UNIVERSITATEA SPIRU HARETcercetare.spiruharet.ro/pdf/CEN2012.pdf · 2016. 2. 17. · • IMOBILIZ...

12
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL, BUCUREŞTI FACULTATEA FINANŢE ŞI BĂNCI, BUCUREŞTI CONFERINŢA ECONOMICĂ NAŢIONALĂ CEN 2012 „ECHILIBRE ŞI DEZECHILIBRE ALE PIEŢEI ROMÂNEŞTI ÎN PERIOADA ACTUALĂParteneri Media BUCUREŞTI, ROMÂNIA 8 MAI 2012

Transcript of UNIVERSITATEA SPIRU HARETcercetare.spiruharet.ro/pdf/CEN2012.pdf · 2016. 2. 17. · • IMOBILIZ...

Page 1: UNIVERSITATEA SPIRU HARETcercetare.spiruharet.ro/pdf/CEN2012.pdf · 2016. 2. 17. · • IMOBILIZ ĂRILE CORPORALE ÎNTRE REFEREN ŢIALUL CONTABIL INTERNA ŢIONAL ŞI CEL NA ŢIONAL

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA MANAGEMENT

FINANCIAR CONTABIL, BUCUREŞTI

FACULTATEA FINAN ŢE ŞI BĂNCI,

BUCUREŞTI

CONFERINŢA ECONOMIC Ă NAŢIONAL Ă

CEN 2012

„ECHILIBRE ŞI DEZECHILIBRE ALE PIEŢEI ROMÂNE ŞTI ÎN PERIOADA

ACTUAL Ă”

Parteneri Media

BUCUREŞTI, ROMÂNIA 8 MAI 2012

Page 2: UNIVERSITATEA SPIRU HARETcercetare.spiruharet.ro/pdf/CEN2012.pdf · 2016. 2. 17. · • IMOBILIZ ĂRILE CORPORALE ÎNTRE REFEREN ŢIALUL CONTABIL INTERNA ŢIONAL ŞI CEL NA ŢIONAL

2

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL,

BUCUREŞTI

FACULTATEA FINAN ŢE ŞI BĂNCI, BUCUREŞTI

CONFERINŢA ECONOMIC Ă NAŢIONAL Ă

CEN 2012

„ECHILIBRE ŞI DEZECHILIBRE ALE PIEŢEI ROMÂNE ŞTI ÎN PERIOADA

ACTUAL Ă”

Parteneri Media

BUCUREŞTI, ROMÂNIA 8 MAI 2012

Page 3: UNIVERSITATEA SPIRU HARETcercetare.spiruharet.ro/pdf/CEN2012.pdf · 2016. 2. 17. · • IMOBILIZ ĂRILE CORPORALE ÎNTRE REFEREN ŢIALUL CONTABIL INTERNA ŢIONAL ŞI CEL NA ŢIONAL

3

CONFERINŢA ECONOMIC Ă NAŢIONAL Ă CEN 2012

„ECHILIBRE ŞI DEZECHILIBRE ALE PIE ŢEI ROMÂNE ŞTI ÎN

PERIOADA ACTUAL Ă”

BUCUREŞTI, ROMÂNIA 8 MAI 2012

PROGRAMUL CONFERINŢEI

9.30 – 10.00 Primirea participanţilor în holul Amfiteatrului A1, Corpul A, Campus Didactica, str. Fabricii, nr. 46G, sector 6, Bucureşti. 10.00 – 11.45 Deschiderea Conferinţei (Amfiteatrul A1) şi prezentarea în plen a lucrărilor selectate de către Comitetul Ştiin ţific şi de Organizare. 11.45 – 12.00 Pauză 12.00 – 15.00 Prezentarea lucrărilor în cadrul secţiunilor paralele. 15.00 – 16.00 Concluziile Conferinţei

