Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - , .t):1f V, I...

24
f~~l ~. --X.~\, . I ~ t):1f V V, ~J- ~ (~\t'OCTAVIAN ~v v" 't ~~~ , ~~/\} Jr r/ GOGA ~ t~ <1'\ (1881.1938) ~. ~ p. 11..# ,l\ 120 de ani "\\l fJiJ) I de la nasterea poetului. ~. Lucrare redactata de prof. Carmen Popoiu Olteanu CUPRINS: Repere biografice 3 Selectii din opera 9 Arbore genealogic 18 Goga despre viata lui privata .. 20 Criticii despre Goga 23 Bibliografie 24 Colectia: Mari personalltatl ale Ra~inariului Mari personalltatl rornanestl '. fl, 1: n· ~ , i#" :t .~_ :, ~ ~ 2~ 4,;1

Transcript of Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - , .t):1f V, I...

Page 1: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - , .t):1f V, I Vdigital-library.ulbsibiu.ro/jspui/bitstream/123456789/... · 2020. 2. 19. · • 1928 -premiera dramei "Mesterul Manole ".

f~~l ~.--X.~\, . I

~ t):1fV V,

~J- ~ (~\t'OCTAVIAN~v v" 't ~~~ ,~~/\} Jr r/ GOGA

~ t~ <1'\ (1881.1938)~. ~

p. 11..# ,l \ 120 de ani"\\l fJiJ) I de la nasterea poetului.

~.

Lucrare redactata de prof. Carmen Popoiu Olteanu

CUPRINS:• Repere biografice 3• Selectii din opera 9• Arbore genealogic 18• Goga despre viata lui privata .. 20• Criticii despre Goga 23• Bibliografie 24

Colectia:Mari personalltatl ale Ra~inariului

Mari personalltatl rornanestl

'. fl, 1: •

n· ~ ,i#" :t .~_

:, ~ ~

2~ 4,;1

Page 2: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - , .t):1f V, I Vdigital-library.ulbsibiu.ro/jspui/bitstream/123456789/... · 2020. 2. 19. · • 1928 -premiera dramei "Mesterul Manole ".

Colectia:Mari personalitati ale Rasinariului,

Mari personalitati romanesti.

Seria lucrarilor din aceasta colectie:

1. Octavian Goga2. Emil Cioran3. Traian Bratu4. lIarie Mitrea5. Familia Barcienilor6. Eugen Goga7. Eugen Brote8. Generalul llcusiu

Editor: Marius HalmaghiTehnoredactare: Nicolae HodisTipar: MA V TIP SibiuLegatorie: Cartotip SibiuData eperitiei: 18.05.2001

EDITURA ETAPE SibiuTel./Fax: 069/211565

EDITURA ETAPE SIBIUISBN 973-9090-89-3

Page 3: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - , .t):1f V, I Vdigital-library.ulbsibiu.ro/jspui/bitstream/123456789/... · 2020. 2. 19. · • 1928 -premiera dramei "Mesterul Manole ".

- Octavian Gaga -

REPERE BIOGRAFICE

S-a niiscut la 20 martie (1 aprilie) 1881 la Riisinari in familiapreotului Iosif Goga ~i a inviitiitoarei Aurelia Goga. Bunicul dinpartea mamei, preotul Bratu, a fost eel care I-a giizduit in casa sa peMihail Emineseu atunci ciind a treeut granita in Tara Romiineasciiprin "vama cucului". Familia Bratu este 0 familie cu vechi traditiila Rdsinari, 0 familie de patrioti # militanti pentru drepturileromiinilor din Transilvania. Originile aeesteifamilii sunt eomune eueele ale vestitei familii de ciirturari transilvaneni, Barcianu.

• 1881 - 20 Martie/I Aprilie, se naste la Rasinari "poetul patimiriinoastre ", cdntdretul idealuri/or transi/vane de unire cu patria side pdstrare a identitatii nationale. Este fiul eel mai mare alAureliei Goga, nascuta Bratu si a preotului Iosif Goga, ndscut inCraciunelul de Sus. Prin radacinile materne isi are originile invechea familie de carturari transilvdneni Barcianu, familiestabilitd la Rasinari la inceputul secolului XVIII si care a datposteritdtii sapte generatii de preoti. Unul dintre acesti preotieste si bunicul lui Octavian Goga, preotul Bratu, eel care l-agdzduit pe Mihai Eminescu in trecerea sa prin Transi/vania.

Octavian Goga cu colegii de liceu (al doilea din stiinga jos)

3

Page 4: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - , .t):1f V, I Vdigital-library.ulbsibiu.ro/jspui/bitstream/123456789/... · 2020. 2. 19. · • 1928 -premiera dramei "Mesterul Manole ".

Personalitdti riisindrene

• 1887 - incepe cursurile Scolii primare din Rasinari, scoala cuvechi traduii in invatamdntul romdnesc din Transilvania si caremai tdrziu vaji botezatd cu numele poetului.

• 1890 - incepe, La Sibiu, cursurile liceului unguresc. Din aceastaperioada avem semnalele primelor incercdri literare. Nu se simtein largul sau la acest liceu pentru ea nu poate sa-si exprime asacum ar dori opiniile sale.

• 1899 - se transferd la liceul romdnesc din Brasov.• 1900 - devine student al Facultatii de Litere si Filosojie a

Universitdtii din Budapesta. Aici, reuseste sa strdngd in jurul sduintregul grup al studentilor romdni si sa-si impund idealurile salenationale.

• 1902 - este redactor al revistei "Luceafarul", revista studentilorromdni de la Budapesta.

• 1904]- moare sora sa Victoria, cea cdreia i-a dedicat celebrapoezie "Dascalita''. Pierderea sorei sale l-a afectat foarte multpentru ea intre cei doi frati a existat 0 relatie speciala.

• 1904 - in luna iunie a acestui an, Goga isi incheie studiileuniversitare.

