Veaceslav Bălănel, vicepreşedintele raionul Cahul - Cooperarea intercomunitară – o necesitate...

11
28.10.22 Seite 1 1 Cooperarea intercomunitară – o necesitate pentru accelerarea dezvoltării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în raionul Cahul 5-6 iunie 2012 Costeşti, Ialoveni Veaceslav Bălănel – vice preşedinte raionul Cahul Prima Conferinţă Naţională în Domeniul Cooperării Intercomunitare

Transcript of Veaceslav Bălănel, vicepreşedintele raionul Cahul - Cooperarea intercomunitară – o necesitate...

Page 1: Veaceslav Bălănel, vicepreşedintele raionul Cahul - Cooperarea intercomunitară – o necesitate pentru accelerarea dezvoltării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare

13.04.23 Seite 1

1

Cooperarea intercomunitară – o necesitate pentru

accelerarea dezvoltării serviciilor de alimentare cu apă şi

canalizare în raionul Cahul

5-6 iunie 2012 Costeşti, Ialoveni

Veaceslav Bălănel – vice preşedinte raionul Cahul

Prima Conferinţă Naţională în Domeniul Cooperării Intercomunitare

Page 2: Veaceslav Bălănel, vicepreşedintele raionul Cahul - Cooperarea intercomunitară – o necesitate pentru accelerarea dezvoltării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare

13.04.23 Seite 2

2

Pentru raionul Cahul cooperarea intercomunitară este o necesitate dictată de realizarea unor proiecte investiţionale, de alimentare cu apă, în localităţile Manta, Paşcani, Crihana Veche şi Roşu, prin extinderea sistemului din oraşul Cahul.

Primăria s.Roşu elaborează proiectul de execuţie a sistemului de canalizare, cu transportarea apelor uzate spre staţia de epurare din oraşul Cahul. Pe această cale sunt şi primăriile din Manta şi Crihana Veche.

Termenul limită, pentru realizarea pachetului de documente necesar cooperării, este luna Octombrie 2012

Cooperarea intercomunitară – o necesitate la zi

Page 3: Veaceslav Bălănel, vicepreşedintele raionul Cahul - Cooperarea intercomunitară – o necesitate pentru accelerarea dezvoltării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare

13.04.23 Seite 3

3

Strategia raională privind serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, în curs de elaborare, are la bază următoarele principii:

regionalizarea serviciilor; extinderea sistemelor centralizate şi creşterea gradului de

acces a populaţiei la servicii; restructurarea mecanismelor de protecţie socială a

segmentelor defavorizate ale populaţiei şi reconsiderarea raportului preţ / calitate;

pregătirea continuă a resurselor umane.

Strategia raională a dezvoltării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare – o etapă importantă pentru asigurarea unor servicii de calitate

Page 4: Veaceslav Bălănel, vicepreşedintele raionul Cahul - Cooperarea intercomunitară – o necesitate pentru accelerarea dezvoltării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare

13.04.23 Seite 4

4

Schema de alimentare cu apă regională din sursa Prut

A- s.Cotihana,Trifeştii Noi, Lopăţica, Tudoreşti, Tărtaul de Sălcie,

Tărăclia de Sălcie; Burlacu;B – s.Moscovei,Bucuria, Luceşti, Tătăreşti,

Huliboia;C – Andruşul de Sus, Andruşul de Jos,

Baurci Moldoveni, Larga Veche, Larga Nouă,Bădicul Moldovenesc, Rumeanţev, Iasnaia Poleana, Doina;

D – s.Hutulu, Lebedenco, Ursoia,Pelenei, Sătuc, Vladimirovca, Gavanoasa, Nicolaievca, Alehanderfeld, Iujnoie, Burlăceni, Greceni;

E – s.Vadul lui Isac, Colibaşi, Brînza, Văleni, Slobozia Mare, Chişliţa-Prut, Giurgiuleşti;

F – Treteşti, Zîrneşti, Cucoara, Chircani;

Page 5: Veaceslav Bălănel, vicepreşedintele raionul Cahul - Cooperarea intercomunitară – o necesitate pentru accelerarea dezvoltării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare

13.04.23 Seite 5

5

(Continuare)

Dezvoltarea sistemelor de canalizare regionale pe bazine hidrografice, depăşind hotarele unităţilor teritorial-administrative (UTA), ceea ce va permite micşorarea costurilor de construcţie a staţiilor de epurare a apelor uzate;

Posibilităţi de monitorizare a procesului tehnologic privind calitatea apelor uzate deversate în emisar;

Tarife pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare suportabile pentru populaţie;

Accesibilitate la servicii de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor mici, pentru care construcţia propriului sistem nu este eficient din punct de vedere a operării;