Comitetul Ştiin ţific şi de Organizare

Acad. prof. univ dr. Gheorghe Zaman Prof. univ.dr. Gheorghe Pistol Prof. univ. dr. Ioan Gâf-Deac Prof. univ. dr. Cicilia Ionescu Prof. univ. dr. Zenovic Gherasim Conf. univ. dr. Eugen Ghiorghiţă Conf. univ. dr. Maria Andronie Conf. univ. dr. Eduard Ionescu Conf.. univ. dr. Diana Crăciunaş Conf. univ. dr. Aurelian Băluţă Conf. univ. dr. Lăcrămioara Hurloiu Conf. univ. dr. Cezar Braicu Conf.univ.dr.Angela Popescu Conf. univ. dr. Ion Corbu Lect. univ. dr. Luise Mladen Lect. univ. dr. Lucian-Dorel Ilincu ţă Asist. univ. drd. Angela Ogarcă Asist. univ. drd. Raluca-Mariana Ştefan

Timpul de prezentare recomandat este de 10 minute.

Page 4: UNIVERSITATEA SPIRU HARETcercetare.spiruharet.ro/pdf/CEN2012.pdf · 2016. 2. 17. · • IMOBILIZ ĂRILE CORPORALE ÎNTRE REFEREN ŢIALUL CONTABIL INTERNA ŢIONAL ŞI CEL NA ŢIONAL

4

LUCRĂRI PREZENTATE ÎN PLENUL CONFERIN ŢEI

Prezidiul Conferinţei

Conf. univ. dr. Ionescu Eduard Prof. univ. dr. Pistol Gheorghe Prof. univ. dr. Ionescu Cicilia Prof. univ. dr. Gheorghe Zaman Conf. univ. dr. Eugen Ghiorghiţă

� CONTABILITATEA CRIZEI SAU CRIZA CONTABILITĂŢII?, Prof. univ. dr. Ionescu Cicilia, Universitatea Spiru Haret, FMFC, Bucureşti.

� PIATA CUNOAŞTERII ÎNTRE STRATEGII ŞI REALITATE, Conf. univ. dr.

Angela Popescu Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti, Drd. Mih ăilă Nicoleta, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare - Victor Slăvescu.

� SECRETUL "ASIGURĂRII" UNUI DEFICIT CRONIC AL BALANŢEI

COMERCIALE EXTERNE. CAZUL ROMÂNIEI 1990-2012, Conf. univ. dr. Ghiorghi ţă Eugen, Universitatea Spiru Haret, FMFC, Bucureşti.

� STAREA ECONOMICO-FINANCIARĂ A FIRMELOR DIN ECONOMIA

REALĂ A ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 2005 – 2010, Conf. univ. dr. Mihail Dimitriu, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare - Victor Slăvescu.

� COMPETITIVITATEA MANAGEMENTULUI BUNURILOR INTANGIBILE

ROMÂNEŞTI PE PIAŢA INTERNAŢIONALĂ, Prof. univ. dr. Gherasim Zenovic, Universitatea Spiru Haret, FMFC, Bucureşti.

� POSIBILITĂŢI DE IDENTIFICARE ŞI REGLARE A DEZECHILIBRELOR

APĂRUTE ÎN DERULAREA FLUXURILOR FISCAL-BUGETARE, Conf. univ. dr. Mariana-Cristina Cioponea, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti.

Page 5: UNIVERSITATEA SPIRU HARETcercetare.spiruharet.ro/pdf/CEN2012.pdf · 2016. 2. 17. · • IMOBILIZ ĂRILE CORPORALE ÎNTRE REFEREN ŢIALUL CONTABIL INTERNA ŢIONAL ŞI CEL NA ŢIONAL

5

SECŢIUNEA

ECONOMIE, MANAGEMENT, CONTABILITATE ŞI INFORMATIC Ă ECONOMICĂ

SUBSECŢIUNEA I: CONTABILITATE ŞI INFORMATIC Ă ECONOMICĂ

SALA: AMFITEATRUL A4, 12.00 – 15.00

Consiliul Subsecţiunii I: Prof. univ. dr. Cicilia Ionescu Lect. univ. dr. Lucian Ilincu ţă Asist. univ. drd. Raluca Ştefan

• BAZE DE CUNOŞTINŢE GENERATE ŞI EXPLOATATE ÎN TURBO

PROLOG, Conf. univ. dr. Trană Dan Mircea, Universitatea Spiru Haret, FFC, Râmnicu Vâlcea