• 1905 - publica volumul "Poezii'',volum de versuri care se bucurd ,..de mare succes 'in rdndulintelectualitdtii romdnesti dinacele vremuri, dar si din parteacelor simpli care si-au regasitsentimentele si idealurile inaceasta luerare.Anul 1905 devine un an tristpentru poet deoareee la 24decembrie, in Ajunul Crdciunului,isi pierde tatdl, preotul IosifGoga,eel care i-a fost model decomportament si de corectitudine.

• 1906-devine secretar alAsociatiunii Transilvane pentruLiteratura Romana si CulturaPoporului Roman, ASTRA, al

4

Page 5: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - , .t):1f V, I Vdigital-library.ulbsibiu.ro/jspui/bitstream/123456789/... · 2020. 2. 19. · • 1928 -premiera dramei "Mesterul Manole ".

?

- Octavian Gaga -

carei prim presedinte a fost mitropolitul Andrei Saguna, eel ce adorit sa-si doarma somnul etern in cimitirul din Rasinari.in anul 1906 se casatoreste cu Hortensia ("Tani "), fiica /uiPartenie Cosma, personalitate marcanta a vietii pub lice sibiene siardelene, director al bdncii "Albina" din Sibiu. Aceasta nunta afost un adevdrat eveniment monden la Sibiu, eveniment multamintit in cronicile vremii. Nasii proaspetei familii au fostprietenul apropiat, Alexandru Vlahuta cu sotia.Apare revista " Tara noastrd".

ste editata "0 seamdde CUVl /

1909 - este publicat volu~1U1de versuri "Ne cheama pdmdntul".Tot 'in acest an devine membru al comitetului de conducere aSocietatii Scriitorilor Romani.1910 - la Conferirua Partidului National Roman isi face intrareaoficiald in politica.1911 - datorita convingerilor sale pe care nu ezitd sa le exprimepublic, 'in scris sau oral, devine persona non grata pentruautoritdtile maghiare din Transilvania. A.$a se face ca in acest aneste inchis 0 luna la inchisoarea din Szeghed sub acuzatia de a fi 1'12,scris artico e po itice in revista "Tara noastra ". Aici, este vizitatde prietenul sdu, I.L. Caragiale.1913 - apare volumul "Din umbra zidurilor".1914 - are loc la Teatrul National din Bucuresti, premiera piesei"Domnul notar".1915 - editeaza "Strigate in pustiu. Cuvinte din Ardeal intr-o taraneutrala".1916 - apare volumul "Cdntece fara tara ".1919 - devine Ministru al Instructiunii si Cultelor in guvernulVaida.Divorteaza de Hortensia.Cumpara de la vdduva prietenului sau, poetul Ady Endre,domeniul de la Ciucea , locul unde se va retrage spre sfdrsitulvietii si unde este inmormdntat.1920 - este Ministru de Stat In guvernul A verescu.1921 - se cdsatoreste cu vechea sa dragoste, Veturia Muresan.1923 - La 10 mai este aLes membru al Academiei Romdne. Potrivituzantelor de receptie in acest forum national, discursul a fost ')rostit e data aceasta de poetul George Cosbuc.

J,6-e- I

••

••

•••

Page 6: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - , .t):1f V, I Vdigital-library.ulbsibiu.ro/jspui/bitstream/123456789/... · 2020. 2. 19. · • 1928 -premiera dramei "Mesterul Manole ".

• 1924 - apare volumul de "Poezii", pentru care primeste Premiulnational de poezie.

• 1926-1927 - devine Ministru de Interne 'in guvernul Averescu.• 1927 - apare volumul "Mustul care fierbe"• 1928 - premiera dramei "Mesterul Manole ".• 1930 - strange unele articole si discursuri in volumule

"Precursori' si "Aceeasi luptd: Budapesta-Bucuresti"• 1931-1 Aprilie - este sarbatorit de intreaga natiune la implinirea

vdrstei de 50 de ani.• 1932 - primeste titlul de Doctor Honoris Causa al Facultatii de

Litere si Filosofie de la Universitatea din Cluj.Este membru activ al Partidului National Agrar.

• 1934 bun cunoscator al limbiimaghiare, ~raducerea volumului"Tragedia omului" dupa Madach 1mre.

• 1935 - este ales presedinte al PartiduluiNational Crestin.in anul acesta moare fratele sau, EugenGoga, prozator, publicist si militant easi fratele sdu mai mare pentru drepturileromiinilor din Transilvania si care inurma rani/or din razboi a ramas infirm,avdnd 0 mdnd paralizatd. Eugen Gogaautorul volumelor "Cartea Facerii" si"Doud Siberii ". Eugen Goga

• 1936 - devine pentru 0 perioada de doar fratele poetului44 de zile prim-ministru al Romdniei, 'inguvernul Goga-Cuza. Se retrage III urmademisiei.

• 1938 - dezamagit de viata politico de laBucuresti, se retrage la domeniul sau dela Ciucea.Se stinge din via/a la Ciucea in ziua de 7mai, 1938. Au fost organizate funeraliinationale.La 28 mai al aceluiasi an, se stinge simama sa, Aurelia Goga, care n-a pututsuporta pierderea. ~-.

Personalitiui riisindrene

6

Page 7: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - , .t):1f V, I Vdigital-library.ulbsibiu.ro/jspui/bitstream/123456789/... · 2020. 2. 19. · • 1928 -premiera dramei "Mesterul Manole ".

