic pe el Dosarul va fi deschis Priviţi icircn sectorul din dreapta al ferestrei Fişierele au alte pictograme icircn funcţie de tipul lor şi de programul pe care icircl reprezintă sau in care au fost create

41

Modificarea modului de afişare

Puteţi să afişaţi pictogramele icircn sectorul conţinutului (Contents) icircn mai multe moduri Opţiunile posibile din meniul View sunt

bull Large Icons afişează pictogramele icircmprăştiate icircn fereastră Sub pictograme nu apar decacirct denumirile fişierelor sau a dosarelor

bull Small Icons afişează pictogramele cu mărimi reduse aliniate pe racircnduri icircn ordine alfabetică

bull List arată la fel ca Small Icons dar dispunerea este făcută pe verticală bull Icircn Details pictogramele mici sunt dispuse pe verticală fiecare racircnd conţinacircnd

informaţii despre mărimea (icircn KB) a fişierului tipul de fişier sau dosar precum şi data şi ora ultimei modificări

Folosirea barei cu instrumente din Explorer

Pentru a vedea bara cu instrumente selectaţi View Toolbar din meniu Icircn tabel sunt prezentate butoanele şi rolul fiecăruia

Apăsacircnd pe acest buton vă icircntoarceţi cu un pas icircn aceeaşi fereastră

Apăsacircnd pe acest buton mergeţi cu un pas icircnainte icircn aceeaşi ferestră

Dacă fereastra in care vă aflaţi este un dosar de pe o unitate de disc sau un dosar dintr-un alt dosar executaţi clic pe acest buton pentru a urca pe un nivel superior la unitatea de disc sau dosarul care este originea celui deschis

Executaţi clic pe el pentru a elimina fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l plasa icircn Clipboard

Executaţi clic pe el pentru a copia fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l copia icircn Clipboard

Executaţi clic pe el pentru a insera conţinutul din Clipboard icircn fereastra activă

Executaţi clic pentru a revoca ultima acţiune executată

Executaţi clic pe el pentru a şterge fişierul sau dosarul selectat

Executaţi clic pe el pentru a deschide fereastra Properties pentru unitatea de disc dosarul sau fişierul selectat

Executaţi clic pe el pentru a alege modul de afişare a pictogramelor icircn fereastră

42

Folosirea meniului

Bara de meniuri a ferestrei Explorer oferă cinci opţiuni File Edit View Tools şi Help Următoarea listă explică aceste meniuri

bull Meniul File se modifică icircn funcţie de ceea ce aţi selectat Icircn meniul File există comenzi pentru gestionarea fişierelor Crearea de noi dosare crearea de comenzi rapide ştergerea şi redenumirea fişierelor sau dosarelor validarea caracteristicilor fişierelor şi dosarelor precum şi icircnchiderea ferestrei sunt comenzile din meniul File

bull Meniul Edit conţine comanda Undo (pentru revocarea ultimei acţiuni efectuate) Cut pentru eliminarea unui fişier sau dosar şi includerea icircn Clipboard Copy pentru includerea icircn Clipboard a unei copii a unui fişier sau dosar Paste pentru plasarea conţinutului din memoria Clipboard icircn fereastra selectată Select All pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor din fereastră şi Invert Selection pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor neselectate concomitent cu deselectarea celor selectate

bull Icircn meniul View există o serie de opţiuni pentru afişarea fişierelor şi dosarelor cu pictograme de mărimi diferite sau icircn ordine diferită

bull Meniul Tools poate fi folosit pentru a căuta fişiere sau dosare (Find) pentru a mapa unităţi de disc din reţea (Map Network Drives) pentru a icircntrerupe legătura la unităţi de disc din reţea (Disconnect Network Drives) sau pentru a intra icircntr-un anumit dosar (Go To)

bull Meniul Help oferă metode pentru deschiderea ferestrei Help Topics precum şi pentru deschiderea casetei de dialog About Windows Această casetă conţineversiunea sistemului de operare instalat data de lansare numele posesorului de licenţă etc

24 Gestionarea fişierelor cu Windows Explorer

241 Crearea de dosare

Pentru a vă organiza fişierele trebuie să le ordonaţi icircn dosare cu denumiri de genul Corespondenţă Notiţe şi aşa mai departe Sistemul de operare (SO) creează icircn mod automat la instalare dosarul My Documents pentru documentele pe care le creaţi dvs Este bine să creaţi şi alte dosare proprii

1 Deschideţi fereastra Windows Explorer 2 Icircn sectorul All Folders selectaţi unitatea de disc sau dosarul icircn care vreţi să

plasaţi noul dosar 3 Selectaţi File New Folder din meniu Icircn fereastră va apărea un nou dosar cu

denumirea evidenţiată New Folder icircntr-o casetă 4 Introduceţi o denumire pentru noul dosar (deoarece denumirea New Folder

este selectată va dispărea icircn mod automat cacircnd veţi icircncepe să scrieţi noua denumire aşa că nu trebuie să ştergeţi mai icircntacirci acest text) Denumirea noului dosar poate conţine cel mult 255 de caractere inclusiv spaţii libere Nu puteţi să folosiţi nici unul din următoarele caractere lt gt sau |

5 Apăsaţi tatsa Enter

242 Selectarea fişierelor şi dosarelor

Pentru a efectua o operaţie icircntr-un fişier sau dosar trebuie să icircl selectaţi (sau să-l evidenţiaţi) pentru ca Windows să ştie pe care vreţi să icircl folosiţi Pentru a selecta fişiere sau dosare aveţi la dispoziţie următoarele situaţii

43

bull Un singur fişier sau dosar Executaţi clic pe pictograma fişierului sau dosarului ori folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa şi a evidenţia pictograma fişierului sau dosarului pe care vreţi să o selectaţi

bull Mai multe fişiere sau dosare alăturate Executaţi clic pe pictograma primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Shift apoi executaţi clic pe pictograma ultimului fişier sau dosar Această metodă determină selectarea tuturor fişierelor dintre cele selectate Puteţi să ţineţi apăsată tasta Shift şi să folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa pacircnă la ultima pictogramă din grup

bull Mai multe fişiere sau dosare nealăturate Executaţi clic pe pictograma primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Ctrl apoi executaţi clic pe pictogramele tuturor celorlalte fişiere sau dosare pe care vreţi să le selectaţi

bull Toate pictogramele fişierelor sau dosarelor din fereastră Selectaţi Edit Select All din meniu

bull Toate pictogramele fişierelor şi dosarelor mai puţin cele selectate deja Selectaţi Edit Invert Selection din meniu

243 Mutarea fişierelor şi a dosarelor

Puteţi să mutaţi fişiere şi dosare icircn alte dosare sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl mutaţi executacircnd clic pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului

2 Trageţi pictograma fişierului sau a dosarului din sectorul Contents pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului din sectorul All Folders unde vreţi să icircl plasaţi Nu eliberaţi butonul mouse-ului icircnainte ca unitatea de deisc sau dosarul să fie evidenţiate Tragerea unui fişier sau a unui dosar de pe o unitate de disc pe altă unitate de disc determină copierea fişierului aşa că icircn acest caz trebuie să ştergeţi pictograma iniţială din sectorul Contents

Pentru a muta fişiere sau dosare cu metoda decupare şi lipire

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl mutaţi

2 Icircn sectorul Contents selectaţi fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl mutaţi 3 Selectaţi Edit Cut din meniu sau executaţi clic pe butonul Cut de pe bara cu

instrumente Icircn acest fel vor fi eliminate pictogramele din dosarul curent sau de pe unitatea de disc curentă

4 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul

5 Selectaţi Edit Paste din meniu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara cu instrumente

244 Copierea fişierelor şi dosarelor

Puteţi să copiaţi fişiere şi dosare icircn alt dosar sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl copiaţi Pentru a deschide unitatea de disc sau dosarul executaţi clic pe pictograma lor

2 Ţineţi apăsată tasta Ctrl şi trageţi pictograma fişierului sau a dosarului pe care vreţi să icircl copiaţi din sectorul Contents pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului din sectorul All Folders unde vreţi să icircl plasaţi

44

Dacă trageţi fişierul sau dosarul de pe o unitate de disc pe alta nu trebuie să ţineţi apăsată tasta Ctrl

Pentru a copia fişiere sau dosare cu metoda decupare şi lipire

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl copiaţi

2 Icircn sectorul Contents selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le copiaţi 3 Selectaţi Edit Copy din meniu sau executaţi clic pe butonul Copy de pe bara

de instrumente Icircn acest fel veţi copia icircn Clipboard fişierele sau dosarele selectate

4 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care vreţi să plasaţi copia fişierului sau dosarului

5 Selectaţi Edit Paste din meniu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara cu instrumente

245 Redenumirea fişierelor şi dosarelor

Pentru a da o altă denumire unui fişier sau a unui dosar

1 Selectaţi fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl redenumniţi 2 Selectaţi File Rename din menu sau executaţi clic pe pictogramă cu butonul

din dreapta al mouse-ului şi selectaţi Rename din meniul derulant ori executaţi clic pe denumire Denumirea va fi icircncadrată icircntr-o casetă iar textul va fi evidenţiat

3 Introduceţi textul noii denumiri 4 Apăsaţi tasta Enter

246 Crearea de comenzi rapide

Comenzile rapide sau scurtături (Shortcut) reprezintă o soluţie pentru un acces mai rapid la fişiere şi programe Dacă plasaţi o comandă rapidă pe suprafaţa de lucru puteţi să executaţi dublu clic pe pictograma respectivă pentru a lansa icircn execuţie un program sau a deschide un fişier ori un dosar

Pentru a crea o comandă rapidă

1 Deschideţi fereastra Explorer 2 Selectaţi unitatea de disc dosarul sau fişierul pentru care vreţi să creaţi o

comandă rapidă 3 Selectaţi File Create Shortcut 4 O copie a pictogramei va apărea icircn fereastră cuvintele Shtortcut to icircnaintea

denumirii Trageţi pictograma pe suprafaţa de lucru

45

46

Capitolul 3 - Arhivarea datelor

31 Folosirea programului WinRAR

Programul WinRAR este un utilitar pentru compresia şi decompresia (arhivareaşi dezarhivarea) fişierelor şi a dosarelor Creează arhive cu extensia rar

Bara cu meniuri este alcătuită din meniurile File Commands Favorites Options Help

bull Meniul File are icircn componeţa lui următoarele comenzi Open Archive (deschide o arhiva specificată) Change drive (schimbă hard discul sau unitatea floppy) Browse for folder (a frunzări după un dosar sau fişier) Password (creează o parolă) Select All (selectează toate fişierele din sectorul conţinut) Select group (selectează doar o parte din fişierele sau dosarele din fereastra conţinut) Deselect group (deselectează fişierele sau dosarele selectate) Invert selection (selectează fişierele şi dosarele ce nu au fost selectate) Exit (termină programul WinRAR)

bull Meniul Commands are icircn componenta lui comenzile Add files to archive (aduce fişiere sau dosare icircn sectorul conţinut pentru a le arhiva) Extract to a specified folder (decomprimă arhiva icircntr-un dosar specificat) Test archive files (testează dacă fişierele sau dosarele arhivate se pot dezarhiva) View file (se vizualizează conţinutul unui dosar) Delete (şterge un dosar sau fişier) Repair archive (repară o arhivă stricată) Estimate compression (estimează numărul de bytes pentru noua arhivă) Extract without confirmation (extrage fişierele sau dosarele fără a confirma terminarea operaţiei) Add archive comment (adaugă la o arhivă un comentariu) Protect archive from damage (protejează arhiva de o eventuală avarie) Lock archive (blochează o arhivă) Convert archive to SFX (converteşte arhiva icircntr-un fişier care se extrage singur) Show archive information (arată informaţii despre fişierul arhivat)

bull Meniul Favorites conţine comenzile Add to favorites (transformă fişierele sau dosarele icircn favorite) Organize favorites (organizează fişierele sau dosarele favorite)

bull Meniul Options are icircn componeţa lui comenzile Settings (setează programul WinRAR) ImportExport (importă sau exportă fişiere sau dosare comprimate)

47

View log (să vedem fişierul de tip jurnal) Clear log (curăţă fişierul de tip jurnal)

bull Meniul Help conţine Help topics (ajutor icircn folosirea programului WinRAR) WinRAR home page (o legătură la pagina de internet a firmei producătoare) About WinRAR (arată versiunea programului deţinătorul licenţei)

Bara cu comenzi este alcătuită din comenzile

bull Add - aduce un fişier sau un dosar icircn sectorul conţinut pentru a fi arhivate bull Extract to - extrage şi plasează fişiere sau dosare arhivate icircntr-un loc cu

destinaţia stabilită de noi bull Test - testează dezarhivarea unui fişier bull Delete - şterge un fişier sau dosar bull Repair - repară o arhivă avariată bull Estimate - estimează numărul de bytes a viitoarei arhive bull Lista derulantă - prezintă unităţile de disc şi dosarele din calculator bull Up one level - dacă fereastra icircn care vă aflaţi este un dosar de pe o unitate de

disc sau un dosar dintr-un alt dosar executaţi clic pe acest buton pentru a urca pe un nivel superior la unitatea de disc sau dosarul care este originea celui deschis

Sectorul conţinut arată fişierele sau dosarele aflate pe un disc sau icircntr-un alt dosar

Bara de stare arată cacircte fişiere sau dosare sunt selectate şi dimensiunea lor icircn bytes

Arhivarea dezarhivarea unui fişier sau a unui dosar cu programul WinRAR

Pentru a crea o arhivă

1 Selectăm din Sectorul Conţinut fişierul sau dosarul dorit (pentru a selecta mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift şi cu săgeţile ne deplasăm icircn jos sau icircn sus dacă dorim să selectăm anumite fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointerul mouse-ului le selectăm apăsacircnd butonul stacircng al acestuia)

2 Apăsăm butonul Add din Bara cu Comenzi Va apare o ferestră unde vom scrie numele arhivei extensia arhivei (se foloseşte RAR) metoda de compresie (Compression method) se alege una din următoarele metode store fastest fast normal good best Dacă dorim să icircmpărţim viitoarea arhivă icircn pachete de 144 MB alegem din căsuţa Volume size bytes valoarea 145

3 Apăsaţi butonul OK

SFAT Dacă nu aveţi pe un alt calculator instalat programul WinRAR selectaţi căsuţa SFX din Archiving options pentru a crea arhiva icircntr-un mic program de dezarhivare

Pentru a dezarhiva

1 Se selectează arhiva dorită din Sectorul Conţinut 2 Apăsăm butonul Extract to din bara de comenzi Va apare fereastra cu numele

Extraction path and options Icircn căsuţa Destination path vom scrie calea unde dorim să se plaseze fişierele dezarhivate (dacă nu ştim calea exactă o alegem din fereastra din dreapta)

3 Celelalte opţiuni sunt Update mode - Extract and replace files Overwrite mode - Ask before overwrite

4 Apăsăm butonul OK

48

32 Folosirea programului WinZIP

Programul WinZIP este un utilitar pentru compresia şi decompresia (arhivarea şi dezarhivarea) fişierelor şi a dosarelor Creează arhive cu extensia zip

Bara cu meniuri este alcătuită din meniurile File Actions Options Help

bull Meniul File conţine următoarele comenzi New archive (crează arhive noi) Open archive (deschide in sectorul conţinut o arhivă) Favorite ZIP folders (crează dosare favorite) Close archive (icircnchide arhiva) Properties (afişează proprietăţile arhivei) Create shortcut (crează o scurtătură a arhivei) Move archive (mută arhiva) Copy archive (copiază arhiva) Rename archive (redenumeşte o arhivă) Delete archive (şterge o arhivă) Print (listează conţinutul arhivei) Wizard (program ajutător de creare de arhive)

bull Meniul Actions conţine comenzile Add (aduce fişiere sau dosare pentru a fi arhivate) Delete (şterege arhive) Extract(extrage fişiere sau dosare din arhive) View (vizualizare fişiere icircn interiorul arhivei) Sellect All (selectează fişiere dosare sau arhive) Invert selection (selectează fişiere dosare neselectate) Virus Scan (scanează arhiva de viruşi) Make Exe File (crează arhiva icircn fişier executabil) UUencode (codifică arhiva) Test (testează arhiva de avarii) Comment (crează un fişier de tip txt ce icircnsoţeşte arhiva) Check out ( crează un dosar icircn care sunt extrase fişierele din arhivă şi sunt create scurtături icircn meniul Programs)

bull Meniul Options conţine Configuration (configurează programul WinZip) Password (crează parolă pentru o arhivă) Sort (sortează fişiere arhive după un anumit cacircmp)

bull Meniul Help conţine următoarele comenzi Contents (program de ajutare) Brief tutorial (o scurtă lecţie de a icircnvăţa folosirea WinZip) About WinZip (arată versiunea programului deţinătorul licenţei) etc

49

Bara de comenzi este alcătuită din

bull New - crează o arhivă nouă bull Open - deschide o arhivă bull Favorites - organizează fişierele cu extensia zip icircntr-o listă ordonată după un

cacircmp bull Add - schimbă numele arhivei deschise icircn sectorul conţinut bull Extract - extrage fişierele dosarele dintr-o arhivă bull View - permite vizualizarea fişierelor dosarelor dintr-o arhivă bull Install - instalează o temă (culoare cursor sunet etc) bull Wizard - apare interfaţa ajutătoare de creare a unei arhive

Sectorul conţinut arată fişierele dosarele dintr-o arhivă

Bara de stare arată cacircte fişiere dosare sunt selectate şi dimensiunea lor totală icircn KB

Arhivarea dezarhivarea unui fişier sau a unui dosar cu programul WinZip

Pentru a crea o arhivă

1 Din meniul File selectăm opţiunea New sau din bara de comenzi butonul cu acelaşi nume Apare o ferestră icircn care la opţiunea file name scriem numele viitoarei arhive (atenţie la opţiunea files of type alegem ZIP file) Alegem destinaţia viitoarei arhive Apăsăm tasta OK

2 Se deschide o fereastră din care selectăm fişierul dosarul ce-l vom arhiva (Dacă sunt mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu săgeţile ne deplasăm icircn jos sau icircn sus pentru a le selecta Selecţia aleatorie de fişiere sau dosare ţineţi apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului vă deplasaţi deasupra lor şi executaţi un clic pe ele) La opţiunea Compression selectăm normal Apăsăm butonul Add

Pentru a dezarhiva

1 Din meniul File alegem opţiunea Open archive sau din bara de comenzi apăsăm butonul Open Alegem arhiva ce va fi extrasă

2 Conţinutul arhivei va apare icircn sectorul conţinut Apăsăm butonul Extract din bara de comenzi sau din meniul Actions

50

3 Va apare fereastra cu numele Extraction path and options Icircn căsuţa Destination path vom scrie calea unde dorim să se plaseze fişierele dezarhivate (dacă nu ştim calea exactă o alegem din fereastra din dreapta)

4 Apăsăm butonul Extract

33 Folosirea programului WinACE

Programul WinACE este un utilitar pentru compresia şi decompresia (arhivarea şi dezarhivarea) fişierelor şi a dosarelor Creează arhive cu extensia ace

Bara de meniuri este alcătuită din meniurile File View Change to Archive Tools Context menu Help

bull Meniul File conţine comenzile Create (crează arhive) Open (deschide o arhivă) Extract to (extrage fişierele arhivei icircntr-o destinaţie anume) X-Folder (extrage arhiva de tip self extract) Add (crează arhive) Delete (şterge arhiva fişier sau dosar) Encrypt (criptează arhiva) Copy (copiază fişiere dosare sau arhive) RenameMove (redenumeşte sau mută o arhivă) Create folder (crează un dosar) Properties (arată proprietăţile arhivei) etc

bull Meniul View conţine comenzide tip File list (schimbă modul de expunere a pictogramelor) Treeview (mod de expunere arborescent) Determine folder size (determină mărimea fişierului dosarului sau arhivei) etc

bull Meniul Change to conţine comenzile Back (icircntoarcerea cu un pas spre dosarul mamă) Forward (icircnaintează cu un pas) Parent Directory (se deplasează icircn directorul rădăcină)

bull Meniul Archive conţine comenzile Create Sfx (crează arhive de tip executabil) Lock archive (blochează arhive spre a fi dezarhivate) Protect

51

archive from demages (protejează arhiva de avarii) Test archive (testează arhiva) Repair archive (repară arhiva de avarii) etc

bull Meniul Tools conţine Determine archive type (determină tipul de arhivă) Optimize archive (optimizează arhiva) Convert to ace archive (converteşte arhive icircn arhive cu extensia ace) Scan archive for viruses (scanează arhiva de potenţiali viruşi)

bull Context menu arată exact meniul derulant ce apare prin apăsarea butonului drept al mouse-ului

bull Meniul Help conţine comenzile Help (ajutor) Using Help (cum să foloseşti Ajutorul) Encrypt credit card data (criptează datele folosite pentru o carte de credit) Info (arată versiunea programului de cine este făcut) etc

Bara de comenzi este alcătuită din butoanele

bull Create - crează arhive bull Open - deschide arhive bull Extract - extrage fişierele din arhivă bull Add - sunt aduse fişiere dosare pentru a fi arhivate bull Delete - şterge fişiere dosare sau arhive bull Properties - arată proprietăţile fişierelor dosarelor sau arhivelor bull Views - determină afişarea pictogramelor icircn modul Large Icon Small Icon List

Details

Sectorul conţinut arată fişiere dosare arhive

Bara de stare arată cacircte fişiere dosare sunt selectate şi dimensiunea lor totală icircn KB

Arhivarea dezarhivarea unui fişier sau a unui dosar cu programul WinACE

Pentru a arhiva un fişier sau dosar

1 Din meniul File sau din bara de comenzi alegem comanda Create (Add) 2 Apare fereastra Add filesCreate archive Alegem subfereastra Selection

Selectăm fişierele dosarele ce vor fi arhivate Pentru a selecta toate fişierele dosarele marcăm primul fişier ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului ne plasăm pe ultimul fişier şi executăm clic stacircnga pe el

3 icircn casuţa Files vom scrie numele arhivei ce va fi creată 4 Icircn căsuţa Archive alegem destinaţia viitoarei arhive 5 Alegem subfereastra Option 6 In casuţa Archive type alegem extensia arhivei (lăsăm ACE) icircn Action alegem

opţiunea Add pentru Compression alegem Normal 7 Dacă dorim să creăm arhiva de tip executabil marcăm căsuţa din dreptul Create

Sfx Module Va apare o fereastră din care alegem prima opţiune 8 Dacă dorim ca arhiva noastră să fie icircmpărţită icircn module de o anumită

dimensiune alegem din lista derulantă din sectorul Volumes dimensiunea dorită 9 Apăsăm butonul Add

Pentru a dezarhiva o arhivă de cu extensia ace

1 Din meniul File sau din bara de comenzi alegem comanda Open Se deschide o casetă din care alegem fişierul de tip arhivă Apăsăm pe butonul Open

2 Icircn Sectorul Conţinut va apare conţinutul arhivei Selectăm toate fişierele respectiv dosarele

3 Apăsăm butonul Extract din bara de comenzi Apare fereastra Extract Alegem destinaţia fişierelor dosarelor ce vor fi dezarhivate

4 Apăsăm butonul OK

52

O altă variantă de dezarhivare a unui fişier sau dosar

1 Din Sectorul Conţinut selectăm arhiva Dacă arhiva este pe o altă unitate de disc selectăm discul respectiv cu comanda Select Drive din bara de comenzi

2 Apăsăm butonul Extract din bara de comenzi Apare fereastra Extract Alegem destinaţia fişierelor dosarelor ce vor fi dezarhivate

3 Apăsăm butonul OK

53

Capitolul 4 - Salvarea datelor pe suporţi magnetici şi CD-RW

41 Salvarea datelor pe suporţi magnetici

Unitatea de disk sau Floppy Disk Drive este icircntacirclnită la toate calculatoarele Discul flexibil (discheta) este confecţionat(ă) dintr-o folie de plastic acoperită cu un strat fero-magnetic şi introdus icircntr-un suport de protecţie din plastic

Icircn prezent dischetele utilizate au următoarele caracteristici

bull dimensiunea de 35 ( 1inch = 254 cm) bull informaţiile sunt icircnregistrate pe aceste discuri icircn formate standard după numărul

de piste şi sectoare bull piste - cercuri concentrice icircn număr de 80 bull sectoare - segmente de piste

Icircn prezent dichetele sunt vacircndute deja formatate Prin operaţia de formatare se realizează următoarele

bull crearea directorului rădăcină (root) bull crearea tabelei de alocare a fişierelor (FAT)

Icircn urma procesului de alocare sunt definite şi etichetate pistele şi sectoarele prin intermediul cărora se poate identifica orice informaţie Poziţia ficărui fişier pe disc va fi indicată de tabela de alocare care se icircncarcă la scrierea informaţiilor icircn fişiere ţinacircnd seama de etichetele de pistă şi sectoare definite icircn urma formatării discului

Salvarea unui dosar sau fişier se poate executa icircn următoarele variante

Cu ajutorul ferestrei My Computer

1 Se deschide fereastra My Computer Ne deplasăm spre fişierul sau dosarul pe care dorim să-l salvăm

2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Din bara de meniuri alegem File Send to 35 Floppy (A) sau executăm clic pe butonul drept al mouse-ului Va apare un meniu derulant din care alegem comanda Send to 35 Floppy (A)

54

Cu ajutorul ferestrei Windows Explorer

1 Din meniul Start Programs alegem Windows Explorer 2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Din bara de meniuri alegem File Send to 35 Floppy (A) sau executăm clic pe butonul drept al mouse-ului Va apare un meniu derulant din care alegem comanda Send to 35 Floppy (A)

55

O altă metodă de salvare a fişierelor sau dosarelor este numită Drag and Drop (trage şi lasă) Ea se execută atacirct cu ajutorul ferestrei Windows Explorer cacirct şi cu fereastra My Computer Pentru a realiza această operaţie urmaţi paşii

Cu ajutorul ferestrei Windows Explorer

1 Din meniul Start Programs alegem Windows Explorer 2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Ne plasăm cu pointer-ul mouse-ului pe un dosar sau fişier selectat Ţinem apăsat butonul stacircng al mouse-ului şi tragem spre fereastra Folders

4 Cacircnd ajungem icircn dreptul pictogramei ce reprezintă unitatea de disc (35 Floppy) şi aceasta se selectează eliberăm butonul mouse-ului şi procesul de copiere va icircncepe

5 Dacă tragem fişierul (fişierele) sau dosarul (dosarele) cu clic dreapta pe mouse la eliberarea butonului mouse-ului va apare un meniu contextual care ne permite să copiem să mutăm să creăm o scurtătură sau să anulăm comanda aşa cum se vede icircn figurile următoare

56

Cu ajutorul ferestrei My Computer

1 Se deschid două fereastre My Computer Le aşezăm astfel icircncacirct să fie vizibile 2 Icircn una dintre ferestre ne deplasăm spre fişierul sau dosarul pe care dorim să-l

salvăm 3 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

4 Ne plasăm cu pointer-ul mouse-ului pe un dosar sau fişier selectat Ţinem apăsat butonul stacircng al mouse-ului şi tragem spre cealaltă fereastră deschisă

57

5 Cacircnd ajungem icircn dreptul pictogramei ce reprezintă unitatea de disc (35 Floppy) şi aceasta se selectează eliberăm butonul mouse-ului

O altă metodă de salvare a fişierelor sau dosarelor se face cu ajutorul comenzilor Copy şi Paste (copiază şi lipeşte) Se execută icircn ferestrele Windows Explorer şi My Computer

Cu ajutorul ferestrei My Computer

1 Se deschide fereastra My Computer Ne deplasăm spre fişierul sau dosarul pe care dorim să-l salvăm

2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Selectăm din bara de comenzi sau din meniul Edit comanda Copy 4 Selectăm pictograma 35 Floppy Apăsăm butonul drept al mouse-ului Din

meniul derulant sau din meniul Edit alegem comanda Paste

Cu ajutorul ferestrei Windows Explorer

1 Din meniul Start Programs alegem Windows Explorer 2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Ne plasăm cu pointer-ul mouse-ului pe un dosar sau fişier selectat Ţinem apăsat butonul stacircng al mouse-ului şi tragem spre fereastra Folders

4 Selectăm din bara de comenzi sau din meniul Edit comanda Copy 5 Selectăm pictograma 35 Floppy Apăsăm butonul drept al mouse-ului Din

meniul derulant sau din meniul Edit alegem comanda Paste

42 Salvarea datelor pe CD-RW

Salvarea datelor pe CD-RW se face cu ajutorul programelor de scriere a unui compact disc (exemplu Nero WinOnCD Easy CD Creator etc)

Atenţie Dacă nu aveţi un aparat de tipul Compact Disc-Writer procesul de scriere a unui CD nu poate fi efectuat

Salvarea fişierelor sau dosarelor cu ajutorul programului Nero

După lansarea icircn execuţie a programului apare fereastra Nero Wizard

58

Există două direcţii de acţiune realizarea unui nou CD sau copierea unui CD Se alege varianta dorită şi se apasă pe butunul Next Icircn cazul alegerii conform imaginii de mai sus apare o nouă fereastră icircn care se cere tipul de CD ce va fi realizat

Formatul AudioCD realizează varianta audio formatul DataCD realizează CD-ROM-uri iar formatul Other CD formats realizează variante video etc După alegerea făcută se apasă Next Apare următoarea fereastră icircn care trebuie să alegem realizarea unui nou CD sau continuarea icircnregistrărilor pe un CD anterior realizat cu sesiuni multiple (adăgarea icircn continuare a datelor cu pierderea aproximativ a 20 MB spaţiu disponibil pe CD-R) Un astfel de caz apare numai icircn cazul CD-urilor CD-R Dacă avem un CD-RW conţinutul lui va fi şters mai icircntacirci şi apoi este posibilă o nouă icircnregistrare

59

După apăsarea butonului Next apare următoarea fereastră

Icircn continuare apare o fereastră icircmpărţită icircn 4 părţi semănacircnd ca două ferestre Windows Explorer alăturate icircn primele 2 ferestre din stacircnga (destinaţia) este vizualizată situaţia CD-ului ce va fi icircnregistrat (denumirea lui se poate schimba cu F2 din NEW icircntr-o nouă denumire după preferinţa noastră) iar icircn ferestrele din dreapta este vizibilă sursa (de regulă hard disk-ul nostru) Pentru a trimite icircn fereastra destinaţie datele pentru icircnregistrat apelăm la metoda drag-and-drop cu butonul dreapta al mouse-ului Va apare un pătrat cu semnul plus (+) ceea ce ne indică că transferul fişierelor este posibil La eliberarea butonului mouse-ului apare o casetă de dialog pentru filtarea fişierelor ce vor fi aşezate pentru icircnregistrare cu versiunea implicită toate fişierele de toate tipurile

60

Dacă ne hotăracircm ca toate fişierele dintr-un director să fie icircnregistrate apăsăm pe OK Icircn caz contrar apelăm la filtrarea lor după denumire şi extensie După ce am aşezat icircn fereastra destinaţie toate datele pentru icircnregistrare (cu observaţia permanentă ca să icircncapă icircn spaţiul CD-ului) fereastra programului icircnaintea icircnregistrării propriu-zise arată astfel

Se observă că noua icircnregistrare are cu puţin peste 100 MB Din bara cu instrumente se apasă butonul Opens the Write-CD-Dialog şi reapare Nero Wizard de data acesta pentru icircnceperea procesului de ardere

61

Dacă avem un CD-RW viteza de ardere afişată va fi mult mai mică decacirct cea pentru arderea unui CD-R (care poate ajunge la 24x) Prin apăsarea butonului Burn procesul de icircnregistrare poate icircncepe

62

Capitolul 5 - Restaurarea fişierelor şterse

51 Ce este Recycle Bin

Recycle Bin este o zonă de salvare temporară de pe hard-discul calculatorului Cacircnd ştergeţi un fişier sau un dosar sistemul de operare icircl mută icircn Recycle Bin Icircnsă fişierul sau dosarul respectiv ocupă icircn continuare spaţiu pe hard-disc Pentru a elimina fişierul sau dosarul de pe unitatea de disc trebuie să goliţi Recycle Bin

Aceasta icircnseamnă că mai aveţi o posibilitate să recuperaţi fişierul sau dosarul şters icircnainte ca el să dispară pentru totdeauna Puteţi să icircl readuceţi icircn poziţia iniţială scoţacircndu-l din Recycle Bin

52 Deschiderea ferestrei Recycle Bin

Pictograma Recycle Bin de pe suprafaţa de lucru diferă puţin icircn funcţie de faptul dacă este goală ca icircn figura 1 sau dacă icircn ea au fost introduse fişiere şi apare ca fiind plină figura 2

Pentru a deschide fereastra Recycle Bin executaţi dublu clic pe pictograma Recycle Bin de pe suprafaţa de lucru selectaţi-o folosind tastele cu săgeată şi apăsaţi tasta Enter sau executaţi clic cu butonul din dreapta pe pictogramă şi selectaţi Open din meniul derulant

Pe ecran va fi deschisă fereastra Recycle Bin (vezi figura 3) Fereastra Recycle Bin arată la fel şi are aproape aceeaşi funcţionalitate ca şi My Computer Bara de stare din partea de jos a ecranului indică numărul de obiecte din fereastră sau numărul de obiecte selectate şi spaţiul total ocupat pe disc

63

53 Golirea lăzii de deşeuri

Pentru a păsta hard-discul curat şi ordonat trebuie să goliţi din cacircnd icircn cacircnd lada de deşeuri (Recycle Bin) icircn special dacă primiţi un mesaj de eroare cacircnd icircncercaţi să salvaţi un fişier prin care sunteţi informat că nu aveţi suficient spaţiu pe disc

54 Fişierele selectate

Este posibil să nu doriţi să ştergeţi toate fişierele din Recycle Bin icircn special dacă intenţionaţi să mai folosiţi unele ulterior

Pentru a elimina numai fişierele specificate din Recycle Bin

1 Selectaţi fişierele pe care vreţi să le ştergeţi 2 Apăsaţi tasta Delete executaţi clic pe butonul Delete de pe bara cu instrumente sau

selectaţi File Delete din meniu

55 Toate fişierele

Pentru a elimina toate fişierele din Recycle Bin selectaţi File Empty Recycle Bin din meniu Dacă nu aveţi deschisă fereastra Recycle Bin puteţi să goliţi lada de deşeuri de pe suprafaţa de lucru executacircnd clic pe pictogramă cu butonul din dreapta al mouse-ului şi selectacircnd Empty Recycle Bin din meniul derulant

56 Recuperarea fişierelor

După ce aţi introdus un fişier sau un dosar icircn Recycle Bin cum icircl mai puteţi scoate de acolo

1 Selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le recuperaţi 2 Selectaţi File Restore din meniu Fişierul sau dosarul este readus icircn locul de origine din

calculator de unde a fost şters

64

Capitolul 6 - Folosirea opţiunii Search (Find) din Start

61 Procedura de lucru

Opţiunea Search (Find) vă permite să căutaţi fişiere şi dosare pe hard-disk-ul propriu sau pe un hard-disk din reţea

1 Apăsăm butonul Start şi alegem din meniul derulant opţiunea Search (Find) Files and Folders

2 Icircn fereastra Find All Files icircn casuţa Named introducem numele dosarului sau numele şi extensia pentru un fişier Dacă nu cunoaşteţi denumirea completă folosiţi un asterisc () pentru a icircnlocui icircnceputul sau sfacircrşitul denumirii (de exemplu 97 pentru a găsi toate fişierele a căror de numire se termină icircn 97 ) Selectaţi Options Case Sensitive din meniu dacă vreţi să căutaţi un fişier cu majuscule fără icircnsă a căuta şi fişierul cu denumirea scrisă cu minuscule

3 Caseta Look In ar trebuie să conţină deja denumirea unităţii de disc selectată de dumneavoastră

4 Pentru a căuta icircn toate dosarele de pe unitatea de disc specificată selectaţi caseta Include Subfolders

5 Dăcă vreţi să căutaţi icircntr-un anumit dosar executaţi clic pe Browse pentru a deschide caseta de dialog Browse for Folder şi selectaţi dosarul icircn care vreţi să căutaţi Executaţi clic pe OK pentru a reveni icircn caseta de dialog Find

6 Executaţi clic pe Find Now 7 Cacircnd căutarea s-a icircncheiat icircn partea din dreapta a casetei de dialog va apărea o listă cu fişierele

sau dosarele care icircndeplinesc criteriile de căutare Executaţi dublu clic pe fişierul pe care vreţi să icircl deschideţi

8 Executaţi clic pe New Search pentru a elimina criteriile de căutare şi să puteţi căuta un alt fişier

Icircn acest exemplu se doreşte căutarea tuturor fişierelor de tip doc de pe unitatea C de hard disk sub Windows XP

65

62 Puteţi să efectuaţi căutări după fişiere şi pe baza datei de creare sau a ultimei modificări

1 Efectuaţi paşii de la 1 la 6 pentru căutarea unui fişier Nu mai introduceţi o denumire de fişier icircn caseta Named

2 Executaţi clic pe eticheta Data Modified din caseta de dialog Find 3 Selectaţi Find All Files Created or Modified 4 Apoi selectaţi un din următoarele trei opţiuni Between (şi introduceţi datele de icircnceput şi de

sfacircrşit ale intervalului) pentru a căuta toate fişierele create sau modificate icircntre datele respective During the Previous x Month(s) (unde x este numărul de luni) pentru a obţine o listă de fişiere create sau modificate icircn numărul de luni menţionate sau During the Previous x Day(s) (unde x este numărul de zile)

5 Executaţi clic pe Find Now

63 Folosiţi opţiunile avansate de căutare pentru a căuta fişiere după tip fişiere care conţin anumite fragmente de text sau fişiere care au o anumită mărime

1 Efectuaţi paşii de la 1 la 6 pentru căutarea unui fişier Nu mai trebuie să introduceţi o denumire de fişier icircn caseta Named

2 Executaţi clic pe eticheta Advanced din caseta de dialog Find 3 Din lista derulantă Of Type selectaţi tipul de fişier sau dosar pe care icircl căutaţi Lista depinde de

tipurile de aplicaţii sau de alte programe pe care le aveţi icircn calculator 4 Icircn cazul icircn care căutaţi fişiere care conţin un anumit text intrduceţi icircntregul text sau un fragment

din el icircn caseta Containing Text 5 Pentru a căuta fişiere avacircnd a anumită mărime selectaţi At Least (cel puţin) sau At Most (cel

mult) din lista derulantă Size Is şi introduceţi un număr de kiloocteţi icircn caseta KB 6 Executaţi clic pe Find Now

64 Icircnchiderea ferestrei Search (Find)

Selectaţi File Close din meniu sau executaţi clic pe butonul Close de pe bara de titlu

66

 • Sistemul de operare Windowsreg
  • Cuprins
  • Cuprins
Page 4: Windows Manual

Butoanele de pe bara de taskuri

Icircn porţiunea centrală a barei de taskuri veţi vedea cacircte un buton pentru fiecare program şi pentru fiecare dosar pe care l-aţi deschis Puteţi să executaţi clic pe acestea ca să treceţi dintr-un program icircntr-altul sau dintr-un dosar icircntr-altul

Dacă aveţi deschise mai multe programe sau dosare s-ar putea să nu puteţi citi icircntregul text de pe butoanele de pe bara de taskuri Icircnsă dacă ţineţi indicatorul mouse-ului cacircteva secunde pe orice buton al cărui text nu este vizibil icircn icircntregime va apărea o casetă descriptivă (SfatEcran) icircn care va fi afişat icircntregul text

Icircn mod prestabilit bara de taskuri este o fereastră care se află icircntotdeauna deasupra Aceasta icircnseamnă că ea rămacircne vizibilă chiar şi icircn cazul icircn care lucraţi icircntr-un program maximizat Dacă acest lucru nu vă convine indiferent de motiv puteţi să-i spuneţi să se dea la o parte Pentru aceasta executaţi clic-dreapta icircntr-o zonă liberă de pe bara de taskuri şi alegeţi Properties din meniul rapid pentru a deschide caseta de dialog Taskbar And Start Menu Properties prezentată icircn figura de mai sus

O altă modalitate de a reduce obstrucţia determinată de bara de taskuri este selectarea celor două casete de validare ale opţiunilor Auto Hide şi Always On Top (Keep the taskbar on top of other windows) Avacircnd activate aceste două opţiuni Windows ascunde bara de taskuri imediat ce deschideţi o altă fereastră Pentru a reveni la bara de taskuri apăsaţi tasta cu sigla Windows sau tastele Ctrl+Esc sau deplasaţi indicatorul mouse-ului pe marginea suprafeţei de lucru de care este ancorată bara de task-uri

4

Adăugarea de scurtături pe suprafaţa de lucru

Scurtătura reprezintă un fişier micuţ care asigură legătura la un program document dosar sau adresă Internet Fişierul este reprezentat printr-o pictogramă care conţine o săgeată neagră icircn colţul din stacircnga-

jos cum ar fi aceasta

Datorită faptului că scurtătura este un indicator către un obiect şi nu obiectul icircnsuşi scurtăturile pot fi create şterse fără a afecta icircn vreun fel obiectele de bază

Crearea unei scurtături

Pentru crearea scurtăturilor există trei metode simple tragerea şi plasarea tăierea şi lipirea şi vizitarea expertului Create Shortcut Wizard

Crearea unei scurtături prin tragere şi plasare

Dacă elementul pentru care doriţi să creaţi scurtătura este vizibil icircn fereastra Windows Explorer trageţi-dreapta acel element icircn locul icircn care doriţi să apară scurtătura Apoi din meniul rapid alegeţi Create Shortcut(s) Here

De asemenea pentru a crea o scurtătură pe suprafaţa de lucru trageţi-dreapta elementul din meniul Start

1 Executaţi clic pe butonul Start pentru a deschide meniul 2 Mutaţi indicatorul mouse-ului pe elementul de meniu de care sunteţi interesat 3 Trageţi-l dreapta pe suprafaţa de lucru 4 Din meniul care apare alegeţi Create Shortcut(s) Here

Atenţie Tragerea-dreapta reprezintă plasarea indicatorului pe pictogramă şi apăsacircnd butonul drept al mouse-ului tragem spre zona de lucru (Desktop)

Aranjarea scurtăturilor pe suprafata de lucru

Poziţia scurtăturilor pe ecran poate fi modificată icircn orice moment Trebuie doar să trageţi de ele De asemenea puteţi cere sistemului Windows să vă ajute să păstraţi scurtăturile aliniate Pentru a alinia pictogramele

1 Folosiţi mouse-ul pentru a face o aliniere aproximativă a pictogramelor 2 Executaţi clic-dreapta pe suprafaţa de lucru 3 Din meniul rapid care se afişează alegeţi Arrange Icons By Name (aranjează icoanele icircn

ordine alfabetică) Size (după mărimea icircn KB a programelor ce le reprezintă) Type (după tipul programelor) Modified (după data la care au fost create sau instalate) Auto Arrange (se aranjează singure) Align to Grid (se aranjează după o grilă)

5

Ştergerea unei scurtături

Pentru a elimina o scurtătură o selectaţi şi apoi apăsaţi tasta Delete Sau executaţi clic-dreapta pe ea şi alegeţi Delete din meniul rapid Observaţi că ştergerea unei scurtături nu şterge programul sau documentul către care indică scurtătura este ştearsă numai scurtătura propriu-zisă

Modificare proprietăţilor de afişare ale ecranului

La fel ca aproape orice lucru din Windows suprafaţa de lucru are o casetă de dialog de proprietăţi numită Display Properties (vezi figura de mai jos) Aceasta se apelează prin clic pe butonul drept al mouse-ului pe suprafaţa de lucru iar din meniul derulant alegem Properties

6

Modificarea rezoluţiei ecranului

Rezoluţia reprezintă o măsură a cantităţii de informaţii pe care Windows o pune pe ecranul dvs exprimată icircn pixeli (picture element) Rezoluţiile mai des icircntacirclnite sunt de 640x480 (rezoluţie VGA) 800x600 (rezoluţie Super VGA sau SVGA) 1024x768 1152x864 1280x1024 1600x1200 Domeniul rezoluţiilor pe care-l aveţi la dispoziţie depinde de hardware-ul de afişare (adaptorul grafic şi monitor)

Cu cacirct rezoluţia este mai mare cu atacirct cantitatea de date cu care puteţi lucra la un moment dat este mai mare De exemplu un monitor cu rezoluţie de 640x480 poate afişa 17 racircnduri şi 9 coloane iar la 1024x768 vor fi 33 racircnduri şi 15 coloane

Pentru a modifica rezoluţia ecranului

1 Executaţi clic pe eticheta Settings din caseta de dialog Display Properties 2 Trageţi cursorul Screen resolution spre dreapta pentru a mări rezoluţia sau spre stacircnga pentru

a o micşora 3 Executaţi clic pe OK 4 Executaţi clic pe OK icircncă o dată pentru a confirma alegerea 5 Cacircnd Windows vă icircntreabă dacă doriţi să păstraţi noua rezoluţie a ecranului executaţi clic pe

Yes

Modificarea profunzimii culorii

Termenul de profunzime a culorii exprimă numărul de culori distincte pe care le poate afişa sistemul dvs Cu cacirct este mai mare profunzimea culorii cu atacirct mai reală apare imaginea La fel ca şi icircn cazul rezoluţiei ecranului sunt de 16 culori 256 culori 16-bit (High color) 24-bit şi 32-bit (True color)

Pentru a modifica profunzimea culorii vizitaţi eticheta Settings din caseta de dialog Display Properties Aici veţi alege culoarea dorită din lista derulantă Colors sau Color quality

Modificarea culorilor fonturilor şi dimensiunilor

La prima instalare Windows foloseşte o combinaţie de culori fonturi şi dimensiuni numită Windows Standard Este o aranjare bună dar dvs puteţi face şi alte alegeri dintr-un număr de scheme alternative

Pentru a vedea cum arată schemele care vă stau la dispoziţie alegeţi Properties din meniul rapid care se afişează cacircnd executaţi clic-dreapta pe suprafaţa de lucru şi executaţi clic pe eticheta Appearence Windows vă prezintă caseta de dialog (vezi figura de mai jos)

7

Partea superioară a casetei de dialog este o fereastră de previzualizare care vă arată modelul fiecărui element de ecran a cărui culoare font sau dimensiune le puteţi modifica

Executaţi clic pe caseta Scheme şi apoi folosiţi tasta cu săgeată icircn sus şi icircn jos pentru a parcurge lista cu numele schemelor de aspect Pe măsură ce evidenţiaţi numele fiecărei scheme Windows afişeză icircn partea de sus a casetei de dialog un model al acelei scheme Mediului Windows icirci puteţi aplica orice schemă prin evidenţierea numelui ei şi executarea unui clic pe OK sau Apply

Utilizarea tapetelor

Tapetele (wallpaper) se referă la imagini de fundal care sunt afişate pe suprafaţa de lucru fie sub forma unei imagini mici repetate pacircnă la umplerea ecranului fie ca imagine centrală fie ca imagine mărită care acoperă icircntregul ecran

Pentru a alege un tapet executaţi clic-dreapta pe ecran alegeţi Properties din meniul rapid şi executaţi clic pe eticheta Backgound Ajungeţi icircn caseta de dialog prezentată icircn figura de mai jos

8

Selectaţi un fişier imagine din lista Wallpaper sau pentru a găsi unul care nu se alfă pe listă executaţi clic pe butonul Browse După alegerea unui fişier de tapet din lista Display puteţi selecta una din opţiunile Center Tile sau Strech Icircn cazul icircn care alegeţi Strech Windows măreşte imaginea pacircnă la acoperirea suprafeţei de lucru (este posibil ca imaginea să fie astfel distorsionată icircncacirct să nu o mai puteţi recunoaşte)

Utilizarea unui program de protecţie a ecranului

Iniţial programele de protectie a ecranului (screen saver) au fost create pentru a preveni distrugerea monitorului icircn cazul icircn care un text sau o imagine rămacircneau mai mult timp pe ecran Cu actuala tehnologie de afişare probabilitatea distugerii ecranului din această cauză este redusă Icircnsă programele de protecţie a ecranului au şi alte virtuţi Ele sunt distractive şi prezintă o metodă de prevenire a curiozităţii vecinilor cacircnd vă icircndepărtaţi de calculator Imediat ce apăsaţi pe o tastă sau mişcaţi mouse-ul programul de protecţie a ecranului restabileşte imaginea originală

Pentru a instala unul din programele de protecţie a ecranului puse la dispoziţie de Windows execuaţi clic-dreapta pe ecran şi alegeţi Properties din meniul rapid Apoi execuaţi clic pe eticheta Screen Saver pentru a deschide caseta de dialog prezentată icircn figura de mai jos

9

Pentru a selecta un program de protecţie a ecranului alegeţi-l din lista Screen Saver Apoi folosiţi caseta Wait pentru a specifica perioada de inactivitate care trebuie să treacă icircnainte ca Windows să permită afişarea programului de protecţie a ecranului

Toate programele de protecţie furnizate de Windows cuprind opţiuni pe care le puteţi stabili Aceste opţiuni vă permit să ajustaţi culoarea viteza şi alte preferinţe de ecran Icircn figura următoare este prezentată caseta de dialog cu parametrii pentru programul de protecţie a ecranului 3D Flying Objects

Opţiunea On resume password protect (icircn cazul sistemului Windows de-a lungul timpului opţiunea de protecţie a avut denumiri diverse) facilitează protecţia sistemului dvs cacirct timp lipsiţi de lacircngă el Icircmpreună cu alegerea celor 5 minute pacircnă la apariţia temei Screen Saver (icircn cazul nostru 3D Flying Objects) bifarea casetei On resume password protect va duce la apariţia castei de interogare pentru introducerea parolei cu care utilizatorul a intrat icircn sesiunea Windows O parolă eronată face ca accesul să fie interzis numai o deconectare completă (forţată) a calculatorului şi repornirea lui va duce la accesul

10

persoanei la resursele Windows-ului dar aşa cum indică tehnologia NT dar cu user şi parolă diferită de a celui care a bifat această opţiune

loz Trebuie menţionat că icircn zilele noastre sistemele de operare cele mai folosite sunt Windows 2000 Professional şi WindowsXP ambele construite icircn tehnologie NT (New Tehnology) Asta icircnseamnă că la pornire sistemul Windows 2000 (XP) vă solicită să menţionaţi user-ul şi parola pentru a lucra cu calculatorul Tot icircn NT se cunoaşte că user-ul Administrator deţine controlul total asupra sistemului el gestionacircnd utilizatorii cu parolele lor şi alte resurse de sistem (cum ar fi setarea unei imprimante sau conectarea calculatorului la reţeaua de calculatoare) Fiecare utilizator are creat pe sistemele NT un profil propriu (opţiunea apare şi la Windows 98) ceea ce icircnseamnă că mediul lui de lucru este diferit de a celorlalţi utilizatori chiar şi personalizarea suprafeţei de lucru Ideea este ca acelaşi calculator să fie folosit de diverşi utilizatori fiecare cu aplicaţiile şi setările proprii

11

Capitolul 2 - Identificarea aplicaţiilor instalate

Dacă lucraţi pe un calculator şi nu ştiţi ce programe sunt instalate pe el puteţi afla foarte repede Aveţi două variante de aflare a programelor instalate

1 cu ajutorul opţiunii Programs 2 cu ajutorul casetei Control Panel

21 Opţiunea Programs

Vă plasaţi cu indicatorul mouse-ului pe butonul Start şi icircl apăsaţi Va apare un meniu derulant unde vă veţi deplasa pe opţiunea Programs Imediat va apare o listă cu toate programele care sunt instalate pe calculator (vezi figura de mai jos)

22 Caseta Control Panel

Vă plasaţi cu indicatorul mouse-ului pe butonul Start şi icircl apăsaţi Va apare un meniu derulant unde vă veţi deplasa pe opţiunea Settings şi alegeţi Control Panel Se va deschide fereastra Control Panel Aici veţi selecta pictograma AddRemove Programs Va apare fereastra AddRemove Programs unde vor fi afişate programele instalate pe calculator (vezi figurile de mai jos)

12

Atenţie Nu apăsaţi pe butoanele Change sau Remove Puteţi afecta instalarea programului respectiv şi implicit nu-l veţi mai folosi pentru a crea aplicaţiile sau documentele dorite

13

Capitolul 3 - Utilizarea ferestrelor şi casetelor de dialog

31 Utilizarea ferestrelor

Fereastra este zona tip casetă icircn care apar fişiere dosare unităţi de disc pictograme ale componentelor hard şi alte elemente Multe din aceste componente sunt aceleaşi pentru toate ferestrele din Windows9x WindowsMe Windows2000 sau WindowsXP şi din aplicaţiile pentru aceste sisteme de operare

Atenţie Deşi majoritatea ferestrelor arată la fel unele nu au toate aceste componente

Elementele ferestrelor

Element Descriere Bara de titlu Conţine denumirea ferestrei meniul Control şi butoanele Minimize

Restore şi Close Bara de meniuri Conţine menirile cu comenzi şi opţiuni care vă ajută să controlaţi

fereastra şi conţinutul său Butonul meniului Control Conţine comenzi care vă ajută să manevraţi fereastra propriu-zisă

Bara cu instrumente

Conţine butoane pentru instrumente ce reprezintă comenzi rapide pentru diferite comenzi de meniuri pe care le folosiţi icircn timpul lucrului

Butonul Minimize

Un buton care determină micşorarea ferestrei la dimensiunile unui buton plasat pe bara de sarcini

Butonul Maximize

Un buton care determină mărirea ferestrei cacirct să ocupe icircntregul ecran

Butonul Close Un buton care determină icircnchiderea ferestrei Dosare Pictograme din ferestre care reprezintă directoare dosarele pot

conţine alte dosare şi fişiere Fişiere Document foaie de calcul bază de date program şi alte

componente din dosarele de pe hard-discul calculatorului Chenarul ferestrei

O casetă icircn jurul unei ferestre refăcute pe care o puteţi folosi pentru a redimensiona fereastra

14

Bara de stare O bară verticală sau orizontală care vă permite să vedeţi zonele ferestrei care nu sunt vizibile la un moment dat

Bara de derulare O bară verticală sau orizontală care vă permite să vedeţi zonele ferestrei care nu sunt vizibile la un moment dat

311 Deschiderea unei ferestre

Pentru a deschide o fereastră dintr-o pictogramă executaţi dublu clic pe pictograma respectivă De exemplu plasaţi indicatorul mouse-ului pe pictograma My Computer şi executaţi dublu clic pe ea

Mai există o metodă pe care o puteţi folosi pentru a deschide o fereastră Indicaţi spre pictogramă şi executaţi clic cu butonul drept al mouse-ului o singură dată iar pe ecran va apărea un meniu de comenzi rapide Selectaţi Open din meniu pentru a deschide fereastra

312 Dimensionarea unei fereste cu Maximize Minimize şi Restore

Dimensionarea ferestrei se face cu ajutorul butoanelor Maximize Minimize şi Restore Butoanele funcţionează conform descrierii de mai jos

Selectaţi butonul Maximize pentru a mări fereastra O fereastră de hard-disk maximizată umple icircntregul ecran ascunzacircnd icircntreaga suprafaţă de lucuru din fundal Dacă executaţi clic pe butonul Maximize a ferestrei unui program document sau al altei ferestre fereastra respectivă va umple icircntregul ecran

1 Selectaţi butonul Minimize pentru a reduce fereastra la mărimea unui buton pe bara de sarcini 2 Selectaţi butonul Restore pentru a reface fereastra la dimensiunile dinaintea maximizării

Pentru a maximiza minimiza sau reface o fereastră cu ajutorul butonului meniului Control efectuaţi paşii următori

1 Executaţi clic pe butonul Control menu pentru a deschide meniul Control al ferestrei sau apăsaţi ALT+Space (bara de spaţiu)

2 Executaţi clic pe comanda pe care vreţi să o generaţi (Restore Minimize sau Maximize) Sau folosiţi săgeţile sus-jos pentru a ajunge la comandă şi a o selecta apoi apăsaţi tasta Enter

313 Dimensionarea chenarului ferestrei

Uneori poate fi nevoie ca o fereastră să aibă anumite dimensiuni pentru a corespunde cerinţelor dvs De exemplu poate fi nevoie să aveţi concomitent două sau mai multe ferestre pe ecran Puteţi să trageţi chenarul ferestrei pentru a o mări Chenarul ferestrei apare numai icircn cazul unei ferestre refăcute nu şi la o fereastră maximizată sau minimizată

Pentru a folosi mouse-ul la dimensionarea chenarului unei ferestre efectuaţi paşii următori

1 Plasaţi indicatorul mouse-ului pe porţiunea chenarului pe care vraţi să o redimensionaţi icircn stacircnga sau icircn dreapta sus sau jos După ce poziţionaţi corect mouse-ul indicatorul lui va lua forma unei săgeţi cu două vacircrfuri

Folosiţi săgeata verticală cu două vacircrfuri (icircn partea de sus sau de jos a chenarului ferestrei) pentru a modifica icircnălţimea ferestrei trăgacircnd chenarul icircn sus sau jos

15

Folosiţi săgeata orizontală cu două vacircrfuri (pe latura din stacircnga sau din dreapta ale chenarului ferestrei) ca să modificaţi lăţimea ferestrei trăgacircnd de chenar spre stacircnga sau spre dreapta

Folosiţi săgeata diagonală cu două vacircrfuri (icircn oricare din cele patru colţuri ale chenarului ferestrei) ca să modificaţi proporţional icircnălţimea şi lăţimea ferestrei trăgacircnd colţul icircn diagonală

2 Executaţi clic şi trageţi chenarul icircnspre centrul ferestrei pentru a o micşora sau icircn sens opus pentru a o mări

3 Cacircnd chenarul capătă dimensiunile dorite eliberaţi butonul mouse-ului

314 Folosirea barelor de derulare

Ce este o bară de derulare O bară de derulare este o bară care conţine trei elemente două săgeţi de derulare şi o casetă de derulare Pentru deplasarea icircn fereastră folosiţi săgeţile de derulare şi caseta de derulare derulacircnd fereastra racircnd cu racircnd sau pagină cu pagină

Cu ajutorul barelor de derulare puteţi să vă deplasaţi icircn sus icircn jos icircn stacircnga sau icircn dreapta icircntr-o fereastră Deoarece tot conţinutul ferestrei nu este vizibil icircn icircntregime icircn fereastră icircn dreapta şi icircn partea de jos a ferestrei apar bare de derulare

Paşii următori vă arată cum să folosiţi barele de derulare pentru a vedea obiectele care nu icircncap pe ecran

1 Pentru a vedea un obiect care se află sub zona vizibilă a ferestrei sau icircn dreapta acesteia plasaţi indicatorul mouse-ului pe săgeata icircn jos aflată icircn partea de jos a barei de derulare verticale

2 Executaţi clic pe săgeată iar conţinutul ferestrei va fi deplasat icircn sus 3 Executaţi clic pe săgeata de derulare din dreapta barei de derulare orizontale iar conţinutul va fi

deplasat spre stacircnga

Pentru a vă deplasa rapid la o zonă mai icircndepărtată din fereastră (la icircnceputul sau la sfacircrşitul ei la stacircnga sau la dreapta) folosiţi următoarea metodă

1 Plasaţi inidcatorul mouse-ului pe caseta de derulare de pe bara de derulare apoi apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul din stacircnga al mouse-ului

2 Trageţi caseta de derulare icircn noua poziţie 3 Eliberaţi butonul din stacircnga al mouse-ului

16

315 Mutarea unei ferestre

Pentru a muta o fereastră plasaţi indicatorul mouse-ului pe bara de titlu a ferestrei apăsaţi şi ţineţi apăsată butonul din stacircnga al mouse-ului şi trageţi fereastra icircn noua poziţie

Atenţie Nu pierdeţi bara de titlu Fiţi foarte atent să nu mutaţi o fereastră prea mult pe ecran icircncacirct să nu mai vedeţi bara de titlu Dacă pierdeţi bara de titlu nu veţi mai putea să mutaţi fereastra icircnapoi pentru a o vedea integral

316 Afişarea conţinutului unei ferestre

Windows afişează conţinutul unei ferestre sub forma unei pictograme de exemplu elementele din fereastra My Computer sunt reprezentate de desene ale unei unităţi de disc ale unei unităţi floppy şi a unor dosare Alte ferestre cum ar fi fereastra unităţii de disc afişează elemente de genul dosarelor şi fişierelor

Puteţi realiză afişarea conţinutului şi icircn următoarele moduri

bull Small Icons - conţinutul este afişat cu o pictogramă mică icircn dreptul denumirii fişierului sau dosarului pictogramele mici reprezintă aplicaţia icircn care a fost creat fişierul dosarul sau programul executabil

bull List - la fel ca modul de afişare cu pictograme mici dar pictogramele sunt şi mai mici bull Details - afişează pictograma denumirea fişierului sau dosarului mărimea fişierului tipul

fişierului şi ultima dată de modificare Cacircnd folosiţi modul de afişare Details puteţi să executaţi clic pe butonul din capul coloanei - Name Size Type sau Modified - pentru a determina ordonarea automată a conţinutului după coloana respectivă De exemplu executaţi clic pe Name iar dosarele vor fi listate icircn ordine alfabetică urmate de denumirile fişierelor listate şi ele icircn ordine alfabetică

Pentru a modifica modul de afişare a conţinutului unei ferestre selectaţi View apoi selectaţi Large Icons Small Icons List sau Details

32 Utilizarea casetelor de dialog

Punctele de suspensie () sunt un semn de punctuaţie care semnifică existenţa unei propoziţii sau a unui citat incomplet Icircntr-un meniu Windows existenţa punctelor de suspensie după denumirea unei comenzi indică o comandă incompletă Alegerea unei astfel de comenzi determină deschiderea unei casete de dialog

Casetele de dialog pot avea dimensiuni şi forme foarte variate Unele sunt simple altele sunt destule de complexe Icircnsă aproape toate casetele de dialog au următoarele componente

bull unul sau mai multe locuri icircn care trebuie să introduceţi informaţii sau să alegeţi opţiuni bull unul sau mau multe butoane de comandă

Majoritatea casetelor de dialog au un buton de comandă pe care trebuie să executaţi clic după ce aţi terminat de executat operaţiile dorite şi un altul pe care puteţi să executaţi clic dacă doriţi să icircnchideţi caseta de dialog Icircn general aceste butoane au inscripţia OK respectiv Cancel Multe casete de dialog au şi un buton cu inscripţia Help sau un buton cu un semn de icircntrebare pe el puteţi să executaţi clic pe acest tip de buton dacă nu ştiţi exact semnificaţia unor opţiuni din caseta de dialog

17

Sfat Apăsarea tastei Esc sau utilizarea scurtăturii Alt+F4 icircntr-o casetă de dialog este de regulă echivalentă cu executarea de clic pe butonul Cancel Icircn acest fel icircnchideţi caseta de dialog fără a mai executa nici o operaţie O altă metodă de a icircnchide o casetă de dialog este să executaţi clic pe butonul Close de pe bara ei de titlu

18

321 Casete de dialog cu etichete

Caseta de dialog prezentată icircn figura de mai jos este formată de fapt din cinci pagini cu opţiuni Pentru a selecta pagina care vă interesează executaţi clic pe eticheta corespunzătoare din partea superioară a casetei de dialog De exemplu eticheta Appearance din caseta de dialog prezentată icircn figură conţine opţiunile pentru vizualizare pentru a selecta opţiunile pentru setare executaţi clic pe eticheta Settings etc Pentru a trece de la o pagină la alta folosind tastatura folosiţi scurtătura Ctrl+Tab

19

Capitolul 4 - Folosirea comenzilor şi meniurilor rapide

41 Folosirea comenzilor rapide icircn locul meniurilor

Pacircnă vă familiarizaţi cu Windows şi cu diferitele aplicaţii pentru Windows pe care le folosiţi trebuie să folosiţi meniurile pentru a vedea şi selecta comenzile Icircnsă după ce lucraţi mai mult timp icircn Windows veţi putea folosi comenzi rapide pentru comenzile la care apelaţi frecvent Comenzile rapide vă permit selectarea unor comenzi fără să apelaţi la meniuri Ele implică icircn general folosirea tastei Alt Ctrl sau Shift icircn combinaţie cu o literă (cum ar fi W) Dacă aveţi la dispoziţie o comandă rapidă ea apare icircn meniul derulant icircn dreapta comenzii

De exemplu icircn figura de mai jos este prezentat meniul Edit pentru fereastra unităţii de disc din My Computer După cum vedeţi comanda rapidă pentru Cut este Ctrl+X Nu puteţi să folosiţi comanda rapidă cacircnd meniul este deschis ci trebuie să selectaţi o comandă sau să icircnchideţi mai icircntacirci meniul Puteţi icircnsă să reţineţi comanda rapidă şi să o folosiţi direct fără să mai deschideţi meniul atunci cacircnd trebuie să decupaţi un fişier sau un dosar

42 Folosirea meniurilor rapide

Windows are şi diferite meniuri rapide care conţin comenzi comune pe care le folosiţi frecvent Puteţi să determinaţi afişarea unui meniu rapid executacircnd clic pe butonul din dreapta pe un obiect - suprafaţa de lucru o fereastră un dosar sau un fişier etc Comenzile care sunt incluse icircn meniul rapid depind de obiect şi de poziţia sa

Pentru a deschide şi a folosi un meniu rapid plasaţi indicatorul mouse-ului pe obiectul pe care vreţi să icircl analizaţi şi executaţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului Pe ecran va apărea meniul rapid plasaţi indicatorul mouse-ului pe comanda dorită şi executaţi clic din nou Pentru a icircnchide un meniu rapid executaţi clic cu mouse-ul icircntr-un loc din afara meniului

Icircn figura de mai jos este prezentat un meniu rapid rezultat din executare clic pe butonul drept al mouse-ului pe pictograma unei unităţi de disc

20

21

Capitolul 5 - Folosirea meniurilor şi butoanelor din cadrul ferestrelor

51 Folosirea butoanelor de pe bara cu instrumente

Majoritatea aplicaţiilor pentru Windows oferă descrieri utile ale instrumentelor de pe bara cu instrumente Plasaţi indicatorul mouse-ului pe unul din butoanele pentru instrumente şi aşteptaţi o secundă sau două Sub buton va apărea o casetă mică sau un cerc conţinacircnd denumirea butonului sau o descriere a funcţiei pe care o icircndeplineşte Cacircnd mişcaţi mouse-ul descrierea dispare

Pentru a folosi butonul unui instrument executaţi clic pe el cu mouse-ul La fel ca icircn cazul comenzilor aceasta poate determina rezultate diferite De exemplu dacă selectaţi un dosar sau un fişier şi apoi selectaţi butonul Copy o copie a dosarului sau a fişierului va fi mutată icircn Windows Clipboard de unde va putea fi lipit icircn alt loc Dacă selectaţi butonul Undo ultima acţiune pe care aţi făcut-o va fi revocată

52 Ce este un meniu

Un meniu este o listă de comenzi icircnrudite pe care le folosiţi pentru a executa anumite operaţii icircn Windows şi aplicaţiile pentru Windows (operaţii de genul copierii sau ştergerii unor obiecte selectate dintr-o fereastră)

Comenzile din meniuri sunt organizate icircn grupe logice De exemplu toate comenzile legate de aranjarea şi deschiderea ferestrelor se găsesc icircn meniul Windows Denumirile meniurilor disponibile apar sub bara de titlu a oricărei ferestre sau aplicaţii care foloseşte meniuri

53 Selectarea comenzilor din meniuri

Pentru a selecta o comandă dintr-un meniu folosind mouse-ul efectuaţi paşii următori

1 Executaţi clic pe denumirea meniuri de pe bara de meniuri Meniul va fi deschis pentru a prezenta comenzile disponibile

22

2 Pentru a selecta o anumită comandă executaţi clic pe ea De exemplu pentru a vedea comenzile din View pentru fereastra My Computer executaţi clic pe meniul View de pe bara de meniuri Pe ecran va apărea meniul View (vezi figura de mai jos)

3 Pentru a icircnchide meniul executaţi clic undeva icircn afara acestuia

Pentru a selecta o comandă din meniu plasaţi mouse-ul pe comanda respectivă şi executaţi clic Rezultatul acestei acţiuni depinde şi de comandă

54 Citirea unui meniu

Meniurile din Windows conţin o serie de elemente comune care indică ce se va icircntacircmpla cacircnd selectaţi o comandă care indică o comandă rapidă sau limitează numărul de comenzi disponibile De exemplu unele meniuri pot conţine comenzi care apar estompat (scrise cu gri) Icircnsă majoritatea comenzilor efectuează a anumită operaţie cacircnd le selectaţi

Atenţie Dacă o comandă apare scrisă cu gri nu o puteţi folosi icircn acel momnet Comenzile estompate nu pot fi folosite decacirct icircn anumite condiţii De exemplu nu puteţi executa copierea sau ştergerea unui obiect pacircnă ce acesta nu este selectat

Icircn funcţie de tipul de comandă pe care o selectaţi urmarea poate fi una din următoarele patru

bull Va fi realizată o acţiune De exemplu dacă selectaţi File Delete va fi ştearsă pictograma selectată sau va fi şters fişierul selectat

bull Va apărea o casetă de dialog Orice comandă urmată de puncte de suspensie () determină deschiderea unei casete de dialog cu opţiuni icircnrudite

bull Va apărea un submeniu O comandă urmată de o săgeată determină afişarea unui al doilea meniu cu comenzi icircnrudite

bull Va fi activată o funcţie Icircn stacircnga opţiunii din meniu va apărea un semn de validare sau un punct de selectare iar opţiunea respectivă va rămacircne activă pacircnă cacircnd veţi selecta o altă opţiune din acelaşi meniu fie veţi deselecta opţiunea selectată executacircnd icircncă o dată clic pe ea

23

Icircn figura următoarea sunt prezentate elementele uzuale ale unui meniu puncte de suspensie semnul de validare şi butonul de opţiune o săgeată cu submeniu şi linii de separaţie

Pentru a experimenta folosirea comenzilor din meniuri efectuaţi paşii următori

1 Icircn fereastra My Computer selectaţi View Toolbar Pe ecran va apărea bara cu instrumente dacă nu era deja afişată

2 Selectaţi View Options (observaţi punctele după comanda Options) Pe ecran va apărea o casetă de dialog

3 Pentru a icircnchide caseta de dialog selectaţi butonul Cancel

24

Capitolul 6 - Tipărirea icircn Windows

Icircn Windows aproape icircntotdeauna există mai multe modalităţi pentru realizarea unei sarcini Tipărirea nu face excepţie de la această regulă Iată patru modalităţi de tipărire a unui document icircn Windows

bull Dintr-un program folosiţi comanda Print a programului (de obicei din meniul File) bull Executaţi clic-dreapta pe pictograma documentului (pe suprafaţa de lucru sau icircn Windows

Explorer şi alegeţi Print din meniul rapid bull Trageţi pictograma documentului peste pictograma imprimantei bull Executaţi clic-dreapta pe pictograma documentului indicaţi Send To şi alegeţi imprimanta

(presupunacircnd că aţi adăugat una sau mai multe scurtături de imprimantă icircn dosarul Send To)

61 Tipărirea dintr-un program

Dacă documentul pe care doriţi să-l tipăriţi este deja deschis cea mai simplă modalitate de tipărire este prin deschiderea meniului File şi alegerea opţiunii Print Figura de mai jos prezintă caseta de dialog Print utilizată de programele pentru Windows (Datorită faptului că este o casetă de dialog comună veţi vedea că multe programe o folosesc numai pe aceasta)

Sfat Icircn multe programe pentru a tipări documentul puteţi executa clic pe butonul Print de pe bara de unelte a programului - dacă există o bară de unelte cu butonul Print De obicei metoda cu bara de unelte sare peste toate casetele de dialog şi trimite tot documentul imprimantei prestabilite Este metoda tipăririi directe fără previzualizarea documentului inaintea tipăririi

611 Selectarea unei imprimante

La prima deschidere a casetei de dialog Print (vezi figura de mai sus) după pornirea unui program imprimanta prestabilită este selectată (Puteţi spune care este imprimanta prestabilită datorită marcajului de validare al pictogramei) Imprimanta prestabilită după cum sugerează şi numele este cea pe care Windows o utilizează icircn cazul icircn care nu icirci spuneţi să utilizeze alta

25

Sfat Pentru a prestabili o altă imprimantă executaţi clic-dreapta pe pictograma ei din dosarul Printers (vezi fereastra Control Panel) şi alegeţi Set Default Printer din meniul rapid (vezi figura de mai jos)

612 Să precizăm cacirct tipărim

Icircn majoritatea programelor caseta de dialog Print pe lacircngă faptul că permite selectarea unei imprimante permite stabilirea opţiunilor imprimantei selectate De exemplu puteţi specifica tipărirea icircntregului document a anumitor pagini sau a unei părţi selectate din document

613 Tipărirea mai multor copii

Caseta de dialog Print permite indicarea numărului de copii de tipărit şi colaţionarea lor Dacă nu doriţi să le colaţionaţi Windows tipăreşte toate copiile primei pagini urmate de toate copiile celei de-a doua şi aşa mai departe Dacă le colaţionaţi se vor tipări toate paginile primei copii urmate de toate paginile celei de-a doua copii şi aşa mai departe

62 Tipărirea din Windows Explorer

Dacă documentul pe care doriţi să-l tipăriţi nu este deschis lansaţi pictograma lui din fereastra Windows Explorer şi apoi folosiţi comanda Print din progrmaul nativ Dar nu este obligatoriu să procedaţi astfel

O modalitate mai simplă de tipărire a unui asemenea document este prin executarea unui clic-dreapta pe pictograma documentului icircn Windows Explorer şi alegerea opţiunii Print din meniul rapid Procedacircnd astfel documentul este tipărit de imprimantea prestabilită Sau apucaţi pictograma documentului şi trageţi-o peste pictograma imprimantei Cea de-a doua metodă este utilă mai ales atunci cacircnd doriţi să tipăriţi la o altă imprimantă decacirct cea prestabilită sau icircn reţea

26

Puteţi trage pictograma unui document pe pictograma imprimantei cu oricare din butoanele mouse-ului Cacircnd ajungeţi icircn zona de plasare pictograma imprimantei capătă o nuanţă icircnchisă iar alături de pictograma documentului dvs răsare semnul (+) pentru a indica faptul că dvs copiaţi datele la imprimantă (operaţie opusă mutării)

63 Tipărirea cu ajutorul comenzii Send To

Dacă nu agreaţi aglomerarea suprafeţei de lucru cu pictograme sau dacă vi se pare inconfortabilă vizualizarea pictogramelor respective atunci cacircnd doriţi să tipăriţi icircncercaţi cu ajutorul comenzii Send To Executaţi clic-dreapta pe pictograma sau pe numele documentului pe care doriţi să-l tipăriţi indicaţi Send To din meniul rapid şi apoi alegeţi numele imprimantei din meniul Send To

Pentru a adăuga o imprimantă icircn meniul Send To

1 Icircn meniul Start indicaţi Settings şi alegeţi Printers pentru a deschide dosarul Printers (Dacă aţi configurat meniul Start pentru a cuprinde un dosar Printers extensibil executaţi clic-dreapta pe Printers şi alegeţi Open)

2 Icircntr-o fereastră separată deschideţi dosarul SendTo - un dosar ascuns care are calea userprofileSendTo Pentru aceasta alegeţi Run din meniul Start şi apoi tastaţi userprofileSendTo

3 Trageţi-dreapta pictograma imprimantei din dosarul Printers icircn dosarul SendTo 4 Alegeţi Create Shortcut(s) Here din meniul rapid 5 Executaţi clic-dreapta pe noua pictogramă din dosarul SendTo şi alegeţi Rename Ştergeţi

Shortcut to şi apăsaţi Enter

27

64 Tipărirea la o imprimantă de reţea

Tipărirea la o imprimantă de reţea este la fel ca tipărirea la o imprimantă locală cu condiţia ca imprimanta de reţea să fie partajată (administratorul reţelei dvs trebuie să facă acest lucru) şi să aveţi permis accesul la ea (tot o sarcină a administratorului de reţea) Pentru a utiliza o asemenea imprimantă trebuie să vă conectaţi la ea

65 Stabilirea preferinţelor de tipărire

Preferinţele de tipărire cuprind parametrii elementari pe care doriţi să icirci aplicaţi icircn mod prestabilit tuturor documentelor Parametrii prestabiliţi pot fi rescrişi pentru fiecare document icircn parte icircn cadrul programului sau icircn caseta de dialog Print icircnainte de tipărire

Alegerile făcute prin preferinţele de tipărire cuprind

Orientarea paginii - portret (cu marginea lungă pe veritcală) sau peisaj (cu marginea lungă pe orizontală)

Dimensiunea hacircrtiei Sursa sau sertarul cu hacircrtie Numărul de copii Ordinea de tipărire a paginilor - de la prima la ultima sau icircncepacircnd cu ultima spre prima Tipărirea duplex (pe ambele părţi) Numărul de pagini pe foaie - unele imprimante pot tipări mai multe pagini de dimensiuni reduse

pe fiecare foaie de hacircrtie Calitatea tipăririi - o icircmbinare optimă a vitezei de tipărire calitatea copiei pe hacircrtie şi consumul

de cerneală Filigran - o imagine care se tipăreşte pe fiecare pagină

Atenţie Nu toate imprimantele au aceste opţiuni - iar unele au mult mai multe Pentru a vedea şi configura preferinţele de tipărire ale unei imprimante icircn dosarul Printers executaţi clic-dreapta pe pictograma imprimantei şi alegeţi Printing Preferences din meniul rapid Se afişează o casetă de dialog asemănătoare cu cea prezentată mai jos Icircn cazul anumitor imprimante la parametri se ajunge prin executarea unui clic butonului Advanced la alte imprimante casetele de dialog Printing Preferences cuprind etichete şi parametri suplimentari

28

Atenţie Pentru a modifica preferinţele de tipărire ale unei imprimante de reţea trebuie să aveţi permisiunea Full Control pentru imprimanta respectivă

29

Capitolul 7 - Icircnchiderea mediului de operare Windows

Pentru a icircnchide calculatorul trebuie să icircnchideţi mediul Windows pentru a fi siguri că nu pierdeţi date sau elemente de configuraţie Puteţi să icircnchideţi Windows şi pentru a reiniţializa calculatorul icircn modul MS-DOS (pentru versiunile Windows 9x) ori de a vă conecta icircn reţea sub alt nume de utilizator Iată icircn continuare opţiunile pe care le aveţi la dispoziţie icircn caseta de dialog Shut Down Windows

bull Shut Down - selectaţi această opţiune cacircnd terminaţi de lucrat la calculator Sistemul de operare Windows va salva setările specifice dvs şi va opri automat calculatorul

bull Restart - Selectaţi această opţiune pentru a icircnchide calculatorul şi a-l reiniţializa icircn modul Windows Puteţi folosi această opţiune cacircnd aţi modificat configuraţia icircn Control Panel de exemplu şi vreţi ca acea configuraţie să fie efectiv aplicată

bull Stand by - selectaţi această opţiune pentru ca sistemul de operare Windows să se icircnchidă parţial şi să fie pregătit ca la apăsarea unei taste acesta să se iniţializeze din nou

bull Hibernate - selectaţi acesată opţiune pentru ca mediul Windows să icircnchidă parţial calculatorul dvs iar prin apăsarea butonului de pornire acesta se va iniţializa sub acelaşi nume de utilizator

bull Log off - selectaţi această opţiune pentru a vă conecta pe acelaşi calculator sub alt nume de utilizator

Pentru a icircnchide Windows-ul efectuaţi paşii următori

1 Pe suprafaţa de lucru executaţi clic pe Start Shut Down

2 Cacircnd apare caseta de dialog Shut Down Windows selectaţi una din opţiunile menţionate mai sus Pentru a icircnchide calculatoruselectaţi Shut Down Apoi apăsaţi pe buton

l ul

3 să

mat aşa că acest mesaj nu mai este afişat)

OK Nu icircnchideţi calculatorul icircnainte ca Windowsafişeze mesajul prin care vă informează că icircl puteţi icircnchide (unele calculatoare se icircnchid icircn mod auto