• TEHNICI DE INSTRUIRE SVM PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR

DE CLASIFICARE A DATELOR, Asist. univ. drd. Ştefan Raluca-Mariana, Asist. univ .drd. Şerban Mariu ţa, Universitatea Spiru Haret, FMFC, Bucureşti, A.S.E. Bucureşti, Universitatea din Piteşti

• METODE DE CĂUTARE ÎN BAZE DE DATE CARE UTILIZEAZĂ

CRIPTAREA SALT, Asist. univ. drd. Şerban Mariu ţa, Asist. univ. drd. Ştefan Raluca-Mariana, Universitatea Spiru Haret, FMFC, Bucureşti, Universitatea din Piteşti, A.S.E. Bucureşti

• ABORDĂRI COMPARATIVE PRIVIND METODELE DE AMORTIZARE

UTILIZATE DE ENTITĂŢILE ECONOMICE, Conf. univ. dr. Zărnescu Odi Mihaela, Universitatea Spiru Haret, FCF, Câmpulung-Muscel

• THE IMPACT OF INFORMATIONAL TECHNOLOGIES ON THE AUDIT

PROCESS (IMPACTUL TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ASUPRA PROCESULUI DE AUDIT), Lect. univ. drd. Gădău Liana, Universitatea Spiru Haret, FMFC, Bucureşti

• INTERFAŢA UTILIZATOR GRAFICĂ PENTRU SISTEME MOBILE

CONECTATE LA CLOUD, Lect. univ. dr. Bucea-Manea-Ţoniş Radu, Lect. univ. drd. Bucea-Manea-Tonis Rocsana, Universitatea Spiru Haret, FMFC, Bucureşti

• ARIA DE APLICABILITATE ŞI RESURSELE ALOCATE MISIUNII DE

AUDIT INTERN, Conf. univ. dr. Preda Bianca Florentina, Universitatea Spiru Haret, FMFC, Bucureşti

• APEL SAU RECURS LA PATRIMONIUL CONTABIL, Lect. univ. dr.

Ilincu ţă Lucian – Dorel, Universitatea Spiru Haret, FMFC, Bucureşti

Page 6: UNIVERSITATEA SPIRU HARETcercetare.spiruharet.ro/pdf/CEN2012.pdf · 2016. 2. 17. · • IMOBILIZ ĂRILE CORPORALE ÎNTRE REFEREN ŢIALUL CONTABIL INTERNA ŢIONAL ŞI CEL NA ŢIONAL

6

• IMOBILIZĂRILE CORPORALE ÎNTRE REFERENŢIALUL CONTABIL INTERNAŢIONAL ŞI CEL NAŢIONAL – IFRS, IFRS PENTRU IMM-URI ŞI O.M.F.P. 30055/2009 – Prof. univ. dr. Ionescu Cicilia, Lect. univ. dr. Ilincu ţă Lucian – Dorel, Universitatea Spiru Haret, FMFC, Bucureşti

• CONTABILITATEA ASOCIERILOR ÎN PARTICIPAŢIUNE, Lect. univ. dr.

Georgescu Floarea, Universitatea Spiru Haret, FMFC, Bucureşti

• PERFORMANŢĂ VERSUS REZULTAT, Stoienescu Elena Adelina, doctorand A.S.E., Bucureşti

• PARTICULARITĂŢI PRIVIND RECUNOAŞTEREA ŞI EVALUAREA

VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR ÎN CONTABILITATE – PARTEA 1, Lect. univ. drd. Chivu Maria Ramona, Universitatea Spiru Haret, FMFC, Bucureşti

• COMUNICAREA DE MARKETING ONLINE A COMPANIILOR ÎN

CONTEXTUL GLOBALIZĂRII ŞI A SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE, Ionescu Andreea, doctorand A.S.E. Bucureşti

• PARTICULARITĂŢI PRIVIND RECUNOAŞTEREA ŞI EVALUAREA

VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR ÎN CONTABILITATE – PARTEA 2, Lect. univ. drd. Chivu Maria Ramona, Universitatea Spiru Haret, FMFC, Bucureşti