•- Octavian Gaga -

1939 - apare volumul "Dinlarg"1942 - este publicat volumul" Discursuri".1980 apare reeditareavolumului de iI Poezii".1984 apare volumul"Teatru" la editura Minerva.1997 -prima editie a "ZilelorGoga" /a Rasinari.1998 - apare volumul deamintiri despre poet, "Bunavestirea numelui Goga In memoriaRasinarenilor" de Corneliu Lubinschi Dragoman, editat deFundatia Culturald "Cezara Codruta Marica" din Tirgu-Mures.

~~~ ,; ~s-: ,,~...,I..A~,

Bucuresti, mai 1938Convoiul impresionant care la

condus pe poet pe ultimul drum

-' .v, 'J<.l.;.; ._> :/' .. ~~:~;;>::~. \'" ""j' ~.. ::~J" ; ."-'# ••\ • ,-.: •• .,~: z, < ~<;::~~,~4

< "~'. ,'" ,~~\;~ ," ".""":......~-.:.r:.t;'.\ .<';f~.: r. " ';'fr'::'<~~~' /'d

, ."" ~l(.i.~lo~t\i~~<~t~l'"t' ,..... ,.-" '11 \t'~ "

r ••.•.•.• :,p •. , '..tl~.•.s: ,~ I"':';'"1999 - apare prima editie a "Caietelor Goga ", care cuprindinterventiile personalitdtilor participante /a simpozionul organizatanualla " Zilele Goga".

La finalul celei de-a treia editii a "Zilelor Goga" la Rasinari,s-au pus bazele Fundatiei Culturale "Zilele Octavian Goga".Fundatia are ea scop cinstirea si prezervarea in constiintapublica a memoriei personalitatii si operei poetului rdsinarean.Prin activitatea fundatiei se initiaza si organizeaza actiuni menitea pastra in atentia tinerei generatii opera si activitatea poetului.

7

Page 8: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - , .t):1f V, I Vdigital-library.ulbsibiu.ro/jspui/bitstream/123456789/... · 2020. 2. 19. · • 1928 -premiera dramei "Mesterul Manole ".

Personalitati riisindrene

Membrii fondatori ai acestei fundatii, care a devenit persoanajuridica in luna august 1999, sunt urmdtoarele personalitati:Acad.prof. univ. dr. Nicolae Manolescu; Pro! univ. dr. IlieGutan; pro! univ. dr. Matei Pamfil; Pro! univ. dr. Maris loan;Pro! Marica Valentin; Pro! Carmen Olteanu-Popoiu(presedinte); Pro! Alexandru-Ioan Olteanu; Pro! MirceaCenusd; Pro! Cornelius Bercea; Pro! Lucia Mutiu; ed. AnaIlcusiu; ec. Mitrea Cornel-Liviu- Victor; ec. $tefanufa Vasile simembrii familiei Goga: arh. Alexandru Beldiman; ConstantinBucsan; Marica Hulea; actorii Traian Stanescu si llincaTomoroveanu (presedinte de onoare).

• 2000 - apar "Caietele Goga ", editia a doua.- este publicat volumul de poezii "in imparatia firii "la

Editura Coresi, volum prefatat si selectat de profesoruluniversitar doctor !lie Gutan de la Universitatea "LucianBlaga" din Sibiu.

"Zilele Octavian Goga" mai 1999 - editia a III-aMomentul intemeierii Fundatiei Goga

8

Page 9: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - , .t):1f V, I Vdigital-library.ulbsibiu.ro/jspui/bitstream/123456789/... · 2020. 2. 19. · • 1928 -premiera dramei "Mesterul Manole ".

- Octavian Gaga -

SELECTII DIN OPERA:

Ciitrii ciirturarii nostri(publicat in revista "Tara noastrd ")

Din intreaga poveste a neamului nostru se desluseste un mare siputernic adevar: n-am fost neam de cetate, am fost totdeauna oamenide camp si oameni de munte, sdteni care am asudat in muncapetecului nostru de pdmdnt. N-am avut orase, n-am avut ziduri ~iturnuri de apdrare. Au trait si au murit ai nostri acolo in sdtuletele dela poala muntilor. Acolo la plug ne-a ars soarele de veacuri si totacolo am calcat potrivnicia vremilor si am apucat ziua de astazi.

Adevdrurile acestei povesti nu se frang. Tot cei vechi suntem siastazi. Numai fata lucrurilor e alta, temeiul e acelasi. Poleiul vremiine-a adus cdte ceva nou, strain, - am primit multe lucruri bune silucruri slabe, dar in sufletul nostru au rdmas aceleasi indemnuri,aceleasi trebuinte.

Povata slovei a pdtruns cu incetul si la noi. Din rdndurileoamenilor de la plug s-a ales cdte cineva care-a stiut pretul,bunatatile invataturii, s-a lipsit de baiatul lui, i-a asezat merinde indesagi si I-a trimis la oras sa invete carte ...Asa s-au smuls unul cdteunul de la coarnele plugului toti oamenii nostri cu carte. Aceasta epovestea tuturora; intrebati si pe advocatul si pe protopopul. "

"Mesterul Manole"- piesa in trei acte:

ANA: M-ai dus cu tine, Andrei? A-i dus amintirea noastrd,farmecul noptilor care ma cheama? Le-ai dus?GALEA: Da, te-am dus cu mine in calatoria grozava.Afost 0 vdltoareneagra la inceput, 0 uruitura in addncuri ... Pe urma a inceput hora ...hora pagan a ... Ce limba sa-li spuie lie inclestarea fara mild intre omsi piatra? Stii tu ce e aceasta dusmanie sinistra, in care se scurgetoatd flacdra din vinele noastre de atdtea mii de ani? . Ei bine, te-amdus cu mine. Erai zavordtd in sufletul meu ea 0 boald cumplita desdnge. Cufiecare ciopliturd de dalta se desfdcea un strop din clocotulmeu ... in fiecare fibra a materiei cu care luptam, ldsam 0 silabd dincdntec ... Md impingea ispita inainte, zi si noapte.fara ragaz. Eram undemon care stoarce viata din piatra -stiu eu? - eram un calau care