30

Pentru a vă conecta pe acelaşi calculator sub alt nume efectuaţi

1 Pe suprafaţa de lucru executaţi clic pe Start Log Off

2 Cacircnd apare caseta de dialog Log Off Windows apăsaţi pe butonul Log Off

3 Nu icircnchideţi calculatorul Windows va salva setările utilizatorului curent şi va face trecerea la utilizatorul celălalt

Atenţie Pentru a intra icircn mediul de lucru al altui utilizator sau al nostru Windows va cere o parolă de acces

31

Gestionarea directoarelor şi fişierelor

Cuprins

bull Capitolul 1 - Utilizare My Computer bull Capitolul 2 - Utilizare Windows Explorer bull Capitolul 3 - Arhivarea şi dezarhivarea datelor bull Capitolul 4 - Salvarea datelor pe suporţi magnetici şi CD-RW bull Capitolul 5 - Restaurarea datelor şterse de pe hard disk bull Capitolul 6 - Folosirea opţiunii Search (Find) din Start

32

Capitolul 1 - Utilizare My Computer

11 Ce este My Computer

My Computer este un utilitar care permite trecerea rapidă icircn revistă a ceea ce aveţi icircn calculator - fişiere dosare şi unităţi de disc - şi a modului icircn care sunt organizate

12 Fereastra My Computer

Cacircnd executaţi dublu clic pe pictograma My Computer pe ecran apare fereastra My Computer (vezi figura de mai jos)

Unele pictograme din fereastra My Computer reprezintă unităţi de disc cum ar fi unitatea floppy (A) hard-discul (C D E) sau unitatea CD-ROM (F)

Alte pictograme apar şi icircn dosare Pictograma Control Panel determină deschiderea ferestrei Control Panel Pictograma Printers determina deschiderea ferestrei Printers pentru gestionarea imprimantelor instalate

Icircn partea de sus a ferestrei se găseşte bara de titlu care indică denumirea ferestrei deschisă şi activă Puteţi să mutaţi fereastra trăgacircnd de bara ei de titlu

Sub bara de titlu se găseşte bara de meniuri care conţine comenzile pe care le puteţi folosi icircn program

Sub bara de meniuri se găseşte bara cu instrumente Dacă bara cu instrumente nu este afişată selectaţi View Toolbar din meniu

Icircn partea de jos a ferestrei se găseşte bara de stare Icircn My Computer bara de stare afişează numărul de obiecte (fişiere şi dosare) din fereastră şi numărul de octeţi ocupaţi icircn memorie Dacă nu vedeţi bara de stare pe ecranul dvs selectaţi View Status Bar din meniu

33

Bara de meniuri din My Computer

Bara de meniuri din fereastra My Computer oferă patru opţiuni File Edit View şi Help

Meniul File se modifică icircn funcţie de ceea ce aţi selectat Icircn meniul File există comenzi pentru gestionarea fişierelor cum ar fi crearea de noi dosare (New) crearea de comenzi rapide (Create Shortcut) ştergerea şi redenumirea fişierelor sau dosarelor (Delete respectiv Rename) precum şi icircnchiderea ferestrei (Close)

Meniul Edit conţine comanda Undo (pentru revocarea ultimei acţiuni efectuate) Cut pentru eliminarea unui fişier sau dosar şi includerea icircn Clipboard Copy pentru includerea icircn Clipboard a unei copii a unui fişier sau dosar Paste pentru plasarea conţinutului din memoria Clipboard icircn fereastra selectată Select All pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor din fereastră şi Invert pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor neselectate concomitent cu deselectarea celor selectate

Icircn meniul View există o serie de opţiuni pentru afişarea fişierelor şi dosarelor cu pictograme de mărimi diferite sau icircn ordine diferită

bull Large Icons afişează pictogramele icircmprăştiate icircn fereastră Sub pictograme nu apar decacirct denumirile fişierelor sau dosarelor

bull Small Icons afişează pictogramele cu mărimi reduse aliniate pe racircnduri icircn ordine alfabetică

bull List arată la fel ca Small Icons dar dispunerea este făcută pe verticală bull Icircn Details pictogramele mici sunt dispuse pe verticală fiecare racircnd conţinacircnd

informaţii despre mărimea (icircn KB) a fişierului tipul de fişier sau dosar şi data şi ora ultimei modificări

Selectacircnd View Arrange Icons apoi ordinea dorită By Drive Letter (după litera unităţii de disc) By Name (după denumire) By Type (după tipul de fişier) By Size (după dimensiune) By Free Space (după spaţiul liber) sau Auto Arrange (auto aranjare)

Meniul Help oferă metode pentru deschiderea ferestrei Help Topics precum şi pentru deschiderea casetei de dialog About Windows ce conţine versiunea sistemului de operare

Bara cu instrumente din fereastra My Computer

Bara cu instrumete din fereastra My Computer conţine următoarele butoane

Apăsacircnd pe acest buton vă icircntoarceţi cu un pas icircn aceeaşi fereastră

Apăsacircnd pe acest buton mergeţi cu un pas icircnainte icircn aceeaşi ferestră

Dacă fereastra in care vă aflaţi este un dosar de pe o unitate de disc sau un dosar dintr-un alt dosar executaţi clic pe acest buton pentru a urca pe un nivel superior la unitatea de disc sau dosarul care este originea celui deschis

Executaţi clic pe el pentru a elimina fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l plasa icircn Clipboard

34

Executaţi clic pe el pentru a copia fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l copia icircn Clipboard

Executaţi clic pe el pentru a insera conţinutul din Clipboard icircn fereastra activă

Executaţi clic pentru a revoca ultima acţiune executată

Executaţi clic pe el pentru a şterge fişierul sau dosarul selectat

Executaţi clic pe el pentru a deschide fereastra Properties pentru unitatea de disc dosarul sau fişierul selectat

Executaţi clic pe el pentru a alege modul de afişare a pictogramelor icircn fereastră

Deschiderea unităţilor de disc şi a dosarelor

Există mai multe moduri icircn care să puteţi să deschideţi unităţile de disc şi dosarele afişate icircn fereastra My Computer

1 Executaţi dublu clic pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului 2 Selectaţi pictograma unităţii de disc sau a dosarului executacircnd clic pe ea sau

folosiţi tastele pentru a vă deplasa icircn fereastră ca să selectaţi pictograma dorită Apăsaţi tasta Enter pentru a deschide unitatea de disc sau dosarul evidenţiate

3 Selectaţi pictograma unităţii de disc sau a dosarului executacircnd clic pe ea sau folosind tastele cu săgeată pentru a vă deplasa icircn fereastră şi a evidenţia pictograma dorită Selectaţi File Open

4 Plasaţi indicatorul mouse-ului pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului şi executaţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului Din meniul derulant selectaţi Open

Folosirea mai multor ferestre

Dacă aveţi mai multe unităţi de disc şi dosare pe care vreţi să le exploraţi icircn My Computer veţi deschide mai multe ferestre

Pentru a trece dintr-o fereastră icircntr-alta

bull Pentru a trece rapid icircntr-altă fereastră executaţi clic pe o porţiune vizibilă din ea pentru a o transforma icircn fereastră activă şi a o aduce icircn prim-plan

bull Orice fereastră deschisă este reprezentată de o pictogramă pe bara de sarcini Executaţi clic pe pictograma ferestrei pe care vreţi să o vedeţi

bull Ţineţi apăsată tasta Alt şi apăsaţi tasta Tab pentru a activa caseta de trecere De fiecare dată cacircnd apăsaţi tasta Tab icircn această casetă apare următoarea fereastră deschisă Eliberaţi tasta Alt cacircnd icircn caseta de trecere apare titlul ferestrei pe care o vreţi să o vedeţi

Pentru a reduce numărul de ferestre deschise puteţi proceda astfel

bull Icircnchideţi toate ferestrele inutile selectacircnd File Close sau executacircnd clic pe butonul Close de pe bara de titlu

35

bull Minimizaţi toate ferestrele de care nu aveţi nevoie dar să nu le icircnchideţi executacircnd clic pe butonul Minimize de pe bara de titlu

bull Pentru a vedea mai multe ferestre concomitent plasaţi indicatorul mouse-ului pe o zonă liberă de pe bara de sarcini şi executaţi clic pe butonul din dreapta mouse-ului Din meniul derulant selectaţi Cascade pentru a vedea toate ferestrele fiind vizibile doar barele de titlu selectaţi Tile Horizontally pentru ca ecranul să fie icircmpărţit icircntre toate ferestrele deschise executaţi clic pe Tile Vertically pentru ca toate ferestrele deschise să fie dispuse pe ecran una lacircngă alta

13 Gestionarea fişierelor cu My Computer

131 Crearea de dosare

Pentru a vă organiza fişierele trebuie să le ordonaţi icircn dosare cu denumiri de genul Corespondenţă Notiţe etc Sistemul de operare Windows creează automat la instalare dosarul My Documents pentru documentele pe care le creaţi dar este bine să creaţi şi alte dosare proprii

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care vreţi să plasaţi noul dosar

2 Selectaţi File New Folder din meniu sau executaţi clic pe fereastră cu butonul dreapta al mouse-ului apoi selectaţi New Folder din meniul derulant

3 Icircn fereastră va apărea un dosar cu denumirea New Folder icircntr-o casetă care este selectată Introduceţi o denumire pentru noul dosar (denumirea dosarului poate conţine cel mult 255 caractere inclusiv spaţii Nu puteţi folosi următoarele caractere lt gt sau | Este recomandabil folosirea denumirilor scurte şi elocvente

4 Apăsaţi tasta ENTER

132 Selectarea fişierelor şi dosarelor

Pentru a putea efectua o operaţie icircntr-un fişier sau dosar trebuie să icircl selectaţi (sau să-l evidenţiaţi) pentru ca Windows să ştie pe care vreţi să icircl folosiţi Pentru a selecta fişiere sau dosare aveţi la dispoziţie următoarele situaţii

1 Un singur fişier sau dosar Executaţi clic pe pictograma fişierului sau a dosarului ori folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa şi a evidenţia pictograma fişierului sau dosarului pe care vreţi să o selectaţi

2 Mai multe fişiere sau dosare alăturate Executaţi clic pe pictogama primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Shift apoi executaţi clic pe pictograma ultimului fişier sau dosar Această metodă determină selectarea tuturor fişierelor dintre cele selectate Puteţi să ţineţi apăsată tasta Shift şi să folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa pacircnă la ultima pictogramă din grup

3 Mai multe fişiere sau dosare nealăturate Executaţi clic pe pictograma primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Ctrl apoi executaţi clic pe pictogramele tuturor celorlalte fişiere sau dosare pe care vreţi să le selectaţi

4 Toate pictogramele fişierelor sau dosarelor din fereastră Selectaţi din meniu Edit Select All (Ctrl+A)

5 Toate pictogramele fişierelor şi dosarelor mai puţin cele selectate deja Selectaţi Edit Invert Selection din meniu

133 Mutarea fişierelor şi dosarelor

Puteţi să mutaţi fişiere şi dosare icircn alte dosare sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

36

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra sursă

2 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului unde vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra de destinaţie

3 Dacă ferestrele pe care le-aţi deschis sunt pentru dosare pe aceeaşi unitate de disc puteţi să trageţi pictograma fişierului sau dosarului direct din fereastra de destinaţie

Tragerea dintr-o fereastră de pe o unitate de disc icircntr-o fereastră de pe altă unitate de disc determină copierea fişierului aşa că trebuie să ştergeţi pictograma iniţială din fereastra sursă

Pentru a muta fişiere sau dosare cu metoda decupare (Cut) şi lipire (Paste)

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul

2 Selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le mutaţi 3 Selectaţi Edit Cut din meniu sau executaţi clic pe butonul Cut de pe bara cu

instrumente Icircn acest fel veţi icircnlocui pictogramele din fereastra curentă 4 Deschideţi fereastra unităţii icircn care vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul 5 Selectaţi Edit Paste din meniu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara

de instrumente

134 Copierea fişierelor şi dosarelor

Puteţi să copiaţi fişiere şi dosare icircn alt dosar sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra sursă

2 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului unde vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra de destinaţie

3 Dacă ferestrele pe care le-aţi deschis sunt ale unor dosare de pe aceeaşi unitate de disc puteţi să trageţi pictograma fişierului sau a dosarului direct din fereastra-sursă icircn fereastra de destinaţie

Tragerea dintr-o fereastră de pe o unitate de disc icircntr-o fereastră de pe aceeaşi unitate de disc determină mutarea fişierului Trebuie să ţineţi apăsată tasta Ctrl icircn timp ce trageţi pictograma pentru a o copia

Pentru a copia fişiere sau dosare cu metoda decupare şi lipire

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul

2 Selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le copiaţi 3 Selectaţi Edit Copy din meniu sau executaţi clic pe butonul Copy de pe bara cu

instrumente Icircn acest fel veţi copia icircn Clipboard fişerele sau dosarele selectate 4 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care vreţi să plasaţi fişierul sau

dosarul 5 Selectaţi Edit Paste din menu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara cu

instrumente

135 Ştergerea fişierelor şi dosarelor

Pentru a şterge un fişier sau dosar

37

1 Selectaţi fişierele sau dosarele care trebuie şterse 2 Apăsaţi tasta Delete executaţi clic pe butonul Delete de pe bara cu instrumente sau

selectaţi File Delete din meniu 3 Pe ecran va apărea o casetă de atenţionare din Windows care vă va icircntreba dacă sunteţi

sigur că vreţi să trimiteţi fişierele sau dosarele selectate icircn Recycle Bin Dacă sunteţi sigur selectaţi Yes Dacă nu selectaţi No şi operaţia va fi anulată

O metodă rapidă de ştergere a fişierelor sau dosarelor Trageţi pictograma fişierului sau dosarului din fereastra My Computer icircn Recycle Bin Cacircnd este selectat Recycle Bin eliberaţi butonul mouse-ului

136 Redenumirea fişierelor şi dosarelor

Pentru a da o altă denumire unui fişier sau dosar

1 Selectaţi fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl redenumiţi 2 Selectaţi File Rename din menu sau executaţi clic pe pictogramă cu butonul

din dreapta al mouse-ului şi selectaţi Rename din meniul derulant ori executaţi clic pe denumire Denumirea va fi icircncadrată icircntr-o casetă iar textul va fi evidenţiat

3 Introduceţi textul noii denumiri 4 Apăsaţi tasta Enter

137 Crearea de comenzi rapide

Comenzile rapide reprezintă o soluţie pentru un acces mai rapid la fişiere şi programe Dacă plasaţi o comandă rapidă pe suprafaţa de lucru puteţi să executaţi dublu clic pe pictograma respectivă pentru a lansa icircn execuţie un program sau a deschide un fişier ori un dosar

Pentru a crea o comandă rapidă din My Computer

1 Deschideţi My Computer 2 Selectaţi unitatea de disc dosarul sau fişierul pentru care vreţi să creaţi o

comandă rapidă 3 Selectaţi File Create Shortcut 4 O copie a pictogramei va apărea icircn fereastră cu cuvintele Shortcut To icircnainte

denumirii Trageţi pictograma pe suprafaţa de lucru

38

Capitolul 2 - Utilizare Windows Explorer

21 Ce este Windows Explorer

Ca şi icircn cazul ferestrei My Computer puteţi folosi Windows Explorer pentru a afişa şi organiza unităţile de disc dosarele şi fişierele

Spre deosebire de My Computer Windows Explorer nu deschide o fereastră de fiecare dată cacircnd vreţi să vedeţi conţinutul altei unităţi de disc sau a altui dosar Totul este afişat icircntr-o singură fereastră Lista unităţilor de disc şi a dosarelor se găseşte icircn stacircnga iar conţinutul dosarului selectat sau unităţii de disc se găseşte icircn dreapta Acest mod de dispunere simplifică operaţia de deplasare cacircnd trebuie să căutaţi alte unităţi de disc sau dosare

22 Deschiderea ferestrei Windows Explorer

Pentru a deschide Windows Explorer

1 Executaţi clic pe butonul Start de pe bara de sarcini

2 Selectaţi Programs din meniul Start

3 Executaţi clic pe Windows Explorer

O altă metodă de a deschide Windows Explorer este

1 Executaţi clic dreapta pe butonul Start

2 Selectaţi din meniul ce apare Explore şi executaţi clic (fugura alăturată

Icircn figura de mai jos se arată modul de lansare icircn cazul sistemului de operare Windows XP

39

23 Modul de lucru icircn fereastra Windows Explorer

Fereastra Explorer este icircmpărţită icircn două părţi Icircn stacircnga se găseşte lista unităţilor de disc şi a dosarelor Icircn dreapta este afişat conţinutul unităţii de disc sau a dosarului selectat (vezi figura de mai jos)

40

Icircn partea de sus a ferestrei (ca icircn orice fereastră Windows) se găseşte bara de titlu care indică denumirea ferestrei pe care o aveţi deschisă Puteţi să mutaţi fereastra trăgacircnd de bara ei de titlu

Sub bara de titlu se găseşte bara de meniuri care conţine comenzile pe care le puteţi da programului

Sub bara de meniuri se găseşte bara cu instrumente Icircn cazul icircn care bara cu instrumente nu este afişată selectaţi View Toolbar din meniu Bara cu instrumente are butoane care generează comenzi din meniuri fără să fie nevoie să deschideţi meniul

Icircn partea de jos a ecranului se găseşte bara de stare Icircn My Computer bara de stare afişează numărul de obiecte (fişiere şi dosare) din fereastră şi numărul de octeţi ocupaţi din spaţiul din memorie Dacă selectaţi unul sau mai multe fişiere bara de stare se modifică afişacircnd numărul de fişiere selectate şi numărul de octeţi ocupaţi icircn memorie Dacă nu vedeţi bara de stare pe ecran selectaţi View Status Bar din meniu

Icircn partea stacircngă a ferestrei se găseşte sectorul All Folders (al dosarelor) Unele din pictogramele aflate icircn sectorul dosarelor reprezintă unităţi de disc cum ar fi cea a unităţii floppy (A) a unităţii de disc (C D E) sau a unităţii CD-ROM (F) Veţi vedea şi pictogramele pentru Recycle Bin My Briefcase şi Network Neighborhood (My Network Places - icircn cazul Windows 2000 sau XP)

Sectorul dosarelor prezintă dispunerea ierarhică a unităţilor de disc şi a dosarelor (uneori numită şi arbore) Icircn faţa pictogramelor unor dosare veţi vedea semne plus (+) şi minus (-) Un semn plus icircnseamnă că dosarul sau unitatea de disc conţine dosare icircnsă nu puteţi vedea lista icircn momentul respectiv deoarece este icircnchisă Executaţi clic pe semnul plus pentru a deschide dosarul sau unitatea de disc ca să vedeţi dosarele incluse Icircn faţa pictogramei unităţii de disc sau a dosarului va apărea un semn minus Pentru a icircnchide dosarul sau unitatea de disc ca să nu mai fie afişate dosarele secundare executaţi clic pe semnul minus

Pentru a vedea icircntregul conţinut al unei unităţi de disc sau a unui dosar executaţi clic pe el Dosarul va fi deschis Priviţi icircn sectorul din dreapta al ferestrei Fişierele au alte pictograme icircn funcţie de tipul lor şi de programul pe care icircl reprezintă sau in care au fost create

41

Modificarea modului de afişare

Puteţi să afişaţi pictogramele icircn sectorul conţinutului (Contents) icircn mai multe moduri Opţiunile posibile din meniul View sunt

bull Large Icons afişează pictogramele icircmprăştiate icircn fereastră Sub pictograme nu apar decacirct denumirile fişierelor sau a dosarelor

bull Small Icons afişează pictogramele cu mărimi reduse aliniate pe racircnduri icircn ordine alfabetică

bull List arată la fel ca Small Icons dar dispunerea este făcută pe verticală bull Icircn Details pictogramele mici sunt dispuse pe verticală fiecare racircnd conţinacircnd

informaţii despre mărimea (icircn KB) a fişierului tipul de fişier sau dosar precum şi data şi ora ultimei modificări

Folosirea barei cu instrumente din Explorer

Pentru a vedea bara cu instrumente selectaţi View Toolbar din meniu Icircn tabel sunt prezentate butoanele şi rolul fiecăruia

Apăsacircnd pe acest buton vă icircntoarceţi cu un pas icircn aceeaşi fereastră

Apăsacircnd pe acest buton mergeţi cu un pas icircnainte icircn aceeaşi ferestră

Dacă fereastra in care vă aflaţi este un dosar de pe o unitate de disc sau un dosar dintr-un alt dosar executaţi clic pe acest buton pentru a urca pe un nivel superior la unitatea de disc sau dosarul care este originea celui deschis

Executaţi clic pe el pentru a elimina fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l plasa icircn Clipboard

Executaţi clic pe el pentru a copia fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l copia icircn Clipboard

Executaţi clic pe el pentru a insera conţinutul din Clipboard icircn fereastra activă

Executaţi clic pentru a revoca ultima acţiune executată

Executaţi clic pe el pentru a şterge fişierul sau dosarul selectat

Executaţi clic pe el pentru a deschide fereastra Properties pentru unitatea de disc dosarul sau fişierul selectat

Executaţi clic pe el pentru a alege modul de afişare a pictogramelor icircn fereastră

42

Folosirea meniului

Bara de meniuri a ferestrei Explorer oferă cinci opţiuni File Edit View Tools şi Help Următoarea listă explică aceste meniuri

bull Meniul File se modifică icircn funcţie de ceea ce aţi selectat Icircn meniul File există comenzi pentru gestionarea fişierelor Crearea de noi dosare crearea de comenzi rapide ştergerea şi redenumirea fişierelor sau dosarelor validarea caracteristicilor fişierelor şi dosarelor precum şi icircnchiderea ferestrei sunt comenzile din meniul File

bull Meniul Edit conţine comanda Undo (pentru revocarea ultimei acţiuni efectuate) Cut pentru eliminarea unui fişier sau dosar şi includerea icircn Clipboard Copy pentru includerea icircn Clipboard a unei copii a unui fişier sau dosar Paste pentru plasarea conţinutului din memoria Clipboard icircn fereastra selectată Select All pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor din fereastră şi Invert Selection pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor neselectate concomitent cu deselectarea celor selectate

bull Icircn meniul View există o serie de opţiuni pentru afişarea fişierelor şi dosarelor cu pictograme de mărimi diferite sau icircn ordine diferită

bull Meniul Tools poate fi folosit pentru a căuta fişiere sau dosare (Find) pentru a mapa unităţi de disc din reţea (Map Network Drives) pentru a icircntrerupe legătura la unităţi de disc din reţea (Disconnect Network Drives) sau pentru a intra icircntr-un anumit dosar (Go To)

bull Meniul Help oferă metode pentru deschiderea ferestrei Help Topics precum şi pentru deschiderea casetei de dialog About Windows Această casetă conţineversiunea sistemului de operare instalat data de lansare numele posesorului de licenţă etc

24 Gestionarea fişierelor cu Windows Explorer

241 Crearea de dosare

Pentru a vă organiza fişierele trebuie să le ordonaţi icircn dosare cu denumiri de genul Corespondenţă Notiţe şi aşa mai departe Sistemul de operare (SO) creează icircn mod automat la instalare dosarul My Documents pentru documentele pe care le creaţi dvs Este bine să creaţi şi alte dosare proprii

1 Deschideţi fereastra Windows Explorer 2 Icircn sectorul All Folders selectaţi unitatea de disc sau dosarul icircn care vreţi să

plasaţi noul dosar 3 Selectaţi File New Folder din meniu Icircn fereastră va apărea un nou dosar cu

denumirea evidenţiată New Folder icircntr-o casetă 4 Introduceţi o denumire pentru noul dosar (deoarece denumirea New Folder

este selectată va dispărea icircn mod automat cacircnd veţi icircncepe să scrieţi noua denumire aşa că nu trebuie să ştergeţi mai icircntacirci acest text) Denumirea noului dosar poate conţine cel mult 255 de caractere inclusiv spaţii libere Nu puteţi să folosiţi nici unul din următoarele caractere lt gt sau |

5 Apăsaţi tatsa Enter

242 Selectarea fişierelor şi dosarelor

Pentru a efectua o operaţie icircntr-un fişier sau dosar trebuie să icircl selectaţi (sau să-l evidenţiaţi) pentru ca Windows să ştie pe care vreţi să icircl folosiţi Pentru a selecta fişiere sau dosare aveţi la dispoziţie următoarele situaţii

43

bull Un singur fişier sau dosar Executaţi clic pe pictograma fişierului sau dosarului ori folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa şi a evidenţia pictograma fişierului sau dosarului pe care vreţi să o selectaţi

bull Mai multe fişiere sau dosare alăturate Executaţi clic pe pictograma primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Shift apoi executaţi clic pe pictograma ultimului fişier sau dosar Această metodă determină selectarea tuturor fişierelor dintre cele selectate Puteţi să ţineţi apăsată tasta Shift şi să folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa pacircnă la ultima pictogramă din grup

bull Mai multe fişiere sau dosare nealăturate Executaţi clic pe pictograma primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Ctrl apoi executaţi clic pe pictogramele tuturor celorlalte fişiere sau dosare pe care vreţi să le selectaţi

bull Toate pictogramele fişierelor sau dosarelor din fereastră Selectaţi Edit Select All din meniu

bull Toate pictogramele fişierelor şi dosarelor mai puţin cele selectate deja Selectaţi Edit Invert Selection din meniu

243 Mutarea fişierelor şi a dosarelor

Puteţi să mutaţi fişiere şi dosare icircn alte dosare sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl mutaţi executacircnd clic pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului

2 Trageţi pictograma fişierului sau a dosarului din sectorul Contents pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului din sectorul All Folders unde vreţi să icircl plasaţi Nu eliberaţi butonul mouse-ului icircnainte ca unitatea de deisc sau dosarul să fie evidenţiate Tragerea unui fişier sau a unui dosar de pe o unitate de disc pe altă unitate de disc determină copierea fişierului aşa că icircn acest caz trebuie să ştergeţi pictograma iniţială din sectorul Contents

Pentru a muta fişiere sau dosare cu metoda decupare şi lipire

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl mutaţi

2 Icircn sectorul Contents selectaţi fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl mutaţi 3 Selectaţi Edit Cut din meniu sau executaţi clic pe butonul Cut de pe bara cu

instrumente Icircn acest fel vor fi eliminate pictogramele din dosarul curent sau de pe unitatea de disc curentă

4 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul

5 Selectaţi Edit Paste din meniu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara cu instrumente

244 Copierea fişierelor şi dosarelor

Puteţi să copiaţi fişiere şi dosare icircn alt dosar sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl copiaţi Pentru a deschide unitatea de disc sau dosarul executaţi clic pe pictograma lor

2 Ţineţi apăsată tasta Ctrl şi trageţi pictograma fişierului sau a dosarului pe care vreţi să icircl copiaţi din sectorul Contents pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului din sectorul All Folders unde vreţi să icircl plasaţi

44

Dacă trageţi fişierul sau dosarul de pe o unitate de disc pe alta nu trebuie să ţineţi apăsată tasta Ctrl

Pentru a copia fişiere sau dosare cu metoda decupare şi lipire

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl copiaţi

2 Icircn sectorul Contents selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le copiaţi 3 Selectaţi Edit Copy din meniu sau executaţi clic pe butonul Copy de pe bara

de instrumente Icircn acest fel veţi copia icircn Clipboard fişierele sau dosarele selectate

4 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care vreţi să plasaţi copia fişierului sau dosarului

5 Selectaţi Edit Paste din meniu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara cu instrumente

245 Redenumirea fişierelor şi dosarelor

Pentru a da o altă denumire unui fişier sau a unui dosar

1 Selectaţi fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl redenumniţi 2 Selectaţi File Rename din menu sau executaţi clic pe pictogramă cu butonul

din dreapta al mouse-ului şi selectaţi Rename din meniul derulant ori executaţi clic pe denumire Denumirea va fi icircncadrată icircntr-o casetă iar textul va fi evidenţiat

3 Introduceţi textul noii denumiri 4 Apăsaţi tasta Enter

246 Crearea de comenzi rapide

Comenzile rapide sau scurtături (Shortcut) reprezintă o soluţie pentru un acces mai rapid la fişiere şi programe Dacă plasaţi o comandă rapidă pe suprafaţa de lucru puteţi să executaţi dublu clic pe pictograma respectivă pentru a lansa icircn execuţie un program sau a deschide un fişier ori un dosar

Pentru a crea o comandă rapidă

1 Deschideţi fereastra Explorer 2 Selectaţi unitatea de disc dosarul sau fişierul pentru care vreţi să creaţi o

comandă rapidă 3 Selectaţi File Create Shortcut 4 O copie a pictogramei va apărea icircn fereastră cuvintele Shtortcut to icircnaintea

denumirii Trageţi pictograma pe suprafaţa de lucru

45

46

Capitolul 3 - Arhivarea datelor

31 Folosirea programului WinRAR

Programul WinRAR este un utilitar pentru compresia şi decompresia (arhivareaşi dezarhivarea) fişierelor şi a dosarelor Creează arhive cu extensia rar

Bara cu meniuri este alcătuită din meniurile File Commands Favorites Options Help

bull Meniul File are icircn componeţa lui următoarele comenzi Open Archive (deschide o arhiva specificată) Change drive (schimbă hard discul sau unitatea floppy) Browse for folder (a frunzări după un dosar sau fişier) Password (creează o parolă) Select All (selectează toate fişierele din sectorul conţinut) Select group (selectează doar o parte din fişierele sau dosarele din fereastra conţinut) Deselect group (deselectează fişierele sau dosarele selectate) Invert selection (selectează fişierele şi dosarele ce nu au fost selectate) Exit (termină programul WinRAR)

bull Meniul Commands are icircn componenta lui comenzile Add files to archive (aduce fişiere sau dosare icircn sectorul conţinut pentru a le arhiva) Extract to a specified folder (decomprimă arhiva icircntr-un dosar specificat) Test archive files (testează dacă fişierele sau dosarele arhivate se pot dezarhiva) View file (se vizualizează conţinutul unui dosar) Delete (şterge un dosar sau fişier) Repair archive (repară o arhivă stricată) Estimate compression (estimează numărul de bytes pentru noua arhivă) Extract without confirmation (extrage fişierele sau dosarele fără a confirma terminarea operaţiei) Add archive comment (adaugă la o arhivă un comentariu) Protect archive from damage (protejează arhiva de o eventuală avarie) Lock archive (blochează o arhivă) Convert archive to SFX (converteşte arhiva icircntr-un fişier care se extrage singur) Show archive information (arată informaţii despre fişierul arhivat)

bull Meniul Favorites conţine comenzile Add to favorites (transformă fişierele sau dosarele icircn favorite) Organize favorites (organizează fişierele sau dosarele favorite)

bull Meniul Options are icircn componeţa lui comenzile Settings (setează programul WinRAR) ImportExport (importă sau exportă fişiere sau dosare comprimate)

47

View log (să vedem fişierul de tip jurnal) Clear log (curăţă fişierul de tip jurnal)

bull Meniul Help conţine Help topics (ajutor icircn folosirea programului WinRAR) WinRAR home page (o legătură la pagina de internet a firmei producătoare) About WinRAR (arată versiunea programului deţinătorul licenţei)

Bara cu comenzi este alcătuită din comenzile

bull Add - aduce un fişier sau un dosar icircn sectorul conţinut pentru a fi arhivate bull Extract to - extrage şi plasează fişiere sau dosare arhivate icircntr-un loc cu

destinaţia stabilită de noi bull Test - testează dezarhivarea unui fişier bull Delete - şterge un fişier sau dosar bull Repair - repară o arhivă avariată bull Estimate - estimează numărul de bytes a viitoarei arhive bull Lista derulantă - prezintă unităţile de disc şi dosarele din calculator bull Up one level - dacă fereastra icircn care vă aflaţi este un dosar de pe o unitate de

disc sau un dosar dintr-un alt dosar executaţi clic pe acest buton pentru a urca pe un nivel superior la unitatea de disc sau dosarul care este originea celui deschis

Sectorul conţinut arată fişierele sau dosarele aflate pe un disc sau icircntr-un alt dosar

Bara de stare arată cacircte fişiere sau dosare sunt selectate şi dimensiunea lor icircn bytes

Arhivarea dezarhivarea unui fişier sau a unui dosar cu programul WinRAR

Pentru a crea o arhivă

1 Selectăm din Sectorul Conţinut fişierul sau dosarul dorit (pentru a selecta mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift şi cu săgeţile ne deplasăm icircn jos sau icircn sus dacă dorim să selectăm anumite fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointerul mouse-ului le selectăm apăsacircnd butonul stacircng al acestuia)

2 Apăsăm butonul Add din Bara cu Comenzi Va apare o ferestră unde vom scrie numele arhivei extensia arhivei (se foloseşte RAR) metoda de compresie (Compression method) se alege una din următoarele metode store fastest fast normal good best Dacă dorim să icircmpărţim viitoarea arhivă icircn pachete de 144 MB alegem din căsuţa Volume size bytes valoarea 145

3 Apăsaţi butonul OK

SFAT Dacă nu aveţi pe un alt calculator instalat programul WinRAR selectaţi căsuţa SFX din Archiving options pentru a crea arhiva icircntr-un mic program de dezarhivare

Pentru a dezarhiva

1 Se selectează arhiva dorită din Sectorul Conţinut 2 Apăsăm butonul Extract to din bara de comenzi Va apare fereastra cu numele

Extraction path and options Icircn căsuţa Destination path vom scrie calea unde dorim să se plaseze fişierele dezarhivate (dacă nu ştim calea exactă o alegem din fereastra din dreapta)

3 Celelalte opţiuni sunt Update mode - Extract and replace files Overwrite mode - Ask before overwrite

4 Apăsăm butonul OK

48

32 Folosirea programului WinZIP

Programul WinZIP este un utilitar pentru compresia şi decompresia (arhivarea şi dezarhivarea) fişierelor şi a dosarelor Creează arhive cu extensia zip

Bara cu meniuri este alcătuită din meniurile File Actions Options Help

bull Meniul File conţine următoarele comenzi New archive (crează arhive noi) Open archive (deschide in sectorul conţinut o arhivă) Favorite ZIP folders (crează dosare favorite) Close archive (icircnchide arhiva) Properties (afişează proprietăţile arhivei) Create shortcut (crează o scurtătură a arhivei) Move archive (mută arhiva) Copy archive (copiază arhiva) Rename archive (redenumeşte o arhivă) Delete archive (şterge o arhivă) Print (listează conţinutul arhivei) Wizard (program ajutător de creare de arhive)

bull Meniul Actions conţine comenzile Add (aduce fişiere sau dosare pentru a fi arhivate) Delete (şterege arhive) Extract(extrage fişiere sau dosare din arhive) View (vizualizare fişiere icircn interiorul arhivei) Sellect All (selectează fişiere dosare sau arhive) Invert selection (selectează fişiere dosare neselectate) Virus Scan (scanează arhiva de viruşi) Make Exe File (crează arhiva icircn fişier executabil) UUencode (codifică arhiva) Test (testează arhiva de avarii) Comment (crează un fişier de tip txt ce icircnsoţeşte arhiva) Check out ( crează un dosar icircn care sunt extrase fişierele din arhivă şi sunt create scurtături icircn meniul Programs)

bull Meniul Options conţine Configuration (configurează programul WinZip) Password (crează parolă pentru o arhivă) Sort (sortează fişiere arhive după un anumit cacircmp)

bull Meniul Help conţine următoarele comenzi Contents (program de ajutare) Brief tutorial (o scurtă lecţie de a icircnvăţa folosirea WinZip) About WinZip (arată versiunea programului deţinătorul licenţei) etc

49

Bara de comenzi este alcătuită din

bull New - crează o arhivă nouă bull Open - deschide o arhivă bull Favorites - organizează fişierele cu extensia zip icircntr-o listă ordonată după un

cacircmp bull Add - schimbă numele arhivei deschise icircn sectorul conţinut bull Extract - extrage fişierele dosarele dintr-o arhivă bull View - permite vizualizarea fişierelor dosarelor dintr-o arhivă bull Install - instalează o temă (culoare cursor sunet etc) bull Wizard - apare interfaţa ajutătoare de creare a unei arhive

Sectorul conţinut arată fişierele dosarele dintr-o arhivă

Bara de stare arată cacircte fişiere dosare sunt selectate şi dimensiunea lor totală icircn KB

Arhivarea dezarhivarea unui fişier sau a unui dosar cu programul WinZip

Pentru a crea o arhivă

1 Din meniul File selectăm opţiunea New sau din bara de comenzi butonul cu acelaşi nume Apare o ferestră icircn care la opţiunea file name scriem numele viitoarei arhive (atenţie la opţiunea files of type alegem ZIP file) Alegem destinaţia viitoarei arhive Apăsăm tasta OK

2 Se deschide o fereastră din care selectăm fişierul dosarul ce-l vom arhiva (Dacă sunt mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu săgeţile ne deplasăm icircn jos sau icircn sus pentru a le selecta Selecţia aleatorie de fişiere sau dosare ţineţi apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului vă deplasaţi deasupra lor şi executaţi un clic pe ele) La opţiunea Compression selectăm normal Apăsăm butonul Add

Pentru a dezarhiva

1 Din meniul File alegem opţiunea Open archive sau din bara de comenzi apăsăm butonul Open Alegem arhiva ce va fi extrasă

2 Conţinutul arhivei va apare icircn sectorul conţinut Apăsăm butonul Extract din bara de comenzi sau din meniul Actions

50

3 Va apare fereastra cu numele Extraction path and options Icircn căsuţa Destination path vom scrie calea unde dorim să se plaseze fişierele dezarhivate (dacă nu ştim calea exactă o alegem din fereastra din dreapta)

4 Apăsăm butonul Extract

33 Folosirea programului WinACE

Programul WinACE este un utilitar pentru compresia şi decompresia (arhivarea şi dezarhivarea) fişierelor şi a dosarelor Creează arhive cu extensia ace

Bara de meniuri este alcătuită din meniurile File View Change to Archive Tools Context menu Help

bull Meniul File conţine comenzile Create (crează arhive) Open (deschide o arhivă) Extract to (extrage fişierele arhivei icircntr-o destinaţie anume) X-Folder (extrage arhiva de tip self extract) Add (crează arhive) Delete (şterge arhiva fişier sau dosar) Encrypt (criptează arhiva) Copy (copiază fişiere dosare sau arhive) RenameMove (redenumeşte sau mută o arhivă) Create folder (crează un dosar) Properties (arată proprietăţile arhivei) etc

bull Meniul View conţine comenzide tip File list (schimbă modul de expunere a pictogramelor) Treeview (mod de expunere arborescent) Determine folder size (determină mărimea fişierului dosarului sau arhivei) etc

bull Meniul Change to conţine comenzile Back (icircntoarcerea cu un pas spre dosarul mamă) Forward (icircnaintează cu un pas) Parent Directory (se deplasează icircn directorul rădăcină)

bull Meniul Archive conţine comenzile Create Sfx (crează arhive de tip executabil) Lock archive (blochează arhive spre a fi dezarhivate) Protect

51

archive from demages (protejează arhiva de avarii) Test archive (testează arhiva) Repair archive (repară arhiva de avarii) etc

bull Meniul Tools conţine Determine archive type (determină tipul de arhivă) Optimize archive (optimizează arhiva) Convert to ace archive (converteşte arhive icircn arhive cu extensia ace) Scan archive for viruses (scanează arhiva de potenţiali viruşi)

bull Context menu arată exact meniul derulant ce apare prin apăsarea butonului drept al mouse-ului

bull Meniul Help conţine comenzile Help (ajutor) Using Help (cum să foloseşti Ajutorul) Encrypt credit card data (criptează datele folosite pentru o carte de credit) Info (arată versiunea programului de cine este făcut) etc

Bara de comenzi este alcătuită din butoanele

bull Create - crează arhive bull Open - deschide arhive bull Extract - extrage fişierele din arhivă bull Add - sunt aduse fişiere dosare pentru a fi arhivate bull Delete - şterge fişiere dosare sau arhive bull Properties - arată proprietăţile fişierelor dosarelor sau arhivelor bull Views - determină afişarea pictogramelor icircn modul Large Icon Small Icon List

Details

Sectorul conţinut arată fişiere dosare arhive

Bara de stare arată cacircte fişiere dosare sunt selectate şi dimensiunea lor totală icircn KB

Arhivarea dezarhivarea unui fişier sau a unui dosar cu programul WinACE

Pentru a arhiva un fişier sau dosar

1 Din meniul File sau din bara de comenzi alegem comanda Create (Add) 2 Apare fereastra Add filesCreate archive Alegem subfereastra Selection

Selectăm fişierele dosarele ce vor fi arhivate Pentru a selecta toate fişierele dosarele marcăm primul fişier ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului ne plasăm pe ultimul fişier şi executăm clic stacircnga pe el

3 icircn casuţa Files vom scrie numele arhivei ce va fi creată 4 Icircn căsuţa Archive alegem destinaţia viitoarei arhive 5 Alegem subfereastra Option 6 In casuţa Archive type alegem extensia arhivei (lăsăm ACE) icircn Action alegem

opţiunea Add pentru Compression alegem Normal 7 Dacă dorim să creăm arhiva de tip executabil marcăm căsuţa din dreptul Create

Sfx Module Va apare o fereastră din care alegem prima opţiune 8 Dacă dorim ca arhiva noastră să fie icircmpărţită icircn module de o anumită

dimensiune alegem din lista derulantă din sectorul Volumes dimensiunea dorită 9 Apăsăm butonul Add

Pentru a dezarhiva o arhivă de cu extensia ace

1 Din meniul File sau din bara de comenzi alegem comanda Open Se deschide o casetă din care alegem fişierul de tip arhivă Apăsăm pe butonul Open

2 Icircn Sectorul Conţinut va apare conţinutul arhivei Selectăm toate fişierele respectiv dosarele

3 Apăsăm butonul Extract din bara de comenzi Apare fereastra Extract Alegem destinaţia fişierelor dosarelor ce vor fi dezarhivate

4 Apăsăm butonul OK

52

O altă variantă de dezarhivare a unui fişier sau dosar

1 Din Sectorul Conţinut selectăm arhiva Dacă arhiva este pe o altă unitate de disc selectăm discul respectiv cu comanda Select Drive din bara de comenzi

2 Apăsăm butonul Extract din bara de comenzi Apare fereastra Extract Alegem destinaţia fişierelor dosarelor ce vor fi dezarhivate

3 Apăsăm butonul OK

53

Capitolul 4 - Salvarea datelor pe suporţi magnetici şi CD-RW

41 Salvarea datelor pe suporţi magnetici

Unitatea de disk sau Floppy Disk Drive este icircntacirclnită la toate calculatoarele Discul flexibil (discheta) este confecţionat(ă) dintr-o folie de plastic acoperită cu un strat fero-magnetic şi introdus icircntr-un suport de protecţie din plastic

Icircn prezent dischetele utilizate au următoarele caracteristici

bull dimensiunea de 35 ( 1inch = 254 cm) bull informaţiile sunt icircnregistrate pe aceste discuri icircn formate standard după numărul

de piste şi sectoare bull piste - cercuri concentrice icircn număr de 80 bull sectoare - segmente de piste

Icircn prezent dichetele sunt vacircndute deja formatate Prin operaţia de formatare se realizează următoarele

bull crearea directorului rădăcină (root) bull crearea tabelei de alocare a fişierelor (FAT)

Icircn urma procesului de alocare sunt definite şi etichetate pistele şi sectoarele prin intermediul cărora se poate identifica orice informaţie Poziţia ficărui fişier pe disc va fi indicată de tabela de alocare care se icircncarcă la scrierea informaţiilor icircn fişiere ţinacircnd seama de etichetele de pistă şi sectoare definite icircn urma formatării discului

Salvarea unui dosar sau fişier se poate executa icircn următoarele variante

Cu ajutorul ferestrei My Computer

1 Se deschide fereastra My Computer Ne deplasăm spre fişierul sau dosarul pe care dorim să-l salvăm

2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Din bara de meniuri alegem File Send to 35 Floppy (A) sau executăm clic pe butonul drept al mouse-ului Va apare un meniu derulant din care alegem comanda Send to 35 Floppy (A)

54

Cu ajutorul ferestrei Windows Explorer

1 Din meniul Start Programs alegem Windows Explorer 2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Din bara de meniuri alegem File Send to 35 Floppy (A) sau executăm clic pe butonul drept al mouse-ului Va apare un meniu derulant din care alegem comanda Send to 35 Floppy (A)

55

O altă metodă de salvare a fişierelor sau dosarelor este numită Drag and Drop (trage şi lasă) Ea se execută atacirct cu ajutorul ferestrei Windows Explorer cacirct şi cu fereastra My Computer Pentru a realiza această operaţie urmaţi paşii

Cu ajutorul ferestrei Windows Explorer

1 Din meniul Start Programs alegem Windows Explorer 2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Ne plasăm cu pointer-ul mouse-ului pe un dosar sau fişier selectat Ţinem apăsat butonul stacircng al mouse-ului şi tragem spre fereastra Folders

4 Cacircnd ajungem icircn dreptul pictogramei ce reprezintă unitatea de disc (35 Floppy) şi aceasta se selectează eliberăm butonul mouse-ului şi procesul de copiere va icircncepe

5 Dacă tragem fişierul (fişierele) sau dosarul (dosarele) cu clic dreapta pe mouse la eliberarea butonului mouse-ului va apare un meniu contextual care ne permite să copiem să mutăm să creăm o scurtătură sau să anulăm comanda aşa cum se vede icircn figurile următoare

56

Cu ajutorul ferestrei My Computer

1 Se deschid două fereastre My Computer Le aşezăm astfel icircncacirct să fie vizibile 2 Icircn una dintre ferestre ne deplasăm spre fişierul sau dosarul pe care dorim să-l

salvăm 3 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

4 Ne plasăm cu pointer-ul mouse-ului pe un dosar sau fişier selectat Ţinem apăsat butonul stacircng al mouse-ului şi tragem spre cealaltă fereastră deschisă

57

5 Cacircnd ajungem icircn dreptul pictogramei ce reprezintă unitatea de disc (35 Floppy) şi aceasta se selectează eliberăm butonul mouse-ului

O altă metodă de salvare a fişierelor sau dosarelor se face cu ajutorul comenzilor Copy şi Paste (copiază şi lipeşte) Se execută icircn ferestrele Windows Explorer şi My Computer

Cu ajutorul ferestrei My Computer

1 Se deschide fereastra My Computer Ne deplasăm spre fişierul sau dosarul pe care dorim să-l salvăm

2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Selectăm din bara de comenzi sau din meniul Edit comanda Copy 4 Selectăm pictograma 35 Floppy Apăsăm butonul drept al mouse-ului Din

meniul derulant sau din meniul Edit alegem comanda Paste

Cu ajutorul ferestrei Windows Explorer

1 Din meniul Start Programs alegem Windows Explorer 2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Ne plasăm cu pointer-ul mouse-ului pe un dosar sau fişier selectat Ţinem apăsat butonul stacircng al mouse-ului şi tragem spre fereastra Folders

4 Selectăm din bara de comenzi sau din meniul Edit comanda Copy 5 Selectăm pictograma 35 Floppy Apăsăm butonul drept al mouse-ului Din

meniul derulant sau din meniul Edit alegem comanda Paste

42 Salvarea datelor pe CD-RW

Salvarea datelor pe CD-RW se face cu ajutorul programelor de scriere a unui compact disc (exemplu Nero WinOnCD Easy CD Creator etc)

Atenţie Dacă nu aveţi un aparat de tipul Compact Disc-Writer procesul de scriere a unui CD nu poate fi efectuat

Salvarea fişierelor sau dosarelor cu ajutorul programului Nero

După lansarea icircn execuţie a programului apare fereastra Nero Wizard

58

Există două direcţii de acţiune realizarea unui nou CD sau copierea unui CD Se alege varianta dorită şi se apasă pe butunul Next Icircn cazul alegerii conform imaginii de mai sus apare o nouă fereastră icircn care se cere tipul de CD ce va fi realizat

Formatul AudioCD realizează varianta audio formatul DataCD realizează CD-ROM-uri iar formatul Other CD formats realizează variante video etc După alegerea făcută se apasă Next Apare următoarea fereastră icircn care trebuie să alegem realizarea unui nou CD sau continuarea icircnregistrărilor pe un CD anterior realizat cu sesiuni multiple (adăgarea icircn continuare a datelor cu pierderea aproximativ a 20 MB spaţiu disponibil pe CD-R) Un astfel de caz apare numai icircn cazul CD-urilor CD-R Dacă avem un CD-RW conţinutul lui va fi şters mai icircntacirci şi apoi este posibilă o nouă icircnregistrare

59

După apăsarea butonului Next apare următoarea fereastră

Icircn continuare apare o fereastră icircmpărţită icircn 4 părţi semănacircnd ca două ferestre Windows Explorer alăturate icircn primele 2 ferestre din stacircnga (destinaţia) este vizualizată situaţia CD-ului ce va fi icircnregistrat (denumirea lui se poate schimba cu F2 din NEW icircntr-o nouă denumire după preferinţa noastră) iar icircn ferestrele din dreapta este vizibilă sursa (de regulă hard disk-ul nostru) Pentru a trimite icircn fereastra destinaţie datele pentru icircnregistrat apelăm la metoda drag-and-drop cu butonul dreapta al mouse-ului Va apare un pătrat cu semnul plus (+) ceea ce ne indică că transferul fişierelor este posibil La eliberarea butonului mouse-ului apare o casetă de dialog pentru filtarea fişierelor ce vor fi aşezate pentru icircnregistrare cu versiunea implicită toate fişierele de toate tipurile

60

Dacă ne hotăracircm ca toate fişierele dintr-un director să fie icircnregistrate apăsăm pe OK Icircn caz contrar apelăm la filtrarea lor după denumire şi extensie După ce am aşezat icircn fereastra destinaţie toate datele pentru icircnregistrare (cu observaţia permanentă ca să icircncapă icircn spaţiul CD-ului) fereastra programului icircnaintea icircnregistrării propriu-zise arată astfel

Se observă că noua icircnregistrare are cu puţin peste 100 MB Din bara cu instrumente se apasă butonul Opens the Write-CD-Dialog şi reapare Nero Wizard de data acesta pentru icircnceperea procesului de ardere

61

Dacă avem un CD-RW viteza de ardere afişată va fi mult mai mică decacirct cea pentru arderea unui CD-R (care poate ajunge la 24x) Prin apăsarea butonului Burn procesul de icircnregistrare poate icircncepe

62

Capitolul 5 - Restaurarea fişierelor şterse

51 Ce este Recycle Bin

Recycle Bin este o zonă de salvare temporară de pe hard-discul calculatorului Cacircnd ştergeţi un fişier sau un dosar sistemul de operare icircl mută icircn Recycle Bin Icircnsă fişierul sau dosarul respectiv ocupă icircn continuare spaţiu pe hard-disc Pentru a elimina fişierul sau dosarul de pe unitatea de disc trebuie să goliţi Recycle Bin

Aceasta icircnseamnă că mai aveţi o posibilitate să recuperaţi fişierul sau dosarul şters icircnainte ca el să dispară pentru totdeauna Puteţi să icircl readuceţi icircn poziţia iniţială scoţacircndu-l din Recycle Bin

52 Deschiderea ferestrei Recycle Bin

Pictograma Recycle Bin de pe suprafaţa de lucru diferă puţin icircn funcţie de faptul dacă este goală ca icircn figura 1 sau dacă icircn ea au fost introduse fişiere şi apare ca fiind plină figura 2

Pentru a deschide fereastra Recycle Bin executaţi dublu clic pe pictograma Recycle Bin de pe suprafaţa de lucru selectaţi-o folosind tastele cu săgeată şi apăsaţi tasta Enter sau executaţi clic cu butonul din dreapta pe pictogramă şi selectaţi Open din meniul derulant

Pe ecran va fi deschisă fereastra Recycle Bin (vezi figura 3) Fereastra Recycle Bin arată la fel şi are aproape aceeaşi funcţionalitate ca şi My Computer Bara de stare din partea de jos a ecranului indică numărul de obiecte din fereastră sau numărul de obiecte selectate şi spaţiul total ocupat pe disc

63

53 Golirea lăzii de deşeuri

Pentru a păsta hard-discul curat şi ordonat trebuie să goliţi din cacircnd icircn cacircnd lada de deşeuri (Recycle Bin) icircn special dacă primiţi un mesaj de eroare cacircnd icircncercaţi să salvaţi un fişier prin care sunteţi informat că nu aveţi suficient spaţiu pe disc

54 Fişierele selectate

Este posibil să nu doriţi să ştergeţi toate fişierele din Recycle Bin icircn special dacă intenţionaţi să mai folosiţi unele ulterior

Pentru a elimina numai fişierele specificate din Recycle Bin

1 Selectaţi fişierele pe care vreţi să le ştergeţi 2 Apăsaţi tasta Delete executaţi clic pe butonul Delete de pe bara cu instrumente sau

selectaţi File Delete din meniu

55 Toate fişierele

Pentru a elimina toate fişierele din Recycle Bin selectaţi File Empty Recycle Bin din meniu Dacă nu aveţi deschisă fereastra Recycle Bin puteţi să goliţi lada de deşeuri de pe suprafaţa de lucru executacircnd clic pe pictogramă cu butonul din dreapta al mouse-ului şi selectacircnd Empty Recycle Bin din meniul derulant

56 Recuperarea fişierelor

După ce aţi introdus un fişier sau un dosar icircn Recycle Bin cum icircl mai puteţi scoate de acolo

1 Selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le recuperaţi 2 Selectaţi File Restore din meniu Fişierul sau dosarul este readus icircn locul de origine din

calculator de unde a fost şters

64

Capitolul 6 - Folosirea opţiunii Search (Find) din Start

61 Procedura de lucru

Opţiunea Search (Find) vă permite să căutaţi fişiere şi dosare pe hard-disk-ul propriu sau pe un hard-disk din reţea

1 Apăsăm butonul Start şi alegem din meniul derulant opţiunea Search (Find) Files and Folders

2 Icircn fereastra Find All Files icircn casuţa Named introducem numele dosarului sau numele şi extensia pentru un fişier Dacă nu cunoaşteţi denumirea completă folosiţi un asterisc () pentru a icircnlocui icircnceputul sau sfacircrşitul denumirii (de exemplu 97 pentru a găsi toate fişierele a căror de numire se termină icircn 97 ) Selectaţi Options Case Sensitive din meniu dacă vreţi să căutaţi un fişier cu majuscule fără icircnsă a căuta şi fişierul cu denumirea scrisă cu minuscule

3 Caseta Look In ar trebuie să conţină deja denumirea unităţii de disc selectată de dumneavoastră

4 Pentru a căuta icircn toate dosarele de pe unitatea de disc specificată selectaţi caseta Include Subfolders

5 Dăcă vreţi să căutaţi icircntr-un anumit dosar executaţi clic pe Browse pentru a deschide caseta de dialog Browse for Folder şi selectaţi dosarul icircn care vreţi să căutaţi Executaţi clic pe OK pentru a reveni icircn caseta de dialog Find

6 Executaţi clic pe Find Now 7 Cacircnd căutarea s-a icircncheiat icircn partea din dreapta a casetei de dialog va apărea o listă cu fişierele

sau dosarele care icircndeplinesc criteriile de căutare Executaţi dublu clic pe fişierul pe care vreţi să icircl deschideţi

8 Executaţi clic pe New Search pentru a elimina criteriile de căutare şi să puteţi căuta un alt fişier

Icircn acest exemplu se doreşte căutarea tuturor fişierelor de tip doc de pe unitatea C de hard disk sub Windows XP

65

62 Puteţi să efectuaţi căutări după fişiere şi pe baza datei de creare sau a ultimei modificări

1 Efectuaţi paşii de la 1 la 6 pentru căutarea unui fişier Nu mai introduceţi o denumire de fişier icircn caseta Named

2 Executaţi clic pe eticheta Data Modified din caseta de dialog Find 3 Selectaţi Find All Files Created or Modified 4 Apoi selectaţi un din următoarele trei opţiuni Between (şi introduceţi datele de icircnceput şi de

sfacircrşit ale intervalului) pentru a căuta toate fişierele create sau modificate icircntre datele respective During the Previous x Month(s) (unde x este numărul de luni) pentru a obţine o listă de fişiere create sau modificate icircn numărul de luni menţionate sau During the Previous x Day(s) (unde x este numărul de zile)

5 Executaţi clic pe Find Now

63 Folosiţi opţiunile avansate de căutare pentru a căuta fişiere după tip fişiere care conţin anumite fragmente de text sau fişiere care au o anumită mărime

1 Efectuaţi paşii de la 1 la 6 pentru căutarea unui fişier Nu mai trebuie să introduceţi o denumire de fişier icircn caseta Named

2 Executaţi clic pe eticheta Advanced din caseta de dialog Find 3 Din lista derulantă Of Type selectaţi tipul de fişier sau dosar pe care icircl căutaţi Lista depinde de

tipurile de aplicaţii sau de alte programe pe care le aveţi icircn calculator 4 Icircn cazul icircn care căutaţi fişiere care conţin un anumit text intrduceţi icircntregul text sau un fragment

din el icircn caseta Containing Text 5 Pentru a căuta fişiere avacircnd a anumită mărime selectaţi At Least (cel puţin) sau At Most (cel

mult) din lista derulantă Size Is şi introduceţi un număr de kiloocteţi icircn caseta KB 6 Executaţi clic pe Find Now

64 Icircnchiderea ferestrei Search (Find)

Selectaţi File Close din meniu sau executaţi clic pe butonul Close de pe bara de titlu

66

 • Sistemul de operare Windowsreg
  • Cuprins
  • Cuprins
Page 5: Windows Manual

Adăugarea de scurtături pe suprafaţa de lucru

Scurtătura reprezintă un fişier micuţ care asigură legătura la un program document dosar sau adresă Internet Fişierul este reprezentat printr-o pictogramă care conţine o săgeată neagră icircn colţul din stacircnga-

jos cum ar fi aceasta

Datorită faptului că scurtătura este un indicator către un obiect şi nu obiectul icircnsuşi scurtăturile pot fi create şterse fără a afecta icircn vreun fel obiectele de bază

Crearea unei scurtături

Pentru crearea scurtăturilor există trei metode simple tragerea şi plasarea tăierea şi lipirea şi vizitarea expertului Create Shortcut Wizard

Crearea unei scurtături prin tragere şi plasare

Dacă elementul pentru care doriţi să creaţi scurtătura este vizibil icircn fereastra Windows Explorer trageţi-dreapta acel element icircn locul icircn care doriţi să apară scurtătura Apoi din meniul rapid alegeţi Create Shortcut(s) Here

De asemenea pentru a crea o scurtătură pe suprafaţa de lucru trageţi-dreapta elementul din meniul Start

1 Executaţi clic pe butonul Start pentru a deschide meniul 2 Mutaţi indicatorul mouse-ului pe elementul de meniu de care sunteţi interesat 3 Trageţi-l dreapta pe suprafaţa de lucru 4 Din meniul care apare alegeţi Create Shortcut(s) Here

Atenţie Tragerea-dreapta reprezintă plasarea indicatorului pe pictogramă şi apăsacircnd butonul drept al mouse-ului tragem spre zona de lucru (Desktop)

Aranjarea scurtăturilor pe suprafata de lucru

Poziţia scurtăturilor pe ecran poate fi modificată icircn orice moment Trebuie doar să trageţi de ele De asemenea puteţi cere sistemului Windows să vă ajute să păstraţi scurtăturile aliniate Pentru a alinia pictogramele

1 Folosiţi mouse-ul pentru a face o aliniere aproximativă a pictogramelor 2 Executaţi clic-dreapta pe suprafaţa de lucru 3 Din meniul rapid care se afişează alegeţi Arrange Icons By Name (aranjează icoanele icircn

ordine alfabetică) Size (după mărimea icircn KB a programelor ce le reprezintă) Type (după tipul programelor) Modified (după data la care au fost create sau instalate) Auto Arrange (se aranjează singure) Align to Grid (se aranjează după o grilă)

5

Ştergerea unei scurtături

Pentru a elimina o scurtătură o selectaţi şi apoi apăsaţi tasta Delete Sau executaţi clic-dreapta pe ea şi alegeţi Delete din meniul rapid Observaţi că ştergerea unei scurtături nu şterge programul sau documentul către care indică scurtătura este ştearsă numai scurtătura propriu-zisă

Modificare proprietăţilor de afişare ale ecranului

La fel ca aproape orice lucru din Windows suprafaţa de lucru are o casetă de dialog de proprietăţi numită Display Properties (vezi figura de mai jos) Aceasta se apelează prin clic pe butonul drept al mouse-ului pe suprafaţa de lucru iar din meniul derulant alegem Properties

6

Modificarea rezoluţiei ecranului

Rezoluţia reprezintă o măsură a cantităţii de informaţii pe care Windows o pune pe ecranul dvs exprimată icircn pixeli (picture element) Rezoluţiile mai des icircntacirclnite sunt de 640x480 (rezoluţie VGA) 800x600 (rezoluţie Super VGA sau SVGA) 1024x768 1152x864 1280x1024 1600x1200 Domeniul rezoluţiilor pe care-l aveţi la dispoziţie depinde de hardware-ul de afişare (adaptorul grafic şi monitor)

Cu cacirct rezoluţia este mai mare cu atacirct cantitatea de date cu care puteţi lucra la un moment dat este mai mare De exemplu un monitor cu rezoluţie de 640x480 poate afişa 17 racircnduri şi 9 coloane iar la 1024x768 vor fi 33 racircnduri şi 15 coloane

Pentru a modifica rezoluţia ecranului

1 Executaţi clic pe eticheta Settings din caseta de dialog Display Properties 2 Trageţi cursorul Screen resolution spre dreapta pentru a mări rezoluţia sau spre stacircnga pentru

a o micşora 3 Executaţi clic pe OK 4 Executaţi clic pe OK icircncă o dată pentru a confirma alegerea 5 Cacircnd Windows vă icircntreabă dacă doriţi să păstraţi noua rezoluţie a ecranului executaţi clic pe

Yes

Modificarea profunzimii culorii

Termenul de profunzime a culorii exprimă numărul de culori distincte pe care le poate afişa sistemul dvs Cu cacirct este mai mare profunzimea culorii cu atacirct mai reală apare imaginea La fel ca şi icircn cazul rezoluţiei ecranului sunt de 16 culori 256 culori 16-bit (High color) 24-bit şi 32-bit (True color)

Pentru a modifica profunzimea culorii vizitaţi eticheta Settings din caseta de dialog Display Properties Aici veţi alege culoarea dorită din lista derulantă Colors sau Color quality

Modificarea culorilor fonturilor şi dimensiunilor

La prima instalare Windows foloseşte o combinaţie de culori fonturi şi dimensiuni numită Windows Standard Este o aranjare bună dar dvs puteţi face şi alte alegeri dintr-un număr de scheme alternative

Pentru a vedea cum arată schemele care vă stau la dispoziţie alegeţi Properties din meniul rapid care se afişează cacircnd executaţi clic-dreapta pe suprafaţa de lucru şi executaţi clic pe eticheta Appearence Windows vă prezintă caseta de dialog (vezi figura de mai jos)

7

Partea superioară a casetei de dialog este o fereastră de previzualizare care vă arată modelul fiecărui element de ecran a cărui culoare font sau dimensiune le puteţi modifica

Executaţi clic pe caseta Scheme şi apoi folosiţi tasta cu săgeată icircn sus şi icircn jos pentru a parcurge lista cu numele schemelor de aspect Pe măsură ce evidenţiaţi numele fiecărei scheme Windows afişeză icircn partea de sus a casetei de dialog un model al acelei scheme Mediului Windows icirci puteţi aplica orice schemă prin evidenţierea numelui ei şi executarea unui clic pe OK sau Apply

Utilizarea tapetelor

Tapetele (wallpaper) se referă la imagini de fundal care sunt afişate pe suprafaţa de lucru fie sub forma unei imagini mici repetate pacircnă la umplerea ecranului fie ca imagine centrală fie ca imagine mărită care acoperă icircntregul ecran

Pentru a alege un tapet executaţi clic-dreapta pe ecran alegeţi Properties din meniul rapid şi executaţi clic pe eticheta Backgound Ajungeţi icircn caseta de dialog prezentată icircn figura de mai jos

8

Selectaţi un fişier imagine din lista Wallpaper sau pentru a găsi unul care nu se alfă pe listă executaţi clic pe butonul Browse După alegerea unui fişier de tapet din lista Display puteţi selecta una din opţiunile Center Tile sau Strech Icircn cazul icircn care alegeţi Strech Windows măreşte imaginea pacircnă la acoperirea suprafeţei de lucru (este posibil ca imaginea să fie astfel distorsionată icircncacirct să nu o mai puteţi recunoaşte)

Utilizarea unui program de protecţie a ecranului

Iniţial programele de protectie a ecranului (screen saver) au fost create pentru a preveni distrugerea monitorului icircn cazul icircn care un text sau o imagine rămacircneau mai mult timp pe ecran Cu actuala tehnologie de afişare probabilitatea distugerii ecranului din această cauză este redusă Icircnsă programele de protecţie a ecranului au şi alte virtuţi Ele sunt distractive şi prezintă o metodă de prevenire a curiozităţii vecinilor cacircnd vă icircndepărtaţi de calculator Imediat ce apăsaţi pe o tastă sau mişcaţi mouse-ul programul de protecţie a ecranului restabileşte imaginea originală

Pentru a instala unul din programele de protecţie a ecranului puse la dispoziţie de Windows execuaţi clic-dreapta pe ecran şi alegeţi Properties din meniul rapid Apoi execuaţi clic pe eticheta Screen Saver pentru a deschide caseta de dialog prezentată icircn figura de mai jos

9

Pentru a selecta un program de protecţie a ecranului alegeţi-l din lista Screen Saver Apoi folosiţi caseta Wait pentru a specifica perioada de inactivitate care trebuie să treacă icircnainte ca Windows să permită afişarea programului de protecţie a ecranului

Toate programele de protecţie furnizate de Windows cuprind opţiuni pe care le puteţi stabili Aceste opţiuni vă permit să ajustaţi culoarea viteza şi alte preferinţe de ecran Icircn figura următoare este prezentată caseta de dialog cu parametrii pentru programul de protecţie a ecranului 3D Flying Objects

Opţiunea On resume password protect (icircn cazul sistemului Windows de-a lungul timpului opţiunea de protecţie a avut denumiri diverse) facilitează protecţia sistemului dvs cacirct timp lipsiţi de lacircngă el Icircmpreună cu alegerea celor 5 minute pacircnă la apariţia temei Screen Saver (icircn cazul nostru 3D Flying Objects) bifarea casetei On resume password protect va duce la apariţia castei de interogare pentru introducerea parolei cu care utilizatorul a intrat icircn sesiunea Windows O parolă eronată face ca accesul să fie interzis numai o deconectare completă (forţată) a calculatorului şi repornirea lui va duce la accesul

10

persoanei la resursele Windows-ului dar aşa cum indică tehnologia NT dar cu user şi parolă diferită de a celui care a bifat această opţiune

loz Trebuie menţionat că icircn zilele noastre sistemele de operare cele mai folosite sunt Windows 2000 Professional şi WindowsXP ambele construite icircn tehnologie NT (New Tehnology) Asta icircnseamnă că la pornire sistemul Windows 2000 (XP) vă solicită să menţionaţi user-ul şi parola pentru a lucra cu calculatorul Tot icircn NT se cunoaşte că user-ul Administrator deţine controlul total asupra sistemului el gestionacircnd utilizatorii cu parolele lor şi alte resurse de sistem (cum ar fi setarea unei imprimante sau conectarea calculatorului la reţeaua de calculatoare) Fiecare utilizator are creat pe sistemele NT un profil propriu (opţiunea apare şi la Windows 98) ceea ce icircnseamnă că mediul lui de lucru este diferit de a celorlalţi utilizatori chiar şi personalizarea suprafeţei de lucru Ideea este ca acelaşi calculator să fie folosit de diverşi utilizatori fiecare cu aplicaţiile şi setările proprii

11

Capitolul 2 - Identificarea aplicaţiilor instalate

Dacă lucraţi pe un calculator şi nu ştiţi ce programe sunt instalate pe el puteţi afla foarte repede Aveţi două variante de aflare a programelor instalate

1 cu ajutorul opţiunii Programs 2 cu ajutorul casetei Control Panel

21 Opţiunea Programs

Vă plasaţi cu indicatorul mouse-ului pe butonul Start şi icircl apăsaţi Va apare un meniu derulant unde vă veţi deplasa pe opţiunea Programs Imediat va apare o listă cu toate programele care sunt instalate pe calculator (vezi figura de mai jos)

22 Caseta Control Panel

Vă plasaţi cu indicatorul mouse-ului pe butonul Start şi icircl apăsaţi Va apare un meniu derulant unde vă veţi deplasa pe opţiunea Settings şi alegeţi Control Panel Se va deschide fereastra Control Panel Aici veţi selecta pictograma AddRemove Programs Va apare fereastra AddRemove Programs unde vor fi afişate programele instalate pe calculator (vezi figurile de mai jos)

12

Atenţie Nu apăsaţi pe butoanele Change sau Remove Puteţi afecta instalarea programului respectiv şi implicit nu-l veţi mai folosi pentru a crea aplicaţiile sau documentele dorite

13

Capitolul 3 - Utilizarea ferestrelor şi casetelor de dialog

31 Utilizarea ferestrelor

Fereastra este zona tip casetă icircn care apar fişiere dosare unităţi de disc pictograme ale componentelor hard şi alte elemente Multe din aceste componente sunt aceleaşi pentru toate ferestrele din Windows9x WindowsMe Windows2000 sau WindowsXP şi din aplicaţiile pentru aceste sisteme de operare

Atenţie Deşi majoritatea ferestrelor arată la fel unele nu au toate aceste componente

Elementele ferestrelor

Element Descriere Bara de titlu Conţine denumirea ferestrei meniul Control şi butoanele Minimize

Restore şi Close Bara de meniuri Conţine menirile cu comenzi şi opţiuni care vă ajută să controlaţi

fereastra şi conţinutul său Butonul meniului Control Conţine comenzi care vă ajută să manevraţi fereastra propriu-zisă

Bara cu instrumente

Conţine butoane pentru instrumente ce reprezintă comenzi rapide pentru diferite comenzi de meniuri pe care le folosiţi icircn timpul lucrului

Butonul Minimize

Un buton care determină micşorarea ferestrei la dimensiunile unui buton plasat pe bara de sarcini

Butonul Maximize

Un buton care determină mărirea ferestrei cacirct să ocupe icircntregul ecran

Butonul Close Un buton care determină icircnchiderea ferestrei Dosare Pictograme din ferestre care reprezintă directoare dosarele pot

conţine alte dosare şi fişiere Fişiere Document foaie de calcul bază de date program şi alte

componente din dosarele de pe hard-discul calculatorului Chenarul ferestrei

O casetă icircn jurul unei ferestre refăcute pe care o puteţi folosi pentru a redimensiona fereastra

14

Bara de stare O bară verticală sau orizontală care vă permite să vedeţi zonele ferestrei care nu sunt vizibile la un moment dat

Bara de derulare O bară verticală sau orizontală care vă permite să vedeţi zonele ferestrei care nu sunt vizibile la un moment dat

311 Deschiderea unei ferestre

Pentru a deschide o fereastră dintr-o pictogramă executaţi dublu clic pe pictograma respectivă De exemplu plasaţi indicatorul mouse-ului pe pictograma My Computer şi executaţi dublu clic pe ea

Mai există o metodă pe care o puteţi folosi pentru a deschide o fereastră Indicaţi spre pictogramă şi executaţi clic cu butonul drept al mouse-ului o singură dată iar pe ecran va apărea un meniu de comenzi rapide Selectaţi Open din meniu pentru a deschide fereastra

312 Dimensionarea unei fereste cu Maximize Minimize şi Restore

Dimensionarea ferestrei se face cu ajutorul butoanelor Maximize Minimize şi Restore Butoanele funcţionează conform descrierii de mai jos

Selectaţi butonul Maximize pentru a mări fereastra O fereastră de hard-disk maximizată umple icircntregul ecran ascunzacircnd icircntreaga suprafaţă de lucuru din fundal Dacă executaţi clic pe butonul Maximize a ferestrei unui program document sau al altei ferestre fereastra respectivă va umple icircntregul ecran

1 Selectaţi butonul Minimize pentru a reduce fereastra la mărimea unui buton pe bara de sarcini 2 Selectaţi butonul Restore pentru a reface fereastra la dimensiunile dinaintea maximizării

Pentru a maximiza minimiza sau reface o fereastră cu ajutorul butonului meniului Control efectuaţi paşii următori

1 Executaţi clic pe butonul Control menu pentru a deschide meniul Control al ferestrei sau apăsaţi ALT+Space (bara de spaţiu)

2 Executaţi clic pe comanda pe care vreţi să o generaţi (Restore Minimize sau Maximize) Sau folosiţi săgeţile sus-jos pentru a ajunge la comandă şi a o selecta apoi apăsaţi tasta Enter

313 Dimensionarea chenarului ferestrei

Uneori poate fi nevoie ca o fereastră să aibă anumite dimensiuni pentru a corespunde cerinţelor dvs De exemplu poate fi nevoie să aveţi concomitent două sau mai multe ferestre pe ecran Puteţi să trageţi chenarul ferestrei pentru a o mări Chenarul ferestrei apare numai icircn cazul unei ferestre refăcute nu şi la o fereastră maximizată sau minimizată

Pentru a folosi mouse-ul la dimensionarea chenarului unei ferestre efectuaţi paşii următori

1 Plasaţi indicatorul mouse-ului pe porţiunea chenarului pe care vraţi să o redimensionaţi icircn stacircnga sau icircn dreapta sus sau jos După ce poziţionaţi corect mouse-ul indicatorul lui va lua forma unei săgeţi cu două vacircrfuri

Folosiţi săgeata verticală cu două vacircrfuri (icircn partea de sus sau de jos a chenarului ferestrei) pentru a modifica icircnălţimea ferestrei trăgacircnd chenarul icircn sus sau jos

15

Folosiţi săgeata orizontală cu două vacircrfuri (pe latura din stacircnga sau din dreapta ale chenarului ferestrei) ca să modificaţi lăţimea ferestrei trăgacircnd de chenar spre stacircnga sau spre dreapta

Folosiţi săgeata diagonală cu două vacircrfuri (icircn oricare din cele patru colţuri ale chenarului ferestrei) ca să modificaţi proporţional icircnălţimea şi lăţimea ferestrei trăgacircnd colţul icircn diagonală

2 Executaţi clic şi trageţi chenarul icircnspre centrul ferestrei pentru a o micşora sau icircn sens opus pentru a o mări

3 Cacircnd chenarul capătă dimensiunile dorite eliberaţi butonul mouse-ului

314 Folosirea barelor de derulare

Ce este o bară de derulare O bară de derulare este o bară care conţine trei elemente două săgeţi de derulare şi o casetă de derulare Pentru deplasarea icircn fereastră folosiţi săgeţile de derulare şi caseta de derulare derulacircnd fereastra racircnd cu racircnd sau pagină cu pagină

Cu ajutorul barelor de derulare puteţi să vă deplasaţi icircn sus icircn jos icircn stacircnga sau icircn dreapta icircntr-o fereastră Deoarece tot conţinutul ferestrei nu este vizibil icircn icircntregime icircn fereastră icircn dreapta şi icircn partea de jos a ferestrei apar bare de derulare

Paşii următori vă arată cum să folosiţi barele de derulare pentru a vedea obiectele care nu icircncap pe ecran

1 Pentru a vedea un obiect care se află sub zona vizibilă a ferestrei sau icircn dreapta acesteia plasaţi indicatorul mouse-ului pe săgeata icircn jos aflată icircn partea de jos a barei de derulare verticale

2 Executaţi clic pe săgeată iar conţinutul ferestrei va fi deplasat icircn sus 3 Executaţi clic pe săgeata de derulare din dreapta barei de derulare orizontale iar conţinutul va fi

deplasat spre stacircnga

Pentru a vă deplasa rapid la o zonă mai icircndepărtată din fereastră (la icircnceputul sau la sfacircrşitul ei la stacircnga sau la dreapta) folosiţi următoarea metodă

1 Plasaţi inidcatorul mouse-ului pe caseta de derulare de pe bara de derulare apoi apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul din stacircnga al mouse-ului

2 Trageţi caseta de derulare icircn noua poziţie 3 Eliberaţi butonul din stacircnga al mouse-ului

16

315 Mutarea unei ferestre

Pentru a muta o fereastră plasaţi indicatorul mouse-ului pe bara de titlu a ferestrei apăsaţi şi ţineţi apăsată butonul din stacircnga al mouse-ului şi trageţi fereastra icircn noua poziţie

Atenţie Nu pierdeţi bara de titlu Fiţi foarte atent să nu mutaţi o fereastră prea mult pe ecran icircncacirct să nu mai vedeţi bara de titlu Dacă pierdeţi bara de titlu nu veţi mai putea să mutaţi fereastra icircnapoi pentru a o vedea integral

316 Afişarea conţinutului unei ferestre

Windows afişează conţinutul unei ferestre sub forma unei pictograme de exemplu elementele din fereastra My Computer sunt reprezentate de desene ale unei unităţi de disc ale unei unităţi floppy şi a unor dosare Alte ferestre cum ar fi fereastra unităţii de disc afişează elemente de genul dosarelor şi fişierelor

Puteţi realiză afişarea conţinutului şi icircn următoarele moduri

bull Small Icons - conţinutul este afişat cu o pictogramă mică icircn dreptul denumirii fişierului sau dosarului pictogramele mici reprezintă aplicaţia icircn care a fost creat fişierul dosarul sau programul executabil

bull List - la fel ca modul de afişare cu pictograme mici dar pictogramele sunt şi mai mici bull Details - afişează pictograma denumirea fişierului sau dosarului mărimea fişierului tipul

fişierului şi ultima dată de modificare Cacircnd folosiţi modul de afişare Details puteţi să executaţi clic pe butonul din capul coloanei - Name Size Type sau Modified - pentru a determina ordonarea automată a conţinutului după coloana respectivă De exemplu executaţi clic pe Name iar dosarele vor fi listate icircn ordine alfabetică urmate de denumirile fişierelor listate şi ele icircn ordine alfabetică

Pentru a modifica modul de afişare a conţinutului unei ferestre selectaţi View apoi selectaţi Large Icons Small Icons List sau Details

32 Utilizarea casetelor de dialog

Punctele de suspensie () sunt un semn de punctuaţie care semnifică existenţa unei propoziţii sau a unui citat incomplet Icircntr-un meniu Windows existenţa punctelor de suspensie după denumirea unei comenzi indică o comandă incompletă Alegerea unei astfel de comenzi determină deschiderea unei casete de dialog

Casetele de dialog pot avea dimensiuni şi forme foarte variate Unele sunt simple altele sunt destule de complexe Icircnsă aproape toate casetele de dialog au următoarele componente

bull unul sau mai multe locuri icircn care trebuie să introduceţi informaţii sau să alegeţi opţiuni bull unul sau mau multe butoane de comandă

Majoritatea casetelor de dialog au un buton de comandă pe care trebuie să executaţi clic după ce aţi terminat de executat operaţiile dorite şi un altul pe care puteţi să executaţi clic dacă doriţi să icircnchideţi caseta de dialog Icircn general aceste butoane au inscripţia OK respectiv Cancel Multe casete de dialog au şi un buton cu inscripţia Help sau un buton cu un semn de icircntrebare pe el puteţi să executaţi clic pe acest tip de buton dacă nu ştiţi exact semnificaţia unor opţiuni din caseta de dialog

17

Sfat Apăsarea tastei Esc sau utilizarea scurtăturii Alt+F4 icircntr-o casetă de dialog este de regulă echivalentă cu executarea de clic pe butonul Cancel Icircn acest fel icircnchideţi caseta de dialog fără a mai executa nici o operaţie O altă metodă de a icircnchide o casetă de dialog este să executaţi clic pe butonul Close de pe bara ei de titlu