Page 6: Veaceslav Bălănel, vicepreşedintele raionul Cahul - Cooperarea intercomunitară – o necesitate pentru accelerarea dezvoltării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare

13.04.23 Seite 6

6

Schema de canalizare a localităţilor

Cluster 1: or. Cahul; s.Manta,Paşcani, Crihana Veche, Roşu;Cluster 2: s. Andruşul de Sus,Andruşul de Jos, Baurci Moldoveni,Larga Veche, Larga Nouă,Bădicul Moldovenesc, Rumeanţev,Zîrneşti,Treteşti,Cucoara, Chircani;Cotihana; Cluster 3: s.Moscovei,Bucuria,Luceşti, Tătăreşti, Huliboia; TrifeştiiNoi, Lopăţica, Tudoreşti, Tărtaul deSălcie, Tărăclia de Sălcie; Burlacu;Cluster 4: s.Borceag, Frumuşica, Cioselia

MareCluster 5: s.Hutulu, Lebedenco,

Ursoia,Pelenei, Sătuc, Vladimirovca, Gavanoasa, Nicolaievca, Alehanderfeld, Iujnoie, Burlăceni, Greceni;

Cluster 6: s.Vadul lui Isac, Colibaşi, Brînza, Văleni, Slobozia Mare, Chişliţa-Prut, Giurgiuleşti;

Page 7: Veaceslav Bălănel, vicepreşedintele raionul Cahul - Cooperarea intercomunitară – o necesitate pentru accelerarea dezvoltării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare

13.04.23 Seite 7

7

Cooperarea intercomunitară – scopuri şi acţiuni:

Cooperarea intercomunitară, privind accelerarea dezvoltării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare (AAC), necesită să se bazeze pe următoarele direcţii de acţiune :

definirea şi stabilirea cadrului instituţional şi organizatoric necesar îmbunătăţirii managementului serviciilor AAC;

stabilirea atribuţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor între factorii implicaţi în înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, gestionarea şi exploatarea serviciilor AAC şi partajarea acestora pe baza principiului descentralizării serviciilor publice si autonomiei locale;

Page 8: Veaceslav Bălănel, vicepreşedintele raionul Cahul - Cooperarea intercomunitară – o necesitate pentru accelerarea dezvoltării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare

13.04.23 Seite 8

8

crearea cadrului şi a instrumentelor necesare gestionării eficiente a fondurilor de investiţii pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii serviciilor AAC;

utilizarea eficientă a resurselor - umane, materiale, financiare - disponibile, proprii sau atrase;

dezvoltarea parteneriatelor – publice – private (PPP) privind atragerea investiţiilor şi managementul serviciilor.

Cooperarea intercomunitară – scopuri şi acţiuni (continuare)

Page 9: Veaceslav Bălănel, vicepreşedintele raionul Cahul - Cooperarea intercomunitară – o necesitate pentru accelerarea dezvoltării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare

13.04.23 Seite 9

9

Actorii cooperării intercomunitare:

Administraţia Publică Centrală – crearea cadrului legislativ primar şi secundar necesar dezvoltării intercomunitare;

Agenţia Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunale de Utilităţi Publice (este necesar de a fonda acest organ regulatoriu) - acordarea licenţelor de operare întreprinderilor, avizarea tarifelor propuse de operatori, elaborarea şi stabilirea regulamentelor-cadru şi a caietelor de sarcini cadru, monitorizarea îndeplinirii indicatorilor de performanţă;

Administraţia Publică Locală de nivelul II – elaborarea şi monitorizarea strategiei raionale privind dezvoltarea serviciilor. Participarea în fondarea operatorului regional de servicii;

Page 10: Veaceslav Bălănel, vicepreşedintele raionul Cahul - Cooperarea intercomunitară – o necesitate pentru accelerarea dezvoltării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare

13.04.23 Seite 10

10

Actorii cooperării intercomunitare (continuare):Administraţia Publică Locală de nivelul I – elaborarea şi implementarea strategiei locale, în baza celei raionale, privind dezvoltarea serviciilor. Fondator al operatorului regional prin contractul de delegare a gestiunii serviciului.Asociaţia de Cooperare Intercomunitară (ACI) (necesită de a fi fondată) - este împuternicită să exercite o serie de atribuţii, drepturi şi obligaţii specifice, pentru şi în numele unităţilor administrativ-teritoriale membre, în ceea ce priveşte exclusiv serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare; Operatorul Regional de Servicii (ORS) (necesită de a fi fondat) – prestează, în aria de delegare atribuită de Administraţiile Publice Locale, serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, în baza contractului de delegare a gestiunii;

Page 11: Veaceslav Bălănel, vicepreşedintele raionul Cahul - Cooperarea intercomunitară – o necesitate pentru accelerarea dezvoltării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare

13.04.23 Seite 11

11

Va mulţumesc!!!