9

Page 10: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - , .t):1f V, I Vdigital-library.ulbsibiu.ro/jspui/bitstream/123456789/... · 2020. 2. 19. · • 1928 -premiera dramei "Mesterul Manole ".

Personalitdti rasinarene

ucide necontenit ... Degetele ea niste cleste dracesti smulgeau cevadin mine, din tine, din dragostea noastra ... Acum iti dai seama delumea 'in care am fost?ANA: Dragostea noastrd, Andrei, md cutremur ...Ea e lumina albacare m-a adus ... Unde-i? Ce-ai facut cu dragostea noastra?GALEA: Dragostea noastra, Ano? Unde-i dragostea noastra,md-ntrebi? Acolo, sub perdeaua de stamba inchisd in piatra, ferecatacu mii de lacdte.ANA: Andrei!GALEA: Am sugrumat-o acolo ... Peste-un sfert de ceas vor venigramada sa-t simta toti arterele sub poleiul de marmura ... Nestiutade nimeni, le va straluci tuturor ... Vafi a lor ... Vor pune stapdnirepe ea ... De ce-ai vrut sa $tii?.. Ti-am spus acum ... Mi-e mild detine, mi-e mild de mine ... Sunt zdrobit ...ANA: Andrei, noi ce suntem? Andrei, am ramas orfani ...GALEA: Doi spectri in tintirim ...ANA: Andrei, eu n-am inviat, Andrei? M-au inselat toate simturilemele, toate speraruele revederii m-au inselat?GALEA: Nu, nu te-au inselat ... Ai murit aici, ai inviat acolo ...ANA: Atlantida! ...GALEA: Nume de expozitie, firm a pentru multime, eticheta de tdrg,cursa pentru nepriceputi ...Esti tu, intelegi ... E tot din tine, toata fiintata, tot fluidul de viatd care se ridica peste vremi, ... tot ce mai traieste... Restul e cdrbune stins, zgura de atelier, cenusa spulberatd in vdnt ...ANA: J-ai dat tot ei?GALEA: Tot!ANA: Tie, mie! Nu ne-a mai ram as nimic?GALEA: Nimic.ANA: Andrei, Atlantida ... Te inteleg, Andrei ...Ai dreptate ... Imi dauseama acum ... E povestea batrdnului Baltes, care m-a urmdritnecontenit. Groaznica poveste ... Andrei ... Povestea lui Manole ...GALEA: Povestea tuturor.ANA: Ramas bun, Andrei !GALEA: Ramas bun, Ano!ANA: Nu ne mai vedem ...GALEA: Plec in strdindtate .ANA: Eu ma intorc in neant "

10

-

Page 11: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - , .t):1f V, I Vdigital-library.ulbsibiu.ro/jspui/bitstream/123456789/... · 2020. 2. 19. · • 1928 -premiera dramei "Mesterul Manole ".

- Octavian Goga -

"CANTECE""Mai Crdsmare Niculae,Ce mai zici de lumea asta?Dumnezeu sd-ti lie vinul,Si norocul, si nevasta!Cum mai umbld tdrgurile?Bautura-i acrd, vere,Dar li-e hamicd nevasta,Arz-o focul de muiere.Bea si tu cu mine astdzi,Ca eu beau sa-mi stdmpdr doru 'Parca-i alta lumea astaCtind ne zice Laie Chioru'Laie Chioru' -batd-l Domnu'El nu vede toate cele;Stie doua din lduta:Una-i dor si una-i jele.Ctind de dor ne zice LaieTremura cupa pe masd;Cdnd de jale cdnta Laie,Zboara cupa pe fereastrd.Si-a$ aprinde-atuncea satul ...Sa-l vad para, vdlvdtaie ...Ochii vineti foc sa-i arzaMai Crdsmare Niculaie!"

"BOBOTEAZA"

Ieri un popd rumen mi-a venit in casd(Lege nu-i pe lume sa si-l vrea proroc),Si din cdlddruse mi-a uitat pe masaUn sfios si galben fir de busuioc ...

Busuioc cucernic, busuioc de-acasa,Frate cu muscata prinsd-ntre feresti,Floare de la tara, floare cuvioasa,Cum sa-li spun eu lie cat de drag imi esti?

Mi-ai adus cu tine farmecul livezii,Mi-ai vriijit 0 clipd satul meu din deal,

11

Page 12: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - , .t):1f V, I Vdigital-library.ulbsibiu.ro/jspui/bitstream/123456789/... · 2020. 2. 19. · • 1928 -premiera dramei "Mesterul Manole ".

Personalitati riisiniirene

Taina ce-nfioara noaptea bobotezii,In intunecimea bietului Ardeal ...

Imi rasar aeuma cdntece uitate.Si-ntr-o pribegie farO. noroe,Eu te simt ca tu esti singurul meu frate,Ratacit si galben fir de busuioe ...

in strdinul ehiot care strig - afard,Ldngd mine-aldturi mi te irosesti,Floare cuvioasa, floare de la tara,Ce cataram, oare, noi la Bucuresti? ... "

"MASUTA MEA"

"Si-a dus o-ntreaga vesnicieTrudita ani/or povardDe cdnd legaram prietenie,Mdsuta mea de-odinioara.

in umbra veehei cafenele,in eel mai tdinuit ungher.Ne luminau aceleasi stele.Acelasi eo If senin de cer.

Aici, in noptile de iarna,Singurdtatea mea amardPutea visdrile sa-si ceamdPrin fumul lenes de tigarii ...

Mdsuta mea, ti-aduci aminteDe-atdtea zile farO. soare.Cdnd fruntea mea cddea fierbintein palmele tremurdtoare? ...