18

321 Casete de dialog cu etichete

Caseta de dialog prezentată icircn figura de mai jos este formată de fapt din cinci pagini cu opţiuni Pentru a selecta pagina care vă interesează executaţi clic pe eticheta corespunzătoare din partea superioară a casetei de dialog De exemplu eticheta Appearance din caseta de dialog prezentată icircn figură conţine opţiunile pentru vizualizare pentru a selecta opţiunile pentru setare executaţi clic pe eticheta Settings etc Pentru a trece de la o pagină la alta folosind tastatura folosiţi scurtătura Ctrl+Tab

19

Capitolul 4 - Folosirea comenzilor şi meniurilor rapide

41 Folosirea comenzilor rapide icircn locul meniurilor

Pacircnă vă familiarizaţi cu Windows şi cu diferitele aplicaţii pentru Windows pe care le folosiţi trebuie să folosiţi meniurile pentru a vedea şi selecta comenzile Icircnsă după ce lucraţi mai mult timp icircn Windows veţi putea folosi comenzi rapide pentru comenzile la care apelaţi frecvent Comenzile rapide vă permit selectarea unor comenzi fără să apelaţi la meniuri Ele implică icircn general folosirea tastei Alt Ctrl sau Shift icircn combinaţie cu o literă (cum ar fi W) Dacă aveţi la dispoziţie o comandă rapidă ea apare icircn meniul derulant icircn dreapta comenzii

De exemplu icircn figura de mai jos este prezentat meniul Edit pentru fereastra unităţii de disc din My Computer După cum vedeţi comanda rapidă pentru Cut este Ctrl+X Nu puteţi să folosiţi comanda rapidă cacircnd meniul este deschis ci trebuie să selectaţi o comandă sau să icircnchideţi mai icircntacirci meniul Puteţi icircnsă să reţineţi comanda rapidă şi să o folosiţi direct fără să mai deschideţi meniul atunci cacircnd trebuie să decupaţi un fişier sau un dosar

42 Folosirea meniurilor rapide

Windows are şi diferite meniuri rapide care conţin comenzi comune pe care le folosiţi frecvent Puteţi să determinaţi afişarea unui meniu rapid executacircnd clic pe butonul din dreapta pe un obiect - suprafaţa de lucru o fereastră un dosar sau un fişier etc Comenzile care sunt incluse icircn meniul rapid depind de obiect şi de poziţia sa

Pentru a deschide şi a folosi un meniu rapid plasaţi indicatorul mouse-ului pe obiectul pe care vreţi să icircl analizaţi şi executaţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului Pe ecran va apărea meniul rapid plasaţi indicatorul mouse-ului pe comanda dorită şi executaţi clic din nou Pentru a icircnchide un meniu rapid executaţi clic cu mouse-ul icircntr-un loc din afara meniului

Icircn figura de mai jos este prezentat un meniu rapid rezultat din executare clic pe butonul drept al mouse-ului pe pictograma unei unităţi de disc

20

21

Capitolul 5 - Folosirea meniurilor şi butoanelor din cadrul ferestrelor

51 Folosirea butoanelor de pe bara cu instrumente

Majoritatea aplicaţiilor pentru Windows oferă descrieri utile ale instrumentelor de pe bara cu instrumente Plasaţi indicatorul mouse-ului pe unul din butoanele pentru instrumente şi aşteptaţi o secundă sau două Sub buton va apărea o casetă mică sau un cerc conţinacircnd denumirea butonului sau o descriere a funcţiei pe care o icircndeplineşte Cacircnd mişcaţi mouse-ul descrierea dispare

Pentru a folosi butonul unui instrument executaţi clic pe el cu mouse-ul La fel ca icircn cazul comenzilor aceasta poate determina rezultate diferite De exemplu dacă selectaţi un dosar sau un fişier şi apoi selectaţi butonul Copy o copie a dosarului sau a fişierului va fi mutată icircn Windows Clipboard de unde va putea fi lipit icircn alt loc Dacă selectaţi butonul Undo ultima acţiune pe care aţi făcut-o va fi revocată

52 Ce este un meniu

Un meniu este o listă de comenzi icircnrudite pe care le folosiţi pentru a executa anumite operaţii icircn Windows şi aplicaţiile pentru Windows (operaţii de genul copierii sau ştergerii unor obiecte selectate dintr-o fereastră)

Comenzile din meniuri sunt organizate icircn grupe logice De exemplu toate comenzile legate de aranjarea şi deschiderea ferestrelor se găsesc icircn meniul Windows Denumirile meniurilor disponibile apar sub bara de titlu a oricărei ferestre sau aplicaţii care foloseşte meniuri

53 Selectarea comenzilor din meniuri

Pentru a selecta o comandă dintr-un meniu folosind mouse-ul efectuaţi paşii următori

1 Executaţi clic pe denumirea meniuri de pe bara de meniuri Meniul va fi deschis pentru a prezenta comenzile disponibile

22

2 Pentru a selecta o anumită comandă executaţi clic pe ea De exemplu pentru a vedea comenzile din View pentru fereastra My Computer executaţi clic pe meniul View de pe bara de meniuri Pe ecran va apărea meniul View (vezi figura de mai jos)

3 Pentru a icircnchide meniul executaţi clic undeva icircn afara acestuia

Pentru a selecta o comandă din meniu plasaţi mouse-ul pe comanda respectivă şi executaţi clic Rezultatul acestei acţiuni depinde şi de comandă

54 Citirea unui meniu

Meniurile din Windows conţin o serie de elemente comune care indică ce se va icircntacircmpla cacircnd selectaţi o comandă care indică o comandă rapidă sau limitează numărul de comenzi disponibile De exemplu unele meniuri pot conţine comenzi care apar estompat (scrise cu gri) Icircnsă majoritatea comenzilor efectuează a anumită operaţie cacircnd le selectaţi

Atenţie Dacă o comandă apare scrisă cu gri nu o puteţi folosi icircn acel momnet Comenzile estompate nu pot fi folosite decacirct icircn anumite condiţii De exemplu nu puteţi executa copierea sau ştergerea unui obiect pacircnă ce acesta nu este selectat

Icircn funcţie de tipul de comandă pe care o selectaţi urmarea poate fi una din următoarele patru

bull Va fi realizată o acţiune De exemplu dacă selectaţi File Delete va fi ştearsă pictograma selectată sau va fi şters fişierul selectat

bull Va apărea o casetă de dialog Orice comandă urmată de puncte de suspensie () determină deschiderea unei casete de dialog cu opţiuni icircnrudite

bull Va apărea un submeniu O comandă urmată de o săgeată determină afişarea unui al doilea meniu cu comenzi icircnrudite

bull Va fi activată o funcţie Icircn stacircnga opţiunii din meniu va apărea un semn de validare sau un punct de selectare iar opţiunea respectivă va rămacircne activă pacircnă cacircnd veţi selecta o altă opţiune din acelaşi meniu fie veţi deselecta opţiunea selectată executacircnd icircncă o dată clic pe ea

23

Icircn figura următoarea sunt prezentate elementele uzuale ale unui meniu puncte de suspensie semnul de validare şi butonul de opţiune o săgeată cu submeniu şi linii de separaţie

Pentru a experimenta folosirea comenzilor din meniuri efectuaţi paşii următori

1 Icircn fereastra My Computer selectaţi View Toolbar Pe ecran va apărea bara cu instrumente dacă nu era deja afişată

2 Selectaţi View Options (observaţi punctele după comanda Options) Pe ecran va apărea o casetă de dialog

3 Pentru a icircnchide caseta de dialog selectaţi butonul Cancel

24

Capitolul 6 - Tipărirea icircn Windows

Icircn Windows aproape icircntotdeauna există mai multe modalităţi pentru realizarea unei sarcini Tipărirea nu face excepţie de la această regulă Iată patru modalităţi de tipărire a unui document icircn Windows

bull Dintr-un program folosiţi comanda Print a programului (de obicei din meniul File) bull Executaţi clic-dreapta pe pictograma documentului (pe suprafaţa de lucru sau icircn Windows

Explorer şi alegeţi Print din meniul rapid bull Trageţi pictograma documentului peste pictograma imprimantei bull Executaţi clic-dreapta pe pictograma documentului indicaţi Send To şi alegeţi imprimanta

(presupunacircnd că aţi adăugat una sau mai multe scurtături de imprimantă icircn dosarul Send To)

61 Tipărirea dintr-un program

Dacă documentul pe care doriţi să-l tipăriţi este deja deschis cea mai simplă modalitate de tipărire este prin deschiderea meniului File şi alegerea opţiunii Print Figura de mai jos prezintă caseta de dialog Print utilizată de programele pentru Windows (Datorită faptului că este o casetă de dialog comună veţi vedea că multe programe o folosesc numai pe aceasta)

Sfat Icircn multe programe pentru a tipări documentul puteţi executa clic pe butonul Print de pe bara de unelte a programului - dacă există o bară de unelte cu butonul Print De obicei metoda cu bara de unelte sare peste toate casetele de dialog şi trimite tot documentul imprimantei prestabilite Este metoda tipăririi directe fără previzualizarea documentului inaintea tipăririi

611 Selectarea unei imprimante

La prima deschidere a casetei de dialog Print (vezi figura de mai sus) după pornirea unui program imprimanta prestabilită este selectată (Puteţi spune care este imprimanta prestabilită datorită marcajului de validare al pictogramei) Imprimanta prestabilită după cum sugerează şi numele este cea pe care Windows o utilizează icircn cazul icircn care nu icirci spuneţi să utilizeze alta

25

Sfat Pentru a prestabili o altă imprimantă executaţi clic-dreapta pe pictograma ei din dosarul Printers (vezi fereastra Control Panel) şi alegeţi Set Default Printer din meniul rapid (vezi figura de mai jos)

612 Să precizăm cacirct tipărim

Icircn majoritatea programelor caseta de dialog Print pe lacircngă faptul că permite selectarea unei imprimante permite stabilirea opţiunilor imprimantei selectate De exemplu puteţi specifica tipărirea icircntregului document a anumitor pagini sau a unei părţi selectate din document

613 Tipărirea mai multor copii

Caseta de dialog Print permite indicarea numărului de copii de tipărit şi colaţionarea lor Dacă nu doriţi să le colaţionaţi Windows tipăreşte toate copiile primei pagini urmate de toate copiile celei de-a doua şi aşa mai departe Dacă le colaţionaţi se vor tipări toate paginile primei copii urmate de toate paginile celei de-a doua copii şi aşa mai departe

62 Tipărirea din Windows Explorer

Dacă documentul pe care doriţi să-l tipăriţi nu este deschis lansaţi pictograma lui din fereastra Windows Explorer şi apoi folosiţi comanda Print din progrmaul nativ Dar nu este obligatoriu să procedaţi astfel

O modalitate mai simplă de tipărire a unui asemenea document este prin executarea unui clic-dreapta pe pictograma documentului icircn Windows Explorer şi alegerea opţiunii Print din meniul rapid Procedacircnd astfel documentul este tipărit de imprimantea prestabilită Sau apucaţi pictograma documentului şi trageţi-o peste pictograma imprimantei Cea de-a doua metodă este utilă mai ales atunci cacircnd doriţi să tipăriţi la o altă imprimantă decacirct cea prestabilită sau icircn reţea

26

Puteţi trage pictograma unui document pe pictograma imprimantei cu oricare din butoanele mouse-ului Cacircnd ajungeţi icircn zona de plasare pictograma imprimantei capătă o nuanţă icircnchisă iar alături de pictograma documentului dvs răsare semnul (+) pentru a indica faptul că dvs copiaţi datele la imprimantă (operaţie opusă mutării)

63 Tipărirea cu ajutorul comenzii Send To

Dacă nu agreaţi aglomerarea suprafeţei de lucru cu pictograme sau dacă vi se pare inconfortabilă vizualizarea pictogramelor respective atunci cacircnd doriţi să tipăriţi icircncercaţi cu ajutorul comenzii Send To Executaţi clic-dreapta pe pictograma sau pe numele documentului pe care doriţi să-l tipăriţi indicaţi Send To din meniul rapid şi apoi alegeţi numele imprimantei din meniul Send To

Pentru a adăuga o imprimantă icircn meniul Send To

1 Icircn meniul Start indicaţi Settings şi alegeţi Printers pentru a deschide dosarul Printers (Dacă aţi configurat meniul Start pentru a cuprinde un dosar Printers extensibil executaţi clic-dreapta pe Printers şi alegeţi Open)

2 Icircntr-o fereastră separată deschideţi dosarul SendTo - un dosar ascuns care are calea userprofileSendTo Pentru aceasta alegeţi Run din meniul Start şi apoi tastaţi userprofileSendTo

3 Trageţi-dreapta pictograma imprimantei din dosarul Printers icircn dosarul SendTo 4 Alegeţi Create Shortcut(s) Here din meniul rapid 5 Executaţi clic-dreapta pe noua pictogramă din dosarul SendTo şi alegeţi Rename Ştergeţi

Shortcut to şi apăsaţi Enter

27

64 Tipărirea la o imprimantă de reţea

Tipărirea la o imprimantă de reţea este la fel ca tipărirea la o imprimantă locală cu condiţia ca imprimanta de reţea să fie partajată (administratorul reţelei dvs trebuie să facă acest lucru) şi să aveţi permis accesul la ea (tot o sarcină a administratorului de reţea) Pentru a utiliza o asemenea imprimantă trebuie să vă conectaţi la ea

65 Stabilirea preferinţelor de tipărire

Preferinţele de tipărire cuprind parametrii elementari pe care doriţi să icirci aplicaţi icircn mod prestabilit tuturor documentelor Parametrii prestabiliţi pot fi rescrişi pentru fiecare document icircn parte icircn cadrul programului sau icircn caseta de dialog Print icircnainte de tipărire

Alegerile făcute prin preferinţele de tipărire cuprind

Orientarea paginii - portret (cu marginea lungă pe veritcală) sau peisaj (cu marginea lungă pe orizontală)

Dimensiunea hacircrtiei Sursa sau sertarul cu hacircrtie Numărul de copii Ordinea de tipărire a paginilor - de la prima la ultima sau icircncepacircnd cu ultima spre prima Tipărirea duplex (pe ambele părţi) Numărul de pagini pe foaie - unele imprimante pot tipări mai multe pagini de dimensiuni reduse

pe fiecare foaie de hacircrtie Calitatea tipăririi - o icircmbinare optimă a vitezei de tipărire calitatea copiei pe hacircrtie şi consumul

de cerneală Filigran - o imagine care se tipăreşte pe fiecare pagină

Atenţie Nu toate imprimantele au aceste opţiuni - iar unele au mult mai multe Pentru a vedea şi configura preferinţele de tipărire ale unei imprimante icircn dosarul Printers executaţi clic-dreapta pe pictograma imprimantei şi alegeţi Printing Preferences din meniul rapid Se afişează o casetă de dialog asemănătoare cu cea prezentată mai jos Icircn cazul anumitor imprimante la parametri se ajunge prin executarea unui clic butonului Advanced la alte imprimante casetele de dialog Printing Preferences cuprind etichete şi parametri suplimentari

28

Atenţie Pentru a modifica preferinţele de tipărire ale unei imprimante de reţea trebuie să aveţi permisiunea Full Control pentru imprimanta respectivă

29

Capitolul 7 - Icircnchiderea mediului de operare Windows

Pentru a icircnchide calculatorul trebuie să icircnchideţi mediul Windows pentru a fi siguri că nu pierdeţi date sau elemente de configuraţie Puteţi să icircnchideţi Windows şi pentru a reiniţializa calculatorul icircn modul MS-DOS (pentru versiunile Windows 9x) ori de a vă conecta icircn reţea sub alt nume de utilizator Iată icircn continuare opţiunile pe care le aveţi la dispoziţie icircn caseta de dialog Shut Down Windows

bull Shut Down - selectaţi această opţiune cacircnd terminaţi de lucrat la calculator Sistemul de operare Windows va salva setările specifice dvs şi va opri automat calculatorul

bull Restart - Selectaţi această opţiune pentru a icircnchide calculatorul şi a-l reiniţializa icircn modul Windows Puteţi folosi această opţiune cacircnd aţi modificat configuraţia icircn Control Panel de exemplu şi vreţi ca acea configuraţie să fie efectiv aplicată

bull Stand by - selectaţi această opţiune pentru ca sistemul de operare Windows să se icircnchidă parţial şi să fie pregătit ca la apăsarea unei taste acesta să se iniţializeze din nou

bull Hibernate - selectaţi acesată opţiune pentru ca mediul Windows să icircnchidă parţial calculatorul dvs iar prin apăsarea butonului de pornire acesta se va iniţializa sub acelaşi nume de utilizator

bull Log off - selectaţi această opţiune pentru a vă conecta pe acelaşi calculator sub alt nume de utilizator

Pentru a icircnchide Windows-ul efectuaţi paşii următori

1 Pe suprafaţa de lucru executaţi clic pe Start Shut Down

2 Cacircnd apare caseta de dialog Shut Down Windows selectaţi una din opţiunile menţionate mai sus Pentru a icircnchide calculatoruselectaţi Shut Down Apoi apăsaţi pe buton

l ul

3 să

mat aşa că acest mesaj nu mai este afişat)

OK Nu icircnchideţi calculatorul icircnainte ca Windowsafişeze mesajul prin care vă informează că icircl puteţi icircnchide (unele calculatoare se icircnchid icircn mod auto

30

Pentru a vă conecta pe acelaşi calculator sub alt nume efectuaţi

1 Pe suprafaţa de lucru executaţi clic pe Start Log Off

2 Cacircnd apare caseta de dialog Log Off Windows apăsaţi pe butonul Log Off

3 Nu icircnchideţi calculatorul Windows va salva setările utilizatorului curent şi va face trecerea la utilizatorul celălalt

Atenţie Pentru a intra icircn mediul de lucru al altui utilizator sau al nostru Windows va cere o parolă de acces

31

Gestionarea directoarelor şi fişierelor

Cuprins

bull Capitolul 1 - Utilizare My Computer bull Capitolul 2 - Utilizare Windows Explorer bull Capitolul 3 - Arhivarea şi dezarhivarea datelor bull Capitolul 4 - Salvarea datelor pe suporţi magnetici şi CD-RW bull Capitolul 5 - Restaurarea datelor şterse de pe hard disk bull Capitolul 6 - Folosirea opţiunii Search (Find) din Start

32

Capitolul 1 - Utilizare My Computer

11 Ce este My Computer

My Computer este un utilitar care permite trecerea rapidă icircn revistă a ceea ce aveţi icircn calculator - fişiere dosare şi unităţi de disc - şi a modului icircn care sunt organizate

12 Fereastra My Computer

Cacircnd executaţi dublu clic pe pictograma My Computer pe ecran apare fereastra My Computer (vezi figura de mai jos)

Unele pictograme din fereastra My Computer reprezintă unităţi de disc cum ar fi unitatea floppy (A) hard-discul (C D E) sau unitatea CD-ROM (F)

Alte pictograme apar şi icircn dosare Pictograma Control Panel determină deschiderea ferestrei Control Panel Pictograma Printers determina deschiderea ferestrei Printers pentru gestionarea imprimantelor instalate

Icircn partea de sus a ferestrei se găseşte bara de titlu care indică denumirea ferestrei deschisă şi activă Puteţi să mutaţi fereastra trăgacircnd de bara ei de titlu

Sub bara de titlu se găseşte bara de meniuri care conţine comenzile pe care le puteţi folosi icircn program

Sub bara de meniuri se găseşte bara cu instrumente Dacă bara cu instrumente nu este afişată selectaţi View Toolbar din meniu

Icircn partea de jos a ferestrei se găseşte bara de stare Icircn My Computer bara de stare afişează numărul de obiecte (fişiere şi dosare) din fereastră şi numărul de octeţi ocupaţi icircn memorie Dacă nu vedeţi bara de stare pe ecranul dvs selectaţi View Status Bar din meniu

33

Bara de meniuri din My Computer

Bara de meniuri din fereastra My Computer oferă patru opţiuni File Edit View şi Help

Meniul File se modifică icircn funcţie de ceea ce aţi selectat Icircn meniul File există comenzi pentru gestionarea fişierelor cum ar fi crearea de noi dosare (New) crearea de comenzi rapide (Create Shortcut) ştergerea şi redenumirea fişierelor sau dosarelor (Delete respectiv Rename) precum şi icircnchiderea ferestrei (Close)

Meniul Edit conţine comanda Undo (pentru revocarea ultimei acţiuni efectuate) Cut pentru eliminarea unui fişier sau dosar şi includerea icircn Clipboard Copy pentru includerea icircn Clipboard a unei copii a unui fişier sau dosar Paste pentru plasarea conţinutului din memoria Clipboard icircn fereastra selectată Select All pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor din fereastră şi Invert pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor neselectate concomitent cu deselectarea celor selectate

Icircn meniul View există o serie de opţiuni pentru afişarea fişierelor şi dosarelor cu pictograme de mărimi diferite sau icircn ordine diferită

bull Large Icons afişează pictogramele icircmprăştiate icircn fereastră Sub pictograme nu apar decacirct denumirile fişierelor sau dosarelor

bull Small Icons afişează pictogramele cu mărimi reduse aliniate pe racircnduri icircn ordine alfabetică

bull List arată la fel ca Small Icons dar dispunerea este făcută pe verticală bull Icircn Details pictogramele mici sunt dispuse pe verticală fiecare racircnd conţinacircnd

informaţii despre mărimea (icircn KB) a fişierului tipul de fişier sau dosar şi data şi ora ultimei modificări

Selectacircnd View Arrange Icons apoi ordinea dorită By Drive Letter (după litera unităţii de disc) By Name (după denumire) By Type (după tipul de fişier) By Size (după dimensiune) By Free Space (după spaţiul liber) sau Auto Arrange (auto aranjare)

Meniul Help oferă metode pentru deschiderea ferestrei Help Topics precum şi pentru deschiderea casetei de dialog About Windows ce conţine versiunea sistemului de operare

Bara cu instrumente din fereastra My Computer

Bara cu instrumete din fereastra My Computer conţine următoarele butoane

Apăsacircnd pe acest buton vă icircntoarceţi cu un pas icircn aceeaşi fereastră

Apăsacircnd pe acest buton mergeţi cu un pas icircnainte icircn aceeaşi ferestră

Dacă fereastra in care vă aflaţi este un dosar de pe o unitate de disc sau un dosar dintr-un alt dosar executaţi clic pe acest buton pentru a urca pe un nivel superior la unitatea de disc sau dosarul care este originea celui deschis

Executaţi clic pe el pentru a elimina fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l plasa icircn Clipboard

34

Executaţi clic pe el pentru a copia fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l copia icircn Clipboard

Executaţi clic pe el pentru a insera conţinutul din Clipboard icircn fereastra activă

Executaţi clic pentru a revoca ultima acţiune executată

Executaţi clic pe el pentru a şterge fişierul sau dosarul selectat

Executaţi clic pe el pentru a deschide fereastra Properties pentru unitatea de disc dosarul sau fişierul selectat

Executaţi clic pe el pentru a alege modul de afişare a pictogramelor icircn fereastră

Deschiderea unităţilor de disc şi a dosarelor

Există mai multe moduri icircn care să puteţi să deschideţi unităţile de disc şi dosarele afişate icircn fereastra My Computer

1 Executaţi dublu clic pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului 2 Selectaţi pictograma unităţii de disc sau a dosarului executacircnd clic pe ea sau

folosiţi tastele pentru a vă deplasa icircn fereastră ca să selectaţi pictograma dorită Apăsaţi tasta Enter pentru a deschide unitatea de disc sau dosarul evidenţiate

3 Selectaţi pictograma unităţii de disc sau a dosarului executacircnd clic pe ea sau folosind tastele cu săgeată pentru a vă deplasa icircn fereastră şi a evidenţia pictograma dorită Selectaţi File Open

4 Plasaţi indicatorul mouse-ului pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului şi executaţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului Din meniul derulant selectaţi Open

Folosirea mai multor ferestre

Dacă aveţi mai multe unităţi de disc şi dosare pe care vreţi să le exploraţi icircn My Computer veţi deschide mai multe ferestre

Pentru a trece dintr-o fereastră icircntr-alta

bull Pentru a trece rapid icircntr-altă fereastră executaţi clic pe o porţiune vizibilă din ea pentru a o transforma icircn fereastră activă şi a o aduce icircn prim-plan

bull Orice fereastră deschisă este reprezentată de o pictogramă pe bara de sarcini Executaţi clic pe pictograma ferestrei pe care vreţi să o vedeţi

bull Ţineţi apăsată tasta Alt şi apăsaţi tasta Tab pentru a activa caseta de trecere De fiecare dată cacircnd apăsaţi tasta Tab icircn această casetă apare următoarea fereastră deschisă Eliberaţi tasta Alt cacircnd icircn caseta de trecere apare titlul ferestrei pe care o vreţi să o vedeţi

Pentru a reduce numărul de ferestre deschise puteţi proceda astfel

bull Icircnchideţi toate ferestrele inutile selectacircnd File Close sau executacircnd clic pe butonul Close de pe bara de titlu

35

bull Minimizaţi toate ferestrele de care nu aveţi nevoie dar să nu le icircnchideţi executacircnd clic pe butonul Minimize de pe bara de titlu

bull Pentru a vedea mai multe ferestre concomitent plasaţi indicatorul mouse-ului pe o zonă liberă de pe bara de sarcini şi executaţi clic pe butonul din dreapta mouse-ului Din meniul derulant selectaţi Cascade pentru a vedea toate ferestrele fiind vizibile doar barele de titlu selectaţi Tile Horizontally pentru ca ecranul să fie icircmpărţit icircntre toate ferestrele deschise executaţi clic pe Tile Vertically pentru ca toate ferestrele deschise să fie dispuse pe ecran una lacircngă alta

13 Gestionarea fişierelor cu My Computer

131 Crearea de dosare

Pentru a vă organiza fişierele trebuie să le ordonaţi icircn dosare cu denumiri de genul Corespondenţă Notiţe etc Sistemul de operare Windows creează automat la instalare dosarul My Documents pentru documentele pe care le creaţi dar este bine să creaţi şi alte dosare proprii

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care vreţi să plasaţi noul dosar

2 Selectaţi File New Folder din meniu sau executaţi clic pe fereastră cu butonul dreapta al mouse-ului apoi selectaţi New Folder din meniul derulant

3 Icircn fereastră va apărea un dosar cu denumirea New Folder icircntr-o casetă care este selectată Introduceţi o denumire pentru noul dosar (denumirea dosarului poate conţine cel mult 255 caractere inclusiv spaţii Nu puteţi folosi următoarele caractere lt gt sau | Este recomandabil folosirea denumirilor scurte şi elocvente

4 Apăsaţi tasta ENTER

132 Selectarea fişierelor şi dosarelor

Pentru a putea efectua o operaţie icircntr-un fişier sau dosar trebuie să icircl selectaţi (sau să-l evidenţiaţi) pentru ca Windows să ştie pe care vreţi să icircl folosiţi Pentru a selecta fişiere sau dosare aveţi la dispoziţie următoarele situaţii

1 Un singur fişier sau dosar Executaţi clic pe pictograma fişierului sau a dosarului ori folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa şi a evidenţia pictograma fişierului sau dosarului pe care vreţi să o selectaţi

2 Mai multe fişiere sau dosare alăturate Executaţi clic pe pictogama primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Shift apoi executaţi clic pe pictograma ultimului fişier sau dosar Această metodă determină selectarea tuturor fişierelor dintre cele selectate Puteţi să ţineţi apăsată tasta Shift şi să folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa pacircnă la ultima pictogramă din grup

3 Mai multe fişiere sau dosare nealăturate Executaţi clic pe pictograma primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Ctrl apoi executaţi clic pe pictogramele tuturor celorlalte fişiere sau dosare pe care vreţi să le selectaţi

4 Toate pictogramele fişierelor sau dosarelor din fereastră Selectaţi din meniu Edit Select All (Ctrl+A)

5 Toate pictogramele fişierelor şi dosarelor mai puţin cele selectate deja Selectaţi Edit Invert Selection din meniu

133 Mutarea fişierelor şi dosarelor

Puteţi să mutaţi fişiere şi dosare icircn alte dosare sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

36

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra sursă

2 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului unde vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra de destinaţie

3 Dacă ferestrele pe care le-aţi deschis sunt pentru dosare pe aceeaşi unitate de disc puteţi să trageţi pictograma fişierului sau dosarului direct din fereastra de destinaţie

Tragerea dintr-o fereastră de pe o unitate de disc icircntr-o fereastră de pe altă unitate de disc determină copierea fişierului aşa că trebuie să ştergeţi pictograma iniţială din fereastra sursă

Pentru a muta fişiere sau dosare cu metoda decupare (Cut) şi lipire (Paste)

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul

2 Selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le mutaţi 3 Selectaţi Edit Cut din meniu sau executaţi clic pe butonul Cut de pe bara cu

instrumente Icircn acest fel veţi icircnlocui pictogramele din fereastra curentă 4 Deschideţi fereastra unităţii icircn care vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul 5 Selectaţi Edit Paste din meniu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara

de instrumente

134 Copierea fişierelor şi dosarelor

Puteţi să copiaţi fişiere şi dosare icircn alt dosar sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra sursă

2 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului unde vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra de destinaţie

3 Dacă ferestrele pe care le-aţi deschis sunt ale unor dosare de pe aceeaşi unitate de disc puteţi să trageţi pictograma fişierului sau a dosarului direct din fereastra-sursă icircn fereastra de destinaţie

Tragerea dintr-o fereastră de pe o unitate de disc icircntr-o fereastră de pe aceeaşi unitate de disc determină mutarea fişierului Trebuie să ţineţi apăsată tasta Ctrl icircn timp ce trageţi pictograma pentru a o copia

Pentru a copia fişiere sau dosare cu metoda decupare şi lipire

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul

2 Selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le copiaţi 3 Selectaţi Edit Copy din meniu sau executaţi clic pe butonul Copy de pe bara cu

instrumente Icircn acest fel veţi copia icircn Clipboard fişerele sau dosarele selectate 4 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care vreţi să plasaţi fişierul sau

dosarul 5 Selectaţi Edit Paste din menu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara cu

instrumente

135 Ştergerea fişierelor şi dosarelor

Pentru a şterge un fişier sau dosar

37

1 Selectaţi fişierele sau dosarele care trebuie şterse 2 Apăsaţi tasta Delete executaţi clic pe butonul Delete de pe bara cu instrumente sau

selectaţi File Delete din meniu 3 Pe ecran va apărea o casetă de atenţionare din Windows care vă va icircntreba dacă sunteţi

sigur că vreţi să trimiteţi fişierele sau dosarele selectate icircn Recycle Bin Dacă sunteţi sigur selectaţi Yes Dacă nu selectaţi No şi operaţia va fi anulată

O metodă rapidă de ştergere a fişierelor sau dosarelor Trageţi pictograma fişierului sau dosarului din fereastra My Computer icircn Recycle Bin Cacircnd este selectat Recycle Bin eliberaţi butonul mouse-ului

136 Redenumirea fişierelor şi dosarelor

Pentru a da o altă denumire unui fişier sau dosar

1 Selectaţi fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl redenumiţi 2 Selectaţi File Rename din menu sau executaţi clic pe pictogramă cu butonul

din dreapta al mouse-ului şi selectaţi Rename din meniul derulant ori executaţi clic pe denumire Denumirea va fi icircncadrată icircntr-o casetă iar textul va fi evidenţiat

3 Introduceţi textul noii denumiri 4 Apăsaţi tasta Enter

137 Crearea de comenzi rapide

Comenzile rapide reprezintă o soluţie pentru un acces mai rapid la fişiere şi programe Dacă plasaţi o comandă rapidă pe suprafaţa de lucru puteţi să executaţi dublu clic pe pictograma respectivă pentru a lansa icircn execuţie un program sau a deschide un fişier ori un dosar

Pentru a crea o comandă rapidă din My Computer

1 Deschideţi My Computer 2 Selectaţi unitatea de disc dosarul sau fişierul pentru care vreţi să creaţi o

comandă rapidă 3 Selectaţi File Create Shortcut 4 O copie a pictogramei va apărea icircn fereastră cu cuvintele Shortcut To icircnainte

denumirii Trageţi pictograma pe suprafaţa de lucru

38

Capitolul 2 - Utilizare Windows Explorer

21 Ce este Windows Explorer

Ca şi icircn cazul ferestrei My Computer puteţi folosi Windows Explorer pentru a afişa şi organiza unităţile de disc dosarele şi fişierele

Spre deosebire de My Computer Windows Explorer nu deschide o fereastră de fiecare dată cacircnd vreţi să vedeţi conţinutul altei unităţi de disc sau a altui dosar Totul este afişat icircntr-o singură fereastră Lista unităţilor de disc şi a dosarelor se găseşte icircn stacircnga iar conţinutul dosarului selectat sau unităţii de disc se găseşte icircn dreapta Acest mod de dispunere simplifică operaţia de deplasare cacircnd trebuie să căutaţi alte unităţi de disc sau dosare

22 Deschiderea ferestrei Windows Explorer

Pentru a deschide Windows Explorer

1 Executaţi clic pe butonul Start de pe bara de sarcini

2 Selectaţi Programs din meniul Start

3 Executaţi clic pe Windows Explorer

O altă metodă de a deschide Windows Explorer este

1 Executaţi clic dreapta pe butonul Start

2 Selectaţi din meniul ce apare Explore şi executaţi clic (fugura alăturată

Icircn figura de mai jos se arată modul de lansare icircn cazul sistemului de operare Windows XP

39

23 Modul de lucru icircn fereastra Windows Explorer

Fereastra Explorer este icircmpărţită icircn două părţi Icircn stacircnga se găseşte lista unităţilor de disc şi a dosarelor Icircn dreapta este afişat conţinutul unităţii de disc sau a dosarului selectat (vezi figura de mai jos)

40

Icircn partea de sus a ferestrei (ca icircn orice fereastră Windows) se găseşte bara de titlu care indică denumirea ferestrei pe care o aveţi deschisă Puteţi să mutaţi fereastra trăgacircnd de bara ei de titlu

Sub bara de titlu se găseşte bara de meniuri care conţine comenzile pe care le puteţi da programului

Sub bara de meniuri se găseşte bara cu instrumente Icircn cazul icircn care bara cu instrumente nu este afişată selectaţi View Toolbar din meniu Bara cu instrumente are butoane care generează comenzi din meniuri fără să fie nevoie să deschideţi meniul

Icircn partea de jos a ecranului se găseşte bara de stare Icircn My Computer bara de stare afişează numărul de obiecte (fişiere şi dosare) din fereastră şi numărul de octeţi ocupaţi din spaţiul din memorie Dacă selectaţi unul sau mai multe fişiere bara de stare se modifică afişacircnd numărul de fişiere selectate şi numărul de octeţi ocupaţi icircn memorie Dacă nu vedeţi bara de stare pe ecran selectaţi View Status Bar din meniu

Icircn partea stacircngă a ferestrei se găseşte sectorul All Folders (al dosarelor) Unele din pictogramele aflate icircn sectorul dosarelor reprezintă unităţi de disc cum ar fi cea a unităţii floppy (A) a unităţii de disc (C D E) sau a unităţii CD-ROM (F) Veţi vedea şi pictogramele pentru Recycle Bin My Briefcase şi Network Neighborhood (My Network Places - icircn cazul Windows 2000 sau XP)

Sectorul dosarelor prezintă dispunerea ierarhică a unităţilor de disc şi a dosarelor (uneori numită şi arbore) Icircn faţa pictogramelor unor dosare veţi vedea semne plus (+) şi minus (-) Un semn plus icircnseamnă că dosarul sau unitatea de disc conţine dosare icircnsă nu puteţi vedea lista icircn momentul respectiv deoarece este icircnchisă Executaţi clic pe semnul plus pentru a deschide dosarul sau unitatea de disc ca să vedeţi dosarele incluse Icircn faţa pictogramei unităţii de disc sau a dosarului va apărea un semn minus Pentru a icircnchide dosarul sau unitatea de disc ca să nu mai fie afişate dosarele secundare executaţi clic pe semnul minus

Pentru a vedea icircntregul conţinut al unei unităţi de disc sau a unui dosar executaţi clic pe el Dosarul va fi deschis Priviţi icircn sectorul din dreapta al ferestrei Fişierele au alte pictograme icircn funcţie de tipul lor şi de programul pe care icircl reprezintă sau in care au fost create

41

Modificarea modului de afişare

Puteţi să afişaţi pictogramele icircn sectorul conţinutului (Contents) icircn mai multe moduri Opţiunile posibile din meniul View sunt

bull Large Icons afişează pictogramele icircmprăştiate icircn fereastră Sub pictograme nu apar decacirct denumirile fişierelor sau a dosarelor

bull Small Icons afişează pictogramele cu mărimi reduse aliniate pe racircnduri icircn ordine alfabetică

bull List arată la fel ca Small Icons dar dispunerea este făcută pe verticală bull Icircn Details pictogramele mici sunt dispuse pe verticală fiecare racircnd conţinacircnd

informaţii despre mărimea (icircn KB) a fişierului tipul de fişier sau dosar precum şi data şi ora ultimei modificări

Folosirea barei cu instrumente din Explorer

Pentru a vedea bara cu instrumente selectaţi View Toolbar din meniu Icircn tabel sunt prezentate butoanele şi rolul fiecăruia

Apăsacircnd pe acest buton vă icircntoarceţi cu un pas icircn aceeaşi fereastră

Apăsacircnd pe acest buton mergeţi cu un pas icircnainte icircn aceeaşi ferestră

Dacă fereastra in care vă aflaţi este un dosar de pe o unitate de disc sau un dosar dintr-un alt dosar executaţi clic pe acest buton pentru a urca pe un nivel superior la unitatea de disc sau dosarul care este originea celui deschis

Executaţi clic pe el pentru a elimina fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l plasa icircn Clipboard

Executaţi clic pe el pentru a copia fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l copia icircn Clipboard

Executaţi clic pe el pentru a insera conţinutul din Clipboard icircn fereastra activă

Executaţi clic pentru a revoca ultima acţiune executată

Executaţi clic pe el pentru a şterge fişierul sau dosarul selectat

Executaţi clic pe el pentru a deschide fereastra Properties pentru unitatea de disc dosarul sau fişierul selectat

Executaţi clic pe el pentru a alege modul de afişare a pictogramelor icircn fereastră

42

Folosirea meniului

Bara de meniuri a ferestrei Explorer oferă cinci opţiuni File Edit View Tools şi Help Următoarea listă explică aceste meniuri

bull Meniul File se modifică icircn funcţie de ceea ce aţi selectat Icircn meniul File există comenzi pentru gestionarea fişierelor Crearea de noi dosare crearea de comenzi rapide ştergerea şi redenumirea fişierelor sau dosarelor validarea caracteristicilor fişierelor şi dosarelor precum şi icircnchiderea ferestrei sunt comenzile din meniul File

bull Meniul Edit conţine comanda Undo (pentru revocarea ultimei acţiuni efectuate) Cut pentru eliminarea unui fişier sau dosar şi includerea icircn Clipboard Copy pentru includerea icircn Clipboard a unei copii a unui fişier sau dosar Paste pentru plasarea conţinutului din memoria Clipboard icircn fereastra selectată Select All pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor din fereastră şi Invert Selection pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor neselectate concomitent cu deselectarea celor selectate

bull Icircn meniul View există o serie de opţiuni pentru afişarea fişierelor şi dosarelor cu pictograme de mărimi diferite sau icircn ordine diferită

bull Meniul Tools poate fi folosit pentru a căuta fişiere sau dosare (Find) pentru a mapa unităţi de disc din reţea (Map Network Drives) pentru a icircntrerupe legătura la unităţi de disc din reţea (Disconnect Network Drives) sau pentru a intra icircntr-un anumit dosar (Go To)

bull Meniul Help oferă metode pentru deschiderea ferestrei Help Topics precum şi pentru deschiderea casetei de dialog About Windows Această casetă conţineversiunea sistemului de operare instalat data de lansare numele posesorului de licenţă etc

24 Gestionarea fişierelor cu Windows Explorer

241 Crearea de dosare

Pentru a vă organiza fişierele trebuie să le ordonaţi icircn dosare cu denumiri de genul Corespondenţă Notiţe şi aşa mai departe Sistemul de operare (SO) creează icircn mod automat la instalare dosarul My Documents pentru documentele pe care le creaţi dvs Este bine să creaţi şi alte dosare proprii

1 Deschideţi fereastra Windows Explorer 2 Icircn sectorul All Folders selectaţi unitatea de disc sau dosarul icircn care vreţi să

plasaţi noul dosar 3 Selectaţi File New Folder din meniu Icircn fereastră va apărea un nou dosar cu

denumirea evidenţiată New Folder icircntr-o casetă 4 Introduceţi o denumire pentru noul dosar (deoarece denumirea New Folder

este selectată va dispărea icircn mod automat cacircnd veţi icircncepe să scrieţi noua denumire aşa că nu trebuie să ştergeţi mai icircntacirci acest text) Denumirea noului dosar poate conţine cel mult 255 de caractere inclusiv spaţii libere Nu puteţi să folosiţi nici unul din următoarele caractere lt gt sau |

5 Apăsaţi tatsa Enter

242 Selectarea fişierelor şi dosarelor

Pentru a efectua o operaţie icircntr-un fişier sau dosar trebuie să icircl selectaţi (sau să-l evidenţiaţi) pentru ca Windows să ştie pe care vreţi să icircl folosiţi Pentru a selecta fişiere sau dosare aveţi la dispoziţie următoarele situaţii

43

bull Un singur fişier sau dosar Executaţi clic pe pictograma fişierului sau dosarului ori folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa şi a evidenţia pictograma fişierului sau dosarului pe care vreţi să o selectaţi

bull Mai multe fişiere sau dosare alăturate Executaţi clic pe pictograma primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Shift apoi executaţi clic pe pictograma ultimului fişier sau dosar Această metodă determină selectarea tuturor fişierelor dintre cele selectate Puteţi să ţineţi apăsată tasta Shift şi să folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa pacircnă la ultima pictogramă din grup

bull Mai multe fişiere sau dosare nealăturate Executaţi clic pe pictograma primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Ctrl apoi executaţi clic pe pictogramele tuturor celorlalte fişiere sau dosare pe care vreţi să le selectaţi

bull Toate pictogramele fişierelor sau dosarelor din fereastră Selectaţi Edit Select All din meniu

bull Toate pictogramele fişierelor şi dosarelor mai puţin cele selectate deja Selectaţi Edit Invert Selection din meniu

243 Mutarea fişierelor şi a dosarelor

Puteţi să mutaţi fişiere şi dosare icircn alte dosare sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl mutaţi executacircnd clic pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului

2 Trageţi pictograma fişierului sau a dosarului din sectorul Contents pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului din sectorul All Folders unde vreţi să icircl plasaţi Nu eliberaţi butonul mouse-ului icircnainte ca unitatea de deisc sau dosarul să fie evidenţiate Tragerea unui fişier sau a unui dosar de pe o unitate de disc pe altă unitate de disc determină copierea fişierului aşa că icircn acest caz trebuie să ştergeţi pictograma iniţială din sectorul Contents

Pentru a muta fişiere sau dosare cu metoda decupare şi lipire

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl mutaţi

2 Icircn sectorul Contents selectaţi fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl mutaţi 3 Selectaţi Edit Cut din meniu sau executaţi clic pe butonul Cut de pe bara cu

instrumente Icircn acest fel vor fi eliminate pictogramele din dosarul curent sau de pe unitatea de disc curentă

4 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul

5 Selectaţi Edit Paste din meniu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara cu instrumente

244 Copierea fişierelor şi dosarelor

Puteţi să copiaţi fişiere şi dosare icircn alt dosar sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl copiaţi Pentru a deschide unitatea de disc sau dosarul executaţi clic pe pictograma lor

2 Ţineţi apăsată tasta Ctrl şi trageţi pictograma fişierului sau a dosarului pe care vreţi să icircl copiaţi din sectorul Contents pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului din sectorul All Folders unde vreţi să icircl plasaţi

44

Dacă trageţi fişierul sau dosarul de pe o unitate de disc pe alta nu trebuie să ţineţi apăsată tasta Ctrl

Pentru a copia fişiere sau dosare cu metoda decupare şi lipire

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl copiaţi

2 Icircn sectorul Contents selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le copiaţi 3 Selectaţi Edit Copy din meniu sau executaţi clic pe butonul Copy de pe bara

de instrumente Icircn acest fel veţi copia icircn Clipboard fişierele sau dosarele selectate

4 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care vreţi să plasaţi copia fişierului sau dosarului

5 Selectaţi Edit Paste din meniu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara cu instrumente

245 Redenumirea fişierelor şi dosarelor

Pentru a da o altă denumire unui fişier sau a unui dosar

1 Selectaţi fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl redenumniţi 2 Selectaţi File Rename din menu sau executaţi clic pe pictogramă cu butonul

din dreapta al mouse-ului şi selectaţi Rename din meniul derulant ori executaţi clic pe denumire Denumirea va fi icircncadrată icircntr-o casetă iar textul va fi evidenţiat

3 Introduceţi textul noii denumiri 4 Apăsaţi tasta Enter

246 Crearea de comenzi rapide

Comenzile rapide sau scurtături (Shortcut) reprezintă o soluţie pentru un acces mai rapid la fişiere şi programe Dacă plasaţi o comandă rapidă pe suprafaţa de lucru puteţi să executaţi dublu clic pe pictograma respectivă pentru a lansa icircn execuţie un program sau a deschide un fişier ori un dosar

Pentru a crea o comandă rapidă

1 Deschideţi fereastra Explorer 2 Selectaţi unitatea de disc dosarul sau fişierul pentru care vreţi să creaţi o

comandă rapidă 3 Selectaţi File Create Shortcut 4 O copie a pictogramei va apărea icircn fereastră cuvintele Shtortcut to icircnaintea

denumirii Trageţi pictograma pe suprafaţa de lucru

45

46

Capitolul 3 - Arhivarea datelor

31 Folosirea programului WinRAR

Programul WinRAR este un utilitar pentru compresia şi decompresia (arhivareaşi dezarhivarea) fişierelor şi a dosarelor Creează arhive cu extensia rar

Bara cu meniuri este alcătuită din meniurile File Commands Favorites Options Help

bull Meniul File are icircn componeţa lui următoarele comenzi Open Archive (deschide o arhiva specificată) Change drive (schimbă hard discul sau unitatea floppy) Browse for folder (a frunzări după un dosar sau fişier) Password (creează o parolă) Select All (selectează toate fişierele din sectorul conţinut) Select group (selectează doar o parte din fişierele sau dosarele din fereastra conţinut) Deselect group (deselectează fişierele sau dosarele selectate) Invert selection (selectează fişierele şi dosarele ce nu au fost selectate) Exit (termină programul WinRAR)

bull Meniul Commands are icircn componenta lui comenzile Add files to archive (aduce fişiere sau dosare icircn sectorul conţinut pentru a le arhiva) Extract to a specified folder (decomprimă arhiva icircntr-un dosar specificat) Test archive files (testează dacă fişierele sau dosarele arhivate se pot dezarhiva) View file (se vizualizează conţinutul unui dosar) Delete (şterge un dosar sau fişier) Repair archive (repară o arhivă stricată) Estimate compression (estimează numărul de bytes pentru noua arhivă) Extract without confirmation (extrage fişierele sau dosarele fără a confirma terminarea operaţiei) Add archive comment (adaugă la o arhivă un comentariu) Protect archive from damage (protejează arhiva de o eventuală avarie) Lock archive (blochează o arhivă) Convert archive to SFX (converteşte arhiva icircntr-un fişier care se extrage singur) Show archive information (arată informaţii despre fişierul arhivat)

bull Meniul Favorites conţine comenzile Add to favorites (transformă fişierele sau dosarele icircn favorite) Organize favorites (organizează fişierele sau dosarele favorite)

bull Meniul Options are icircn componeţa lui comenzile Settings (setează programul WinRAR) ImportExport (importă sau exportă fişiere sau dosare comprimate)

47

View log (să vedem fişierul de tip jurnal) Clear log (curăţă fişierul de tip jurnal)

bull Meniul Help conţine Help topics (ajutor icircn folosirea programului WinRAR) WinRAR home page (o legătură la pagina de internet a firmei producătoare) About WinRAR (arată versiunea programului deţinătorul licenţei)

Bara cu comenzi este alcătuită din comenzile

bull Add - aduce un fişier sau un dosar icircn sectorul conţinut pentru a fi arhivate bull Extract to - extrage şi plasează fişiere sau dosare arhivate icircntr-un loc cu

destinaţia stabilită de noi bull Test - testează dezarhivarea unui fişier bull Delete - şterge un fişier sau dosar bull Repair - repară o arhivă avariată bull Estimate - estimează numărul de bytes a viitoarei arhive bull Lista derulantă - prezintă unităţile de disc şi dosarele din calculator bull Up one level - dacă fereastra icircn care vă aflaţi este un dosar de pe o unitate de

disc sau un dosar dintr-un alt dosar executaţi clic pe acest buton pentru a urca pe un nivel superior la unitatea de disc sau dosarul care este originea celui deschis

Sectorul conţinut arată fişierele sau dosarele aflate pe un disc sau icircntr-un alt dosar

Bara de stare arată cacircte fişiere sau dosare sunt selectate şi dimensiunea lor icircn bytes

Arhivarea dezarhivarea unui fişier sau a unui dosar cu programul WinRAR

Pentru a crea o arhivă

1 Selectăm din Sectorul Conţinut fişierul sau dosarul dorit (pentru a selecta mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift şi cu săgeţile ne deplasăm icircn jos sau icircn sus dacă dorim să selectăm anumite fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointerul mouse-ului le selectăm apăsacircnd butonul stacircng al acestuia)

2 Apăsăm butonul Add din Bara cu Comenzi Va apare o ferestră unde vom scrie numele arhivei extensia arhivei (se foloseşte RAR) metoda de compresie (Compression method) se alege una din următoarele metode store fastest fast normal good best Dacă dorim să icircmpărţim viitoarea arhivă icircn pachete de 144 MB alegem din căsuţa Volume size bytes valoarea 145

3 Apăsaţi butonul OK

SFAT Dacă nu aveţi pe un alt calculator instalat programul WinRAR selectaţi căsuţa SFX din Archiving options pentru a crea arhiva icircntr-un mic program de dezarhivare

Pentru a dezarhiva

1 Se selectează arhiva dorită din Sectorul Conţinut 2 Apăsăm butonul Extract to din bara de comenzi Va apare fereastra cu numele

Extraction path and options Icircn căsuţa Destination path vom scrie calea unde dorim să se plaseze fişierele dezarhivate (dacă nu ştim calea exactă o alegem din fereastra din dreapta)

3 Celelalte opţiuni sunt Update mode - Extract and replace files Overwrite mode - Ask before overwrite

4 Apăsăm butonul OK

48

32 Folosirea programului WinZIP

Programul WinZIP este un utilitar pentru compresia şi decompresia (arhivarea şi dezarhivarea) fişierelor şi a dosarelor Creează arhive cu extensia zip

Bara cu meniuri este alcătuită din meniurile File Actions Options Help

bull Meniul File conţine următoarele comenzi New archive (crează arhive noi) Open archive (deschide in sectorul conţinut o arhivă) Favorite ZIP folders (crează dosare favorite) Close archive (icircnchide arhiva) Properties (afişează proprietăţile arhivei) Create shortcut (crează o scurtătură a arhivei) Move archive (mută arhiva) Copy archive (copiază arhiva) Rename archive (redenumeşte o arhivă) Delete archive (şterge o arhivă) Print (listează conţinutul arhivei) Wizard (program ajutător de creare de arhive)

bull Meniul Actions conţine comenzile Add (aduce fişiere sau dosare pentru a fi arhivate) Delete (şterege arhive) Extract(extrage fişiere sau dosare din arhive) View (vizualizare fişiere icircn interiorul arhivei) Sellect All (selectează fişiere dosare sau arhive) Invert selection (selectează fişiere dosare neselectate) Virus Scan (scanează arhiva de viruşi) Make Exe File (crează arhiva icircn fişier executabil) UUencode (codifică arhiva) Test (testează arhiva de avarii) Comment (crează un fişier de tip txt ce icircnsoţeşte arhiva) Check out ( crează un dosar icircn care sunt extrase fişierele din arhivă şi sunt create scurtături icircn meniul Programs)

bull Meniul Options conţine Configuration (configurează programul WinZip) Password (crează parolă pentru o arhivă) Sort (sortează fişiere arhive după un anumit cacircmp)

bull Meniul Help conţine următoarele comenzi Contents (program de ajutare) Brief tutorial (o scurtă lecţie de a icircnvăţa folosirea WinZip) About WinZip (arată versiunea programului deţinătorul licenţei) etc

49

Bara de comenzi este alcătuită din

bull New - crează o arhivă nouă bull Open - deschide o arhivă bull Favorites - organizează fişierele cu extensia zip icircntr-o listă ordonată după un

cacircmp bull Add - schimbă numele arhivei deschise icircn sectorul conţinut bull Extract - extrage fişierele dosarele dintr-o arhivă bull View - permite vizualizarea fişierelor dosarelor dintr-o arhivă bull Install - instalează o temă (culoare cursor sunet etc) bull Wizard - apare interfaţa ajutătoare de creare a unei arhive

Sectorul conţinut arată fişierele dosarele dintr-o arhivă

Bara de stare arată cacircte fişiere dosare sunt selectate şi dimensiunea lor totală icircn KB

Arhivarea dezarhivarea unui fişier sau a unui dosar cu programul WinZip

Pentru a crea o arhivă

1 Din meniul File selectăm opţiunea New sau din bara de comenzi butonul cu acelaşi nume Apare o ferestră icircn care la opţiunea file name scriem numele viitoarei arhive (atenţie la opţiunea files of type alegem ZIP file) Alegem destinaţia viitoarei arhive Apăsăm tasta OK

2 Se deschide o fereastră din care selectăm fişierul dosarul ce-l vom arhiva (Dacă sunt mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu săgeţile ne deplasăm icircn jos sau icircn sus pentru a le selecta Selecţia aleatorie de fişiere sau dosare ţineţi apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului vă deplasaţi deasupra lor şi executaţi un clic pe ele) La opţiunea Compression selectăm normal Apăsăm butonul Add

Pentru a dezarhiva

1 Din meniul File alegem opţiunea Open archive sau din bara de comenzi apăsăm butonul Open Alegem arhiva ce va fi extrasă

2 Conţinutul arhivei va apare icircn sectorul conţinut Apăsăm butonul Extract din bara de comenzi sau din meniul Actions

50

3 Va apare fereastra cu numele Extraction path and options Icircn căsuţa Destination path vom scrie calea unde dorim să se plaseze fişierele dezarhivate (dacă nu ştim calea exactă o alegem din fereastra din dreapta)

4 Apăsăm butonul Extract

33 Folosirea programului WinACE

Programul WinACE este un utilitar pentru compresia şi decompresia (arhivarea şi dezarhivarea) fişierelor şi a dosarelor Creează arhive cu extensia ace

Bara de meniuri este alcătuită din meniurile File View Change to Archive Tools Context menu Help

bull Meniul File conţine comenzile Create (crează arhive) Open (deschide o arhivă) Extract to (extrage fişierele arhivei icircntr-o destinaţie anume) X-Folder (extrage arhiva de tip self extract) Add (crează arhive) Delete (şterge arhiva fişier sau dosar) Encrypt (criptează arhiva) Copy (copiază fişiere dosare sau arhive) RenameMove (redenumeşte sau mută o arhivă) Create folder (crează un dosar) Properties (arată proprietăţile arhivei) etc

bull Meniul View conţine comenzide tip File list (schimbă modul de expunere a pictogramelor) Treeview (mod de expunere arborescent) Determine folder size (determină mărimea fişierului dosarului sau arhivei) etc

bull Meniul Change to conţine comenzile Back (icircntoarcerea cu un pas spre dosarul mamă) Forward (icircnaintează cu un pas) Parent Directory (se deplasează icircn directorul rădăcină)

bull Meniul Archive conţine comenzile Create Sfx (crează arhive de tip executabil) Lock archive (blochează arhive spre a fi dezarhivate) Protect

51

archive from demages (protejează arhiva de avarii) Test archive (testează arhiva) Repair archive (repară arhiva de avarii) etc

bull Meniul Tools conţine Determine archive type (determină tipul de arhivă) Optimize archive (optimizează arhiva) Convert to ace archive (converteşte arhive icircn arhive cu extensia ace) Scan archive for viruses (scanează arhiva de potenţiali viruşi)

bull Context menu arată exact meniul derulant ce apare prin apăsarea butonului drept al mouse-ului

bull Meniul Help conţine comenzile Help (ajutor) Using Help (cum să foloseşti Ajutorul) Encrypt credit card data (criptează datele folosite pentru o carte de credit) Info (arată versiunea programului de cine este făcut) etc

Bara de comenzi este alcătuită din butoanele

bull Create - crează arhive bull Open - deschide arhive bull Extract - extrage fişierele din arhivă bull Add - sunt aduse fişiere dosare pentru a fi arhivate bull Delete - şterge fişiere dosare sau arhive bull Properties - arată proprietăţile fişierelor dosarelor sau arhivelor bull Views - determină afişarea pictogramelor icircn modul Large Icon Small Icon List

Details

Sectorul conţinut arată fişiere dosare arhive

Bara de stare arată cacircte fişiere dosare sunt selectate şi dimensiunea lor totală icircn KB

Arhivarea dezarhivarea unui fişier sau a unui dosar cu programul WinACE

Pentru a arhiva un fişier sau dosar

1 Din meniul File sau din bara de comenzi alegem comanda Create (Add) 2 Apare fereastra Add filesCreate archive Alegem subfereastra Selection

Selectăm fişierele dosarele ce vor fi arhivate Pentru a selecta toate fişierele dosarele marcăm primul fişier ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului ne plasăm pe ultimul fişier şi executăm clic stacircnga pe el

3 icircn casuţa Files vom scrie numele arhivei ce va fi creată 4 Icircn căsuţa Archive alegem destinaţia viitoarei arhive 5 Alegem subfereastra Option 6 In casuţa Archive type alegem extensia arhivei (lăsăm ACE) icircn Action alegem

opţiunea Add pentru Compression alegem Normal 7 Dacă dorim să creăm arhiva de tip executabil marcăm căsuţa din dreptul Create

Sfx Module Va apare o fereastră din care alegem prima opţiune 8 Dacă dorim ca arhiva noastră să fie icircmpărţită icircn module de o anumită

dimensiune alegem din lista derulantă din sectorul Volumes dimensiunea dorită 9 Apăsăm butonul Add

Pentru a dezarhiva o arhivă de cu extensia ace

1 Din meniul File sau din bara de comenzi alegem comanda Open Se deschide o casetă din care alegem fişierul de tip arhivă Apăsăm pe butonul Open

2 Icircn Sectorul Conţinut va apare conţinutul arhivei Selectăm toate fişierele respectiv dosarele

3 Apăsăm butonul Extract din bara de comenzi Apare fereastra Extract Alegem destinaţia fişierelor dosarelor ce vor fi dezarhivate

4 Apăsăm butonul OK

52

O altă variantă de dezarhivare a unui fişier sau dosar

1 Din Sectorul Conţinut selectăm arhiva Dacă arhiva este pe o altă unitate de disc selectăm discul respectiv cu comanda Select Drive din bara de comenzi

2 Apăsăm butonul Extract din bara de comenzi Apare fereastra Extract Alegem destinaţia fişierelor dosarelor ce vor fi dezarhivate

3 Apăsăm butonul OK

53

Capitolul 4 - Salvarea datelor pe suporţi magnetici şi CD-RW

41 Salvarea datelor pe suporţi magnetici

Unitatea de disk sau Floppy Disk Drive este icircntacirclnită la toate calculatoarele Discul flexibil (discheta) este confecţionat(ă) dintr-o folie de plastic acoperită cu un strat fero-magnetic şi introdus icircntr-un suport de protecţie din plastic

Icircn prezent dischetele utilizate au următoarele caracteristici

bull dimensiunea de 35 ( 1inch = 254 cm) bull informaţiile sunt icircnregistrate pe aceste discuri icircn formate standard după numărul

de piste şi sectoare bull piste - cercuri concentrice icircn număr de 80 bull sectoare - segmente de piste

Icircn prezent dichetele sunt vacircndute deja formatate Prin operaţia de formatare se realizează următoarele

bull crearea directorului rădăcină (root) bull crearea tabelei de alocare a fişierelor (FAT)

Icircn urma procesului de alocare sunt definite şi etichetate pistele şi sectoarele prin intermediul cărora se poate identifica orice informaţie Poziţia ficărui fişier pe disc va fi indicată de tabela de alocare care se icircncarcă la scrierea informaţiilor icircn fişiere ţinacircnd seama de etichetele de pistă şi sectoare definite icircn urma formatării discului

Salvarea unui dosar sau fişier se poate executa icircn următoarele variante

Cu ajutorul ferestrei My Computer

1 Se deschide fereastra My Computer Ne deplasăm spre fişierul sau dosarul pe care dorim să-l salvăm

2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Din bara de meniuri alegem File Send to 35 Floppy (A) sau executăm clic pe butonul drept al mouse-ului Va apare un meniu derulant din care alegem comanda Send to 35 Floppy (A)

54

Cu ajutorul ferestrei Windows Explorer

1 Din meniul Start Programs alegem Windows Explorer 2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Din bara de meniuri alegem File Send to 35 Floppy (A) sau executăm clic pe butonul drept al mouse-ului Va apare un meniu derulant din care alegem comanda Send to 35 Floppy (A)

55

O altă metodă de salvare a fişierelor sau dosarelor este numită Drag and Drop (trage şi lasă) Ea se execută atacirct cu ajutorul ferestrei Windows Explorer cacirct şi cu fereastra My Computer Pentru a realiza această operaţie urmaţi paşii

Cu ajutorul ferestrei Windows Explorer

1 Din meniul Start Programs alegem Windows Explorer 2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Ne plasăm cu pointer-ul mouse-ului pe un dosar sau fişier selectat Ţinem apăsat butonul stacircng al mouse-ului şi tragem spre fereastra Folders

4 Cacircnd ajungem icircn dreptul pictogramei ce reprezintă unitatea de disc (35 Floppy) şi aceasta se selectează eliberăm butonul mouse-ului şi procesul de copiere va icircncepe

5 Dacă tragem fişierul (fişierele) sau dosarul (dosarele) cu clic dreapta pe mouse la eliberarea butonului mouse-ului va apare un meniu contextual care ne permite să copiem să mutăm să creăm o scurtătură sau să anulăm comanda aşa cum se vede icircn figurile următoare

56

Cu ajutorul ferestrei My Computer

1 Se deschid două fereastre My Computer Le aşezăm astfel icircncacirct să fie vizibile 2 Icircn una dintre ferestre ne deplasăm spre fişierul sau dosarul pe care dorim să-l

salvăm 3 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

4 Ne plasăm cu pointer-ul mouse-ului pe un dosar sau fişier selectat Ţinem apăsat butonul stacircng al mouse-ului şi tragem spre cealaltă fereastră deschisă

57

5 Cacircnd ajungem icircn dreptul pictogramei ce reprezintă unitatea de disc (35 Floppy) şi aceasta se selectează eliberăm butonul mouse-ului

O altă metodă de salvare a fişierelor sau dosarelor se face cu ajutorul comenzilor Copy şi Paste (copiază şi lipeşte) Se execută icircn ferestrele Windows Explorer şi My Computer

Cu ajutorul ferestrei My Computer

1 Se deschide fereastra My Computer Ne deplasăm spre fişierul sau dosarul pe care dorim să-l salvăm

2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Selectăm din bara de comenzi sau din meniul Edit comanda Copy 4 Selectăm pictograma 35 Floppy Apăsăm butonul drept al mouse-ului Din

meniul derulant sau din meniul Edit alegem comanda Paste

Cu ajutorul ferestrei Windows Explorer

1 Din meniul Start Programs alegem Windows Explorer 2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Ne plasăm cu pointer-ul mouse-ului pe un dosar sau fişier selectat Ţinem apăsat butonul stacircng al mouse-ului şi tragem spre fereastra Folders

4 Selectăm din bara de comenzi sau din meniul Edit comanda Copy 5 Selectăm pictograma 35 Floppy Apăsăm butonul drept al mouse-ului Din

meniul derulant sau din meniul Edit alegem comanda Paste

42 Salvarea datelor pe CD-RW

Salvarea datelor pe CD-RW se face cu ajutorul programelor de scriere a unui compact disc (exemplu Nero WinOnCD Easy CD Creator etc)

Atenţie Dacă nu aveţi un aparat de tipul Compact Disc-Writer procesul de scriere a unui CD nu poate fi efectuat

Salvarea fişierelor sau dosarelor cu ajutorul programului Nero

După lansarea icircn execuţie a programului apare fereastra Nero Wizard

58

Există două direcţii de acţiune realizarea unui nou CD sau copierea unui CD Se alege varianta dorită şi se apasă pe butunul Next Icircn cazul alegerii conform imaginii de mai sus apare o nouă fereastră icircn care se cere tipul de CD ce va fi realizat

Formatul AudioCD realizează varianta audio formatul DataCD realizează CD-ROM-uri iar formatul Other CD formats realizează variante video etc După alegerea făcută se apasă Next Apare următoarea fereastră icircn care trebuie să alegem realizarea unui nou CD sau continuarea icircnregistrărilor pe un CD anterior realizat cu sesiuni multiple (adăgarea icircn continuare a datelor cu pierderea aproximativ a 20 MB spaţiu disponibil pe CD-R) Un astfel de caz apare numai icircn cazul CD-urilor CD-R Dacă avem un CD-RW conţinutul lui va fi şters mai icircntacirci şi apoi este posibilă o nouă icircnregistrare

59

După apăsarea butonului Next apare următoarea fereastră

Icircn continuare apare o fereastră icircmpărţită icircn 4 părţi semănacircnd ca două ferestre Windows Explorer alăturate icircn primele 2 ferestre din stacircnga (destinaţia) este vizualizată situaţia CD-ului ce va fi icircnregistrat (denumirea lui se poate schimba cu F2 din NEW icircntr-o nouă denumire după preferinţa noastră) iar icircn ferestrele din dreapta este vizibilă sursa (de regulă hard disk-ul nostru) Pentru a trimite icircn fereastra destinaţie datele pentru icircnregistrat apelăm la metoda drag-and-drop cu butonul dreapta al mouse-ului Va apare un pătrat cu semnul plus (+) ceea ce ne indică că transferul fişierelor este posibil La eliberarea butonului mouse-ului apare o casetă de dialog pentru filtarea fişierelor ce vor fi aşezate pentru icircnregistrare cu versiunea implicită toate fişierele de toate tipurile

60

Dacă ne hotăracircm ca toate fişierele dintr-un director să fie icircnregistrate apăsăm pe OK Icircn caz contrar apelăm la filtrarea lor după denumire şi extensie După ce am aşezat icircn fereastra destinaţie toate datele pentru icircnregistrare (cu observaţia permanentă ca să icircncapă icircn spaţiul CD-ului) fereastra programului icircnaintea icircnregistrării propriu-zise arată astfel

Se observă că noua icircnregistrare are cu puţin peste 100 MB Din bara cu instrumente se apasă butonul Opens the Write-CD-Dialog şi reapare Nero Wizard de data acesta pentru icircnceperea procesului de ardere

61

Dacă avem un CD-RW viteza de ardere afişată va fi mult mai mică decacirct cea pentru arderea unui CD-R (care poate ajunge la 24x) Prin apăsarea butonului Burn procesul de icircnregistrare poate icircncepe

62

Capitolul 5 - Restaurarea fişierelor şterse

51 Ce este Recycle Bin

Recycle Bin este o zonă de salvare temporară de pe hard-discul calculatorului Cacircnd ştergeţi un fişier sau un dosar sistemul de operare icircl mută icircn Recycle Bin Icircnsă fişierul sau dosarul respectiv ocupă icircn continuare spaţiu pe hard-disc Pentru a elimina fişierul sau dosarul de pe unitatea de disc trebuie să goliţi Recycle Bin

Aceasta icircnseamnă că mai aveţi o posibilitate să recuperaţi fişierul sau dosarul şters icircnainte ca el să dispară pentru totdeauna Puteţi să icircl readuceţi icircn poziţia iniţială scoţacircndu-l din Recycle Bin

52 Deschiderea ferestrei Recycle Bin

Pictograma Recycle Bin de pe suprafaţa de lucru diferă puţin icircn funcţie de faptul dacă este goală ca icircn figura 1 sau dacă icircn ea au fost introduse fişiere şi apare ca fiind plină figura 2

Pentru a deschide fereastra Recycle Bin executaţi dublu clic pe pictograma Recycle Bin de pe suprafaţa de lucru selectaţi-o folosind tastele cu săgeată şi apăsaţi tasta Enter sau executaţi clic cu butonul din dreapta pe pictogramă şi selectaţi Open din meniul derulant

Pe ecran va fi deschisă fereastra Recycle Bin (vezi figura 3) Fereastra Recycle Bin arată la fel şi are aproape aceeaşi funcţionalitate ca şi My Computer Bara de stare din partea de jos a ecranului indică numărul de obiecte din fereastră sau numărul de obiecte selectate şi spaţiul total ocupat pe disc

63

53 Golirea lăzii de deşeuri

Pentru a păsta hard-discul curat şi ordonat trebuie să goliţi din cacircnd icircn cacircnd lada de deşeuri (Recycle Bin) icircn special dacă primiţi un mesaj de eroare cacircnd icircncercaţi să salvaţi un fişier prin care sunteţi informat că nu aveţi suficient spaţiu pe disc

54 Fişierele selectate

Este posibil să nu doriţi să ştergeţi toate fişierele din Recycle Bin icircn special dacă intenţionaţi să mai folosiţi unele ulterior

Pentru a elimina numai fişierele specificate din Recycle Bin

1 Selectaţi fişierele pe care vreţi să le ştergeţi 2 Apăsaţi tasta Delete executaţi clic pe butonul Delete de pe bara cu instrumente sau

selectaţi File Delete din meniu

55 Toate fişierele

Pentru a elimina toate fişierele din Recycle Bin selectaţi File Empty Recycle Bin din meniu Dacă nu aveţi deschisă fereastra Recycle Bin puteţi să goliţi lada de deşeuri de pe suprafaţa de lucru executacircnd clic pe pictogramă cu butonul din dreapta al mouse-ului şi selectacircnd Empty Recycle Bin din meniul derulant

56 Recuperarea fişierelor

După ce aţi introdus un fişier sau un dosar icircn Recycle Bin cum icircl mai puteţi scoate de acolo

1 Selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le recuperaţi 2 Selectaţi File Restore din meniu Fişierul sau dosarul este readus icircn locul de origine din

calculator de unde a fost şters

64

Capitolul 6 - Folosirea opţiunii Search (Find) din Start

61 Procedura de lucru

Opţiunea Search (Find) vă permite să căutaţi fişiere şi dosare pe hard-disk-ul propriu sau pe un hard-disk din reţea

1 Apăsăm butonul Start şi alegem din meniul derulant opţiunea Search (Find) Files and Folders

2 Icircn fereastra Find All Files icircn casuţa Named introducem numele dosarului sau numele şi extensia pentru un fişier Dacă nu cunoaşteţi denumirea completă folosiţi un asterisc () pentru a icircnlocui icircnceputul sau sfacircrşitul denumirii (de exemplu 97 pentru a găsi toate fişierele a căror de numire se termină icircn 97 ) Selectaţi Options Case Sensitive din meniu dacă vreţi să căutaţi un fişier cu majuscule fără icircnsă a căuta şi fişierul cu denumirea scrisă cu minuscule

3 Caseta Look In ar trebuie să conţină deja denumirea unităţii de disc selectată de dumneavoastră

4 Pentru a căuta icircn toate dosarele de pe unitatea de disc specificată selectaţi caseta Include Subfolders

5 Dăcă vreţi să căutaţi icircntr-un anumit dosar executaţi clic pe Browse pentru a deschide caseta de dialog Browse for Folder şi selectaţi dosarul icircn care vreţi să căutaţi Executaţi clic pe OK pentru a reveni icircn caseta de dialog Find

6 Executaţi clic pe Find Now 7 Cacircnd căutarea s-a icircncheiat icircn partea din dreapta a casetei de dialog va apărea o listă cu fişierele

sau dosarele care icircndeplinesc criteriile de căutare Executaţi dublu clic pe fişierul pe care vreţi să icircl deschideţi

8 Executaţi clic pe New Search pentru a elimina criteriile de căutare şi să puteţi căuta un alt fişier

Icircn acest exemplu se doreşte căutarea tuturor fişierelor de tip doc de pe unitatea C de hard disk sub Windows XP

65

62 Puteţi să efectuaţi căutări după fişiere şi pe baza datei de creare sau a ultimei modificări

1 Efectuaţi paşii de la 1 la 6 pentru căutarea unui fişier Nu mai introduceţi o denumire de fişier icircn caseta Named

2 Executaţi clic pe eticheta Data Modified din caseta de dialog Find 3 Selectaţi Find All Files Created or Modified 4 Apoi selectaţi un din următoarele trei opţiuni Between (şi introduceţi datele de icircnceput şi de

sfacircrşit ale intervalului) pentru a căuta toate fişierele create sau modificate icircntre datele respective During the Previous x Month(s) (unde x este numărul de luni) pentru a obţine o listă de fişiere create sau modificate icircn numărul de luni menţionate sau During the Previous x Day(s) (unde x este numărul de zile)

5 Executaţi clic pe Find Now

63 Folosiţi opţiunile avansate de căutare pentru a căuta fişiere după tip fişiere care conţin anumite fragmente de text sau fişiere care au o anumită mărime

1 Efectuaţi paşii de la 1 la 6 pentru căutarea unui fişier Nu mai trebuie să introduceţi o denumire de fişier icircn caseta Named

2 Executaţi clic pe eticheta Advanced din caseta de dialog Find 3 Din lista derulantă Of Type selectaţi tipul de fişier sau dosar pe care icircl căutaţi Lista depinde de

tipurile de aplicaţii sau de alte programe pe care le aveţi icircn calculator 4 Icircn cazul icircn care căutaţi fişiere care conţin un anumit text intrduceţi icircntregul text sau un fragment

din el icircn caseta Containing Text 5 Pentru a căuta fişiere avacircnd a anumită mărime selectaţi At Least (cel puţin) sau At Most (cel

mult) din lista derulantă Size Is şi introduceţi un număr de kiloocteţi icircn caseta KB 6 Executaţi clic pe Find Now

64 Icircnchiderea ferestrei Search (Find)

Selectaţi File Close din meniu sau executaţi clic pe butonul Close de pe bara de titlu

66

 • Sistemul de operare Windowsreg
  • Cuprins
  • Cuprins
Page 6: Windows Manual

Ştergerea unei scurtături

Pentru a elimina o scurtătură o selectaţi şi apoi apăsaţi tasta Delete Sau executaţi clic-dreapta pe ea şi alegeţi Delete din meniul rapid Observaţi că ştergerea unei scurtături nu şterge programul sau documentul către care indică scurtătura este ştearsă numai scurtătura propriu-zisă

Modificare proprietăţilor de afişare ale ecranului

La fel ca aproape orice lucru din Windows suprafaţa de lucru are o casetă de dialog de proprietăţi numită Display Properties (vezi figura de mai jos) Aceasta se apelează prin clic pe butonul drept al mouse-ului pe suprafaţa de lucru iar din meniul derulant alegem Properties

6

Modificarea rezoluţiei ecranului

Rezoluţia reprezintă o măsură a cantităţii de informaţii pe care Windows o pune pe ecranul dvs exprimată icircn pixeli (picture element) Rezoluţiile mai des icircntacirclnite sunt de 640x480 (rezoluţie VGA) 800x600 (rezoluţie Super VGA sau SVGA) 1024x768 1152x864 1280x1024 1600x1200 Domeniul rezoluţiilor pe care-l aveţi la dispoziţie depinde de hardware-ul de afişare (adaptorul grafic şi monitor)

Cu cacirct rezoluţia este mai mare cu atacirct cantitatea de date cu care puteţi lucra la un moment dat este mai mare De exemplu un monitor cu rezoluţie de 640x480 poate afişa 17 racircnduri şi 9 coloane iar la 1024x768 vor fi 33 racircnduri şi 15 coloane

Pentru a modifica rezoluţia ecranului

1 Executaţi clic pe eticheta Settings din caseta de dialog Display Properties 2 Trageţi cursorul Screen resolution spre dreapta pentru a mări rezoluţia sau spre stacircnga pentru

a o micşora 3 Executaţi clic pe OK 4 Executaţi clic pe OK icircncă o dată pentru a confirma alegerea 5 Cacircnd Windows vă icircntreabă dacă doriţi să păstraţi noua rezoluţie a ecranului executaţi clic pe

Yes

Modificarea profunzimii culorii

Termenul de profunzime a culorii exprimă numărul de culori distincte pe care le poate afişa sistemul dvs Cu cacirct este mai mare profunzimea culorii cu atacirct mai reală apare imaginea La fel ca şi icircn cazul rezoluţiei ecranului sunt de 16 culori 256 culori 16-bit (High color) 24-bit şi 32-bit (True color)

Pentru a modifica profunzimea culorii vizitaţi eticheta Settings din caseta de dialog Display Properties Aici veţi alege culoarea dorită din lista derulantă Colors sau Color quality

Modificarea culorilor fonturilor şi dimensiunilor

La prima instalare Windows foloseşte o combinaţie de culori fonturi şi dimensiuni numită Windows Standard Este o aranjare bună dar dvs puteţi face şi alte alegeri dintr-un număr de scheme alternative

Pentru a vedea cum arată schemele care vă stau la dispoziţie alegeţi Properties din meniul rapid care se afişează cacircnd executaţi clic-dreapta pe suprafaţa de lucru şi executaţi clic pe eticheta Appearence Windows vă prezintă caseta de dialog (vezi figura de mai jos)

7

Partea superioară a casetei de dialog este o fereastră de previzualizare care vă arată modelul fiecărui element de ecran a cărui culoare font sau dimensiune le puteţi modifica

Executaţi clic pe caseta Scheme şi apoi folosiţi tasta cu săgeată icircn sus şi icircn jos pentru a parcurge lista cu numele schemelor de aspect Pe măsură ce evidenţiaţi numele fiecărei scheme Windows afişeză icircn partea de sus a casetei de dialog un model al acelei scheme Mediului Windows icirci puteţi aplica orice schemă prin evidenţierea numelui ei şi executarea unui clic pe OK sau Apply

Utilizarea tapetelor

Tapetele (wallpaper) se referă la imagini de fundal care sunt afişate pe suprafaţa de lucru fie sub forma unei imagini mici repetate pacircnă la umplerea ecranului fie ca imagine centrală fie ca imagine mărită care acoperă icircntregul ecran

Pentru a alege un tapet executaţi clic-dreapta pe ecran alegeţi Properties din meniul rapid şi executaţi clic pe eticheta Backgound Ajungeţi icircn caseta de dialog prezentată icircn figura de mai jos

8

Selectaţi un fişier imagine din lista Wallpaper sau pentru a găsi unul care nu se alfă pe listă executaţi clic pe butonul Browse După alegerea unui fişier de tapet din lista Display puteţi selecta una din opţiunile Center Tile sau Strech Icircn cazul icircn care alegeţi Strech Windows măreşte imaginea pacircnă la acoperirea suprafeţei de lucru (este posibil ca imaginea să fie astfel distorsionată icircncacirct să nu o mai puteţi recunoaşte)

Utilizarea unui program de protecţie a ecranului

Iniţial programele de protectie a ecranului (screen saver) au fost create pentru a preveni distrugerea monitorului icircn cazul icircn care un text sau o imagine rămacircneau mai mult timp pe ecran Cu actuala tehnologie de afişare probabilitatea distugerii ecranului din această cauză este redusă Icircnsă programele de protecţie a ecranului au şi alte virtuţi Ele sunt distractive şi prezintă o metodă de prevenire a curiozităţii vecinilor cacircnd vă icircndepărtaţi de calculator Imediat ce apăsaţi pe o tastă sau mişcaţi mouse-ul programul de protecţie a ecranului restabileşte imaginea originală