• ROLUL CONTROLULUI INTERN ŞI AUDITULUI FINANCIAR ÎN

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR CU FINANŢĂRI EUROPENE DIN CATEGORIA FSE, Lect. univ. drd. Cocoşatu Cristinel, Prof. univ. dr. Nica Dumitru, Drd. Tomoioagă Liviu, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti

Page 7: UNIVERSITATEA SPIRU HARETcercetare.spiruharet.ro/pdf/CEN2012.pdf · 2016. 2. 17. · • IMOBILIZ ĂRILE CORPORALE ÎNTRE REFEREN ŢIALUL CONTABIL INTERNA ŢIONAL ŞI CEL NA ŢIONAL

7

SUBSECŢIUNEA II: ECONOMIE ŞI MANAGEMENT

SALA: AMFITEATRUL A5, 12.00 – 15.00

Consiliul Subsecţiunii II: Prof. univ. dr. Zenovic Gherasim Prof. univ. dr. Marius-Daniel Mare ş Asist. univ. drd. Mariu ţa Şerban

• MANAGEMENTUL INTERNAŢIONALIZĂRII/ REGIONALIZĂRII PRACTICILOR DE GESTIUNE CORPORATIVĂ A FIRMELOR DIN ROMÂNIA, Conf. univ. dr. Gâf-Deac Maria, Universitatea Spiru Haret, FMFC, Bucureşti

• MANAGEMENTUL SOCIETĂŢII CUNOAŞTERII ÎN CONTEXT EUROPEAN,

Asist.univ.drd. Burtea Elena, Conf. univ. dr. Hurloiu Lăcrămioara, Lect. univ. drd. Meru ţă Alexandrina, Universitatea Spiru Haret, FMFC, Bucureşti

• SĂRĂCIA SALARIALĂ - SĂRĂCIA DIN PERSPECTIVA OCUPĂRII UNUI

LOC DE MUNCĂ, Stroe Cristina, Militaru Eva, Cojanu Silvia , Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale

• BINOMUL SĂRĂCIE - OCUPARE – INDICATORI COMUNI DIN CADRUL

PORTOFOLIULUI INDICATORILOR LAEKEN, Stroe Cristina, Militaru Eva, Cojanu Silvia, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale

• FOLOSIREA INSTRUMENTELOR DE CERCETARE A AFACERILOR ÎN

MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE SISTEME INFORMATICE INTEGRATE ORGANIZAŢIONALE, Gherasim Zenovic, Lect. univ. dr. Andronie Iustin, Lect. univ. dr. Andronie Mihai , Universitatea Spiru Haret, FMFC, Bucureşti

• PARTICULARITĂŢI PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI DE

IMPLEMENTARE A PROIECTELOR POSDRU STRATEGICE ÎN ROMÂNIA, Conf. univ. dr. Popescu Lucian, Universitatea Spiru Haret, FMFC, Bucureşti

• DEZECHILIBRE PE PIAŢA EDUCAŢIEI ŞI A INOVĂRII - FACTOR DE

AMPLIFICARE A CRIZEI DIN ROMÂNIA. O ABORDARE LIBERALĂ, Conf. univ. dr. Băluţă Aurelian Virgil, Jicman Liviu, Universitatea Spiru Haret, FMFC, Bucureşti şi Institutul de Studii Liberale

• PROFESIONALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE VOLUNTARIAT SOCIAL,

Lect. univ. dr. Mih ălcioiu M. Raluca, Universitatea Spiru Haret, FMFC, Bucureşti

Page 8: UNIVERSITATEA SPIRU HARETcercetare.spiruharet.ro/pdf/CEN2012.pdf · 2016. 2. 17. · • IMOBILIZ ĂRILE CORPORALE ÎNTRE REFEREN ŢIALUL CONTABIL INTERNA ŢIONAL ŞI CEL NA ŢIONAL

8

• ETAPE ALE FORĂRII INFRASTRUCTURII FINANCIARE DIN ROMÂNIA ÎNTRE 1880-1916 ÎN CONTEXTUL MODERNIZĂRII STATULUI, Tănase Antonel, Institutul de Liberă Iniţiativă

• ANALIZA FENOMENULUI CORUPŢIEI ÎN ROMÂNIA, Conf. univ. dr.