Pe bolta ei trandafirieN-avea credinta mea infrdngeri,Si-n mdndra noastrd saracieEa ne vrajea un cor de ingeri.

12

rl

Page 13: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - , .t):1f V, I Vdigital-library.ulbsibiu.ro/jspui/bitstream/123456789/... · 2020. 2. 19. · • 1928 -premiera dramei "Mesterul Manole ".

- Octavian Gaga -

Cum m-a jurat de-atunci viatain goana ei fara repaos ...S-a stins in neguri dimineataRdtdcitorului in haos ...

Azi, dupii vremi, de patimi pline,Masuia mea, iar ne-ntdlnim,Duceam sirag de vieti in mine,Azi ma intorc c-un tintirim.

Mi-am risipit de mult in lumeSenina visurilor salbd;Masuta mea, ifi spun un nume,Si-l scriu pe marmura ta alba ... "

"NOI"

La noi sunt codrii verzi de bradSi cdmpuri de mdtasd;La noi atdtia fluturi sunt,Si-atdta jale-n casd.Privighetori din alte fariVin doina sa ne-asculte;La noi sunt cdntece si floriSi lacrimi multe multe ...

Pe bolta, sus, e mai aprins,La noi, batrdnul soare,De ciind pe plaiurile noastreNu pentru noi rasare ...La noi de jale povestescA codrilor desisuri,Si jale duce Murasul,Si due tustrele Crisuri.

La noi nevestele pldngdndSporesc pe jus fuiorul,Si-mbrdtisdndu-si jalea pldngSi tata, si feciorul.

13

Page 14: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - , .t):1f V, I Vdigital-library.ulbsibiu.ro/jspui/bitstream/123456789/... · 2020. 2. 19. · • 1928 -premiera dramei "Mesterul Manole ".

Personalitdti rasinarene

Sub cerul nostru-nduiosatE mai domoald hora,Caci cdntecele noastre pldngin ochii tuturora.Si fluturii sunt mai sfiosiCdnd zboard-n zari albastre,Doar roua de pe trandafiriE Lacrimi de-ale noastre.Jar codrii ce-nfratiti cu noij~i infioard sdnulSpun ca din lacrimi e-mpletitSi Oltul, biet, bdtrdnul ...

A vem un vis neimplinit,Copil al suferintii,De jaLea lui ne-au raposatSi mosii, si pdrintii ...Din vremi uitate, de demult,Gemdnd de greLe patimi,Desertdciunea unui visNoi 0 stropim cu lacrimi. "

"DASCALITA"

~'. ".fif~J"J..J,.t~ P%Jt ~ k/:,:7,,;.' Mvf;. 1Pb.

,~"'. lIM-t 4. l;,.z,. ;~·w. lA.J.J,.,: U@, 'IU.!;~'

~1t.,\(4. ~..,in:: '4 rn--~u.....t~(h,- {7 c......,k~

kY>7<$. G;. - '" _ "';"'-;'-;- .If, ,'"'- caer-

a: ;'. ".-..7; J',.. ~ W <L f»:v-ei1:t.' <4..J{i",,-.u. ~.~- ; ~li..nl. e.t e..r-: kic.tk ~'rr-:"\L ,;;. re ~9~~ a.-..-'"4...-l~

"""'- !::' ~ flaJ..r ~ 4 ~' _

fmJ... h-- 10..•••.3. Et ••. /ou.l ~ a.:

,"T..' ~ }J.:;:(.' ,,+', c... ,;;; ..:' ~K.f k "-f<';;.. 4 r;v-<J. ~' __ • '" I;~: . '!doe _-~ ':: T; I-;i)u:'¥" Jot. ~;-IL. ~',_

w.".~ {e-1Lr J; I~ }t&. lA ~.-fl.c- ".. 4..t_J'l.LM4Irk: '_r ""'4-. _to-~-(, .•, u4p{ A 4l' ~_

u, ~,. In.0r4c.C ':J~ .•••.4< "%tU« - ~;;"·4;~'1Id: 'L -i.c. -:>~ ~ .....;x.c. [tt..'.":"'z

•• ( I '

''''/,;, ): ee.. 04. d ; ,,',,4. ~L l?-,'" AM«./,;'

k. ':'Jt. 4;~ '. {~;" .•••e .r;:...,~:'~~:J. - ./,..,~ GO ~k-k

~~.t;;,·~k~ -~<t.- k...,- ;:, ~ ~"""-~ ",..~.~ ..t4 R4:-·~- - 4tu...4.- "4- ?f."..-~' c..',- """<t. ••.

"'~ ~~.,. •.'«' •• ~ . /f'-.....- <W<

~ ~'-L.! 4.;,......:~ - fr::::A .?.•.•,~- ,~~ """,-!~ iCt..~~·e 4;.17t

"Cdnd, tremuriindu-si jalea si sfiala,Un cant pribeag imbriuiseaza firea,St-un trandafir crescut in umbra moare,Si soare nu-i sa-i pliinga risipire,Eu pliing atunci, cdci tu-mi rasai in zare,A vremii noastre dreapta mucenitd,Copil blajin, cuminte prea devreme,Sfielnicd, balaie dascalila, "

"OLTUL".Mult iscusita vremii slovdNu spune clipa milostivdCe ne-a-nfratird pe veci necazulSi veselia deopotriva.:

14

Page 15: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - , .t):1f V, I Vdigital-library.ulbsibiu.ro/jspui/bitstream/123456789/... · 2020. 2. 19. · • 1928 -premiera dramei "Mesterul Manole ".

- Octavian Gaga -

Maritii fie dimineataCe-a sdvdrsit a noastra nunta,Batrdne Olt! - cu buza arsaIti sdrutam unda cdrunta.

in ceuuuia ta de apaDorm cdntecele noastre toateSi fierbe tainuita jaleA visurilor sfardmate.Tu impletesti in curcubeieComoara lacrimilor noastre,Si eel mai scump nisip tu-l dudin vadul Dundrii albastre.

La sdnul tau vin, in amurguri,Sfioase, fetele fecioare,Si dimineata vin nevesteCu sortul prins in cingatoare-Si vin pdstori cu gluga aIM,Din fluier povestindu-si dorul-Si cdte cdntece si lacrimiNu duce valul.calatorul ...

Drumet, bdtut de gdnduri multe,Ne lasi atdt de greu pe noi,Imbrdtisdndu-ne cdmpia,Te uiti adesea inapoi.Asa domol te poartd firea,Cdci duce unda-ti gdnditoare:Durerea unui neam ce-asteaptaDe mult 0 dreapta sarbatoare.

"CASA NOASTRA"

