piciculipici.files.wordpress.com · Web view1 1 1 1 0 0.5 4.5 D 14 METEȘAN SEBASTIAN 2 2 1 1 0 0.5...

24
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3 Sebeș Educatoare: Godiciu Ileana-Maria Macovei-Costea Viorela-Maria

Transcript of piciculipici.files.wordpress.com · Web view1 1 1 1 0 0.5 4.5 D 14 METEȘAN SEBASTIAN 2 2 1 1 0 0.5...

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3 Sebeș

Educatoare: Godiciu Ileana-MariaMacovei-Costea Viorela-Maria

An școlar 2013-1014

EVALUARE INIŢIALĂGRUPA MARE

Evaluarea reprezintă o activitate complexă prin care sunt colectate, prelucrate şi interpretate informaţiile privind potenţialul de funcţionare, starea şi funcţionarea unui sistem, rezultatele acestora. Informaţiile obţinute permit aprecierea în baza unor criterii prestabilite şi fundamentarea deciziilor ce urmează a fi adoptate în scopul îmbunătăţirii rezultatelor şi funcţionării sistemului.

Evaluarea iniţială reprezintă strategia de măsurare-apreciere-decizie realizată la începutul unei secvenţe a procesului de învăţământ (ciclu de instruire, an de instruire, semestru şcolar, capitol, subcapitol, grup de lecţii, lecţie), fiind realizată: pentru determinarea cunoştinţelor şi capacităţilor care reprezintă baza asimilării noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe; pentru detectarea potenţialului de instruire, potenţialului de dezvoltare şi a potenţialului de educare, adică a zonei dezvoltării proxime a copilului; pentru stabilirea unui punct "de plecare" ce ar servi drept reper la evaluarea progresului şcolar.

Consider că prin intermediul evaluării iniţiale se pot identifica lacunele existente la fiecare copil şi putem stabili în ce măsură trebuie abordat un anumit aspect al activtăţii instuctiv-educative. Menţionez că voi avea în vedere faptul că jocul este activitatea fundamentală şi de aceea activităţile vor fi prezentate şi desfăşurate sub formă de joc, astfel încât copiii să nu sesize efortul intelectual, ci să se simtă motivaţi în realizarea cât mai eficientă a sarcinilor. De asemenea, este necesar să respect particularităţile de vâstă şi individuale, motiv pentru care mă voi raporta la fiecare copil în parte şi nu-l voi raporta pe el la colectiv.

DLC (DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE)

Comportamente urmărite:

- desparte corect cuvintele în silabe- identifică sunetul iniţial al unor cuvinte- foloseşte corect forma de singular/plural a substantivelor şi adjectivelor- se exprimă corect în propoziţii şi fraze, respectând acordul dintre părţile de propoziţie

Tipul de activitate:

- joc: Eu spun una, tu spui multe!- povestire după ilustraţii: Cine vine în vizită?- rezolvare de fişe

Itemi:

1) Desparte corect în silabe cuvinte. 2) Identifică sunetul iniţial al unor cuvinte.3) Denumește personaje din povești;4) Formează propoziţii simple şi dezvoltate cu cuvinte la numărul singular şi plural.5) Recită corect și expresiv o poezie;6) Trasează cu creionul linii pe linia punctată.

Punctaj maxim acordat:

1) 2p; 2) 2p; 3) 1p; 4) 2p;5) 2p; 6) 1p;

Baraj de punctaj:

7-10 puncte = Comportament atins (A)4-7 puncte = Comportament în dezvoltare (D) Sub 4 puncte = Necesită sprijin (S)

INTERPRETARE REZULTATE

Număr de copii evaluaţi

Număr de copii cu comportament atins (A)

Număr de copii cu comportament în dezvoltare (D)

Număr de copii ce necesită sprijin (S)