Ionescu Luminiţa, Universitatea Spiru Haret, FMFC, Bucureşti

• MANAGEMENTUL INFORMAŢIONAL AL RESURSELOR UMANE - CALE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CULTURII ORGANIZAŢIONALE A UNEI COMPANII, Prof. univ. dr. Mareş Marius Daniel, Lect. univ. dr. Mareş Valerica, Universitatea Spiru Haret, FMFC, Bucureşti; A.S.E. Bucureşti

• ROLUL STRATEGIEI ŞI STILULUI MANAGERIAL FAŢĂ DE CULTURA

UNEI ORGANIZAŢII PRECUM ŞI COMPORTAMENTUL ORGANIZAŢIONAL. DEZVOLTAREA UNEI CULTURI ORGANIZAŢIONALE ORIENTATE SPRE CALITATE, Lect. univ. dr. Dragomiroiu Rodica, B.C.R. ERSTE şi Universitatea Spiru Haret, FMFC, Bucureşti

• STRATEGII ACTUALE ALE ACTIVITĂŢII DE DESFACERE PE PIAŢA

ROMÂNEASCĂ, Asist. univ. drd. Hurloiu Ion Iulian , Universitatea Spiru Haret, FMFC, Bucureşti

• METODOLOGIE DE MANAGEMENT ŞI IMPLEMENTARE A

PROIECTELOR, Conf. univ. dr. Andronie Maria , Universitatea Spiru Haret, FMFC, Bucureşti

• MONITORIZAREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN CADRUL

PROIECTELOR, Lect. univ. dr. Andronie Iustin , Universitatea Spiru Haret, FMFC, Bucureşti

• PAŞI DE URMAT PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI O ECONOMIE

VERDE, Lect. univ. dr. Barbălată Ştefan, Universitatea Spiru Haret, FMAEI, Bucureşti

• ANALIZA COST-BENEFICIU – INDICATORI RELEVANŢI, Barbălată

Dragoş, YPC – doctorand A.S.E. Bucureşti

• AVANTAJ COMPETITIV ŞI PERFORMANŢĂ PRINTR-O ATITUDINE RESPECTOASĂ FAŢĂ DE MEDIU, Asist. univ. drd. Chivu Marin, Universitatea Spiru Haret, FMFC, Bucureşti.

• MANAGEMENTUL STRESULUI ŞI DEZVOLTAREA ORGANIZAŢIEI, Lect.

univ. dr. Chirimbu Sebastian, Lect. univ. dr. Chirimbu Adina, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti.

Page 9: UNIVERSITATEA SPIRU HARETcercetare.spiruharet.ro/pdf/CEN2012.pdf · 2016. 2. 17. · • IMOBILIZ ĂRILE CORPORALE ÎNTRE REFEREN ŢIALUL CONTABIL INTERNA ŢIONAL ŞI CEL NA ŢIONAL

9

SUBSECŢIUNEA I: MECANISME DE FUNC ŢIONARE ALE PIE ŢEI FINANCIAR-BANCARE

SALA: AMFITEATRUL A1, 12.00 – 15.00

Consiliul Subsecţiunii I: Prof. univ. dr. Ilie Mihai Prof. univ. dr. Iosefina Moroşan Lect.univ.dr. Deaconu Petre

• UNELE ASPECTE PRIVIND SECURITATEA FINANCIARA A TARII, Prof. univ. dr Ilie Mihai , Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti,

• PROVOCARI SI CRIZE MAJORE IN SISTEMUL MONETAR-BANCAR, Lect. univ. dr. Petre Deaconu, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti,

• PIAŢA ASIGURĂRILOR DIN ROMÂNIA, SUB SEMNUL GLOBALIZĂRII ŞI AL PRINCIPALELOR TENDINŢE MANIFESTATE PE PIAŢA MONDIALĂ A ASIGURĂRILOR, Lect. univ. dr. Titel Negru, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti,

• STRUCTURI FISCAL - BUGETARE ÎN ZONA EURO. SIMILITUDINI ŞI

DISCREPANŢE Isadora Lazăr , Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale

• DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ÎN PLAN LOCAL SUB EFECTUL

CREDITULUI BANCAR, Lect. univ. dr. Ileana-Cosînzeana Velicu, Universitatea Spiru Haret, Facultatea Finanţe şi Bănci Bucureşti – Colaborator,

• UN NOU MODEL DE AFACERI, Prof. univ. dr. Morosan Iosefina,

Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti Asist. univ. drd. Geamănu Marinela , Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti,

• EVALUAREA ECHILIBRATĂ A PERFORMANŢELOR FIRMEI, Prof. univ. dr. Morosan Iosefina, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti, Asist. univ. drd. Murariu Ioana Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti,

• INFRASTRUCTURA SISTEMULUI FINANCIAR ROMÂNESC ÎN

CONTEXTUL CRIZEI ACTUALE, Conf. univ. dr. Eduard Ionescu, Universitatea Spiru Haret, Facultatea Finanţe şi Bănci Bucureşti, Asist. univ. drd. Cristian Constantin Oprea, Universitatea Spiru Haret, Facultatea Finanţe şi Bănci Bucureşti,

Page 10: UNIVERSITATEA SPIRU HARETcercetare.spiruharet.ro/pdf/CEN2012.pdf · 2016. 2. 17. · • IMOBILIZ ĂRILE CORPORALE ÎNTRE REFEREN ŢIALUL CONTABIL INTERNA ŢIONAL ŞI CEL NA ŢIONAL

10

• IMPACTUL CRIZEI ASUPRA ASIGURĂRILOR ŞI REASIGURĂRILOR Prof. univ. dr. Marinic ă Dobrin , Universitatea Spiru Haret, Facultatea Finanţe şi Bănci Bucureşti,

• CÂTEVA ASPECTE ALE CICLICITĂŢII CRIZELOR ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ, Prof. univ. dr. Balu Mariana , Universitatea Spiru Haret, Facultatea Finanţe şi Bănci Bucureşti,

• MECANISMUL DE FUNCŢIONARE A TVA – FURNIZOR DE INFORMAŢII ŞI CONTROL PRIVIND EVOLUŢIA CERERII ŞI OFERTEI DE BUNURI ŞI SERVICII PE PIAŢA ROMÂNEASCĂ, Lect. univ. dr. Duca Aurelia, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti,

• BANCA PUNTE – INSTRUMENT DE STABILIZARE A INSTITUŢIILOR DE

CREDIT ÎN DIFICULTATE. Lect. univ. dr. Jemboiu George Nicolae Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti – asociat.

Page 11: UNIVERSITATEA SPIRU HARETcercetare.spiruharet.ro/pdf/CEN2012.pdf · 2016. 2. 17. · • IMOBILIZ ĂRILE CORPORALE ÎNTRE REFEREN ŢIALUL CONTABIL INTERNA ŢIONAL ŞI CEL NA ŢIONAL

11

SUBSECŢIUNEA II: MODELE ŞI TIPOLOGII DE FUNC ŢIONARE

ALE PIEŢEI

SALA: AMFITEATRUL A8, 12.00 – 15.00

Consiliul Subsecţiunii II: Conf.univ.dr. Popescu Angela Conf.univ.dr. Cr ăciunaş Diana Asist.univ.drd. Ogarcă Angela

• ASPECTE ALE EFICIENŢEI ECONOMICE A CORPORAŢIILOR PUBLICE NAŢIONALE ŞI TRANSNAŢIONALE. Prof. univ. dr. Gheorghe Zaman, Membru corespondent al Academiei Române, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti – asociat.