"Trei pruni frdtdni, ce stau sa moara,Isi tremura creasta lor bolnava,Un vdnt le-a spdnzurat de vdrfuriUn pumn de fire de otava.Si polomida-i leaga snopii ...-Ce s-a ales de casa asta,Vecine Neculai at popii! ... "

15

Page 16: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - , .t):1f V, I Vdigital-library.ulbsibiu.ro/jspui/bitstream/123456789/... · 2020. 2. 19. · • 1928 -premiera dramei "Mesterul Manole ".

"REiNTORS"

Personalitiiti rasiniirene

"Stdpdne codru, crai batrdn:Mai tii-le tu minte, oare? ..La umbra unui fir de nalbdPldngea 0 floare de cicoare,Si-un firicel de izma creataSe sdruta atunci cu Oltul ...Atunci m-am dus in lume, eu,Feciorul lui Iosifpreotul!"

"BATRANI"

"De ce m-cui dus de ldngd voi,De ce m-cui dus de-acasa?Sa fi riimas fecior de plug,Sa fi rdmas la coasa. " ...

"DORURILE MELE"

k·~'I'''e.....~.~ol. <e.

~.,..: ••. ~ <a... •• w..f-,;: ><k:q;,,- c..._kY..z....: c.....~ lRA.'i~"-· u.. to-.: ,,"'-

f.. ~ ~'- ol""Q.h c.. ~ -.Q,A.

~ c-.~ C<:~J"'"

~""'~-.:.,"~-~. "-"< •. ;",,;,..{, 1!..jiJ..- "1'-........:,0;;:

?, - T' .:>~«.~.....;: _

IN:-f. (M~

"Dorurile meleN-au intruchipare,Dorurile mele-sFrunze pe carare ...Spulberate si strivite frunze pe carare.

in radar le cautVisurile me le,Stralucita salbd,Salba de mdrgele ...Minunata si pierduta salba de margele.

Tot ce-mi tese noapteaZorile-mi destramd,Mi s-a dus norocul ...Nu-l mai pldnge, mama ...La icoana Preacuratei nu-l mai pldnge, mama. "

16

....

Page 17: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - , .t):1f V, I Vdigital-library.ulbsibiu.ro/jspui/bitstream/123456789/... · 2020. 2. 19. · • 1928 -premiera dramei "Mesterul Manole ".

- Octavian Gaga -

"COPIILOR"

"Veniti la sdnul meu cu totii,Copii cu fruruile senine,Veniti sa premeniti izvorulNadejdii mele de mai bine!

Voi sunteti roua diminetiiCe scdnteie nestiutoareCe poartd-n ea intreg argintulCurat al razelor de soare. "

"POETUL"

"" Un cavaler cu ochii de vultur, cu inima de fata mare,Cu brat di fier, cu mdna alba de zbucium si de luptd dornic,Pe-un piept de stdncd solitard si-a-ntemeiat un cuib statornic,() singuratica cetate cu turn strdlucitor in zare. "

"ASTEPTARE"

"Trei trandafiri intr-un pahar,Trei trandafiri in floare,Curati ea de margaritar,Te-au asteptat ieri in zadarSa-i prinzi la cingatoare ...

Te-au asteptat sdrmane flori,in linistea mea moartd,Si-ngalbenite de fiori,S-au scuturat de cdte oriF osnea un pas la poarta.

~"

17

Amurgul vinetiu de-aprilImi rdtdcea prin casd,Cdnd frunzele tiptil-tiptil,Ca niste lacrimi de copil,Cadeau incet pe masii."

Page 18: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - , .t):1f V, I Vdigital-library.ulbsibiu.ro/jspui/bitstream/123456789/... · 2020. 2. 19. · • 1928 -premiera dramei "Mesterul Manole ".

00 ARBORELE GENEALOGIC AL FAMILIEI GOGA

@

't1(\l

;:;Cl;:;

~~g~..,~(

""Si~(

(\l;:;(\l

Page 19: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - , .t):1f V, I Vdigital-library.ulbsibiu.ro/jspui/bitstream/123456789/... · 2020. 2. 19. · • 1928 -premiera dramei "Mesterul Manole ".

JNatanail GOGARU~NDRAI.. IDin C~C~B~ELULI

(Jud. Alba)

Octavian GOGA1881-1938cas.in 1906

Hortensia COSMAin 1921

Veturia MIRESAN

Victoria1883-1904invatatoarc

C.a1886-1961

cas.Constantin BUCSAN

Ilcana""C1rr

CR1STOVEANU

Andrci BUCSANcas. eu

ALEXANDRA

Constantin~TOMOROVEANU

acb1tacas. Traian si·ANESCU

CatafaJcul poetuluiin Ateneul Roman18f8-~~3~u~tcist

Elisabcta b"BOBEscul I

A1cx(nat5o~~gcU)

ar,s-.::s·;:sClCl

()Q

~

MaricacasetoritaHULEA

ConstantinBUCSAN

tadi urmasi

Ruxandra GOGArara urmasi

Ani!aGOGAcas. eu

ConstantinHARJTON

AlcxandruBELDIMANcas. eu Ioana

\0

Mihai STANESCU RuxandraBELDIMAN

Andrci HAR1TONcas. eu

LlLlANA

Ccnstantin HARJTONcasstorit cu

MihaclaMatci BELDIMAN

Page 20: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - , .t):1f V, I Vdigital-library.ulbsibiu.ro/jspui/bitstream/123456789/... · 2020. 2. 19. · • 1928 -premiera dramei "Mesterul Manole ".

Personalitati riisinarene

GOf!a despre viata luiprivata

"Eu trdiesc foarte retras intr-olocuintd afara din oras si imi mdngdinecazurile cu-o deplina multumirefamiliara. in societatea oamenftor deaici mii voi putea potrivi cu greu. "

Riisiniirenii despre poetullor:"Cand auzeam ca-i in sat, md duceamanume sa-l vdd. Avea obiceiul de ieseaduminica intre oameni. Mii cutremuracdnd vorbea de satul nost ... A~a, pr in1928, s-a auzit ea Goga ar ji facut sa o. Goga ~iP. Ileus la Karlsbadse dea sinele de tramvai. S-o vdndutatunci trei munti. Da' domnii din sat se mdncau intre ei ea cdinii. Si s-o ales prafu/... "