Nu s-au prezentat în perioada evaluării

17 8 9 0 0

Nr. Nume şi prenume It.1 It.2 It.3 It.4 It.6 It.6 Pct. Comportament

1 BURTĂ IOANA 2 1 1 2 1 1 8 A

2 BRAN DAVID 0 1 1 2 0 0,5 4.5 D

3 CĂTA LORENA 1 2 1 2 1 1 8 A

4 COSMA VLAD 0 2 1 2 1 1 7 D

5 DAMIAN ANTONIA 2 1 1 2 1 0.5 7.5 A

6 FĂLĂMAȘ AMALIA 2 2 1 2 0 1 8 A

7 FULEA MARIA 2 2 1 2 0 1 8 A

8 GHITAN ROBERT 2 2 1 2 0 0.5 7.5 A

9 HĂNȚULESCU TEODORA 2 1 1 1 1 0.5 6.5 D

10 ISPAS GABRIELA 2 1 1 2 0 1 7 D

11 KLETT DANIEL 2 2 1 2 0 1 8 A

12 LUCA TUDOR 1 1 1 2 0 0.5 5.5 D

13 MERCUREAN PAULA 1 1 1 1 0 0.5 4.5 D

14 METEȘAN SEBASTIAN 2 2 1 1 0 0.5 6.5 D

15 MOGA ALINA 2 2 1 1 1 1 8 A

16 MORARIU LUSIA 1 1 1 1 0 0.5 4.5 D

17 TRIFU ROBERT 1 2 1 2 0 0.5 6.5 D

DŞ (DOMENIUL ŞTIINŢE – CUNOAŞTEREA MEDIULUI)

Comportamente urmărite:

- recunoaşte articole de îmbrăcăminte, diferenţiindu-le în funcţie de anumite criterii- diferenţiază fructele de legume- recunoaşte animale sălbatice şi domestice, fructe, legume, flori etc.

Tipul de activitate:

- rezolvare de fişe- joc: Ce ştii despre ... ?

Itemi:

1) Denumeşte fiecare articol de îmbrăcăminte.2) Colorează îmbrăcămintea pentru fetiţă/băieţel. 3) Încercuieşte legumele şi colorează fructele.0

4) Recunoaşte animale, fructe legume, mijloace de locomoție;5) Identifică elemente specifice unui anotimp;

Punctaj maxim acordat:

1) 1p; 2) 1p; 3) 2p; 4) 4p; 5) 2p

Baraj de punctaj:

7-10 puncte = Comportament atins (A)5-7 puncte = Comportament în dezvoltare (D) Sub 5 puncte = Necesită sprijin (S)

INTERPRETARE REZULTATE

Număr de Număr de copii Număr de copii cu Număr de copii Nu s-au prezentat

copii evaluaţi cu comportament atins (A)

comportament în dezvoltare (D)

ce necesită sprijin (S)

în perioada evaluării

17 14 3 0 0

Nr. Nume şi prenume It.1 It.2 It.3 It.4 It.5 Pct. Comportament

1 BURTĂ IOANA 1 1 2 4 2 10 A

2 BRAN DAVID 1 1 2 3 1 8 A

3 CĂTA LORENA 1 1 2 3 2 9 A

4 COSMA VLAD 1 1 2 4 2 10 A

5 DAMIAN ANTONIA 1 1 1 3 1 7 D

6 FĂLĂMAȘ AMALIA 1 1 2 4 2 10 A

7 FULEA MARIA 1 1 2 4 2 10 A

8 GHITAN ROBERT 1 1 2 4 2 10 A

9 HĂNȚULESCU TEODORA 1 0 1 4 1 7 D

10 ISPAS GABRIELA 1 1 2 4 2 10 A

11 KLETT DANIEL 1 1 2 4 2 10 A

12 LUCA TUDOR 1 1 2 3 1 8 A

13 MERCUREAN PAULA 1 0 2 2 2 7 D

14 METEȘAN SEBASTIAN 1 1 2 3 2 9 A

15 MOGA ALINA 1 1 2 4 2 10 A

16 MORARIU LUSIA 1 1 2 4 2 10 A

17 TRIFU ROBERT 1 1 2 4 2 10 A

DŞ (DOMENIUL ŞTIINŢE – MATEMATICĂ)

Comportamente urmărite:

- realizează corespondenţa dintre număr şi cantitate - recunoaşte cifrele de la 1 la 5 - recunoaşte formele geometrice învăţate (pătrat, triunghi, rotund) - identifică vecinii unui număr - numără crescător şi descrescător în concentrul 1-5 - operează în limitele 1-5

Tipul de activitate:

- rezolvare de fişe- concurs: Cel mai bun matematician

Itemi:

1) Formează perechi între elementele unor mulțimi; 2) Desenează tot atâtea buline cât arată cifra; 3) Identifică vecinii unei cifre, 4) Identifică formele geometrice-cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi;5) Recunoaște cifre (1-3) și (1-5)6) Colorează imaginile respectând cifra sau forma geometrică corespunzătoare;7) Recunoaște pozițiile spațiale: sus-jos, față-spate, pe-sub;

Punctaj maxim acordat:

1) 1p; 2) 1p; 3) 1p; 4) 2p;5) 2p; 6) 2p;7) 1p

Baraj de punctaj:

7-10 puncte = Comportament atins (A)4-6 puncte = Comportament în dezvoltare (D) Sub 4 puncte = Necesită sprijin (S)

INTERPRETARE REZULTATE

Număr de copii evaluaţi

Număr de copii cu comportament atins (A)

Număr de copii cu comportament în dezvoltare (D)

Număr de copii ce necesită sprijin (S)

Nu s-au prezentat în perioada evaluării

17 12 5 0 0

Nr. Nume şi prenume It.1 It.2 It.3 It.4 It.5 It.6 It.7 Pct. Comportament

1 BURTĂ IOANA 1 1 1 2 2 2 1 10 A

2 BRAN DAVID 0 0 0 1 2 1 1 5 D

3 CĂTA LORENA 1 1 1 2 2 1 1 9 A

4 COSMA VLAD 1 1 0 2 2 2 1 9 A

5 DAMIAN ANTONIA 1 0 1 2 2 1 1 8 A

6 FĂLĂMAȘ AMALIA 1 1 0 2 2 2 1 9 A

7 FULEA MARIA 1 1 1 2 2 2 1 10 A

8 GHITAN ROBERT 1 1 1 2 2 2 1 10 A

9 HĂNȚULESCU TEODORA 1 0 0 1 2 1 1 7 D

10 ISPAS GABRIELA 1 1 1 2 2 2 1 10 A

11 KLETT DANIEL 1 0 1 0 0 2 1 5 D

12 LUCA TUDOR 1 0 0 1 2 2 0 6 D

13 MERCUREAN PAULA 1 0 0 2 0 1 1 5 D

14 METEȘAN SEBASTIAN 1 0 0 2 1 2 1 7 A

15 MOGA ALINA 1 1 1 2 2 2 1 10 A

16 MORARIU LUSIA 1 0 1 2 1 2 1 8 A

17 TRIFU ROBERT 1 1 1 2 2 2 1 10 A

DOS (DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE -

ED. PENTRU SOCIETATE)

Comportamente urmărite:

- se conformează regulilor grupului în toate activităţile- îşi cunoaşte responsabilităţile în grupul din care face parte- descrie şi apreciază unele comportamente şi atitudini în raport cu normele morale cunoscute

Tipul de activitate:

-convorbire: Cum ne comportăm?-joc: Ce e bine, ce e rău!

Itemi:

1) Acceptă şi respectă reguli stabilite pentru grupul de copii.2) Participă activ la diferite activităţi ale grupului, acceptă şi oferă sprijin. 3) Recunoaște comportamentele negative sau pozitive ale personajului din imagini;

Punctaj maxim acordat:

1) 2p; 2) 5p; 3) 3p;

Baraj de punctaj:

7- 10 puncte = Comportament atins (A)4-6 puncte = Comportament în dezvoltare (D) Sub 4 puncte = Necesită sprijin (S)

INTERPRETARE REZULTATE

Număr de copii evaluaţi

Număr de copii cu comportament atins (A)

Număr de copii cu comportament în dezvoltare (D)

Număr de copii ce necesită sprijin (S)