• DIAGNOSTICUL SURSA INFORMAŢIILOR NECESARE EVALUĂRII

ENTITĂŢII Prof. univ. dr. Dascălu Doina Elena Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti, Prof. univ. dr. Tănase Ion- Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti – asociat, Asist. univ. drd. Geamănu Marinela Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti,

• MODELUL LEGĂTURILOR MULTIPLE AL LEADERSHIPULUI, Prof. univ. dr. Roxana ȘȘȘȘtefănescu Universitatea Spiru Haret,

• SECURITATEA ENERGETICĂ – COMPONENTĂ DE BAZĂ A DEZVOLTĂRII ECHILIBRATE A ROMÂNIEI, Prof. univ. dr. Marin Dumitru , Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti,

• CONSOLIDAREA ECONOMIEI NAŢIONALE PRIN PREVENIREA ŞI COMBATEREA ECONOMIEI SUBTERANE, Prof. univ.dr. Marin Dumitru , Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti, Asist. univ. Raluca-Ana-Maria Dumitru , Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale,

• UN CONCEPT PENTRU RECREDIBILIZAREA PIEŢEI ELECTORALE DIN ROMÂNIA. Conf. univ. dr. Corbu Ion , Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti,

• SCIENTOMETRIA ȘI CALITATEA CERCETĂRII DOCTORALE - SOLUȚII PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN ROMÂNIA, Ioan Curtu , ARACIS, Universitatea Transilvania din Brașov, Brîndușșșșa Covaci, Academia Română – INCE, Universitatea Spiru Haret, Victor Velter , UEFISCDI, Universitatea Valahia din Târgoviște, Mariana Domnica Stanciu, ARACIS, Universitatea Transilvania din Brașov, Florin Ludu șșșșan, Universitatea Titu Maiorescu.

Page 12: UNIVERSITATEA SPIRU HARETcercetare.spiruharet.ro/pdf/CEN2012.pdf · 2016. 2. 17. · • IMOBILIZ ĂRILE CORPORALE ÎNTRE REFEREN ŢIALUL CONTABIL INTERNA ŢIONAL ŞI CEL NA ŢIONAL

12

• BANCA ELECTRONICĂ ÎN MEDIUL RURAL DIN ROMÂNIA PRIN PRISMA DEZVOLTĂRII DURABILE CONFORM RIO+20, Brîndușșșșa Covaci, Academia Română – INCE, Universitatea Spiru Haret, Alexandru T. Bogdan, Academia Română – INCE, CSCBAS David Davidescu, Iudith Ipate, Academia Română – INCE, CSCBAS David Davidescu, Amalia Străteanu, Academia Română – INCE, CSCBAS David Davidescu, Petruțțțța-Elena Ispas, Universitatea Titu Maiorescu,

• REFLECTAREA VALORII CREATE ÎN PERFORMANŢELE FIRMEI, Asist. univ. drd. Angela Ogarcă, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti,

• FINANȚAREA SUSTENABILĂ A PROIECTELOR DE INVESTIȚII PENTRU

PROTECȚIA MEDIULUI ÎN ROMÂNIA, Asist. univ. drd. ȘȘȘȘtefania-Alina Rotaru, Universitatea Spiru Haret. Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti,

• ANALIZA SWOT A RESURSELOR NEBUGETARE DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ÎN PLAN LOCAL, ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ, Lect. univ. dr. Ileana-Cosînzeana Velicu, Universitatea Spiru Haret, Facultatea Finanţe şi Bănci Bucureşti– Colaborator,

• NEVOIA DE SCHIMBARE ÎN DOMENIUL ORGANIZĂRII FIRMELOR DIN

PERSPECTIVA SUSTENABILITĂŢII . Asist. univ. Alina Picu, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti,

• ROMANIA IN CONTEXTUL PROVOCARILOR DEMOGRAFICE SI ECONOMICE ACTUALE, Lect. univ.dr. Luise Mladen, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti,

• MUTATII PE PIATA FORTEI DE MUNCA DIN ROMANIA. Prof. univ. dr .

Gheorghe Pistol, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti,

• MANAGEMENTUL BAZAT PE LIDERSHIP, Conf.univ.dr. Cezar Braicu,

Universitatea Spiru Haret. Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti, Conf. univ. dr. Cibela Neagu, Universitatea Artifex Bucureşti,

• STATISTICA ÎN DOMENIUL COMERŢULUI EXTERIOR, Conf. univ. dr. Crăciunaş Diana, Universitatea Spiru Haret. Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti,

• PERSPECTIVE ALE ECONOMIEI ROMÂNEŞTI ÎN PROCESUL INTEGRĂRII EUROPENE, Asist. univ. Raluca-Ana-Maria Dumitru , Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale.