Vorbe De Duh

of 14 /14
VORBE DE DUH VORBE DE DUH

Transcript of Vorbe De Duh

Page 1: Vorbe De Duh

VORBE DE DUHVORBE DE DUH

Page 2: Vorbe De Duh

Bărbaţii ar minţi mai puţin dacă Bărbaţii ar minţi mai puţin dacă femeile ar pune mai puţine femeile ar pune mai puţine

întrebăriîntrebări..

Page 3: Vorbe De Duh

Toate ciupercile sunt Toate ciupercile sunt comestibilecomestibile,,

unele o singură datăunele o singură dată..

Page 4: Vorbe De Duh

Fiţi blânzi cu copii voFiţi blânzi cu copii vosstritri pentru că ei vă vor alege pentru că ei vă vor alege

azilulazilul!!

Page 5: Vorbe De Duh

Prietenii Prietenii vin şi se vin şi se

ducduc, , duşmanii duşmanii rămânrămân..

Page 6: Vorbe De Duh

Dacă Dacă dragostea dragostea

este oarbăeste oarbă, , trebuie să trebuie să

pipăipipăi..

Page 7: Vorbe De Duh

Dacă femeia ar Dacă femeia ar fi bunăfi bună, ,

Dumnezeu ar Dumnezeu ar avea unaavea una..

Dacă ar fi de Dacă ar fi de încredereîncredere,,dracul n-ar dracul n-ar

avea coarneavea coarne..

Page 8: Vorbe De Duh

Pentru a nu avea fii sau fiicePentru a nu avea fii sau fiice, , faceţi faceţi dragoste cu cumnata voastră.dragoste cu cumnata voastră. Aşa, Aşa,

nu veţi avea decât nepoţi! nu veţi avea decât nepoţi!

Page 9: Vorbe De Duh

Dacă vreodată te simţi Dacă vreodată te simţi inutil şi deprimatinutil şi deprimat, , adu-adu-ţi aminte că într-o zi ai ţi aminte că într-o zi ai fost spermatozoidul cel fost spermatozoidul cel

mai rapid dintre toţimai rapid dintre toţi..

Page 10: Vorbe De Duh

Şefii sunt ca norii: când Şefii sunt ca norii: când dispardispar, , se face timp frumosse face timp frumos ! !

Page 11: Vorbe De Duh

Ierarhia este ca o etajeră: cu cât Ierarhia este ca o etajeră: cu cât este mai înaltăeste mai înaltă, , cu atât este mai cu atât este mai

inutilăinutilă..

Page 12: Vorbe De Duh

Mai rău decât o pietricică în Mai rău decât o pietricică în pantof pantof

estestee un grăunte de nisip pe un grăunte de nisip pe capota maşiniicapota maşinii!!

Page 13: Vorbe De Duh

Viitorul depinde de visele Viitorul depinde de visele taletale. .

Nu pierde timpulNu pierde timpul, , du-te şi te du-te şi te culcă!culcă!

Page 14: Vorbe De Duh

Dragostea este ca gripa: se Dragostea este ca gripa: se ia de pe stradă ia de pe stradă

şi se tratează în patşi se tratează în pat. .