Nu s-au prezentat în perioada evaluării

17 16 1 0 0

Nr. Nume şi prenume It.1 It.2 It.3 Pct. Comportament

1 BURTĂ IOANA 2 4 3 9 A

2 BRAN DAVID 2 4 3 9 A

3 CĂTA LORENA 2 5 3 10 A

4 COSMA VLAD 2 4 3 9 A

5 DAMIAN ANTONIA 1 4 3 8 A

6 FĂLĂMAȘ AMALIA 2 5 3 10 A

7 FULEA MARIA 2 5 3 10 A

8 GHITAN ROBERT 2 5 3 10 A

9 HĂNȚULESCU TEODORA 1 2 3 7 D

10 ISPAS GABRIELA 2 5 3 10 A

11 KLETT DANIEL 2 5 3 10 A

12 LUCA TUDOR 2 3 3 8 A

13 MERCUREAN PAULA 2 4 1 7 A

14 METEȘAN SEBASTIAN 1 4 3 8 A

15 MOGA ALINA 2 4 3 9 A

16 MORARIU LUSIA 1 3 3 7 A

17 TRIFU ROBERT 1 4 3 8 A

DOS (DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE – ABILITĂŢI PRACTICE)

Comportamente urmărite:

- decupează după contur- lipeşte materialul decupat pe o anumită suprafaţă, realizând colaje- duce la bun sfârşit lucrarea începută- analizează critic şi autocritic lucrările realizate- participă activ la rezolvarea unor sarcini casnice curente

Tipul de activitate:

- decupare şi lipire : Casa mea;- rupere si mototolire-Mărgele!Itemi:

1) Decupează după contur diferite forme.2) Participă la acţiunea de grup, lipind elementele decupate pe suportul de lipit.3) Rupe hârtia în bucăți mici.4) Mototolește hârtia sub formă de bile.

Punctaj maxim acordat:

1) 4 p; 2) 2 p; 3) 2p; 4) 2 p.

Baraj de punctaj:

7-10 puncte = Comportament atins (A)4-7 puncte = Comportament în dezvoltare (D) Sub 4 puncte = Necesită sprijin (S)

INTERPRETARE REZULTATE

Număr de copii evaluaţi

Număr de copii cu comportament atins (A)

Număr de copii cu comportament în dezvoltare (D)

Număr de copii ce necesită sprijin (S)

Nu s-au prezentat în perioada evaluării

17 15 2 0 0

Nr. Nume şi prenume It.1 It.2 It.3 It. 4 Pct. Comportament

1 BURTĂ IOANA 4 2 2 2 10 A

2 BRAN DAVID 2 1 2 2 7 D

3 CĂTA LORENA 3 2 2 2 9 A

4 COSMA VLAD 2 2 2 2 8 A

5 DAMIAN ANTONIA 2 2 2 2 8 A

6 FĂLĂMAȘ AMALIA 4 2 2 2 10 A

7 FULEA MARIA 4 2 2 2 10 A

8 GHITAN ROBERT 2 2 2 2 8 A

9 HĂNȚULESCU TEODORA 1 2 2 2 7 D

10 ISPAS GABRIELA 4 2 2 2 10 A

11 KLETT DANIEL 4 2 2 2 10 A

12 LUCA TUDOR 2 2 2 2 8 A

13 MERCUREAN PAULA 3 2 2 2 9 A

14 METEȘAN SEBASTIAN 3 2 2 2 9 A

15 MOGA ALINA 4 2 2 2 10 A

16 MORARIU LUSIA 3 2 2 2 9 A

17 TRIFU ROBERT 4 2 2 2 10 A

DEC (DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV - EDUCAŢIE MUZICALĂ)

Comportamente urmărite:

- ascultă şi interpretează cântece simple- cântă în colectiv, în grupuri mici şi individual împreună cu sau acompaniaţi de educatoare

Tipul de activitate:

- Cântece: ”Să cântăm un cântecel;”-Jocuri muzicale: ”Hai la joc, la joc, la joc!”

Itemi:

1) Cântă respectând întocmai linia melodică.2) Interpretează, cu şi fără ajutor din partea educatoarei, cântece învăţate anterior.3) Asociază mişcări cântecului interpretat.