Pentru a instala unul din programele de protecţie a ecranului puse la dispoziţie de Windows execuaţi clic-dreapta pe ecran şi alegeţi Properties din meniul rapid Apoi execuaţi clic pe eticheta Screen Saver pentru a deschide caseta de dialog prezentată icircn figura de mai jos

9

Pentru a selecta un program de protecţie a ecranului alegeţi-l din lista Screen Saver Apoi folosiţi caseta Wait pentru a specifica perioada de inactivitate care trebuie să treacă icircnainte ca Windows să permită afişarea programului de protecţie a ecranului

Toate programele de protecţie furnizate de Windows cuprind opţiuni pe care le puteţi stabili Aceste opţiuni vă permit să ajustaţi culoarea viteza şi alte preferinţe de ecran Icircn figura următoare este prezentată caseta de dialog cu parametrii pentru programul de protecţie a ecranului 3D Flying Objects

Opţiunea On resume password protect (icircn cazul sistemului Windows de-a lungul timpului opţiunea de protecţie a avut denumiri diverse) facilitează protecţia sistemului dvs cacirct timp lipsiţi de lacircngă el Icircmpreună cu alegerea celor 5 minute pacircnă la apariţia temei Screen Saver (icircn cazul nostru 3D Flying Objects) bifarea casetei On resume password protect va duce la apariţia castei de interogare pentru introducerea parolei cu care utilizatorul a intrat icircn sesiunea Windows O parolă eronată face ca accesul să fie interzis numai o deconectare completă (forţată) a calculatorului şi repornirea lui va duce la accesul

10

persoanei la resursele Windows-ului dar aşa cum indică tehnologia NT dar cu user şi parolă diferită de a celui care a bifat această opţiune

loz Trebuie menţionat că icircn zilele noastre sistemele de operare cele mai folosite sunt Windows 2000 Professional şi WindowsXP ambele construite icircn tehnologie NT (New Tehnology) Asta icircnseamnă că la pornire sistemul Windows 2000 (XP) vă solicită să menţionaţi user-ul şi parola pentru a lucra cu calculatorul Tot icircn NT se cunoaşte că user-ul Administrator deţine controlul total asupra sistemului el gestionacircnd utilizatorii cu parolele lor şi alte resurse de sistem (cum ar fi setarea unei imprimante sau conectarea calculatorului la reţeaua de calculatoare) Fiecare utilizator are creat pe sistemele NT un profil propriu (opţiunea apare şi la Windows 98) ceea ce icircnseamnă că mediul lui de lucru este diferit de a celorlalţi utilizatori chiar şi personalizarea suprafeţei de lucru Ideea este ca acelaşi calculator să fie folosit de diverşi utilizatori fiecare cu aplicaţiile şi setările proprii

11

Capitolul 2 - Identificarea aplicaţiilor instalate

Dacă lucraţi pe un calculator şi nu ştiţi ce programe sunt instalate pe el puteţi afla foarte repede Aveţi două variante de aflare a programelor instalate

1 cu ajutorul opţiunii Programs 2 cu ajutorul casetei Control Panel

21 Opţiunea Programs

Vă plasaţi cu indicatorul mouse-ului pe butonul Start şi icircl apăsaţi Va apare un meniu derulant unde vă veţi deplasa pe opţiunea Programs Imediat va apare o listă cu toate programele care sunt instalate pe calculator (vezi figura de mai jos)

22 Caseta Control Panel

Vă plasaţi cu indicatorul mouse-ului pe butonul Start şi icircl apăsaţi Va apare un meniu derulant unde vă veţi deplasa pe opţiunea Settings şi alegeţi Control Panel Se va deschide fereastra Control Panel Aici veţi selecta pictograma AddRemove Programs Va apare fereastra AddRemove Programs unde vor fi afişate programele instalate pe calculator (vezi figurile de mai jos)

12

Atenţie Nu apăsaţi pe butoanele Change sau Remove Puteţi afecta instalarea programului respectiv şi implicit nu-l veţi mai folosi pentru a crea aplicaţiile sau documentele dorite

13

Capitolul 3 - Utilizarea ferestrelor şi casetelor de dialog

31 Utilizarea ferestrelor

Fereastra este zona tip casetă icircn care apar fişiere dosare unităţi de disc pictograme ale componentelor hard şi alte elemente Multe din aceste componente sunt aceleaşi pentru toate ferestrele din Windows9x WindowsMe Windows2000 sau WindowsXP şi din aplicaţiile pentru aceste sisteme de operare

Atenţie Deşi majoritatea ferestrelor arată la fel unele nu au toate aceste componente

Elementele ferestrelor

Element Descriere Bara de titlu Conţine denumirea ferestrei meniul Control şi butoanele Minimize

Restore şi Close Bara de meniuri Conţine menirile cu comenzi şi opţiuni care vă ajută să controlaţi

fereastra şi conţinutul său Butonul meniului Control Conţine comenzi care vă ajută să manevraţi fereastra propriu-zisă

Bara cu instrumente

Conţine butoane pentru instrumente ce reprezintă comenzi rapide pentru diferite comenzi de meniuri pe care le folosiţi icircn timpul lucrului

Butonul Minimize

Un buton care determină micşorarea ferestrei la dimensiunile unui buton plasat pe bara de sarcini

Butonul Maximize

Un buton care determină mărirea ferestrei cacirct să ocupe icircntregul ecran

Butonul Close Un buton care determină icircnchiderea ferestrei Dosare Pictograme din ferestre care reprezintă directoare dosarele pot

conţine alte dosare şi fişiere Fişiere Document foaie de calcul bază de date program şi alte

componente din dosarele de pe hard-discul calculatorului Chenarul ferestrei

O casetă icircn jurul unei ferestre refăcute pe care o puteţi folosi pentru a redimensiona fereastra

14

Bara de stare O bară verticală sau orizontală care vă permite să vedeţi zonele ferestrei care nu sunt vizibile la un moment dat

Bara de derulare O bară verticală sau orizontală care vă permite să vedeţi zonele ferestrei care nu sunt vizibile la un moment dat

311 Deschiderea unei ferestre

Pentru a deschide o fereastră dintr-o pictogramă executaţi dublu clic pe pictograma respectivă De exemplu plasaţi indicatorul mouse-ului pe pictograma My Computer şi executaţi dublu clic pe ea

Mai există o metodă pe care o puteţi folosi pentru a deschide o fereastră Indicaţi spre pictogramă şi executaţi clic cu butonul drept al mouse-ului o singură dată iar pe ecran va apărea un meniu de comenzi rapide Selectaţi Open din meniu pentru a deschide fereastra

312 Dimensionarea unei fereste cu Maximize Minimize şi Restore

Dimensionarea ferestrei se face cu ajutorul butoanelor Maximize Minimize şi Restore Butoanele funcţionează conform descrierii de mai jos

Selectaţi butonul Maximize pentru a mări fereastra O fereastră de hard-disk maximizată umple icircntregul ecran ascunzacircnd icircntreaga suprafaţă de lucuru din fundal Dacă executaţi clic pe butonul Maximize a ferestrei unui program document sau al altei ferestre fereastra respectivă va umple icircntregul ecran

1 Selectaţi butonul Minimize pentru a reduce fereastra la mărimea unui buton pe bara de sarcini 2 Selectaţi butonul Restore pentru a reface fereastra la dimensiunile dinaintea maximizării

Pentru a maximiza minimiza sau reface o fereastră cu ajutorul butonului meniului Control efectuaţi paşii următori

1 Executaţi clic pe butonul Control menu pentru a deschide meniul Control al ferestrei sau apăsaţi ALT+Space (bara de spaţiu)

2 Executaţi clic pe comanda pe care vreţi să o generaţi (Restore Minimize sau Maximize) Sau folosiţi săgeţile sus-jos pentru a ajunge la comandă şi a o selecta apoi apăsaţi tasta Enter

313 Dimensionarea chenarului ferestrei

Uneori poate fi nevoie ca o fereastră să aibă anumite dimensiuni pentru a corespunde cerinţelor dvs De exemplu poate fi nevoie să aveţi concomitent două sau mai multe ferestre pe ecran Puteţi să trageţi chenarul ferestrei pentru a o mări Chenarul ferestrei apare numai icircn cazul unei ferestre refăcute nu şi la o fereastră maximizată sau minimizată

Pentru a folosi mouse-ul la dimensionarea chenarului unei ferestre efectuaţi paşii următori

1 Plasaţi indicatorul mouse-ului pe porţiunea chenarului pe care vraţi să o redimensionaţi icircn stacircnga sau icircn dreapta sus sau jos După ce poziţionaţi corect mouse-ul indicatorul lui va lua forma unei săgeţi cu două vacircrfuri

Folosiţi săgeata verticală cu două vacircrfuri (icircn partea de sus sau de jos a chenarului ferestrei) pentru a modifica icircnălţimea ferestrei trăgacircnd chenarul icircn sus sau jos

15

Folosiţi săgeata orizontală cu două vacircrfuri (pe latura din stacircnga sau din dreapta ale chenarului ferestrei) ca să modificaţi lăţimea ferestrei trăgacircnd de chenar spre stacircnga sau spre dreapta

Folosiţi săgeata diagonală cu două vacircrfuri (icircn oricare din cele patru colţuri ale chenarului ferestrei) ca să modificaţi proporţional icircnălţimea şi lăţimea ferestrei trăgacircnd colţul icircn diagonală

2 Executaţi clic şi trageţi chenarul icircnspre centrul ferestrei pentru a o micşora sau icircn sens opus pentru a o mări

3 Cacircnd chenarul capătă dimensiunile dorite eliberaţi butonul mouse-ului

314 Folosirea barelor de derulare

Ce este o bară de derulare O bară de derulare este o bară care conţine trei elemente două săgeţi de derulare şi o casetă de derulare Pentru deplasarea icircn fereastră folosiţi săgeţile de derulare şi caseta de derulare derulacircnd fereastra racircnd cu racircnd sau pagină cu pagină

Cu ajutorul barelor de derulare puteţi să vă deplasaţi icircn sus icircn jos icircn stacircnga sau icircn dreapta icircntr-o fereastră Deoarece tot conţinutul ferestrei nu este vizibil icircn icircntregime icircn fereastră icircn dreapta şi icircn partea de jos a ferestrei apar bare de derulare

Paşii următori vă arată cum să folosiţi barele de derulare pentru a vedea obiectele care nu icircncap pe ecran

1 Pentru a vedea un obiect care se află sub zona vizibilă a ferestrei sau icircn dreapta acesteia plasaţi indicatorul mouse-ului pe săgeata icircn jos aflată icircn partea de jos a barei de derulare verticale

2 Executaţi clic pe săgeată iar conţinutul ferestrei va fi deplasat icircn sus 3 Executaţi clic pe săgeata de derulare din dreapta barei de derulare orizontale iar conţinutul va fi

deplasat spre stacircnga

Pentru a vă deplasa rapid la o zonă mai icircndepărtată din fereastră (la icircnceputul sau la sfacircrşitul ei la stacircnga sau la dreapta) folosiţi următoarea metodă

1 Plasaţi inidcatorul mouse-ului pe caseta de derulare de pe bara de derulare apoi apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul din stacircnga al mouse-ului

2 Trageţi caseta de derulare icircn noua poziţie 3 Eliberaţi butonul din stacircnga al mouse-ului

16

315 Mutarea unei ferestre

Pentru a muta o fereastră plasaţi indicatorul mouse-ului pe bara de titlu a ferestrei apăsaţi şi ţineţi apăsată butonul din stacircnga al mouse-ului şi trageţi fereastra icircn noua poziţie

Atenţie Nu pierdeţi bara de titlu Fiţi foarte atent să nu mutaţi o fereastră prea mult pe ecran icircncacirct să nu mai vedeţi bara de titlu Dacă pierdeţi bara de titlu nu veţi mai putea să mutaţi fereastra icircnapoi pentru a o vedea integral

316 Afişarea conţinutului unei ferestre

Windows afişează conţinutul unei ferestre sub forma unei pictograme de exemplu elementele din fereastra My Computer sunt reprezentate de desene ale unei unităţi de disc ale unei unităţi floppy şi a unor dosare Alte ferestre cum ar fi fereastra unităţii de disc afişează elemente de genul dosarelor şi fişierelor

Puteţi realiză afişarea conţinutului şi icircn următoarele moduri

bull Small Icons - conţinutul este afişat cu o pictogramă mică icircn dreptul denumirii fişierului sau dosarului pictogramele mici reprezintă aplicaţia icircn care a fost creat fişierul dosarul sau programul executabil

bull List - la fel ca modul de afişare cu pictograme mici dar pictogramele sunt şi mai mici bull Details - afişează pictograma denumirea fişierului sau dosarului mărimea fişierului tipul

fişierului şi ultima dată de modificare Cacircnd folosiţi modul de afişare Details puteţi să executaţi clic pe butonul din capul coloanei - Name Size Type sau Modified - pentru a determina ordonarea automată a conţinutului după coloana respectivă De exemplu executaţi clic pe Name iar dosarele vor fi listate icircn ordine alfabetică urmate de denumirile fişierelor listate şi ele icircn ordine alfabetică

Pentru a modifica modul de afişare a conţinutului unei ferestre selectaţi View apoi selectaţi Large Icons Small Icons List sau Details

32 Utilizarea casetelor de dialog

Punctele de suspensie () sunt un semn de punctuaţie care semnifică existenţa unei propoziţii sau a unui citat incomplet Icircntr-un meniu Windows existenţa punctelor de suspensie după denumirea unei comenzi indică o comandă incompletă Alegerea unei astfel de comenzi determină deschiderea unei casete de dialog

Casetele de dialog pot avea dimensiuni şi forme foarte variate Unele sunt simple altele sunt destule de complexe Icircnsă aproape toate casetele de dialog au următoarele componente

bull unul sau mai multe locuri icircn care trebuie să introduceţi informaţii sau să alegeţi opţiuni bull unul sau mau multe butoane de comandă

Majoritatea casetelor de dialog au un buton de comandă pe care trebuie să executaţi clic după ce aţi terminat de executat operaţiile dorite şi un altul pe care puteţi să executaţi clic dacă doriţi să icircnchideţi caseta de dialog Icircn general aceste butoane au inscripţia OK respectiv Cancel Multe casete de dialog au şi un buton cu inscripţia Help sau un buton cu un semn de icircntrebare pe el puteţi să executaţi clic pe acest tip de buton dacă nu ştiţi exact semnificaţia unor opţiuni din caseta de dialog

17

Sfat Apăsarea tastei Esc sau utilizarea scurtăturii Alt+F4 icircntr-o casetă de dialog este de regulă echivalentă cu executarea de clic pe butonul Cancel Icircn acest fel icircnchideţi caseta de dialog fără a mai executa nici o operaţie O altă metodă de a icircnchide o casetă de dialog este să executaţi clic pe butonul Close de pe bara ei de titlu

18

321 Casete de dialog cu etichete

Caseta de dialog prezentată icircn figura de mai jos este formată de fapt din cinci pagini cu opţiuni Pentru a selecta pagina care vă interesează executaţi clic pe eticheta corespunzătoare din partea superioară a casetei de dialog De exemplu eticheta Appearance din caseta de dialog prezentată icircn figură conţine opţiunile pentru vizualizare pentru a selecta opţiunile pentru setare executaţi clic pe eticheta Settings etc Pentru a trece de la o pagină la alta folosind tastatura folosiţi scurtătura Ctrl+Tab

19

Capitolul 4 - Folosirea comenzilor şi meniurilor rapide

41 Folosirea comenzilor rapide icircn locul meniurilor

Pacircnă vă familiarizaţi cu Windows şi cu diferitele aplicaţii pentru Windows pe care le folosiţi trebuie să folosiţi meniurile pentru a vedea şi selecta comenzile Icircnsă după ce lucraţi mai mult timp icircn Windows veţi putea folosi comenzi rapide pentru comenzile la care apelaţi frecvent Comenzile rapide vă permit selectarea unor comenzi fără să apelaţi la meniuri Ele implică icircn general folosirea tastei Alt Ctrl sau Shift icircn combinaţie cu o literă (cum ar fi W) Dacă aveţi la dispoziţie o comandă rapidă ea apare icircn meniul derulant icircn dreapta comenzii

De exemplu icircn figura de mai jos este prezentat meniul Edit pentru fereastra unităţii de disc din My Computer După cum vedeţi comanda rapidă pentru Cut este Ctrl+X Nu puteţi să folosiţi comanda rapidă cacircnd meniul este deschis ci trebuie să selectaţi o comandă sau să icircnchideţi mai icircntacirci meniul Puteţi icircnsă să reţineţi comanda rapidă şi să o folosiţi direct fără să mai deschideţi meniul atunci cacircnd trebuie să decupaţi un fişier sau un dosar

42 Folosirea meniurilor rapide

Windows are şi diferite meniuri rapide care conţin comenzi comune pe care le folosiţi frecvent Puteţi să determinaţi afişarea unui meniu rapid executacircnd clic pe butonul din dreapta pe un obiect - suprafaţa de lucru o fereastră un dosar sau un fişier etc Comenzile care sunt incluse icircn meniul rapid depind de obiect şi de poziţia sa

Pentru a deschide şi a folosi un meniu rapid plasaţi indicatorul mouse-ului pe obiectul pe care vreţi să icircl analizaţi şi executaţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului Pe ecran va apărea meniul rapid plasaţi indicatorul mouse-ului pe comanda dorită şi executaţi clic din nou Pentru a icircnchide un meniu rapid executaţi clic cu mouse-ul icircntr-un loc din afara meniului

Icircn figura de mai jos este prezentat un meniu rapid rezultat din executare clic pe butonul drept al mouse-ului pe pictograma unei unităţi de disc

20

21

Capitolul 5 - Folosirea meniurilor şi butoanelor din cadrul ferestrelor

51 Folosirea butoanelor de pe bara cu instrumente

Majoritatea aplicaţiilor pentru Windows oferă descrieri utile ale instrumentelor de pe bara cu instrumente Plasaţi indicatorul mouse-ului pe unul din butoanele pentru instrumente şi aşteptaţi o secundă sau două Sub buton va apărea o casetă mică sau un cerc conţinacircnd denumirea butonului sau o descriere a funcţiei pe care o icircndeplineşte Cacircnd mişcaţi mouse-ul descrierea dispare

Pentru a folosi butonul unui instrument executaţi clic pe el cu mouse-ul La fel ca icircn cazul comenzilor aceasta poate determina rezultate diferite De exemplu dacă selectaţi un dosar sau un fişier şi apoi selectaţi butonul Copy o copie a dosarului sau a fişierului va fi mutată icircn Windows Clipboard de unde va putea fi lipit icircn alt loc Dacă selectaţi butonul Undo ultima acţiune pe care aţi făcut-o va fi revocată

52 Ce este un meniu

Un meniu este o listă de comenzi icircnrudite pe care le folosiţi pentru a executa anumite operaţii icircn Windows şi aplicaţiile pentru Windows (operaţii de genul copierii sau ştergerii unor obiecte selectate dintr-o fereastră)

Comenzile din meniuri sunt organizate icircn grupe logice De exemplu toate comenzile legate de aranjarea şi deschiderea ferestrelor se găsesc icircn meniul Windows Denumirile meniurilor disponibile apar sub bara de titlu a oricărei ferestre sau aplicaţii care foloseşte meniuri

53 Selectarea comenzilor din meniuri

Pentru a selecta o comandă dintr-un meniu folosind mouse-ul efectuaţi paşii următori

1 Executaţi clic pe denumirea meniuri de pe bara de meniuri Meniul va fi deschis pentru a prezenta comenzile disponibile

22

2 Pentru a selecta o anumită comandă executaţi clic pe ea De exemplu pentru a vedea comenzile din View pentru fereastra My Computer executaţi clic pe meniul View de pe bara de meniuri Pe ecran va apărea meniul View (vezi figura de mai jos)

3 Pentru a icircnchide meniul executaţi clic undeva icircn afara acestuia

Pentru a selecta o comandă din meniu plasaţi mouse-ul pe comanda respectivă şi executaţi clic Rezultatul acestei acţiuni depinde şi de comandă

54 Citirea unui meniu

Meniurile din Windows conţin o serie de elemente comune care indică ce se va icircntacircmpla cacircnd selectaţi o comandă care indică o comandă rapidă sau limitează numărul de comenzi disponibile De exemplu unele meniuri pot conţine comenzi care apar estompat (scrise cu gri) Icircnsă majoritatea comenzilor efectuează a anumită operaţie cacircnd le selectaţi

Atenţie Dacă o comandă apare scrisă cu gri nu o puteţi folosi icircn acel momnet Comenzile estompate nu pot fi folosite decacirct icircn anumite condiţii De exemplu nu puteţi executa copierea sau ştergerea unui obiect pacircnă ce acesta nu este selectat

Icircn funcţie de tipul de comandă pe care o selectaţi urmarea poate fi una din următoarele patru

bull Va fi realizată o acţiune De exemplu dacă selectaţi File Delete va fi ştearsă pictograma selectată sau va fi şters fişierul selectat

bull Va apărea o casetă de dialog Orice comandă urmată de puncte de suspensie () determină deschiderea unei casete de dialog cu opţiuni icircnrudite

bull Va apărea un submeniu O comandă urmată de o săgeată determină afişarea unui al doilea meniu cu comenzi icircnrudite

bull Va fi activată o funcţie Icircn stacircnga opţiunii din meniu va apărea un semn de validare sau un punct de selectare iar opţiunea respectivă va rămacircne activă pacircnă cacircnd veţi selecta o altă opţiune din acelaşi meniu fie veţi deselecta opţiunea selectată executacircnd icircncă o dată clic pe ea

23

Icircn figura următoarea sunt prezentate elementele uzuale ale unui meniu puncte de suspensie semnul de validare şi butonul de opţiune o săgeată cu submeniu şi linii de separaţie

Pentru a experimenta folosirea comenzilor din meniuri efectuaţi paşii următori

1 Icircn fereastra My Computer selectaţi View Toolbar Pe ecran va apărea bara cu instrumente dacă nu era deja afişată

2 Selectaţi View Options (observaţi punctele după comanda Options) Pe ecran va apărea o casetă de dialog

3 Pentru a icircnchide caseta de dialog selectaţi butonul Cancel

24

Capitolul 6 - Tipărirea icircn Windows

Icircn Windows aproape icircntotdeauna există mai multe modalităţi pentru realizarea unei sarcini Tipărirea nu face excepţie de la această regulă Iată patru modalităţi de tipărire a unui document icircn Windows

bull Dintr-un program folosiţi comanda Print a programului (de obicei din meniul File) bull Executaţi clic-dreapta pe pictograma documentului (pe suprafaţa de lucru sau icircn Windows

Explorer şi alegeţi Print din meniul rapid bull Trageţi pictograma documentului peste pictograma imprimantei bull Executaţi clic-dreapta pe pictograma documentului indicaţi Send To şi alegeţi imprimanta

(presupunacircnd că aţi adăugat una sau mai multe scurtături de imprimantă icircn dosarul Send To)

61 Tipărirea dintr-un program

Dacă documentul pe care doriţi să-l tipăriţi este deja deschis cea mai simplă modalitate de tipărire este prin deschiderea meniului File şi alegerea opţiunii Print Figura de mai jos prezintă caseta de dialog Print utilizată de programele pentru Windows (Datorită faptului că este o casetă de dialog comună veţi vedea că multe programe o folosesc numai pe aceasta)

Sfat Icircn multe programe pentru a tipări documentul puteţi executa clic pe butonul Print de pe bara de unelte a programului - dacă există o bară de unelte cu butonul Print De obicei metoda cu bara de unelte sare peste toate casetele de dialog şi trimite tot documentul imprimantei prestabilite Este metoda tipăririi directe fără previzualizarea documentului inaintea tipăririi

611 Selectarea unei imprimante

La prima deschidere a casetei de dialog Print (vezi figura de mai sus) după pornirea unui program imprimanta prestabilită este selectată (Puteţi spune care este imprimanta prestabilită datorită marcajului de validare al pictogramei) Imprimanta prestabilită după cum sugerează şi numele este cea pe care Windows o utilizează icircn cazul icircn care nu icirci spuneţi să utilizeze alta

25

Sfat Pentru a prestabili o altă imprimantă executaţi clic-dreapta pe pictograma ei din dosarul Printers (vezi fereastra Control Panel) şi alegeţi Set Default Printer din meniul rapid (vezi figura de mai jos)

612 Să precizăm cacirct tipărim

Icircn majoritatea programelor caseta de dialog Print pe lacircngă faptul că permite selectarea unei imprimante permite stabilirea opţiunilor imprimantei selectate De exemplu puteţi specifica tipărirea icircntregului document a anumitor pagini sau a unei părţi selectate din document

613 Tipărirea mai multor copii

Caseta de dialog Print permite indicarea numărului de copii de tipărit şi colaţionarea lor Dacă nu doriţi să le colaţionaţi Windows tipăreşte toate copiile primei pagini urmate de toate copiile celei de-a doua şi aşa mai departe Dacă le colaţionaţi se vor tipări toate paginile primei copii urmate de toate paginile celei de-a doua copii şi aşa mai departe

62 Tipărirea din Windows Explorer

Dacă documentul pe care doriţi să-l tipăriţi nu este deschis lansaţi pictograma lui din fereastra Windows Explorer şi apoi folosiţi comanda Print din progrmaul nativ Dar nu este obligatoriu să procedaţi astfel

O modalitate mai simplă de tipărire a unui asemenea document este prin executarea unui clic-dreapta pe pictograma documentului icircn Windows Explorer şi alegerea opţiunii Print din meniul rapid Procedacircnd astfel documentul este tipărit de imprimantea prestabilită Sau apucaţi pictograma documentului şi trageţi-o peste pictograma imprimantei Cea de-a doua metodă este utilă mai ales atunci cacircnd doriţi să tipăriţi la o altă imprimantă decacirct cea prestabilită sau icircn reţea

26

Puteţi trage pictograma unui document pe pictograma imprimantei cu oricare din butoanele mouse-ului Cacircnd ajungeţi icircn zona de plasare pictograma imprimantei capătă o nuanţă icircnchisă iar alături de pictograma documentului dvs răsare semnul (+) pentru a indica faptul că dvs copiaţi datele la imprimantă (operaţie opusă mutării)

63 Tipărirea cu ajutorul comenzii Send To

Dacă nu agreaţi aglomerarea suprafeţei de lucru cu pictograme sau dacă vi se pare inconfortabilă vizualizarea pictogramelor respective atunci cacircnd doriţi să tipăriţi icircncercaţi cu ajutorul comenzii Send To Executaţi clic-dreapta pe pictograma sau pe numele documentului pe care doriţi să-l tipăriţi indicaţi Send To din meniul rapid şi apoi alegeţi numele imprimantei din meniul Send To

Pentru a adăuga o imprimantă icircn meniul Send To

1 Icircn meniul Start indicaţi Settings şi alegeţi Printers pentru a deschide dosarul Printers (Dacă aţi configurat meniul Start pentru a cuprinde un dosar Printers extensibil executaţi clic-dreapta pe Printers şi alegeţi Open)

2 Icircntr-o fereastră separată deschideţi dosarul SendTo - un dosar ascuns care are calea userprofileSendTo Pentru aceasta alegeţi Run din meniul Start şi apoi tastaţi userprofileSendTo

3 Trageţi-dreapta pictograma imprimantei din dosarul Printers icircn dosarul SendTo 4 Alegeţi Create Shortcut(s) Here din meniul rapid 5 Executaţi clic-dreapta pe noua pictogramă din dosarul SendTo şi alegeţi Rename Ştergeţi

Shortcut to şi apăsaţi Enter

27

64 Tipărirea la o imprimantă de reţea

Tipărirea la o imprimantă de reţea este la fel ca tipărirea la o imprimantă locală cu condiţia ca imprimanta de reţea să fie partajată (administratorul reţelei dvs trebuie să facă acest lucru) şi să aveţi permis accesul la ea (tot o sarcină a administratorului de reţea) Pentru a utiliza o asemenea imprimantă trebuie să vă conectaţi la ea

65 Stabilirea preferinţelor de tipărire

Preferinţele de tipărire cuprind parametrii elementari pe care doriţi să icirci aplicaţi icircn mod prestabilit tuturor documentelor Parametrii prestabiliţi pot fi rescrişi pentru fiecare document icircn parte icircn cadrul programului sau icircn caseta de dialog Print icircnainte de tipărire

Alegerile făcute prin preferinţele de tipărire cuprind

Orientarea paginii - portret (cu marginea lungă pe veritcală) sau peisaj (cu marginea lungă pe orizontală)

Dimensiunea hacircrtiei Sursa sau sertarul cu hacircrtie Numărul de copii Ordinea de tipărire a paginilor - de la prima la ultima sau icircncepacircnd cu ultima spre prima Tipărirea duplex (pe ambele părţi) Numărul de pagini pe foaie - unele imprimante pot tipări mai multe pagini de dimensiuni reduse

pe fiecare foaie de hacircrtie Calitatea tipăririi - o icircmbinare optimă a vitezei de tipărire calitatea copiei pe hacircrtie şi consumul

de cerneală Filigran - o imagine care se tipăreşte pe fiecare pagină

Atenţie Nu toate imprimantele au aceste opţiuni - iar unele au mult mai multe Pentru a vedea şi configura preferinţele de tipărire ale unei imprimante icircn dosarul Printers executaţi clic-dreapta pe pictograma imprimantei şi alegeţi Printing Preferences din meniul rapid Se afişează o casetă de dialog asemănătoare cu cea prezentată mai jos Icircn cazul anumitor imprimante la parametri se ajunge prin executarea unui clic butonului Advanced la alte imprimante casetele de dialog Printing Preferences cuprind etichete şi parametri suplimentari

28

Atenţie Pentru a modifica preferinţele de tipărire ale unei imprimante de reţea trebuie să aveţi permisiunea Full Control pentru imprimanta respectivă

29

Capitolul 7 - Icircnchiderea mediului de operare Windows

Pentru a icircnchide calculatorul trebuie să icircnchideţi mediul Windows pentru a fi siguri că nu pierdeţi date sau elemente de configuraţie Puteţi să icircnchideţi Windows şi pentru a reiniţializa calculatorul icircn modul MS-DOS (pentru versiunile Windows 9x) ori de a vă conecta icircn reţea sub alt nume de utilizator Iată icircn continuare opţiunile pe care le aveţi la dispoziţie icircn caseta de dialog Shut Down Windows

bull Shut Down - selectaţi această opţiune cacircnd terminaţi de lucrat la calculator Sistemul de operare Windows va salva setările specifice dvs şi va opri automat calculatorul

bull Restart - Selectaţi această opţiune pentru a icircnchide calculatorul şi a-l reiniţializa icircn modul Windows Puteţi folosi această opţiune cacircnd aţi modificat configuraţia icircn Control Panel de exemplu şi vreţi ca acea configuraţie să fie efectiv aplicată

bull Stand by - selectaţi această opţiune pentru ca sistemul de operare Windows să se icircnchidă parţial şi să fie pregătit ca la apăsarea unei taste acesta să se iniţializeze din nou

bull Hibernate - selectaţi acesată opţiune pentru ca mediul Windows să icircnchidă parţial calculatorul dvs iar prin apăsarea butonului de pornire acesta se va iniţializa sub acelaşi nume de utilizator

bull Log off - selectaţi această opţiune pentru a vă conecta pe acelaşi calculator sub alt nume de utilizator

Pentru a icircnchide Windows-ul efectuaţi paşii următori

1 Pe suprafaţa de lucru executaţi clic pe Start Shut Down

2 Cacircnd apare caseta de dialog Shut Down Windows selectaţi una din opţiunile menţionate mai sus Pentru a icircnchide calculatoruselectaţi Shut Down Apoi apăsaţi pe buton

l ul

3 să

mat aşa că acest mesaj nu mai este afişat)

OK Nu icircnchideţi calculatorul icircnainte ca Windowsafişeze mesajul prin care vă informează că icircl puteţi icircnchide (unele calculatoare se icircnchid icircn mod auto

30

Pentru a vă conecta pe acelaşi calculator sub alt nume efectuaţi

1 Pe suprafaţa de lucru executaţi clic pe Start Log Off

2 Cacircnd apare caseta de dialog Log Off Windows apăsaţi pe butonul Log Off

3 Nu icircnchideţi calculatorul Windows va salva setările utilizatorului curent şi va face trecerea la utilizatorul celălalt

Atenţie Pentru a intra icircn mediul de lucru al altui utilizator sau al nostru Windows va cere o parolă de acces

31

Gestionarea directoarelor şi fişierelor

Cuprins

bull Capitolul 1 - Utilizare My Computer bull Capitolul 2 - Utilizare Windows Explorer bull Capitolul 3 - Arhivarea şi dezarhivarea datelor bull Capitolul 4 - Salvarea datelor pe suporţi magnetici şi CD-RW bull Capitolul 5 - Restaurarea datelor şterse de pe hard disk bull Capitolul 6 - Folosirea opţiunii Search (Find) din Start

32

Capitolul 1 - Utilizare My Computer

11 Ce este My Computer

My Computer este un utilitar care permite trecerea rapidă icircn revistă a ceea ce aveţi icircn calculator - fişiere dosare şi unităţi de disc - şi a modului icircn care sunt organizate

12 Fereastra My Computer

Cacircnd executaţi dublu clic pe pictograma My Computer pe ecran apare fereastra My Computer (vezi figura de mai jos)

Unele pictograme din fereastra My Computer reprezintă unităţi de disc cum ar fi unitatea floppy (A) hard-discul (C D E) sau unitatea CD-ROM (F)

Alte pictograme apar şi icircn dosare Pictograma Control Panel determină deschiderea ferestrei Control Panel Pictograma Printers determina deschiderea ferestrei Printers pentru gestionarea imprimantelor instalate

Icircn partea de sus a ferestrei se găseşte bara de titlu care indică denumirea ferestrei deschisă şi activă Puteţi să mutaţi fereastra trăgacircnd de bara ei de titlu

Sub bara de titlu se găseşte bara de meniuri care conţine comenzile pe care le puteţi folosi icircn program

Sub bara de meniuri se găseşte bara cu instrumente Dacă bara cu instrumente nu este afişată selectaţi View Toolbar din meniu

Icircn partea de jos a ferestrei se găseşte bara de stare Icircn My Computer bara de stare afişează numărul de obiecte (fişiere şi dosare) din fereastră şi numărul de octeţi ocupaţi icircn memorie Dacă nu vedeţi bara de stare pe ecranul dvs selectaţi View Status Bar din meniu

33

Bara de meniuri din My Computer

Bara de meniuri din fereastra My Computer oferă patru opţiuni File Edit View şi Help

Meniul File se modifică icircn funcţie de ceea ce aţi selectat Icircn meniul File există comenzi pentru gestionarea fişierelor cum ar fi crearea de noi dosare (New) crearea de comenzi rapide (Create Shortcut) ştergerea şi redenumirea fişierelor sau dosarelor (Delete respectiv Rename) precum şi icircnchiderea ferestrei (Close)

Meniul Edit conţine comanda Undo (pentru revocarea ultimei acţiuni efectuate) Cut pentru eliminarea unui fişier sau dosar şi includerea icircn Clipboard Copy pentru includerea icircn Clipboard a unei copii a unui fişier sau dosar Paste pentru plasarea conţinutului din memoria Clipboard icircn fereastra selectată Select All pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor din fereastră şi Invert pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor neselectate concomitent cu deselectarea celor selectate

Icircn meniul View există o serie de opţiuni pentru afişarea fişierelor şi dosarelor cu pictograme de mărimi diferite sau icircn ordine diferită

bull Large Icons afişează pictogramele icircmprăştiate icircn fereastră Sub pictograme nu apar decacirct denumirile fişierelor sau dosarelor

bull Small Icons afişează pictogramele cu mărimi reduse aliniate pe racircnduri icircn ordine alfabetică

bull List arată la fel ca Small Icons dar dispunerea este făcută pe verticală bull Icircn Details pictogramele mici sunt dispuse pe verticală fiecare racircnd conţinacircnd

informaţii despre mărimea (icircn KB) a fişierului tipul de fişier sau dosar şi data şi ora ultimei modificări

Selectacircnd View Arrange Icons apoi ordinea dorită By Drive Letter (după litera unităţii de disc) By Name (după denumire) By Type (după tipul de fişier) By Size (după dimensiune) By Free Space (după spaţiul liber) sau Auto Arrange (auto aranjare)

Meniul Help oferă metode pentru deschiderea ferestrei Help Topics precum şi pentru deschiderea casetei de dialog About Windows ce conţine versiunea sistemului de operare

Bara cu instrumente din fereastra My Computer

Bara cu instrumete din fereastra My Computer conţine următoarele butoane

Apăsacircnd pe acest buton vă icircntoarceţi cu un pas icircn aceeaşi fereastră

Apăsacircnd pe acest buton mergeţi cu un pas icircnainte icircn aceeaşi ferestră

Dacă fereastra in care vă aflaţi este un dosar de pe o unitate de disc sau un dosar dintr-un alt dosar executaţi clic pe acest buton pentru a urca pe un nivel superior la unitatea de disc sau dosarul care este originea celui deschis

Executaţi clic pe el pentru a elimina fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l plasa icircn Clipboard

34

Executaţi clic pe el pentru a copia fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l copia icircn Clipboard

Executaţi clic pe el pentru a insera conţinutul din Clipboard icircn fereastra activă

Executaţi clic pentru a revoca ultima acţiune executată

Executaţi clic pe el pentru a şterge fişierul sau dosarul selectat

Executaţi clic pe el pentru a deschide fereastra Properties pentru unitatea de disc dosarul sau fişierul selectat

Executaţi clic pe el pentru a alege modul de afişare a pictogramelor icircn fereastră

Deschiderea unităţilor de disc şi a dosarelor

Există mai multe moduri icircn care să puteţi să deschideţi unităţile de disc şi dosarele afişate icircn fereastra My Computer

1 Executaţi dublu clic pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului 2 Selectaţi pictograma unităţii de disc sau a dosarului executacircnd clic pe ea sau

folosiţi tastele pentru a vă deplasa icircn fereastră ca să selectaţi pictograma dorită Apăsaţi tasta Enter pentru a deschide unitatea de disc sau dosarul evidenţiate

3 Selectaţi pictograma unităţii de disc sau a dosarului executacircnd clic pe ea sau folosind tastele cu săgeată pentru a vă deplasa icircn fereastră şi a evidenţia pictograma dorită Selectaţi File Open

4 Plasaţi indicatorul mouse-ului pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului şi executaţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului Din meniul derulant selectaţi Open

Folosirea mai multor ferestre

Dacă aveţi mai multe unităţi de disc şi dosare pe care vreţi să le exploraţi icircn My Computer veţi deschide mai multe ferestre

Pentru a trece dintr-o fereastră icircntr-alta

bull Pentru a trece rapid icircntr-altă fereastră executaţi clic pe o porţiune vizibilă din ea pentru a o transforma icircn fereastră activă şi a o aduce icircn prim-plan

bull Orice fereastră deschisă este reprezentată de o pictogramă pe bara de sarcini Executaţi clic pe pictograma ferestrei pe care vreţi să o vedeţi

bull Ţineţi apăsată tasta Alt şi apăsaţi tasta Tab pentru a activa caseta de trecere De fiecare dată cacircnd apăsaţi tasta Tab icircn această casetă apare următoarea fereastră deschisă Eliberaţi tasta Alt cacircnd icircn caseta de trecere apare titlul ferestrei pe care o vreţi să o vedeţi

Pentru a reduce numărul de ferestre deschise puteţi proceda astfel

bull Icircnchideţi toate ferestrele inutile selectacircnd File Close sau executacircnd clic pe butonul Close de pe bara de titlu

35

bull Minimizaţi toate ferestrele de care nu aveţi nevoie dar să nu le icircnchideţi executacircnd clic pe butonul Minimize de pe bara de titlu

bull Pentru a vedea mai multe ferestre concomitent plasaţi indicatorul mouse-ului pe o zonă liberă de pe bara de sarcini şi executaţi clic pe butonul din dreapta mouse-ului Din meniul derulant selectaţi Cascade pentru a vedea toate ferestrele fiind vizibile doar barele de titlu selectaţi Tile Horizontally pentru ca ecranul să fie icircmpărţit icircntre toate ferestrele deschise executaţi clic pe Tile Vertically pentru ca toate ferestrele deschise să fie dispuse pe ecran una lacircngă alta

13 Gestionarea fişierelor cu My Computer

131 Crearea de dosare

Pentru a vă organiza fişierele trebuie să le ordonaţi icircn dosare cu denumiri de genul Corespondenţă Notiţe etc Sistemul de operare Windows creează automat la instalare dosarul My Documents pentru documentele pe care le creaţi dar este bine să creaţi şi alte dosare proprii

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care vreţi să plasaţi noul dosar

2 Selectaţi File New Folder din meniu sau executaţi clic pe fereastră cu butonul dreapta al mouse-ului apoi selectaţi New Folder din meniul derulant

3 Icircn fereastră va apărea un dosar cu denumirea New Folder icircntr-o casetă care este selectată Introduceţi o denumire pentru noul dosar (denumirea dosarului poate conţine cel mult 255 caractere inclusiv spaţii Nu puteţi folosi următoarele caractere lt gt sau | Este recomandabil folosirea denumirilor scurte şi elocvente

4 Apăsaţi tasta ENTER

132 Selectarea fişierelor şi dosarelor

Pentru a putea efectua o operaţie icircntr-un fişier sau dosar trebuie să icircl selectaţi (sau să-l evidenţiaţi) pentru ca Windows să ştie pe care vreţi să icircl folosiţi Pentru a selecta fişiere sau dosare aveţi la dispoziţie următoarele situaţii

1 Un singur fişier sau dosar Executaţi clic pe pictograma fişierului sau a dosarului ori folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa şi a evidenţia pictograma fişierului sau dosarului pe care vreţi să o selectaţi

2 Mai multe fişiere sau dosare alăturate Executaţi clic pe pictogama primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Shift apoi executaţi clic pe pictograma ultimului fişier sau dosar Această metodă determină selectarea tuturor fişierelor dintre cele selectate Puteţi să ţineţi apăsată tasta Shift şi să folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa pacircnă la ultima pictogramă din grup

3 Mai multe fişiere sau dosare nealăturate Executaţi clic pe pictograma primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Ctrl apoi executaţi clic pe pictogramele tuturor celorlalte fişiere sau dosare pe care vreţi să le selectaţi

4 Toate pictogramele fişierelor sau dosarelor din fereastră Selectaţi din meniu Edit Select All (Ctrl+A)

5 Toate pictogramele fişierelor şi dosarelor mai puţin cele selectate deja Selectaţi Edit Invert Selection din meniu

133 Mutarea fişierelor şi dosarelor

Puteţi să mutaţi fişiere şi dosare icircn alte dosare sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

36

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra sursă

2 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului unde vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra de destinaţie

3 Dacă ferestrele pe care le-aţi deschis sunt pentru dosare pe aceeaşi unitate de disc puteţi să trageţi pictograma fişierului sau dosarului direct din fereastra de destinaţie

Tragerea dintr-o fereastră de pe o unitate de disc icircntr-o fereastră de pe altă unitate de disc determină copierea fişierului aşa că trebuie să ştergeţi pictograma iniţială din fereastra sursă

Pentru a muta fişiere sau dosare cu metoda decupare (Cut) şi lipire (Paste)

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul

2 Selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le mutaţi 3 Selectaţi Edit Cut din meniu sau executaţi clic pe butonul Cut de pe bara cu

instrumente Icircn acest fel veţi icircnlocui pictogramele din fereastra curentă 4 Deschideţi fereastra unităţii icircn care vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul 5 Selectaţi Edit Paste din meniu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara

de instrumente

134 Copierea fişierelor şi dosarelor

Puteţi să copiaţi fişiere şi dosare icircn alt dosar sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra sursă

2 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului unde vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra de destinaţie

3 Dacă ferestrele pe care le-aţi deschis sunt ale unor dosare de pe aceeaşi unitate de disc puteţi să trageţi pictograma fişierului sau a dosarului direct din fereastra-sursă icircn fereastra de destinaţie

Tragerea dintr-o fereastră de pe o unitate de disc icircntr-o fereastră de pe aceeaşi unitate de disc determină mutarea fişierului Trebuie să ţineţi apăsată tasta Ctrl icircn timp ce trageţi pictograma pentru a o copia

Pentru a copia fişiere sau dosare cu metoda decupare şi lipire

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul

2 Selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le copiaţi 3 Selectaţi Edit Copy din meniu sau executaţi clic pe butonul Copy de pe bara cu

instrumente Icircn acest fel veţi copia icircn Clipboard fişerele sau dosarele selectate 4 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care vreţi să plasaţi fişierul sau

dosarul 5 Selectaţi Edit Paste din menu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara cu

instrumente

135 Ştergerea fişierelor şi dosarelor

Pentru a şterge un fişier sau dosar

37

1 Selectaţi fişierele sau dosarele care trebuie şterse 2 Apăsaţi tasta Delete executaţi clic pe butonul Delete de pe bara cu instrumente sau

selectaţi File Delete din meniu 3 Pe ecran va apărea o casetă de atenţionare din Windows care vă va icircntreba dacă sunteţi

sigur că vreţi să trimiteţi fişierele sau dosarele selectate icircn Recycle Bin Dacă sunteţi sigur selectaţi Yes Dacă nu selectaţi No şi operaţia va fi anulată

O metodă rapidă de ştergere a fişierelor sau dosarelor Trageţi pictograma fişierului sau dosarului din fereastra My Computer icircn Recycle Bin Cacircnd este selectat Recycle Bin eliberaţi butonul mouse-ului

136 Redenumirea fişierelor şi dosarelor

Pentru a da o altă denumire unui fişier sau dosar

1 Selectaţi fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl redenumiţi 2 Selectaţi File Rename din menu sau executaţi clic pe pictogramă cu butonul

din dreapta al mouse-ului şi selectaţi Rename din meniul derulant ori executaţi clic pe denumire Denumirea va fi icircncadrată icircntr-o casetă iar textul va fi evidenţiat

3 Introduceţi textul noii denumiri 4 Apăsaţi tasta Enter

137 Crearea de comenzi rapide

Comenzile rapide reprezintă o soluţie pentru un acces mai rapid la fişiere şi programe Dacă plasaţi o comandă rapidă pe suprafaţa de lucru puteţi să executaţi dublu clic pe pictograma respectivă pentru a lansa icircn execuţie un program sau a deschide un fişier ori un dosar

Pentru a crea o comandă rapidă din My Computer

1 Deschideţi My Computer 2 Selectaţi unitatea de disc dosarul sau fişierul pentru care vreţi să creaţi o

comandă rapidă 3 Selectaţi File Create Shortcut 4 O copie a pictogramei va apărea icircn fereastră cu cuvintele Shortcut To icircnainte

denumirii Trageţi pictograma pe suprafaţa de lucru

38

Capitolul 2 - Utilizare Windows Explorer

21 Ce este Windows Explorer

Ca şi icircn cazul ferestrei My Computer puteţi folosi Windows Explorer pentru a afişa şi organiza unităţile de disc dosarele şi fişierele

Spre deosebire de My Computer Windows Explorer nu deschide o fereastră de fiecare dată cacircnd vreţi să vedeţi conţinutul altei unităţi de disc sau a altui dosar Totul este afişat icircntr-o singură fereastră Lista unităţilor de disc şi a dosarelor se găseşte icircn stacircnga iar conţinutul dosarului selectat sau unităţii de disc se găseşte icircn dreapta Acest mod de dispunere simplifică operaţia de deplasare cacircnd trebuie să căutaţi alte unităţi de disc sau dosare

22 Deschiderea ferestrei Windows Explorer

Pentru a deschide Windows Explorer

1 Executaţi clic pe butonul Start de pe bara de sarcini

2 Selectaţi Programs din meniul Start

3 Executaţi clic pe Windows Explorer

O altă metodă de a deschide Windows Explorer este

1 Executaţi clic dreapta pe butonul Start

2 Selectaţi din meniul ce apare Explore şi executaţi clic (fugura alăturată

Icircn figura de mai jos se arată modul de lansare icircn cazul sistemului de operare Windows XP

39

23 Modul de lucru icircn fereastra Windows Explorer

Fereastra Explorer este icircmpărţită icircn două părţi Icircn stacircnga se găseşte lista unităţilor de disc şi a dosarelor Icircn dreapta este afişat conţinutul unităţii de disc sau a dosarului selectat (vezi figura de mai jos)

40

Icircn partea de sus a ferestrei (ca icircn orice fereastră Windows) se găseşte bara de titlu care indică denumirea ferestrei pe care o aveţi deschisă Puteţi să mutaţi fereastra trăgacircnd de bara ei de titlu

Sub bara de titlu se găseşte bara de meniuri care conţine comenzile pe care le puteţi da programului

Sub bara de meniuri se găseşte bara cu instrumente Icircn cazul icircn care bara cu instrumente nu este afişată selectaţi View Toolbar din meniu Bara cu instrumente are butoane care generează comenzi din meniuri fără să fie nevoie să deschideţi meniul

Icircn partea de jos a ecranului se găseşte bara de stare Icircn My Computer bara de stare afişează numărul de obiecte (fişiere şi dosare) din fereastră şi numărul de octeţi ocupaţi din spaţiul din memorie Dacă selectaţi unul sau mai multe fişiere bara de stare se modifică afişacircnd numărul de fişiere selectate şi numărul de octeţi ocupaţi icircn memorie Dacă nu vedeţi bara de stare pe ecran selectaţi View Status Bar din meniu

Icircn partea stacircngă a ferestrei se găseşte sectorul All Folders (al dosarelor) Unele din pictogramele aflate icircn sectorul dosarelor reprezintă unităţi de disc cum ar fi cea a unităţii floppy (A) a unităţii de disc (C D E) sau a unităţii CD-ROM (F) Veţi vedea şi pictogramele pentru Recycle Bin My Briefcase şi Network Neighborhood (My Network Places - icircn cazul Windows 2000 sau XP)

Sectorul dosarelor prezintă dispunerea ierarhică a unităţilor de disc şi a dosarelor (uneori numită şi arbore) Icircn faţa pictogramelor unor dosare veţi vedea semne plus (+) şi minus (-) Un semn plus icircnseamnă că dosarul sau unitatea de disc conţine dosare icircnsă nu puteţi vedea lista icircn momentul respectiv deoarece este icircnchisă Executaţi clic pe semnul plus pentru a deschide dosarul sau unitatea de disc ca să vedeţi dosarele incluse Icircn faţa pictogramei unităţii de disc sau a dosarului va apărea un semn minus Pentru a icircnchide dosarul sau unitatea de disc ca să nu mai fie afişate dosarele secundare executaţi clic pe semnul minus

Pentru a vedea icircntregul conţinut al unei unităţi de disc sau a unui dosar executaţi clic pe el Dosarul va fi deschis Priviţi icircn sectorul din dreapta al ferestrei Fişierele au alte pictograme icircn funcţie de tipul lor şi de programul pe care icircl reprezintă sau in care au fost create

41

Modificarea modului de afişare

Puteţi să afişaţi pictogramele icircn sectorul conţinutului (Contents) icircn mai multe moduri Opţiunile posibile din meniul View sunt

bull Large Icons afişează pictogramele icircmprăştiate icircn fereastră Sub pictograme nu apar decacirct denumirile fişierelor sau a dosarelor

bull Small Icons afişează pictogramele cu mărimi reduse aliniate pe racircnduri icircn ordine alfabetică

bull List arată la fel ca Small Icons dar dispunerea este făcută pe verticală bull Icircn Details pictogramele mici sunt dispuse pe verticală fiecare racircnd conţinacircnd

informaţii despre mărimea (icircn KB) a fişierului tipul de fişier sau dosar precum şi data şi ora ultimei modificări

Folosirea barei cu instrumente din Explorer

Pentru a vedea bara cu instrumente selectaţi View Toolbar din meniu Icircn tabel sunt prezentate butoanele şi rolul fiecăruia

Apăsacircnd pe acest buton vă icircntoarceţi cu un pas icircn aceeaşi fereastră

Apăsacircnd pe acest buton mergeţi cu un pas icircnainte icircn aceeaşi ferestră

Dacă fereastra in care vă aflaţi este un dosar de pe o unitate de disc sau un dosar dintr-un alt dosar executaţi clic pe acest buton pentru a urca pe un nivel superior la unitatea de disc sau dosarul care este originea celui deschis

Executaţi clic pe el pentru a elimina fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l plasa icircn Clipboard

Executaţi clic pe el pentru a copia fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l copia icircn Clipboard

Executaţi clic pe el pentru a insera conţinutul din Clipboard icircn fereastra activă

Executaţi clic pentru a revoca ultima acţiune executată

Executaţi clic pe el pentru a şterge fişierul sau dosarul selectat

Executaţi clic pe el pentru a deschide fereastra Properties pentru unitatea de disc dosarul sau fişierul selectat

Executaţi clic pe el pentru a alege modul de afişare a pictogramelor icircn fereastră

42

Folosirea meniului

Bara de meniuri a ferestrei Explorer oferă cinci opţiuni File Edit View Tools şi Help Următoarea listă explică aceste meniuri

bull Meniul File se modifică icircn funcţie de ceea ce aţi selectat Icircn meniul File există comenzi pentru gestionarea fişierelor Crearea de noi dosare crearea de comenzi rapide ştergerea şi redenumirea fişierelor sau dosarelor validarea caracteristicilor fişierelor şi dosarelor precum şi icircnchiderea ferestrei sunt comenzile din meniul File

bull Meniul Edit conţine comanda Undo (pentru revocarea ultimei acţiuni efectuate) Cut pentru eliminarea unui fişier sau dosar şi includerea icircn Clipboard Copy pentru includerea icircn Clipboard a unei copii a unui fişier sau dosar Paste pentru plasarea conţinutului din memoria Clipboard icircn fereastra selectată Select All pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor din fereastră şi Invert Selection pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor neselectate concomitent cu deselectarea celor selectate

bull Icircn meniul View există o serie de opţiuni pentru afişarea fişierelor şi dosarelor cu pictograme de mărimi diferite sau icircn ordine diferită

bull Meniul Tools poate fi folosit pentru a căuta fişiere sau dosare (Find) pentru a mapa unităţi de disc din reţea (Map Network Drives) pentru a icircntrerupe legătura la unităţi de disc din reţea (Disconnect Network Drives) sau pentru a intra icircntr-un anumit dosar (Go To)

bull Meniul Help oferă metode pentru deschiderea ferestrei Help Topics precum şi pentru deschiderea casetei de dialog About Windows Această casetă conţineversiunea sistemului de operare instalat data de lansare numele posesorului de licenţă etc

24 Gestionarea fişierelor cu Windows Explorer

241 Crearea de dosare

Pentru a vă organiza fişierele trebuie să le ordonaţi icircn dosare cu denumiri de genul Corespondenţă Notiţe şi aşa mai departe Sistemul de operare (SO) creează icircn mod automat la instalare dosarul My Documents pentru documentele pe care le creaţi dvs Este bine să creaţi şi alte dosare proprii

1 Deschideţi fereastra Windows Explorer 2 Icircn sectorul All Folders selectaţi unitatea de disc sau dosarul icircn care vreţi să

plasaţi noul dosar 3 Selectaţi File New Folder din meniu Icircn fereastră va apărea un nou dosar cu

denumirea evidenţiată New Folder icircntr-o casetă 4 Introduceţi o denumire pentru noul dosar (deoarece denumirea New Folder

este selectată va dispărea icircn mod automat cacircnd veţi icircncepe să scrieţi noua denumire aşa că nu trebuie să ştergeţi mai icircntacirci acest text) Denumirea noului dosar poate conţine cel mult 255 de caractere inclusiv spaţii libere Nu puteţi să folosiţi nici unul din următoarele caractere lt gt sau |

5 Apăsaţi tatsa Enter

242 Selectarea fişierelor şi dosarelor

Pentru a efectua o operaţie icircntr-un fişier sau dosar trebuie să icircl selectaţi (sau să-l evidenţiaţi) pentru ca Windows să ştie pe care vreţi să icircl folosiţi Pentru a selecta fişiere sau dosare aveţi la dispoziţie următoarele situaţii

43

bull Un singur fişier sau dosar Executaţi clic pe pictograma fişierului sau dosarului ori folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa şi a evidenţia pictograma fişierului sau dosarului pe care vreţi să o selectaţi

bull Mai multe fişiere sau dosare alăturate Executaţi clic pe pictograma primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Shift apoi executaţi clic pe pictograma ultimului fişier sau dosar Această metodă determină selectarea tuturor fişierelor dintre cele selectate Puteţi să ţineţi apăsată tasta Shift şi să folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa pacircnă la ultima pictogramă din grup

bull Mai multe fişiere sau dosare nealăturate Executaţi clic pe pictograma primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Ctrl apoi executaţi clic pe pictogramele tuturor celorlalte fişiere sau dosare pe care vreţi să le selectaţi

bull Toate pictogramele fişierelor sau dosarelor din fereastră Selectaţi Edit Select All din meniu

bull Toate pictogramele fişierelor şi dosarelor mai puţin cele selectate deja Selectaţi Edit Invert Selection din meniu

243 Mutarea fişierelor şi a dosarelor

Puteţi să mutaţi fişiere şi dosare icircn alte dosare sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl mutaţi executacircnd clic pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului

2 Trageţi pictograma fişierului sau a dosarului din sectorul Contents pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului din sectorul All Folders unde vreţi să icircl plasaţi Nu eliberaţi butonul mouse-ului icircnainte ca unitatea de deisc sau dosarul să fie evidenţiate Tragerea unui fişier sau a unui dosar de pe o unitate de disc pe altă unitate de disc determină copierea fişierului aşa că icircn acest caz trebuie să ştergeţi pictograma iniţială din sectorul Contents

Pentru a muta fişiere sau dosare cu metoda decupare şi lipire

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl mutaţi

2 Icircn sectorul Contents selectaţi fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl mutaţi 3 Selectaţi Edit Cut din meniu sau executaţi clic pe butonul Cut de pe bara cu

instrumente Icircn acest fel vor fi eliminate pictogramele din dosarul curent sau de pe unitatea de disc curentă

4 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul

5 Selectaţi Edit Paste din meniu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara cu instrumente

244 Copierea fişierelor şi dosarelor

Puteţi să copiaţi fişiere şi dosare icircn alt dosar sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl copiaţi Pentru a deschide unitatea de disc sau dosarul executaţi clic pe pictograma lor

2 Ţineţi apăsată tasta Ctrl şi trageţi pictograma fişierului sau a dosarului pe care vreţi să icircl copiaţi din sectorul Contents pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului din sectorul All Folders unde vreţi să icircl plasaţi

44

Dacă trageţi fişierul sau dosarul de pe o unitate de disc pe alta nu trebuie să ţineţi apăsată tasta Ctrl

Pentru a copia fişiere sau dosare cu metoda decupare şi lipire

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl copiaţi

2 Icircn sectorul Contents selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le copiaţi 3 Selectaţi Edit Copy din meniu sau executaţi clic pe butonul Copy de pe bara

de instrumente Icircn acest fel veţi copia icircn Clipboard fişierele sau dosarele selectate

4 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care vreţi să plasaţi copia fişierului sau dosarului

5 Selectaţi Edit Paste din meniu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara cu instrumente

245 Redenumirea fişierelor şi dosarelor

Pentru a da o altă denumire unui fişier sau a unui dosar

1 Selectaţi fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl redenumniţi 2 Selectaţi File Rename din menu sau executaţi clic pe pictogramă cu butonul

din dreapta al mouse-ului şi selectaţi Rename din meniul derulant ori executaţi clic pe denumire Denumirea va fi icircncadrată icircntr-o casetă iar textul va fi evidenţiat

3 Introduceţi textul noii denumiri 4 Apăsaţi tasta Enter

246 Crearea de comenzi rapide

Comenzile rapide sau scurtături (Shortcut) reprezintă o soluţie pentru un acces mai rapid la fişiere şi programe Dacă plasaţi o comandă rapidă pe suprafaţa de lucru puteţi să executaţi dublu clic pe pictograma respectivă pentru a lansa icircn execuţie un program sau a deschide un fişier ori un dosar

Pentru a crea o comandă rapidă

1 Deschideţi fereastra Explorer 2 Selectaţi unitatea de disc dosarul sau fişierul pentru care vreţi să creaţi o

comandă rapidă 3 Selectaţi File Create Shortcut 4 O copie a pictogramei va apărea icircn fereastră cuvintele Shtortcut to icircnaintea

denumirii Trageţi pictograma pe suprafaţa de lucru

45

46

Capitolul 3 - Arhivarea datelor

31 Folosirea programului WinRAR

Programul WinRAR este un utilitar pentru compresia şi decompresia (arhivareaşi dezarhivarea) fişierelor şi a dosarelor Creează arhive cu extensia rar

Bara cu meniuri este alcătuită din meniurile File Commands Favorites Options Help

bull Meniul File are icircn componeţa lui următoarele comenzi Open Archive (deschide o arhiva specificată) Change drive (schimbă hard discul sau unitatea floppy) Browse for folder (a frunzări după un dosar sau fişier) Password (creează o parolă) Select All (selectează toate fişierele din sectorul conţinut) Select group (selectează doar o parte din fişierele sau dosarele din fereastra conţinut) Deselect group (deselectează fişierele sau dosarele selectate) Invert selection (selectează fişierele şi dosarele ce nu au fost selectate) Exit (termină programul WinRAR)

bull Meniul Commands are icircn componenta lui comenzile Add files to archive (aduce fişiere sau dosare icircn sectorul conţinut pentru a le arhiva) Extract to a specified folder (decomprimă arhiva icircntr-un dosar specificat) Test archive files (testează dacă fişierele sau dosarele arhivate se pot dezarhiva) View file (se vizualizează conţinutul unui dosar) Delete (şterge un dosar sau fişier) Repair archive (repară o arhivă stricată) Estimate compression (estimează numărul de bytes pentru noua arhivă) Extract without confirmation (extrage fişierele sau dosarele fără a confirma terminarea operaţiei) Add archive comment (adaugă la o arhivă un comentariu) Protect archive from damage (protejează arhiva de o eventuală avarie) Lock archive (blochează o arhivă) Convert archive to SFX (converteşte arhiva icircntr-un fişier care se extrage singur) Show archive information (arată informaţii despre fişierul arhivat)

bull Meniul Favorites conţine comenzile Add to favorites (transformă fişierele sau dosarele icircn favorite) Organize favorites (organizează fişierele sau dosarele favorite)

bull Meniul Options are icircn componeţa lui comenzile Settings (setează programul WinRAR) ImportExport (importă sau exportă fişiere sau dosare comprimate)

47

View log (să vedem fişierul de tip jurnal) Clear log (curăţă fişierul de tip jurnal)

bull Meniul Help conţine Help topics (ajutor icircn folosirea programului WinRAR) WinRAR home page (o legătură la pagina de internet a firmei producătoare) About WinRAR (arată versiunea programului deţinătorul licenţei)

Bara cu comenzi este alcătuită din comenzile

bull Add - aduce un fişier sau un dosar icircn sectorul conţinut pentru a fi arhivate bull Extract to - extrage şi plasează fişiere sau dosare arhivate icircntr-un loc cu

destinaţia stabilită de noi bull Test - testează dezarhivarea unui fişier bull Delete - şterge un fişier sau dosar bull Repair - repară o arhivă avariată bull Estimate - estimează numărul de bytes a viitoarei arhive bull Lista derulantă - prezintă unităţile de disc şi dosarele din calculator bull Up one level - dacă fereastra icircn care vă aflaţi este un dosar de pe o unitate de

disc sau un dosar dintr-un alt dosar executaţi clic pe acest buton pentru a urca pe un nivel superior la unitatea de disc sau dosarul care este originea celui deschis

Sectorul conţinut arată fişierele sau dosarele aflate pe un disc sau icircntr-un alt dosar

Bara de stare arată cacircte fişiere sau dosare sunt selectate şi dimensiunea lor icircn bytes

Arhivarea dezarhivarea unui fişier sau a unui dosar cu programul WinRAR

Pentru a crea o arhivă

1 Selectăm din Sectorul Conţinut fişierul sau dosarul dorit (pentru a selecta mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift şi cu săgeţile ne deplasăm icircn jos sau icircn sus dacă dorim să selectăm anumite fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointerul mouse-ului le selectăm apăsacircnd butonul stacircng al acestuia)

2 Apăsăm butonul Add din Bara cu Comenzi Va apare o ferestră unde vom scrie numele arhivei extensia arhivei (se foloseşte RAR) metoda de compresie (Compression method) se alege una din următoarele metode store fastest fast normal good best Dacă dorim să icircmpărţim viitoarea arhivă icircn pachete de 144 MB alegem din căsuţa Volume size bytes valoarea 145

3 Apăsaţi butonul OK

SFAT Dacă nu aveţi pe un alt calculator instalat programul WinRAR selectaţi căsuţa SFX din Archiving options pentru a crea arhiva icircntr-un mic program de dezarhivare

Pentru a dezarhiva

1 Se selectează arhiva dorită din Sectorul Conţinut 2 Apăsăm butonul Extract to din bara de comenzi Va apare fereastra cu numele

Extraction path and options Icircn căsuţa Destination path vom scrie calea unde dorim să se plaseze fişierele dezarhivate (dacă nu ştim calea exactă o alegem din fereastra din dreapta)

3 Celelalte opţiuni sunt Update mode - Extract and replace files Overwrite mode - Ask before overwrite

4 Apăsăm butonul OK

48

32 Folosirea programului WinZIP

Programul WinZIP este un utilitar pentru compresia şi decompresia (arhivarea şi dezarhivarea) fişierelor şi a dosarelor Creează arhive cu extensia zip

Bara cu meniuri este alcătuită din meniurile File Actions Options Help

bull Meniul File conţine următoarele comenzi New archive (crează arhive noi) Open archive (deschide in sectorul conţinut o arhivă) Favorite ZIP folders (crează dosare favorite) Close archive (icircnchide arhiva) Properties (afişează proprietăţile arhivei) Create shortcut (crează o scurtătură a arhivei) Move archive (mută arhiva) Copy archive (copiază arhiva) Rename archive (redenumeşte o arhivă) Delete archive (şterge o arhivă) Print (listează conţinutul arhivei) Wizard (program ajutător de creare de arhive)

bull Meniul Actions conţine comenzile Add (aduce fişiere sau dosare pentru a fi arhivate) Delete (şterege arhive) Extract(extrage fişiere sau dosare din arhive) View (vizualizare fişiere icircn interiorul arhivei) Sellect All (selectează fişiere dosare sau arhive) Invert selection (selectează fişiere dosare neselectate) Virus Scan (scanează arhiva de viruşi) Make Exe File (crează arhiva icircn fişier executabil) UUencode (codifică arhiva) Test (testează arhiva de avarii) Comment (crează un fişier de tip txt ce icircnsoţeşte arhiva) Check out ( crează un dosar icircn care sunt extrase fişierele din arhivă şi sunt create scurtături icircn meniul Programs)

bull Meniul Options conţine Configuration (configurează programul WinZip) Password (crează parolă pentru o arhivă) Sort (sortează fişiere arhive după un anumit cacircmp)

bull Meniul Help conţine următoarele comenzi Contents (program de ajutare) Brief tutorial (o scurtă lecţie de a icircnvăţa folosirea WinZip) About WinZip (arată versiunea programului deţinătorul licenţei) etc

49

Bara de comenzi este alcătuită din

bull New - crează o arhivă nouă bull Open - deschide o arhivă bull Favorites - organizează fişierele cu extensia zip icircntr-o listă ordonată după un

cacircmp bull Add - schimbă numele arhivei deschise icircn sectorul conţinut bull Extract - extrage fişierele dosarele dintr-o arhivă bull View - permite vizualizarea fişierelor dosarelor dintr-o arhivă bull Install - instalează o temă (culoare cursor sunet etc) bull Wizard - apare interfaţa ajutătoare de creare a unei arhive

Sectorul conţinut arată fişierele dosarele dintr-o arhivă

Bara de stare arată cacircte fişiere dosare sunt selectate şi dimensiunea lor totală icircn KB

Arhivarea dezarhivarea unui fişier sau a unui dosar cu programul WinZip

Pentru a crea o arhivă

1 Din meniul File selectăm opţiunea New sau din bara de comenzi butonul cu acelaşi nume Apare o ferestră icircn care la opţiunea file name scriem numele viitoarei arhive (atenţie la opţiunea files of type alegem ZIP file) Alegem destinaţia viitoarei arhive Apăsăm tasta OK

2 Se deschide o fereastră din care selectăm fişierul dosarul ce-l vom arhiva (Dacă sunt mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu săgeţile ne deplasăm icircn jos sau icircn sus pentru a le selecta Selecţia aleatorie de fişiere sau dosare ţineţi apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului vă deplasaţi deasupra lor şi executaţi un clic pe ele) La opţiunea Compression selectăm normal Apăsăm butonul Add

Pentru a dezarhiva

1 Din meniul File alegem opţiunea Open archive sau din bara de comenzi apăsăm butonul Open Alegem arhiva ce va fi extrasă

2 Conţinutul arhivei va apare icircn sectorul conţinut Apăsăm butonul Extract din bara de comenzi sau din meniul Actions

50

3 Va apare fereastra cu numele Extraction path and options Icircn căsuţa Destination path vom scrie calea unde dorim să se plaseze fişierele dezarhivate (dacă nu ştim calea exactă o alegem din fereastra din dreapta)

4 Apăsăm butonul Extract

33 Folosirea programului WinACE

Programul WinACE este un utilitar pentru compresia şi decompresia (arhivarea şi dezarhivarea) fişierelor şi a dosarelor Creează arhive cu extensia ace

Bara de meniuri este alcătuită din meniurile File View Change to Archive Tools Context menu Help

bull Meniul File conţine comenzile Create (crează arhive) Open (deschide o arhivă) Extract to (extrage fişierele arhivei icircntr-o destinaţie anume) X-Folder (extrage arhiva de tip self extract) Add (crează arhive) Delete (şterge arhiva fişier sau dosar) Encrypt (criptează arhiva) Copy (copiază fişiere dosare sau arhive) RenameMove (redenumeşte sau mută o arhivă) Create folder (crează un dosar) Properties (arată proprietăţile arhivei) etc

bull Meniul View conţine comenzide tip File list (schimbă modul de expunere a pictogramelor) Treeview (mod de expunere arborescent) Determine folder size (determină mărimea fişierului dosarului sau arhivei) etc

bull Meniul Change to conţine comenzile Back (icircntoarcerea cu un pas spre dosarul mamă) Forward (icircnaintează cu un pas) Parent Directory (se deplasează icircn directorul rădăcină)

bull Meniul Archive conţine comenzile Create Sfx (crează arhive de tip executabil) Lock archive (blochează arhive spre a fi dezarhivate) Protect

51

archive from demages (protejează arhiva de avarii) Test archive (testează arhiva) Repair archive (repară arhiva de avarii) etc

bull Meniul Tools conţine Determine archive type (determină tipul de arhivă) Optimize archive (optimizează arhiva) Convert to ace archive (converteşte arhive icircn arhive cu extensia ace) Scan archive for viruses (scanează arhiva de potenţiali viruşi)

bull Context menu arată exact meniul derulant ce apare prin apăsarea butonului drept al mouse-ului

bull Meniul Help conţine comenzile Help (ajutor) Using Help (cum să foloseşti Ajutorul) Encrypt credit card data (criptează datele folosite pentru o carte de credit) Info (arată versiunea programului de cine este făcut) etc

Bara de comenzi este alcătuită din butoanele

bull Create - crează arhive bull Open - deschide arhive bull Extract - extrage fişierele din arhivă bull Add - sunt aduse fişiere dosare pentru a fi arhivate bull Delete - şterge fişiere dosare sau arhive bull Properties - arată proprietăţile fişierelor dosarelor sau arhivelor bull Views - determină afişarea pictogramelor icircn modul Large Icon Small Icon List

Details

Sectorul conţinut arată fişiere dosare arhive

Bara de stare arată cacircte fişiere dosare sunt selectate şi dimensiunea lor totală icircn KB

Arhivarea dezarhivarea unui fişier sau a unui dosar cu programul WinACE

Pentru a arhiva un fişier sau dosar

1 Din meniul File sau din bara de comenzi alegem comanda Create (Add) 2 Apare fereastra Add filesCreate archive Alegem subfereastra Selection

Selectăm fişierele dosarele ce vor fi arhivate Pentru a selecta toate fişierele dosarele marcăm primul fişier ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului ne plasăm pe ultimul fişier şi executăm clic stacircnga pe el

3 icircn casuţa Files vom scrie numele arhivei ce va fi creată 4 Icircn căsuţa Archive alegem destinaţia viitoarei arhive 5 Alegem subfereastra Option 6 In casuţa Archive type alegem extensia arhivei (lăsăm ACE) icircn Action alegem

opţiunea Add pentru Compression alegem Normal 7 Dacă dorim să creăm arhiva de tip executabil marcăm căsuţa din dreptul Create

Sfx Module Va apare o fereastră din care alegem prima opţiune 8 Dacă dorim ca arhiva noastră să fie icircmpărţită icircn module de o anumită

dimensiune alegem din lista derulantă din sectorul Volumes dimensiunea dorită 9 Apăsăm butonul Add

Pentru a dezarhiva o arhivă de cu extensia ace

1 Din meniul File sau din bara de comenzi alegem comanda Open Se deschide o casetă din care alegem fişierul de tip arhivă Apăsăm pe butonul Open

2 Icircn Sectorul Conţinut va apare conţinutul arhivei Selectăm toate fişierele respectiv dosarele

3 Apăsăm butonul Extract din bara de comenzi Apare fereastra Extract Alegem destinaţia fişierelor dosarelor ce vor fi dezarhivate

4 Apăsăm butonul OK

52

O altă variantă de dezarhivare a unui fişier sau dosar

1 Din Sectorul Conţinut selectăm arhiva Dacă arhiva este pe o altă unitate de disc selectăm discul respectiv cu comanda Select Drive din bara de comenzi

2 Apăsăm butonul Extract din bara de comenzi Apare fereastra Extract Alegem destinaţia fişierelor dosarelor ce vor fi dezarhivate

3 Apăsăm butonul OK

53

Capitolul 4 - Salvarea datelor pe suporţi magnetici şi CD-RW

41 Salvarea datelor pe suporţi magnetici

Unitatea de disk sau Floppy Disk Drive este icircntacirclnită la toate calculatoarele Discul flexibil (discheta) este confecţionat(ă) dintr-o folie de plastic acoperită cu un strat fero-magnetic şi introdus icircntr-un suport de protecţie din plastic

Icircn prezent dischetele utilizate au următoarele caracteristici

bull dimensiunea de 35 ( 1inch = 254 cm) bull informaţiile sunt icircnregistrate pe aceste discuri icircn formate standard după numărul

de piste şi sectoare bull piste - cercuri concentrice icircn număr de 80 bull sectoare - segmente de piste

Icircn prezent dichetele sunt vacircndute deja formatate Prin operaţia de formatare se realizează următoarele

bull crearea directorului rădăcină (root) bull crearea tabelei de alocare a fişierelor (FAT)

Icircn urma procesului de alocare sunt definite şi etichetate pistele şi sectoarele prin intermediul cărora se poate identifica orice informaţie Poziţia ficărui fişier pe disc va fi indicată de tabela de alocare care se icircncarcă la scrierea informaţiilor icircn fişiere ţinacircnd seama de etichetele de pistă şi sectoare definite icircn urma formatării discului

Salvarea unui dosar sau fişier se poate executa icircn următoarele variante

Cu ajutorul ferestrei My Computer

1 Se deschide fereastra My Computer Ne deplasăm spre fişierul sau dosarul pe care dorim să-l salvăm

2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Din bara de meniuri alegem File Send to 35 Floppy (A) sau executăm clic pe butonul drept al mouse-ului Va apare un meniu derulant din care alegem comanda Send to 35 Floppy (A)

54

Cu ajutorul ferestrei Windows Explorer

1 Din meniul Start Programs alegem Windows Explorer 2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Din bara de meniuri alegem File Send to 35 Floppy (A) sau executăm clic pe butonul drept al mouse-ului Va apare un meniu derulant din care alegem comanda Send to 35 Floppy (A)

55

O altă metodă de salvare a fişierelor sau dosarelor este numită Drag and Drop (trage şi lasă) Ea se execută atacirct cu ajutorul ferestrei Windows Explorer cacirct şi cu fereastra My Computer Pentru a realiza această operaţie urmaţi paşii

Cu ajutorul ferestrei Windows Explorer

1 Din meniul Start Programs alegem Windows Explorer 2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Ne plasăm cu pointer-ul mouse-ului pe un dosar sau fişier selectat Ţinem apăsat butonul stacircng al mouse-ului şi tragem spre fereastra Folders

4 Cacircnd ajungem icircn dreptul pictogramei ce reprezintă unitatea de disc (35 Floppy) şi aceasta se selectează eliberăm butonul mouse-ului şi procesul de copiere va icircncepe

5 Dacă tragem fişierul (fişierele) sau dosarul (dosarele) cu clic dreapta pe mouse la eliberarea butonului mouse-ului va apare un meniu contextual care ne permite să copiem să mutăm să creăm o scurtătură sau să anulăm comanda aşa cum se vede icircn figurile următoare

56

Cu ajutorul ferestrei My Computer

1 Se deschid două fereastre My Computer Le aşezăm astfel icircncacirct să fie vizibile 2 Icircn una dintre ferestre ne deplasăm spre fişierul sau dosarul pe care dorim să-l

salvăm 3 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

4 Ne plasăm cu pointer-ul mouse-ului pe un dosar sau fişier selectat Ţinem apăsat butonul stacircng al mouse-ului şi tragem spre cealaltă fereastră deschisă

57

5 Cacircnd ajungem icircn dreptul pictogramei ce reprezintă unitatea de disc (35 Floppy) şi aceasta se selectează eliberăm butonul mouse-ului

O altă metodă de salvare a fişierelor sau dosarelor se face cu ajutorul comenzilor Copy şi Paste (copiază şi lipeşte) Se execută icircn ferestrele Windows Explorer şi My Computer

Cu ajutorul ferestrei My Computer

1 Se deschide fereastra My Computer Ne deplasăm spre fişierul sau dosarul pe care dorim să-l salvăm

2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Selectăm din bara de comenzi sau din meniul Edit comanda Copy 4 Selectăm pictograma 35 Floppy Apăsăm butonul drept al mouse-ului Din

meniul derulant sau din meniul Edit alegem comanda Paste

Cu ajutorul ferestrei Windows Explorer

1 Din meniul Start Programs alegem Windows Explorer 2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Ne plasăm cu pointer-ul mouse-ului pe un dosar sau fişier selectat Ţinem apăsat butonul stacircng al mouse-ului şi tragem spre fereastra Folders

4 Selectăm din bara de comenzi sau din meniul Edit comanda Copy 5 Selectăm pictograma 35 Floppy Apăsăm butonul drept al mouse-ului Din

meniul derulant sau din meniul Edit alegem comanda Paste

42 Salvarea datelor pe CD-RW

Salvarea datelor pe CD-RW se face cu ajutorul programelor de scriere a unui compact disc (exemplu Nero WinOnCD Easy CD Creator etc)

Atenţie Dacă nu aveţi un aparat de tipul Compact Disc-Writer procesul de scriere a unui CD nu poate fi efectuat

Salvarea fişierelor sau dosarelor cu ajutorul programului Nero

După lansarea icircn execuţie a programului apare fereastra Nero Wizard

58

Există două direcţii de acţiune realizarea unui nou CD sau copierea unui CD Se alege varianta dorită şi se apasă pe butunul Next Icircn cazul alegerii conform imaginii de mai sus apare o nouă fereastră icircn care se cere tipul de CD ce va fi realizat

Formatul AudioCD realizează varianta audio formatul DataCD realizează CD-ROM-uri iar formatul Other CD formats realizează variante video etc După alegerea făcută se apasă Next Apare următoarea fereastră icircn care trebuie să alegem realizarea unui nou CD sau continuarea icircnregistrărilor pe un CD anterior realizat cu sesiuni multiple (adăgarea icircn continuare a datelor cu pierderea aproximativ a 20 MB spaţiu disponibil pe CD-R) Un astfel de caz apare numai icircn cazul CD-urilor CD-R Dacă avem un CD-RW conţinutul lui va fi şters mai icircntacirci şi apoi este posibilă o nouă icircnregistrare

59

După apăsarea butonului Next apare următoarea fereastră

Icircn continuare apare o fereastră icircmpărţită icircn 4 părţi semănacircnd ca două ferestre Windows Explorer alăturate icircn primele 2 ferestre din stacircnga (destinaţia) este vizualizată situaţia CD-ului ce va fi icircnregistrat (denumirea lui se poate schimba cu F2 din NEW icircntr-o nouă denumire după preferinţa noastră) iar icircn ferestrele din dreapta este vizibilă sursa (de regulă hard disk-ul nostru) Pentru a trimite icircn fereastra destinaţie datele pentru icircnregistrat apelăm la metoda drag-and-drop cu butonul dreapta al mouse-ului Va apare un pătrat cu semnul plus (+) ceea ce ne indică că transferul fişierelor este posibil La eliberarea butonului mouse-ului apare o casetă de dialog pentru filtarea fişierelor ce vor fi aşezate pentru icircnregistrare cu versiunea implicită toate fişierele de toate tipurile

60

Dacă ne hotăracircm ca toate fişierele dintr-un director să fie icircnregistrate apăsăm pe OK Icircn caz contrar apelăm la filtrarea lor după denumire şi extensie După ce am aşezat icircn fereastra destinaţie toate datele pentru icircnregistrare (cu observaţia permanentă ca să icircncapă icircn spaţiul CD-ului) fereastra programului icircnaintea icircnregistrării propriu-zise arată astfel

Se observă că noua icircnregistrare are cu puţin peste 100 MB Din bara cu instrumente se apasă butonul Opens the Write-CD-Dialog şi reapare Nero Wizard de data acesta pentru icircnceperea procesului de ardere

61

Dacă avem un CD-RW viteza de ardere afişată va fi mult mai mică decacirct cea pentru arderea unui CD-R (care poate ajunge la 24x) Prin apăsarea butonului Burn procesul de icircnregistrare poate icircncepe

62

Capitolul 5 - Restaurarea fişierelor şterse

51 Ce este Recycle Bin

Recycle Bin este o zonă de salvare temporară de pe hard-discul calculatorului Cacircnd ştergeţi un fişier sau un dosar sistemul de operare icircl mută icircn Recycle Bin Icircnsă fişierul sau dosarul respectiv ocupă icircn continuare spaţiu pe hard-disc Pentru a elimina fişierul sau dosarul de pe unitatea de disc trebuie să goliţi Recycle Bin

Aceasta icircnseamnă că mai aveţi o posibilitate să recuperaţi fişierul sau dosarul şters icircnainte ca el să dispară pentru totdeauna Puteţi să icircl readuceţi icircn poziţia iniţială scoţacircndu-l din Recycle Bin

52 Deschiderea ferestrei Recycle Bin

Pictograma Recycle Bin de pe suprafaţa de lucru diferă puţin icircn funcţie de faptul dacă este goală ca icircn figura 1 sau dacă icircn ea au fost introduse fişiere şi apare ca fiind plină figura 2

Pentru a deschide fereastra Recycle Bin executaţi dublu clic pe pictograma Recycle Bin de pe suprafaţa de lucru selectaţi-o folosind tastele cu săgeată şi apăsaţi tasta Enter sau executaţi clic cu butonul din dreapta pe pictogramă şi selectaţi Open din meniul derulant

Pe ecran va fi deschisă fereastra Recycle Bin (vezi figura 3) Fereastra Recycle Bin arată la fel şi are aproape aceeaşi funcţionalitate ca şi My Computer Bara de stare din partea de jos a ecranului indică numărul de obiecte din fereastră sau numărul de obiecte selectate şi spaţiul total ocupat pe disc

63

53 Golirea lăzii de deşeuri

Pentru a păsta hard-discul curat şi ordonat trebuie să goliţi din cacircnd icircn cacircnd lada de deşeuri (Recycle Bin) icircn special dacă primiţi un mesaj de eroare cacircnd icircncercaţi să salvaţi un fişier prin care sunteţi informat că nu aveţi suficient spaţiu pe disc

54 Fişierele selectate

Este posibil să nu doriţi să ştergeţi toate fişierele din Recycle Bin icircn special dacă intenţionaţi să mai folosiţi unele ulterior

Pentru a elimina numai fişierele specificate din Recycle Bin

1 Selectaţi fişierele pe care vreţi să le ştergeţi 2 Apăsaţi tasta Delete executaţi clic pe butonul Delete de pe bara cu instrumente sau

selectaţi File Delete din meniu

55 Toate fişierele

Pentru a elimina toate fişierele din Recycle Bin selectaţi File Empty Recycle Bin din meniu Dacă nu aveţi deschisă fereastra Recycle Bin puteţi să goliţi lada de deşeuri de pe suprafaţa de lucru executacircnd clic pe pictogramă cu butonul din dreapta al mouse-ului şi selectacircnd Empty Recycle Bin din meniul derulant

56 Recuperarea fişierelor

După ce aţi introdus un fişier sau un dosar icircn Recycle Bin cum icircl mai puteţi scoate de acolo

1 Selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le recuperaţi 2 Selectaţi File Restore din meniu Fişierul sau dosarul este readus icircn locul de origine din

calculator de unde a fost şters

64

Capitolul 6 - Folosirea opţiunii Search (Find) din Start

61 Procedura de lucru

Opţiunea Search (Find) vă permite să căutaţi fişiere şi dosare pe hard-disk-ul propriu sau pe un hard-disk din reţea

1 Apăsăm butonul Start şi alegem din meniul derulant opţiunea Search (Find) Files and Folders

2 Icircn fereastra Find All Files icircn casuţa Named introducem numele dosarului sau numele şi extensia pentru un fişier Dacă nu cunoaşteţi denumirea completă folosiţi un asterisc () pentru a icircnlocui icircnceputul sau sfacircrşitul denumirii (de exemplu 97 pentru a găsi toate fişierele a căror de numire se termină icircn 97 ) Selectaţi Options Case Sensitive din meniu dacă vreţi să căutaţi un fişier cu majuscule fără icircnsă a căuta şi fişierul cu denumirea scrisă cu minuscule

3 Caseta Look In ar trebuie să conţină deja denumirea unităţii de disc selectată de dumneavoastră

4 Pentru a căuta icircn toate dosarele de pe unitatea de disc specificată selectaţi caseta Include Subfolders

5 Dăcă vreţi să căutaţi icircntr-un anumit dosar executaţi clic pe Browse pentru a deschide caseta de dialog Browse for Folder şi selectaţi dosarul icircn care vreţi să căutaţi Executaţi clic pe OK pentru a reveni icircn caseta de dialog Find

6 Executaţi clic pe Find Now 7 Cacircnd căutarea s-a icircncheiat icircn partea din dreapta a casetei de dialog va apărea o listă cu fişierele

sau dosarele care icircndeplinesc criteriile de căutare Executaţi dublu clic pe fişierul pe care vreţi să icircl deschideţi

8 Executaţi clic pe New Search pentru a elimina criteriile de căutare şi să puteţi căuta un alt fişier

Icircn acest exemplu se doreşte căutarea tuturor fişierelor de tip doc de pe unitatea C de hard disk sub Windows XP

65

62 Puteţi să efectuaţi căutări după fişiere şi pe baza datei de creare sau a ultimei modificări

1 Efectuaţi paşii de la 1 la 6 pentru căutarea unui fişier Nu mai introduceţi o denumire de fişier icircn caseta Named

2 Executaţi clic pe eticheta Data Modified din caseta de dialog Find 3 Selectaţi Find All Files Created or Modified 4 Apoi selectaţi un din următoarele trei opţiuni Between (şi introduceţi datele de icircnceput şi de

sfacircrşit ale intervalului) pentru a căuta toate fişierele create sau modificate icircntre datele respective During the Previous x Month(s) (unde x este numărul de luni) pentru a obţine o listă de fişiere create sau modificate icircn numărul de luni menţionate sau During the Previous x Day(s) (unde x este numărul de zile)

5 Executaţi clic pe Find Now

63 Folosiţi opţiunile avansate de căutare pentru a căuta fişiere după tip fişiere care conţin anumite fragmente de text sau fişiere care au o anumită mărime

1 Efectuaţi paşii de la 1 la 6 pentru căutarea unui fişier Nu mai trebuie să introduceţi o denumire de fişier icircn caseta Named

2 Executaţi clic pe eticheta Advanced din caseta de dialog Find 3 Din lista derulantă Of Type selectaţi tipul de fişier sau dosar pe care icircl căutaţi Lista depinde de

tipurile de aplicaţii sau de alte programe pe care le aveţi icircn calculator 4 Icircn cazul icircn care căutaţi fişiere care conţin un anumit text intrduceţi icircntregul text sau un fragment

din el icircn caseta Containing Text 5 Pentru a căuta fişiere avacircnd a anumită mărime selectaţi At Least (cel puţin) sau At Most (cel

mult) din lista derulantă Size Is şi introduceţi un număr de kiloocteţi icircn caseta KB 6 Executaţi clic pe Find Now

64 Icircnchiderea ferestrei Search (Find)

Selectaţi File Close din meniu sau executaţi clic pe butonul Close de pe bara de titlu

66

 • Sistemul de operare Windowsreg
  • Cuprins
  • Cuprins
Page 7: Windows Manual

Modificarea rezoluţiei ecranului

Rezoluţia reprezintă o măsură a cantităţii de informaţii pe care Windows o pune pe ecranul dvs exprimată icircn pixeli (picture element) Rezoluţiile mai des icircntacirclnite sunt de 640x480 (rezoluţie VGA) 800x600 (rezoluţie Super VGA sau SVGA) 1024x768 1152x864 1280x1024 1600x1200 Domeniul rezoluţiilor pe care-l aveţi la dispoziţie depinde de hardware-ul de afişare (adaptorul grafic şi monitor)

Cu cacirct rezoluţia este mai mare cu atacirct cantitatea de date cu care puteţi lucra la un moment dat este mai mare De exemplu un monitor cu rezoluţie de 640x480 poate afişa 17 racircnduri şi 9 coloane iar la 1024x768 vor fi 33 racircnduri şi 15 coloane

Pentru a modifica rezoluţia ecranului

1 Executaţi clic pe eticheta Settings din caseta de dialog Display Properties 2 Trageţi cursorul Screen resolution spre dreapta pentru a mări rezoluţia sau spre stacircnga pentru

a o micşora 3 Executaţi clic pe OK 4 Executaţi clic pe OK icircncă o dată pentru a confirma alegerea 5 Cacircnd Windows vă icircntreabă dacă doriţi să păstraţi noua rezoluţie a ecranului executaţi clic pe

Yes

Modificarea profunzimii culorii

Termenul de profunzime a culorii exprimă numărul de culori distincte pe care le poate afişa sistemul dvs Cu cacirct este mai mare profunzimea culorii cu atacirct mai reală apare imaginea La fel ca şi icircn cazul rezoluţiei ecranului sunt de 16 culori 256 culori 16-bit (High color) 24-bit şi 32-bit (True color)

Pentru a modifica profunzimea culorii vizitaţi eticheta Settings din caseta de dialog Display Properties Aici veţi alege culoarea dorită din lista derulantă Colors sau Color quality

Modificarea culorilor fonturilor şi dimensiunilor

La prima instalare Windows foloseşte o combinaţie de culori fonturi şi dimensiuni numită Windows Standard Este o aranjare bună dar dvs puteţi face şi alte alegeri dintr-un număr de scheme alternative

Pentru a vedea cum arată schemele care vă stau la dispoziţie alegeţi Properties din meniul rapid care se afişează cacircnd executaţi clic-dreapta pe suprafaţa de lucru şi executaţi clic pe eticheta Appearence Windows vă prezintă caseta de dialog (vezi figura de mai jos)

7

Partea superioară a casetei de dialog este o fereastră de previzualizare care vă arată modelul fiecărui element de ecran a cărui culoare font sau dimensiune le puteţi modifica

Executaţi clic pe caseta Scheme şi apoi folosiţi tasta cu săgeată icircn sus şi icircn jos pentru a parcurge lista cu numele schemelor de aspect Pe măsură ce evidenţiaţi numele fiecărei scheme Windows afişeză icircn partea de sus a casetei de dialog un model al acelei scheme Mediului Windows icirci puteţi aplica orice schemă prin evidenţierea numelui ei şi executarea unui clic pe OK sau Apply

Utilizarea tapetelor

Tapetele (wallpaper) se referă la imagini de fundal care sunt afişate pe suprafaţa de lucru fie sub forma unei imagini mici repetate pacircnă la umplerea ecranului fie ca imagine centrală fie ca imagine mărită care acoperă icircntregul ecran

Pentru a alege un tapet executaţi clic-dreapta pe ecran alegeţi Properties din meniul rapid şi executaţi clic pe eticheta Backgound Ajungeţi icircn caseta de dialog prezentată icircn figura de mai jos

8

Selectaţi un fişier imagine din lista Wallpaper sau pentru a găsi unul care nu se alfă pe listă executaţi clic pe butonul Browse După alegerea unui fişier de tapet din lista Display puteţi selecta una din opţiunile Center Tile sau Strech Icircn cazul icircn care alegeţi Strech Windows măreşte imaginea pacircnă la acoperirea suprafeţei de lucru (este posibil ca imaginea să fie astfel distorsionată icircncacirct să nu o mai puteţi recunoaşte)

Utilizarea unui program de protecţie a ecranului

Iniţial programele de protectie a ecranului (screen saver) au fost create pentru a preveni distrugerea monitorului icircn cazul icircn care un text sau o imagine rămacircneau mai mult timp pe ecran Cu actuala tehnologie de afişare probabilitatea distugerii ecranului din această cauză este redusă Icircnsă programele de protecţie a ecranului au şi alte virtuţi Ele sunt distractive şi prezintă o metodă de prevenire a curiozităţii vecinilor cacircnd vă icircndepărtaţi de calculator Imediat ce apăsaţi pe o tastă sau mişcaţi mouse-ul programul de protecţie a ecranului restabileşte imaginea originală

Pentru a instala unul din programele de protecţie a ecranului puse la dispoziţie de Windows execuaţi clic-dreapta pe ecran şi alegeţi Properties din meniul rapid Apoi execuaţi clic pe eticheta Screen Saver pentru a deschide caseta de dialog prezentată icircn figura de mai jos

9

Pentru a selecta un program de protecţie a ecranului alegeţi-l din lista Screen Saver Apoi folosiţi caseta Wait pentru a specifica perioada de inactivitate care trebuie să treacă icircnainte ca Windows să permită afişarea programului de protecţie a ecranului

Toate programele de protecţie furnizate de Windows cuprind opţiuni pe care le puteţi stabili Aceste opţiuni vă permit să ajustaţi culoarea viteza şi alte preferinţe de ecran Icircn figura următoare este prezentată caseta de dialog cu parametrii pentru programul de protecţie a ecranului 3D Flying Objects

Opţiunea On resume password protect (icircn cazul sistemului Windows de-a lungul timpului opţiunea de protecţie a avut denumiri diverse) facilitează protecţia sistemului dvs cacirct timp lipsiţi de lacircngă el Icircmpreună cu alegerea celor 5 minute pacircnă la apariţia temei Screen Saver (icircn cazul nostru 3D Flying Objects) bifarea casetei On resume password protect va duce la apariţia castei de interogare pentru introducerea parolei cu care utilizatorul a intrat icircn sesiunea Windows O parolă eronată face ca accesul să fie interzis numai o deconectare completă (forţată) a calculatorului şi repornirea lui va duce la accesul

10

persoanei la resursele Windows-ului dar aşa cum indică tehnologia NT dar cu user şi parolă diferită de a celui care a bifat această opţiune

loz Trebuie menţionat că icircn zilele noastre sistemele de operare cele mai folosite sunt Windows 2000 Professional şi WindowsXP ambele construite icircn tehnologie NT (New Tehnology) Asta icircnseamnă că la pornire sistemul Windows 2000 (XP) vă solicită să menţionaţi user-ul şi parola pentru a lucra cu calculatorul Tot icircn NT se cunoaşte că user-ul Administrator deţine controlul total asupra sistemului el gestionacircnd utilizatorii cu parolele lor şi alte resurse de sistem (cum ar fi setarea unei imprimante sau conectarea calculatorului la reţeaua de calculatoare) Fiecare utilizator are creat pe sistemele NT un profil propriu (opţiunea apare şi la Windows 98) ceea ce icircnseamnă că mediul lui de lucru este diferit de a celorlalţi utilizatori chiar şi personalizarea suprafeţei de lucru Ideea este ca acelaşi calculator să fie folosit de diverşi utilizatori fiecare cu aplicaţiile şi setările proprii

11

Capitolul 2 - Identificarea aplicaţiilor instalate

Dacă lucraţi pe un calculator şi nu ştiţi ce programe sunt instalate pe el puteţi afla foarte repede Aveţi două variante de aflare a programelor instalate

1 cu ajutorul opţiunii Programs 2 cu ajutorul casetei Control Panel

21 Opţiunea Programs

Vă plasaţi cu indicatorul mouse-ului pe butonul Start şi icircl apăsaţi Va apare un meniu derulant unde vă veţi deplasa pe opţiunea Programs Imediat va apare o listă cu toate programele care sunt instalate pe calculator (vezi figura de mai jos)

22 Caseta Control Panel

Vă plasaţi cu indicatorul mouse-ului pe butonul Start şi icircl apăsaţi Va apare un meniu derulant unde vă veţi deplasa pe opţiunea Settings şi alegeţi Control Panel Se va deschide fereastra Control Panel Aici veţi selecta pictograma AddRemove Programs Va apare fereastra AddRemove Programs unde vor fi afişate programele instalate pe calculator (vezi figurile de mai jos)

12

Atenţie Nu apăsaţi pe butoanele Change sau Remove Puteţi afecta instalarea programului respectiv şi implicit nu-l veţi mai folosi pentru a crea aplicaţiile sau documentele dorite

13

Capitolul 3 - Utilizarea ferestrelor şi casetelor de dialog

31 Utilizarea ferestrelor

Fereastra este zona tip casetă icircn care apar fişiere dosare unităţi de disc pictograme ale componentelor hard şi alte elemente Multe din aceste componente sunt aceleaşi pentru toate ferestrele din Windows9x WindowsMe Windows2000 sau WindowsXP şi din aplicaţiile pentru aceste sisteme de operare

Atenţie Deşi majoritatea ferestrelor arată la fel unele nu au toate aceste componente

Elementele ferestrelor

Element Descriere Bara de titlu Conţine denumirea ferestrei meniul Control şi butoanele Minimize

Restore şi Close Bara de meniuri Conţine menirile cu comenzi şi opţiuni care vă ajută să controlaţi

fereastra şi conţinutul său Butonul meniului Control Conţine comenzi care vă ajută să manevraţi fereastra propriu-zisă

Bara cu instrumente

Conţine butoane pentru instrumente ce reprezintă comenzi rapide pentru diferite comenzi de meniuri pe care le folosiţi icircn timpul lucrului

Butonul Minimize

Un buton care determină micşorarea ferestrei la dimensiunile unui buton plasat pe bara de sarcini

Butonul Maximize

Un buton care determină mărirea ferestrei cacirct să ocupe icircntregul ecran

Butonul Close Un buton care determină icircnchiderea ferestrei Dosare Pictograme din ferestre care reprezintă directoare dosarele pot

conţine alte dosare şi fişiere Fişiere Document foaie de calcul bază de date program şi alte

componente din dosarele de pe hard-discul calculatorului Chenarul ferestrei

O casetă icircn jurul unei ferestre refăcute pe care o puteţi folosi pentru a redimensiona fereastra

14

Bara de stare O bară verticală sau orizontală care vă permite să vedeţi zonele ferestrei care nu sunt vizibile la un moment dat

Bara de derulare O bară verticală sau orizontală care vă permite să vedeţi zonele ferestrei care nu sunt vizibile la un moment dat

311 Deschiderea unei ferestre

Pentru a deschide o fereastră dintr-o pictogramă executaţi dublu clic pe pictograma respectivă De exemplu plasaţi indicatorul mouse-ului pe pictograma My Computer şi executaţi dublu clic pe ea

Mai există o metodă pe care o puteţi folosi pentru a deschide o fereastră Indicaţi spre pictogramă şi executaţi clic cu butonul drept al mouse-ului o singură dată iar pe ecran va apărea un meniu de comenzi rapide Selectaţi Open din meniu pentru a deschide fereastra

312 Dimensionarea unei fereste cu Maximize Minimize şi Restore

Dimensionarea ferestrei se face cu ajutorul butoanelor Maximize Minimize şi Restore Butoanele funcţionează conform descrierii de mai jos

Selectaţi butonul Maximize pentru a mări fereastra O fereastră de hard-disk maximizată umple icircntregul ecran ascunzacircnd icircntreaga suprafaţă de lucuru din fundal Dacă executaţi clic pe butonul Maximize a ferestrei unui program document sau al altei ferestre fereastra respectivă va umple icircntregul ecran

1 Selectaţi butonul Minimize pentru a reduce fereastra la mărimea unui buton pe bara de sarcini 2 Selectaţi butonul Restore pentru a reface fereastra la dimensiunile dinaintea maximizării

Pentru a maximiza minimiza sau reface o fereastră cu ajutorul butonului meniului Control efectuaţi paşii următori

1 Executaţi clic pe butonul Control menu pentru a deschide meniul Control al ferestrei sau apăsaţi ALT+Space (bara de spaţiu)

2 Executaţi clic pe comanda pe care vreţi să o generaţi (Restore Minimize sau Maximize) Sau folosiţi săgeţile sus-jos pentru a ajunge la comandă şi a o selecta apoi apăsaţi tasta Enter

313 Dimensionarea chenarului ferestrei

Uneori poate fi nevoie ca o fereastră să aibă anumite dimensiuni pentru a corespunde cerinţelor dvs De exemplu poate fi nevoie să aveţi concomitent două sau mai multe ferestre pe ecran Puteţi să trageţi chenarul ferestrei pentru a o mări Chenarul ferestrei apare numai icircn cazul unei ferestre refăcute nu şi la o fereastră maximizată sau minimizată

Pentru a folosi mouse-ul la dimensionarea chenarului unei ferestre efectuaţi paşii următori

1 Plasaţi indicatorul mouse-ului pe porţiunea chenarului pe care vraţi să o redimensionaţi icircn stacircnga sau icircn dreapta sus sau jos După ce poziţionaţi corect mouse-ul indicatorul lui va lua forma unei săgeţi cu două vacircrfuri

Folosiţi săgeata verticală cu două vacircrfuri (icircn partea de sus sau de jos a chenarului ferestrei) pentru a modifica icircnălţimea ferestrei trăgacircnd chenarul icircn sus sau jos

15

Folosiţi săgeata orizontală cu două vacircrfuri (pe latura din stacircnga sau din dreapta ale chenarului ferestrei) ca să modificaţi lăţimea ferestrei trăgacircnd de chenar spre stacircnga sau spre dreapta

Folosiţi săgeata diagonală cu două vacircrfuri (icircn oricare din cele patru colţuri ale chenarului ferestrei) ca să modificaţi proporţional icircnălţimea şi lăţimea ferestrei trăgacircnd colţul icircn diagonală

2 Executaţi clic şi trageţi chenarul icircnspre centrul ferestrei pentru a o micşora sau icircn sens opus pentru a o mări

3 Cacircnd chenarul capătă dimensiunile dorite eliberaţi butonul mouse-ului

314 Folosirea barelor de derulare

Ce este o bară de derulare O bară de derulare este o bară care conţine trei elemente două săgeţi de derulare şi o casetă de derulare Pentru deplasarea icircn fereastră folosiţi săgeţile de derulare şi caseta de derulare derulacircnd fereastra racircnd cu racircnd sau pagină cu pagină

Cu ajutorul barelor de derulare puteţi să vă deplasaţi icircn sus icircn jos icircn stacircnga sau icircn dreapta icircntr-o fereastră Deoarece tot conţinutul ferestrei nu este vizibil icircn icircntregime icircn fereastră icircn dreapta şi icircn partea de jos a ferestrei apar bare de derulare

Paşii următori vă arată cum să folosiţi barele de derulare pentru a vedea obiectele care nu icircncap pe ecran

1 Pentru a vedea un obiect care se află sub zona vizibilă a ferestrei sau icircn dreapta acesteia plasaţi indicatorul mouse-ului pe săgeata icircn jos aflată icircn partea de jos a barei de derulare verticale

2 Executaţi clic pe săgeată iar conţinutul ferestrei va fi deplasat icircn sus 3 Executaţi clic pe săgeata de derulare din dreapta barei de derulare orizontale iar conţinutul va fi

deplasat spre stacircnga

Pentru a vă deplasa rapid la o zonă mai icircndepărtată din fereastră (la icircnceputul sau la sfacircrşitul ei la stacircnga sau la dreapta) folosiţi următoarea metodă

1 Plasaţi inidcatorul mouse-ului pe caseta de derulare de pe bara de derulare apoi apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul din stacircnga al mouse-ului

2 Trageţi caseta de derulare icircn noua poziţie 3 Eliberaţi butonul din stacircnga al mouse-ului

16

315 Mutarea unei ferestre

Pentru a muta o fereastră plasaţi indicatorul mouse-ului pe bara de titlu a ferestrei apăsaţi şi ţineţi apăsată butonul din stacircnga al mouse-ului şi trageţi fereastra icircn noua poziţie

Atenţie Nu pierdeţi bara de titlu Fiţi foarte atent să nu mutaţi o fereastră prea mult pe ecran icircncacirct să nu mai vedeţi bara de titlu Dacă pierdeţi bara de titlu nu veţi mai putea să mutaţi fereastra icircnapoi pentru a o vedea integral

316 Afişarea conţinutului unei ferestre

Windows afişează conţinutul unei ferestre sub forma unei pictograme de exemplu elementele din fereastra My Computer sunt reprezentate de desene ale unei unităţi de disc ale unei unităţi floppy şi a unor dosare Alte ferestre cum ar fi fereastra unităţii de disc afişează elemente de genul dosarelor şi fişierelor

Puteţi realiză afişarea conţinutului şi icircn următoarele moduri

bull Small Icons - conţinutul este afişat cu o pictogramă mică icircn dreptul denumirii fişierului sau dosarului pictogramele mici reprezintă aplicaţia icircn care a fost creat fişierul dosarul sau programul executabil

bull List - la fel ca modul de afişare cu pictograme mici dar pictogramele sunt şi mai mici bull Details - afişează pictograma denumirea fişierului sau dosarului mărimea fişierului tipul

fişierului şi ultima dată de modificare Cacircnd folosiţi modul de afişare Details puteţi să executaţi clic pe butonul din capul coloanei - Name Size Type sau Modified - pentru a determina ordonarea automată a conţinutului după coloana respectivă De exemplu executaţi clic pe Name iar dosarele vor fi listate icircn ordine alfabetică urmate de denumirile fişierelor listate şi ele icircn ordine alfabetică

Pentru a modifica modul de afişare a conţinutului unei ferestre selectaţi View apoi selectaţi Large Icons Small Icons List sau Details

32 Utilizarea casetelor de dialog

Punctele de suspensie () sunt un semn de punctuaţie care semnifică existenţa unei propoziţii sau a unui citat incomplet Icircntr-un meniu Windows existenţa punctelor de suspensie după denumirea unei comenzi indică o comandă incompletă Alegerea unei astfel de comenzi determină deschiderea unei casete de dialog

Casetele de dialog pot avea dimensiuni şi forme foarte variate Unele sunt simple altele sunt destule de complexe Icircnsă aproape toate casetele de dialog au următoarele componente

bull unul sau mai multe locuri icircn care trebuie să introduceţi informaţii sau să alegeţi opţiuni bull unul sau mau multe butoane de comandă

Majoritatea casetelor de dialog au un buton de comandă pe care trebuie să executaţi clic după ce aţi terminat de executat operaţiile dorite şi un altul pe care puteţi să executaţi clic dacă doriţi să icircnchideţi caseta de dialog Icircn general aceste butoane au inscripţia OK respectiv Cancel Multe casete de dialog au şi un buton cu inscripţia Help sau un buton cu un semn de icircntrebare pe el puteţi să executaţi clic pe acest tip de buton dacă nu ştiţi exact semnificaţia unor opţiuni din caseta de dialog

17

Sfat Apăsarea tastei Esc sau utilizarea scurtăturii Alt+F4 icircntr-o casetă de dialog este de regulă echivalentă cu executarea de clic pe butonul Cancel Icircn acest fel icircnchideţi caseta de dialog fără a mai executa nici o operaţie O altă metodă de a icircnchide o casetă de dialog este să executaţi clic pe butonul Close de pe bara ei de titlu

18

321 Casete de dialog cu etichete

Caseta de dialog prezentată icircn figura de mai jos este formată de fapt din cinci pagini cu opţiuni Pentru a selecta pagina care vă interesează executaţi clic pe eticheta corespunzătoare din partea superioară a casetei de dialog De exemplu eticheta Appearance din caseta de dialog prezentată icircn figură conţine opţiunile pentru vizualizare pentru a selecta opţiunile pentru setare executaţi clic pe eticheta Settings etc Pentru a trece de la o pagină la alta folosind tastatura folosiţi scurtătura Ctrl+Tab

19

Capitolul 4 - Folosirea comenzilor şi meniurilor rapide

41 Folosirea comenzilor rapide icircn locul meniurilor

Pacircnă vă familiarizaţi cu Windows şi cu diferitele aplicaţii pentru Windows pe care le folosiţi trebuie să folosiţi meniurile pentru a vedea şi selecta comenzile Icircnsă după ce lucraţi mai mult timp icircn Windows veţi putea folosi comenzi rapide pentru comenzile la care apelaţi frecvent Comenzile rapide vă permit selectarea unor comenzi fără să apelaţi la meniuri Ele implică icircn general folosirea tastei Alt Ctrl sau Shift icircn combinaţie cu o literă (cum ar fi W) Dacă aveţi la dispoziţie o comandă rapidă ea apare icircn meniul derulant icircn dreapta comenzii

De exemplu icircn figura de mai jos este prezentat meniul Edit pentru fereastra unităţii de disc din My Computer După cum vedeţi comanda rapidă pentru Cut este Ctrl+X Nu puteţi să folosiţi comanda rapidă cacircnd meniul este deschis ci trebuie să selectaţi o comandă sau să icircnchideţi mai icircntacirci meniul Puteţi icircnsă să reţineţi comanda rapidă şi să o folosiţi direct fără să mai deschideţi meniul atunci cacircnd trebuie să decupaţi un fişier sau un dosar

42 Folosirea meniurilor rapide

Windows are şi diferite meniuri rapide care conţin comenzi comune pe care le folosiţi frecvent Puteţi să determinaţi afişarea unui meniu rapid executacircnd clic pe butonul din dreapta pe un obiect - suprafaţa de lucru o fereastră un dosar sau un fişier etc Comenzile care sunt incluse icircn meniul rapid depind de obiect şi de poziţia sa

Pentru a deschide şi a folosi un meniu rapid plasaţi indicatorul mouse-ului pe obiectul pe care vreţi să icircl analizaţi şi executaţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului Pe ecran va apărea meniul rapid plasaţi indicatorul mouse-ului pe comanda dorită şi executaţi clic din nou Pentru a icircnchide un meniu rapid executaţi clic cu mouse-ul icircntr-un loc din afara meniului

Icircn figura de mai jos este prezentat un meniu rapid rezultat din executare clic pe butonul drept al mouse-ului pe pictograma unei unităţi de disc

20

21

Capitolul 5 - Folosirea meniurilor şi butoanelor din cadrul ferestrelor

51 Folosirea butoanelor de pe bara cu instrumente

Majoritatea aplicaţiilor pentru Windows oferă descrieri utile ale instrumentelor de pe bara cu instrumente Plasaţi indicatorul mouse-ului pe unul din butoanele pentru instrumente şi aşteptaţi o secundă sau două Sub buton va apărea o casetă mică sau un cerc conţinacircnd denumirea butonului sau o descriere a funcţiei pe care o icircndeplineşte Cacircnd mişcaţi mouse-ul descrierea dispare

Pentru a folosi butonul unui instrument executaţi clic pe el cu mouse-ul La fel ca icircn cazul comenzilor aceasta poate determina rezultate diferite De exemplu dacă selectaţi un dosar sau un fişier şi apoi selectaţi butonul Copy o copie a dosarului sau a fişierului va fi mutată icircn Windows Clipboard de unde va putea fi lipit icircn alt loc Dacă selectaţi butonul Undo ultima acţiune pe care aţi făcut-o va fi revocată

52 Ce este un meniu

Un meniu este o listă de comenzi icircnrudite pe care le folosiţi pentru a executa anumite operaţii icircn Windows şi aplicaţiile pentru Windows (operaţii de genul copierii sau ştergerii unor obiecte selectate dintr-o fereastră)

Comenzile din meniuri sunt organizate icircn grupe logice De exemplu toate comenzile legate de aranjarea şi deschiderea ferestrelor se găsesc icircn meniul Windows Denumirile meniurilor disponibile apar sub bara de titlu a oricărei ferestre sau aplicaţii care foloseşte meniuri

53 Selectarea comenzilor din meniuri

Pentru a selecta o comandă dintr-un meniu folosind mouse-ul efectuaţi paşii următori

1 Executaţi clic pe denumirea meniuri de pe bara de meniuri Meniul va fi deschis pentru a prezenta comenzile disponibile

22

2 Pentru a selecta o anumită comandă executaţi clic pe ea De exemplu pentru a vedea comenzile din View pentru fereastra My Computer executaţi clic pe meniul View de pe bara de meniuri Pe ecran va apărea meniul View (vezi figura de mai jos)

3 Pentru a icircnchide meniul executaţi clic undeva icircn afara acestuia

Pentru a selecta o comandă din meniu plasaţi mouse-ul pe comanda respectivă şi executaţi clic Rezultatul acestei acţiuni depinde şi de comandă

54 Citirea unui meniu

Meniurile din Windows conţin o serie de elemente comune care indică ce se va icircntacircmpla cacircnd selectaţi o comandă care indică o comandă rapidă sau limitează numărul de comenzi disponibile De exemplu unele meniuri pot conţine comenzi care apar estompat (scrise cu gri) Icircnsă majoritatea comenzilor efectuează a anumită operaţie cacircnd le selectaţi

Atenţie Dacă o comandă apare scrisă cu gri nu o puteţi folosi icircn acel momnet Comenzile estompate nu pot fi folosite decacirct icircn anumite condiţii De exemplu nu puteţi executa copierea sau ştergerea unui obiect pacircnă ce acesta nu este selectat

Icircn funcţie de tipul de comandă pe care o selectaţi urmarea poate fi una din următoarele patru

bull Va fi realizată o acţiune De exemplu dacă selectaţi File Delete va fi ştearsă pictograma selectată sau va fi şters fişierul selectat

bull Va apărea o casetă de dialog Orice comandă urmată de puncte de suspensie () determină deschiderea unei casete de dialog cu opţiuni icircnrudite

bull Va apărea un submeniu O comandă urmată de o săgeată determină afişarea unui al doilea meniu cu comenzi icircnrudite

bull Va fi activată o funcţie Icircn stacircnga opţiunii din meniu va apărea un semn de validare sau un punct de selectare iar opţiunea respectivă va rămacircne activă pacircnă cacircnd veţi selecta o altă opţiune din acelaşi meniu fie veţi deselecta opţiunea selectată executacircnd icircncă o dată clic pe ea

23

Icircn figura următoarea sunt prezentate elementele uzuale ale unui meniu puncte de suspensie semnul de validare şi butonul de opţiune o săgeată cu submeniu şi linii de separaţie

Pentru a experimenta folosirea comenzilor din meniuri efectuaţi paşii următori

1 Icircn fereastra My Computer selectaţi View Toolbar Pe ecran va apărea bara cu instrumente dacă nu era deja afişată

2 Selectaţi View Options (observaţi punctele după comanda Options) Pe ecran va apărea o casetă de dialog

3 Pentru a icircnchide caseta de dialog selectaţi butonul Cancel

24

Capitolul 6 - Tipărirea icircn Windows

Icircn Windows aproape icircntotdeauna există mai multe modalităţi pentru realizarea unei sarcini Tipărirea nu face excepţie de la această regulă Iată patru modalităţi de tipărire a unui document icircn Windows

bull Dintr-un program folosiţi comanda Print a programului (de obicei din meniul File) bull Executaţi clic-dreapta pe pictograma documentului (pe suprafaţa de lucru sau icircn Windows

Explorer şi alegeţi Print din meniul rapid bull Trageţi pictograma documentului peste pictograma imprimantei bull Executaţi clic-dreapta pe pictograma documentului indicaţi Send To şi alegeţi imprimanta

(presupunacircnd că aţi adăugat una sau mai multe scurtături de imprimantă icircn dosarul Send To)

61 Tipărirea dintr-un program

Dacă documentul pe care doriţi să-l tipăriţi este deja deschis cea mai simplă modalitate de tipărire este prin deschiderea meniului File şi alegerea opţiunii Print Figura de mai jos prezintă caseta de dialog Print utilizată de programele pentru Windows (Datorită faptului că este o casetă de dialog comună veţi vedea că multe programe o folosesc numai pe aceasta)

Sfat Icircn multe programe pentru a tipări documentul puteţi executa clic pe butonul Print de pe bara de unelte a programului - dacă există o bară de unelte cu butonul Print De obicei metoda cu bara de unelte sare peste toate casetele de dialog şi trimite tot documentul imprimantei prestabilite Este metoda tipăririi directe fără previzualizarea documentului inaintea tipăririi

611 Selectarea unei imprimante

La prima deschidere a casetei de dialog Print (vezi figura de mai sus) după pornirea unui program imprimanta prestabilită este selectată (Puteţi spune care este imprimanta prestabilită datorită marcajului de validare al pictogramei) Imprimanta prestabilită după cum sugerează şi numele este cea pe care Windows o utilizează icircn cazul icircn care nu icirci spuneţi să utilizeze alta

25

Sfat Pentru a prestabili o altă imprimantă executaţi clic-dreapta pe pictograma ei din dosarul Printers (vezi fereastra Control Panel) şi alegeţi Set Default Printer din meniul rapid (vezi figura de mai jos)

612 Să precizăm cacirct tipărim

Icircn majoritatea programelor caseta de dialog Print pe lacircngă faptul că permite selectarea unei imprimante permite stabilirea opţiunilor imprimantei selectate De exemplu puteţi specifica tipărirea icircntregului document a anumitor pagini sau a unei părţi selectate din document

613 Tipărirea mai multor copii

Caseta de dialog Print permite indicarea numărului de copii de tipărit şi colaţionarea lor Dacă nu doriţi să le colaţionaţi Windows tipăreşte toate copiile primei pagini urmate de toate copiile celei de-a doua şi aşa mai departe Dacă le colaţionaţi se vor tipări toate paginile primei copii urmate de toate paginile celei de-a doua copii şi aşa mai departe

62 Tipărirea din Windows Explorer

Dacă documentul pe care doriţi să-l tipăriţi nu este deschis lansaţi pictograma lui din fereastra Windows Explorer şi apoi folosiţi comanda Print din progrmaul nativ Dar nu este obligatoriu să procedaţi astfel

O modalitate mai simplă de tipărire a unui asemenea document este prin executarea unui clic-dreapta pe pictograma documentului icircn Windows Explorer şi alegerea opţiunii Print din meniul rapid Procedacircnd astfel documentul este tipărit de imprimantea prestabilită Sau apucaţi pictograma documentului şi trageţi-o peste pictograma imprimantei Cea de-a doua metodă este utilă mai ales atunci cacircnd doriţi să tipăriţi la o altă imprimantă decacirct cea prestabilită sau icircn reţea

26

Puteţi trage pictograma unui document pe pictograma imprimantei cu oricare din butoanele mouse-ului Cacircnd ajungeţi icircn zona de plasare pictograma imprimantei capătă o nuanţă icircnchisă iar alături de pictograma documentului dvs răsare semnul (+) pentru a indica faptul că dvs copiaţi datele la imprimantă (operaţie opusă mutării)

63 Tipărirea cu ajutorul comenzii Send To

Dacă nu agreaţi aglomerarea suprafeţei de lucru cu pictograme sau dacă vi se pare inconfortabilă vizualizarea pictogramelor respective atunci cacircnd doriţi să tipăriţi icircncercaţi cu ajutorul comenzii Send To Executaţi clic-dreapta pe pictograma sau pe numele documentului pe care doriţi să-l tipăriţi indicaţi Send To din meniul rapid şi apoi alegeţi numele imprimantei din meniul Send To

Pentru a adăuga o imprimantă icircn meniul Send To

1 Icircn meniul Start indicaţi Settings şi alegeţi Printers pentru a deschide dosarul Printers (Dacă aţi configurat meniul Start pentru a cuprinde un dosar Printers extensibil executaţi clic-dreapta pe Printers şi alegeţi Open)

2 Icircntr-o fereastră separată deschideţi dosarul SendTo - un dosar ascuns care are calea userprofileSendTo Pentru aceasta alegeţi Run din meniul Start şi apoi tastaţi userprofileSendTo

3 Trageţi-dreapta pictograma imprimantei din dosarul Printers icircn dosarul SendTo 4 Alegeţi Create Shortcut(s) Here din meniul rapid 5 Executaţi clic-dreapta pe noua pictogramă din dosarul SendTo şi alegeţi Rename Ştergeţi

Shortcut to şi apăsaţi Enter

27

64 Tipărirea la o imprimantă de reţea

Tipărirea la o imprimantă de reţea este la fel ca tipărirea la o imprimantă locală cu condiţia ca imprimanta de reţea să fie partajată (administratorul reţelei dvs trebuie să facă acest lucru) şi să aveţi permis accesul la ea (tot o sarcină a administratorului de reţea) Pentru a utiliza o asemenea imprimantă trebuie să vă conectaţi la ea

65 Stabilirea preferinţelor de tipărire

Preferinţele de tipărire cuprind parametrii elementari pe care doriţi să icirci aplicaţi icircn mod prestabilit tuturor documentelor Parametrii prestabiliţi pot fi rescrişi pentru fiecare document icircn parte icircn cadrul programului sau icircn caseta de dialog Print icircnainte de tipărire

Alegerile făcute prin preferinţele de tipărire cuprind

Orientarea paginii - portret (cu marginea lungă pe veritcală) sau peisaj (cu marginea lungă pe orizontală)

Dimensiunea hacircrtiei Sursa sau sertarul cu hacircrtie Numărul de copii Ordinea de tipărire a paginilor - de la prima la ultima sau icircncepacircnd cu ultima spre prima Tipărirea duplex (pe ambele părţi) Numărul de pagini pe foaie - unele imprimante pot tipări mai multe pagini de dimensiuni reduse

pe fiecare foaie de hacircrtie Calitatea tipăririi - o icircmbinare optimă a vitezei de tipărire calitatea copiei pe hacircrtie şi consumul

de cerneală Filigran - o imagine care se tipăreşte pe fiecare pagină

Atenţie Nu toate imprimantele au aceste opţiuni - iar unele au mult mai multe Pentru a vedea şi configura preferinţele de tipărire ale unei imprimante icircn dosarul Printers executaţi clic-dreapta pe pictograma imprimantei şi alegeţi Printing Preferences din meniul rapid Se afişează o casetă de dialog asemănătoare cu cea prezentată mai jos Icircn cazul anumitor imprimante la parametri se ajunge prin executarea unui clic butonului Advanced la alte imprimante casetele de dialog Printing Preferences cuprind etichete şi parametri suplimentari

28

Atenţie Pentru a modifica preferinţele de tipărire ale unei imprimante de reţea trebuie să aveţi permisiunea Full Control pentru imprimanta respectivă

29

Capitolul 7 - Icircnchiderea mediului de operare Windows

Pentru a icircnchide calculatorul trebuie să icircnchideţi mediul Windows pentru a fi siguri că nu pierdeţi date sau elemente de configuraţie Puteţi să icircnchideţi Windows şi pentru a reiniţializa calculatorul icircn modul MS-DOS (pentru versiunile Windows 9x) ori de a vă conecta icircn reţea sub alt nume de utilizator Iată icircn continuare opţiunile pe care le aveţi la dispoziţie icircn caseta de dialog Shut Down Windows

bull Shut Down - selectaţi această opţiune cacircnd terminaţi de lucrat la calculator Sistemul de operare Windows va salva setările specifice dvs şi va opri automat calculatorul

bull Restart - Selectaţi această opţiune pentru a icircnchide calculatorul şi a-l reiniţializa icircn modul Windows Puteţi folosi această opţiune cacircnd aţi modificat configuraţia icircn Control Panel de exemplu şi vreţi ca acea configuraţie să fie efectiv aplicată

bull Stand by - selectaţi această opţiune pentru ca sistemul de operare Windows să se icircnchidă parţial şi să fie pregătit ca la apăsarea unei taste acesta să se iniţializeze din nou

bull Hibernate - selectaţi acesată opţiune pentru ca mediul Windows să icircnchidă parţial calculatorul dvs iar prin apăsarea butonului de pornire acesta se va iniţializa sub acelaşi nume de utilizator

bull Log off - selectaţi această opţiune pentru a vă conecta pe acelaşi calculator sub alt nume de utilizator

Pentru a icircnchide Windows-ul efectuaţi paşii următori

1 Pe suprafaţa de lucru executaţi clic pe Start Shut Down

2 Cacircnd apare caseta de dialog Shut Down Windows selectaţi una din opţiunile menţionate mai sus Pentru a icircnchide calculatoruselectaţi Shut Down Apoi apăsaţi pe buton

l ul

3 să

mat aşa că acest mesaj nu mai este afişat)

OK Nu icircnchideţi calculatorul icircnainte ca Windowsafişeze mesajul prin care vă informează că icircl puteţi icircnchide (unele calculatoare se icircnchid icircn mod auto

30

Pentru a vă conecta pe acelaşi calculator sub alt nume efectuaţi

1 Pe suprafaţa de lucru executaţi clic pe Start Log Off

2 Cacircnd apare caseta de dialog Log Off Windows apăsaţi pe butonul Log Off

3 Nu icircnchideţi calculatorul Windows va salva setările utilizatorului curent şi va face trecerea la utilizatorul celălalt

Atenţie Pentru a intra icircn mediul de lucru al altui utilizator sau al nostru Windows va cere o parolă de acces

31

Gestionarea directoarelor şi fişierelor

Cuprins

bull Capitolul 1 - Utilizare My Computer bull Capitolul 2 - Utilizare Windows Explorer bull Capitolul 3 - Arhivarea şi dezarhivarea datelor bull Capitolul 4 - Salvarea datelor pe suporţi magnetici şi CD-RW bull Capitolul 5 - Restaurarea datelor şterse de pe hard disk bull Capitolul 6 - Folosirea opţiunii Search (Find) din Start

32

Capitolul 1 - Utilizare My Computer

11 Ce este My Computer

My Computer este un utilitar care permite trecerea rapidă icircn revistă a ceea ce aveţi icircn calculator - fişiere dosare şi unităţi de disc - şi a modului icircn care sunt organizate

12 Fereastra My Computer

Cacircnd executaţi dublu clic pe pictograma My Computer pe ecran apare fereastra My Computer (vezi figura de mai jos)

Unele pictograme din fereastra My Computer reprezintă unităţi de disc cum ar fi unitatea floppy (A) hard-discul (C D E) sau unitatea CD-ROM (F)

Alte pictograme apar şi icircn dosare Pictograma Control Panel determină deschiderea ferestrei Control Panel Pictograma Printers determina deschiderea ferestrei Printers pentru gestionarea imprimantelor instalate

Icircn partea de sus a ferestrei se găseşte bara de titlu care indică denumirea ferestrei deschisă şi activă Puteţi să mutaţi fereastra trăgacircnd de bara ei de titlu

Sub bara de titlu se găseşte bara de meniuri care conţine comenzile pe care le puteţi folosi icircn program

Sub bara de meniuri se găseşte bara cu instrumente Dacă bara cu instrumente nu este afişată selectaţi View Toolbar din meniu

Icircn partea de jos a ferestrei se găseşte bara de stare Icircn My Computer bara de stare afişează numărul de obiecte (fişiere şi dosare) din fereastră şi numărul de octeţi ocupaţi icircn memorie Dacă nu vedeţi bara de stare pe ecranul dvs selectaţi View Status Bar din meniu

33

Bara de meniuri din My Computer

Bara de meniuri din fereastra My Computer oferă patru opţiuni File Edit View şi Help

Meniul File se modifică icircn funcţie de ceea ce aţi selectat Icircn meniul File există comenzi pentru gestionarea fişierelor cum ar fi crearea de noi dosare (New) crearea de comenzi rapide (Create Shortcut) ştergerea şi redenumirea fişierelor sau dosarelor (Delete respectiv Rename) precum şi icircnchiderea ferestrei (Close)

Meniul Edit conţine comanda Undo (pentru revocarea ultimei acţiuni efectuate) Cut pentru eliminarea unui fişier sau dosar şi includerea icircn Clipboard Copy pentru includerea icircn Clipboard a unei copii a unui fişier sau dosar Paste pentru plasarea conţinutului din memoria Clipboard icircn fereastra selectată Select All pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor din fereastră şi Invert pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor neselectate concomitent cu deselectarea celor selectate

Icircn meniul View există o serie de opţiuni pentru afişarea fişierelor şi dosarelor cu pictograme de mărimi diferite sau icircn ordine diferită

bull Large Icons afişează pictogramele icircmprăştiate icircn fereastră Sub pictograme nu apar decacirct denumirile fişierelor sau dosarelor

bull Small Icons afişează pictogramele cu mărimi reduse aliniate pe racircnduri icircn ordine alfabetică

bull List arată la fel ca Small Icons dar dispunerea este făcută pe verticală bull Icircn Details pictogramele mici sunt dispuse pe verticală fiecare racircnd conţinacircnd

informaţii despre mărimea (icircn KB) a fişierului tipul de fişier sau dosar şi data şi ora ultimei modificări

Selectacircnd View Arrange Icons apoi ordinea dorită By Drive Letter (după litera unităţii de disc) By Name (după denumire) By Type (după tipul de fişier) By Size (după dimensiune) By Free Space (după spaţiul liber) sau Auto Arrange (auto aranjare)

Meniul Help oferă metode pentru deschiderea ferestrei Help Topics precum şi pentru deschiderea casetei de dialog About Windows ce conţine versiunea sistemului de operare

Bara cu instrumente din fereastra My Computer

Bara cu instrumete din fereastra My Computer conţine următoarele butoane

Apăsacircnd pe acest buton vă icircntoarceţi cu un pas icircn aceeaşi fereastră

Apăsacircnd pe acest buton mergeţi cu un pas icircnainte icircn aceeaşi ferestră

Dacă fereastra in care vă aflaţi este un dosar de pe o unitate de disc sau un dosar dintr-un alt dosar executaţi clic pe acest buton pentru a urca pe un nivel superior la unitatea de disc sau dosarul care este originea celui deschis

Executaţi clic pe el pentru a elimina fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l plasa icircn Clipboard

34

Executaţi clic pe el pentru a copia fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l copia icircn Clipboard

Executaţi clic pe el pentru a insera conţinutul din Clipboard icircn fereastra activă

Executaţi clic pentru a revoca ultima acţiune executată

Executaţi clic pe el pentru a şterge fişierul sau dosarul selectat

Executaţi clic pe el pentru a deschide fereastra Properties pentru unitatea de disc dosarul sau fişierul selectat

Executaţi clic pe el pentru a alege modul de afişare a pictogramelor icircn fereastră

Deschiderea unităţilor de disc şi a dosarelor

Există mai multe moduri icircn care să puteţi să deschideţi unităţile de disc şi dosarele afişate icircn fereastra My Computer

1 Executaţi dublu clic pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului 2 Selectaţi pictograma unităţii de disc sau a dosarului executacircnd clic pe ea sau

folosiţi tastele pentru a vă deplasa icircn fereastră ca să selectaţi pictograma dorită Apăsaţi tasta Enter pentru a deschide unitatea de disc sau dosarul evidenţiate

3 Selectaţi pictograma unităţii de disc sau a dosarului executacircnd clic pe ea sau folosind tastele cu săgeată pentru a vă deplasa icircn fereastră şi a evidenţia pictograma dorită Selectaţi File Open

4 Plasaţi indicatorul mouse-ului pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului şi executaţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului Din meniul derulant selectaţi Open

Folosirea mai multor ferestre

Dacă aveţi mai multe unităţi de disc şi dosare pe care vreţi să le exploraţi icircn My Computer veţi deschide mai multe ferestre

Pentru a trece dintr-o fereastră icircntr-alta

bull Pentru a trece rapid icircntr-altă fereastră executaţi clic pe o porţiune vizibilă din ea pentru a o transforma icircn fereastră activă şi a o aduce icircn prim-plan

bull Orice fereastră deschisă este reprezentată de o pictogramă pe bara de sarcini Executaţi clic pe pictograma ferestrei pe care vreţi să o vedeţi

bull Ţineţi apăsată tasta Alt şi apăsaţi tasta Tab pentru a activa caseta de trecere De fiecare dată cacircnd apăsaţi tasta Tab icircn această casetă apare următoarea fereastră deschisă Eliberaţi tasta Alt cacircnd icircn caseta de trecere apare titlul ferestrei pe care o vreţi să o vedeţi

Pentru a reduce numărul de ferestre deschise puteţi proceda astfel

bull Icircnchideţi toate ferestrele inutile selectacircnd File Close sau executacircnd clic pe butonul Close de pe bara de titlu

35

bull Minimizaţi toate ferestrele de care nu aveţi nevoie dar să nu le icircnchideţi executacircnd clic pe butonul Minimize de pe bara de titlu

bull Pentru a vedea mai multe ferestre concomitent plasaţi indicatorul mouse-ului pe o zonă liberă de pe bara de sarcini şi executaţi clic pe butonul din dreapta mouse-ului Din meniul derulant selectaţi Cascade pentru a vedea toate ferestrele fiind vizibile doar barele de titlu selectaţi Tile Horizontally pentru ca ecranul să fie icircmpărţit icircntre toate ferestrele deschise executaţi clic pe Tile Vertically pentru ca toate ferestrele deschise să fie dispuse pe ecran una lacircngă alta

13 Gestionarea fişierelor cu My Computer

131 Crearea de dosare

Pentru a vă organiza fişierele trebuie să le ordonaţi icircn dosare cu denumiri de genul Corespondenţă Notiţe etc Sistemul de operare Windows creează automat la instalare dosarul My Documents pentru documentele pe care le creaţi dar este bine să creaţi şi alte dosare proprii

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care vreţi să plasaţi noul dosar

2 Selectaţi File New Folder din meniu sau executaţi clic pe fereastră cu butonul dreapta al mouse-ului apoi selectaţi New Folder din meniul derulant

3 Icircn fereastră va apărea un dosar cu denumirea New Folder icircntr-o casetă care este selectată Introduceţi o denumire pentru noul dosar (denumirea dosarului poate conţine cel mult 255 caractere inclusiv spaţii Nu puteţi folosi următoarele caractere lt gt sau | Este recomandabil folosirea denumirilor scurte şi elocvente

4 Apăsaţi tasta ENTER

132 Selectarea fişierelor şi dosarelor

Pentru a putea efectua o operaţie icircntr-un fişier sau dosar trebuie să icircl selectaţi (sau să-l evidenţiaţi) pentru ca Windows să ştie pe care vreţi să icircl folosiţi Pentru a selecta fişiere sau dosare aveţi la dispoziţie următoarele situaţii

1 Un singur fişier sau dosar Executaţi clic pe pictograma fişierului sau a dosarului ori folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa şi a evidenţia pictograma fişierului sau dosarului pe care vreţi să o selectaţi

2 Mai multe fişiere sau dosare alăturate Executaţi clic pe pictogama primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Shift apoi executaţi clic pe pictograma ultimului fişier sau dosar Această metodă determină selectarea tuturor fişierelor dintre cele selectate Puteţi să ţineţi apăsată tasta Shift şi să folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa pacircnă la ultima pictogramă din grup

3 Mai multe fişiere sau dosare nealăturate Executaţi clic pe pictograma primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Ctrl apoi executaţi clic pe pictogramele tuturor celorlalte fişiere sau dosare pe care vreţi să le selectaţi

4 Toate pictogramele fişierelor sau dosarelor din fereastră Selectaţi din meniu Edit Select All (Ctrl+A)

5 Toate pictogramele fişierelor şi dosarelor mai puţin cele selectate deja Selectaţi Edit Invert Selection din meniu

133 Mutarea fişierelor şi dosarelor

Puteţi să mutaţi fişiere şi dosare icircn alte dosare sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

36

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra sursă

2 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului unde vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra de destinaţie

3 Dacă ferestrele pe care le-aţi deschis sunt pentru dosare pe aceeaşi unitate de disc puteţi să trageţi pictograma fişierului sau dosarului direct din fereastra de destinaţie

Tragerea dintr-o fereastră de pe o unitate de disc icircntr-o fereastră de pe altă unitate de disc determină copierea fişierului aşa că trebuie să ştergeţi pictograma iniţială din fereastra sursă

Pentru a muta fişiere sau dosare cu metoda decupare (Cut) şi lipire (Paste)

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul

2 Selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le mutaţi 3 Selectaţi Edit Cut din meniu sau executaţi clic pe butonul Cut de pe bara cu

instrumente Icircn acest fel veţi icircnlocui pictogramele din fereastra curentă 4 Deschideţi fereastra unităţii icircn care vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul 5 Selectaţi Edit Paste din meniu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara

de instrumente

134 Copierea fişierelor şi dosarelor

Puteţi să copiaţi fişiere şi dosare icircn alt dosar sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra sursă

2 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului unde vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra de destinaţie

3 Dacă ferestrele pe care le-aţi deschis sunt ale unor dosare de pe aceeaşi unitate de disc puteţi să trageţi pictograma fişierului sau a dosarului direct din fereastra-sursă icircn fereastra de destinaţie

Tragerea dintr-o fereastră de pe o unitate de disc icircntr-o fereastră de pe aceeaşi unitate de disc determină mutarea fişierului Trebuie să ţineţi apăsată tasta Ctrl icircn timp ce trageţi pictograma pentru a o copia

Pentru a copia fişiere sau dosare cu metoda decupare şi lipire

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul

2 Selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le copiaţi 3 Selectaţi Edit Copy din meniu sau executaţi clic pe butonul Copy de pe bara cu

instrumente Icircn acest fel veţi copia icircn Clipboard fişerele sau dosarele selectate 4 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care vreţi să plasaţi fişierul sau

dosarul 5 Selectaţi Edit Paste din menu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara cu

instrumente

135 Ştergerea fişierelor şi dosarelor

Pentru a şterge un fişier sau dosar

37

1 Selectaţi fişierele sau dosarele care trebuie şterse 2 Apăsaţi tasta Delete executaţi clic pe butonul Delete de pe bara cu instrumente sau

selectaţi File Delete din meniu 3 Pe ecran va apărea o casetă de atenţionare din Windows care vă va icircntreba dacă sunteţi

sigur că vreţi să trimiteţi fişierele sau dosarele selectate icircn Recycle Bin Dacă sunteţi sigur selectaţi Yes Dacă nu selectaţi No şi operaţia va fi anulată

O metodă rapidă de ştergere a fişierelor sau dosarelor Trageţi pictograma fişierului sau dosarului din fereastra My Computer icircn Recycle Bin Cacircnd este selectat Recycle Bin eliberaţi butonul mouse-ului

136 Redenumirea fişierelor şi dosarelor

Pentru a da o altă denumire unui fişier sau dosar

1 Selectaţi fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl redenumiţi 2 Selectaţi File Rename din menu sau executaţi clic pe pictogramă cu butonul

din dreapta al mouse-ului şi selectaţi Rename din meniul derulant ori executaţi clic pe denumire Denumirea va fi icircncadrată icircntr-o casetă iar textul va fi evidenţiat

3 Introduceţi textul noii denumiri 4 Apăsaţi tasta Enter

137 Crearea de comenzi rapide

Comenzile rapide reprezintă o soluţie pentru un acces mai rapid la fişiere şi programe Dacă plasaţi o comandă rapidă pe suprafaţa de lucru puteţi să executaţi dublu clic pe pictograma respectivă pentru a lansa icircn execuţie un program sau a deschide un fişier ori un dosar

Pentru a crea o comandă rapidă din My Computer

1 Deschideţi My Computer 2 Selectaţi unitatea de disc dosarul sau fişierul pentru care vreţi să creaţi o

comandă rapidă 3 Selectaţi File Create Shortcut 4 O copie a pictogramei va apărea icircn fereastră cu cuvintele Shortcut To icircnainte

denumirii Trageţi pictograma pe suprafaţa de lucru

38

Capitolul 2 - Utilizare Windows Explorer

21 Ce este Windows Explorer

Ca şi icircn cazul ferestrei My Computer puteţi folosi Windows Explorer pentru a afişa şi organiza unităţile de disc dosarele şi fişierele

Spre deosebire de My Computer Windows Explorer nu deschide o fereastră de fiecare dată cacircnd vreţi să vedeţi conţinutul altei unităţi de disc sau a altui dosar Totul este afişat icircntr-o singură fereastră Lista unităţilor de disc şi a dosarelor se găseşte icircn stacircnga iar conţinutul dosarului selectat sau unităţii de disc se găseşte icircn dreapta Acest mod de dispunere simplifică operaţia de deplasare cacircnd trebuie să căutaţi alte unităţi de disc sau dosare

22 Deschiderea ferestrei Windows Explorer

Pentru a deschide Windows Explorer

1 Executaţi clic pe butonul Start de pe bara de sarcini

2 Selectaţi Programs din meniul Start

3 Executaţi clic pe Windows Explorer

O altă metodă de a deschide Windows Explorer este

1 Executaţi clic dreapta pe butonul Start

2 Selectaţi din meniul ce apare Explore şi executaţi clic (fugura alăturată

Icircn figura de mai jos se arată modul de lansare icircn cazul sistemului de operare Windows XP

39

23 Modul de lucru icircn fereastra Windows Explorer

Fereastra Explorer este icircmpărţită icircn două părţi Icircn stacircnga se găseşte lista unităţilor de disc şi a dosarelor Icircn dreapta este afişat conţinutul unităţii de disc sau a dosarului selectat (vezi figura de mai jos)

40

Icircn partea de sus a ferestrei (ca icircn orice fereastră Windows) se găseşte bara de titlu care indică denumirea ferestrei pe care o aveţi deschisă Puteţi să mutaţi fereastra trăgacircnd de bara ei de titlu

Sub bara de titlu se găseşte bara de meniuri care conţine comenzile pe care le puteţi da programului

Sub bara de meniuri se găseşte bara cu instrumente Icircn cazul icircn care bara cu instrumente nu este afişată selectaţi View Toolbar din meniu Bara cu instrumente are butoane care generează comenzi din meniuri fără să fie nevoie să deschideţi meniul

Icircn partea de jos a ecranului se găseşte bara de stare Icircn My Computer bara de stare afişează numărul de obiecte (fişiere şi dosare) din fereastră şi numărul de octeţi ocupaţi din spaţiul din memorie Dacă selectaţi unul sau mai multe fişiere bara de stare se modifică afişacircnd numărul de fişiere selectate şi numărul de octeţi ocupaţi icircn memorie Dacă nu vedeţi bara de stare pe ecran selectaţi View Status Bar din meniu

Icircn partea stacircngă a ferestrei se găseşte sectorul All Folders (al dosarelor) Unele din pictogramele aflate icircn sectorul dosarelor reprezintă unităţi de disc cum ar fi cea a unităţii floppy (A) a unităţii de disc (C D E) sau a unităţii CD-ROM (F) Veţi vedea şi pictogramele pentru Recycle Bin My Briefcase şi Network Neighborhood (My Network Places - icircn cazul Windows 2000 sau XP)

Sectorul dosarelor prezintă dispunerea ierarhică a unităţilor de disc şi a dosarelor (uneori numită şi arbore) Icircn faţa pictogramelor unor dosare veţi vedea semne plus (+) şi minus (-) Un semn plus icircnseamnă că dosarul sau unitatea de disc conţine dosare icircnsă nu puteţi vedea lista icircn momentul respectiv deoarece este icircnchisă Executaţi clic pe semnul plus pentru a deschide dosarul sau unitatea de disc ca să vedeţi dosarele incluse Icircn faţa pictogramei unităţii de disc sau a dosarului va apărea un semn minus Pentru a icircnchide dosarul sau unitatea de disc ca să nu mai fie afişate dosarele secundare executaţi clic pe semnul minus

Pentru a vedea icircntregul conţinut al unei unităţi de disc sau a unui dosar executaţi clic pe el Dosarul va fi deschis Priviţi icircn sectorul din dreapta al ferestrei Fişierele au alte pictograme icircn funcţie de tipul lor şi de programul pe care icircl reprezintă sau in care au fost create

41

Modificarea modului de afişare

Puteţi să afişaţi pictogramele icircn sectorul conţinutului (Contents) icircn mai multe moduri Opţiunile posibile din meniul View sunt

bull Large Icons afişează pictogramele icircmprăştiate icircn fereastră Sub pictograme nu apar decacirct denumirile fişierelor sau a dosarelor

bull Small Icons afişează pictogramele cu mărimi reduse aliniate pe racircnduri icircn ordine alfabetică

bull List arată la fel ca Small Icons dar dispunerea este făcută pe verticală bull Icircn Details pictogramele mici sunt dispuse pe verticală fiecare racircnd conţinacircnd

informaţii despre mărimea (icircn KB) a fişierului tipul de fişier sau dosar precum şi data şi ora ultimei modificări

Folosirea barei cu instrumente din Explorer

Pentru a vedea bara cu instrumente selectaţi View Toolbar din meniu Icircn tabel sunt prezentate butoanele şi rolul fiecăruia

Apăsacircnd pe acest buton vă icircntoarceţi cu un pas icircn aceeaşi fereastră

Apăsacircnd pe acest buton mergeţi cu un pas icircnainte icircn aceeaşi ferestră

Dacă fereastra in care vă aflaţi este un dosar de pe o unitate de disc sau un dosar dintr-un alt dosar executaţi clic pe acest buton pentru a urca pe un nivel superior la unitatea de disc sau dosarul care este originea celui deschis

Executaţi clic pe el pentru a elimina fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l plasa icircn Clipboard

Executaţi clic pe el pentru a copia fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l copia icircn Clipboard

Executaţi clic pe el pentru a insera conţinutul din Clipboard icircn fereastra activă

Executaţi clic pentru a revoca ultima acţiune executată

Executaţi clic pe el pentru a şterge fişierul sau dosarul selectat

Executaţi clic pe el pentru a deschide fereastra Properties pentru unitatea de disc dosarul sau fişierul selectat

Executaţi clic pe el pentru a alege modul de afişare a pictogramelor icircn fereastră

42

Folosirea meniului

Bara de meniuri a ferestrei Explorer oferă cinci opţiuni File Edit View Tools şi Help Următoarea listă explică aceste meniuri

bull Meniul File se modifică icircn funcţie de ceea ce aţi selectat Icircn meniul File există comenzi pentru gestionarea fişierelor Crearea de noi dosare crearea de comenzi rapide ştergerea şi redenumirea fişierelor sau dosarelor validarea caracteristicilor fişierelor şi dosarelor precum şi icircnchiderea ferestrei sunt comenzile din meniul File

bull Meniul Edit conţine comanda Undo (pentru revocarea ultimei acţiuni efectuate) Cut pentru eliminarea unui fişier sau dosar şi includerea icircn Clipboard Copy pentru includerea icircn Clipboard a unei copii a unui fişier sau dosar Paste pentru plasarea conţinutului din memoria Clipboard icircn fereastra selectată Select All pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor din fereastră şi Invert Selection pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor neselectate concomitent cu deselectarea celor selectate

bull Icircn meniul View există o serie de opţiuni pentru afişarea fişierelor şi dosarelor cu pictograme de mărimi diferite sau icircn ordine diferită

bull Meniul Tools poate fi folosit pentru a căuta fişiere sau dosare (Find) pentru a mapa unităţi de disc din reţea (Map Network Drives) pentru a icircntrerupe legătura la unităţi de disc din reţea (Disconnect Network Drives) sau pentru a intra icircntr-un anumit dosar (Go To)

bull Meniul Help oferă metode pentru deschiderea ferestrei Help Topics precum şi pentru deschiderea casetei de dialog About Windows Această casetă conţineversiunea sistemului de operare instalat data de lansare numele posesorului de licenţă etc

24 Gestionarea fişierelor cu Windows Explorer

241 Crearea de dosare

Pentru a vă organiza fişierele trebuie să le ordonaţi icircn dosare cu denumiri de genul Corespondenţă Notiţe şi aşa mai departe Sistemul de operare (SO) creează icircn mod automat la instalare dosarul My Documents pentru documentele pe care le creaţi dvs Este bine să creaţi şi alte dosare proprii

1 Deschideţi fereastra Windows Explorer 2 Icircn sectorul All Folders selectaţi unitatea de disc sau dosarul icircn care vreţi să

plasaţi noul dosar 3 Selectaţi File New Folder din meniu Icircn fereastră va apărea un nou dosar cu

denumirea evidenţiată New Folder icircntr-o casetă 4 Introduceţi o denumire pentru noul dosar (deoarece denumirea New Folder

este selectată va dispărea icircn mod automat cacircnd veţi icircncepe să scrieţi noua denumire aşa că nu trebuie să ştergeţi mai icircntacirci acest text) Denumirea noului dosar poate conţine cel mult 255 de caractere inclusiv spaţii libere Nu puteţi să folosiţi nici unul din următoarele caractere lt gt sau |

5 Apăsaţi tatsa Enter

242 Selectarea fişierelor şi dosarelor

Pentru a efectua o operaţie icircntr-un fişier sau dosar trebuie să icircl selectaţi (sau să-l evidenţiaţi) pentru ca Windows să ştie pe care vreţi să icircl folosiţi Pentru a selecta fişiere sau dosare aveţi la dispoziţie următoarele situaţii

43

bull Un singur fişier sau dosar Executaţi clic pe pictograma fişierului sau dosarului ori folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa şi a evidenţia pictograma fişierului sau dosarului pe care vreţi să o selectaţi

bull Mai multe fişiere sau dosare alăturate Executaţi clic pe pictograma primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Shift apoi executaţi clic pe pictograma ultimului fişier sau dosar Această metodă determină selectarea tuturor fişierelor dintre cele selectate Puteţi să ţineţi apăsată tasta Shift şi să folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa pacircnă la ultima pictogramă din grup

bull Mai multe fişiere sau dosare nealăturate Executaţi clic pe pictograma primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Ctrl apoi executaţi clic pe pictogramele tuturor celorlalte fişiere sau dosare pe care vreţi să le selectaţi

bull Toate pictogramele fişierelor sau dosarelor din fereastră Selectaţi Edit Select All din meniu

bull Toate pictogramele fişierelor şi dosarelor mai puţin cele selectate deja Selectaţi Edit Invert Selection din meniu

243 Mutarea fişierelor şi a dosarelor

Puteţi să mutaţi fişiere şi dosare icircn alte dosare sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl mutaţi executacircnd clic pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului

2 Trageţi pictograma fişierului sau a dosarului din sectorul Contents pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului din sectorul All Folders unde vreţi să icircl plasaţi Nu eliberaţi butonul mouse-ului icircnainte ca unitatea de deisc sau dosarul să fie evidenţiate Tragerea unui fişier sau a unui dosar de pe o unitate de disc pe altă unitate de disc determină copierea fişierului aşa că icircn acest caz trebuie să ştergeţi pictograma iniţială din sectorul Contents

Pentru a muta fişiere sau dosare cu metoda decupare şi lipire

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl mutaţi

2 Icircn sectorul Contents selectaţi fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl mutaţi 3 Selectaţi Edit Cut din meniu sau executaţi clic pe butonul Cut de pe bara cu

instrumente Icircn acest fel vor fi eliminate pictogramele din dosarul curent sau de pe unitatea de disc curentă

4 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul

5 Selectaţi Edit Paste din meniu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara cu instrumente

244 Copierea fişierelor şi dosarelor

Puteţi să copiaţi fişiere şi dosare icircn alt dosar sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl copiaţi Pentru a deschide unitatea de disc sau dosarul executaţi clic pe pictograma lor

2 Ţineţi apăsată tasta Ctrl şi trageţi pictograma fişierului sau a dosarului pe care vreţi să icircl copiaţi din sectorul Contents pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului din sectorul All Folders unde vreţi să icircl plasaţi

44

Dacă trageţi fişierul sau dosarul de pe o unitate de disc pe alta nu trebuie să ţineţi apăsată tasta Ctrl

Pentru a copia fişiere sau dosare cu metoda decupare şi lipire

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl copiaţi

2 Icircn sectorul Contents selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le copiaţi 3 Selectaţi Edit Copy din meniu sau executaţi clic pe butonul Copy de pe bara

de instrumente Icircn acest fel veţi copia icircn Clipboard fişierele sau dosarele selectate

4 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care vreţi să plasaţi copia fişierului sau dosarului

5 Selectaţi Edit Paste din meniu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara cu instrumente

245 Redenumirea fişierelor şi dosarelor

Pentru a da o altă denumire unui fişier sau a unui dosar

1 Selectaţi fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl redenumniţi 2 Selectaţi File Rename din menu sau executaţi clic pe pictogramă cu butonul

din dreapta al mouse-ului şi selectaţi Rename din meniul derulant ori executaţi clic pe denumire Denumirea va fi icircncadrată icircntr-o casetă iar textul va fi evidenţiat

3 Introduceţi textul noii denumiri 4 Apăsaţi tasta Enter

246 Crearea de comenzi rapide

Comenzile rapide sau scurtături (Shortcut) reprezintă o soluţie pentru un acces mai rapid la fişiere şi programe Dacă plasaţi o comandă rapidă pe suprafaţa de lucru puteţi să executaţi dublu clic pe pictograma respectivă pentru a lansa icircn execuţie un program sau a deschide un fişier ori un dosar

Pentru a crea o comandă rapidă

1 Deschideţi fereastra Explorer 2 Selectaţi unitatea de disc dosarul sau fişierul pentru care vreţi să creaţi o

comandă rapidă 3 Selectaţi File Create Shortcut 4 O copie a pictogramei va apărea icircn fereastră cuvintele Shtortcut to icircnaintea

denumirii Trageţi pictograma pe suprafaţa de lucru

45

46

Capitolul 3 - Arhivarea datelor

31 Folosirea programului WinRAR

Programul WinRAR este un utilitar pentru compresia şi decompresia (arhivareaşi dezarhivarea) fişierelor şi a dosarelor Creează arhive cu extensia rar

Bara cu meniuri este alcătuită din meniurile File Commands Favorites Options Help

bull Meniul File are icircn componeţa lui următoarele comenzi Open Archive (deschide o arhiva specificată) Change drive (schimbă hard discul sau unitatea floppy) Browse for folder (a frunzări după un dosar sau fişier) Password (creează o parolă) Select All (selectează toate fişierele din sectorul conţinut) Select group (selectează doar o parte din fişierele sau dosarele din fereastra conţinut) Deselect group (deselectează fişierele sau dosarele selectate) Invert selection (selectează fişierele şi dosarele ce nu au fost selectate) Exit (termină programul WinRAR)

bull Meniul Commands are icircn componenta lui comenzile Add files to archive (aduce fişiere sau dosare icircn sectorul conţinut pentru a le arhiva) Extract to a specified folder (decomprimă arhiva icircntr-un dosar specificat) Test archive files (testează dacă fişierele sau dosarele arhivate se pot dezarhiva) View file (se vizualizează conţinutul unui dosar) Delete (şterge un dosar sau fişier) Repair archive (repară o arhivă stricată) Estimate compression (estimează numărul de bytes pentru noua arhivă) Extract without confirmation (extrage fişierele sau dosarele fără a confirma terminarea operaţiei) Add archive comment (adaugă la o arhivă un comentariu) Protect archive from damage (protejează arhiva de o eventuală avarie) Lock archive (blochează o arhivă) Convert archive to SFX (converteşte arhiva icircntr-un fişier care se extrage singur) Show archive information (arată informaţii despre fişierul arhivat)

bull Meniul Favorites conţine comenzile Add to favorites (transformă fişierele sau dosarele icircn favorite) Organize favorites (organizează fişierele sau dosarele favorite)

bull Meniul Options are icircn componeţa lui comenzile Settings (setează programul WinRAR) ImportExport (importă sau exportă fişiere sau dosare comprimate)

47

View log (să vedem fişierul de tip jurnal) Clear log (curăţă fişierul de tip jurnal)

bull Meniul Help conţine Help topics (ajutor icircn folosirea programului WinRAR) WinRAR home page (o legătură la pagina de internet a firmei producătoare) About WinRAR (arată versiunea programului deţinătorul licenţei)

Bara cu comenzi este alcătuită din comenzile

bull Add - aduce un fişier sau un dosar icircn sectorul conţinut pentru a fi arhivate bull Extract to - extrage şi plasează fişiere sau dosare arhivate icircntr-un loc cu

destinaţia stabilită de noi bull Test - testează dezarhivarea unui fişier bull Delete - şterge un fişier sau dosar bull Repair - repară o arhivă avariată bull Estimate - estimează numărul de bytes a viitoarei arhive bull Lista derulantă - prezintă unităţile de disc şi dosarele din calculator bull Up one level - dacă fereastra icircn care vă aflaţi este un dosar de pe o unitate de

disc sau un dosar dintr-un alt dosar executaţi clic pe acest buton pentru a urca pe un nivel superior la unitatea de disc sau dosarul care este originea celui deschis

Sectorul conţinut arată fişierele sau dosarele aflate pe un disc sau icircntr-un alt dosar

Bara de stare arată cacircte fişiere sau dosare sunt selectate şi dimensiunea lor icircn bytes

Arhivarea dezarhivarea unui fişier sau a unui dosar cu programul WinRAR

Pentru a crea o arhivă

1 Selectăm din Sectorul Conţinut fişierul sau dosarul dorit (pentru a selecta mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift şi cu săgeţile ne deplasăm icircn jos sau icircn sus dacă dorim să selectăm anumite fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointerul mouse-ului le selectăm apăsacircnd butonul stacircng al acestuia)

2 Apăsăm butonul Add din Bara cu Comenzi Va apare o ferestră unde vom scrie numele arhivei extensia arhivei (se foloseşte RAR) metoda de compresie (Compression method) se alege una din următoarele metode store fastest fast normal good best Dacă dorim să icircmpărţim viitoarea arhivă icircn pachete de 144 MB alegem din căsuţa Volume size bytes valoarea 145

3 Apăsaţi butonul OK

SFAT Dacă nu aveţi pe un alt calculator instalat programul WinRAR selectaţi căsuţa SFX din Archiving options pentru a crea arhiva icircntr-un mic program de dezarhivare

Pentru a dezarhiva

1 Se selectează arhiva dorită din Sectorul Conţinut 2 Apăsăm butonul Extract to din bara de comenzi Va apare fereastra cu numele

Extraction path and options Icircn căsuţa Destination path vom scrie calea unde dorim să se plaseze fişierele dezarhivate (dacă nu ştim calea exactă o alegem din fereastra din dreapta)

3 Celelalte opţiuni sunt Update mode - Extract and replace files Overwrite mode - Ask before overwrite

4 Apăsăm butonul OK

48

32 Folosirea programului WinZIP

Programul WinZIP este un utilitar pentru compresia şi decompresia (arhivarea şi dezarhivarea) fişierelor şi a dosarelor Creează arhive cu extensia zip