(lacob Sas, zis Maioru, 1901-1982)" ...Duminica, era joc, ori cum ziceti voi acum hard tdraneasca, dinsus de ei, la Cioran. Amfost acolo lajoc vreo cativa ani si-l vedeampe Tavi pe ldngii tiganii lautari. Daca era vreunul chior? Era al de lahurduna, nu mai fin minte cum it chema. Acuma, veri eu fiind maiumblat, eram bine vdzut in sat. Nu erau domni multi, dar cdti erau, cumine zdboveau mereu la vorba.: Era 0 zi de tdrg, pared 0 vineri.Tdrgul de bucate se linea si atunci, ea si acum in Tdrgul al Mare, inmijlocul Sibiului. Mi-am cumparat bucatele care-mi trebuiau, le-ampus la un cardus si md gdndeam sa md due la Bdrbosu si sa iau un carcdtre casd. Cdnd, am dat nas In nas cu Tavi.-Nene Ioane, am cdpdtat niste bani, bani multi si vreau sa daualdamasu. Mai sunt prin targ de-ai nostri?-Am mai vast-tic- hai sa-i cautam! N-am cdutat prea mult, cd am datde Comse Tapalaga, Ion Tincu-Pita, Coman Bratu Giurcanu, NiculaeLungu si Coraclean batrinul. Le spune si lor ca-i plin de bani ~i sameargd cu el, ea face cinste. Si ne-o dus oblu la "RomischerKaiser", unde n-am mai pus piciorul nici unul. Se uitau chelnerii lanoi ea la niste aratari. 0 ales Tavi 0 masd mai ldngd bina liiutarilor si

20

Page 21: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - , .t):1f V, I Vdigital-library.ulbsibiu.ro/jspui/bitstream/123456789/... · 2020. 2. 19. · • 1928 -premiera dramei "Mesterul Manole ".

- Octavian Gaga -

ne-am trds scaune ... Iacata chelnerul care zice pe ungureste. Tavi maicu damf ea noi, 0 sari! in sus:- Ti-am comandat pe romdneste, romdneste sa ne ceri plata, auzi ma

fartagdule, zii cii stiii!Chelndrul ce sa facd? 0 zis-o pe romdneste ... Si 1-0 sters pe

sub nas cu ghemotocul de bani. Am mai supt noi cdteva pahare, cdndvedem pe Tavi ca se ridicd si se duce la primasul lautarilor. Ei 0 fostzis cdteva da' numai de ale lor, nu de ale noastre. Vorbeste ceva cu el, ala da din cap cii nu si Tavi incepe sa-i vdre in dipld 0 hdrtie, apoialta, apoi alta. Primasulle sopteste ceva ortacilor lui si ... sa ne ia cunaduseli! Ldutarii au inceput sa cdnte "Desteapta-te romdne ", cuTavi in fata lor, ddnd din mdini a capelmaister ~i cdntdnd cu vorbe.Tot restaurantul 0 amutit. Apoi i-am vast pe cei de la meseridicdndu-se, strigdnd si injurdnd pe limba lor. Ldutarii erau verzi,da cdntau cu Tavi capelmaister. Apoi am vast un pahar zburdnd cdtreel si pe unii de la mese, ca se apropie cu gla}i si scaune in mdini,urldnd la muzicanti. S-o strdns de pe Ulita Cisnadiei buluc de lume lausd si la feresti. Am vast ca-i de rdu si cum eram si noi'' facutt" bine,am scos cutitele si am pus mdna pe scaune. l-am dat roatd lui Tavisi-am strigat:-Tata lui Dumnezeu, dacd mai misca unul, aci rdmdne lat! Domniis-o tras indarapt. Si lautarii ziceau, si Tavi da din mdini fara sa-ipese. Nu s-o ldsat pdna n-o cdntat toti "Desteapta-te Romdne".Lumea de la u~a 0 inceput sa bata din palme, apoi s-o dat la 0 partesa faca loc la doi politai. Ca sa mearga Tavi si primasul cu ei.Vorbeau nemteste si Tavi 0 dat din umeri ea nu pricepe. 0 zis atuncipe romdneste si Tavi le-o spus razand:-A~a sogore, asa, ca uite nu ti s-o despicat limba! da, de ce numaiprimasul? Ce, numai el 0 cdntat? Sa mearga toti si sa-si ia si unelteleea doar cu ele 0 cdntat.-Luati-va diplele si dati-i drumul. Pdnd acolo sa cdntati, ca dracu-i alvost. Sase erau ei, sase noi. ... "(loan Lubinschi-1868-1934)

"Md duceam cu tata in camp, cdnd am vdzut 0 masina. Ne-am ferit,dar masina s-a oprit ldngd noi.-Comane, incotro, omule?-O-ho, domnul Goga!Bine ai vin't! Uite md duceam cu fata in camp.-Nu poftesti cu noi?

21

Page 22: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - , .t):1f V, I Vdigital-library.ulbsibiu.ro/jspui/bitstream/123456789/... · 2020. 2. 19. · • 1928 -premiera dramei "Mesterul Manole ".

Personalitiiti rasinarene

-Minti , ma, frumoasa asta nu poate fi fata ta, ea tu unit ai fast si unitai rdmas ...Si s-au pus amdndoi pe rds, in timp ce mie imi ardeau obrajii. Apoitat Gaga:-Merg, md in camp cu a conditie: tu sa te intorci acasd ...Si iarasi rds ... A$a mi-a ramas Gaga in minte: am vesel si glumet."(Stanca Maria Bratu)

Rugiiciune

" ...Alungd patimile mele,Pe veci strigarea lor a frdnge,Si de durerea altar inimiInvata-ma pe mine a pldnge.Nu rostul meu, de-a pururi pradaUrsitei mastere si rele,Ci jalea unei lumi, pdrinte,Sa pldng 'n lacrimile mele. "(Rugaciune)

22

Page 23: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - , .t):1f V, I Vdigital-library.ulbsibiu.ro/jspui/bitstream/123456789/... · 2020. 2. 19. · • 1928 -premiera dramei "Mesterul Manole ".