Punctaj maxim acordat:

1) 3p; 2) 3p; 3) 4p;

Baraj de punctaj:

7-10 puncte = Comportament atins (A)4-6 puncte = Comportament în dezvoltare (D) Sub 4 puncte = Necesită sprijin (S)

INTERPRETARE REZULTATE

Număr de copii evaluaţi

Număr de copii cu comportament atins (A)

Număr de copii cu comportament în dezvoltare (D)

Număr de copii ce necesită sprijin (S)

Nu s-au prezentat în perioada evaluării

17 14 3 0 0

Nr. Nume şi prenume It.1 It.2 It.3 Pct. Comportament

1 BURTĂ IOANA 3 3 4 10 A

2 BRAN DAVID 2 2 3 7 A

3 CĂTA LORENA 3 3 4 10 A

4 COSMA VLAD 3 3 3 9 A

5 DAMIAN ANTONIA 2 2 2 6 D

6 FĂLĂMAȘ AMALIA 3 3 4 10 A

7 FULEA MARIA 3 3 4 10 A

8 GHITAN ROBERT 2 2 3 7 A

9 HĂNȚULESCU TEODORA 1 2 2 5 D

10 ISPAS GABRIELA 3 3 4 10 A

11 KLETT DANIEL 3 2 4 9 A

12 LUCA TUDOR 1 2 3 6 D

13 MERCUREAN PAULA 1 3 3 7 A

14 METEȘAN SEBASTIAN 2 2 4 8 A

15 MOGA ALINA 2 3 4 9 A

16 MORARIU LUSIA 2 2 3 7 A

17 TRIFU ROBERT 2 3 3 8 A

DEC (DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV – EDUCAŢIE PLASTICĂ)

Comportamente urmărite:

- respectă poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru pentru o bună coordonare oculo-motorie- redă forme de dimensiuni şi culori diferite prin aplicarea unor tehnici ale picturii- finalizează corect tema dată- analizează critic şi autocritic modul corect de lucru, finalizarea temei, utilizarea culorilor

Tipul de activitate:

- pictură: ”Temă la alegere”;- desen: ”Familia mea”

Itemi:

1) Recunoaşte şi denumeşte 4-5 culori.2) Combină culorile în proporţii diferite preparând tonuri ale acestora.3) Trasează cu siguranţă linii, puncte şi pete de culoare pentru redarea unei teme plastice.

Punctaj maxim acordat:

1) 3p; 2) 2p; 3) 5p;

Baraj de punctaj:

8-10 puncte = Comportament atins (A)4-7 puncte = Comportament în dezvoltare (D) Sub 4 puncte = Necesită sprijin (S)

INTERPRETARE REZULTATE

Număr de copii evaluaţi

Număr de copii cu comportament atins (A)

Număr de copii cu comportament în dezvoltare (D)

Număr de copii ce necesită sprijin (S)

Nu s-au prezentat în perioada evaluării

17 14 3 0 0

Nr. Nume şi prenume It.1 It.2 It.3 Pct. Comportament

1 BURTĂ IOANA 3 2 4 9 A

2 BRAN DAVID 3 1 2 6 D

3 CĂTA LORENA 3 2 5 10 A

4 COSMA VLAD 3 2 5 10 A

5 DAMIAN ANTONIA 3 2 3 8 A

6 FĂLĂMAȘ AMALIA 3 2 5 10 A

7 FULEA MARIA 3 2 5 10 A

8 GHITAN ROBERT 3 2 4 9 A

9 HĂNȚULESCU TEODORA 1 2 3 6 D

10 ISPAS GABRIELA 3 2 4 9 A

11 KLETT DANIEL 3 2 5 10 A

12 LUCA TUDOR 1 1 4 6 D

13 MERCUREAN PAULA 3 2 3 8 A

14 METEȘAN SEBASTIAN 3 2 3 8 A

15 MOGA ALINA 3 2 3 8 A

16 MORARIU LUSIA 3 2 4 9 A

17 TRIFU ROBERT 3 2 3 8 A

DPM (DOMENIUL PSIHOMOTRIC)