Bara cu meniuri este alcătuită din meniurile File Actions Options Help

bull Meniul File conţine următoarele comenzi New archive (crează arhive noi) Open archive (deschide in sectorul conţinut o arhivă) Favorite ZIP folders (crează dosare favorite) Close archive (icircnchide arhiva) Properties (afişează proprietăţile arhivei) Create shortcut (crează o scurtătură a arhivei) Move archive (mută arhiva) Copy archive (copiază arhiva) Rename archive (redenumeşte o arhivă) Delete archive (şterge o arhivă) Print (listează conţinutul arhivei) Wizard (program ajutător de creare de arhive)

bull Meniul Actions conţine comenzile Add (aduce fişiere sau dosare pentru a fi arhivate) Delete (şterege arhive) Extract(extrage fişiere sau dosare din arhive) View (vizualizare fişiere icircn interiorul arhivei) Sellect All (selectează fişiere dosare sau arhive) Invert selection (selectează fişiere dosare neselectate) Virus Scan (scanează arhiva de viruşi) Make Exe File (crează arhiva icircn fişier executabil) UUencode (codifică arhiva) Test (testează arhiva de avarii) Comment (crează un fişier de tip txt ce icircnsoţeşte arhiva) Check out ( crează un dosar icircn care sunt extrase fişierele din arhivă şi sunt create scurtături icircn meniul Programs)

bull Meniul Options conţine Configuration (configurează programul WinZip) Password (crează parolă pentru o arhivă) Sort (sortează fişiere arhive după un anumit cacircmp)

bull Meniul Help conţine următoarele comenzi Contents (program de ajutare) Brief tutorial (o scurtă lecţie de a icircnvăţa folosirea WinZip) About WinZip (arată versiunea programului deţinătorul licenţei) etc

49

Bara de comenzi este alcătuită din

bull New - crează o arhivă nouă bull Open - deschide o arhivă bull Favorites - organizează fişierele cu extensia zip icircntr-o listă ordonată după un

cacircmp bull Add - schimbă numele arhivei deschise icircn sectorul conţinut bull Extract - extrage fişierele dosarele dintr-o arhivă bull View - permite vizualizarea fişierelor dosarelor dintr-o arhivă bull Install - instalează o temă (culoare cursor sunet etc) bull Wizard - apare interfaţa ajutătoare de creare a unei arhive

Sectorul conţinut arată fişierele dosarele dintr-o arhivă

Bara de stare arată cacircte fişiere dosare sunt selectate şi dimensiunea lor totală icircn KB

Arhivarea dezarhivarea unui fişier sau a unui dosar cu programul WinZip

Pentru a crea o arhivă

1 Din meniul File selectăm opţiunea New sau din bara de comenzi butonul cu acelaşi nume Apare o ferestră icircn care la opţiunea file name scriem numele viitoarei arhive (atenţie la opţiunea files of type alegem ZIP file) Alegem destinaţia viitoarei arhive Apăsăm tasta OK

2 Se deschide o fereastră din care selectăm fişierul dosarul ce-l vom arhiva (Dacă sunt mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu săgeţile ne deplasăm icircn jos sau icircn sus pentru a le selecta Selecţia aleatorie de fişiere sau dosare ţineţi apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului vă deplasaţi deasupra lor şi executaţi un clic pe ele) La opţiunea Compression selectăm normal Apăsăm butonul Add

Pentru a dezarhiva

1 Din meniul File alegem opţiunea Open archive sau din bara de comenzi apăsăm butonul Open Alegem arhiva ce va fi extrasă

2 Conţinutul arhivei va apare icircn sectorul conţinut Apăsăm butonul Extract din bara de comenzi sau din meniul Actions

50

3 Va apare fereastra cu numele Extraction path and options Icircn căsuţa Destination path vom scrie calea unde dorim să se plaseze fişierele dezarhivate (dacă nu ştim calea exactă o alegem din fereastra din dreapta)

4 Apăsăm butonul Extract

33 Folosirea programului WinACE

Programul WinACE este un utilitar pentru compresia şi decompresia (arhivarea şi dezarhivarea) fişierelor şi a dosarelor Creează arhive cu extensia ace

Bara de meniuri este alcătuită din meniurile File View Change to Archive Tools Context menu Help

bull Meniul File conţine comenzile Create (crează arhive) Open (deschide o arhivă) Extract to (extrage fişierele arhivei icircntr-o destinaţie anume) X-Folder (extrage arhiva de tip self extract) Add (crează arhive) Delete (şterge arhiva fişier sau dosar) Encrypt (criptează arhiva) Copy (copiază fişiere dosare sau arhive) RenameMove (redenumeşte sau mută o arhivă) Create folder (crează un dosar) Properties (arată proprietăţile arhivei) etc

bull Meniul View conţine comenzide tip File list (schimbă modul de expunere a pictogramelor) Treeview (mod de expunere arborescent) Determine folder size (determină mărimea fişierului dosarului sau arhivei) etc

bull Meniul Change to conţine comenzile Back (icircntoarcerea cu un pas spre dosarul mamă) Forward (icircnaintează cu un pas) Parent Directory (se deplasează icircn directorul rădăcină)

bull Meniul Archive conţine comenzile Create Sfx (crează arhive de tip executabil) Lock archive (blochează arhive spre a fi dezarhivate) Protect

51

archive from demages (protejează arhiva de avarii) Test archive (testează arhiva) Repair archive (repară arhiva de avarii) etc

bull Meniul Tools conţine Determine archive type (determină tipul de arhivă) Optimize archive (optimizează arhiva) Convert to ace archive (converteşte arhive icircn arhive cu extensia ace) Scan archive for viruses (scanează arhiva de potenţiali viruşi)

bull Context menu arată exact meniul derulant ce apare prin apăsarea butonului drept al mouse-ului

bull Meniul Help conţine comenzile Help (ajutor) Using Help (cum să foloseşti Ajutorul) Encrypt credit card data (criptează datele folosite pentru o carte de credit) Info (arată versiunea programului de cine este făcut) etc

Bara de comenzi este alcătuită din butoanele

bull Create - crează arhive bull Open - deschide arhive bull Extract - extrage fişierele din arhivă bull Add - sunt aduse fişiere dosare pentru a fi arhivate bull Delete - şterge fişiere dosare sau arhive bull Properties - arată proprietăţile fişierelor dosarelor sau arhivelor bull Views - determină afişarea pictogramelor icircn modul Large Icon Small Icon List

Details

Sectorul conţinut arată fişiere dosare arhive

Bara de stare arată cacircte fişiere dosare sunt selectate şi dimensiunea lor totală icircn KB

Arhivarea dezarhivarea unui fişier sau a unui dosar cu programul WinACE

Pentru a arhiva un fişier sau dosar

1 Din meniul File sau din bara de comenzi alegem comanda Create (Add) 2 Apare fereastra Add filesCreate archive Alegem subfereastra Selection

Selectăm fişierele dosarele ce vor fi arhivate Pentru a selecta toate fişierele dosarele marcăm primul fişier ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului ne plasăm pe ultimul fişier şi executăm clic stacircnga pe el

3 icircn casuţa Files vom scrie numele arhivei ce va fi creată 4 Icircn căsuţa Archive alegem destinaţia viitoarei arhive 5 Alegem subfereastra Option 6 In casuţa Archive type alegem extensia arhivei (lăsăm ACE) icircn Action alegem

opţiunea Add pentru Compression alegem Normal 7 Dacă dorim să creăm arhiva de tip executabil marcăm căsuţa din dreptul Create

Sfx Module Va apare o fereastră din care alegem prima opţiune 8 Dacă dorim ca arhiva noastră să fie icircmpărţită icircn module de o anumită

dimensiune alegem din lista derulantă din sectorul Volumes dimensiunea dorită 9 Apăsăm butonul Add

Pentru a dezarhiva o arhivă de cu extensia ace

1 Din meniul File sau din bara de comenzi alegem comanda Open Se deschide o casetă din care alegem fişierul de tip arhivă Apăsăm pe butonul Open

2 Icircn Sectorul Conţinut va apare conţinutul arhivei Selectăm toate fişierele respectiv dosarele

3 Apăsăm butonul Extract din bara de comenzi Apare fereastra Extract Alegem destinaţia fişierelor dosarelor ce vor fi dezarhivate

4 Apăsăm butonul OK

52

O altă variantă de dezarhivare a unui fişier sau dosar

1 Din Sectorul Conţinut selectăm arhiva Dacă arhiva este pe o altă unitate de disc selectăm discul respectiv cu comanda Select Drive din bara de comenzi

2 Apăsăm butonul Extract din bara de comenzi Apare fereastra Extract Alegem destinaţia fişierelor dosarelor ce vor fi dezarhivate

3 Apăsăm butonul OK

53

Capitolul 4 - Salvarea datelor pe suporţi magnetici şi CD-RW

41 Salvarea datelor pe suporţi magnetici

Unitatea de disk sau Floppy Disk Drive este icircntacirclnită la toate calculatoarele Discul flexibil (discheta) este confecţionat(ă) dintr-o folie de plastic acoperită cu un strat fero-magnetic şi introdus icircntr-un suport de protecţie din plastic

Icircn prezent dischetele utilizate au următoarele caracteristici

bull dimensiunea de 35 ( 1inch = 254 cm) bull informaţiile sunt icircnregistrate pe aceste discuri icircn formate standard după numărul

de piste şi sectoare bull piste - cercuri concentrice icircn număr de 80 bull sectoare - segmente de piste

Icircn prezent dichetele sunt vacircndute deja formatate Prin operaţia de formatare se realizează următoarele

bull crearea directorului rădăcină (root) bull crearea tabelei de alocare a fişierelor (FAT)

Icircn urma procesului de alocare sunt definite şi etichetate pistele şi sectoarele prin intermediul cărora se poate identifica orice informaţie Poziţia ficărui fişier pe disc va fi indicată de tabela de alocare care se icircncarcă la scrierea informaţiilor icircn fişiere ţinacircnd seama de etichetele de pistă şi sectoare definite icircn urma formatării discului

Salvarea unui dosar sau fişier se poate executa icircn următoarele variante

Cu ajutorul ferestrei My Computer

1 Se deschide fereastra My Computer Ne deplasăm spre fişierul sau dosarul pe care dorim să-l salvăm

2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Din bara de meniuri alegem File Send to 35 Floppy (A) sau executăm clic pe butonul drept al mouse-ului Va apare un meniu derulant din care alegem comanda Send to 35 Floppy (A)

54

Cu ajutorul ferestrei Windows Explorer

1 Din meniul Start Programs alegem Windows Explorer 2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Din bara de meniuri alegem File Send to 35 Floppy (A) sau executăm clic pe butonul drept al mouse-ului Va apare un meniu derulant din care alegem comanda Send to 35 Floppy (A)

55

O altă metodă de salvare a fişierelor sau dosarelor este numită Drag and Drop (trage şi lasă) Ea se execută atacirct cu ajutorul ferestrei Windows Explorer cacirct şi cu fereastra My Computer Pentru a realiza această operaţie urmaţi paşii

Cu ajutorul ferestrei Windows Explorer

1 Din meniul Start Programs alegem Windows Explorer 2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Ne plasăm cu pointer-ul mouse-ului pe un dosar sau fişier selectat Ţinem apăsat butonul stacircng al mouse-ului şi tragem spre fereastra Folders

4 Cacircnd ajungem icircn dreptul pictogramei ce reprezintă unitatea de disc (35 Floppy) şi aceasta se selectează eliberăm butonul mouse-ului şi procesul de copiere va icircncepe

5 Dacă tragem fişierul (fişierele) sau dosarul (dosarele) cu clic dreapta pe mouse la eliberarea butonului mouse-ului va apare un meniu contextual care ne permite să copiem să mutăm să creăm o scurtătură sau să anulăm comanda aşa cum se vede icircn figurile următoare

56

Cu ajutorul ferestrei My Computer

1 Se deschid două fereastre My Computer Le aşezăm astfel icircncacirct să fie vizibile 2 Icircn una dintre ferestre ne deplasăm spre fişierul sau dosarul pe care dorim să-l

salvăm 3 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

4 Ne plasăm cu pointer-ul mouse-ului pe un dosar sau fişier selectat Ţinem apăsat butonul stacircng al mouse-ului şi tragem spre cealaltă fereastră deschisă

57

5 Cacircnd ajungem icircn dreptul pictogramei ce reprezintă unitatea de disc (35 Floppy) şi aceasta se selectează eliberăm butonul mouse-ului

O altă metodă de salvare a fişierelor sau dosarelor se face cu ajutorul comenzilor Copy şi Paste (copiază şi lipeşte) Se execută icircn ferestrele Windows Explorer şi My Computer

Cu ajutorul ferestrei My Computer

1 Se deschide fereastra My Computer Ne deplasăm spre fişierul sau dosarul pe care dorim să-l salvăm

2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Selectăm din bara de comenzi sau din meniul Edit comanda Copy 4 Selectăm pictograma 35 Floppy Apăsăm butonul drept al mouse-ului Din

meniul derulant sau din meniul Edit alegem comanda Paste

Cu ajutorul ferestrei Windows Explorer

1 Din meniul Start Programs alegem Windows Explorer 2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Ne plasăm cu pointer-ul mouse-ului pe un dosar sau fişier selectat Ţinem apăsat butonul stacircng al mouse-ului şi tragem spre fereastra Folders

4 Selectăm din bara de comenzi sau din meniul Edit comanda Copy 5 Selectăm pictograma 35 Floppy Apăsăm butonul drept al mouse-ului Din

meniul derulant sau din meniul Edit alegem comanda Paste

42 Salvarea datelor pe CD-RW

Salvarea datelor pe CD-RW se face cu ajutorul programelor de scriere a unui compact disc (exemplu Nero WinOnCD Easy CD Creator etc)

Atenţie Dacă nu aveţi un aparat de tipul Compact Disc-Writer procesul de scriere a unui CD nu poate fi efectuat

Salvarea fişierelor sau dosarelor cu ajutorul programului Nero

După lansarea icircn execuţie a programului apare fereastra Nero Wizard

58

Există două direcţii de acţiune realizarea unui nou CD sau copierea unui CD Se alege varianta dorită şi se apasă pe butunul Next Icircn cazul alegerii conform imaginii de mai sus apare o nouă fereastră icircn care se cere tipul de CD ce va fi realizat

Formatul AudioCD realizează varianta audio formatul DataCD realizează CD-ROM-uri iar formatul Other CD formats realizează variante video etc După alegerea făcută se apasă Next Apare următoarea fereastră icircn care trebuie să alegem realizarea unui nou CD sau continuarea icircnregistrărilor pe un CD anterior realizat cu sesiuni multiple (adăgarea icircn continuare a datelor cu pierderea aproximativ a 20 MB spaţiu disponibil pe CD-R) Un astfel de caz apare numai icircn cazul CD-urilor CD-R Dacă avem un CD-RW conţinutul lui va fi şters mai icircntacirci şi apoi este posibilă o nouă icircnregistrare

59

După apăsarea butonului Next apare următoarea fereastră

Icircn continuare apare o fereastră icircmpărţită icircn 4 părţi semănacircnd ca două ferestre Windows Explorer alăturate icircn primele 2 ferestre din stacircnga (destinaţia) este vizualizată situaţia CD-ului ce va fi icircnregistrat (denumirea lui se poate schimba cu F2 din NEW icircntr-o nouă denumire după preferinţa noastră) iar icircn ferestrele din dreapta este vizibilă sursa (de regulă hard disk-ul nostru) Pentru a trimite icircn fereastra destinaţie datele pentru icircnregistrat apelăm la metoda drag-and-drop cu butonul dreapta al mouse-ului Va apare un pătrat cu semnul plus (+) ceea ce ne indică că transferul fişierelor este posibil La eliberarea butonului mouse-ului apare o casetă de dialog pentru filtarea fişierelor ce vor fi aşezate pentru icircnregistrare cu versiunea implicită toate fişierele de toate tipurile

60

Dacă ne hotăracircm ca toate fişierele dintr-un director să fie icircnregistrate apăsăm pe OK Icircn caz contrar apelăm la filtrarea lor după denumire şi extensie După ce am aşezat icircn fereastra destinaţie toate datele pentru icircnregistrare (cu observaţia permanentă ca să icircncapă icircn spaţiul CD-ului) fereastra programului icircnaintea icircnregistrării propriu-zise arată astfel

Se observă că noua icircnregistrare are cu puţin peste 100 MB Din bara cu instrumente se apasă butonul Opens the Write-CD-Dialog şi reapare Nero Wizard de data acesta pentru icircnceperea procesului de ardere

61

Dacă avem un CD-RW viteza de ardere afişată va fi mult mai mică decacirct cea pentru arderea unui CD-R (care poate ajunge la 24x) Prin apăsarea butonului Burn procesul de icircnregistrare poate icircncepe

62

Capitolul 5 - Restaurarea fişierelor şterse

51 Ce este Recycle Bin

Recycle Bin este o zonă de salvare temporară de pe hard-discul calculatorului Cacircnd ştergeţi un fişier sau un dosar sistemul de operare icircl mută icircn Recycle Bin Icircnsă fişierul sau dosarul respectiv ocupă icircn continuare spaţiu pe hard-disc Pentru a elimina fişierul sau dosarul de pe unitatea de disc trebuie să goliţi Recycle Bin

Aceasta icircnseamnă că mai aveţi o posibilitate să recuperaţi fişierul sau dosarul şters icircnainte ca el să dispară pentru totdeauna Puteţi să icircl readuceţi icircn poziţia iniţială scoţacircndu-l din Recycle Bin

52 Deschiderea ferestrei Recycle Bin

Pictograma Recycle Bin de pe suprafaţa de lucru diferă puţin icircn funcţie de faptul dacă este goală ca icircn figura 1 sau dacă icircn ea au fost introduse fişiere şi apare ca fiind plină figura 2

Pentru a deschide fereastra Recycle Bin executaţi dublu clic pe pictograma Recycle Bin de pe suprafaţa de lucru selectaţi-o folosind tastele cu săgeată şi apăsaţi tasta Enter sau executaţi clic cu butonul din dreapta pe pictogramă şi selectaţi Open din meniul derulant

Pe ecran va fi deschisă fereastra Recycle Bin (vezi figura 3) Fereastra Recycle Bin arată la fel şi are aproape aceeaşi funcţionalitate ca şi My Computer Bara de stare din partea de jos a ecranului indică numărul de obiecte din fereastră sau numărul de obiecte selectate şi spaţiul total ocupat pe disc

63

53 Golirea lăzii de deşeuri

Pentru a păsta hard-discul curat şi ordonat trebuie să goliţi din cacircnd icircn cacircnd lada de deşeuri (Recycle Bin) icircn special dacă primiţi un mesaj de eroare cacircnd icircncercaţi să salvaţi un fişier prin care sunteţi informat că nu aveţi suficient spaţiu pe disc

54 Fişierele selectate

Este posibil să nu doriţi să ştergeţi toate fişierele din Recycle Bin icircn special dacă intenţionaţi să mai folosiţi unele ulterior

Pentru a elimina numai fişierele specificate din Recycle Bin

1 Selectaţi fişierele pe care vreţi să le ştergeţi 2 Apăsaţi tasta Delete executaţi clic pe butonul Delete de pe bara cu instrumente sau

selectaţi File Delete din meniu

55 Toate fişierele

Pentru a elimina toate fişierele din Recycle Bin selectaţi File Empty Recycle Bin din meniu Dacă nu aveţi deschisă fereastra Recycle Bin puteţi să goliţi lada de deşeuri de pe suprafaţa de lucru executacircnd clic pe pictogramă cu butonul din dreapta al mouse-ului şi selectacircnd Empty Recycle Bin din meniul derulant

56 Recuperarea fişierelor

După ce aţi introdus un fişier sau un dosar icircn Recycle Bin cum icircl mai puteţi scoate de acolo

1 Selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le recuperaţi 2 Selectaţi File Restore din meniu Fişierul sau dosarul este readus icircn locul de origine din

calculator de unde a fost şters

64

Capitolul 6 - Folosirea opţiunii Search (Find) din Start

61 Procedura de lucru

Opţiunea Search (Find) vă permite să căutaţi fişiere şi dosare pe hard-disk-ul propriu sau pe un hard-disk din reţea

1 Apăsăm butonul Start şi alegem din meniul derulant opţiunea Search (Find) Files and Folders

2 Icircn fereastra Find All Files icircn casuţa Named introducem numele dosarului sau numele şi extensia pentru un fişier Dacă nu cunoaşteţi denumirea completă folosiţi un asterisc () pentru a icircnlocui icircnceputul sau sfacircrşitul denumirii (de exemplu 97 pentru a găsi toate fişierele a căror de numire se termină icircn 97 ) Selectaţi Options Case Sensitive din meniu dacă vreţi să căutaţi un fişier cu majuscule fără icircnsă a căuta şi fişierul cu denumirea scrisă cu minuscule

3 Caseta Look In ar trebuie să conţină deja denumirea unităţii de disc selectată de dumneavoastră

4 Pentru a căuta icircn toate dosarele de pe unitatea de disc specificată selectaţi caseta Include Subfolders

5 Dăcă vreţi să căutaţi icircntr-un anumit dosar executaţi clic pe Browse pentru a deschide caseta de dialog Browse for Folder şi selectaţi dosarul icircn care vreţi să căutaţi Executaţi clic pe OK pentru a reveni icircn caseta de dialog Find

6 Executaţi clic pe Find Now 7 Cacircnd căutarea s-a icircncheiat icircn partea din dreapta a casetei de dialog va apărea o listă cu fişierele

sau dosarele care icircndeplinesc criteriile de căutare Executaţi dublu clic pe fişierul pe care vreţi să icircl deschideţi

8 Executaţi clic pe New Search pentru a elimina criteriile de căutare şi să puteţi căuta un alt fişier

Icircn acest exemplu se doreşte căutarea tuturor fişierelor de tip doc de pe unitatea C de hard disk sub Windows XP

65

62 Puteţi să efectuaţi căutări după fişiere şi pe baza datei de creare sau a ultimei modificări

1 Efectuaţi paşii de la 1 la 6 pentru căutarea unui fişier Nu mai introduceţi o denumire de fişier icircn caseta Named

2 Executaţi clic pe eticheta Data Modified din caseta de dialog Find 3 Selectaţi Find All Files Created or Modified 4 Apoi selectaţi un din următoarele trei opţiuni Between (şi introduceţi datele de icircnceput şi de

sfacircrşit ale intervalului) pentru a căuta toate fişierele create sau modificate icircntre datele respective During the Previous x Month(s) (unde x este numărul de luni) pentru a obţine o listă de fişiere create sau modificate icircn numărul de luni menţionate sau During the Previous x Day(s) (unde x este numărul de zile)

5 Executaţi clic pe Find Now

63 Folosiţi opţiunile avansate de căutare pentru a căuta fişiere după tip fişiere care conţin anumite fragmente de text sau fişiere care au o anumită mărime

1 Efectuaţi paşii de la 1 la 6 pentru căutarea unui fişier Nu mai trebuie să introduceţi o denumire de fişier icircn caseta Named

2 Executaţi clic pe eticheta Advanced din caseta de dialog Find 3 Din lista derulantă Of Type selectaţi tipul de fişier sau dosar pe care icircl căutaţi Lista depinde de

tipurile de aplicaţii sau de alte programe pe care le aveţi icircn calculator 4 Icircn cazul icircn care căutaţi fişiere care conţin un anumit text intrduceţi icircntregul text sau un fragment

din el icircn caseta Containing Text 5 Pentru a căuta fişiere avacircnd a anumită mărime selectaţi At Least (cel puţin) sau At Most (cel

mult) din lista derulantă Size Is şi introduceţi un număr de kiloocteţi icircn caseta KB 6 Executaţi clic pe Find Now

64 Icircnchiderea ferestrei Search (Find)

Selectaţi File Close din meniu sau executaţi clic pe butonul Close de pe bara de titlu

66

 • Sistemul de operare Windowsreg
  • Cuprins
  • Cuprins
Page 8: Windows Manual

Partea superioară a casetei de dialog este o fereastră de previzualizare care vă arată modelul fiecărui element de ecran a cărui culoare font sau dimensiune le puteţi modifica

Executaţi clic pe caseta Scheme şi apoi folosiţi tasta cu săgeată icircn sus şi icircn jos pentru a parcurge lista cu numele schemelor de aspect Pe măsură ce evidenţiaţi numele fiecărei scheme Windows afişeză icircn partea de sus a casetei de dialog un model al acelei scheme Mediului Windows icirci puteţi aplica orice schemă prin evidenţierea numelui ei şi executarea unui clic pe OK sau Apply

Utilizarea tapetelor

Tapetele (wallpaper) se referă la imagini de fundal care sunt afişate pe suprafaţa de lucru fie sub forma unei imagini mici repetate pacircnă la umplerea ecranului fie ca imagine centrală fie ca imagine mărită care acoperă icircntregul ecran

Pentru a alege un tapet executaţi clic-dreapta pe ecran alegeţi Properties din meniul rapid şi executaţi clic pe eticheta Backgound Ajungeţi icircn caseta de dialog prezentată icircn figura de mai jos

8

Selectaţi un fişier imagine din lista Wallpaper sau pentru a găsi unul care nu se alfă pe listă executaţi clic pe butonul Browse După alegerea unui fişier de tapet din lista Display puteţi selecta una din opţiunile Center Tile sau Strech Icircn cazul icircn care alegeţi Strech Windows măreşte imaginea pacircnă la acoperirea suprafeţei de lucru (este posibil ca imaginea să fie astfel distorsionată icircncacirct să nu o mai puteţi recunoaşte)

Utilizarea unui program de protecţie a ecranului

Iniţial programele de protectie a ecranului (screen saver) au fost create pentru a preveni distrugerea monitorului icircn cazul icircn care un text sau o imagine rămacircneau mai mult timp pe ecran Cu actuala tehnologie de afişare probabilitatea distugerii ecranului din această cauză este redusă Icircnsă programele de protecţie a ecranului au şi alte virtuţi Ele sunt distractive şi prezintă o metodă de prevenire a curiozităţii vecinilor cacircnd vă icircndepărtaţi de calculator Imediat ce apăsaţi pe o tastă sau mişcaţi mouse-ul programul de protecţie a ecranului restabileşte imaginea originală

Pentru a instala unul din programele de protecţie a ecranului puse la dispoziţie de Windows execuaţi clic-dreapta pe ecran şi alegeţi Properties din meniul rapid Apoi execuaţi clic pe eticheta Screen Saver pentru a deschide caseta de dialog prezentată icircn figura de mai jos

9

Pentru a selecta un program de protecţie a ecranului alegeţi-l din lista Screen Saver Apoi folosiţi caseta Wait pentru a specifica perioada de inactivitate care trebuie să treacă icircnainte ca Windows să permită afişarea programului de protecţie a ecranului

Toate programele de protecţie furnizate de Windows cuprind opţiuni pe care le puteţi stabili Aceste opţiuni vă permit să ajustaţi culoarea viteza şi alte preferinţe de ecran Icircn figura următoare este prezentată caseta de dialog cu parametrii pentru programul de protecţie a ecranului 3D Flying Objects

Opţiunea On resume password protect (icircn cazul sistemului Windows de-a lungul timpului opţiunea de protecţie a avut denumiri diverse) facilitează protecţia sistemului dvs cacirct timp lipsiţi de lacircngă el Icircmpreună cu alegerea celor 5 minute pacircnă la apariţia temei Screen Saver (icircn cazul nostru 3D Flying Objects) bifarea casetei On resume password protect va duce la apariţia castei de interogare pentru introducerea parolei cu care utilizatorul a intrat icircn sesiunea Windows O parolă eronată face ca accesul să fie interzis numai o deconectare completă (forţată) a calculatorului şi repornirea lui va duce la accesul

10

persoanei la resursele Windows-ului dar aşa cum indică tehnologia NT dar cu user şi parolă diferită de a celui care a bifat această opţiune

loz Trebuie menţionat că icircn zilele noastre sistemele de operare cele mai folosite sunt Windows 2000 Professional şi WindowsXP ambele construite icircn tehnologie NT (New Tehnology) Asta icircnseamnă că la pornire sistemul Windows 2000 (XP) vă solicită să menţionaţi user-ul şi parola pentru a lucra cu calculatorul Tot icircn NT se cunoaşte că user-ul Administrator deţine controlul total asupra sistemului el gestionacircnd utilizatorii cu parolele lor şi alte resurse de sistem (cum ar fi setarea unei imprimante sau conectarea calculatorului la reţeaua de calculatoare) Fiecare utilizator are creat pe sistemele NT un profil propriu (opţiunea apare şi la Windows 98) ceea ce icircnseamnă că mediul lui de lucru este diferit de a celorlalţi utilizatori chiar şi personalizarea suprafeţei de lucru Ideea este ca acelaşi calculator să fie folosit de diverşi utilizatori fiecare cu aplicaţiile şi setările proprii

11

Capitolul 2 - Identificarea aplicaţiilor instalate

Dacă lucraţi pe un calculator şi nu ştiţi ce programe sunt instalate pe el puteţi afla foarte repede Aveţi două variante de aflare a programelor instalate

1 cu ajutorul opţiunii Programs 2 cu ajutorul casetei Control Panel

21 Opţiunea Programs

Vă plasaţi cu indicatorul mouse-ului pe butonul Start şi icircl apăsaţi Va apare un meniu derulant unde vă veţi deplasa pe opţiunea Programs Imediat va apare o listă cu toate programele care sunt instalate pe calculator (vezi figura de mai jos)

22 Caseta Control Panel

Vă plasaţi cu indicatorul mouse-ului pe butonul Start şi icircl apăsaţi Va apare un meniu derulant unde vă veţi deplasa pe opţiunea Settings şi alegeţi Control Panel Se va deschide fereastra Control Panel Aici veţi selecta pictograma AddRemove Programs Va apare fereastra AddRemove Programs unde vor fi afişate programele instalate pe calculator (vezi figurile de mai jos)

12

Atenţie Nu apăsaţi pe butoanele Change sau Remove Puteţi afecta instalarea programului respectiv şi implicit nu-l veţi mai folosi pentru a crea aplicaţiile sau documentele dorite

13

Capitolul 3 - Utilizarea ferestrelor şi casetelor de dialog

31 Utilizarea ferestrelor

Fereastra este zona tip casetă icircn care apar fişiere dosare unităţi de disc pictograme ale componentelor hard şi alte elemente Multe din aceste componente sunt aceleaşi pentru toate ferestrele din Windows9x WindowsMe Windows2000 sau WindowsXP şi din aplicaţiile pentru aceste sisteme de operare

Atenţie Deşi majoritatea ferestrelor arată la fel unele nu au toate aceste componente

Elementele ferestrelor

Element Descriere Bara de titlu Conţine denumirea ferestrei meniul Control şi butoanele Minimize

Restore şi Close Bara de meniuri Conţine menirile cu comenzi şi opţiuni care vă ajută să controlaţi

fereastra şi conţinutul său Butonul meniului Control Conţine comenzi care vă ajută să manevraţi fereastra propriu-zisă

Bara cu instrumente

Conţine butoane pentru instrumente ce reprezintă comenzi rapide pentru diferite comenzi de meniuri pe care le folosiţi icircn timpul lucrului

Butonul Minimize

Un buton care determină micşorarea ferestrei la dimensiunile unui buton plasat pe bara de sarcini

Butonul Maximize

Un buton care determină mărirea ferestrei cacirct să ocupe icircntregul ecran

Butonul Close Un buton care determină icircnchiderea ferestrei Dosare Pictograme din ferestre care reprezintă directoare dosarele pot

conţine alte dosare şi fişiere Fişiere Document foaie de calcul bază de date program şi alte

componente din dosarele de pe hard-discul calculatorului Chenarul ferestrei

O casetă icircn jurul unei ferestre refăcute pe care o puteţi folosi pentru a redimensiona fereastra

14

Bara de stare O bară verticală sau orizontală care vă permite să vedeţi zonele ferestrei care nu sunt vizibile la un moment dat

Bara de derulare O bară verticală sau orizontală care vă permite să vedeţi zonele ferestrei care nu sunt vizibile la un moment dat

311 Deschiderea unei ferestre

Pentru a deschide o fereastră dintr-o pictogramă executaţi dublu clic pe pictograma respectivă De exemplu plasaţi indicatorul mouse-ului pe pictograma My Computer şi executaţi dublu clic pe ea

Mai există o metodă pe care o puteţi folosi pentru a deschide o fereastră Indicaţi spre pictogramă şi executaţi clic cu butonul drept al mouse-ului o singură dată iar pe ecran va apărea un meniu de comenzi rapide Selectaţi Open din meniu pentru a deschide fereastra

312 Dimensionarea unei fereste cu Maximize Minimize şi Restore

Dimensionarea ferestrei se face cu ajutorul butoanelor Maximize Minimize şi Restore Butoanele funcţionează conform descrierii de mai jos

Selectaţi butonul Maximize pentru a mări fereastra O fereastră de hard-disk maximizată umple icircntregul ecran ascunzacircnd icircntreaga suprafaţă de lucuru din fundal Dacă executaţi clic pe butonul Maximize a ferestrei unui program document sau al altei ferestre fereastra respectivă va umple icircntregul ecran

1 Selectaţi butonul Minimize pentru a reduce fereastra la mărimea unui buton pe bara de sarcini 2 Selectaţi butonul Restore pentru a reface fereastra la dimensiunile dinaintea maximizării

Pentru a maximiza minimiza sau reface o fereastră cu ajutorul butonului meniului Control efectuaţi paşii următori

1 Executaţi clic pe butonul Control menu pentru a deschide meniul Control al ferestrei sau apăsaţi ALT+Space (bara de spaţiu)

2 Executaţi clic pe comanda pe care vreţi să o generaţi (Restore Minimize sau Maximize) Sau folosiţi săgeţile sus-jos pentru a ajunge la comandă şi a o selecta apoi apăsaţi tasta Enter

313 Dimensionarea chenarului ferestrei

Uneori poate fi nevoie ca o fereastră să aibă anumite dimensiuni pentru a corespunde cerinţelor dvs De exemplu poate fi nevoie să aveţi concomitent două sau mai multe ferestre pe ecran Puteţi să trageţi chenarul ferestrei pentru a o mări Chenarul ferestrei apare numai icircn cazul unei ferestre refăcute nu şi la o fereastră maximizată sau minimizată

Pentru a folosi mouse-ul la dimensionarea chenarului unei ferestre efectuaţi paşii următori

1 Plasaţi indicatorul mouse-ului pe porţiunea chenarului pe care vraţi să o redimensionaţi icircn stacircnga sau icircn dreapta sus sau jos După ce poziţionaţi corect mouse-ul indicatorul lui va lua forma unei săgeţi cu două vacircrfuri

Folosiţi săgeata verticală cu două vacircrfuri (icircn partea de sus sau de jos a chenarului ferestrei) pentru a modifica icircnălţimea ferestrei trăgacircnd chenarul icircn sus sau jos

15

Folosiţi săgeata orizontală cu două vacircrfuri (pe latura din stacircnga sau din dreapta ale chenarului ferestrei) ca să modificaţi lăţimea ferestrei trăgacircnd de chenar spre stacircnga sau spre dreapta

Folosiţi săgeata diagonală cu două vacircrfuri (icircn oricare din cele patru colţuri ale chenarului ferestrei) ca să modificaţi proporţional icircnălţimea şi lăţimea ferestrei trăgacircnd colţul icircn diagonală

2 Executaţi clic şi trageţi chenarul icircnspre centrul ferestrei pentru a o micşora sau icircn sens opus pentru a o mări

3 Cacircnd chenarul capătă dimensiunile dorite eliberaţi butonul mouse-ului

314 Folosirea barelor de derulare

Ce este o bară de derulare O bară de derulare este o bară care conţine trei elemente două săgeţi de derulare şi o casetă de derulare Pentru deplasarea icircn fereastră folosiţi săgeţile de derulare şi caseta de derulare derulacircnd fereastra racircnd cu racircnd sau pagină cu pagină

Cu ajutorul barelor de derulare puteţi să vă deplasaţi icircn sus icircn jos icircn stacircnga sau icircn dreapta icircntr-o fereastră Deoarece tot conţinutul ferestrei nu este vizibil icircn icircntregime icircn fereastră icircn dreapta şi icircn partea de jos a ferestrei apar bare de derulare

Paşii următori vă arată cum să folosiţi barele de derulare pentru a vedea obiectele care nu icircncap pe ecran

1 Pentru a vedea un obiect care se află sub zona vizibilă a ferestrei sau icircn dreapta acesteia plasaţi indicatorul mouse-ului pe săgeata icircn jos aflată icircn partea de jos a barei de derulare verticale

2 Executaţi clic pe săgeată iar conţinutul ferestrei va fi deplasat icircn sus 3 Executaţi clic pe săgeata de derulare din dreapta barei de derulare orizontale iar conţinutul va fi

deplasat spre stacircnga

Pentru a vă deplasa rapid la o zonă mai icircndepărtată din fereastră (la icircnceputul sau la sfacircrşitul ei la stacircnga sau la dreapta) folosiţi următoarea metodă

1 Plasaţi inidcatorul mouse-ului pe caseta de derulare de pe bara de derulare apoi apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul din stacircnga al mouse-ului

2 Trageţi caseta de derulare icircn noua poziţie 3 Eliberaţi butonul din stacircnga al mouse-ului

16

315 Mutarea unei ferestre

Pentru a muta o fereastră plasaţi indicatorul mouse-ului pe bara de titlu a ferestrei apăsaţi şi ţineţi apăsată butonul din stacircnga al mouse-ului şi trageţi fereastra icircn noua poziţie

Atenţie Nu pierdeţi bara de titlu Fiţi foarte atent să nu mutaţi o fereastră prea mult pe ecran icircncacirct să nu mai vedeţi bara de titlu Dacă pierdeţi bara de titlu nu veţi mai putea să mutaţi fereastra icircnapoi pentru a o vedea integral

316 Afişarea conţinutului unei ferestre

Windows afişează conţinutul unei ferestre sub forma unei pictograme de exemplu elementele din fereastra My Computer sunt reprezentate de desene ale unei unităţi de disc ale unei unităţi floppy şi a unor dosare Alte ferestre cum ar fi fereastra unităţii de disc afişează elemente de genul dosarelor şi fişierelor

Puteţi realiză afişarea conţinutului şi icircn următoarele moduri

bull Small Icons - conţinutul este afişat cu o pictogramă mică icircn dreptul denumirii fişierului sau dosarului pictogramele mici reprezintă aplicaţia icircn care a fost creat fişierul dosarul sau programul executabil

bull List - la fel ca modul de afişare cu pictograme mici dar pictogramele sunt şi mai mici bull Details - afişează pictograma denumirea fişierului sau dosarului mărimea fişierului tipul

fişierului şi ultima dată de modificare Cacircnd folosiţi modul de afişare Details puteţi să executaţi clic pe butonul din capul coloanei - Name Size Type sau Modified - pentru a determina ordonarea automată a conţinutului după coloana respectivă De exemplu executaţi clic pe Name iar dosarele vor fi listate icircn ordine alfabetică urmate de denumirile fişierelor listate şi ele icircn ordine alfabetică

Pentru a modifica modul de afişare a conţinutului unei ferestre selectaţi View apoi selectaţi Large Icons Small Icons List sau Details

32 Utilizarea casetelor de dialog

Punctele de suspensie () sunt un semn de punctuaţie care semnifică existenţa unei propoziţii sau a unui citat incomplet Icircntr-un meniu Windows existenţa punctelor de suspensie după denumirea unei comenzi indică o comandă incompletă Alegerea unei astfel de comenzi determină deschiderea unei casete de dialog

Casetele de dialog pot avea dimensiuni şi forme foarte variate Unele sunt simple altele sunt destule de complexe Icircnsă aproape toate casetele de dialog au următoarele componente

bull unul sau mai multe locuri icircn care trebuie să introduceţi informaţii sau să alegeţi opţiuni bull unul sau mau multe butoane de comandă

Majoritatea casetelor de dialog au un buton de comandă pe care trebuie să executaţi clic după ce aţi terminat de executat operaţiile dorite şi un altul pe care puteţi să executaţi clic dacă doriţi să icircnchideţi caseta de dialog Icircn general aceste butoane au inscripţia OK respectiv Cancel Multe casete de dialog au şi un buton cu inscripţia Help sau un buton cu un semn de icircntrebare pe el puteţi să executaţi clic pe acest tip de buton dacă nu ştiţi exact semnificaţia unor opţiuni din caseta de dialog

17

Sfat Apăsarea tastei Esc sau utilizarea scurtăturii Alt+F4 icircntr-o casetă de dialog este de regulă echivalentă cu executarea de clic pe butonul Cancel Icircn acest fel icircnchideţi caseta de dialog fără a mai executa nici o operaţie O altă metodă de a icircnchide o casetă de dialog este să executaţi clic pe butonul Close de pe bara ei de titlu

18

321 Casete de dialog cu etichete

Caseta de dialog prezentată icircn figura de mai jos este formată de fapt din cinci pagini cu opţiuni Pentru a selecta pagina care vă interesează executaţi clic pe eticheta corespunzătoare din partea superioară a casetei de dialog De exemplu eticheta Appearance din caseta de dialog prezentată icircn figură conţine opţiunile pentru vizualizare pentru a selecta opţiunile pentru setare executaţi clic pe eticheta Settings etc Pentru a trece de la o pagină la alta folosind tastatura folosiţi scurtătura Ctrl+Tab

19

Capitolul 4 - Folosirea comenzilor şi meniurilor rapide

41 Folosirea comenzilor rapide icircn locul meniurilor

Pacircnă vă familiarizaţi cu Windows şi cu diferitele aplicaţii pentru Windows pe care le folosiţi trebuie să folosiţi meniurile pentru a vedea şi selecta comenzile Icircnsă după ce lucraţi mai mult timp icircn Windows veţi putea folosi comenzi rapide pentru comenzile la care apelaţi frecvent Comenzile rapide vă permit selectarea unor comenzi fără să apelaţi la meniuri Ele implică icircn general folosirea tastei Alt Ctrl sau Shift icircn combinaţie cu o literă (cum ar fi W) Dacă aveţi la dispoziţie o comandă rapidă ea apare icircn meniul derulant icircn dreapta comenzii

De exemplu icircn figura de mai jos este prezentat meniul Edit pentru fereastra unităţii de disc din My Computer După cum vedeţi comanda rapidă pentru Cut este Ctrl+X Nu puteţi să folosiţi comanda rapidă cacircnd meniul este deschis ci trebuie să selectaţi o comandă sau să icircnchideţi mai icircntacirci meniul Puteţi icircnsă să reţineţi comanda rapidă şi să o folosiţi direct fără să mai deschideţi meniul atunci cacircnd trebuie să decupaţi un fişier sau un dosar

42 Folosirea meniurilor rapide

Windows are şi diferite meniuri rapide care conţin comenzi comune pe care le folosiţi frecvent Puteţi să determinaţi afişarea unui meniu rapid executacircnd clic pe butonul din dreapta pe un obiect - suprafaţa de lucru o fereastră un dosar sau un fişier etc Comenzile care sunt incluse icircn meniul rapid depind de obiect şi de poziţia sa

Pentru a deschide şi a folosi un meniu rapid plasaţi indicatorul mouse-ului pe obiectul pe care vreţi să icircl analizaţi şi executaţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului Pe ecran va apărea meniul rapid plasaţi indicatorul mouse-ului pe comanda dorită şi executaţi clic din nou Pentru a icircnchide un meniu rapid executaţi clic cu mouse-ul icircntr-un loc din afara meniului

Icircn figura de mai jos este prezentat un meniu rapid rezultat din executare clic pe butonul drept al mouse-ului pe pictograma unei unităţi de disc

20

21

Capitolul 5 - Folosirea meniurilor şi butoanelor din cadrul ferestrelor

51 Folosirea butoanelor de pe bara cu instrumente

Majoritatea aplicaţiilor pentru Windows oferă descrieri utile ale instrumentelor de pe bara cu instrumente Plasaţi indicatorul mouse-ului pe unul din butoanele pentru instrumente şi aşteptaţi o secundă sau două Sub buton va apărea o casetă mică sau un cerc conţinacircnd denumirea butonului sau o descriere a funcţiei pe care o icircndeplineşte Cacircnd mişcaţi mouse-ul descrierea dispare

Pentru a folosi butonul unui instrument executaţi clic pe el cu mouse-ul La fel ca icircn cazul comenzilor aceasta poate determina rezultate diferite De exemplu dacă selectaţi un dosar sau un fişier şi apoi selectaţi butonul Copy o copie a dosarului sau a fişierului va fi mutată icircn Windows Clipboard de unde va putea fi lipit icircn alt loc Dacă selectaţi butonul Undo ultima acţiune pe care aţi făcut-o va fi revocată

52 Ce este un meniu

Un meniu este o listă de comenzi icircnrudite pe care le folosiţi pentru a executa anumite operaţii icircn Windows şi aplicaţiile pentru Windows (operaţii de genul copierii sau ştergerii unor obiecte selectate dintr-o fereastră)

Comenzile din meniuri sunt organizate icircn grupe logice De exemplu toate comenzile legate de aranjarea şi deschiderea ferestrelor se găsesc icircn meniul Windows Denumirile meniurilor disponibile apar sub bara de titlu a oricărei ferestre sau aplicaţii care foloseşte meniuri

53 Selectarea comenzilor din meniuri

Pentru a selecta o comandă dintr-un meniu folosind mouse-ul efectuaţi paşii următori

1 Executaţi clic pe denumirea meniuri de pe bara de meniuri Meniul va fi deschis pentru a prezenta comenzile disponibile

22

2 Pentru a selecta o anumită comandă executaţi clic pe ea De exemplu pentru a vedea comenzile din View pentru fereastra My Computer executaţi clic pe meniul View de pe bara de meniuri Pe ecran va apărea meniul View (vezi figura de mai jos)

3 Pentru a icircnchide meniul executaţi clic undeva icircn afara acestuia

Pentru a selecta o comandă din meniu plasaţi mouse-ul pe comanda respectivă şi executaţi clic Rezultatul acestei acţiuni depinde şi de comandă

54 Citirea unui meniu

Meniurile din Windows conţin o serie de elemente comune care indică ce se va icircntacircmpla cacircnd selectaţi o comandă care indică o comandă rapidă sau limitează numărul de comenzi disponibile De exemplu unele meniuri pot conţine comenzi care apar estompat (scrise cu gri) Icircnsă majoritatea comenzilor efectuează a anumită operaţie cacircnd le selectaţi

Atenţie Dacă o comandă apare scrisă cu gri nu o puteţi folosi icircn acel momnet Comenzile estompate nu pot fi folosite decacirct icircn anumite condiţii De exemplu nu puteţi executa copierea sau ştergerea unui obiect pacircnă ce acesta nu este selectat

Icircn funcţie de tipul de comandă pe care o selectaţi urmarea poate fi una din următoarele patru

bull Va fi realizată o acţiune De exemplu dacă selectaţi File Delete va fi ştearsă pictograma selectată sau va fi şters fişierul selectat

bull Va apărea o casetă de dialog Orice comandă urmată de puncte de suspensie () determină deschiderea unei casete de dialog cu opţiuni icircnrudite

bull Va apărea un submeniu O comandă urmată de o săgeată determină afişarea unui al doilea meniu cu comenzi icircnrudite

bull Va fi activată o funcţie Icircn stacircnga opţiunii din meniu va apărea un semn de validare sau un punct de selectare iar opţiunea respectivă va rămacircne activă pacircnă cacircnd veţi selecta o altă opţiune din acelaşi meniu fie veţi deselecta opţiunea selectată executacircnd icircncă o dată clic pe ea

23

Icircn figura următoarea sunt prezentate elementele uzuale ale unui meniu puncte de suspensie semnul de validare şi butonul de opţiune o săgeată cu submeniu şi linii de separaţie

Pentru a experimenta folosirea comenzilor din meniuri efectuaţi paşii următori

1 Icircn fereastra My Computer selectaţi View Toolbar Pe ecran va apărea bara cu instrumente dacă nu era deja afişată

2 Selectaţi View Options (observaţi punctele după comanda Options) Pe ecran va apărea o casetă de dialog

3 Pentru a icircnchide caseta de dialog selectaţi butonul Cancel

24

Capitolul 6 - Tipărirea icircn Windows

Icircn Windows aproape icircntotdeauna există mai multe modalităţi pentru realizarea unei sarcini Tipărirea nu face excepţie de la această regulă Iată patru modalităţi de tipărire a unui document icircn Windows

bull Dintr-un program folosiţi comanda Print a programului (de obicei din meniul File) bull Executaţi clic-dreapta pe pictograma documentului (pe suprafaţa de lucru sau icircn Windows

Explorer şi alegeţi Print din meniul rapid bull Trageţi pictograma documentului peste pictograma imprimantei bull Executaţi clic-dreapta pe pictograma documentului indicaţi Send To şi alegeţi imprimanta

(presupunacircnd că aţi adăugat una sau mai multe scurtături de imprimantă icircn dosarul Send To)

61 Tipărirea dintr-un program

Dacă documentul pe care doriţi să-l tipăriţi este deja deschis cea mai simplă modalitate de tipărire este prin deschiderea meniului File şi alegerea opţiunii Print Figura de mai jos prezintă caseta de dialog Print utilizată de programele pentru Windows (Datorită faptului că este o casetă de dialog comună veţi vedea că multe programe o folosesc numai pe aceasta)

Sfat Icircn multe programe pentru a tipări documentul puteţi executa clic pe butonul Print de pe bara de unelte a programului - dacă există o bară de unelte cu butonul Print De obicei metoda cu bara de unelte sare peste toate casetele de dialog şi trimite tot documentul imprimantei prestabilite Este metoda tipăririi directe fără previzualizarea documentului inaintea tipăririi

611 Selectarea unei imprimante

La prima deschidere a casetei de dialog Print (vezi figura de mai sus) după pornirea unui program imprimanta prestabilită este selectată (Puteţi spune care este imprimanta prestabilită datorită marcajului de validare al pictogramei) Imprimanta prestabilită după cum sugerează şi numele este cea pe care Windows o utilizează icircn cazul icircn care nu icirci spuneţi să utilizeze alta

25

Sfat Pentru a prestabili o altă imprimantă executaţi clic-dreapta pe pictograma ei din dosarul Printers (vezi fereastra Control Panel) şi alegeţi Set Default Printer din meniul rapid (vezi figura de mai jos)

612 Să precizăm cacirct tipărim

Icircn majoritatea programelor caseta de dialog Print pe lacircngă faptul că permite selectarea unei imprimante permite stabilirea opţiunilor imprimantei selectate De exemplu puteţi specifica tipărirea icircntregului document a anumitor pagini sau a unei părţi selectate din document

613 Tipărirea mai multor copii

Caseta de dialog Print permite indicarea numărului de copii de tipărit şi colaţionarea lor Dacă nu doriţi să le colaţionaţi Windows tipăreşte toate copiile primei pagini urmate de toate copiile celei de-a doua şi aşa mai departe Dacă le colaţionaţi se vor tipări toate paginile primei copii urmate de toate paginile celei de-a doua copii şi aşa mai departe

62 Tipărirea din Windows Explorer

Dacă documentul pe care doriţi să-l tipăriţi nu este deschis lansaţi pictograma lui din fereastra Windows Explorer şi apoi folosiţi comanda Print din progrmaul nativ Dar nu este obligatoriu să procedaţi astfel

O modalitate mai simplă de tipărire a unui asemenea document este prin executarea unui clic-dreapta pe pictograma documentului icircn Windows Explorer şi alegerea opţiunii Print din meniul rapid Procedacircnd astfel documentul este tipărit de imprimantea prestabilită Sau apucaţi pictograma documentului şi trageţi-o peste pictograma imprimantei Cea de-a doua metodă este utilă mai ales atunci cacircnd doriţi să tipăriţi la o altă imprimantă decacirct cea prestabilită sau icircn reţea

26

Puteţi trage pictograma unui document pe pictograma imprimantei cu oricare din butoanele mouse-ului Cacircnd ajungeţi icircn zona de plasare pictograma imprimantei capătă o nuanţă icircnchisă iar alături de pictograma documentului dvs răsare semnul (+) pentru a indica faptul că dvs copiaţi datele la imprimantă (operaţie opusă mutării)

63 Tipărirea cu ajutorul comenzii Send To

Dacă nu agreaţi aglomerarea suprafeţei de lucru cu pictograme sau dacă vi se pare inconfortabilă vizualizarea pictogramelor respective atunci cacircnd doriţi să tipăriţi icircncercaţi cu ajutorul comenzii Send To Executaţi clic-dreapta pe pictograma sau pe numele documentului pe care doriţi să-l tipăriţi indicaţi Send To din meniul rapid şi apoi alegeţi numele imprimantei din meniul Send To

Pentru a adăuga o imprimantă icircn meniul Send To

1 Icircn meniul Start indicaţi Settings şi alegeţi Printers pentru a deschide dosarul Printers (Dacă aţi configurat meniul Start pentru a cuprinde un dosar Printers extensibil executaţi clic-dreapta pe Printers şi alegeţi Open)

2 Icircntr-o fereastră separată deschideţi dosarul SendTo - un dosar ascuns care are calea userprofileSendTo Pentru aceasta alegeţi Run din meniul Start şi apoi tastaţi userprofileSendTo

3 Trageţi-dreapta pictograma imprimantei din dosarul Printers icircn dosarul SendTo 4 Alegeţi Create Shortcut(s) Here din meniul rapid 5 Executaţi clic-dreapta pe noua pictogramă din dosarul SendTo şi alegeţi Rename Ştergeţi

Shortcut to şi apăsaţi Enter

27

64 Tipărirea la o imprimantă de reţea

Tipărirea la o imprimantă de reţea este la fel ca tipărirea la o imprimantă locală cu condiţia ca imprimanta de reţea să fie partajată (administratorul reţelei dvs trebuie să facă acest lucru) şi să aveţi permis accesul la ea (tot o sarcină a administratorului de reţea) Pentru a utiliza o asemenea imprimantă trebuie să vă conectaţi la ea

65 Stabilirea preferinţelor de tipărire

Preferinţele de tipărire cuprind parametrii elementari pe care doriţi să icirci aplicaţi icircn mod prestabilit tuturor documentelor Parametrii prestabiliţi pot fi rescrişi pentru fiecare document icircn parte icircn cadrul programului sau icircn caseta de dialog Print icircnainte de tipărire

Alegerile făcute prin preferinţele de tipărire cuprind

Orientarea paginii - portret (cu marginea lungă pe veritcală) sau peisaj (cu marginea lungă pe orizontală)

Dimensiunea hacircrtiei Sursa sau sertarul cu hacircrtie Numărul de copii Ordinea de tipărire a paginilor - de la prima la ultima sau icircncepacircnd cu ultima spre prima Tipărirea duplex (pe ambele părţi) Numărul de pagini pe foaie - unele imprimante pot tipări mai multe pagini de dimensiuni reduse

pe fiecare foaie de hacircrtie Calitatea tipăririi - o icircmbinare optimă a vitezei de tipărire calitatea copiei pe hacircrtie şi consumul

de cerneală Filigran - o imagine care se tipăreşte pe fiecare pagină

Atenţie Nu toate imprimantele au aceste opţiuni - iar unele au mult mai multe Pentru a vedea şi configura preferinţele de tipărire ale unei imprimante icircn dosarul Printers executaţi clic-dreapta pe pictograma imprimantei şi alegeţi Printing Preferences din meniul rapid Se afişează o casetă de dialog asemănătoare cu cea prezentată mai jos Icircn cazul anumitor imprimante la parametri se ajunge prin executarea unui clic butonului Advanced la alte imprimante casetele de dialog Printing Preferences cuprind etichete şi parametri suplimentari

28

Atenţie Pentru a modifica preferinţele de tipărire ale unei imprimante de reţea trebuie să aveţi permisiunea Full Control pentru imprimanta respectivă

29

Capitolul 7 - Icircnchiderea mediului de operare Windows

Pentru a icircnchide calculatorul trebuie să icircnchideţi mediul Windows pentru a fi siguri că nu pierdeţi date sau elemente de configuraţie Puteţi să icircnchideţi Windows şi pentru a reiniţializa calculatorul icircn modul MS-DOS (pentru versiunile Windows 9x) ori de a vă conecta icircn reţea sub alt nume de utilizator Iată icircn continuare opţiunile pe care le aveţi la dispoziţie icircn caseta de dialog Shut Down Windows

bull Shut Down - selectaţi această opţiune cacircnd terminaţi de lucrat la calculator Sistemul de operare Windows va salva setările specifice dvs şi va opri automat calculatorul

bull Restart - Selectaţi această opţiune pentru a icircnchide calculatorul şi a-l reiniţializa icircn modul Windows Puteţi folosi această opţiune cacircnd aţi modificat configuraţia icircn Control Panel de exemplu şi vreţi ca acea configuraţie să fie efectiv aplicată

bull Stand by - selectaţi această opţiune pentru ca sistemul de operare Windows să se icircnchidă parţial şi să fie pregătit ca la apăsarea unei taste acesta să se iniţializeze din nou

bull Hibernate - selectaţi acesată opţiune pentru ca mediul Windows să icircnchidă parţial calculatorul dvs iar prin apăsarea butonului de pornire acesta se va iniţializa sub acelaşi nume de utilizator

bull Log off - selectaţi această opţiune pentru a vă conecta pe acelaşi calculator sub alt nume de utilizator

Pentru a icircnchide Windows-ul efectuaţi paşii următori

1 Pe suprafaţa de lucru executaţi clic pe Start Shut Down

2 Cacircnd apare caseta de dialog Shut Down Windows selectaţi una din opţiunile menţionate mai sus Pentru a icircnchide calculatoruselectaţi Shut Down Apoi apăsaţi pe buton

l ul

3 să

mat aşa că acest mesaj nu mai este afişat)

OK Nu icircnchideţi calculatorul icircnainte ca Windowsafişeze mesajul prin care vă informează că icircl puteţi icircnchide (unele calculatoare se icircnchid icircn mod auto

30

Pentru a vă conecta pe acelaşi calculator sub alt nume efectuaţi

1 Pe suprafaţa de lucru executaţi clic pe Start Log Off

2 Cacircnd apare caseta de dialog Log Off Windows apăsaţi pe butonul Log Off

3 Nu icircnchideţi calculatorul Windows va salva setările utilizatorului curent şi va face trecerea la utilizatorul celălalt

Atenţie Pentru a intra icircn mediul de lucru al altui utilizator sau al nostru Windows va cere o parolă de acces

31

Gestionarea directoarelor şi fişierelor

Cuprins

bull Capitolul 1 - Utilizare My Computer bull Capitolul 2 - Utilizare Windows Explorer bull Capitolul 3 - Arhivarea şi dezarhivarea datelor bull Capitolul 4 - Salvarea datelor pe suporţi magnetici şi CD-RW bull Capitolul 5 - Restaurarea datelor şterse de pe hard disk bull Capitolul 6 - Folosirea opţiunii Search (Find) din Start

32

Capitolul 1 - Utilizare My Computer

11 Ce este My Computer

My Computer este un utilitar care permite trecerea rapidă icircn revistă a ceea ce aveţi icircn calculator - fişiere dosare şi unităţi de disc - şi a modului icircn care sunt organizate

12 Fereastra My Computer

Cacircnd executaţi dublu clic pe pictograma My Computer pe ecran apare fereastra My Computer (vezi figura de mai jos)

Unele pictograme din fereastra My Computer reprezintă unităţi de disc cum ar fi unitatea floppy (A) hard-discul (C D E) sau unitatea CD-ROM (F)

Alte pictograme apar şi icircn dosare Pictograma Control Panel determină deschiderea ferestrei Control Panel Pictograma Printers determina deschiderea ferestrei Printers pentru gestionarea imprimantelor instalate

Icircn partea de sus a ferestrei se găseşte bara de titlu care indică denumirea ferestrei deschisă şi activă Puteţi să mutaţi fereastra trăgacircnd de bara ei de titlu

Sub bara de titlu se găseşte bara de meniuri care conţine comenzile pe care le puteţi folosi icircn program

Sub bara de meniuri se găseşte bara cu instrumente Dacă bara cu instrumente nu este afişată selectaţi View Toolbar din meniu

Icircn partea de jos a ferestrei se găseşte bara de stare Icircn My Computer bara de stare afişează numărul de obiecte (fişiere şi dosare) din fereastră şi numărul de octeţi ocupaţi icircn memorie Dacă nu vedeţi bara de stare pe ecranul dvs selectaţi View Status Bar din meniu

33

Bara de meniuri din My Computer

Bara de meniuri din fereastra My Computer oferă patru opţiuni File Edit View şi Help

Meniul File se modifică icircn funcţie de ceea ce aţi selectat Icircn meniul File există comenzi pentru gestionarea fişierelor cum ar fi crearea de noi dosare (New) crearea de comenzi rapide (Create Shortcut) ştergerea şi redenumirea fişierelor sau dosarelor (Delete respectiv Rename) precum şi icircnchiderea ferestrei (Close)

Meniul Edit conţine comanda Undo (pentru revocarea ultimei acţiuni efectuate) Cut pentru eliminarea unui fişier sau dosar şi includerea icircn Clipboard Copy pentru includerea icircn Clipboard a unei copii a unui fişier sau dosar Paste pentru plasarea conţinutului din memoria Clipboard icircn fereastra selectată Select All pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor din fereastră şi Invert pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor neselectate concomitent cu deselectarea celor selectate

Icircn meniul View există o serie de opţiuni pentru afişarea fişierelor şi dosarelor cu pictograme de mărimi diferite sau icircn ordine diferită

bull Large Icons afişează pictogramele icircmprăştiate icircn fereastră Sub pictograme nu apar decacirct denumirile fişierelor sau dosarelor

bull Small Icons afişează pictogramele cu mărimi reduse aliniate pe racircnduri icircn ordine alfabetică

bull List arată la fel ca Small Icons dar dispunerea este făcută pe verticală bull Icircn Details pictogramele mici sunt dispuse pe verticală fiecare racircnd conţinacircnd

informaţii despre mărimea (icircn KB) a fişierului tipul de fişier sau dosar şi data şi ora ultimei modificări

Selectacircnd View Arrange Icons apoi ordinea dorită By Drive Letter (după litera unităţii de disc) By Name (după denumire) By Type (după tipul de fişier) By Size (după dimensiune) By Free Space (după spaţiul liber) sau Auto Arrange (auto aranjare)

Meniul Help oferă metode pentru deschiderea ferestrei Help Topics precum şi pentru deschiderea casetei de dialog About Windows ce conţine versiunea sistemului de operare

Bara cu instrumente din fereastra My Computer

Bara cu instrumete din fereastra My Computer conţine următoarele butoane

Apăsacircnd pe acest buton vă icircntoarceţi cu un pas icircn aceeaşi fereastră

Apăsacircnd pe acest buton mergeţi cu un pas icircnainte icircn aceeaşi ferestră

Dacă fereastra in care vă aflaţi este un dosar de pe o unitate de disc sau un dosar dintr-un alt dosar executaţi clic pe acest buton pentru a urca pe un nivel superior la unitatea de disc sau dosarul care este originea celui deschis

Executaţi clic pe el pentru a elimina fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l plasa icircn Clipboard

34

Executaţi clic pe el pentru a copia fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l copia icircn Clipboard

Executaţi clic pe el pentru a insera conţinutul din Clipboard icircn fereastra activă

Executaţi clic pentru a revoca ultima acţiune executată

Executaţi clic pe el pentru a şterge fişierul sau dosarul selectat

Executaţi clic pe el pentru a deschide fereastra Properties pentru unitatea de disc dosarul sau fişierul selectat

Executaţi clic pe el pentru a alege modul de afişare a pictogramelor icircn fereastră

Deschiderea unităţilor de disc şi a dosarelor

Există mai multe moduri icircn care să puteţi să deschideţi unităţile de disc şi dosarele afişate icircn fereastra My Computer

1 Executaţi dublu clic pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului 2 Selectaţi pictograma unităţii de disc sau a dosarului executacircnd clic pe ea sau

folosiţi tastele pentru a vă deplasa icircn fereastră ca să selectaţi pictograma dorită Apăsaţi tasta Enter pentru a deschide unitatea de disc sau dosarul evidenţiate

3 Selectaţi pictograma unităţii de disc sau a dosarului executacircnd clic pe ea sau folosind tastele cu săgeată pentru a vă deplasa icircn fereastră şi a evidenţia pictograma dorită Selectaţi File Open

4 Plasaţi indicatorul mouse-ului pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului şi executaţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului Din meniul derulant selectaţi Open

Folosirea mai multor ferestre

Dacă aveţi mai multe unităţi de disc şi dosare pe care vreţi să le exploraţi icircn My Computer veţi deschide mai multe ferestre

Pentru a trece dintr-o fereastră icircntr-alta

bull Pentru a trece rapid icircntr-altă fereastră executaţi clic pe o porţiune vizibilă din ea pentru a o transforma icircn fereastră activă şi a o aduce icircn prim-plan

bull Orice fereastră deschisă este reprezentată de o pictogramă pe bara de sarcini Executaţi clic pe pictograma ferestrei pe care vreţi să o vedeţi

bull Ţineţi apăsată tasta Alt şi apăsaţi tasta Tab pentru a activa caseta de trecere De fiecare dată cacircnd apăsaţi tasta Tab icircn această casetă apare următoarea fereastră deschisă Eliberaţi tasta Alt cacircnd icircn caseta de trecere apare titlul ferestrei pe care o vreţi să o vedeţi

Pentru a reduce numărul de ferestre deschise puteţi proceda astfel

bull Icircnchideţi toate ferestrele inutile selectacircnd File Close sau executacircnd clic pe butonul Close de pe bara de titlu

35

bull Minimizaţi toate ferestrele de care nu aveţi nevoie dar să nu le icircnchideţi executacircnd clic pe butonul Minimize de pe bara de titlu

bull Pentru a vedea mai multe ferestre concomitent plasaţi indicatorul mouse-ului pe o zonă liberă de pe bara de sarcini şi executaţi clic pe butonul din dreapta mouse-ului Din meniul derulant selectaţi Cascade pentru a vedea toate ferestrele fiind vizibile doar barele de titlu selectaţi Tile Horizontally pentru ca ecranul să fie icircmpărţit icircntre toate ferestrele deschise executaţi clic pe Tile Vertically pentru ca toate ferestrele deschise să fie dispuse pe ecran una lacircngă alta

13 Gestionarea fişierelor cu My Computer

131 Crearea de dosare

Pentru a vă organiza fişierele trebuie să le ordonaţi icircn dosare cu denumiri de genul Corespondenţă Notiţe etc Sistemul de operare Windows creează automat la instalare dosarul My Documents pentru documentele pe care le creaţi dar este bine să creaţi şi alte dosare proprii

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care vreţi să plasaţi noul dosar

2 Selectaţi File New Folder din meniu sau executaţi clic pe fereastră cu butonul dreapta al mouse-ului apoi selectaţi New Folder din meniul derulant

3 Icircn fereastră va apărea un dosar cu denumirea New Folder icircntr-o casetă care este selectată Introduceţi o denumire pentru noul dosar (denumirea dosarului poate conţine cel mult 255 caractere inclusiv spaţii Nu puteţi folosi următoarele caractere lt gt sau | Este recomandabil folosirea denumirilor scurte şi elocvente

4 Apăsaţi tasta ENTER

132 Selectarea fişierelor şi dosarelor

Pentru a putea efectua o operaţie icircntr-un fişier sau dosar trebuie să icircl selectaţi (sau să-l evidenţiaţi) pentru ca Windows să ştie pe care vreţi să icircl folosiţi Pentru a selecta fişiere sau dosare aveţi la dispoziţie următoarele situaţii

1 Un singur fişier sau dosar Executaţi clic pe pictograma fişierului sau a dosarului ori folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa şi a evidenţia pictograma fişierului sau dosarului pe care vreţi să o selectaţi

2 Mai multe fişiere sau dosare alăturate Executaţi clic pe pictogama primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Shift apoi executaţi clic pe pictograma ultimului fişier sau dosar Această metodă determină selectarea tuturor fişierelor dintre cele selectate Puteţi să ţineţi apăsată tasta Shift şi să folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa pacircnă la ultima pictogramă din grup

3 Mai multe fişiere sau dosare nealăturate Executaţi clic pe pictograma primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Ctrl apoi executaţi clic pe pictogramele tuturor celorlalte fişiere sau dosare pe care vreţi să le selectaţi

4 Toate pictogramele fişierelor sau dosarelor din fereastră Selectaţi din meniu Edit Select All (Ctrl+A)

5 Toate pictogramele fişierelor şi dosarelor mai puţin cele selectate deja Selectaţi Edit Invert Selection din meniu

133 Mutarea fişierelor şi dosarelor

Puteţi să mutaţi fişiere şi dosare icircn alte dosare sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

36

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra sursă

2 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului unde vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra de destinaţie

3 Dacă ferestrele pe care le-aţi deschis sunt pentru dosare pe aceeaşi unitate de disc puteţi să trageţi pictograma fişierului sau dosarului direct din fereastra de destinaţie

Tragerea dintr-o fereastră de pe o unitate de disc icircntr-o fereastră de pe altă unitate de disc determină copierea fişierului aşa că trebuie să ştergeţi pictograma iniţială din fereastra sursă

Pentru a muta fişiere sau dosare cu metoda decupare (Cut) şi lipire (Paste)

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul

2 Selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le mutaţi 3 Selectaţi Edit Cut din meniu sau executaţi clic pe butonul Cut de pe bara cu

instrumente Icircn acest fel veţi icircnlocui pictogramele din fereastra curentă 4 Deschideţi fereastra unităţii icircn care vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul 5 Selectaţi Edit Paste din meniu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara

de instrumente

134 Copierea fişierelor şi dosarelor

Puteţi să copiaţi fişiere şi dosare icircn alt dosar sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra sursă

2 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului unde vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra de destinaţie

3 Dacă ferestrele pe care le-aţi deschis sunt ale unor dosare de pe aceeaşi unitate de disc puteţi să trageţi pictograma fişierului sau a dosarului direct din fereastra-sursă icircn fereastra de destinaţie

Tragerea dintr-o fereastră de pe o unitate de disc icircntr-o fereastră de pe aceeaşi unitate de disc determină mutarea fişierului Trebuie să ţineţi apăsată tasta Ctrl icircn timp ce trageţi pictograma pentru a o copia

Pentru a copia fişiere sau dosare cu metoda decupare şi lipire

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul

2 Selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le copiaţi 3 Selectaţi Edit Copy din meniu sau executaţi clic pe butonul Copy de pe bara cu

instrumente Icircn acest fel veţi copia icircn Clipboard fişerele sau dosarele selectate 4 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care vreţi să plasaţi fişierul sau

dosarul 5 Selectaţi Edit Paste din menu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara cu

instrumente

135 Ştergerea fişierelor şi dosarelor

Pentru a şterge un fişier sau dosar

37

1 Selectaţi fişierele sau dosarele care trebuie şterse 2 Apăsaţi tasta Delete executaţi clic pe butonul Delete de pe bara cu instrumente sau

selectaţi File Delete din meniu 3 Pe ecran va apărea o casetă de atenţionare din Windows care vă va icircntreba dacă sunteţi

sigur că vreţi să trimiteţi fişierele sau dosarele selectate icircn Recycle Bin Dacă sunteţi sigur selectaţi Yes Dacă nu selectaţi No şi operaţia va fi anulată

O metodă rapidă de ştergere a fişierelor sau dosarelor Trageţi pictograma fişierului sau dosarului din fereastra My Computer icircn Recycle Bin Cacircnd este selectat Recycle Bin eliberaţi butonul mouse-ului

136 Redenumirea fişierelor şi dosarelor

Pentru a da o altă denumire unui fişier sau dosar

1 Selectaţi fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl redenumiţi 2 Selectaţi File Rename din menu sau executaţi clic pe pictogramă cu butonul

din dreapta al mouse-ului şi selectaţi Rename din meniul derulant ori executaţi clic pe denumire Denumirea va fi icircncadrată icircntr-o casetă iar textul va fi evidenţiat

3 Introduceţi textul noii denumiri 4 Apăsaţi tasta Enter

137 Crearea de comenzi rapide

Comenzile rapide reprezintă o soluţie pentru un acces mai rapid la fişiere şi programe Dacă plasaţi o comandă rapidă pe suprafaţa de lucru puteţi să executaţi dublu clic pe pictograma respectivă pentru a lansa icircn execuţie un program sau a deschide un fişier ori un dosar

Pentru a crea o comandă rapidă din My Computer

1 Deschideţi My Computer 2 Selectaţi unitatea de disc dosarul sau fişierul pentru care vreţi să creaţi o

comandă rapidă 3 Selectaţi File Create Shortcut 4 O copie a pictogramei va apărea icircn fereastră cu cuvintele Shortcut To icircnainte

denumirii Trageţi pictograma pe suprafaţa de lucru

38

Capitolul 2 - Utilizare Windows Explorer

21 Ce este Windows Explorer

Ca şi icircn cazul ferestrei My Computer puteţi folosi Windows Explorer pentru a afişa şi organiza unităţile de disc dosarele şi fişierele

Spre deosebire de My Computer Windows Explorer nu deschide o fereastră de fiecare dată cacircnd vreţi să vedeţi conţinutul altei unităţi de disc sau a altui dosar Totul este afişat icircntr-o singură fereastră Lista unităţilor de disc şi a dosarelor se găseşte icircn stacircnga iar conţinutul dosarului selectat sau unităţii de disc se găseşte icircn dreapta Acest mod de dispunere simplifică operaţia de deplasare cacircnd trebuie să căutaţi alte unităţi de disc sau dosare

22 Deschiderea ferestrei Windows Explorer

Pentru a deschide Windows Explorer

1 Executaţi clic pe butonul Start de pe bara de sarcini

2 Selectaţi Programs din meniul Start

3 Executaţi clic pe Windows Explorer

O altă metodă de a deschide Windows Explorer este

1 Executaţi clic dreapta pe butonul Start

2 Selectaţi din meniul ce apare Explore şi executaţi clic (fugura alăturată

Icircn figura de mai jos se arată modul de lansare icircn cazul sistemului de operare Windows XP

39

23 Modul de lucru icircn fereastra Windows Explorer

Fereastra Explorer este icircmpărţită icircn două părţi Icircn stacircnga se găseşte lista unităţilor de disc şi a dosarelor Icircn dreapta este afişat conţinutul unităţii de disc sau a dosarului selectat (vezi figura de mai jos)

40

Icircn partea de sus a ferestrei (ca icircn orice fereastră Windows) se găseşte bara de titlu care indică denumirea ferestrei pe care o aveţi deschisă Puteţi să mutaţi fereastra trăgacircnd de bara ei de titlu

Sub bara de titlu se găseşte bara de meniuri care conţine comenzile pe care le puteţi da programului

Sub bara de meniuri se găseşte bara cu instrumente Icircn cazul icircn care bara cu instrumente nu este afişată selectaţi View Toolbar din meniu Bara cu instrumente are butoane care generează comenzi din meniuri fără să fie nevoie să deschideţi meniul

Icircn partea de jos a ecranului se găseşte bara de stare Icircn My Computer bara de stare afişează numărul de obiecte (fişiere şi dosare) din fereastră şi numărul de octeţi ocupaţi din spaţiul din memorie Dacă selectaţi unul sau mai multe fişiere bara de stare se modifică afişacircnd numărul de fişiere selectate şi numărul de octeţi ocupaţi icircn memorie Dacă nu vedeţi bara de stare pe ecran selectaţi View Status Bar din meniu

Icircn partea stacircngă a ferestrei se găseşte sectorul All Folders (al dosarelor) Unele din pictogramele aflate icircn sectorul dosarelor reprezintă unităţi de disc cum ar fi cea a unităţii floppy (A) a unităţii de disc (C D E) sau a unităţii CD-ROM (F) Veţi vedea şi pictogramele pentru Recycle Bin My Briefcase şi Network Neighborhood (My Network Places - icircn cazul Windows 2000 sau XP)

Sectorul dosarelor prezintă dispunerea ierarhică a unităţilor de disc şi a dosarelor (uneori numită şi arbore) Icircn faţa pictogramelor unor dosare veţi vedea semne plus (+) şi minus (-) Un semn plus icircnseamnă că dosarul sau unitatea de disc conţine dosare icircnsă nu puteţi vedea lista icircn momentul respectiv deoarece este icircnchisă Executaţi clic pe semnul plus pentru a deschide dosarul sau unitatea de disc ca să vedeţi dosarele incluse Icircn faţa pictogramei unităţii de disc sau a dosarului va apărea un semn minus Pentru a icircnchide dosarul sau unitatea de disc ca să nu mai fie afişate dosarele secundare executaţi clic pe semnul minus

Pentru a vedea icircntregul conţinut al unei unităţi de disc sau a unui dosar executaţi clic pe el Dosarul va fi deschis Priviţi icircn sectorul din dreapta al ferestrei Fişierele au alte pictograme icircn funcţie de tipul lor şi de programul pe care icircl reprezintă sau in care au fost create

41

Modificarea modului de afişare

Puteţi să afişaţi pictogramele icircn sectorul conţinutului (Contents) icircn mai multe moduri Opţiunile posibile din meniul View sunt

bull Large Icons afişează pictogramele icircmprăştiate icircn fereastră Sub pictograme nu apar decacirct denumirile fişierelor sau a dosarelor

bull Small Icons afişează pictogramele cu mărimi reduse aliniate pe racircnduri icircn ordine alfabetică

bull List arată la fel ca Small Icons dar dispunerea este făcută pe verticală bull Icircn Details pictogramele mici sunt dispuse pe verticală fiecare racircnd conţinacircnd

informaţii despre mărimea (icircn KB) a fişierului tipul de fişier sau dosar precum şi data şi ora ultimei modificări

Folosirea barei cu instrumente din Explorer

Pentru a vedea bara cu instrumente selectaţi View Toolbar din meniu Icircn tabel sunt prezentate butoanele şi rolul fiecăruia

Apăsacircnd pe acest buton vă icircntoarceţi cu un pas icircn aceeaşi fereastră

Apăsacircnd pe acest buton mergeţi cu un pas icircnainte icircn aceeaşi ferestră

Dacă fereastra in care vă aflaţi este un dosar de pe o unitate de disc sau un dosar dintr-un alt dosar executaţi clic pe acest buton pentru a urca pe un nivel superior la unitatea de disc sau dosarul care este originea celui deschis

Executaţi clic pe el pentru a elimina fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l plasa icircn Clipboard

Executaţi clic pe el pentru a copia fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l copia icircn Clipboard

Executaţi clic pe el pentru a insera conţinutul din Clipboard icircn fereastra activă

Executaţi clic pentru a revoca ultima acţiune executată

Executaţi clic pe el pentru a şterge fişierul sau dosarul selectat

Executaţi clic pe el pentru a deschide fereastra Properties pentru unitatea de disc dosarul sau fişierul selectat

Executaţi clic pe el pentru a alege modul de afişare a pictogramelor icircn fereastră

42

Folosirea meniului

Bara de meniuri a ferestrei Explorer oferă cinci opţiuni File Edit View Tools şi Help Următoarea listă explică aceste meniuri

bull Meniul File se modifică icircn funcţie de ceea ce aţi selectat Icircn meniul File există comenzi pentru gestionarea fişierelor Crearea de noi dosare crearea de comenzi rapide ştergerea şi redenumirea fişierelor sau dosarelor validarea caracteristicilor fişierelor şi dosarelor precum şi icircnchiderea ferestrei sunt comenzile din meniul File

bull Meniul Edit conţine comanda Undo (pentru revocarea ultimei acţiuni efectuate) Cut pentru eliminarea unui fişier sau dosar şi includerea icircn Clipboard Copy pentru includerea icircn Clipboard a unei copii a unui fişier sau dosar Paste pentru plasarea conţinutului din memoria Clipboard icircn fereastra selectată Select All pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor din fereastră şi Invert Selection pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor neselectate concomitent cu deselectarea celor selectate

bull Icircn meniul View există o serie de opţiuni pentru afişarea fişierelor şi dosarelor cu pictograme de mărimi diferite sau icircn ordine diferită

bull Meniul Tools poate fi folosit pentru a căuta fişiere sau dosare (Find) pentru a mapa unităţi de disc din reţea (Map Network Drives) pentru a icircntrerupe legătura la unităţi de disc din reţea (Disconnect Network Drives) sau pentru a intra icircntr-un anumit dosar (Go To)

bull Meniul Help oferă metode pentru deschiderea ferestrei Help Topics precum şi pentru deschiderea casetei de dialog About Windows Această casetă conţineversiunea sistemului de operare instalat data de lansare numele posesorului de licenţă etc

24 Gestionarea fişierelor cu Windows Explorer

241 Crearea de dosare

Pentru a vă organiza fişierele trebuie să le ordonaţi icircn dosare cu denumiri de genul Corespondenţă Notiţe şi aşa mai departe Sistemul de operare (SO) creează icircn mod automat la instalare dosarul My Documents pentru documentele pe care le creaţi dvs Este bine să creaţi şi alte dosare proprii

1 Deschideţi fereastra Windows Explorer 2 Icircn sectorul All Folders selectaţi unitatea de disc sau dosarul icircn care vreţi să

plasaţi noul dosar 3 Selectaţi File New Folder din meniu Icircn fereastră va apărea un nou dosar cu

denumirea evidenţiată New Folder icircntr-o casetă 4 Introduceţi o denumire pentru noul dosar (deoarece denumirea New Folder

este selectată va dispărea icircn mod automat cacircnd veţi icircncepe să scrieţi noua denumire aşa că nu trebuie să ştergeţi mai icircntacirci acest text) Denumirea noului dosar poate conţine cel mult 255 de caractere inclusiv spaţii libere Nu puteţi să folosiţi nici unul din următoarele caractere lt gt sau |

5 Apăsaţi tatsa Enter

242 Selectarea fişierelor şi dosarelor

Pentru a efectua o operaţie icircntr-un fişier sau dosar trebuie să icircl selectaţi (sau să-l evidenţiaţi) pentru ca Windows să ştie pe care vreţi să icircl folosiţi Pentru a selecta fişiere sau dosare aveţi la dispoziţie următoarele situaţii

43

bull Un singur fişier sau dosar Executaţi clic pe pictograma fişierului sau dosarului ori folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa şi a evidenţia pictograma fişierului sau dosarului pe care vreţi să o selectaţi

bull Mai multe fişiere sau dosare alăturate Executaţi clic pe pictograma primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Shift apoi executaţi clic pe pictograma ultimului fişier sau dosar Această metodă determină selectarea tuturor fişierelor dintre cele selectate Puteţi să ţineţi apăsată tasta Shift şi să folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa pacircnă la ultima pictogramă din grup

bull Mai multe fişiere sau dosare nealăturate Executaţi clic pe pictograma primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Ctrl apoi executaţi clic pe pictogramele tuturor celorlalte fişiere sau dosare pe care vreţi să le selectaţi

bull Toate pictogramele fişierelor sau dosarelor din fereastră Selectaţi Edit Select All din meniu

bull Toate pictogramele fişierelor şi dosarelor mai puţin cele selectate deja Selectaţi Edit Invert Selection din meniu

243 Mutarea fişierelor şi a dosarelor

Puteţi să mutaţi fişiere şi dosare icircn alte dosare sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl mutaţi executacircnd clic pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului

2 Trageţi pictograma fişierului sau a dosarului din sectorul Contents pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului din sectorul All Folders unde vreţi să icircl plasaţi Nu eliberaţi butonul mouse-ului icircnainte ca unitatea de deisc sau dosarul să fie evidenţiate Tragerea unui fişier sau a unui dosar de pe o unitate de disc pe altă unitate de disc determină copierea fişierului aşa că icircn acest caz trebuie să ştergeţi pictograma iniţială din sectorul Contents

Pentru a muta fişiere sau dosare cu metoda decupare şi lipire

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl mutaţi

2 Icircn sectorul Contents selectaţi fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl mutaţi 3 Selectaţi Edit Cut din meniu sau executaţi clic pe butonul Cut de pe bara cu

instrumente Icircn acest fel vor fi eliminate pictogramele din dosarul curent sau de pe unitatea de disc curentă

4 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul

5 Selectaţi Edit Paste din meniu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara cu instrumente

244 Copierea fişierelor şi dosarelor

Puteţi să copiaţi fişiere şi dosare icircn alt dosar sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl copiaţi Pentru a deschide unitatea de disc sau dosarul executaţi clic pe pictograma lor

2 Ţineţi apăsată tasta Ctrl şi trageţi pictograma fişierului sau a dosarului pe care vreţi să icircl copiaţi din sectorul Contents pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului din sectorul All Folders unde vreţi să icircl plasaţi

44

Dacă trageţi fişierul sau dosarul de pe o unitate de disc pe alta nu trebuie să ţineţi apăsată tasta Ctrl

Pentru a copia fişiere sau dosare cu metoda decupare şi lipire

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl copiaţi

2 Icircn sectorul Contents selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le copiaţi 3 Selectaţi Edit Copy din meniu sau executaţi clic pe butonul Copy de pe bara

de instrumente Icircn acest fel veţi copia icircn Clipboard fişierele sau dosarele selectate

4 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care vreţi să plasaţi copia fişierului sau dosarului

5 Selectaţi Edit Paste din meniu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara cu instrumente

245 Redenumirea fişierelor şi dosarelor

Pentru a da o altă denumire unui fişier sau a unui dosar

1 Selectaţi fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl redenumniţi 2 Selectaţi File Rename din menu sau executaţi clic pe pictogramă cu butonul

din dreapta al mouse-ului şi selectaţi Rename din meniul derulant ori executaţi clic pe denumire Denumirea va fi icircncadrată icircntr-o casetă iar textul va fi evidenţiat

3 Introduceţi textul noii denumiri 4 Apăsaţi tasta Enter

246 Crearea de comenzi rapide

Comenzile rapide sau scurtături (Shortcut) reprezintă o soluţie pentru un acces mai rapid la fişiere şi programe Dacă plasaţi o comandă rapidă pe suprafaţa de lucru puteţi să executaţi dublu clic pe pictograma respectivă pentru a lansa icircn execuţie un program sau a deschide un fişier ori un dosar

Pentru a crea o comandă rapidă

1 Deschideţi fereastra Explorer 2 Selectaţi unitatea de disc dosarul sau fişierul pentru care vreţi să creaţi o

comandă rapidă 3 Selectaţi File Create Shortcut 4 O copie a pictogramei va apărea icircn fereastră cuvintele Shtortcut to icircnaintea

denumirii Trageţi pictograma pe suprafaţa de lucru

45

46

Capitolul 3 - Arhivarea datelor

31 Folosirea programului WinRAR

Programul WinRAR este un utilitar pentru compresia şi decompresia (arhivareaşi dezarhivarea) fişierelor şi a dosarelor Creează arhive cu extensia rar

Bara cu meniuri este alcătuită din meniurile File Commands Favorites Options Help

bull Meniul File are icircn componeţa lui următoarele comenzi Open Archive (deschide o arhiva specificată) Change drive (schimbă hard discul sau unitatea floppy) Browse for folder (a frunzări după un dosar sau fişier) Password (creează o parolă) Select All (selectează toate fişierele din sectorul conţinut) Select group (selectează doar o parte din fişierele sau dosarele din fereastra conţinut) Deselect group (deselectează fişierele sau dosarele selectate) Invert selection (selectează fişierele şi dosarele ce nu au fost selectate) Exit (termină programul WinRAR)

bull Meniul Commands are icircn componenta lui comenzile Add files to archive (aduce fişiere sau dosare icircn sectorul conţinut pentru a le arhiva) Extract to a specified folder (decomprimă arhiva icircntr-un dosar specificat) Test archive files (testează dacă fişierele sau dosarele arhivate se pot dezarhiva) View file (se vizualizează conţinutul unui dosar) Delete (şterge un dosar sau fişier) Repair archive (repară o arhivă stricată) Estimate compression (estimează numărul de bytes pentru noua arhivă) Extract without confirmation (extrage fişierele sau dosarele fără a confirma terminarea operaţiei) Add archive comment (adaugă la o arhivă un comentariu) Protect archive from damage (protejează arhiva de o eventuală avarie) Lock archive (blochează o arhivă) Convert archive to SFX (converteşte arhiva icircntr-un fişier care se extrage singur) Show archive information (arată informaţii despre fişierul arhivat)

bull Meniul Favorites conţine comenzile Add to favorites (transformă fişierele sau dosarele icircn favorite) Organize favorites (organizează fişierele sau dosarele favorite)

bull Meniul Options are icircn componeţa lui comenzile Settings (setează programul WinRAR) ImportExport (importă sau exportă fişiere sau dosare comprimate)

47

View log (să vedem fişierul de tip jurnal) Clear log (curăţă fişierul de tip jurnal)

bull Meniul Help conţine Help topics (ajutor icircn folosirea programului WinRAR) WinRAR home page (o legătură la pagina de internet a firmei producătoare) About WinRAR (arată versiunea programului deţinătorul licenţei)

Bara cu comenzi este alcătuită din comenzile

bull Add - aduce un fişier sau un dosar icircn sectorul conţinut pentru a fi arhivate bull Extract to - extrage şi plasează fişiere sau dosare arhivate icircntr-un loc cu

destinaţia stabilită de noi bull Test - testează dezarhivarea unui fişier bull Delete - şterge un fişier sau dosar bull Repair - repară o arhivă avariată bull Estimate - estimează numărul de bytes a viitoarei arhive bull Lista derulantă - prezintă unităţile de disc şi dosarele din calculator bull Up one level - dacă fereastra icircn care vă aflaţi este un dosar de pe o unitate de

disc sau un dosar dintr-un alt dosar executaţi clic pe acest buton pentru a urca pe un nivel superior la unitatea de disc sau dosarul care este originea celui deschis

Sectorul conţinut arată fişierele sau dosarele aflate pe un disc sau icircntr-un alt dosar

Bara de stare arată cacircte fişiere sau dosare sunt selectate şi dimensiunea lor icircn bytes

Arhivarea dezarhivarea unui fişier sau a unui dosar cu programul WinRAR

Pentru a crea o arhivă

1 Selectăm din Sectorul Conţinut fişierul sau dosarul dorit (pentru a selecta mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift şi cu săgeţile ne deplasăm icircn jos sau icircn sus dacă dorim să selectăm anumite fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointerul mouse-ului le selectăm apăsacircnd butonul stacircng al acestuia)

2 Apăsăm butonul Add din Bara cu Comenzi Va apare o ferestră unde vom scrie numele arhivei extensia arhivei (se foloseşte RAR) metoda de compresie (Compression method) se alege una din următoarele metode store fastest fast normal good best Dacă dorim să icircmpărţim viitoarea arhivă icircn pachete de 144 MB alegem din căsuţa Volume size bytes valoarea 145

3 Apăsaţi butonul OK

SFAT Dacă nu aveţi pe un alt calculator instalat programul WinRAR selectaţi căsuţa SFX din Archiving options pentru a crea arhiva icircntr-un mic program de dezarhivare

Pentru a dezarhiva

1 Se selectează arhiva dorită din Sectorul Conţinut 2 Apăsăm butonul Extract to din bara de comenzi Va apare fereastra cu numele

Extraction path and options Icircn căsuţa Destination path vom scrie calea unde dorim să se plaseze fişierele dezarhivate (dacă nu ştim calea exactă o alegem din fereastra din dreapta)

3 Celelalte opţiuni sunt Update mode - Extract and replace files Overwrite mode - Ask before overwrite

4 Apăsăm butonul OK

48

32 Folosirea programului WinZIP

Programul WinZIP este un utilitar pentru compresia şi decompresia (arhivarea şi dezarhivarea) fişierelor şi a dosarelor Creează arhive cu extensia zip

Bara cu meniuri este alcătuită din meniurile File Actions Options Help

bull Meniul File conţine următoarele comenzi New archive (crează arhive noi) Open archive (deschide in sectorul conţinut o arhivă) Favorite ZIP folders (crează dosare favorite) Close archive (icircnchide arhiva) Properties (afişează proprietăţile arhivei) Create shortcut (crează o scurtătură a arhivei) Move archive (mută arhiva) Copy archive (copiază arhiva) Rename archive (redenumeşte o arhivă) Delete archive (şterge o arhivă) Print (listează conţinutul arhivei) Wizard (program ajutător de creare de arhive)

bull Meniul Actions conţine comenzile Add (aduce fişiere sau dosare pentru a fi arhivate) Delete (şterege arhive) Extract(extrage fişiere sau dosare din arhive) View (vizualizare fişiere icircn interiorul arhivei) Sellect All (selectează fişiere dosare sau arhive) Invert selection (selectează fişiere dosare neselectate) Virus Scan (scanează arhiva de viruşi) Make Exe File (crează arhiva icircn fişier executabil) UUencode (codifică arhiva) Test (testează arhiva de avarii) Comment (crează un fişier de tip txt ce icircnsoţeşte arhiva) Check out ( crează un dosar icircn care sunt extrase fişierele din arhivă şi sunt create scurtături icircn meniul Programs)

bull Meniul Options conţine Configuration (configurează programul WinZip) Password (crează parolă pentru o arhivă) Sort (sortează fişiere arhive după un anumit cacircmp)

bull Meniul Help conţine următoarele comenzi Contents (program de ajutare) Brief tutorial (o scurtă lecţie de a icircnvăţa folosirea WinZip) About WinZip (arată versiunea programului deţinătorul licenţei) etc

49

Bara de comenzi este alcătuită din

bull New - crează o arhivă nouă bull Open - deschide o arhivă bull Favorites - organizează fişierele cu extensia zip icircntr-o listă ordonată după un

cacircmp bull Add - schimbă numele arhivei deschise icircn sectorul conţinut bull Extract - extrage fişierele dosarele dintr-o arhivă bull View - permite vizualizarea fişierelor dosarelor dintr-o arhivă bull Install - instalează o temă (culoare cursor sunet etc) bull Wizard - apare interfaţa ajutătoare de creare a unei arhive

Sectorul conţinut arată fişierele dosarele dintr-o arhivă

Bara de stare arată cacircte fişiere dosare sunt selectate şi dimensiunea lor totală icircn KB

Arhivarea dezarhivarea unui fişier sau a unui dosar cu programul WinZip

Pentru a crea o arhivă

1 Din meniul File selectăm opţiunea New sau din bara de comenzi butonul cu acelaşi nume Apare o ferestră icircn care la opţiunea file name scriem numele viitoarei arhive (atenţie la opţiunea files of type alegem ZIP file) Alegem destinaţia viitoarei arhive Apăsăm tasta OK

2 Se deschide o fereastră din care selectăm fişierul dosarul ce-l vom arhiva (Dacă sunt mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu săgeţile ne deplasăm icircn jos sau icircn sus pentru a le selecta Selecţia aleatorie de fişiere sau dosare ţineţi apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului vă deplasaţi deasupra lor şi executaţi un clic pe ele) La opţiunea Compression selectăm normal Apăsăm butonul Add

Pentru a dezarhiva

1 Din meniul File alegem opţiunea Open archive sau din bara de comenzi apăsăm butonul Open Alegem arhiva ce va fi extrasă

2 Conţinutul arhivei va apare icircn sectorul conţinut Apăsăm butonul Extract din bara de comenzi sau din meniul Actions

50

3 Va apare fereastra cu numele Extraction path and options Icircn căsuţa Destination path vom scrie calea unde dorim să se plaseze fişierele dezarhivate (dacă nu ştim calea exactă o alegem din fereastra din dreapta)

4 Apăsăm butonul Extract

33 Folosirea programului WinACE

Programul WinACE este un utilitar pentru compresia şi decompresia (arhivarea şi dezarhivarea) fişierelor şi a dosarelor Creează arhive cu extensia ace

Bara de meniuri este alcătuită din meniurile File View Change to Archive Tools Context menu Help

bull Meniul File conţine comenzile Create (crează arhive) Open (deschide o arhivă) Extract to (extrage fişierele arhivei icircntr-o destinaţie anume) X-Folder (extrage arhiva de tip self extract) Add (crează arhive) Delete (şterge arhiva fişier sau dosar) Encrypt (criptează arhiva) Copy (copiază fişiere dosare sau arhive) RenameMove (redenumeşte sau mută o arhivă) Create folder (crează un dosar) Properties (arată proprietăţile arhivei) etc

bull Meniul View conţine comenzide tip File list (schimbă modul de expunere a pictogramelor) Treeview (mod de expunere arborescent) Determine folder size (determină mărimea fişierului dosarului sau arhivei) etc

bull Meniul Change to conţine comenzile Back (icircntoarcerea cu un pas spre dosarul mamă) Forward (icircnaintează cu un pas) Parent Directory (se deplasează icircn directorul rădăcină)

bull Meniul Archive conţine comenzile Create Sfx (crează arhive de tip executabil) Lock archive (blochează arhive spre a fi dezarhivate) Protect

51

archive from demages (protejează arhiva de avarii) Test archive (testează arhiva) Repair archive (repară arhiva de avarii) etc

bull Meniul Tools conţine Determine archive type (determină tipul de arhivă) Optimize archive (optimizează arhiva) Convert to ace archive (converteşte arhive icircn arhive cu extensia ace) Scan archive for viruses (scanează arhiva de potenţiali viruşi)

bull Context menu arată exact meniul derulant ce apare prin apăsarea butonului drept al mouse-ului

bull Meniul Help conţine comenzile Help (ajutor) Using Help (cum să foloseşti Ajutorul) Encrypt credit card data (criptează datele folosite pentru o carte de credit) Info (arată versiunea programului de cine este făcut) etc

Bara de comenzi este alcătuită din butoanele

bull Create - crează arhive bull Open - deschide arhive bull Extract - extrage fişierele din arhivă bull Add - sunt aduse fişiere dosare pentru a fi arhivate bull Delete - şterge fişiere dosare sau arhive bull Properties - arată proprietăţile fişierelor dosarelor sau arhivelor bull Views - determină afişarea pictogramelor icircn modul Large Icon Small Icon List

Details

Sectorul conţinut arată fişiere dosare arhive

Bara de stare arată cacircte fişiere dosare sunt selectate şi dimensiunea lor totală icircn KB

Arhivarea dezarhivarea unui fişier sau a unui dosar cu programul WinACE

Pentru a arhiva un fişier sau dosar

1 Din meniul File sau din bara de comenzi alegem comanda Create (Add) 2 Apare fereastra Add filesCreate archive Alegem subfereastra Selection

Selectăm fişierele dosarele ce vor fi arhivate Pentru a selecta toate fişierele dosarele marcăm primul fişier ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului ne plasăm pe ultimul fişier şi executăm clic stacircnga pe el

3 icircn casuţa Files vom scrie numele arhivei ce va fi creată 4 Icircn căsuţa Archive alegem destinaţia viitoarei arhive 5 Alegem subfereastra Option 6 In casuţa Archive type alegem extensia arhivei (lăsăm ACE) icircn Action alegem

opţiunea Add pentru Compression alegem Normal 7 Dacă dorim să creăm arhiva de tip executabil marcăm căsuţa din dreptul Create

Sfx Module Va apare o fereastră din care alegem prima opţiune 8 Dacă dorim ca arhiva noastră să fie icircmpărţită icircn module de o anumită

dimensiune alegem din lista derulantă din sectorul Volumes dimensiunea dorită 9 Apăsăm butonul Add

Pentru a dezarhiva o arhivă de cu extensia ace

1 Din meniul File sau din bara de comenzi alegem comanda Open Se deschide o casetă din care alegem fişierul de tip arhivă Apăsăm pe butonul Open

2 Icircn Sectorul Conţinut va apare conţinutul arhivei Selectăm toate fişierele respectiv dosarele

3 Apăsăm butonul Extract din bara de comenzi Apare fereastra Extract Alegem destinaţia fişierelor dosarelor ce vor fi dezarhivate

4 Apăsăm butonul OK

52

O altă variantă de dezarhivare a unui fişier sau dosar

1 Din Sectorul Conţinut selectăm arhiva Dacă arhiva este pe o altă unitate de disc selectăm discul respectiv cu comanda Select Drive din bara de comenzi

2 Apăsăm butonul Extract din bara de comenzi Apare fereastra Extract Alegem destinaţia fişierelor dosarelor ce vor fi dezarhivate

3 Apăsăm butonul OK

53

Capitolul 4 - Salvarea datelor pe suporţi magnetici şi CD-RW

41 Salvarea datelor pe suporţi magnetici

Unitatea de disk sau Floppy Disk Drive este icircntacirclnită la toate calculatoarele Discul flexibil (discheta) este confecţionat(ă) dintr-o folie de plastic acoperită cu un strat fero-magnetic şi introdus icircntr-un suport de protecţie din plastic

Icircn prezent dischetele utilizate au următoarele caracteristici

bull dimensiunea de 35 ( 1inch = 254 cm) bull informaţiile sunt icircnregistrate pe aceste discuri icircn formate standard după numărul

de piste şi sectoare bull piste - cercuri concentrice icircn număr de 80 bull sectoare - segmente de piste

Icircn prezent dichetele sunt vacircndute deja formatate Prin operaţia de formatare se realizează următoarele

bull crearea directorului rădăcină (root) bull crearea tabelei de alocare a fişierelor (FAT)

Icircn urma procesului de alocare sunt definite şi etichetate pistele şi sectoarele prin intermediul cărora se poate identifica orice informaţie Poziţia ficărui fişier pe disc va fi indicată de tabela de alocare care se icircncarcă la scrierea informaţiilor icircn fişiere ţinacircnd seama de etichetele de pistă şi sectoare definite icircn urma formatării discului

Salvarea unui dosar sau fişier se poate executa icircn următoarele variante

Cu ajutorul ferestrei My Computer

1 Se deschide fereastra My Computer Ne deplasăm spre fişierul sau dosarul pe care dorim să-l salvăm

2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Din bara de meniuri alegem File Send to 35 Floppy (A) sau executăm clic pe butonul drept al mouse-ului Va apare un meniu derulant din care alegem comanda Send to 35 Floppy (A)

54

Cu ajutorul ferestrei Windows Explorer

1 Din meniul Start Programs alegem Windows Explorer 2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Din bara de meniuri alegem File Send to 35 Floppy (A) sau executăm clic pe butonul drept al mouse-ului Va apare un meniu derulant din care alegem comanda Send to 35 Floppy (A)

55

O altă metodă de salvare a fişierelor sau dosarelor este numită Drag and Drop (trage şi lasă) Ea se execută atacirct cu ajutorul ferestrei Windows Explorer cacirct şi cu fereastra My Computer Pentru a realiza această operaţie urmaţi paşii

Cu ajutorul ferestrei Windows Explorer

1 Din meniul Start Programs alegem Windows Explorer 2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Ne plasăm cu pointer-ul mouse-ului pe un dosar sau fişier selectat Ţinem apăsat butonul stacircng al mouse-ului şi tragem spre fereastra Folders

4 Cacircnd ajungem icircn dreptul pictogramei ce reprezintă unitatea de disc (35 Floppy) şi aceasta se selectează eliberăm butonul mouse-ului şi procesul de copiere va icircncepe

5 Dacă tragem fişierul (fişierele) sau dosarul (dosarele) cu clic dreapta pe mouse la eliberarea butonului mouse-ului va apare un meniu contextual care ne permite să copiem să mutăm să creăm o scurtătură sau să anulăm comanda aşa cum se vede icircn figurile următoare

56

Cu ajutorul ferestrei My Computer

1 Se deschid două fereastre My Computer Le aşezăm astfel icircncacirct să fie vizibile 2 Icircn una dintre ferestre ne deplasăm spre fişierul sau dosarul pe care dorim să-l

salvăm 3 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

4 Ne plasăm cu pointer-ul mouse-ului pe un dosar sau fişier selectat Ţinem apăsat butonul stacircng al mouse-ului şi tragem spre cealaltă fereastră deschisă

57

5 Cacircnd ajungem icircn dreptul pictogramei ce reprezintă unitatea de disc (35 Floppy) şi aceasta se selectează eliberăm butonul mouse-ului

O altă metodă de salvare a fişierelor sau dosarelor se face cu ajutorul comenzilor Copy şi Paste (copiază şi lipeşte) Se execută icircn ferestrele Windows Explorer şi My Computer

Cu ajutorul ferestrei My Computer

1 Se deschide fereastra My Computer Ne deplasăm spre fişierul sau dosarul pe care dorim să-l salvăm

2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Selectăm din bara de comenzi sau din meniul Edit comanda Copy 4 Selectăm pictograma 35 Floppy Apăsăm butonul drept al mouse-ului Din

meniul derulant sau din meniul Edit alegem comanda Paste

Cu ajutorul ferestrei Windows Explorer

1 Din meniul Start Programs alegem Windows Explorer 2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Ne plasăm cu pointer-ul mouse-ului pe un dosar sau fişier selectat Ţinem apăsat butonul stacircng al mouse-ului şi tragem spre fereastra Folders

4 Selectăm din bara de comenzi sau din meniul Edit comanda Copy 5 Selectăm pictograma 35 Floppy Apăsăm butonul drept al mouse-ului Din

meniul derulant sau din meniul Edit alegem comanda Paste

42 Salvarea datelor pe CD-RW

Salvarea datelor pe CD-RW se face cu ajutorul programelor de scriere a unui compact disc (exemplu Nero WinOnCD Easy CD Creator etc)

Atenţie Dacă nu aveţi un aparat de tipul Compact Disc-Writer procesul de scriere a unui CD nu poate fi efectuat

Salvarea fişierelor sau dosarelor cu ajutorul programului Nero

După lansarea icircn execuţie a programului apare fereastra Nero Wizard

58

Există două direcţii de acţiune realizarea unui nou CD sau copierea unui CD Se alege varianta dorită şi se apasă pe butunul Next Icircn cazul alegerii conform imaginii de mai sus apare o nouă fereastră icircn care se cere tipul de CD ce va fi realizat

Formatul AudioCD realizează varianta audio formatul DataCD realizează CD-ROM-uri iar formatul Other CD formats realizează variante video etc După alegerea făcută se apasă Next Apare următoarea fereastră icircn care trebuie să alegem realizarea unui nou CD sau continuarea icircnregistrărilor pe un CD anterior realizat cu sesiuni multiple (adăgarea icircn continuare a datelor cu pierderea aproximativ a 20 MB spaţiu disponibil pe CD-R) Un astfel de caz apare numai icircn cazul CD-urilor CD-R Dacă avem un CD-RW conţinutul lui va fi şters mai icircntacirci şi apoi este posibilă o nouă icircnregistrare

59

După apăsarea butonului Next apare următoarea fereastră

Icircn continuare apare o fereastră icircmpărţită icircn 4 părţi semănacircnd ca două ferestre Windows Explorer alăturate icircn primele 2 ferestre din stacircnga (destinaţia) este vizualizată situaţia CD-ului ce va fi icircnregistrat (denumirea lui se poate schimba cu F2 din NEW icircntr-o nouă denumire după preferinţa noastră) iar icircn ferestrele din dreapta este vizibilă sursa (de regulă hard disk-ul nostru) Pentru a trimite icircn fereastra destinaţie datele pentru icircnregistrat apelăm la metoda drag-and-drop cu butonul dreapta al mouse-ului Va apare un pătrat cu semnul plus (+) ceea ce ne indică că transferul fişierelor este posibil La eliberarea butonului mouse-ului apare o casetă de dialog pentru filtarea fişierelor ce vor fi aşezate pentru icircnregistrare cu versiunea implicită toate fişierele de toate tipurile

60

Dacă ne hotăracircm ca toate fişierele dintr-un director să fie icircnregistrate apăsăm pe OK Icircn caz contrar apelăm la filtrarea lor după denumire şi extensie După ce am aşezat icircn fereastra destinaţie toate datele pentru icircnregistrare (cu observaţia permanentă ca să icircncapă icircn spaţiul CD-ului) fereastra programului icircnaintea icircnregistrării propriu-zise arată astfel

Se observă că noua icircnregistrare are cu puţin peste 100 MB Din bara cu instrumente se apasă butonul Opens the Write-CD-Dialog şi reapare Nero Wizard de data acesta pentru icircnceperea procesului de ardere

61

Dacă avem un CD-RW viteza de ardere afişată va fi mult mai mică decacirct cea pentru arderea unui CD-R (care poate ajunge la 24x) Prin apăsarea butonului Burn procesul de icircnregistrare poate icircncepe

62

Capitolul 5 - Restaurarea fişierelor şterse

51 Ce este Recycle Bin

Recycle Bin este o zonă de salvare temporară de pe hard-discul calculatorului Cacircnd ştergeţi un fişier sau un dosar sistemul de operare icircl mută icircn Recycle Bin Icircnsă fişierul sau dosarul respectiv ocupă icircn continuare spaţiu pe hard-disc Pentru a elimina fişierul sau dosarul de pe unitatea de disc trebuie să goliţi Recycle Bin

Aceasta icircnseamnă că mai aveţi o posibilitate să recuperaţi fişierul sau dosarul şters icircnainte ca el să dispară pentru totdeauna Puteţi să icircl readuceţi icircn poziţia iniţială scoţacircndu-l din Recycle Bin

52 Deschiderea ferestrei Recycle Bin

Pictograma Recycle Bin de pe suprafaţa de lucru diferă puţin icircn funcţie de faptul dacă este goală ca icircn figura 1 sau dacă icircn ea au fost introduse fişiere şi apare ca fiind plină figura 2

Pentru a deschide fereastra Recycle Bin executaţi dublu clic pe pictograma Recycle Bin de pe suprafaţa de lucru selectaţi-o folosind tastele cu săgeată şi apăsaţi tasta Enter sau executaţi clic cu butonul din dreapta pe pictogramă şi selectaţi Open din meniul derulant

Pe ecran va fi deschisă fereastra Recycle Bin (vezi figura 3) Fereastra Recycle Bin arată la fel şi are aproape aceeaşi funcţionalitate ca şi My Computer Bara de stare din partea de jos a ecranului indică numărul de obiecte din fereastră sau numărul de obiecte selectate şi spaţiul total ocupat pe disc

63

53 Golirea lăzii de deşeuri

Pentru a păsta hard-discul curat şi ordonat trebuie să goliţi din cacircnd icircn cacircnd lada de deşeuri (Recycle Bin) icircn special dacă primiţi un mesaj de eroare cacircnd icircncercaţi să salvaţi un fişier prin care sunteţi informat că nu aveţi suficient spaţiu pe disc

54 Fişierele selectate

Este posibil să nu doriţi să ştergeţi toate fişierele din Recycle Bin icircn special dacă intenţionaţi să mai folosiţi unele ulterior

Pentru a elimina numai fişierele specificate din Recycle Bin

1 Selectaţi fişierele pe care vreţi să le ştergeţi 2 Apăsaţi tasta Delete executaţi clic pe butonul Delete de pe bara cu instrumente sau

selectaţi File Delete din meniu

55 Toate fişierele

Pentru a elimina toate fişierele din Recycle Bin selectaţi File Empty Recycle Bin din meniu Dacă nu aveţi deschisă fereastra Recycle Bin puteţi să goliţi lada de deşeuri de pe suprafaţa de lucru executacircnd clic pe pictogramă cu butonul din dreapta al mouse-ului şi selectacircnd Empty Recycle Bin din meniul derulant

56 Recuperarea fişierelor

După ce aţi introdus un fişier sau un dosar icircn Recycle Bin cum icircl mai puteţi scoate de acolo

1 Selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le recuperaţi 2 Selectaţi File Restore din meniu Fişierul sau dosarul este readus icircn locul de origine din

calculator de unde a fost şters

64

Capitolul 6 - Folosirea opţiunii Search (Find) din Start

61 Procedura de lucru

Opţiunea Search (Find) vă permite să căutaţi fişiere şi dosare pe hard-disk-ul propriu sau pe un hard-disk din reţea

1 Apăsăm butonul Start şi alegem din meniul derulant opţiunea Search (Find) Files and Folders

2 Icircn fereastra Find All Files icircn casuţa Named introducem numele dosarului sau numele şi extensia pentru un fişier Dacă nu cunoaşteţi denumirea completă folosiţi un asterisc () pentru a icircnlocui icircnceputul sau sfacircrşitul denumirii (de exemplu 97 pentru a găsi toate fişierele a căror de numire se termină icircn 97 ) Selectaţi Options Case Sensitive din meniu dacă vreţi să căutaţi un fişier cu majuscule fără icircnsă a căuta şi fişierul cu denumirea scrisă cu minuscule

3 Caseta Look In ar trebuie să conţină deja denumirea unităţii de disc selectată de dumneavoastră

4 Pentru a căuta icircn toate dosarele de pe unitatea de disc specificată selectaţi caseta Include Subfolders

5 Dăcă vreţi să căutaţi icircntr-un anumit dosar executaţi clic pe Browse pentru a deschide caseta de dialog Browse for Folder şi selectaţi dosarul icircn care vreţi să căutaţi Executaţi clic pe OK pentru a reveni icircn caseta de dialog Find

6 Executaţi clic pe Find Now 7 Cacircnd căutarea s-a icircncheiat icircn partea din dreapta a casetei de dialog va apărea o listă cu fişierele

sau dosarele care icircndeplinesc criteriile de căutare Executaţi dublu clic pe fişierul pe care vreţi să icircl deschideţi

8 Executaţi clic pe New Search pentru a elimina criteriile de căutare şi să puteţi căuta un alt fişier

Icircn acest exemplu se doreşte căutarea tuturor fişierelor de tip doc de pe unitatea C de hard disk sub Windows XP

65

62 Puteţi să efectuaţi căutări după fişiere şi pe baza datei de creare sau a ultimei modificări

1 Efectuaţi paşii de la 1 la 6 pentru căutarea unui fişier Nu mai introduceţi o denumire de fişier icircn caseta Named

2 Executaţi clic pe eticheta Data Modified din caseta de dialog Find 3 Selectaţi Find All Files Created or Modified 4 Apoi selectaţi un din următoarele trei opţiuni Between (şi introduceţi datele de icircnceput şi de

sfacircrşit ale intervalului) pentru a căuta toate fişierele create sau modificate icircntre datele respective During the Previous x Month(s) (unde x este numărul de luni) pentru a obţine o listă de fişiere create sau modificate icircn numărul de luni menţionate sau During the Previous x Day(s) (unde x este numărul de zile)

5 Executaţi clic pe Find Now

63 Folosiţi opţiunile avansate de căutare pentru a căuta fişiere după tip fişiere care conţin anumite fragmente de text sau fişiere care au o anumită mărime

1 Efectuaţi paşii de la 1 la 6 pentru căutarea unui fişier Nu mai trebuie să introduceţi o denumire de fişier icircn caseta Named

2 Executaţi clic pe eticheta Advanced din caseta de dialog Find 3 Din lista derulantă Of Type selectaţi tipul de fişier sau dosar pe care icircl căutaţi Lista depinde de

tipurile de aplicaţii sau de alte programe pe care le aveţi icircn calculator 4 Icircn cazul icircn care căutaţi fişiere care conţin un anumit text intrduceţi icircntregul text sau un fragment

din el icircn caseta Containing Text 5 Pentru a căuta fişiere avacircnd a anumită mărime selectaţi At Least (cel puţin) sau At Most (cel

mult) din lista derulantă Size Is şi introduceţi un număr de kiloocteţi icircn caseta KB 6 Executaţi clic pe Find Now

64 Icircnchiderea ferestrei Search (Find)

Selectaţi File Close din meniu sau executaţi clic pe butonul Close de pe bara de titlu

66

 • Sistemul de operare Windowsreg
  • Cuprins
  • Cuprins
Page 9: Windows Manual

Selectaţi un fişier imagine din lista Wallpaper sau pentru a găsi unul care nu se alfă pe listă executaţi clic pe butonul Browse După alegerea unui fişier de tapet din lista Display puteţi selecta una din opţiunile Center Tile sau Strech Icircn cazul icircn care alegeţi Strech Windows măreşte imaginea pacircnă la acoperirea suprafeţei de lucru (este posibil ca imaginea să fie astfel distorsionată icircncacirct să nu o mai puteţi recunoaşte)

Utilizarea unui program de protecţie a ecranului

Iniţial programele de protectie a ecranului (screen saver) au fost create pentru a preveni distrugerea monitorului icircn cazul icircn care un text sau o imagine rămacircneau mai mult timp pe ecran Cu actuala tehnologie de afişare probabilitatea distugerii ecranului din această cauză este redusă Icircnsă programele de protecţie a ecranului au şi alte virtuţi Ele sunt distractive şi prezintă o metodă de prevenire a curiozităţii vecinilor cacircnd vă icircndepărtaţi de calculator Imediat ce apăsaţi pe o tastă sau mişcaţi mouse-ul programul de protecţie a ecranului restabileşte imaginea originală

Pentru a instala unul din programele de protecţie a ecranului puse la dispoziţie de Windows execuaţi clic-dreapta pe ecran şi alegeţi Properties din meniul rapid Apoi execuaţi clic pe eticheta Screen Saver pentru a deschide caseta de dialog prezentată icircn figura de mai jos

9

Pentru a selecta un program de protecţie a ecranului alegeţi-l din lista Screen Saver Apoi folosiţi caseta Wait pentru a specifica perioada de inactivitate care trebuie să treacă icircnainte ca Windows să permită afişarea programului de protecţie a ecranului

Toate programele de protecţie furnizate de Windows cuprind opţiuni pe care le puteţi stabili Aceste opţiuni vă permit să ajustaţi culoarea viteza şi alte preferinţe de ecran Icircn figura următoare este prezentată caseta de dialog cu parametrii pentru programul de protecţie a ecranului 3D Flying Objects

Opţiunea On resume password protect (icircn cazul sistemului Windows de-a lungul timpului opţiunea de protecţie a avut denumiri diverse) facilitează protecţia sistemului dvs cacirct timp lipsiţi de lacircngă el Icircmpreună cu alegerea celor 5 minute pacircnă la apariţia temei Screen Saver (icircn cazul nostru 3D Flying Objects) bifarea casetei On resume password protect va duce la apariţia castei de interogare pentru introducerea parolei cu care utilizatorul a intrat icircn sesiunea Windows O parolă eronată face ca accesul să fie interzis numai o deconectare completă (forţată) a calculatorului şi repornirea lui va duce la accesul

10

persoanei la resursele Windows-ului dar aşa cum indică tehnologia NT dar cu user şi parolă diferită de a celui care a bifat această opţiune

loz Trebuie menţionat că icircn zilele noastre sistemele de operare cele mai folosite sunt Windows 2000 Professional şi WindowsXP ambele construite icircn tehnologie NT (New Tehnology) Asta icircnseamnă că la pornire sistemul Windows 2000 (XP) vă solicită să menţionaţi user-ul şi parola pentru a lucra cu calculatorul Tot icircn NT se cunoaşte că user-ul Administrator deţine controlul total asupra sistemului el gestionacircnd utilizatorii cu parolele lor şi alte resurse de sistem (cum ar fi setarea unei imprimante sau conectarea calculatorului la reţeaua de calculatoare) Fiecare utilizator are creat pe sistemele NT un profil propriu (opţiunea apare şi la Windows 98) ceea ce icircnseamnă că mediul lui de lucru este diferit de a celorlalţi utilizatori chiar şi personalizarea suprafeţei de lucru Ideea este ca acelaşi calculator să fie folosit de diverşi utilizatori fiecare cu aplicaţiile şi setările proprii

11

Capitolul 2 - Identificarea aplicaţiilor instalate

Dacă lucraţi pe un calculator şi nu ştiţi ce programe sunt instalate pe el puteţi afla foarte repede Aveţi două variante de aflare a programelor instalate

1 cu ajutorul opţiunii Programs 2 cu ajutorul casetei Control Panel

21 Opţiunea Programs

Vă plasaţi cu indicatorul mouse-ului pe butonul Start şi icircl apăsaţi Va apare un meniu derulant unde vă veţi deplasa pe opţiunea Programs Imediat va apare o listă cu toate programele care sunt instalate pe calculator (vezi figura de mai jos)

22 Caseta Control Panel

Vă plasaţi cu indicatorul mouse-ului pe butonul Start şi icircl apăsaţi Va apare un meniu derulant unde vă veţi deplasa pe opţiunea Settings şi alegeţi Control Panel Se va deschide fereastra Control Panel Aici veţi selecta pictograma AddRemove Programs Va apare fereastra AddRemove Programs unde vor fi afişate programele instalate pe calculator (vezi figurile de mai jos)

12

Atenţie Nu apăsaţi pe butoanele Change sau Remove Puteţi afecta instalarea programului respectiv şi implicit nu-l veţi mai folosi pentru a crea aplicaţiile sau documentele dorite

13

Capitolul 3 - Utilizarea ferestrelor şi casetelor de dialog

31 Utilizarea ferestrelor

Fereastra este zona tip casetă icircn care apar fişiere dosare unităţi de disc pictograme ale componentelor hard şi alte elemente Multe din aceste componente sunt aceleaşi pentru toate ferestrele din Windows9x WindowsMe Windows2000 sau WindowsXP şi din aplicaţiile pentru aceste sisteme de operare

Atenţie Deşi majoritatea ferestrelor arată la fel unele nu au toate aceste componente

Elementele ferestrelor

Element Descriere Bara de titlu Conţine denumirea ferestrei meniul Control şi butoanele Minimize

Restore şi Close Bara de meniuri Conţine menirile cu comenzi şi opţiuni care vă ajută să controlaţi

fereastra şi conţinutul său Butonul meniului Control Conţine comenzi care vă ajută să manevraţi fereastra propriu-zisă

Bara cu instrumente

Conţine butoane pentru instrumente ce reprezintă comenzi rapide pentru diferite comenzi de meniuri pe care le folosiţi icircn timpul lucrului

Butonul Minimize

Un buton care determină micşorarea ferestrei la dimensiunile unui buton plasat pe bara de sarcini

Butonul Maximize

Un buton care determină mărirea ferestrei cacirct să ocupe icircntregul ecran

Butonul Close Un buton care determină icircnchiderea ferestrei Dosare Pictograme din ferestre care reprezintă directoare dosarele pot

conţine alte dosare şi fişiere Fişiere Document foaie de calcul bază de date program şi alte

componente din dosarele de pe hard-discul calculatorului Chenarul ferestrei

O casetă icircn jurul unei ferestre refăcute pe care o puteţi folosi pentru a redimensiona fereastra

14

Bara de stare O bară verticală sau orizontală care vă permite să vedeţi zonele ferestrei care nu sunt vizibile la un moment dat

Bara de derulare O bară verticală sau orizontală care vă permite să vedeţi zonele ferestrei care nu sunt vizibile la un moment dat

311 Deschiderea unei ferestre

Pentru a deschide o fereastră dintr-o pictogramă executaţi dublu clic pe pictograma respectivă De exemplu plasaţi indicatorul mouse-ului pe pictograma My Computer şi executaţi dublu clic pe ea

Mai există o metodă pe care o puteţi folosi pentru a deschide o fereastră Indicaţi spre pictogramă şi executaţi clic cu butonul drept al mouse-ului o singură dată iar pe ecran va apărea un meniu de comenzi rapide Selectaţi Open din meniu pentru a deschide fereastra

312 Dimensionarea unei fereste cu Maximize Minimize şi Restore

Dimensionarea ferestrei se face cu ajutorul butoanelor Maximize Minimize şi Restore Butoanele funcţionează conform descrierii de mai jos

Selectaţi butonul Maximize pentru a mări fereastra O fereastră de hard-disk maximizată umple icircntregul ecran ascunzacircnd icircntreaga suprafaţă de lucuru din fundal Dacă executaţi clic pe butonul Maximize a ferestrei unui program document sau al altei ferestre fereastra respectivă va umple icircntregul ecran

1 Selectaţi butonul Minimize pentru a reduce fereastra la mărimea unui buton pe bara de sarcini 2 Selectaţi butonul Restore pentru a reface fereastra la dimensiunile dinaintea maximizării

Pentru a maximiza minimiza sau reface o fereastră cu ajutorul butonului meniului Control efectuaţi paşii următori

1 Executaţi clic pe butonul Control menu pentru a deschide meniul Control al ferestrei sau apăsaţi ALT+Space (bara de spaţiu)

2 Executaţi clic pe comanda pe care vreţi să o generaţi (Restore Minimize sau Maximize) Sau folosiţi săgeţile sus-jos pentru a ajunge la comandă şi a o selecta apoi apăsaţi tasta Enter

313 Dimensionarea chenarului ferestrei

Uneori poate fi nevoie ca o fereastră să aibă anumite dimensiuni pentru a corespunde cerinţelor dvs De exemplu poate fi nevoie să aveţi concomitent două sau mai multe ferestre pe ecran Puteţi să trageţi chenarul ferestrei pentru a o mări Chenarul ferestrei apare numai icircn cazul unei ferestre refăcute nu şi la o fereastră maximizată sau minimizată

Pentru a folosi mouse-ul la dimensionarea chenarului unei ferestre efectuaţi paşii următori

1 Plasaţi indicatorul mouse-ului pe porţiunea chenarului pe care vraţi să o redimensionaţi icircn stacircnga sau icircn dreapta sus sau jos După ce poziţionaţi corect mouse-ul indicatorul lui va lua forma unei săgeţi cu două vacircrfuri

Folosiţi săgeata verticală cu două vacircrfuri (icircn partea de sus sau de jos a chenarului ferestrei) pentru a modifica icircnălţimea ferestrei trăgacircnd chenarul icircn sus sau jos

15

Folosiţi săgeata orizontală cu două vacircrfuri (pe latura din stacircnga sau din dreapta ale chenarului ferestrei) ca să modificaţi lăţimea ferestrei trăgacircnd de chenar spre stacircnga sau spre dreapta

Folosiţi săgeata diagonală cu două vacircrfuri (icircn oricare din cele patru colţuri ale chenarului ferestrei) ca să modificaţi proporţional icircnălţimea şi lăţimea ferestrei trăgacircnd colţul icircn diagonală

2 Executaţi clic şi trageţi chenarul icircnspre centrul ferestrei pentru a o micşora sau icircn sens opus pentru a o mări

3 Cacircnd chenarul capătă dimensiunile dorite eliberaţi butonul mouse-ului

314 Folosirea barelor de derulare

Ce este o bară de derulare O bară de derulare este o bară care conţine trei elemente două săgeţi de derulare şi o casetă de derulare Pentru deplasarea icircn fereastră folosiţi săgeţile de derulare şi caseta de derulare derulacircnd fereastra racircnd cu racircnd sau pagină cu pagină

Cu ajutorul barelor de derulare puteţi să vă deplasaţi icircn sus icircn jos icircn stacircnga sau icircn dreapta icircntr-o fereastră Deoarece tot conţinutul ferestrei nu este vizibil icircn icircntregime icircn fereastră icircn dreapta şi icircn partea de jos a ferestrei apar bare de derulare

Paşii următori vă arată cum să folosiţi barele de derulare pentru a vedea obiectele care nu icircncap pe ecran

1 Pentru a vedea un obiect care se află sub zona vizibilă a ferestrei sau icircn dreapta acesteia plasaţi indicatorul mouse-ului pe săgeata icircn jos aflată icircn partea de jos a barei de derulare verticale

2 Executaţi clic pe săgeată iar conţinutul ferestrei va fi deplasat icircn sus 3 Executaţi clic pe săgeata de derulare din dreapta barei de derulare orizontale iar conţinutul va fi

deplasat spre stacircnga

Pentru a vă deplasa rapid la o zonă mai icircndepărtată din fereastră (la icircnceputul sau la sfacircrşitul ei la stacircnga sau la dreapta) folosiţi următoarea metodă

1 Plasaţi inidcatorul mouse-ului pe caseta de derulare de pe bara de derulare apoi apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul din stacircnga al mouse-ului

2 Trageţi caseta de derulare icircn noua poziţie 3 Eliberaţi butonul din stacircnga al mouse-ului

16

315 Mutarea unei ferestre

Pentru a muta o fereastră plasaţi indicatorul mouse-ului pe bara de titlu a ferestrei apăsaţi şi ţineţi apăsată butonul din stacircnga al mouse-ului şi trageţi fereastra icircn noua poziţie

Atenţie Nu pierdeţi bara de titlu Fiţi foarte atent să nu mutaţi o fereastră prea mult pe ecran icircncacirct să nu mai vedeţi bara de titlu Dacă pierdeţi bara de titlu nu veţi mai putea să mutaţi fereastra icircnapoi pentru a o vedea integral

316 Afişarea conţinutului unei ferestre

Windows afişează conţinutul unei ferestre sub forma unei pictograme de exemplu elementele din fereastra My Computer sunt reprezentate de desene ale unei unităţi de disc ale unei unităţi floppy şi a unor dosare Alte ferestre cum ar fi fereastra unităţii de disc afişează elemente de genul dosarelor şi fişierelor

Puteţi realiză afişarea conţinutului şi icircn următoarele moduri

bull Small Icons - conţinutul este afişat cu o pictogramă mică icircn dreptul denumirii fişierului sau dosarului pictogramele mici reprezintă aplicaţia icircn care a fost creat fişierul dosarul sau programul executabil

bull List - la fel ca modul de afişare cu pictograme mici dar pictogramele sunt şi mai mici bull Details - afişează pictograma denumirea fişierului sau dosarului mărimea fişierului tipul

fişierului şi ultima dată de modificare Cacircnd folosiţi modul de afişare Details puteţi să executaţi clic pe butonul din capul coloanei - Name Size Type sau Modified - pentru a determina ordonarea automată a conţinutului după coloana respectivă De exemplu executaţi clic pe Name iar dosarele vor fi listate icircn ordine alfabetică urmate de denumirile fişierelor listate şi ele icircn ordine alfabetică

Pentru a modifica modul de afişare a conţinutului unei ferestre selectaţi View apoi selectaţi Large Icons Small Icons List sau Details

32 Utilizarea casetelor de dialog

Punctele de suspensie () sunt un semn de punctuaţie care semnifică existenţa unei propoziţii sau a unui citat incomplet Icircntr-un meniu Windows existenţa punctelor de suspensie după denumirea unei comenzi indică o comandă incompletă Alegerea unei astfel de comenzi determină deschiderea unei casete de dialog

Casetele de dialog pot avea dimensiuni şi forme foarte variate Unele sunt simple altele sunt destule de complexe Icircnsă aproape toate casetele de dialog au următoarele componente

bull unul sau mai multe locuri icircn care trebuie să introduceţi informaţii sau să alegeţi opţiuni bull unul sau mau multe butoane de comandă

Majoritatea casetelor de dialog au un buton de comandă pe care trebuie să executaţi clic după ce aţi terminat de executat operaţiile dorite şi un altul pe care puteţi să executaţi clic dacă doriţi să icircnchideţi caseta de dialog Icircn general aceste butoane au inscripţia OK respectiv Cancel Multe casete de dialog au şi un buton cu inscripţia Help sau un buton cu un semn de icircntrebare pe el puteţi să executaţi clic pe acest tip de buton dacă nu ştiţi exact semnificaţia unor opţiuni din caseta de dialog

17

Sfat Apăsarea tastei Esc sau utilizarea scurtăturii Alt+F4 icircntr-o casetă de dialog este de regulă echivalentă cu executarea de clic pe butonul Cancel Icircn acest fel icircnchideţi caseta de dialog fără a mai executa nici o operaţie O altă metodă de a icircnchide o casetă de dialog este să executaţi clic pe butonul Close de pe bara ei de titlu

18

321 Casete de dialog cu etichete

Caseta de dialog prezentată icircn figura de mai jos este formată de fapt din cinci pagini cu opţiuni Pentru a selecta pagina care vă interesează executaţi clic pe eticheta corespunzătoare din partea superioară a casetei de dialog De exemplu eticheta Appearance din caseta de dialog prezentată icircn figură conţine opţiunile pentru vizualizare pentru a selecta opţiunile pentru setare executaţi clic pe eticheta Settings etc Pentru a trece de la o pagină la alta folosind tastatura folosiţi scurtătura Ctrl+Tab

19

Capitolul 4 - Folosirea comenzilor şi meniurilor rapide

41 Folosirea comenzilor rapide icircn locul meniurilor

Pacircnă vă familiarizaţi cu Windows şi cu diferitele aplicaţii pentru Windows pe care le folosiţi trebuie să folosiţi meniurile pentru a vedea şi selecta comenzile Icircnsă după ce lucraţi mai mult timp icircn Windows veţi putea folosi comenzi rapide pentru comenzile la care apelaţi frecvent Comenzile rapide vă permit selectarea unor comenzi fără să apelaţi la meniuri Ele implică icircn general folosirea tastei Alt Ctrl sau Shift icircn combinaţie cu o literă (cum ar fi W) Dacă aveţi la dispoziţie o comandă rapidă ea apare icircn meniul derulant icircn dreapta comenzii

De exemplu icircn figura de mai jos este prezentat meniul Edit pentru fereastra unităţii de disc din My Computer După cum vedeţi comanda rapidă pentru Cut este Ctrl+X Nu puteţi să folosiţi comanda rapidă cacircnd meniul este deschis ci trebuie să selectaţi o comandă sau să icircnchideţi mai icircntacirci meniul Puteţi icircnsă să reţineţi comanda rapidă şi să o folosiţi direct fără să mai deschideţi meniul atunci cacircnd trebuie să decupaţi un fişier sau un dosar

42 Folosirea meniurilor rapide

Windows are şi diferite meniuri rapide care conţin comenzi comune pe care le folosiţi frecvent Puteţi să determinaţi afişarea unui meniu rapid executacircnd clic pe butonul din dreapta pe un obiect - suprafaţa de lucru o fereastră un dosar sau un fişier etc Comenzile care sunt incluse icircn meniul rapid depind de obiect şi de poziţia sa

Pentru a deschide şi a folosi un meniu rapid plasaţi indicatorul mouse-ului pe obiectul pe care vreţi să icircl analizaţi şi executaţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului Pe ecran va apărea meniul rapid plasaţi indicatorul mouse-ului pe comanda dorită şi executaţi clic din nou Pentru a icircnchide un meniu rapid executaţi clic cu mouse-ul icircntr-un loc din afara meniului

Icircn figura de mai jos este prezentat un meniu rapid rezultat din executare clic pe butonul drept al mouse-ului pe pictograma unei unităţi de disc

20

21

Capitolul 5 - Folosirea meniurilor şi butoanelor din cadrul ferestrelor

51 Folosirea butoanelor de pe bara cu instrumente

Majoritatea aplicaţiilor pentru Windows oferă descrieri utile ale instrumentelor de pe bara cu instrumente Plasaţi indicatorul mouse-ului pe unul din butoanele pentru instrumente şi aşteptaţi o secundă sau două Sub buton va apărea o casetă mică sau un cerc conţinacircnd denumirea butonului sau o descriere a funcţiei pe care o icircndeplineşte Cacircnd mişcaţi mouse-ul descrierea dispare

Pentru a folosi butonul unui instrument executaţi clic pe el cu mouse-ul La fel ca icircn cazul comenzilor aceasta poate determina rezultate diferite De exemplu dacă selectaţi un dosar sau un fişier şi apoi selectaţi butonul Copy o copie a dosarului sau a fişierului va fi mutată icircn Windows Clipboard de unde va putea fi lipit icircn alt loc Dacă selectaţi butonul Undo ultima acţiune pe care aţi făcut-o va fi revocată

52 Ce este un meniu

Un meniu este o listă de comenzi icircnrudite pe care le folosiţi pentru a executa anumite operaţii icircn Windows şi aplicaţiile pentru Windows (operaţii de genul copierii sau ştergerii unor obiecte selectate dintr-o fereastră)

Comenzile din meniuri sunt organizate icircn grupe logice De exemplu toate comenzile legate de aranjarea şi deschiderea ferestrelor se găsesc icircn meniul Windows Denumirile meniurilor disponibile apar sub bara de titlu a oricărei ferestre sau aplicaţii care foloseşte meniuri

53 Selectarea comenzilor din meniuri

Pentru a selecta o comandă dintr-un meniu folosind mouse-ul efectuaţi paşii următori

1 Executaţi clic pe denumirea meniuri de pe bara de meniuri Meniul va fi deschis pentru a prezenta comenzile disponibile

22

2 Pentru a selecta o anumită comandă executaţi clic pe ea De exemplu pentru a vedea comenzile din View pentru fereastra My Computer executaţi clic pe meniul View de pe bara de meniuri Pe ecran va apărea meniul View (vezi figura de mai jos)

3 Pentru a icircnchide meniul executaţi clic undeva icircn afara acestuia

Pentru a selecta o comandă din meniu plasaţi mouse-ul pe comanda respectivă şi executaţi clic Rezultatul acestei acţiuni depinde şi de comandă

54 Citirea unui meniu

Meniurile din Windows conţin o serie de elemente comune care indică ce se va icircntacircmpla cacircnd selectaţi o comandă care indică o comandă rapidă sau limitează numărul de comenzi disponibile De exemplu unele meniuri pot conţine comenzi care apar estompat (scrise cu gri) Icircnsă majoritatea comenzilor efectuează a anumită operaţie cacircnd le selectaţi

Atenţie Dacă o comandă apare scrisă cu gri nu o puteţi folosi icircn acel momnet Comenzile estompate nu pot fi folosite decacirct icircn anumite condiţii De exemplu nu puteţi executa copierea sau ştergerea unui obiect pacircnă ce acesta nu este selectat

Icircn funcţie de tipul de comandă pe care o selectaţi urmarea poate fi una din următoarele patru

bull Va fi realizată o acţiune De exemplu dacă selectaţi File Delete va fi ştearsă pictograma selectată sau va fi şters fişierul selectat

bull Va apărea o casetă de dialog Orice comandă urmată de puncte de suspensie () determină deschiderea unei casete de dialog cu opţiuni icircnrudite

bull Va apărea un submeniu O comandă urmată de o săgeată determină afişarea unui al doilea meniu cu comenzi icircnrudite

bull Va fi activată o funcţie Icircn stacircnga opţiunii din meniu va apărea un semn de validare sau un punct de selectare iar opţiunea respectivă va rămacircne activă pacircnă cacircnd veţi selecta o altă opţiune din acelaşi meniu fie veţi deselecta opţiunea selectată executacircnd icircncă o dată clic pe ea

23

Icircn figura următoarea sunt prezentate elementele uzuale ale unui meniu puncte de suspensie semnul de validare şi butonul de opţiune o săgeată cu submeniu şi linii de separaţie

Pentru a experimenta folosirea comenzilor din meniuri efectuaţi paşii următori

1 Icircn fereastra My Computer selectaţi View Toolbar Pe ecran va apărea bara cu instrumente dacă nu era deja afişată

2 Selectaţi View Options (observaţi punctele după comanda Options) Pe ecran va apărea o casetă de dialog

3 Pentru a icircnchide caseta de dialog selectaţi butonul Cancel

24

Capitolul 6 - Tipărirea icircn Windows

Icircn Windows aproape icircntotdeauna există mai multe modalităţi pentru realizarea unei sarcini Tipărirea nu face excepţie de la această regulă Iată patru modalităţi de tipărire a unui document icircn Windows

bull Dintr-un program folosiţi comanda Print a programului (de obicei din meniul File) bull Executaţi clic-dreapta pe pictograma documentului (pe suprafaţa de lucru sau icircn Windows

Explorer şi alegeţi Print din meniul rapid bull Trageţi pictograma documentului peste pictograma imprimantei bull Executaţi clic-dreapta pe pictograma documentului indicaţi Send To şi alegeţi imprimanta

(presupunacircnd că aţi adăugat una sau mai multe scurtături de imprimantă icircn dosarul Send To)

61 Tipărirea dintr-un program

Dacă documentul pe care doriţi să-l tipăriţi este deja deschis cea mai simplă modalitate de tipărire este prin deschiderea meniului File şi alegerea opţiunii Print Figura de mai jos prezintă caseta de dialog Print utilizată de programele pentru Windows (Datorită faptului că este o casetă de dialog comună veţi vedea că multe programe o folosesc numai pe aceasta)

Sfat Icircn multe programe pentru a tipări documentul puteţi executa clic pe butonul Print de pe bara de unelte a programului - dacă există o bară de unelte cu butonul Print De obicei metoda cu bara de unelte sare peste toate casetele de dialog şi trimite tot documentul imprimantei prestabilite Este metoda tipăririi directe fără previzualizarea documentului inaintea tipăririi

611 Selectarea unei imprimante

La prima deschidere a casetei de dialog Print (vezi figura de mai sus) după pornirea unui program imprimanta prestabilită este selectată (Puteţi spune care este imprimanta prestabilită datorită marcajului de validare al pictogramei) Imprimanta prestabilită după cum sugerează şi numele este cea pe care Windows o utilizează icircn cazul icircn care nu icirci spuneţi să utilizeze alta

25

Sfat Pentru a prestabili o altă imprimantă executaţi clic-dreapta pe pictograma ei din dosarul Printers (vezi fereastra Control Panel) şi alegeţi Set Default Printer din meniul rapid (vezi figura de mai jos)

612 Să precizăm cacirct tipărim

Icircn majoritatea programelor caseta de dialog Print pe lacircngă faptul că permite selectarea unei imprimante permite stabilirea opţiunilor imprimantei selectate De exemplu puteţi specifica tipărirea icircntregului document a anumitor pagini sau a unei părţi selectate din document

613 Tipărirea mai multor copii

Caseta de dialog Print permite indicarea numărului de copii de tipărit şi colaţionarea lor Dacă nu doriţi să le colaţionaţi Windows tipăreşte toate copiile primei pagini urmate de toate copiile celei de-a doua şi aşa mai departe Dacă le colaţionaţi se vor tipări toate paginile primei copii urmate de toate paginile celei de-a doua copii şi aşa mai departe

62 Tipărirea din Windows Explorer

Dacă documentul pe care doriţi să-l tipăriţi nu este deschis lansaţi pictograma lui din fereastra Windows Explorer şi apoi folosiţi comanda Print din progrmaul nativ Dar nu este obligatoriu să procedaţi astfel

O modalitate mai simplă de tipărire a unui asemenea document este prin executarea unui clic-dreapta pe pictograma documentului icircn Windows Explorer şi alegerea opţiunii Print din meniul rapid Procedacircnd astfel documentul este tipărit de imprimantea prestabilită Sau apucaţi pictograma documentului şi trageţi-o peste pictograma imprimantei Cea de-a doua metodă este utilă mai ales atunci cacircnd doriţi să tipăriţi la o altă imprimantă decacirct cea prestabilită sau icircn reţea

26

Puteţi trage pictograma unui document pe pictograma imprimantei cu oricare din butoanele mouse-ului Cacircnd ajungeţi icircn zona de plasare pictograma imprimantei capătă o nuanţă icircnchisă iar alături de pictograma documentului dvs răsare semnul (+) pentru a indica faptul că dvs copiaţi datele la imprimantă (operaţie opusă mutării)

63 Tipărirea cu ajutorul comenzii Send To

Dacă nu agreaţi aglomerarea suprafeţei de lucru cu pictograme sau dacă vi se pare inconfortabilă vizualizarea pictogramelor respective atunci cacircnd doriţi să tipăriţi icircncercaţi cu ajutorul comenzii Send To Executaţi clic-dreapta pe pictograma sau pe numele documentului pe care doriţi să-l tipăriţi indicaţi Send To din meniul rapid şi apoi alegeţi numele imprimantei din meniul Send To

Pentru a adăuga o imprimantă icircn meniul Send To

1 Icircn meniul Start indicaţi Settings şi alegeţi Printers pentru a deschide dosarul Printers (Dacă aţi configurat meniul Start pentru a cuprinde un dosar Printers extensibil executaţi clic-dreapta pe Printers şi alegeţi Open)

2 Icircntr-o fereastră separată deschideţi dosarul SendTo - un dosar ascuns care are calea userprofileSendTo Pentru aceasta alegeţi Run din meniul Start şi apoi tastaţi userprofileSendTo

3 Trageţi-dreapta pictograma imprimantei din dosarul Printers icircn dosarul SendTo 4 Alegeţi Create Shortcut(s) Here din meniul rapid 5 Executaţi clic-dreapta pe noua pictogramă din dosarul SendTo şi alegeţi Rename Ştergeţi

Shortcut to şi apăsaţi Enter

27

64 Tipărirea la o imprimantă de reţea

Tipărirea la o imprimantă de reţea este la fel ca tipărirea la o imprimantă locală cu condiţia ca imprimanta de reţea să fie partajată (administratorul reţelei dvs trebuie să facă acest lucru) şi să aveţi permis accesul la ea (tot o sarcină a administratorului de reţea) Pentru a utiliza o asemenea imprimantă trebuie să vă conectaţi la ea

65 Stabilirea preferinţelor de tipărire

Preferinţele de tipărire cuprind parametrii elementari pe care doriţi să icirci aplicaţi icircn mod prestabilit tuturor documentelor Parametrii prestabiliţi pot fi rescrişi pentru fiecare document icircn parte icircn cadrul programului sau icircn caseta de dialog Print icircnainte de tipărire

Alegerile făcute prin preferinţele de tipărire cuprind

Orientarea paginii - portret (cu marginea lungă pe veritcală) sau peisaj (cu marginea lungă pe orizontală)

Dimensiunea hacircrtiei Sursa sau sertarul cu hacircrtie Numărul de copii Ordinea de tipărire a paginilor - de la prima la ultima sau icircncepacircnd cu ultima spre prima Tipărirea duplex (pe ambele părţi) Numărul de pagini pe foaie - unele imprimante pot tipări mai multe pagini de dimensiuni reduse

pe fiecare foaie de hacircrtie Calitatea tipăririi - o icircmbinare optimă a vitezei de tipărire calitatea copiei pe hacircrtie şi consumul

de cerneală Filigran - o imagine care se tipăreşte pe fiecare pagină

Atenţie Nu toate imprimantele au aceste opţiuni - iar unele au mult mai multe Pentru a vedea şi configura preferinţele de tipărire ale unei imprimante icircn dosarul Printers executaţi clic-dreapta pe pictograma imprimantei şi alegeţi Printing Preferences din meniul rapid Se afişează o casetă de dialog asemănătoare cu cea prezentată mai jos Icircn cazul anumitor imprimante la parametri se ajunge prin executarea unui clic butonului Advanced la alte imprimante casetele de dialog Printing Preferences cuprind etichete şi parametri suplimentari

28

Atenţie Pentru a modifica preferinţele de tipărire ale unei imprimante de reţea trebuie să aveţi permisiunea Full Control pentru imprimanta respectivă

29

Capitolul 7 - Icircnchiderea mediului de operare Windows

Pentru a icircnchide calculatorul trebuie să icircnchideţi mediul Windows pentru a fi siguri că nu pierdeţi date sau elemente de configuraţie Puteţi să icircnchideţi Windows şi pentru a reiniţializa calculatorul icircn modul MS-DOS (pentru versiunile Windows 9x) ori de a vă conecta icircn reţea sub alt nume de utilizator Iată icircn continuare opţiunile pe care le aveţi la dispoziţie icircn caseta de dialog Shut Down Windows

bull Shut Down - selectaţi această opţiune cacircnd terminaţi de lucrat la calculator Sistemul de operare Windows va salva setările specifice dvs şi va opri automat calculatorul

bull Restart - Selectaţi această opţiune pentru a icircnchide calculatorul şi a-l reiniţializa icircn modul Windows Puteţi folosi această opţiune cacircnd aţi modificat configuraţia icircn Control Panel de exemplu şi vreţi ca acea configuraţie să fie efectiv aplicată

bull Stand by - selectaţi această opţiune pentru ca sistemul de operare Windows să se icircnchidă parţial şi să fie pregătit ca la apăsarea unei taste acesta să se iniţializeze din nou

bull Hibernate - selectaţi acesată opţiune pentru ca mediul Windows să icircnchidă parţial calculatorul dvs iar prin apăsarea butonului de pornire acesta se va iniţializa sub acelaşi nume de utilizator

bull Log off - selectaţi această opţiune pentru a vă conecta pe acelaşi calculator sub alt nume de utilizator

Pentru a icircnchide Windows-ul efectuaţi paşii următori

1 Pe suprafaţa de lucru executaţi clic pe Start Shut Down

2 Cacircnd apare caseta de dialog Shut Down Windows selectaţi una din opţiunile menţionate mai sus Pentru a icircnchide calculatoruselectaţi Shut Down Apoi apăsaţi pe buton

l ul

3 să

mat aşa că acest mesaj nu mai este afişat)

OK Nu icircnchideţi calculatorul icircnainte ca Windowsafişeze mesajul prin care vă informează că icircl puteţi icircnchide (unele calculatoare se icircnchid icircn mod auto

30

Pentru a vă conecta pe acelaşi calculator sub alt nume efectuaţi

1 Pe suprafaţa de lucru executaţi clic pe Start Log Off

2 Cacircnd apare caseta de dialog Log Off Windows apăsaţi pe butonul Log Off

3 Nu icircnchideţi calculatorul Windows va salva setările utilizatorului curent şi va face trecerea la utilizatorul celălalt

Atenţie Pentru a intra icircn mediul de lucru al altui utilizator sau al nostru Windows va cere o parolă de acces

31

Gestionarea directoarelor şi fişierelor

Cuprins

bull Capitolul 1 - Utilizare My Computer bull Capitolul 2 - Utilizare Windows Explorer bull Capitolul 3 - Arhivarea şi dezarhivarea datelor bull Capitolul 4 - Salvarea datelor pe suporţi magnetici şi CD-RW bull Capitolul 5 - Restaurarea datelor şterse de pe hard disk bull Capitolul 6 - Folosirea opţiunii Search (Find) din Start

32

Capitolul 1 - Utilizare My Computer

11 Ce este My Computer

My Computer este un utilitar care permite trecerea rapidă icircn revistă a ceea ce aveţi icircn calculator - fişiere dosare şi unităţi de disc - şi a modului icircn care sunt organizate

12 Fereastra My Computer

Cacircnd executaţi dublu clic pe pictograma My Computer pe ecran apare fereastra My Computer (vezi figura de mai jos)

Unele pictograme din fereastra My Computer reprezintă unităţi de disc cum ar fi unitatea floppy (A) hard-discul (C D E) sau unitatea CD-ROM (F)

Alte pictograme apar şi icircn dosare Pictograma Control Panel determină deschiderea ferestrei Control Panel Pictograma Printers determina deschiderea ferestrei Printers pentru gestionarea imprimantelor instalate

Icircn partea de sus a ferestrei se găseşte bara de titlu care indică denumirea ferestrei deschisă şi activă Puteţi să mutaţi fereastra trăgacircnd de bara ei de titlu

Sub bara de titlu se găseşte bara de meniuri care conţine comenzile pe care le puteţi folosi icircn program

Sub bara de meniuri se găseşte bara cu instrumente Dacă bara cu instrumente nu este afişată selectaţi View Toolbar din meniu

Icircn partea de jos a ferestrei se găseşte bara de stare Icircn My Computer bara de stare afişează numărul de obiecte (fişiere şi dosare) din fereastră şi numărul de octeţi ocupaţi icircn memorie Dacă nu vedeţi bara de stare pe ecranul dvs selectaţi View Status Bar din meniu

33

Bara de meniuri din My Computer

Bara de meniuri din fereastra My Computer oferă patru opţiuni File Edit View şi Help

Meniul File se modifică icircn funcţie de ceea ce aţi selectat Icircn meniul File există comenzi pentru gestionarea fişierelor cum ar fi crearea de noi dosare (New) crearea de comenzi rapide (Create Shortcut) ştergerea şi redenumirea fişierelor sau dosarelor (Delete respectiv Rename) precum şi icircnchiderea ferestrei (Close)

Meniul Edit conţine comanda Undo (pentru revocarea ultimei acţiuni efectuate) Cut pentru eliminarea unui fişier sau dosar şi includerea icircn Clipboard Copy pentru includerea icircn Clipboard a unei copii a unui fişier sau dosar Paste pentru plasarea conţinutului din memoria Clipboard icircn fereastra selectată Select All pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor din fereastră şi Invert pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor neselectate concomitent cu deselectarea celor selectate

Icircn meniul View există o serie de opţiuni pentru afişarea fişierelor şi dosarelor cu pictograme de mărimi diferite sau icircn ordine diferită

bull Large Icons afişează pictogramele icircmprăştiate icircn fereastră Sub pictograme nu apar decacirct denumirile fişierelor sau dosarelor

bull Small Icons afişează pictogramele cu mărimi reduse aliniate pe racircnduri icircn ordine alfabetică

bull List arată la fel ca Small Icons dar dispunerea este făcută pe verticală bull Icircn Details pictogramele mici sunt dispuse pe verticală fiecare racircnd conţinacircnd

informaţii despre mărimea (icircn KB) a fişierului tipul de fişier sau dosar şi data şi ora ultimei modificări

Selectacircnd View Arrange Icons apoi ordinea dorită By Drive Letter (după litera unităţii de disc) By Name (după denumire) By Type (după tipul de fişier) By Size (după dimensiune) By Free Space (după spaţiul liber) sau Auto Arrange (auto aranjare)

Meniul Help oferă metode pentru deschiderea ferestrei Help Topics precum şi pentru deschiderea casetei de dialog About Windows ce conţine versiunea sistemului de operare

Bara cu instrumente din fereastra My Computer

Bara cu instrumete din fereastra My Computer conţine următoarele butoane

Apăsacircnd pe acest buton vă icircntoarceţi cu un pas icircn aceeaşi fereastră

Apăsacircnd pe acest buton mergeţi cu un pas icircnainte icircn aceeaşi ferestră

Dacă fereastra in care vă aflaţi este un dosar de pe o unitate de disc sau un dosar dintr-un alt dosar executaţi clic pe acest buton pentru a urca pe un nivel superior la unitatea de disc sau dosarul care este originea celui deschis

Executaţi clic pe el pentru a elimina fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l plasa icircn Clipboard

34

Executaţi clic pe el pentru a copia fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l copia icircn Clipboard

Executaţi clic pe el pentru a insera conţinutul din Clipboard icircn fereastra activă

Executaţi clic pentru a revoca ultima acţiune executată

Executaţi clic pe el pentru a şterge fişierul sau dosarul selectat

Executaţi clic pe el pentru a deschide fereastra Properties pentru unitatea de disc dosarul sau fişierul selectat

Executaţi clic pe el pentru a alege modul de afişare a pictogramelor icircn fereastră

Deschiderea unităţilor de disc şi a dosarelor

Există mai multe moduri icircn care să puteţi să deschideţi unităţile de disc şi dosarele afişate icircn fereastra My Computer

1 Executaţi dublu clic pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului 2 Selectaţi pictograma unităţii de disc sau a dosarului executacircnd clic pe ea sau

folosiţi tastele pentru a vă deplasa icircn fereastră ca să selectaţi pictograma dorită Apăsaţi tasta Enter pentru a deschide unitatea de disc sau dosarul evidenţiate

3 Selectaţi pictograma unităţii de disc sau a dosarului executacircnd clic pe ea sau folosind tastele cu săgeată pentru a vă deplasa icircn fereastră şi a evidenţia pictograma dorită Selectaţi File Open

4 Plasaţi indicatorul mouse-ului pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului şi executaţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului Din meniul derulant selectaţi Open

Folosirea mai multor ferestre

Dacă aveţi mai multe unităţi de disc şi dosare pe care vreţi să le exploraţi icircn My Computer veţi deschide mai multe ferestre

Pentru a trece dintr-o fereastră icircntr-alta

bull Pentru a trece rapid icircntr-altă fereastră executaţi clic pe o porţiune vizibilă din ea pentru a o transforma icircn fereastră activă şi a o aduce icircn prim-plan

bull Orice fereastră deschisă este reprezentată de o pictogramă pe bara de sarcini Executaţi clic pe pictograma ferestrei pe care vreţi să o vedeţi

bull Ţineţi apăsată tasta Alt şi apăsaţi tasta Tab pentru a activa caseta de trecere De fiecare dată cacircnd apăsaţi tasta Tab icircn această casetă apare următoarea fereastră deschisă Eliberaţi tasta Alt cacircnd icircn caseta de trecere apare titlul ferestrei pe care o vreţi să o vedeţi

Pentru a reduce numărul de ferestre deschise puteţi proceda astfel

bull Icircnchideţi toate ferestrele inutile selectacircnd File Close sau executacircnd clic pe butonul Close de pe bara de titlu

35

bull Minimizaţi toate ferestrele de care nu aveţi nevoie dar să nu le icircnchideţi executacircnd clic pe butonul Minimize de pe bara de titlu

bull Pentru a vedea mai multe ferestre concomitent plasaţi indicatorul mouse-ului pe o zonă liberă de pe bara de sarcini şi executaţi clic pe butonul din dreapta mouse-ului Din meniul derulant selectaţi Cascade pentru a vedea toate ferestrele fiind vizibile doar barele de titlu selectaţi Tile Horizontally pentru ca ecranul să fie icircmpărţit icircntre toate ferestrele deschise executaţi clic pe Tile Vertically pentru ca toate ferestrele deschise să fie dispuse pe ecran una lacircngă alta

13 Gestionarea fişierelor cu My Computer

131 Crearea de dosare

Pentru a vă organiza fişierele trebuie să le ordonaţi icircn dosare cu denumiri de genul Corespondenţă Notiţe etc Sistemul de operare Windows creează automat la instalare dosarul My Documents pentru documentele pe care le creaţi dar este bine să creaţi şi alte dosare proprii

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care vreţi să plasaţi noul dosar

2 Selectaţi File New Folder din meniu sau executaţi clic pe fereastră cu butonul dreapta al mouse-ului apoi selectaţi New Folder din meniul derulant

3 Icircn fereastră va apărea un dosar cu denumirea New Folder icircntr-o casetă care este selectată Introduceţi o denumire pentru noul dosar (denumirea dosarului poate conţine cel mult 255 caractere inclusiv spaţii Nu puteţi folosi următoarele caractere lt gt sau | Este recomandabil folosirea denumirilor scurte şi elocvente

4 Apăsaţi tasta ENTER

132 Selectarea fişierelor şi dosarelor

Pentru a putea efectua o operaţie icircntr-un fişier sau dosar trebuie să icircl selectaţi (sau să-l evidenţiaţi) pentru ca Windows să ştie pe care vreţi să icircl folosiţi Pentru a selecta fişiere sau dosare aveţi la dispoziţie următoarele situaţii

1 Un singur fişier sau dosar Executaţi clic pe pictograma fişierului sau a dosarului ori folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa şi a evidenţia pictograma fişierului sau dosarului pe care vreţi să o selectaţi

2 Mai multe fişiere sau dosare alăturate Executaţi clic pe pictogama primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Shift apoi executaţi clic pe pictograma ultimului fişier sau dosar Această metodă determină selectarea tuturor fişierelor dintre cele selectate Puteţi să ţineţi apăsată tasta Shift şi să folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa pacircnă la ultima pictogramă din grup

3 Mai multe fişiere sau dosare nealăturate Executaţi clic pe pictograma primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Ctrl apoi executaţi clic pe pictogramele tuturor celorlalte fişiere sau dosare pe care vreţi să le selectaţi

4 Toate pictogramele fişierelor sau dosarelor din fereastră Selectaţi din meniu Edit Select All (Ctrl+A)

5 Toate pictogramele fişierelor şi dosarelor mai puţin cele selectate deja Selectaţi Edit Invert Selection din meniu

133 Mutarea fişierelor şi dosarelor

Puteţi să mutaţi fişiere şi dosare icircn alte dosare sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

36

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra sursă

2 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului unde vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra de destinaţie

3 Dacă ferestrele pe care le-aţi deschis sunt pentru dosare pe aceeaşi unitate de disc puteţi să trageţi pictograma fişierului sau dosarului direct din fereastra de destinaţie

Tragerea dintr-o fereastră de pe o unitate de disc icircntr-o fereastră de pe altă unitate de disc determină copierea fişierului aşa că trebuie să ştergeţi pictograma iniţială din fereastra sursă

Pentru a muta fişiere sau dosare cu metoda decupare (Cut) şi lipire (Paste)

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul

2 Selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le mutaţi 3 Selectaţi Edit Cut din meniu sau executaţi clic pe butonul Cut de pe bara cu

instrumente Icircn acest fel veţi icircnlocui pictogramele din fereastra curentă 4 Deschideţi fereastra unităţii icircn care vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul 5 Selectaţi Edit Paste din meniu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara

de instrumente

134 Copierea fişierelor şi dosarelor

Puteţi să copiaţi fişiere şi dosare icircn alt dosar sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra sursă