- Octavian Goga -

Criticii despre GogaGeorge Calinescu in "Istoria literaturii romane de la origini pdna inprezent":"Era faran, fara indoiala. dar un taran de 0 rasd asa de bdtrdnii sineprimenitd incdt avea finate de aristocrat. Liniile ii erau subtiate,ascutite, oasele mici, delicate. Tariinia lui era nervoasd ea 0 nobletasi strainul care l-ar fi vazut ldngii vitrinele lui cu vase de lut ar ficrezut ea stii in fata celui mai pur indigen. Ceea ce era si adevarat.Faptura lui respira finetea aulicd fara nici 0 umbra de snobism sivorbirea lui era faraneasca si curteneascd, precum a domnilor dinhrisoave. De aci, din aceste locuri stravechi ale Ardealului au iesitregi pentru coroana ungureascd si posibil ea in starea de tdranie deacum sunt amestecate nobilitdti dispdrute. Ceea ce te izbeste laRasinari, la unele femei mai putin chinuite de muncd este nespusagingasie a liniilor, nobletea gesturilor, dezinvoltura modesta. Ele pardoamne deghizate in faranci, fdcdndu-si 0 petrecere din a merge laintors fdnul cu grebla pe umdr. "

"Satul fine locul, la Goga, "cetatii moarte "a poetilor flamanzi,insetati de liniste si monotonie. Cat de greu se poate deplasa poetulspre valori ce depasesc propria-i experienta se vede din aceea eainfiorarea produsa de vederea mdrii nu-i desteapta decdt imaginea de- crdiasa - si dorinta de a se biiga - slugd - la ea. "

"Dupa Eminescu si Macedonski, Goga e intdiul poet mare din epocamodernd, sortit prin simplitatea aparenta a liricei lui sa patrunda totmai addnc in sufletul multimii, poet national totdeodatd si pur ea siEminescu. "Vintila Russu-Sirianu:"Cei care n-au trait epoca aceea cu greu isi pot inchipui ce a fostsuccesullui. Niciodatd nici un literat, nici un artist roman n-a atins 0

astfel de consacrare. Nimeni nu a fost mai admirat, mai iubit, de unpopor intreg, decdt feciorul popii Iosif din Rasinari ... jn Ardeal, nuera casa in care sa nu sune poezia lui. "Onisifor Ghibu:"Niciodatd nu s-au spus la noi vorbe mai raspicate, despre lucrurilenoastre, niciodatd intransigenta noastrd politico n-a fost sprijinita cudovezi atdt de multe si de elocvente, intrucdt toate aces tea izvorasc

23

Page 24: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - , .t):1f V, I Vdigital-library.ulbsibiu.ro/jspui/bitstream/123456789/... · 2020. 2. 19. · • 1928 -premiera dramei "Mesterul Manole ".

Personalitati rasinarene

din intreaga viata istorica ~i actuald a poporului nostru si din toatetrebuintele lui cele mai addnci de astdzi, niciodatd politicaromdneasca nu si-a spus atdt de magistral crezul ei ea in acestepagini ale domnului Goga. Nu e nimic doctrinar, nimic ce ar semanaa retorism, 0 vorba mare, 0 declaratie; ci numai judecata rece, bazatdpe un puternic fond moral ~ipe 0 larga intelegere a vietii. Din toatearticolele astea, in care raul e infierat cu toatd necrutarea, exhala unmiros siinatos, ea dupd fierul plugului care rdstoarna brazde pentru aface posibila rodirea cea bogatd. Cdnd lasi volumul din mdnd aisenzatia cii ai trecut printr-o vreme mare, cu fulgere si trdznete. "(referire la "Articole politice'' de O. Goga)Ilie Gutan"Poezia lui Octavian Goga s-a bucurat in epocd de un strdlucit ecoupublic, iar autorul ei s-a impus in constiinta literard acontemporanilor ea un mare poet. Lirismul vizionar, de autentic poetavates, a avut rezonante addnci in sufletul generatiilor inceputului deveac"(Recitindu-l pe Octavian Goga, poetul)Tudor Vianu:"Octavian Goga a evocat mai intdi peisajul natal al Riisinarilor, satulde la poalele muntilor, care dddeau copilului dorul de a-i urea si de aprivi dincolo, cdtre tara libera. Duhul muruilor, unde se ndscuse simama, se amesteca insd, in sufletul lui Goga, cu duhul sesurilor, deunde venea tata. Exista 0 psihologie a muntilor, deosebitd de cea asesurilor. Muntele invita la reverie ... Cele doua inrduriri ale naturii,aduse pe unda ereditdtilor indepdrtate, au determinat deopotriva peluptatorul politic si pe poet. Amintirea celor auzite de la Goga, nefacea insd sa eliminam controversa, eel putin pentru cazul fericit, incare natura mama, mostenirile primite in sdnge si ostenelile acceptatesi iubite s-au impreunat intr-a mare armonie. Acest noroc nu e altuturor oamenilor. "

BIBLIOGRAFIEO. Goga - "Poezii" (1905)O. Goga - "Teatru" (1984)O. Goga - "Imparatia firii (2000) - volum ingrijit de llie GutanC. Lubinschi Dragoman - "Buna vestirea numelui - Goga in memoriarasinarenilor"G. Calinescu= "Istoria literaturii romdne de la origini pdnd inprezent"Ilie Gutan - "Recitindu-l pe Goga, 'poetul"

24