Comportamente urmărite:

- execută corect şi rapid diferite mişcări la comandă, raportându-se la un reper dat- execută exerciţii de dezvoltare fizică generală cu numărarea timpilor sau cu repere spaţiale

Tipul de activitate:

- concurs : ”Cursa Ştrengarilor”;- exerciții: ”Fă ca mine!”;

Itemi:

1) Execută corect exerciţiile de încălzire a diferitelor segmente ale corpului.2) Acţionează corect la comenzile educatoarei; 3) Dă dovadă de spirit de echipă în vederea obţinerii victoriei.

Punctaj maxim acordat:

1) 4p; 2) 3p; 3) 3p;

Baraj de punctaj:

7-10 puncte = Comportament atins (A)4-6 puncte = Comportament în dezvoltare (D) Sub 4 puncte = Necesită sprijin (S)

INTERPRETARE REZULTATE

Număr de copii evaluaţi

Număr de copii cu comportament atins (A)

Număr de copii cu comportament în dezvoltare (D)

Număr de copii ce necesită sprijin (S)

Nu s-au prezentat în perioada evaluării

17 15 2 0 0

Nr. Nume şi prenume It.1 It.2 It.3 Pct. Comportament

1 BURTĂ IOANA 4 3 3 10 A

2 BRAN DAVID 3 3 3 9 A

3 CĂTA LORENA 4 3 3 10 A

4 COSMA VLAD 4 3 3 10 A

5 DAMIAN ANTONIA 3 3 2 8 A

6 FĂLĂMAȘ AMALIA 4 3 3 10 A

7 FULEA MARIA 4 3 3 10 A

8 GHITAN ROBERT 4 3 3 10 A

9 HĂNȚULESCU TEODORA 3 2 1 6 D

10 ISPAS GABRIELA 4 3 3 10 A

11 KLETT DANIEL 4 3 3 10 A

12 LUCA TUDOR 3 2 1 6 D

13 MERCUREAN PAULA 3 3 3 9 A

14 METEȘAN SEBASTIAN 3 3 3 9 A

15 MOGA ALINA 3 3 3 9 A

16 MORARIU LUSIA 3 3 2 8 A

17 TRIFU ROBERT 4 3 3 10 A

EVALUARE INIŢIALCENTRALIZATOR

Nr.crt Nume şi prenume DLC

DS1

DS2

DECMuz. DEC

DOSa.pr. DOS DPM TOTAL

CALIFICATIV

1 BURTĂ IOANA 8 10 10 10 9 10 9 10 76 A

2 BRAN DAVID 4.5 5 8 7 6 9 9 9 57,5 S

3 CĂTA LORENA 8 9 9 10 10 10 10 10 76 A

4 COSMA VLAD 7 9 10 9 10 10 9 10 74 A

5 DAMIAN ANTONIA 7.5 8 7 6 8 8 8 8 60,5 B

6 FĂLĂMAȘ AMALIA 8 9 10 10 10 10 10 10 77 A

7 FULEA MARIA 8 10 10 10 10 10 10 10 78 A

8 GHITAN ROBERT 7.5 10 10 7 9 10 10 10 73,5 A

9 HĂNȚULESCU TEODORA 6.5 7 7 5 6 6 7 6 50.5 S

10 ISPAS GABRIELA 7 10 10 10 9 10 10 10 76 A

11 KLETT DANIEL 8 5 10 9 10 10 10 10 72 A

12 LUCA TUDOR 5.5 6 8 6 6 6 8 6 51,5 S

13 MERCUREAN PAULA 4.5 5 7 7 8 9 7 9 51.5 S

14 METEȘAN SEBASTIAN 6.5 7 9 8 8 9 8 9 57,5 S

15 MOGA ALINA 8 10 10 9 8 9 9 9 72 A

16 MORARIU LUSIA 4.5 8 10 7 9 8 7 8 61.5 B

17 TRIFU ROBERT 6.5 10 10 8 8 10 8 10 70.5 A

Punctaj maxim-80 puncte80-70 – FB60-70 B50-60 S