2 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului unde vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul Aceasta este fereastra de destinaţie

3 Dacă ferestrele pe care le-aţi deschis sunt ale unor dosare de pe aceeaşi unitate de disc puteţi să trageţi pictograma fişierului sau a dosarului direct din fereastra-sursă icircn fereastra de destinaţie

Tragerea dintr-o fereastră de pe o unitate de disc icircntr-o fereastră de pe aceeaşi unitate de disc determină mutarea fişierului Trebuie să ţineţi apăsată tasta Ctrl icircn timp ce trageţi pictograma pentru a o copia

Pentru a copia fişiere sau dosare cu metoda decupare şi lipire

1 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care se găseşte fişierul sau dosarul

2 Selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le copiaţi 3 Selectaţi Edit Copy din meniu sau executaţi clic pe butonul Copy de pe bara cu

instrumente Icircn acest fel veţi copia icircn Clipboard fişerele sau dosarele selectate 4 Deschideţi fereastra unităţii de disc sau a dosarului icircn care vreţi să plasaţi fişierul sau

dosarul 5 Selectaţi Edit Paste din menu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara cu

instrumente

135 Ştergerea fişierelor şi dosarelor

Pentru a şterge un fişier sau dosar

37

1 Selectaţi fişierele sau dosarele care trebuie şterse 2 Apăsaţi tasta Delete executaţi clic pe butonul Delete de pe bara cu instrumente sau

selectaţi File Delete din meniu 3 Pe ecran va apărea o casetă de atenţionare din Windows care vă va icircntreba dacă sunteţi

sigur că vreţi să trimiteţi fişierele sau dosarele selectate icircn Recycle Bin Dacă sunteţi sigur selectaţi Yes Dacă nu selectaţi No şi operaţia va fi anulată

O metodă rapidă de ştergere a fişierelor sau dosarelor Trageţi pictograma fişierului sau dosarului din fereastra My Computer icircn Recycle Bin Cacircnd este selectat Recycle Bin eliberaţi butonul mouse-ului

136 Redenumirea fişierelor şi dosarelor

Pentru a da o altă denumire unui fişier sau dosar

1 Selectaţi fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl redenumiţi 2 Selectaţi File Rename din menu sau executaţi clic pe pictogramă cu butonul

din dreapta al mouse-ului şi selectaţi Rename din meniul derulant ori executaţi clic pe denumire Denumirea va fi icircncadrată icircntr-o casetă iar textul va fi evidenţiat

3 Introduceţi textul noii denumiri 4 Apăsaţi tasta Enter

137 Crearea de comenzi rapide

Comenzile rapide reprezintă o soluţie pentru un acces mai rapid la fişiere şi programe Dacă plasaţi o comandă rapidă pe suprafaţa de lucru puteţi să executaţi dublu clic pe pictograma respectivă pentru a lansa icircn execuţie un program sau a deschide un fişier ori un dosar

Pentru a crea o comandă rapidă din My Computer

1 Deschideţi My Computer 2 Selectaţi unitatea de disc dosarul sau fişierul pentru care vreţi să creaţi o

comandă rapidă 3 Selectaţi File Create Shortcut 4 O copie a pictogramei va apărea icircn fereastră cu cuvintele Shortcut To icircnainte

denumirii Trageţi pictograma pe suprafaţa de lucru

38

Capitolul 2 - Utilizare Windows Explorer

21 Ce este Windows Explorer

Ca şi icircn cazul ferestrei My Computer puteţi folosi Windows Explorer pentru a afişa şi organiza unităţile de disc dosarele şi fişierele

Spre deosebire de My Computer Windows Explorer nu deschide o fereastră de fiecare dată cacircnd vreţi să vedeţi conţinutul altei unităţi de disc sau a altui dosar Totul este afişat icircntr-o singură fereastră Lista unităţilor de disc şi a dosarelor se găseşte icircn stacircnga iar conţinutul dosarului selectat sau unităţii de disc se găseşte icircn dreapta Acest mod de dispunere simplifică operaţia de deplasare cacircnd trebuie să căutaţi alte unităţi de disc sau dosare

22 Deschiderea ferestrei Windows Explorer

Pentru a deschide Windows Explorer

1 Executaţi clic pe butonul Start de pe bara de sarcini

2 Selectaţi Programs din meniul Start

3 Executaţi clic pe Windows Explorer

O altă metodă de a deschide Windows Explorer este

1 Executaţi clic dreapta pe butonul Start

2 Selectaţi din meniul ce apare Explore şi executaţi clic (fugura alăturată

Icircn figura de mai jos se arată modul de lansare icircn cazul sistemului de operare Windows XP

39

23 Modul de lucru icircn fereastra Windows Explorer

Fereastra Explorer este icircmpărţită icircn două părţi Icircn stacircnga se găseşte lista unităţilor de disc şi a dosarelor Icircn dreapta este afişat conţinutul unităţii de disc sau a dosarului selectat (vezi figura de mai jos)

40

Icircn partea de sus a ferestrei (ca icircn orice fereastră Windows) se găseşte bara de titlu care indică denumirea ferestrei pe care o aveţi deschisă Puteţi să mutaţi fereastra trăgacircnd de bara ei de titlu

Sub bara de titlu se găseşte bara de meniuri care conţine comenzile pe care le puteţi da programului

Sub bara de meniuri se găseşte bara cu instrumente Icircn cazul icircn care bara cu instrumente nu este afişată selectaţi View Toolbar din meniu Bara cu instrumente are butoane care generează comenzi din meniuri fără să fie nevoie să deschideţi meniul

Icircn partea de jos a ecranului se găseşte bara de stare Icircn My Computer bara de stare afişează numărul de obiecte (fişiere şi dosare) din fereastră şi numărul de octeţi ocupaţi din spaţiul din memorie Dacă selectaţi unul sau mai multe fişiere bara de stare se modifică afişacircnd numărul de fişiere selectate şi numărul de octeţi ocupaţi icircn memorie Dacă nu vedeţi bara de stare pe ecran selectaţi View Status Bar din meniu

Icircn partea stacircngă a ferestrei se găseşte sectorul All Folders (al dosarelor) Unele din pictogramele aflate icircn sectorul dosarelor reprezintă unităţi de disc cum ar fi cea a unităţii floppy (A) a unităţii de disc (C D E) sau a unităţii CD-ROM (F) Veţi vedea şi pictogramele pentru Recycle Bin My Briefcase şi Network Neighborhood (My Network Places - icircn cazul Windows 2000 sau XP)

Sectorul dosarelor prezintă dispunerea ierarhică a unităţilor de disc şi a dosarelor (uneori numită şi arbore) Icircn faţa pictogramelor unor dosare veţi vedea semne plus (+) şi minus (-) Un semn plus icircnseamnă că dosarul sau unitatea de disc conţine dosare icircnsă nu puteţi vedea lista icircn momentul respectiv deoarece este icircnchisă Executaţi clic pe semnul plus pentru a deschide dosarul sau unitatea de disc ca să vedeţi dosarele incluse Icircn faţa pictogramei unităţii de disc sau a dosarului va apărea un semn minus Pentru a icircnchide dosarul sau unitatea de disc ca să nu mai fie afişate dosarele secundare executaţi clic pe semnul minus

Pentru a vedea icircntregul conţinut al unei unităţi de disc sau a unui dosar executaţi clic pe el Dosarul va fi deschis Priviţi icircn sectorul din dreapta al ferestrei Fişierele au alte pictograme icircn funcţie de tipul lor şi de programul pe care icircl reprezintă sau in care au fost create

41

Modificarea modului de afişare

Puteţi să afişaţi pictogramele icircn sectorul conţinutului (Contents) icircn mai multe moduri Opţiunile posibile din meniul View sunt

bull Large Icons afişează pictogramele icircmprăştiate icircn fereastră Sub pictograme nu apar decacirct denumirile fişierelor sau a dosarelor

bull Small Icons afişează pictogramele cu mărimi reduse aliniate pe racircnduri icircn ordine alfabetică

bull List arată la fel ca Small Icons dar dispunerea este făcută pe verticală bull Icircn Details pictogramele mici sunt dispuse pe verticală fiecare racircnd conţinacircnd

informaţii despre mărimea (icircn KB) a fişierului tipul de fişier sau dosar precum şi data şi ora ultimei modificări

Folosirea barei cu instrumente din Explorer

Pentru a vedea bara cu instrumente selectaţi View Toolbar din meniu Icircn tabel sunt prezentate butoanele şi rolul fiecăruia

Apăsacircnd pe acest buton vă icircntoarceţi cu un pas icircn aceeaşi fereastră

Apăsacircnd pe acest buton mergeţi cu un pas icircnainte icircn aceeaşi ferestră

Dacă fereastra in care vă aflaţi este un dosar de pe o unitate de disc sau un dosar dintr-un alt dosar executaţi clic pe acest buton pentru a urca pe un nivel superior la unitatea de disc sau dosarul care este originea celui deschis

Executaţi clic pe el pentru a elimina fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l plasa icircn Clipboard

Executaţi clic pe el pentru a copia fişierul sau dosarul selectat din fereastră şi a-l copia icircn Clipboard

Executaţi clic pe el pentru a insera conţinutul din Clipboard icircn fereastra activă

Executaţi clic pentru a revoca ultima acţiune executată

Executaţi clic pe el pentru a şterge fişierul sau dosarul selectat

Executaţi clic pe el pentru a deschide fereastra Properties pentru unitatea de disc dosarul sau fişierul selectat

Executaţi clic pe el pentru a alege modul de afişare a pictogramelor icircn fereastră

42

Folosirea meniului

Bara de meniuri a ferestrei Explorer oferă cinci opţiuni File Edit View Tools şi Help Următoarea listă explică aceste meniuri

bull Meniul File se modifică icircn funcţie de ceea ce aţi selectat Icircn meniul File există comenzi pentru gestionarea fişierelor Crearea de noi dosare crearea de comenzi rapide ştergerea şi redenumirea fişierelor sau dosarelor validarea caracteristicilor fişierelor şi dosarelor precum şi icircnchiderea ferestrei sunt comenzile din meniul File

bull Meniul Edit conţine comanda Undo (pentru revocarea ultimei acţiuni efectuate) Cut pentru eliminarea unui fişier sau dosar şi includerea icircn Clipboard Copy pentru includerea icircn Clipboard a unei copii a unui fişier sau dosar Paste pentru plasarea conţinutului din memoria Clipboard icircn fereastra selectată Select All pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor din fereastră şi Invert Selection pentru selectarea tuturor fişierelor şi dosarelor neselectate concomitent cu deselectarea celor selectate

bull Icircn meniul View există o serie de opţiuni pentru afişarea fişierelor şi dosarelor cu pictograme de mărimi diferite sau icircn ordine diferită

bull Meniul Tools poate fi folosit pentru a căuta fişiere sau dosare (Find) pentru a mapa unităţi de disc din reţea (Map Network Drives) pentru a icircntrerupe legătura la unităţi de disc din reţea (Disconnect Network Drives) sau pentru a intra icircntr-un anumit dosar (Go To)

bull Meniul Help oferă metode pentru deschiderea ferestrei Help Topics precum şi pentru deschiderea casetei de dialog About Windows Această casetă conţineversiunea sistemului de operare instalat data de lansare numele posesorului de licenţă etc

24 Gestionarea fişierelor cu Windows Explorer

241 Crearea de dosare

Pentru a vă organiza fişierele trebuie să le ordonaţi icircn dosare cu denumiri de genul Corespondenţă Notiţe şi aşa mai departe Sistemul de operare (SO) creează icircn mod automat la instalare dosarul My Documents pentru documentele pe care le creaţi dvs Este bine să creaţi şi alte dosare proprii

1 Deschideţi fereastra Windows Explorer 2 Icircn sectorul All Folders selectaţi unitatea de disc sau dosarul icircn care vreţi să

plasaţi noul dosar 3 Selectaţi File New Folder din meniu Icircn fereastră va apărea un nou dosar cu

denumirea evidenţiată New Folder icircntr-o casetă 4 Introduceţi o denumire pentru noul dosar (deoarece denumirea New Folder

este selectată va dispărea icircn mod automat cacircnd veţi icircncepe să scrieţi noua denumire aşa că nu trebuie să ştergeţi mai icircntacirci acest text) Denumirea noului dosar poate conţine cel mult 255 de caractere inclusiv spaţii libere Nu puteţi să folosiţi nici unul din următoarele caractere lt gt sau |

5 Apăsaţi tatsa Enter

242 Selectarea fişierelor şi dosarelor

Pentru a efectua o operaţie icircntr-un fişier sau dosar trebuie să icircl selectaţi (sau să-l evidenţiaţi) pentru ca Windows să ştie pe care vreţi să icircl folosiţi Pentru a selecta fişiere sau dosare aveţi la dispoziţie următoarele situaţii

43

bull Un singur fişier sau dosar Executaţi clic pe pictograma fişierului sau dosarului ori folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa şi a evidenţia pictograma fişierului sau dosarului pe care vreţi să o selectaţi

bull Mai multe fişiere sau dosare alăturate Executaţi clic pe pictograma primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Shift apoi executaţi clic pe pictograma ultimului fişier sau dosar Această metodă determină selectarea tuturor fişierelor dintre cele selectate Puteţi să ţineţi apăsată tasta Shift şi să folosiţi tastele cu săgeată pentru a vă deplasa pacircnă la ultima pictogramă din grup

bull Mai multe fişiere sau dosare nealăturate Executaţi clic pe pictograma primului fişier sau dosar ţineţi apăsată tasta Ctrl apoi executaţi clic pe pictogramele tuturor celorlalte fişiere sau dosare pe care vreţi să le selectaţi

bull Toate pictogramele fişierelor sau dosarelor din fereastră Selectaţi Edit Select All din meniu

bull Toate pictogramele fişierelor şi dosarelor mai puţin cele selectate deja Selectaţi Edit Invert Selection din meniu

243 Mutarea fişierelor şi a dosarelor

Puteţi să mutaţi fişiere şi dosare icircn alte dosare sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl mutaţi executacircnd clic pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului

2 Trageţi pictograma fişierului sau a dosarului din sectorul Contents pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului din sectorul All Folders unde vreţi să icircl plasaţi Nu eliberaţi butonul mouse-ului icircnainte ca unitatea de deisc sau dosarul să fie evidenţiate Tragerea unui fişier sau a unui dosar de pe o unitate de disc pe altă unitate de disc determină copierea fişierului aşa că icircn acest caz trebuie să ştergeţi pictograma iniţială din sectorul Contents

Pentru a muta fişiere sau dosare cu metoda decupare şi lipire

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl mutaţi

2 Icircn sectorul Contents selectaţi fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl mutaţi 3 Selectaţi Edit Cut din meniu sau executaţi clic pe butonul Cut de pe bara cu

instrumente Icircn acest fel vor fi eliminate pictogramele din dosarul curent sau de pe unitatea de disc curentă

4 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care vreţi să plasaţi fişierul sau dosarul

5 Selectaţi Edit Paste din meniu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara cu instrumente

244 Copierea fişierelor şi dosarelor

Puteţi să copiaţi fişiere şi dosare icircn alt dosar sau pe altă unitate de disc Pentru a face această operaţie cu metoda tragere şi plasare

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl copiaţi Pentru a deschide unitatea de disc sau dosarul executaţi clic pe pictograma lor

2 Ţineţi apăsată tasta Ctrl şi trageţi pictograma fişierului sau a dosarului pe care vreţi să icircl copiaţi din sectorul Contents pe pictograma unităţii de disc sau a dosarului din sectorul All Folders unde vreţi să icircl plasaţi

44

Dacă trageţi fişierul sau dosarul de pe o unitate de disc pe alta nu trebuie să ţineţi apăsată tasta Ctrl

Pentru a copia fişiere sau dosare cu metoda decupare şi lipire

1 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care se găseşte fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl copiaţi

2 Icircn sectorul Contents selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le copiaţi 3 Selectaţi Edit Copy din meniu sau executaţi clic pe butonul Copy de pe bara

de instrumente Icircn acest fel veţi copia icircn Clipboard fişierele sau dosarele selectate

4 Icircn sectorul All Folders deschideţi unitatea de disc sau dosarul icircn care vreţi să plasaţi copia fişierului sau dosarului

5 Selectaţi Edit Paste din meniu sau executaţi clic pe butonul Paste de pe bara cu instrumente

245 Redenumirea fişierelor şi dosarelor

Pentru a da o altă denumire unui fişier sau a unui dosar

1 Selectaţi fişierul sau dosarul pe care vreţi să icircl redenumniţi 2 Selectaţi File Rename din menu sau executaţi clic pe pictogramă cu butonul

din dreapta al mouse-ului şi selectaţi Rename din meniul derulant ori executaţi clic pe denumire Denumirea va fi icircncadrată icircntr-o casetă iar textul va fi evidenţiat

3 Introduceţi textul noii denumiri 4 Apăsaţi tasta Enter

246 Crearea de comenzi rapide

Comenzile rapide sau scurtături (Shortcut) reprezintă o soluţie pentru un acces mai rapid la fişiere şi programe Dacă plasaţi o comandă rapidă pe suprafaţa de lucru puteţi să executaţi dublu clic pe pictograma respectivă pentru a lansa icircn execuţie un program sau a deschide un fişier ori un dosar

Pentru a crea o comandă rapidă

1 Deschideţi fereastra Explorer 2 Selectaţi unitatea de disc dosarul sau fişierul pentru care vreţi să creaţi o

comandă rapidă 3 Selectaţi File Create Shortcut 4 O copie a pictogramei va apărea icircn fereastră cuvintele Shtortcut to icircnaintea

denumirii Trageţi pictograma pe suprafaţa de lucru

45

46

Capitolul 3 - Arhivarea datelor

31 Folosirea programului WinRAR

Programul WinRAR este un utilitar pentru compresia şi decompresia (arhivareaşi dezarhivarea) fişierelor şi a dosarelor Creează arhive cu extensia rar

Bara cu meniuri este alcătuită din meniurile File Commands Favorites Options Help

bull Meniul File are icircn componeţa lui următoarele comenzi Open Archive (deschide o arhiva specificată) Change drive (schimbă hard discul sau unitatea floppy) Browse for folder (a frunzări după un dosar sau fişier) Password (creează o parolă) Select All (selectează toate fişierele din sectorul conţinut) Select group (selectează doar o parte din fişierele sau dosarele din fereastra conţinut) Deselect group (deselectează fişierele sau dosarele selectate) Invert selection (selectează fişierele şi dosarele ce nu au fost selectate) Exit (termină programul WinRAR)

bull Meniul Commands are icircn componenta lui comenzile Add files to archive (aduce fişiere sau dosare icircn sectorul conţinut pentru a le arhiva) Extract to a specified folder (decomprimă arhiva icircntr-un dosar specificat) Test archive files (testează dacă fişierele sau dosarele arhivate se pot dezarhiva) View file (se vizualizează conţinutul unui dosar) Delete (şterge un dosar sau fişier) Repair archive (repară o arhivă stricată) Estimate compression (estimează numărul de bytes pentru noua arhivă) Extract without confirmation (extrage fişierele sau dosarele fără a confirma terminarea operaţiei) Add archive comment (adaugă la o arhivă un comentariu) Protect archive from damage (protejează arhiva de o eventuală avarie) Lock archive (blochează o arhivă) Convert archive to SFX (converteşte arhiva icircntr-un fişier care se extrage singur) Show archive information (arată informaţii despre fişierul arhivat)

bull Meniul Favorites conţine comenzile Add to favorites (transformă fişierele sau dosarele icircn favorite) Organize favorites (organizează fişierele sau dosarele favorite)

bull Meniul Options are icircn componeţa lui comenzile Settings (setează programul WinRAR) ImportExport (importă sau exportă fişiere sau dosare comprimate)

47

View log (să vedem fişierul de tip jurnal) Clear log (curăţă fişierul de tip jurnal)

bull Meniul Help conţine Help topics (ajutor icircn folosirea programului WinRAR) WinRAR home page (o legătură la pagina de internet a firmei producătoare) About WinRAR (arată versiunea programului deţinătorul licenţei)

Bara cu comenzi este alcătuită din comenzile

bull Add - aduce un fişier sau un dosar icircn sectorul conţinut pentru a fi arhivate bull Extract to - extrage şi plasează fişiere sau dosare arhivate icircntr-un loc cu

destinaţia stabilită de noi bull Test - testează dezarhivarea unui fişier bull Delete - şterge un fişier sau dosar bull Repair - repară o arhivă avariată bull Estimate - estimează numărul de bytes a viitoarei arhive bull Lista derulantă - prezintă unităţile de disc şi dosarele din calculator bull Up one level - dacă fereastra icircn care vă aflaţi este un dosar de pe o unitate de

disc sau un dosar dintr-un alt dosar executaţi clic pe acest buton pentru a urca pe un nivel superior la unitatea de disc sau dosarul care este originea celui deschis

Sectorul conţinut arată fişierele sau dosarele aflate pe un disc sau icircntr-un alt dosar

Bara de stare arată cacircte fişiere sau dosare sunt selectate şi dimensiunea lor icircn bytes

Arhivarea dezarhivarea unui fişier sau a unui dosar cu programul WinRAR

Pentru a crea o arhivă

1 Selectăm din Sectorul Conţinut fişierul sau dosarul dorit (pentru a selecta mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift şi cu săgeţile ne deplasăm icircn jos sau icircn sus dacă dorim să selectăm anumite fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointerul mouse-ului le selectăm apăsacircnd butonul stacircng al acestuia)

2 Apăsăm butonul Add din Bara cu Comenzi Va apare o ferestră unde vom scrie numele arhivei extensia arhivei (se foloseşte RAR) metoda de compresie (Compression method) se alege una din următoarele metode store fastest fast normal good best Dacă dorim să icircmpărţim viitoarea arhivă icircn pachete de 144 MB alegem din căsuţa Volume size bytes valoarea 145

3 Apăsaţi butonul OK

SFAT Dacă nu aveţi pe un alt calculator instalat programul WinRAR selectaţi căsuţa SFX din Archiving options pentru a crea arhiva icircntr-un mic program de dezarhivare

Pentru a dezarhiva

1 Se selectează arhiva dorită din Sectorul Conţinut 2 Apăsăm butonul Extract to din bara de comenzi Va apare fereastra cu numele

Extraction path and options Icircn căsuţa Destination path vom scrie calea unde dorim să se plaseze fişierele dezarhivate (dacă nu ştim calea exactă o alegem din fereastra din dreapta)

3 Celelalte opţiuni sunt Update mode - Extract and replace files Overwrite mode - Ask before overwrite

4 Apăsăm butonul OK

48

32 Folosirea programului WinZIP

Programul WinZIP este un utilitar pentru compresia şi decompresia (arhivarea şi dezarhivarea) fişierelor şi a dosarelor Creează arhive cu extensia zip

Bara cu meniuri este alcătuită din meniurile File Actions Options Help

bull Meniul File conţine următoarele comenzi New archive (crează arhive noi) Open archive (deschide in sectorul conţinut o arhivă) Favorite ZIP folders (crează dosare favorite) Close archive (icircnchide arhiva) Properties (afişează proprietăţile arhivei) Create shortcut (crează o scurtătură a arhivei) Move archive (mută arhiva) Copy archive (copiază arhiva) Rename archive (redenumeşte o arhivă) Delete archive (şterge o arhivă) Print (listează conţinutul arhivei) Wizard (program ajutător de creare de arhive)

bull Meniul Actions conţine comenzile Add (aduce fişiere sau dosare pentru a fi arhivate) Delete (şterege arhive) Extract(extrage fişiere sau dosare din arhive) View (vizualizare fişiere icircn interiorul arhivei) Sellect All (selectează fişiere dosare sau arhive) Invert selection (selectează fişiere dosare neselectate) Virus Scan (scanează arhiva de viruşi) Make Exe File (crează arhiva icircn fişier executabil) UUencode (codifică arhiva) Test (testează arhiva de avarii) Comment (crează un fişier de tip txt ce icircnsoţeşte arhiva) Check out ( crează un dosar icircn care sunt extrase fişierele din arhivă şi sunt create scurtături icircn meniul Programs)

bull Meniul Options conţine Configuration (configurează programul WinZip) Password (crează parolă pentru o arhivă) Sort (sortează fişiere arhive după un anumit cacircmp)

bull Meniul Help conţine următoarele comenzi Contents (program de ajutare) Brief tutorial (o scurtă lecţie de a icircnvăţa folosirea WinZip) About WinZip (arată versiunea programului deţinătorul licenţei) etc

49

Bara de comenzi este alcătuită din

bull New - crează o arhivă nouă bull Open - deschide o arhivă bull Favorites - organizează fişierele cu extensia zip icircntr-o listă ordonată după un

cacircmp bull Add - schimbă numele arhivei deschise icircn sectorul conţinut bull Extract - extrage fişierele dosarele dintr-o arhivă bull View - permite vizualizarea fişierelor dosarelor dintr-o arhivă bull Install - instalează o temă (culoare cursor sunet etc) bull Wizard - apare interfaţa ajutătoare de creare a unei arhive

Sectorul conţinut arată fişierele dosarele dintr-o arhivă

Bara de stare arată cacircte fişiere dosare sunt selectate şi dimensiunea lor totală icircn KB

Arhivarea dezarhivarea unui fişier sau a unui dosar cu programul WinZip

Pentru a crea o arhivă

1 Din meniul File selectăm opţiunea New sau din bara de comenzi butonul cu acelaşi nume Apare o ferestră icircn care la opţiunea file name scriem numele viitoarei arhive (atenţie la opţiunea files of type alegem ZIP file) Alegem destinaţia viitoarei arhive Apăsăm tasta OK

2 Se deschide o fereastră din care selectăm fişierul dosarul ce-l vom arhiva (Dacă sunt mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu săgeţile ne deplasăm icircn jos sau icircn sus pentru a le selecta Selecţia aleatorie de fişiere sau dosare ţineţi apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului vă deplasaţi deasupra lor şi executaţi un clic pe ele) La opţiunea Compression selectăm normal Apăsăm butonul Add

Pentru a dezarhiva

1 Din meniul File alegem opţiunea Open archive sau din bara de comenzi apăsăm butonul Open Alegem arhiva ce va fi extrasă

2 Conţinutul arhivei va apare icircn sectorul conţinut Apăsăm butonul Extract din bara de comenzi sau din meniul Actions

50

3 Va apare fereastra cu numele Extraction path and options Icircn căsuţa Destination path vom scrie calea unde dorim să se plaseze fişierele dezarhivate (dacă nu ştim calea exactă o alegem din fereastra din dreapta)

4 Apăsăm butonul Extract

33 Folosirea programului WinACE

Programul WinACE este un utilitar pentru compresia şi decompresia (arhivarea şi dezarhivarea) fişierelor şi a dosarelor Creează arhive cu extensia ace

Bara de meniuri este alcătuită din meniurile File View Change to Archive Tools Context menu Help

bull Meniul File conţine comenzile Create (crează arhive) Open (deschide o arhivă) Extract to (extrage fişierele arhivei icircntr-o destinaţie anume) X-Folder (extrage arhiva de tip self extract) Add (crează arhive) Delete (şterge arhiva fişier sau dosar) Encrypt (criptează arhiva) Copy (copiază fişiere dosare sau arhive) RenameMove (redenumeşte sau mută o arhivă) Create folder (crează un dosar) Properties (arată proprietăţile arhivei) etc

bull Meniul View conţine comenzide tip File list (schimbă modul de expunere a pictogramelor) Treeview (mod de expunere arborescent) Determine folder size (determină mărimea fişierului dosarului sau arhivei) etc

bull Meniul Change to conţine comenzile Back (icircntoarcerea cu un pas spre dosarul mamă) Forward (icircnaintează cu un pas) Parent Directory (se deplasează icircn directorul rădăcină)

bull Meniul Archive conţine comenzile Create Sfx (crează arhive de tip executabil) Lock archive (blochează arhive spre a fi dezarhivate) Protect

51

archive from demages (protejează arhiva de avarii) Test archive (testează arhiva) Repair archive (repară arhiva de avarii) etc

bull Meniul Tools conţine Determine archive type (determină tipul de arhivă) Optimize archive (optimizează arhiva) Convert to ace archive (converteşte arhive icircn arhive cu extensia ace) Scan archive for viruses (scanează arhiva de potenţiali viruşi)

bull Context menu arată exact meniul derulant ce apare prin apăsarea butonului drept al mouse-ului

bull Meniul Help conţine comenzile Help (ajutor) Using Help (cum să foloseşti Ajutorul) Encrypt credit card data (criptează datele folosite pentru o carte de credit) Info (arată versiunea programului de cine este făcut) etc

Bara de comenzi este alcătuită din butoanele

bull Create - crează arhive bull Open - deschide arhive bull Extract - extrage fişierele din arhivă bull Add - sunt aduse fişiere dosare pentru a fi arhivate bull Delete - şterge fişiere dosare sau arhive bull Properties - arată proprietăţile fişierelor dosarelor sau arhivelor bull Views - determină afişarea pictogramelor icircn modul Large Icon Small Icon List

Details

Sectorul conţinut arată fişiere dosare arhive

Bara de stare arată cacircte fişiere dosare sunt selectate şi dimensiunea lor totală icircn KB

Arhivarea dezarhivarea unui fişier sau a unui dosar cu programul WinACE

Pentru a arhiva un fişier sau dosar

1 Din meniul File sau din bara de comenzi alegem comanda Create (Add) 2 Apare fereastra Add filesCreate archive Alegem subfereastra Selection

Selectăm fişierele dosarele ce vor fi arhivate Pentru a selecta toate fişierele dosarele marcăm primul fişier ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului ne plasăm pe ultimul fişier şi executăm clic stacircnga pe el

3 icircn casuţa Files vom scrie numele arhivei ce va fi creată 4 Icircn căsuţa Archive alegem destinaţia viitoarei arhive 5 Alegem subfereastra Option 6 In casuţa Archive type alegem extensia arhivei (lăsăm ACE) icircn Action alegem

opţiunea Add pentru Compression alegem Normal 7 Dacă dorim să creăm arhiva de tip executabil marcăm căsuţa din dreptul Create

Sfx Module Va apare o fereastră din care alegem prima opţiune 8 Dacă dorim ca arhiva noastră să fie icircmpărţită icircn module de o anumită

dimensiune alegem din lista derulantă din sectorul Volumes dimensiunea dorită 9 Apăsăm butonul Add

Pentru a dezarhiva o arhivă de cu extensia ace

1 Din meniul File sau din bara de comenzi alegem comanda Open Se deschide o casetă din care alegem fişierul de tip arhivă Apăsăm pe butonul Open

2 Icircn Sectorul Conţinut va apare conţinutul arhivei Selectăm toate fişierele respectiv dosarele

3 Apăsăm butonul Extract din bara de comenzi Apare fereastra Extract Alegem destinaţia fişierelor dosarelor ce vor fi dezarhivate

4 Apăsăm butonul OK

52

O altă variantă de dezarhivare a unui fişier sau dosar

1 Din Sectorul Conţinut selectăm arhiva Dacă arhiva este pe o altă unitate de disc selectăm discul respectiv cu comanda Select Drive din bara de comenzi

2 Apăsăm butonul Extract din bara de comenzi Apare fereastra Extract Alegem destinaţia fişierelor dosarelor ce vor fi dezarhivate

3 Apăsăm butonul OK

53

Capitolul 4 - Salvarea datelor pe suporţi magnetici şi CD-RW

41 Salvarea datelor pe suporţi magnetici

Unitatea de disk sau Floppy Disk Drive este icircntacirclnită la toate calculatoarele Discul flexibil (discheta) este confecţionat(ă) dintr-o folie de plastic acoperită cu un strat fero-magnetic şi introdus icircntr-un suport de protecţie din plastic

Icircn prezent dischetele utilizate au următoarele caracteristici

bull dimensiunea de 35 ( 1inch = 254 cm) bull informaţiile sunt icircnregistrate pe aceste discuri icircn formate standard după numărul

de piste şi sectoare bull piste - cercuri concentrice icircn număr de 80 bull sectoare - segmente de piste

Icircn prezent dichetele sunt vacircndute deja formatate Prin operaţia de formatare se realizează următoarele

bull crearea directorului rădăcină (root) bull crearea tabelei de alocare a fişierelor (FAT)

Icircn urma procesului de alocare sunt definite şi etichetate pistele şi sectoarele prin intermediul cărora se poate identifica orice informaţie Poziţia ficărui fişier pe disc va fi indicată de tabela de alocare care se icircncarcă la scrierea informaţiilor icircn fişiere ţinacircnd seama de etichetele de pistă şi sectoare definite icircn urma formatării discului

Salvarea unui dosar sau fişier se poate executa icircn următoarele variante

Cu ajutorul ferestrei My Computer

1 Se deschide fereastra My Computer Ne deplasăm spre fişierul sau dosarul pe care dorim să-l salvăm

2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Din bara de meniuri alegem File Send to 35 Floppy (A) sau executăm clic pe butonul drept al mouse-ului Va apare un meniu derulant din care alegem comanda Send to 35 Floppy (A)

54

Cu ajutorul ferestrei Windows Explorer

1 Din meniul Start Programs alegem Windows Explorer 2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Din bara de meniuri alegem File Send to 35 Floppy (A) sau executăm clic pe butonul drept al mouse-ului Va apare un meniu derulant din care alegem comanda Send to 35 Floppy (A)

55

O altă metodă de salvare a fişierelor sau dosarelor este numită Drag and Drop (trage şi lasă) Ea se execută atacirct cu ajutorul ferestrei Windows Explorer cacirct şi cu fereastra My Computer Pentru a realiza această operaţie urmaţi paşii

Cu ajutorul ferestrei Windows Explorer

1 Din meniul Start Programs alegem Windows Explorer 2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Ne plasăm cu pointer-ul mouse-ului pe un dosar sau fişier selectat Ţinem apăsat butonul stacircng al mouse-ului şi tragem spre fereastra Folders

4 Cacircnd ajungem icircn dreptul pictogramei ce reprezintă unitatea de disc (35 Floppy) şi aceasta se selectează eliberăm butonul mouse-ului şi procesul de copiere va icircncepe

5 Dacă tragem fişierul (fişierele) sau dosarul (dosarele) cu clic dreapta pe mouse la eliberarea butonului mouse-ului va apare un meniu contextual care ne permite să copiem să mutăm să creăm o scurtătură sau să anulăm comanda aşa cum se vede icircn figurile următoare

56

Cu ajutorul ferestrei My Computer

1 Se deschid două fereastre My Computer Le aşezăm astfel icircncacirct să fie vizibile 2 Icircn una dintre ferestre ne deplasăm spre fişierul sau dosarul pe care dorim să-l

salvăm 3 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

4 Ne plasăm cu pointer-ul mouse-ului pe un dosar sau fişier selectat Ţinem apăsat butonul stacircng al mouse-ului şi tragem spre cealaltă fereastră deschisă

57

5 Cacircnd ajungem icircn dreptul pictogramei ce reprezintă unitatea de disc (35 Floppy) şi aceasta se selectează eliberăm butonul mouse-ului

O altă metodă de salvare a fişierelor sau dosarelor se face cu ajutorul comenzilor Copy şi Paste (copiază şi lipeşte) Se execută icircn ferestrele Windows Explorer şi My Computer

Cu ajutorul ferestrei My Computer

1 Se deschide fereastra My Computer Ne deplasăm spre fişierul sau dosarul pe care dorim să-l salvăm

2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Selectăm din bara de comenzi sau din meniul Edit comanda Copy 4 Selectăm pictograma 35 Floppy Apăsăm butonul drept al mouse-ului Din

meniul derulant sau din meniul Edit alegem comanda Paste

Cu ajutorul ferestrei Windows Explorer

1 Din meniul Start Programs alegem Windows Explorer 2 Selectăm fişierul sau dosarul Dacă dorim să selectăm mai multe fişiere sau

dosare ţinem apăsată tasta Shift iar cu pointer-ul mouse-ului le selectăm Pentru o selectare aleatorie ţinem apăsată tasta Ctrl şi cu pointer-ul mouse-ului alegem fişierele sau dosarele respective

3 Ne plasăm cu pointer-ul mouse-ului pe un dosar sau fişier selectat Ţinem apăsat butonul stacircng al mouse-ului şi tragem spre fereastra Folders

4 Selectăm din bara de comenzi sau din meniul Edit comanda Copy 5 Selectăm pictograma 35 Floppy Apăsăm butonul drept al mouse-ului Din

meniul derulant sau din meniul Edit alegem comanda Paste

42 Salvarea datelor pe CD-RW

Salvarea datelor pe CD-RW se face cu ajutorul programelor de scriere a unui compact disc (exemplu Nero WinOnCD Easy CD Creator etc)

Atenţie Dacă nu aveţi un aparat de tipul Compact Disc-Writer procesul de scriere a unui CD nu poate fi efectuat

Salvarea fişierelor sau dosarelor cu ajutorul programului Nero

După lansarea icircn execuţie a programului apare fereastra Nero Wizard

58

Există două direcţii de acţiune realizarea unui nou CD sau copierea unui CD Se alege varianta dorită şi se apasă pe butunul Next Icircn cazul alegerii conform imaginii de mai sus apare o nouă fereastră icircn care se cere tipul de CD ce va fi realizat

Formatul AudioCD realizează varianta audio formatul DataCD realizează CD-ROM-uri iar formatul Other CD formats realizează variante video etc După alegerea făcută se apasă Next Apare următoarea fereastră icircn care trebuie să alegem realizarea unui nou CD sau continuarea icircnregistrărilor pe un CD anterior realizat cu sesiuni multiple (adăgarea icircn continuare a datelor cu pierderea aproximativ a 20 MB spaţiu disponibil pe CD-R) Un astfel de caz apare numai icircn cazul CD-urilor CD-R Dacă avem un CD-RW conţinutul lui va fi şters mai icircntacirci şi apoi este posibilă o nouă icircnregistrare

59

După apăsarea butonului Next apare următoarea fereastră

Icircn continuare apare o fereastră icircmpărţită icircn 4 părţi semănacircnd ca două ferestre Windows Explorer alăturate icircn primele 2 ferestre din stacircnga (destinaţia) este vizualizată situaţia CD-ului ce va fi icircnregistrat (denumirea lui se poate schimba cu F2 din NEW icircntr-o nouă denumire după preferinţa noastră) iar icircn ferestrele din dreapta este vizibilă sursa (de regulă hard disk-ul nostru) Pentru a trimite icircn fereastra destinaţie datele pentru icircnregistrat apelăm la metoda drag-and-drop cu butonul dreapta al mouse-ului Va apare un pătrat cu semnul plus (+) ceea ce ne indică că transferul fişierelor este posibil La eliberarea butonului mouse-ului apare o casetă de dialog pentru filtarea fişierelor ce vor fi aşezate pentru icircnregistrare cu versiunea implicită toate fişierele de toate tipurile

60

Dacă ne hotăracircm ca toate fişierele dintr-un director să fie icircnregistrate apăsăm pe OK Icircn caz contrar apelăm la filtrarea lor după denumire şi extensie După ce am aşezat icircn fereastra destinaţie toate datele pentru icircnregistrare (cu observaţia permanentă ca să icircncapă icircn spaţiul CD-ului) fereastra programului icircnaintea icircnregistrării propriu-zise arată astfel

Se observă că noua icircnregistrare are cu puţin peste 100 MB Din bara cu instrumente se apasă butonul Opens the Write-CD-Dialog şi reapare Nero Wizard de data acesta pentru icircnceperea procesului de ardere

61

Dacă avem un CD-RW viteza de ardere afişată va fi mult mai mică decacirct cea pentru arderea unui CD-R (care poate ajunge la 24x) Prin apăsarea butonului Burn procesul de icircnregistrare poate icircncepe

62

Capitolul 5 - Restaurarea fişierelor şterse

51 Ce este Recycle Bin

Recycle Bin este o zonă de salvare temporară de pe hard-discul calculatorului Cacircnd ştergeţi un fişier sau un dosar sistemul de operare icircl mută icircn Recycle Bin Icircnsă fişierul sau dosarul respectiv ocupă icircn continuare spaţiu pe hard-disc Pentru a elimina fişierul sau dosarul de pe unitatea de disc trebuie să goliţi Recycle Bin

Aceasta icircnseamnă că mai aveţi o posibilitate să recuperaţi fişierul sau dosarul şters icircnainte ca el să dispară pentru totdeauna Puteţi să icircl readuceţi icircn poziţia iniţială scoţacircndu-l din Recycle Bin

52 Deschiderea ferestrei Recycle Bin

Pictograma Recycle Bin de pe suprafaţa de lucru diferă puţin icircn funcţie de faptul dacă este goală ca icircn figura 1 sau dacă icircn ea au fost introduse fişiere şi apare ca fiind plină figura 2

Pentru a deschide fereastra Recycle Bin executaţi dublu clic pe pictograma Recycle Bin de pe suprafaţa de lucru selectaţi-o folosind tastele cu săgeată şi apăsaţi tasta Enter sau executaţi clic cu butonul din dreapta pe pictogramă şi selectaţi Open din meniul derulant

Pe ecran va fi deschisă fereastra Recycle Bin (vezi figura 3) Fereastra Recycle Bin arată la fel şi are aproape aceeaşi funcţionalitate ca şi My Computer Bara de stare din partea de jos a ecranului indică numărul de obiecte din fereastră sau numărul de obiecte selectate şi spaţiul total ocupat pe disc

63

53 Golirea lăzii de deşeuri

Pentru a păsta hard-discul curat şi ordonat trebuie să goliţi din cacircnd icircn cacircnd lada de deşeuri (Recycle Bin) icircn special dacă primiţi un mesaj de eroare cacircnd icircncercaţi să salvaţi un fişier prin care sunteţi informat că nu aveţi suficient spaţiu pe disc

54 Fişierele selectate

Este posibil să nu doriţi să ştergeţi toate fişierele din Recycle Bin icircn special dacă intenţionaţi să mai folosiţi unele ulterior

Pentru a elimina numai fişierele specificate din Recycle Bin

1 Selectaţi fişierele pe care vreţi să le ştergeţi 2 Apăsaţi tasta Delete executaţi clic pe butonul Delete de pe bara cu instrumente sau

selectaţi File Delete din meniu

55 Toate fişierele

Pentru a elimina toate fişierele din Recycle Bin selectaţi File Empty Recycle Bin din meniu Dacă nu aveţi deschisă fereastra Recycle Bin puteţi să goliţi lada de deşeuri de pe suprafaţa de lucru executacircnd clic pe pictogramă cu butonul din dreapta al mouse-ului şi selectacircnd Empty Recycle Bin din meniul derulant

56 Recuperarea fişierelor

După ce aţi introdus un fişier sau un dosar icircn Recycle Bin cum icircl mai puteţi scoate de acolo

1 Selectaţi fişierele sau dosarele pe care vreţi să le recuperaţi 2 Selectaţi File Restore din meniu Fişierul sau dosarul este readus icircn locul de origine din

calculator de unde a fost şters

64

Capitolul 6 - Folosirea opţiunii Search (Find) din Start

61 Procedura de lucru

Opţiunea Search (Find) vă permite să căutaţi fişiere şi dosare pe hard-disk-ul propriu sau pe un hard-disk din reţea

1 Apăsăm butonul Start şi alegem din meniul derulant opţiunea Search (Find) Files and Folders

2 Icircn fereastra Find All Files icircn casuţa Named introducem numele dosarului sau numele şi extensia pentru un fişier Dacă nu cunoaşteţi denumirea completă folosiţi un asterisc () pentru a icircnlocui icircnceputul sau sfacircrşitul denumirii (de exemplu 97 pentru a găsi toate fişierele a căror de numire se termină icircn 97 ) Selectaţi Options Case Sensitive din meniu dacă vreţi să căutaţi un fişier cu majuscule fără icircnsă a căuta şi fişierul cu denumirea scrisă cu minuscule

3 Caseta Look In ar trebuie să conţină deja denumirea unităţii de disc selectată de dumneavoastră

4 Pentru a căuta icircn toate dosarele de pe unitatea de disc specificată selectaţi caseta Include Subfolders

5 Dăcă vreţi să căutaţi icircntr-un anumit dosar executaţi clic pe Browse pentru a deschide caseta de dialog Browse for Folder şi selectaţi dosarul icircn care vreţi să căutaţi Executaţi clic pe OK pentru a reveni icircn caseta de dialog Find

6 Executaţi clic pe Find Now 7 Cacircnd căutarea s-a icircncheiat icircn partea din dreapta a casetei de dialog va apărea o listă cu fişierele

sau dosarele care icircndeplinesc criteriile de căutare Executaţi dublu clic pe fişierul pe care vreţi să icircl deschideţi

8 Executaţi clic pe New Search pentru a elimina criteriile de căutare şi să puteţi căuta un alt fişier

Icircn acest exemplu se doreşte căutarea tuturor fişierelor de tip doc de pe unitatea C de hard disk sub Windows XP

65

62 Puteţi să efectuaţi căutări după fişiere şi pe baza datei de creare sau a ultimei modificări

1 Efectuaţi paşii de la 1 la 6 pentru căutarea unui fişier Nu mai introduceţi o denumire de fişier icircn caseta Named

2 Executaţi clic pe eticheta Data Modified din caseta de dialog Find 3 Selectaţi Find All Files Created or Modified 4 Apoi selectaţi un din următoarele trei opţiuni Between (şi introduceţi datele de icircnceput şi de

sfacircrşit ale intervalului) pentru a căuta toate fişierele create sau modificate icircntre datele respective During the Previous x Month(s) (unde x este numărul de luni) pentru a obţine o listă de fişiere create sau modificate icircn numărul de luni menţionate sau During the Previous x Day(s) (unde x este numărul de zile)

5 Executaţi clic pe Find Now

63 Folosiţi opţiunile avansate de căutare pentru a căuta fişiere după tip fişiere care conţin anumite fragmente de text sau fişiere care au o anumită mărime

1 Efectuaţi paşii de la 1 la 6 pentru căutarea unui fişier Nu mai trebuie să introduceţi o denumire de fişier icircn caseta Named

2 Executaţi clic pe eticheta Advanced din caseta de dialog Find 3 Din lista derulantă Of Type selectaţi tipul de fişier sau dosar pe care icircl căutaţi Lista depinde de

tipurile de aplicaţii sau de alte programe pe care le aveţi icircn calculator 4 Icircn cazul icircn care căutaţi fişiere care conţin un anumit text intrduceţi icircntregul text sau un fragment

din el icircn caseta Containing Text 5 Pentru a căuta fişiere avacircnd a anumită mărime selectaţi At Least (cel puţin) sau At Most (cel

mult) din lista derulantă Size Is şi introduceţi un număr de kiloocteţi icircn caseta KB 6 Executaţi clic pe Find Now

64 Icircnchiderea ferestrei Search (Find)

Selectaţi File Close din meniu sau executaţi clic pe butonul Close de pe bara de titlu

66

 • Sistemul de operare Windowsreg
  • Cuprins
  • Cuprins
Page 10: Windows Manual

Pentru a selecta un program de protecţie a ecranului alegeţi-l din lista Screen Saver Apoi folosiţi caseta Wait pentru a specifica perioada de inactivitate care trebuie să treacă icircnainte ca Windows să permită afişarea programului de protecţie a ecranului

Toate programele de protecţie furnizate de Windows cuprind opţiuni pe care le puteţi stabili Aceste opţiuni vă permit să ajustaţi culoarea viteza şi alte preferinţe de ecran Icircn figura următoare este prezentată caseta de dialog cu parametrii pentru programul de protecţie a ecranului 3D Flying Objects

Opţiunea On resume password protect (icircn cazul sistemului Windows de-a lungul timpului opţiunea de protecţie a avut denumiri diverse) facilitează protecţia sistemului dvs cacirct timp lipsiţi de lacircngă el Icircmpreună cu alegerea celor 5 minute pacircnă la apariţia temei Screen Saver (icircn cazul nostru 3D Flying Objects) bifarea casetei On resume password protect va duce la apariţia castei de interogare pentru introducerea parolei cu care utilizatorul a intrat icircn sesiunea Windows O parolă eronată face ca accesul să fie interzis numai o deconectare completă (forţată) a calculatorului şi repornirea lui va duce la accesul

10

persoanei la resursele Windows-ului dar aşa cum indică tehnologia NT dar cu user şi parolă diferită de a celui care a bifat această opţiune

loz Trebuie menţionat că icircn zilele noastre sistemele de operare cele mai folosite sunt Windows 2000 Professional şi WindowsXP ambele construite icircn tehnologie NT (New Tehnology) Asta icircnseamnă că la pornire sistemul Windows 2000 (XP) vă solicită să menţionaţi user-ul şi parola pentru a lucra cu calculatorul Tot icircn NT se cunoaşte că user-ul Administrator deţine controlul total asupra sistemului el gestionacircnd utilizatorii cu parolele lor şi alte resurse de sistem (cum ar fi setarea unei imprimante sau conectarea calculatorului la reţeaua de calculatoare) Fiecare utilizator are creat pe sistemele NT un profil propriu (opţiunea apare şi la Windows 98) ceea ce icircnseamnă că mediul lui de lucru este diferit de a celorlalţi utilizatori chiar şi personalizarea suprafeţei de lucru Ideea este ca acelaşi calculator să fie folosit de diverşi utilizatori fiecare cu aplicaţiile şi setările proprii

11

Capitolul 2 - Identificarea aplicaţiilor instalate

Dacă lucraţi pe un calculator şi nu ştiţi ce programe sunt instalate pe el puteţi afla foarte repede Aveţi două variante de aflare a programelor instalate

1 cu ajutorul opţiunii Programs 2 cu ajutorul casetei Control Panel

21 Opţiunea Programs

Vă plasaţi cu indicatorul mouse-ului pe butonul Start şi icircl apăsaţi Va apare un meniu derulant unde vă veţi deplasa pe opţiunea Programs Imediat va apare o listă cu toate programele care sunt instalate pe calculator (vezi figura de mai jos)

22 Caseta Control Panel

Vă plasaţi cu indicatorul mouse-ului pe butonul Start şi icircl apăsaţi Va apare un meniu derulant unde vă veţi deplasa pe opţiunea Settings şi alegeţi Control Panel Se va deschide fereastra Control Panel Aici veţi selecta pictograma AddRemove Programs Va apare fereastra AddRemove Programs unde vor fi afişate programele instalate pe calculator (vezi figurile de mai jos)

12

Atenţie Nu apăsaţi pe butoanele Change sau Remove Puteţi afecta instalarea programului respectiv şi implicit nu-l veţi mai folosi pentru a crea aplicaţiile sau documentele dorite

13

Capitolul 3 - Utilizarea ferestrelor şi casetelor de dialog

31 Utilizarea ferestrelor

Fereastra este zona tip casetă icircn care apar fişiere dosare unităţi de disc pictograme ale componentelor hard şi alte elemente Multe din aceste componente sunt aceleaşi pentru toate ferestrele din Windows9x WindowsMe Windows2000 sau WindowsXP şi din aplicaţiile pentru aceste sisteme de operare

Atenţie Deşi majoritatea ferestrelor arată la fel unele nu au toate aceste componente

Elementele ferestrelor

Element Descriere Bara de titlu Conţine denumirea ferestrei meniul Control şi butoanele Minimize

Restore şi Close Bara de meniuri Conţine menirile cu comenzi şi opţiuni care vă ajută să controlaţi

fereastra şi conţinutul său Butonul meniului Control Conţine comenzi care vă ajută să manevraţi fereastra propriu-zisă

Bara cu instrumente

Conţine butoane pentru instrumente ce reprezintă comenzi rapide pentru diferite comenzi de meniuri pe care le folosiţi icircn timpul lucrului

Butonul Minimize

Un buton care determină micşorarea ferestrei la dimensiunile unui buton plasat pe bara de sarcini

Butonul Maximize

Un buton care determină mărirea ferestrei cacirct să ocupe icircntregul ecran

Butonul Close Un buton care determină icircnchiderea ferestrei Dosare Pictograme din ferestre care reprezintă directoare dosarele pot

conţine alte dosare şi fişiere Fişiere Document foaie de calcul bază de date program şi alte

componente din dosarele de pe hard-discul calculatorului Chenarul ferestrei

O casetă icircn jurul unei ferestre refăcute pe care o puteţi folosi pentru a redimensiona fereastra

14

Bara de stare O bară verticală sau orizontală care vă permite să vedeţi zonele ferestrei care nu sunt vizibile la un moment dat

Bara de derulare O bară verticală sau orizontală care vă permite să vedeţi zonele ferestrei care nu sunt vizibile la un moment dat

311 Deschiderea unei ferestre

Pentru a deschide o fereastră dintr-o pictogramă executaţi dublu clic pe pictograma respectivă De exemplu plasaţi indicatorul mouse-ului pe pictograma My Computer şi executaţi dublu clic pe ea

Mai există o metodă pe care o puteţi folosi pentru a deschide o fereastră Indicaţi spre pictogramă şi executaţi clic cu butonul drept al mouse-ului o singură dată iar pe ecran va apărea un meniu de comenzi rapide Selectaţi Open din meniu pentru a deschide fereastra

312 Dimensionarea unei fereste cu Maximize Minimize şi Restore

Dimensionarea ferestrei se face cu ajutorul butoanelor Maximize Minimize şi Restore Butoanele funcţionează conform descrierii de mai jos

Selectaţi butonul Maximize pentru a mări fereastra O fereastră de hard-disk maximizată umple icircntregul ecran ascunzacircnd icircntreaga suprafaţă de lucuru din fundal Dacă executaţi clic pe butonul Maximize a ferestrei unui program document sau al altei ferestre fereastra respectivă va umple icircntregul ecran

1 Selectaţi butonul Minimize pentru a reduce fereastra la mărimea unui buton pe bara de sarcini 2 Selectaţi butonul Restore pentru a reface fereastra la dimensiunile dinaintea maximizării

Pentru a maximiza minimiza sau reface o fereastră cu ajutorul butonului meniului Control efectuaţi paşii următori

1 Executaţi clic pe butonul Control menu pentru a deschide meniul Control al ferestrei sau apăsaţi ALT+Space (bara de spaţiu)

2 Executaţi clic pe comanda pe care vreţi să o generaţi (Restore Minimize sau Maximize) Sau folosiţi săgeţile sus-jos pentru a ajunge la comandă şi a o selecta apoi apăsaţi tasta Enter

313 Dimensionarea chenarului ferestrei

Uneori poate fi nevoie ca o fereastră să aibă anumite dimensiuni pentru a corespunde cerinţelor dvs De exemplu poate fi nevoie să aveţi concomitent două sau mai multe ferestre pe ecran Puteţi să trageţi chenarul ferestrei pentru a o mări Chenarul ferestrei apare numai icircn cazul unei ferestre refăcute nu şi la o fereastră maximizată sau minimizată

Pentru a folosi mouse-ul la dimensionarea chenarului unei ferestre efectuaţi paşii următori

1 Plasaţi indicatorul mouse-ului pe porţiunea chenarului pe care vraţi să o redimensionaţi icircn stacircnga sau icircn dreapta sus sau jos După ce poziţionaţi corect mouse-ul indicatorul lui va lua forma unei săgeţi cu două vacircrfuri

Folosiţi săgeata verticală cu două vacircrfuri (icircn partea de sus sau de jos a chenarului ferestrei) pentru a modifica icircnălţimea ferestrei trăgacircnd chenarul icircn sus sau jos

15

Folosiţi săgeata orizontală cu două vacircrfuri (pe latura din stacircnga sau din dreapta ale chenarului ferestrei) ca să modificaţi lăţimea ferestrei trăgacircnd de chenar spre stacircnga sau spre dreapta

Folosiţi săgeata diagonală cu două vacircrfuri (icircn oricare din cele patru colţuri ale chenarului ferestrei) ca să modificaţi proporţional icircnălţimea şi lăţimea ferestrei trăgacircnd colţul icircn diagonală

2 Executaţi clic şi trageţi chenarul icircnspre centrul ferestrei pentru a o micşora sau icircn sens opus pentru a o mări

3 Cacircnd chenarul capătă dimensiunile dorite eliberaţi butonul mouse-ului

314 Folosirea barelor de derulare

Ce este o bară de derulare O bară de derulare este o bară care conţine trei elemente două săgeţi de derulare şi o casetă de derulare Pentru deplasarea icircn fereastră folosiţi săgeţile de derulare şi caseta de derulare derulacircnd fereastra racircnd cu racircnd sau pagină cu pagină

Cu ajutorul barelor de derulare puteţi să vă deplasaţi icircn sus icircn jos icircn stacircnga sau icircn dreapta icircntr-o fereastră Deoarece tot conţinutul ferestrei nu este vizibil icircn icircntregime icircn fereastră icircn dreapta şi icircn partea de jos a ferestrei apar bare de derulare

Paşii următori vă arată cum să folosiţi barele de derulare pentru a vedea obiectele care nu icircncap pe ecran

1 Pentru a vedea un obiect care se află sub zona vizibilă a ferestrei sau icircn dreapta acesteia plasaţi indicatorul mouse-ului pe săgeata icircn jos aflată icircn partea de jos a barei de derulare verticale

2 Executaţi clic pe săgeată iar conţinutul ferestrei va fi deplasat icircn sus 3 Executaţi clic pe săgeata de derulare din dreapta barei de derulare orizontale iar conţinutul va fi

deplasat spre stacircnga

Pentru a vă deplasa rapid la o zonă mai icircndepărtată din fereastră (la icircnceputul sau la sfacircrşitul ei la stacircnga sau la dreapta) folosiţi următoarea metodă

1 Plasaţi inidcatorul mouse-ului pe caseta de derulare de pe bara de derulare apoi apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul din stacircnga al mouse-ului

2 Trageţi caseta de derulare icircn noua poziţie 3 Eliberaţi butonul din stacircnga al mouse-ului

16

315 Mutarea unei ferestre

Pentru a muta o fereastră plasaţi indicatorul mouse-ului pe bara de titlu a ferestrei apăsaţi şi ţineţi apăsată butonul din stacircnga al mouse-ului şi trageţi fereastra icircn noua poziţie

Atenţie Nu pierdeţi bara de titlu Fiţi foarte atent să nu mutaţi o fereastră prea mult pe ecran icircncacirct să nu mai vedeţi bara de titlu Dacă pierdeţi bara de titlu nu veţi mai putea să mutaţi fereastra icircnapoi pentru a o vedea integral

316 Afişarea conţinutului unei ferestre

Windows afişează conţinutul unei ferestre sub forma unei pictograme de exemplu elementele din fereastra My Computer sunt reprezentate de desene ale unei unităţi de disc ale unei unităţi floppy şi a unor dosare Alte ferestre cum ar fi fereastra unităţii de disc afişează elemente de genul dosarelor şi fişierelor

Puteţi realiză afişarea conţinutului şi icircn următoarele moduri

bull Small Icons - conţinutul este afişat cu o pictogramă mică icircn dreptul denumirii fişierului sau dosarului pictogramele mici reprezintă aplicaţia icircn care a fost creat fişierul dosarul sau programul executabil

bull List - la fel ca modul de afişare cu pictograme mici dar pictogramele sunt şi mai mici bull Details - afişează pictograma denumirea fişierului sau dosarului mărimea fişierului tipul

fişierului şi ultima dată de modificare Cacircnd folosiţi modul de afişare Details puteţi să executaţi clic pe butonul din capul coloanei - Name Size Type sau Modified - pentru a determina ordonarea automată a conţinutului după coloana respectivă De exemplu executaţi clic pe Name iar dosarele vor fi listate icircn ordine alfabetică urmate de denumirile fişierelor listate şi ele icircn ordine alfabetică

Pentru a modifica modul de afişare a conţinutului unei ferestre selectaţi View apoi selectaţi Large Icons Small Icons List sau Details

32 Utilizarea casetelor de dialog

Punctele de suspensie () sunt un semn de punctuaţie care semnifică existenţa unei propoziţii sau a unui citat incomplet Icircntr-un meniu Windows existenţa punctelor de suspensie după denumirea unei comenzi indică o comandă incompletă Alegerea unei astfel de comenzi determină deschiderea unei casete de dialog

Casetele de dialog pot avea dimensiuni şi forme foarte variate Unele sunt simple altele sunt destule de complexe Icircnsă aproape toate casetele de dialog au următoarele componente

bull unul sau mai multe locuri icircn care trebuie să introduceţi informaţii sau să alegeţi opţiuni bull unul sau mau multe butoane de comandă

Majoritatea casetelor de dialog au un buton de comandă pe care trebuie să executaţi clic după ce aţi terminat de executat operaţiile dorite şi un altul pe care puteţi să executaţi clic dacă doriţi să icircnchideţi caseta de dialog Icircn general aceste butoane au inscripţia OK respectiv Cancel Multe casete de dialog au şi un buton cu inscripţia Help sau un buton cu un semn de icircntrebare pe el puteţi să executaţi clic pe acest tip de buton dacă nu ştiţi exact semnificaţia unor opţiuni din caseta de dialog

17

Sfat Apăsarea tastei Esc sau utilizarea scurtăturii Alt+F4 icircntr-o casetă de dialog este de regulă echivalentă cu executarea de clic pe butonul Cancel Icircn acest fel icircnchideţi caseta de dialog fără a mai executa nici o operaţie O altă metodă de a icircnchide o casetă de dialog este să executaţi clic pe butonul Close de pe bara ei de titlu

18

321 Casete de dialog cu etichete

Caseta de dialog prezentată icircn figura de mai jos este formată de fapt din cinci pagini cu opţiuni Pentru a selecta pagina care vă interesează executaţi clic pe eticheta corespunzătoare din partea superioară a casetei de dialog De exemplu eticheta Appearance din caseta de dialog prezentată icircn figură conţine opţiunile pentru vizualizare pentru a selecta opţiunile pentru setare executaţi clic pe eticheta Settings etc Pentru a trece de la o pagină la alta folosind tastatura folosiţi scurtătura Ctrl+Tab

19

Capitolul 4 - Folosirea comenzilor şi meniurilor rapide

41 Folosirea comenzilor rapide icircn locul meniurilor

Pacircnă vă familiarizaţi cu Windows şi cu diferitele aplicaţii pentru Windows pe care le folosiţi trebuie să folosiţi meniurile pentru a vedea şi selecta comenzile Icircnsă după ce lucraţi mai mult timp icircn Windows veţi putea folosi comenzi rapide pentru comenzile la care apelaţi frecvent Comenzile rapide vă permit selectarea unor comenzi fără să apelaţi la meniuri Ele implică icircn general folosirea tastei Alt Ctrl sau Shift icircn combinaţie cu o literă (cum ar fi W) Dacă aveţi la dispoziţie o comandă rapidă ea apare icircn meniul derulant icircn dreapta comenzii

De exemplu icircn figura de mai jos este prezentat meniul Edit pentru fereastra unităţii de disc din My Computer După cum vedeţi comanda rapidă pentru Cut este Ctrl+X Nu puteţi să folosiţi comanda rapidă cacircnd meniul este deschis ci trebuie să selectaţi o comandă sau să icircnchideţi mai icircntacirci meniul Puteţi icircnsă să reţineţi comanda rapidă şi să o folosiţi direct fără să mai deschideţi meniul atunci cacircnd trebuie să decupaţi un fişier sau un dosar

42 Folosirea meniurilor rapide

Windows are şi diferite meniuri rapide care conţin comenzi comune pe care le folosiţi frecvent Puteţi să determinaţi afişarea unui meniu rapid executacircnd clic pe butonul din dreapta pe un obiect - suprafaţa de lucru o fereastră un dosar sau un fişier etc Comenzile care sunt incluse icircn meniul rapid depind de obiect şi de poziţia sa

Pentru a deschide şi a folosi un meniu rapid plasaţi indicatorul mouse-ului pe obiectul pe care vreţi să icircl analizaţi şi executaţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului Pe ecran va apărea meniul rapid plasaţi indicatorul mouse-ului pe comanda dorită şi executaţi clic din nou Pentru a icircnchide un meniu rapid executaţi clic cu mouse-ul icircntr-un loc din afara meniului

Icircn figura de mai jos este prezentat un meniu rapid rezultat din executare clic pe butonul drept al mouse-ului pe pictograma unei unităţi de disc

20

21

Capitolul 5 - Folosirea meniurilor şi butoanelor din cadrul ferestrelor

51 Folosirea butoanelor de pe bara cu instrumente

Majoritatea aplicaţiilor pentru Windows oferă descrieri utile ale instrumentelor de pe bara cu instrumente Plasaţi indicatorul mouse-ului pe unul din butoanele pentru instrumente şi aşteptaţi o secundă sau două Sub buton va apărea o casetă mică sau un cerc conţinacircnd denumirea butonului sau o descriere a funcţiei pe care o icircndeplineşte Cacircnd mişcaţi mouse-ul descrierea dispare

Pentru a folosi butonul unui instrument executaţi clic pe el cu mouse-ul La fel ca icircn cazul comenzilor aceasta poate determina rezultate diferite De exemplu dacă selectaţi un dosar sau un fişier şi apoi selectaţi butonul Copy o copie a dosarului sau a fişierului va fi mutată icircn Windows Clipboard de unde va putea fi lipit icircn alt loc Dacă selectaţi butonul Undo ultima acţiune pe care aţi făcut-o va fi revocată

52 Ce este un meniu

Un meniu este o listă de comenzi icircnrudite pe care le folosiţi pentru a executa anumite operaţii icircn Windows şi aplicaţiile pentru Windows (operaţii de genul copierii sau ştergerii unor obiecte selectate dintr-o fereastră)

Comenzile din meniuri sunt organizate icircn grupe logice De exemplu toate comenzile legate de aranjarea şi deschiderea ferestrelor se găsesc icircn meniul Windows Denumirile meniurilor disponibile apar sub bara de titlu a oricărei ferestre sau aplicaţii care foloseşte meniuri

53 Selectarea comenzilor din meniuri

Pentru a selecta o comandă dintr-un meniu folosind mouse-ul efectuaţi paşii următori

1 Executaţi clic pe denumirea meniuri de pe bara de meniuri Meniul va fi deschis pentru a prezenta comenzile disponibile

22

2 Pentru a selecta o anumită comandă executaţi clic pe ea De exemplu pentru a vedea comenzile din View pentru fereastra My Computer executaţi clic pe meniul View de pe bara de meniuri Pe ecran va apărea meniul View (vezi figura de mai jos)

3 Pentru a icircnchide meniul executaţi clic undeva icircn afara acestuia

Pentru a selecta o comandă din meniu plasaţi mouse-ul pe comanda respectivă şi executaţi clic Rezultatul acestei acţiuni depinde şi de comandă

54 Citirea unui meniu

Meniurile din Windows conţin o serie de elemente comune care indică ce se va icircntacircmpla cacircnd selectaţi o comandă care indică o comandă rapidă sau limitează numărul de comenzi disponibile De exemplu unele meniuri pot conţine comenzi care apar estompat (scrise cu gri) Icircnsă majoritatea comenzilor efectuează a anumită operaţie cacircnd le selectaţi

Atenţie Dacă o comandă apare scrisă cu gri nu o puteţi folosi icircn acel momnet Comenzile estompate nu pot fi folosite decacirct icircn anumite condiţii De exemplu nu puteţi executa copierea sau ştergerea unui obiect pacircnă ce acesta nu este selectat

Icircn funcţie de tipul de comandă pe care o selectaţi urmarea poate fi una din următoarele patru

bull Va fi realizată o acţiune De exemplu dacă selectaţi File Delete va fi ştearsă pictograma selectată sau va fi şters fişierul selectat

bull Va apărea o casetă de dialog Orice comandă urmată de puncte de suspensie () determină deschiderea unei casete de dialog cu opţiuni icircnrudite

bull Va apărea un submeniu O comandă urmată de o săgeată determină afişarea unui al doilea meniu cu comenzi icircnrudite

bull Va fi activată o funcţie Icircn stacircnga opţiunii din meniu va apărea un semn de validare sau un punct de selectare iar opţiunea respectivă va rămacircne activă pacircnă cacircnd veţi selecta o altă opţiune din acelaşi meniu fie veţi deselecta opţiunea selectată executacircnd icircncă o dată clic pe ea

23

Icircn figura următoarea sunt prezentate elementele uzuale ale unui meniu puncte de suspensie semnul de validare şi butonul de opţiune o săgeată cu submeniu şi linii de separaţie

Pentru a experimenta folosirea comenzilor din meniuri efectuaţi paşii următori

1 Icircn fereastra My Computer selectaţi View Toolbar Pe ecran va apărea bara cu instrumente dacă nu era deja afişată

2 Selectaţi View Options (observaţi punctele după comanda Options) Pe ecran va apărea o casetă de dialog

3 Pentru a icircnchide caseta de dialog selectaţi butonul Cancel

24

Capitolul 6 - Tipărirea icircn Windows

Icircn Windows aproape icircntotdeauna există mai multe modalităţi pentru realizarea unei sarcini Tipărirea nu face excepţie de la această regulă Iată patru modalităţi de tipărire a unui document icircn Windows

bull Dintr-un program folosiţi comanda Print a programului (de obicei din meniul File) bull Executaţi clic-dreapta pe pictograma documentului (pe suprafaţa de lucru sau icircn Windows

Explorer şi alegeţi Print din meniul rapid bull Trageţi pictograma documentului peste pictograma imprimantei bull Executaţi clic-dreapta pe pictograma documentului indicaţi Send To şi alegeţi imprimanta

(presupunacircnd că aţi adăugat una sau mai multe scurtături de imprimantă icircn dosarul Send To)

61 Tipărirea dintr-un program

Dacă documentul pe care doriţi să-l tipăriţi este deja deschis cea mai simplă modalitate de tipărire este prin deschiderea meniului File şi alegerea opţiunii Print Figura de mai jos prezintă caseta de dialog Print utilizată de programele pentru Windows (Datorită faptului că este o casetă de dialog comună veţi vedea că multe programe o folosesc numai pe aceasta)

Sfat Icircn multe programe pentru a tipări documentul puteţi executa clic pe butonul Print de pe bara de unelte a programului - dacă există o bară de unelte cu butonul Print De obicei metoda cu bara de unelte sare peste toate casetele de dialog şi trimite tot documentul imprimantei prestabilite Este metoda tipăririi directe fără previzualizarea documentului inaintea tipăririi

611 Selectarea unei imprimante

La prima deschidere a casetei de dialog Print (vezi figura de mai sus) după pornirea unui program imprimanta prestabilită este selectată (Puteţi spune care este imprimanta prestabilită datorită marcajului de validare al pictogramei) Imprimanta prestabilită după cum sugerează şi numele este cea pe care Windows o utilizează icircn cazul icircn care nu icirci spuneţi să utilizeze alta

25

Sfat Pentru a prestabili o altă imprimantă executaţi clic-dreapta pe pictograma ei din dosarul Printers (vezi fereastra Control Panel) şi alegeţi Set Default Printer din meniul rapid (vezi figura de mai jos)

612 Să precizăm cacirct tipărim

Icircn majoritatea programelor caseta de dialog Print pe lacircngă faptul că permite selectarea unei imprimante permite stabilirea opţiunilor imprimantei selectate De exemplu puteţi specifica tipărirea icircntregului document a anumitor pagini sau a unei părţi selectate din document

613 Tipărirea mai multor copii

Caseta de dialog Print permite indicarea numărului de copii de tipărit şi colaţionarea lor Dacă nu doriţi să le colaţionaţi Windows tipăreşte toate copiile primei pagini urmate de toate copiile celei de-a doua şi aşa mai departe Dacă le colaţionaţi se vor tipări toate paginile primei copii urmate de toate paginile celei de-a doua copii şi aşa mai departe

62 Tipărirea din Windows Explorer

Dacă documentul pe care doriţi să-l tipăriţi nu este deschis lansaţi pictograma lui din fereastra Windows Explorer şi apoi folosiţi comanda Print din progrmaul nativ Dar nu este obligatoriu să procedaţi astfel

O modalitate mai simplă de tipărire a unui asemenea document este prin executarea unui clic-dreapta pe pictograma documentului icircn Windows Explorer şi alegerea opţiunii Print din meniul rapid Procedacircnd astfel documentul este tipărit de imprimantea prestabilită Sau apucaţi pictograma documentului şi trageţi-o peste pictograma imprimantei Cea de-a doua metodă este utilă mai ales atunci cacircnd doriţi să tipăriţi la o altă imprimantă decacirct cea prestabilită sau icircn reţea

26

Puteţi trage pictograma unui document pe pictograma imprimantei cu oricare din butoanele mouse-ului Cacircnd ajungeţi icircn zona de plasare pictograma imprimantei capătă o nuanţă icircnchisă iar alături de pictograma documentului dvs răsare semnul (+) pentru a indica faptul că dvs copiaţi datele la imprimantă (operaţie opusă mutării)

63 Tipărirea cu ajutorul comenzii Send To

Dacă nu agreaţi aglomerarea suprafeţei de lucru cu pictograme sau dacă vi se pare inconfortabilă vizualizarea pictogramelor respective atunci cacircnd doriţi să tipăriţi icircncercaţi cu ajutorul comenzii Send To Executaţi clic-dreapta pe pictograma sau pe numele documentului pe care doriţi să-l tipăriţi indicaţi Send To din meniul rapid şi apoi alegeţi numele imprimantei din meniul Send To

Pentru a adăuga o imprimantă icircn meniul Send To

1 Icircn meniul Start indicaţi Settings şi alegeţi Printers pentru a deschide dosarul Printers (Dacă aţi configurat meniul Start pentru a cuprinde un dosar Printers extensibil executaţi clic-dreapta pe Printers şi alegeţi Open)

2 Icircntr-o fereastră separată deschideţi dosarul SendTo - un dosar ascuns care are calea userprofileSendTo Pentru aceasta alegeţi Run din meniul Start şi apoi tastaţi userprofileSendTo

3 Trageţi-dreapta pictograma imprimantei din dosarul Printers icircn dosarul SendTo 4 Alegeţi Create Shortcut(s) Here din meniul rapid 5 Executaţi clic-dreapta pe noua pictogramă din dosarul SendTo şi alegeţi Rename Ştergeţi

Shortcut to şi apăsaţi Enter

27

64 Tipărirea la o imprimantă de reţea

Tipărirea la o imprimantă de reţea este la fel ca tipărirea la o imprimantă locală cu condiţia ca imprimanta de reţea să fie partajată (administratorul reţelei dvs trebuie să facă acest lucru) şi să aveţi permis accesul la ea (tot o sarcină a administratorului de reţea) Pentru a utiliza o asemenea imprimantă trebuie să vă conectaţi la ea

65 Stabilirea preferinţelor de tipărire

Preferinţele de tipărire cuprind parametrii elementari pe care doriţi să icirci aplicaţi icircn mod prestabilit tuturor documentelor Parametrii prestabiliţi pot fi rescrişi pentru fiecare document icircn parte icircn cadrul programului sau icircn caseta de dialog Print icircnainte de tipărire

Alegerile făcute prin preferinţele de tipărire cuprind

Orientarea paginii - portret (cu marginea lungă pe veritcală) sau peisaj (cu marginea lungă pe orizontală)

Dimensiunea hacircrtiei Sursa sau sertarul cu hacircrtie Numărul de copii Ordinea de tipărire a paginilor - de la prima la ultima sau icircncepacircnd cu ultima spre prima Tipărirea duplex (pe ambele părţi) Numărul de pagini pe foaie - unele imprimante pot tipări mai multe pagini de dimensiuni reduse

pe fiecare foaie de hacircrtie Calitatea tipăririi - o icircmbinare optimă a vitezei de tipărire calitatea copiei pe hacircrtie şi consumul

de cerneală Filigran - o imagine care se tipăreşte pe fiecare pagină

Atenţie Nu toate imprimantele au aceste opţiuni - iar unele au mult mai multe Pentru a vedea şi configura preferinţele de tipărire ale unei imprimante icircn dosarul Printers executaţi clic-dreapta pe pictograma imprimantei şi alegeţi Printing Preferences din meniul rapid Se afişează o casetă de dialog asemănătoare cu cea prezentată mai jos Icircn cazul anumitor imprimante la parametri se ajunge prin executarea unui clic butonului Advanced la alte imprimante casetele de dialog Printing Preferences cuprind etichete şi parametri suplimentari

28

Atenţie Pentru a modifica preferinţele de tipărire ale unei imprimante de reţea trebuie să aveţi permisiunea Full Control pentru imprimanta respectivă

29

Capitolul 7 - Icircnchiderea mediului de operare Windows

Pentru a icircnchide calculatorul trebuie să icircnchideţi mediul Windows pentru a fi siguri că nu pierdeţi date sau elemente de configuraţie Puteţi să icircnchideţi Windows şi pentru a reiniţializa calculatorul icircn modul MS-DOS (pentru versiunile Windows 9x) ori de a vă conecta icircn reţea sub alt nume de utilizator Iată icircn continuare opţiunile pe care le aveţi la dispoziţie icircn caseta de dialog Shut Down Windows

bull Shut Down - selectaţi această opţiune cacircnd terminaţi de lucrat la calculator Sistemul de operare Windows va salva setările specifice dvs şi va opri automat calculatorul

bull Restart - Selectaţi această opţiune pentru a icircnchide calculatorul şi a-l reiniţializa icircn modul Windows Puteţi folosi această opţiune cacircnd aţi modificat configuraţia icircn Control Panel de exemplu şi vreţi ca acea configuraţie să fie efectiv aplicată

bull Stand by - selectaţi această opţiune pentru ca sistemul de operare Windows să se icircnchidă parţial şi să fie pregătit ca la apăsarea unei taste acesta să se iniţializeze din nou

bull Hibernate - selectaţi acesată opţiune pentru ca mediul Windows să icircnchidă parţial calculatorul dvs iar prin apăsarea butonului de pornire acesta se va iniţializa sub acelaşi nume de utilizator

bull Log off - selectaţi această opţiune pentru a vă conecta pe acelaşi calculator sub alt nume de utilizator

Pentru a icircnchide Windows-ul efectuaţi paşii următori

1 Pe suprafaţa de lucru executaţi clic pe Start Shut Down

2 Cacircnd apare caseta de dialog Shut Down Windows selectaţi una din opţiunile menţionate mai sus Pentru a icircnchide calculatoruselectaţi Shut Down Apoi apăsaţi pe buton

l ul

3 să

mat aşa că acest mesaj nu mai este afişat)

OK Nu icircnchideţi calculatorul icircnainte ca Windowsafişeze mesajul prin care vă informează că icircl puteţi icircnchide (unele calculatoare se icircnchid icircn mod auto

30

Pentru a vă conecta pe acelaşi calculator sub alt nume efectuaţi

1 Pe suprafaţa de lucru executaţi clic pe Start Log Off

2 Cacircnd apare caseta de dialog Log Off Windows apăsaţi pe butonul Log Off

3 Nu icircnchideţi calculatorul Windows va salva setările utilizatorului curent şi va face trecerea la utilizatorul celălalt

Atenţie Pentru a intra icircn mediul de lucru al altui utilizator sau al nostru Windows va cere o parolă de acces

31

Gestionarea directoarelor şi fişierelor

Cuprins

bull Capitolul 1 - Utilizare My Computer bull Capitolul 2 - Utilizare Windows Explorer bull Capitolul 3 - Arhivarea şi dezarhivarea datelor bull Capitolul 4 - Salvarea datelor pe suporţi magnetici şi CD-RW bull Capitolul 5 - Restaurarea datelor şterse de pe hard disk bull Capitolul 6 - Folosirea opţiunii Search (Find) din Start

32

Capitolul 1 - Utilizare My Computer

11 Ce este My Computer

My Computer este un utilitar care permite trecerea rapidă icircn revistă a ceea ce aveţi icircn calculator - fişiere dosare şi unităţi de disc - şi a modului icircn care sunt organizate

12 Fereastra My Computer

Cacircnd executaţi dublu clic pe pictograma My Computer pe ecran apare fereastra My Computer (vezi figura de mai jos)

Unele pictograme din fereastra My Computer reprezintă unităţi de disc cum ar fi unitatea floppy (A) hard-discul (C D E) sau unitatea CD-ROM (F)

Alte pictograme apar şi icircn dosare Pictograma